Aandelenkoers: hoe ontstaat de koers van een aandeel

Aandelenkoers Berkshire Hathaway Inc.week

Een aandelenkoers komt tot stand op een beurs, een markt waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Daarbij wordt gezocht naar een prijs waarop een transactie kan plaatsvinden. De verkoper moet bereid zijn om tegen die prijs te verkopen, de koper om tegen die prijs te kopen. De wetten van vraag en aanbod spelen een doorslaggevende rol, maar hoe?

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Info over een aandelenkoers in het tijdperk van de digitalisering

Ooit was er een tijd dat de beleggers slechts mondjesmaat op de hoogte werden gehouden van het reilen en het zeilen op de beurs. Voor de kennis van de aandelenkoers van een welbepaald aandeel moest hij meestal wachten tot de krant de volgende dag bij hem in de bus rolde. Die tijd is al lang voorbij. Een aandelenkoers kan evenals de koersen van bijvoorbeeld beursindices, valuta’s, grondstoffen enz. online van seconde tot seconde worden gevolgd. Is vanwege het snelle doorsijpelen van een aandelenkoers beleggen gemakkelijker geworden? Zo ver zouden wij het niet willen drijven. Het is niet omdat u de aandelenkoers van aandeel X op de voet kunt volgen dat die aandelenkoers in de verwachte richting beweegt. Maar laten wij eerst even kijken wat een aandelenkoers precies inhoudt.

Wat is een aandelenkoers?

Eigenlijk is de definitie heel eenvoudig. Een aandelenkoers is de waarde die u volgens IG betaalt voor de aanschaf van een aandeel in een bedrijf.[1] Dit wordt ook wel de aandelenprijs genoemd. De aandelenkoers ligt niet vast, maar beweegt naargelang de marktomstandigheden of het sentiment veranderen. De koers van een aandeel stijgt als een bedrijf goed presteert, maar daalt wanneer een bedrijf niet voldoet aan de verwachtingen.

Hoe komt de eerste aandelenkoers tot stand?

Voor wij een aandelenkoers krijgen, moet het aandeel in kwestie natuurlijk eerst een beursnotering aanvragen. De prijs van een aandeel komt in eerste instantie tot stand wanneer een bedrijf de beurs opgaat. Dit heet ook wel een initial public offering (IPO) of beursintroductie. De prijs wordt op dat moment bepaald op basis van de vraag naar en het aanbod van aandelen in het bedrijf. Deze prijzen worden doorgaans door een bookrunner vastgesteld. Dit is een lead manager die speciaal is aangesteld om een redelijke prijs te bepalen voor de IPO. Bij de eerste notering op de beurs komt de eerste aandelenkoers tot stand. De beleggers hopen uiteraard dat die boven de IPO-prijs zal liggen.

De evolutie na de IPO

IG legt ook uit hoe het verder gaat. Na een IPO kan de aandelenkoers van een bedrijf worden beïnvloed door diverse factoren. Een toename van het aantal te koop aangeboden aandelen op de markt door verkopers kan de koers doen dalen, ervan uitgaande dat de vraag hetzelfde blijft. Tegelijkertijd zal een afname van de vraag naar aandelen door kopers, bijvoorbeeld door veranderingen in het management van het bedrijf, de koers laten dalen. Het aanbod moet dan wel gelijk blijven. De koers van een aandeel wordt dus bepaald door de wetten van vraag en aanbod. Veel aanbod leidt tot een stijging van de beurskoers, weinig aanbod tot een daling van de beurskoers. Zo’n aandelenkoers wordt dus op een eenvoudige manier bepaald door te kijken tegen welke koers vraag en aanbod overeenkomen. Zo ontstaat een nieuwe transactie en daarna weer 1 en zo verder.

Aandelen met een kleinere beurskapitalisatie zijn vaak minder vlot verhandelbaar. Dit is onderzocht met gegevens op intraday basis van 175 Amerikaanse aandelen in de periode 2007–11. Door deze aandelen te groeperen op basis van hun gemiddelde liquiditeit, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat minder liquide aandelen vaker forse koersbewegingen laten optekenen dan liquide aandelen. Afhankelijk van de liquiditeit lieten de minst liquide aandelen gemiddeld tussen de 10% en 34% meer koerssprongen zien dan de meer liquide aandelen. De resultaten van het onderzoek gelden voor zowat alle beurzen, waar de kleinere aandelen zich telkens ontpopten als kampioenen wat betreft volatiliteit(1).

