13 jaar na de geboorte van deze cryptomunt blijft de acceptatie van Bitcoin versnellen

13 jaar na de geboorte van deze cryptomunt blijft de acceptatie van Bitcoin versnellen

De 13e verjaardag van het Bitcoin witboek is aangebroken. En dat terwijl op de achtergrond de inflatieangst toeneemt. Zoals Francesco Rodrigues van CoinTelegraph aangeeft, heeft Satoshi Nakamoto op 31 oktober 2008 het Bitcoin-witboek vrijgegeven aan een cryptografie-mailinglijst die wordt gehost door Metzdow.

Bitcoin een vorm van digitale valuta

De Metzdow mailinglijst werd beheerd door een groep cypherpunks en stond vol met ideeën die bedoeld waren om een ​​vorm van digitale valuta te creëren: sommige hiervan zijn zelfs geciteerd in het Bitcoin-witboek.

“Bitcoin P2P e-cash paper”

Satoshi’s whitepaper kwam in een bericht onder de titel “Bitcoin P2P e-cash paper”, waarin Nakamoto uitlegde dat zijn digitale valuta een volledige peer-to-peer (P2P) was en geen derde partij vereiste om een ​​transactie te laten plaatsvinden. Via een peer-to-peer-netwerk loste Bitcoin het probleem van de dubbele uitgaven op.

Bitcoin stond ook netwerkdeelnemers toe om anoniem te blijven en werd beveiligd via een proof-of-work (PoW) consensusalgoritme. Destijds werd het witboek niet ontvangen zoals men het zouden verwachten, wetende wat we vandaag weten. Slechts een handvol mensen zag de e-mail van Nakamoto en antwoordde met hun ideeën en visies over Bitcoin.

Maar zoals Jacques Chirac in Bitcoin Magazine schrijft, is het Bitcoin netwerk de cryptocurrency ruimte gaan domineren en zelfs definiëren, waardoor een legioen van altcoin volgers is ontstaan die een alternatief vormt voor fiat overheidsvaluta’s zoals de Amerikaanse dollar en de euro en voor “metalen” valuta’s zoals gouden en zilveren munten.

“Geography of Cryptocurrency”

Het wereldwijde gebruik van cryptocurrency is het afgelopen jaar met 880% toegenomen, met name in Vietnam, India, Pakistan en andere ontwikkelingslanden werd een sterke groei opgetekend. De 2021 Global Crypto Adoption Index, getiteld “Geography of Cryptocurrency”, vergeleek de acceptatie van cryptocurrency door de verschillende landen op basis van drie primaire parameters: on-chain retailwaarde overgedragen, on-chain cryptocurrency waarde ontvangen en peer-to-peer exchange handelsvolumes.

Volgens specialisten uit deze landen gebruiken veel mensen peer-to-peer cryptocurrency exchanges als hun belangrijkste opstap naar cryptocurrencies, omdat ze geen toegang hebben tot gecentraliseerde uitwisselingen. Aanzienlijke depreciatie van valuta in veel ontwikkelingslanden leidt ertoe dat individuen cryptocurrencies kopen op peer-to-peer-platforms om hun investeringswaarde te beschermen.

Wat zijn de voordelen van Bitcoin?

De voordelen zijn groot, wat het succes van Bitcoin verklaart. Zoals:

1 Een uitgebreide controle over de financiële reserves

Een eerste voordeel is dat Bitcoin gebruikers een uitgebreide controle hebben over hun reserves en die zijn niet gebonden aan het huidig bestaande monetaire systeem. Banken zijn afhankelijk van economische hoog- en laagconjunctuur periodes. Zoals in het verleden meermaals is gebeurd, kunnen deze omstandigheden soms leiden tot bankruns en crashes. Dit houdt in dat consumenten geen volledige controle hebben over hun geld. Dat ligt bij de cryptocurrencies en dus op de eerste plaats bij Bitcoin heel anders.

2 Er zijn geen kosten verbonden aan Bitcoin transacties.

Bitcoin gebruikers zijn niet onderworpen aan de conventionele bankkosten die wel gelden voor fiat valuta’s. Terwijl fiat valuta uitwisselingen vergoedingen vereisen, evenals occasionele stortings- en opnamekosten, zijn Bitcoin gebruikers niet onderworpen aan deze kosten. Dit betekent onder andere geen kosten voor het aanhouden van een rekening, geen kosten voor in het rood staan ​​en geen boetes voor teruggestorte deposito‘s.

