Deposito sparen

Wat is een deposito?

Een deposito is een spaarrekening waarop spaargeld wordt vastgezet voor een afgesproken periode. Het wordt ook wel deposito sparen of een spaardeposito genoemd. Gedurende de stortingsperiode zijn de deposito’s meestal niet toegankelijk voor de deposant en blijven ze in deposito totdat de stortingsperiode is verstreken of een andere vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

Deposito’s brengen rente op. De rente is afhankelijk van het type rekening dat wordt geopend. In het algemeen bieden de meeste langlopende deposito’s een hogere rente dan kortlopende. Dit omdat ze een langere looptijd hebben, waardoor banken mettertijd meer rendement kunnen halen uit die beleggingen.

Voordelen van een deposito

De spaardeposito heeft een aantal voordelen. Ten eerste bieden depositorekeningen doorgaans een hogere rente dan een gewone spaarrekening. Als zodanig zijn depositorekeningen meestal aantrekkelijker voor degenen die gedurende een lange periode geld willen sparen, omdat ze een hoger rendement aan rente kunnen verwachten dan via een meer traditionele spaarrekening.

Een ander voordeel van een deposito is dat de rente gedurende de deposito periode vaststaat. Dit betekent dat spaarders niet voor verrassingen komen te staan en dat het spaargeld met een vaste rente zal blijven groeien. Bovendien bieden depositorekeningen ook meer gemoedsrust als het gaat om het veiligstellen van je geld, omdat deposito’s meestal voor de looptijd worden vergrendeld en ontoegankelijk blijven totdat de deposito periode afloopt of een andere vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

Tot slot biedt een deposito rekening een veilige haven voor spaargeld kijkend naar de verzekering hiervan. Bijna alle spaardeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank. Wanneer de bank een faillissement ondergaat is het spaargeld in dat geval verzekerd tot €100.000.

Nadelen van een deposito

Depositorekeningen hebben ook nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld het krijgen van eventuele boetes wanneer spaargeld wordt opgenomen voordat de deposito periode is afgelopen. Dit kan een probleem zijn voor particulieren die hun depositogeld eerder vroeger dan later nodig hebben. In zulke gevallen kan het opnemen van deposito’s een aanzienlijke vergoeding met zich meebrengen of zelfs betekenen dat je een deel van de tot nu toe door de spaarder verdiende depositorente moet opgeven.

Een ander nadeel van deposito sparen is dat er tijdens de deposito periode geen geld aan toegevoegd kan worden. Dit betekent dat spaarders hun depositobedragen niet kunnen verhogen of tussentijds meer geld aan hun depositorekening kunnen toevoegen. Daarom zijn depositorekeningen niet geschikt voor personen die vaak en/of veel willen storten.

Tot slot kan het een nadeel zijn dat de rente gedurende de periode vast blijft staan, ongeacht wat er met de spaarrente op de markt gebeurt. Daardoor kunnen depositohouders potentiële opbrengsten mislopen als de spaarrente stijgt. Zelfs als de depositorente concurrerend blijft met andere aanbieders van deposito’s, zullen depositohouders toch niet profiteren van een eventuele stijging van de spaarrente, omdat de depositorente aan het begin van de deposito periode is vastgesteld.

Voorwaarden van verschillende deposito's

De voorwaarden van de verschillende soorten depositorekeningen kunnen sterk uiteenlopen. Afhankelijk van de aanbieder en het type deposito kan de duur van de depositoperiode variëren van enkele weken tot meerdere jaren. Bovendien kunnen de depositobedragen aan bepaalde drempels gebonden zijn. Denk aan een minimuminleg maar ook aan een maximuminleg.

Ook de hoogte van boetes bij vervroegde opname kunnen per deposito verschillen. En wellicht wel het belangrijkste; de hoogte van de rente. Deze kan variëren per deposito en is afhankelijk van bijvoorbeeld het depositobedrag of het type rekening.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.