liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is een belangrijke factor bij beleggen en verwijst naar het vermogen van een activum om snel en gemakkelijk in contanten te worden omgezet zonder de marktprijs te beïnvloeden. Liquiditeit meet dus de hoeveelheid handelsactiviteit op korte termijn die de marktprijs en de verhandelbaar-heid van de belegging beïnvloedt.

Beleggingen met een lage liquiditeit, zoals bepaalde aandelen of onroerend goed, hebben doorgaans een grotere prijsvolatiliteit dan zeer liquide activa zoals valuta’s of staatsobligaties. Zij kunnen echter ook een hoger rendement op lange termijn bieden. Door rekening te houden met het liquiditeitsniveau van een bepaalde belegging, kunnen beleggers weloverwogen keuzes maken over de beste manier om het rendement van hun portefeuille te maximaliseren.

Welke soorten liquiditeit zijn er?

In de wereld van beleggen zijn er drie belangrijke soorten liquiditeit: marktliquiditeit, kortetermijn-liquiditeit en langetermijnliquiditeit. Marktliquiditeit verwijst naar hoe snel een belegger een effect tegen een aantrekkelijke prijs kan verkopen zonder de huidige marktprijs negatief te beïnvloeden. Bij kortetermijnliquiditeit wordt gekeken naar het vermogen om een activum gemakkelijk om te zetten in geld of kasequivalenten, hetzij binnen enkele dagen, hetzij zo snel mogelijk in een noodsituatie.

Verder gaat het bij liquiditeit op lange termijn erom of een belegger zijn oorspronkelijke belegging op lange termijn kan terugverdienen door zijn positie te verkopen wanneer hij maar wil. Kennis van deze verschillende soorten liquiditeit kan beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het kiezen van de activa die zij willen kopen en verkopen.

Welke factoren beïnvloeden liquiditeit?

Beleggers zoeken vaak naar activa met een hoge liquiditeit, dus weten wat deze metriek beïnvloedt is cruciaal voor degenen die hun portefeuilles beheren. Factoren als de omvang van de markt, de vraag naar de activa en markttrends kunnen allemaal van invloed zijn op de liquiditeit. Bovendien kunnen nieuwsgerelateerde gebeurtenissen ook de marktvraag en de liquiditeitsniveaus beïnvloeden, waardoor het nog belangrijker wordt om aandacht te besteden aan actuele gebeurtenissen om te bepalen welke beleggingen in de komende maanden of jaren het aantrekkelijkst zouden kunnen zijn.

Hoe beïnvloedt liquiditeit de markten?

Liquiditeit is een essentieel onderdeel van markten en beïnvloedt deelnemers op verschillende manieren. Marktliquiditeit beïnvloedt hoe gemakkelijk beleggers effecten kunnen verhandelen, de omvang van de bid-ask spreads en de kosten van markttransacties. Liquiditeit draagt ook bij tot een stabiele prijsvorming wanneer de markten verstoord zijn, omdat zij de geldstroom op gang houdt en een snelle oplossing van marktschommelingen bevordert.

Liquide markten profiteren van efficiëntie in de productie, waardoor de kosten voor consumenten en bedrijven in verschillende sectoren kunnen dalen. Bovendien vermindert een grotere liquiditeit de risicopremies die in de activaprijzen zijn ingebouwd en die op termijn een effect kunnen hebben op de beleggingsopbrengsten. Liquiditeit speelt dus een integrale rol bij de vormgeving van beleggersbeslissingen en marktresultaten, zowel op korte als op lange termijn.

Voorbeelden liquide beleggingen

Liquide beleggingen genieten meestal de voorkeur vanwege hun hoge liquiditeit, wat betekent dat ze snel en gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet op verschillende markten. Er zijn tal van voorbeelden van liquide beleggingen, zoals:

 • Veel soorten aandelen
 • Beleggingsfondsen
 • Cryptocurrency
 • Depositocertificaten (CD’s)
 • Exchange-traded funds (ETF‘s)
 • (Staats)obligaties
 • Valuta

Voorbeelden illiquide beleggingen

Illiquide beleggingen zijn beleggingen die moeilijk te verkopen of te converteren zijn, of die, afgezien van hun initiële kosten, moeilijk toegankelijk zijn. Daarom moeten illiquide beleggingen altijd met de nodige zorgvuldigheid worden gedaan. Een aantal voorbeelden van illiquide beleggingen zijn:

 • Bepaalde aandelen
 • Durfkapitaalfondsen
 • Hedgefondsen
 • Kunstwerken
 • Vastgoedinvesteringen
 • Verzamelobjecten

meer weten over succesvol beleggen?

Liquiditeit is een belangrijke factor bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Lees
ons e-book over 10 gewoontes die succesvolle beleggers gemeen hebben.