Artikelen door celina

Hoe overleef je The Great Reset?

De Great Reset is al volop bezig. Veel mensen beseffen niet eens dat het gebeurt. En tegen de tijd dat zij het beseffen, zal het te laat zijn om erop te reageren. Over de Great Reset, de grote omwenteling van ons financieel systeem, is al heel wat te doen geweest. De grote vraag is: wat betekent dit voor jou en wat kan je doen om dit (financieel) te overleven?

The Great Reset: wat is er aan de hand?

Sterke daling koers cryptomunten

De afgelopen tijd hebben we een sterke daling van de koersen van cryptomunten gezien, met onder andere een ruime halvering van de koers van bitcoin. Het lijkt dat je de crypto’s beter links laat liggen. Maar is dat zo? Wanneer de interesse in crypto zo daalt, geeft dat een signaal dat de meeste mensen geen interesse meer hebben. Maar juist in deze tijd zou je moeten verdiepen in crypto.

Nieuw monetair systeem VS

Sinds het begin van de kredietcrisis realiseerde de VS zich dat de dollar zijn rol als ’s werelds reservevaluta zal verliezen en plant ze een monetaire reset. Volgens Willem Middelkoop zal deze reset bedoeld zijn om de VS aan het stuur te houden, waardoor het nieuwe monetaire systeem een belangrijke rol kan spelen voor andere valuta’s, zoals de euro en de Chinese renminbi.

Herintroductie en herwaardering van goud

In de visie van Middelkoop zal goud opnieuw worden geïntroduceerd als een van de pijlers van de volgende fase in het wereldwijde financiële systeem. De voorspelling is dat goud zou kunnen worden geherwaardeerd op $7.000 per troy ounce. China en Rusland hebben enorme hoeveelheden goudreserves opgebouwd, waarmee ze zichzelf positioneren voor een meer prominente rol in de toekomst. De reset zal voor velen als een schok komen.

Mislukte monetaire systemen in de geschiedenis

De geschiedenis onthult talloze voorbeelden van mislukte monetaire systemen. Na de verlaging van de Romeinse Denarius en de daaropvolgende val van het Romeinse Rijk, duurde het vijfhonderd jaar voordat een ontwikkelde beschaving weer de kop opstak in Europa. Ook het huidige monetaire systeem is gedoemd om te mislukken.

Scherpe economische neergang

De lockdowns in België en Nederland zijn inmiddels verleden tijd, maar de bezorgdheid over de sociale en economische vooruitzichten van de wereld neemt alleen maar toe tegen de achtergrond van de opmars van de inflatie en stijgende rentevoeten wereldwijd. Er is alle reden om ons zorgen te maken: er is al een scherpe economische neergang begonnen en we zouden kunnen worden geconfronteerd met de ergste depressie sinds de jaren dertig. Maar hoewel dit resultaat waarschijnlijk is, is het niet onvermijdelijk.

Grote Reset van het kapitalisme

We hebben een “Grote Reset” van het kapitalisme nodig, zegt het WEF. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor de economische groei, de werkgelegenheid en het menselijk welzijn. Volgens de Financial Times heeft de wereldwijde overheidsschuld het hoogste niveau bereikt. Het WEF wil via media en technologie de mensheid onder totale controle brengen en democratieën hervormen tot één wereldregering. Op het WEF in Davos liet de mondiale politieke en corporate elite al flink wat bizarre plannen de revue passeren.

Invloed WEF op democratische naties

Wanneer men het heeft over de ‘mondiale elite’, bedoelt men meestal een kleine groep rijke en machtige individuen die buiten de landsgrenzen opereren. Via verschillende organisaties komen deze niet democratisch gekozen individuen bijeen om te spreken over het beleid dat zij op mondiaal niveau toegepast willen zien.

Met de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos probeert het WEF zijn invloed op de democratische naties van de wereld steeds verder te vergroten. Een blik op de lijst van deelnemers aan deze bijeenkomsten onthult de invloed van de organisatie. De grootste namen uit de media, de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de technologie en de financiële wereld zijn vertegenwoordigd op het WEF.

Zorgen om onderwerpen WEF

Volgens de massamedia komen de mensen in Davos bijeen om te praten over onderwerpen als ‘ongelijkheid’, ‘klimaatverandering’ en ‘internationale samenwerking’. Door de jaren heen hebben mensen op het WEF echter een aantal zeer verontrustende dingen gezegd, die geen van alle de nodige media-aandacht hebben gekregen.

Wanneer men de onderwerpen van het WEF op een rijtje zet, komt er een overkoepelend thema naar voren: de totale controle over de mensheid, gebruik makend van media en technologie, terwijl democratieën worden hervormd tot één wereldregering. De plannen van het WEF lijken een vergezochte samenzweringstheorie, maar zijn dat zeker niet.

Zie voor een overzicht: https://www.blckbx.tv/buitenland/de-10-griezeligste-plannen-van-het-world-economic-forum

Terugblik op het financiële systeem

Macht regering op oneindig geld

We hebben tot dusver een wereld gekend die gebaseerd was op democratie. Democratie heeft zijn nut bewezen. Vrije mensen die vrije keuzes maken is het beste systeem dat we tot dusver gekend hebben, al is het niet perfect. Aan het begin van de vorige eeuw verlieten de grote economieën de goudstandaard en begonnen ze geld te drukken zonder enige activa die dit ondersteunde. Dit gaf regeringen de macht van oneindig geld.

Devaluatie valuta op lange termijn

Een macht die in het verleden en tot op de dag van vandaag is misbruikt, wordt gebruikt in de naam van “het redden van de economie” door middel van acties die in feite onze valuta devalueren en op lange termijn leiden tot verarming van burgers. De (M1) geldhoeveelheid is de afgelopen jaren enorm vergroot. Tijd voor een alternatief.

grafiek geldhoeveelheid VS

Nieuwe vorm van geld: bitcoin

Het begon met een post op een internetforum geschreven door een persoon onder de alias Satoshi Nakamoto. De bedenker van bitcoin. Een nieuwe vorm van geld werd gecreëerd door deze persoon (of personen) en gedeeld met de wereld. Zijn kracht, gemeenschap, decentralisatie en schaalpotentieel deden de rest. Bitcoin groeit nu al meer dan een decennium in snel tempo en we verwachten dat deze trend zich in de toekomst verder zal zetten.

Het is geld met regels die niet veranderd kunnen worden, met een maximaal aantal van 21 miljoen bitcoin. Deze twee factoren maken het de moeilijkste vorm van geld die er bestaat en, in wezen, de betere vorm van geld. Voor de mensen en van de mensen. Op internet vindt u heel wat sites waarin de details uitgelegd worden van hoe bitcoin werkt, hoe het minen werkt, etc. Denk aan het Lightning Network, die het groeipotentieel van bitcoin en wereldwijde acceptatie als valuta ontsluiten.

Acties tegen bitcoin versterken netwerk

Open netwerken profiteren van netwerkeffecten voor schaalvergroting. Contra-intuïtief kunnen veel van de acties die tegen bitcoin worden ondernomen, het netwerk versterken: landen waar regeringen bitcoin hebben verboden, hebben de populariteit zien stijgen omdat mensen zich haastten om wat bitcoin te kopen, omdat ze het belang ervan begrepen. Overheden die werken aan hun digitale valuta’s van de centrale bank (Central Bank Digital Currencies) zullen tot hetzelfde resultaat kunnen leiden.

grafiek geldinkomsten

Bovendien elimineren deze CBDC’s de tussenpersoon die commerciële banken altijd zijn geweest tussen centrale banken en hun burgers. Aan de ene kant hebben centrale banken niet langer commerciële banken nodig om te communiceren met het geld in omloop. Aan de andere kant elimineert bitcoin de behoefte die burgers hebben aan commerciële banken.

Steeds meer acceptatie bitcoin

In een dergelijke context worden commerciële banken gedwongen om de acceptatie van bitcoin te stimuleren door diensten rond het activum aan te bieden om aantrekkelijk te blijven voor hun klanten. Rekening houdend met de bovenstaande punten, is er een toenemend aantal geldmanagers dat overweegt de ruimte te betreden of dat al heeft gedaan. Het wordt beschouwd als een inflatiehedge (afdekking tegen inflatie): een bescherming tegen overheden en een investering in de toekomst van financiën.

Dalende financiële markten

In de huidige context, met financiële markten over de hele wereld op recordhoogtes en veel datapunten die aantonen dat we aan het einde van onze cyclus zijn, kunnen we alleen maar verwachten dat de markten uiteindelijk zullen dalen. Bij dergelijke gevallen wordt het geld uit de markten gehaald om contant aan te houden of om obligaties te kopen. In een scenario van hoge inflatie en obligaties die lage of negatieve rentes opleveren, is geen van deze opties zinvol.

Crypto markt bereikt volwassenheid

Tegelijkertijd bereikt een geheel nieuwe financiële markt nu een punt van volwassenheid in termen van institutionele acceptatie en beschikbare beleggingsinstrumenten en dat zijn natuurlijk de crypto’s met bitcoin en ethereum op kop. Bovendien is het het snelst groeiende financiële actief in de geschiedenis, met een gemiddelde koersstijging van 200% per jaar sinds de oprichting. De stijging werd echter regelmatig onderbroken.

Verdieping in technocratie

Technocratie: wat is het?

Er is natuurlijk ook al langer het concept technocratie. Dat concept is ook niet nieuw, het ontstaan van technocratie moet ergens rond 1900 gesitueerd worden. In boeken als Brave New World of 1984 was sprake van een wereld waar technologie elk individueel mens controleert.

Enkelingen zullen in staat zijn de wereld te beheersen door middel van technologie. Deze individuen zullen geen landen achter zich hebben. Ze zullen geen grenzen kennen. Ze zullen niet bekend zijn met wetten en het zullen in feite algoritmen zijn die de wereld besturen. De nieuwe wereldorde zal gebaseerd zijn op technocratie, zeg maar technologie.

Macht niet democratisch verkozen wereldregering

Eén grote niet democratisch gekozen wereldregering wil de hele wereld overnemen. En dat is wat zich nu onder onze ogen afspeelt. Onze wereld wordt geleid door de World Health Organisation (WHO of Wereldgezondheidsorganisatie), de NAVO, de Verenigde Naties, het World Economic Forum (WEF), de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds. Al deze entiteiten zijn supernationaal, niet democratisch verkozen en vervangen de individuele landen. En zij zijn degenen die nu het plan ter invoering van de technocratie uitvoeren.

De zeer invloedrijke, rijke mensen hebben een visie over hoe ze willen dat de wereld eruit ziet. Zij zijn de mensen reeds een groot deel van de wereld bezitten en steeds meer willen controleren. Het World Economic Forum is een groep van de meest invloedrijke, machtige en rijke mensen ter wereld die samenkomen om de richting van de hele wereld verder te beïnvloeden.

