Artikelen door Tirzah

Beleggen tijdens inflatie: de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

Inflatie is een realiteit bij beleggen en kan een impact hebben op uw portefeuille. Er zijn veel strategieën om de gevolgen van inflatie te beperken, maar één manier om uzelf te beschermen tegen de langetermijneffecten is door te beleggen in aandelen die inflatiebestendig zijn. In dit artikel bespreken we enkele van de beste inflatiebestendige aandelen om in te beleggen als u op zoek bent naar veilige beleggingen voor 2023.

Wat is inflatie?

Definitie

Inflatie is een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Of anders benaderd: de waardevermindering van geld, veelal door het (ongelimiteerd) bijdrukken van geld. Via inflatiebestendige aandelen kan de belegger zich indekken tegen de negatieve gevolgen van dergelijk scenario.

Oorzaken

Inflatie kan optreden wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Een sterke stijging van de vraag naar producten en diensten kan ook inflatie veroorzaken omdat consumenten bereid zijn meer te betalen voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

Gevolgen

Inflatie kan optreden in bijna elk product of elke dienst, inclusief op behoeften gebaseerde uitgaven zoals huisvesting, voedsel, medische zorg en nutsvoorzieningen, evenals kosten voor eerder luxueuze behoeften, zoals cosmetica, auto’s en sieraden.

Als inflatie eenmaal de overhand krijgt in een economie, wordt de verwachting van verdere inflatie een allesoverheersende zorg in het bewustzijn van zowel consumenten als bedrijven. Alles wordt duurder en het risico op een loon-prijsspiraal neemt toe waardoor de inflatie uit de hand kan lopen met een economische crisis tot gevolg.

Regulatie

Centrale banken van ontwikkelde economieën, waaronder de Federal Reserve in de VS, houden de inflatie in de gaten. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van ongeveer 2% en past het monetaire beleid aan om inflatie tegen te gaan als de prijzen te veel of te snel stijgen. Ook bij de andere centrale banken is die 2% het richtpunt.

Inflatiebestendige aandelen

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van de grote vraag naar hun goederen of het kunnen doorberekenen van de gestegen kosten. De aandelen van deze bedrijven zijn (vaak) inflatiebestendige aandelen.

Inflatie kan een punt van zorg zijn omdat het geld van vandaag, morgen minder waard is. Inflatie tast de koopkracht van een consument aan en kan zelfs de mogelijkheid om met pensioen te gaan belemmeren. Tegen dit scenario bieden inflatiebestendige aandelen bescherming.

Als een belegger bijvoorbeeld 5% verdiende met beleggingen in aandelen en obligaties, maar de inflatie 3% was, verdiende de belegger in reële termen slechts 2%. Hieronder onderzoeken we de fundamentele factoren achter inflatie, verschillende soorten inflatie en wie ervan profiteert. Om tenslotte terecht te komen bij inflatiebestendige aandelen die u kunnen helpen.

De soorten inflaties

 1. Cost-push inflatie
 2. Vraag-pull inflatie
 3. De woningmarkt
 4. Expansioneel fiscaal beleid

Cost-push inflatie

Cost-push inflatie treedt op wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Als gevolg hiervan worden de extra productiekosten doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor de afgewerkte goederen.

Een van de tekenen van mogelijke kosteninflatie is te zien in stijgende grondstofprijzen zoals olie en metalen, aangezien dit belangrijke productiemiddelen zijn. Als de prijs van koper bijvoorbeeld stijgt, kunnen bedrijven, die koper gebruiken om hun producten te maken, de prijzen van hun goederen proberen te verhogen (en anders genoegen nemen met een lagere marge).

Als de vraag naar het product onafhankelijk is van de vraag naar koper, zal het bedrijf de hogere grondstofkosten kunnen doorberekenen aan de consument. Het resultaat is hogere prijzen voor de consumenten zonder enige verandering in de vraag naar de geconsumeerde producten.

Lonen zijn ook van invloed op de productiekosten en zijn doorgaans de grootste kostenpost voor bedrijven. Wanneer de economie goed presteert en de werkloosheid laag is, kunnen er tekorten aan arbeidskrachten of arbeiders ontstaan. Bedrijven verhogen op hun beurt de lonen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, waardoor de productiekosten voor het bedrijf stijgen. Als het bedrijf de prijzen verhoogt vanwege de stijging van de lonen van de werknemers, treedt er cost-plus-inflatie op.

Natuurrampen kunnen ook de prijzen opdrijven. Als een orkaan bijvoorbeeld een gewas zoals maïs vernietigt, kunnen de prijzen in de hele economie stijgen, aangezien maïs in veel producten wordt gebruikt. Met inflatiebestendige aandelen kan de beleggers zich tegen deze scenario’s wapenen.

Vraag-pull inflatie

Vraaginflatie kan worden veroorzaakt door een sterke vraag van consumenten naar een product of dienst. Wanneer er een sterke vraag is naar een breed scala aan goederen in een economie, hebben hun prijzen de neiging hebben om te stijgen. Een aanhoudende vraag kan weerklinken in de economie en de kosten voor andere goederen verhogen; het resultaat is vraag-pull inflatie. Zaak is dan om inflatiebestendige aandelen achter de hand te houden.

Het consumentenvertrouwen is doorgaans hoog wanneer de werkloosheid laag is en de lonen stijgen, wat leidt tot meer uitgaven. Economische expansie heeft een directe impact op het niveau van bestedingen in een economie, wat kan leiden tot een grote vraag naar producten en diensten.

Naarmate de vraag naar een bepaald goed of bepaalde dienst toeneemt, neemt het beschikbare aanbod af. Wanneer er minder artikelen beschikbaar zijn, zijn consumenten bereid meer te betalen om het artikel te verkrijgen, zoals uiteengezet in het economische principe van vraag en aanbod. Het resultaat is hogere prijzen als gevolg van inflatie aan de vraagzijde.

Bedrijven spelen ook een rol bij inflatie, vooral als ze populaire producten maken. Een bedrijf kan de prijzen verhogen simpelweg omdat consumenten bereid zijn het verhoogde bedrag te betalen. Bedrijven verhogen ook de prijzen vrijelijk wanneer het te koop aangeboden artikel iets is dat consumenten nodig hebben voor hun dagelijks bestaan, zoals: olie en gas. Het is echter de vraag van consumenten die de bedrijven het hefboomeffect geeft om de prijzen te verhogen. De aandelen van dergelijke bedrijven zijn vaak inflatiebestendige aandelen.

De woningmarkt

De woningmarkt heeft in de loop der jaren ups en downs gekend. Als er veel vraag is naar woningen omdat de economie een expansie doormaakt, zullen de huizenprijzen stijgen. De vraag heeft ook gevolgen voor ondersteunende producten en diensten die de woningbouw ondersteunen. Producten zoals timmerhout en staal, evenals de spijkers en klinknagels die in huizen worden gebruikt, kunnen allemaal een stijging van de vraag zien als gevolg van een grotere vraag naar huizen.

Expansioneel fiscaal beleid

Expansief fiscaal beleid van overheden kan het bedrag aan discretionair inkomen voor zowel bedrijven als consumenten vergroten. Als een bepaalde overheid de belastingen verlaagt, kunnen bedrijven deze besteden aan kapitaalverbeteringen, werknemerscompensatie of nieuwe wervingen.

De consumenten kunnen in dit scenario ook meer goederen kopen. De overheid zou de economie ook kunnen stimuleren door de uitgaven voor infrastructuurprojecten te verhogen. Het resultaat kan een toename van de vraag naar goederen en diensten zijn, met prijsstijgingen tot gevolg.

Expansief monetair beleid van centrale banken kan de rente verlagen. Centrale banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale bank kunnen de kosten voor banken verlagen om te lenen, waardoor banken de rente op hun beurt verlagen en daardoor meer geld kunnen lenen aan partijen.

monetair beleid

De toename van het beschikbare geld in de hele economie leidt tot waardevermindering van geld. Waardoor de prijzen stijgen. Stel jezelf voor dat in een stad met een grote muur erom heen de hoeveelheid geld in een jaar wordt verdubbeld terwijl er niet meer huizen, broden, etc etc zijn. Een dubbele hoeveelheid geld jaagt dan op dezelfde hoeveelheid goederen en diensten waardoor de prijzen verdubbelen, uitgedrukt in de bijgedrukte munt. In een dergelijke omgeving profiteren inflatiebestendige aandelen.

geld afdruk

Hoe kan inflatie gemeten worden?

 1. CPI
 2. PPI

CPI

Er is een paar statistieken die wordt gebruikt om de inflatie te meten. Een van de meest populaire is de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijzen voor een pakket goederen en diensten in de economie, waaronder voedsel, auto’s, onderwijs en recreatie.

In oktober 2021 steeg de consumentenprijsindex met 0,9% op seizoensgecorrigeerde basis. In vergelijking met het jaar ervoor steeg de index met 6,2%, waarmee het de grootste stijging op jaarbasis was sinds 1990.

PPI

Een andere maatstaf voor inflatie is de Producer Price Index (PPI), die de prijsveranderingen weergeeft die van invloed zijn op binnenlandse producenten. De PPI meet prijzen voor brandstof, landbouwproducten (vlees en granen), chemische producten en metalen.

Als de prijsstijgingen, die ervoor zorgen dat de PPI stijgt, (kunnen) worden doorgegeven aan de consument, wordt dit weerspiegeld in de consumentenprijsindex. Ook in geval van een stijgende PPI zijn inflatiebestendige aandelen interessant.

Inflatie en beleggen

Bedrijven die profiteren van inflatie

Terwijl consumenten weinig baat hebben bij inflatie, kunnen beleggers een boost krijgen als ze activa aanhouden op markten die worden beïnvloed door inflatie. Degenen die bijvoorbeeld in energiebedrijven beleggen, kunnen hun aandelenkoersen zien stijgen als de energieprijzen stijgen. Energiebedrijven zijn voorbeelden van inflatiebestendige aandelen.

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van een sterke stijging van de vraag naar hun goederen. Als de economie goed draait en de vraag naar woningen groot is, kunnen woningbouwbedrijven hogere prijzen rekenen voor de verkoop en verhuur van woningen. Ook de aandelen van deze bedrijven rangschikken we onder inflatiebestendige aandelen.

Met andere woorden, inflatie kan bedrijven prijszettingsvermogen bieden en hun winstmarges vergroten. Als de winstmarges stijgen, betekent dit dat de prijzen die bedrijven rekenen voor hun producten sneller stijgen dan de productiekosten. Ook kunnen ondernemers bewust bevoorrading uit de markt houden, waardoor de prijzen tot een gunstig niveau kunnen stijgen.

Bedrijven die worden getroffen door inflatie

Bedrijven kunnen echter ook worden getroffen door inflatie als deze het gevolg is van een stijging van de productiekosten. Bedrijven lopen een groot risico als ze de hogere kosten niet via hogere prijzen kunnen doorberekenen aan de consument. Als de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld niet wordt beïnvloed door de stijging van de productiekosten, hoeven hun prijzen niet te stijgen.

Als gevolg hiervan moeten de binnenlandse bedrijven mogelijk de hogere productiekosten accepteren, anders lopen ze het risico klanten te verliezen aan in het buitenland gevestigde bedrijven. Het spreekt voor zich dat de aandelen van deze bedrijven niet onder de noemer ‘inflatiebestendige aandelen’ gerangschikt kunnen worden.

De beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

Met bovenstaande in ons achterhoofd, zijn dit de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023:

 1. UMH Properties (UMH)
 2. Stag Industrial (STAG)
 3. Freeport-McMoran (FCX)
 4. Barrick Gold (GOLD)
 5. EOG Resources
 6. ConocoPhillips (COP)
 7. Alcoa (AA)
 8. Baker Hughes (BKR)
 9. BorgWarner (BWA)
 10. Corning (GLW)
 11. American Tower (AMT)
 12. KLA Corporation (KLAC)
 13. Eastman Chemical (EMN)
 14. Advanced Micro Devices (AMD)

1. UMH Properties (UMH)

Een van de favoriete inflatiebestendige inflatieaandelen in de VS is de residentiële vastgoedbeleggingstrust (Real Estate Investment Trust of REIT) UMH Properties, dit omdat UMH een enorme waarde biedt aan zijn huurders in vergelijking met andere eigenaren van huurwoningen. Het bedrijf levert heel wat inspanningen om woningen betaalbaar te houden en daarmee onderscheidt UMH Properties zich in positieve zin.

In moeilijke tijden blijven huurders indien mogelijk wonen in die huizen of appartementen waar ze het zich kunnen veroorloven om te wonen. De gemiddelde huurprijs van een UMH-huis is $ 854 in de nog steeds groeiende portefeuille, vergeleken met een gemiddelde huur die Rent.com in januari 2023 $ 1.942 bedroeg. Dat geeft een goed beeld dat de huurders van deze trust niet zo snel zullen vertrekken. Ze staan namelijk niet te trappelen om elders iets te huren.

Terwijl UMH uitbreidt, trekt het meer huurders aan die het bedrijf helpen te groeien. Volgens een rapport van begin februari 2023 had UMH Properties op dat moment maar liefst 25.700 locaties voor woningen en 9.000 huurwoningen in portefeuille. Op de meeste van die beschikbare sites zullen woningen gebouwd worden en dus zullen daar in de toekomst huurinkomsten gegenereerd worden. UMH is van plan om het komende jaar nog meer terreinen en woningen toe te voegen, hetzij op de 2.066 hectare bouwgrond in portefeuille hetzij door middel van aanvullende acquisities.

De komende jaren voegt het bedrijf een ander soort investeringspad toe aan UMH’s toch al uitstekende staat van dienst, met de toevoeging van het UMH OZ Fund, dat is ontworpen om UMH meer toegang te geven tot ‘Opportunity Zones’. Dit geeft het bedrijf in theorie de mogelijkheid om precies te doen wat het al doet, maar met aanzienlijke belastingvoordelen en toegang tot goedkoop kapitaal voor verdere ontwikkeling en dit ondanks hogere rentetarieven.

Dankzij opnieuw een succesvol jaar verhoogde UMH opnieuw haar driemaandelijkse stockdividend voor 2023, tot $ 0,205 per aandeel, van $ 0,20 per aandeel in heel 2022. Dit is een stijging van 2,5% op jaarbasis, met een huidig dividendrendement van 4,75%.

2. Stag Industrial (STAG)

Deze magazijn- en fabrieksverhuurder mag eveneens tot de inflatiebestendige aandelen gerekend worden. Vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) zoals Stag Industrial zijn goede aandelen voor passieve inkomenszoekers omdat ze verplicht zijn om ten minste 90% van hun belastbaar inkomen aan aandeelhouders uit te keren.

Stag is een industriële REIT die momenteel ongeveer 111 miljoen vierkante voet bezit in 563 magazijnen, distributiecentra en productiefaciliteiten in 41 staten. Er is in de VS veel vraag naar dit soort onroerend goed en met de groei van e-commerce en logistiek zal dat waarschijnlijk doorzetten.

Wat betreft zijn passieve inkomensreferenties, betaalt Stag maandelijks een dividend, wat aantrekkelijk is voor (Amerikaanse) gepensioneerden en andere beleggers die van een vlotte inkomstenstroom houden. Stag heeft zijn dividend voor vijf opeenvolgende jaren verhoogd.

Het aandeel levert momenteel ongeveer 4,2% op tegen een huidige aandelenkoers van ongeveer $ 35 en het heeft een uitbetalingsratio van ongeveer 58% op basis van de cashflow, wat niet alleen wijst op het vermogen om het dividend gemakkelijk te kunnen coveren maar ook om het na verloop van tijd te kunnen verhogen.

Op basis van de sterke financiële gegevens en een geografisch diverse en groeiende portefeuille die wordt bezet door verladers van de bovenste plank, meer bepaald succesvolle fabrikanten en e-commerce-titanen zoals Amazon, verdient Stag een plaats in die groep van buy-and-hold aandelen voor het inflatietijdperk.

3. Freeport-McMoran (FCX)

De opwindende toekomst van Freeport-McMoRan maakt dat dit aandeel een aanrader is voor een portefeuille die aan inflatoire druk weerstand moet kunnen bieden. Freeport-McMoRan ontgint grondstoffen zoals molybdeen en goud, maar het echte winstpotentieel op lange termijn komt van koper. Dit industrieel metaal wordt traditioneel gezien als een wissel op economische groei vanwege het brede gebruik in vele sectoren. Deze omvatten elektrische netwerken, bouw, transport, industriële machines en consumptiegoederen.

Hoewel dat nog steeds geldt, speelt er een nieuwe groeistimulator in alle vijf de eindmarkten van het bedrijf. De trend naar elektrificatie wordt nu namelijk aangedreven door nieuwe technologieën zoals elektrische auto’s, hernieuwbare energie, industriële automatisering, slimme gebouwen/infrastructuur en de groei van apparaten met internettoegang en het internet der dingen (IoT).

Ondertussen kan aan de aanbodzijde de toenemende moeilijkheid om vergunningen te verkrijgen als gevolg van milieuregelgeving en politieke inmenging in de loop van de tijd ook bijdragen aan hogere koperprijzen. De inkomsten, cashflow en marktwaardering van het bedrijf zijn uiteraard afhankelijk van de prijs van koper. Aan de huidige koperprijs is het bedrijf nog steeds zeer winstgevend.

Ter referentie: het management modelleert zijn inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) op $ 10,5 miljard, uitgaande van een koperprijs van $ 4 per pond in 2024 en 2025. Merk op dat de koperprijs tot dusver in het grootste deel van 2023 boven $ 4 per pond lag.

Een EBITDA van $ 10,5 miljard zou de aandelen waarderen op ongeveer 5 keer de EBITDA in 2024. Dat is een aantrekkelijke waardering voor het aandeel, zelfs als de inkomsten in de loop van de tijd waarschijnlijk volatiel zullen zijn. Als gevolg hiervan ziet het aandeel van Freeport er nu interessant uit.

4. Barrick Gold (GOLD)

Barrick Gold Corporation is een grote Canadese speler die zich bezighoudt met de exploratie, mijnontwikkeling, productie en verkoop metalen afkomstig van goud- en kopermijnen. Recent heeft het bedrijf zijn kopervoorraden aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het voorgaande jaar, wat zowel zijn 10-jarige productieprognose als zijn groeiplan ondersteunt.

Mark Bristow, de President en Chief Executive van Barrick, verklaart telkens opnieuw dat Barrick altijd heeft geloofd dat het ontdekken van goudreserves voordeliger is dan het kopen ervan tegen een hoge premie, vooral in een sector waar de reserves en makkelijk ontginbare voorraden afnemen. Belangrijke goudaders worden steeds moeilijker gevonden. In het vierde kwartaal van 2022 werd de kredietrating voor bedrijven van Barrick Gold Corporation door Moody’s opgewaardeerd van Baa1 naar A3, waardoor het bedrijf het hoogst gewaardeerde goudmijnbedrijf in de sector werd.

De prijs van goud schommelt op het moment van schrijven in de buurt van $2.000 per ounce en heeft in de loop van 2023 bijna een nieuwe recordhoogte bereikt. Nu de economische onzekerheid en de angst voor een recessie toenemen, focussen beleggers zich in toenemende mate op goud, waardoor het nu een goed moment is om een aandeel als Barrick Gold te (gaan) volgen.

Terwijl Barrick Gold aankondigde dat de winst in Q1 van 2023 circa 73% lager was dan een jaar eerder op $ 120 miljoen, was het slechte resultaat te wijten aan het feit dat de mijnbouwgroep problemen kreeg met zijn overzeese activiteiten. Als gevolg hiervan daalde de omzet in het eerste kwartaal met 7% tot $ 2,64 miljard.

Barrick Gold profiteert echter van de stijgende prijs van het goud dat het ontgint. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs van het bedrijf tijdens het eerste kwartaal steeg tot $ 1.902 per ounce, vergeleken met $ 1.876 in het voorgaande jaar. Mocht de prijs van goud verder stijgen, dan zou de koers van de GOLD-aandelen sterk kunnen stijgen.

5. EOG Resources

In de Verenigde Staten is EOG Resources een toonaangevende exploratie- en productiespeler in de energiesector. Sinds de overgang naar premiumboren is EOG er terecht trots op dat het miljarden in contanten aan de aandeelhouders heeft teruggegeven.

EOG Resources betaalt een driemaandelijks contant dividend op de gewone aandelen van 82,5 cent ($ 3,30 op jaarbasis) per aandeel. EOG betaalde op 30 maart ook een speciaal dividend van $ 1,00 per aandeel. Ezra Yacob, gaf als voorzitter volgende toelichting op de kwartaalcijfers ((Q1 van 2023). “Sterke prestaties in het eerste kwartaal van elk operationeel team in onze multi-bassin-portfolio hebben het bedrijf gepositioneerd om uitzonderlijke resultaten te leveren in 2023.

Productie, capex, cash-bedrijfskosten en DD&A klopten allemaal de doelstellingen en dat pad willen we in de rest van het jaar blijven bewandelen. We verdienden $ 1,6 miljard aan aangepaste netto-inkomsten en genereerden $ 1,1 miljard aan vrije cashflow.

De vrije kasstroom hielp bij het financieren van een cashrendement van $ 1,4 miljard tot nu toe aan de aandeelhouders door een combinatie van reguliere en speciale dividenden en terugkoop van eigen aandelen tijdens het eerste kwartaal. Gecombineerd met ons reguliere dividend voor het hele jaar, hebben we ons verbonden om in 2023 $ 2,8 miljard uit te keren aan aandeelhouders, of ongeveer 50% van onze geschatte vrije kasstroom voor 2023, uitgaande van een olieprijs van $ 80. We zijn goed op weg om ons beoogde minimumrendement van 60% van de jaarlijkse vrije kasstroom voor aandeelhouders te behalen.”

Jacob had daarnaast nog volgende boodschap voor de aandeelhouders: “Onze resultaten over het eerste kwartaal tonen de waarde aan van EOG’s multi-bassin-portfolio. We hebben voor tientallen jaren goedkope, hoogrenderende en vlot ontginbare energievoorraden die zich uitstrekken over olie-, combo- en droge aardgasbassins door het hele land.

Onze portefeuille omvat het Delaware Basin, dat het grootste activiteitengebied van het bedrijf blijft en uitzonderlijke rendementen oplevert. Na meer dan een decennium van boren met een hoog rendement, blijft Eagle Ford-activum topresultaten leveren terwijl het in een gestaag tempo werkt.

En naast deze fundamentele basisactiva, blijven we investeren in onze opkomende Powder River Basin, Ohio Utica combo en South Texas Dorado plays, die bijdragen aan de financiële prestaties van EOG vandaag, terwijl ze ook de basis leggen voor jarenlange toekomstige investeringen met een hoog rendement.

Onze portefeuille biedt flexibiliteit om gedisciplineerd te beleggen en elk activum te ontwikkelen in een tempo dat het mogelijk maakt om beter te worden. Het biedt optionaliteit om onze beleggingen actief te beheren om de impact van inflatie te minimaliseren.

De diversiteit van onze investeringsportefeuille vertaalt zich ook in diverse afzetmarktopties, waardoor we de hoogste netto-backs kunnen nastreven. Onze verschuiving naar premium boren enkele jaren geleden heeft geholpen de prestaties van EOG los te koppelen van korte termijn schommelingen in de markt.

Het resultaat is het vermogen om consistente operationele en financiële prestaties te leveren die onze aandeelhouders gewend zijn en die waarde op lange termijn gedurende de hele cyclus stimuleren. Het recessierisico en de vooruitzichten voor de vraag naar olie op korte termijn blijven van maand tot maand de volatiliteit van de prijzen bepalen. Onze vooruitzichten blijven echter positief, laat daar geen enkele twijfel over bestaan.”

6. ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips is een van de grootste onafhankelijke olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P). In tegenstelling tot geïntegreerde majors, zoals ExxonMobil of Chevron, richt ConocoPhillips zich vrijwel uitsluitend op de productie van olie en aardgas.

De aandelen van ConocoPhillips onderscheiden zich om een aantal redenen van de andere E&P’s en dat al vanaf het dividend. ConocoPhillips keert niet alleen een gewoon dividend maar daarnaast ook een variabel dividend dat fluctueert op basis van de prestaties van het bedrijf.

Op 4 mei 2023 kondigde het bedrijf een gewoon dividend van $ 0,51 per aandeel en een variabel dividend van $ 0,60 per aandeel aan, dezelfde bedragen als aangekondigd in februari voor het kwartaal voordien. Als ConocoPhillips dit tempo aanhoudt, zal het in 2023 $ 4,44 per aandeel uitkeren, wat neerkomt op een toekomstig rendement van ongeveer 4,5%.

Maar het werkelijke bedrag kan dus variëren op basis van de prestaties van het bedrijf. De combinatie van gewone en variabele dividenden is uitstekend voor beleggers, omdat ze 8 dividenden per jaar kunnen verwachten in plaats van 4, wat ten goede komt aan mensen die dividenden gebruiken om hun inkomen aan te vullen.

Zelfs als ConocoPhillips niet zo’n aantrekkelijke passieve inkomstenstroom bood, is er reden om aan te nemen dat het aandeel nu nog steeds een goede koop zou kunnen zijn. Het bedrijf heeft meesterlijk werk verricht door de kosten voor de werking fors te verlagen en de kwaliteit van het areaal te verbeteren.

Toen hem werd gevraagd naar de leveringskosten van het bedrijf en hoe ConocoPhillips zou presteren wanneer er $ 50 tot $ 60 zou worden betaald per vat voor West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie, verwees CEO Ryan Lance meteen naar de sterke balans van het bedrijf en de focus op een gestroomlijnd bedrijfsmodel.

“In termen van hoe we het bedrijf van dag tot dag runnen en bij de toewijzing van kapitaal dat we elk jaar inbrengen, zijn we in mindere mate afhankelijk van de evolutie van de olieprijs, we investeren alleen in projecten met leveringskosten van minder dan $ 40 WTI in de portefeuille”, zei Lance naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van ConocoPhillips over het eerste kwartaal van 2023.

Lance vervolgde met te zeggen dat het doel van het bedrijf is om ongeveer 30% van de contanten uit te keren aan de aandeelhouders, maar dat het op dit moment ongeveer 50% uitkeerde omdat het bedrijf bijzonder goed presteert. Kortom, ConocoPhillips is een goed geleide, conservatieve E&P met een uitstekende portefeuille en een toewijding aan het belonen van aandeelhouders.

ConocoPhillips behaalde in het eerste kwartaal een recordproductie van 1.792 MBOED (thousand barrels of oil equivalent per day) en versloeg de winstverwachtingen met meer dan 10% op $ 2,38 per aandeel. Dat zou nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn als het gaat om het winstpotentieel van het bedrijf, aangezien het onlangs een 10-jarenplan onthulde waarin het van plan is $ 225 miljard aan vrije kasstroom te genereren tegen een prijs voor West-Texas Intermediate van $ 60 per vat.

Na verrekening van de kapitaaluitgaven gedurende die periode, zou dat kunnen leiden tot $ 100 miljard of meer aan overtollige contanten, waarvan het grootste deel waarschijnlijk zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Oakmark Global Fund onthulde waarom het van mening is dat de ConocoPhillips aandelen ondergewaardeerd zijn in zijn Q1 2023 investor letter: “ConocoPhillips is een van de grootste en goedkoopste Amerikaanse exploratie- en productiebedrijven in het land, geleid door CEO Ryan Lance – naar onze mening een van de beste waardescheppers in de branche.”

“De aandelenkoers van ConocoPhillips daalde in het eerste kwartaal toen de olieprijzen daalden, wat niet atypisch is. We kochten de aandelen van het bedrijf tegen beurskoersen waarbij het zijn volledige marktkapitalisatie in de komende tien jaar aan vrije cashflow zou kunnen genereren, terwijl de productie zodanig zou groeien dat aan het einde van die periode de productiebasis een derde hoger zou zijn. Dit soort herinvesteringsmogelijkheid is uniek voor een bedrijf als ConocoPhillips en wordt duidelijk nog niet weerspiegeld in de huidige aandelenkoers.” Of met andere woorden: het aandeel is een aantrekkelijk inflatiebestendig aandeel.

7. Alcoa (AA)

Tegen een achtergrond van hoge rentetarieven en recente bankfaillissementen is de kans op een recessie later dit jaar tot 64% gestegen, dit volgens verschillende onderzoekbureaus. Het is een bijna op maat gemaakte omgeving om investeerders nerveus te houden – en op zoek te gaan naar recessiebestendige’ sectoren. En dus ook naar aandelen die het hoofd aan inflatie kunnen bieden.

In een recent rapport van JPMorgan ziet analist Bill Peterson in dat verband kansen weggelegd in de aluminiumsector. Peterson heeft zich verdiept in de complexiteit van de productie en producten van aluminium en ontdekte dat de sector een aantal voordelen biedt die ondersteuning op de lange termijn zouden moeten bieden, zelfs in een recessie.

“Het lichte gewicht en de recycleerbaarheid van aluminium betekenen dat het een sleutelrol zal spelen in de transitie naar een groenere economie. Het Commodities Research-team van J.P. Morgan ziet de vraag naar aluminium in EV’s, wind en zonne-energie toenemen van ongeveer 2,4 miljoen ton in 2020 tot 3,8 miljoen ton in 2025.

Dit weerspiegelt een CAGR van ongeveer 10%, waarbij er een aanzienlijk potentieel is voor de versnelde acceptatie van elektrische auto’s op basis van de IHS-voorspelling van respectievelijk 23% en 45% penetratie tegen 2025 en vervolgens tegen 2030, “legde Peterson uit.

Alcoa produceert hoogwaardig primair aluminium, gefabriceerd aluminium en aluminiumoxide producten, en verkoopt en distribueert deze wereldwijd. Het bedrijf werkt met wereldwijde klanten in een breed scala van industrieën, waaronder alledaagse apparaten als huishoudelijke apparaten en kookgerei tot auto’s en fietsen, maar ook in de lucht- en ruimtevaart en auto’s.

Een toenemende economische tegenwind heeft Alcoa de afgelopen maanden wat pijn gedaan. Het betrof meer bepaald een combinatie van hardnekkige inflatie, hoge rentetarieven en verstoorde toeleveringsketens die samenwerken om de productiekosten op te drijven. Het bedrijf heeft echter zijn veerkracht bewezen door te laten zien dat het ‘groen kan worden’, tegen de sociale en politieke wind in kan roeien en dat terwijl het nog steeds kwaliteitsproducten levert.

Alcoa doet dat door zijn ecologische voetafdruk te verkleinen in vergelijking met traditionele aluminiumproducenten. De Sustana-productlijnen van het bedrijf – van koolstofarm aluminium, koolstofarm aluminiumoxide en gerecycled aluminium – bevatten aanzienlijke verbeteringen in het gebruik van koolstof. De EcoDura-lijn bevat minimaal 50% gerecycled materiaal, terwijl de CO-afdruk van de EcoLum-lijn met koolstofarm aluminium 3x beter is dan het gemiddelde in de branche.

Alcoa heeft dit bereikt door bij de basis te beginnen, meer bepaald in de gieterijen. De eigen Elysis-smelttechnologie van het bedrijf is de eerste koolstofvrije smelttechnologie in de wereldwijde aluminiumindustrie. Met behulp van deze technologie kan Alcoa aluminiumlegeringen smelten terwijl alleen zuurstof als gasvormig bijproduct wordt uitgestoten.

Alcoa’s resultaten voor het eerste kwartaal van 2023 toonden een omzet van $ 2,67 miljard, die $ 90 miljoen lager lag dan de prognose en neerkwam op een daling van 19% op jaarbasis. Het non-GAAP EPS-cijfer onder de streep was een nettoverlies van 23 cent per aandeel, in plaats van break-even, zoals Wall Street had verwacht.

Tegelijkertijd rapporteerde het bedrijf een belangrijk actief – meer dan $ 1,1 miljard aan beschikbare liquide middelen. Met die diepe zakken heeft Alcoa er alle vertrouwen in dat het een economische storm het hoofd kan bieden. Wat dit betekent voor Peterson van JPM wordt duidelijk uit zijn advies voor het aandeel: hij is bullish en legt dit als volgt uit:

“Ons standpunt berust op positieve vooruitzichten voor de aluminiumprijs, gezien de aanbodbeperkingen en de sterke, langdurige groeitrends van de grondstof, die kunnen helpen bij het financieren van aandeelhoudersrendementen en toekomstige groei-initiatieven. Het bedrijf heeft zijn kasfinanciering met betrekking tot zijn pensioen systematisch verbeterd en heeft geen schuldverplichtingen op korte termijn, waardoor het goed gepositioneerd is voor een recessievertraging”, aldus Peterson.

“Tenslotte”, voegde de analist toe, “zijn we van mening dat Alcoa ook goed gepositioneerd is voor de groeiende vraag naar aluminium in de energietransitie, naast de ‘vergroening’ van de grondstof zelf met de lancering van zijn koolstofarme Sustana-productlijn. De vooruitzichten zien er ook veelbelovend uit voor zijn gepatenteerde, koolstofvrije Elysis-smelttechnologie, die alle scope 1-emissies die verband houden met het smelten van aluminium elimineert, in plaats daarvan zuivere zuurstof uitstoot als bijproduct.”

8. Baker Hughes (BKR)

Baker Hughes opereert in aantrekkelijke markten, maar heeft zijn potentieel niet altijd waargemaakt. De oorsprong van het bedrijf ligt in de overnames van olie- en aardgasapparatuur door General Electric tijdens de vorige olieboom. Die bedrijven werden onderdeel van het olie- en aardgassegment van GE, dat later werd ondergebracht bij Baker Hughes.

Het achterliggende idee was dat de combinatie van GE’s stroomafwaartse, oppervlakte-, onderzeese en machineoplossingen een aanvulling zou vormen op de boordiensten, putevaluatie en voltooiingssystemen van de voormalige Baker Hughes om een full-stream olie- en aardgasapparatuur- en dienstenbedrijf te creëren.

Ondertussen zou GE zijn digitale mogelijkheden aan het nieuwe bedrijf toevoegen om zijn aanbod te verbeteren. Bovendien had Baker Hughes een aanzienlijke blootstelling aan gebieden als LNG en “nieuwe energie” -activiteiten zoals koolstofafvang en kooldioxidecompressie.

De fusie van GE’s olie- en aardgasactiviteiten met Baker Hughes werd voltooid in 2017, maar toen veranderde GE van koers en verzelfstandigde het hele segment onder de naam Baker Hughes in 2019. En GE kondigde onlangs aan dat het zijn resterende belang in het bedrijf van de hand zou doen.

Helaas heeft Baker Hughes het verwachte potentieel van de oorspronkelijke fusie niet helemaal waargemaakt. Na een periode van teleurstellende resultaten besloot het management om in het najaar van 2022 van vier operationele segmenten naar twee te gaan — oilfield services and equipment (OFSE) en industrial energy and technology (IET) – met als doel de jaarlijkse kosten met minstens $ 150 miljoen terug te dringen.

Hoewel het logisch is dat investeerders enige scepsis zouden hebben ten opzichte van Baker Hughes – niet in de laatste plaats vanwege de eerder opgelopen teleurstellingen – zijn de huidige marktomstandigheden (geleid door energieprijzen) gunstiger dan toen GE de overname afrondde.

De blootstelling van Baker Hughes aan olie en gas is zeer gediversifieerd. Het segment olievelddiensten en uitrusting biedt boorputdiensten en constructie-, productieoplossingen en oplossingen voor onderzeese en oppervlaktedruk voor de onshore en offshore olie-industrie. Het biedt ook nieuwe energieoplossingen, zoals geothermie en koolstofafvang technologie.

Ondertussen biedt het segment industriële en energietechnologie gas en industriële technologie die wordt gebruikt in midstream olie en gas, vloeibaar aardgas (LNG) en upstream en downstream olie en gas. Dus terwijl traditionele fossiele brandstoffen nog steeds het grootste deel van de inkomsten en inkomsten opleveren, biedt Baker Hughes ook groeipotentieel op de markt voor LNG en andere energieoplossingen. Zo stegen de bestellingen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 met 12% op jaarbasis tot 7,6 miljard dollar, waarbij 1,4 miljard dollar van die bestellingen van LNG kwam.

Ondertussen zei CEO Lorenzo Simonelli tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers: “We hebben eerder verklaard dat we geloven dat tegen het einde van dit decennium de nieuwe energieorders in de orde van grootte van $ 6 miljard tot $ 7 miljard zouden kunnen liggen en dat zou overeenkomen met ongeveer 10 % van onze Gas Tech-bestellingen.”

Naast de nieuwe energie/LNG-mogelijkheid heeft Baker Hughes een herstructureringsprogramma lopen om tegen eind 2023 $ 150 miljoen aan jaarlijkse kosten te besparen. Baker Hughes biedt investeerders een aantrekkelijke mix van traditionele energieoplossingen, een groeistimulans van LNG/nieuwe energieoplossingen, en een zelfhulp kostenbesparend verhaal. Het is een opwindende mix die het aandeel tot een van de beste spelers op de energiemarkt maakt. En een aandeel dat goed kan standhouden in een inflatoire omgeving.

9. BorgWarner (BWA)

BorgWarner Inc. heeft in de eerste helft van 2023 aangekondigd dat het de overname van Hubei Surpass Sun Electric’s (SSE’s) Electric Vehicle Charging Solution, Smart Grid en Smart Energy-activiteiten heeft afgerond. De overname betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de elektrificatieactiviteiten van BorgWarner in Azië en zal naar verwachting een aanvulling vormen op de bestaande oplaadvoetafdruk van het bedrijf in Europa en Noord-Amerika.

De analisten zijn van mening dat SSE een uitstekende strategische match is, aangezien BorgWarner zijn oplaadexpertise versterkt en profiteert van de ingrijpende verschuiving in de sector naar elektrificatie. Zodoende profiteert het bedrijf van de energietransitie.

Al meer dan 130 jaar is BorgWarner een transformerende wereldwijde productleider die succesvolle mobiliteitsinnovatie op de markt brengt. Vandaag versnelt het management de wereldwijde transitie naar eMobility — om te helpen bouwen aan een schonere, gezondere en veiligere toekomst voor iedereen.

Het dividend van BorgWarner wordt goed gedekt door de winst. Het dividendrendement is misschien een beetje laag, maar de duurzaamheid van de betalingen is ook een belangrijk onderdeel van het evalueren van een inflatiebestendig dividendaandeel. Op die duurzaamheid valt niets aan te merken. De inkomsten van BorgWarner dekken het dividend echter ruimschoots.

Het volgende boekjaar 2024 zal de winst per aandeel met 76,6% kunnen groeien. Ervan uitgaande dat het dividend de recente trends voortzet, denken we dat de uitbetalingsratio volgend jaar 9,7% zou kunnen bedragen, wat een houdbaar percentage is.

10. Corning (GLW)

Corning is uniek gepositioneerd in het 5G-universum en blinkt uit in het produceren van glasvezelkabels, de kritieke componenten die nodig zijn om aan de snelheids- en capaciteitsbehoeften van 5G te voldoen. Vorig jaar zorgde Corning voor opschudding en onthulde het zijn robuuste TXF-vezel die een transmissiesnelheid van 800 gigabit per seconde bereikte over 800 km. Deze robuuste innovatie biedt een enorm potentieel voor langeafstandstransmissies, klaar om een revolutie teweeg te brengen in tal van industrieën.

Hoewel de afgelopen kwartalen een trager beeld wat betreft de groei hebben geschetst vanwege de uitdagingen op de Chinese markt, blijven de vooruitzichten op wat langere termijn spectaculair goed. Naarmate de macro-economische tegenwind afneemt, wordt verwacht dat Corning’s weer aan kracht zal winnen.

Bovendien is een belangrijk element voor Corning het ijzersterke dividendprofiel, het bedrijf kan bogen op 12 jaar opeenvolgende groei en een aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 3%. Voor investeerders die naar de 5G-horizon kijken, is Corning een aandeel dat in overweging mag worden genomen voor een inflatiebestendige portefeuille.

De technologie gaat verder dan software, inclusief hardware en materialen die soms op het snijvlak van de wetenschap moeten gezocht worden. Op technologisch vlak is het bedrijf dus alleszins vooruitstrevend. Corning verkoopt ook verschillende gespecialiseerde glas- en materiaalproducten, zoals beeldschermen voor smartphones en glasvezel voor communicatie. De eindmarkten strekken zich uit over de hele economie, van de auto-industrie tot ruimtevaart en defensie.

Corning is een typisch dividendaandeel met 13 opeenvolgende dividendverhogingen op zijn naam. De belegger kan zien dat de dividenduitkeringsratio momenteel meer dan 100% bedraagt. Het bedrijf heeft een zwak jaar 2022 achter de rug door een zwakkere vraag in sommige eindmarkten.

Het management verwacht echter dat de contante winsten in het tweede kwartaal van 2023 positief zullen worden en er staat $ 1,1 miljard aan contanten in de boeken geschreven. Beleggers moeten dus niet vrezen dat er een verlaging van het dividend aankomt, tenzij de markomstandigheden drastisch zouden veranderen.

De tegenwind van het bedrijf op korte termijn heeft het aandeel naar een K/W van 15 geduwd op basis van de winstverwachtingen voor 2023, en dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van het afgelopen decennium. Een aandeel met een dividendrendement van ruim 3% en een winst per aandeel dat naar verwachting jaarlijks met 7% zal groeien, biedt beleggers een interessante gok op dubbelcijferige totaalrendementen, met extra potentieel als Corning zijn prestaties kan verbeteren.

11. American Tower (AMT)

American Tower: de wereld kan eigenlijk niet zonder deze REIT. Zoals de meeste mensen, gebruikt u uw smartphone waarschijnlijk meerdere keren per dag. En de Amerikanen (maar ook mensen elders in de wereld) hebben aan bedrijven American Tower te danken voor het vermogen om dit te doen.

De 226.000 communicatiemiddelen (zendmasten, gedistribueerde antennesystemen en datacenters) van deze Real Estate Investment Trust (REIT) maken het voor telecombedrijven mogelijk om mobiele diensten en data aan klanten te leveren.

Naarmate meer mensen over de hele wereld smartphones bezitten en meer draadloze data gebruiken, zal de infrastructuur van American Tower in de loop van de tijd alleen maar belangrijker worden. Dit geeft de REIT het vertrouwen om in 2023 een dividendgroei van 10% per aandeel na te streven. Naast het dividendrendement van (op moment van schrijven) bijna 3,5% is dit een zeldzame mix van inkomsten en groeipotentieel.

De kers op de taart is dat de American Tower aandelen momenteel kunnen worden gekocht tegen een verhouding prijs/aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) per aandeel van 19,1. Dat is een goedkope waardering voor een bedrijf dat klaar is voor sterke toekomstige groei.

American Tower heeft een enorme aanwezigheid op het gebied van de wereldwijde communicatie-infrastructuur met zijn 225.000 zendmasten. Het traject van de omzetgroei is ronduit verbazingwekkend, met een omzetgroei van 14% tot $ 10,7 miljard vorig jaar. AMT zette zijn sterke prestatie voort in het eerste kwartaal van 2023 en realiseerde opnieuw winst- en omzetverbetering. Het rapporteerde een omzet van $ 2767,2 miljoen en een stijging van 8,6% in de aangepaste EBITDA.

Vooruitkijkend naar 2024 wil American Tower blijven profiteren van zijn wereldwijd diverse portfolio van communicatie-infrastructuur. Nu voortdurende investeringen in carriernetwerken en een record organische groei van nieuwe bedrijven in de VS en Canada het momentum stimuleren, bevindt het bedrijf zich in een pole position om de 5G-golf te stimuleren.

12. KLA Corporation (KLAC)

KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) is een in Californië gevestigd bedrijf dat oplossingen voor procescontrole, procesondersteuning en opbrengstbeheer ontwerpt, produceert en op de markt brengt voor de halfgeleider- en elektronica-industrieën over de hele wereld.

De resultaten van KLA Corporation voor het fiscale tweede kwartaal van het boekjaar 2022-2023 eindigend op 31 december zagen er een stuk beter uit dan die van Intel. De omzet van $ 2,98 miljard was 27% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en overtrof de verwachtingen van KLA in het vorige inkomstenrapport. Het aangepast nettoresultaat van $ 1,05 miljard kwam neer op 23% groei jaar op jaar, wat neerkomt op aangepaste winst van $ 7,38 per aandeel.

Cyclische ups en downs maken deel uit van hoe de chipindustrie werkt, dus het is niet inherent verontrustend om KLA Corporation (maar ook Intel en de andere chipbedrijven) door mindere periodes te zien gaan. De halfgeleidersector maakte twee en een half jaar van hoogconjunctuur door, maar sommige analisten vrezen nu een inzinking nu de wereldeconomie vertraagt.

Consumenten die tijdens de plandemie computers en telefoons hebben ingeslagen, hebben waarschijnlijk een relatief nieuw apparaat in bezit en zullen dus niet zo snel switchen. De recente schattingen voor de pc-verkopen en andere consumentenelektronica voor 2023 als geheel zijn eerder somber.

Als we echter kijken naar de lange termijn groei met nieuwe chips verslindende toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, autonome EV’s en het internet der dingen, zou er uiteindelijk een sterk opleving moeten plaatsvinden.

