AEX zet opmars gewoon verder: kaap van 775 punten overschreden

AEX zet opmars voort

Het lijkt wel of niets of niemand de AEX nog kan remmen in zijn vaart. Maar dat geldt niet alleen voor de AEX, de wereldbeurzen hielden er afgelopen week ook de vaart in. De aandelenmarkten blijven zonder meer onder stoom. De bemoeienissen van de overheid in China, die een forse koerscorrectie uitlokte voor Chinese aandelen, is inmiddels niet meer dan een verre herinnering. Een trend die zich eerder al aftekende wordt bevestigd: zowel in Europa als in de VS zijn de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal uitstekend. Dat geldt ook voor de bedrijven uit de AEX.

Verschillende bedrijven uit de AEX hebben goede cijfers bekendgemaakt

De aandelen uit de AEX kregen bovendien steun van de overkant van de grote plas. De Amerikaanse Senaat heeft afgelopen dinsdag groen licht gegeven voor een infrastructuurinvestering van $ 1 biljoen die voor het grootste deel van de markt op gejuich werd begroet – hoewel niet alles. De Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act zou uiteindelijk ongeveer $ 550 miljard aan nieuwe federale uitgaven opleveren voor traditionele infrastructuur zoals wegen, tunnels en bruggen, evenals projecten zoals het uitbreiden van de toegang tot breedbandinternet en het bouwen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In het spoor van de AEX gingen ook de Dow Jones en de S&P 500 nieuwe recordniveaus verkennen. De Nasdaq had het echter moeilijk vanwege een correctie in de technologiesector als gevolg van een stijging van de rentetarieven. Maar daar lagen de aandelen uit de AEX niet wakker van.

943.000 banen toegevoegd

Er waren genoeg factoren om de belangrijkste indices naar nieuwe recordniveaus te jagen. Er was uiteraard een beter dan verwacht werkloosheidsrapport in de VS voor de maand juli, waaruit bleek dat vorige maand 943.000 banen waren toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage daalde van 5,9% naar 5,4%. Financiële aandelen leidden de winst voor de Dow Industrials op hernieuwde hoop voor de Amerikaanse economie, ondanks een aanhoudende stijging van COVID-19-besmettingen.

Twee derde van die banen kwam van restaurants en bars

Consumenten beginnen risico te verminderen, maar beleggers moeten die overstap nog maken. Wat de Amerikaanse arbeidsmarkt betreft, kwam de stijging van juli bovenop de hogere herzieningen voor mei en juni. De aanwervingen waren het grootst in de vrijetijds- en horecasector, met 380.000 nieuwe banen. Twee derde van die banen kwam van restaurants en bars – de zwaarst getroffen sector tijdens de pandemie.

Gezondheids- en economische beperkingen

Of die winsten zich zullen voortzetten, hangt sterk af van de bereidheid van Amerikaanse consumenten om uit eten te gaan en andere bestemmingen op te zoeken. Naarmate de dagelijkse COVID-19- besmettingen toenemen en er meer gezondheids- en economische beperkingen worden ingevoerd, kan de sector opnieuw met een scherpe neergang worden geconfronteerd. Wat uiteindelijk ook de vaart van de AEX kan afremmen. Maar zover zijn we nog niet.

Goud, zilver en koper onder druk

Een zwaargewicht uit de AEX als Shell werd niettemin gehinderd door een daling van de oliemarkt. Ook de mijnbouwers kenden afgelopen maandag een baaldag. De goudprijs tuimelde kort meer dan 4% naar een dieptepunt van 1.684 dollar per ounce, het laagste niveau sinds 31 maart, terwijl zilver 7% lager koerste op het laagste peil in 8 maanden. Beide herstelden nadien wel, maar de teneur is duidelijk. Ook de koperprijs daalde voor het eerst sinds 21 juli tot onder 4,3 dollar per pond. Maar goud, zilver en koper hebben per saldo weinig invloed op de bedrijven opgenomen in de AEX.

