Sparen voor je pensioen, zinvol of onzinnig?

Alweer voor de derde keer in dit decennium laait de discussie op over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. De lopende discussie is het gevolg van het hernieuwde falen van 14 kleine en grote pensioenfondsen om boven de nominale dekkingsgraad van 105% te blijven. Die veertien zijn waarschijnlijk het topje van de welbekende ijsberg. De […]

Eerste ippon binnen voor Acom?

Kansei fukyo is een Japanse term voor ‘een door de overheid veroorzaakte recessie’. Een sector die door overregulering te maken heeft gehad met een zware langdurige ‘recessie’ is die van consumentenkredietverlening. Regulering was nodig aangezien veel Japanners in de problemen kwamen doordat ze de rente nauwelijks meer konden voldoen en er geen uitzicht meer bestond […]

Belangrijk draaipunt I

De Spiral Calendar geeft aan dat er enkele belangrijke draaipunten op komst zijn. Deze week deel I, volgende week deel II.

Sell Yom Kippur

Het aardige van een seizoensgebonden adagium is dat je er jaarlijks op terug kunt vallen. ‘Sell Rosh HaShana and buy Yom Kippur’ is er zo eentje. Bij zonsondergang op 8 september begon Rosh HaShana, hetgeen 2 dagen duurde tot vrijdag 10 september. Yom Kippur begint vrijdagavond 17 september eveneens bij zonsondergang.

De overheid wordt steeds kleiner

Na mijn laatste artikelen zou je kunnen denken dat ik pessimistisch en negatief ben over de toekomst. Maar dat is zeker niet het geval. En om dat te benadrukken daarom een artikel met een positief geluid. Omdat ik ook zie dat mensen steeds meer eigen initiatief nemen en zelf het heft in handen nemen, ben […]

Nieuwe maan geeft een top?

Vorige week schreef ik: Na 2 september mag derhalve nog meer herstel verwacht worden alvorens de beurzen begin volgende week weer verder dalen. Waar de bodem ligt van de daling melden we volgende week. Laten we eens kijken waar dat volgende draaipunt ligt.

Goud kan niet meer verliezen

Beleggers beseffen steeds meer dat goud wel omhoog moet de komende tijd. In deze onzekere tijden lijkt goud een goede ‘hedge’ tegen wat er komen gaat. Zowel in een inflatoire omgeving als in een deflatoire omgeving

Meer daling op komst?

In mijn voorlaatste nieuwsbrief gaf ik aan waar, althans volgens mijn interpretatie, de toppen en bodems van Wall Street in de periode 8-22 augustus zouden moeten liggen. Mijn interpretatie is gebaseerd op de ‘tides’, ofwel de waterstanden van Battery Park, het harmonische station dat vlak bij Wall Street ligt.

SuperMomentum wint het van Cyclisch

Hoewel de resultaten van de portefeuille Consument Cyclisch sinds de start positief zijn, blijven de prestaties achter bij de andere sectorportefeuilles van BeursBulletin. Het cyclische karakter van deze aandelen (bewegen op de golven van de conjunctuur zonder per saldo terreinwinst te boeken) speelt hierin een belangrijke rol.