100 jaar fenomenaal foute Fed

Federal_Reserve_Board_Building“Op het 100-jarig bestaan van de Federal Reserve rusten wel 100 redenen om dit instituut voor eeuwig en altijd te sluiten”, zo stond er op de verjaardag van dit instituut op 23 december op Zerohedge te lezen. Deze zinsnede was afkomstig uit een artikel van Michael Snyder die veel stof deed opwaaien met z’n nieuwe boek ‘Beginning of the End’. In dat boek staat 23 december 1913 gegrift als een datum van ‘infamy’.

Op die dag waren veel Congresleden absent, terwijl het grote publiek reeds in kerstsfeer verkeerde. Nu nog begrijpen de meeste Amerikanen niet (en evenzo daarbuiten, RB) hoe deze bank daadwerkelijk functioneert.

Het artikel gaat verder: ‘but understanding the Federal Reserve is absolutely critical, because the Fed is the very heart of our economic problems’ (het begrip van de Fed is ten ene male bepalend omdat dit instituut aan de basis van onze problemen staat). Sinds het bestaan van de Fed hebben zich 18 recessies voorgedaan (w.o. de depressie van de jaren ’30), is de koopkracht van de dollar met 98% uitgehold en is de nationale schuld met een factor 5.000 gestegen. Met als resultaat dat dit op schulden gebaseerd systeem letterlijk schuldslaven van ons heeft gemaakt, resulterend in de vernietiging van de toekomst van ons nageslacht.

“Het huidige pad is een doodlopende weg. Als we de economie er bovenop willen helpen moeten we eerst af van dit in schuld gedrenkte systeem, waarin de Fed de hoofdrol vervult”, aldus Snyder.

Hij gaf 100 redenen aan inclusief de in de aanhef genoemde ‘why the Fed needs to be shut down’, waarvan hieronder een opsomming van de belangrijkste.

# 1 – De Federal Reserve opereert in feite “onafhankelijk” van de regering en heeft zelfs plechtig voor de rechtbank verklaard dat het geen ‘agency’ van de federale regering is en ‘therefore not subject to the Freedom of Information Act’ (bijgevolg niet gehouden is nadere informatie te verstrekken); de aandeelhouders zijn de systeembanken en niet de federale regering

# 2 – Terwijl de Federale Reserve geen “agentschap” van de federale regering is, is dit orgaan wel uitgerust met een ‘plein pouvoir’ om de banken en financiële instituten aan te sturen.

# 3 – Volgens Artikel 1, sectie 8 van de U.S. Constitution is het juist het Congres uitgerust dat met de macht is uitgerust om geld te munten, de waarde en de coupures te bepalen alsmede die van buitenlandse valuta’s, dus waarom doet de Fed dat?

#4 – Op elk bankbiljet staat “Federal Reserve Note” vermeld; in de financiële wereld geldt “een note” als een schuldinstrument.

NOOT: Op 4 juni 1963 vaardigde president Kennedy “Executive Order 11110” uit die de U.S. Treasury machtigde om “United States Notes” uit te geven gecreëerd door de Amerikaanse regering; vijf maanden later werd hij vermoord.

#5 – De Federal Reserve bepaalt de belangrijkste renteniveaus; in een vrije markt wordt de rentevoet bepaald door het vraag- en aanbodmechanisme; de Fed is dan ook verantwoordelijk voor het bewust laag houden van de rente en voor het ontstaan van de bond bubbel

#6 – De Fed heeft de ware inflatiecijfers sinds president Carter verhuld, anders zou de inflatie (inclusief voedsel en energie, RB) rond 8% zijn uitgekomen (John Williams – ShadowStats).

