Evi van Lanschot: goedkoop is duurkoop in 2019

Evi van Lanschot: goedkoop is duurkoop

Het positieve aan Evi van Lanschot is dat de kosten laag zijn. Gezien de resultaten die worden behaald, blijkt goedkoop helaas duurkoop. Geen enkele portefeuille van Evi was in staat om de AEX index te verslaan. En het risico is ook niet proportioneel lager. Evi bestaat nu vijf jaar en het is te hopen dat ze snel volwassen rendementen gaat behalen. Evi rekent 13.540,24 euro aan kosten…Zijn ze nu helemaal…?

Defensief profiel is vrij duur

Omdat Evi kiest voor geautomatiseerd vermogensbeheer, blijven de kosten redelijk binnen de perken, zeker wanneer we dat vergelijken met andere vermogensbeheerders. Dat geldt overigens niet voor de defensieve profielen, zoals ook Marcel Tak aangaf tijdens in zijn analyse. Omdat dit gaat om veelal laag renderende obligaties, noemt Tak de kosten “vrij hoog”.

 

Peter van de Slikke zette de kosten van vermogensbeheerders op een rijtje

Persoonlijk heb ik niet zo’n probleem met hoge kosten, als daar tenminste extra rendement tegenover staat, zodat het netto rendement, dus na aftrek van kosten, hoger is dan de index. Evi rekent in lijn met de overige aanbieders van gestandaardiseerd vermogensbeheer circa 1% aan kosten per jaar, zo blijkt uit onderzoek door Peter van de Slikke.

 

Kosten-gestandaardiseerd-vermogensbeheer-nieuwe-spelers

 

De kosten van Evi van Lanschot

Op https://www.evivanlanschot.nl/vermogensbeheer/tarieven vinden we tarieven. Deze zijn in vergelijking met de andere aanbieders aan de hoge kant:

 

Beleggingsprofiel Direct:
vergoeding Evi
(incl. btw)
  Indirect:
gem. kosten fondsen
  Gem. totale kosten
(incl. btw)
 Zeer Defensief 0,42% + 0,47% = 0,89%
 Defensief 0,42% + 0,65% = 1,07%
 Neutraal 0,42% + 0,75% = 1,17%
 Offensief 0,42% + 0,83% = 1,25%
 Zeer Offensief 0,42% + 0,90% = 1,32%

Per 1 juli 2018 gelden bovenstaande beheervergoedingen van Evi Beheer, uitgedrukt in een percentage van het vermogen.

 

 

In vergelijking tot de traditionele banken, zijn de kosten laag. Klanten van traditionele vermogensbeheerders zijn dus nog veel slechter af:

 

Kosten-gestandaardiseerd-vermogensbeheer-traditionele-banken

Vermogensbeheerders en beleggingsfondsen verslaan zelden de index

Waar ik persoonlijk veel moeite mee heb, is het feit dat geen enkel beleggingsprofiel van Evi van Lanschot in staat is om de AEX index bij te houden. Een deel van de verklaring is natuurlijk de kostencomponent. Zelden zijn vermogensbeheerders of beleggingsfondsen in staat om de index te verslaan.

 

AFM pakt de wanstanden niet aan

Zie ook Kosten voor vermogensbeheer lopen flink uiteen Kassa

 

Het televisieprogramma Kassa zette de kosten die vermogensbeheerders in rekening brengen op een rij. Pieter Wind van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reageerde op de schokkende resultaten. Helaas heeft de AFM nog geen actie ondernomen om dit soort wanstanden aan te pakken.

Kosten voor vermogensbeheer lopen flink uiteen Kassa

 

Diverse onderzoeken wijzen op de hoge kosten

Uit diverse onderzoeken blijkt dat gemiddeld slechts 12-18% van hen in staat is om de index te verslaan. Een bekend onderzoek is dat van Jack Bogle, de oprichter van de Vanguard Group. Een onderzoek door de Amerikaanse hoogleraren Edelen, Evans en Kadlec onderstrepen de conclusie van Bogle dat de kosten enkele procenten per jaar zijn, waardoor de index niet kan worden verslagen.