Welke factoren kunnen verder de aandelenkoers bepalen?

Meer in het bijzonder kunnen andere factoren ook van invloed zijn op de aandelenkoers van een bedrijf, zoals verwacht of onverwacht nieuws uit de branche, bekendmakingen van macro-economische gegevens en politieke aankondigingen.

Financieel nieuws over bijvoorbeeld een bedrijf of de invloed van regelgeving kan je gebruiken om de koers op een dag enigszins te voorspellen, dit moet dan wel worden gedaan in combinatie met andere factoren(2).

Vooral de resultaten van een bedrijf zijn van doorslaggevend belang voor het bepalen van de aandelenkoers. De meeste bedrijven maken elk kwartaal resultaten bekend, of geven toch een update waarin wordt gezegd wat er in het voorbije kwartaal allemaal is gebeurd.

Daarnaast is niet elke koers is hetzelfde. In China zijn er bijvoorbeeld 3 soorten aandelen die een bedrijf kan hebben. Namelijk aandelen die gewoon verhandelbaar zijn op de beurs. Beperkte institutionele aandelen die niet verhandelbaar zijn op de beurs of alleen af en toe en staatsaandelen die ook niet te verhandelen zijn op de beurs maar alleen privé overdraagbaar zijn. De prijs van deze institutionele aandelen kunnen behoorlijk verschillen. Onderzoek laat zien dat de aandelen die niet altijd verhandelbaar zijn op de beurs soms 75% goedkoper zijn, of met 75% korting worden verkocht, als je die vergelijkt met de aandelenwaarde van de aandelen die wel verhandelbaar zijn op de beurs, volgens de onderzoekers komt dit door de Chinese regelgeving(3).

Hoe moet ik een koers analyseren? Eerst technische analyse

Ook op deze vraag poogt IG een antwoord te geven. Een aandelenkoers kan het beste worden geanalyseerd aan de hand van technische en of fundamentele analyse. Met technische analyse probeert een belegger een beoordeling te maken van de koersbewegingen van een aandeel door te kijken naar de historische gegevens. Door de koerstrend te analyseren kan doorgaans worden bepaald of een aandeel zich in een bullish (stijgend) of bearish (dalende) trend bevindt. De koers heeft namelijk de neiging een trend te volgen, zo blijkt uit diverse wetenschappelijk onderzoeken. Bullish staat hierbij voor stijgend omdat de bull je op de hoorns neemt en omhoog gooit bij een aanval. Bearish staat voor dalend omdat de beer bij een aanval je naar beneden slaat met zijn klauwen.

En dan fundamentele analyse

Hoewel de meeste beleggers omgekeerd te werk gaan, hebben wij eerst technische analyse behandeld en komt nu fundamentele analyse aan bod. Doel van deze analyses is telkens proberen te bepalen welke richting een aandelenkoers zal inslaan. Via fundamentele analyse proberen beleggers te achterhalen of een aandeel is over- of ondergewaardeerd. Het waargenomen vermogen van een bedrijf om winst te genereren wordt hiermee geanalyseerd. Hierbij is vooral aandacht voor macro-economische gegevens, financiële overzichten en beslissingen van het senior management. Kortom, alle factoren die van ver of van dichtbij een invloed uitoefenen op de aandelenkoers.

Moeten we kiezen voor technische of fundamentele analyse?

Het antwoord op die vraag laten we aan de belegger zelf. Jijzelf en niemand anders bepaalt welke vorm van analyse voor jou het meest geschikt is. De meeste beleggers maken gebruik van fundamentele analyse, zij kopen aandelen omdat deze naar hun mening ondergewaardeerd zijn en/of een aantrekkelijk dividendrendement. Wat betekent dat de aandelenkoers zou kunnen stijgen, hoewel daaromtrent geen zekerheden geboden kunnen worden. De aandelenkoers van ondergewaardeerde aandelen of aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement kunnen soms jarenlang ondergewaardeerd blijven. Het is maar dat je het weet! In de praktijk blijken er maar weinig mensen in staat te zijn om op basis hiervan de beurs te verslaan. Een bekend voorbeeld hiervan is Warren Buffett, ook al heeft hij ook al decennia niet meer de beurs verslagen.

Aandelenkoers Berkshire Hathaway Inc.week

Waarom willen bedrijven dat hun koers stijgt?

