turbulente markt

Wat is turbulentie?

Turbulentie in de beleggingswereld kan worden gedefinieerd als een periode van instabiliteit, waarin prijzen snel en onvoorspelbaar verschuiven. Dit soort marktonzekerheid verstoort typische beleggingsstrategieën en kan worden veroorzaakt door allerlei zowel voorspelbare als onvoorspelbare factoren, zoals politieke gebeurtenissen, economisch nieuws of veranderingen in de technologische vooruitgang.

Turbulentie kan zich voordoen tijdens bull- en bearmarkten, in de loop van economische cycli, of zelfs binnen enkele handelsdagen. Het kan leiden tot plotselinge koersdalingen als beleggers schichtig worden en toekomstige marktprestaties proberen te voorspellen. In perioden van turbulentie moeten beleggers bereid zijn snel te handelen om kansen te benutten en tegelijkertijd het risico te beheersen.

Wat is het verschil tussen een turbulente en volatiele markt?

Hoewel zowel turbulentie als volatiliteit termen zijn om dramatische koersschommelingen te beschrijven, is er een verschil tussen beide. Turbulentie beschrijft meestal plotselinge schokken veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen, zoals natuurrampen of geopolitieke verschuivingen. De prijzen bewegen snel, met perioden van versnelling gevolgd door plotselinge dalingen – dit schept onzekerheid omdat het moeilijk kan zijn te voorspellen in welke richting de prijzen zullen evolueren.

Volatiliteit beïnvloedt alle beleggingen als gevolg van verschillende factoren, waaronder rentetarieven, economische groei en winstcijfers die in de loop van het jaar worden gepresenteerd. Prijzen stijgen en dalen onvoorspelbaar, wat gunstige voorwaarden kan scheppen voor beleggers die bereid zijn risico’s te nemen op zoek naar een hoger rendement.

Als beleggers begrijpen wat de schommelingen veroorzaakt, kunnen zij hun strategie overeenkomstig aanpassen en met zorgvuldige planning en overweging het risico verminderen en het rendement verhogen. Naast het onderscheid tussen de twee soorten markten, is inzicht in de effecten van marktturbulentie en volatiliteit essentieel voor succesvolle beleggingsstrategieën op lange termijn.

Hoe beïnvloedt turbulentie investeringen?

Turbulentie op de beleggingsmarkten kan ernstige gevolgen hebben voor beleggers. Turbulentie wordt gekenmerkt door scherpe en onvoorspelbare schommelingen in waarden, wat resulteert in risico. Deze snelle veranderingen maken het moeilijk om in te schatten waar de markt naartoe gaat, wat resulteert in een verminderd beleggersvertrouwen.

Turbulentie creëert ook een situatie waarin kansen onzeker worden, waardoor de beleggingsactiviteit afneemt en de risico’s voor degenen die wel deelnemen groter worden. Beleggers die in staat zijn effectief door turbulente markten te navigeren, zullen beloond worden met potentiële winsten wanneer de waarderingen stabiliseren.

Beleggingsstrategieën voor een turbulente markt

Wanneer een beleggingsstrategie voor een turbulente markt wordt overwogen, zijn een langetermijnvisie en diversificatie van de beleggingen van essentieel belang. In perioden van turbulentie is het belangrijk rekening te houden met de risico’s die aan beleggen verbonden zijn en na te gaan welke strategieën deze risico’s trachten te beperken. Het beoordelen van activa zoals aandelen, obligaties en andere vastrentende beleggingen, en het benutten van financiële instrumenten zoals opties en termijncontracten kunnen helpen bij het stabiliseren van uw portefeuille.

Daarnaast is het belangrijk om de markten en economische trends goed in de gaten te houden, zodat u eventuele schommelingen vóór kunt blijven en zo nodig snel de nodige veranderingen kunt doorvoeren. Uiteindelijk is een duidelijk plan dat gericht is op het bereiken van langetermijndoelstellingen en tegelijkertijd rekening houdt met de risico’s op korte termijn de sleutel bij het navigeren door een turbulente markt.

Turbulente markten in het verleden

Er zijn veel voorbeelden van turbulente markten in de geschiedenis, hieronder enkele herinneringen:

  • Het aftreden van Margaret Thatcher als premier van het Verenigd Koninkrijk in 1990, wat leidde tot een plotselinge afzwakking van Londense aandelen.
  • Global events zoals de terroristische aanval op 11 september 2001, wat naar verwachting leiden tot een aanzienlijke correctie in de aandelenkoersen.
  • De economische crisis van 2007-2008, waarmee de Amerikaanse beurskrachten meer dan 50% daalden.
  • De ‘Baltic Dry Index‘, die zekerheid bood dat er economische schokken zouden komen toen het in januari 2008 met meer dan 80 procent daalde.
  • Brexit, waardoor uitgevers ongerust waren over een groeiend bedrijfseconomisch risico anders dan geopolitieke spanningen.
  • Het coronavirusuitbraak van 2020, wat leidde tot een wereldwijde recessie.

meer weten over beleggen in 2023?

2022 was een interessant jaar voor beleggers, met koersen die over een breed front daalden. Lees ons e-book over de verwachtingen van experts en hoe te beleggen in 2023.