Aandelen uitleg

Ben je op zoek naar een aandelen uitleg? Logisch want de rente op spaarrekeningen is op dit moment erg laag en daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om aandelen te kopen. Er is tevens een grote groep mensen die hier veel interesse in heeft, maar eigenlijk niet precies wat aandelen nou precies zijn. Daarom gaan we in deze blog meer uitleggen over aandelen: wat zijn het en wat koop je ermee?

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op de link om te downloaden: https://www.30aandelen.nl/water/?utm_source=organic&utm_medium=website

Aandelen uitleg: de geschiedenis van de aandelen

Om uit te leggen wat aandelen zijn, moeten we een stukje terug in de geschiedenis. Aandelen zijn namelijk een Nederlandse uitvinding. Deze werd gedaan door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te Amsterdam.

Deze organisatie maakte lange zeereizen naar het Verre Oosten om daar producten in te kopen als specerijen, porselein, koffie en thee. De producten werden in Nederland voor hoge prijzen verhandeld, maar voor die zeereizen was veel geld nodig.

Daarom ging de VOC rond het jaar 1600 aandelen (waardepapieren) uitgeven. Je kon een aandeel van de VOC kopen voor een bepaald bedrag voor een zeereis. Als de reis lukte, deelde je mee in de winst van de opbrengst, maar als de reis mislukte, was je je geld kwijt.

Later ontstonden verschillende beurzen waar de aandelen verhandeld werden. De meeste van deze beurzen bestaan nog steeds. Zo heb je de beurs van Amsterdam, die van Londen en die van New York.

Aandelen uitleg: wat zijn aandelen?

Ieder bedrijf vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Deze waarde kan het bedrijf verdelen in een groot aantal waardepapieren ofwel aandelen. Koop je een aandeel dan koop je in principe een stukje van het bedrijf.

Met het aandeel (de naam zegt het al) ben je dus voor gedeelte eigenaar van het bedrijf. Het geld wat de onderneming binnenkrijgt met de uitgifte van aandelen kan het gebruiken om bijvoorbeeld investeringen te doen of schulden af te lossen. Hierdoor gaat het bedrijf hopelijk beter presteren en stijgen de aandelen in waarde.

Wat is de waarde van aandelen?

Ieder aandeel vertegenwoordigt een bepaalde boekhoudkundige waarde. Deze waarde noemen we ook wel de intrinsieke waarde. Er zit vaak verschil tussen de intrinsieke waarde en de koers van een aandeel.

Om achter de intrinsieke waarde van aandelen te komen kun je deze berekenen. Dit is in principe erg gemakkelijk om te berekenen, want de intrinsieke waarde is gelijk aan de bezittingen van de onderneming min de schulden. Als je wilt weten wat de boekhoudkundige waarde is van een aandeel dan deel je de intrinsieke waarde van het bedrijf door het aantal aandelen.

We geven een rekenvoorbeeld in deze aandelen uitleg. Stel dat een bedrijf bezittingen heeft van veertig miljoen euro en schulden van vijfentwintig miljoen euro. Dan is de intrinsieke waarde van het bedrijf vijftien miljoen euro. Verder nemen we aan dat het bedrijf drie miljoen euro aan aandelen heeft uitstaan.

De boekhoudkundige waarde van het aandeel is dan vijftien miljoen gedeeld door drie miljoen is vijf euro per aandeel. Het kan best zijn dat de koers van het aandeel bijvoorbeeld op tien euro staat.

Op zo’n moment is het aandeel overgewaardeerd: het aandeel is meer waard (tien euro) dan de boekhoudkundige waarde (vijf euro). Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de koers van het aandeel bijvoorbeeld vier euro is. Op dat moment is de koers lager dan de boekhoudkundige waarde (vijf euro) en is het aandeel ondergewaardeerd. De markt prijst toekomstige groei of slechtere tijden alvast in.

Aandelen uitleg: wat is het dividend op aandelen?

Als een onderneming winst maakt dan kan deze ervoor kiezen om de winst (of een deel ervan) te verdelen onder de aandeelhouders. Het woord dividend is afgeleid van het Latijnse woord ‘dividere’ en dat betekent ‘verdelen’. Let op: een bedrijf is niet verplicht om dividend uit te keren. Het kan er ook voor kiezen om de winst binnen de onderneming te houden.