 

onderzoek naar kosten door S&P toont aan dat ruim 80% Van de fondsen de index niet verslaat

 

Evi van Lanschot behaalt slechts 3-5% rendement per jaar

Vermogensbeheerders en beleggingsfondsen blijken geen waarde toe te kunnen voegen: de kosten zijn hoger dan het extra rendement. Dit geldt helaas ook voor de jarige Evi van Lanschot, zo blijkt uit de rendementscijfers op hun eigen website: de gemiddelde jaarlijkse rendementen liggen tussen 3,11% en 5,1% per jaar (zie https://www.evivanlanschot.nl/vermogensbeheer/rendement)

 

Na aftrek van inflatie en belasting blijft er niets over

Waar ik mij eerlijk zeg nog meer over verbaas is dat er niet minder dan 25.000 klanten een bedrag van anderhalf miljard euro (€ 1.500.000.000!!!) aan Evi hebben toevertrouwd. Na aftrek van inflatie en vermogensrendementsheffing is schraalhans ook keukenmeester bij Evi. Ik heb de moeite genomen om de jaarlijkse rendementen te berekenen die van Lanschot op de website publiceert.

 

Geen enkele strategie van Evi Van Lanschot verslaat de AEX index

Naast de jaarlijkse rendementen van de verschillende profielen heb ik de resultaten geplaatst naast de AEX index. De AEX index, de Total return variant (Gross Total Return Index, afgekort GR), dus inclusief dividendrendement, kwam sinds september 2002 uit op 6,2%. Met geen enkele strategie kan-Evi van Lanschot hier dus boven:

 zeer defensief  defensief  neutraal  offensief  zeer offensief  AEX GR
2002 10% 0% -2% -5% -7% -13%
2003 -3% 10% 13% 19% 24% 8%
2004 35% 7% 7% 8% 9% 7%
2005 -16% 10% 13% 21% 26% 31%
2006 3% 5% 7% 11% 14% 17%
2007 -3% -5% -8% -13% -16% 8%
2008 -13% -17% -21% -29% -35% -50%
2009 9% 13% 16% 22% 27% 42%
2010 5% 7% 10% 17% 21% 9%
2011 3% 1% -1% -4% -6% -9%
2012 7% 8% 8% 7% 8% 14%
2013 3% 3% 3% 4% 5% 21%
2014 13% 16% 17% 18% 21% 9%
2015 -1% -3% -4% -4% -6% 7%
2016 2% 5% 7% 9% 10% 14%
2017 4% 5% 7% 9% 10% 17%
2018 0% 0% 0% -1% -7% -7%
okt-19 8% 17% 17% 14% 7% 13%
samengesteld rendement 3,4% 4,3% 4,7% 5,2% 5,1% 6,2%
rekenkundig gemiddelde 3,7% 4,4% 5,0% 5,8% 5,8% 7,5%
standaarddeviatie 6,9% 5,8% 7,4% 10,3% 12,6% 12,3%

Een lager rendement en een hoger risico

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het zeer offensieve profiel, dan blijkt dat het rendement van Evi circa 1% lager ligt dan de AEX index. Ongeveer net zoveel als de kosten die Evi jaarlijks in rekening brengt. Maar niet alleen het rendement is lager, het risico van de zeer offensieve portefeuille van Evi blijkt ook hoger te zijn. Een lager rendement zou nog verklaart kunnen worden door een lager risico, maar dit is dus ook niet het geval helaas.

 

In vijf jaar tijd de helft minder rendement

Over de afgelopen vijf jaar zouden beleggers bijna de helft minder rendement hebben behaald dan bij de AEX index: 48% ten opzichte van 88%. Een belegger met een zeer defensief profiel moet genoegen nemen met circa 29%, circa een derde van het rendement van de AEX index. Het risico van een zeer defensieve portefeuille is slechts iets lager dan dat van de AEX index (7% ten opzichte van 11,7%).