Zij zijn van mening dat ze de wereld moeten leiden in de richting die ze willen en niet hoeven om te gaan met regeringen en met individuen die stemmen en die eigenlijk toch niets begrijpen van wat er zich in de ‘grote’ wereld afspeelt. Zij hebben ons sinds 2016 uitgelegd dat we iets gaan doen dat de Great Reset of de grote reset wordt genoemd.

Invloed technocratie op blockchain

Zo komen we automatisch bij blockchain terecht. Laten we eens kijken naar blockchain-regelgeving, blockchain beveiliging, interoperabiliteit, tokenisering van digitale activa, enzovoort. Het achterliggende idee van dit plan is het idee van technocratie.

Technologie en techniek zullen bepalen hoeveel energie aan elke individuele gebruiker, aan elk individu, aan elk facet in de wereld zullen worden getagd en getraceerd op een manier zodat dit kan worden bijgehouden. Ze willen met andere woorden de controle over alles verwerven. De algoritmen beheersen onze wereld al heel lang en het zal alleen maar meer worden. AI (artificiële intelligentie) koppelt kapitaalmarkten en systemen op de achtergrond. Het zorgt voor totale controle over de hele wereld via het geld.

Je krijgt stukjes van het internet. Je bezit digitale activa en je bezit digitale representaties van zelfs fysieke dingen in de wereld (denk daarbij aan de metaverse), maar op een gefractioneerde manier. Dus je wordt een stakeholder in dat proces. De groei en vernietiging van die activa wordt ieders probleem. Dus dat is een goede maar ook een slechte zaak.

Dat nieuwe banksysteem is het centrale punt, het punt dat het meeste pijn zal doen. Het is dus heel belangrijk voor ons om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt. Daarvoor is een begrip van het huidige monetaire systeem noodzakelijk. Dus wat is dat oude financiële en bancaire systeem?

Verdieping in het banksysteem

Oude banksysteem

Het oude banksysteem is een systeem dat in de VS lijkt op een particulier systeem. De Amerikaanse federale reserve is een privébedrijf en ze creëren in feite al het geld in de wereld. De centrale banken van elk land zijn particuliere entiteiten die het geld creëren. Ze geven dat geld aan de banken die ook particuliere instellingen zijn.

Nieuwe banksysteem

Het nieuwe banksysteem is een 1 wereldbanksysteem. Het heet het ISO20022 banksysteem. In dit systeem wordt gesproken in een banktaal die universeel zal zijn over de hele wereld. Wat dat systeem doet, is dat het de nationale en internationale kapitaalstroom bijna onmiddellijk maakt.

Het zorgt ervoor dat geld in ongeveer drie seconden over de wereld kan bewegen. Op het moment dat u klikt om een transactie via uw bank wenst uit te voeren, wordt dat automatisch geverifieerd met uw sociale ID. Het wordt automatisch bevestigd dat u binnen het banksysteem mag werken. Elke toezichthouder wordt onderweg geïnformeerd.

Invloed CBDC op jouw geld

De verschuldigde belastingen zullen automatisch worden afgetrokken bij de transactie en er is geen enkele mogelijkheid om die belastingen te ontwijken. Inderdaad, een Big Brother is Watching You situatie. Uiteraard komen in dit verhaal ook de CBDC’s om de hoek kijken.

CBDC is digitaal, het is traceerbaar, het is programmeerbaar geld, maar het is nog steeds geld. Het is geen cryptocurrency, het is geen asset. En ze zullen dat geld voor altijd blijven opblazen (inflateren). Met onderweg de mogelijkheid om dat geld gewoon van je bankrekening te halen. Het geld is dus niet van jou, maar je mag het gebruiken, als je je tenminste aan de regels houdt van de niet gekozen wereldregering. Hieronder leest u meer over deze CBDC’s.

Verdieping in Central Bank Digital Currency

Invloed CPDC op activa

Ze (laten we die ‘ze’ maar blijven gebruiken) zullen de voorraad geld gewoon blijven opblazen tot het punt waarop het hebben van contant geld op de bank er niet meer toe doet. Het hebben van activa die niet in de blockchain is geregistreerd, is van geen enkel belang meer. Dus aan de ene kant is er de centrale bank, de digitale valutawereld. En we mogen alleen maar geld uitgeven aan levensnoodzakelijke dingen zoals voor eten, drinken en onderdak.

Dan is er de andere kant het op digitale activa gebaseerde systeem. Wie niet genoeg geld heeft om activa te kopen, kan niet aan dit systeem deelnemen. Want als je geld probeert te sparen om activa te kopen, zal dit door inflatie zo snel waardeloos worden dat het technisch gezien niet mogelijk is om rijk te worden. Dus de andere kant van het systeem wordt het op activa gebaseerde systeem. Hoe meer de centrale bank de CBDC opblaast, hoe meer de waarde van activa stijgt.

Gevolgen CPDC op deelname economie

Vergelijk het met de huizenmarkt. Starters kunnen geen huis kopen omdat de prijzen te hoog zijn. Dus moeten ze huren tegen hoge prijzen waardoor ze niet kunnen sparen om een huis te kunnen kopen.

Fysieke activa zullen worden gedigitaliseerd (tokenized) en in die digitale ruimtes worden geplaatst. Je kunt handelen in de activa wanneer u een stakeholder bent. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de vorm van aandelen. De digitale weergave van dat bezit zal waardevoller zijn dan het fysieke bezit. Want als je fysieke activa hebt en je maakt deze overgang niet, dan zal het steeds moeilijker worden om zelfs maar die activa aan te houden.

Uiteindelijk gaan ze de onroerend goed belasting en de ESG belastingen (denk aan CO2 en stikstofbelasting) verhogen en ze zullen het moeilijk maken voor echte vermogensbezitters om zelfs maar deelnemen aan de economie. Daar komt dan het fenomeen ‘hyperinflatie’ om de hoek loeren.

grafiek wereldwijde inflatie 2022

Gevolgen van het nieuwe banksysteem

Crypto converteren naar valuta

Zijn bitcoins een oplossing voor het hyperinflatie scenario (denk aan het Weimarrepubliek na de Eerste Wereldoorlog)? Nee, je kunt nog niet proberen een huis met bitcoin te kopen. In Indonesië beland je vandaag zelfs in de gevangenis als je bitcoin gebruikt. Het is er namelijk illegaal. Mensen zitten in dat land in de gevangenis, omdat ze koffie hebben betaald met bitcoin.

De laatste 10 jaar van crypto was het wilde westen. De komende twee jaar wordt crypto gereguleerd en dat wordt de Great Reset waar we rekening mee houden. U zult dus altijd terug moeten converteren naar de juiste valuta in afwachting dat die regulatie is afgerond. Het zijn de huidige officiële valuta’s die waardeloos worden, zodat de noodzaak bestaat om ze terug te converteren en te investeren in activa.

Verlies van financiële souvereiniteit

Als we kijken hoe de blockchain-ruimte zich ontwikkelt, zullen er hoe dan ook interoperabiliteitslagen noodzakelijk zijn (interoperabel tussen de cryptowereld en de bankwereld). Dus zullen ze kijken naar die punten waar crypto in contanten wordt omgezet en vice versa.

De meeste mensen hebben een bankrekening bij een particuliere instelling waarmee ze een contract hebben. Ze hebben zogenaamd de financiële soevereiniteit die helaas verloren zal gaan in het nieuwe systeem. Toen de klant het contract ondertekende, gaf hij of zij al zijn of haar financiële soevereiniteit prijs. Als teminste je de kleine lettertjes leest van die contracten, die zeggen dat je een ongedekte geldschieter van de bank bent.

Bail ins i.p.v. bail outs

De volgende keer dat de bank failliet gaat, zullen de ongedekte geldschieters de eersten zijn die hun geld verliezen omdat de aandeelhouders hun geld moeten krijgen. Zij gaan namelijk voortaan voor bail ins in plaats van de bail outs die we in 2007-2009 hebben gezien. Een voorbeeld hiervan zagen we al in Cyprus in 2012.

In 2008 vond de financiële crash plaats en deden ‘ze’ grote reddingsoperaties om de banken het hoofd boven water te helpen houden. Het zou toen allemaal anders worden. We zeiden dat we zouden stoppen met het geven van geld aan banken. Quid non. Er is eigenlijk niets veranderd, we zijn gewoon blijven doen wat we deden: fractioneel bankieren.

Verdwijning van fracioneel bankieren

Fractioneel bankieren is het gebruik waarbij commerciële banken slechts een deel (fractie) van de hun toevertrouwde middelen in direct beschikbare vorm aanhouden. Het overgrote deel van de middelen die worden uitgeleend, bestond niet en is gecreëerd (verzonnen). Er is dus slechts een fractie van het uitgeleende geld gedekt. Hoewel fractioneel bankieren vaak wordt voorgesteld als dé manier waarop in een moderne economie geldschepping plaatsvindt, is dit volgens verschillende economen een te simpele voorstelling van zaken. Maar wat er gaat gebeuren, is dat dit systeem zal verdwijnen.

Verdieping in de goudstandaard

Geschiedenis van goudstandaard

Het geld uit 1930 (om maar naar dat jaar te kijken) was gebaseerd op goud. Mensen kochten goud en brachten het naar de bank. Maar dat liep mis in de VS in de vroege jaren 30 van vorige eeuw. De US Gold Reserve Act is een wet van 30 januari 1934 die vereist dat al het fysieke goud en de certificaten van goud in handen van de Federal Reserve worden gegeven en uitsluitend toevertrouwd onder het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Deze wet verbood de schatkist en financiële instellingen ook dollars terug te kopen voor goud en richtte een Exchange Stabilisation Fund op onder de controle van de schatkist om de waarde van de dollar te controleren zonder de hulp (of goedkeuring) van de Federal Reserve. Ten slotte machtigde deze wet de president om de goudwaarde van de dollar bij decreet vast te stellen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de wet veranderde President Franklin D. Roosevelt de juridische goudprijs van $20,67 per troy ounce tot $35. Deze prijsverandering heeft met name de goudmijnen over de hele wereld ertoe aangezet hun productie op te voeren en heeft geresulteerd in een toename van de goudexport vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten.

De Gold Reserve Act resulteerde in een aanzienlijke accumulatie van goud door de Federal Reserve en de Amerikaanse schatkist, waarvan een groot deel werd opgeslagen in de voor deze gelegenheid gebouwde opslagplaats voor edelmetaal in Fort Knox.

De toename van de goudreserves en de parallelle devaluatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van goud maakten een enorme toename van de geldhoeveelheid mogelijk, wat anders niet mogelijk was vanwege het gouden standaardsysteem dat op dat moment van kracht was. Door de toename van de geldhoeveelheid konden de reële rentetarieven worden verlaagd, waardoor de investeringen in duurzame goederen toenamen en de deflatie een halt werd toegeroepen.

Een jaar eerder, in 1933, maakte Executive Order 6102 het een misdrijf om goud te bezitten of te verhandelen door Amerikaanse staatsburgers waar ook ter wereld, met uitzondering van bepaalde sieraden en verzamelobjecten. Deze verbodsbepalingen werden vanaf 1964 versoepeld: goudcertificaten werden op 24 april 1964 opnieuw toegelaten voor particuliere investeerders. In 1975 konden Amerikanen weer vrijelijk goud houden en verhandelen.