#7 – Volgens Snyder blijkt de Fed sinds het uitbreken van bankencrisis maar liefst voor een bedrag van $16,1 biljoen aan geheime leningen aan banken te hebben verstrekt, waarvan hieronder een opgave volgt:

Citigroup – $2.513 trillion
Morgan Stanley – $2.041 trillion
Merrill Lynch – $1.949 trillion
Bank of America – $1.344 trillion
Barclays PLC – $868 billion
Bear Sterns – $853 billion
Goldman Sachs – $814 billion
Royal Bank of Scotland – $541 billion
JP Morgan Chase – $391 billion
Deutsche Bank – $354 billion
UBS – $287 billion
Credit Suisse – $262 billion
Lehman Brothers – $183 billion
Bank of Scotland – $181 billion
BNP Paribas – $175 billion
Wells Fargo – $159 billion

Wachovia – $142 billion
Dresdner Bank – $135 billion
Societe Generale – $124 billion
“All Other Borrowers” – $2.639 trillion

#8 – Gedurende de laatste financiële crisis konden diverse Europese banken ongelimiteerde hoeveelheden geld opnemen bij de Fed tegen ultra-lage rentetarieven; hoeveel weet niemand.

#10 – Sinds 2008 is de Fed balans van minder dan $1 biljoen naar ruim $4 biljoen gestegen.

#11 – Sinds de introductie van QE is de waarde van de obligaties die de Fed heeft opgekocht groter dan het totale bedrag aan overheidsschuld die de Amerikaanse regering heeft opgebouwd sinds het presidentschap van George Washington in 1776.

#12 – Het gros van het QE geld is beland bij de grote financiële instituten die daarmee hun eigen voordeel doen, zodat “deze vinding” kan worden beschouwd als een gigantische subsidie aan Wall Street – voor CNBC reden te verklaren dat er sprake is van een ‘rampant inflation’ in aandelen, obligaties, kunst en Ferrari’s.

#13 – De Fed faciliteert de groei van de overheid die op haar beurt de Fed blijft steunen.

Voor degenen die zich verder wensen te verdiepen in de organisatie, werking en uitvoering van de Fed is het boek ‘The Creature from Jekyll Island’ beschreven door G. Edward Griffin aan te raden. Hij beschrijft hoe de grootste banken samen met vertegenwoordigers van de regering hun plannen smeedden om de Amerikaanse economie alsmede de nationale munt aan te sturen en achter de schermen oorlogen te financieren zoals destijds de Japans-Russische oorlog en later WO II, de Koreaanse oorlog, de Vietnamoorlog, Irak, Afghanistan alsmede de ‘war on drugs’.

Kenmerkend in dit boekwerk is dat de Federal Reserve geen bank is maar een systeem, in de eerste plaats om de belangen van de onderliggende banken te dienen. M.a.w. de term “Federal” deugt totaal niet daar dit instituut buiten elke controle van de federale staat staat. De uitvoering van de Federal Reserve Act in 1913 had tevens tot doel de rente op de staatsschuld onder het hoofd ‘Revenue Scheme’ te financieren, die moest worden opgehaald bij de Amerikaanse belastingbetaler. ‘So, here comes the Fed marching in’ 

Zie onderstaand “een” antwoordbericht van het Witte Huis op mijn Open Letter.doc gericht aan president Obama van 4 september j.l. Je zou zeggen dat we aan de hand hiervan de toekomst wel weer met vertrouwen tegemoet mogen zien. Je kunt er ook uit lezen dat het Witte Huis als hoofd van de federale regering kennelijk in kongsi verkeert met de zogenaamd “onafhankelijke” federale bank. Verder heeft het nogal lang (sinds 4 september j.l.) moeten duren voordat er uiteindelijk een “positief” bericht deze kant uit kwam.

December 26, 2013

Dear Mr. Broncel

It’s not exactly a secret that Washington hasn’t worked as well as it should. Between the constant gridlock and partisanship, most people just tune this town out. That was especially true this year when the government literally shut down.

Yet, even in spite of all that, thanks to the grit of the American people, this country continues to move forward. After the worst financial crisis since the Great Depression, folks are getting back to work and the economy is getting stronger.

And late this year, Washington took a cue — and managed to make some progress itself.

While it’s too early to declare a new era of bipartisanship, what we’ve seen recently is that Washington is capable of getting things done when it wants to. And there’s an opportunity next year for this town to do its job and make real progress.

Here are just a couple areas where there’s been progress made recently — check them out, and then take a look at our full 2013 year-in-review.