Er zijn verschillende redenen voor een bedrijf om te hopen dat de aandelenkoers stijgt. Een hoge aandelenprijs brengt een zeker aanzien met zich mee, wat het bedrijf een duidelijke uitstraling geeft. Dit kan op zijn beurt mogelijke overnemers afschrikken, want succesvolle bedrijven zijn vaak het doelwit van een overnamebod. Naast het feit dat het bedrijf in staat is om een hoge omzet te draaien, kan het ook betekenen dat het senior management, of het personeel in het algemeen, op zekere momenten in het jaar een bonus op hun bankrekening kan bijschrijven, vaak ontvangen zij personeelsopties of aandelenpakketten. Het management en het personeel hebben er dus eveneens belang bij dat de aandelenkoers zo hoog mogelijk genoteerd staat. Ook kan een bedrijf makkelijker kapitaal aantrekken op de beurs, mocht dat nodig zijn.

Dividend kan de koers doen stijgen

Voor een stukje heeft een bedrijf zelf de evolutie van de aandelenkoers in handen. Een manier voor een bedrijf om de aandelenkoers te laten stijgen is door een aantrekkelijk dividend uit te betalen aan de aandelenhouders als beloning voor hun investering. Het uitbetalen van dividenden trekt nieuwe beleggers aan, wat een positieve invloed op de aandelenkoers heeft. Dit vergroot de vraag naar aandelen en stuwt de aandelenkoers omhoog. Daarnaast worden huidige aandeelhouders door de uitkering van een aantrekkelijk dividend gestimuleerd om hun aandelen in bezit te houden in plaats van te verkopen. Dit is goed voor het bedrijf, omdat verkoopdruk ervoor kan zorgen dat de koers daalt, daar de markt zich aanpast aan het toegenomen aanbod.

Stock split: het opsplitsen van de aandelenkoers

Een te hoge aandelenkoers in absolute zin is anderzijds ook niet goed. Wanneer een aandeel bijvoorbeeld 10.000 euro noteert, zullen veel beleggers geneigd zijn om dit aandeel links te laten liggen. Een bedrijf kan daarom ook een koersdaling nastreven, bijvoorbeeld wanneer het zijn aandelen omwille van bovenstaande reden toegankelijker wil maken voor beleggers. In dat geval kan een zogenoemde aandelensplitsing of stock split overwogen worden. Aandelensplitsingen zorgen voor een koersdaling, omdat er meer aandelen beschikbaar komen op de markt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een ’two-for-one’ aandelensplitsing uitgeven. In dit geval geeft één oud aandeel recht op twee nieuwe aandelen, waardoor de aandelenkoers automatisch onder druk komt te staan. Het totale aanbod aan aandelen zal daarmee verdubbelen. Wat betekent dat de aandelenkoers van ieder aandeel zal halveren. Vaak wordt het verloren terrein na een stock split weer deels goedgemaakt. Beleggers juichen zo’n stock split daarom toe, want het heeft (meestal) een positieve invloed op de aandelenkoers.

De 10 gewoontes van succesvolle ondernemers

Hoe word ik een succesvol ondernemer? Het antwoord op deze vraag zal iedereen, ook niet-ondernemers, interesseren.  Een betere ondernemer word je immers door als mens beter te worden. Iedere ondernemer droomt ervan om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zoals vrijheid en geld. In dit rapport vindt u 10 gewoontes die succesvolle ondernemers gemeen hebben. Wil jij deze gratis handleiding? Bezoek dan onderstaande link:

https://www.30aandelen.nl/gewoontes

Heeft een stock split nog andere gevolgen?

Een aandelensplitsing betekent echter niet dat de marktkapitalisatie van een bedrijf zal dalen, want de facto zal de beurswaarde van het bedrijf in kwestie gelijk blijven. De daling van de prijs van het aandeel is evenredig aan het aantal nieuwe aandelen dat wordt uitgegeven. Wanneer de totale rekening wordt gemaakt, zal het bedrag aan beurswaarde ondanks de halvering van de aandelenkoers gelijk blijven. De oude aandelen zijn gewoon opgeknipt in kleinere stukjes om zo een betere verhandelbaarheid te krijgen.

Hoe koop ik aandelen?

Aandelen koop je op de beurs tegen de aandelenkoers van dat moment. Je wordt mede-eigenaar van een bedrijf door er aandelen van te kopen.[2] Dat kan op het ogenblik dat de onderneming nieuwe aandelen uitgeeft: jouw geld gaat dan rechtstreeks naar het bedrijf in kwestie. Zie hierboven de uitleg over de IPO. In dit geval teken je in op aandelen op de primaire markt. Maar je kan ook op een later moment in een onderneming investeren door een bestaand aandeel te kopen van een andere aandeelhouder. Dan betaal je niets aan de onderneming zelf, maar wel aan de verkoper van de aandelen. In dat geval handel je op de secundaire markt en koop je tegen de aandelenkoers.

