20 procent rendement met Aegon terwijl de koers implodeert

De decimering van de koers van Aegon de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de premies van de opties zijn gestegen. Aegon zit al decennia in een dalende trend en deze daling kreeg in de afgelopen jaren een impuls. Wat vind je van een strategie met een zeer laag risico en een rendement van 20% per jaar waarbij Aegon na de recent nieuwe halvering nog verder kan dalen?

Belangrijke steun

Aegon veerde in 2009 en 2020 op rond de steun van € 1,80 waar dus een belangrijke bodem werd gevormd. Aegon heeft de afgelopen maanden opnieuw flinke klappen gekregen. Misschien volgt er nog een grotere daling, maar ik zie Aegon niet blijvend onder 1,80 euro duiken…jij wel?

Dividend rendement

Dit biedt een mooie kans om bijvoorbeeld een short straddle op te zetten in combinatie met het kopen van aandelen Aegon. Aegon leek overigens net weer een beetje betrouwbare dividendbetaler te worden, maar Aegon verlaagde zijn dividend vanwege de coronacrisis.

Dividend rendement Aegon

Aankoopprijs fors verlagen

Als ze de lijn hadden kunnen voortzetten, dan hadden ze circa € 0,34 kunnen uitkeren met een dividendrendement rond 10%. Dat hoge dividendrendement is natuurlijk gerelateerd aan de huidige koers van Aegon. Maar wat nu als we de begininvestering fors zouden kunnen verlagen? Dat kunnen we doen door het schrijven van een call optie met bijvoorbeeld een uitoefenprijs € 2,50. Omdat deze in het geld is (in the money), is de premie zeer hoog.

AEGON kwartaal

Geen paniek

Er is geen reden tot paniek, maar wel reden om voorzichtig te blijven. Het feit dat de bodem rond € 1,80 vooralsnog standhield, is bemoedigend. Dit zou voor herstel kunnen zorgen. We zijn immers al tweemaal eerder opgeveerd van deze steun richting € 6 euro. Garanties zijn er echter nooit. De stijgende trend is echter nog steeds intact.

Aegon week

Een forse buffer tegen koersdalingen

Maar wat als de koers van Aegon Groep toch fors gaat dalen? Door de ontvangen premie hebben we een enorme buffer. Bij een eventuele daling gaat niet alleen de koers van Aegon naar beneden, maar ook de premie van de call optie daalt. Dit zorgt ervoor dat het verlies op de aandelen deels wordt gecompenseerd door de call optie.

Geen 100% bescherming

Let wel de bescherming tegen daling is op de expiratiedatum 100%. Tussentijds zal het verlies op de aandelen groter zijn dan de winst op de optieposities. Mocht de koers van Aegon bijvoorbeeld dalen tot € 2,17, dan zou er op expiratiedatum geen verlies zijn. Wanneer je alleen de aandelen in bezit zou hebben, dus zonder de opties, dan zou het verlies op dat moment circa € 1470 bedragen (1000 aandelen maal € 1,47).

Circa 10% rendement per jaar

Het theoretisch resultaat van deze positie is € 1058 op de netto-investering van € 1990. Dit is een rendement van 53% over 4,38 jaar. Niet slecht toch? Het rendement bedraagt circa 10,2% per jaar (rente op rente) zolang Aegon Groep boven € 2,50 blijft. Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar dit lijkt mij wel een gokje waard.

AGN dec-25 € 2,50
Aandeel bij koop € 3,63
Aand. bij verkoop € 2,50
Waarde call optie € 1,30
Waarde put optie € 0,50
Dividend 2021 € 0,12
Aantal jaren 4,38
Rendement per jaar 10,2%
Break-even koers € 2,17
Begin investering € 1.990,18
Opbrengst aandeel € 2.500,00
Totale opbrengst € 3.048,76

De aandelenkoers boven de uitoefenprijs

We schrijven bewust een call en een put met een uitoefenprijs ruim onder de huidige koers. Wanneer de koers van Aegon Groep op de expiratiedatum boven de uitoefenprijs staat, dan zullen de aandelen worden opgevraagd. We realiseren op dat moment een mooie winst, die bestaat uit de ontvangen premie (en eventueel nog dividend).

