recessie

Wat is een recessie?

Een recessie is een periode van economische achteruitgang of stagnatie, vaak aangegeven door een daling van het BBP (Bruto Binnenlands Product), een vertraging op de arbeidsmarkt en verminderde consumentenbestedingen. Synoniemen voor een recessie zijn achteruitgang, inkrimping of depressie. De gevolgen van een recessie kunnen huishoudens en bedrijven treffen door lagere uitgaven als gevolg van een gebrek aan vertrouwen of toegang tot krediet, met als gevolg problemen aan de aanbodzijde die leiden tot verminderde productie, lagere lonen en banenverlies.

Recessies worden doorgaans gemeten aan de hand van economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP) en de werkgelegenheid. De aanleidingen voor een recessie kunnen per markt verschillen; recessieperiodes worden echter vaak veroorzaakt door grootschalige neergang, zoals instortingen van de aandelenmarkt en fiscale onevenwichtigheden. Recessies zijn verder onvoorspelbaar en kunnen enkele maanden tot meerdere jaren duren. Gemiddeld duren recessies in het verleden ongeveer achttien maanden, maar deze duur kan variëren afhankelijk van een groot aantal factoren die specifiek zijn voor de recessie.

Wat zijn oorzaken van een recessie?

Een recessie is een periode van inkrimping van de economische activiteit die door veel verschillende factoren wordt veroorzaakt. Deze omvatten gewoonlijk een daling van de consumentenuitgaven, bedrijfsinvesteringen en buitenlandse handel in combinatie met een hogere inflatie. Daarnaast kan een recessie het gevolg zijn van stijgende olieprijzen of externe schokken zoals natuurrampen of terroristische aanslagen. In sommige gevallen kan een depressie het gevolg zijn van monetaire beleidsbeslissingen van regeringen, wat leidt tot een snelle terugtrekking van liquiditeit uit de markten. Ten slotte kunnen recessies ook veroorzaakt worden door wijdverbreide marktspeculatie die leidt tot zeepbellen in activa.

Wat zijn de gevolgen van een recessie op beleggingen?

Tijdens een recessie moeten beleggers voorzichtig zijn in hun besluitvorming, omdat deze economische inkrimping de aandelenmarkt kan verstoren. Bedrijven die afhankelijk zijn van toegang tot kapitaal en consumenten met reeds gedane investeringen, kunnen in een moeilijke positie terechtkomen. Beleggers kunnen verliezen nemen op hun holdings of ontdekken dat hun waarde tijdens een recessie drastisch is verminderd. In sommige gevallen kunnen bedrijven sluiten of failliet gaan als zij in deze periode afhankelijk zijn van onvoldoende spaargeld of investeringen.

Door de economische onzekerheid en het gebrek aan middelen kan de vraag naar beleggingen daarnaast afnemen. Als bijgevolg kunnen beleggingen minder rendement opleveren, omdat de markt zichzelf probeert te corrigeren. Bovendien kan een algemene verschuiving in beleggingsvoorkeuren de prijzen doen dalen. Beleggers moeten in deze moeilijke tijden van een recessie waakzaam blijven bij de afweging tussen risico en beloning, want een zwakke economie kan het voor sommige bedrijven moeilijk maken om tijdens de recessie te overleven en te herstellen.

Hoe kan je beleggingen beschermen tijdens een recessie?

Tijdens een recessie is het bijzonder belangrijk dat beleggers extra voorzorgsmaatregelen nemen om hun beleggingen te beschermen. Diversificatie van de portefeuille is een effectieve manier om het totale risico te verminderen, omdat het helpt om zich in te dekken tegen onzekerheid op specifieke markten.  Door te beleggen in verschillende activaklassen, zoals vastgoed, aandelen, obligaties en andere grondstoffen, wordt het risico geminimaliseerd. Naast diversificatie moeten beleggers zoeken naar gebieden met een laag risico maar een goed potentieel voor rendement. Handel in buitenlandse valuta’s of de aankoop van obligaties van betrouwbare overheidsbronnen kunnen manieren zijn om het risico te verminderen zonder aanzienlijke rendementsverliezen.

Bovendien moeten beleggers op de hoogte blijven van de marktomstandigheden en potentiële risico’s identificeren die hun beleggingen kunnen beïnvloeden. Als zij deze methodologie volgen, kunnen zij beslissingen nemen op basis van analyses in plaats van emoties – zoals angst voor verlies – bij het beheer van hun beleggingen in een periode van economische neergang. Het is ook belangrijk om bij het ontwikkelen of herzien van een financiële strategie tijdens een recessie advies te vragen aan professionals die gespecialiseerd zijn in financiën of kennis hebben van de huidige markten. Grondig onderzoek naar potentiële kansen en een realistisch begrip van de markt zijn uiteindelijk de sleutelelementen om een economische neergang ongeschonden te overleven.

Recessies in het verleden

In de afgelopen eeuw zijn er verschillende recessies geweest die de economische activiteiten wereldwijd hebben beïnvloed. Enkele van de meest opmerkelijke recessies zijn de Grote Depressie in 1929, de recessie van 1981 tot 1982 en de recessie van 2007 tot 2009 die werd veroorzaakt door subprime woningkredietpraktijken. Elke recessie betekende het einde van een bepaald patroon van economisch gedrag en het begin van een ander; sommige hadden langdurige gevolgen, terwijl andere slechts een klein deel van de bevolking troffen.

Ter context en ter vergelijking: de recessie van 1981-1982 had opmerkelijke gevolgen voor de auto-industrie en werd veroorzaakt door een sterke stijging van de olieprijzen, waardoor Amerikanen grote bedragen moesten uitgeven om hun tank te vullen. De recessie die in 2007 begon, was een van de langste in de geschiedenis; ze werd vaak de Grote Recessie genoemd en duurde in totaal ongeveer 18 maanden. Deze recessie had ernstige gevolgen voor verschillende sectoren, maar men herinnert zich haar het meest vanwege de systematische gevolgen voor de huizenprijzen.

De recessie van 2020

De recessie van 2020 is wereldwijd een bron van zorg. Gebeurtenissen zoals de trage groei van de wereldeconomieën, de toegenomen werkloosheid en de volatiliteit van de aandelenmarkten hebben miljoenen mensen in financiële moeilijkheden gebracht en angst voor een onzekere toekomst gecreëerd. Veel bedrijven hebben moeilijke beslissingen moeten nemen om in deze moeilijke tijden overeind te blijven, zoals het terugschroeven van hun activiteiten, het inkrimpen van het personeelsbestand of het aanpassen van hun diensten aan veranderende trends.

De gevolgen van deze huidige recessie zijn verstrekkend en kunnen worden gevoeld door zowel degenen die er rechtstreeks door worden getroffen via persoonlijke gevolgen van de recessie, zoals verlies van werk of schade aan investeringen, als door hele economieën die lijden onder de rimpeleffecten van recessiecycli. Deze recessie brengt niet alleen de wereldmarkten in een dip en tast het niveau van het mediane inkomen van huishoudens in tal van landen over de hele wereld aan, maar kan ook economische gevolgen op lange termijn hebben als zij niet wordt aangepakt met doeltreffende strategieën van beleidsmakers. Het is essentieel dat regeringen snel ingrijpen om de recessieschade te beperken en de huidige economische problemen te verlichten.

meer weten over bescherming tegen recessies?

Recessiebestendige aandelen kunnen je verdedigen tegen een berenmarkt. Lees onze handleiding over beleggen in recessiebestendige aandelen voor meer informatie.