De crisis moet nog beginnen (deel 4)

Hoe zit het met de middenweg? Is dit dan geen mogelijkheid? We laten de kredieten niet groeien, of een heel klein beetje zodat we de problemen lang voor ons uit kunnen schuiven in de hoop dat ze verdwijnen.

Hindenburg Omen (reprise)

In de column van vorige week, ‘30% kans op een crash?’ schetste ik dat het nodig is om een bevestiging van het Hindenburg Omen te krijgen, wil er überhaupt een grotere kans op een crash ontstaan. Inmiddels is het zover, de bevestiging is er.

Duitse economie sterk maar Griekse economie glijdt verder weg

Duitsland heeft in het tweede kwartaal, na een diepe recessie, de achterstand op de andere Noord-West Europese landen weten in te lopen. Griekenland zakte daarentegen dieper weg in de recessie en lijkt niet de begrotingsdoelstellingen van de EU en het IMF te halen.

Wennen aan schulden

De generatie geboren voor 1945 is nog gewend te leven met het feit dat je geen schulden diende te maken. Je kocht pas iets als je het geld ervoor gespaard had. De babyboomers leerden dat schulden maken soms best handig kan zijn en de X generatie leerde dat ze niet meer zonder schulden konden functioneren. […]

De crisis moet nog beginnen (3)

Wat zal er gebeuren als je de kredietverlening aan de markt overlaat? Om dit toe te lichten, nemen we de stap van Ricardo naar de Oostenrijkse conjunctuurcyclus.

30% kans op een crash?

De afgelopen dagen gonsde het ineens op internet: ‘The Hindenburg Omen Has Arrived’. Ik hoor u denken: de wat? De Hindenburg-indicator ontleent zijn naam aan de in 1937 verongelukte zeppelin Hindenburg en is een technische indicator die aangeeft dat de beurzen in een ongezonde staat verkeren hetgeen mogelijk tot ongelukken gaat leiden in de komende […]

De een zijn dood…

De prijs voor graan is in de afgelopen maanden omhoog geschoten. Tussen eind juni en begin augustus bedroeg de stijging meer dan 50%. De oorzaak is duidelijk. In landen als Rusland, Oekraïne en Kazachstan heeft een aanhoudende droogte de oogst op het veld doen verpieteren. Genoemde landen behoren tot de top tien graanexporteurs in de […]

We zitten aan de grenzen van de kredietverlening

Dit is deel 2 van de serie “De crisis moet nog beginnen”. De overheid heeft inmiddels doorgekregen dat door de rente te verlagen, zowel bestedingen als investeringen omhoog gaan. Dit is op de korte termijn heel aardig. Besparingen worden afgeremd en tegelijkertijd wordt er meer geïnvesteerd. Het is alsof je de kip met de gouden […]

Kerk springt in goudmarkt

De Amsterdamse Scientology Kerk is in hetzelfde gat in de markt gedoken als Willem Middelkoop. Manuel Nugteren en Joop van der Linde proberen via internet particulieren te interesseren in goud. In hotels worden bijeenkomsten georganiseerd, Freedom Events, waarvoor per keer circa honderd belangstellenden worden uitgenodigd. De aanwezigen wordt voorgehouden dat beleggen in goud de enige […]

Het nut van één wereldmunt is ver te zoeken

In een reeds in april verschenen rapport geeft het IMF aan dat er één wereldmunt moet komen, in het belang van de stabiliteit van ons financiële stelsel. Men kan ernstige vraagtekens zetten bij het nut van zo’n munt.