Terugkering proces van goudstandaard

Het was in die periode illegaal om goud te bezitten. Ditzelfde proces kan zich nu opnieuw gaan afspelen. De overheden zullen zeggen: we nemen je alles af. Goud én geld. Natuurlijk in het belang van ons allemaal en dus voor ons eigen bestwil. We kunnen ons haasten naar de bank om te proberen ons geld van de rekening te halen, maar niets zal werken. Dus de dood van dat oude systeem zal op deze manier gebeuren.

Zijn Revolut en andere digitale banken veiliger dan een traditionele bank?

 • Ja, omdat ze met dat geld geen riskante posities aangaan.
 • En toch ook weer nee, want ze doen hetzelfde met het geld dat alle banken doen, namelijk het geld nemen en proberen om te zetten in inkomsten. Inderdaad, winst maken.
 • Nogmaals nee, want om dat geld dat je op digitale banken hebt staan bij je te krijgen, moeten ze het naar een correspondentbank sturen in het land waar je met hen werkt en de correspondentbank stuurt het door naar je andere bank, zodat je kunt het gebruiken voor je aankopen.

Bizarre wendingen in financiële markten

Dus als bij de correspondentbanken de lichten uitgaan, bevriest het hele systeem. Dit is hoe dat proces zal verlopen. Maar de meeste mensen willen dit niet zien. Ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. De afgelopen jaren zagen we al krankzinnige dingen op de financiële markten. Het was gewoon de meest bizarre hausse op de financiële markten die we ooit hebben gezien. Maar voordat je met je vingers kunt knippen, valt alles gewoon volledig van een klif.

Wat gebeurt er met de ineenstorting?

Ineenstorting scenario

Voorspellen is lastig, vandaar hieronder een (kansrijk) scenario. Het zal waarschijnlijk binnen een dag met een vingerknip gebeuren. We zullen op een dag wakker worden, waarschijnlijk in een niet zo verre toekomst, te midden van de grootste financiële gebeurtenis die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden.

Er is een waanzinnige hoeveelheid hefboomwerking in de financiële wereld. Leverage gebeurt met geleend geld. Dat wordt gebruikt om te speculeren op prijzen van zaken, die omhooggaan. Zie bijvoorbeeld: https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/

In een systeem dat destabiliseert zal al die hefboomwerking uit het systeem worden weggespoeld. Het vertrouwen zal verloren gaan in de dollar, de obligaties, al dat soort dingen. Als die crash plaatsvindt, zullen de financiële instellingen, de banken massa’s geld hebben verloren en zullen ze failliet gaan.

Waarschuwing belegger Ray Dalio

In dat verband kan het geen kwaad om nog eens aandacht te besteden aan de waarschuwing die miljardair belegger Ray Dalio blijft afvuren. Ray Dalio blijft de beleggers aansporen om weg te blijven van contant geld te midden van hoge inflatie en waarschuwde dat de toekomst voor aandelen er nog slechter uitziet. Die Dalio is overigens niet de eerste de beste. Hij heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend.

Eerst voorzag Ray Dalio de financiële crisis van 2008. Vervolgens voorspelde hij jaren van langdurige financiële druk op de Amerikaanse economie als gevolg van de Covid-pandemie. Nu waarschuwt de 72-jarige miljardair-investeerder voor een nieuwe economische catastrofe aan de horizon. En hij wil dat u als belegger voorbereid bent.

“Ik denk dat we het risico lopen op een oorlog met China“, vertelde Dalio tijdens een live gestreamde Q&A. “Voornamelijk door misverstanden.” Dalio merkte op dat zijn voorspellingen geen feiten zijn: hij heeft het ook eerder bij het verkeerde eind gehad. Maar, zei hij, volgens historische patronen van de afgelopen 500 jaar zijn toekomstige catastrofes onvermijdelijk.

Met andere woorden: als een opkomend conflict tussen de VS en China de economie niet blokkeert, zal iets anders dat wel doen. Dit is waarom hij denkt dat er een ramp aan de horizon is.

Ramp scenario

De oprichter en mede-hoofdinvesteerder van Bridgewater Associates, ’s werelds grootste hedgefonds, zegt daarom al jaren dat contant geld rommel is (cash is trash). In een interview met CNBC op het Davos World Economic Forum herhaalde hij nogmaals die uitspraak. “Natuurlijk is contant geld nog steeds afval”, zei hij. “Weet je wel hoe snel je koopkracht verliest?” Hij voegde eraan toe: “Maar aandelen zijn nog grotere afval (hij gebruikte het woord ‘rommeliger’).” In plaats van aandelen of contanten zijn ‘real-return assets’ de beste investeringen, legde hij uit. “Je krijgt een klimaat van negatieve reële rendementen”, hield Dalio vol. “Alles kan niet altijd omhoog. Zo werkt dat systeem niet.”

Op de vraag of de Fed de vraag effectief kan verminderen zonder de economie te breken, antwoordde hij “nee”. Hij zei dat de renteverhogingen door de Fed de inflatie, die nog steeds op het hoogste punt in 40 jaar ligt (meer dan 8%), niet kunnen bijhouden. De Fed zal niet in staat zijn de rentetarieven te verhogen tot een niveau dat hoog genoeg is om investeerders een reëel rendement te bieden”, zei Dalio. Dus als je nadenkt over de stijgende rente, dan zijn dat geen percentages die voldoende zijn om de inflatie te compenseren.

Ondertussen vertelde Bridgewater co-CIO Bob Prince aan Bloomberg TV dat de Amerikaanse economie aan de vooravond van stagflatie staat en dat investeerders deze nog niet volledig hebben in geprijsd, waarbij hij waarschuwde dat de markten te optimistisch zijn over de daling van de inflatie. Maar de instorting van de banken wordt onvermijdelijk op wat langere termijn. Als ze failliet gaan, nemen ze een feestdag (bank holiday). Een feest zal dat niet bepaald worden, want de klanten zullen niet meer aan hun geld kunnen omdat de banken dicht zijn en blijven. Zolang ze dat zelf willen.

Gevolgen ramp scenario

Het hele wereldbanksysteem zal van de ene dag op de andere bevroren worden en al het geld dat zich binnen dit oude systeem bevindt, zal niet kunnen worden verplaatst. En wat krijgen we dan te horen: “De Russen vielen ons aan” of een andere flauwe uitleg. Dat is een reden voor ons om ze aan te vallen want ze ruïneren het hele financiële systeem. We moeten het hele zaakje effectief op pauze zetten.

Bankgaranties zullen de zaak niet redden. Een bankrekening is verzekerd tot $250.000 in de VS en tot €100.000 euro in Europa. Dus je gaat naar de verzekeringsagentschappen, de FDAC in de VS en welke er ook in Europa in de individuele landen ook zijn (zoals het depositogarantiestelsel). “Ik zou willen dat je me mijn geld geeft.” Dat zal echter niet lukken, je zal ernaar kunnen fluiten.

“Heb je de kleine lettertjes gelezen? Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor”, zo zal het antwoord luiden. “Hier is 90% van uw geld terug, in de vorm van waardeloze aandelen van onze bank, en hier is 10% terug in geld.” Uiteraard gaat u als klant daar niet mee akkoord: “Nee, je zei me dat ik verzekerd ben. Ik heb zoveel geld op de bank en dat wil ik terug hebben.” Maar als je kijkt naar hoeveel geld ze daadwerkelijk in de verzekeringspools hebben, hebben ze maar ongeveer 0,1% van het geldbedrag dat ze verzekeren. Zo verzeker je dingen dus niet, het systeem is volstrekt ontoereikend.

De banken zullen niets meer hebben en geen geld meer kunnen uitkeren. De voedseltekorten en de problemen met de toeleveringsketen zullen in het niet vallen. Er zal geen eten meer op tafel komen, complete chaos is op komst. En we gaan de derde wereldoorlog in. Wat er ook gebeurt, we zullen het vertrouwen in onze regeringen verliezen. Het zal ervoor zorgen dat we het vertrouwen in onze banken en instellingen verliezen. We gaan op zoek naar een nieuw systeem, want dat oude systeem heeft gefaald.

‘Oplossingen’ van banken

Dus ‘ze’ gaan met een oplossing komen. Dat wordt de centralisatie van de autoriteiten. De klant hoeft niet meer te luisteren naar de banken van één land. Voor dit nieuwe banksysteem ligt de oplossing al klaar. En ze gaan zeggen: als we de regeringen niet kunnen vertrouwen, laten we dan een OneWorld autoriteit maken. Op dezelfde manier als de Tweede Wereldoorlog gebeurde, laten we van de VN een supranationale entiteit maken die ons in staat stelt deze landen in toom te houden. Waar komt het op neer: geef ons alle macht en wij lossen het voor u op.

Gevolgen financiële markten

De gevolgen voor de financiële markten in het algemeen en de beurs in het bijzonder laat zich raden. We zullen een enorme daling zien, een daling die nog veel sterker is dan die we in de loop van 2022 hebben gezien. Een daling zoals die we nog nooit hebben gehad, eentje zoals we in meer dan honderd jaar niet hebben meegemaakt. Het geld zal naar de dollar stromen, want dat is de plaats waar iedereen naar veiligheid zoekt. Iedereen wil dollars, dus dat is de piek van de dollar. En op dit moment heeft de dollar de euro vernietigd.

Euro’s zijn op dat moment een parodie op de dollar. De Japanse yen is zojuist vernietigd door de dollar. Turkije is zojuist vernietigd. Venezuela kan inpakken. Met Libanon zijn we klaar. Deze landen worden gewoon vernietigd. De dollar heeft de Indonesische roepie lang geleden al vernietigd. Nu gaat de dollar alles weer opslokken.

Waakzaamheid bij druksnelheid dollar

Nu telt de dollar voor al onze activa, uw onroerend goed, uw crypto, al uw financiële bezittingen. Ze zullen beginnen waanzinnig veel geld te drukken. Als je eenmaal ziet dat ze het drukken van de dollar beginnen te vertragen, is het tijd om de waakzaamheid te verhogen. Wat dan volgt, is een bijbelse ineenstorting. Op dat moment, voordat dit allemaal gebeurt, kunt u uw activa beter terug omzetten in dollars en aan de zijlijn blijven zitten en de activa laten instorten. Op dat moment is cash king. Waarde verschuift dan van activa naar liquiditeiten.

Wat gebeurt er met de crypto’s?

Verkoop niet bij bodem crash

Bitcoin en crypto hebben nooit een traditionele bearmarkt meegemaakt. De laatste keer dat we dat hadden, was in 2008 en toen bestond crypto nog niet. Bitcoin is uitgevonden in 2009. Dus we hebben nooit een echte bearmarkt in crypto gehad. Alle jongeren die in crypto zitten, zullen met de mond vol tanden staan. Het wordt het nieuwe grote depressiemoment.