KLA Corporation is een van de weinige bedrijven die de ruimte voor halfgeleiderapparatuur domineren. Het bedrijf is verreweg de leider op het gebied van inspectie- en metrologieapparatuur, die logica- en geheugenchips inspecteert op onvolkomenheden bij elke stap van het chipproductieproces.

De koers-winstverhouding (K/W) van KLA Corporation is gedaald tot een niveau dat voor het laatst werd gezien in de zwakke periodes voor de chipsector van 2014 en 2018-2019. KLA Corporation heeft onlangs ook haar terugkoopprogramma’s opgevoerd, met een versneld terugkoopprogramma van $ 3 miljard dat rond de dieptepunten van juni werd voltooid, waarbij een hoog percentage van zijn aandelen werd teruggetrokken. Het aandeel kan nu in de buurt van die prijsniveaus worden gekocht.

Dankzij die terugkopen zou KLA Corporation met een versnelde groei van de winst per aandeel uit de huidige cyclus moeten zien komen, wanneer het tij in de sector van de halfgeleiders weer keert. Tegen die achtergrond mag het aandeel in het lijstje met inflatiebestendige aandelen worden opgenomen.

13. Eastman Chemical (EMN)

Eastman Chemical, een voormalige dochteronderneming van Eastman Kodak (KODK), is een onafhankelijk, wereldwijd bedrijf voor speciale materialen dat een breed scala aan geavanceerde materialen, chemicaliën en vezels produceert voor alledaagse doeleinden.

In het eerste kwartaal van 2023 boekte Eastman een winst per aandeel van $ 1,63, wat neerkwam op een daling 20,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De consensusschatting van de analisten van $ 1,22 werd echter vlot geklopt. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg $ 2,41 miljard, waarmee het de consensusdoelstelling van $ 2,37 miljard overtrof. De omzet daalde echter met ongeveer 11% op jaarbasis.

Toch behoort EMN tot de top van de groeiaandelen op basis van eerder afgegeven prognoses. Het aandeel lijkt dan ook ondergewaardeerd, met aandelen die worden verhandeld tegen minder dan 10,8 keer de toekomstige winst. Daarentegen is de sector mediaanstatistiek 15,11 keer. Het aandeel lijkt dus zeker niet te duur.

14. Advanced Micro Devices (AMD)

Terwijl Microsoft uitblinkt in de softwarekant van cloud computing, is Advanced Micro Devices een geweldige manier om te investeren in de hardware die de industrie van de halfgeleiders mogelijk maakt. De chips van het bedrijf voeden datacenters over de hele wereld die meerdere cloudplatforms hosten. Tot de klanten van AMD behoren Azure, Google Cloud en Oracle, die allemaal de hardware van het bedrijf gebruiken om hun services aan te drijven.

Naarmate de sector zich ontwikkelt, is AMD goed gepositioneerd om te profiteren van een stijgende vraag naar chips, en het datacentersegment weerspiegelt dit al. De omzet in het segment steeg jaar op jaar met 64% in 2022 en bereikte $ 6 miljard.

Bovendien krijgt AMD steun van Microsoft om zijn AI-chipaanbod uit te breiden via financiële en technische middelen (volgens Bloomberg). De samenwerking is een grote groene vlag voor de toekomst van AMD, aangezien AI een grotere focus wordt voor cloudbedrijven.

Wat zijn aandelen betreft, is de forward koers/winst-groeiverhouding (PEG) van AMD van 0,2 een overtuigende maatstaf. Het cijfer suggereert dat de verwachte groei niet is in geprijsd in de huidige aandelenkoers, waardoor juni een goed moment is om te overwegen om in AMD te investeren. Dit AMD verdient dan ook een plaats in ons lijstje met inflatiebestendige aandelen.

Tot slot

Niet alle graan aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in graan: de beste graan aandelen voor 2023

Bent u op zoek naar een slimme investering in graan aandelen voor 2023? Nu de wereldwijde vraag naar graan gestaag toeneemt, kan beleggen in graan een uitstekende manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en vermogen op lange termijn op te bouwen. Om u op weg te helpen, hebben we een lijst samengesteld van de beste graan aandelen die dit jaar het overwegen waard kunnen zijn. In dit artikel bekijken we wat deze bedrijven onderscheidt van de rest en wat hun potentiële voor- en nadelen zijn. Maar eerst verdiepen we ons in beleggen in graan.

Gevolgen van oorlog voor tarwesector

Meer belangstelling voor graan aandelen

Graan aandelen kunnen een zeer interessante belegging vormen. De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad vanwege de rol als graanproducent van de wereld. Het heeft bijgedragen tot inflatie, een zich ontwikkelende energiecrisis, een tekort aan grondstoffen en sancties die gevolgen hebben voor bedrijven die hun activiteiten in Rusland moesten beëindigen.

Daarmee zijn ook de graan aandelen in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. De graanprijs staat op recordhoogte en duwt de koersen van graan aandelen omhoog. Wereldwijd zijn de tarweprijzen omhooggeschoten. De Chicago Board of Trade meldde dat tarwe futures een recordhoogte bereikte van $ 13,50 per bushel. De intensiteit van de oorlog en de daaruit voortvloeiende uitdagingen in de toeleveringsketen werden als reden genoemd.

Tarwemarkt onder druk

De Voedsel- en Landbouworganisatie FAO onthulde dat Rusland en Oekraïne verantwoordelijk zijn voor 14% van de wereldwijde tarweproductie. Zelfs vóór de oorlog stonden de graan aandelen in de belangstelling. De handelsembargo’s, de lagere tarweproductie in Rusland, Canada en de Verenigde Staten zette de tarwemarkt onder zware druk.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft in 2022 een rapport uitgebracht waarin staat dat de wereldtarweprijzen met 2,1% zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van de wereldwijde leveringsonzekerheid in het Zwarte Zeegebied die de export uit Oekraïne en de Russische Federatie belemmerde.

Stijging van graanindex

De FAO Cereal Price Index bedroeg in februari 2022 gemiddeld 144,8 punten, een stijging van 4,2 punten ten opzichte van januari en 18,7 punten ten opzichte van het voorgaande jaar. In februari stegen de prijzen van alle belangrijke granen en granen in vergelijking met de voorgaande maand. Beleggen in graan aandelen werd opeens een stuk interessanter.

Krap tarweaanbod

Afgezien van Rusland en Oekraïne zijn de belangrijkste tarwe producerende regio’s de Europese Unie, de Verenigde Staten, Australië en Argentinië. Deze landen zijn goed gepositioneerd om te profiteren van het krappe aanbod in de Zwarte Zee-regio. De VS, Argentinië en Brazilië hebben echter te maken met droogte en de hoge tarweprijzen kunnen blijven stijgen, zelfs als de uitdagingen in de toeleveringsketen worden opgelost.

Canadese tarwe zag de grootste prijsschok volgens rapporten op 10 februari en steeg met $ 22 per ton in januari tot $ 405 per ton in februari. Evenzo stegen de noteringen in Australië tot $347 per ton tarwe, gezien de sterke internationale vraag, voornamelijk uit China en Indonesië.

Wereldwijde veranderingen voor tarwesector

Te midden van de bezorgdheid over de beschikbaarheid als gevolg van geopolitieke spanningen, is er veel vraag naar grondstoffen zoals tarwe, waarvan bedrijven als Adecoagro S.A. (NYSE:AGRO), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) en Bunge Limited (NYSE:BG) profiteren. Nochtans zijn er nog heel wat meer graan aandelen op de internationale beurzen genoteerd. Daarover later meer.

Instabiliteit en stijgende graanprijzen

Eerst droogte, nu oorlog: de wereldwijde tarwevoorziening lijkt in gevaar (en hou dan de graan aandelen in de gaten). De graanprijzen stijgen enorm, waardoor het risico op voedseltekorten en honger in sommige regio’s van de wereld toeneemt en de voedselkosten in de Verenigde Staten verder oplopen. Door de corona maatregelen waren de voedselprijzen overigens al gestegen.

Nu heeft de Russische oorlog in Oekraïne – een oorlog tussen twee topproducenten van tarwe en in een regio die bekend staat als de graanschuur van Europa – de tarweprijzen doen stijgen. Het risico op ernstige voedseltekorten en honger in sommige regio’s van de wereld is toegenomen. De voedselprijzen dreigen verder te stijgen.

De instabiliteit op de markt zorgt ervoor dat veel Amerikaanse boeren, vooral die in het door droogte geteisterde Westen, problemen hebben omdat ook de kosten voor brandstof, kunstmest en andere belangrijke landbouwcomponenten stijgen.

Verbod op export Oekraïense tarwe

De Oekraïense regering verbood in de lente van 2022 de export van tarwe en andere basisvoedselproducten. Een stap die noodzakelijk was, aldus Roman Leshchenko, de Oekraïense minister van Agrarisch en Voedselbeleid. Hij schreef in een Facebook-bericht als toelichting: “Om te voorzien in de behoeften van de bevolking op het gebied van kritieke voedingsproducten en om een humanitaire crisis te voorkomen.” De graan aandelen profiteerden van dit bericht.

Samen zijn Oekraïne en Rusland goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde tarwe-export, zei Mark Welch, een professor in de afdeling landbouweconomie aan de Texas A&M University. Dus dat de Oekraïense regering de export beperkt, geeft aan hoe ernstig de situatie is”, zei Welch.

Rapport Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN

Volgens een recent rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties hadden 720 miljoen tot 811 miljoen mensen honger in 2020. De wereldvoedselprijzen, die al stegen als gevolg van de overheidsmaatregel vanwege corona, bereikten in februari 2022 een recordhoogte, toen ze volgens de VN met ongeveer 2,1 procent stegen.

Tarwe is een wereldwijde grondstof en door oorlog gerelateerde tekorten maken de prijzen volatieler. De Verenigde Staten exporteren ongeveer de helft van hun tarwevoorraad. “We zullen dat in eigen land voelen, in termen van voedselinflatie of voedselprijsdruk”, zei Welch. “Wereldwijd wordt die situatie natuurlijk veel ernstiger voor landen die sterk afhankelijk zijn van graanimport.” Een situatie waar de graan aandelen dan weer van kunnen profiteren.

Landen afhankelijk van tarwe-import

Landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië zijn sterk afhankelijk van import uit Oekraïne en Rusland. Ongeveer een derde van de totale tarwe-export van Oekraïne gaat volgens de International Grains Council naar drie landen: Egypte, Indonesië en Bangladesh.

Landen met groeiende tarweproductie

Sommige landen, zoals Australië en India, hebben uitstekende jaren voor de tarweproductie achter de rug. Dit zou kunnen helpen de wereldwijde impact van de oorlog in Oekraïne in te dammen. Vraag is echter of dat voldoende zal zijn. “Er is een mogelijkheid om handelsstromen en bronnen te verschuiven waar we normaal niet aan denken en die ons wat tijd kunnen geven om te zien hoe lang en diep dit conflict is en of het zich uitbreidt”, zei Welch.

Stijgende productiekosten door oorlog

De gevolgen van de oorlog – en snel veranderende markten – doen de hoofden van Amerikaanse tarweboeren tollen. “Het is gewoon een schok voor het graansysteem”, zegt Mike Carstensen, een tarweboer in de staat Washington. “Het is niet allemaal rooskleurig op de boerderijen in de VS.”

Hoewel de prijzen aanzienlijk zijn gestegen sinds het conflict begon, zijn de kosten van zaken als brandstof, kunstmest, herbiciden en pesticiden eveneens door het dak gevlogen. “De kosten van onze input zijn ook gek geworden. Een deel daarvan is de energiecomponent die ook een belangrijke rol speelt in het conflictgebied”, zei Carstensen.

Sancties tegen Rusland hebben de olie- en gasprijzen opgedreven, waardoor de kosten voor het besturen van tractoren in het veld en het vervoer van tarwe naar de belangrijkste markten per vrachtwagen of, zoals gebruikelijk in de Amerikaanse Pacific Northwest, per binnenschip, stijgen.

Ook de kunstmestkosten stijgen, gedreven door de grote vraag en de hoge gasprijzen. Naarmate de prijs van gewassen zoals tarwe en maïs stijgt, proberen boeren meer stikstofkunstmest toe te passen. Veel meststoffen worden geproduceerd via een chemisch proces met aardgas. Ongeveer 75 procent van de productie van deze meststoffen zijn eigenlijk de kosten van aardgas, zei Welch.

Wie wil beleggen in graan aandelen, moet daar uiteraard rekening mee houden. “Als de prijs van aardgas stijgt, gaat de prijs van kunstmest omhoog”, zegt Ben Barstow, een boer in het zuidoosten van Washington, die verschillende gewassen teelt en gedwongen is om fors te bemesten. Herbiciden en pesticiden, die verstrikt zijn geraakt in de productie en vertragingen in de toeleveringsketen, blijven schaars en zijn hoog geprijsd.

Gevolgen van droogte door klimaatverandering

Een groot deel van de westelijke VS blijft verstrikt in droogte, die volgens recent onderzoek is verergerd door klimaatverandering. Sommige regio’s zijn bijzonder hard getroffen. In de staat Washington zorgde de hittegolf en droogte van 2021 ervoor dat de tarweproductie daalde tot ongeveer de helft van het totaal van het jaar ervoor.

“We hebben nog steeds een tekort aan bodemvocht”, zei Barstow. “Het is typisch een boerenaangelegenheid, we klagen nu eenmaal graag. Je kiest een beetje waar je je het meest zorgen over wilt maken en laat de rest los. Maar dat er problemen zijn, staat als een paal boven water.”

Toekomstperspectief tarwesector

Welch zei dat de tarweprijzen en de impact van de oorlog in Oekraïne nog enige tijd duister zullen blijven en zullen afhangen van hoelang de oorlog duurt. In tijden van vrede zouden Oekraïense boeren zich nu voorbereiden op het planten van hun zomertarwe. Tegen het einde van de zomer willen ze de wintertarwe oogsten die al is geplant en nu inactief is.

“Zullen ze toegang hebben tot hun velden, laat staan tot de input die ze nodig hebben – de kunstmest, brandstof en zaad – om een nieuw gewas op hun velden op te zetten?” vroeg Welch zich af. Voor Carstensen is het belangrijk om perspectief te houden.

“We klagen allemaal over inflatie, maar we hebben geen bommen die op ons hoofd neer regenen en geen familieleden die worden opgeblazen”, schreef hij in een e-mail. “Het is een menselijke crisis.” Zo moeten ook beleggers in graan aandelen tegen de situatie aankijken. Investeren in deze aandelen geeft de bedrijven mogelijkheden te investeren in deze sector.

Uitdagingen voor tarwesector

Uit bovenstaande blijkt een duidelijk plaatje: de tarweboeren staan voor serieuze uitdagingen die het best kunnen worden aangepakt door middel van onderzoek in laboratoria en plantenrassen die zijn aangepast aan lokale uitdagingen. Zo kan beleggen in graan aandelen een interessante mogelijkheid worden.

Zonder onderzoek zullen de uitdagingen van plagen en plantenziekten ongecontroleerd blijven en zal het doel om de tarweproductie vóór 2030 te verdubbelen om een groeiende wereldbevolking te voeden, onvervuld blijven. In dit scenario is voor graan aandelen nog een belangrijke rol weggelegd. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de tarwesector mee opgezadeld zit?

 • Fusarium-hoofdziekte
 • Roest
 • Ongedierte en insecten

Fusarium-hoofdziekte

De schimmel Fusarium-hoofdziekte (FHB), of korst, is een schimmelziekte die kan voorkomen bij alle tarweklassen in de VS, maar wordt het meest gezien bij zomer- en wintertarwe, durum en gerst. FHB kan aanzienlijke opbrengstverliezen en kwaliteitsverminderingen veroorzaken.

Opbrengstverliezen in tarwe ontstaan door steriliteit van de bloemen. Extra opbrengst- en kwaliteitsverlies kunnen optreden wanneer verschrompelde, lichte korrels worden geproduceerd als gevolg van infectie. Kwaliteitsverminderingen kunnen ook optreden als schimmeltoxines (mycotoxinen) worden geproduceerd in geïnfecteerd zaad.

De toxines zijn onaanvaardbaar voor bepaalde eindtoepassingen, dus graan dat toxine bevat, wordt op de markt gedegradeerd. Tarwetelers gebruiken veel hulpmiddelen om deze ziekte te beheersen als gevolg van het onaanvaardbare kwaliteitseffect en zijn voortdurend op zoek naar effectievere technologie om de ziekte te bestrijden. Succes in deze strijd kan de graan aandelen op de beurs een extra duwtje in de rug geven.

Roest

De tarweproductie en de voedselzekerheid in de wereld lopen gevaar als gevolg van verwoestende graanroestziekten, waaronder Ug99 tarwestengelroest. In tegenstelling tot andere ziekten die de opbrengst of kwaliteit kunnen verminderen, kan stengelroest de hele plant doden.

Er wordt onderzoek gedaan om de kwetsbaarheid van Amerikaanse tarwevariëteiten voor Ug99 te beoordelen en om resistente genen te identificeren voor het veredelen in nieuwe variëteiten. Verbeterde variëteit en ontwikkeling van kiemplasma is de enige manier om de effecten van Ug99 te voorkomen en te minimaliseren wanneer het in de VS aankomt.

Naast het risico van Ug99, omvatten de huidige uitdagingen bladroest en streeproest die bijna elk jaar ernstige verliezen in de Amerikaanse tarweproductie veroorzaken. Roestpathogenen evolueren snel en hebben veel belangrijke genen voor resistentie overwonnen. Beleggers in graan aandelen moeten ook hier rekening mee houden.

Ongedierte en insecten

Het verminderen van schade door insectenplagen vereist geïntegreerde benaderingen en gezamenlijk onderzoek dat specifiek is voor elke belangrijke productieregio. Samenwerking tussen USDA/Agricultural Research Service (ARS) en universiteiten voor grondtoelagen is hierbij cruciaal.

Russische tarweluis, Hessische vlieg en tarwestengelbladwesp zijn drie insecten die steeds virulenter worden en moeten worden aangepakt. Beleggers in graan aandelen hebben van deze beestjes ongetwijfeld nog nooit gehoord, maar toch spelen ze een belangrijke rol in het verhaal.

Genetische resistentie blijft de meest milieuvriendelijke en effectieve strategie om deze insectenplagen en andere op de lange termijn te bestrijden. Er zijn echter nieuwe genetische bronnen van resistentie en effectievere screeningsmethoden nodig om tot duurzame resistentie te komen.

Ook is een beter begrip nodig van de biotypes van insecten, hun evolutie en de mechanistische basis van insectenvirulentie en gastheerresistentie. Kortom, voor beleggers in graan aandelen is er nog heel wat werk aan de winkel. Maar hoe zit het eigenlijk met het potentieel van die graan aandelen?

Hoe te beleggen in graan?

Aandelen

De toenemende wereldwijde vraag zorgt ervoor dat de graanprijzen stijgen en daar profiteren de beleggers van. Maïs, sojabonen en tarwe zijn populaire granen die door de wereldwijd stijgende vraag van aanzienlijke prijsstijgingen genieten. En dus kansen bieden voor de beleggers.

Maar er zijn nog andere manieren om te beleggen in graan. Beleggers kunnen blootstelling krijgen aan de graanmarkt door te handelen in futures, opties en exchange traded funds (ETF’s) voor landbouwgrondstoffen op basis van individuele risicotolerantie en financiële draagkracht.

Futures

Investeer alleen in futures op de graanmarkt als u een hoge risicotolerantie heeft. Een futures-contract is een overeenkomst om de onderliggende grondstof op een bepaald moment tegen een vaste prijs te kopen of verkopen.

De contractspecificaties geven aan hoeveel van de grondstof wordt verhandeld, samen met de initiële en onderhoudsmarges die per contract vereist zijn. Een futurescontract voor sojabonen beheert bijvoorbeeld 5.000 bushels en heeft een initiële marge van $ 3.375 en een onderhoudsmarge van $ 2.500.

Graanfutures hebben een hoge hefboomwerking en één vinkje, dat is ¼ van een cent, is gelijk aan $ 12,50, wat een beweging van één cent een waarde van $ 50 geeft. Graanmarkten zijn zeer volatiel en beleggers in futures moeten hun transacties voortdurend in de gaten houden. Daarom kan het verstandig zijn om in de veel minder volatiele graan aandelen te beleggen.

Wilt u het voorzichtiger spelen, maar toch genieten van een hefboomeffect? Kijk dan naar een commodity futures-optie, die u het recht geeft maar niet de verplichting om een commodity futures-contract te kopen of verkopen tegen een vaste prijs voordat de optie afloopt.

Opties

Opties hebben een aanzienlijk lager risico dan grondstoffen futures, aangezien het totale bedrag dat u kunt verliezen de prijs is die u voor de optie hebt betaald, plus de commissie. Als maïs bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen $ 724,0 ($ 7,2400 per bushel), kunt u een call-optie kopen die in maart 2013 afloopt met een uitoefenprijs van $ 725,00 ($ 7,2500), genoteerd op $ 30 voor $ 1.500.

Maïs is geprijsd in centen, dus de $ 30 wordt gelezen als 30 cent vermenigvuldigd met 5.000 bushels. Als de prijs van maïs boven de uitoefenprijs van $ 7.250 komt voordat de optie afloopt, kunt u de transactie sluiten met winst. Als het op $ 7.250 blijft of daalt, verliest u echter uw investering.

ETF’s

Voorzichtige beleggers kopen bijvoorbeeld landbouw-ETF’s, die minder risico met zich meebrengen voor de graanbelegger dan futures of opties. De PowerShares DB Agriculture ETF volgt een landbouwindex die tarwe, maïs, sojabonen en suiker omvat. Teucrium Funds biedt de Teucrium Corn ETF en Teucrium Soybean ETF aan voor wie puur wil spelen op de onderliggende grondstof.

Het potentiële verlies is beperkt tot de aankoopprijs van de ETF plus eventuele vergoedingen of commissie. Helaas zijn deze ETF’s alleen toegankelijk voor Amerikaanse en niet voor Europese beleggers. Bovendien zitten in een ETF zowel kaf als koren. Zo komen we automatisch toch weer bij graan aandelen terecht wanneer we het kaf van het koren willen scheiden.

Risico’s en verwachtingen voor tarwesector

De wereldwijde tarwemarkten zullen waarschijnlijk krapper worden tijdens de periode 2022/2023 en daarna. Ondertussen zijn er nog steeds verschillende leveringsrisico’s voor het volgende verkoopseizoen, wat de prijzen tot het einde van 2023 zou moeten ondersteunen.

Afname tarwevoorraden

Ondanks het feit dat Oekraïne in het seizoen 22/23 aanzienlijk minder tarwe heeft geproduceerd, wordt verwacht dat de wereldwijde tarweproductie in het huidige seizoen nog steeds hoger zal uitkomen. Dit is voornamelijk te danken aan een herstel van de Canadese productie en aan het feit dat Rusland dit seizoen een recordoogst van meer dan 90 ton produceert.

Maar zelfs met een groei van het aanbod, wordt verwacht dat de wereldwijde eindvoorraden tarwe voor 22/23 zullen afnemen tot iets minder dan 268 miljoen ton – het laagste niveau sinds 2016/2017. Door een grotere vraag in China, zijn de voorraden ex-China aanzienlijk krapper en bedragen ze ongeveer 123 miljoen ton – het laagste niveau sinds 2007/2008. Wat voor prijsdruk op de markt zorgt.

Problemen rondom Oekraïense tarweproductie

Het is duidelijk dat de Oekraïense tarweproductie in de periode 22/23 heeft geleden onder de oorlog. Door de aanhoudende oorlog zou niet het volledige areaal zijn geoogst. Oekraïne plantte meer dan 6 miljoen hectare wintertarwe voor het seizoen 22/23, maar slechts ongeveer 4,6 miljoen hectare werd geoogst. Als gevolg hiervan wordt de Oekraïense tarweproductie geschat op ongeveer 20 miljoen ton, tegen 33 miljoen ton in het voorgaande seizoen.

Het probleem rond de Oekraïense aanvoer dit seizoen gaat echter duidelijk niet alleen over de productie, maar ook over de mogelijkheid om te exporteren. Het Black Sea Grain Initiative heeft inderdaad grotere exportvolumes mogelijk gemaakt, maar moet steeds opnieuw onderhandeld worden. De export van tarwe op jaarbasis is nog steeds met ongeveer 55% gedaald, terwijl de export voor het volledige seizoen naar verwachting met 42% op jaarbasis zal dalen tot een totaal van 11 miljoen ton. Hoewel de graandeal voor de Zwarte Zee half 2023 is verlengd, is er nog steeds een groot bevoorradingsrisico vanuit die Zwarte Zee.

Verwachtingen voor Russische tarweproductie

De Russische tarweproductie heeft het voorbije oogstseizoen echter sterk gepresteerd en boeren zullen naar verwachting een recordoogst van meer dan 90 miljoen ton oogsten. Dit is het resultaat van goede groeiomstandigheden. De Russische tarwe-export had het aanvankelijk moeilijk in het seizoen, maar het beeld verbeterde naarmate de tijd vorderde.

Hoewel er geen specifieke sancties zijn tegen de export van Russische voedingsproducten, zal er een behoorlijke mate van zelfsanctie zijn en wordt het dus mogelijk moeilijker om financiering, verzending en verzekering voor deze handel te krijgen. Geschat wordt dat Rusland in 23/24 circa 42 miljoen ton tarwe zou kunnen exporteren, tegenover 33 miljoen ton vorig seizoen. Deze export zou nog steeds onder het volledige potentieel liggen en daarom wordt verwacht dat Rusland volgend seizoen een grotere voorraad zal hebben.

Verwachtingen voor Amerikaanse tarweproductie

De Verenigde Staten zullen naar verwachting de totale tarweproductie in 22/23 grotendeels ongewijzigd zien ten opzichte van 21/22. Dit ondanks een sterk herstel van de productie van zomertarwe. De productie in 22/23 wordt geschat op 44,9 miljoen ton, een stijging van 0,2% op jaarbasis, hoewel dit nog steeds onder het niveau van de afgelopen jaren ligt. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de eindvoorraden in de VS voor 22/23 de krapste zullen zijn sinds 07/08.

Verwachtingen voor Europese tarweproductie

Het drogere weer in Europa heeft gewogen op de tarweopbrengsten in de Europese Unie. Deze lagere opbrengsten hebben het grotere areaal in de regio gecompenseerd. Als gevolg hiervan is de totale tarweproductie in de EU in 2022/2023 naar schatting met bijna 3% op jaarbasis gedaald tot 134 miljoen ton. Deze lagere productie zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke daling van de voorraden in de EU.

Verwachtingen voor Indiase tarweproductie

Wat India betreft, was er veel rumoer rond de regering die eerder dit jaar een exportverbod voor tarwe instelde. Dit was het gevolg van bezorgdheid over een binnenlandse hittegolf en meer algemeen de zorgen over stijgende voedselprijzen na de Russische invasie van Oekraïne.

Hoewel India in nominale termen een grote producent van tarwe is (meer dan 100 miljoen ton), is het relatief gezien een marginale exporteur. Daarom zou India, ongeacht het exportverbod, geen rol van betekenis hebben kunnen spelen bij het compenseren van Oekraïense bevoorradingsverliezen.

Verwachtingen voor Australische tarweproductie

Australië zal naar verwachting in 22/23 de op een na grootste tarweoogst ooit zien, met een verwachte oogst van 34,5 miljoen ton. En hoewel de hevige regenval gedurende een groot deel van het jaar de oogstvooruitzichten heeft doen groeien naarmate het jaar vorderde, heeft deze regenval aanleiding geven tot bezorgdheid over de kwaliteit van het graan.

Bovendien, hoewel Australië op weg is om voor de tweede keer op rij een grote oogst te produceren, zijn er beperkingen in de exportcapaciteit, waardoor een groot deel van dit volume niet op tijd uit het land kan raken.

Risico’s voor Oekraïense exportstromen

Het potentieel voor lagere productie bij de belangrijkste producenten in 23/24 kan uiteraard opwaartse druk op de prijzen veroorzaken. Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn de risico’s gericht op een krappere tarwebalans in het verkoopseizoen 23/24. De belangrijkste onzekerheid situeert zich nog steeds rond Oekraïne, niet alleen in termen van hoeveel tarwe er wordt geproduceerd, maar ook of dit aanbod zal kunnen worden geëxporteerd.

Het Zwarte-Zee-initiatief is met 120 dagen verlengd, maar er blijven duidelijk risico’s voor deze exportstromen bestaan. Daarnaast zal het weer zoals gewoonlijk een belangrijke rol spelen en op dit moment zijn er al zorgen voor de volgende Amerikaanse wintertarweoogst. Het is ook belangrijk om rekening te houden met het weer, want dit speelt nog steeds een belangrijke rol op de tarwemarkt.

Risico’s voor Amerikaanse wintertarwe

In Amerika verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) dat de aanplant voor tarwe in 2023 met 3,9% op jaarbasis is toegenomen tot 47,5 miljoen hectare. De algemene kracht die we dit jaar in de tarweprijzen hebben gezien, zou de aanplant moeten ondersteunen. Hogere prijzen doet meer boeren tarwe planten.

Er zijn zoals gezegd zorgen over de Amerikaanse wintertarwe. Wintertarwe verkeerde in de lente van 2023 in de slechtste toestand sinds 20 jaar – slechts iets meer dan 30% van de wintertarweoogst werd als goed tot uitstekend beoordeeld. De slechtere staat van het gewas is te wijten aan droogte: 75% van het wintertarweareaal staat momenteel onder droogte, terwijl meer dan 50% van het areaal in ieder geval te lijden heeft onder ernstige droogte.

Dit suggereert dat we een terugval zouden kunnen zien in de opbrengsten van wintertarwe, en dit is essentieel voor de totale Amerikaanse productie, aangezien wintertarwe gemiddeld ongeveer 70% van de totale tarweproductie uitmaakt. Deze slechte oogstconditie garandeert echter niet dat de opbrengsten lager zullen zijn, maar de risico’s nemen zeker toe dat de binnenlandse tarwebalans in de VS volgend seizoen verder zal verkrappen.

Risico’s voor Oekraïense tarweproducten

Oekraïne zou vanwege de aanhoudende oorlog minder wintertarwe hebben aangeplant voor 23/24. Volgens gegevens van het ministerie zal het areaal wintertarwe voor volgend seizoen naar verwachting in totaal 3,8 miljoen hectare bedragen, wat 38% minder is dan dit jaar. Hoewel niet alle tarwegebieden dit seizoen zouden zijn geoogst vanwege de oorlogsomstandigheden.

Als we de verwachte aanplant voor volgend seizoen zouden vergelijken met het geschatte geoogste areaal voor het huidige seizoen, zou het neerkomen op een daling van 17%. Dus Oekraïne zal volgend seizoen een kleinere tarweoogst zien. Voor de voorjaars- en zomergewassen is er natuurlijk veel meer onzekerheid, aangezien dit afhangt van hoe de oorlog zich ontwikkelt.

Verwachtingen voor graan aandelen

Het lijkt erop dat het voor Rusland in 23/24 een uitdaging wordt om zijn vorige recordoogst te herhalen. Hevige regenval heeft de aanplant in de winter vertraagd, terwijl zwakkere prijzen in Russische roebels en exportheffingen niet helpen. Daarom is de kans groot dat het areaal komend seizoen zal krimpen. Vroege schattingen suggereren dat de Russische tarweproductie volgend seizoen met 10-15% zou kunnen krimpen.

Wat betekent dit voor de prijzen? Vroege schattingen geven aan dat we een verdere verkrapping van de wereldwijde balans voor 23/24 zouden kunnen zien, wat suggereert dat de tarweprijzen waarschijnlijk vrij hoog en goed ondersteund zullen blijven. Een belangrijk neerwaarts risico voor deze visie zou de-escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn, aangezien dit waarschijnlijk een vrij grote risicopremie in de markt zou wegnemen.

Voedselzekerheid in 2023

Voedselonzekerheid was in 2022 top-of-mind toen de gevolgen van het conflict in Oekraïne voor de productie van gewassen en het transport zich manifesteerden. Diplomatie hielp: de overeenkomst van het Black Sea Grain Initiative herstartte de export vanuit Oekraïne.

Internationale organisaties verscherpten het toezicht op de exportcontroles op voedsel en riepen op tot terughoudendheid van de overheid. Hoe zit het met 2023 en, bij uitbreiding, ook in 2024? Het einde van het gewapende conflict in Oekraïne is nog niet in zicht. Wat staat er op het spel als het Black Sea Grain Initiative in juli 2023 of later op het jaar niet wordt verlengd? Wat als Moskou de tarwe-export in 2023 opnieuw als wapen inzet?

Russische machtsmiddelen op tarwe-export

Omdat een oplossing voor het conflict nog niet in zicht is, blijft de omvang van de Russische invloed op de wereldtarwemarkt groot. De Russen kunnen, indien gewenst, tarwe opnieuw als wapen gebruiken. De Russische regering heeft drie middelen om de export van tarwe te bewapenen.

 • Al meer dan tien jaar past Rusland exportverboden, exportbelastingen en exportquota toe op zijn tarwezendingen. Dit beleid maakt deel uit van de Russische benadering van het beheer van de landbouwhandel. Alleen al vorig jaar veranderde Rusland het exportbeleid voor landbouwproducten 99 keer, volgens de Global Trade Alert-database.
 • Rusland zou kunnen weigeren het tijdelijke Zwarte Zee akkoord te verlengen. Regelmatig dringt Rusland aan op een tegenprestatie om dit akkoord te verlengen. Toen Rusland begin november 2022 aangaf dat het zich mogelijk terugtrok uit de deal, stegen de prijzen van tarwefutures bij de Chicago Board of Trade met 5,8%. Toen de deal eenmaal was verlengd, daalden de prijzen van futures slechts met 2%.
 • Rusland intervenieert sinds 2009 op de tarwemarkt via het handelsbedrijf UGC, eigendom van het Kremlin. Om graan van de wereldmarkt te houden, koopt UGC in het binnenland geteelde tarwe voor zijn voorraad. Reuters meldt dat UGC het Kremlin heeft aangeboden om tegen 2024 3 miljoen ton tarwe te kopen.

Russische motieven voor bewapening tarwe-export

Het identificeren van mogelijke motieven voor bewapening is ook niet moeilijk. Deze omvatten:

 • Rusland moet het conflict in Oekraïne financieren. Schattingen van de militaire uitgaven van Rusland lopen uiteen, maar ze lopen allemaal in de orde van grootte van tientallen miljarden dollars. Belastingen die worden geïnd op de export van miljarden dollars tarwe, helpen de invasie van Oekraïne te financieren op een moment dat andere inkomsten in gevaar komen.
 • Alleen al de dreiging om de export van Oekraïne te blokkeren, verlaagt de inkomens van Oekraïense boeren en ontmoedigt de stimulans om te planten voor toekomstige seizoenen, met domino-effecten voor de overheidsinkomsten van Kiev en daarmee voor zijn vermogen om zijn militaire campagne te financieren.

De mate waarin de Russische bewapening van tarwe de wereldmarkten en de voedselzekerheid verstoort, zal afhangen van factoren waarover Rusland geen controle heeft, waaronder de omvang van de wereldwijde tarweoogst. Dat de tarweprijzen vorig jaar niet uit de hand liepen, is misschien meer te danken aan geluk dan aan goed beleid.

Verwachtingen voor wereldwijde tarweproductie

Een aantal analisten wijzen erop dat Argentinië en Brazilië hun export van tarwe in de eerste helft van 2022 met 6,6 miljoen ton hebben kunnen uitbreiden. Dat geluk lijkt echter op te raken volgens de weloverwogen prognoses van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. In de update van december 2022 voorzag de USDA:

 • Een stagnerende wereldwijde tarweproductie (van 779,3 miljoen ton in 2021/2 tot 780,6 miljoen ton in 2022/3);
 • Een afnemende tarweproductie bij grote telers, waaronder Oekraïne (met 12,5 miljoen ton), Argentinië (9,7 miljoen ton) en de EU (3,9 miljoen ton);
 • Een stijgende tarweproductie in Rusland (met 14,8 miljoen ton), Canada (met 11,1 miljoen ton) en Kazachstan (met 2,2 miljoen ton), evenals in Brazilië, China, Iran, Turkije en het VK (met tussen de 1 miljoen en 2 miljoen ton elk).

Verwachtingen voor Russische tarweproductie en -export

Om deze voorspellingen in context te plaatsen, bedenk dat voorafgaand aan het conflict (in 20/21) Rusland goed was voor 19,2% van de wereldexport van tarwe. De simulaties voorspellen dat, bij gebrek aan enige bewapening van de tarwehandel, Rusland in 2023 22,8% van de wereldexport van tarwe zou leveren.

Evenzo voorspelt het Amerikaanse ministerie van landbouw een aandeel van 20,4%. Daarentegen wordt verwacht dat de landen die Rusland sancties opleggen, hun nettoproductie met slechts 0,9% van het wereldtotaal zien stijgen. Als Rusland zijn extra tarweproductie in 2023 van de wereldmarkt houdt, kan westerse tarwe die niet gemakkelijk vervangen.

Als het Kremlin bijvoorbeeld een kwart van de Russische tarwe-export achterhoudt, haalt het 10,8 miljoen ton tarwe van de wereldmarkt. Het voorkomen van alle Oekraïense tarwezendingen in de Zwarte Zee leidt daarentegen slechts tot een kleine stijging van de Russische export, terwijl grotere zendingen van andere leveranciers weinig verandering in de totale tarwelevering aan de wereldmarkt tot gevolg hebben. De diplomatieke toegeving van Rusland met betrekking tot het vervoer over de Zwarte Zee mag daarom niet worden gezien als een stimulans voor de tarwemarkt.

De specialisten bestudeerden ook mogelijke exportbelastingregimes om de prikkels van het Kremlin te beoordelen om de wereldtarwemarkten te manipuleren. Zo genereert een Russisch exportbelastingregime dat een kwart van de Russische tarwe-export verlaagt, voor het Kremlin belastinginkomsten die gelijk zijn aan bijna een derde van de toegevoegde waarde van de Russische tarwe-industrie.

Uiteraard zijn de kosten voor de hele economie van de resulterende marktverstoringen groot voor Rusland en bedragen ze meer dan een derde van de toegevoegde waarde van tarwe. Maar in een oorlogseconomie doet dit verlies er misschien weinig toe in vergelijking met het toekomstige gebruik door het Kremlin van eventuele extra inkomsten uit exportbelastingen.

De beste graan aandelen voor 2023

De wereld wordt getroffen door hoge inflatie en de prijzen van basisvoedingsmiddelen zoals tarwe stijgen. De oorlog van Rusland met Oekraïne – een van ’s werelds grootste tarweproducenten – verergert het probleem, zoals we hierboven zagen. Sommige landen worstelen ook met lage oogstopbrengsten, waardoor veel landen voedselexport verbieden vanwege zorgen over de bevoorrading. Nu de levering van granen en andere benodigdheden wordt verstoord, schieten de tarweprijzen omhoog.

Wat betekent dat voor beleggers? Het bezitten van bedrijven die tarwe produceren of de voedingsindustrie bedienen, kan een indekking zijn tegen inflatie, die verraderlijke kracht die de waarde van investeringsrendementen in de loop van de tijd kan verlagen. Dit is wat u moet weten over graan aandelen.

Er zijn veel ultra-rijke mensen geïnteresseerd in landbouwgrond. Miljardairs als Bill Gates en Jeff Bezos zouden de afgelopen jaren op grote schaal landbouwgrond hebben verworven. Natuurlijk is het voor de meeste investeerders niet zo eenvoudig om eigen landbouwgrond te verwerven om tarwe of andere landbouwproducten te verbouwen.

Daarom is het interessant om te beleggen in graan aandelen die blootstelling aan tarwe en andere basisvoedingsmiddelen geven en die een steentje bijdragen aan de productie van een van de meest elementaire grondstoffen van de mensheid. Dit zijn de 13 beste graan aandelen voor 2023:

 1. Deere and Co. (NYSE:DE)
 2. Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)
 3. Bunge (NYSE:BG)
 4. Seaboard (NYSEMKT:SEB)
 5. MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)
 6. The Andersons (NASDAQ:ANDE)
 7. Nutrien (TSX:NTR)
 8. CME-groep (NASDAQ:CME)
 9. Adecoagro (NYSE:AGRO)
 10. Bayer (BAYR)
 11. Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (NASDAQ:CRESY)
 12. Teucrium Wheat ETF (NYSE:WEAT)
 13. Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA)

1. Deere and Co. (NYSE:DE)

Deere and Co., beter bekend als John Deere, is een van de meest iconische Amerikaanse landbouwbedrijven. Het produceert tractoren en ander materieel, waaronder maaidorsers voor het planten en oogsten van tarwe. De afgelopen jaren heeft John Deere geïnvesteerd in technologie om te helpen bij de automatisering van de landbouw. Begin 2022 onthulde het een volledig autonome tractor die zijn werk kan doen op basis van vooraf gedefinieerde functies, terwijl een boer zijn voortgang volgt vanaf een mobiel apparaat.

Gezien de stijgende kosten van tarwe en andere landbouwproducten, evenals een gestaag groeiende wereldbevolking die moet worden gevoed, kan het toevoegen van automatisering om de gewasefficiëntie te verhogen de komende decennia een sterke troef zijn. Deere is meer algemeen een belangrijke speler op het gebied van zwaar materieel, bosbouwmachines, dieselmotoren, aandrijflijnen voor zwaar materieel en gazononderhoud apparatuur.

Gezien de holistische kijk van de Amerikaanse Democraten op infrastructuur, zou de noodzaak om voedsel gerelateerde toeleveringsketens te stimuleren deze speciale categorie van landbouwaandelen die op de beurs van Wall Street noteren, moeten ondersteunen. Sinds het begin van het jaar verloor DE op de beurs terrein.

Dergelijke rode inkt lijkt echter eerder onredelijk gezien de positieve fundamentals onder dit bedrijf. Operationeel steeg de driejarige omzetgroei van Deere met 11,7%, waarmee het bijna 72% van zijn concurrenten overtreft. Het groeipercentage van de EBITDA in dezelfde periode kwam uit op 18,6%, of beter dan meer dan 72,46% van de concurrentie. Uiteindelijk komt de nettomarge uit op 14,9%, beter gerangschikt dan 92% van de sectorspelers. Het geniet ook van consistente winstgevendheid.

2. Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)

Archer-Daniels-Midland heeft misschien niet de naamsbekendheid die John Deere heeft, maar het is niet minder een gigant in de landbouwindustrie. ADM helpt de toeleveringsketen van voedselingrediënten te beheren. Het verwerft basisproducten (waaronder tarwe), verfijnt landbouwproducten tot kookingrediënten en verkoopt en vervoert goederen. Het is kort samengevat een koper, verwerker en wederverkoper van landbouwproducten.

Archer-Daniels-Midland heeft melding gemaakt van een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde voedselvoorziening als gevolg van lage oogstopbrengsten in 2021 en 2022, terwijl de oorlog in Oekraïne de toeleveringsketens verder onder druk zette. Desalniettemin is ADM winstgevend gebleven en blijft het een gestage groei realiseren via zijn activiteiten op het gebied van voeding en ingrediënten. Het is ook een solide dividendaandeel voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten.

Archer-Daniels-Midland, een multinationaal bedrijf voor voedselverwerking en handel in grondstoffen, wordt standaard opgenomen in de beste dividendaandelen. Desalniettemin ziet de markt het niet zo, aangezien ADM in de eerste helft van 2023 flink onderuit ging op de beurs. Terwijl Archer Daniels de winstprognoses versloeg, stelde de forward guidance van het management teleur.

3. Bunge (NYSE:BG)

Bunge, een topbedrijf in de voedselvoorzieningsketen, is een andere agribusiness die dient om boeren en producenten van basisconsumptiegoederen met elkaar in contact te brengen. Het malen van tarwe is een van de vele voedingsbedrijven van Bunge, die het vervolgens verkoopt en vervoert als voedselingrediëntproducten.

Net als bij andere mid-market supply chain-bedrijven, is Bunge ook een ontwikkelaar van voedseltechnologie en ingrediënten. Dit is een lucratief onderdeel van de voedingsindustrie om actief in te zijn. Sinds de beursgang in de VS in 2001 zijn de verkopen en winstgevendheid van Bunge cyclisch geweest, maar het is in staat geweest om elk jaar een stijgend dividend uit te keren, behalve in 2020 (toen het de dividendverhogingen tijdelijk stopte tijdens COVID-19-maatregelen).

Bunge is een van de beste contracyclische aandelen om in de gaten te houden. Op 23 februari 2023 kondigde het bedrijf een driemaandelijks dividend aan van $ 0,625 per aandeel, in lijn met het voorgaande. Het dividend wordt op 2 juni uitbetaald aan de geregistreerde aandeelhouders op 19 mei. Met ingang van 15 maart verving Bunge Limited Signature Bank (NASDAQ:SBNY) in de S&P 500.

