Sparen voor je pensioen, zinvol of onzinnig?

Alweer voor de derde keer in dit decennium laait de discussie op over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. De lopende discussie is het gevolg van het hernieuwde falen van 14 kleine en grote pensioenfondsen om boven de nominale dekkingsgraad van 105% te blijven. Die veertien zijn waarschijnlijk het topje van de welbekende ijsberg. De vijf grootste pensioenfondsen dringen er bij de minister op aan om de spelregels te veranderen om zodoende de uitkering aan de huidige en toekomstige pensionado’s veilig te stellen. Lees meer

Eerste ippon binnen voor Acom?

Kansei fukyo is een Japanse term voor ‘een door de overheid veroorzaakte recessie’. Een sector die door overregulering te maken heeft gehad met een zware langdurige ‘recessie’ is die van consumentenkredietverlening. Regulering was nodig aangezien veel Japanners in de problemen kwamen doordat ze de rente nauwelijks meer konden voldoen en er geen uitzicht meer bestond op het ooit afbetalen van de leningen. Lees meer

Belangrijk draaipunt I

De Spiral Calendar geeft aan dat er enkele belangrijke draaipunten op komst zijn. Deze week deel I, volgende week deel II. Lees meer

Survival of the greedy

Hebzucht heeft een slechte naam. En als we zien waar het soms toe leidt dan is dat wel te begrijpen. Eenvoudig wordt er gewezen naar mensen die heel rijk zijn geworden door bijvoorbeeld de verkoop van ‘subprime’ hypotheken. De bankiers waren bezeten door hebzucht en daardoor liep het systeem vast. Maar volgens mij worden oorzaak en gevolg hier door elkaar gehaald. Het systeem zorgt ervoor dat de hebzuchtige bankiers kunnen floreren. Lees meer

Breuklijnen

De VS zijn een sterk gepolariseerd land. De tegenstellingen tussen rood (conservatief) en blauw (liberaal) zijn zo groot geworden, dat het land eigenlijk onregeerbaar is. De rode en blauwe bevolkingsgroepen leven meer en meer met de rug naar elkaar toe en willen minder en minder met elkaar te maken hebben. Lees meer

De trek der lemmingen

Als aandelen echt ondergewaardeerd zouden zijn en obligaties meer risico’s zouden hebben dan de huidige ‘yield’ aangeeft, wat moet een defensieve belegger dan? Lees meer

Sell Yom Kippur

Het aardige van een seizoensgebonden adagium is dat je er jaarlijks op terug kunt vallen. ‘Sell Rosh HaShana and buy Yom Kippur’ is er zo eentje. Bij zonsondergang op 8 september begon Rosh HaShana, hetgeen 2 dagen duurde tot vrijdag 10 september. Yom Kippur begint vrijdagavond 17 september eveneens bij zonsondergang. Lees meer

De overheid wordt steeds kleiner

Na mijn laatste artikelen zou je kunnen denken dat ik pessimistisch en negatief ben over de toekomst. Maar dat is zeker niet het geval. En om dat te benadrukken daarom een artikel met een positief geluid. Omdat ik ook zie dat mensen steeds meer eigen initiatief nemen en zelf het heft in handen nemen, ben ik juist optimistisch en positief. Ik begrijp dat mijn gemopper over een falende overheid kan worden opgevat als een doemscenario. Maar een falende overheid hoeft naar mijn mening niet te leiden tot een crisis. De positieve bewegingen zijn naar mijn mening momenteel sterker dan de negatieve. Lees meer

Update BeursBulletin Beleggingsfonds augustus 2010

De effectenbeurzen corrigeerden in augustus fors: de EuroStoxx50 tekende afgelopen maand een verlies op van circa 5%. Het BeursBulletin Beleggingsfonds behaalde een resultaat van -0,5% en deed het daarmee veel beter dan de ‘benchmark’. Sinds de start van dit jaar presteert het fonds beter dan de EuroStoxx50. Lees meer

Nieuwe maan geeft een top?

Vorige week schreef ik: Na 2 september mag derhalve nog meer herstel verwacht worden alvorens de beurzen begin volgende week weer verder dalen. Waar de bodem ligt van de daling melden we volgende week. Laten we eens kijken waar dat volgende draaipunt ligt. Lees meer