Verkoop dan niet op de bodem van die crash. Een van de belangrijkste manieren waarop mensen geld gaan verliezen, is wanneer ze op de bodem verkopen. Er is paniek, ze worden bang en ze verkopen op de bodem van de crash. En als we eenmaal genoeg hebben verkocht, zullen de markten bevriezen. Alles loopt vervolgens vast.

Decentraliserende karakter blockchain

De nieuwe wereldorde is wat we crypto noemen, maar het is eigenlijk het idee van blockchain. Het is een nieuwe manier om computers aan elkaar te koppelen die niet worden gecontroleerd door een land dat niet wordt gecontroleerd door een supranationaal bedrijf. Mensen zijn bijna volledig uit het proces geëlimineerd.

De technologie is cruciaal om het hele plan te laten werken. Ze staat centraal in het nieuwe universum dat wordt gecreëerd. Zij is de vleesgeworden metaverse, maar wij begrijpen dat gewoonweg (nog) niet. Ze vormt het raamwerk dat de hele metaverse (virtuele realtieit) beheert. Crypto is de technologie waarop al deze waarde zal worden gebouwd. Dus in werkelijkheid zullen de quadriljoenen dollars aan waarde, die in de wereld bewegen, op alle mogelijke manieren overgaan naar de blockchain.

Een blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. Een blok bevat vaak meerdere transacties. Voor de actuele status van een gegeven in een blok moeten alle volgende blokken in aanmerking worden genomen, omdat die wijzigingen kunnen bevatten, voor zover die naar hun aard mogelijk zijn.

De data kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn van cryptogeld (en daarmee, zolang nog niet uitgegeven, bezittingen van de ontvangers), maar ze kunnen ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen.

Bekende implementaties van de blockchain zijn Bitcoin met cryptovaluta bitcoin (BTC) en Ethereum met cryptovaluta ether (ETH).

Great Crypto Reset

Alles wordt blockchain. Dus alles in de echte wereld gaat over op deze technologie en draait op deze gedecentraliseerde manier, waar regeringen geen controle over hebben. Alles wordt automatisch verbonden met een systeem dat je automatisch toegang geeft, afhankelijk van of je een van de mensen bent die toegang heeft gekregen tot dit nieuwe systeem. Dit is de Great Crypto Reset. Wat wordt daar onder verstaan?

Een pandemie, oorlog in Oekraïne, de automatisering van werkplekken, rellen en protesten, algemene spanningen en vele andere dingen zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee de mensheid in de afgelopen jaren werd geconfronteerd. Te midden van deze chaos bespraken de grootste mondiale instellingen op het World Economic Forum hoe ze kansen konden grijpen en deze wereld konden vormgeven. Na hun debat kwamen ze met een plan dat bekend staat als ‘The Great Reset’, een plan om de wereldeconomie te transformeren.

De cryptocurrency-industrie plant ook zijn eigen “Great Reset” die eveneens gebaseerd zal zijn op decentralisatie, maar die regelrecht ingaat tegen die van het WEF en consoorten. Terwijl regeringen digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s) willen uitgeven om hen meer controle over de financiën te geven, zijn er ook mensen die van plan zijn zich te bevrijden.

Blockchain als oplossing

Een manier is via de blockchain, zoals hierboven werd aangegeven. Als alles op de blockchain zou staan, zou elk individu controle hebben over zijn eigendom, gegevens en zijn eigen geld. Tegelijkertijd zouden ze niet afhankelijk zijn van banken of een andere centrale autoriteit.

De aanhangers van crypto’s zijn volgens de experts vooral enthousiast over het gedecentraliseerde karakter en het gebrek aan overheidscontrole bij de crypto’s. Toch is hun geloof in de duurzaamheid van krachtige en betrouwbare monetaire systemen die buiten de controle van de overheid vallen naïef.

Overheden volgen ontwikkeling blockchain

Blockchain is afhankelijk van infrastructuur, waaronder servers, telecommunicatienetwerken, het banksysteem en het elektriciteitsnet die allemaal onder overheidstoezicht staan. Anderzijds beseffen de regeringen dat ze de technologieplatforms waarop cryptocurrencies zijn gebaseerd, niet kunnen stoppen. De technologie is te ver gevorderd om nu nog teruggeschroefd te worden.

Dus de centrale overheden willen de gedistribueerde grootboektechnologie die achter crypto’s zit zeker niet om zeep helpen. Zij volgen de ontwikkeling en groei van de technologie, zodat ze er uiteindelijk controle over kunnen krijgen.

Waarom zetten overheden CBDC in?

Verschil CBDC vs. crypto

Wie het geld beheert, heeft ook controle over de politieke macht, de politie, militairen, de economie en het leven van de mensen. Daarom zullen de overheden de kaart trekken van digitale valuta’s uitgegeven door de centrale banken, beter bekend als CBDC’s.

CBCD’s gebruiken dezelfde onderliggende gedistribueerde grootboektechnologie die cryptocurrencies gebruiken. Maar ze verschillen van cryptocurrencies zoals Bitcoin, hoewel de verschillen vaak over het hoofd worden gezien door de crypto-aanhangers.

In tegenstelling tot crypto’s zijn CBCD’s geen nieuwe valuta. Ze zullen nog steeds dollars, euro’s, yen of yuan zijn, net zoals ze nu zijn. Maar deze valuta’s zullen alleen digitaal zijn. Er zal geen papieren of contant geld meer in omloop zijn. Alleen het formaat en de betalingskanalen veranderen. Mogelijk nog met de invoering van 1 wereldmunt ter vervanging van de lokale munten zoals de euro en de dollar.

CBDC heeft geen blockchain nodig

Saldi kunnen worden bewaard in digitale portefeuilles of digitale kluizen zonder het gebruik van traditionele banken. Een blockchain is niet nodig, het CBDC-grootboek kan door de centrale bank zelf in versleutelde vorm worden bijgehouden zonder dat er bankrekeningen of geldmarktfondsen nodig zijn.

Voordelen CBDC

De grootste aantrekkingskracht van CBCD’s is hun gebruiksvriendelijkheid en het gebrek aan transactiekosten voor creditcards. Betalingen kunnen worden gedaan met een iPhone of ander apparaat zonder dat er een creditcard of dure bankoverschrijvingen nodig zijn. Wie heeft er nog bankrekeningen, cheques, rekeningafschriften, stortingsbewijzen en de andere onhandige tools van een bank nodig als u volledig digitaal kunt gaan met de Fed, de ECB en de andere centrale banken?

Een individuele rekening op uw mobiele telefoon zou ook de kosten kunnen elimineren die handelaars in rekening brengen aan winkeliers om creditcardtransacties te verwerken. Betalingen zouden over het algemeen sneller, goedkoper, gemakkelijker en veiliger zijn dan nu het geval is.

Ontwikkeling dollarvorm CBDC

De Federal Reserve werkt samen met wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology om een dollarvorm van CBDC te ontwikkelen. De uitrol van deze nieuwe digitale dollar kan nog even duren, maar de gevolgen ervan zijn enorm. Er staat meer op het spel dan alleen het gemak van de klant. Tegenwoordig domineren banken en andere financiële instellingen de beurs van Wall Street, naast uiteraard de technologiesector.

Negatieve gevolgen CBDC

Mogelijk komen er in een niet zo verre toekomst al CBDC’s in omloop. De grote banken vrezen dat ze volledig uit het betalingssysteem zullen vallen. MasterCard en VISA zijn ook bezorgd dat hun betalingskanalen overbodig zullen worden. Miljarden dollars aan rijkdom in de vorm van de aandelenkoersen van financiële instellingen voor JPMorgan, Citi, MasterCard en Visa zouden kunnen worden weggevaagd naarmate de nieuwe digitale betalingstechnologie haar intrede doet.

Dat is niet het enige gevolg van CBCD’s. Er is ook een donkere kant aan dit verhaal. Als er geen contant geld meer is, is er ook geen anonimiteit meer. De overheden zullen te allen tijde uw verblijfplaats en gewoonten kennen door eenvoudig uw gebruik van geld bij te houden via het CBDC-betalingssysteem. Dit kan tot op zekere hoogte al worden gedaan door creditcardtransacties en mobiele telefoon te volgen, maar het CBDC-systeem zal het staatstoezicht nog veel doordringender maken.

China koploper CBDC

China loopt voorop met CBDC’s en dat zal ongetwijfeld niet als een verrassing komen. Deze vorm van toezicht is de echte drijvende kracht achter de Chinese CBDC. China gebruikt al gezichtsherkenningssoftware, gps-tracking voor mobiele telefoons en de aankoop van vliegtuig- of treinkaartjes om hun burgers te volgen. Dit toezicht kan worden gebruikt om regeringsonvriendelijke activiteiten op te sporen en om dissidenten of iedereen die de regeringsbevelen niet strikt opvolgt, te arresteren en/of te vermoorden.

China wil van zijn CBDC-regels de wereldwijde standaard maken. Zelfs wanneer de VS en Europa het er niet mee eens zijn, is het waarschijnlijk dat veel Aziatische en Afrikaanse landen het eens zullen worden in ruil voor hulp van China. Die hulp kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van geld en technologie.

Zodra de totalitaire bewakingssoftware van China is geperfectioneerd, kunnen ze er de standaard van maken voor een groot deel van de wereld en een 24/7 bewaking door elke dictator en autocratische leider in de wereld mogelijk maken. China zou er ongetwijfeld voor zorgen om toegang te krijgen tot dezelfde informatie die het aan klantstaten verstrekte. Het eindspel zou sterk lijken op de dystopische roman van George Orwell 1984.

Machtovername banken

De pandemie en de crises die net zijn begonnen, zullen enorme gevolgen hebben. Ze zullen ons dwingen alles opnieuw te evalueren, ook geld. De ontwikkeling van de CBDC mag niet gevierd worden, want het is geen overwinning voor cryptocurrencies. De (centrale) banken nemen de absolute macht over. Als we vrij willen zijn, moeten we ons realiseren dat cryptocurrencies de oplossing zijn omdat ze decentraal zijn en privacy bieden. U wilt niet dat de centrale autoriteit u “afsluit” als u zich niet aan de regels houdt.

Great Crypto Reset voorkomt centralisatie valuta

Na de financiële crisis in 2008 zag Satoshi Nakamoto wat er zou volgen. De crisis en de daaropvolgende redding van banken die “too big to fail” waren, inspireerden hem om gedecentraliseerde financiën te creëren: Bitcoin.

Nakamoto was zich ervan bewust dat vertrouwen nodig was om een gecentraliseerde valuta te laten werken. Centrale banken hebben dit vertrouwen in de loop van de geschiedenis echter vele malen geschonden. Ze zijn met andere woorden uiterst onbetrouwbaar. De Great Crypto Reset moet voorkomen dat we nog met die onbetrouwbare centrale banken geconfronteerd worden.