For the first time in years, both parties in Congress came together and passed a budget. This budget doesn’t include everything that everyone wanted — but our economy will grow a little faster, be a little fairer for middle-class families, and create more jobs because of it.

Our businesses created 2 million jobs in 2013. That’s more than 8 million private-sector jobs in just over 45 months.

The economy is growing. Just last week we learned that, over the summer, our economy grew at 4.1% — its strongest pace in almost two years.

We’ve cut the deficit in half since 2009. That’s four years of the fastest deficit reduction since the end of World War II — and it means we’re improving our nation’s long-term fiscal position while strengthening our economy.

We produce more oil in the U.S. than we import from abroad. Thanks to an all-of-the-above strategy, we’re reducing our reliance on foreign oil — and that means lower energy costs for consumers.

The American auto industry is thriving. Last month, the auto industry added more than fifteen thousand jobs. And just a few weeks ago, the United States sold its final stake in General Motors.

Americans are getting better health coverage. Since October 1st, more than 1 million Americans have selected new health insurance plans through the federal and state marketplaces. And millions more are getting better health care thanks to increased protections and benefits.

There’s a little less gridlock in Congress. Leaders in Congress took action so that executive and judicial nominees (except to the Supreme Court) can be confirmed with a simple majority vote. Now we’re filling critical vacancies, and the government will work better for Americans because of it.

So while the politics in Washington can be frustrating and change takes time, that’s no excuse for inaction. In the New Year, we need to help American businesses continue creating jobs, make sure Americans are ready for those jobs, and make sure those jobs offer the wages and benefits that give families a fair shot at financial security.

We also need to look out for those who are searching for a job. Congress needs to extend unemployment insurance, something we’ll be making a priority when members come back to work.

There’s a lot of unfinished business, but there are also things we can build on. If you saw some things in this list that you think more people should know about, then pass them on.

Thanks, and happy holidays.

Dan Pfeiffer
Senior Advisor
The White House

Kortom, een bericht om “bijna” in te lijsten!

#14 – De Federal Reserve heeft de ontwikkeling van de gigantische derivaten bubbel gefaciliteerd die gezien de omvang van ca. $200 biljoen plus op enig moment ons financiële bestel in één klap onderuit kan halen; van Goldman Sachs is o.m. bekend dat haar totaal aan derivaten contracten maar liefst 381 maal groter is dan het totale balansvermogen.

#15 – Sinds de oprichting heeft de Fed nog nooit volledig opening van zaken gegeven (‘there has never been a true comprehensive audit’).

 #16 – De Fed heeft bij oprichting verklaard: ‘to provide the nation with a safer, more flexible and more stable monetary and financial system’ met als gevolg dat de V.S. na 100 jaar op ruim $17 biljoen schuld zit (waarvan ca. $5,6 biljoen in buitenlandse handen is), hetgeen neerkomt op ruwweg 100% van het BBP en groeiend, buiten een slordige $200 biljoen aan ongedekte verplichtingen in de zorg- en pensioensectoren.

#17 – Ondanks het feit dat de economie “aantrekt”, heeft de Fed haar beleid slechts “gewijzigd” ‘ from QE to infinity to zero rates to infinity’.

Als #18 voeg ik toe dat oud presidentskandidaat Ron Paul de Fed betitelt als een instituut ‘presiding over the worst economic recession in our nation’s history from which we have not recovered’.

In de zin deze recessie te keren, is het van vitaal belang te weten dat alle markten tot in den treure worden gemanipuleerd, zoals dat ook ‘bon ton’ was ten tijde van het zo verfoeide sovjet- en chinocommunisme; dat zelfde gold en geldt voor het uitbrengen van economische statistieken. Hoe dat gebeurt?

1)      Het beheersen van de rente geschiedt middels zgn. interest rate swaps, volgens de Office of the Comptroller (OTC) in notionele waarde thans van $12 biljoen, o.m. uitgevoerd door JP Morgan, Goldman Sachs en Morgan Stanley via embedded bond trades waarmee de rente, dus ook de langjarige rente laag kan worden gehouden; hiermee treden deze banken op als koper van de staatsschuld (een complex proces dat totaal niet transparant is en bovendien niet omkeerbaar op straffe van instorting). Dit proces wordt geïnitieerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën en aangestuurd door de Fed. Het “mooie” is dat de hierbij betrokken (systeem)banken nooit een verlies in hun derivatenboeken laten zien.