 

Cumulatief teruggerekend vanaf oktober 2019

 

Wanneer we vanaf oktober 2019 verder gaan terug kijken (dus een jaar terug, twee jaar terug, et cetera) zien de resultaten er als volgt uit:

 

zeer defensief defensief neutraal offensief zeer offensief AEX GR
2002 67% 80% 89% 104% 104% 136%
2003 57% 81% 91% 109% 111% 149%
2004 59% 71% 78% 89% 87% 140%
2005 25% 64% 71% 81% 78% 134%
2006 41% 54% 58% 60% 52% 103%
2007 38% 49% 51% 49% 38% 86%
2008 41% 55% 59% 62% 54% 78%
2009 53% 72% 80% 91% 89% 129%
2010 44% 59% 65% 68% 62% 87%
2011 39% 52% 54% 52% 41% 77%
2012 37% 51% 55% 56% 47% 86%
2013 30% 43% 48% 49% 40% 72%
2014 27% 40% 44% 45% 35% 51%
2015 14% 25% 27% 26% 14% 43%
2016 15% 27% 31% 30% 21% 35%
2017 12% 23% 24% 21% 10% 22%
2018 9% 17% 17% 13% 0% 5%
okt-19 8% 17% 17% 14% 7% 13%

 

In 60-70% van de jaren wordt de markt niet verslagen

De klanten van Evi van Lanschot lijken echter hiermee tevreden (of onwetend?), getuige het feit dat er anderhalf miljard euro daar staat geparkeerd. Verdeeld over 25.000 klanten, is dat een gemiddeld vermogen van € 60.000. Je zou toch verwachten dat mensen die gemiddeld € 60.000 beleggen kritischer kijken naar het rendement en het risico van een aanbieder? 61% tot 72% van het aantal jaren sinds 2002 wisten de portefeuilles van Evi de AEX index niet te verslaan.

 

Evi van Lanschot groeit toch enorm hard

Wat ik zeer opmerkelijk vind, is dat Evi van met name de afgelopen jaren hard is gegroeid. In het jaarverslag van 2017 van de Lanschot Kempen lezen we:

 

Het aantal klanten dat de online coach gebruikt voor beleggen, steeg met circa 45% naar 13.000. Dat is een goede basis voor verdere groei van het beheerd vermogen. Per saldo nam het beheerd vermogen in 2017 met 11% toe. Het belegd vermogen bij Evi komt daarmee uit op een totaal van € 0,9 miljard. Het aan Evi toevertrouwde vermogen bedroeg eind 2017 € 1,5 miljard (2016: € 1,5 miljard).

 

Van Lanschot doet er verstandig aan om te stoppen met Evi

Uitgaande van circa 1% aan totale kosten, verdient Van Lanschot circa € 15.000.000 met Evi. Gezien het resultaat van Evi, lijkt mij dit weggegooid geld. Volgens het jaarverslag waren de opbrengsten met Evi circa € 7,9 miljoen in 2017. Blijkbaar is een ander deel van de opbrengsten (van de beleggingsfondsen) onder een andere noemer geplaatst.

 

Volgens het jaarverslag maakt Van Lanschot namelijk € 9,6 miljoen verlies op-Evi. Mijn advies zou daarom zijn dat, gezien de resultaten, Van Lanschot er verstandig aan doet om te stoppen met Evi. Niet alleen voor de klant, maar ook voor Van Lanschot zelf.

 

Miljoenen euro’s aan reclamegeld

De groei van klanten vindt dus met name plaats in de periode waar de markt jaar in jaar uit, bij alle profielen, niet wordt verslagen. Kennelijk is de grootschalige marketingcampagne van Evi van grotere invloed op de instroom dan het rendement. Het kan in ieder geval niet liggen aan de resultaten die Evi haalt voor haar klanten…

Evi van Lanschot TV commercial - YouTube

 

Evi van Lanschot TV commercial

Jaar in jaar uit de index verslaan

In mijn vorige column heb ik u laten kennismaken met de resultaten van de DividendPortefeuille. De DividendPortefeuille verslaat jaar in jaar uit de AEX index, zo kunt u lezen op https://beleggen.com/maandelijks-beleggen-wint-het-van-wekelijks-beleggen/

 

Probeer de DividendPortefeuille nu gratis een maand uit

Bent u benieuwd naar de DividendPortefeuille? U kunt deze een maand op onze kosten uitproberen. Ga voor meer informatie naar https://iris.nl/dividendportefeuille-proefperiode/

dividendportefeuille

 

Breed gespreid en jaarlijks een mooi resultaat

Deze actieve breed gespreide portefeuille, die over meerdere jaren een mooi resultaat laat zien, bestaat uit circa 20 posities van € 1000. Gezien het feit dat we hiermee aanzienlijk beter presteren dan de AEX en dit voor heel veel aandelen en indices een mooi rendement oplevert, heb ik heel veel vertrouwen in deze strategie.