4. Seaboard (NYSEMKT:SEB)

Seaboard is een andere belangrijke speler in de voedselvoorzieningsketen, met als activiteiten onder andere de handel in en het overzees transport van landbouwgrondstoffen. Onder de goederen waar dit bedrijf in handelt, zijn onder andere tarwe en andere granen.

Dit multinationaal landbouwbedrijf bestaat al heel lang en heeft een notoir hoge aandelenkoers (momenteel circa $ 3.750 per aandeel) omdat het bedrijf nooit een aandelensplitsing heeft goedgekeurd. Hoe dan ook, Seaboard heeft al tientallen jaren een gestage omzetgroei weten te realiseren, en de aandeelhouders hebben gaandeweg geprofiteerd van een gestage stijging van de aandelenkoers. In het verband van Seaboard mogen we het verband tussen de Amerikanen en kalkoen niet vergeten te vermelden.

Kalkoen is het gerecht bij uitstek voor een meerderheid van de Amerikanen op Thanksgiving. Volgens de National Turkey Federation (NTF) is dat zelfs wat 88% van de Amerikanen op deze feestdag eet. Dit jaar komt dat neer op ruim 293 miljoen mensen. Wat nog belangrijker is, volgens de NTF wordt verwacht dat Amerikanen dit jaar 1,1 miljard dollar zullen betalen voor hun kalkoenen. Dit is 15,3% meer dan in 2022. De gemiddelde kostprijs van een kalkoen stijgt sinds 2018.

Een van de problemen dit jaar is dat door een uitbraak van vogelgriep ten minste 3,6% van de kalkoenpopulatie in de VS is gedood, wat bijdraagt aan de bestaande tekorten. Dat betekent hogere kalkoenprijzen. Seaboard heeft een belang van 50% zonder zeggenschap in Butterball LLC, een van de grootste producenten van kalkoenproducten in de VS. Het produceert elk jaar meer dan een miljard pond kalkoenproducten vanuit zes fabrieken in North Carolina, Arkansas en Missouri.

In 2021 had het kalkoensegment van het bedrijf een omzet van $ 1,79 miljard en een bedrijfsverlies van $ 34 miljoen. Hoewel Seaboard geen grote geldmachine is, oefende het in april 2023 de optie uit om nog eens 5% van het eigen vermogen van Butterball te verwerven. Het zou dit op elk moment vóór 31 december 2025 kunnen doen.

Seaboard haalt het grootste deel van zijn winst uit het Marine segment. Dit segment biedt scheepvaartdiensten tussen Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika. Het bezit 25 schepen en 60.000 containers met scheepvaartterminals in Houston en Miami. In de drie maanden die eindigden op 1 oktober 2022, had het $ 525 miljoen aan verkopen en $ 155 miljoen aan bedrijfsopbrengsten.

5. MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)

MGP Ingredients is vooral bekend om zijn distilleerderijproducten van tarwe, gerst en rogge die worden gebruikt bij de productie van alcohol zoals bourbon en andere sterke dranken. Daarnaast produceert MGP graanproducten voor gebruik in voedsel, zoals tarwezetmeel.

Historisch gezien is MGP een cyclisch bedrijf geweest. De verkoop is niet alleen afhankelijk van de vraag van de klanten van voedsel en gedistilleerde dranken, maar ook van de marktprijs van basislandbouwproducten. Te midden van de plandemie rapporteerde het bedrijf echter een recordomzet en winstgevendheid als gevolg van inflatie en een sterke vraag naar sterke drank. Het bedrijf had een uitstekend jaar in 2022, aangezien de koers van het aandeel met 25% steeg.

In april 2021 kocht MGP Luxco, de maker van gedistilleerde merken zoals Ezra Brooks, Rebel Yell en vele anderen, voor $ 475 miljoen, waarmee het zijn inspanningen voortzette om bedrijven met hogere marges over te nemen. Voordat MGP Luxco overnam, wat ongeveer $ 200 miljoen aan zijn jaarlijkse omzet toevoegde, had het twee hoofdactiviteiten: Distilling Solutions en Ingredient Solutions. De voormalige eenheid maakt gedistilleerde dranken voor andere fabrikanten. De laatste divisie maakt speciaal tarwezetmeel, tarwe-eiwitten, standaard tarwezetmeel en standaard tarwe-eiwitten.

De brutomarges van het bedrijf zullen toenemen naarmate de inflatie afneemt, waardoor de winst zal stijgen. Hoewel de Ingredient Solutions-activiteiten een klein deel van de omzet van MGP uitmaken, zet het bedrijf in op een grotere diversificatie.

6. The Andersons (NASDAQ:ANDE)

The Andersons is een andere agribusiness groep actief in de toeleveringsketen. Het koopt en verkoopt basisproducten en produceert hernieuwbare brandstof, zoals ethanol op basis van maïs. Maar het is het segment voedingsstoffen voor planten dat sinds het begin van de pandemie een hoge vlucht heeft genomen vanwege de stijgende inflatie.

Aangezien het in grondstoffen handelt, is The Andersons ook een zeer cyclisch aandeel geweest. Hogere inkomsten als gevolg van inflatie staan niet automatisch gelijk aan hogere winsten, maar het bedrijf keert al jaren gestaag een regelmatig dividend uit.

Andersons is een van de aandelen die volgens ons moet worden gevolgd, vanwege de kritieke relevantie ervan. Volgens zijn bedrijfsprofiel doet Andersons zaken in de sectoren commodity merchandising, hernieuwbare energiebronnen en plantenvoeding.

Operationeel levert Andersons een driejarige omzetgroei van 27,7%, en dat is zonder meer een indrukwekkende prestatie. Ook bedroeg het groeipercentage van de vrije kasstroom (FCF) in dezelfde periode 22%, meer dan 66,15% het gemiddelde in de sector.

7. Nutrien (TSX:NTR)

Dit bedrijf is een onrechtstreekse belegging in tarwe, het betreft een van ’s werelds grootste potasproducenten. Met een marktaandeel van 20% is het bedrijf marktleider in zijn sector. Nutrien is echter ook de grootste agrarische detailhandelaar in de Verenigde Staten wat betreft blootstelling aan tarwe. Het verkoopt rechtstreeks kunstmest, chemicaliën, zaden en andere diensten aan boeren.

En, zoals u waarschijnlijk weet, hebben de boeren kunstmest, chemicaliën en zaden nodig om gewassen als tarwe, maïs en haver te verbouwen. Het bedrijf is een blue-chip en tevens een dividend betalend aandeel. Hoewel het kwetsbaar is voor de cyclische aard van grondstoffenprijzen, heeft het bewezen een consistente winstgroeier te zijn. In 2023 en 2024 zullen de winst en omzet naar verwachting dalen. Aangezien het bedrijf op het moment van schrijven echter slechts zes keer de verwachte winst verhandelt, lijken deze bearish vooruitzichten meer dan ingeprijsd.

8. CME-groep (NASDAQ:CME)

CME Group vertegenwoordigt een andere manier om de tarwemarkt te bespelen. CME Group runt namelijk de Chicago Mercantile Exchange – de populairste derivatenmarktplaats ter wereld. In wezen is het de beste plaats om te handelen in of te investeren in tarwe, samen met tal van andere landbouwgrondstoffen.

Naarmate er meer en meer informatie beschikbaar komt om mensen te helpen meer te weten te komen over het verhandelen van grondstoffen, zou CME beter moeten kunnen scoren op de beurs. Hoe meer mensen tarwe en andere granen verhandelen, hoe meer mensen waarschijnlijk CME zullen gebruiken, wat een goed voorteken is voor de toekomstperspectieven.

9. Adecoagro (NYSE:AGRO)

Adecoagro is het enige echte landbouwbedrijf op deze lijst. Het betreft een Zuid-Amerikaans bedrijf dat tarwe en andere basisproducten produceert. Het voltooide zijn Amerikaanse IPO in 2011. Lagere oogstopbrengsten zijn de laatste tijd ruimschoots gecompenseerd door stijgende prijzen van basisvoedingsmiddelen. Als gevolg hiervan rapporteert deze goedkope producent van granen en andere landbouwproducten recordcijfers wat betreft omzet en winst.

Als basisgoederenbedrijf is het aandeel van Adecoagro vanwege de aard van het beestje volatiel. Het heeft echter wel een beleid om ten minste 40% van de gecorrigeerde vrije kasstroom van het voorgaande jaar uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend.

Adecoagro, gevestigd in Luxemburg, richt zich op de ontwikkeling van een duurzaam model voor de productie van voedsel en hernieuwbare energie. Beter nog, de relevantie van deze onderneming vertaalt zich in superieure marktprestaties. De kwetsbaarheid van het bedrijf concentreert zich voornamelijk op de balans. Het heeft een groter dan gewenste schuldenlast.

Dat gezegd hebbende, heeft Adecoagro een driejarige omzetgroei van 17,5%, waarmee het 83,12% van zijn rivalen verslaat. Uiteindelijk is de nettomarge van het bedrijf 8,13%, meer dan 74,56% van sectorgenoten. Ook prijst de markt AGRO tegen een veelvoud van 8,23, wat maakt dat het aandeel ondergewaardeerd is. Ten slotte heeft Adecoagro een dividendrendement (op het moment van schrijven) van 3,70%, wat vrij genereus is. Bovendien is de uitbetalingsratio slechts 33,26%, wat wijst op vertrouwen in duurzaamheid.

10. Bayer (BAYR)

Het Duitse Bayer is natuurlijk op de eerste plaats een chemie- en farmabedrijf, maar ook met een sterk agrarische poot. De nieuwe CEO van Bayer, Bill Anderson, zegt dat hij open staat voor de vraag of hij het bedrijf in kleinere stukken wil opsplitsen, zoals sommige ontevreden investeerders willen.

Anderson, die begin juni 2023 de fakkel bij de bijna 160 jaar oude Duitse medicijnfabrikant overnam, zegt in eerste instantie vooral te willen “luisteren” en ziet tot nu toe nog geen consensus over de kwestie over de opsplitsing van de activiteiten.

De 56-jarige scheikundig ingenieur uit de VS, overgekomen van de Zwitserse rivaal Roche, begint in een moeilijke tijd, hem wacht dan ook geen makkelijke taak. Het bedrijf gaat namelijk gebukt onder rechtszaken waarin wordt beweerd dat de onkruidverdelger van Bayer kanker veroorzaakt en onder druk van investeerders die grote veranderingen eisen.

In een gesprek met verslaggevers op het hoofdkantoor van Bayer in Leverkusen, gaf Anderson enkele aanwijzingen over zijn visie voor het bedrijf, waarbij hij de nadruk legde op resultaten en het bevorderen van de wetenschap, terwijl hij de kwestie van een opsplitsing openhield.

“Ik denk dat het een overgeneralisatie is om te zeggen dat dit is wat iedereen denkt dat zou moeten gebeuren”, zei hij. Terwijl hij zei dat sommige investeerders een splitsing wilden, terwijl anderen een betere uitvoering van de bedrijfsstrategie wilden. “Daarom heb ik gezegd dat ik een open geest zal hebben”, zei hij. “Want als ik gewoon binnen zou komen en zou zeggen ‘nee, ik denk dat het antwoord structuurverandering is’, denk ik dat dat de mensen en de nalatenschap echt te kort zou doen.”

Bayer kondigde de benoeming van Anderson in februari aan, waarmee hij nog maar de tweede CEO in de geschiedenis van het Duits bedrijf is die niet uit de eigen gelederen van het bedrijf kwam. Hij vervangt Werner Baumann, die aan het begin van zijn ambtstermijn in 2016 “evolutie, geen revolutie” beloofde, maar kort daarna de overname van zaden en pesticidenmaker Monsanto voor $ 63 miljard lanceerde. Door sommigen ook wel de “merger from hell” genoemd.

Rechtszaken hebben Bayer achtervolgd sinds het bedrijf het onkruidverdelgermerk Roundup verwierf als onderdeel van de aankoop van Monsanto. Anderson zei dat hij de rechtszaken “zeer serieus” nam, maar geen toekomstige handelwijze aangaf. Op de beurs is Bayer, ooit het meest waardevolle bedrijf op de Duitse DAX blue-chip index, nu ongeveer evenveel waard als het voor Monsanto heeft betaald.

Beleggers verwachten dat Anderson het vertrouwen van investeerders zal herstellen en de structuur van het bedrijf zal herzien na jaren van speculatie over een breuk die in ieder geval een deel van de conglomeraatkorting van Bayer zou kunnen wegnemen.

“We zien het als positief dat Bill Anderson zich eerst lijkt te willen concentreren op het versnellen van de voortgang met het oplossen van rechtszaken en het verbeteren van de productiviteit in R&D, maar hij laat ook de deur stevig open voor grootschalige herstructurering van de groep in de toekomst”, aldus Terence McManus, Senior Portfolio Manager Healthcare bij Bellevue Asset Management.

11. Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (NASDAQ:CRESY)

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, een hele mondvol, is een landbouwbedrijf dat zich bezig houdt met de productie van landbouwgrondstoffen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het bedrijf is actief via de segmenten Agricultural Business en Business Urban Properties and Investments.

Het is ook betrokken bij het beheer, de ontwikkeling en het eigendom van winkelcentra, kantoorgebouwen en hotels; verkoop van graanderivaten, zoals meel en olie; productie en verkoop van crops, zoals soja, suikerriet, tarwe, maïs, oliezaad en zonnebloem, evenals sorghum en pinda’s; en het fokken, kopen en/of vetmesten van vee voor verkoop aan slachthuizen en supermarkten.

Daarnaast verhuurt het zijn boerderijen aan derden voor landbouw, veeteelt en zaadproductie; en biedt agrarische diensten aan. Verder beheert, ontwikkelt en bezit het 15 winkelcentra, 6 kantoorgebouwen en 3 hotels. Het bedrijf werd opgericht in 1936 en heeft zijn hoofdkantoor in Buenos Aires, Argentinië.

Cresud S.A.C.I.F. produceert dus ook landbouwgrondstoffen zoals sojabonen, tarwe en suikerriet, wat de opname in dit lijstje verklaart. Het nettoresultaat bedroeg 17,5 miljoen Argentijnse peso in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met een verlies van 30 miljoen peso in het voorgaande jaar toen het bedrijf de reële waarde van vastgoedbeleggingen met 75 miljoen peso aanpaste.

12. Teucrium Wheat ETF (NYSE:WEAT)

Dit is een op de beurs verhandelde tracker die blootstelling aan tarwefutures mogelijk maakt. Het betreft een Amerikaanse ETF, die dus niet toegankelijk is voor Europese beleggers. Vandaar dat we hem maar kort behandelen.

13. Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA)

Arcadia is een producent en verkoper van innovatieve, op planten gebaseerde gezondheids- en welzijnsproducten. RKDA gebruikt niet-genetisch gemodificeerde geavanceerde veredelingstechnieken om zijn eigen innovaties te ontwikkelen die het nu commercialiseert door de verkoop van zaden en granen, voedselingrediënten en -producten, hennepextracten, licenties voor eigenschappen en royaltyovereenkomsten.

Arcadia Biosciences heeft zijn activiteiten gestroomlijnd door zich te concentreren op merken met een hogere marge, waarbij de niet-kernactiviteiten afgestoten werden. Het bedrijf lanceerde GoodWheat Pasta over het hele grondgebied van de VS, zowel in de detailhandel als online, in juni 2022. Het is een innovatieve en gezonde toevoeging aan de pastacategorie en het enige product op de markt gemaakt met Arcadia’s eigen non-GMO tarwekorrel. Het is goed ontvangen door klanten en RKDA heeft het beschikbaar gesteld in meer dan 1.000 winkellocaties van kust tot kust, waardoor de distributie is verdubbeld.

GoodWheat pasta zal, samen met Zola en ProVault, naar verwachting een belangrijke groeikatalysator voor het bedrijf zijn. RKDA introduceerde ook Project Greenfield, een driejarenplan om zijn potentieel te ontsluiten en een pad naar winstgevendheid te creëren. Het sluit aan bij de doelstellingen van Arcadia om aandeelhouderswaarde te stimuleren, waaronder de uitbreiding van de detailhandel van GoodWheat, het verder afsluiten van partnerschappen en de ontwikkeling van zijn wellness producten van de volgende generatie in overeenstemming met de veranderende behoeften van de klant.

Tot slot

Niet alle graan aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in REITs: de beste REIT aandelen voor 2023

REIT’s – ofwel Real Estate Investment Trusts – kunnen gemakkelijke toegang bieden tot investeringen in commercieel onroerend goed. Met REIT’s kunnen beleggers aandelen kopen in bedrijven die vastgoedprojecten bezitten, beheren of financieren, zonder dat zij zelf het vastgoed hoeven te kopen. Niet verwonderlijk dus dat ze vooral in de VS razend populair zijn, wat uiteraard ook te maken heeft met het grote aanbod aan beschikbare REIT’s. Lees in dit artikel meer over beleggen in REIT’s en de beste REIT aandelen voor 2023.

Voordelen van beleggen in REIT’s

Beleggen in REIT’s is een handig middel voor gewone beleggers om te investeren in eigendommen die anders ontoegankelijk zouden zijn. En het is inderdaad mogelijk om op elk moment de aandelen ervan te kopen en te verkopen. Bovendien bieden de meeste REIT’s een aantrekkelijk dividendrendement. Welke rol kunnen REIT’s spelen in de portefeuille van een belegger in 2023?

Beleggingen in commercieel vastgoed kunnen potentieel stijgende huurinkomsten en vermogens-groei opleveren. REIT’s hebben vaak langlopende huurovereenkomsten met huurders, wat kan helpen om huurinkomsten en betaalde dividenden relatief betrouwbaar te maken. Daarnaast kan door huurindexering of alleen opwaartse huurherziening een groeiend inkomen worden gerealiseerd.

Aandachtspunten voor beleggen in REIT’s

REIT’s zijn echter ook gevoelig voor de ups en downs van de economische cyclus. Bepaalde segmenten van de vastgoedmarkt kunnen te maken krijgen met overcapaciteit, wat resulteert in dalende huurprijzen of leegstaande panden die de inkomsten van beleggers verminderen en de waarde doen afnemen. Een aandachtspunt voor beleggers in REIT’s.

Op korte termijn hebben REIT’s daarom de neiging om enigszins te correleren (op en neer gaan in prijs) met aandelen in relatie tot de economische cyclus. Ze worden ook beïnvloed door de obligatiemarkt, aangezien de vraag naar inkomsten genererende beleggingen kan variëren. Toch hebben ze hun eigen prestaties bepalende factoren en kunnen ze op middellange tot lange termijn diversificatievoordelen bieden.

Het onderzoeken van REIT’s in 2023

REIT’s bieden over het algemeen een goed rendement vergeleken met hoogwaardige obligaties (uit de categorie Investment Grade) en met de meeste reguliere aandelen. Ze zijn vooral interessant voor inkomenszoekers, hoewel de combinatie van inkomsten en huurgroei aantrekkelijk kan zijn voor alle beleggers. Beleggen in REIT’s kan daarom een interessante overweging zijn.

REIT’s betalen geen vennootschapsbelasting of vermogenswinstbelasting op hun vastgoedbeleggingen, maar om in aanmerking te komen als REIT moet in ruil daarvoor 90% van hun huurinkomsten in de vorm van dividenden worden uitbetaald. Waar moet u op letten bij het onderzoeken van REIT’s in 2023?

Er zijn drie belangrijke kenmerken van een REIT:

 • Het rendement (aangeboden dividendinkomen)
 • De intrinsieke waarde (kapitaalwaarde van de portefeuille)
 • Het bedrag van de uitstaande schuld

Rendement

Rendement is een functie van de betaalde prijs voor aandelen en het niveau van het betaalde inkomen en wordt uitgedrukt als een percentage. Een REIT die bijvoorbeeld 10 eurocent aan inkomsten per aandeel per jaar levert en die aan een koers van 2 euro noteert, heeft een rendement van 10/200 x 100 = 5%.

De opbrengsten zijn uiteraard variabel en niet gegarandeerd, omdat ze worden berekend met behulp van deze twee bewegende delen, betaalde prijs en inkomen. Hoewel het verleidelijk lijkt, kan het zeer onverstandig zijn om alleen te beleggen in de REIT’s die de hoogste dividenden uitbetalen.

Een hoog rendement kan namelijk een teken zijn dat de REIT, of de sector waarin ze actief is, onder druk staat. Misschien is een inkomensgroei onwaarschijnlijk of, erger nog, een daling van het huurrendement. Als alternatief kunnen er andere risico’s zijn, zoals hoge niveaus van dure schulden.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde (NAV) is een maatstaf voor de waarde van de activa in eigendom. Als de eigendommen van de REIT, minus eventuele schulden, bijvoorbeeld 100 miljoen euro waard zijn en er 10 miljoen aandelen in omloop zijn, bedraagt de NAV per aandeel 10 euro.

De NAV kan dalen of stijgen volgens veranderende waarderingen op de vastgoedmarkt of kan mogelijk stijgen door succesvolle ontwikkelingsactiviteiten. Cruciaal is dat de aandelenkoers van een REIT kan worden verhandeld tegen een premie of een korting op de vermelde NAV.

Dit kan variëren naargelang beleggers een optimistischer of pessimistischer beeld hebben van de vooruitzichten voor de onderliggende activa, het algemene economische klimaat of de kwaliteit en vaardigheden van de beheerders. Over het algemeen bewegen REIT-aandelenkoersen in lijn met de NAV, maar het sentiment kan wispelturig zijn. Het kopen van een aandeel tegen een premie kan riskant zijn omdat positieve gevoelens kunnen afbrokkelen.

Omgekeerd biedt kopen met korting geen garantie op een stijging van de koers. Het sentiment kan om zeer goede redenen laag zijn. Er kan bijvoorbeeld worden verwacht dat de NAV bij de volgende waardering naar beneden zal worden bijgesteld, of dat er onderliggende problemen zijn binnen de sector waarin de REIT actief is.

Uitstaande schuld

Schuld is een andere overweging voor beleggers. De schuld van een REIT wordt gemeten aan de hand van de loan-to-value (LTV)-ratio, die leningen vergelijkt met NAV. Hoe hoger de ratio, hoe meer schulden, wat over het algemeen neerkomt op meer risico. Het werkt op dezelfde manier als de LTV-berekening voor een hypotheek. Als de waarde van uw huis 400.000 euro en uw hypotheek 300.000 euro is, dan bedraagt de LTV 75%.

Het benutten van rendement via schulden is gunstig in een stijgende markt, maar het is geen eenrichtingsverkeer. Vastgoedprijzen dalen en stijgen tegen de achtergrond van brede economische trends en specifieke branchefactoren. Naarmate de waarderingen veranderen en de schuld wordt vastgezet, kan een REIT met een hoog schuldniveau zijn LTV zien stijgen als zijn portefeuille waarde verliest en uiteindelijk zelfs in financiële problemen komen.

Verlies aan huurinkomsten kan ook moeilijker te dragen zijn als er aanzienlijke schulden zijn die moeten worden afbetaald. Als zodanig zouden REIT’s niet te veel gearing moeten hebben. Een LTV van meer dan 40% kan oncomfortabel zijn en een hobbelige rit voor beleggers in REIT’s opleveren.

Het kiezen van REIT’s in 2023

Er zijn tientallen REIT’s genoteerd op de Europese beurzen (waar ze meestal vastgoedfondsen worden genoemd) aan de London Stock Exchange, maar vooral op de Amerikaanse beurzen. Vanwege het brede aanbod beperken we ons hier tot de VS.

Markt voor REIT’s

De vastgoedfondsen zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Grote ‘generalistische’ REIT’s bieden toegang tot een breed scala aan vastgoedtypes, terwijl meer gespecialiseerde REIT’s zich richten op onroerend goed op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijnen.

Een diversiteit aan branchetypes en huurdersbestand helpt generalistische REIT’s te beschermen tegen een neergang in een bepaald gebied. Een grote, gediversifieerde portefeuille kan echter moeilijker te beheren zijn en vereist een breed scala aan vaardigheden van de REIT’s.

Ondertussen zijn specialisten meer blootgesteld aan marktomstandigheden in een niche-industrie, wat meer risico kan inhouden voor de REIT in kwestie. Al kan het toepassen van specialistische expertise op een bepaald gebied met een doordachte strategie veel opleveren. Beleggers zouden daarom moeten overwegen om een portefeuille van REIT’s op te bouwen in plaats van veel geld in één enkel aandeel te stoppen.

Diversificatie van REIT’s

Diversificatie loont dus ook in dit geval. Dat is vooral het geval wanneer wordt gekozen voor sommige gespecialiseerde, esoterische opties. Zoals bij elke belegging in een enkel aandeel, is een langetermijnvisie essentieel en moeten beleggers ervoor zorgen dat ze de tijd en kennis hebben om ze zorgvuldig te selecteren en te analyseren middels een bewezen succesvolle strategie.

Prestaties van REIT’s in 2022

Hoe hebben REIT’s onlangs gepresteerd? Net als veel andere beleggingen was 2022 een moeilijk jaar voor de meeste REIT’s met koersdalingen van 20-30%. De belangrijkste drijfveer (of liever: blok aan het been), net als bij andere aandelen en obligaties, was de stijgende inflatie en renteverwachtingen die zeer snel de prijzen ‘resetten’ die beleggers bereid waren te betalen voor rentegebonden activa in de loop van het afgelopen jaar.

REIT’s worden bijzonder getroffen omdat ze zijn opgebouwd uit ‘long duration‘-activa die een stabiel rendement opleveren. De verwachting groeide ook dat veel REIT’s zouden kunnen lijden onder de gevolgen van een recessie. Een recessie is waarschijnlijker geworden naarmate het inflatietraject en de rentetarieven om stijgende prijzen te onderdrukken, meer dreigend zijn geworden. Dit brengt een verhoogd risico op faillissementen en leegstand bij de huurders met zich mee, waardoor de inkomstenstroom mogelijk wordt verstoord.

Verwachtingen voor REIT’s in 2023

Nu investeerders wat voorzichtiger zijn geworden, is de REIT-markt 2023 begonnen met een historisch brede korting van gemiddeld ongeveer 35% ten opzichte van de NAV versus een 20-jarige gemiddelde korting van 15% volgens commercieel vastgoedbelegger Gravis. Is commercieel vastgoed nu een goede investering?

Na aanzienlijke dalingen in de hele sector in 2022 zijn de vooruitzichten voor 2023 en daarna delicaat in evenwicht. Enerzijds zijn de verwachtingen van de beleggers niet bepaald hooggespannen, aangezien de monetaire politiek van de centrale banken voor heel wat onzekerheid heerst.

Het is bovendien duidelijk dat de krachten van de recessie zich wereldwijd samentrekken in een tijd waarin zowel verhuurders als huurders worden geconfronteerd met de beperkingen van hogere inflatie. Dit moet in overweging worden genomen wanneer u wilt beleggen in REIT’s.

De inflatie- en rentevooruitzichten zullen in de toekomst cruciaal blijven. Hogere obligatierendementen zouden kunnen wegen op de vastgoedwaarderingen, hoewel aantoonbare kortingen op de NAV enige buffer hiertegen bieden. Daarnaast zijn er gebieden op de vastgoedmarkt waar de vooruitzichten bijzonder moeilijk zijn, zoals winkels en kantoren.

De beste REIT aandelen voor 2023

Over het algemeen is het bezit van activa van goede kwaliteit meer dan ooit belangrijk. Bij een economische neergang, zelfs in het geval van een beperkte, zullen beleggers waarschijnlijk de voorkeur geven aan geschikt, ‘eersteklas’ onroerend goed boven meer perifere of marginale activa die eerder zullen worstelen met de vraag of met slechte huurders.

Een ander probleem voor eigenaren van fysiek vastgoed is de toenemende noodzaak om in te spelen op de klimaatverandering. Commercieel onroerend goed zal moeten voldoen aan de minimale energie-efficiëntienormen, wat een steeds grotere uitdaging zal zijn voor eigenaren van oudere eigendommen met een lage rating.

In sommige gevallen kunnen aanzienlijke investeringen nodig zijn om ze op peil te krijgen, en dit kan ten koste gaan van de winst. Ondertussen zullen eigendommen met sterke ESG-referenties waarschijnlijk de voorkeur gaan genieten van huurders. Blijf daarom met beleggen in REIT’s op de hoogte van de actuele situaties op de markt.

Met deze aandachtspunten in ons achterhoofd, zijn dit de 12 beste REIT aandelen voor 2023:

 1. Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM)
 2. New York Mortgage Trust (NYMT)
 3. Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK)
 4. Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
 5. Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)
 6. Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI)
 7. Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)
 8. Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE)
 9. Boston Properties Inc. (NYSE: BXP)
 10. MFA FINANCIAL INC. (NYSE: MFA)
 11. AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)
 12. Realty Income (NYSE:O)

1. Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM)

Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) is een Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij die zich voornamelijk richt op woninghypotheken en activa-securitisatie. Het biedt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,23 per aandeel en had een dividendrendement van 17% in het tweede kwartaal van 2023. CIM behoort tot de beste dividendaandelen op de Amerikaanse beurzen.

Aanbod

Het in Los Angeles gevestigde Chimera Investment belegt in woninghypotheekleningen en door hypotheken gedekte effecten. De CIM-aandelen zijn in koers gedaald omdat stijgende rentetarieven de vastgoedmarkt flink dwarszitten. Het aantrekkelijke dividendrendement maakt echter veel goed.

Chimera is een beetje anders dan andere REIT’s. Het bedrijf noemt zichzelf graag een ‘hybride hypotheek REIT’. Het heeft een combinatie van door hypotheken gedekte effecten die worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid en andere agentschappen die door niemand worden gedekt maar die een stevige reputatie genieten.

Chimera investeert ook in volledige leningen en door commerciële hypotheken gedekte effecten. Deze diversificatie zou het bedrijf moeten helpen bij het herstel van de vastgoedmarkt wanneer dat zich doorzet. Houd dit REIT aandeel dus in de gaten.

Pretaties

Wel moet opgemerkt worden dat Chimera zijn driemaandelijkse dividend afgelopen september (2022) verlaagde tot 23 cent per aandeel (van 33 cent eerder) als gevolg van moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf heeft echter laten weten niet van plan te zijn het dividend verder te verlagen. En aangezien het rendement van CIM dus op 17% blijft, blijft het aandeel aantrekkelijk.

Vooruitzichten

Op 31 januari 2023 had Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) meer dan $ 365 miljoen in contanten beschikbaar en bedroegen de totale activa meer dan $ 13,4 miljard. De omzet van het bedrijf voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg meer dan $ 80,4 miljoen. In maart 2023 handhaafde Credit Suisse een neutrale rating voor Chimera Investment Corporation met een koersdoel van $ 6,50, waarmee het de prestaties van het bedrijf vorig jaar waardeerde.

Aan het einde van Q4 2022 waren Ken Griffin en David Costen Haley enkele van de belangrijkste stakeholders van Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM). In totaal hadden 15 hedgefondsen in de database van Insider Monkey belangen in het bedrijf, samen meer dan $ 8,4 miljoen waard.

2. New York Mortgage Trust (NYMT)

Prestaties

Beleggers die rendement najagen, zouden de New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT) kunnen overwegen. Het dividend levert momenteel 16% op en dat dividend wordt in maandelijkse delen uitbetaald. De prestaties op de beurs van dit aandeel waren in de afgelopen maanden eerder zwak en dat heeft uiteraard met de situatie op de rentemarkt te maken.

Aanbod

New York Mortgage Trust is een REIT die belegt in hypotheek gerelateerde activa. De trust bezit geen fysiek onroerend goed, maar investeert kapitaal in woninghypotheekleningen, preferente aandelen en joint ventures. Die investeringsstrategie werkt goed als het vastgoed boomt, maar is niet zo effectief als de sector afkoelt. En nu de rentetarieven stijgen, neigt de vastgoedsector te dalen.

Vooruitzichten

Hoewel deze hypotheek-REIT in het recente verleden (tijdens de Corona crisis) al een dividendverlaging heeft ingevoerd, kunnen de huidige winstvoorspellingen erop wijzen dat er nog een verlaging in het verschiet ligt voor NYMT-aandelen. De consensus bij de analisten gaat uit van inkomsten van respectievelijk slechts 11 cent en 16 cent per aandeel in 2023 en 2024.

Het vooruitzicht van een ernstige neergang in onroerend goed is mogelijk nog niet voldoende verrekend in de huidige waardering van NYMT. De aandelen worden verhandeld tegen een korting van ongeveer 21% ten opzichte van de boekwaarde, maar deze korting zou het komende jaar groter kunnen worden als de situatie op de huizenmarkt verslechtert voordat deze weer verbetert. Gezien de risico’s van de dividendval en het potentieel voor een nieuwe prijsdaling, lijkt dit aandeel momenteel een minder interessante keuze.

Als gevolg van de zwakte op de markt rapporteert de New York Mortgage Trust de laatste tijd tegenvallende inkomsten en heeft het zijn activa-aankopen gepauzeerd om zijn balans veilig te stellen. Toch zal de huidige inzinking waarschijnlijk tijdelijk zijn en het is moeilijk om het dividendrendement van NYMT te negeren. De moeite van het volgen alleszins waard!

3. Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK)

Aanbod

Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK) is een REIT voor commerciële hypotheken, gericht op het verstrekken van kortlopende bouwleningen, beter bekend als “hard money”-leningen. Dit soort leningen is riskant, maar met dit risico wordt rekening gehouden, aangezien de geldschieter een hoge rente in rekening brengt.

Prestaties

Tijdens de pandemische huizenhausse hielden de BRMK-aandelen goed stand en beloonde het bedrijf de beleggers met 7 cent per aandeel aan maandelijkse dividenden. Als gevolg van de huidige economische uitdagingen, verlaagde deze REIT haar dividend met 50% om geld te besparen.

Als gevolg hiervan viel het aandeel BRMK terug in het penny stock-gebied onder de kaap van $5. Hoewel Broadmark momenteel in een moeilijke positie verkeert, kan deze risicovolle REIT toch een kleine, speculatieve positie waard zijn. BRMK biedt ondanks de dividendverlaging nog steeds een hoog rendement (ongeveer 13%), maar wordt ook verhandeld tegen een korting van ongeveer 42,3% ten opzichte van de boekwaarde.

Vooruitzichten

Financieel profiteert Broadmark van een behoorlijk stabiele balans. De cash-to-debt ratio is bijvoorbeeld 0,52 keer, of meer dan bij 86,54% van de beursgenoteerde Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Broadmarket Realty Capital is dus zonder meer veiliger dan de meeste branchegenoten. Ook is de Altman Z-Score 3,35, wat wijst op een laag risico op faillissement. Veelbetekenend zijn de prijzen van BRMK tegen een boekwaarde van 0,63 keer. De sectormediaan daarentegen is 0,79 keer.

Wat passief inkomen betreft, heeft Broadmark een termijnrendement van 9,52%. Ook schommelt de uitbetalingsratio op 65,63%, wat niet verschrikkelijk hoog is voor waarde aandelen die maandelijks dividend uitkeren. Voor degenen die het niet erg vinden om enig risico te accepteren, zou BRMK tot de betere ideeën in deze categorie kunnen behoren.

4. Medical Properties Trust (NYSE:MPW)

Aanbod

Het in Alabama gevestigde Medical Properties Trust (NYSE:MPW) is een REIT die investeert in zorginstellingen, niet alleen in de VS, maar over de hele wereld in landen als Australië, Colombia en Zwitserland. In totaal bezit het bedrijf wereldwijd meer dan 400 zorgvastgoedbezittingen en is het de op een na grootste eigenaar van ziekenhuisbedden in de VS.

Prestaties

Gezondheidszorg-REIT’s hadden het moeilijk in 2022, met een daling van hun aandelen met 22,2%, volgens gegevens van de National Association of REIT’s, die de sector volgt. Er zijn veel redenen om de aandelen Medical Properties Trust te kopen, maar de meest voor de hand liggende is het dividend.

Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 kondigde het bedrijf aan dat het zijn driemaandelijkse dividend op $ 0,29 per aandeel houdt, wat een inflatievernietigend (een mooie uitdrukking, of niet soms?) rendement van ongeveer 14% betekent.

Vooruitzichten

Medical Properties Trust zou moeten profiteren van de verwachte stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg in de VS. Het meest recente rapport van de Centers for Medicare & Medicaid Services National Health Expenditure concludeert dat de jaarlijkse groei van de nationale gezondheidsuitgaven naar verwachting gemiddeld 5,1% zal bedragen van 2021 tot 2030, wat neerkomt op bijna 6,8 biljoen dollar tegen 2030. Physicians Realty rekent ook op die trend, naast het groeiende gebruik van poliklinische voorzieningen.

Medical Properties Trust heeft daarnaast zijn dividend 10 opeenvolgende jaren verhoogd. Met zo’n hoog rendement zou het voor lange termijn beleggers logisch kunnen zijn om dat nu vast te leggen, maar we willen toch een paar kanttekeningen maken. Er is echter geen garantie dat het bedrijf zijn dividend in de toekomst niet zal verlagen.

De genormaliseerde uitbetalingsratio (NFFO) van het bedrijf is ongeveer 78%. Dat zou echter nog steeds genoeg geld moeten overlaten om het dividend te dekken. En wetende hoe belangrijk het dividend voor beleggers is, zou het waarschijnlijk nog steeds een laatste redmiddel zijn om het te verlagen. Of met andere woorden: een dividendverlaging lijkt onwaarschijnlijk.

Aandachtspunten

Beleggers moeten ook weten dat de koers van het bedrijf werd getroffen door vernietigende rapporten van short-seller Viceroy Research. Medical Properties Trust klaagde het bedrijf aan vanwege het verspreiden van negatieve informatie. Het is niet duidelijk hoe deze zaak zal aflopen.

Het andere voorbehoud dat we willen maken, is het algemene macro-economische klimaat waarmee het bedrijf momenteel te maken heeft. Hoewel ziekenhuissystemen redelijk veilige huurders zijn, hebben enkele huurders van het bedrijf het toch moeilijk gehad.

Dat heeft de aandacht van investeerders getrokken, maar tot nu toe heeft het bedrijf huur kunnen terugkrijgen van huurders die het moeilijk hebben. Wanneer het ervoor kiest om de eigendommen in kwestie uiteindelijk te verkopen, heeft het geen geld verloren.

Maar om te blijven groeien, zal Medical Properties Trust moeten lenen. En voorlopig zijn de rentetarieven fors gestegen om dat pijnlijk te maken. Een REIT leeft van het verschil tussen wat het aan rente betaalt voor zijn leningen en wat het zijn huurders in rekening kan brengen. De verhouding tussen schuld en winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf van 7,7 is wat hoog, maar de situatie is vooralsnog niet uit de hand gelopen.

Groeiprospects

Ook Medical Properties heeft nog steeds een hoog dividendrendement van bijna 14% of 29 cent per aandeel per kwartaal. Het bedrijf heeft zijn dividend zoals hierboven gezegd al bijna tien jaar verhoogd en profiteerde enorm van Covid-19. Met de verwachting dat de vraag naar gezondheidszorgdiensten zal toenemen, samen met de vergrijzende bevolking van Amerika, kan worden verwacht dat het dividend van Medical Properties Trust de komende jaren zal blijven groeien.

5. Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)

Hypotheek REIT’s bezitten en verzamelen geen inkomsten uit een huurwoning zoals traditionele REIT’s. In plaats daarvan verdienen ze hun geld met het innen van rente op woningleningen, commerciële hypotheken of via hypotheekservicerechten (MSR’s).

Veel mREIT’s (wat staat voor mortgage REIT’s) verstrekken leningen, maar ze kunnen ook beleggen in door hypotheken gedekte effecten (MBS). Dit zijn leningen afkomstig van andere entiteiten die worden gesecuritiseerd en vervolgens worden verkocht aan investeerders zoals Annaly Capital Management.

Deze mREIT’s gebruiken grote schulden om grote pools van door de overheid gesponsorde (agentschap) hypotheekeffecten te kopen, waardoor er een spreiding ontstaat tussen de leenkosten en de rente die in de loop van de tijd op de leningen wordt geïnd, de zogenaamde netto rentemarge. Leningen van deze agentschappen hebben een laag kredietrisico, aangezien de overheid de rekening voor zijn rekening neemt als een lener stopt met betalen.

Maar deze leningen hebben wel een aanzienlijk renterisico. Stijgende rentetarieven verhogen niet alleen de leenkosten van mREIT’s, waardoor de netto rentemarges en winstmarges kleiner worden, maar hebben ook een impact op de vraag naar MBS (Mortgage-backed securities ) op de secundaire markt.

Aangezien de obligatierendementen en rentetarieven het afgelopen jaar zijn gestegen, zijn de waarde van en de vraag naar MBS-activa aanzienlijk gedaald. Op hun beurt is de netto boekwaarde per aandeel van AGNC het afgelopen jaar met 38% gedaald.

Aanbod

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) is een heel ander bedrijf dan bijvoorbeeld Intel of Ford: het is een hypotheekvastgoedbeleggingstrust (REIT) en het is als bedrijf ontwikkeld om hoogrentende dividenden te leveren.

Dat komt omdat Annaly als REIT verplicht is om 90% van haar belastbaar inkomen in dividenden uit te keren in ruil voor bepaalde belastingvoordelen die gepaard gaan met het zijn van een REIT. Als gevolg hiervan zijn de uitbetalingsratio’s voor REIT’s doorgaans veel hoger dan voor andere bedrijven.

Prestaties

Omdat dit een moeilijke tijd is geweest voor de huizenmarkt, met stijgende hypotheekrentes, dalende huizenaankopen en vrijwel geen herfinanciering, hebben Annaly’s inkomsten eronder geleden. In het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde Annaly aanzienlijke dalingen van de winst en de netto rentebaten als gevolg van de moeilijke macro-economische omstandigheden.

Met dalende inkomsten en een huizenmarkt die niet snel leek te verbeteren, realiseerden Annaly-functionarissen zich dat het dividend niet houdbaar was, zoals Chief Executive Officer David Finkelstein aangaf tijdens de publicatie van de interimcijfers van het bedrijf op 9 februari 2023: “Hoewel we een EAD (winst na uitkering) genereerden die ons dividend dit kwartaal dekte, verwachten we dat er in de toekomst enige druk op EAD zal komen te staan,” zei Finkelstein.

“Als gevolg hiervan en afhankelijk van de beslissing van onze raad van bestuur, verlagen we ons driemaandelijkse dividend in het eerste kwartaal van 2023 tot een niveau dat dichter bij Annaly’s historische rendement op boekwaarde van 11% tot 12% ligt, vergeleken met de ongeveer 16% opbrengst die we vandaag betalen.”

Vooruitzichten

Vervolgens verlaagde Annaly haar dividend dus met 26% tot $ 0,65 op 14 maart, betaalbaar op 28 april. Dat brengt het rendement terug tot ongeveer 14%, wat nog steeds hoog is, maar dichter bij Annaly’s historische gemiddelde ligt. Een verdere dividendverlaging lijkt op dit moment niet waarschijnlijk, waardoor dit REIT aandeel overwogen kan worden.

6. Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI)

Aanbod

Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI) is een in Farmingdale, New Jersey gevestigde hypotheek REIT (mREIT) die een gediversifieerde portefeuille van hypotheek servicerechten (MSR’s), door woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) en andere soorten woninghypotheken beheert.

Vooruitzichten

Het jaarlijkse dividend van $ 1,08 per aandeel levert een ongewoon hoge 20,57% op, maar wordt gemakkelijk gedekt door een forward EPS van $ 2,66, met een uitbetalingsratio van 40%. Het vijfjaarlijkse dividendgemiddelde is slechts 13,79%, wat ook suggereert dat Cherry Hill Mortgage Investment behoorlijk overgewaardeerd zou kunnen zijn. De beurskoers stond in de eerste helft van 2023 niet geheel onverwacht dan ook onder druk.

7. Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)

Aanbod

Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) is een in St. Louis Park, Minnesota gevestigde hypotheek REIT met een vergelijkbaar investeringsmodel als Cherry Hill Mortgage Investment Corp. en een aantal andere vergelijkebare REIT’s.

Prestaties

Two Harbors Investment kondigde in november 2022 een omgekeerde aandelensplitsing van 1 voor 4 aan en kocht in het derde kwartaal bijna 3 miljoen aandelen van zijn preferente aandelen terug. Het bedrijf rapporteerde een boekwaarde van $ 16,48 per gewoon aandeel over het eerste kwartaal, en verklaarde een gewoon aandelendividend voor het eerste kwartaal van $ 0,60 per aandeel, wat een jaardividend van $ 2,40 betekent. Wat neerkomt op een ongelooflijk dividend van bijna 20%.

Er was op kwartaalbasis een verlies geleden van $ 63,2 miljoen, of $ (0,69) per aandeel. Het dividend van $ 2,40 wordt goed gedekt door een forward EPS van $ 4,60 voor een uitbetalingsratio van 52%. Het gemiddelde dividendrendement over vijf jaar is 12,49%.

8. Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE)

Aanbod

Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE) is een retail REIT in Daytona Beach, Florida, die 146 hoogwaardige, netto-verhuurde eigendommen bezit en exploiteert in 35 staten. Tot de huurders behoren bekende bedrijven als Lowe’s, Dollar Tree, Walgreens, Walmart, Advance Auto Parts en Dick’s Sporting Goods Inc. In het vierde kwartaal van 2022 had Alpine Income Property Trust een perfecte bezettingsgraad van 100%. Beter kan het dus niet.