2)      Het Exchange Stabilisation Fund (1934) was destijds opgezet om de reservestatus van de dollar te kunnen blijven schragen; hiermee worden alle strategische markten aangestuurd, zowel de financiële, de grondstoffenmarkt, energie en edelmetaal door de forward prices met longs en shorts te lijf te gaan alsmede de beurs vanwege de enorm opgestuwde liquiditeiten; de langdurig lage rente, relatief lage energieprijs (waarin de gevolgen van climate change bepaald niet zijn terug te vinden), lage grondstoffen- en edelmetaalprijzen sterken het financieel/economisch feel good’ gevoel.

Zo blijft de rente ondanks de immense vraag naar kapitaal laag. Om dezelfde reden kan er goedkoop worden geleend om de beurs zonder fundamentele redenen te laten doorstijgen, terwijl er in de obligatiesector vanwege de lage rente en de inflatie geen droog brood valt verdienen. Zomede zweeft de Amerikaanse WTI olie al jaren gemiddeld $20 onder de Brentprijs en is aardgas in de V.S. $15 dollar per m3 goedkoper dan in Europa. Anderzijds, terwijl de vraag naar goud nog nooit zo groot is geweest, wordt middels het interveniërend optreden van het ESF de goudprijs op een peil gehouden waarop er voor de producenten geen droog brood meer te verdienen valt. Op dat peil vloeit er substantieel veel fysiek goud van de regio met tekorten naar regio’s met een overschot (Verre en Midden-Oosten), een beweging die overigens van alle tijden is.

Opnieuw merk ik op dat er in de mainstream media hiervan maar zo weinig naar buiten komt in het vooruitzicht dat zulks alleen maar sociale onrust veroorzaakt en de markt bijgevolg bij een omslag zoals gewoonlijk op het verkeerde been staat.

Al eerder in deze column is gewezen op het feit dat met name China er alles aan doet om de verloren gegane koopkracht van de dollar (waarvan het land met $3 biljoen in portefeuille nog steeds zwanger is) middels het mondiaal enig constante ruilmiddel (goud) te compenseren. Om deze reden staat China toe dat de V.S. hun markten tot in de klucht manipuleren, zolang dit land met de rest in Azië relatief goedkoop edelmetaal kan blijven inslaan. Hoe meer kicking the can down the road’ hoe meer China tijd heeft om haar economie te ontwikkelen en tevens om zoveel mogelijk relatief goedkoop edelmetaal in te slaan. In Azië realiseert men dat in de (nabije) toekomst het vermogen niet meer wordt uitgedrukt in dollars maar in ounces!

Echter, de grote hoeveelheden die China en India (via de achterdeur) thans inslaan zijn niet houdbaar. De vraag is over hoeveel goud de V.S. en Europa nog beschikken. Zodra blijkt dat de westerse voorraden nagenoeg zijn uitgeput en China niet meer in staat is om haar goudreserve in het zelfde rappe tempo op te bouwen, zal de prijs maar één kant uit kunnen en verwatert tegelijkertijd de reservestatus van de dollar. Voor de euro is dat evenmin een opwekkend scenario daar ook deze munt reeds aan een zijden draadje hangt. Wanneer voor China als gevolg hiervan de V.S. en Europa goeddeels als afzetgebied wegvallen, stijgt de kans op internationale spanningen. Het is geen toeval dat de V.S. al enige tijd doende is om de militaire aanwezigheid (op kosten van  de rest van de wereld) in Azië verder op te voeren.

Ook deze bewegingen zijn terug te herleiden tot de volstrekt onverantwoord centrale bankenbeleid. Ron Paul heeft in zijn campagne meerdere malen op dit beleid gewezen en hij zal naar alle waarschijnlijkheid blijven voortleven met z’n slogan END THE FED!

Robert Broncel

PS. onder dankzegging voor alle commentaren op mijn columns wens ik alle lezers een zeer gezond en bijzonder succesvol beleggingsjaar toe.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.