3 Voor internationale betalingen gelden voor Bitcoin transacties minimale transactiekosten.

Bij standaard overboekingen en internationale transacties worden kosten en valutakosten verwacht. Transacties via het Bitcoin-netwerk zijn doorgaans goedkoper dan bankoverschrijvingen, aangezien er geen tussenliggende organisaties of overheden bij betrokken zijn. Dit kan een essentieel voordeel zijn voor toeristen. Bovendien zijn overdrachten van Bitcoin onmiddellijk, waardoor het gedoe van gebruikelijke toestemmingsmethoden en levertijden wordt omzeild.

4 Bitcoin transacties zijn volkomen veilig.

Bitcoin is geen fysiek geld. Als gevolg hiervan zullen overvallers het fysiek niet kunnen stelen. Hackers kunnen de cryptocurrency van een persoon stelen als ze toegang hebben tot de privésleutels van de portemonnee. Het stelen van Bitcoin is echter theoretisch onmogelijk mits een adequate bescherming. Hoewel er heel wat te doen is geweest over hacks voor cryptocurrency uitwisselingen, zijn Bitcoin transacties tot dusver onaangetast gebleven. Concluderend mogen we stellen dat transacties die tussen twee (of meer) adressen worden aangeboden beschermd zijn.

5 Bitcoin kan niet onbeperkt worden bijgedrukt zoals euro en dollar

Het aantal Bitcoins is gelimiteerd in de code. Dit kan niet worden aangepast, tenzij er concensus is over een uitbreiding van het aantal, maar omdat de bestaande bezitters hier geen voordeel van hebben, alleen nadeel, want als er meer coins bijkomen, worden ze minder waard, zoals we ook hebben gezien bij euro en dollar, zal niemand hiervoor kiezen. Hierdoor wordt Bitcoin dus steeds gewilder ten opzichte van euro en dollar.

Wat zijn de nadelen van Bitcoin?

Nadelen zijn er natuurlijk ook en deze worden door de media maar wat graag gedeeld.

1 Bitcoin wordt nog niet over de hele wereld geaccepteerd

Bitcoin wordt nog maar door een beperkt aantal bedrijven geaccepteerd. Daarom kan het nog niet als een volwaardige valuta worden beschouwd. Het is daarnaast perfect mogelijk dat de overheden de bedrijven vroeg of laat dwingen om te stoppen met het accepteren van Bitcoin om de transacties van consumenten te controleren. Dit risico moet dus ook ingecalculeerd worden.

2 Portemonnees kunnen zoekraken

Het individueel bezit aan Bitcoin kan “verloren” raken als een harde schijf crasht of als een virus toeslaat en het portefeuillebestand beschadigd raakt. Er is niets of niemand die daar iets aan kan doen. Deze munten in kwestie zullen onvermijdelijk verweesd achterblijven in het systeem. Dat wil zeggen dat zelfs een ​​zich rijk wanende bezitter van Bitcoins bij wijze van spreken binnen enkele seconden failliet te laten gaan, zonder kans op van herstel van zijn of haar rijkdom. De munten van de belegger zullen ook blijvend verweesd achterblijven.

3 Er is geen bescherming voor kopers van Bitcoin

Wanneer dingen met Bitcoin worden gekocht en de verkoper de goederen niet levert, is er geen manier om de transactie ongedaan te maken. Het probleem kan worden aangepakt door gebruik te maken van een escrow-service van derden, zoals ClearCoin. Escrow-services zouden dan echter de rol van banken op zich nemen, waardoor Bitcoin meer op conventionele valuta begint te lijken.

4 Technische gebreken die nog niet bekend zijn

Het Bitcoin systeem kan kwetsbaarheden hebben die nog moeten worden ontdekt. Omdat het gebruik van cryptocurrencies een relatief nieuw gegeven is, zou als Bitcoin breed geaccepteerd worden er een nieuwe vorm van kwetsbaarheid kunnen opduiken die voor criminelen enorme rijkdommen kunnen opleveren ten koste van de Bitcoin economie.

Hoe wordt Bitcoin in andere delen van de wereld gebruikt?

Sinds de start in 2009 zijn Bitcoin en de andere cryptocurrencies, die vervolgens het levenslicht zagen, werden beladen met alle mogelijk kwaadsprekerij en controverses. Eigenlijk is het allemaal te veel om op een rijtje te zetten.

Hoewel Bitcoin uitgebreid is aangevallen vanwege zijn volatiliteit, gebruik bij illegale activiteiten en de hoeveelheid energie die nodig is om het te ontginnen, bekijken veel mensen, vooral in de ontwikkelingslanden, met grote verwachtingen naar de crypto’s in het algemeen en naar Bitcoin in het bijzonder.