Vooruitzichten

In wezen kan de volatiliteit in de koers van dit aandeel worden verklaard door zorgen over de distributiesector in de VS. Maar die zorgen zijn misschien overdreven, want dit bedrijf heeft voldoende ervaring in de sector opgedaan. Daarom biedt Alpine een gediversifieerde aanpak in plaats van zich op de merken afzonderlijk te richten.

Alpine Income Property keert een jaarlijks dividend uit van $ 1,10 per aandeel, wat bijna 7% oplevert, en het dividend wordt gedekt door een forward FFO van $ 2,57, voor een uitbetalingsratio van 42%.

9. Boston Properties Inc. (NYSE: BXP)

Aanbod

Boston Properties Inc. (NYSE: BXP) is een in Boston gevestigde kantoor-REIT met 181 panden geconcentreerd in de zes grootste steden van Boston tot Seattle. Het bedrijf noemt zichzelf de grootste beursgenoteerde ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van eersteklas werkplekken in de Verenigde Staten.

Vooruitzichten

Het jaarlijkse dividend van Boston Properties van $ 3,92 per aandeel levert een dividendrendement van 7,80% op en de forward FFO is $ 7,51 en dus bedraagt de uitbetalingsratio is 52%. Hoewel de uitbetalingsratio geen magische maatstaf is om de toekomstige prestaties van een aandeel te voorspellen, geeft het inkomstenbeleggers meestal wel een duidelijk beeld van de veiligheid van het huidige dividend.

10. MFA FINANCIAL INC. (NYSE: MFA)

Aanbod

MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) is een Amerikaanse trustmaatschappij voor vastgoedbeleggingen, gevestigd in New York. Het bedrijf belegt in woninghypotheken. Het bedrijf biedt een driemaandelijks dividend van $ 0,35 per aandeel en biedt een dividendrendement van bijna 14%.

De onderneming initieert en belegt in zakelijke leningen en hypotheken die niet in aanmerking komen voor een overheidsgarantie. MFA heeft ook een grote portefeuille van niet-renderende en opnieuw presterende hypotheken.

Deze zakelijke leningen gaan over het algemeen naar fix-and-flip-investeerders of nieuwbouwleningen voor nieuwe huurwoningen en hebben over het algemeen niets gemeen met de subprime-leningen die de financiële crisis van 2008 hebben helpen veroorzaken. Leningen voor zakelijke doeleinden vereisen over het algemeen dat de lener een aanzienlijk eigen vermogen heeft en aantoont dat de huurinkomsten de aflossing van schulden dekken.

Prestaties

Vorig jaar was moeilijk voor de hele REIT sector voor hypotheken, aangezien de Federal Reserve de federal funds rate verhoogde. Hierdoor daalden hypotheken in waarde. Terwijl de hypotheek REIT’s zich over het algemeen indekten tegen stijgende rentetarieven, presteerden hypotheken over het algemeen slechter dan staatsobligaties. Die trend zette zich ook dit jaar door.

Elke hypotheek REIT rapporteerde grote dalingen in de boekwaarde per aandeel, en de meesten werden gedwongen hun dividenden te verlagen. MFA Financial was geen uitzondering, aangezien de boekwaarde per aandeel daalde van $ 19,12 per aandeel eind 2021 tot $ 14,87 eind 2022. MFA verlaagde ook het driemaandelijkse dividend per aandeel van $ 0,44 naar $ 0,35 in het vierde kwartaal van 2022.

11. AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)

Aanbod

AGNC Investment is eveneens een hypotheek REIT die belegt in door hypotheek gedekte effecten die worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Dit zijn enkele van hetzelfde soort effecten die hebben bijgedragen aan de ineenstorting van Silicon Valley Bank in het eerste kwartaal van 2023.

Prestaties

De waarde van door hypotheek gedekte waardepapieren van het Agentschap is gedaald sinds de Federal Reserve een jaar geleden begon met het verhogen van de Federal Funds-rente. Hoewel AGNC zijn renterisico afdekt (iets wat Silicon Valley Bank niet deed), presteerden door hypotheken gedekte effecten slechter dan Treasuries, wat betekende dat AGNC Investment verliezen en dalingen in boekwaarde per aandeel heeft gerapporteerd.

Vooruitzichten

Aangezien AGNC zijn door hypotheek gedekte effectenportefeuille echter niet heeft verkocht, kunnen deze niet-gerealiseerde verliezen worden terugverdiend als door hypotheek gedekte effecten in de toekomst beter presteren.

De underperformance vorig jaar was net zo erg als op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2008. Dit was deels te danken aan het snelle tempo van de renteverhogingen. Door hypotheken gedekte effecten reageren over het algemeen niet goed op rentevolatiliteit. Er zijn echter ook veel positieve punten aan door hypotheken gedekte effecten, vooral gezien hun rendement in vergelijking met andere effecten zonder kredietrisico, zoals staatsobligaties.

AGNC betaalt maandelijks een dividend van $ 0,12 per maand, wat het aandeel een dividendrendement geeft van ongeveer 15%. Alle hypotheek REIT’s hebben vorig jaar hun dividend verlaagd of geëlimineerd, met AGNC als enige overblijver.

Als door hypotheek gedekte effecten beter gaan presteren dan Treasuries, zou het dividend veilig moeten zijn. Veel zal afhangen van de Fed. Zodra de Fed het duidelijke signaal geeft dat de renteverhogingen voorbij zijn, zullen de hypotheek-REIT-bedrijven weer interessant zijn en kunnen beleggers een aantrekkelijk maandelijks dividend vinden. Tegen die achtergrond is AGNC Investment Corp. een REIT die interessant kan zijn.

12. Realty Income (NYSE:O)

Aanbod

Realty Income (NYSE:O), met hoofdkantoor in San Diego, Californië, is een REIT die investeert in vrijstaande commerciële panden voor één huurder in de VS, Spanje en het VK. Momenteel heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van iets meer dan $ 40 miljard. Het aandeel heeft het afgelopen jaar zwak gepresteerd.

Vooruitzichten

Toch kan het voor beleggers met wat lef een interessante aanwinst zijn in de portefeuille voor waarde aandelen die maandelijks dividend uitkeren. Concreet prijst de markt Realty Income tegen 1,14 keer de verdisconteerde cashflow (DCF).

De sectormediaan daarentegen staat op 1,36 keer. Daarom scoort Realty Income beter dan 60,61% voor deze statistiek (vergeleken met andere REIT’s). Operationeel profiteert het bedrijf van een driejarige omzetgroei van 5,1% en dat is meer dan 69,5% van zijn branchegenoten. Ook komt de brutomarge uit op maar liefst 93,23%.

Het huidige dividendrendement van Realty bedraagt ongeveer 5%. De uitbetalingsratio bedraagt momenteel 214,16%. Het bedrijf geniet van een ijzersterke reputatie van 30 jaar opeenvolgende dividendverhogingen, een status die het niet gemakkelijk zal opgeven.

Tot slot

Niet alle REIT aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beste aandelen voor lange termijn in 2023

Beleggen voor de lange termijn is een geweldige manier om vermogen op te bouwen en je financiële toekomst veilig te stellen. Maar het kan moeilijk zijn om te weten welke aandelen het beste bij jouw portefeuille passen. Gelukkig zijn er enkele aandelen die zich hebben bewezen als lucratieve langetermijnbeleggingen in 2023. Deze aandelen bieden goede rendementen over langere perioden, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor wie de komende jaren met vertrouwen wil beleggen. In dit artikel gaan we daarom verdiepend in op lange termijn beleggen en bekijken we de beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Wat is lange termijn beleggen?

Voordat we in kunnen gaan op de beste aandelen voor lange termijn, nemen we eerst het begrip “lange termijn beleggen” zelf onder de loep. Lange termijn beleggen is een beleggingsstrategie waarbij aandelen worden gekocht en voor langere tijd – vaak meerdere jaren – worden aangehouden. Door dit te doen, kunnen beleggers profiteren van het samengestelde effect van herinvestering van hun winsten over lange perioden en kunnen zij profiteren van marktcycli en -trends om hun rendement te maximaliseren.

Langetermijnbeleggingen verminderen ook het risico, omdat de aandelen minder worden beïnvloed door kortetermijnschommelingen in de markt zoals bij kortetermijnbeleggingen. Uiteindelijk vereist deze beleggingsstrategie geduld en discipline, maar als het goed wordt uitgevoerd, kan lange termijn beleggen leiden tot aanzienlijke winstgevendheid en rendement op investering (ROI).

Voordelen van lange termijn beleggen

Lange termijn beleggen biedt vele voordelen voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en solide rendementen. In vergelijking met korte termijn beleggen, waarbij de focus ligt op snelle winsten, richt lange termijn beleggen zich op langetermijndoelen. Door te focussen op de lange termijn kan men geduldiger zijn, meer weten over hun beleggingen en dus beter in staat zijn om betere beslissingen te nemen. Het gedisciplineerde karakter van lange termijn beleggen biedt ook bescherming tegen de volatiliteit en onzekerheden van de economie.

Andere voordelen van lange termijn beleggen zijn:

 • Langetermijnbeleggingen een hoger rendement dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt door het samengestelde effect van herbelegging van winsten in de loop der tijd en het profiteren van marktcycli en trends om het rendement te maximaliseren.
 • Langetermijnbeleggingen zijn minder risicovol dan kortetermijnbeleggingen, omdat ze minder worden beïnvloed door marktschommelingen op korte termijn.
 • Langetermijnbeleggingen kunnen een portefeuille helpen diversifiëren door meer stabiliteit te bieden dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt doordat langetermijnbeleggers verder kunnen kijken dan de dagelijkse prestaties van een aandeel en zich meer kunnen richten op het algehele groeipotentieel ervan.
 • Langetermijnbeleggingen bieden fiscale voordelen, omdat de vermogenswinstbelasting doorgaans lager is voor aandelen die gedurende langere tijd worden aangehouden.

Elk van deze voordelen maakt aandelen voor lange termijn tot een aantrekkelijke keuze voor veel beleggers die de komende jaren op zoek zijn naar een betrouwbaar rendement. Door tegelijkertijd te investeren in stabiele bedrijven en het spreiden van de portefeuille, is lange termijn beleggen een haalbare optie voor elke belegger die langdurig succes wil boeken.

Risico’s van lange termijn beleggen

Hoewel lange termijn aandelen voordelig kunnen zijn, zijn er ook risico’s aan verbonden. Langetermijnbeleggers moeten zich daarom goed verdiepen voordat zij zich vastleggen op een langetermijnstrategie. Het meest voorkomende risico van beleggen voor de lange termijn is de mogelijkheid dat een belegging na verloop van tijd haar waarde verliest. Aandelenkoersen kunnen sterker schommelen en zijn moeilijker te voorspellen.

Met betrekking tot dit risico is er ook nog de onzekerheid over hoe de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Sommige sectoren of bedrijven die er nu goed uitzien, kunnen in de toekomst floppen, terwijl andere die er nu niet goed uitzien, in de toekomst enorm kunnen groeien. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het nemen van beslissingen op de lange termijn.

Verder kunnen macro-economische factoren, zoals inflatie en veranderingen in het politieke klimaat, invloed hebben op lange termijn aandelen. Bij inflatie neemt de koopkracht van een aandeel af als de prijs onveranderd blijft, terwijl artikelen duurder worden. Over langere perioden kan dit het potentiële rendement van een belegging erg verminderen. Ten slotte is er het risico dat een bedrijf failliet gaat of dat hun aandelen waardeloos kunnen worden.

Desalniettemin blijft lange termijn een hele winstgevende optie, wanneer de juiste beslissingen worden genomen. Het is cruciaal om je te informeren over de verschillende kenmerken en risico’s te belanceren met je doelstellingen en persoonlijke financiële situatie. De professionele beleggingscoaches van Beleggen.com kunnen hierin ondersteunen, met een gratis strategiegesprek waarin één van ons jouw doelen en mogelijkheden bespreekt.

Strategieën bij lange termijn beleggen

Bij het beleggen in lange termijn aandelen moeten beleggers streven naar een evenwicht tussen risico en rendement. Een belangrijke strategie is om te investeren in bedrijven die de potentie hebben om te groeien en te innoveren in de toekomst. Bedrijven met sterke managementteams en een bewezen track record zijn vaak betrouwbaarder en genereren over het algemeen hogere rendementen. Een andere strategie is om te diversifiëren en je portefeuille te spreiden over verschillende sectoren en geografische regio’s.

Beleggers die rendement op lange termijn nastreven, moeten zich ook richten op bedrijven met een consistente winstgroei, stabiele aandelenkoersen en een lage schuldenlast. Bedrijven in sectoren als technologie, gezondheidszorg, financiën, basisconsumptiegoederen en energie zijn doorgaans goede opties voor lange termijn aandelen, omdat de kans groter is dat zij in de toekomst concurrerend blijven. Bovendien kan het geen kwaad om te beleggen in bedrijven waarin je gelooft en waarvan je denkt dat het goed zal gaan.

Ten slotte moeten beleggers ernaar streven hun portefeuille in evenwicht te houden door een mix van verschillende soorten beleggingen aan te houden, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en onroerend goed. Deze diversificatie helpt het totale portefeuillerisico te verminderen, terwijl het rendement op de lange termijn gewaarborgd blijft. Maar ook voor beleggers die zich alleen op lange termijn aandelen willen focussen, is er genoeg potentie. Zie daarvoor de lijst van beste lange termijn aandelen voor 2023 onderaan dit artikel.

Criteria voor beste aandelen op lange termijn

Om te slagen in lange termijn beleggen, is het essentieel om aandelen te kiezen van bedrijven die hoge kwaliteit leveren en een duurzaam concurrentievoordeel hebben. De beste aandelen voor lange termijn zijn vaak te vinden bij grote cap bedrijven, die bewezen hebben stabiele resultaten te boeken in hun sector. Bedrijven met sterke managementteams, lage schulden en een consistente winstgroei genereren doorgaans hogere rendementen en kunnen daarom als best geselecteerd worden bij lange termijn beleggen.

Zoals hierboven al benoemd, betreft dat ook aandelen van bedrijven die het potetieel hebben om op termijn te groeien en een bewezen staat van dienst hebben. Bedrijven die aan deze criteria voldoen kunnen bijvoorbeeld actief zijn in de gezondheidszorg, technologie of duurzame energie. Zij hebben vaak een solide basis en gezonde toekomstverwachting. Een grondige analyse van de prestaties en vooruitzichten kunnen je helpen om de beste aandelen voor lange termijn te vinden. Of gebruik onze lijst met beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Fiscale overwegingen bij lange termijn aandelen

Bij beleggingen in lange termijn aandelen is het belangrijk rekening te houden met het fiscale aspect. Er zijn verschillende fiscale voordelen die gepaard gaan met lange termijn aandelen:

 • Vermogenswinsten op lange termijn worden tegen lagere tarieven belast dan vermogenswinsten op korte termijn. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling van 30% over de belastbare inkomsten uit hun beleggingen als ze voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers hebben recht op een vermindering van roerende voorheffing. Dit betekent dat inkomsten uit bijvoorbeeld dividend of rente kunnen worden verminderd met de voorheffing die is ingehouden, tot een maximum van 15% van het betreffende inkomen.

Een fiscale overweging bij lage termijn aandelen is de vermogensrendementsheffing. Deze belasting wordt geheven over het veronderstelde rendement van jouw totale vermogen, inclusief aandelen. Dit rendement is in de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid verlaagd. Daarnaast kan het type rekening van waaruit je de beleggingen koopt en verkoopt van invloed zijn op jouw totale belastingrekening, aangezien verschillende rekeningen verschillende belastingregels hebben.

Houd er rekening mee dat fiscale wet- en regelgeving in Nederland kan veranderen en dat dit van invloed kan zijn op de fiscale voordelen van langlopende aandelenbeleggingen. Het is daarom verstandig om beleggingsadvies te vragen bij een financieel adviseur of een belastingprofessional om te bepalen welke fiscale voordelen en overwegingen van toepassing zijn op jouw specifieke beleggingsstrategie. Neem ook bijvoorbeeld een kijkje op de site van de Belastingdienst.

Hoe meet je prestaties van lange termijn aandelen?

Het is belangrijk om de prestaties van lange termijn aandelen in de loop der tijd te meten. Dit kan je helpen te bepalen hoe winstgevend jouw beleggingen zijn en welke beleggingen moeten worden verkocht en vervangen door meer veelbelovende. Er zijn verschillende manieren om de prestaties van lange termijn aandelen te meten:

 • Price/Earnings ratio (P/E): Dit meet of een aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de winst per aandeel. In het algemeen betekent een lage koers/winstverhouding dat het aandeel ondergewaardeerd is en een goed groeipotentieel heeft, terwijl een hogere koers/winstverhouding aangeeft dat het aandeel overgewaardeerd is en een minder aantrekkelijke investering is.
 • Marktkapitalisatie: Dit meet de totale waarde van de aandelen van een bedrijf. Een grotere marktkapitalisatie wijst gewoonlijk op hogere winsten.
 • Debt-to-equity ratio: Deze meet het vermogen van een bedrijf om zijn activiteiten te financieren met schulden en eigen vermogen. Bedrijven met een hogere schuldgraad zullen waarschijnlijk meer moeite hebben om in de toekomst aan hun financiële verplichtingen te voldoen.
 • Rendement op eigen vermogen (ROE) – Dit meet hoeveel winst een bedrijf genereert uit zijn eigen vermogen of investeringsmiddelen. In het algemeen wijst een hoger rendement op eigen vermogen op betere prestaties van het aandeel en een groter groeipotentieel op lange termijn.

Bij het onderzoek naar aandelen op lange termijn is het belangrijk al deze gegevens in overweging te nemen, evenals andere factoren die de prestaties van het aandeel in de loop der tijd kunnen beïnvloeden. Bovendien kan de evaluatie van meerdere jaren van financiële gegevens beleggers helpen om de potentiële risico’s en opbrengsten van een belegging in een bepaald aandeel beter te begrijpen. Met deze informatie kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke aandelen voor lange termijn het meest succesvol zijn.

5 tips voor lange termijn beleggen

Beleggen voor de lange termijn kan een geweldige manier zijn om ervoor te zorgen dat jouw geld hard voor jou gaat werken. Hier zijn vijf tips om jou te helpen bij succesvol lange termijn beleggen:

 1. Blijf investeren: Een van de belangrijkste aspecten van lange termijn beleggingen is consistentie. Het is belangrijk om regelmatig te blijven beleggen, ongeacht hoe de markt op korte termijn presteert. Dit kan op verschillende manieren, waaronder periodieke aankopen of automatische beleggingsplannen.
 2. Diversifiseer je portefeuille: Leg niet al je eieren in één mandje. Overweeg jouw beleggingen te spreiden over verschillende sectoren en bedrijfstakken om het risico te beperken. Als één lange termijn aandeel slecht presteert, heb je nog andere aandelen om de klap op te vangen.
 3. Houd je visie op de lange termijn: Het is belangrijk om te onthouden dat langetermijnbeleggingen bedoeld zijn om te worden aangehouden voor meerdere jaren. Het negeren van de korte termijn schommelingen van de markt en je concentreren op de lange termijn, trends en groeimogelijkheden kan helpen bij het nemen van beslissingen over jouw investeringen.
 4. Onderzoek bedrijven zorgvuldig: Ga niet zomaar in zee met een aandeel omdat het de laatste tijd goed gaat of omdat het populair is. Doe onderzoek en zorg ervoor dat je de grondbeginselen van een bedrijf begrijpt voordat je erin belegt. Bekijk de jaarrekening, lees het nieuws uit de sector en let op waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat een bedrijf het niet goed doet of te veel schulden heeft.
 5. Monitor de prestaties: Het is belangrijk om de prestaties van jouw beleggingen voortdurend te controleren. Let op veranderingen in de aandelenkoersen en overweeg het effect dat dit kan hebben op jouw beleggingsbeslissingen op lange termijn. Wees bereid je strategie waar nodig aan te passen, zodat je succes kunt blijven boeken met lange termijn aandelen.

Beste aandelen voor lange termijn in 2023

De beste aandelen voor de lange termijn in 2023 hangen af van de huidige economische en marktomstandigheden. Er zijn echter enkele aandelen die op lange termijn goede beleggingen zijn en veel potentie hebben om een mooi rendement op te leveren. Dit zijn de 8 beste lange termijn beleggingen voor 2023:

 1. Amazon (AMZN)
 2. Berkshire Hathaway (BRK)
 3. Apple (AAPL)
 4. Alphabet (GOOGL)
 5. Microsoft (MSFT)
 6. Tesla (TSLA)
 7. Netflix (NFLX)
 8. Facebook (FB)

1. Amazon (AMZN)

Amazon is een marktleider in eCommerce, cloud computing en digitale streamingdiensten, waardoor beleggers hun portefeuille gemakkelijk kunnen diversifiëren. Amazon is een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld met een indrukwekkende marktkapitalisatie van meer dan $ 1 biljoen. Met zijn sterke merkherkenning en enorme netwerk van klanten heeft het bedrijf een loyaal klantenbestand kunnen opbouwen dat de groei en winstgevendheid blijft aandrijven. Dit maakt het een van de beste lange termijn aandelen voor 2023.

2. Berkshire Hathaway (BRK)

Berkshire Hathaway is een holding met investeringen in veel verschillende sectoren. Het wordt sinds 1965 beheerd door de legendarische belegger Warren Buffett en is nog steeds een van de meest succesvolle langetermijnbeleggingen waar je in 2023 op in kunt zetten. Berkshire Hathaway heeft een sterke aandelenportefeuille, waaronder Apple en Coca-Cola, wat het gemakkelijk maakt om te diversifiëren. Bovendien bieden haar enorme kasreserves bescherming tegen marktvolatiliteit.

3. Apple (AAPL)

Apple is een andere goede kanshebber als lange termijn aandeel voor 2023. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder de iPhone, iPad, Mac-computers en meer. Het bedrijf is een van de meest winstgevende bedrijven in de geschiedenis geworden dankzij zijn innovatieve hardware- en softwareproducten. Het aandeel Apple heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende run gehad en blijft een sterke performer voor lange termijn beleggers in 2023.

4. Alphabet (GOOGL)

Alphabet (Google) biedt een breed scala aan producten, waaronder zoekmachinediensten en internetreclame. Met een sterke omzetgroei en een toenemende vraag naar haar producten is Alphabet een aantrekkelijke investering voor de toekomst, zo ook in 2023. Het gediversifieerde bedrijfsmodel van het bedrijf maakt het een aantrekkelijke optie voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar betrouwbare rendementen.

5. Microsoft (MSFT)

Microsoft kan niet vergeten worden als lange termijn aandeel voor 2023. Microsoft is een technologiereus die software produceert voor computers, spelconsoles en mobiele apparaten. In de afgelopen jaren is het bedrijf overgestapt op een op de cloud gebaseerd bedrijfsmodel, wat tot een indrukwekkende groei heeft geleid. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder Windows-besturingssystemen, Office-software en cloud computing-diensten.

6. Tesla (TSLA)

Tesla is een fabrikant van elektrische auto’s die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. De aandelenprijs van het bedrijf is de afgelopen maanden sterk gestegen, omdat beleggers optimistisch zijn over het potentieel op lange termijn. Tesla heeft de auto-industrie gerevolutioneerd met zijn innovatieve technologieën, dus het blijft een van de beste aandelen om in te beleggen voor 2023.

7. Netflix (NFLX)

Netflix is een online streamingdienst die films en tv-programma’s aanbiedt aan gebruikers over de hele wereld. Het bedrijf is marktleider in deze ruimte en blijft innoveren en zijn aanbod uitbreiden. Het abonnementsmodel van Netflix maakt het gemakkelijk voor beleggers om na verloop van tijd te genieten van consistente rendementen, waardoor het een goede beleggingsoptie voor de lange termijn is voor 2023.

8. Facebook (FB)

Facebook is een van de grootste social media bedrijven ter wereld. Met meer dan 2 miljard gebruikers is Facebook een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Het bedrijf investeert ook fors in nieuwe producten, zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie, waardoor het een potentiële winnaar op lange termijn is voor 2023.

Tot slot

Beleggen op lange termijn kan een geweldige manier zijn om jouw portefeuille te diversifiëren en je in te dekken tegen marktvolatiliteit op korte termijn. Onderzoek doen naar elk bedrijf voordat je investeert, is essentieel om er zeker van te zijn dat je de beste lange termijn aandelen voor 2023 kiest. Elk van de hierboven genoemde aandelen heeft een sterk potentieel om op termijn een solide rendement te leveren, waardoor ze in 2023 aantrekkelijke opties zijn voor langetermijnbeleggers.

Maar niet alle lange termijn aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in Afrika: de beste Afrikaanse aandelen voor 2023

Voor beleggen in Afrika liggen mooie kansen weggelegd. Met zijn snelgroeiende economieën, diverse industrieën en gunstige overheidsbeleid zijn Afrikaanse aandelen een steeds aantrekkelijker optie geworden voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren. De interesse voor Afrikaanse aandelen groeit dan ook in snel tempo. Lees in dit artikel meer over beleggen in Afrika en de beste Afrikaanse aandelen voor 2023.

Overview: Beleggen in Afrika

Afrika wordt snel een van de nieuwste bestemmingen voor investeerders in emerging markets. Sinds 2000 heeft het World Economic Forum vastgesteld dat meer dan de helft van ’s werelds snelst groeiende economieën zich in Afrika bevinden. In dit artikel kijken we daarom naar de economische ontwikkeling en toekomstperspectieven van Afrika.

In de afgelopen 20 jaar is Afrika veranderd van een “hopeloos continent” in termen van zijn financiële potentieel, tot een interessant alternatief voor investeerders in opkomende markten. Het continent Afrika heeft uitgebreide natuurlijke hulpbronnen, een jonge en steeds beter opgeleide beroepsbevolking, meer stabiliteit op het gebied van bestuur en meer vooruitzichten voor economische groei dan in de afgelopen jaren.

Voor nieuwe beleggers die een kleine investering willen doen, zijn op de beurs verhandelde Afrikaanse aandelen het meest logisch. Ervaren beleggers kunnen ook American Depositary Receipts (ADR’s) overwegen als een manier om deel te nemen. Toch is het continent een riskanter vooruitzicht voor investeerders dan meer ontwikkelde regio’s en moet het met voorzichtigheid worden benaderd.

De enorme natuurlijke hulpbronnen van Afrika

Het Afrikaanse continent is ongelooflijk rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Het heeft enorme, onaangeroerde voorraden aardgas en olie (12% van de wereldreserves) en grotendeels onbenutte waterkrachtcentrales. Afrika is daarnaast de thuisbasis van enorme goud-, platina-, uranium-, kobalt- en diamantreserves. Momenteel wordt slechts 10% van Afrika’s landbouwgrond in cultuur gebracht, maar het bezit in totaal ongeveer 60% van ’s werelds bebouwbare grond.

Afrika heeft ook het voordeel van een grote en relatief goedkope beroepsbevolking. Het continent ondergaat een demografische transformatie, met jeugd als thema. Er is een zeer hoog percentage Afrikanen van in de twintig en dertig met minder personen ten laste – zowel jong als oud. Dat zal de komende tien jaar een belangrijke rol spelen.

Er is verder stabiliteit op het gebied van bestuur en veel landen die getuige waren van vreselijke perioden van onrust, zijn inmiddels naar voren gekomen als succesverhalen. Er is een beter beleid, de handel is verbeterd en het ondernemingsklimaat ook. Daarom kan beleggen in Afrikaanse aandelen een interessante overweging zijn.

Economische groei in Afrika

Consumptiegroei

Volgens het World Economic Forum zal tegen 2030 meer dan 40% van de Afrikanen tot de midden- of hogere klassen behoren en zal er een grotere vraag naar goederen en diensten zijn. In 2030 zal de gezinsconsumptie naar verwachting $ 2,5 biljoen bereiken, wat meer dan het dubbele is vergeleken met die van 2015 op $ 1,1 biljoen.

Een groot deel van die 2,5 biljoen dollar zal worden uitgegeven in drie landen: Nigeria (20%), Egypte (17%) en Zuid-Afrika (11%). Maar Algerije, Angola, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Soedan en Tunesië zullen ook bedrijven aantrekken die nieuwe markten willen betreden.

Sectorgroei

De sectoren die naar verwachting het meest zullen groeien in de komende 30 jaar zijn voeding en dranken, onderwijs en transport, huisvesting, consumptiegoederen, horeca en recreatie, gezondheidszorg, financiële diensten en telecommunicatie.

Grootste economieën

Nigeria was de grootste Afrikaanse economie, met een BBP van $ 514 miljard USD in 2021. De op een na grootste was Egypte, met $ 394 miljard.

Beurshandel

Het Afrikaanse continent heeft een handvol prominente beurzen en veel nieuwe en kleine beurzen die worden gekenmerkt door kleine handelsvolumes en weinig beursgenoteerde aandelen. Sub-Sahara Afrika heeft ongeveer 29 beurzen die 38 landen vertegenwoordigen, waaronder twee regionale beurzen. Deze beurzen kennen veel ongelijkheid in termen van grootte en handelsvolume.

Alle landen leveren inspanningen om hun beurshandel te stimuleren door de opleiding en het vertrouwen van investeerders te verbeteren, de toegang tot fondsen te verbeteren en de procedures transparanter en gestandaardiseerder te maken.

Hoe te beleggen in Afrika?

Afrika is het op één na grootste continent ter wereld en is de afgelopen jaren een van de meest aantrekkelijke regio’s geworden voor internationale beleggers dankzij het stijgende BBP en de toegenomen economische activiteiten. De Afrikaanse economie is meer dan $ 2,6 biljoen waard, met $ 6,6 biljoen aan jaarlijkse consumenten- en bedijfsuitgaven.

Nigeria staat op de eerste plaats met een BBP van $ 442,98 miljard, gevolgd door Egypte met $ 361,88 miljard en Zuid-Afrika met $ 282,59 miljard. Het land is de thuisbasis van bedrijven zoals MTN Group Limited (OTC: MTN), Naspers Limited (OTC: NPSNY) en Sasol Limited (NYSE: SSL).

De overvloedige hulpbronnen van Afrika maakten het continent tot een broeinest van handel en economische activiteiten. Volgens een artikel van adviesbureau McKinsey heeft Afrika een enorm groeipotentieel, met een verwachte industriële productie van $ 930 miljard in 2025. Dat maakt beleggen in Afrikaanse aandelen een goede overweging.

Afrikaanse aandelenmarkten zijn er in verschillende varianten en in verschillende fases van ontwikkeling en ze vereisen diepgaande kennis om de juiste effectenbeurs te selecteren. Due diligence is bij beleggen in Afrika daarom de sleutel.

Indirect beleggen

Beleggen in Afrika via een beleggingsfonds of exchange traded fund (ETF) is een optie voor kleine beleggers, die op zoek zijn naar blootstelling aan de economieën van Sub-Sahara Afrika. Dergelijke fondsen volgen een groot aantal bedrijven die zaken doen in de regio, in plaats van te vertrouwen op een enkele aandelen of onderneming.

Let op: de kosten van fondsen zijn hoog en in een index zit zowel kaf als koren! Het heeft daarom dan ook mijn voorkeur om op zoek te gaan naar de meest interessante Afrikaanse aandelen voor 2023, die onderaan dit artikel worden behandeld.

Direct beleggen

Het is dus slimmer om rechtstreeks in Afrikaanse aandelen te beleggen, hoewel je dan wel het kaf van het koren moet scheiden, bijvoorbeeld met behulp van de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Sommige buitenlandse aandelen worden op Noord-Amerikaanse beurzen verhandeld als certificaten. Dit zijn effecten die aandelen in een buitenlands bedrijf vertegenwoordigen. Grote brokers, zoals Fidelity, bieden ook handel in internationale aandelen aan, hoewel dit wat extra papierwerk met zich meebrengt.

Potentiële nadelen internationale aandelen

Er zijn nadelen verbonden aan het handelen in internationale aandelen, zeker op een continent als Afrika waar de aandelenhandel nog niet volwassen is. Volgens de Amerikaanse Securities and Exchange Commission kunnen handelaren extra risico’s lopen op de buitenlandse aandelenmarkt.

Buitenlandse bedrijven zijn mogelijk onderworpen aan minder strenge regelgeving of rapportagevereisten dan die in eigen land, en Europese investeerders kunnen onverwachte belastingen tegen het lijf lopen. Bovendien zijn buitenlandse effecten vaak geprijsd in een vreemde valuta, wat een extra risico toevoegt voor de Europese belegger.

Afrika en de mijnindustrie

De aandelenmarkt in Afrika wordt gedomineerd door mijnbouwbedrijven die het continent in staat stelden te concurreren met zijn Amerikaanse tegenhangers Newmont Corporation (NYSE: NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE: FCX).

Afrika is de snelst groeiende regio voor buitenlandse directe investeringen met meer dan 30% van de wereldwijde minerale hulpbronnen. In 2019 bedroeg het Afrikaanse mijnbouwexploratiebudget $ 1,12 miljard. Vanwege reisbeperkingen en risico’s vanwege de maatregelen tijdens de pandemie is het exploratiebudget in 2020 met 10% gedaald, waarna in 2021 en 2022 een sterk herstel volgde.

De regio verwacht in de toekomst een sterkere vraag naar metaal en prijsstijgingen als gevolg van de economische opleving als gevolg van de versoepeling van de beperkingen van COVID-19. Dit biedt kansen voor beleggers in Afrikaanse aandelen.

Afrika is de thuisbasis van enkele van de grootste namen in de mijnbouw, zoals Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW). Sibanye Stillwater Limited is een van de meest interessante Afrikaanse aandelen om te volgen, daar zijn analisten het over eens. Maar Afrika is meer dan alleen mijnbouw.

Afrika en de opkomst van technologie

De technologiesector van Afrika groeit in hetzelfde tempo als de mijnbouwsector, waardoor het continent stilaan kan concurreren met de grote giganten uit de sector Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) en Apple, Inc. (NASDAQ : AAPL). In 2020 rapporteerde Afrika in totaal 643 technologieclusters, waarvan de landen Nigeria, Egypte, Kenia en Zuid-Afrika de meeste hosten.

Interneteconomie

Volgens een artikel dat gepubliceerd werd door Further Africa, wordt verwacht dat de Afrikaanse interneteconomie in 2025 circa $ 180 miljard waard zal zijn, met een op e-mail gebaseerde economische activiteit die 5,2% van het BBP uitmaakt.

Digitale economie

Veel Afrikaanse startups vertrouwen op digitale modernisering om dagelijkse problemen aan te pakken, zoals M-Post. M-Post is een startup uit 2016 waarmee gebruikers hun mobiele telefoons kunnen gebruiken als een officiële digitale adresservice die een efficiëntere distributie naar afgelegen gebieden mogelijk maakt.

Het cleantechbedrijf EcoPost is een andere Afrikaanse startup die aandacht trekt. Sinds de oprichting in 2010 heeft het bedrijf meer dan 2,5 miljoen kg plastic gerecycled, dat het verwerkt tot meubels, hekpalen en wegwijzers, zodat het niet vergaat of wordt opgegeten door termieten.

Beste Afrikaanse tech-aandeel

Een van de meest interessante Afrikaanse aandelen die je nu in de tech-industrie kunt vinden, is Naspers Limited (OTC: NPSNY). Het bedrijf staat bekend om zijn technologie en kapitaalinvesteringen en is actief in meer dan 130 landen. Het bedrijf is actief in snelgroeiende bedrijfssectoren zoals e-commerce en mediaplatforms.

Afrikaanse economie in 2023

De Afrikaanse economie zal kunnen blijven groeien met een enorm potentieel. Grote hedgefondsen en institutionele beleggers kijken naar de regio om te profiteren van het groeipotentieel van Afrikaanse aandelen, aangezien de gevestigde markten stilaan een saturatie-effect zien te geven. Prognoses laten zien dat het reële bruto binnenlands product van Afrika zich zal stabiliseren op 4% in de periode 2023-2024 en daarna constant sneller zal groeien dan in andere regio’s.

Rapport African Development Bank Group

In de release van een rapport genaamd ‘Africa’s Macroeconomic Performance and Outlook’, uitgebracht op 19 januari 2023, meldde de African Development Bank Group dat de groei in bijna alle regio’s positief was in 2022 en dat de vooruitzichten voor 2023-2024 positief blijven. De prognoses zijn hoger dan de verwachte wereldwijde cijfers (respectievelijk 2,7% en 3,2%) voor dezelfde periode.

Groeiprognose best presterende economieën

De vijf best presterende economieën van Afrika vóór Covid zullen naar verwachting in 2023-2024 met gemiddeld meer dan 5,5% groeien en hun positie onder de tien snelst groeiende economieën ter wereld heroveren. Dat zijn onder meer Rwanda met een verwachting van 7,9%, Ivoorkust met 7,1%, Benin met 6,4%, Ethiopië met 6,0% en Tanzania met 5,6%.

Maar er is een grotere groep andere Afrikaanse landen die naar verwachting ook hun economieën in dezelfde periode met meer dan 5,5% zullen laten groeien. Dat zijn onder andere Niger met 9,6%, Senegal met 9,4%, Democratisch Republiek Congo met 6,8%, Gambia met 6,4%, Mozambique met 6,5% en Togo met 6,3%. Mooie vooruitzichten dus.

Groeiprognose Oost-Afrika

In Oost-Afrika zal de groei naar verwachting stijgen van 4,2% in 2022 tot 5% in 2023 en 5,4% in 2024, met Rwanda als koploper in de regio. Oeganda en Ethiopië zullen naar verwachting ook sterk groeien in 2023 en 2024, met meer dan 5% als gevolg van ontwikkelingen in de oliesector voor Oeganda en aanhoudende infrastructuuruitgaven voor Ethiopië.

Groeiprognose West-Afrika

De groei in West-Afrika zal naar verwachting stijgen van 3,6% in 2022 tot 4,1% in 2023 en 4,3% in 2024, waarbij Ivoorkust en Senegal de groei van de regio stimuleren.

Groeiprognose Centraal-Afrika

Centraal-Afrika zal naar verwachting een lichte daling zien van 4,7% in 2022 tot 4,3% in 2023 en zich stabiliseren op 4,2% in 2024.

Groeiprognose Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse regio, gebukt onder economische ellende in Zuid-Afrika, heeft de laagste groeipercentages, ondanks de uitblinker, Mozambique. “Op de middellange termijn zal de aanhoudende zwakte in Zuid-Afrika echter blijven wegen op de regio, waarbij de reële productie naar verwachting zal vertragen tot 2,3% in 2023 en vervolgens zal stijgen tot 2,8% in 2024.”

De groei in het zuiden zal voornamelijk worden aangedreven door Mozambique, waar de economische groei zal worden gestimuleerd door investeringen in vloeibaar aardgas en aanverwante industrieën.

Groeiprognose Noord-Afrika

In Noord-Afrika zal de groei zich naar verwachting stabiliseren op 4,3% in 2023, ondersteund door een verwacht sterk herstel in Libië en Marokko.

Visie Jeffrey Sachs

Econoom Jeffrey Sachs gelooft dat dergelijke trends laten zien dat Afrika de komende decennia consequent kan en zal groeien tot een groei van 7% of meer per jaar. “Afrika wordt het snelst groeiende deel van de wereldeconomie. Afrika is de plek om te investeren”, merkte hij op tijdens de lancering van het rapport.

Impact wereldwijde factoren

Volgens Akinwumi Adesina, president van de African Development Bank Group, is de algehele gestage groei die over de hele linie wordt waargenomen lovenswaardig, omdat deze wordt gezien ondanks de doorwerkingseffecten van de wereldwijde schokken die hard toeslaan en per regio en per land verschillen.

Net als de rest van de wereld wordt Afrika aanzienlijk uitgedaagd door torenhoge voedsel- en energieprijzen, krappere wereldwijde financiële voorwaarden en toegenomen binnenlandse schulden. “Household Impacts of Tariffs”, een op grote schaal onderzoek, geeft aan dat huishoudens in 29 Afrikaanse landen gemiddeld 36,3% van hun inkomen aan voedsel besteden”, luidt het rapport.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn ook in Afrika merkbaar. Een vergelijkbare hoge last wordt geregistreerd in het geval van de energieprijzen te midden van bezuinigingen als gevolg van de oorlog. “De prijzen van ruwe olie stegen met ongeveer 20%, van $ 93,50 per vat tot $ 112,40, en bedroegen gemiddeld $ 102,80 tussen maart en oktober 2022”, onthult het rapport.

Maatregelen voor potentiële risico’s

Te midden van deze uitdagingen roept het rapport op tot robuuste monetaire en fiscale maatregelen, ondersteund door structureel beleid om potentiële risico’s aan te pakken. Nu de inflatiedruk naar verwachting tussen 2023 en 2024 zal toenemen, beveelt het rapport verschillende maatregelen aan, afhankelijk van de mate van impact en kwetsbaarheid in de afzonderlijke landen.

In landen waar de inflatie het acuutst is, wordt een tijdig en agressief monetair beleid geadviseerd. “Landen met een lagere inflatie zullen een voorzichtige verkrapping van het monetaire beleid moeten doorvoeren om de groei-inspanningen niet te ondermijnen en de inflatie onder controle te houden.”

Positieve toekomstvisie

Het rapport onderstreept echter de uitstekende kansen van het continent, met name gericht op de noodzaak voor landen om de implementatie van de African Continental Free Trade Area (AfCFTA) te versnellen. Het World Economic Forum voorspelt een groei van 28% in de intra-Afrikaanse vrachtvraag dankzij AfCFTA, waardoor tegen 2030 bijna 2 miljoen vrachtwagens, 100.000 treinwagons, 250 vliegtuigen en meer dan 100 schepen nodig zullen zijn.

De Wereldbank over Afrika in 2023

Economische groei in SSA

De economische groei van Sub-Sahara Afrika (SSA) daalde van 4,1% in 2021 naar 3,6% in 2022 en zal naar verwachting dalen tot 3,1% in 2023. De wereldwijde economische traagheid, aanhoudende inflatie en moeilijke financiële omstandigheden met hoge schulden dragen bij aan deze daling.

Ontwikkelingspad voor SSA

Sub-Sahara Afrika, de thuisbasis van meer dan 1 miljard mensen, van wie de helft tegen 2050 jonger zal zijn dan 25 jaar, is een divers continent dat menselijke en natuurlijke hulpbronnen biedt die het potentieel hebben om groei te bewerkstelligen en de armoede in de regio uit te roeien.

Met ’s werelds grootste vrijhandelszone en een markt van 1,2 miljard mensen creëert het continent een geheel nieuw ontwikkelingspad, waarbij het potentieel van zijn middelen en mensen wordt benut. Beleggen in Afrika kan daarom voor investeerders op de radar blijven.

De regio bestaat uit lage-, lagere midden-, hogere midden- en hoge-inkomenslanden, waarvan er 22 kwetsbaar of door conflicten geteisterd zijn. Afrika heeft ook 13 kleine staten, gekenmerkt door een kleine bevolking, beperkt menselijk kapitaal en een beperkt landoppervlak.

Oorzaken economische vertraging SSA

De economische groei in Sub-Sahara Afrika vertraagde tot 3,6% in 2022, van 4,1% in 2021. En de economische bedrijvigheid in de regio zal naar verwachting verder vertragen tot 3,1% in 2023. De aanhoudende traagheid van de wereldeconomie, dalende maar hoge inflatiepercentages en uitdagende wereldwijde en binnenlandse financiële omstandigheden te midden van hoge schulden, verklaren deze verlaging.

De groei zal naar schatting aantrekken tot respectievelijk 3,7% en 3,9% in 2024 en 2025, wat aangeeft dat de groeivertraging dit jaar zijn dieptepunt zou moeten bereiken. De groeivoorwaarden blijven echter ontoereikend om extreme armoede terug te dringen en gedeelde welvaart op middellange tot lange termijn te stimuleren.

Het langzame herstel van de inkomensgroei per hoofd van de bevolking, met 1,2% volgend jaar en 1,4% in 2025, is nog steeds onvoldoende om de armoedevermindering te versnellen naar het pre-pandemische pad van de regio.

Economische groei in subregio’s

De economische groei in SSA is niet uniform in subregio’s en landen. De bbp-groei van West- en Centraal-Afrika zal naar schatting dalen tot 3,4% in 2023, van 3,7% in 2022, terwijl die van Oost- en Zuidelijk Afrika afneemt van 3,5% in 2022 tot 3,0% in 2023.

De prestaties van de regio laten nog steeds te wensen over door een lagere groei op lange termijn in de grootste landen van het continent. De economische bedrijvigheid in Zuid-Afrika zal in 2023 verder verzwakken (0,5%) naarmate de energiecrisis dieper wordt, terwijl het groeiherstel in Nigeria voor 2023 (2,8%) nog steeds broos is aangezien de olieproductie gematigd blijft.

