Het Elliott Wave Principe (deel 3)

In mijn vorige columns ‘Het Elliott Wave Principe (deel 1 en 2)’ zette ik de basistheorie van Elliott Wave uiteen. Hierin besprak ik onder meer de klassieke Elliott Wave-patronen en de extensies. In deze column zal ik de (correctie) driehoekspatronen bespreken.

Alleen actieve beleggers behalen een structurele outperformance

Petajisto, hoogleraar aan de NY Stern School of Business, vergeleek duizenden fondsen op de Amerikaanse aandelenmarkt met de benchmark over een periode van meer dan 20 jaar. Zijn conclusie: actieve fondsen zijn de enige fondsen die structureel een outperformance halen, ook na aftrek van kosten.

Topvorming?

De kans dat we een belangrijke top gezien hebben, is aanwezig. Laat ik u schetsen waar de draaipunten liggen. Zoals in mijn column ‘Krijgt euro een volgende dreun?’ (BeursBulletin-weekblad nummer 10 van dit jaar) beschreven, heeft Christopher Carolan ontdekt dat Fibonacci-getallen in combinatie met het aantal dagen dat de maan doet over de omwenteling van […]

India aan het (aard)gas!

Nee, nee, het is niet onze verwachting dat de financiële markten in India of de macro-economische ontwikkeling van het land in 2010 aan het gas gaan. Integendeel zelfs. De groei in onder andere de industriële productie, bedrijfswinsten, autoverkopen, kredieten laat een zeer positieve ontwikkeling zien.

Richting een nieuwe top zonder kleerscheuren

Op 6 april om 11.37 uur trad de maanfase ‘laatste kwartier’ op. We zijn nu op weg naar nieuwe maan op 14 april. Nieuwe maan gaat doorgaans gepaard met een top in de markt. Maar eerst dienen we dus zonder kleerscheuren voorbij het laatste kwartier te komen.

Elliott Wave Principe (deel 2)

Elliott Wave Elliott Wave, wat is het en wat kun je ermee? In mijn vorige column ‘Het Elliott Wave Principe (deel 1)’ zette ik de basistheorie van Elliott Wave uiteen. Bestudering van de patronen is heel belangrijk voor de correcte toepassing van het Elliott Wave Principe. Dit komt omdat het patroon van de marktbeweging, mits […]