Voor en na de expiratie

Afgelopen vrijdag expireerden de indexopties van de maand juni. Aangezien Co Single Range Options (of: CoOptions) worden opgezet met behulp van dergelijke maandopties, hadden de abonnees van BeursBulletin, die in het bezit zijn van een CoOptionPortefeuille, een spannende middag. Immers: hoe zou de expiratie uitpakken en wat zouden de consequenties zijn voor de beleggingen in […]

Goudprijs onder druk

Zonder de centrale bankenverkopen zou de goudprijs stellig boven $ 700 staan. Hoewel het er dit jaar aanvankelijk wel naar uitzag, is de stijging tot dusver uitgebleven. Dat gold uiteraard ook voor de goudprijs in euro’s die eerder leek af te stevenen op € 17.000 per kilogram. Forse goudverkopen door de centrale banken van met […]

Beleggers met bestemming China: maak tussenstop in Hong Kong…

De Chinese binnenlandse beurzen staan onder druk. Belangrijkste oorzaak is een doorgevoerde verdrievoudiging (van 0,1% naar 0,3%) van de belasting op aandelentransacties. Na alle voorgaande maatregelen en diverse waarschuwingen van Chinese topambtenaren om de snel stijgende markt af te laten koelen, heeft deze laatste maatregel de Chinese particuliere belegger echt wakker geschud. Ondanks dat de […]

CoOptions (ook) in volatiele markten

 “In 72% van de gevallen beweegt de AEX-index van maandexpiratie tot maandexpiratie zijwaarts.” Dit gegeven vormt voor Co een belangrijk uitgangspunt bij het beleggen in koers-ranges. In onze visie kabbelt de index meer dan dat deze heftig beweegt.