Door dividend uit te keren probeert een onderneming meer aandeelhouders te krijgen. Het is voor een belegger natuurlijk aantrekkelijk dat hij naast de koersstijging van de aandelen ook jaarlijks dividend ontvangt. Dividend kan per jaar, per kwartaal of per half jaar worden uitgekeerd.

Dividend kan door een bedrijf op verschillende manieren worden uitgekeerd. Zo kun je als belegger dividend krijgen in de vorm van geld (cash), maar het kan gebeuren dat je nieuwe aandelen krijgt als dividend. Deze laatste vorm van dividend noemen we stock dividend.

Het management van de onderneming stelt de hoogte van het dividend en wijze van uitkeren voor. De vergadering van aandeelhouders moet dit vervolgens goedkeuren. De hoogte van het dividend kan op verschillende manier bepaald worden.

  • Het dividend staat vast en wordt ieder jaar een beetje hoger. Dit gebeurt vooral bij bedrijven die jaarlijks iets betere resultaten boeken.
  • Het dividend wordt vastgesteld op grond van de huidige situatie van het bedrijf. Er is geen vaststaand beleid over de uitkering van dividend.
  • Het dividend is vastgelegd als een vast percentage van de winst. Stel dat het bedrijf een grote winst heeft in een bepaald jaar dan krijg je meer dan bij een minder grote winst.

Over het uitgekeerde dividend moet je belasting betalen. In Nederland ligt deze dividendbelasting op vijftien procent. Meestal houdt het bedrijf deze belasting al op het uit te keren dividend en jij kan deze verrekenen met de inkomstenbelasting.

Wat is het rendement op aandelen?

Met rendement bedoelen we de uiteindelijke winst die je maakt, of het verlies dat je lijdt op de aandelen. Je kunt het rendement in cash weergeven, maar ook in een percentage. Er zijn verschillende factoren van invloed op het rendement.

Het rendement van een aandeel is in principe het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs. Stel je koopt een aandeel voor veertig euro. Na een jaar is de waarde van het aandeel gestegen naar 44 euro. Het aandeel is dus in waarde vier euro gestegen en dat staat gelijk aan tien procent.

Als je meer voor een aandeel terugkrijgt dan je ervoor betaald hebt dan is er sprake van meerwaarde. Stel dat het aandeel minder waard is geworden dan de aankoopprijs dan hebben we het over verlies. Als belegger ga je natuurlijk altijd voor aandelen met een meerwaarde, maar in sommige gevallen moet je ook je verlies accepteren. Hoe vervelend dat ook is.

Het rendement is niet alleen het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs, al is dit wel het uitgangspunt om het rendement te berekenen. Naast het verschil tussen aan- een verkoop heb je ook te maken met het uitgekeerde dividend. We blijven even bij ons rekenvoorbeeld van vier euro winst per aandeel.

In dit geval heb je dus vier euro winst per aandeel en hier tel je het dividend nog bij op. Stel dat dit een euro per aandeel was, dan is je winst nu vijf euro. Maar je krijgt ook te maken met kosten, zoals de aan- en verkoopkosten en beheerkosten van de broker. Ten slotte moet je ook nog belasting betalen over de aandelen.

Stel dat deze kosten twee euro per aandeel zijn dan houd je uiteindelijk drie euro netto over per aandeel (ofwel 7,5 procent). Dit is je nettorendement.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Aandelen uitleg: de handel in aandelen

Als je wilt handelen in aandelen dan moet je bij een aandelenbeurs zijn. Er zijn verschillende beurzen over de hele wereld. Bekende beurzen zijn die van Amsterdam, Londen en New York. Doordat je tegenwoordig online kan handelen in aandelen, is bijna iedere beurs bereikbaar voor jou als belegger.

Ben je van plan om te gaan handelen in aandelen dan heb je wel een account nodig bij een broker. Dit is een effectenhandelaar die voor jou aandelen kan kopen en verkopen op een beurs.

Uiteraard rekenen banken en brokers ook een bedrag voor hun dienst, dus het is wel verstandig om te kijken naar de broker die voor jou het gunstigst is. Het is sowieso altijd verstandig om te handelen in aandelen met geld dat je kunt missen. Als je dat niet doet en het gaat onverhoopt niet goed met de aandelen dan kun je veel geld verliezen en kun je zelfs in de schulden terechtkomen.