Great Reset van dotcom tijdperk

De dotcom-zeepbel

De laatste keer dat we computers aan elkaar koppelden, creëerden we welvaart en rijkdom. We namen letterlijk de fysieke wereld onder handen en digitaliseerden die voor de eerste keer. Dat gebeurde van 1980 tot 1999 en het leek een groeicurve die niet te stoppen was. Er was alom speculatie. De markten gingen omhoog in een razendsnel tempo en leken door niets of niemand te stuiten.

De dotcom-zeepbel, ook wel de internetzeepbel genoemd, verwijst naar de periode tussen 1995 en 2000 toen investeerders geld in op internet gebaseerde startups pompten in de hoop dat deze jonge bedrijven veel winst zouden opleveren. Speculatieve investeringen in dot-coms (zo genoemd naar bedrijven die zakendoen op internet) dreven de aandelenmarkten omhoog. De technologiegerichte NASDAQ Composite Index steeg van minder dan 1.000 in 1995 tot boven 5000 op 10 maart 2000.

Beleggers negeerden risico’s

In de haast om te profiteren van de internethausse, negeerden veel beleggers traditionele investeringsstatistieken, zoals de verhouding tussen de huidige aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel. In plaats daarvan onderschreven ze een bedrijfsmodel dat de voorkeur gaf aan het snel opbouwen van naamsbekendheid en marktaandeel, zelfs als daarvoor gratis diensten of producten moesten worden aangeboden.

De lage rentetarieven in 1998 hielpen de hoeveelheid in dot-coms geïnvesteerd kapitaal op te drijven. Vooruitgang in de technologische infrastructuur en een groeiend begrip van internet stelden mensen in ontwikkelde landen in staat om gemakkelijk online te gaan. Deze factoren, gecombineerd met de schijnbaar plotselinge fortuinen gemaakt door enkele van de startup-oprichters wiens bedrijven naar de beurs gingen, wakkerden de uitbundigheid aan.

Enkele dot-combedrijven bleven staan

De door de internethausse gedefinieerde ‘nieuwe economie’ heeft echter ook enkele opmerkelijke ‘successen’ opgeleverd. Onder de dotcom-bedrijven die het hebben overleefd, bevinden zich de huidige internetreuzen Amazon, eBay en Google. Ze domineren nu de wereld. Zij zijn groter en machtiger dan de meeste landen en dicteren de overheden wat zij moeten doen. Daarentegen is 99% van de betrokken bedrijven verdwenen.

Verwachting Great Reset crypto

Dus dat was het Great Reset moment voor internet. Hetzelfde proces gaat zich afspelen in crypto, waar we tussen nu en 2024 waarschijnlijk de dood van het grootste deel van deze coins zullen meemaken.

Belangrijke crypto events

De evolutie van Crypto is gedefinieerd door vijf events:

 1. De eerste (2014) was toen Mount Gox (wat eigenlijk de enige bitcoin-uitwisseling ter wereld was) implodeerde na een hack van bijna een half miljard dollar.
 2. De tweede (2016) was The DAO Hack, toen een aanvaller een slim contract misleidde om $60 miljoen aan ethereum weg te geven. Vandaag de dag is dit $8 miljard waard.
 3. De derde (2018) vond plaats toen de ICO-bubbel implodeerde. Een jaarlange daling begon, waarbij 60% van de cryptomarkt werd weggevaagd of meer dan $700 miljoen, voornamelijk in de vorm van waardeloze junk-tokens.
 4. De vierde (2020) was toen crypto 40% van zijn waarde verloor, samen met de meeste andere wereldwijde financiële markten.
 5. De vijfde (2022) werd de ineenstorting van de biljoen dollar markt, veroorzaakt door een uitverkoop van risicovolle activa en de plotselinge verdamping van een digitale token van $40 miljard genaamd LUNA die de $16 miljard stablecoin TerraUSD (UST) ondersteunde.

Verdieping in stablecoins

Bearmarkt crashes in crypto

In tegenstelling tot de vrij zwevende Luna-tokens, was elke USDT ontworpen om 1 Amerikaanse dollar waard te zijn. Een perfecte storm van hebzucht en onvolwassen technologie leidde ertoe dat de stablecoin zijn koppeling verloor en tussen 7 mei en 12 mei ging ongeveer $56 miljard in rook op.

Ernstige berenmarktcrashes in de opkomende markt voor cryptocurrencies zijn bijna alledaags geworden. Bedenk dat de Amerikaanse aandelenmarkt de afgelopen eeuw slechts vijf bearmarkten heeft gekend waarin aandelen meer dan 30% daalden. Bitcoin is pas 12 jaar oud en de markt voor cryptocurrency heeft evenveel ernstige crashes gehad.

Op het meest basale niveau is de meest recente crypto-instorting een andere herinnering aan hoe snel rijk-schema’s het gezond verstand kunnen overweldigen. Het verlies van zoveel kapitaal dwingt de industrie om rekening te houden met het hele concept van hefboomwerking in cryptocurrency-markten, waardoor het gedwongen wordt eerlijk tegen zichzelf te zijn over de vraag of innovatie slechts een verklede hefboomwerking is en de dood zou kunnen zijn voor een hele categorie van activa, algoritmische stable coins genoemd.

Crypto als backstop voor stablecoin

Do Kwon, medeoprichter en CEO van Terraform Labs, rekent op de oudste cryptocurrency als backstop voor zijn stablecoin, die sommige critici vergelijken met een gigantisch Ponzi-schema. Daarbij is het vooral opletten voor leverage, het werken met een enorme hefboom. “Leverage kan een slechte investering nooit goed maken, maar het kan, en doet dat vaak, een goede investering slecht maken”, zegt Mark Yusko, oprichter van Morgan Creek, een institutioneel en familiaal investeringsadviesbureau.

“En dat is dus wat we zagen. Gewoon een afbouw van belachelijke niveaus van hefboomwerking. En in het geval van het Terra-probleem – zeg maar het Luna-probleem – was er gewoon sprake van een slecht idee, een slechte structuur. Je kunt een actief dat stabiel zou moeten zijn, niet een onderpand geven in de vorm van een onstabiel actief.”

De in Zuid-Korea gevestigde Terra Foundation probeerde dit op te lossen door een algoritme te gebruiken om veel van de technieken te vervangen die de Amerikaanse dollar zijn stabiliteit geven. Wanneer de prijs daalt, ontstaat er een arbitragemogelijkheid om een UST-token met een waarde van minder dan een dollar te verhandelen voor $1 aan Luna. Theoretisch. De Luna-blockchain organiseerde ook een DeFi-leenprotocol, Anchor genaamd, dat deposanten 20% rendement betaalde. Wat waarschijnlijk te mooi was om waar te zijn …

Stablecoin stortte in

Voor de context: de Grote Recessie van 2008 werd veroorzaakt door een huizenbubbel waarin subprime-leningen werden verpakt en verkocht als nieuwe effecten met onberispelijke ratings. Hun ineenstorting veroorzaakte een verlies van vertrouwen in de markt en een domino-effect op financiële instellingen met mogelijke blootstellingsverliezen.

Evenzo werd gedacht dat stablecoin TerraUSD onfeilbaar was, totdat het instortte. Verliezen werden groter omdat het werd ondersteund door software die maar weinigen begrepen, maar werd opgestapeld omdat het snelle rijkdom beloofde. “Zoveel van wat als innovatie werd verhuld, was in feite een hefboomwerking verkleed als iets anders”, zegt Caitlin Long, voormalige directeur van Morgan Stanley.

Macht grootste stablecoins

De twee grootste stablecoins volgens marktkapitalisatie, Tether (USDT) en USD Coin (USDC), hebben een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan $100 miljard. Hoewel ze op blockchains werken, worden ze gerund door sterk gecentraliseerde bedrijven die soms erg ondoorzichtig zijn geweest over de activa die worden gebruikt om hun versies van digitale dollars te onderpanden. Tether is bijzonder controversieel, aangezien het 40% van zijn activa belegt in commercial paper van onbekende herkomst.

Tether (USDT) is een cryptocurrency stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en volgens de website voor 100% door “tether’s reserves” ondersteund. Deze crypto is eigendom van iFinex, het in Hong Kong geregistreerde bedrijf dat ook eigenaar is van de crypto-exchange BitFinex. Ze (daar zijn ‘ze’ weer) voerden een bètatest uit op USDT en sloegen het vervolgens van zijn pin af van 1 dollar naar 95 cent om te testen hoeveel het kost om dit ding te destabiliseren. Dus nu weten ze dat ze deze hele markt in een oogwenk kunnen vernietigen. En we zullen geen uitwegen meer hebben, zoals USDT-mensen geen uitweg meer hadden.

Voortbestaan verifieerbare waardesystemen

Het zou de perfecte trigger zijn om deze hele markt te laten crashen en de meeste activa binnen deze markt te vernietigen. De enigen die het hebben overleefd, zijn degenen die ofwel een zeer functioneel nut hebben, zoals de werkelijk bruikbare, verifieerbare waarde genererende systemen die daadwerkelijk waarde genereren. Of het zullen crypto’s zijn zoals bitcoin en ethereum.

Tether was het eerste stabiele punt dat langskwam en tether gaf ons de mogelijkheid om geld op te nemen, om te zetten in een stabiele munt of een digitale versie van de dollar en het op de markt te brengen en het vervolgens weer uit de markt te halen.

Wat voor grote veranderingen gaan plaatsvinden?

Veel crypto voegt geen waarde toe

Het grootste deel van crypto voegt momenteel geen echte waarde toe. Dus als je zegt dat ik geld verdien met crypto’s, bedoel je dat ik het geld aanneem van de mensen die achter mij aan komen. Of met andere woorden: het is een soort Ponzi schema dat vroeg of laat mis zal lopen. Voorlopig is er niets aan de hand, want de sukkels (‘suckers’) blijven kopen. Maar wanneer de sukkels stoppen en er geen geld meer binnenstroomt, zitten je activa vast.

Daarom is het ook interessant om short te gaan in crypto. Dit kan echter nog maar op weinig plaatsen. Een mogelijkheid is via een funded account zoals bij https://beleggen.funded-account.com. Dit is ook een manier om meer te leren over beleggen zonder dat je zelf veel geld hoeft te investeren.

Geschiedenis verkeerde activa aanhouden

Crypto bevindt zich in een vroeg stadium. We kwamen net in het theater, klaar voor de echte voorstelling. De echte show staat op het punt om te beginnen.

In de jaren 30 van vorige eeuw zijn veel mensen al hun geld op de bank kwijtgeraakt. Inderdaad, mensen die de verkeerde activa aanhielden, hebben al hun geld in die activa verloren. Een huis kan over 10 jaar honderd miljoen dollar waard zijn, maar die honderd miljoen dollar kan maar honderd miljard roepies van nu waard zijn. Cijfers zijn volkomen waardeloos, want de hyperinflatie kan haar tol eisen. Met als gevolg dat er een crash zal gebeuren, met alle gevolgen van dien.