Massale monetaire stimulusprogramma afbouwen

Op de obligatiemarkten groeit het besef dat de Federal Reserve binnenkort zijn massale monetaire stimulusprogramma zal beginnen afbouwen. Die vrees nam nog toe, dankzij een beter dan verwacht banenrapport, maar de 10-jaarsrente blijkt haaks te evolueren op een doemscenario. Na een herstel tot 1,33%, stabiliseerde de rente. Vraag is wanneer de “tapering” van start gaat, en hoe snel: minus 10 of 20 miljard per maand? Startende van 120 miljard dollar maakt dat een behoorlijk verschil. Maar nogmaals: dat hoeft een verdere stijging van de AEX niet in de weg te staan. Voor de AEX waren vooral de bedrijfsresultaten vorige week richtinggevend. We overlopen even het rijtje.

Ahold Delhaize zwaargewicht uit de AEX door het dak

Ahold Delhaize rapporteert stevige resultaten over het tweede kwartaal met hogere vergelijkbare omzetgroei over twee jaar. Tarieven verhoogde de winst voor het hele jaar en de verwachting voor de onderliggende operationele marge. Niet te verwonderen dus dat de koers van deze zwaargewicht uit de AEX door het dak vloog. Bekijken we nog enkele highlights van de cijfers:

 • De vergelijkbare omzet exclusief gas steeg in de VS met 19,1% en in Europa met 12,6% in het tweede kwartaal van 2021, een sequentiële versnelling versus groei in het volledige jaar 2020 van 15,8% en respectievelijk 12,3%.
 • De netto-omzet van de groep in het tweede kwartaal bedroeg € 18,6 miljard, een stijging van 3,0% bij constante wisselkoersen, een daling van 2,4% bij actuele wisselkoersen.
 • In de VS en Europa bedroeg de vergelijkbare omzet in het tweede kwartaal exclusief gas respectievelijk (1,5)% en 2,4%.
 • In het tweede kwartaal groeide de netto online consumentenomzet met 35,8% tegen constante wisselkoersen.
 • De onderliggende operationele marge in het tweede kwartaal was 4,5%. De verwaterde onderliggende WPA in het tweede kwartaal bedroeg € 0,53.
 • Het door IFRS gerapporteerde bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal bedroeg € 817 miljoen. De door IFRS gerapporteerde verwaterde winst per aandeel in het tweede kwartaal bedroeg € 0,52.
 • Verhoging van de onderliggende winst per aandeel in 2021 en de vooruitzichten voor de onderliggende operationele marge van de Groep; de grootgrutter verwacht dat de onderliggende winst per aandeel zal groeien in de high-teen range ten opzichte van 2019 en de onderliggende operationele marge van ongeveer 4,3%.
 • Interimdividend 2021 is € 0,43 vergeleken met interimdividend 2020 van € 0,50, gebaseerd op het interim-dividend van de groep.

Het commentaar van Frans Muller, President en CEO van Ahold Delhaize was dan ook lovend, wat de koers van dit aandeel een extra duwtje in de rug gaf en de AEX nog wat meer vleugels:

“We zijn tevreden met onze Q2-prestaties. Gedurende het kwartaal zijn de medewerkers in al onze vestigingen onvermoeibaar blijven werken in een snel veranderende omgeving, gekenmerkt door de geleidelijke heropening van de

economieën in onze markten.”

Sterke financiële en commerciële prestaties binnen NN Group

Nog binnen de AEX waren er de cijfers van verzekeraar NN en waren ook niet mis. Sterke financiële en commerciële prestaties binnen NN Group voor de eerste helft van 2021, zo kon het halfjaarbericht worden samengevat. Het bedrijf zit bovendien op schema om de financiële doelstellingen te behalen.

Het bedrijfsresultaat steeg van € 926 miljoen in de eerste helft van 2020 naar € 1.119 miljoen, waarbij bijna alle segmenten hogere resultaten rapporteerden. Er was een nettoresultaat van € 1.414 miljoen vergeleken met € 587 miljoen in de eerste helft van 2020. NN Bank heeft in de eerste zes maanden voor € 4,4 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt, de netto instroom van derden bij NN IP bedroeg bijna € 4 miljard.

