De E7: Indonesië en Mexico

Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden om te beleggen in opkomende markten. In de zogeheten ‘BRIC-landen’ bijvoorbeeld, namelijk Brazilië, Rusland, India en China. Wanneer we aan deze vier landen Turkije, Indonesië en Mexico toevoegen, spreken we van de ‘E7’, de zeven grootste ‘Emerging Markets’. Verwacht wordt dat de E7-landen in 2050 gezamenlijk 25% groter zullen […]

Venster op het Verre Oosten

Een reis naar Azië levert steeds opnieuw een fascinerend beeld op. Nergens ter wereld is de inzet en toewijding zo hoog. De hoge gemiddelde economische groei van 6% à 7% is noodzakelijk om de armoede terug te dringen. De Wereldbank acht het verrassend dat de gestegen olieprijs en de stijgende rente tot dusver zo weinig […]

Topix test barrière

Bij de afsluiting van het Japanse boekjaar op 31 maart is de Topix-index op de 1750-puntengrens aangekomen (zie grafiek). Een cruciale grens die al sinds 1987 fungeert als steun en later als weerstand. Sinds 1993 heeft de Topix dit niveau 4 keer geprobeerd opwaarts te doorbreken. Het is nu tijd voor de vijfde test.