agio

Wat is agio?

In de beleggingswereld is agio het bedrag dat voor een aandeel of obligatie wordt betaald dat hoger is dan de nominale waarde. Met andere woorden, het is de toeslag op de nominale waarde die aandeelhouders betalen wanneer zij nieuwe aandelen van ondernemingen kopen. Aangezien er verschillende soorten aandelen zijn, heeft elk zijn eigen specifieke type uitgiftepremie, afhankelijk van hun uitstaande kapitaalstructuur en type onderneming.

Wat is het verschil tussen agio en disagio?

Disagio en agio zijn twee tegenovergestelde begrippen van elkaar in de beleggingswereld. Agio verwijst naar het bedrag boven de nominale waarde dat ook wordt betaald bij de aankoop van aandelen. Als bijvoorbeeld de nominale waarde van een gewoon aandeel van een bedrijf €1 is en het geeft datzelfde aandeel uit voor €1,10, dan wordt er een agio van 10 cent per aandeel betaald. Disagio daarentegen verwijst naar het bedrag waarmee de uitgifteprijs van een aandeel lager is dan de nominale waarde ervan, of de minimumwaarde waartegen het kan worden uitgegeven. Als ditzelfde aandeel voor €0,90 wordt uitgegeven, dan wordt er een disagio van 10 cent per aandeel geboden.

Hoe bereken je agio?

Agio = verkoopprijs van aandeel – nominale waarde

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.