Mixed grill’ig beursbeeld

De beurzen blijven voortdenderen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Echter, van enige euforie à la 2000 is thans geen sprake. Daarvoor is ook geen reden. Dit valt onder meer af te lezen uit de koers/winst-verhoudingen. Pakken we de cijfers uit die tijd er nog even bij dan gold er voor de crash voor de Standard&Poor-index een koers/winst-verhouding van rond 30 tegen thans 17 en voor de Nasdaq rond 60 tegen thans 24. En schrik niet, ook in Amsterdam lag deze verhouding in de eerste 6 maanden van dat jaar op ruim 28 tegen nu de helft. Nog altijd iets boven het gemiddelde maar niet dramatisch uit het lood. Destijds was het geloof in high tech tot ver in hemel gegroeid en dat dreef de koersen enorm op. Lees meer

BRIC: Incredible India

Onder de BRIC-landen geldt India voor alles als het land van outsourcing. Vooral op het gebied van IT kiezen veel bedrijven voor uitbesteding aan India. Dit land is vooral interessant vanwege de lage arbeidskosten en het hoog opgeleide personeel. Daarnaast ontwikkelt zich een trend waarbij Indiase bedrijven overnames doen buiten hun land. Lees meer

Russische roulette spelen of beleggen?

Rusland is het tweede veelbelovende land van de vier BRIC-landen. Het controversiële land is rijk aan aardgas en olie, met aan het hoofd een eigenzinnige president die niet bang is zijn tanden te laten zien in (inter)nationaal opzicht. Rusland kent een enorm grote voorraad olie en gas. Deze grondstoffen hebben in de afgelopen jaren een grote prijsstijging laten zien, waarvan het voormalig communistische land volop profiteert. In tegenstelling tot BRIC-collega’s India en China is Rusland niet afhankelijk van buitenlandse olie- en gasleveranties. India en China zijn dan ook afnemers van de Russische energiesector. Lees meer

Venster op het verre oosten

Na elk bezoek aan deze regio bekruipt mij steeds de gedachte aan onze wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In die tijd hadden we twee voordelen ten opzichte van Azië. Ten eerste beschikten wij reeds over de nodige kennis en infrastructuur. Ten tweede werden wij bij onze wederopbouw gesteund door het Marshall Plan, dat ons weer binnen redelijk korte tijd op de been bracht, waarna we konden meedeinen op het Duitse Wirtschaftswunder. Lees meer

Het gevaar van oplopende rente!

De rente loopt in zowel Europa als in de VS fors op, zodat de bonds de jarenlange uptrend aan het opgeven zijn. Dat geldt zowel voor de ons bekende Bund Future, waar ik het recent al over had, als voor de king of bonds, oftewel de T-Bond, de 30-jarige Treasury Bond uit de VS. In deze column deel ik mijn blik op deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de aandelenmarkten. De rente breekt uit en de bonds doorbreken een 25-jarige steunlijn. Lees meer

China BV gaat beleggen

De koersfluctuaties op de wereldwijde financiële markten hebben in de afgelopen weken de discussie rond de yen-carry trade wederom nieuw leven ingeblazen. De vraag rees in hoeverre de koersdalingen werden veroorzaakt door het terugdraaien van deze investeringsstrategie. De komende maanden kunnen beleggers opnieuw filosoferen over mogelijke nieuwe invloeden op de internationale kapitaalstromen. China kondigde onlangs aan bezig te zijn met het opzetten van een instituut dat de Chinese buitenlandse valutareserves gaat spreiden. Evenals de yen-carry trade weet niemand waarin deze middelen zullen worden belegd. Eén ding is wel zeker en dat is het potentiële te beheren vermogen van het nog te benoemen instituut: de teller van de Chinese valutareserves staat momenteel op $ 1,07 biljoen. Lees meer

China groeit niet tot in de hemel

China blijft verbazen: eerst 10% eraf, nu 25% erbij. De bomen lijken hier werkelijk tot in de hemel te groeien. Maar de grote vraag is natuurlijk waartoe dit gedrag zal leiden. Een crash zal hier onvermijdelijk worden. We staan er nu zeer dichtbij: een pump and dump-scenario is op komst!  Lees meer

Brazilië: Another BRIC in the Wall

Als men aan Brazilië denkt, denkt men aan carnaval, capoeira en samba-voetbal. Daarnaast staat Brazilië bekend als belangrijke producent van agrarische producten variërend van koffie en sojabonen tot bio-ethanol. Brazilië behoort samen met Rusland, India en China tot de zogenoemde veelbelovende BRIC-landen. Lees meer

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Opties en futures lijken in veel opzichten op elkaar. De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op het kopen van een calloptie. Een groot verschil is echter dat de koper van een calloptie een recht heeft en de koper van een future een plicht. 

opties en futures

De waarde van de opties en futures is afhankelijk van een onderliggende waarde. Dit kunnen koersindices, obligaties, deposito’s en aandelen zijn. Deze futures worden financial futures genoemd. Er bestaan ook commodity futures. Zoals de naam al zegt, zijn dit futures op grondstoffen, zoals: aardappelen, graan, olie of koffie. In dit artikel zal ik vooral financial futures gebruiken om een aantal zaken te verduidelijken.