Aegon onder 2,50 euro

Indien Aegon onder € 2,50 daalt, dan moeten wij waarschijnlijk aandelen Aegon kopen voor € 2,50. Omdat wij echter € 1,80 hebben ontvangen aan premie, kopen wij dus de aandelen met korting. We betalen dan € 2,50 (de uitoefenprijs) minus € 1,80 (de ontvangen optiepremie) is € 0,70 per aandeel. Dit geeft onze dus een behoorlijke buffer in het geval van een daling.

Verlagen van de gemiddelde aankoopprijs

De aandelen kocht ik voor € 3,63 (op 4 augustus 2021). In het geval van een daling kopen wij het tweede deel voor € 0,70. Onze gemiddelde aankoopprijs zou dan uitkomen rond € 2,17. Hier ligt dus ons break-evenpoint. Aegon kan dus nog 40% dalen voordat wij in de problemen komen.

Een lager break-evenpoint

Overigens hoeven we niet gelijk in de problemen te komen. Omdat ik deze strategie heb opgezet met een beperkt aantal aandelen, ben ik in staat om dit spelletje nog een keer op te zetten. In plaats van 1000 aandelen, kan ik dit dan met 2000 aandelen doen. Door de ontvangen premie verlagen wij ons break-evenpoint opnieuw. Maar goed, ik zie Aegon voorlopig nog niet onder € 2,50 komen.

Opties zijn meer liquide

De verhandelde opties op Aegon zijn meer liquide dan die van de minder liquide aandelen. Door de kleinere bied- en laatspread is de opbrengst bij het schrijven van opties hoger en hoef je minder in te leveren als je weer de positie wilt sluiten. Per saldo verdien je dus meer bij een kleinere spread.

Bijsturen

We kunnen, zeker met langere opties, natuurlijk altijd bijsturen door aandelen te (ver)kopen, er een covered strangle van te maken of opties door te rollen of er een driepoot van te maken of de positie te sluiten.

Lage koers-winstverhouding en 0% dividendrendement

We kunnen nog steeds niet stellen dat Aegon enorm is overgewaardeerd. 11 analisten verwachten dat de inkomsten voor de komende jaren met bijna 15% per jaar kunnen groeien. Aegon schrijft echter geen zwarte cijfers:

PE Ratio       See PE Ratio Section           -6.99x

Consensus Estimate Earnings of 11 Analysts        14.7% per year

Verlagen van de aankoopprijs

Zolang wij in staat zijn om opnieuw een call en een put te schrijven op de aandelen die wij dan in bezit hebben, verlagen wij hiermee onze aankoopprijs. Op het moment dat de koers van Aegon Groep op expiratiedatum boven de uitoefenprijs van de call staat, leveren wij de aandelen en realiseren wij een mooie winst.

Twee voorwaarden

Er zijn dus twee voorwaarden: de koers van Aegon zal boven de uitoefenprijs van de call moeten blijven (€2,50), zodat wij met winst van onze aandelen af komen en we zullen voldoende kapitaal achter de hand moeten hebben om in het geval van een daling de aandelen te kunnen kopen tegen € 0,70.

Wat als Aegon Groep verder gaat dalen?

Ik begin dus met een positie van 1000 aandelen. In het geval van een daling onder € 2,50 verdubbel ik naar 2000 aandelen. Mocht de koers van Aegon Groep verder dalen, dan zet ik deze strategie op met 4000 aandelen, 8000 aandelen, et cetera. Ik zie zoals gezegd echter Aegon niet snel blijvend onder de belangrijke steun komen van € 1,80, de bodem van 2009.

Verlagen van ons break-evenpoint

Rond € 1,80 is de koers van Aegon Groep in 2009 en 2020 opgeveerd. Omdat ik verwacht dat de koers van Aegon (op termijn) boven deze steun blijft, durf ik dit spel te spelen. We verlagen immers de eerste maal ons break-evenpoint naar € 2,17, een forse daling van de huidige koers. Bij vergelijkbare premies, verlagen wij daarna opnieuw ons break-evenpoint.