Het ESG-geïntegreerd vermogen onder beheer is gestegen met 75%. Er was tevens een voortdurende vooruitgang bij het implementeren van een nul-ambitie. Vermelden we ook de solide balans met het nakomen van het streven naar aantrekkelijk kapitaalrendement voor aandeelhouders. De solvency II-ratio van NN Group bedroeg 209% versus 210% op 31 december 2020, voornamelijk als gevolg van kapitaalstromen naar aandeelhouders en een verlaging van de UFR, gedeeltelijk gecompenseerd door het genereren van werkkapitaal en marktvariantie.

NN Group was één van de uitblinkers binnen de AEX

De liquide kapitaalpositie van de holding nam toe tot € 1.533 miljoen in de eerste helft van 2021, voornamelijk als gevolg van overmakingen van dochterondernemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door kapitaalstromen naar aandeelhouders. Er is een interimdividend voor 2021 voorzien van € 0,93 per gewoon aandeel. Ook NN Group was één van de uitblinkers binnen de AEX. Het management was dan ook tevreden.

Verklaring van David Knibbe, CEO NN Group

“We rapporteren sterke financiële en commerciële resultaten voor de eerste helft van 2021 en we boeken goede vooruitgang bij het implementeren van onze strategie om veerkrachtige en groeiende kapitaalgeneratie op de lange termijn te realiseren. We zagen hogere verkopen bij Japan Life and Insurance Europe, met markten die zich herstelden naarmate de Covid-19-beperkingen versoepelden en agenten en makelaars de verkoop online verplaatsen.

De impact van de pandemie heeft ook tekortkomingen in de bescherming aan het licht gebracht die van invloed zijn op het levensonderhoud en de gezondheid van mensen. Een groter bewustzijn van risico’s en kwetsbaarheid leidt tot een grotere vraag naar dergelijke beschermingsproducten. Dit heeft de waardestijging van nieuwe productie ondersteund, die bijna verdubbelde in vergelijking met de eerste zes maanden in 2020.”

Aegon zet AEX uitgebreid in het zonnetje

Binnen de AEX bleek collega en branchegenoot Aegon de evenknie van NN te zijn. Deze verzekeraar kwam ons volgende hoogtepunten melden, hoogtepunten die het aandeel tijdens de donderdagsessie op de AEX uitgebreid in het zonnetje zetten. De koers steeg die dag met meer dan 7%.

 • Gestage vooruitgang op strategische prioriteiten en financiële doelstellingen ondersteunt verhoging van dividend.
 • Nettoresultaat van € 849 miljoen in het tweede kwartaal van 2021 weerspiegelt sterk bedrijfsresultaat en reële winsten op investeringen door gunstige marktbewegingen.
 • Alle segmenten dragen bij aan de stijging van het bedrijfsresultaat met 62% vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 tot € 562 miljoen, gedreven door kostenbesparingen, hogere vergoedingen als gevolg van hogere aandelenmarkten en een normalisering van de schadebeleving in de Verenigde Staten.
 • Cash Capital bij de holding stijgt tot € 1,4 miljard en blijft in de bovenste helft van Aegons operationele range. De kapitaalratio’s van alle drie de belangrijkste eenheden liggen boven hun respectieve operationele niveaus; de solvency II-ratio van de groep stijgt met 14%-punt tot 208%.
 • In de variabele lijfrente-activiteiten in de VS heeft Aegon een afkoopprogramma van forfaitaire bedragen gelanceerd en zal het zijn dynamische hedging-programma uitbreiden om kapitaal vrij te maken en de voorspelbaarheid van het genereren van kapitaal te vergroten.
 • Interim-dividend stijgt met € 0,02 tot € 0,08 per gewoon aandeel als weerspiegeling van de gestage vooruitgang die is geboekt bij de strategische prioriteiten en financiële doelstellingen.

En dit was de verklaring van Lard Friese, CEO

“Ik ben bemoedigd door de gestage vooruitgang die we hebben geboekt met onze strategische en financiële transformatie in het tweede kwartaal van 2021. Economisch herstel – geholpen door een hogere vaccinatiegraad – ondersteunde onze resultaten. Hogere honoraria als gevolg van gunstige aandelenmarkten, de normalisering van schadegevallen in de Verenigde Staten en kostenbesparingen droegen bij aan een stijging van ons bedrijfsresultaat met 62% tot € 562 miljoen.