 

Gratis online training

Wil je hier meer over weten? Want succesvol beleggen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

Vandaar dat ik de online training geef:

“Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week.”

Zeer waardevol voor beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim #1 Hoe je 20% rendement per jaar maakt met eenvoudige software…

Geheim #2 Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…

Geheim #3 Hoe je duizenden euro’s per jaar aan kosten kan besparen…

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column.

Met vriendelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

 

Beleggen voor beginners: de gids voor de échte beginner (Update: 2019)

Zonder de juiste basis, zullen de eerste beginnersfouten binnen no-time gemaakt worden. Onnodige dure fouten die jij natuurlijk wilt voorkomen. Van traden op basis van je emoties tot het handelen zonder strategie: als je een beginner bent, moet je echt eerst leren te beleggen voordat je begint.

Lees meer

Maandelijks beleggen wint het van wekelijks beleggen

Maandelijks beleggen levert meer op dan wekelijks beleggen

Maandelijks beleggen geeft niet alleen meer rust, het levert ook nog meer op. Hoewel de DividendPortefeuille de afgelopen jaren mooie rendementen heeft behaald, heb ik onderzocht of de portefeuille toch nog beter kon. En dat kon! Namelijk door in plaats van één keer per week, slechts één keer per maand de portefeuille te analyseren. Zelfs bijna een verdubbeling door maandelijks beleggen in plaats van wekelijks! Vreselijk saai, maar wel 4258% rendement 

dividendportefeuille een verdubbeling door maandelijks beleggen in plaats van wekelijks!

Trading Navigator methode

Na diverse strategieën uitgebreid te hebben getest en doorontwikkeld, heb ik recent ontdekt dat dividendaandelen betere resultaten laten zien wanneer we wat meer afstand nemen. Ook deze strategie is natuurlijk gebaseerd op een trendvolgende strategie, waarbij we de Trading Navigator methode gebruiken.

 

Saai beleggen

Het kopen van een aandeel en dat pas na een maand weer te bekijken, is voor veel beleggers niet eenvoudig. Toch loont maandelijks beleggen, zeker bij waardeaandelen, de moeite om geduld te hebben en over te stappen op maandelijks beleggen. Dividendaandelen kabbelen over het algemeen rustig voort. Misschien is maandelijks beleggen een beetje saai, maar wel zeer winstgevend, zoals te zien aan het dividend van Royal Dutch Shell.

 

 

Goede resultaten, maar het kon toch nog beter

Op basis van de verschillen tussen groeiaandelen (deze aandelen presteren het beste wanneer we deze wekelijks analyseren op basis van de Trading Navigator methode) en waarde-aandelen, ben ik aan de slag gegaan. Geen eenvoudige opgave, gezien de onderstaande daadwerkelijk behaalde resultaten (6 jaar op rij werd de DJ EuroStoxx50 verslagen).

 

Portefeuille 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DividendPortefeuille 46% 5% 11% 6% 11% 5%
DJ EuroStoxx50 18% 1% 4% 1% 6% -5%
AEX 17% 6% 4% 9% 13% -1%
Outperformance DJ50 +28% +4% +7% +5% +5% +10%

 

De Trading Navigator werkt voor alle soorten aandelen

 

De Trading Navigator kan worden gebruikt voor allerlei aandelen zoals dividendaandelen, grote aandelen, maar ook kleine aandelen zoals die van de Small cap index, maar ook indices van landen zoals De Franse CAC40, de Duitse Dax of de Amerikaanse Nasdaq. En zeker de aandelen die samen de Nasdaq vormen (de groeiaandelen)…

 

TrendPortefeuille_backtest_combinatie_van_5

 

Nasdaq-aandelen 32,9% per jaar per aandeel

Het resultaat is hoger en het risico is lager dan bijvoorbeeld gewoon de AEX-index volgen. Dit komt voor belangrijk deel omdat we de trend volgen en uitstappen tijdens (langere periodes van) dalingen. Voor de Nasdaq-aandelen komt het gemiddelde rendement uit op 32,9% per jaar per aandeel. Exclusief dividend of het herinvesteren van winst. Het gemiddelde rendement bij dividendaandelen stak daar met gemiddeld 12,5% per jaar dan wel erg mager bij af…Maar maandelijks beleggen geeft natuurlijk wel meer rust. Bovendien zorgt de spreiding voor een stabieler rendement.