Verdubbelen van de positie

Wanneer de koers van Aegon Groep verder oploopt, zullen de aandelen worden opgevraagd en kunnen wij het spel opnieuw gaan spelen. We beginnen dan opnieuw met 1000 aandelen, die eventueel kunnen verdubbelen naar 2000 aandelen, 4000 aandelen en 8000 aandelen.

Break-evenpoint berekenen

We maken winst wanneer de koers boven de uitoefenprijs (€ 2,50) expireert. Ons break-evenpoint kunnen we berekenen door de aankoopkoers op te tellen bij de uitoefenprijs waarvan wij de ontvangen premie aftrekken.

Aandelen met een stijgende trend

Omdat we dit spel een aantal malen kunnen spelen, is dit interessant om op te zetten bij aandelen waarvan wij verwachten dat deze (vroeg of laat) zullen opveren. Dit spel werkt natuurlijk niet bij aandelen die failliet gaan. Bij Fortis of SNS, zou dit spel natuurlijk niet hebben gewerkt. Omdat ik verwacht dat Aegon nog wel een aantal jaren zal blijven bestaan, en er een steun in de markt ligt rond € 1,80, durf ik dit wel aan.

Verzekeraars massaal onderuit

Aegon blijft achter bij de AEX, maar daalt in lijn met de Europese verzekeraars. Niet zo gek natuurlijk als deze bedrijven met verlies draaien. Kennelijk zijn er nu, naast de banken, ook twijfels ontstaan over de verzekeraars, getuige de koersdaling.

Aegon te groot om te falen?

De verzekeraar is natuurlijk wel een kolos (beurswaarde € 7,6 miljard) en zal daardoor ook niet zomaar mogen omvallen van de politici want hoe moeten we anders onze bezittingen verzekeren? Ervan uitgaande dat Aegon dus niet omvalt (of als het wel gebeurt, dan hebben we nog wel meer problemen), lijkt het interessant om gebruik te maken van de forse daling van de afgelopen maanden.

Gebruik de dips

Aegon heeft de eerste maanden afgetrapt met een daling richting € 3,17 per aandeel. Nu zou het zomaar kunnen dat Aegon nog verder gaat dalen, maar het niveau wordt weer interessant om weer de stukken te kopen en er opties op te schrijven.

Tijds- en verwachtingswaarde

Door de geschreven optieposities kan ook van een zijwaartse tot licht dalende markt worden geprofiteerd. De tijds- en verwachtingswaarde loopt immers uit de opties waardoor dus een aardige buffer ontstaat. Het liefst maken we dan gebruik van een covered short straddle.

Covered short straddle

Het verschil met de ‘naakte’ of ongedekte short straddle is dat bij de covered short straddle de geschreven call wordt gedekt door gekochte aandelen. Dit is dus hetzelfde als een gedekte callstrategie met een extra geschreven put. De winstpotentie, maar ook het verliespotentieel, wordt vanwege de geschreven put wel groter.

Break-evenpoint ver onder de huidige koers

Daarom kies ik opnieuw voor een uitoefenprijs die duidelijk onder de huidige koers ligt. Ik heb zo dus een buffer voor als de koers nog verder daalt. Het break-evenpoint komt daarmee ook lager te liggen.

Break-evenpoint: (aankoopkoers aandeel + uitoefenprijs – ontvangen premie)/2. De maximale winst is: ontvangen premie + uitoefenprijs – aankoopkoers aandeel.

Als Aegon halveert, heb ik slechts een beperkt verlies

Het break-evenpoint is dus: (€ 3,63 + € 2,50 – € 1,80)/2 = € 2,17. Met andere woorden als Aegon halveert, heb ik slechts een beperkt verlies. Dit is dus minder risicovol dan alleen de aandelen kopen. Je moet alleen wel vertrouwen hebben in het voortbestaan van Aegon.

De tijd werkt in ons voordeel

Tot de 3de vrijdag van december 2025 is nog 4,38 jaar, dus op jaarbasis komt het rendement dan uit op 10% rendement na aftrek van kosten zolang de koers boven € 2,50 blijft. Mogelijk wordt het dividend weer verhoogd en verdampt er premie, dus de tijd werkt in ons voordeel.