We hebben goede vooruitgang geboekt bij de implementatie van ons kostenbesparingsprogramma, wat heeft geleid tot een verlaging van de jaarlijkse adresseerbare kosten met € 220 miljoen in het tweede kwartaal. Dit versterkt ons vertrouwen in ons vermogen om de beoogde kostenbesparing van € 400 miljoen tegen 2023 te realiseren.” Op basis van deze verklaring kan Aegon binnen de AEX nog potten breken.

ABN Amro nogmaals goed nieuws voor de AEX

Nog binnen de financiële sector in de AEX waren er de cijfers van ABN Amro. En ja, ook dit aandeel zag de koers door het plafond vliegen. We zetten de resultaten even op een rijtje.

 • De bank rapporteerde een nettowinst van € 393 miljoen voor het tweede kwartaal, met een rendement op het eigen vermogen van 7,6% (11,1% exclusief CIB non-core) ondanks aanhoudende druk op de netto rente inkomsten en ondanks incidentele kosten.
 • De operationele prestaties waren in in lijn met voorgaande kwartalen en de kwaliteit van de activa was sterk.
 • De netto rentebaten werden beïnvloed door aanhoudende druk op depositomarges, de afbouw van de CIB-niet-kernportefeuille en incidentele posten die voornamelijk betrekking hebben op een voorziening voor opgebouwde rente in verband met een mogelijke terugbetaling van Duitse dividendbelastingverminderingen.
 • De hypotheekportefeuille groeide terwijl de bedrijfsleningenportefeuille voor de kernbank stabiel bleef.
 • ABN Amro bleef zich concentreren op de kostenreducties als onderdeel van het doel om € 700 miljoen aan besparingen te bereiken tegen 2024.
 • In september betaalt de bank het slotdividend van € 0,68 per aandeel. De bank is vastbesloten om de uitkering van het dividend te hervatten in een verhouding van 50% van de nettowinst in lijn.

Conclusie van de cijfers: nogmaals goed nieuws voor een bedrijf uit de AEX. De koersopstoot was dan ook dik verdiend.

PostNL tegenvaller binnen de AEX

Met de cijfers op zak deed PostNL het binnen de AEX wat minder goed. Opnieuw zetten we de zaken even op een rijtje:

Hoofdpunten Q2 2021 en betere vooruitzichten 2021

 • Voortzetting solide resultaat bij Pakketten, 95 miljoen pakketten bezorgd (+11,4%).
 • Sterk resultaat bij Mail in Nederland dankzij volumegroei van 4,2%.
 • Verwachting genormaliseerde EBIT in 2021 verhoogd naar € 280 miljoen tot € 310 miljoen, vrije kasstroom tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen.
 • Interimdividend 2021 vastgesteld op € 0,10 per aandeel.

Realisatie strategie

 • Versnelde e-commerce groei leidt tot hogere prognose pakketvolume.
 • Versnelling van voortgang in het realiseren van milieudoelstellingen.
 • Ambitie genormaliseerde EBIT 2024 verhoogd naar € 330 miljoen tot € 370 miljoen.
 • € 450 miljoen aan extra investeringen voor uitvoering strategie in onder andere capaciteit, netwerk, IT- infrastructuur, duurzaamheid en pakketautomaten; cumulatieve investeringen voor 2022-24 € 950 miljoen

Statement Herna Verhagen CEO PostNL

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het goede begin van het jaar zette ook het tweede kwartaal door. We kunnen over het tweede kwartaal van 2021 een sterk resultaat melden, waarvan een deel eenmalig is. Vooral Mail in Nederland ontwikkelde zich, deels dankzij Covid-19, sterk, al zet de onderliggende substitutietrend door.

Bij Pakketten blijft het volume groeien, ook als we het eenmalige deel buiten beschouwing laten, dat, zoals verwacht, is afgenomen nadat de winkels weer open mochten. Het gedrag van de consument is veranderd, vooral als gevolg van Covid-19. Er wordt meer online gekocht en e-commerce is versneld.