De oude wereld gaat veranderen

De oude wereld, het oude paradigma, gaat veranderen. Bijna niemand begrijpt wat er aan de hand is. En op de achtergrond bouwen ze vervolgens het nieuwe paradigma en nemen ze de controle over van alles van de hele wereld. Als je hier op de juiste manier reageert, zal dit echter de grootste kans zijn om rijkdom te genereren die we ooit hebben gezien. Het wordt een overdracht van rijkdom en dat gebeurt op een schaal die we nog niet hebben gezien.

Vasthouden aan vluchtheuvels

Wij houden ons vast aan onze toevluchtsoorden. Tenminste, vluchtheuvels die we als veilig beschouwen. Vastgoed is veilig, banken zijn veilig, de dollar is veilig, goud is veilig. Obligaties en aandelen zijn veilig… Dit geloof zal standhouden totdat de dollar zijn waarde verliest, alle activa hun waarde verliezen en uiteindelijk alles zijn waarde verliest. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Hoe kan ik me voorbereiden op The Great Reset?

Maak een zakelijke rekening aan

Het grootste risico dat we hebben, zijn de bewaarders van ons geld: de banken. Ze gaan eerst het geld pakken. En als je dat geld verliest, ben je klaar. Je hebt niet meer de macht om dit spel ooit nog te spelen. Dat moet dus voorkomen worden.

Maak een zakelijke rekening aan en koppel deze aan de bankrekeningen die u heeft. Dan is je oprit gebouwd, dat is je uitgang uit het banksysteem. Vervolgens testen en vervolgens meerdere op- en afritten creëren. Geld tussen particuliere rekeningen overmaken laat veel bellen afgaan. Grote bedragen tussen bedrijven zijn normaal. Dit geeft je flexibiliteit om je geld te verplaatsen.

Zet je geld om in activa en stabiele munten

Het zal waarschijnlijk maanden kosten om een behoorlijke hoeveelheid geld te verplaatsen. Haal je geld er stap voor stap uit en zet het om in activa en in stabiele munten zoals USDC. Als je binance gebruikt, krijg je de optie om de originele block chain te selecteren. Als het een ethereum-token is, staat er ERC 20. Bij een tron-token, staat er TRC 20. Als het XRP is, wordt XRP als block chain gebruikt. Als het bitcoin is, kiezen we voor bitcoin.

Houd vast aan originele netwerken

Andere netwerken kunnen nu werken, maar blijft dat zo? Zet het daarom om in een stabiele munt zoals USDC via het originele netwerk en niet via goedkopere netwerken. Dus leer wat een netwerk is en leer hoe je het moet gebruiken. De manier waarop je het verzendt, is belangrijk. De meesten gaan dit pas doen als het te laat is. Of je doet dit in paniek. En in staat van paniek wil je geen adressen kopiëren en plakken.

Oefen met geld in crypto omzetten

Ga dit oefenen door geld om te zetten in crypto en van crypto weer naar geld zodat je voedsel en andere zaken kunt kopen. Als je het test, weet je hoe het werkt en dat het werkt. Zorg dat je de op- en afritten grondig hebt getest en alle KYC processen hebt doorlopen, zodat je het kan gebruiken wanneer het nodig is.

Wees op alles voorbereid

Dus dat is het proces van het weghalen van uw geld bij de bank. Door het in een stabiele munt te veranderen en het vervolgens op de juiste manier in uw zak te stoppen. Op die manier bent u op alles voorbereid. De wisseling is niet het grootste risico. Dat ben jijzelf als je fouten maakt onder druk.

Gebruik een betrouwbare beurs

Het is ook belangrijk om een betrouwbare beurs te gebruiken. Denk aan Kraken, Gemini, Crypto.com en eventueel Coinbase. Overweeg om meerdere beurzen te gebruiken zodat je het risico spreidt. Als een beurs omvalt, kan je namelijk niet meer bij je geld. Overweeg daarom ook om de munten zelf op te slaan op een hardware wallet.

Test het proces

En test het proces. Stort geld, koop crypto, verplaats dit zodat je ziet hoe het werkt en of het werkt. Er is een grote kans dat je account wordt bevroren als je ineens een groot bedrag stort. Je moet dan eerst aantonen hoe je aan het geld komt. Tot die tijd kan je niet bij je eigen geld. Nu heb je de tijd om dit allemaal op orde te krijgen. Niet wanneer je het nodig hebt.

Problemen die kunnen voordoen

Goed om te weten is dat BUSD geen eigendom is van Binance. Het wordt beheerd door een bedrijf genaamd Paxos en dat is een reguliere gereguleerde bewaarder die door het bedrijf is aangesteld. De hoeveelheid dollars in BUSD moet overeenkomen met hoeveel dollars ze hebben.

Er is echter nog een probleem. Als de computers niet meer draaien, bewegen uw activa niet omdat die activa gewoon een boeking op de computers zijn. Maar hoe zit het met bitcoin en met het bitcoin netwerk? Bitcoin is bitcoin. Het gaat nergens heen. De veiligste plek om te zijn, lijkt bitcoin omdat het een decentraal netwerk is van vele computers. Veel mensen hebben er belang bij dat het blijft draaien, dus is de kans groot dat het blijft draaien.

Je wilt ook in de dollar zitten omdat die het in eerste instantie beter zal doen dan de andere munten. In een volgende fase zullen de financiële markten ook de dollar dumpen. De dollar verliest in de loop van de tijd langzaam aan waarde.

Het nieuwe systeem

Bedrijven en inkomstenstromen bieden bescherming

Het komt er dus op aan om een stabiel punt te kiezen. Een punt waar zo min mogelijk risico’s aan verbonden zijn. Bedrijven en inkomstenstromen zijn de echte bescherming tegen dit hele proces. Het nieuwe systeem wordt gebouwd, dus haak niet in op inkomstenstromen die niet zijn aangesloten op dat nieuwe systeem.

Die bedrijven draaien, uw geld staat niet op een bank. Het is ergens waar het goed staat. Het werkt, het genereert inkomsten voor u. Banken kunnen failliet gaan. Maar inkomsten uit bedrijfsactiviteiten zullen u uiteindelijk teruggeven worden.

Neem deel aan het systeem van bedrijven

Als je deelneemt aan dat systeem, zul je welvaart krijgen omdat ze willen dat je dat systeem voor hen bouwt. Wij zijn degenen die het bouwen en daar kunnen we van profiteren. Wanneer geld uit de crypto’s komt, verzilver je een deel. Het geld dat je niet wilt verliezen. U heeft geïnvesteerd in de inkomstenstromen van een bedrijf en dat levert geld op. Aan de andere kant heb je een stel stabiele munten die je aanhoudt.

Ze drukken 100% van de geldhoeveelheid bij, waardoor de koopkracht met 50% per jaar afneemt. Je moet dus je geld aan het werk zetten om te voorkomen dat je je koopkracht verliest. En je wisselt van cash naar activa en vice versa.

Hoe gaat het nieuwe systeem in zijn werk?

 • Vóór de crash verkoop je activa en zet het om in cash.
 • Je koopt, na de crash, een heleboel activa tegen bodemprijzen terwijl iedereen doodsbang is. De buitenwereld begrijpt niet wat er aan de hand is en raakt geld kwijt.
 • Wanneer die stortvloed van geld uit staatsfondsen komt en er weer veel geld wordt bijdrukt, ben jij een van diegenen die ervan profiteert omdat de prijzen van activa weer snel stijgen.

The Great Reset: wees er vroeg bij

Eigenlijk is er geen sprake van overleven bij de Great Reset. Je vaart er zelfs wel bij. Dit is het spel dat we spelen. Er vindt een grote transitie plaats. De laatste keer dat deze transitie plaatsvond, was bij de internetbubbel. De mensen die vroeg kwamen hebben daar met volle teugen van kunnen profiteren.

Bedrijven die toen opgang maakten, zijn reuzen geworden. Anderzijds zijn een aantal dominante reuzen in een oogwenk verdwenen. Dat zijn de Nokia’s en de Eastman Kodaks van deze wereld die zich niet aanpasten aan de veranderende wereld.

Crypto’s kun je overal mee verplaatsen

Het mooie van crypto is: je kunt het overal ter wereld verhuizen. Je bent dus niet langer afhankelijk van één enkele plaats. Kijk maar naar wat er met Rusland gebeurde. De Russen die slim waren, hadden geld in de vorm van crypto. Ze hadden het geldsysteem dat we nu gebruiken al niet eens meer nodig.

Zolang het maar in het grootboek staat is het cryptogeld okay. Omdat je het overal kunt verplaatsen en overal mee naartoe kunt gaan, garandeert het jouw vrijheid. Ongeacht wat er met de centrale banken of met het netwerk gebeurt.

Om alle misverstanden te vermijden: jouw crypto staat niet op een USB stick. Je kan die USB kwijtraken, en gewoon weer een andere kopen. Jouw crypto staat op de computers. De cryptovaluta staat op de computers in een grootboek, gemarkeerd met de vermelding waarin staat dat jij de eigenaar van de crypto bent. Als de computers van dat netwerk het begeven, is het weg. De kans dat alle computers van een decentraal netwerk uitvallen zoals bij bitcoin is echter klein.

Veel aandelen zullen in waarde dalen

Ook goud zal uiteindelijk van een klif vallen als The Great Reset gebeurt. Ook het goud zal dalen en zodoende meer paniek veroorzaken. Want letterlijk alles zal in waarde dalen, zoals in 2008. We zagen koersdalingen bij aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, etc. Het is dus zaak om flexibel te kunnen bewegen tussen enerzijds cash en anderzijds activa. Ga aan de slag en leer hoe het werkt. Open rekeningen, test ze, leer, doe ervaring op. Kom in actie!

Maar niet alle aandelen zullen in koers dalen (of stijgen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Je kan de Trading Navigator Methode ook gebruiken voor crypto met als voordeel dat je ook short kunt gaan in crypto. Zie voor meer informatie: https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

Of de online training: https://beleggen.com/training

The Great Reset en de opkomst van Bitcoin

De nieuwe afhankelijkheid van schulden

Hoewel onze economie erom bekend staat te werken in cycli van groei en krimp, weten we dat dit een fenomeen is dat pas in de vorige eeuw is begonnen. Voor dat moment werkte onze economie niet met een systeem dat volledig afhankelijk was van schulden. Het is deze nieuwe afhankelijkheid van schulden die tot groei leidde die deze cycli in gang zette en die uiteindelijk zal eindigen in de Great Reset.

Dylan LeClair over het economisch systeem

Zoals Dylan LeClair zegt in zijn artikel, The Conclusion Of The Long-Term Debt Cycle And The Rise of Bitcoin: “Hoewel productiviteit het belangrijkste aspect is van een economisch systeem op de lange termijn, is niet de productiviteit maar wel de krachten van schulden/ krediet de belangrijkste drijvende krachten achter volatiele economische schommelingen.” Tegen die achtergrond moet ook de Great Reset bekeken worden.

