Laatste update:

3-D printing, de nieuwe industriële revolutie

In de maart/april editie van de gezaghebbende Amerikaanse MIT Technology Review werd 3-D printing betiteld als ‘the next industrial revolution’, waarmee weinig is miszegd gezien de talrijke nieuwe mogelijkheden en toepassingen in de vorm van ontwerp, ontwikkeling en bouw in diverse sectoren (w.o. de medische*) met enorme kosten- en tijdsbesparingen die elke ondernemer graag omarmt.

Naarmate de vraag stijgt en de prijs daalt zullen we straks zo’n “ding” ook voor eigen gebruik willen hebben. Zo verging het ook vindingen als  bijvoorbeeld de computer, de printer, smartphone en de tablet. Volgens het Amerikaanse Make magazine wordt deze baanbrekende technologie straks gemeengoed voor minder dan €500.

Voordelen boven traditionele productieprocessen:

  • snelheid – van weken naar uren (zo realiseerde Ducati een tijdsbesparing van 70% bij de ontwikkeling van een nieuw type racemotor)
  • goedkoper – veel kleinere assemblagelijnen, geen diepte-investeringen meer nodig in andere productiemiddelen, minder productiefasen, veel geringere materiaalkosten met besparingen oplopend tot 90%
  • duurzaam – ontwikkelaars en ontwerpers kunnen veel lichtere materialen in lagen samenpersen dan tot voor kort denkbaar was
  • klantvriendelijkheid – alles kan naar (persoonlijke) wens geproduceerd worden tot en met juwelen, zonnebrillen, kleding, schoeisel en medische toepassingen (!) vonform de opgegeven specificaties
  • besparing op productieruimtes en arbeid.

Bedrijven die de beste software weten te ontwikkelen met een complete hardware, bijbehorende materialen en de nodige ondersteuning kunnen leveren, zullen de wereld aan hun voeten vinden. Zodra deze technologie verder wordt ontwikkeld zal 3D printing de toon zetten voor een MEGA trend in de toekomst.

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Wohlers Associates in Colorado zal dat al vóór 2020 aan de orde zijn. Intussen zijn er reeds diverse grote bedrijven met 3-D technologie in zee gegaan zoals Siemens, Dassault, Boeing, EADS (Airbus), General Electric, Jaguar, Landrover, Daimler, Tesla, Samsung en meer.

* Even interessant is dat de John Hopkins Universiteit in de V.S. op basis van 3-D technologie een vinding heeft ontwikkeld die baarmoederhalskanker potentieel weet te voorkomen. Maar ook in de tandheelkundige sector kunnen al kronen, bruggen en andere protheses worden vervaardigd en daarbuiten menselijke onderdelen als beenderen.

En wat te denken van een vinding van de University of San Diego die sinds kort in staat is om zelfs binnen enige seconden bloedvaten te printen, zodat daarmee slecht functionerende hartkleppen binnen de kortste keren kunnen worden vervangen.

Zoals dat ook het geval was met Microsoft, Apple en Cisco gaat opvallend genoeg de geschiedenis van 3D printing terug tot de jaren ’80 toen Charles Hull uit digitale data de stereolithografie ontwikkelde, vervolgens patenteerde en die omdoopte tot 3-D printing. In 1988 startte hij z’n bedrijf onder de naam van 3-D Systems. Dit bedrijf heeft intussen zoveel naam gemaakt dat er een geheel nieuwe generatie van bedrijven is opgestaan, waarvan overigens nog maar enkele een beursnotering hebben.

Intussen is Staples in de V.S., bekend van kantoormiddelen, bezig met ‘Easy 3-D waarbij klanten een ontwerp kunnen insturen dat na printuitvoering kan worden meegenomen. In New York City heeft Shapeways de eerste grote 3-D printzaak geopend waar men hoopt op jaarbasis 3 – 5 miljoen objecten te printen, onder gebruik van allerlei materiaal van ceramiek tot zilver.

Wat is 3-D printing precies?

Een 3-D printer kan worden omschreven als een gemodificeerde printer die een object 3-dimensionaal kan uitprinten, dus niet alleen plat (digitaal), gedefinieerd als een proces dat complete drie dimensionale objecten oorspronkelijk vervaardigt vanuit een digitaal model.

Onder toepassing van innovatieve additieve processen wordt middels 3-D printing een object uit meerdere opeenvolgende zeer dun materiaal (niet meer dan enkele honderdsten millimeters dik van poeder of bladvorm of sheets) gevormd uit de digitale technologie. Het product groeit zeer snel, laag bij laag. Deze techniek kan worden toegepast op plastic, staal, titanium, aluminium, koper, zilver en andere metaalsoorten.