 

Rustig voortkabbelend stijgen

Dit was mij dus een doorn in het oog, zodat ik ben gaan zoeken of ik een manier kon vinden om de resultaten van de dividendaandelen te verbeteren. Ik kwam tot de conclusie dat veel dividendaandelen rustig voortkabbelend stijgen. Met name dat kabbelen, zorgde ervoor dat we in de zijwaartse markten, waar dus geen trend was, regelmatig in en uitstapten.

 

RDS maand

Het gemiddelde jaarlijks rendement steeg van 12,5% naar 14,9%

Ik heb me dus opgesloten in mijn kantoor en ben gaan zoeken naar een manier om de Trading Navigator methode te testen met andere parameters en tijdvensters. Hierbij heb ik ontdekt dat ik met maandelijks beleggen in plaats van op weekbasis, voor de waardeaandelen een beter resultaat behaalde door dezelfde methoden te gebruiken, maar dan op maandbasis. Het gemiddelde jaarlijks rendement per aandeel steeg van 12,5% per jaar naar 14,9% per jaar door maandelijks beleggen.

 

Een kleine 20% rendement per jaar

Het totale rendement over de afgelopen 25 jaar zou daarmee uitkomen op 373%. Wanneer we deze methode gebruiken op weekbasis, dan zou het rendement over de afgelopen 25 jaar uit zijn gekomen op 12,5% per jaar per aandeel. Dit klinkt misschien niet spectaculair, maar bovenop deze 14,9% komt natuurlijk nog een mooi dividendrendement (Royal Dutch Shell zit nu op 5,7%), waardoor we toch in de buurt komen van de 20% rendement per jaar. Daar durf ik dan wel weer mee voor de dag te komen.

 

Warren Buffett 1 van de rijkste mensen door het achtste wereldwonder

 

Zeker wanneer we de winsten gaan herinvesteren, heeft dit op de lange termijn een enorm effect. Albert Einstein noemde samengestelde interest al het achtste wereldwonder. Een ongekend krachtig verschijnsel. Dit heeft ervoor gezorgd dat Warren Buffett, die een gemiddeld jaarlijks rendement behaalde van 20%, een van de rijkste mensen ter wereld is geworden.

 

Wie is de slimste?

In de afgelopen 53 jaar steeg de koers van Berkshire Hathaway van 18 dollar naar meer dan 300.000 dollar. Dan heb je een rendement van ruim 20,13% per jaar. Overigens presteerde Warren Buffett het best tussen 1956 en 1968. In de afgelopen decennia is ‘de meester’ niet meer in staat geweest om de index te verslaan. Zie ook www.beleggen.com/wie-is-de-slimste

 

 

Berkshire Hathaway

Objectieve methode

Ik heb een passievere strategie ontwikkeld, die betere resultaten haalt. Onderstaand de resultaten van de methode op basis van de back test (dit in tegenstelling tot bovenstaande daadwerkelijk behaalde resultaten). Omdat dit een objectieve methode is, met duidelijke koop- en verkoopmomenten, kunnen de resultaten van deze methode met elkaar worden vergeleken.

 

Herinvesteren van het rendement

Het interessante aan het herinvesteren van het rendement is, dat door het rente-op-rente effect het kapitaal niet groeit naar respectievelijk 312% en 373%, maar door de winst te herbeleggen groeit het kapitaal in 25 jaar naar respectievelijk 1329% en 2122%, overigens allemaal dus exclusief dividend.

