Schijnbewegingen

Vorige week schreef ik: “Rond de 27ste weten we in elk geval dat de beurzen gaan draaien.” Dit was wederom juist. Daarbij liet ik voor een bodem de hoge waterstanden op zaterdag 30 en zondag 31 januari zien. In mijn nieuwsbrief gaf ik aan dat die hoge waterstanden betekenen dat een bodem gemaakt wordt op […]

Een nieuwe supercyclus

In een tijdsgewricht, waarin vooral de westerse wereld nog zucht onder de gevolgen van de kredietcrisis, brengt the Standard Chartered Bank een studie naar buiten met de wel buitengewoon optimistische titel ‘ the super-cycle report’. Het rapport schetst een scenario hoe de wereldeconomie zich de komende decennia, tot 2030 en verder kan ontwikkelen. De toonzetting […]