Beursintroductie of kapitaalverhoging?

Als een onderneming haar aandelen voor het eerst op de beurs laat noteren heet dat een beursintroductie, of in vakjargon een ‘initial public offering’ of IPO, zoals hierboven al wordt aangegeven. Door de beursintroductie kan een onderneming haar kapitaal uitbreiden door nieuw kapitaal op te halen via de uitgifte van nieuwe aandelen. In dat laatste geval spreken we van een kapitaalverhoging. Maar een onderneming kan ook bestaande aandelen naar de beurs brengen. Dat gebeurt wanneer de eigenaars een deel van hun eigen aandelen te koop aanbieden via de beurs. Dat gebeurt dan aan een op vooraf vastgestelde aandelenkoers.

Aandelenkoers in stijgende trend

In de praktijk bevatten beursintroducties meestal een combinatie van nieuwe en bestaande aandelen die tegelijkertijd worden aangeboden aan beleggers. Meestal gaat een beursintroductie ongemerkt voorbij. Maar soms ontstaat er een echte hype. Zoals toen Facebook naar de beurs ging. Er vond toen een heuse stormloop op de aandelen Facebook plaats. Niet te verwonderen, want de naam van dit bedrijf lag op ieders lippen. De aandelenkoers van Facebook werd toen dagenlang door beleggers gevolgd. In het verleden zijn er nog wel meer van dit legendarische beursintroducties geweest, maar het zou te ver voeren om die allemaal te behandelen. Misschien toch nog een voorbeeld: wie kijkt naar de aandelenkoers van Apple of Amazon (de koers steeg inmiddels 200.000%) zal spijt hebben als de haren op zijn hoofd dat hij of zij niet heeft deelgenomen aan de IPO. De koers van Amazon steeg tussen 1997 en 2020 van $ 1,58 naar   $ 3000. Een stijging van inmiddels ruim 200.000%.

Amazon 2020 okt

200.000%. Ongelooflijk toch? Amazon zit al jaren in een stijgende trend. Met de Trading Navigator volgen we eenvoudig de trend en krijgen we koop- en verkoopsignalen. Gewoon de pijlen volgen dus.

Hoe gaat het verder met de koers na de IPO?

Zodra een aandeel op de beurs noteert, gaat het zijn eigen leven leiden. Alle dagen wordt er doorlopend een aandelenkoers afgegeven waartegen kan worden verhandeld. Bestaande aandelen kan je dus op om het even welk moment op de beurs kopen en verkopen. De voorwaarde is wel dat op het moment dat je wil kopen tegen een bepaalde aandelenkoers, er een andere belegger, die je ‘tegenpartij’ wordt, bereid is om zijn aandelen te verkopen tegen de koers die jij ervoor biedt. Wanneer je er even over nadenkt, is dit in feite een vreemde zaak. Iemand verkoopt een aandeel omdat hij of zij van mening is dat de aandelenkoers te hoog staat, iemand anders koopt het aandeel omdat hij of zij denkt dat de aandelenkoers te laag staat. Wie van de twee heeft gelijk? De toekomst zal het uitwijzen.

Wat zijn illiquide aandelen?

Niet elk aandeel is even populair bij de beleggers. Voor sommige aandelen zijn er bijvoorbeeld weinig kopers en verkopers, er is dus weinig handel in deze aandelen. Die aandelen zijn niet vlot verhandelbaar en worden in het vakjargon illiquide aandelen genoemd. Hun aandelenkoers zal niet zo vaak bewegen. De liquiditeit van een aandeel hangt af van verschillende factoren: het aantal aandelen in omloop, de koers (prijs) van het aandeel, de markt waarop het aandeel verhandeld wordt, de reputatie van de onderneming, de aard van haar activiteiten (bv. Biotechnologie) maar ook het sentiment. Dit sentiment, positief of negatief, kan lang aanhouden zodat er trends ontstaan, waarvan dan weer kan worden geprofiteerd.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

Hoe ontstaat een aandelenkoers

[1] https://www.ig.com/nl/woordenboek-handelstermen/koers-definitie

[2] https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/aandelen/aandelen-kopen

  1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2018.1558357
  2. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.1310&rep=rep1&type=pdf
  3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=286169
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.