Wat is disagio?

In de beleggingswereld is disagio het bedrag dat voor een aandeel of obligatie wordt betaald dat lager is dan de nominale waarde. Ondernemingen kunnen aandelen met korting aanbieden als zij op zoek zijn naar een bepaalde groep beleggers of het bereik van hun aandelenaanbod willen vergroten. In het algemeen wordt disagio gebruikt wanneer bedrijven kapitaal nodig hebben en moeite hebben gehad om geld te verkrijgen uit traditionele financieringsbronnen.

Disagio kan ook worden gebruikt als bescherming tegen een te dure markt of als onderdeel van een strategie om de tevredenheid van beleggers op lange termijn te waarborgen. Korting op aandelen is echter onderworpen aan beursvoorschriften, zodat ondernemingen zich ervan moeten vergewissen dat zij aan deze voorschriften voldoen voordat zij disagio toepassen.

Wat is het verschil tussen disagio en agio?

Disagio en agio zijn twee tegenovergestelde begrippen van elkaar in de beleggingswereld. Disagio verwijst naar het bedrag waarmee de uitgifteprijs van een aandeel lager is dan de nominale waarde ervan, of de minimumwaarde waartegen het kan worden uitgegeven. Als bijvoorbeeld de nominale waarde van een gewoon aandeel van een bedrijf €1 is en het geeft datzelfde aandeel uit voor €0,90, dan wordt er een disagio van 10 cent per aandeel aangeboden.

Agio daarentegen verwijst naar het bedrag boven de nominale waarde dat ook wordt betaald bij de aankoop van aandelen. Als ditzelfde aandeel voor €1,10 wordt uitgegeven, dan wordt er een agio van 10 cent per aandeel betaald. Dit extra bedrag wordt rechtstreeks gecrediteerd op de opgegeven kapitaalrekening van een bedrijf als vertegenwoordiging van overtollige middelen die zijn ontvangen van aandeelhouders die aandelen hebben gekocht tegen meer dan hun nominale waarde.

Hoe bereken je agio?

Disagio = nominale waarde – verkoopprijs van aandeel

Welke factoren beïnvloeden disagio?

Er zijn verschillende factoren die disagio kunnen beïnvloeden, zoals het marktklimaat, de huidige trends in de sector, het risiconiveau van beleggen en het beleggerssentiment. Het marktklimaat verwijst naar de algemene gezondheid en toestand van de economie, die op zijn beurt de aandelenkorting beïnvloedt. Daarnaast kunnen ook de prestaties en trends binnen een bepaalde sector ervoor zorgen dat de discontovoeten variëren.

Voorts speelt het risiconiveau van een belegging in een bepaalde onderneming of sector een rol in de vergelijking, aangezien een hoger risiconiveau overeenkomt met een lager disagio voor aandelen en een hoger gewenst disagio overeenkomt met een lager risiconiveau. Tenslotte zijn ook de percepties van beleggers over een actief van invloed op de discontering. Deze zijn vaak moeilijk te voorspellen, maar moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de korting.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.