Vroegere macht van oneindige geldcreatie

Aan het begin van de vorige eeuw verlieten grote economieën de goudstandaard en begonnen ze geld te drukken zonder enige activa die dit ondersteunde. Dit gaf regeringen de macht van oneindige geldcreatie. Een macht die in het verleden en tot op de dag van vandaag is misbruikt, wordt gebruikt in de naam van “het redden van de economie” door middel van acties die in feite onze valuta devalueren en op lange termijn leiden tot de verarming van burgers.

Tegenwoordig instrument van schuld- en geldvergroting

Of zo was het vroeger – tegenwoordig is de economie keer op keer “gered” door dezelfde instrumenten te gebruiken, de schulden te vergroten, de geldhoeveelheid te vergroten, regeringen en centrale banken naar een punt van geen terugkeer te leiden, waar ze alleen nog één optie over: doorgaan met drukken van geld. Deze verarming van de bevolking, die vroeger een lange termijn effect van ons systeem was, wordt nu een korte termijn effect, dankzij regeringen zoals de Amerikaanse regering die de geldhoeveelheid in minder dan twee jaar met meer dan 40% hebben vergroot.

Oplossing van Satoshi Nakameto

Hoewel deze versnelling nu vanzelfsprekend lijkt, hebben sommigen dit vanaf de zijlijn geobserveerd en actie ondernomen. Het zijn niet de regeringen, niet de universiteiten of denktanks die met de oplossing kwamen. Het begon allemaal met een post op een internetforum geschreven door een persoon onder de alias Satoshi Nakamoto.

Nieuwe vorm van geld

Door reeds bestaande computerwetenschappelijke concepten samen te stellen, werd een nieuwe vorm van geld gecreëerd door deze persoon (of personen) en gedeeld met de wereld. Zijn kracht, gemeenschap, decentralisatie en schaalpotentieel deden de rest. Fast forward meer dan een decennium en we hebben nu een actief met een waardering van ongeveer $1 biljoen die niemand kan sluiten.

Het is geld met harde regels die niet veranderd kunnen worden, met een maximale voorraad van 21 miljoen bitcoin. Deze twee factoren maken het de moeilijkste vorm van geld die er bestaat en in wezen de betere vorm van geld.

Financiële markten dalen

In de huidige context, met financiële markten over de hele wereld die tot voor kort op recordhoogtes stonden en veel datapunten die aantonen dat we aan het einde van onze cyclus zijn, konden we eigenlijk alleen maar verwachten dat de markten uiteindelijk zouden gaan dalen. Wat uiteindelijk dus is gebeurd, waardoor de Great Reset alleen maar dichterbij is gekomen.

In een scenario van hoge inflatie en obligaties die lage of negatieve rentes opleveren, biedt eigenlijk geen enkel activa voldoende veiligheid en/of bescherming. Tegelijkertijd bereikt een geheel nieuwe financiële markt nu een punt van volwassenheid in termen van institutionele acceptatie en beschikbare beleggingsinstrumenten en dat is die van de crypto’s. Die crypto’s zullen hoe dan ook een belangrijke rol spelen in The Great Reset.

Andrew McCaffery over richting balans in economie

Tegen de achtergrond van een stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne die de wereldmarkten tot de eerste helft van 2022 domineert, hebben centrale banken geprobeerd een evenwicht te vinden tussen het verminderen van de inflatie en het verminderen van de impact op de economische groei. Maar in welke richting slaat de balans door? Andrew McCaffery, Global CIO, Fidelity International, gaf daarop volgend commentaar.

2023 zou een keerpunt kunnen zijn voor centrale banken en van cruciaal belang blijken te zijn bij het bepalen van het traject voor markten en economieën in de komende jaren. En tevens ook een belangrijke factor in de onvermijdelijke druk van de komst van The Great Reset. De inflatiedruk is toegenomen en de toeleveringsketens worden hertekend. We zien dit als het begin van ‘The Great Reset’, waarin de Fed centrale banken op een agressiever pad leidt waarbij het beheersen van de inflatie belangrijker is dan een zachte landing.

Als gevolg hiervan zijn de neerwaartse risico’s voor de wereldwijde groei aanzienlijk toegenomen. Een recessie in Europa lijkt nu zeer waarschijnlijk, terwijl ook de VS dichter bij een scenario van een harde landing is gekomen. In deze snel veranderende omgeving ligt onze focus op het beheersen van risico’s in combinatie met het in kaart brengen van de implicaties op middellange termijn van “The Great Reset”.

The Great Reset: drie hoofdthema’s komend jaar van belang

Tegelijkertijd creëren perioden van onzekerheid een groot aantal kansen voor beleggers die de boodschap van de Grote Reset goed hebben begrepen. Er zijn drie hoofdthema’s die in het komende jaar van doorslaggevend belang zullen zijn met de Grote Reset op komst.

1. Harde of noodlanding voor de (wereldeconomie)

Nog in de lente van 2022 leek het mogelijk dat centrale banken een zachte landing konden bewerkstelligen door renteverhogingen van voren af aan te voeren en vervolgens halverwege de koers bij te stellen. Nu de inflatie in de loop van 2022 echter voortdurend is opgelopen en de centrale banken gedwongen zijn om hun basisrente te blijven optrekken, is het de vraag hoe moeilijk de landing zal zijn.

Deze periode werd gekenmerkt door het besluit van de Fed om haar agressieve retoriek te matchen met agressieve acties in de vorm van renteverhogingen van 75 basispunten De ECB en BOE zullen waarschijnlijk een ondieper pad volgen, vanwege de grotere blootstelling van hun economieën aan de oorlog in Oekraïne en een groter risico op een recessie.

Niettemin zijn de risico’s voor de wereldwijde groei duidelijk. We hebben de kans op een harde landingsscenario, waarin centrale banken de economie (per ongeluk of expres) in een recessie duwen, vergroot van 35% naar 60%. 2023 kan dus een moeilijk jaar worden. Dit nadat 2022 een allesbehalve makkelijk jaar was.

2. China komt weer tevoorschijn uit lockdown, maar herstel niet zeker

China is een buitenbeentje in de economische wereld. Het land navigeert door een andere fase van zijn economische cyclus dan de meeste andere landen, maar volgt ook een duidelijk andere Covid-strategie dan de rest van de wereld. Het Zero-Covid-beleid (ZCP) plaatste veel grote steden onder strenge lockdowns, met name Beijing en Shanghai.

Deze zorgden in april en mei 2022 voor een korte maar scherpe economische neergang. De heropleving van China uit de lente-lockdowns is een duidelijk positief punt voor zijn economie, maar veel indicatoren suggereren dat voorzichtigheid nog steeds geboden is. De primaire verkoop van onroerend goed ligt ver onder het vorige niveau, terwijl de werkloosheid (vooral onder jongeren) stijgt, wat zorgwekkend is voor een regering die gericht is op sociale stabiliteit.

Evenzo, hoewel het fiscale en monetaire beleid van China steeds meer ondersteunend is, blijven de uiteindelijke effectiviteit en de aard van het consumentenvertrouwen na de lockdown onbekend. Het valt ook nog te bezien of het economische herstel van China sterk genoeg zal zijn om vertragingen elders in de wereld te compenseren. Dat gezegd hebbende, neemt de kans dat China zich in 2023 loskoppelt van de rest van de wereld aan kracht toe.

Maar of de Chinese economie haar rol van motor van de wereldeconomie opnieuw zal kunnen opnemen, is een ander paar mouwen. Ook China is een factor van onzekerheid geworden en dat is geen positief signaal. Hieronder leest u meer over de problemen waar China mee kampt.

3. De wereldconsument wordt op de proef gesteld

De wereldconsument heeft veel op zijn bord, misschien zelfs te veel om zich momenteel druk te maken over de Great Reset. Velen voelen nu al de inflatiedruk, met crisissen in de kosten van levensonderhoud en afnemende koopkracht die voor grote tegenwind zorgen. De reële lonen dalen, en de toenemende onvrede wordt weerspiegeld in de historisch lage indicatoren van het consumentenvertrouwen over de hele wereld.

In delen van de wereld weerspiegelt wat consumenten doen nog niet wat ze denken. Hoewel het consumentenvertrouwen in de VS de afgelopen maanden is gekelderd blijven de detailhandelsverkopen veerkrachtig, gestimuleerd door het uitbundig gebruik van de credit card. Nu de hypotheekrente stijgt en de betaalbaarheidscijfers kelderen, is het waarschijnlijk dat een laag vertrouwen zich binnenkort zichtbaar zal vertalen in afnemende activiteitsniveaus.

Ook de Chinese consument heeft te maken met tegenwind, met ZCP-beperkingen nog vers in het geheugen en stijgende werkloosheid. Elke verdere lockdown zou een verdere klap voor de consumptie betekenen.

Huidige stand van zaken

Algemeen

Uiteindelijk zou de veerkracht van de wereldwijde consument in het licht van stijgende kosten en krappere financiële voorwaarden van cruciaal belang kunnen zijn bij het bepalen van de ernst van de economische landing en bij uitbreiding op de snelheid waarop de Great Reset op ons afkomt. Hieronder een korte stand van zaken.

 • VS – China: het conflict tussen afnemende macht en opkomende macht is er eentje tussen de westerse democratische ideologie en autocratische heerschappij van bovenaf.
 • Sinds het begin van de jaren tachtig zijn de inflatie en de rentetarieven in de VS al lang aan het dalen richting 0%.
 • De inflatie ging van hoge dubbele cijfers in de vroege jaren tachtig van vorige eeuw naar bijna 0%, waarbij de Fed worstelde om het tot 2% te krijgen.
 • De rente daalde van 15% naar bijna 0%. Aandelen en obligaties profiteerden.
 • China werd een wereldwijde zakenpartner en werd een goedkope fabrikant voor de wereld.
 • De Koude Oorlog eindigde eind jaren negentig, kort nadat president Regan de Russische president Michail Gorbatsjov had aangemoedigd om ‘die muur af te breken’. Er was vooral vrede tussen de wereldmachten.
 • Het grootste deel van de afgelopen 40 jaar hebben we te maken gehad met dalende rentetarieven en lage inflatie. De schulden waren laag en zijn nu hoog.
 • We hebben ruime toegang gehad tot natuurlijke hulpbronnen.
 • Technologie bleek een enorme deflatoire kracht te zijn.
 • Het Oosten produceerde goedkope goederen en het Westen consumeerde ze.

De snelle koersval op de financiële markten in de loop van 2022 heeft de onderliggende gevaren in de wereld aan de oppervlakte gebracht. Zowel aandelen als obligaties maakten in de loop van dat jaar slagzij en ook de edelmetalen moesten een stapje terugzetten. En de Great Reset een stapje dichterbij gebracht.