De ontwikkeling van deze technologie staat in feite nog in de kinderschoenen. Daar ‘the sky the limit is’, werden de bedrijven met een beursnotering vrijwel direct al op zeer hoge koers/winstverhoudingen van 50 tot 70 “getrakteerd” zoals ook ten tijde van de ‘high tech’ begin deze eeuw het geval was. Dat dit tot brokken kan leiden, heeft de ‘tech wreck’ begin deze eeuw wel geleerd.

Prachtige niche speler

Op zoek naar een nichespeler die bezig is een omvangrijk marktterrein te bestrijken, stuitte ik in de V.S. op een prachtige niche speler die middels samenwerking met een aantal grote partijen op het gebied van zgn. computer design tool drafting zich geheel heeft toegelegd op een breed terrein van medische toepassingen.

Het enige nadeel is dat het fonds vooralsnog een over-the-counter notering heeft (met minder zicht op uitgevoerde transacties). Maar het zal naar het zich laat aanzien niet lang meer duren tot de notering naar de NASDAQ te verhuist.

Het potentieel van dit nog jonge bedrijf (sinds 2007) is nog maar nauwelijks te overzien. Het bedrijf verkeert thans nog grotendeels in de ontwikkelingsfase maar met alle kenmerken om de huidige platforms van medisch onderzoek en ontwikkeling revolutionair te veranderen.

Zo heeft men een zgn. bioprinter ontwikkeld die in staat is om levende cellen en weefsel te vervaardigen. Dat is welhaast ongelooflijk, waarmee op zich al een miljarden business gemoeid is. Je zou denken dat ieder’s cellen en weefsel uniek zijn maar anderzijds blijft een orgaan een orgaan dat vervangbaar is.

Je kan stellen dat hiermee de biologie wordt verheven tot biological engineering. De vorderingen op dit terrein volgen elkaar zo snel op dat binnenkort de eerste klinische proeven genomen kunnen worden. Straks hoeven we niet meer afhankelijk te zijn van orgaandonoren en kunnen vervanging op enige termijn tegemoet zien.

Met deze 3D technologie wordt een brede range van toepassingen mogelijk die met name de ontwikkelingskosten om een nieuw medicijn op de markt te brengen kunnen reduceren van gemiddeld $1,3 miljard tot ca. $50 miljoen. Dat zou op zich al een royaltystroom op gang kunnen brengen van $500 miljoen tot $1 miljard. Het bedrijf verkeert nu nog grotendeels in de ontwikkelingsfase maar geniet al van diverse grote marktpartijen zeer grote belangstelling.

Wat zijn de risico’s?

1)      het financieringsrisico – met de hoogwaardige samenwerkingsovereenkomsten met zowel grote marktpartijen als met universitaire instituten spelen de ontwikkelingskosten slechts een ondergeschikte rol

2)      het klinisch onderzoeksrisico – dit speelt pas nadat het stadium is bereikt van het printen van volledig functionele organen voor transplantatie

3)      ontwikkelingsrisico – ook hier werken de samenwerkingsverbanden met derden partijen in het voordeel van het fonds

4)      marketingrisico – wordt nagenoeg door de high profile technologie van dit fonds nagenoeg geheel geëlimineerd; de demonstratie van deze uitzonderlijke technologie zal zeer snel resulteren in royalty dragen partnerships met bedrijven die hun R&D processen middels hiermee wensen te stroomlijnen.

De details leest u in het complete fondsprofiel dat deel uitmaakt van een serie uitzonderlijk renderende dan wel veelbelovende fondsen, te ontvangen na aanmelding en overmaking van €121 op rekening 4562549 t.n.v. G.A. Broncel en R.J.W. Broncel.

Andere fondsen in de pijplijn:

+  een beleggingsfonds met een sterk groeimodel resulterend in een gemiddelde groei van ruim 13% over de laatste 5 jaar, met een dividendrendement oplopend naar 9%

+  een (speculatief) grafietfonds inhakend op het revolutionaire grafeen met de grootste reserves op het Amerikaanse continent; gezien de intussen aangetoonde omvang er van en de geringe voorkomens in de Amerikaanse regio een potentiële overnamekandidaat

+  de nieuwe Walmart in organics met een uitzonderlijk groeimodel resulterend in periodieke koersverdubbelingen, binnen een periode van elke 2½ jaar

+  een goud/grondstoffenfonds met een ongeëvenaard hoog dividend van 12%

+  een Canadees edelmetaalfonds (goud en zilver) met een 100% reservedekking zonder de nadelen van fysieke bezit zoals opslag, veiligheid, verzekering, 100% zekerheid van kwaliteit en dagelijkse verhandelbaarheid.

Zo volgen er meer. Geïnteresseerden kunnen bovendien informatie tegemoet zien betreffende een kleine en uiterst veilige, zeer belastingvriendelijke hide away enclave in Europa en is bovendien een prima vakantiebestemming.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.