Voortijdige uitoefening van de call optie

Wat is dan het risico? De dag voordat dividend wordt uitgekeerd, is er een risico dat de call optie voortijdig wordt uitgeoefend. Degene die de call optie heeft gekocht, kan op dat moment de aandelen in bezit krijgen vlak voor de ex-dividenddatum en heeft dan recht op het dividend. Ik loop dan het dividend mis, maar de tijdswaarde van de call steek ik dan in mijn zak. Zolang de put niet onder het bedrag aan dividend komt, is het risico op een vroegtijdige uitoefening van de call klein…en anders koop ik gewoon nieuwe aandelen…

Wat als Aegon geen dividend meer uitkeert?

Tja…alles kan…dat hebben we in het verleden wel gezien. In plaats van de aandelen te kopen met een short straddle, kan je ook kiezen voor alleen het schrijven van een putoptie. Volgens de put-call pariteit, de relatie tussen de premie van een call optie en de premie van een put optie met dezelfde looptijd en uitoefenprijs gedraagt een aandeel met een geschreven call zich het zelfde als een geschreven put:

Aandeel min een call = geschreven put

Het voordeel hiervan is overigens, dat mocht Aegon het dividend jaren passeren, dat dit minder invloed heeft. Het verwachte dividend zit reeds verwerkt in de premie van de put. Wel zal dan waarschijnlijk de koers van Aegon dalen. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken dat de call voortijdig wordt uitgeoefend.

Een hogere uitoefenprijs

Wie denkt dat het aandeel wel voldoende is gedaald, kan ook opties met uitoefenprijs € 3 schrijven. Dit is wel risicovoller, maar het rendement is ook hoger, namelijk 13,5%. Merk op dat het break even point hoger is.

AGN dec-25 € 3,00
Aandeel bij koop € 3,63
Aand. bij verkoop € 3,00
Waarde call optie € 1,00
Waarde put optie € 0,75
Dividend 2021 € 0,12
Aantal jaren 4,38
Rendement per jaar 13,5%
Break-even koers € 2,44
Begin investering € 2.040,18
Opbrengst aandeel € 3.000,00
Totale opbrengst € 3.548,76

Nog meer rendement

Wie het maximale rendement nastreeft en denkt dat Aegon te zwaar is afgestraft, die kijkt naar de opties met uitoefenprijs € 3,50. Er is dan een rendement van 19% per jaar te verdienen. Het aandeel moet dan alleen niet onder € 2,62 zakken.

AGN dec-25 € 3,50
Aandeel bij koop € 3,63
Aand. bij verkoop € 3,50
Waarde call optie € 0,80
Waarde put optie € 1,10
Dividend 2021 € 0,12
Aantal jaren 4,38
Rendement per jaar 19,0%
Break-even koers € 2,62
Begin investering € 1.890,18
Opbrengst aandeel € 3.500,00
Totale opbrengst € 4.048,76

Een lagere uitoefenprijs

Wie minder risico wil, kan ook opties met uitoefenprijs € 2,50 schrijven. Dit is minder risicovol, maar het rendement is ook lager, namelijk 10,2%. Merk op dat het break even point lager is. Zo kan je dus je gewenste risico sturen.

AGN dec-25 € 2,50
Aandeel bij koop € 3,63
Aand. bij verkoop € 2,50
Waarde call optie € 1,30
Waarde put optie € 0,50
Dividend 2021 € 0,12
Aantal jaren 4,38
Rendement per jaar 10,2%
Break-even koers € 2,17
Begin investering € 1.990,18
Opbrengst aandeel € 2.500,00
Totale opbrengst € 3.048,76

Online training

Succesvol beleggen is behoorlijk complex. Vandaar dat ik donderdagavond om 20 uur ik de online training geef:

“Succesvol beleggen zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën.”

Zeer waardevol voor beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim #1 Hoe je 20% rendement per jaar maakt met eenvoudige software…

Geheim #2 Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…

Geheim #3 Hoe je duizenden euro’s per jaar aan kosten kan besparen…

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik hoop dat u er bij bent!

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com

Met vriendelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

1 antwoord
  1. Thale Roosien
    Thale Roosien zegt:

    Interessant om te lezen had deze week net 350 aandelen Aegon gekocht. Zal een poging wagen een strategie op te zetten. En bij Mexem kijken hoe je daar de posities opzet

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.