De gevaarlijke visie van Nobelprijswinnaar Stiglitz

Het was ietwat bevreemdend dat Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz de voorbije dagen na een persconferentie in Londen, in de media opgevoerd werd als een held en een profeet (De Tijd 13/02: “De bankencrisis was peanuts. Er staat ons nog erger te wachten”). De reden van die bewieroking was blijkbaar dat hij de huidige crisis voorspeld had, […]

Goud: kopen of verkopen?

Onlangs maakte goud in euro’s een nieuwe ‘all time high’. Is dit het moment om uw goud te verkopen of juist om goud bij te kopen? Goudhandelaren merken de laatste tijd dat er niet alleen veel goud gekocht wordt, maar ook dat velen van de gelegenheid gebruik maken om hun goud ‘nu het zo hoog […]

Historie en toekomst van de kredietcrisis deel 2

Vorige week zagen we de historie van de kredietcrisis. Deze week gaan we kijken naar de toekomstige ontwikkelingen van de crisis, op basis van lessen uit het verleden en wat we kunnen doen.

Als de euro valt

Willem Middelkoop publiceerde in september 2007 zijn bestseller “Als de dollar valt”.  Als we nu kijken naar de koers van de euro uitgedrukt in dollars (de euro/dollar), dan zien we dat in de afgelopen jaren niet de dollar, maar juist de euro minder waard is geworden. De waarschuwing van Middelkoop kwam voort uit de grote […]

Historie en toekomst van de kredietcrisis (deel 1)

In 2007 begon de kredietcrisis als gevolg van de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten. In de gehele westerse wereld was sprake van een onroerend goed ‘bubble’, maar de Verenigde Staten spanden de kroon. Hypotheekverstrekkers aldaar hadden op ongekende schaal hypotheken verstrekt aan mensen die de lasten niet konden dragen. Er was geen inkomen, geen eigen […]

De trackerlobby en kostenbijziendheid

De trackerlobby draait op volle toeren. Brand New Day pocht met trackers. En onlangs stond voor de zoveelste keer een positief verhaal over trackers in de krant. Helaas zijn journalisten niet capabel genoeg om weerstand te bieden tegen de trackerlobby.

Terminale verzorgingsstaat

Een belangrijk artikel van de Mexicaanse econoom Hugo Salinas Price gaf onlangs aan dat de verzorgingsstaat een frauduleus gebeuren is. De verzorgingsstaat, zoals wij hem kennen, bestaat pas sinds de jaren 70. Voorheen was er een bestaansminimum gegarandeerd, maar niet meer dan dat.

Een nieuwe supercyclus

In een tijdsgewricht, waarin vooral de westerse wereld nog zucht onder de gevolgen van de kredietcrisis, brengt the Standard Chartered Bank een studie naar buiten met de wel buitengewoon optimistische titel ‘ the super-cycle report’. Het rapport schetst een scenario hoe de wereldeconomie zich de komende decennia, tot 2030 en verder kan ontwikkelen. De toonzetting […]