Begin dit jaar voorzag ik ondanks veler scepsis reeds een koersstijging van de dollar. Ik wees hierbij op de waarschuwingen van Fed-voorzitter Alan Greenspan aan het adres van het Witte Huis om de begrotingstekorten nu toch echt serieus aan te pakken. Ook de renteverhogingen vormden een steun in

Begin dit jaar voorzag ik ondanks veler scepsis reeds een koersstijging van de dollar. Ik wees hierbij op de waarschuwingen van Fed-voorzitter Alan Greenspan aan het adres van het Witte Huis om de begrotingstekorten nu toch echt serieus aan te pakken. Ook de renteverhogingen vormden een steun in de rug. Intussen is de inflatie in april op jaarbasis op 3,5 procent gekomen. Dat vergroot de kans op een nieuwe renteverhoging en bijgevolg tot een verdere versterking van de Amerikaanse munt.

Een artikel in de Wall Street Journal van 30 mei maakt voorts duidelijk dat het grote handelstekort van de VS geen ramp hoeft te zijn. Deze blijkt namelijk in belangrijke mate te worden veroorzaakt door de overheveling van productie door Amerikaanse ondernemingen naar het buitenland. De uitbesteding van productie aan lagelonenlanden als China en India zorgt voor veel import van eigen producten en halffabrikaten uit deze landen.

Het laatste onvoorziene stootje richting een sterkere dollar kwam vanuit de eurozone zelf. De uitslagen van de referenda in Frankrijk en Nederland deden het vertrouwen in de euro verder afnemen. De dollarkoers is intussen met zo’n 10 procent gestegen ten opzichte van de euro en bevindt zich daarmee op het niveau van een jaar geleden. Ongetwijfeld heeft deze ontwikkeling ook te maken met de veel robuustere groei van de Amerikaanse economie. Die werd recent voor het eerste kwartaal van dit jaar bijgesteld van 3,1 naar 3,5 procent, ofschoon voor de rest van het jaar een licht afvlakkende groei wordt voorzien.

euro-dollar 1

Een hogere dollar zal op termijn een dempend effect hebben op de inflatie in de VS, daar geïmporteerde goederen goedkoper worden. Dit geldt dan weer niet voor de Chinese import, daar de Chinese munt nog steeds is gekoppeld aan de Amerikaanse. Ondanks allerlei dreigementen vanuit het Witte Huis ziet China vooralsnog geen enkele reden de yuan los te koppelen. De koers van de yuan zou dan namelijk sterk kunnen stijgen met als negatieve gevolgen voor China:

  1. substantiële inperking van de export die gepaard gaat met een aanzienlijk banenverlies
  2. afwaardering van de immense dollarreserve

De Amerikanen dienen zich wel tweemaal te bedenken om druk op China uit te oefenen. Om de koppeling in stand te houden, koopt China Amerikaanse obligaties. Zodra de Chinezen aangeven minder Amerikaans schuldpapier te willen kopen, is er een grote kans dat de kapitaalmarktrente in de VS stijgt. Dat is slecht voor de Amerikaanse economie.

De Chinezen lopen dus niet aan de leiband van de Amerikanen, maar veeleer andersom. Het zijn ook de Chinezen die verreweg het grootste aandeel in de Amerikaanse staatsschuld hebben verworven. Bovendien zouden eventuele Amerikaanse importbeperkingen niet stroken met afspraken die binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie zijn gemaakt.

euro-dollar 2

Gelet op de zwakke economische en nu ook politieke vertoning in Europa kan de versterking van de dollar aanhouden. Pas als de economische groei en de rente in Europa op gelijke hoogte komen met de Amerikaanse, zal er over en weer sprake kunnen zijn van een stabiele valutarelatie.

Buitenlandse bezitters van Amerikaans waardepapier zien hun portefeuillewaarde bij een stabiele koersontwikkeling bijgevolg evenredig stijgen. Gezien de talrijke belangen van het Europese en vooral Nederlandse bedrijfsleven in de VS zal een sterkere dollar voor die betreffende fondsen een ruggesteun zijn.

Robert Broncel, Invision-Investments

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.