Prijsvorming futures

Stel, u denkt dat de AEX de komende maanden verder zal stijgen. U wilt echter niet alle onderliggende aandelen kopen om gebruik te maken van de door u verwachte stijging. U kunt dan óf een calloptie kopen óf een future. Koopt u een calloptie dan profiteert u volop van een stijging, maar u betaalt ook verwachtingswaarde.

Verschillen tussen opties en futures

Een future bestaat alleen uit intrinsieke waarde. U besluit daarom een future op de AEX te kopen. Dit wordt ook wel een FTI genoemd. De onderliggende waarde is 200 keer de AEX. De future die u koopt heeft dus betrekking op het kopen van 200 keer de AEX. Wanneer de futureprijs met 1 punt stijgt, dan verdient u dus € 200. De koper van de future verplicht zich dus de AEX te kopen tegen de futureprijs. De verkoper verplicht zich om de AEX te verkopen tegen de futureprijs.

De prijs van een indexfuture (de futureprijs) kunnen we als volgt berekenen. De futureprijs is gelijk aan de stand van de index plus de rente van de looptijd minus dividendopbrengsten.

Voorbeeld

De stand van de AEX was op 1 maart 2007 510 punten. Gemakshalve ga ik ervanuit dat dit ook de stand is per 1 april. Voor mijn berekening ga ik er ook vanuit dat de huidige datum 1 april is. Op 1 oktober wordt er 3% aan dividend uitgekeerd en de éénjaarsrente is 4%.

Wat is nu de futureprijs van een indexfuture die in januari 2008 afloopt?

Bereken de contante waarde van de dividenden.

  • (3%*510)/(1,04^0,5) = 15

Trek de contante waarde van de dividenden af van de waarde van de index

  • 510 – 15 = 495

Bereken de financieringskosten over het in stap 2 berekende bedrag

  • 1,04^(10/12) * 495 = 511.

De futureprijs van 511 ligt in dit voorbeeld in de buurt van de stand van de AEX. Echter, bij bijvoorbeeld een veel hogere rente zal dit zeker niet het geval zijn.

De futureprijs loopt ongeveer één-op-één mee met de onderliggende waarde. Dus stel dat de AEX stijgt naar 520 punten dan stijgt de prijs van de future naar 521. Optieprijzen bewegen meestal niet één-op-één mee met het aandeel of de index. Dit hangt af van de delta van de optie. Daarnaast is er nog een groot verschil met opties.

In tegenstelling tot een optie heeft een future geen verwachtingswaarde, ook wel tijdswaarde genoemd. Voor mensen die graag opties verkopen om zodoende de verwachtingswaarde te incasseren, zijn futures dus minder geschikt. Tevens is de waarde van een future niet afhankelijk van de beweeglijkheid op de beurs.

Margin

De koper van de future moet een bepaald bedrag storten vanwege zijn verplichting om in de toekomst een bepaalde onderliggende waarde te kopen. Dit bedrag heet de initial margin. Het gestorte bedrag komt op de rekening van de verkoper te staan. Als vuistregel kunt u ervanuit gaan dat de initial margin ongeveer 10% is van de onderliggende waarde. De initial margin krijgt u overigens bij het sluiten van de positie weer terug.

In ons voorbeeld bedraagt de initial margin dus 10%*200*511 = € 10.220,-

Dagelijkse verrekening

Een ander verschil met opties is dat de winsten of verliezen dagelijks worden verrekend. Bij het sluiten van de positie krijgt de koper van een future de initial margin weer teruggestort op zijn rekening. Hieronder een voorbeeld:

Stel u koopt bovenstaande FTI (futureprijs 511) en de AEX staat op 510 punten. De initial margin bedraagt € 10.000.

Stand AEX Futureprijs Winst/verlies Cash positie
Dag 0 510 511 0 0
Dag 1 500 501 – € 2.200 – € 2.200
Dag 2 505 506   € 1.200 – € 1.000
Afloopdatum 495 496 – € 2.000 – € 3.000

Er is bij opening al een initial margin van € 10.000 geblokkeerd. Het verlies van de laatste dag (€ 2.000) wordt van deze € 10.000 afgeschreven, waardoor u dus € 8.000 teruggestort krijgt. Per saldo hebben we echter € 3.000 verloren, terwijl onze investering € 10.000 bedroeg. We hebben dus 30% verloren terwijl de AEX slechts met 3% is gedaald. Dit hefboomeffect zal groter zijn bij een lage rente en hoge dividenden.

Drs Richard H.J. de Jong RBA

Drs Richard H.J. de Jong RBA is adjunct-directeur vermogensbeheer bij Van Lieshout & Partners N.V. Hij is tevens beheerder van het Dutch Stock and Option Fund. Meer informatie kunt u vinden op www.dsof.nl.