Welke rechten heb je door de aankoop van aandelen?

Als aandeelhouder heb je een aantal rechten die aan het aandeel verbonden zijn. Ten eerste heb je het recht op dividend (zie ook elders de aandelen uitleg in dit artikel), al is een bedrijf niet verplicht om dividend uit te keren. Een zeer goed presterend bedrijf als Apple keerde bijvoorbeeld tussen 1995 en 2012 geen dividend uit (bron: investor.apple.com). Kiest een onderneming er wel voor om dividend uit te keren dan heb je daar als aandeelhouder dus recht op.

Daarnaast heb je als aandeelhouder een bepaalde zeggenschap in het bedrijf. Je kunt namelijk de aandeelhoudersvergadering bijwonen en tijdens deze vergadering heb je ook stemrecht. Het gebeurt wel eens dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden zoals een fusie of een overname. Als aandeelhouder heb je dus het recht om hierover mee te beslissen.

Je kunt als aandeelhouder ook zelf onderwerpen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering inbrengen. Daarnaast is het ook mogelijk om bestuursleden weg te stemmen als aandeelhouder. Ten slotte kan het nog voorkomen dat je als aandeelhouder een inschrijvingsrecht krijgt. Dit houdt dat je bij de uitgifte van nieuwe aandelen hier met voorrang en soms met korting op in kunt schrijven.

Aandelen uitleg: wat gebeurt er met aandelen bij een faillissement?

Je mag hopen van niet, maar het kan gebeuren dat een bedrijf waar je aandelen van hebt failliet gaat. De aandelen zijn dan niks meer waard en de vraag is alleen: hoe gaat het dan verder? Als aandeelhouder ben je mede- eigenaar van het bedrijf, maar toch kun je (gelukkig) niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van het bedrijf.

Als een bedrijf failliet gaat, zal een curator proberen om zoveel mogelijk bezittingen van het bedrijf te verkopen om de schuldeisers te betalen. Ook als aandeelhouder kun je hiervoor in aanmerking komen. Echter, als mede- eigenaar sta je achteraan in de rij om je kosten terug te ontvangen, dus de kans dat je iets krijgt, is niet heel erg groot.

Welke aandelen kan ik het beste kopen?

Het is vrijwel onmogelijk om te zeggen welke aandelen je het beste kunt kopen. Zelfs de meest ervaren en succesvolle beleggers gaan wel eens de mist in met de aankoop van aandelen. Daarnaast valt er maar weinig te voorspellen over de prestaties van een bedrijf. Om een voorbeeld te geven: de aandelen van Google en Amazon waren in hun begintijd verliesgevend, terwijl ze nu tot de lucratiefste aandelen ter wereld behoren.

Daarom is het verstandig om aandelen te kopen van meerdere bedrijven. Zorg dus altijd voor een goed spreiding. Als het aandeel van bedrijf X verlies lijdt, heb je vast wel aandelen van bedrijf Y die op winst staan. Zo hef je het risico om flink verlies te lijden door aandelen van één firma te kopen op.

Nog beter is het om niet alleen aandelen te kopen van verschillende bedrijven, maar ook van bedrijven uit verschillende sectoren. Het kan best zijn dat het met bijvoorbeeld de energiesector wat slechter gaat, terwijl de ict- sector het heel goed doet. De aandelen van bedrijven in deze sectoren heffen de risico’s ook weer op. Als je alleen aandelen hebt van bedrijven in een bepaalde sector en die sector doet het slecht dan maak je ook verlies.

Ten slotte is het ook te overwegen om aandelen te nemen van bedrijven uit verschillende landen. Het kan bijvoorbeeld best zo zijn dat aandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten goed presteren en die van Chinese of Europese bedrijven wat minder. Heb je alleen aandelen van Chinese bedrijven dan ben je dus ook de klos.

Daarnaast kun je ook nog eens te maken krijgen met ontwikkelde en opkomende economieën. Het is veiliger om aandelen te kopen van ontwikkelde economieën, maar het kan ook heel interessant zijn om aandelen te hebben van opkomende economieën. Kortom: je kunt in ieder geval heel goed je risico spreiden.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk