22 procent rendement met Air France KLM terwijl de koers implodeert

22 procent rendement met Air France KLM terwijl de koers implodeert

De decimering van de koers van Air France KLM de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de premies van de opties zijn gestegen. Air France KLM zit al decennia in een dalende trend en deze daling kreeg in de afgelopen jaren een impuls. Wat vind je van een strategie met een zeer laag risico en een rendement van 22% per jaar waarbij Air France KLM na de recent nieuwe halvering nog verder kan dalen?

Belangrijke steun

Air France KLM veerde in 2012 en 2020 op rond de steun van € 3 waar dus een belangrijke bodem werd gevormd. Air France KLM heeft de afgelopen maanden echter opnieuw flinke klappen gekregen en staat op een nieuw dieptepunt. Misschien volgt er nog een grotere daling, maar ik vermoed dat de politiek wel geld blijft pompen in ‘Neerlands trots’ KLM… en jij?

Aankoopprijs fors verlagen

Met kunst en vliegwerk blijft KLM hopelijk in de lucht? Dus wat nu als we de begininvestering fors zouden kunnen verlagen? Dat kunnen we doen door het schrijven van een call optie met bijvoorbeeld een uitoefenprijs € 1,01. Omdat deze in het geld is (in the money), is de premie zeer hoog.

Geen paniek

Er is geen reden tot paniek, maar wel reden om voorzichtig te blijven. De koers is inmiddels circa 99% gedaald. De vraag is dus verwacht jij de KLM het overleeft of niet? Het feit dat we niet onder 0 kunnen, is dus bemoedigend.

 

Air france KLM kwartaal

Een forse buffer tegen koersdalingen

Maar wat als de koers van Air France KLM Groep toch verder gaat dalen? Door de ontvangen premie hebben we een enorme buffer. Bij een eventuele daling gaat niet alleen de koers van Air France KLM naar beneden, maar ook de premie van de call optie daalt. Dit zorgt ervoor dat het verlies op de aandelen deels wordt gecompenseerd door de call optie.

Geen 100% bescherming

Let wel de bescherming tegen daling is op de expiratiedatum 100%. Tussentijds zal het verlies op de aandelen groter zijn dan de winst op de optieposities. Mocht de koers van Air France KLM bijvoorbeeld dalen tot € 0,84, dan zou er op expiratiedatum geen verlies zijn. Wanneer je alleen de aandelen in bezit zou hebben, dus zonder de opties, dan zou het verlies op dat moment circa € 370 bedragen (1000 aandelen maal € 0,37).

 

Circa 10% rendement per jaar

Het theoretisch resultaat van deze positie is € 261 op de netto-investering van € 744. Dit is een rendement van 35% over 1,47 jaar. Niet slecht toch? Het rendement bedraagt circa 22,7% per jaar (rente op rente) zolang Air France KLM boven € 1,01 blijft. Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar dit lijkt mij wel een gokje waard.

AF dec-23 € 1,01
Aandeel bij koop € 1,21
Aand. bij verkoop € 1,01
Waarde call optie € 0,37
Waarde put optie € 0,17
Dividend   € 0,00
     
Aantal jaren 1,47
Rendement per jaar 23,1%
Break-even koers € 0,84
Begin investering € 743,81
Opbrengst aandeel € 1.010,00
Totale opbrengst € 1.010,00

 

De aandelenkoers boven de uitoefenprijs

We schrijven bewust een call en een put met een uitoefenprijs ruim onder de huidige koers. Wanneer de koers van Air France KLM op de expiratiedatum boven de uitoefenprijs staat, dan zullen de aandelen worden opgevraagd. We realiseren op dat moment een mooie winst, die bestaat uit de ontvangen premie (en eventueel nog dividend).

Air France KLM onder 1,01 euro

Indien Air France KLM onder € 1,01 daalt, dan moeten wij waarschijnlijk aandelen Air France KLM kopen voor € 1,01. Omdat wij echter € 0,54 hebben ontvangen aan premie, kopen wij dus de aandelen met korting. We betalen dan € 1,01 (de uitoefenprijs) minus € 0,54 (de ontvangen optiepremie) is € 0,47 per aandeel. Dit geeft onze dus een behoorlijke buffer in het geval van een daling.

Verlagen van de gemiddelde aankoopprijs

De aandelen kocht ik voor € 1,21 (op 27 juni 2022). In het geval van een daling kopen wij het tweede deel voor € 0,47. Onze gemiddelde aankoopprijs zou dan uitkomen rond € 0,84. Hier ligt dus ons break-evenpoint. Air France KLM kan dus nog 31% dalen voordat wij in de problemen komen.

Een lager break-evenpoint bij Air France KLM

Overigens hoeven we niet gelijk in de problemen te komen. Omdat ik deze strategie heb opgezet met een beperkt aantal aandelen, ben ik in staat om dit spelletje nog een keer op te zetten. In plaats van 1000 aandelen, kan ik dit dan met 2000 aandelen doen. Door de ontvangen premie verlagen wij ons break-evenpoint opnieuw. Maar goed, ik zie Air France KLM voorlopig nog niet onder € 1,01 komen.

Opties zijn meer liquide

De verhandelde opties op Air France KLM zijn meer liquide dan die van de minder liquide aandelen. Door de kleinere bied- en laatspread is de opbrengst bij het schrijven van opties hoger en hoef je minder in te leveren als je weer de positie wilt sluiten. Per saldo verdien je dus meer bij een kleinere spread.

Bijsturen Air France KLM

We kunnen, zeker met langere opties, natuurlijk altijd bijsturen door aandelen te (ver)kopen, er een covered strangle van te maken of opties door te rollen of er een driepoot van te maken of de positie te sluiten.

Verlagen van de aankoopprijs

Zolang wij in staat zijn om opnieuw een call en een put te schrijven op de aandelen die wij dan in bezit hebben, verlagen wij hiermee onze aankoopprijs. Op het moment dat de koers van Air France KLM op expiratiedatum boven de uitoefenprijs van de call staat, leveren wij de aandelen en realiseren wij een mooie winst.

Twee voorwaarden

Er zijn dus twee voorwaarden: de koers van Air France KLM zal boven de uitoefenprijs van de call moeten blijven (€1,01), zodat wij met winst van onze aandelen af komen en we zullen voldoende kapitaal achter de hand moeten hebben om in het geval van een daling de aandelen te kunnen kopen tegen € 1,01.

Wat als Air France KLM verder gaat dalen?

Ik begin dus met een positie van 1000 aandelen. In het geval van een daling onder € 1,01 verdubbel ik naar 2000 aandelen. Mocht de koers van Air France KLM Groep verder dalen, dan zet ik deze strategie op met 4000 aandelen, 8000 aandelen, et cetera. Ik zie zoals gezegd echter Air France KLM niet snel failliet gaan…maar let op…het kan.

 

Verdubbelen van de positie

Wanneer de koers van Air France KLM Groep verder oploopt, zullen de aandelen worden opgevraagd en kunnen wij het spel opnieuw gaan spelen. We beginnen dan opnieuw met 1000 aandelen, die eventueel kunnen verdubbelen naar 2000 aandelen, 4000 aandelen en 8000 aandelen.

Break-evenpoint berekenen

We maken winst wanneer de koers boven de uitoefenprijs (€ 1,01) expireert. Ons break-evenpoint kunnen we berekenen door de aankoopkoers op te tellen bij de uitoefenprijs waarvan wij de ontvangen premie aftrekken.

Aandelen met een stijgende trend

Omdat we dit spel een aantal malen kunnen spelen, is dit interessant om op te zetten bij aandelen waarvan wij verwachten dat deze (vroeg of laat) zullen opveren. Dit spel werkt natuurlijk niet bij aandelen die failliet gaan. Bij Fortis of SNS, zou dit spel natuurlijk niet hebben gewerkt. Omdat ik verwacht dat Air France KLM nog wel een aantal jaren zal blijven bestaan, durf ik dit wel aan met een kleine positie.

Vliegtuigmaatschappijen massaal onderuit

Air France KLM blijft achter bij de AEX, maar daalt in lijn met de vliegtuigmaatschappijen. Niet zo gek natuurlijk als steeds vaker

 • geschrapte vluchten zien;
 • bagage steeds vaker kwijt raakt;
 • steeds grotere vertragingen zien vanwege een tekort aan personeel die schoenen en andere zaken moeten controleren;
 • en steeds vaker piloten zien die een noodlading moeten maken vanwege een hartaanval…

We lazen het al in het Great reset book van Claus Swaab over airports …

Great rest book Claus Swaab airport

Te groot om te falen

De vliegtuigmaatschappij is natuurlijk wel een kolos (beurswaarde € 3,1 miljard) en de grootste Europese luchtvaartgroep en zal daardoor ook niet zomaar mogen omvallen van de politici want hoe moeten zij anders naar het buitenland? Ervan uitgaande dat Air France KLM dus niet omvalt, lijkt het interessant om gebruik te maken van de forse daling van de afgelopen maanden.

Gebruik de dips

Air France KLM heeft de eerste maanden afgetrapt met een daling richting € 1,20 per aandeel. Nu zou het zomaar kunnen dat Air France KLM nog verder gaat dalen, maar rond dit niveau wordt het weer interessant om weer de stukken te kopen en er opties op te schrijven.

Tijds- en verwachtingswaarde

Door de geschreven optieposities kan ook van een zijwaartse tot licht dalende markt worden geprofiteerd. De tijds- en verwachtingswaarde loopt immers uit de opties waardoor dus een aardige buffer ontstaat. Het liefst maken we dan gebruik van een covered short straddle.