Van de 10 grootste economieën in SSA – die meer dan driekwart van het bbp van de regio vertegenwoordigen – groeien er acht met een snelheid die lager is dan hun gemiddelde groei op lange termijn, waaronder Soedan, Nigeria, Angola en Ethiopië.

Schulden en tekorten in SSA

De overheidsschuld in SSA is sinds 2010 meer dan verdrievoudigd. De oorlog in Oekraïne heeft het begrotingsconsolidatieproces van veel landen, dat in de nasleep van de COVID begon, stopgezet.

Naarmate landen steeds meer hun toevlucht namen tot maatregelen zoals subsidies, tijdelijke ontheffingen van tarieven en heffingen en inkomenssteun voor de meest kwetsbare mensen – in een poging de stijging van voedsel- en brandstofprijzen te beperken – liep het begrotingstekort van de regio op tot 5,2% van bbp in 2022, een stijging ten opzichte van de geschatte 4,8% van het bbp in 2021.

Door de zwakke groei in combinatie met een snelle accumulatie van de overheidsschuld, is de mediane overheidsschuld in verhouding tot het bbp gestegen van 32% in 2010 naar 57% in 2022. Het aantal SSA-landen dat een hoog risico loopt op een buitenlandse schuldencrisis of al in een schuldencrisis verkeert, bedraagt 22 (tegenover 20 in 2020).

Beperkende factoren voor economie

De hardnekkig hoge inflatie, aangewakkerd door stijgende voedsel- en energieprijzen, evenals zwakkere valuta’s en lage investeringsgroei, blijft de Afrikaanse economieën beperken, wat leidt tot onzekerheid voor consumenten en investeerders. Het aantal landen met een tweecijferige gemiddelde inflatie op jaarbasis is gestegen van 9 in 2021 tot 21 in 2022.

Hoewel de totale inflatie het afgelopen jaar een hoogtepunt lijkt te hebben bereikt en het aantal landen met een tweecijferige inflatie naar verwachting zal dalen tot 12 in 2023, zal de inflatie in SSA hoog blijven op 7,5% voor 2023. En voor de meeste landen boven de streefwaarden van de centrale bank liggen. De investeringsgroei in SSA daalde van 6,8% in 2010-2013 tot 1,6% in 2021, met een sterkere vertraging in Oost- en Zuidelijk Afrika dan in West- en Centraal-Afrika.

Economische veerkracht in aantal landen

Ondanks deze uitdagingen tonen een aantal landen in de regio veerkracht te midden van meerdere crises. Deze landen omvatten Kenia, Ivoorkust en de Democratische Republiek Congo (DRC), die in 2022 met respectievelijk 5,2%, 6,7% en 8,6% groeiden.

Economische groei in de regio exclusief grote landen, zoals Angola (geprojecteerde groei: 2,6% in 2023), Nigeria (geprojecteerde groei: 2,8% in 2023) en Zuid-Afrika (geprojecteerde groei: 0,5% in 2023), wordt geschat op 4,3% in 2023 en zal naar verwachting groeien tot 5,1% en 5,2% in 2024 en 2025.

Landen die niet rijk zijn aan hulpbronnen zullen naar verwachting in 2023 met 4,2% groeien en in 2024 en 2025 met respectievelijk 5,1% en 5,3% toenemen. De sterkere prestaties van landen die niet rijk zijn aan grondstoffen kunnen worden toegeschreven aan de voordelen van lagere invoer en een uitbreiding van de dienstverlening.

Economische beperkingen in aantal landen

De reële bbp-groei in landen rijk aan grondstoffen zal gematigd blijven, op 2,4% in 2023, maar zal lichtjes opveren tot respectievelijk 2,9% en 3,0% in 2024 en 2025, nog steeds onder het groeipercentage van 3,7% in 2021. De groei voor deze groep van de landen wordt afgeremd door lagere grondstofprijzen, wat wijst op een sterke afhankelijkheid van de winningssector.

Zwakke economische prestaties worden verwacht voor de CEMAC-landen in 2023 (2,7%), terwijl de groei van de WAEMU-landen wordt verwacht op 5,5% in 2023, en deze landen zullen in 2024 sneller groeien (7,0%). Er worden dus verschillen in de prestaties voorspeld.

Potentie van natuurlijke hulpbronnen

Het benutten van het potentieel van natuurlijke hulpbronnen biedt een kans om de budgettaire en schuldhoudbaarheid van Afrikaanse landen te verbeteren. Natuurlijke hulpbronnen (olie, gas en mineralen) bieden enorme economische kansen voor SSA-economieën tijdens de overgang naar een koolstofarme economie.

Het aanboren van energiebronnen kan de toegang tot energie verbeteren. Afrika staat voor een grote uitdaging om zijn doelstellingen voor universele toegang tot energie van hoge kwaliteit te halen. In 2022 hadden nog altijd 600 miljoen mensen in Afrika (43%) geen toegang tot elektriciteit.

De hulpbronnen van Afrika en de bijbehorende investeringen kunnen de vooruitgang echter helpen versnellen door diverse energiebronnen te ontwikkelen. Omdat veel projecten op het gebied van natuurlijke hulpbronnen zich in afgelegen en plattelandsgemeenschappen bevinden, zou de opschaling van investeringen in groene energie en regionale infrastructuur kunnen worden aangewend om armoede op het platteland te verlichten en productiviteitswinsten te bevorderen.

Afrikaanse landen kunnen hun middelen gebruiken om gas en hernieuwbare energie samen te brengen om aan de binnenlandse behoeften te voldoen. Prioriteit geven aan investeringen in nieuw ontdekte en onderontwikkelde aardgasreserves kan exportinkomsten mobiliseren en binnenlandse energieproductie en -toegang stimuleren.

Potentie vrijehandelszone

Bovendien bieden regionale integratie en de implementatie van een continentale vrijhandelszone een enorm potentieel om de economische transformatie in SSA te stimuleren. Een rechtvaardige transitie voor Afrika zal afhangen van het succesvol benutten van de economische voordelen van olie, gas en minerale hulpbronnen, inclusief goed bestuur en een degelijk beheer van inkomsten uit hulpbronnen, terwijl ook voorbereidingen worden getroffen voor een koolstofarme toekomst.

Toekomstblik

Effectief beheer van rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen kan aanzienlijke kansen bieden voor het creëren van banen, toegevoegde waarde en investeringen in menselijke ontwikkeling. Gezien de omvang van de overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, kan deze rijkdom een centrale rol spelen in de transformatie voor de economische toekomst van Afrika. Houd daarom beleggen in Afrikaanse aandelen in de gaten.

Economische vooruitzichten voor Noord-Afrika

Hét thema op het Afrikaanse continent voor nationale economieën in 2023 is onzekerheid. De regionale groei van Noord-Afrika zal naar verwachting vertragen in termen van reële bbp-groei, van gemiddeld 4,2% in 2022 tot 3,8% in 2023. Het verloop van het conflict tussen Rusland en Oekraïne blijft zeer onvoorspelbaar, wat resulteert in instabiele inflatiecijfers, waardoor de voedselproductie stijgt.

Ongelijkheid economisch herstel

Het economisch herstel zal ongelijkmatig zijn, aangezien olie- en gasproducenten in de regio, zoals Algerije en Egypte, het potentieel hebben om te profiteren van hogere energieprijzen en een internationale stemming om Europa minder afhankelijk te maken van de Russische koolwaterstofexport, waardoor de focus meer op Afrika komt te liggen.

Groeipotentie voor Algerije

Ondanks dat het de op twee na grootste aardgasleverancier van Europa is, mist Algerije de infrastructuur om te voldoen aan de eigen binnenlandse vraag en aan de stijgende vraag in Europa. Maar dit is ook een gebied dat zou kunnen profiteren van de nieuwe investeringswetten van Algerije die in juli 2022 zijn aangenomen en die tot doel hebben de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van het land, de overdracht van technologie, het scheppen van banen en de exportcapaciteit te stimuleren.

Politieke onrust in Tunesië

Op politiek vlak blijft een groot deel van de regio ontsierd door politieke onrust die de nationale economieën verder zou kunnen schaden. In combinatie met hogere voedselprijzen hebben de machtsgreep van president Kais Saied in Tunesië en het daaropvolgende beleid de economie in het nauw gedreven, waardoor de armoedecijfers dreigen te stijgen, wat zou kunnen leiden tot gewelddadige sociale onrust.

Een voorlopige overeenkomst die in 2022 met het IMF is gesloten over een lening van $ 1,9 miljard, zou echter kunnen helpen bij het verlichten van de Tunesische economie die wordt geplaagd door voedsel- en brandstoftekorten.

Uitdagingen in toeristensector

Deze uitdagingen bieden de mogelijkheid om nieuwe sociale contracten op te bouwen en bestaande economische modellen te transformeren om prioriteit te geven aan inclusieve groei. Nu de COVID-19-beperkingen versoepelen, is de vraag in de toeristenindustrie, met name in Egypte en Marokko, toegenomen. Als gastheer van COP27 in Sharm El Sheikh is er een groter potentieel voor de toeristische sector in Egypte om zich langs duurzame lijnen te ontwikkelen en een model te worden voor de wereldwijde toeristenindustrie.

Uitdagingen in klimaatcrisis

Deze verschuiving naar het normaliseren van ecotoerisme zal cruciaal zijn, aangezien droogtes en stijgende zeespiegels, beide effecten van klimaatverandering, een grote bedreiging vormen voor de sociale stabiliteit en economische groeitrajecten voor alle Noord-Afrikaanse landen.

Desalniettemin is er een dringende behoefte om de beschikbaarheid en distributie van klimaatfinanciering naar alle landen in de regio, met name Mauritanië, te vergroten. Noord-Afrika heeft een overvloed aan hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon.

Marokko heeft een van ’s werelds grootste geconcentreerde zonne-energiecentrales, die energie levert aan iets minder dan 2 miljoen Marokkanen en jaarlijks 800.000 ton CO2 bespaart. Zowel Marokko als Egypte zetten als producenten en exporteurs groot in op groene waterstof om te profiteren van de internationale belangstelling voor waterstofenergie.

Top 5 economieën in SSA om naar uit te kijken in 2023

Net toen de Afrikaanse economie zich leek te herstellen van de COVID-maatregelen, sloeg een reeks interne en externe schokken toe, zoals ongunstige weersomstandigheden en de Russische invasie van Oekraïne. Men zou kunnen stellen dat de directe handels- en financiële banden van Afrika met Rusland en Oekraïne klein zijn, maar er zijn aanwijzingen dat de oorlog de economieën heeft beschadigd door hogere grondstoffenprijzen, meer voedsel, brandstof en totale inflatie.

Ongeacht deze uitdagingen staat Afrika nog steeds sterk als de thuisbasis van enkele van ’s werelds snelst groeiende economieën. Volgens de recente World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn Angola, Ethiopië, Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika vijf van de snelst groeiende economieën ter wereld om naar uit te kijken in 2023. Deze economie zou in omvang kunnen verviervoudigen en de groei zal naar verwachting 3,6% bedragen in 2023 en stijgen tot 3,9% in 2024.

Angola

Angola staat op het punt zijn plek als de op twee na grootste economie in Afrika bezuiden de Sahara terug te veroveren, dankzij een terugkeer naar groei dankzij de hogere olieprijzen. Angola is na Nigeria de op een na grootste olieproducent van het continent en is ook een belangrijke producent van ruwe diamant. Het IMF verwacht dat het BBP van Angola dit jaar met 8,6% zal groeien tot 135 miljard dollar. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren en de economie van Angola zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Ethiopië

Ethiopië zal volgens het IMF Kenia vervangen als de op drie na grootste economie van Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit is te danken aan de versoepeling van de gewapende conflicten in het land en de voortzetting van ambitieuze economische hervormingsinspanningen die gericht zijn op het openstellen van een van Afrika’s snelst groeiende maar meest gesloten economieën. Het IMF voorspelt dat het BBP van Ethiopië dit jaar 126,2 miljard dollar zal bedragen (groei van 13,5%). Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Ethiopië zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Nigeria

Als de grootste economie van het continent behoudt Nigeria zijn toppositie in de economische ranglijst van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het IMF voorspelt dat het BBP van Nigeria dit jaar 574 miljard dollar zal bedragen. Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Nigeria zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Zuid-Afrika

Het IMF voorspelt dat Zuid-Afrika zijn positie als de op een na grootste economie in Sub-Sahara Afrika zal behouden, met een BBP van 422 miljard dollar dit jaar. Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Zuid-Afrika zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Kenia

Volgens het IMF zal het bbp van Kenia dit jaar naar verwachting een langzamere groei van 2,4% noteren als gevolg van de naschokken van de Covid-19, droogte, verkiezingskriebels en verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens. Het IMF voorspelt dat het BBP van Kenia dit jaar 117,6 miljard dollar zal bereiken, achter Angola en Ethiopië. Ondanks deze tragere groei is de Keniaanse economie nog steeds een van de belangrijkste economieën in de regio om in de gaten te houden.

Top 12 snelst groeiende economieën in Afrika

De Afrikaanse economie begon zich in 2021 te herstellen na de rampzalige gevolgen van de COVID-19-maatregelen. De bruto binnenlandse productie is in 2021 aanzienlijk gestegen met naar schatting 6,9%. De verwachte reële bbp-groei voor Afrika in 2021 was hoger dan zowel het wereldwijde gemiddelde als de groeipercentages van andere regio’s.

Vier van Afrika’s top zes landen meldden een stijging van hun inkoopmanagersindex (PMI), wat wijst op een verbetering van de economische activiteit. De PMI-waarden van Egypte, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika in 2021 (die samen goed waren voor 52% van het Afrikaanse bbp in 2021) waren meestal boven de drempel van 50 punten en dichter bij het niveau van vóór Corona.

Dit komt nadat het continent in 2020 een krimp van 1,6% zag als gevolg van de Covid-maatregelen. Noord-Afrika (11,7%) en Oost-Afrika (4,8%) kenden de snelste groei. De stijging werd toegeschreven aan het herstel van de olieprijzen en de wereldwijde vraag, evenals de stijging van de gezinsuitgaven en investeringen in de meeste landen na de versoepeling van de beperkingen.

Over het algemeen zijn de macro-economische fundamenten verbeterd, maar er zijn nog veel uitdagingen in de nabije toekomst. Door de wereldwijde macro-economische tegenwind en instabiliteit als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan de groei vertragen tot 4,1% in 2022 en daar in 2023 stagneren. De PMI-rating voor vier van de zes grootste economieën van Afrika daalde in maart 2022 als gevolg van de -Oekraïneoorlog in februari 2022.

De directeur van de Afrikaanse afdeling van het IMF, Abebe Aemro Selassie, denkt dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne – voornamelijk een stijging van benzine- en voedselprijzen – door iedereen voelbaar zullen zijn. Volgens de Wereldbank hebben de gecombineerde gevolgen van de oorlog, enorme schulden en klimaatverandering de economische vooruitgang van Afrika belemmerd.

Afrikaanse landen hebben een enorm economisch potentieel met lonende kansen voor investeerders. Daarom hebben een aantal Afrikaanse landen, ondanks zoveel obstakels, hun economieën kunnen uitbreiden, wat voornamelijk mogelijk werd gemaakt door vooruitgang in de onderliggende infrastructuur die de convergentie van onderontwikkelde regio’s met nationale niveaus versnelde. Andere landen hebben geprofiteerd van stijgende olieprijzen.

Grote internationale mijnbouwbedrijven zoals Newmont Corporation (NYSE:NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE:FCX) investeren ook zwaar in Afrika. Over het hele continent schieten ook technologische startups uit de grond, met enorme investeringen van bedrijven als Google, Apple en Amazon.

Voor alle landen op onze lijst met 12 snelst groeiende economieën in Afrika geldt dat ze elk vanaf 2021 sneller dan 5% groeien in termen van bbp-groei. We hebben de gegevens van de jaarlijkse BBP-groeilijst van de Wereldbank voor 2021 gebruikt om onze ranglijst samen te stellen. De 12 snelst groeiende economieën in Afrika zijn:

 1. Ethiopië – BBP-groei in 2021: 5,64%
 2. Democratische Republiek Congo – BBP-groei in 2021: 5,71%
 3. Zimbabwe – BBP-groei in 2021: 5,85%
 4. Senegal – BBP-groei in 2021: 6,06%
 5. Benin – BBP-groei in 2021: 6,60%
 6. Burkina Faso – BBP-groei in 2021: 6,90%
 7. Marokko – BBP-groei in 2021: 7,37%
 8. Eswatini – BBP-groei in 2021: 7,43%
 9. Kenia – BBP-groei in 2021: 7,52%
 10. Rwanda – BBP-groei in 2021: 10,88%
 11. Botswana – BBP-groei in 2021: 11,36%
 12. Libië – BBP-groei in 2021: 31,37%

1. Ethiopië

Ethiopië is na Nigeria het meest bevolkte land van Afrika, met naar verwachting 117 miljoen inwoners in 2021. Met een groei van 6,1% in FY2020/21 kende het ook de sterkste economische groei van het continent. De economie van Ethiopië vertraagde echter tot 5,6% groei in 2021 als gevolg van de burgeroorlog en de gevolgen van COVID-19 voor de reis- en hotelindustrie. Van 20,4% in 2020 tot 26,7% in 2021 steeg de inflatie ver boven de 8%-doelstelling van de centrale bank.

De bbp-groei zal naar verwachting dalen tot 4,8% in 2022 en daarna weer aantrekken tot 5,7% in 2023, waarbij de industrie, de particuliere consumptie en investeringen de ontwikkeling stimuleren.

2. Democratische Republiek Congo

De groei in de Democratische Republiek Congo (DRC) maakte een opmerkelijke comeback en steeg van 1,7% in 2020 tot een verwachte 5,7% in 2021, veel hoger dan het gemiddelde van 4,5% in Afrika bezuiden de Sahara. De kracht van de mijnbouw- en dienstensectoren van het land was een sleutelfactor in het robuuste herstel. In een omgeving die wordt gekenmerkt door het voortduren van COVID en de wereldwijde gevolgen van de oorlog, is de prognose bemoedigend maar blijft precair.

De toegenomen olieproductie en de dynamiek in de landbouw- en mijnbouwsector zullen naar verwachting de bbp-groei onderdrukken tot respectievelijk 4,3% in 2022 en 3,2% in 2023. De mijnbouwsector in het land blijft echter sterk en grote spelers zoals Newmont Corporation (NYSE:NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE:FCX) brengen miljoenen aan investeringen binnen.

3. Zimbabwe

De economische groei van Zimbabwe versneld tot een verwachte 5,9% in 2021 van een daling van 6,2% in 2020 als gevolg van een overvloedige oogst die de landbouw in 2021 met 36,2% uitbreidde, in tegenstelling tot een groei van 4,2% in 2020.

Het BBP per hoofd van de bevolking nam ook toe, met een sprong van 4,9% in 2021 na een daling met 6,7% in 2020. In 2022 werd de economische groei echter afgeremd door onstabiele prijzen en verslechterende landbouwomstandigheden. De reële bbp-groei zal naar verwachting afnemen van 5,8% in 2021 tot 3,4% in 2022.

4. Senegal

Senegal staat ook op de lijst van 12 van de snelst groeiende economieën in Afrika. Met een groei van 6,1% in 2021 ten opzichte van 1,3% in 2020 begon de economie zich te herstellen, mede dankzij het Aangepast en Versneld Prioritair Actieplan.

De terugkeer van de winningsindustrie, bouw- en commerciële activiteiten in verband met de grote vraag, evenals transportdiensten, waren de belangrijkste aanjagers van deze groei. Verwacht wordt dat het herstel in 2022 zal vertragen tot 4,6% als gevolg van de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Er wordt echter geschat dat het in 2023 zal herstellen tot 8,2% dankzij overheids- en particuliere investeringen en toegenomen olie- en gaswinning. De olie- en voedselprijzen zullen stijgen, waardoor de inflatie in 2022 3,2% zal bedragen en in 2023 zal dalen tot 2,2%.

5. Benin

De hoekstenen van de economie van Benin blijven de landbouw en de doorvoerhandel met Nigeria, zowel officieel als onofficieel. Het bbp-groeipercentage voor Benin steeg van 3,8% in 2020 naar 6,6% in 2021. De belangrijkste krachten achter deze expansie waren de dienstensector en de bouwsector.

De inflatiedruk is aanzienlijk toegenomen sinds eind 2021, toen de jaarlijkse inflatie gemiddeld slechts 1,7% bedroeg. Sinds het begin van de crisis in Oekraïne is de inflatie geïntensiveerd en wordt deze gedreven door stijgende voedsel- en aardolieproductenkosten.

In 2022 en 2023 wordt een groei verwacht van respectievelijk 6,1% en 6,4%. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op veranderingen in de bedrijfsomgeving, het financieel beheer van de overheid en het bestuur van de landbouwsector.

6. Burkina Faso

In 2021 kende de economie van Burkina Faso een opmerkelijk herstel, met een geschatte groei van 6,9%. Het herstel in de dienstensector (+10,4%) en de aanhoudende stijging van de goudexport waren de belangrijkste aanjagers van deze expansie.

De primaire sector kromp met 4,1% als gevolg van de daling van de landbouwproductie door het gebrek aan regen. In 2021 hielp de goudindustrie de export met 6,5% groeien, terwijl de import met 15,5% toenam, als gevolg van prijsstijgingen van koolwaterstoffen (olie en aardgas) en elektriciteit.

In 2022 is het voorspelde groeipercentage 4,3%. Deze vertraging van het bbp kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder de afname van particuliere investeringen, de toenemende onveiligheid in sommige mijnbouw- en landbouwgebieden en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de prijzen voor voedsel, kunstmest en aardolieproducten. .

7. Marokko

Marokko is een Noord-Afrikaans land dat bekend staat om zijn landbouw, fosfaatmineralen en toerisme. Na Marokko’s eerste recessie in 20 jaar droegen de exportprestaties, het lage-basiseffect en een uitstekend landbouwseizoen 2020-2021 allemaal bij aan een bbp-groei van 7,37% in 2021.

Een plotselinge neergang van de economische activiteit als gevolg van een verscheidenheid aan gelijktijdige oorzaken leidden tot een daling van de bbp-groei tot slechts 0,3% in het eerste kwartaal van 2022. Een nieuwe droogtefase, de derde in de voorgaande vier jaar, en de gevolgen daarvan, waren hier debet aan. Bovendien heeft Marokko, omdat het voedsel en energie importeert, veel geleden onder de stijgingen van de grondstoffenprijzen als gevolg van de crisis in Oekraïne.

8. Eswatini

Eswatini ligt in Zuid-Afrika en deelt de grens met zowel Zuid-Afrika als Mozambique. Vanwege de sterke economische banden met Zuid-Afrika is Eswatini voor ongeveer 85% van zijn invoer en 60% van zijn uitvoer afhankelijk van dat land.

De economie van Eswatini kende een robuust herstel in 2021, waarbij voorspeld werd dat de reële bbp-groei zou zijn gestegen tot 7,4% ten opzichte van een daling van 1,9% in 2020. In 2021 werden de lockdown-beperkingen versoepeld, wat gunstig was voor op export gerichte industrieën en een sterke opleving van de buitenlandse vraag in grote export markten.

9. Kenia

De volgende op onze lijst van snelst groeiende economieën in Afrika is Kenia. De economie van het land kende een brede groei van gemiddeld 4,8% per jaar van 2015 tot 2019, waardoor de armoede sterk afnam. De COVID-19-schok die de economie in 2020 hard heeft getroffen, veroorzaakte verstoringen in reizen, toerisme en stedelijke diensten.

Gelukkig behield de landbouwsector, die een pijler van de economie is, haar veerkracht, waardoor de daling van het bbp beperkt bleef tot slechts 0,3%. De Keniaanse economie groeide in 2021 met 6,7%, voornamelijk dankzij de vraagzijde van particuliere consumptie en de aanbodzijde van diensten, die beide profiteerden van gunstig beleid en versoepelde COVID-19-maatregelen.

10. Rwanda

Nadat COVID-19 ervoor zorgde dat de economie van Rwanda in 2020 met 3,4% kromp, zorgden aanhoudende fiscale stimuleringsmaatregelen, relatieve versoepeling van COVID-19-beperkingen en een opleving van de wereldwijde vraag ervoor dat de bbp-groei in 2021 10,9% bereikte.

Diensten (12%), industrie (13%) en landbouw (6%) waren de groeimotoren. Na een daling van 5,9% in 2020 herstelde het bbp per hoofd van de bevolking zich en steeg het met 7,4% in 2021. De bbp-groei van Rwanda zal naar verwachting 6,9% bedragen in 2022 en 7,9% in 2023.

11. Botswana

Na een daling van 8,7% in 2020 als gevolg van COVID-19-beperkingen, steeg het bbp van Botswana met 11,36% in 2021. Met de heropleving van de werelddiamantmarkt nam de mijnbouwproductie toe.

De productie van andere industrieën dan de mijnbouw nam ook toe, met name in het openbaar bestuur en het leger, de bouw, de groothandel en de detailhandel. Naarmate de negatieve effecten van COVID-19 op de netto-export afnamen en de overheidsuitgaven toenamen als gevolg van de pandemie, nam de totale vraag in 2021 toe.

12. Libië

Het economisch herstel van Libië wint aan kracht dankzij een aanzienlijke stijging van de olieproductie in 2021. Na een verlammende krimp van 23,93% in 2020 als gevolg van een aantal schokken, waaronder politieke onrust, een daling van de olieprijzen en COVID-19 is het bbp van Libië in 2021 met maar liefst 31,37% gestegen.

Vooruitzichten voor beleggen in Afrika

Potentie van emerging market

Tijdens de huidige periode van stijgende rentetarieven en hoge inflatie in de ontwikkelde wereld bieden opkomende markten, ook in Afrika, een aantrekkelijke mogelijkheid voor beleggers om hun portefeuilles te diversifiëren. Opkomende markten groeien snel omdat ze een steeds jongere bevolking hebben en een middenklasse opkomen met een mooi besteedbaar inkomen.

Een opkomende markt die nader moet worden bekeken, is dus de Afrikaanse. De omvang van de Afrikaanse economie bedraagt vanaf 2022 circa $ 2,96 biljoen en maakt een sterke groei door. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt verwacht dat de Afrikaanse regio ten zuiden van de Sahara in 2022 een bbp-groei van 3,6% op jaarbasis en in 2023 van 3,7% zal laten zien.

Aan de andere kant, als we kijken naar de economische prognoses voor een ontwikkelde economie net als de VS verwacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de Amerikaanse economie alleen in 2022 met 1,8% zal groeien. Bovendien, met een mogelijkheid van een milde recessie, blijft de bbp-groeiprognose voor de VS staan tegen 0,5% in 2023.

Afrika heeft de jongste bevolking ter wereld, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar in tegenstelling tot 30 jaar voor andere continenten. Bovendien is het continent de thuisbasis van 313 miljoen mensen die tot de middenklasse behoren. Beleggen in Afrika is daarom een interessante optie voor investeerders die hun portefeuille willen uitbreiden.

Volgens een rapport van de African Development Bank (AfDB) is de bevolking van de middenklasse in de afgelopen drie decennia verdrievoudigd en vertegenwoordigt ze 34% van de totale bevolking van het continent. Enkele van de prominente landen met bloeiende economieën in Afrika zijn Algerije, Egypte, Kenia, Marokko, Nigeria en Zuid-Afrika. Deze economieën fungeren als economische hubs voor onderontwikkelde regio’s die hen omringen.

Beleggen in emerging market

De strategie om te beleggen in opkomende markten zoals Afrika richt zich op bedrijven die voldoen aan de behoeften van de opkomende middenklasse met een behoorlijke koopkracht. Gewoonlijk behoren de bedrijven die aan deze behoeften voldoen tot de grondstoffen-, infrastructuur- en technologiesectoren.

Opgemerkt moet worden dat hoewel opkomende markten het potentieel voor hogere groei bieden, ze ook grotere risico’s met zich meebrengen. Afrika is gevoelig voor economische en politieke onzekerheid. Er zijn altijd zorgen over zwak bestuur, transparantie en regelgeving. Dit risico kan echter worden tegengegaan door investeringen te diversifiëren over verschillende landen en sectoren.

De uitbreiding van de toegang tot technologie over het hele continent zal ook een belangrijke impuls geven aan de sterke groeivooruitzichten. De Afrikaanse regio ten zuiden van de Sahara zal naar verwachting in 2025 circa 613 miljoen mobiele abonnees hebben, tegen 515 miljoen in 2021, wat een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,5% weerspiegelt.

Dit zou 50% van de bevolking dekken tegenover 46% in 2021. Meer dan de helft van deze verbindingen zou toegang geven tot 3G-internetoplossingen. Ondertussen zou een derde toegang bieden tot 4G-internetverbinding. Bovendien wordt verwacht dat de penetratiegraad van smartphones zal stijgen van 49% in 2021 tot 61% in 2025.

Beste Afrikaanse aandelen voor 2023

Al met al is beleggen in Afrika dus een goede en interessante overweging. Met de juiste kennis en inzichten in deze opkomende markt kunnen beleggers hun vruchten plukken van Afrikaanse aandelen, indien zij de potentiële risico’s in acht nemen. Dit zijn de beste Afrikaanse aandelen en fondsen om in te beleggen in 2023:

 1. Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY)
 2. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT)
 3. DRDGOLD (NYSE:DRD)
 4. Sasol Limited (NYSE:SSL)
 5. Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA)
 6. Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY)
 7. AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU)
 8. IHS Holding Limited (NYSE:IHS)
 9. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)
 10. Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS)
 11. GoldFields Ltd (NYSE:GFI)
 12. Standard Bank Group Limited (JSE: SBK.JO)
 13. Naspers Limited (OTC: NPSNY)
 14. MTN Group Limited (OTC: MTNOY)
 15. VANECK AFRICA INDEX ETF
 16. ISHARES SOUTH AFRICA INDEX FUND
 17. MARKET VECTORS EGYPT INDEX FUND
 18. ROWE PRICE AFRICA AND MIDDLE EAST FUND
 19. COMMONWEALTH AFRICA FONDS

1. Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY)

Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) is een in Johannesburg, Zuid-Afrika gevestigd conglomeraat. Het bedrijf bezit tal van dochters die mijnbouwactiviteiten in portefeuille hebben met de nadruk op de productie van platina en metalen zoals kobalt, koper, nikkel, palladium en rhodium.

Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van 80% van het rhodium en een derde van palladium. Experts zien Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) als een bedrijf met een sterke financiële en operationele positie met een eerlijke waardering. Bovendien kreeg Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) een boost nadat de regelgevende autoriteiten in Zuid-Afrika het bedrijf groen licht gaven voor de overname van Royal Bafokeng Platinum.

Echter, er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de overname te voltooien. Door de deal ontstaat een van de grootste platinabedrijven ter wereld, waardoor Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) op de lange termijn een van de beste Afrikaanse aandelen kan worden.

2. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT)

MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) is een in Stellenbosch, Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat de kracht van software-as-a-service (SaaS) gebruikt om telematica-oplossingen met betrekking tot het volgen van voertuigen en wagenparkbeheer te leveren aan haar klanten in meer dan 120 landen.

Experts zijn van mening dat de telematica-industrie zeker nog in Afrika in de kinderschoenen staat met een enorm marktpotentieel. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 216 miljoen bedrijfsvoertuigen die een jaarlijkse omzet van 91 miljard dollar kunnen genereren voor de telematica-industrie.

Bovendien is 80% van de industrie nog niet gepenetreerd. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) heeft een lange termijn doelstelling om een jaarlijkse terugkerende omzetgroei (ARR) van 20% te realiseren en de jaarlijkse abonnementsgroei van 15% naar 18% te brengen.

MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) werkt al met een gezonde brutowinstmarge van 63,8% en is van plan deze op lange termijn te verhogen tot 70%. Analisten beschouwen MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) als een van de beste Afrikaanse aandelen, aangezien de telematica-industrie aanzienlijke ruimte biedt voor uitbreiding.

3. DRDGOLD (NYSE:DRD)

DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) is een in Roodepoort, Zuid-Afrika gevestigde goudproducent die bezig is met de overstap van ondergrondse mijnbouw op diep niveau naar een milieuvriendelijkere herbestemming van mijnstortplaatsen en residudammen. Het residuproces is milieuvriendelijker omdat het grijs water in gebruik neemt, waardoor het gebruik van zoet water wordt verminderd.

DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) wordt anderzijds geconfronteerd met uitdagingen zoals volatiele goudprijzen en onzekere marktomstandigheden. Het bedrijf heeft echter een sterke kaspositie die het zal helpen de impact van de lage goudprijzen te overzien.

Experts beschouwen DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) als een stabiele goudproducent. Bovendien biedt het bedrijf een aantrekkelijk dividendrendement van 6,65% vanaf 25 november. In de toekomst is het bedrijf van plan zich te concentreren op Ergo en Far West Gold Recoveries (FWGR) om de productie te stimuleren en het bedrijf naar de volgende groeifase.

4. Sasol Limited (NYSE:SSL)

Sasol Limited (NYSE:SSL) is een in Sandton, Zuid-Afrika gevestigd gediversifieerd chemisch en energiebedrijf dat werd opgericht in 1950. Het bedrijf is aanwezig in 22 landen en kan een goede overweging zijn als Afrikaans aandeel om in te beleggen in 2023.

Experts verwachten dat Sasol Limited (NYSE:SSL) zal profiteren van een sterk prijsmomentum in de chemie- en energiesector. Het bedrijf maakt een beter dan verwachte groei van de cashflow door en maakt zijn posities efficiënt door desinvesteringen van niet-kernactiviteiten.

Sasol Limited (NYSE:SSL) biedt een aantrekkelijk dividendrendement en maakt daarmee deels het verschil. Het management werkt ook aan het afronden van een overeenkomst voor de aankoop van 600 megawatt (MW) hernieuwbare energie voor haar faciliteiten. De stap zal in lijn zijn met de doelstelling van het bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verlagen.

5. Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA)

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) is een in Lagos, Nigeria gevestigd bedrijf met aanwezigheid in 11 Afrikaanse landen via haar e-commerceplatform. Het e-commerceplatform bestaat uit een marktplaats die duizenden kopers en verkopers samenbrengt en is ook geïntegreerd met digitale betalings- en logistieke oplossingen.

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) werd het eerste Afrikaanse eenhoornbedrijf (‘unicorn’, een bedrijf met waarde van $ 1 miljard) uit de technologiesector dat in 2019 aan de NYSE werd genoteerd. Experts hebben het bedrijf wel eens de “Amazone van Afrika” genoemd.

Het bedrijf heeft een herstructurering ondergaan die de uitzetting van co-CEO’s, de introductie van nieuw management en andere stappen vereiste om ervoor te zorgen dat het bedrijf winstgevend werd. Het management is van plan om niet-presterende bedrijven uit zijn portfolio te halen en zijn marketinguitgaven te verlagen. Analisten denken dat het aandeel beleggers een sterk opwaarts potentieel kan bieden, waardoor het op de lange termijn een van de beste Afrikaanse aandelen is om in portefeuille te houden.

6. Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY)

Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY) is een in Randfontein, Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat zich onderscheidt als het grootste goudmijnbedrijf in Zuid-Afrika. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Papoea-Nieuw-Guinea.

Het bedrijf werd meer dan zeven decennia geleden opgericht en wordt beschouwd als een solide langetermijninvestering voor beleggers die geïnteresseerd zijn in blootstelling aan de Afrikaanse goudmijnindustrie. Tijdens het derde en het vierde kwartaal van 2022 rapporteerden de goudmijnen Tshepong North en Tshepong South uitstekende resultaten.

De mijnen genereerden 37% van de operationele vrije kasstroom voor Harmony Gold dankzij een betere productie. Bovendien compenseerde het Zuid-Afrikaanse bedrijfssegment de impact van de lagere productie van het internationale segment.

7. AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU)

AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU) is een ander goudmijnbedrijf gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het bedrijf staat op de vierde plaats op onze lijst van de tien beste Afrikaanse aandelen om nu te kopen. Hoewel AngloGold Ashanti de verkoop van zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten in september 2020 voltooide, is het nog steeds aanzienlijk aanwezig op het Afrikaanse continent. Deze activiteiten vinden plaats in de Democratische Republiek Congo (DRC), Ghana, Guinee en Tanzania.

8. IHS Holding Limited (NYSE:IHS)

IHS Holding Limited (NYSE:IHS) is een in Londen, VK gevestigde aanbieder van telecommunicatie-infrastructuur op de continenten van Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het bedrijf onderscheidt zich als het vierde grootste onafhankelijke torenbedrijf ter wereld.

IHS Holding Limited vertoont tekenen van veerkracht nu het bedrijf agressief zijn stappenplan voor koolstofreductie nastreeft, genaamd Project Green. Het aandeel is een van de beste Afrikaanse aandelen, aangezien het management zich richt op het verbeteren van de fundamenten van het bedrijf en streeft naar een omzet-CAGR van 11% tot 2025.

9. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)

Sibanye Stillwater Limited (NYSE:SBSW) is een in Roodepoort, Zuid-Afrika gevestigd mijnbouwbedrijf. Het bedrijf wordt beschouwd als de grootste producent van platina, de op een na grootste producent van palladium en de op twee na grootste producent van goud wereldwijd.

Sibanye Stillwater heeft ook een belang van 50,1% in DRDGOLD Limited (NYSE:DRD). Deskundigen zijn van mening dat de Zuid-Afrikaanse activiteiten van het bedrijf een lichtpuntje vormen in zijn wereldwijde portfolio. Verder heeft het bedrijf een solide balans en is het gericht op het vergroten van de aanwezigheid in het grondstoffensegment voor batterijen door middel van acquisities.

Het management beschouwt de edelmetalen die nodig zijn voor batterijen als de volgende groeigrens. Bovendien wordt ook aangenomen dat de aandelenkoers van metaalmijnbouwbedrijven de impact van een milde recessie, samen met vele andere recente ontwikkelingen, al heeft in geprijsd. Goede kans dus voor dit Afrikaanse aandeel.

10. Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS)

Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) is een in Dallas, Texas gevestigd bedrijf voor de exploratie en productie van ruwe olie en aardgas (E&P). Het bedrijf is een speler in de offshore E&P-business. De aandelenkoers is recent fors gestegen. Het bedrijf boekte sterke resultaten over 2022 omdat het profiteerde van de stijgende energieprijzen en vraag in het afgelopen jaar. Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne eind februari 2022 begon, zijn de prijzen voor ruwe olie en aardgas gestegen.

In Afrika is Kosmos Energy aanwezig in Equatoriaal-Guinea, Ghana en Senegal. Er is een enorme energiemarkt in Afrika, aangezien 600 miljoen mensen in Afrika bezuiden de Sahara nog steeds geen toegang hebben tot elektriciteit en 900 miljoen geen toegang hebben tot schone kookbrandstoffen.

Bovendien zal de toegang van de regio tussen 2019 en 2021 naar energie daalde met 4%. Kosmos Energy) streeft ernaar om de productie tegen eind 2024 met 50% te verhogen om aan de onvervulde vraag naar energie te voldoen. Het sterke groeipotentieel van het bedrijf rechtvaardigt de opname in de lijst van de beste Afrikaanse aandelen om te kopen.

11. GoldFields Ltd (NYSE:GFI)

In tegenstelling tot DRDGold is Gold Fields Ltd (NYSE:GFI) een volwassen mijnbouwbedrijf dat voornamelijk ondergrondse mijnen ontgint in Australië, Ghana en Zuid-Afrika. Het aandeel is de afgelopen 12 maanden flink gestegen, dankzij hogere goudprijzen en beter dan verwachte productieresultaten.

Het bedrijf ontgint de meeste van zijn hulpbronnen in Australië. Het afgelopen jaar is de regionale productie van Gold Fields met 4% gestegen, en verbeterde weersvooruitzichten betekenen dat verdere productiestijgingen onderweg waarschijnlijk zijn.

Bovendien zijn de Zuid-Afrikaanse activiteiten van het bedrijf in uitstekende vorm, aangezien de laatste financiële resultaten van Gold Fields aantoonden dat de productie van de South Deep-mijn jaar op jaar met 12% steeg. Kortom, regionale resultaten worden gedreven door duurzame overslag en hoge kwaliteiten, die naar verwachting in 2023 zullen aanhouden.

Een ander interessant kenmerk van Gold Fields is de exploratiepijplijn. Zo is het bedrijf bezig met het starten van de productie in Chili via de Salares Norte Gold-Silver-mijn. De mijn zal naar verwachting eind 2023 voor het eerst produceren, waarbij de jaarlijkse productie 450.000 ounces wordt geschat.

Salares Norte zal een enorme waarde toevoegen aan de balans van Gold Fields, aangezien de open cast-kenmerken en hoge cijfers suggereren dat lucratieve winstmarges mogelijk zijn. Houd dit Afrikaanse aandeel dus in de gaten wanneer je geïnteresseerd bent in beleggen in Afrika.

12. Standard Bank Group Limited (JSE: SBK.JO)

Standard Bank Group Limited levert bancaire en financiële producten en diensten in Afrika en internationaal. Het biedt platforms voor digitaal bankieren; oplossingen voor persoonlijke en zakelijke leningen om de cashflow te verbeteren; financiering voor het kopen, bouwen en onderhouden van een huis; deviezendiensten; trusts en administratierekeningen van derden en andere bankdiensten.

Verder biedt deze bank beleggingsoplossingen, waaronder beleggingsrekeningen, aandelenhandel, financiële planning, forex investeringen, risicobeperking en vermogensbehoud, groene obligaties, sociale en duurzame obligaties voor huisvesting en hernieuwbare energie.

Daarnaast biedt het auto-, levens-, eigendoms-, gezondheids- en werknemersverzekeringen; testamenten en boedelverzekeringen; commerciële cyberverzekering; en risicobeperking, optimalisatie van verzekeringsuitgaven en oplossingen voor strategisch claimbeheer. De bank bedient particulieren, bedrijven, instellingen en bedrijven. Standard Bank Group Limited werd opgericht in 1862 en heeft zijn hoofdkantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika.

13. Naspers Limited (OTC: NPSNY)

Naspers Limited is wereldwijd actief in de internetindustrie voor consumenten. Het werkt via de Classifieds, Food Delivery, Payments en Fintech, Etail, Edtech en Other Ecommerce divisies. Het bedrijf is actief in advertenties, voedselbezorging, betalingen en fintech, onderwijs, gezondheid en e-commerce, evenals insociale en internetplatforms en biedt een eMAG-platform voor een online bezorgnetwerk voor eten en boodschappen.

Naspers drukt, publiceert en distribueert ook kranten, tijdschriften en boeken via digitale platforms, en verzorgt medialogistiek. Naspers Limited werd opgericht in 1915 en heeft zijn hoofdkantoor in Kaapstad, Zuid-Afrika. Houd dit Afrikaanse aandeel in de gaten in 2023.

14. MTN Group Limited (OTC: MTNOY)

MTN Group Limited levert samen met haar dochterondernemingen mobiele telecommunicatiediensten in Zuid-Afrika, Nigeria, Oost-Afrika, West- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. MTN biedt data-, spraak- en sms-, digitale en fintech-, interconnect- en roamingdiensten aan en verkoopt ook mobiele apparaten.

MTN biedt eveneens netwerk-as-a-service, inclusief onderzeese kabels die internationale connectiviteitsdiensten bieden; terrestrische en metro glasvezelnetwerken; datacenters en kabellandingsstations; en FTTx, torens en radiotoegangsnetwerken. MTN Group Limited werd opgericht in 1994 en is gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Het bestuur van MTN Group Limited (JSE:MTN) keerde zijn dividend van ZAR 3,30 op 11 april 2023 uit, een hogere betaling dan het vergelijkbare dividend van vorig jaar. Hoewel het dividend is gestegen, is het rendement met slechts 2,6% nog vrij laag.

Het dividendrendement is misschien een beetje laag, maar de duurzaamheid van de betalingen is ook een belangrijk onderdeel van het evalueren van een aandeel. De winst van MTN Group dekt het dividend echter ruimschoots. Dit betekent dat het grootste deel van de inkomsten wordt ingehouden om het bedrijf te laten groeien.

15. VANECK AFRICA INDEX ETF

De technologische vooruitgang van Afrika heeft het naar de toppositie van populaire markten om in te investeren geduwd. Veel landen op het continent hebben hun economieën de afgelopen decennia getransformeerd, waardoor ze aantrekkelijke markten zijn geworden voor het kopen en verkopen van aandelen. Met een titel die voorheen toebehoorde aan China, is Afrika nu het belangrijkste knooppunt voor economische groei geworden en die positie kan nog versterkt worden.

In het jaar 2000 was China pas het zevende rijkste land ter wereld. Tien jaar later was het de derde rijkste en nu staat het comfortabel op de tweede plaats. Het voorspellen van deze opmerkelijke stijging van de levensvatbaarheid van investeringen had beleggers veel geld kunnen opleveren. Afrika lijkt klaar om China te volgen en de komende decennia een vergelijkbare groei te laten zien.

De rijke culturele geschiedenis van het Afrikaanse continent, gekoppeld aan een overschot aan arbeiders, meer stabiliteit en betere technologie, versterkt de plaats van Afrika op het wereldtoneel. Deze nu levensvatbare economie biedt een geweldige kans voor het kopen en verkopen van Afrikaanse aandelen.

