Diepzwarte crisis op komst

Wall Street staat op zijn grondvesten te schudden, waar gaat dit alles naartoe? Dat het er niet goed uitziet weten we al, maar hoe diep zie ik de markt terugvallen? We zijn nog lang niet klaar met alle ellende. Wat er nog aan zit te komen, zal de VS in een diepzwarte recessie doen storten. […]

Rijst rijst de pan uit

“People don’t really finish their rice.” Toen de Filippijnse minister van landbouw zichzelf deze zin hoorde uitspreken, zal hij zich wellicht hebben afgevraagd of hij nu moest lachen of huilen. Lachen om de absurde situatie dat een hoge overheidsfunctionaris in alle ernst tegenover een verslaggever van Reuters verklaart dat Filippino’s hun bordjes niet leeg eten. […]

De beurzen dalen met maximumsnelheid

Een aantal weken geleden ging een schok door autominnend Duitsland en ver daarbuiten. In de deelstaat Bremen zijn voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland snelheidsbeperkende maatregelen ingevoerd: 120 kilometer per uur is op een deel van de snelwegen van toepassing. De verantwoordelijke politicus gaf aan gesprekken te voeren met andere deelstaten om daar […]

Wel of geen vertrouwen?

Kwestie van de ‘ball is in or the ball is out?’Afgaande op de niet nader toegelichte uitspraken van Goldman Sachs, zowel als die van het IMF zou je dat kunnen denken. Beide hadden goede redenen voor eigen parochie te prediken. De eerste omdat men daarmee het marktvertrouwen hoopt te schragen, de tweede om de vinger […]

Laat je niks aanpraten, recessie!

Te vaak en te veel lees ik de opmerking “laten we elkaar nou geen recessie aanpraten!” Iemand heeft dat ooit bedacht en massaal wordt het door anderen overgenomen. Zonder na te denken of het mogelijk is en zo ja, of het ook gaat gebeuren.

Japan: Mission Impasse

Een paar jaar geleden was menigeen nog hoopvol dat Japan, nog altijd de tweede economie van de wereld en met een aantal uitmuntende bedrijven, de groei van de wereldeconomie zou kunnen aanzwengelen.

Geleide economie

In het voormalige Sovjetblok gold de geleide economie als tegenhanger van het kapitalistische systeem, zoals het daar werd genoemd. Zowel de productie-, distributie- als prijspatronen werden centraal gestuurd vanuit het Centrale Planbureau. Deze centrale regie kende een belangrijk uitgangspunt: door de economie van bovenaf te sturen, hoopte men niet alleen een goed economisch inzicht te […]

De bom tikt verder

In mijn voorgaande column heb ik onder meer de financiële massavernietigingswapens onder de loep genomen. Bovendien heb ik het Bear Stearns-verhaal verteld. De onderschatting van het probleem werd zo groot dat men nu afschrijvingen in de orde van miljarden reeds accepteert waar pakweg 10 jaar geleden nog een heel financieel stelsel van in elkaar zou […]

Financials: slecht nieuws = goed nieuws?

Het is niet alleen zo dat elk pondje door het mondje komt, het kost ook nog eens de nodige (Engelse) pondjes om hongerige mondjes te voeden. Iets dergelijks moet men bij Goldman Sachs gedacht hebben toen enkele weken geleden besloten werd de maaltijdvergoedingen voor personeel aan banden te leggen. Op de Londense vestiging van de […]