China: momenteel in grote problemen

 • De woningmarkt is ingestort. Consumenten zijn boos, omdat ze geld hebben verloren. Burgers zijn boos. Er zijn heel veel lockdowns geweest.
 • Cementsteden worden afgebroken. Banken zitten in de problemen. Veilige spaarrekeningachtige investeringen die worden aangeboden via de banken, ondersteund door onroerend goed in spooksteden, staan nu bekend als onveilig en bijna waardeloos. De banksector is in een enorme krimp / de veer is gebroken.
 • Het effect is een vermindering van de consumentenbestedingen … China bevindt zich in een recessie en is niet langer de economische motor van de wereld.
 • De Chinese leiding heeft op de rem getrapt … China zit in grote problemen.
 • De wereldvrede staat voor een risico dat in decennia niet is gezien.
 • Volgens het boek China’s Vision of Victory van Jonathan Ward is de agenda van China nu duidelijk geworden voor de vrije wereld.
 • De wereld heeft de afgelopen twintig jaar geprofiteerd van goedkope Chinese productie. De prijzen daalden en bleven laag. De Chinese overheid moedigde en financierde goedkope productie om marktaandeel te winnen en, in veel gevallen, IP te stelen.
 • Maar de wereld is wakker geworden. Bedrijven verlaten China naar vriendelijkere kusten waar ze niet in de geopolitieke vuurlinie terechtkomen. Friend-shoring is gearriveerd.
 • De productie verschuift naar Vietnam, Singapore, Mexico, bevriende landen en terug naar huis … Het einde van de globalisering is aangebroken.
 • Dit alles gaat gepaard met hogere kosten. Het heeft invloed op de bedrijfswinsten, tenzij ze die kosten kunnen doorberekenen aan de consument.

Europa: is een puinhoop en lijkt rijp voor de Great Reset

 • De structuur van de euro was vanaf het begin onvolmaakt. Het was bedoeld als een unie van landen, wat anders is dan een unie van staten.
 • Hierdoor konden minder financieel gezonde zuidelijke landen profiteren van de lage Duitse rente. De schulden stegen. Rogoff en Reinhart bestudeerden honderden jaren geschiedenis en documenteerden dat schulden een belemmering worden voor groei. De lijn in het zand is 100% schuld in verhouding tot het BBP.
 • Italië is koploper met 352% van het BBP, Portugal ligt op 440%, Spanje op 402%, Frankrijk op 549%, Ierland op 888% en zelfs Duitsland zit ruim boven de belangrijke drempel van 100% met 313%.
 • Mario Draghi was voorzitter van de Europese Centrale Bank tijdens de crisis in de eurozone en werd over de hele wereld beroemd door te zeggen dat hij bereid zou zijn “alles te doen” om te voorkomen dat de euro zou falen.
 • Hij heeft gefaald als premier van Italië. Een nieuwe extreemrechtse leider zal waarschijnlijk de verkiezingen winnen.
 • Europa is een puinhoop,. Italië kan als eerste breken. Maar het kan een van de andere Europese landen zijn. De focus richting Great Reset ligt hoe dan ook op Europa, simpelweg vanwege de politiek uitdagende structuur van de Europese Unie.
 • De inflatie is hoog in de VS en zelfs hoger in Europa.
 • Merkel sloot alle kerncentrales en schudde de hand van Vladimir Poetin.
 • De Nordsteam II is zijn economisch wapen. Duitsland maakte zich afhankelijk van Rusland en China …

Midden-Oosten & Rusland: een strategische misrekening

 • Rusland heeft een beperkte overcapaciteit en gebruikt olie in zijn economische oorlog met Europa en de VS.
 • De VS heeft een overproductiecapaciteit met verticale en offshore boringen. Er zijn echter weinig nieuwe boringen vanwege de ESG-doelstellingen van Biden, dus oliemaatschappijen keren contant geld terug aan aandeelhouders, hetzij door hogere dividenden of door het terugkopen van eigen aandelen. Het aantal nieuwe huurcontracten dat onder Biden is uitgegeven, staat op een historisch dieptepunt.
 • Proberen samen te werken met Iran voor olie is een vergissing zolang het land wordt bestuurd door radicaal leiderschap. Er zijn geen goede zaken met slechte mensen!
 • Zelfs als een deal wordt gesloten met Iran, is het aanbod niet genoeg is om de situatie op de obligatiemarkt te normaliseren, en dit omdat hun boortechnologie tientallen jaren achterloopt.
 • Dat betekent hogere prijzen, zelfs als Iran terugkomt.
 • De strategische petroleumreserve in de VS is laag en moet worden aangevuld. Deze koopvraag zou hogere prijzen moeten ondersteunen.
 • De regeringen adviseren burgers om te bezuinigen op het energieverbruik, vooral in Europa vanwege Poetins wurggreep op het aanbod.
 • Zelfs Californië, met zijn missie om tegen 2035 100% elektrisch te gaan rijden, vertelt zijn burgers om te bezuinigen en af te zien van het opladen van hun elektrische voertuigen.
 • Hoewel het een inspirerend doel is, is het systeem niet uitgerust om wind- en zonne-energie te leveren. Kernenergie, ja, fossiele brandstoffen, ja.
 • We zullen een veel betere fossielvrije wereld bereiken, maar we zijn nog lang niet in de buurt van dat punt, en we hebben olie, aardgas en kernenergie nodig om daar te komen. Windmolens hebben bijvoorbeeld tonnen cement en gesmeed staal nodig.
  Daarvoor hebben we fossiele brandstoffen nodig.
 • Door tekorten aan olie en aardgas stijgen de logistieke kosten, stijgen de inputkosten voor de productie en stijgen de kosten van nutsvoorzieningen voor de consument, wat betekent dat de inflatie stijgt.
 • Olie gaat waarschijnlijk in prijs stijgen.

VS: Amerikaanse centrale bank gevangen tussen hamer en aambeeld

 • Weinigen in de pers merken op dat de Fed $ 95 miljard per maand uit het systeem haalt. Zie het als het wegvloeien van liquiditeit uit het systeem.
 • Dit gebeurt op hetzelfde moment dat de Fed de rente verhoogt. Waar stopt de Fed?
 • Een inflatie van meer dan 5% is nooit gedaald totdat de Fed funds rate hoger was dan de inflatie.
 • De inflatie bedraagt 8% en zal waarschijnlijk dalen. We hebben nog een weg te gaan.
 • QE is anders dan QT. Deze QT is anders dan eerdere perioden van verkrapping.
 • We denken dat de Fed zal verkrappen totdat er iets kapot gaat (ja, de Great Reset is op komst).
 • De eerste golf van de uitverkoop op de markt was de margeverkoop. Het niveau van de margeschuld is aanzienlijk gedaald.
 • De volgende golf zal winstgedreven zijn, zoals een daling van de bedrijfswinsten waardoor de waarderingen lager worden aangepast.
 • De gemiddelde markt voor berendaling in een recessie ligt in het hoge bereik van 30%.
 • De rentecurve blijft omgekeerd. Een recessie is onvermijdelijk. Eerlijk gezegd gebeuren ze, ze zijn enigszins gezond voor de conjunctuur en we komen er altijd doorheen.
 • De Amerikaanse economie en de markten zijn nog niet uit de problemen en in de verte wenkt de Great Reset.

Inflatie – Stagflatie – Deflatie: de weg naar de Great Reset

 • De Fed zal pas in 2023 terugkrabbelen. Vecht niet tegen de Fed.
 • Ook de voedselprijzen gaan omhoog. Tarwe en maïs door droogte en stijgende kunstmestprijzen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
 • De stijging van de olieprijzen betekent dat het voor boeren duurder is om te boeren, en de hogere brandstofkosten betekenen dat het meer kost om het voedsel naar de consument te vervoeren.
 • De loon-prijsspiraal is aan de gang. Hoe lang? We denken tot de Great Reset er zal komen. Werknemers vragen hogere lonen om gelijke tred te houden met de inflatie. Vakbonden hebben de macht teruggekregen. De loonsverhogingen zullen waarschijnlijk blijven hangen.
 • Er is een mini-recessie aan de gang en inflatie kan deze verdiepen. Het kan langer en dieper lopen dan de meesten verwachten.
 • “Stagflatie” is een langzame groei met hoge inflatie. Waarschijnlijk de meest waarschijnlijke uitkomst.
 • De knelpunten in de aanvoer nemen af. Hogere olie- en gasprijzen verminderen de honger van de consument naar bestedingen …
 • Een daling van de inflatie tot onder de 5% is waarschijnlijk, maar daarmee zijn we niet gered. De Great Reset is op termijn onvermijdelijk.

The Great Reset: conclusie

Veranderingen in de wereld

Door globalisering kon China een serieuze concurrent voor de VS worden. De VS hebben de welvaart van China verbeterd, wat de militaire capaciteiten van China heeft verbeterd, en we hebben nu een opkomende macht die een bestaande macht uitdaagt. Onder Poetin en het nucleaire arsenaal van Rusland vond Rusland zijn weg terug naar het wereldbeeld. En Duitsland werd een van de grootste exporteurs ter wereld.

Een groot deel van de groei in de VS, China, Duitsland en de rest van de ontwikkelde wereld kwam van het aangaan van schulden. En er was relatief gemak bij de grote mondiale partners in de overtuiging dat de wederzijdse afhankelijkheid die op handel is gebaseerd, de wereld nog vele jaren vreedzaam zou houden.

Gevolgen van langlopende schulden

Een groot deel van de groei werd versneld door schulduitbreiding. We worden geconfronteerd met de gevolgen die optreden aan het einde van supercycli van langlopende schulden. Iets waarover de geschiedenis ons veel kan leren. Historisch gezien hebben regeringen en dictators de schijnbaar gemakkelijke weg gekozen om hun valuta te verlagen. We zien vandaag hetzelfde.

Oorzaak van huidige inflatie

De VS hebben bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar 50% van alle dollars gedrukt die ooit in de geschiedenis van de republiek zijn gecreëerd. Veel daarvan kwam in het systeem terecht met de directe helikopter van geld naar de mensen vanwege de reactie van de overheid op Covid. Dit is de oorzaak van de huidige inflatie en zal onvermijdelijk leiden tot de Great Reset. Het zijn niet alleen verstoringen van de toeleveringsketen en de huidige uitdagingen op het gebied van energie/olie die zorgen baren.

Inflatiecyclus in het verschiet

De gok is dat er meer van hetzelfde in het verschiet ligt: een inflatiecyclus die in een reeks golven komt en gaat en die ons het grootste deel van de jaren 2020 bijblijft. De Fed zit vast tussen een rots en een harde plaats, de inflatie heeft zijn greep. We zijn op weg naar de Grote Reset.

Einde van schuldencyclus is hobbelig

Mijn gok is dat regeringen ervoor kiezen om de schuld af te boeken en te gelde te maken. Een soort wereldwijd schuldenjubileum. Er is wereldwijde coördinatie voor nodig, en u kunt zich de impact op verschillende valuta’s en kapitaalstromen voorstellen.

Als de schuld in uw huishouden hoog is en de rente stijgt, voelt u meer spanning. Hetzelfde met landen. Kort gezegd: het einde van de schuldencyclus op lange termijn is hobbelig. Dat is waar we zijn … in één rechte lijn op weg naar de Great Reset.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven
over The Great Reset, die kunt u vinden in ons gratis
e-book: Ultieme Beleggersgids.

~ Harm van Wijk