call optie

Wat is een call optie?

Een call optie geeft de houder het recht een vooraf bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs vóór of op de afloopdatum van het contract. De koper van een call optie betaalt een premie om dit recht te verkrijgen, maar heeft geen verplichting om het actief te kopen. Een call optie is het tegenovergestelde van een put optie.

Hoe werkt een call optie?

De kopers van call opties hebben twee keuzes. Ze kunnen hun opties uitoefenen en de onderliggende waarde kopen van de call verkoper tegen de eerder overeengekomen uitoefenprijs. Daarentegen kunnen ze ook de optie gewoon laten aflopen zonder actie te ondernemen. Als ze ervoor kiezen hun call optie uit te oefenen, ontvangen ze een nettowinst die gelijk is aan het verschil tussen de marktwaarde van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs minus de premie die is betaald voor het verwerven van de call optie rechten.

Als een call verkoper een uitoefen bericht ontvangt, is hij verplicht aan dat bericht te voldoen door een bepaald aantal aandelen te verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs. Call schrijvers lopen een onbeperkt risico als calls worden uitgeoefend, omdat de marktwaarde van de onderliggende waarde boven hun uitoefenprijs kan stijgen, wat leidt tot meer verlies dan wat aanvankelijk werd verdiend met het schrijven van call opties.

Voordelen van het kopen van call opties

Het kopen van call opties biedt een aantal voordelen voor de kopers. Hieronder worden er een aantal benoemd.

De hefboomwerking

Het belangrijkste voordeel van het kopen van call opties is de hefboomwerking die het biedt. Door een relatief kleine hoeveelheid kapitaal te investeren, kunnen kopers van call opties het recht verwerven om veel grotere hoeveelheden van een onderliggende waarde te kopen tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs. Hierdoor kunnen kopers van call opties profiteren van potentiële winsten in de onderliggende waarde zonder het volledige kapitaal vast te leggen.

Opwaarts potentieel

Kopers van call opties profiteren ook van een onbeperkt opwaarts potentieel met een beperkt neerwaarts risico. Als de marktwaarde van de onderliggende waarde stijgt en de uitoefenprijs overschrijdt, ontvangen de houders van call opties een winst die gelijk is aan het verschil tussen de marktwaarde en de uitoefenprijs minus de premie die is betaald voor het verwerven van de callopties. De maximale verliezen zijn gewoonlijk beperkt tot alleen de premie die is betaald voor het verwerven van call opties; het schrijven van call opties brengt echter onbeperkte risico’s met zich mee, omdat de marktprijzen de uitoefenprijs kunnen overschrijden, wat leidt tot grotere verliezen dan wat aanvankelijk met het schrijven van call opties werd verdiend.

Flexibiliteit

Ten slotte bieden call opties beleggers flexibiliteit als het gaat om de timing van hun toetreding tot bepaalde markten of wanneer ze besluiten eruit te stappen. Kopers van call opties hebben tot de expiratiedatum de tijd om te beslissen of ze hun call optie rechten al dan niet willen uitoefenen en hun onderliggende waarden tegen een vooraf vastgestelde prijs in ontvangst willen nemen. Ze hoeven niet hun volledige kapitaal vooraf vast te leggen en kunnen gemakkelijk hun risico beheren door hun positiegrootte aan te passen aan de marktomstandigheden en de volatiliteit niveaus.

Risico's van het kopen van call opties

Het kopen van call opties brengt ook risico’s met zich mee. Hieronder benoemen we er een aantal.

Tegenovergestelde richting

Eén risico is de mogelijkheid dat de onderliggende waarde in de tegenovergestelde richting beweegt van wat je verwacht. Als dit gebeurt, lijden kopers van call opties verlies omdat de call optie waardeloos afloopt en al het geld dat erin is geïnvesteerd verloren gaat.

Tijdsverloop

Een ander risico van call opties is het tijdsverloop. Naarmate call optie contracten hun expiratiedatum naderen, daalt hun waarde door tijdsverloop. Dit betekent dat zelfs als de marktprijs van de onderliggende waarde stijgt, kopers van call opties toch verlies kunnen lijden als ze hun call opties niet uitoefenen voordat ze aflopen.

Liquiditeitsrisico

Een derde risico bij call opties is het liquiditeitsrisico. Call opties worden gewoonlijk verhandeld op minder liquide markten zoals OTC-markten of op beurzen met beperkte handelsvolumes. Dit kan het voor kopers van call opties moeilijk maken om snel posities in en uit te nemen tegen gunstige prijzen, omdat er niet altijd voldoende kopers en verkopers bereid zijn om op een bepaald moment tegen bepaalde prijzen te handelen.

Volatiliteitsrisico

Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met het volatiliteitsrisico bij de handel in call opties. Volatiliteit verwijst naar de beweging van de prijs van een effect over een bepaalde periode en kan een aanzienlijke invloed hebben op de waarde van call opties, afhankelijk van of de volatiliteit in het voordeel of in het nadeel van je positie beweegt. Als de volatiliteit bijvoorbeeld aanzienlijk toeneemt tijdens de periode dat je de optie houdt, kan de waarde van de call optie aanzienlijk stijgen, zelfs als de marktprijs niet veel beweegt; als de volatiliteit echter aanzienlijk afneemt, kan dit leiden tot aanzienlijke verliezen voor houders van call opties, omdat hun contracten na verloop van tijd minder waard worden door tijdsverloop en verminderde vraag ernaar.

Tips en advies voor beleggers in call opties

Wanneer beleggers overwegen om call opties te kopen, is het belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten:

  • Onderzoek de onderliggende waarde van de call optie om de huidige prijs en het potentieel voor toekomstige groei te bepalen. Let hierbij ook op nieuws dat de waarde van het actief kan beïnvloeden.
  • Raak vertrouwd met de verschillende soorten call opties die beschikbaar zijn en begrijp hun kenmerken en risico’s.
  • Wees je bewust van de volatiliteits- en liquiditeitsrisico’s bij de handel in call opties.
  • Stel realistische verwachtingen bij het kopen van call opties en wees voorbereid op verliezen als de onderliggende waarde niet presteert zoals verwacht of in een tegengestelde richting beweegt dan verwacht.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.