Wat mag een broodje kaas kosten?

Voor veel mensen is inflatie, ja zelfs veel inflatie, een natuurlijk gegeven. Laatst had ik een discussie met iemand aan de bar van een sportcentrum. Op de bar stond een kaart met daarop onder meer de prijs van een broodje kaas: € 2,75. In onze discussie over geld en de uitholling van de koopkracht van de euro, rekende ik voor dat dit overeenkomt met iets meer dan fl. 6,00. Lees meer

De euro ten dode opgeschreven

Het experiment met de euro lijkt een van de duurste experimenten uit de geschiedenis te worden. Het idee om met één munt alle Europese landen aan elkaar te smeden, blijkt, vanwege de grote verschillen, in de praktijk niet werkbaar. Ondanks dat verschillende deskundigen hier al voor hadden gewaarschuwd, ging de politiek door. Net als de OV-chipkaart, lijken individuele financiële belangen zwaarder te wegen dan het algemeen belang. Lees meer

Japan in perspectief

In zijn column van donderdag 24 maart in Het Financieele Dagblad haalt Wim Boonstra, chief economist van Rabobank, woedend uit naar een analist. Die wist daags na de tsunami doodleuk te melden dat een ramp eigenlijk wel goed was voor de Japanse economie. Die zou nu een fikse oppepper krijgen. De woede is begrijpelijk en terecht. Sommige analisten zijn zo afgestompt dat ze ook menselijk leed nog slechts in termen van winst en verlies kunnen beschrijven. Dat neemt weer niet weg, dat er aan elke ramp ook economische aspecten zitten waar je rustig je licht over mag laten schijnen. Lees meer

FUKUTSU NO SEISHIN (never give up)

Veel researchhuizen schreven vlak na de ramp in Japan, dat de economie op korte termijn een sterke terugval zal laten zien, maar dat daarna een snel herstel zal optreden, omdat de wederopbouw in de getroffen gebieden een impuls zou kunnen geven aan de economische groei. Toch zou het herstel van de Japanse economie langer kunnen duren dan in eerste instantie gedacht, omdat er geen rekening is gehouden met een langdurig tekort aan elektriciteit. Lees meer

Huizenmarkt: too little, too late

In hun onmetelijke wijsheid hebben de Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, de Nederlandse banken en de Autoriteit Financiële Markten een akkoord bereikt over nieuwe regels voor tophypotheken. Volgens de nieuwe regels mag de hypotheek niet hoger zijn dan 104% van de aankoopwaarde van de woning, vermeerderd met de verschuldigde overdrachtsbelasting ad 6%. Dat komt neer op maximaal 110% van de aankoopwaarde van de woning. Lees meer

Naschokken voor Japan

De wereld is nog steeds in angstige afwachting van de afloop van de grote nucleaire problemen in Japan. Dat wil weer niet zeggen, dat sommige partijen de blik alweer proberen te richten op de periode na de ramp. Wat betekent het dat door de tsunami ongeveer 12,4 GW ofwel 25% van de nucleaire capaciteit van Japan voor langere tijd is komen stil te liggen. Lees meer

Inkomensgericht beleggen

Dividend is voor beleggers niet alleen belangrijk om een inkomensstroom mee te genereren, al telt dit voor beleggers wel mee. Onderzoek wijst namelijk uit dat bedrijven die een hoge ‘pay out ratio’ hebben (een groot percentage van hun winst uitkeren), structureel beter presteren. Lees meer

De toekomst van de euro

In 1999 lanceerde de Europese Unie de euro en een Europese muntunie was daarmee een feit. Van meet af aan hebben critici erop gewezen dat de introductie van de nieuwe munt plaats vond zonder dat er sprake was van het installeren van begeleidende instituties of beleid die moesten waken over het heil en de waarde van de munt. Lees meer

Goud $ 12.000?

Ruim vijf maanden geleden schreef ik dat goud zou gaan toppen in 2017. Daarbij borduurde ik voort op de analyses van Martin Armstrong. Deze week werd wereldkundig gemaakt dat Armstrong, na vele jaren zonder proces in de gevangenis opgesloten te hebben gezeten, nu alsnog door de rechter is vrijgelaten, aangezien er – behalve enkele valse beschuldigingen van de zijde van zijn vroegere werkgever Goldman Sachs – niet bewezen kon worden dat hij zich schuldig had gemaakt aan een misdrijf. Lees meer

Het nieuwe mantra voor beleggers: 3G

Na BRIC en N-11 heeft de beleggerwereld er een nieuwe afkorting bij. De bedenker van deze afkorting is Willem Buiter, een van de kandidaten om Nout Wellink op te volgen, maar nu nog strateeg bij Citigroup. Buiter en zijn co-auteur Ebrahim Rahbari introduceerden onlangs in een korte studie het begrip 3G. Dat is geen derde generatie telecomwaarde, maar staat voor Global Growth Generators.. De auteurs gaan een stap verder dan BRIC zonder overigens de vitale rol van de BRIC landen te ontkennen of te onderschatten. Lees meer