Om die sterkere toename van de pakketvolumes op te vangen, breiden we de capaciteit verder en eerder uit dan was voorzien. Tegelijkertijd versnellen we onze investeringen in duurzaamheid om zo nog meer en sneller voortgang te boeken met de realisatie van onze ESG-doelstellingen.

We zijn verder ook van plan om het aantal pakketautomaten uit te breiden naar circa 1.500 in 2024. De totale investeringen voor de periode 2022–2024 zijn ongeveer € 950 miljoen. Voortbouwend op onze resultaten in het eerste halfjaar en de voortgang met onze succesvolle strategie verhogen we onze financiële ambities.

Onze vooruitzichten voor de genormaliseerde EBIT in 2021 zijn verhoogd naar een bedrag tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen. Dat vertaalt zich ook naar een verbetering van de vrije kasstroom. We verhogen bovendien onze ambitie voor genormaliseerde EBIT in 2024 naar een bedrag tussen € 330 miljoen en € 370 miljoen, wat € 60 miljoen tot € 80 miljoen hoger is dan onze eerdere verwachting.

Er blijft onzekerheid over het effect van Covid-19. De pandemie leidt nog altijd tot uitdagende omstandigheden en tegenslag voor heel veel mensen wereldwijd. We zijn trots op onze mensen, die elke dag hard werken om de favoriete bezorger te zijn. Door ons te blijven richten op de kwaliteit van onze dienstverlening en door de verhoogde investeringen in de bedrijfsactiviteiten streven we naar het benutten van ons groeipotentieel. Daarmee creëren we langetermijnwaarde voor al onze stakeholders en leveren we een duurzame bijdrage aan de maatschappij.”

Verhagen kreeg echter de handen van de beleggers niet op elkaar. In de loop van de week verzwakte de koers van het aandeel, zodat er toch één tegenvaller binnen de AEX was.

ING scheerde hoge toppen na de publicatie van de cijfers

We mogen echter ook de derde verzekeraar binnen de AEX zeker niet vergeten. Ook ING scheerde hoge toppen na de publicatie van de cijfers. Nogmaals enkele hoogtepunten:

 • Resultaat voor belastingen 2Q2021 van € 2.065 miljoen; kapitaalpositie versterkt tot 15,7%.
 • Groei van de provisie-inkomsten van 18,3% op jaarbasis, vooral in dagelijkse bank- en beleggingsproducten. Netto rente-inkomsten gedaald als gevolg van druk op de aansprakelijkheidsmarge.
 • Netto vrijval van risicokosten na actualisering van macro-economische indicatoren. De kosten bleven onder controle.
 • Aandeelhoudersuitkering van € 3.618 miljoen na 30 september 2021.
 • Steeds meer klanten kiezen ING als hun primaire bank; kredietverlening neemt af.
 • Het primaire klantenbestand steeg met 281.000 in 2Q2021 tot 14,0 miljoen.
 • Netto groei van de kernkredietverlening van € -3,7 miljard in 2Q2021 als gevolg van terugbetalingen; verbetering van de kredietmarge. Netto kerndeposito’s groei van € 4,9 miljard.

Verklaring van CEO Steven van Rijswijk

“Ik ben blij met weer een reeks veerkrachtige resultaten in het tweede kwartaal. Fee inkomsten van € 855 miljoen waren in lijn met het sterke resultaat in het eerste kwartaal, terwijl de netto rentebaten en met name onze marge bleef onder druk staan.

Het verbeterende economische klimaat betekende dat de risicokosten aanzienlijk werden verlaagd en de uitgaven zich in de goede richting ontwikkelen, die ik nauwlettend zal blijven volgen. Ik word aangemoedigd door de groei van primaire klanten, en we zien nog steeds een grote vraag van retailklanten naar digitale beleggingsproducten die ons spaarproductaanbod aanvullen.

Een voorbeeld is ‘Komfort-Anlage’ (‘Comfortbeleggen’), gelanceerd in Duitsland tijdens het tweede kwartaal. ‘Komfort-Anlage’ stelt klanten in staat om online te beleggen in een van de zeven fondsen die het beste passen bij hun risicobereidheid, en beschikt over verbeterde digitale en video-interactiemogelijkheden om klanten waar nodig van advies te voorzien.”

Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.