Omdat veel mensen zich tot bitcoin als een investering wenden, hebben deze problemen echter geresulteerd in een hele reeks nieuwe beperkingen in de manier waarop crypto’s kunnen worden gebruikt. De positie van Bitcoin varieert aanzienlijk van land tot land, waarbij die positie bovendien in veel landen aan schommelingen onderhevig is.

Hoewel de meeste regeringen het gebruik van Bitcoin niet onwettig hebben verklaard, verschilt de positie ervan als betaalmethode of handelsartikel naargelang van land tot land. Sommige landen hebben beperkingen opgelegd aan het gebruik van Bitcoin, waarbij banken hun klanten verbieden transacties te verrichten in cryptocurrencies.

Andere landen hebben het gebruik van Bitcoin en cryptocurrencies expliciet verboden, waarbij hoge boetes worden opgelegd aan iedereen die er transacties mee uitvoert. Dit zijn de landen waar Bitcoin en de staat een gespannen relatie hebben. Desondanks lijkt het erop dat in de toekomst meer landen naar Bitcoin kijken als een gegeven dat recht en reden van bestaan heeft.

 

Wat is een cryptocurrency-ETF?

Een cryptocurrency exchange-traded fund (ETF) is een fonds dat bestaat uit cryptocurrencies. Terwijl de meeste ETF’s een index of een mand met activa volgen, volgt een cryptocurrency ETF de prijs van een of meer digitale tokens. Op basis van verkopen of aankopen door beleggers fluctueert de aandelenkoers van cryptocurrency ETF’s dagelijks. Net als gewone aandelen worden ze ook dagelijks verhandeld.

De belangrijkste aandachtspunten

Exchange-traded funds (ETF’s) voor cryptocurrencies volgen een enkele cryptocurrency of een mandje met verschillende digitale tokens en valuta’s. Een van de voordelen van ETF’s zijn lage eigendomskosten, diversificatie en outsourcing van kennis- en tijdsintensieve functies met betrekking tot het kiezen van crypto-tokens.

De eerste cryptocurrency ETF kwam in oktober 2021 in de handel, het betrof meer bepaald de ProShares Bitcoin Strategy ETF. Er is een aantal alternatieve fondsen op de markt die blootstelling aan cryptocurrency mogelijk maken zonder dat de beleggers de digitale activa zelf hoeven te beheren.

Hoe werkt een cryptocurrency ETF?

Cryptocurrency ETF’s bieden beleggers verschillende voordelen, zoals aanzienlijk lagere eigendomskosten voor cryptocurrencies en outsourcing van de steile leercurve die nodig is om cryptocurrencies te verhandelen. Er zijn per saldo twee soorten cryptocurrency-ETF’s:

  • Het eerste type belegt in fysieke cryptocurrencies. Degene die het fonds beheert, doet aankopen van cryptocurrencies en het eigendom van de munten wordt weergegeven als aandelen. Bij de aankoop van aandelen in de ETF zullen beleggers indirect cryptocurrencies bezitten. Zo kunnen die beleggers blootstelling krijgen aan cryptocurrencies zonder de bijbehorende kosten en zonder het risico dat aan een volledig bezit is verbonden.
  • Het tweede type is een synthetische variant die cryptocurrency derivaten zoals futures contracten en cryptocurrency exchange-traded products (ETP’s) volgt. Veel ETF’s die aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zijn voorgesteld, volgen bijvoorbeeld de prijzen van Bitcoin futurescontracten die worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME).

    De eerste cryptocurrency-ETF, de ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), begon in oktober 2021 met handelen. Dit is een ETF die de koersen van Bitcoin futures volgt. De koers van de ETF bootst de prijsbewegingen van derivaten na, in plaats van prijzen van daadwerkelijke cryptocurrencies. Daarom stijgt de prijs van de trackers overeenkomstig de stijging van de futures contracten. Net als bij andere derivaten geval is, zijn aan synthetische cryptocurrency ETF’s extra risico’s verbonden omdat hun activiteiten niet altijd transparant zijn.

Gevraagd: een regelgevende status voor cryptocurrency ETF’s

Voor liefhebbers van cryptocurrencies zijn ETF’s de heilige graal die de liquiditeit en de acceptatie van cryptocurrencies voor investeringsdoeleinden kunnen stimuleren. Al in 2014, ongeveer 5 jaar nadat Bitcoin (BTCUSD) voor het eerst werd verhandeld op een beurs, diende de Winklevoss tweeling een ETF voorstel in voor cryptocurrencies bij de SEC.