16. ISHARES SOUTH AFRICA INDEX FUND

Het Zuid-Afrika van vandaag is een van de meest geavanceerde en veelbelovende opkomende markten ter wereld. De unieke combinatie van een hoogontwikkelde economische infrastructuur uit de eerste wereld en een enorme opkomende markteconomie heeft geleid tot een sterk ondernemend en dynamisch investeringsklimaat.

Zuid-Afrika is de economische krachtpatser van het Afrikaanse continent, met een bruto binnenlands product (bbp) van R1,9 biljoen (283 miljard dollar) – vier keer dat van zijn buren, en goed voor 30% van het totale bbp van Afrika.

In het Global Competitiveness Report 2008/09 van het World Economic Forum van het World Economic Forum staat Zuid-Afrika op de 45e plaats van de 134 landen wereldwijd. Het BBP van Zuid-Afrika groeide met een gezonde 5,2% in 2007 en een lagere 3,1% in 2008, als gevolg van de impact van de wereldwijde economische crisis.

Zuid-Afrika is een van de meest geavanceerde en veelbelovende opkomende markten en biedt een unieke combinatie van hoogontwikkelde economische infrastructuur in de eerste wereld, met een levendige opkomende markteconomie.

Zuid-Afrika is ook een van de hoogst gerangschikte ontwikkelingseconomieën en overtreft landen als Hongarije, Italië, Brazilië en Thailand. Het land leidt het continent in industriële productie (40% van de totale output van Afrika) en minerale productie (45% van de totale minerale productie) en genereert het grootste deel van Afrika’s elektriciteit (meer dan 50%).

17. MARKET VECTORS EGYPT INDEX FUND

Dit fonds belegt normaliter ten minste 80% van zijn totale activa in effecten die deel uitmaken van de Zuid-Afrikaanse referentie-index. Die index omvat effecten van Egyptische bedrijven. Een bedrijf wordt over het algemeen als een Egyptisch bedrijf beschouwd als het in Egypte is opgericht of buiten Egypte is opgericht, maar ten minste 50% van zijn inkomsten/gerelateerde activa in Egypte heeft. Dergelijke bedrijven kunnen kleine en middelgrote kapitalisatiebedrijven zijn.

Egypte is het grootste land van het Midden-Oosten, maar wordt geconfronteerd met een dieper wordende economische crisis. De overheid heeft geld geleend om haar 105 miljoen mensen met behulp van subsidies te kunnen blijven voeden.

Allereerst is er de devaluatie van de valuta met meer dan 50% in vergelijking met de Amerikaanse dollar in het afgelopen jaar. En dan heb je nog de voedselinflatie, die boven de 60% ligt. Dit wordt dus door iedereen gevoeld, alleen anders. Dus voor gemiddelde Egyptenaren betekent het een verandering van levensstijl.

Het betekent dat je geen kip kunt betalen, dus probeer je kip te vervangen door linzen of je kunt je kinderen geen frietjes geven omdat je de frituurolie niet kunt betalen om dat te maken. En voor nog armere Egyptenaren betekent het alleen maar meer ontbering en onzekerheid. De economie van Egypte is het afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan, met een koersdaling van het Egyptische pond, het opdrogen van vreemde valuta en een torenhoge inflatie.

18. T. ROWE PRICE AFRICA AND MIDDLE EAST FUND

Dit is een aandelenfonds gericht op het Midden-Oosten en Afrika. Het fonds omvat een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van doorgaans 50-80 aandelen van bedrijven uit het Midden-Oosten en Afrika. De beleggingsbenadering is groeigericht, onbeperkt en gericht op het leveren van sterke absolute performance door gebruik te maken van de inefficiënties van de lokale markten.

Hoge inflatie en stijgende voedselprijzen vormen een uitdaging voor economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), waar de groei naar verwachting in 2023 zal vertragen tot 3% na een groei van 5,8% in 2022. De winst van olie-exporteurs, die profiteerden van een meevaller in 2022, zal het meest vertragen, maar er blijft een grote kloof tussen hoge-inkomenslanden en de rest.

De tweejaarlijkse editie, getiteld “Altered Destinies: The Long-Term Effects of Rising Prices and Food Insecurity in the Middle East and North Africa”, richt zich specifiek op de impact van voedselprijsinflatie op voedselonzekerheid. De voedselinflatie met dubbele cijfers weegt zwaar op de opkomende economieën in de regio, waarbij de armen het hardst worden getroffen.

19. COMMONWEALTH AFRICA FONDS

Als het op een na grootste continent ter wereld en de thuisbasis van meer dan 1,2 miljard mensen, biedt Afrika een verscheidenheid aan investeringsmogelijkheden. Om deze unieke investeringsmogelijkheid te benutten, heeft Commonwealth Funds het Africa Fund ontwikkeld, een beleggingsfonds dat is ontworpen om potentieel te profiteren van de opkomende Afrikaanse economieën en het groeiende consumentisme.

Deze strategie stelt het Fonds in staat om toegang te krijgen tot bedrijven die actief zijn in diverse sectoren, zoals financiële producten, initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, transport, toerisme, energieopwekking, sanitaire voorzieningen en de productie van schoon water, en industriële productie. Het Africa Fund biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in het continent Afrika, een regio waar beperkte specifieke fondsen beschikbaar zijn.

Tot slot

Niet alle Afrikaanse aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN AFRIKA?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in Afrikaanse
aandelen, die u kunt vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Aandelen kopen voor beginners: een uitgebreide gids

Navigeren op de aandelenmarkt kan intimiderend zijn voor een beginner. Inzicht in de basis, zoals hoe en wanneer aandelen te kopen en goede investeringen te doen, is essentieel voor elke belegger die een lucratieve portefeuille wil opbouwen. Beleggen kan daarom een ontmoedigende onderneming lijken, vooral voor degenen die nog maar net begonnen zijn. In dit artikel worden alle veelgestelde vragen over aandelen kopen voor beginners uiteengezet, zodat je met deze kennis op zak de aandelenmarkt kunt betreden. Lees onderaan ook over de 5 belangrijkste beleggingstips.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn een vorm van eigendom van een bedrijf. Wanneer je aandelen koopt, koop je in wezen een deel van het bedrijf en wordt je aandeelhouder. Als zodanig krijgt je als belegger bepaalde rechten, waaronder toegang tot financiële verslagen, stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en dividenduitkeringen. Dividenden ontstaan wanneer bedrijven winst maken en vervolgens hun beleggers geld of extra aandelen aanbieden.

Aan verschillende soorten aandelen kunnen ook verschillende risiconiveaus verbonden zijn. Zo bieden blue-chip aandelen vaak stabiliteit, omdat ze afkomstig zijn van grote bedrijven die al tientallen jaren bestaan en een consistente groei hebben laten zien. Omgekeerd kunnen penny-aandelen volatieler zijn, omdat ze vaak afkomstig zijn van kleinere bedrijven die nog niet goed gevestigd zijn.

Beleggen in aandelen kan een geweldige manier zijn om geld te verdienen, zoals verder in dit artikel wordt behandeld. Wanneer je beslist welke aandelen je wilt kopen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar het bedrijf en zijn geschiedenis voordat je investeert. Het analyseren van de markttrends, het lezen van financieel nieuws en het begrijpen van de risico’s van elk type aandeel kunnen inzicht bieden in hoe verschillende aandelen in de loop der tijd kunnen presteren.

Welke verschillende soorten aandelen zijn er?

Er zijn verschillende soorten aandelen, elk met hun eigen risico’s en potentiële opbrengsten. Bij aandelen kopen voor beginners is het daarom belangrijk om je hierin te verdiepen. Veel voorkomende soorten zijn blue-chip aandelen, penny-aandelen, groeiaandelen, dividendaandelen, defensieve aandelen en cyclische aandelen.

Blue-chip aandelen

Blue-chip aandelen zijn aandelen van gevestigde bedrijven die al tientallen jaren bestaan en een geschiedenis van gestage groei hebben. Deze bedrijven zijn meestal groot en financieel stabiel, waardoor ze ideale investeringen zijn voor conservatieve beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit.

Penny aandelen

Penny aandelen zijn aandelen in kleine of startende bedrijven die meestal tegen lage prijzen (onder $5) worden verhandeld. Ze kunnen risicovoller zijn dan andere soorten aandelen, omdat ze afkomstig zijn van kleinere bedrijven die niet zo gevestigd of betrouwbaar zijn als de andere soorten aandelen.

Groeiaandelen

Groeiaandelen zijn aandelen in bedrijven die het potentieel bieden voor snelle groei en een hoog rendement op investering (ROI). Deze bedrijven investeren vaak veel in onderzoek en ontwikkeling, waardoor ze ideale aandelen zijn voor wie wil profiteren van het groeipotentieel van deze bedrijven.

Dividendaandelen

Dividendaandelen zijn aandelen in bedrijven die regelmatig dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dit is een aantrekkelijke optie voor beleggers die regelmatige inkomsten uit hun beleggingen willen ontvangen.

Defensieve aandelen

Defensieve aandelen zijn aandelen in bedrijven die producten of diensten hebben die bestand zijn tegen economische neergang of veranderingen in consumentenvoorkeuren. Deze kunnen minder volatiel zijn dan andere soorten, waardoor ze ideale aandelen zijn voor conservatieve beleggers.

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen zijn aandelen in bedrijven die goederen of diensten produceren waarvan de vraag fluctueert met de economie. Dit kunnen riskantere beleggingen zijn, omdat hun prestaties vaak afhangen van de economische omstandigheden.

Hoe kun je geld verdienen met aandelen?

Veel mensen denken dat geld verdienen met aandelen alleen weggelegd is voor ervaren beleggers. Maar aandelen kopen voor beginners biedt ook veel potentie op het behalen van mooie rendementen. Juist als beginner kun je namelijk al op een laagdrempelige manier starten. Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met aandelen:

 • Het kopen en verkopen van aandelen
 • Het ontvangen van regelmatige uitkeringen van dividendaandelen

De meest gebruikelijke manier is het kopen en verkopen van aandelen, waarbij de prestaties op korte of lange termijn worden voorspeld. Als een belegger bijvoorbeeld een aandeel koopt tegen een lage prijs en het kort daarna voor een hogere prijs verkoopt, kan hij winst maken met het verschil. Aandeelprijzen fluctueren continu en beleggers kunnen wanneer zij slim inzetten, op deze manier hun graantje meepikken van koerswijzigingen.

Een andere mogelijkheid is dat beleggers geld verdienen door hun aandelen langere tijd vast te houden. Deze vorm van beleggen wordt “buy-and-hold” genoemd en profiteert over het algemeen van de meer geleidelijke stijgende trend van de markt. Buy-and-hold is een beleggingsstrategie voor de lange termijn, waar verder in dit artikel op in wordt gegaan.

Ten slotte kunnen beleggers ook beleggen in dividendaandelen die regelmatig geld uitkeren op basis van de winstgevendheid van de onderneming. Deze aandelen zijn gewoonlijk betrouwbaardere beleggingen, omdat de onderneming verplicht is ook in moeilijke tijden dividend uit te keren. Bovendien hebben dividendaandelen vaak stabielere koersen, omdat bedrijven die dividend uitkeren doorgaans goed presterende en financieel gezonde bedrijven zijn.

Wat is de aandelenbeurs?

De aandelenmarkt bestaat uit een netwerk van kopers en verkopers die openbaar verhandelde aandelen, obligaties en andere effecten verhandelen. De aandelenbeurs is de plaats waar kopers en verkopers samenkomen om te handelen. Het is een mechanisme dat bedrijven in staat stelt via aandelen kapitaal aan te trekken en beleggers in staat stelt te investeren in deze bedrijven en te delen in hun succes.

Wanneer beleggers aandelen kopen of verkopen, doen ze dat via hun makelaar. Makelaars, ook wel brokers genoemd, treden op als tussenpersonen tussen kopers en verkopers. Zij voeren de orders van hun klanten uit door namens hen aandelen te kopen of te verkopen. Ze kunnen beleggers daarnaast ook voorzien van advies en begeleiding bij het doen van belangrijke investeringsbeslissingen.

Verder is het goed om te weten dat de aandelenbeurs wordt geregeld wordt door verschillende instanties en regels. Alle transacties moeten worden gemeld en gecontroleerd om eerlijke handelspraktijken te garanderen. Dit helpt beleggers te beschermen tegen fraude en manipulatie. Een belangrijk orgaan is de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de handel in aandelen en andere financiële instrumenten in Nederland.

Hoe koop en verkoop je aandelen?

Aandelen kopen voor beginners is gemakkelijker dan ooit, dankzij online makelaars en handelsplatforms. Allereerst moet je een rekening openen bij een makelaar of handelsplatform en deze vervolgens financieren met geld van je bankrekening. Er zijn veel makelaars in Nederland en ze hebben allemaal verschillende tarieven en diensten. Het is belangrijk dat je rondkijkt voor de beste deal en er een vindt die aan jouw behoeften voldoet.

Zodra je rekening is geopend, kun je beginnen met het onderzoeken van verschillende aandelen en beslissen welke aandelen je wilt kopen. Het proces van aankopen hangt af van het platform dat wordt gebruikt door jouw makelaar. De meeste brokers bieden een online platform waarmee je met een paar muisklikken aandelen kunt zoeken en orders kunt plaatsen. Zodra je een order hebt geplaatst, wordt deze vrijwel onmiddellijk uitgevoerd.

Als het tijd is om te verkopen, kun je het proces eenvoudig omkeren door een verkooporder te plaatsen op het platform. Het is belangrijk te onthouden dat alle transacties transactiekosten met zich meebrengen, dus zorg ervoor dat je van tevoren weet wat deze zijn. Met goede marktkennis en slimme beslissingen kan aandelen kopen voor beginners een lonende onderneming zijn.

Welke factoren beïnvloeden de aandelenprijs?

Aandelenprijzen, ook wel koersen genoemd, worden over het algemeen bepaald door vraag en aanbod op de aandelenmarkt. Dat wil zeggen, wanneer meer mensen een bepaald aandeel willen kopen dan verkopen, gaat de prijs omhoog. Omgekeerd, als er meer mensen zijn die willen verkopen dan kopen, daalt de prijs. Dit betekent dat als genoeg beleggers geloven dat de waarde van een aandeel in de toekomst zal stijgen, de prijs zal dalen dienovereenkomstig.

Aandelenkoersen kunnen ook worden beïnvloed door nieuws en gebeurtenissen in verband met het bedrijf, zoals winstverslagen of veranderingen in het management. Bovendien kunnen economische en politieke gebeurtenissen de aandelenkoersen beïnvloeden. Zo kan de koers van een bedrijf dalen als de nationale economie in een recessie verkeert. Beleggers moeten de koers daarom in de gaten houden, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het kopen of verkopen van aandelen.

Hoe meet je de prestaties van aandelen?

Bij aandelen kopen voor beginners is het belangrijk om de prestaties van aandelen te onderzoeken en te meten. Gelukkig zijn er veel online tools en methoden beschikbaar waarmee beleggers dit snel en gemakkelijk kunnen doen.

De eerste stap is een fundamentale analyse van de aandelen waarin je geïnteresseerd bent. Bekijk de jaarrekening van het bedrijf, zoals de resultatenrekening en de balans, om een idee te krijgen van de winstgevendheid en liquiditeit. Zoek vervolgens de huidige marktprijzen op en vergelijk die met historische prijzen om eventuele trends of veranderingen in het koersgedrag in de loop der tijd te signaleren. Het is ook nuttig om te kijken naar de ratings van analisten van verschillende aandelen en naar nieuwsberichten over de prestaties van een bedrijf.

Zodra je potentiële aandelen waarin je geïnteresseerd bent hebt geïdentificeerd, kun je technische analyse-instrumenten gebruiken zoals grafieken en indicatoren om de prestaties van het aandeel te meten. Deze instrumenten zijn ontworpen om beleggers te helpen patronen in aandelenkoersen te herkennen en te voorspellen wanneer de koers kan stijgen of dalen. Neem bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Wanneer kun je het beste aandelen kopen en verkopen?

Bij het kopen en verkopen van aandelen voor beginners is het belangrijk te onthouden dat timing de sleutel is. Idealiter wil je kopen wanneer de aandelenkoers op zijn laagste punt staat en verkopen wanneer hij zijn hoogtepunt bereikt. Op die manier kun je het meeste rendement behalen.

Volg de markt

Om het beste moment van kopen of verkopen te bepalen, moeten beleggers bepaalde strategieën volgen, zoals het op de voet volgen van marktnieuws en gebeurtenissen. Let op economische indicatoren zoals de groei van het BBP en de werkloosheidscijfers die de aandelenkoersen kunnen beïnvloeden. Wanneer de markten een opwaartse trend vertonen, kan dit een goede gelegenheid zijn om aandelen te kopen, omdat de waarde ervan mogelijk verder kan stijgen. Evenzo, als de markten een neerwaartse trend vertonen, kan dit een indicatie zijn van mogelijke verliezen op de aandelen, zodat het het beste is om op dat moment te overwegen aandelen te verkopen.

Onderzoek de sector

Het kan handig zijn om aandelen te kopen wanneer een bepaalde sector of bedrijfstak meer aandacht krijgt van beleggers als gevolg van technologische vooruitgang of andere marktkatalysatoren. Tijdens de pandemie van het coronavirus bijvoorbeeld, was er een toename van de belangstelling van beleggers voor sectoren die verband houden met digitale technologieën. Andersom verkochten veel beleggers juist hun energieaandelen tijdens de pandemie vanwege de verminderde vraag als gevolg van faillisementen en reisbeperkingen.

Bekijk de volatiliteit

Daarnaast kan de aankoop van aandelen tijdens perioden van lage volatiliteit helpen de risico’s te minimaliseren en tegelijkertijd te profiteren van potentiële stijgingen. Het is ook verstandig bij het beleggen in aandelen rekening te houden met de sector van een bedrijf. Bepaalde sectoren kunnen volatieler zijn dan andere, dus het is belangrijk om de risico’s van elke sector te begrijpen. Bovendien moeten beleggers altijd een exitplan hebben en bereid zijn om zo nodig verlies te nemen. Aandelen kunnen snel stijgen en dalen, dus het is belangrijk om altijd voorbereid te zijn.

Let op indicatoren

Ten slotte moeten beleggers bij het kopen en verkopen van aandelen ook letten op technische analyse-instrumenten zoals grafieken en indicatoren wanneer zij beslissen wanneer zij aandelen verkopen. Wanneer aandelenkoersen volgens deze indicatoren hun piekniveau bereiken, kan dit erop wijzen dat de markt klaar is voor een correctie en moeten beleggers zoeken naar mogelijkheden om hun winsten te nemen en uit hun posities te stappen voordat een potentiële daling van de aandelenkoersen plaatsvindt.

Welke strategieën zijn er voor beleggen?

Er zijn veel verschillende beleggingsstrategieën die door zowel beginnende als ervaren beleggers worden gebruikt. Deze kunnen dus ook toegepast worden bij aandelen kopen voor beginners. Enkele van de populairste strategieën voor beleggen zijn:

 • Dollar Cost Averaging (DCA)
 • Waarde beleggen
 • Groei beleggen
 • Momentum beleggen
 • Diversificatie
 • Buy-and-hold
 • Long gaan
 • Short gaan

Dollar Cost Averaging (DCA)

Bij deze strategie wordt regelmatig een vast bedrag in een bepaald aandeel of activaklasse geïnvesteerd, ongeacht de aandelenkoers. Dit kan helpen om het risico van het kopen van aandelen te spreiden, en het helpt ook om de kosten in de tijd uit te middelen.

Waarde beleggen

Bij deze strategie worden aandelen gekocht die ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun fundamentele kenmerken zoals winst, dividend en boekwaarde. Beleggers zoeken aandelen waarvan zij denken dat ze in waarde zullen stijgen zodra de markt hun werkelijke waarde erkent.

Groei beleggen

Deze strategie richt zich op het kopen van aandelen van bedrijven die in de loop der tijd een consistente groei van hun inkomsten en winstgevendheid hebben laten zien. Van deze bedrijven wordt vaak verwacht dat hun activiteiten in de toekomst zullen blijven groeien, wat leidt tot een potentiële vermogensgroei voor beleggers die ze in een vroeg stadium kopen.

Momentum beleggen

Bij deze strategie wordt gezocht naar aandelen die recentelijk een sterke stijging of momentum hebben doorgemaakt, en wordt meegedaan met die trend totdat deze omkeert of aanzienlijk vertraagt. Momentumbeleggers moeten letten op tekenen van een naderende correctie of berenmarkt, zodat zij snel kunnen uitstappen voordat zij grote verliezen op hun beleggingen lijden.

Diversificatie

Hoewel dit strikt genomen geen beleggingsstrategie is, is dit een van de belangrijkste technieken die door beleggers van alle ervaringsniveaus wordt gebruikt om het risico te spreiden en ervoor te zorgen dat zij niet al hun eieren in één mandje leggen. Het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille helpt het rendement te waarborgen, zelfs als bepaalde sectoren een neergang doormaken terwijl andere sectoren in die tijden sterk en winstgevend blijven.

Buy-and-hold

Bij deze strategie worden bepaalde aandelen gekocht en gedurende lange tijd vastgehouden. De belegger gelooft dat het aandeel na verloop van tijd zal stijgen, dus zit hij er voor de lange termijn in en verkoopt hij het pas nadat het aandeel aanzienlijk in waarde is gestegen.

Long gaan

Bij deze strategie koopt een belegger een aandeel in de verwachting dat de koers zal stijgen. Beleggers kijken onder meer naar sterke kenmerken, zoals winstgevendheid en dividenduitkeringen, als tekenen dat een belegging waarschijnlijk op lange termijn winstgevend zal zijn.

Short gaan

Bij deze strategie wordt een bepaald effect of actief verkocht voordat men het daadwerkelijk bezit. In wezen lenen beleggers van een makelaar om short te verkopen en later tegen een lagere prijs terug te kopen om het aandeel te verkopen. In dit geval verdienen beleggers geld wanneer de markten dalen, in plaats van stijgen zoals bij traditionele beleggingen.

5 tips voor aandelen kopen voor beginners

Aandelen kopen voor beginners kan ontmoedigend lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met een paar belangrijke tips en wat basiskennis over hoe de aandelenmarkt werkt, kan iedereen een succesvolle belegger worden. Hier zijn vijf essentiële tips om als beginner aandelen te kopen:

 1. Begin klein. Als je net begint, is het belangrijk te onthouden dat beleggen geen race is, maar een marathon. Als je voor het eerst aandelen koopt, begin dan met kleinere bedragen, zodat je de kneepjes van het vak kunt leren zonder al te veel risico te lopen.
 2. Doe onderzoek. Voordat je aandelen koopt, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar het bedrijf en de fundamenten ervan. Kijk hoe het aandeel in het verleden heeft gepresteerd en lees het nieuws over het bedrijf of de sector voordat je een investering doet.
 3. Leg niet al je eieren in één mandje. Ook al weet je veel over een bepaald bedrijf of een bepaalde sector, het is altijd een goed idee om je beleggingen te diversifiëren. Een portefeuille van verschillende aandelen helpt het risico van beleggen te verminderen en zorgt ervoor dat je niet te veel wordt blootgesteld aan één bepaald aandeel.
 4. Begrijp de kosten. Bij het kopen van aandelen komt meer kijken dan alleen het selecteren van het juiste bedrijf. Er zijn ook kosten verbonden aan het handelen, zoals makelaarscommissies en belastingen op de winst. Zorg ervoor dat je weet welke kosten er aan verbonden zijn voordat je handelt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.
 5. Leer van ervaren beleggers. Leren van ervaren handelaren is altijd een goede manier om je eigen vaardigheden bij het kopen van aandelen te verbeteren en je kennis van de markt te vergroten. Zoek naar mentoren of word lid van online forums waar je vragen kunt stellen en advies kunt krijgen, zoals bij de gratis community mijn.beleggen.com.

MEER LEREN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om het volgen van een systeem. Lees ons gratis e-book
over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen.

Beleggen met weinig geld: de voordelen en methoden

Beleggen is een krachtige manier om je vermogen te laten groeien en je financiële doelen te bereiken. Maar wat als je slechts een beperkt budget hebt om mee te werken? Goed nieuws! Het is mogelijk om te beleggen met weinig geld en toch succesvol te zijn. Een van de belangrijkste strategieën om dit te bereiken, is door regelmatig te beleggen. Door consistent kleine bedragen te beleggen, kun je profiteren van de voordelen van compounding en je vermogen gestaag laten groeien. In deze blog ontdek je waarom regelmatig beleggen zo belangrijk is en hoe het je kan helpen om je financiële doelen te verwezenlijken, zelfs met een klein budget.

 

Beleggen met weinig geld is een belangrijke onderneming omdat het mensen de mogelijkheid biedt om hun financiële toekomst veilig te stellen, zelfs als ze niet veel geld hebben om te investeren. Wanneer je met weinig geld belegt, kan het lijken alsof je weinig impact hebt op de markt en je niet echt geld kunt verdienen. Maar dit is een misvatting, want zelfs kleine bedragen kunnen in de loop van de tijd groeien en aanzienlijke rendementen opleveren. Lees in dit artikel daarom meer over de voordelen en mogelijkheden van beleggen met weinig geld.

Waarom beleggen met weinig geld belangrijk is

Door te beleggen met weinig geld, kun je op de lange termijn je vermogen laten groeien en een financieel vangnet creëren voor jezelf en je gezin. Dit kan vooral belangrijk zijn als je een laag inkomen hebt of als je financiële middelen beperkt zijn. In deze situaties kan het opbouwen van spaargeld en het investeren van kleine bedragen in de juiste beleggingen een enorme impact hebben op je financiële toekomst.

Daarnaast kan beleggen met weinig geld je helpen om financiële discipline en verantwoordelijkheid op te bouwen. Door regelmatig kleine bedragen te beleggen, kan je ervoor zorgen dat je consistent blijft en een goede investeringsstrategie ontwikkelt. Hierdoor leer je om je financiën beter te beheren en word je bewust van de impact van je financiële beslissingen.

Beleggen met weinig geld kan ook leiden tot betere financiële keuzes op de lange termijn. Door vroeg te beginnen met beleggen en gedisciplineerd te blijven, kun je namelijk profiteren van het rente-op-rente effect, waarbij je rendement op je beleggingen zichzelf weer kan investeren en daardoor exponentieel kan groeien. Lees hieronder meer over het concept compounding.

Bovendien kan beleggen met weinig geld ook een manier zijn om jezelf te beschermen tegen inflatie. Door te beleggen, kun je een hoger rendement behalen dan wat je op een spaarrekening zou krijgen. Dit betekent dat je vermogen groeit, ondanks de huidige inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud.

Kortom, beleggen met weinig geld is belangrijk omdat het je de mogelijkheid biedt om financiële stabiliteit en veiligheid te bereiken, ondanks een laag inkomen of beperkte financiële middelen. Door gedisciplineerd te blijven en op de lange termijn te denken, kan je een aanzienlijk rendement behalen en je financiële doelen bereiken. En hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer tijd je hebt om je vermogen te laten groeien.

Het effect van compounding

Compounding is een belangrijk concept in de wereld van beleggen, vooral als het gaat om beleggen met weinig geld. Het is het idee dat wanneer je rendement op je beleggingen verdient, dit rendement zichzelf weer kan investeren en daardoor exponentieel kan groeien. Dit kan een enorm verschil maken op de lange termijn, zelfs als je slechts kleine bedragen belegt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je €50 per maand belegt in een indexfonds met een gemiddeld jaarlijks rendement van 7%. Na 30 jaar zou je in totaal €18.000 hebben geïnvesteerd. Maar als je de kracht van compounding meeneemt, zou je in totaal €48.754 hebben verdiend, wat betekent dat je initiële investering bijna verdrievoudigd zou zijn.

Dit illustreert hoe belangrijk het is om vroeg te beginnen met beleggen en gedisciplineerd te blijven, zelfs als je slechts kleine bedragen kunt beleggen. Door regelmatig met weinig geld te beleggen en je rendement opnieuw te investeren, kan je vermogen exponentieel groeien en aanzienlijke rendementen opleveren.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat compounding over de tijd werkt, dus hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer tijd je hebt om te profiteren van de kracht van compounding. Dit is waarom beleggen met weinig geld zo belangrijk is, omdat het je in staat stelt om vroeg te beginnen en je vermogen langzaam maar zeker te laten groeien.

Compounding heeft dus een enorme impact op je beleggingsportefeuille en is het een belangrijk concept om te begrijpen bij het beleggen met weinig geld. Door regelmatig kleine bedragen te beleggen en je rendement opnieuw te investeren, kan je vermogen exponentieel groeien en kan je een gezonde financiële toekomst opbouwen.

Beleggingsopties voor mensen met een laag inkomen

Er zijn verschillende beleggingsopties beschikbaar voor mensen met een laag inkomen die willen beleggen met weinig geld. Hier zijn enkele van de meest populaire opties:

 • Indexfondsen: Indexfondsen zijn een populair type belegging, vooral voor mensen met een laag inkomen. Ze bieden beleggers een manier om te investeren in de brede markt en de prestaties van een hele index te volgen, zoals de S&P 500. Dit maakt ze minder risicovol dan individuele aandelen en biedt een diversificatievoordeel.
 • Exchange Traded Funds (ETF‘s): ETF’s zijn vergelijkbaar met indexfondsen, maar ze worden verhandeld als aandelen op beurzen. Ze bieden beleggers een goedkope manier om te beleggen in een breed scala aan activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.
 • Obligaties: Obligaties zijn een manier om geld te lenen aan een bedrijf of overheid en rente-inkomsten te verdienen. Ze zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen en bieden beleggers een stabiele inkomstenstroom.
 • Real Estate Investment Trusts (REIT‘s): REIT’s zijn bedrijven die investeren in onroerend goed, zoals commerciële gebouwen, appartementencomplexen en winkelcentra. Ze bieden beleggers een manier om te beleggen in onroerend goed zonder directe eigendomskosten en bieden een stabiele inkomstenstroom.
 • Micro-investeringen: Micro-investeringen zijn kleine, automatische beleggingen die worden gedaan via een app of online beleggingsplatform. Ze kunnen worden gebruikt om kleine bedragen te beleggen in aandelen, obligaties of ETF’s en zijn een handige manier om te beginnen met beleggen zonder grote bedragen te hoeven investeren.
 • Peer-to-peer lending: Peer-to-peer lending is een manier om geld uit te lenen aan individuen of kleine bedrijven en rente-inkomsten te verdienen. Het wordt gedaan via online platforms en biedt beleggers de mogelijkheid om hogere rendementen te behalen dan bij traditionele spaarrekeningen.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke beleggingsoptie zijn eigen risico’s en voordelen heeft, dus het is belangrijk om goed onderzoek te doen en te begrijpen waar je in belegt voordat je investeert. Bovendien is het belangrijk om een beleggingsplan te hebben dat past bij je doelen en je financiële situatie, en om consistent te blijven bij het beleggen van kleine bedragen om op de lange termijn rendement te behalen.

Voordelen van beleggen met weinig geld

Een voordeel van de hierboven genoemde beleggingsopties voor mensen met een laag inkomen is dat veel van deze opties een lage drempel hebben om te beginnen. Hierdoor zijn ze toegankelijk voor mensen die weinig geld hebben om te investeren.

Indexfondsen, ETF’s en obligaties hebben bijvoorbeeld vaak lage minimale investeringsvereisten, soms zo laag als €50. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen mogelijk om kleine bedragen te beleggen en op de lange termijn te profiteren van compounding.

Bovendien hebben veel online beleggingsplatforms, zoals micro-investeringen en peer-to-peer lending, een gebruiksvriendelijke interface en lage kosten, waardoor het gemakkelijker is om te beginnen met beleggen en tegelijkertijd de kosten te beperken.

Een ander voordeel van beleggen met weinig geld is dat het kan helpen om financiële discipline te ontwikkelen. Het dwingt mensen om regelmatig te beleggen en zich te houden aan een investeringsplan. Dit kan helpen om financiële gewoonten op te bouwen die op de lange termijn bijdragen aan een gezonde financiële toekomst.

Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat beleggen met weinig geld niet alleen gaat om het maximaliseren van rendement. Het gaat ook om het beschermen van je vermogen tegen inflatie en het opbouwen van een vangnet voor de toekomst. Door te beleggen met weinig geld, kun je een gezonde financiële toekomst opbouwen en jezelf beschermen tegen onzekerheden in de toekomst.

Tips om te beleggen met weinig geld

Beleggen met een klein budget kan uitdagend lijken, maar er zijn tal van tips en strategieën die je kunt gebruiken om je kansen op succes te vergroten. Hier zijn enkele tips voor het te beleggen met een klein budget:

 1. Begin klein en blijf consistent: Begin met het investeren van kleine bedragen en blijf consistent bij het beleggen. Zelfs als het slechts een paar euro per maand is, kan het verschil maken op de lange termijn. Probeer elke maand een vast bedrag te beleggen om te profiteren van de kracht van compounding.
 2. Kies voor goedkope beleggingsopties: Kies voor beleggingsopties met lage kosten, zoals indexfondsen en ETF’s. Deze beleggingen bieden een brede diversificatie tegen lage kosten, wat vooral belangrijk is als je weinig geld hebt om te investeren.
 3. Vermijd hoge kosten en hoge risico’s: Vermijd beleggingsopties met hoge kosten en hoge risico’s, zoals individuele aandelen of complexe beleggingen. Deze kunnen onnodige risico’s met zich meebrengen en de kosten kunnen je rendement aanzienlijk verminderen.
 4. Diversifieer je portefeuille: Diversifieer je beleggingsportefeuille om het risico te verminderen. Dit kan worden bereikt door te beleggen in verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.
 5. Gebruik de Trading Navigator van Beleggen.com: De Trading Navigator van Beleggen.com is een geautomatiseerd beleggingsplatform dat je kan helpen om regelmatig te beleggen en tegelijkertijd de kosten laag te houden. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat je helpt om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen en je portefeuille te diversifiëren. Het biedt ook een automatische beleggingsfunctie waarmee je automatisch kunt beleggen volgens een vooraf ingestelde strategie. Dit kan een handige manier zijn om te beleggen met een klein budget en je rendement op de lange termijn te maximaliseren.
 6. Blijf op de hoogte van de markt: Blijf op de hoogte van de markt en de economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op je beleggingen. Door te begrijpen hoe de markt werkt, kun je betere investeringsbeslissingen nemen en je vermogen laten groeien.
 7. Houd rekening met je beleggingsdoelen: Houd rekening met je beleggingsdoelen en pas je beleggingsstrategie dienovereenkomstig aan. Als je bijvoorbeeld belegt voor de lange termijn, dan kan het zijn dat je meer risico kunt nemen, terwijl als je belegt voor de korte termijn, dan kan het beter zijn om minder risicovolle beleggingen te kiezen.
 8. Gebruik het rente-op-rente effect: Maak gebruik van het rente-op-rente effect om je rendement te maximaliseren. Dit betekent dat je je rendement opnieuw investeert in je beleggingen, waardoor je vermogen exponentieel kan groeien.

Kortom, beleggen met een klein budget is mogelijk en kan zelfs leiden tot aanzienlijke rendementen op de lange termijn. Door consistent te blijven, te diversifiëren en te kiezen voor goedkope beleggingsopties, kun je je kansen op succes vergroten en je financiële toekomst veilig stellen.

Het belang van een beleggingsplan

Een beleggingsplan is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waarom, hoeveel en waarin je gaat beleggen. Het helpt je om je financiële doelen te bepalen en om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Hieronder vind je een aantal redenen waarom het belangrijk is om te beginnen met een beleggingsplan.

 1. Helderheid over je doelen: Een beleggingsplan kan je helpen om je doelen te definiëren en te bepalen hoeveel geld je nodig hebt om deze doelen te bereiken. Het kan je ook helpen om te bepalen wanneer je wilt stoppen met werken en met pensioen wilt gaan. Door je doelen op te schrijven, creëer je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en kun je je beleggingsstrategie dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Beter beleggingsrendement: Door een beleggingsplan op te stellen, kun je betere beleggingsbeslissingen nemen en je risico beter beheren. Je kunt bijvoorbeeld beslissen hoeveel geld je in bepaalde beleggingen wilt investeren en welk risiconiveau acceptabel is. Dit kan helpen om je rendement op de lange termijn te maximaliseren en tegelijkertijd het risico te minimaliseren.
 3. Beperk emotionele beslissingen: Een beleggingsplan kan je helpen om emotionele beslissingen te vermijden. Wanneer je een duidelijk plan hebt, kun je beter vasthouden aan je beleggingsstrategie en voorkomen dat je impulsieve beslissingen neemt die kunnen leiden tot verlies van geld. Door je aan je plan te houden, kun je voorkomen dat je je laat beïnvloeden door angst, hebzucht of andere emoties die kunnen leiden tot slechte beleggingsbeslissingen.
 4. Vertrouwen in je beleggingsbeslissingen: Met een beleggingsplan kun je met meer vertrouwen beleggen. Je weet wat je doelen zijn, hoe je je risico wilt beheren en hoe je je portfolio wilt opbouwen. Dit kan je helpen om vertrouwen te hebben in je beleggingsbeslissingen en om je financiële doelen op de lange termijn te bereiken.

Een beleggingsplan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan zo eenvoudig zijn als het opschrijven van je doelen, bepalen hoeveel geld je wilt investeren en waarin je wilt beleggen. Het is belangrijk om je plan regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals een verandering in je financiële situatie of nieuwe investeringsmogelijkheden.

Kortom, door te beginnen met een beleggingsplan kun je betere beleggingsbeslissingen nemen, je risico beter beheren en je financiële doelen op de lange termijn bereiken. Het kan je ook helpen om emotionele beslissingen te vermijden en met meer vertrouwen te beleggen. Benieuwd naar hoe Beleggen.com jou hierin kan helpen? Plan een gratis strategie gesprek in met één van onze beleggingsadviseurs!

Het belang van regelmatig beleggen

Beleggen is een langetermijnspel en een van de belangrijkste strategieën voor succesvol beleggen is regelmatig beleggen. Door regelmatig te beleggen, kun je profiteren van de kracht van compounding en je vermogen op de lange termijn laten groeien. Hier zijn een paar redenen waarom regelmatig beleggen zo belangrijk is, ook als je belegt met een klein budget:

 1. Vermindert het risico: Door regelmatig te beleggen, spreid je het risico van je beleggingen. Dit betekent dat je niet al je geld in één keer hoeft te beleggen, waardoor je minder blootgesteld bent aan de volatiliteit van de markt. Het verminderen van risico’s is vooral belangrijk als je een klein budget hebt om te beleggen en je wilt voorkomen dat je een groot deel van je spaargeld verliest.
 2. Profiteer van compounding: Compounding is het effect waarbij je rendement op je beleggingen weer wordt geïnvesteerd, waardoor je vermogen op de lange termijn exponentieel groeit. Door regelmatig te beleggen, kun je profiteren van dit effect en je vermogen op de lange termijn laten groeien.
 3. Vermijd emotionele beslissingen: Door regelmatig te beleggen, vermijd je het nemen van emotionele beslissingen. Je hoeft niet te wachten op het juiste moment om in te stappen in de markt, omdat je al regelmatig belegt en dus minder beïnvloed wordt door emoties zoals angst en hebzucht. Dit kan helpen om je rendement op de lange termijn te maximaliseren.
 4. Verhoogt de kans op succes: Door regelmatig te beleggen, vergroot je je kansen op succes. Je zet een plan in werking en houdt je eraan, waardoor je je beleggingen beter kunt beheren en je doelen kunt bereiken. Regelmatig beleggen kan je helpen om je discipline te behouden en ervoor te zorgen dat je op koers blijft.
 5. Automatiseer je beleggingen: Door je beleggingen te automatiseren, kun je regelmatig beleggen zonder er veel tijd en moeite aan te besteden. Er zijn tal van online beleggingsplatforms beschikbaar die automatisch investeren en je helpen om regelmatig te beleggen zonder veel inspanning.

Het is belangrijk om te onthouden dat regelmatig beleggen dus niet betekent dat je elke maand een groot bedrag moet beleggen. Het kan zo simpel zijn als het beleggen van een klein bedrag, zoals €50 per maand. Door consistent te blijven en te beleggen volgens je beleggingsplan, kun je op de lange termijn succesvol zijn en je financiële doelen bereiken.

Kortom, regelmatig beleggen is een belangrijke strategie voor succesvol beleggen met weinig geld. Het vermindert het risico, profiteert van compounding, vermindert emotionele beslissingen, verhoogt de kans op succes en maakt het mogelijk om je beleggingen te automatiseren.

Het belang van blijven leren over beleggen

Als je geïnteresseerd bent in het blijven leren over beleggen met weinig geld, dan is het gratis boek “In 10 stappen succesvol beleggen” van Beleggen.com een geweldige bron van informatie en advies. Het boek biedt een praktische handleiding voor beginners en ervaren beleggers die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en strategieën.

Om je kennis over beleggen uit te breiden en je vermogen te laten groeien, is het belangrijk om continu te blijven leren over de verschillende beleggingsopties en de markt. Door te blijven leren, kun je je investeringsvaardigheden verbeteren en je financiële doelen beter bereiken.

Als je dit gratis boek wilt downloaden en je kennis over beleggen met weinig geld wilt vergroten, bezoek dan de website van Beleggen.com en klik op de knop ‘Download gratis’ op de homepage. Vul vervolgens je naam en e-mailadres in en klik op ‘Download nu’ om het boek direct te ontvangen.

Dus waar wacht je nog op? Download vandaag nog het gratis boek “In 10 stappen succesvol beleggen” en blijf leren over beleggen met weinig geld om je financiële toekomst veilig te stellen!

Beleggen in India: de beste Indiase aandelen voor 2023

India, een land met een grote economische toekomst, staat terecht in de schijnwerpers van de beleggers. Internationale beleggers zijn echter nog weinig bekend met het potentieel dat Indiase aandelen te bieden hebben. Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met bedrijven buiten de VS, is beleggen in India een interessante plek om te kijken.

Indiase aandelen hebben de afgelopen jaren ook de nodige volatiliteit laten zien. Maar de Indiase economie heeft blijk gegeven van een snel groeivermogen. India kan bogen op hoogopgeleide arbeidskrachten, lage bedrijfskosten en een groot en groeiend consumentenbestand. Daarom verdiepen we ons in dit artikel in beleggen in India en de beste Indiase aandelen voor 2023.

De Indiase aandelenmarkt

Overzicht Indiase aandelenmarkt

De Indiase aandelenmarkt staat tegenwoordig bovenaan van heel wat internationale beleggers. Het land is getuige geweest van een economische groei als nooit tevoren. India trok daarom investeerders van over de hele wereld. Als we het hebben over Indiase aandelen, dan praten we over aandelen van kleine en grote bedrijven die zijn genoteerd aan de National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange en andere beurzen van het land.

Verdeling Indiase aandelenmarkt

Mark Twain verdeelde de wereld ooit in twee soorten mensen: zij die het beroemde Indiase monument, de Taj Mahal, hebben gezien, en zij die dat niet hebben gezien. Hetzelfde kan gezegd worden over beleggers. Er zijn twee soorten beleggers: zij die op de hoogte zijn van de investeringsmogelijkheden in India en zij die dat niet weten.

De beurzen van India waren in 2020 gelijk aan minder dan 3% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie. Met een snelgroeiende economie met 1,3 miljard inwoners is het een veelbelovende markt die beleggers lucratieve kansen kan bieden. Hieronder geven we een overzicht van de Indiase beurzen en hoe geïnteresseerde beleggers exposure kunnen krijgen op deze markt.

De Indiase beurzen

Overzicht BSE en NSE

De meeste handel op de Indiase aandelenmarkt vindt plaats op de twee beurzen: de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). De BSE bestaat sinds 1875. De NSE daarentegen werd opgericht in 1992 en begon met handelen in 1994. Beide beurzen volgen echter hetzelfde handelsmechanisme, dezelfde handelsuren en hetzelfde afwikkelingsproces.

In november 2021 had de BSE 5.565 beursgenoteerde bedrijven, terwijl de rivaliserende NSE op 31 maart 2021 ‘slechts’ 1.920 beursgenoteerde bedrijven telde. Aan de aanbodzijde is er dus geen gebrek. Bijna alle belangrijke bedrijven van India zijn genoteerd aan beide beurzen. De BSE is de oudere aandelenmarkt, maar de NSE is de grootste aandelenmarkt, in termen van volume.

Beide beurzen strijden om de orderstroom, een strijd die leidt tot lagere kosten, marktefficiëntie en innovatie. Wat allemaal gunstige factoren zijn voor beleggers in Indiase aandelen. De aanwezigheid van arbitrageurs houdt de prijzen op de twee beurzen binnen een zeer krappe bandbreedte.

Handelsmechanisme

De handel op beide beurzen vindt plaats via een open elektronisch limietorderboek waarin de ordermatching wordt gedaan door de handelscomputer. Er zijn geen market makers en het hele proces is order gestuurd, wat betekent dat marktorders die door beleggers worden geplaatst automatisch gekoppeld worden aan de beste limietorders. Kopers en verkopers blijven anoniem.