 

Resultaat op basis van wekelijks analyseren  

Resultaat op basis van Maandelijks analyseren

Res. per jaar Cummulatief Samengesteld Div Res. per jaar Cummulatief Samengesteld Div
1-1-93 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
1993 31% 31% 131% 134% 8% 8% 108% 111%
1994 -7% 24% 122% 129% -6% 2% 101% 108%
1995 8% 32% 132% 143% 10% 12% 112% 122%
1996 37% 69% 180% 200% 37% 49% 153% 171%
1997 14% 83% 206% 234% 25% 74% 192% 218%
1998 20% 103% 246% 287% 41% 115% 270% 314%
1999 39% 142% 342% 408% 28% 143% 345% 412%
2000 21% 163% 413% 504% 32% 175% 457% 557%
2001 -17% 146% 344% 436% -3% 172% 443% 557%
2002 -10% 136% 310% 406% -12% 160% 388% 505%
2003 9% 145% 339% 455% 3% 163% 401% 536%
2004 17% 162% 396% 546% 22% 185% 489% 670%
2005 56% 218% 616% 865% 56% 241% 762% 1065%
2006 41% 259% 869% 1247% 50% 291% 1142% 1627%
2007 8% 267% 941% 1387% 20% 311% 1366% 1995%
2008 -21% 246% 744% 1139% -34% 277% 905% 1381%
2009 12% 259% 837% 1315% 10% 287% 995% 1560%
2010 17% 276% 981% 1580% 20% 307% 1192% 1915%
2011 -17% 259% 816% 1362% -13% 294% 1041% 1730%
2012 16% 275% 944% 1617% 20% 314% 1246% 2123%
2013 17% 292% 1104% 1939% 21% 335% 1514% 2644%
2014 5% 297% 1160% 2096% 17% 352% 1765% 3161%
2015 10% 307% 1277% 2368% 19% 371% 2099% 3853%
2016 -7% 300% 1190% 2274% -12% 359% 1852% 3517%
2017 12% 312% 1338% 2615% 15% 374% 2123% 4135%
2018 -1% 312% 1329% 2667% -1% 373% 2122% 4258%

 

 

3% dividendrendement

Wanneer we vervolgens 3% per jaar aan dividendrendement gaan meenemen, dan zien we dat het rendement meer dan verdubbelt. Dus alleen door 3% per jaar te herinvesteren! Het kapitaal groeit dan in 25 jaar niet naar respectievelijk 1329% en 2122%, maar naar respectievelijk 2667% en 4258%. Een portefeuille van € 20.000 zou tussen 1 januari 1993 en nu zijn gegroeid naar € 851.641,48.

 

Vanaf 1900 berekend

De onderzoekers Dimson, Marsh en Staunton van de London Business School hadden al eerder berekend dat wanneer je in 1900 één dollar had geïnvesteerd in Amerikaanse aandelen, dan was deze aandelenbelegging in 2010, $ 217 waard, zonder daarbij rekening te houden met het herinvesteren van dividend. Het jaarlijkse rendement bedraagt derhalve 5%.

100 maal zo groot vermogen

Wanneer je de dividenden zou hebben herbelegd, zou één dollar in 1900 eind 2010 zijn uitgegroeid tot 21.766 dollar!! Een jaarlijkse groei van 9,4% (4,4% dividend dus). Het herinvesteren van dividend zorgt dus voor een 100 maal zo groot vermogen. Dus 200 dollar of ruim 20.000 dollar door alleen het herinvesteren van het dividend. Over een periode van 110 jaar heeft dit natuurlijk een groter effect dan over een periode van 25 jaar, laat staan 1 jaar, maar het is zeker iets om rekening mee te houden.

dividend_impact

 

Verlagen van het risico en het verhogen van het rendement

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen.

 

Minder ruis dan op weekbasis

Om de ruis gedurende de maand zoveel mogelijk uit te filteren, kiezen we voor een maandgrafiek. We worden met maandelijks beleggen minder vaak op het verkeerde been gezet en hebben lagere transactiekosten dan de wekelijkse systemen en behalen hierdoor een aanzienlijk hoger rendement met maandelijks beleggen.

 

De Ultieme Indicator

Natuurlijk bestaat de ultieme indicator niet, maar we hebben in de loop van de jaren wel een groot aantal indicatoren voorbij zien komen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan om de aandelen te analyseren. We hebben deze uitgebreid met een aantal grote en liquide fondsen indicatoren getest.

 

Robuuste indicator

Het kenmerk van een robuuste indicator is dat deze voor meerdere onderliggende waarden en over langere periode een goed resultaat geeft. De indicator die wij hiervoor gebruiken voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kent ook een logica: namelijk volg de trend. Met een filter wordt voorkomen dat we te vaak op het verkeerde been worden gezet wanneer de markt zijwaarts beweegt en er dus geen trend is.