Het bureau wees hun aanvraag af. Sindsdien is er een stortvloed aan aanvragen geweest van verschillende beleggingsondernemingen – waaronder eentje die is opgezet door de Winklevoss-tweeling, die dit jaar opnieuw een aanvraag indiende – om te profiteren van de prijsvolatiliteit van Bitcoin. Alleen al in 2021 registreerde de SEC de ontvangst van ten minste 12 aanvragen.

Waarom zegt de SEC ‘njet’?

De SEC lichtte haar bezorgdheid toe in een brief gedateerd januari 2018 en legde de reden voor het afwijzen van de ETF aanvragen uit. Een van haar problemen is het gebrek aan transparantie bij cryptocurrency uitwisselingen (die de prijs van individuele tokens bepalen), het potentieel voor marktmanipulatie en de lage liquiditeit niveaus op de cryptocurrency markten.

De situatie op de cryptocurrency markten is echter veranderd sinds de SEC zijn brief heeft gepubliceerd. De handelsvolumes op beurzen zijn vermenigvuldigd. De totale marktkapitalisatie voor cryptocurrencies heeft de kaap van $ 2 biljoen overschreden. Die marktkapitalisatie had een piek van $ 800 miljard bereikt toen de SEC zijn brief publiceerde. De grootste cryptocurrency-uitwisseling van Noord-Amerika, de Coinbase Global Inc. (COIN), is nu een beursgenoteerde entiteit en, zoals hierboven vermeld, begon de eerste cryptocurrency ETF handel in oktober 2021.

Een machtswisseling bij de SEC kan het tij doen keren

Ook aan het roer van het bureau heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Voormalig SEC-voorzitter Jay Clayton was een oude rot die als vijandig tegenover cryptocurrencies werd beschouwd. In 2021 werd hij vervangen door voormalig Commodity Futures Trading Commission (CFTC)-chef Gary Gensler, die een cursus Blockchain en cryptocurrencies doceerde aan het Massachusetts Institute of Technology.

De benoeming van Gensler heeft de hoop op goedkeuring van een Bitcoin ETF weer aangewakkerd, maar hij heeft al gezegd dat hij het eens is met de beoordeling en opvattingen van zijn voorganger over cryptomarkten. De kansen op een ‘echte’ crypto ETF worden zodoende met de dag groter.

Voordelen van cryptovaluta ETF’s

Cryptocurrency ETF’s zijn een opkomende activaklasse en gezien de onzekerheid over de regelgeving wordt hun markt nog steeds gekenmerkt door onzekerheid. Maar ze zijn misschien wel een van de beste instrumenten om cryptocurrencies te bezitten. Enkele voordelen van het bezitten van aandelen in cryptocurrency ETF’s liggen voor de hand. Misschien wel het grootste voordeel van cryptocurrency ETF’s is dat ze blootstelling aan de crypto’s bieden zonder dat daar extra eigendomskosten aan verbonden zijn.

Fysiek eigendom van cryptocurrencies brengt veel extra kosten met zich mee. Er zijn bijvoorbeeld bewaarkosten aan verbonden. Beveiligde digitale portemonnees om gekochte cryptocurrencies op te slaan, brengen ook een jaarlijkse vergoeding in rekening. Deze kosten vormen samen een mooi jaarbedrag. Het bezit van cryptocurrency brengt ook andere verborgen kosten met zich mee, zoals transactie- en netwerkkosten. Cryptocurrency-ETF’s besteden deze kosten uit aan ETF-aanbieders.

Instappen tegen een goedkopere prijs

Aandelen in cryptocurrency ETF’s bieden blootstelling aan een snel stijgende activaklasse tegen een fractie van de werkelijke kosten om crypto’s te kopen. In de afgelopen jaren is de prijs van cryptocurrencies, en dan vooral Bitcoin, fors omhooggeschoten.

Ze zijn zodoende grotendeels ontoegankelijk geworden voor de gemiddelde belegger. Een cryptocurrency ETF is een betaalbaar alternatief voor beleggers die geld in de activaklasse willen steken. Overweeg de volgende situatie: de prijs van bitcoin begon in 2021 op $ 29.405,12 en steeg tot een piek van $ 68.530 in november 2021.

Een relatief beperkte investering in de ETF zou een handelaar aanzienlijke winsten hebben opgeleverd. Uiteindelijk zijn ‘pure’ crypto ETF’s op langere termijn moeilijk tegen te houden. De dag dat ze voor iedereen beschikbaar zijn, is waarschijnlijk dichterbij dan we denken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.