Het voordeel van een order gestuurde markt is dat het meer transparantie brengt door alle koop- en verkooporders in het handelssysteem weer te geven. Bij afwezigheid van market makers is er echter geen garantie dat orders ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alle bestellingen in het handelssysteem moeten worden geplaatst via makelaars, waarvan vele een online handelsfaciliteit bieden aan particuliere klanten.

Institutionele beleggers kunnen ook profiteren van de optie voor directe markttoegang (DMA), waarbij ze handelsterminals van makelaars gebruiken om orders rechtstreeks in het beurshandelssysteem te plaatsen. Beleggen in India is daarom een interessante overweging.

Afwikkelings- en handelsuren

Aandelenspotmarkten volgen een afwikkeling van T+2. Dit betekent dat alle transacties die op maandag plaatsvinden, woensdag worden afgewikkeld. Alle handel op beurzen vindt plaats tussen 9.55 uur en 15.30 uur, Indiase standaardtijd (+ 5,5 uur GMT), van maandag tot en met vrijdag. De levering van Indiase aandelen moet gebeuren in gedematerialiseerde vorm en elke beurs heeft zijn eigen clearinghouse dat alle afwikkelingsrisico’s op zich neemt als centrale tegenpartij.

Marktindexen

De twee prominente Indiase marktindexen zijn Sensex en Nifty. Sensex is de oudste marktindex voor Indiasse aandelen. De Sensex omvat aandelen van 30 op de BSE genoteerde bedrijven. De index werd opgericht in 1986 en biedt tijdreeksgegevens vanaf april 1979. Een andere index is de Standard and Poor’s CNX Nifty. De Nifty omvat 50 Indiase aandelen die genoteerd zijn aan de NSE. Deze index werd opgericht in 1996 en biedt tijdreeksgegevens vanaf juli 1990.

Marktregulering

De algehele verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, regulering en toezicht op de aandelenmarkt berust bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die in 1992 werd opgericht als een onafhankelijke autoriteit. Sindsdien heeft SEBI consequent geprobeerd om marktregels vast te stellen in lijn met de beste marktpraktijken. SEBI beschikt over uitgebreide bevoegdheden om in geval van overtreding sancties op te leggen aan marktdeelnemers.

Hoe kan je beleggen in India?

India begon pas in de jaren negentig van vorige eeuw buitenlandse investeringen toe te staan. Buitenlandse investeringen worden ingedeeld in twee categorieën: buitenlandse directe investeringen (FDI) en buitenlandse portfolio-investeringen (FPI). Alle beleggingen waarin een belegger deelneemt aan het dagelijks bestuur en de activiteiten van het bedrijf, worden behandeld als FDI, terwijl beleggingen in Indiase aandelen zonder enige controle over het beheer en de activiteiten als FPI worden behandeld.

Registratie als buitenlandse belegger

Voor het doen van portefeuillebeleggingen in India moet men zijn geregistreerd als een buitenlandse institutionele belegger (FII) of als een van de subrekeningen van een van de geregistreerde FII’s. Beide registraties worden verleend door de markttoezichthouder SEBI. Buitenlandse institutionele beleggers zijn voornamelijk mutual funds, pensioenfondsen, trusts, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders.

Op dit moment staat India buitenlandse individuen niet toe om rechtstreeks in zijn aandelenmarkt te beleggen. Vermogende particulieren (degenen met een vermogen van ten minste $50 miljoen) kunnen worden geregistreerd als subrekeningen van een FII.

Beleggingsmarkten

Buitenlandse institutionele beleggers en hun subrekeningen kunnen rechtstreeks beleggen in een van de aandelen die op een van de beurzen zijn genoteerd. De meeste portefeuillebeleggingen bestaan uit beleggingen in Indiase effecten op de primaire en secundaire markten, waaronder aandelen, obligaties en warrants van bedrijven die genoteerd zijn (of zullen worden) aan een erkende effectenbeurs in India.

FII’s kunnen ook beleggen in niet-beursgenoteerde effecten buiten beurzen, onder voorbehoud van goedkeuring van de prijs door de Reserve Bank of India. Ten slotte kunnen ze beleggen in de beleggingsfondsen en derivaten die op elke beurs worden verhandeld.

Portefeuillebeleggingen van FII’s

Een FII die is geregistreerd als een FII met alleen schulden kan 100% van zijn belegging in schuldinstrumenten beleggen. Andere FII’s moeten minimaal 70% van hun beleggingen in aandelen beleggen. Het saldo van 30% kan worden belegd in schulden. FII’s moeten speciale niet-ingezeten roepie-bankrekeningen gebruiken om geld van en naar India te verplaatsen. De tegoeden op een dergelijke rekening kunnen volledig worden gerepatrieerd.

Standaard wordt de maximale limiet voor portefeuillebeleggingen in een bepaalde beursgenoteerde onderneming bepaald door de FDI-limiet die is voorgeschreven voor de sector waartoe de onderneming behoort. Er zijn echter twee aanvullende beperkingen voor portefeuillebeleggingen.

Beperkingen voor portefeuillebeleggingen

Ten eerste is de totale investeringslimiet van alle FII’s, inclusief hun subrekeningen in een bepaalde onderneming, vastgesteld op 24% van het gestorte kapitaal. Dit kan echter worden verhoogd tot aan de sectorlimiet, met goedkeuring van de raden van bestuur en aandeelhouders van het bedrijf.

Ten tweede mag een investering door een enkele FII in een bepaalde onderneming niet meer bedragen dan 10% van het gestorte kapitaal van de onderneming. Regelgeving staat een afzonderlijk investeringsplafond van 10% toe voor elk van de subrekeningen van een FII, in een bepaald bedrijf.

In het geval van buitenlandse bedrijven of particulieren die als subrekening beleggen, is hetzelfde plafond echter slechts 5%. Regelgeving legt ook limieten op voor beleggingen in op aandelen gebaseerde derivaten die op beurzen worden verhandeld.

Hoe krijg je blootstelling in Indiase aandelen?

Beleggingsopties

Buitenlandse entiteiten en individuen kunnen via institutionele beleggers blootstelling krijgen in Indiase aandelen. Veel op India gerichte beleggingsfondsen worden populair onder particuliere beleggers. Beleggingen kunnen ook worden gedaan via offshore-instrumenten, zoals participatieve obligaties (PN’s), certificaten van aandelen, zoals Amerikaanse certificaten (ADR’s) en wereldwijde certificaten van certificaten (GDR’s), exchange traded funds (ETF‘s) en exchange traded notes (ETN’s).

Volgens de Indiase regelgeving kunnen participatienota’s, die onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen, offshore worden uitgegeven door FII’s, maar dan alleen aan gereguleerde entiteiten. Veel mogelijkheden dus om te beleggen in Indiase aandelen.

ADR’s

Maar ook kleine beleggers kunnen beleggen in Amerikaanse certificaten van aandelen die de onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen van enkele van de bekende Indiase bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en Nasdaq.

ADR’s worden uitgedrukt in dollars en zijn onderworpen aan de voorschriften van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Evenzo zijn wereldwijde certificaten van aandelen genoteerd aan Europese beurzen. Veel veelbelovende Indiase bedrijven gebruiken echter nog geen ADR’s of GDR’s om toegang te krijgen tot offshore-investeerders en dat is natuurlijk wel een handicap.

ETF’s en ETN’s

Retailbeleggers hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s (exchange-traded fund) en ETN’s (exchange-traded note), gebaseerd op Indiase aandelen. Op India gerichte ETF’s beleggen meestal in indexen die zijn samengesteld uit Indiase aandelen. De meeste aandelen die in de index zijn opgenomen, zijn al genoteerd aan de NYSE en Nasdaq. Vanaf 2020 zijn twee van de meest prominente ETF’s op basis van Indiase aandelen de iShares MSCI India ETF (INDA) en het Wisdom-Tree India Earnings Fund (EPI).

De meest prominente ETN is de iPath MSCI India Index Exchange Traded Note (INPTF). Zowel ETF’s als ETN’s bieden dus een eenvoudige investeringsmogelijkheid voor externe beleggers. Let wel, je belegt dan wel in zowel goede als minder goede aandelen. In een index zit namelijk rijp en groen door elkaar.

Waarom beleggen in Indiase aandelen?

Opkomende markten zoals India zijn hard op weg om motoren te worden voor toekomstige groei in het internationaal beleggen. Momenteel wordt slechts een zeer laag percentage van het spaargeld van de huishoudens van Indiërs belegd op de binnenlandse aandelenmarkt. Het bruto binnenlands product (BBP) is de afgelopen jaren met 7% tot 8% per jaar gestegen. Misschien is het het juiste moment voor externe investeerders om serieus na te denken over beleggen in Indiase aandelen.

De Indiase aandelenmarkt in 2023

Veelbelovende vooruitzichten

De Indiase aandelenmarkt staat in het middelpunt van de belangstelling gestaan van zowel beleggers als analisten, met zijn ups en downs die een gevoel van onzekerheid creëren voor degenen die in deze beurs willen beleggen. In 2023 lijken de vooruitzichten voor de Indiase aandelenmarkt weer wat positiever, met een geprojecteerd gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% tot 8% voor de komende jaren.

De Indiase aandelenmarkt heeft de afgelopen jaren een achtbaanrit doorgemaakt. Van een record brekende bull run tot de door COVID-19 veroorzaakte crash, de beleggers hebben zowel de hoogte- als dieptepunten van de Indiase markt meegemaakt. In 2023 en verder lijken de marktvooruitzichten veelbelovend en beleggers zijn benieuwd naar de beursvoorspellingen voor het komende jaar.

De eerste zes maanden van 2023 zullen nog uitdagend zijn voor de Indiase beurs, zo wordt algemeen aangenomen. Vooralsnog is er veel sectorrotatie en worden markten gedreven door momentum. Beleggers hebben over het algemeen goed geld verdiend op de Indiase beurs toen de gemiddelde K/W van de aldaar genoteerde aandelen steeg van 14-15 keer naar 20 keer. In 2023 en daarna zal de winstgroei de grote leidraad zijn.

Beïnvloedingsfactoren Indiase aandelenmarkt

Voordat we verder kijken naar de gang van zaken, is het essentieel om de factoren te begrijpen die de Indiase aandelenmarkt beïnvloeden. De aandelenmarkt is een weerspiegeling van de economie en de politieke en sociale omgeving in het land. Economische groei, inflatiecijfers, rentetarieven, overheidsbeleid en wereldwijde economische omstandigheden zijn enkele van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de aandelenmarkt.

Herstel corona

Als we naar 2023 kijken, zal de Indiase economie naar verwachting herstellen van de impact van de pandemie en groeien met 7,5% tot 8%. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling, gemak van zakendoen en initiatieven zoals Make in India en Atmanirbhar Bharat zullen naar verwachting de groei van de economie stimuleren. Een stabiel politiek klimaat en lage inflatiecijfers zijn ook gunstig voor de aandelenmarkt.

Economische groei en overheidsbeleid

De meeste experts zijn bullish voor de Indiase aandelenmarkt in 2023 en dat is niet altijd zo geweest. Positieve economische groei en een gunstig overheidsbeleid zullen naar verwachting de aandelenkoersen opdrijven. Bovendien zullen de lage rentetarieven en de ruime liquiditeit naar verwachting steeds meer investeerders naar aandelen trekken.

Rendement op buitenlandse investeringen

Het aantrekkelijk rendement op buitenlandse investeringen zal naar verwachting ook de groei van de markt verder aanwakkeren. Daarmee bedoelen we dat steeds meer Indiase bedrijven in het buitenland zullen investeren en daar winsten zullen realiseren. De groei van opkomende sectoren speelt ook een belangrijke rol in het verhaal.

Opkomende sectoren

De Indiase economie evolueert en verschillende opkomende sectoren zoals e-commerce, gezondheidszorg en technologie komen in een stroomversnelling. De toenemende acceptatie van digitale technologieën en e-commerceplatforms zal naar verwachting de groei in deze sectoren stimuleren, en investeerders zullen waarschijnlijk veelbelovende rendementen zien in deze gebieden.

Boost infrastructuur

We mogen ook de boost in infrastructuurontwikkeling niet vergeten. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling zal naar verwachting een positief effect hebben op de aandelenmarkt. De initiatieven zoals de National Infrastructure Pipeline en de Atmanirbhar Bharat Abhiyan zullen naar verwachting kansen creëren voor bedrijven in de infrastructuur- en bouwsector. Dit zal op zijn beurt naar verwachting de aandelenkoersen van deze bedrijven opdrijven.

Toename beursintroducties

Een logisch gevolg is ook de toename van de beursintroducties. Initial Public Offerings (IPO’s) zijn een aantrekkelijke manier voor bedrijven om kapitaal aan te trekken en hun activiteiten uit te breiden. In 2023 zullen naar verwachting veel bedrijven naar de beurs gaan, wat een positief effect kan hebben op de aandelenmarkt. Beleggers kunnen veelbelovende rendementen verwachten van IPO’s van bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Buitenlandse investeringen in India

Grotere buitenlandse investeringen in India zelf hebben ook een niet te onderschatten effect. Buitenlandse investeringen spelen een cruciale rol in de groei van de Indiase aandelenmarkt en in 2023 zal naar verwachting een toename van buitenlandse investeringen te zien geven. De focus van de overheid op gemak van zakendoen, een stabiel politiek klimaat en veelbelovende economische groei zullen waarschijnlijk buitenlandse investeerders naar de Indiase aandelenmarkt trekken.

Volatiele aandelenmarkt

Hoewel de meeste voorspellingen positief zijn, moeten de beleggers niet vergeten dat de aandelenmarkt volatiel en onvoorspelbaar is. En dat geldt des te meer voor de Indiase beurs Het is essentieel om een gediversifieerde portefeuille te hebben en te beleggen in aandelen met een sterk groeipotentieel. Beleggers moeten ook de wereldwijde economische omstandigheden en het overheidsbeleid dat van invloed is op de aandelenmarkt in de gaten houden.

De Indiase aandelenmarkt bleef in de eerste helft van 2023 volatiel, als gevolg van wereldwijde onzekerheden die werden aangewakkerd door een bankencrisis en aanhoudende inflatie. Belangrijke gebeurtenissen, waaronder de ineenstorting van de Silicon Valley Bank (SVB), de buy-out van Credit Suisse door rivaliserende UBS, wereldwijde inflatie en aanhoudende geopolitieke spanningen hielden de aandelenmarkten op scherp.

Correcties in aandelenmarkt

De binnenlandse markten in India presteerden in lijn met de wereldwijde correctie en de volatiliteit zal gezien de onzekere situatie in het Amerikaanse banksysteem in de loop van 2023 op het sentiment blijven wegen. Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, denkt dat er meer ruimte is voor correcties als de wereldwijde onrust aanhoudt aangezien de Indiase markt niet echt goedkoop is.

Zwakke economische vooruitzichten voor de ontwikkelde markten en relatief hogere groei in opkomende markten zouden de toewijzing van buitenlandse portefeuille aan investeringen in zorgvuldig geselecteerde opkomende markten en India vergroten. Soortgelijke crises in het verleden hebben aangetoond dat buitenlandse portefeuille investeringen tijdelijk kunnen pauzeren, maar op de langere termijn niet van koers kunnen veranderen.

“Gezien zijn structurele groeipotentieel zal India waarschijnlijk sterk staan ten opzichte van andere economieën, ondanks problemen als hoge inflatie en een verzwakkende valuta”, zegt Kannan Sivasubramanian, de CEO van het wereldwijde onderzoeks- en analysebedrijf Aranca.

Beleggingsrisico’s

De twee belangrijkste risico’s voor beleggingen dit jaar zijn, zoals steeds, het bedrijfsrisico en het marktrisico. Om bedrijfsrisico’s af te wenden, moeten beleggers de kwaliteit van het management, de corporate governance en de financiële draagkracht van Indiase bedrijven analyseren alvorens te investeren, zegt Sivasubramanian.

Hij suggereert dat het vermijden van met schulden beladen bedrijven een belangrijke risicoaversie zal zijn in dit tijdperk van met hogere rentetarieven, aangezien de rentekosten van met schulden beladen bedrijven de inkomsten van het bedrijf kunnen aantasten. Chandra adviseert dan ook een goede due diligence van de bedrijven door alleen te beleggen in bedrijven met sterke fundamentals.

Wat het marktrisico betreft, kan het openen van posities in sectoren die negatief kunnen worden beïnvloed door verdere stijgingen van de rentevoeten, zoals onroerend goed, of het selecteren van bedrijven met een hoge hefboomwerking en lage rentedekkingsratio’s de investeerders aan grotere risico’s blootstellen, zegt Chandna. Hij adviseert dus de nodige voorzichtigheid.

Met name de IT-dienstensector in India kan de dupe worden van de ineenstorting van de problemen in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van SVB en enkele andere banken. Wat volgens Vishal Soni, algemeen directeur van Oxane Partners, het groeipotentieel van enkele grote Indiase IT-bedrijven die aanzienlijke blootstelling hebben aan banken die onder druk staan, kan aantasten.

Belangrijkste gebeurtenissen om naar uit te kijken in 2023

De volgende vijf sleutelfactoren zullen waarschijnlijk de prestaties van de Indiase aandelenmarkt in 2023 beïnvloeden:

 1. RBI Rentebesluit
 2. IIP-gegevens/inflatiepercentage
 3. Bedrijfsinkomsten
 4. PMI voor productie in de VS
 5. Autoverkopen

1. RBI Rentebesluit

Verwacht wordt dat de RBI haar repo-rente in 2023 zal blijven verhogen, aangezien de retail inflatie hoog blijft en de tolerantiegrens van de centrale bank opgeschoven is van 2% naar 6%. Het commentaar en de beslissingen van de MPC van RBI zouden op korte en middellange termijn de toon zetten voor de markten.

2. IIP-gegevens/inflatiepercentage

Economen verwachten dat de inflatie verder zal dalen, maar op korte termijn waarschijnlijk niet onder de 6% zal uitkomen.

3. Bedrijfsinkomsten

De guidance voor de bedrijfswinsten in 2023 worden aangekondigd kunnen een enorme impact op de koersbewegingen. Er zal uiteraard ook uitgekeken worden naar de guidance 2024.

4. PMI voor productie in de VS

De U.S. Manufacturing PMI kan in de komende maanden een beter beeld geven van hoe groot de problemen zijn voor de VS en daarmee voor de wereldwijde stabiliteit.

5. Autoverkopen

De autoverkoopgegevens voor 2023 zijn zeer belangrijk voor de Indiase economie. Cijfers over deze sector zullen dan ook nauwlettend geanalyseerd worden. De Asian Development Bank (ADB) verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van India zal matigen tot 6,4% in het fiscale jaar (FY) 2023 eindigend op 31 maart 2024 en zal stijgen tot 6,7% in FY2024, gedreven door particuliere consumptie en particuliere.

Asion Development Outlook 2023

De voorspelling van autoverkopen maakt deel uit van de nieuwste editie van ADB’s belangrijkste economische publicatie, Asian Development Outlook (ADO) april 2023. De groeimatiging voor India in FY2023 is gebaseerd op een aanhoudende wereldwijde economische vertraging, krappe monetaire voorwaarden en hoge olieprijzen.

Economische groei in India

Volgens de ADO van april 2023 wordt in FY2024 echter een snellere groei van de investeringen verwacht, dankzij een ondersteunend overheidsbeleid en gezonde macro-economische fundamentals, minder niet-renderende leningen bij banken en een aanzienlijke schuldafbouw door bedrijven die de bankleningen zullen stimuleren.

“Ondanks de wereldwijde vertraging is de economische groei van India sterker dan in veel vergelijkbare economieën en weerspiegelt het een robuuste binnenlandse consumptie en minder afhankelijkheid van de wereldwijde vraag”, aldus ADB Country Director voor India Takeo Konishi.

“De sterke infrastructuur van de regering van India onder het Gati Shakti-initiatief (National Master Plan for Multimodal Connectivity) van de premier, de ontwikkeling van de logistiek en de ontwikkeling van industriële corridors zullen aanzienlijk bijdragen aan het vergroten van het industriële concurrentievermogen en het stimuleren van toekomstige groei.”

Groei particuliere consumptie

De verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden en het consumentenvertrouwen zullen de groei van de particuliere consumptie stimuleren. De toezegging van de centrale regering om de kapitaaluitgaven en investeringen in FY2023 aanzienlijk te verhogen, ondanks het streven naar een lager begrotingstekort van 5,9% van het bbp, zal ook de vraag stimuleren. Geholpen door herstel in het toerisme en andere contactdiensten, zal de dienstensector in FY2023 en FY2024 sterk groeien naarmate de impact van COVID-19 afneemt.

Afremming groei productie

De groei van de productie in FY2023 zal naar verwachting echter worden afgeremd door een zwakke wereldwijde vraag, maar zal waarschijnlijk verbeteren in FY2024. Recente aankondigingen om de landbouwproductiviteit te verhogen, zoals het opzetten van digitale diensten voor gewasplanning en ondersteuning van start-ups in de landbouw, zullen belangrijk zijn om de groei van de landbouw op middellange termijn te ondersteunen.

Invloed op beleggingspolitiek

Wat heeft deze stroom aan economische cijfers tot gevolg voor de beleggingspolitiek op de Indiase beurs? In tijden van hogere marktvolatiliteit is het altijd een goede gewoonte om beleggingen te diversifiëren. Experts adviseren sectorale diversificatie om het marktrisico van een portefeuille te beperken en het risico van zware verliezen te vermijden.

Er is een goede kans op een inhaalbeweging, aangezien de meerderheid van de blue chip bedrijven op de Indiase beurs in de afgelopen periode van een jaar vlak tot negatief presteerde, wat de kans op accumulatie (lees: aandelen bijkopen) biedt. De meeste analisten stellen voor om aandelen van blue chip bedrijven en midcap bedrijven met nul of lage schulden te accumuleren gezien historisch er sprake is van een sterke winstgroei bij deze bedrijven.

Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, stelt voor om sectoren te vermijden die gemakkelijk worden beïnvloed door rentestijgingen, zoals banken, niet-bancaire financiële instellingen en consumentenfinancieringsmaatschappijen, en small-capaandelen voor 2023.

In plaats daarvan moeten beleggers zich volgens Chandna richten op hoogwaardige large- en mid capaandelen en veiligere bets in sectoren als gezondheidszorg, farma en fast-moving consumer goods (FMCG). Beleggingsgoeroes suggereren ook dat dit een goed moment is om bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit toe te voegen aan een portefeuille met een gemiddelde looptijd van twee tot drie jaar om zich te fixeren op hoge rendementen.

Gespreid beleggen

Het komt erop neer dat ondanks de verwachtingen van een volatiel jaar op de beurs in India, de beleggers niet hoeven niet in paniek te raken. In plaats daarvan zouden ze moeten overwegen om gespreid te beleggen via de populaire systematische investeringsplannen (SIP’s) en erop te wachten dat de aandelen weer op het normale of eerder aanhoudende niveau komen.

Verwachtingen voor Indiase aandelenmarkt in de toekomst

De analisten zijn over het algemeen van mening dat focus op binnenlandse markten de juiste beleggingsstrategie is, gezien de onzekerheid rond de wereldwijde groei. Dit is waar beleggers op moeten letten en hoe de aandelenmarkt er in de toekomst uitziet.

Hoge inflatie in VS

De hoge inflatie in de VS is gedurende het hele kalenderjaar 2022 een belangrijk punt van zorg geweest. De consensus inflatie kan echter hardnekkiger blijken te zijn dan verwacht, als gevolg van aanhoudende problemen aan de aanbodzijde en de heropening van China.

De metaalprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen als gevolg van de heropening in China. Bijgevolg zijn de inflatieverwachtingen lager in vergelijking met eerdere cycli, maar zullen wel op de voet gevolgd moeten worden. In inflatieland kan het tij namelijk snel omslaan.

Beleggers moeten een idee hebben van de mate waarin de waarschijnlijke recessie in de VS en de eurozone zich uitbreidt, aangezien dat grote gevolgen zal hebben voor export gedreven bedrijven, met name de informatietechnologiesector die behoorlijk gewicht heeft op de Indiase referentie-index.

Mogelijke winstverlagingen

Op het binnenlandse front wordt verwacht dat de winstverwachtingen in India de komende twee jaar gemiddeld met ongeveer 20% zullen groeien. De waarderingen kunnen echter negatief worden beïnvloed als er te veel teleurstelling is door een tragere economische groei als gevolg van hogere grondstofprijzen, waaronder hoge energieprijzen, wat kan leiden tot mogelijke winstverlagingen.
Binnenlandse thema’s

Met uitzondering van het premiumsegment kenden de meeste andere consumptiecategorieën de afgelopen kwartalen een lauwe volumegroei. Een heropleving van de vraag is van het grootste belang voor de algehele groei, zeggen experts uit de sector. Sanjay Chawla, de chief investment officer bij Baroda BNP Paribas Mutual Fund, verwacht dat er het grootste deel van dit jaar drie binnenlandse thema’s spelen op de Indiase beurs:

 1. Ten eerste zal de vraag van de consument een opleving kennen. De sector heeft de afgelopen tijd niet goed gepresteerd en dat biedt enig waarderingscomfort met een verbeterende winstgevendheid.
 2. Ten tweede wordt verwacht dat de capex of investeringen (zowel privé als publiek) sterk zullen groeien als gevolg van een combinatie van verschillende factoren. Hij verwacht dat investeringen in Indiase industrials een meerjarig groeithema wordt.
 3. Ten derde profiteren de banken en financiële instellingen van een stijging van zowel de consumptie als de investeringsuitgaven. Een dubbelcijferige kredietgroei samen met historisch lage kredietkosten impliceert goede investeringsmogelijkheden in de sector, zegt Chawla.

Ook Sameer Kaul, de algemeen directeur van TrustPlutus Wealth, is van mening dat de optimale strategie voor aandeleninvesteringen zou zijn om zich te concentreren op door de binnenlandse markt aangestuurde thema’s, aangezien de Indiase economie sneller zou moeten blijven groeien dan de meeste andere grote economieën.

In de afgelopen twee jaar hebben de Indiase markten het ruimschoots beter gedaan dan de opkomende markten. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de veerkracht van de binnenlandse economie toen alle emerging markets met dezelfde mondiale uitdagingen werden geconfronteerd.

Negatieve correctie

Begin december 2022 werd een behoorlijke correctie waargenomen, waarbij de toevloed van buitenlandse investeringen (FPI) in het nieuwe jaar wat onder druk kwamen te staan. De groeipercentages van het mondiale bbp zijn de afgelopen maanden ook neerwaarts bijgesteld.

Verbeterd sentiment

Momenteel worden op de Indiase beurzen de aandelen weer verhandeld tegen een van de hoogste premies in de geschiedenis van de opkomende markten. Hoewel 2023 op moment van schrijven nog niet achter de rug was, heeft het huidige jaar tot nu toe een ommekeer gezien. Het sentiment op de beurzen, ook de Indiase, is verbeterd. Met let op dat dit sentiment weer snel kan omslaan.

Inhaling marktachterstand

Kaula verwacht dat de andere opkomende markten hun achterstand zullen inhalen en denkt dat uiteindelijk de veerkracht van de binnenlandse economie geld terug kan lokken naar de Indiase markten. Gezien de volatiliteit op de wereldmarkten en de uitdagingen op het gebied van binnenlandse groei, zouden beleggers idealiter vasthouden aan hun activaspreiding en beleggen volgens hun risicotolerantieniveaus, aldus experts.

Beste Indiase aandelen voor 2023

Beleggen in Indiase aandelen lijkt dus misschien lucratief, maar niet elke belegger heeft het voorrecht om het maximale rendement op de gedane investering te behalen. Beleggers zullen duizenden Indiase aandelen tegenkomen, maar het gaat er natuurlijk om dat de juiste beslissing voor de beleggingsportefeuille wordt genomen.

Het vinden van de potentie van een bepaald aandeel in India is een sleutelmoment, zoals dat ook op andere beurzen het geval is. Dit zijn onze favoriete Indiase aandelen, maar let op, deze noteren aan de NSE (National Stock Exchange of India Ltd) en zijn voor buitenlanders helaas dus niet te verhandelen. De 12 beste Indiase aandelen voor 2023 zijn:

 1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)
 2. ITC Limited (ITC: NS)
 3. Mphasis (MPHASIS:NS)
 4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)
 5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)
 6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)
 7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)
 8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)
 9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)
 10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)
 11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)
 12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)

Caplin Point Laboratories Limited is mogelijk het enige middelgrote bedrijf in de farmaceutische sector van India dat zich bezighoudt met R&D en productie van afgewerkte geneesmiddelen. Maar de activiteiten zijn veelomvattend en gaan van API’s, klinisch onderzoek, front-end generieke aanwezigheid in Latijns-Amerika, merkmarketing in Franstalig Afrika tot een USFDA /EU-GMP goedgekeurde injecteerbare faciliteit.

Het unieke bedrijfsmodel van het bedrijf heeft geholpen bij het genereren van de middelen om een infrastructuur van wereldklasse te bouwen. De schuldenvrije situatie en het kasoverschot van het bedrijf positioneren het aantrekkelijk om toekomstige kansen te verzilveren. Een van de belangrijkste redenen voor het succes van Caplin Point Laboratories Limited kan worden toegeschreven aan het brede scala aan producten dat in verschillende regio’s wordt aangeboden. Caplin Point heeft meer dan 4000 productregistraties over de hele wereld met meer dan 650 farmaceutische formuleringen en meer dan 36 therapeutische secties.

2. ITC Limited (ITC: NS)

ITC is een van de belangrijkste bedrijven in de particuliere sector van India met een bruto verkoopwaarde van meer dan 40 miljard dollar). ITC heeft een gediversifieerde aanwezigheid in FMCG, Hotels, Verpakkingen, Karton & Speciaal Papier en Agri-Business. Het streven van ITC om een voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheidspraktijken komt tot uiting in zijn status als het enige bedrijf ter wereld, van zijn omvang en diversiteit, dat positief reageert op koolstof-, water- en vast afvalrecycling. Duurzaamheid staat bij dit bedrijf dus centraal.

Bovendien creëren de bedrijven en waardeketens van ITC een duurzaam levensonderhoud voor meer dan 6 miljoen mensen, van wie de meerderheid de armsten op het platteland van India zijn. ITC is de leidende FMCG-marketeer van het land, de duidelijke marktleider in de Indiase karton- en verpakkingsindustrie, een wereldwijd erkende pionier op het gebied van empowerment van boeren via zijn verreikende Agri Business en een belangrijke hotelketen in India die een pionier is op het gebied van ‘verantwoorde Luxe’. ITC’s volledige dochteronderneming, ITC Infotech, is een gespecialiseerde wereldwijde leverancier van digitale oplossingen.

In de afgelopen tien jaar hebben de nieuwe Consumer Goods Businesses van ITC een sterke portfolio opgebouwd van 25 Indiase merken van wereldklasse die waarde creëren en behouden in India. ITC’s FMCG-merken van wereldklasse, waaronder Aashirvaad, Sunfeast, Yippee!, Bingo!, B Natural, ITC Master Chef, Fabelle, Sunbean, Fiama, Engage, Vivel, Savlon, Classmate, Paperkraft, Mangaldeep, Aim en anderen hebben binnen een korte tijdspanne een omvangrijke marktpositie afgedwongen. Terwijl verschillende van deze merken inmiddels al marktleiders zijn in hun segment, boeken andere aanzienlijke vooruitgang.

3. Mphasis (MPHASIS:NS)

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van toegepaste technologiediensten innoveert dit bedrijf om uitstekende service en succesvolle resultaten te leveren op het gebied van verkoop, levering en ontwikkeling. Met een strategie om wendbaar, behendig en klantgericht te zijn, anticiperen de medewerkers van Mphasis op de toekomst van toegepaste technologie en voorspellen ze de trends van morgen om de klanten aan de top te houden in een steeds veranderende markt.

Toonaangevend op het gebied van architectuur en ontwerp, stellen de next-gen oplossingen van het bedrijf ondernemingen in staat hun digitale transformatie te versnellen. Mphasis transformeert ondernemingen met behulp van een branchespecifiek X2C2TM-framework, dat gebruikmaakt van de kracht van cloud en cognitief om hypergepersonaliseerde digitale ervaringen te bieden aan klanten en eindklanten.

4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)

Polycab houdt zich bezig met de productie en verkoop van draden en kabels en snel bewegende elektrische goederen van het type ‘FMEG’ onder het merk ‘POLYCAB’. Naast draden en kabels produceren en verkoopt het bedrif FMEG-producten zoals elektrische ventilatoren, LED-verlichting en -armaturen, schakelaars en schakelapparatuur, zonneproducten en leidingen & accessoires. Polycab werd opgericht als ‘Polycab Wires Private Limited’ op 10 januari 1996 in Mumbai als een besloten vennootschap onder de Companies Act, 1956.

In 2009 volgde de diversificatie op het gebied van engineering, inkoop en constructie, waaronder het ontwerp, de engineering, de levering, de uitvoering en de inbedrijfstelling van projecten voor elektriciteitsdistributie en landelijke elektrificatie. In 2014 kwam daar het FMEG-segment bij met als belangrijkste FMEG-producten schakelaars en schakelmateriaal en leidingen en accessoires.

De Telecom divisie houdt zich bezig met de productie van OFC’s, FRP/ARP-staven, IGFR-garens en een hele reeks end-to-end passieve netwerkoplossingen en het leveren van EPC-diensten om het leven van mensen te transformeren in termen van digitale infrastructuur en toegankelijkheid.

5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)

Met een capaciteit om 2,6 miljoen ton per jaar te produceren, is APL Apollo Tubes Limited de grootste producent van structurele stalen buizen in India. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid distributienetwerk van magazijnen en filialen in 29 steden in het hele land, gericht op de binnenlandse markt en op 20 landen over de hele wereld.

Het multi-productaanbod omvat meer dan 1.100 variëteiten van voorverzinkte buizen, structurele stalen buizen, gegalvaniseerde buizen, MS Black-buizen en holle secties omvat, maakt APL Apollo een van de toonaangevende fabrikanten van merkstaalproducten in India.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Delhi NCR. APL Apollo, met zijn faciliteiten van wereldklasse, een wijdverspreid 3-laags distributienetwerk en meer dan 800 dealers, zet zich in voor het versterken van de infrastructurele ruggengraat van India met zijn structurele buizen en holle secties. APL Apollo Tubes Limited is India’s grootste Structural Steel Tubing Company met een sterke lokale aanwezigheid, dankzij onze filosofie van Make in India, uitgebreid distributienetwerk en kwaliteit van wereldklasse.

6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)

Reliance Industries Limited is een Fortune 500-bedrijf en het grootste bedrijf in de particuliere sector in India. Het motto “Growth is Life” geeft treffend de steeds evoluerende geest van Reliance weer. Het bedrijf is geëvolueerd van een textiel- en polyesterbedrijf naar een geïntegreerde speler op het gebied van energie, materialen, retail, entertainment en digitale diensten.

Op elk van deze gebieden zet Reliance Industries zich in voor door innovatie geleide, exponentiële groei. Deze visie heeft het er toe aangezet om wereldwijd leiderschap te bereiken in veel van de bedrijven die onder de paraplu van Reliance Industries vallen.

Het producten- en dienstenportfolio van Reliance raakt dagelijks bijna alle Indiërs, over alle economische en sociale spectrums heen. Het management is nu gefocust op het bouwen van platforms die de vierde industriële revolutie zullen inluiden en kansen en wegen zullen creëren voor India en al zijn burgers om hun ware potentieel te realiseren.

7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)

Tata Consultancy Services is een organisatie voor IT-diensten, advies en bedrijfsoplossingen die al 50 jaar samenwerkt met veel van ’s werelds grootste bedrijven. Het bedrijf is uitgeroepen tot een leider in de Everest Group’s PEAK Matrix voor Software Product Engineering Services in de algemene beoordeling, evenals in alle individuele branches die in het rapport aan bod komen: BFSI, gezondheidszorg, ISV’s, media en entertainment en detailhandel.

Het rapport benadrukt de investering van TCS in het opzetten van onderzoeks- en innovatielabs en CoE’s die innovatie stimuleren, met name op het gebied van cloud-enabled platforms, digitale platformengineering, gebruikerservaringen en gebruikersinterface, data-analyse en uitgebreide realiteit. Het gaat verder over de goed gediversifieerde portefeuille van klanten van TCS in verschillende branches. Volgens het rapport waarderen TCS-klanten de capaciteiten voor het aansturen van complexe digitale transformatieprojecten, het aanpassen aan zakelijke behoeften en flexibele prijsmodellen.

Het kan ook als volgt worden uitgedrukt: “TCS helpt klanten digitale platform gestuurde bedrijfsinnovaties te versnellen en ‘as a service’-modellen in verschillende sectoren aan te drijven door gebruik te maken van haar doelgerichte transformationele oplossingen. De voortdurende investeringen in het verdiepen van domeinexpertise, evolutionaire engineeringprocessen, intelligente producten, cloud, SaaS, low-code en nieuwe beveiligingshoudingen versterken de kracht en de positie van het bedrijf als toonaangevende leverancier van kerntechnologie en adviesdiensten wereldwijd”, aldus Krishnan Ramanujam, President, Enterprise Growth Group, TCS.

“Onze leidende positie in dit rapport in alle sectoren is een bewijs van onze diepgaande contextuele en domeinkennis en investeringen in technologieën van de volgende generatie en co-innovatie samen met onze klanten.”

8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)

Met 90 jaar ervaring in India is Hindustan Unilever Limited (HUL) India’s grootste fast-moving consumer goods bedrijf. Op een willekeurige dag gebruiken negen van de tien Indiase huishoudens een of meer van de merken van dit bedrijf, wat het een unieke kans geeft om een betere toekomst op te bouwen. Hindustan Unilever Limited werkt elke dag aan een betere toekomst en helpt mensen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen met merken en diensten die goed zijn voor hen en goed voor anderen.

Met meer dan 50 merken verspreid over categorieën zoals textieloplossingen, huis en hygiëne, levensbenodigdheden, huidreiniging, huidverzorging, haarverzorging, kleurcosmetica, mondverzorging, deodorants, thee, koffie, ijs en bevroren desserts, voedingsmiddelen en gezondheidsdranken, maakt het bedrijf maakt deel uit van het dagelijks leven van miljoenen consumenten in heel India.

Het portfolio omvat toonaangevende huismerken zoals Lux, Lifebuoy, Surf excel, Rin, Wheel, Glow & Lovely, Pond’s, Vaseline, Lakmé, Dove, Clinic Plus, Sunsilk, Pepsodent, Closeup, Axe, Simple, Love Beauty Planet, TRESemmé, Brooke Bond, Bru, Knorr, Kissan, Kwality Wall’s, Horlicks en Pureit.

Het bedrijf heeft ongeveer 21.000 werknemers. Hindustan Unilever Limited is een dochteronderneming van Unilever, een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van producten voor voeding, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verfrissing met verkoop in meer dan 190 landen. Forbes beoordeelde Hindustan Unilever Limited als het meest innovatieve bedrijf in India en nummer 8 wereldwijd. Aon Hewitt erkende Hindustan Unilever Limited als een van de beste bedrijven om voor te werken en we blijven de ‘Employer of Choice’ in alle sectoren.

9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)

De Housing Development Finance Corporation (HDFC) Limited is een naam die al vier decennia in verband wordt gebracht met de Indiase woningbouwsector. Als pionier op het gebied van woninghypotheken is het een merknaam die zich kenmerkt door vertrouwen, degelijkheid, zowel financieel als bestuurlijk en gedegen uitgangspunten. Sinds de dag van haar oprichting in 1977 heeft HDFC hoge normen gedefinieerd en gesteld in de woningfinancieringssector.

De oprichter van HDFC HT Parekh, had een visie van een dynamische organisatie, een die de klant op de eerste plaats diende. Deze visie heeft HDFC ook in staat gesteld om te groeien van een bescheiden begin tot een van de grootste spelers in de woningfinancieringssector.

HDFC’s wijdverspreide netwerk van onderling verbonden kantoren in heel India en outreach-programma’s in verschillende steden zorgen voor een naadloze ervaring voor huizenkopers en bestaande klanten. Om tegemoet te komen aan niet-ingezeten Indiërs, heeft HDFC vertegen-woordigingskantoren in Londen, Dubai en Singapore en servicemedewerkers in het Midden-Oosten.

In de afgelopen vier decennia is HDFC uitgegroeid tot een financieel conglomeraat met meerdere producten, dat zich heeft gediversifieerd in bankieren, levensverzekeringen, algemene verzekeringen, vermogensbeheer, financiering van durfkapitaal in onroerend goed en leningen voor onderwijs. HDFC heeft consequent gestreefd naar en een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van transparantie, vertrouwen, integriteit en een onberispelijke staat van dienst op het gebied van klantvriendelijke dienstverlening. Deze compromisloze kernwaarden zijn de onwrikbare elementen die het bedrijf het anker hebben gegeven om ook in turbulente tijden op koers te blijven.

Bij HDFC is corporate governance een vrijwillige, zelf disciplinerende code, die niet alleen de naleving van wettelijke vereisten inhoudt, maar ook de nadruk legt op transparantie en eerlijkheid, evenals het inspelen op de behoeften van de klant.

10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)

Asian Paints is een in Mumbai, India gevestigd productie-, verkoop- en distributiebedrijf voor verf en coatings dat in 1942 werd opgericht. Het bedrijf heeft verkoop- en distributieactiviteiten in 13 landen en productiefaciliteiten in 14 landen. Het betreft hier het op twee na grootste verfbedrijf in Azië en het grootste verfbedrijf in India voor de afgelopen vijf decennia.

De visie van Asian Paints is om tot de top vijf van decoratieve verf- en coatingbedrijven ter wereld te behoren. Het bedrijf heeft investeringen ter waarde van 244,81 miljoen dollar goedgekeurd voor een nieuwe supermoderne productie installatie met een output van 400.000 kiloliter per jaar.

Volgens het in Dublin, Ierland gevestigde ResearchAndMarkets zal de omvang van de wereldwijde verf- en coatingsindustrie toenemen van 211,9 miljard dollar in 2021 tot 230,22 miljard dollar in 2022. Dit weerspiegelt een jaar-op-jaar (YoY) stijging van 8,6%. Bovendien zal de industrie tussen 2022 en 2026 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,8% ervaren en de omvang ervan zien toenemen tot 311,47 miljard dollar.

De Aziatische Stille Oceaan is de grootste regio op de verf- en coatingsmarkt, aangezien het groeiende economieën heeft zoals China en India, waar bouw- en renovatieactiviteiten in opkomst zijn. Bovendien hebben projecten zoals de FIFA Wereldbeker 2022 in Qatar ook geleid tot een grotere vraag uit de regio. Daarnaast kent de regio Azië-Pacific een bevolkingsgroei en neemt ook de verstedelijking toe in de ontwikkelingslanden van de regio.

11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)

Een van India’s meest vertrouwde en gerespecteerde namen op het gebied van onroerend goed is Prestige Estates Projects Limited. De Prestige Group staat synoniem voor innovatie en luxueus leven. Sinds 1986 heeft Prestige geholpen het gezicht van Modern Urban India op te bouwen in zijn glorieuze geglobaliseerde avatar door consequent state-of-the-art transformatieve vastgoedconcepten, technologieën en innovaties te introduceren en te creëren.

In de afgelopen tien jaar heeft de Prestige Group zich stevig gevestigd als een van de leidende en meest succesvolle vastgoedontwikkelaars in India door zijn onuitwisbare stempel te drukken op alle activaklassen. Opgericht door CMD Irfan Razack en geleid door zijn broers Rezwan Razack en Noaman Razack heeft het bedrijf een sterke groei gekend.

Prestige Estates Projects Limited heeft zich in de loop van de tijd gediversifieerd in een aantal gerelateerde/niet-gerelateerde diensten, elk geleid door personen met behendige capaciteiten. De diensten zijn net zo gevarieerd als het interieurontwerp door Morph Design Company (MDC) en de herdefiniëring van elegantie en zachtheid in formele herenkleding door Prestige Fashions (P) Ltd. Ze zijn ook de enige ontwikkelaars in Zuid-India die kunnen bogen op een zo breed diverse portefeuille die de residentiële, commerciële, retail-, leisure- en hospitality-segmenten omvat.

De Prestige Group is vandaag een naam geworden die synoniem staat voor innovatie. Het bedrijf is een pionier op het gebied van vele baanbrekende ontwikkelingen en introduceerde vele primeurs in Zuid-India. Houdt dit Indiase aandeel dus in de gaten.

12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

KEI werd in 1968 opgericht als een maatschap onder de naam Krishna Electrical Industries, met als hoofdactiviteit het vervaardigen van rubberen kabels voor huisbedrading. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een imperium met een wereldwijde aanwezigheid en biedt het holistische draad- en kabeloplossingen. De producten bedienen klanten wereldwijd in meer dan 45 landen, via een uitgebreid netwerk van meer dan 5000 kanaalpartners. KEI Industries heeft altijd geloofd in de kracht van haar human resources.