 

Decennia koershistorie

We hebben honderden fondsen en vele decennia koershistorie getest. Omdat we meerdere jaren koershistorie hebben gebruikt voor een betrouwbaar beeld, hebben we veel vertrouwen in deze methode. Voor de bovenstaande grafiek bijvoorbeeld hebben we 5 maal 30 fondsen, dus 150 fondsen geanalyseerd over 25 jaar.

 

Vermijden van dalingen

Bijna ieder fonds kent wel forse correcties, die we liever vermijden, zoals de dalingen tussen 2000 en 2003 en van 2007 tot 2009. Natuurlijk lukt het niet om op de top uit te stappen en weer op de bodem in te stappen, maar het vermijden van dit soort dalingen is zeer waardevol.

 

Trading Navigator AEX Week

 

 

100% objectief

Deze indicator is dus 100% objectief. Het voordeel is dat we daardoor deze indicator voor alle fondsen en meerdere decennia kunnen doorrekenen. Deze exercitie hebben we voor de grootste aandelen van Amsterdam bijvoorbeeld ook gedaan (de AEX plus) en hieruit volgen de volgende resultaten:

 

 

Resultaat op jaarbasis op basis van Trading Navigator

 

Aalberts 46%
AB Inbev 22%
Aegon 43%
Ahold 13%
Air France 11%
Akzo 7%
Arcelor Mittal 34%
ASML 42%
BAM 25%
Boskalis 33%
Corio 6%
DSM 6%
Fugro 39%
Gemalto 10%
Heineken 21%
ING 17%
KPN 20%
Philips 24%
Randstad 73%
RDS 7%
Relx 10%
SBM 26%
TomTom 25%
Unibail 7%
Unilever 11%
Vopak 15%
Wolters Kluwer 17%

 

Positief resultaat

Wat opvalt, is dat alle fondsen een positief resultaat laten zien. Het gemiddelde over de afgelopen circa 25 jaar komt uit op 23% op jaarbasis exclusief dividend en kosten. Niet alle fondsen doen het zo goed als Aalberts, ASML, Randstad of Aegon, maar het volgen van de trend is zeker niet onverdienstelijk.

 

Breed gespreide portefeuille over meerdere jaren

Het resultaat is een actieve breed gespreide portefeuille, die over meerdere jaren een mooi resultaat laat zien. Deze portefeuille gaat uit van circa 20 posities van € 1000. Gezien het feit dat we hiermee aanzienlijk beter presteren dan de AEX en dit voor heel veel aandelen en indices een mooi rendement oplevert, heb ik heel veel vertrouwen in deze strategie.

 

Gratis online training

Wil je hier meer over weten? Want succesvol beleggen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

70 procent CFD beleggers verliest geld FD

 

70 procent CFD beleggers verliest geld FD grafiek

Vandaar dat ik ik de online training geef:

“Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week.”

Zeer waardevol voor beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim #1 Hoe je 20% rendement per jaar maakt met eenvoudige software…

Geheim #2 Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…

Geheim #3 Hoe je duizenden euro’s per jaar aan kosten kan besparen…

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik hoop dat u er bij bent!

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com

Met vriendelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

 

ANDERE TIJDEN (IX)

 Intussen worden de contouren almaar duidelijker dat aan “andere tijden” niet te ontkomen is. Het podium van het wereldtoneel laat meer en meer schuivende panelen zien zonder direct een concreet beeld te hebben van wat daar achter nu precies schuil gaat. Veel laat zich nog raden. Lees meer

10,3 procent rendement met Royal Dutch Shell terwijl de koers halveert

Royal Dutch Shell met een rendement van ruim 10% per jaar

De daling van Royal Dutch Shell de afgelopen maanden heeft er voor gezorgd dat de premies op opties weer wat zijn opgelopen. Royal Dutch Shell zit nog steeds in een stijgende trend, maar blijft dat zo? Wat vindt u van een strategie met een zeer laag risico en een rendement van ruim 10% per jaar waarbij RDS in waarde kan halveren? Lees meer

Europa raakt steeds verder achterop

De Europese markten lieten het in augustus weer afweten. De Eurostoxx50 daalde in augustus met bijna 4% en staat voor 2018 nog steeds in de min. Het BeursBulletin beleggingsfonds wist daarentegen in augustus 1,24% te plussen. Lees meer