Covered short straddle

Het verschil met de ‘naakte’ of ongedekte short straddle is dat bij de covered short straddle de geschreven call wordt gedekt door gekochte aandelen. Dit is dus hetzelfde als een gedekte callstrategie met een extra geschreven put. De winstpotentie, maar ook het verliespotentieel, wordt vanwege de geschreven put wel groter.

Break-evenpoint ver onder de huidige koers

Daarom kies ik opnieuw voor een uitoefenprijs die duidelijk onder de huidige koers ligt. Ik heb zo dus een buffer voor als de koers nog verder daalt. Het break-evenpoint komt daarmee ook lager te liggen.

Break-evenpoint: (aankoopkoers aandeel + uitoefenprijs – ontvangen premie)/2. De maximale winst is: ontvangen premie + uitoefenprijs – aankoopkoers aandeel.

Als Air France KLM halveert, heb ik slechts een beperkt verlies

Het break-evenpoint is dus: (€ 1,21 + € 1,01 – € 0,54)/2 = € 0,84. Met andere woorden als Air France KLM halveert, heb ik slechts een beperkt verlies. Dit is dus minder risicovol dan alleen de aandelen kopen. Je moet alleen wel vertrouwen hebben in het voortbestaan van Air France KLM.

 

De tijd werkt in ons voordeel

Tot de 3de vrijdag van december 2023 is nog 1,47 jaar, dus op jaarbasis komt het rendement dan uit op 22% rendement na aftrek van kosten zolang de koers boven € 1,01 blijft. Mogelijk wordt er dividend uitgekeerd en verdampt er premie, dus de tijd werkt in ons voordeel.

Voortijdige uitoefening van de call optie

Wat is dan het risico? De dag voordat dividend wordt uitgekeerd, is er een risico dat de call optie voortijdig wordt uitgeoefend. Degene die de call optie heeft gekocht, kan op dat moment de aandelen in bezit krijgen vlak voor de ex-dividenddatum en heeft dan recht op het dividend. Ik loop dan het dividend mis, maar de tijdswaarde van de call steek ik dan in mijn zak. Zolang de put niet onder het bedrag aan dividend komt, is het risico op een vroegtijdige uitoefening van de call klein…en anders koop ik gewoon nieuwe aandelen…

Wat als Air France KLM geen dividend meer uitkeert?

In plaats van de aandelen te kopen met een short straddle, kan je ook kiezen voor alleen het schrijven van een putoptie. Volgens de put-call pariteit, de relatie tussen de premie van een call optie en de premie van een put optie met dezelfde looptijd en uitoefenprijs gedraagt een aandeel met een geschreven call zich het zelfde als een geschreven put: Aandeel min een call = geschreven put

Een hogere uitoefenprijs bij Air France KLM

Wie denkt dat het aandeel wel voldoende is gedaald, kan ook opties met uitoefenprijs € 1,26 schrijven. Dit is wel risicovoller, maar het rendement is ook hoger, namelijk 41%. Merk op dat het break even point hoger is.

AF dec-23 € 1,26
Aandeel bij koop € 1,21
Aand. bij verkoop € 1,26
Waarde call optie € 0,24
Waarde put optie € 0,29
Dividend   € 0,00
     
Aantal jaren   1,47
Rendement per jaar 41,8%
Break-even koers € 0,97
Begin investering € 753,81
Opbrengst aandeel € 1.260,00
Totale opbrengst € 1.260,00

 

 

 

Een lagere uitoefenprijs bij Air France KLM

Wie minder risico wil, kan ook opties met uitoefenprijs € 0,80 schrijven. Dit is minder risicovol, maar het rendement is ook lager, namelijk 10,7%. Merk op dat het break even point lager is. Zo kan je dus je gewenste risico sturen.

AF dec-23 € 0,80
Aandeel bij koop € 1,21
Aand. bij verkoop € 0,80
Waarde call optie € 0,51
Waarde put optie € 0,09
Dividend   € 0,00
     
Aantal jaren 1,47
Rendement per jaar 11,3%
Break-even koers € 0,70
Begin investering € 683,81
Opbrengst aandeel € 800,00
Totale opbrengst € 800,00

 

Online training

Succesvol beleggen is behoorlijk complex. Vandaar dat ik donderdagavond om 20 uur ik de online training geef:

“Succesvol beleggen zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën.”

Zeer waardevol voor beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim #1 Hoe je 20% rendement per jaar maakt met eenvoudige software…

Geheim #2 Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…

Geheim #3 Hoe je duizenden euro’s per jaar aan kosten kan besparen…

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik hoop dat u er bij bent!

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com

Met vriendelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

 

 

1 antwoord
 1. Jeroen Beltman
  Jeroen Beltman zegt:

  Vraag ik me alleen af welke put ik dan moet schrijven, want TWS laat geen strikes onder 1.01 zien. Dus die kan ik dan niet schrijven…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.