Afkeer opkomende en smallcap-markten

Na het dieptepunt in juni lijkt het vertrouwen onder beleggers te zijn teruggekeerd. Lijkt? Beleggers in opkomende markten en smallcaps vertellen een ander verhaal.

Velen van u zullen de AEX-index scherp op het netvlies hebben staan. Dat is verder prima, maar deze geeft wel een zeer beperkt beeld van het klimaat waarin aandelenbeleggingen in het algemeen zich bevinden. Zo is het altijd goed om ontwikkelingen op de Nederlandse beurs te toetsen aan de ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten. Het zal niet snel gebeuren dat de AEX-index een sterk afwijkend koersverloop zal laten zien van andere beurzen in de Westerse wereld.

Ook het bestuderen van een bepaald segment binnen de aandelenmarkt loont de moeite. Zo geeft de ontwikkeling van de opkomende markten (emerging markets) en smallcaps een beeld van hoe beleggers aankijken tegen deze risicovollere aandelencategorieën. De opkomende markten bestaan uit landen waarvan de economie nog niet zo ontwikkeld is als in het Westen. Voldoende potentieel voor groei dus, maar ook kwetsbaar voor tegenvallers op politiek, economisch of valutagebied. Smallcaps zijn aandelen die een relatief kleine marktkapitalisatie hebben. Ook daar dus voldoende potentieel voor groei. De kleine omvang van deze bedrijven heeft als nadeel dat ze gevoeliger zijn bij tegenwind in de sector waarin ze opereren of de economie in het algemeen. Zowel opkomende markten als smallcaps bewegen zich volatieler dan ontwikkelde markten en de aandelen van grote bedrijven. Daardoor worden ze als risicovol(ler) bestempeld binnen de beleggingscategorie aandelen.

De ontwikkeling van opkomende markten en smallcaps kan dus wat zeggen over de risicobereidheid van beleggers. Zijn de genoemde aandelencategorieën gewild en doen ze het goed, dan is dat een teken van vertrouwen dat beleggers hebben in de toekomst. Voelen beleggers enige onzekerheid met betrekking tot de wereldwijde ontwikkeling van de economie en de daarmee samenhangende aandelenbeurs, dan zullen zij als eerste hun geld onttrekken aan het meest risicovolle segment binnen de beleggingscategorie aandelen. Opkomende markten en smallcaps behoren tot dit segment.

Het bovenste deel van de bijgaande grafiek laat de MSCI Wereldindex zien. Dit is de meest gebruikte maatstaf voor het wereldwijde aandelenklimaat van de ontwikkelde markten. In het middelste en het onderste deel van de grafiek is de relatievesterktelijn afgebeeld van de opkomende markten en wereldwijde smallcaps. De relatievesterktelijn geeft de relatieve ontwikkeling weer van deze aandelensegmenten ten opzichte van het brede wereldwijde aandelenklimaat van de MSCI Wereldindex. De opkomende markten en wereldwijde smallcaps hebben het vanaf begin 2004 twee jaar lang onafgebroken zeer goed gedaan. De neergaande tendens in beide relatievesterktelijnen geeft aan dat de MSCI Wereldindex achter is gebleven bij de opkomende markten en smallcaps. Binnen de beleggingscategorie aandelen had uw geld dus het beste gerendeerd in opkomende markten en smallcaps. Dat beeld is weken geleden omgeslagen. In de relatievesterktelijnen is een duidelijke trendbreuk zichtbaar. Dit geeft een nieuwe afkeer aan van opkomende markten en smallcaps.

Opkomende markten en smallcaps ten opzichte van de MSCI Wereldindex

Opkomende markten en smallcaps ten opzichte van de MSCI Wereldindex

Voor dit collectieve beleggingsgedrag moet een reden zijn. Ontwikkelingen op de financiële markten lopen namelijk vaak maanden vooruit op economische ontwikkelingen. Met het hierboven beschreven gedrag geven beleggers aan dat zij de economische toekomst onzeker tegemoet zien. Dat is geen goed voorteken voor aandelen in het algemeen. Door samen met normale chart analyse ook gebruik te maken van deze informatie, komt de belegger breder beslagen ten ijs en kan ook een inschatting gemaakt worden van de economische toekomst. Met deze analyse in het achterhoofd loont het om terughoudend te zijn op de aandelenbeurs in de komende maanden. Pas wanneer beleggers laten zien weer bereid te zijn meer risico te nemen, zal het vertrouwen terugkeren. Wellicht moeten we daarvoor wachten totdat het zwakke seizoen voor aandelen afloopt in oktober.

Hendrik Jan Davids – Vlug, Davids & Van Mourik

Hendrik Jan Davids CMT is partner en technisch analist bij Vlug, Davids & van Mourik BV. Zijn columns verschijnen op de technische analyse website www.quoteweb.com. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Davids geven zijn mening weer over het genoemde aandeel in zijn hoedanigheid als technisch analist bij Vlug, Davids & van Mourik BV. Davids belegt niet in aandelen waarin hij adviseert. Lees ook onze disclaimer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.