Waarom zoveel beleggers verlies lijden

Het is niet dat de kersttijd nadert of zoiets. Het tegendeel is waar, want de langste dag ligt net achter ons. Maar toch heb ik de laatste tijd weer eens wat nagedacht. Normaal kom ik daar helaas te weinig aan toe. Tenzij ik er echt tijd voor vrij maak. Maar met de nieuwste ontwikkelingen bij ons vastgoed, is er nog wel eens een ochtend of een avond, dat ik rustig op een terrasje of een balkon in het zonnetje zit uit te kijken over een spiegelgladde zee. Of enkele uren verplicht stil zit op m’n gat in een vliegtuigstoel. En dan dwaalt je geest wel eens wat verder weg dan naar de agenda voor vandaag of morgen. Wel lekker zo’n vliegtuigstoel! Lees meer

Opties in theorie en praktijk

In de afgelopen drie weken heeft u meer kennis kunnen vergaren over opties. Deze laatste aflevering gaat in op de mogelijkheden om met opties systematisch geld te verdienen. Uiteraard kunt ervoor kiezen zelfstandig in opties te handelen, gewapend met de kennis die het blad BeursBulletin u verstrekt. Het alternatief is een alertdienst die u begeleidt en uw posities bewaakt. Lees meer

Turbo’s in de sectorportefeuilles

In de sectorportefeuilles van BeursBulletin kopen wij aandelen indien wij een koersstijging verwachten. Verwachten wij daarentegen een koersdaling dan zouden we daar natuurlijk ook van willen profiteren. In het verleden hebben we dit geprobeerd met langlopende putopties, maar in de praktijk stuitten we keer op keer op de nadelen hiervan. In plaats van putopties zal BeursBulletin vanaf heden Turbo’s gebruiken om te kunnen profiteren van een koersdaling. Lees meer

Opties in theorie en praktijk

Wie opties verkoopt zonder ze eerder gekocht te hebben – het zogenaamde schrijven – moet bij de bank margin aanhouden. Het daarvoor gereserveerde geld blijft gewoon op uw rekening staan. Maar zolang de ongedekte geschreven optie open staat, kunt u er niet vrij over beschikken. Lees meer

Opties in theorie en praktijk

In dit artikel richt ik mij op het kopen versus het schrijven van opties. Beginnende optiebeleggers voelen zich vooral aangetrokken door het kopen van opties. Het potentiële rendement is immers enorm, terwijl het risico zich beperkt tot de inleg. De praktijk wijst echter uit dat het veelal aantrekkelijker is om opties te schrijven. Lees meer

Aanhoudende dollarsterkte

Begin dit jaar voorzag ik ondanks veler scepsis reeds een koersstijging van de dollar. Ik wees hierbij op de waarschuwingen van Fed-voorzitter Alan Greenspan aan het adres van het Witte Huis om de begrotingstekorten nu toch echt serieus aan te pakken. Ook de renteverhogingen vormden een steun in

Begin dit jaar voorzag ik ondanks veler scepsis reeds een koersstijging van de dollar. Ik wees hierbij op de waarschuwingen van Fed-voorzitter Alan Greenspan aan het adres van het Witte Huis om de begrotingstekorten nu toch echt serieus aan te pakken. Ook de renteverhogingen vormden een steun in de rug. Intussen is de inflatie in april op jaarbasis op 3,5 procent gekomen. Dat vergroot de kans op een nieuwe renteverhoging en bijgevolg tot een verdere versterking van de Amerikaanse munt. Lees meer

Opties in theorie en praktijk

Opties in theorie en praktijk

Opties in theorie en praktijk: regelmatig krijgen wij van abonnees vragen over opties. Soms zijn dat abonnees die nog nooit in opties gehandeld hebben. Maar er zitten ook abonnees tussen die al wel ervaring met opties hebben, positief dan wel negatief. In de komende weken zal ik de raadselen rond opties enigszins proberen te ontrafelen. Want opties zijn een prachtig instrument, maar je moet er wel goed mee omgaan. Lees meer