Bottom line

Wat betekent bottom line?

Bottom line is een belangrijke financiële term die verwijst naar het netto inkomen of de winst van een bedrijf. Het is in wezen de totale hoeveelheid geld die een bedrijf over heeft om uit te keren aan zijn aandeelhouders en investeerders nadat het al zijn verplichtingen heeft afbetaald. De bottom line is een van de belangrijkste indicatoren voor de algehele financiële gezondheid van een bedrijf.

Berekening van de bottom line

De berekening van de bottom line is vrij eenvoudig. De totale bedrijfskosten moet worden afgetrokken van de totale inkomsten. De bedrijfskosten omvatten alle kosten die verband houden met de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan salarissen, huur en materialen. De inkomsten omvatten al het geld dat wordt verdiend met de verkoop van producten of diensten. Het verschil tussen deze twee getallen is de hoeveelheid winst die het bedrijf in een bepaalde periode heeft gemaakt.

Welke factoren kunnen de bottom line beïnvloeden?

De bottom line kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Deze worden hieronder benoemd.

Veranderingen in kosten en uitgaven

Veranderingen in kosten en uitgaven zijn misschien wel de meest directe aanjagers van de resultaten. Denk aan veranderingen in de kosten van bijvoorbeeld materialen, arbeid en overhead-kosten. Als de kosten van een bedrijf sneller stijgen dan de inkomsten, dan zullen de inkomsten van het bedrijf waarschijnlijk ook dalen. Evenzo, als een bedrijf erin slaagt zijn uitgaven te verlagen zonder aan kwaliteit of productiviteit in te boeten, kan het zijn bedrijfsresultaat mogelijk verbeteren.

Veranderingen in belastingen

Omdat belastingen een belangrijk deel uitmaken van de totale uitgaven van veel bedrijven, kunnen wijzigingen in belastingtarieven of -wetten de resultaten van een bedrijf aanzienlijk beïnvloeden.

Stijgingen of dalingen in verkoopvolume

Naast kosten en uitgaven is ook het verkoopvolume een belangrijke factor die het resultaat kan beïnvloeden. Als het verkoopvolume toeneemt, stijgen de inkomsten, wat zich rechtstreeks kan vertalen in hogere winsten. Aan de andere kant, als het verkoopvolume daalt, kan de winst ook dalen.

Veranderingen in schuldniveaus

Verder kunnen schommelingen in het schuldenniveau ook de resultaten van een bedrijf dramatisch beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van bestaande schulden, maar ook het aangaan van meer schulden.

Externe invloeden

Tenslotte kunnen externe factoren zoals overheidsbeleid of economische neergang de resultaten van een bedrijf beïnvloeden door de vraag naar producten en/of diensten te beïnvloeden of productie-schema’s en toeleveringsketens te verstoren. Daarom kunnen zelfs goed geleide bedrijven te maken krijgen met externe krachten die hun winstgevendheid op termijn negatief kunnen beïnvloeden.

Waarom is de bottom line interessant?

Bij beleggen kan de bottom line worden gebruikt om beleggers te helpen bepalen of ze al dan niet in een bepaald aandeel moeten investeren. Door hiernaar te kijken, kunnen beleggers een idee krijgen van hoe goed het bedrijf in de loop der tijd heeft gepresteerd en of het waarschijnlijk ook in de toekomst winst zal blijven maken. Deze cijfers worden meestal per kwartaal gepresenteerd, zodat beleggers de veranderingen in de loop van de tijd kunnen volgen.

Naast het helpen van beleggers bij het al dan niet investeren in een bepaald aandeel, kan de bottom line ook door bedrijven zelf worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over hun eigen bedrijfsvoering. Met een bottom line analyse kunnen bedrijven vaststellen welke gebieden buitensporige kosten en verliezen veroorzaken. Het bedrijf kan aan de hand daarvan aanpassingen doorvoeren om de winstgevendheid te vergroten.

Ook analisten en marktdeskundigen kunnen gebruik maken van een bottom-line analyse. Op deze manier kunnen zij een poging doen om toekomstige trends of aandelenkoersen voor specifieke bedrijven te voorspellen.

meer weten over aandelen met hoge marges?

Bedrijven met een gezonde nettowinst zijn de moeite waard om in te beleggen. Lees
onze handleiding over aandelen met hoge marges voor meer informatie.