Bulletlening

Wat is een bulletlening?

Een bulletlening, ook wel bullet aflossing of bulletkrediet, is een type lening waarbij de lener de hele schuld in één keer moet afbetalen. De afbetaling vindt plaats aan het eind van de looptijd van de lening. Degene die de lening afsluit hoeft alleen maandelijks de interest op de openstaande schuld te betalen.

Voordelen van een bulletlening

Het aangaan van een bulletlening heeft verschillende voordelen. Allereerst zijn de maandelijkse kosten lager omdat alleen interest wordt afgelost. Bij een klassiek krediet komt ook het kapitaal dat wordt afgelost erbij.

Verder kunnen er andere investeringen worden gedaan met het kapitaal dat nu dus onaangetast blijft. Er is vrijheid om het geld dat nu beschikbaar blijft in te zetten bij andere investeringen, zoals beleggingen en vastgoed.

Als laatste kan een dergelijke lening interessant zijn wanneer er inflatie plaatsvindt. Het bedrag dat wordt geleend is dan op het moment dat het moet worden afgelost minder waard. Door middel van een bulletlening kan je meegroeien met de inflatie.

Nadelen van een bulletlening

Een bulletlening kent ook zijn nadelen. Zo is het bijvoorbeeld een groter risico om een dergelijke bulletkrediet aan te gaan in vergelijking met een klassiek krediet. Door bijvoorbeeld onverwachte tegenslagen, een gebrek aan discipline bij het sparen en beursschommelingen kan het voorkomen dat iemand er niet in slaagt om genoeg kapitaal te verzamelen tegen het einde van de krediettermijn.

Verder hebben bulletkredieten in de meeste financiële instellingen en banken een hogere rentevoet dan klassieke kredieten. Dit komt omdat je meer interest moet betalen naarmate het risico op niet-terugbetaling groter wordt.

Wanneer moet je een bulletlening afsluiten?

Het afsluiten van een bulletlening kan interessant zijn wanneer de lener zeker weet dat hij of zij op de vervaldag van de lening het totale bedrag kan betalen. Dit kan bijvoorbeeld omdat iemand over een tijdje een grote geldsom tot zijn of haar beschikking krijgt. Maar ook bijvoorbeeld wanneer iemand een stabiele cashflow heeft kan een bulletlening interessant zijn. Het is belangrijk om deze cashflow helder te hebben en om bovendien alle risico’s en beloningen te berekenen.

Het kan ook voorkomen dat iemand al een grote geldsom ter beschikking heeft, maar toch een bulletkrediet wil afsluiten bij het kopen van bijvoorbeeld vastgoed. Diegene kan dan het beschikbare geld investeren voor andere doeleinden, zoals beleggingen.

meer weten over succesvol beleggen?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.