De familie van 5385 medewerkers in verschillende rollen helpt om deze klanten effectief van dienst te zijn. Momenteel ligt het hoofdkantoor nog steeds in New Delhi, maar heeft KEI Industries Limited meer dan 38 vestigingen en 21 magazijnen in het hele land. Het heeft het bedrijf meer dan 5 decennia aan inzet, doorzettingsvermogen en toewijding gekost om een katalysator van macht te zijn en de wereldwijde aanwezigheid te bereiken die het momenteel heeft.

Tot slot

Niet alle Indiase aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER INDIASE AANDELEN?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in Indiase aandelen,
die u kunt vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Groen beleggen in 2023: de voordelen en methoden

Bent u als belegger op zoek naar een manier om uw geld harder en duurzamer te laten werken in 2023? Groen beleggen wordt een steeds populairder concept dankzij het potentieel voor langetermijnrendement, milieuvoordelen en impact op mondiale oplossingen. Maar wat houdt groen beleggen precies in en wat zijn de voordelen? In dit artikel verkennen we het concept van groen beleggen en verschillende typen groene beleggingen. Door gebruik te maken van groene beleggingen met sociale verantwoordelijkheid als kern, kunnen duurzame investeerders echt een verschil maken en tegelijkertijd hun resultaten verbeteren.

Wat is groen beleggen?

Groen beleggen is een methode om te investeren in duurzame projecten en initiatieven. Dit kan variëren van windmolenparken tot biologische landbouwbedrijven en alles daartussenin. Het doel van groen beleggen is om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook bij te dragen aan een beter milieu en een duurzamere toekomst.

Door te investeren in groene projecten, stimuleren beleggers de groei van duurzame bedrijven en dragen ze bij aan de realisatie van een groenere samenleving. Het mooie van deze methode is dat het niet alleen goed is voor het milieu, maar ook aantrekkelijke fiscale voordelen biedt. Meestal geldt dat hoe meer men investeert in groene projecten, hoe hoger hun fiscale voordeel zal zijn.

Voordelen van groen beleggen

Zoals benoemd, biedt groen beleggen dus voordelen voor zowel de belegger als het milieu. Het is niet alleen een manier om te investeren in duurzaamheid, maar ook om te profiteren van fiscale voordelen en hogere rendementen. Doordat de overheid groen beleggen aanmoedigt, zijn er bijvoorbeeld diverse subsidies en belastingvoordelen beschikbaar voor groene beleggingen. Daarnaast draagt groen beleggen bij aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

Beleggingen in groene energie en duurzame bedrijven hebben een groot potentieel voor groei en winstgevendheid, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het beschermen van ecosystemen. Het investeren in groene beleggingen kan zelfs bijdragen aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de groene sector. Voor iedereen die bereid is om in 2023 de extra stap te zetten, biedt groen beleggen dus talloze kansen en voordelen.

Aandachtspunten bij groen beleggen

Groen beleggen wordt steeds populairder onder investeerders die bezorgd zijn over het milieu en sociale verantwoordelijkheid. Maar waar moeten beleggers op letten bij het kiezen van een groene belegging? Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken of het bedrijf als groen geclassifiseerd wordt. Dit zijn meestal bedrijven die zich actief bezighouden met duurzame energie, schone technologie en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via onderzoek kan gekeken worden naar het beleid van het bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of milieukwesties.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de prestaties van het bedrijf en de risico’s die gepaard gaan met de groene belegging. Investeerders moeten ook rekening houden met de kosten en het rendement van de groene belegging. Zo is het voor beleggers interessant om te weten welke fiscale voordelen er zijn als wordt gekozen voor groen beleggen, die hieronder worden behandeld. Door al deze factoren zorgvuldig te overwegen, kunnen investeerders een weloverwogen beslissing nemen wanneer zij besluiten duurzaam te beleggen.

Belastingvoordelen bij groene beleggingen

Wanneer u investeert in groene beleggingen of fondsen, kunt u in Nederland profiteren van diverse belastingvoordelen. Dit stimuleert niet alleen duurzaam beleggen, maar kan ook een gunstig effect hebben op uw portemonnee. Zo kunt u onder meer profiteren van een vrijstelling van de vermogensbelasting en een verlaagd tarief voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er diverse subsidies en regelingen die het aantrekkelijker maken om te investeren in milieuvriendelijke projecten.

Het is echter wel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en beperkingen die gelden voor groen beleggen. Zo moet het fonds waarin u investeert gecertificeerd zijn en moet de investering binnen een bepaalde periode worden gedaan en aangehouden. Door de mogelijkheden en beperkingen goed in kaart te brengen, kunt u optimaal profiteren van de belastingvoordelen bij groen beleggen in Nederland. Lees op deze pagina van de belastingdienst meer over de belastingvoordelen bij groene beleggingen in 2023.

Verschillende soorten groene beleggingen

Er zijn verschillende manieren om te investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor beleggen in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook kan men beleggen in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met recycling of milieuvriendelijke producten. Daarnaast zijn er duurzame beleggingsfondsen die investeren in een diversiteit aan duurzame projecten.

Verder is beleggen in groene obligaties ook een optie, waarbij beleggers geld lenen aan bedrijven of overheden om te investeren in milieuprojecten. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar de bedrijven en projecten waar groene beleggers in willen investeren, zodat zij zeker weten dat hun geld op een verantwoorde manier wordt besteed.

Beleggen in groene energie

Met de groei van de groene energiemarkt zijn er steeds meer investeringsmogelijkheden in deze sector. Er zijn daarom verschillende manieren om te beleggen in groene energie, zoals het kopen van aandelen in bedrijven die zich richten op duurzame energieproductie of het investeren in wind- en zonne-energieprojecten door middel van crowdfunding. Door te beleggen in groene energie draagt men niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar kunnen zij ook financieel profiteren van de groeiende vraag naar groene energie.

Lees in dit artikel meer over investeren in zonne-energie en de beste zonne-energie aandelen in 2023
Lees in dit artikel meer over investeren in windenergie en de beste windenergie aandelen in 2023

Beleggen in groene bedrijven

Beleggen in groene bedrijven is een slimme keuze voor diegenen die willen investeren in een duurzame toekomst. Groene bedrijven zijn bedrijven die zich focussen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze zijn gericht op het verbeteren van de wereld om hen heen en het verkleinen van de impact van hun activiteiten op het milieu. Door te investeren in de aandelen van groene bedrijven, dragen beleggers bij aan de overgang naar een duurzame toekomst. Het is daarom niet alleen een verantwoordelijke keuze, maar kan ook financieel voordelig zijn.

Beleggen in groene beleggingsfondsen

Voor mensen die op zoek zijn naar manieren om te beleggen in groene beleggingsfondsen, zijn er verschillende opties om te overwegen. Groene beleggingsfondsen investeren in milieu- en klimaatvriendelijke projecten en bedrijven, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor diegenen die hun beleggingen willen gebruiken om positieve verandering te stimuleren. Een manier om te investeren in groene beleggingsfondsen is door te zoeken naar fondsen die zich richten op specifieke thema’s, zoals hernieuwbare energie, waterbeheer of duurzame landbouw.

Een andere optie is om te kiezen voor een breed scala aan groene beleggingsfondsen, die een divers portfolio hebben van verschillende bedrijven en sectoren. Op deze manier wordt tevens het risico van de portefeuille van de belegger verspreid. Ongeacht de aanpak die beleggers kiezen, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen en een weloverwogen beslissing te nemen bij groene beleggingen.

Beleggen in groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties die specifiek zijn uitgegeven om investeringen in milieuvriendelijke projecten te financieren. Er zijn verschillende manieren waarop men kan investeren in deze groene obligaties. Zo kan men kiezen voor directe aankoop via een bank of vermogensbeheerder of voor beleggen in een fonds dat zich richt op groene obligaties. Ook is het mogelijk om te investeren in een index tracker die de prestaties van groene obligaties volgt.

Het voordeel van groene obligaties is dat investeerders niet alleen financieel profiteren, maar ook bijdragen aan de bescherming van het milieu. Bovendien kunnen deze investeringen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid en de acceptatie van duurzame oplossingen op de financiële markten. Het is daarom de moeite waard om de mogelijkheden van groene obligaties nader te onderzoeken en te overwegen als onderdeel van een duurzaam beleggingsbeleid.

Strategieën voor diversificatie met groene beleggingen

Er zijn verschillende strategieën die beleggers kunnen gebruiken om hun portfolio te diversifiëren met groene beleggingen. Eén strategie is om te investeren in bedrijven die zich richten op de productie van duurzame energie. Dit omvat onder andere bedrijven die zonnepanelen, windturbines en andere bronnen van hernieuwbare energie ontwikkelen. Naast de traditionele energiemarkt zijn er ook mogelijkheden in andere sectoren, zoals hernieuwbare technologieën en groene infrastructuur.

Een andere strategie is om te beleggen in duurzame vastgoedprojecten zoals eco-vriendelijke wooncomplexen en commerciële vastgoedontwikkelingen die voldoen aan de strengste milieunormen. Door te diversifiëren met groene beleggingen kunnen beleggers de risico’s van hun portfolio verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld.

Conclusie

Kortom, groen beleggen biedt zowel voordelen voor de belegger als voor het milieu. Door te investeren in bijvoorbeeld groene bedrijven of beleggingsfondsen, kunnen beleggers profiteren van eventuele belastingvoordelen en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Door de portefeuille met groene beleggingen te diversifiëren, kan men tevens het risico beperken en toch iets goeds doen voor de planeet. Met zorgvuldig onderzoek en overweging kunnen beleggers de juiste aanpak voor hen vinden als het gaat om groen beleggen in 2023.

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN GROENE ENERGIE?

Wij hebben handleidingen geschreven over beleggen in wind- en zonne-
energie aandelen
, die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Beleggen in grondstoffen: hoe en waarom?

Beleggen in grondstoffen kan een slimme manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en u de kans te bieden te profiteren van de steeds veranderende markt. Met zijn potentieel om zowel hoge rendementen als uitstekende afdekkingsvoordelen te bieden, wordt beleggen in grondstoffen steeds meer erkend als een belangrijke activaklasse in beleggingsportefeuilles. Daarom bekijken we in deze blogpost waarom grondstoffen een goede belegging zijn en welke factoren de beslissingen van beleggers moeten beïnvloeden wanneer zij deze overwegen. We verkennen ook de verschillende manieren om om betrokken te raken bij de grondstoffenmarkten, zodat beleggers meer te weten komen over hoe ze van deze instrumenten kunnen profiteren.

Inzicht in beleggen in grondstoffen

Bij beleggen in grondstoffen denken veel beleggers aan slechts één soort: goud en zilver. In werkelijkheid is de grondstoffenmarkt veel breder dan dit, met een verscheidenheid aan activaklassen die voor de handel beschikbaar zijn. Deze omvatten energie (olie en aardgas), edelmetalen (goud en zilver), landbouw (voedingsmiddelen zoals tarwe, maïs, sojabonen enz.), industriële metalen (aluminium, koper, zink) en vee (runderen en varkens).

Elke grondstof heeft unieke kenmerken die zijn prestaties op de markten kunnen helpen of belemmeren. Zo worden de olieprijzen sterk beïnvloed door de wereldwijde vraag en aanbod, terwijl de goudprijzen vaak worden gedreven door de vrees voor inflatie. Kennis van de fundamenten van elke afzonderlijke grondstof is belangrijk voor beleggers bij de beslissing in welke te investeren.

Voordelen van beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen biedt beleggers een reeks voordelen, zoals diversificatie en mogelijkheden voor hoge rendementen. Door een portefeuille te diversifiëren met grondstoffen, kan men het risico verminderen dat gepaard gaat met blootstelling aan één activaklasse. Grondstoffen zijn ook minder gecorreleerd met conventionele financiële activa, wat betekent dat ze een afdekking kunnen vormen tegen marktdalingen.

Bovendien bieden grondstoffen zoals goud, zilver en olie een bescherming tegen inflatie, aangezien hun prijzen over het algemeen stijgen wanneer de inflatie toeneemt. Verder bieden grondstoffen beleggers het potentieel voor hoge rendementen vanwege hun vaak volatiele aard. Met de juiste strategieën kunnen beleggers profiteren van de schommelingen in de grondstoffenmarkt en hoge rendementen behalen.

Aandachtspunten voor beleggen in grondstoffen

Voordat men gaat beleggen in grondstoffen, is het belangrijk om de risico’s en opbrengsten van elke beleggingscategorie te beoordelen. Enkele belangrijke factoren die moeten worden overwogen, zijn: volatiliteit, liquiditeit, handelskosten en strategieën voor risicobeheer. Aangezien grondstoffenprijzen zeer gevoelig zijn voor economisch nieuws en andere externe gebeurtenissen, moeten beleggers zich ervan bewust zijn hoe deze factoren hun beleggingsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Bovendien is inzicht in de hefboomwerking belangrijk om verliezen te beperken en winsten te maximaliseren. Onderaan behandelen wij enkele strategieën voor risicobeheer bij beleggen in grondstoffen.

Hoe te beleggen in grondstoffen

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om in grondstoffen te beleggen, waaronder termijncontracten, exchange-traded funds (ETF’s) en aandelen.

Termijncontracten

Termijncontracten zijn overeenkomsten tussen twee partijen om een onderliggende grondstof te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs op een bepaalde datum in de toekomst. Deze contracten bieden beleggers zowel hoge potentiële rendementen als blootstelling aan een verscheidenheid aan grondstoffen. Lees op deze pagina meer over de werking en mogelijkheden van termijncontracten.

ETF’s

Exchange-traded funds (ETF’s) zijn mandjes van grondstoffenbeleggingen waarmee beleggers meerdere grondstoffen tegelijk kunnen kopen en verkopen. ETF’s bieden een meer gediversifieerde aanpak, omdat ze verschillende grondstoffen in één pakket hebben. Lees in dit artikel meer over de werking en mogelijkheden van ETF’s.

Aandelen

Aandelen tenslotte zijn eigendom van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van grondstoffen. Een belegger kan bijvoorbeeld aandelen kopen in een olie- en gasbedrijf om blootstelling te krijgen aan de prijs van ruwe olie. Aandelen zijn risicovoller dan andere soorten grondstoffenbeleggingen, omdat ze meer afhankelijk zijn van de prestaties van een bedrijf dan van de onderliggende marktkrachten.

Verschillende grondstofbeleggingen

Zoals eerder benoemd, bevat de grondstoffenmarkt een verscheidenheid aan activaklassen die voor handel beschikbaar zijn. Hieronder behandelen wij enkele van deze activa die beleggers kunnen overwegen wanneer zij willen beleggen in grondstoffen:

 • Goud
 • Zilver
 • Aluminium
 • Nikkel
 • Koper
 • Staal
 • Aardgas
 • Olie
 • Steenkool
 • Graan

Goud

Goud is samen met zilver de populairste grondstof voor beleggers vanwege hun historische waarde. Het is al eeuwenlang een waardevol materiaal en wordt daarom vaak gezien als een veilige belegging. Vooral tijdens economisch onzekere tijden kan goud een slimme keuze zijn, omdat beleggers zich zo kunnen beschermen tegen inflatie en valutawijzigingen. Lees in dit artikel meer over de verschillende manieren om te beleggen in goud.

Zilver

Beleggen in zilver kan een slimme zet zijn voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie en waardebehoud. Zilver staat bekend om zijn industriële toepassingen in elektronica, solar panels en geneeskunde, evenals zijn populariteit als sieraad en investeringsmunt. De prijzen van zilver zijn historisch gezien minder volatiel dan goud, terwijl het rendement op lange termijn vergelijkbaar is. Lees in dit artikel meer over beleggen in zilver.

Aluminium

Aluminium is een slimme keuze wanneer men wilt belegen in grondstoffen. Het is een veelzijdig metaal dat in talloze industrieën wordt gebruikt, van de bouw tot de auto-industrie. Door te beleggen in aluminium, kan men profiteren van de groeiende vraag naar dit duurzame materiaal. Daarnaast heeft het gunstige eigenschappen, zoals sterkte, corrosiebestendigheid en lichtgewicht, waardoor het steeds meer wordt gebruikt in producten zoals vliegtuigen en elektrische auto’s. Lees in dit artikel meer over beleggen in aluminium en de beste aluminium aandelen voor 2023.

Nikkel

Nikkel wordt als grondstof steeds belangrijker in de wereldwijde economie. Onder andere vanwege de toepassingen in diverse sectoren, waaronder de automobielindustrie en de bouw. Nikkel wordt met name gebruikt voor het produceren van roestvrij staal, dat in verschillende toepassingen wordt gebruikt vanwege de duurzaamheid. In de afgelopen jaren heeft de nikkelmarkt pieken en dalen gekend, maar de algemene trend laat zien dat de vraag naar nikkel blijft stijgen en hiermee ook de prijs. Lees in dit artikel meer over beleggen in nikkel en de beste nikkel aandelen voor 2023.

Koper

Koper is een grondstof die steeds populairder wordt als investeringsmogelijkheid. Als belegger is het interessant om te weten dat de wereldwijde vraag naar dit metaal blijft toenemen. Met name de groeiende vraag naar EV’s en innovaties in de bouwsector dragen hieraan bij. Bovendien is er een beperkt aanbod aan kopermijnen, wat de prijs van dit metaal kan doen stijgen bij een groeiende vraag. Lees in dit artikel meer over beleggen in koper en de beste koper aandelen voor 2023.

Staal

Als een van de meest belangrijke grondstoffen in de industrie heeft staal hoge groei en een aantrekkelijk rendement voor beleggers. Beleggen in staal geeft investeerders de mogelijkheid om deel te nemen aan de groei van de staalindustrie en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de economie. Bovendien blijft de vraag naar staal op de wereldmarkt stijgen, vooral in emerging markets. Lees in dit artikel meer over beleggen in staal en de beste staal aandelen voor 2023.

Aardgas

Aardgas is een van de meest gebruikte fossiele brandstoffen ter wereld en wordt gebruikt voor verwarming, elektriciteitsopwekking en vele andere toepassingen. Het is ook een relatief goedkope optie in vergelijking met andere energiebronnen. Met de toenemende vraag naar energie zal de vraag naar aardgas naar verwachting blijven stijgen, waardoor het een stabiele investering kan zijn. Lees in dit artikel meer over beleggen in aardgas en de beste aardgas aandelen voor 2023.

Olie

Beleggen in olie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder investeerders wereldwijd. Olie is een van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld en wordt gebruikt in diverse industrieën, van transport tot elektriciteitsopwekking. Veel beleggers zien olie als een betrouwbare investering vanwege de constante vraag naar deze grondstof en het potentieel voor groei op de lange termijn. Hoewel er zeker risico’s verbonden zijn aan het beleggen in olie vanwege de volatiliteit van de markt, zijn er ook veel potentiële voordelen. Lees in dit artikel meer over beleggen in olie en de beste olie dienstverlenende aandelen voor 2023.

Steenkool

Er zijn nog steeds investeringsmogelijkheden in de steenkoolindustrie, ondanks de wereldwijde verschuiving naar duurzame energiebronnen. Met de groeiende vraag naar energie blijft steenkool een belangrijke bron van elektriciteit en warmte. Beleggers die bereid zijn om risico’s te nemen, kunnen mogelijk interessante rendementen behalen in deze nog altijd belangrijke industrie. Lees in dit artikel meer over beleggen in steenkool en de beste steenkool aandelen voor 2023.

Graan

Ook graan kan een goede overweging zijn wanneer men wilt beleggen in grondstoffen. Graan is immers één van ’s werelds meest verhandelde gewassen en kent een stabiele vraag en aanbod. Met de wereldwijde bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten, blijft de vraag naar graan stijgen. Dit kan resulteren in een hogere prijs van graan in de toekomst. Bovendien is beleggen in graan minder risicovol dan sommige andere investeringen. Lees in dit artikel meer over beleggen in graan en de beste graan aandelen voor 2023.

Risicobeheerstrategieën voor beleggen in grondstoffen

Ondanks het potentieel voor hoge rendementen, is het belangrijk risicobeheerstrategieën toe te passen om beleggingen te beschermen. Een veelgebruikte strategie is het spreiden van investeringen over verschillende grondstoffen en regio’s, zodat eventuele verliezen kunnen worden opgevangen door winsten elders. Een andere belangrijke strategie is het gebruik van hedginginstrumenten zoals futures en opties, om prijsschommelingen te minimaliseren. Het is ook belangrijk om het nieuws over de grondstoffenmarkt en de economische omgeving in de gaten te houden en de portefeuille dienovereenkomstig aan te passen.

Bovendien kan inzicht in het kortetermijnkarakter van de grondstoffenhandel beleggers helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het betreden of verlaten van de markt. Het ontwikkelen van een plan dat stop-loss orders, diversificatie en discipline combineert is essentieel om winsten te maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Door zich aan deze principes te houden, kunnen beleggers hun kansen op succes en hoge rendementen bij beleggen in grondstoffen vergroten.

Conclusie

Beleggen in grondstoffen kan een lucratieve onderneming zijn en voor diversificatie van de portefeuille zorgen. Door risicobeheerstrategieën toe te passen, zoals diversificatie en stop-loss orders, kunnen beleggers hun kansen op succes bij het beleggen in verschillende markten maximaliseren. Bovendien is inzicht in de korte termijn aard van de grondstoffenhandel essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen in deze steeds veranderende markt. Met deze principes toegepast op hun beleggingsstrategie kunnen beleggers in 2023 hoge rendementen behalen op investeringen in grondstoffen als aardgas-, koper- of graanaandelen.

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN GRONDSTOFFEN?

Wij hebben handleidingen geschreven over beleggen in grondstof
aandelen, die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Beleggen in aluminium: de 13 beste aluminium aandelen voor 2023

Het is misschien moeilijk te geloven, maar pas 150 jaar geleden werd aluminium beschouwd als zilver uit klei en als een extreem dure metaalsoort. Tegenwoordig staat aluminium op de tweede plaats in de consumptievolumes van alle metalen, alleen overtroffen door staal. De komende decennia zal de vraag naar aluminium in een niet te stoppen tempo blijven toenemen, waardoor beleggen in aluminium aandelen een goede overweging kan zijn voor uw portefeuille.

Recente ontwikkelingen in de auto-industrie, de snelle groei van steden, nieuwe potentiële toepassingen van aluminium – deze en vele andere trends betekenen dat het metaal goed geplaatst is om zijn dominante positie als een belangrijk structureel materiaal van de 21
e eeuw. Lees in dit artikel daarom meer over beleggen in aluminium en de beste aluminium aandelen voor 2023.

Geschiedenis van aluminium

Aluminium productie in de 19e en 20e eeuw

In de periode van 1854 tot 1890 werd slechts 200 ton aluminium geproduceerd – gelijk aan het gewicht van honderd F-150 pick-ups met volledig aluminium carrosserieën die de Ford Motor Company nu elk anderhalf uur produceert.

Na de uitvinding van de elektrochemische methode voor de productie van aluminium begon de omvang van de productie en toepassing van aluminium zich bijna exponentieel uit te breiden. In de 10 jaar die volgden, van 1890 tot 1899, bedroeg de wereldwijde aluminiumproductie 28.000 ton.

In 1930 was die productie vertienvoudigd – tot 270.000 ton, wat gelijk is aan de output van de huidige
gemiddelde aluminiumsmelterij. In het midden van de twintigste eeuw bedroeg de wereldwijde aluminiumproductie 1 miljoen ton per jaar en in 1973 circa 10 miljoen ton.

Aluminium productie in de 21e eeuw

De stijgende trends hielden aan in de volgende decennia en in 2014 bedroegen de productievolumes meer dan 55 miljoen ton. Deze snelle toename werd veroorzaakt door enerzijds de verbetering van de productiemethoden en anderzijds de uitbreiding van het toepassingsgebied van aluminium. Grote structurele vooruitgang zoals industrialisatie, stedelijke uitbreiding en technologische vooruitgang – aluminium werd een integraal onderdeel van al deze trends.

Tegenwoordig wordt het hoge aluminiumverbruik in kilogram per hoofd van de bevolking door economen beschouwd als een van de duidelijke indicatoren van een robuuste en goed ontwikkelde economie. Het is geen wonder dat de leiders op het gebied van aluminiumverbruik de staten zijn met een hoog BBP en technische vooruitgang, zoals de VS, Japan en de ontwikkelde Europese landen.

Verdieping op aluminium

Aluminium eigenschappen

Aluminium is het tweede meest kneedbaar metaal dat op aarde aanwezig is. Het bezit een sterke affiniteit voor zuurstof. Het witte metaal is uitzonderlijk licht met een dichtheid van 2,7 g/cm, is bestand tegen stof, bezit een hoge mate van geleidbaarheid en vertoont een aanzienlijke kracht zodra het gelegeerd is. Het wordt veel gebruikt in voedsel, verpakking en de farmaceutische industrie, omdat het niet-toxisch is, voedsel voor langere tijd bewaart en de groei van micro-organismen remt.

Aluminiummarkt

De aluminiummarkt bestaat uit de producenten van primair aluminium en zijn legeringen – het upstream-segment, de producenten van aluminiumproducten – en het downstream-segment met de producenten van aluminium uit verwerkte grondstoffen (aluminiumrecycling).

Het upstream-segment omvat niet alleen de productie van primair aluminium en honderden verschillende legeringen, maar ook de hele toeleveringsketen van grondstoffen die aan dit proces voorafgaat. Om aluminium te produceren, moet bauxiet gewonnen worden, verwerkt worden tot aluminiumoxide en afgeleverd worden bij een aluminiumsmelterij.

Aluminiumproductie

Hoewel aluminium het element is dat in overvloed beschikbaar is, zijn er meerdere stappen nodig om er een bruikbaar metaal van te maken. Eerst wordt bauxiet, een grondstof, geraffineerd om aluminiumoxide te produceren, een verbinding van aluminium en zuurstof.

Ten tweede wordt aluminiumoxide, een tussenproduct, gesmolten tot aluminium. Aluminium kan vervolgens in veel verschillende vormen worden gerold. Het is ook de grondstof die genoteerd is op de London Metals Exchange.

Het runnen van aluminiumsmelterijen is echter energie-intensief. In
China, dat verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de wereldwijde aluminiumproductie, wordt het smelten nog steeds aangedreven door steenkool. Als koolstofarm of gerecycled aluminium wordt gebruikt, is de nettowinst voor het milieu van de overstap naar EV’s groter.

Bedrijven als Alcoa en Norsk Hydro verkopen koolstofarm aluminium, dat wordt gesmolten met behulp van hernieuwbare energie. Recycling van aluminium helpt ook om de ecologische voetafdruk van het metaal te verkleinen.

Aluminiumproducenten

De grootste aluminiumproducenten ter wereld zijn verticaal geïntegreerde holdings die bauxietmijnen en aluminiumoxideraffinaderijen omvatten. Het voordeel van het verticale integratiemodel voor grote bedrijven is hun onafhankelijkheid van prijsschommelingen en vele andere externe factoren. Ze kunnen ervoor zorgen dat de aanvoer van grondstoffen in vereiste volumes verzekerd is voor een ononderbroken aluminiumproductie. Kleine producenten daarentegen betrekken grondstoffen van externe leveranciers.

De grootste bauxietreserves zijn geconcentreerd in de tropische en subtropische zones, en dus worden de belangrijkste productie-outputniveaus geleverd door de landen van Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika, evenals Australië. In deze regio’s bevinden zich in de regel ook productiefaciliteiten voor aluminiumoxide, wat het mogelijk maakt om een complexer product met toegevoegde waarde te exporteren.

Upstream aluminiumproducenten

Rusal

Momenteel is ’s werelds grootste producent van primair aluminium het Russische bedrijf Rusal, een bedrijf opgericht in 2000. Tot de activa behoren faciliteiten voor de productie van aluminium, aluminiumoxide en bauxiet in Rusland en Oekraïne, evenals buitenlandse activa als gevolg van een aantal fusies en overnames in de jaren 2000.

Alcoa

De oudste metaalproducent in de wereld, die ook deel uitmaakt van de TOP-10, is het Amerikaanse bedrijf Alcoa. Het werd op 1 oktober 1888 opgericht door een van de uitvinders van de aluminiumelektrolysetechnologie die momenteel over de hele wereld wordt gebruikt, Charles Martin Hall, en heette toen de Pittsburgh Reduction Company. In 1907 werd de naam veranderd in Aluminium Company of America, tot 1999 toen het officieel werd afgekort tot Alcoa.

Meer recentelijk hebben sommige upstream-bedrijven hun eigen downstream-activiteiten ontwikkeld, waardoor ze extra inkomsten hebben. Zo kondigde Alcoa aan dat het een beleid voerde om zijn bedrijfsmodel te veranderen en dat het niet langer een puur mineraalbedrijf zou zijn.

Rio Tinto

Een ander TOP-10-bedrijf is de Australisch-Britse naam Rio Tinto, een van ’s werelds grootste gediversifieerde metaal- en mijnbouwbedrijven. In 2007 kocht het voor een recordbedrag van 38 miljard USD het Canadese aluminiumbedrijf Alcan (Aluminum Company of Canada Limited), en werd daarmee een van de wereldleiders op het gebied van aluminiumproductie.

Hydro

West-Europa wordt in de topproducentenlijst vertegenwoordigd door het Noorse bedrijf Hydro. Ook dit bedrijf heeft een geschiedenis van meer dan honderd jaar: het werd in 1905 opgericht voor de uitvoering van waterkrachtprojecten en is uitgegroeid tot de grootste internationale energie- en metaalholding.

Bedrijven in China

De afgelopen jaren is een hele constellatie van Chinese bedrijven – Chalco, Hongqiao, Xinfa, East Hope – de lijst van grootste upstream producenten binnengestormd en hun marktaandeel groeit voortdurend. Tegenwoordig is de Chinese aluminiummarkt qua productievolume de grootste ter wereld; het heeft ongeveer de helft van alle wereldwijde volumes. Meer dan 90% van de aluminiumproductie in China draait echter op de energie die wordt opgewekt door kolencentrales, wat een aanzienlijke druk op het milieu legt.

Bedrijven in Midden-Oosten

Bedrijven in het Midden-Oosten, zoals EGA (gevormd uit de fusie van Dubal en Emal), Alba, Qatar Aluminium, Sohar Aluminium en anderen voegen zich bij de grootste marktspelers. Ze hebben allemaal een belangrijk voordeel: toegang tot goedkope stroom die wordt opgewekt door het affakkelen van gas bij de olievelden.

Bedrijven in India

Ten slotte vergroten de Indiase bedrijven – Hindalco, Vedanta en anderen – hun productievolumes snel. India zal naar verwachting een grote aluminiumexporteur naar de internationale markt worden, aangezien de capaciteitsgroei het niveau van de binnenlandse vraag al overtreft.

Downstream aluminiumproducenten

Het aantal downstream-producenten in de wereld loopt in de duizenden. Hun producten omvatten een breed scala aan grondstoffen: van aluminium halffabricaten tot afgewerkte aluminiumproducten.

De grootste downstreamproducenten zijn de Noord-Amerikaanse Novelis en Aleris, British Rexam, European Constellium en SAPA, en vele andere bedrijven die aluminium blikjes, gevelmaterialen, onderdelen voor casco’s en carrosserieën, verpakkingsmaterialen, buizen, panelen, profielen en andere items op de enorme lijst met populaire aluminiumproducten recycleren tot de oorspronkelijke grondstof aluminium.

Norwegian Hydro blijft een van de leiders in de productie van primaire metalen, maar is ook een van de toonaangevende Europese downstreamproducenten. ’s Werelds grootste aluminiumproducent, United Company Rusal, heeft ook een downstream-segment: de productie van alle soorten aluminiumfolie voor de voedings-, bouw- en elektrotechnische industrie.

Evolutie van de vraag naar aluminium

Elk jaar groeit de aluminiumproductie in de wereld als gevolg van de steeds toenemende vraag naar dit metaal. Gemiddeld groeit de wereldwijde vraag naar aluminium met 5-7% per jaar. De constante opwaartse trend wordt verklaard door het feit dat aluminium het metaal van de vooruitgang is. Dit maakt beleggen in aluminium een interessante overweging.

Oorzaken stijging aluminiumvraag

State-of-the-art ontwikkelingen in de auto-industrie, bouw, elektrotechniek, vliegtuigindustrie en het creëren van nieuwe gadgets hebben allemaal te maken met de toepassing van aluminium. Dit metaal stelt zowel de ingenieurs als de ontwerpers in staat om hun problemen op te lossen.

Tegelijkertijd vindt de toename van het aluminiumverbruik plaats tegen de achtergrond van een toenemende mondiale verstedelijking en industrialisering. En terwijl de ontwikkelde landen een hoogtepunt in hun economische ontwikkeling hebben bereikt, blijven de ontwikkelingslanden agressief groeien.

Aluminiummarkt in China

De wereldwijde aluminiummarkt van vandaag kan conventioneel in twee delen worden verdeeld: China en de rest van de wereld. Tijdens het laatste decennium liet China een opmerkelijke economische groei zien en werd het de grootste aluminiumproducent en -consument ter wereld. De Volksrepubliek China is goed voor de helft van ’s werelds volume aan aluminiumproductie en -verbruik – geen enkel ander land komt in de buurt van China.

Bovendien voorziet China in al zijn vraag naar primair metaal uitsluitend met eigen productie, waardoor het vaak los wordt gezien van de rest van het wereldvolume. Tegelijkertijd vergroot China de export van aluminium halffabricaten die concurreert met westerse bedrijven op de wereldmarkt.

Aluminiummarkt in Europa en Amerika

De Europese en Amerikaanse markten, die op nummer twee en drie zijn gerangschikt wat betreft het volume van het aluminiumverbruik, hebben een historisch hoog niveau van vraag laten zien vanwege het geavanceerde niveau van hun industriële ontwikkeling.

Aluminiummarkt in Japan

Een andere grote markt is Japan, dat niet alleen een ontwikkelde economie is, maar ook de geboorteplaats van een groot aantal innovaties op het gebied van elektronica en instrumentatie. Bovendien importeert het Land van de Rijzende Zon al het primaire metaal dat het nodig heeft, zonder dat het zelf aluminium produceert. De reden is het gebrek aan krachtige en goedkope stroombronnen op zijn grondgebied.

Aluminiummarkt in Zuidoost-Azië

De sterke groei van de vraag wordt voortdurend aangetoond door de snelgroeiende landen van Zuidoost-Azië. De grootste hoeveelheden aluminium worden gebruikt door de transport- en bouwsector – in 2014 waren ze respectievelijk goed voor 27% en 25% van het verbruik.

Toepassingen van aluminium

De aluminiumlegeringen worden gebruikt om onderdelen van casco’s, onderdelen van auto- en treincarrosserieën, onderdelen van brandstofsystemen, airconditioningsystemen, onderdelen van motoren, onderdelen van stoelen en interieurafwerking, jachten en zeevaartuigen, spaceshuttles en vaste raketstuwstoffen te maken.

De mode van onze tijd vereist lichtheid, snelheid en betrouwbaarheid en dat kan alleen worden gegarandeerd door aluminium. Ook in de bouwsector heeft aluminium een vaste plaats veroverd: geen wolkenkrabber, metalen framebouw of gewoon woonhuis kan zonder.

Raam- en deurpanelen, dakbedekking, raamwerken, gevels en dragende constructies, elementen van externe decoratie, gevelbeplating, trappen, airconditioning- en verwarmingssystemen – deze worden tegenwoordig allemaal vervaardigd met behulp van aluminium en legeringen op aluminiumbasis.

Vervolgens komen, in termen van volumes, de sectoren verpakking en energieopwekking, die 16% en 13% van de markt uitmaken. Aluminium is onmisbaar bij de productie van stroomtransmissies en telefoondraden, radiolocators, condensors, et cetera.

Wat de verpakkingssector betreft, behoren de topposities tot folie en aluminium drankblikjes. Wereldwijd worden er 200 miljard drankblikjes per jaar geproduceerd en de mensheid heeft tot nu toe niets comfortabelers en van betere kwaliteit uitgevonden dan de aluminiumfolieverpakking.

Aluminium en elektrische voertuigen

De fundamenten van de aluminiummarkt zijn sterk en aluminiumaandelen zijn dan ook de afgelopen jaren in koers gestegen. Hoewel een deel van de kracht op de markt te danken is aan China’s aanbodbeperkingen, zal de verschuiving naar EV’s op de langere termijn de vraag naar dit lichtgewicht metaal blijven stimuleren. Koolstofarm aluminium behoort ook tot de mogelijkheden.

De verschuiving naar elektrische voertuigen, die nu meer dan 20% van de verkoop van nieuwe auto’s in China uitmaken, creëert meer vraag naar aluminium. Aluminiumproducenten zoals Alcoa en Norsk Hydro en fabrikanten van onderdelen zoals Constellium zullen profiteren van het groeiende aandeel elektrische auto’s. Dit maakt beleggen in aluminium via deze bedrijven een interessante
optie.

Een lichtgewicht metaal als aluminium houdt elektrische auto’s licht, waardoor de batterij langer meegaat. Ondanks dat het duurder is dan staal, wordt het veel lichtere metaal de voorkeur voor EV-componenten, zoals batterijbehuizingen. Volgens een schatting heeft een elektrische auto 30% meer aluminium nodig dan een auto op benzine.

Lichtere auto’s kunnen kleinere batterijen nodig hebben en kunnen een grotere afstand afleggen met dezelfde lading. Aluminium heeft goede thermische eigenschappen en kan ook worden gebruikt in EV-laders. Het maakt zelfs 8% van het aantal zonnepanelen uit. En het kan worden gerecycled.

De aluminiummarkt in 2023

Verwachting aluminiummarkt

Als industrieel metaal is aluminium een belangrijke factor in de wereldeconomie, zoals duidelijk blijkt uit de cijfers over de aluminiummarkt. De wereldwijde aluminiummarkt werd gewaardeerd op $ 148,1 miljard in 2021 en zal naar verwachting $ 258,3 miljard bereiken tegen 2031. Ze groeit hiermee met een CAGR van 5,82% van 2022 tot 2031.

Verstoringen door COVID

Aluminium wordt voornamelijk gebruikt in het transport, de bouw en de bouw, de elektriciteit, de consumentengoederen en de machinesector. Stuk voor stuk sectoren die ernstig werden getroffen door de lockdowns. Verstoringen in de inkoop van grondstoffen en prijsvolatiliteit belemmerden de groei van de aluminiummarkt tijdens de COVID-19-plandemie. Die situatie lijkt op te klaren, zodat de aluminiummarkt normaliseert.

Stijgende vraag in China

De snel stijgende vraag naar dit overvloedige basismetaal in China heeft de uitbreiding van de wereldwijde aluminiumsector aangewakkerd. De Chinese regering bezit de meerderheid van haar industriële sectoren, de Chinese economie is dus op de eerste plaats een staatseconomie. Wat betekent dat de overheid grotendeels bepaalt aan welk tempo de economie zal groeien.

Constructie, verpakking, transport en elektriciteit zijn enkele van de industrieën in China die op grote schaal gebruik maken van aluminium. Het grootste deel van de totale hoeveelheid aluminium die elk jaar door de Chinese industrie wordt gebruikt, wordt gezamenlijk verbruikt door deze vier sectoren. De overheid in Beijing doet veel moeite om de toegang van bedrijven tot aluminium te vergroten.

Beperkingen aluminiummarkt

De resultaten van die politiek zullen naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de verdere uitbreiding van de wereldwijde aluminiummarkt, die in omvang maar blijft groeien. Enkele factoren voorkomen echter dat de wereldwijde aluminiumsector zich te fors uitbreidt. Een daarvan is het feit dat mijnbouw en de verwerking van bauxiet tot aluminium helemaal niet milieuvriendelijk is. Dat verklaart waarom veel consumenten secundair aluminium kopen. Naar verwachting zal dit de groei op de primaire aluminiummarkt belemmeren, zowel op korte als op lange termijn.

Daarnaast werden transportbeperkingen geïmplementeerd vanwege de COVID-19-pandemie, wat resulteerde in verminderde industriële productie en verstoorde toeleveringsketens. Wat de wereldwijde economische groei ernstig beïnvloedde. De Covid-19-pandemie veroorzaakte zodoende aanzienlijke onzekerheid op de markt. De daling van het BBP van de landen en vertragingen in de productie hebben de sector duidelijk gehinderd. Veel mijnbouwactiviteiten werden on ‘hold’ gezet.

De vraag naar semi-afgewerkt product van de kant van de consumenten daalde als gevolg van een tekort aan werknemers in de productiesectoren en een gedaalde vraag uit de ruimtevaart- en de auto-industrie. Inmiddels is die onzekerheid grotendeels achter de rug en is de vraag aangetrokken.

Segmentatie in aluminiummarkt

De aluminiummarkt is gesegmenteerd op basis van series, verwerkingsmethode, eindgebruikersindustrie en regio.

 • Op basis van series is de markt ingedeeld in Series 1, Series 2, Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 en Series 8, onderverdeeld op basis van de kwaliteit en de hoedanigheden van het metaal.
 • Op basis van de verwerkingsmethode is de markt ingedeeld in plat opgerold, gietstukken, extrusie, smeedijen, pigmenten en poeder en staaf & bar.
 • Op basis van de eindgebruikersindustrie is de markt onderverdeeld in transport, bouw en constructie, elektrotechniek, consumentengoederen, folie en verpakking, machines en apparatuur en anderen.
 • Op basis van regio zijn de activiteiten zowat overal te vinden: Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en Afrika.
Series-segment

Per serie domineerde het serie 1-segment de wereldwijde aluminiummarkt in 2021 en zal naar verwachting het snelst groeiende segment blijven tijdens de voorspellingsperiode. Dit type serie 1 aluminium wordt gebruikt in productieproducten zoals getrokken buis, chemische apparatuur, platen, platen, folie en metalen servies (suikerkommen, creamers, koffiepotten en andere).

Verwerkingsmethode-segment

Op basis van de verwerkingsmethode was het extrusie segment goed voor het hoogste marktaandeel van ongeveer 31,2% in 2021 en dit segment zal naar verwachting een aanzienlijk groeipercentage vertonen gedurende de voorspellingsperiode. Aluminiumextrusie producten worden in toenemende mate gebruikt in auto -radiatoren en airconditioners, condensorbuizen, kernreactoren, audio/visuele systemen en elektronica en andere.

Eindgebruikers-segment

Bij de eindgebruikers was het transportsegment goed voor ongeveer 32% van het wereldwijde aluminiummarktaandeel in 2021, dit vanwege het feit dat steeds meer mensen over de hele wereld motorvoertuigen besturen. De groei in de wereldwijde transportindustrie zal dus ook naar verwachting de groei in de wereldwijde aluminiumindustrie stimuleren.

Regio-segment

Asia Pacific wordt geprojecteerd als de meest lucratieve markt. Per regio is Azië-Pacific naar verwachting de snelst groeiende markt, vanwege factoren zoals de snelle en enorme industrialisatie, de snelle en enorme verstedelijking, verhoogde investeringen en meer activiteiten wat betreft de bouw van gebouwen en infrastructuur. Ook in de auto-industrie stijgt de vraag naar aluminium sterk.

Het aluminiumrapport van Vantage Research

Marktwaarde

De wereldwijde aluminiummarkt door Vantage Research wordt gewaardeerd op USD 167,5 miljard in 2021 en zal naar verwachting een waarde van USD 230,9 miljard bereiken tegen 2028 met een CAGR (samengestelde jaarlijkse groeipercentage) van 5,5% gedurende de voorspellingsperiode 2022-2028.

Marktdrivers

Volgens Vantage Market Research wordt verwacht dat sommige belangrijke factoren de groei van de aluminiummarkt gedurende deze voorspellingsperiode zullen versnellen. Het verhogen van de verkoop van verpakte goederen en het groter gebruik van aluminium bij de productie van auto’s in plaats van roestvrij staal zijn de twee belangrijkste marktdrivers.

Omzetgeneratie

Het rapport voorspelt dat de extrusie categorie in de verkoop van aluminiummarkten meer dan 30% van de totale omzet in 2028 zal genereren. Geëxtrudeerde aluminiumproducten worden in toenemende mate gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder condensatiepijpen, kernenergie -technologie, opnamemateriaal en communicatiesystemen.

Regio dominantie

De regio Asia Pacific domineert in toenemende mate de markt gedurende de projectieperiode, zo verwacht Vantage Research. Dit vanwege hierboven al vermelde factoren zoals snelle en brede verstedelijking, snelle en uitgebreide industrialisatie van steeds meer landen in de regio, stijgende uitgaven voor infrastructuur zelf en in infrastructuur gerelateerde activiteiten en daar bovenop nog eens groei in de autosector.

Topspelers in aluminiummarkt

Dit zijn volgens Vantage Research de topspelers op de wereldwijde aluminiummarkt, die echter voor beleggen in aluminium aandelen niet allemaal even interessant zijn:

 • Alcoa Corporation (VS)
 • Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) (China)
 • Century Aluminium Company (VS)
 • China Hongqiao Group Limited (China)
 • China Power Investment Corp. (China)
 • China Zhongwang Holdings Limited (China)
 • Dubai Aluminium Company Limited (VAE)
 • East Hope Group (China)
 • Emirates Global Aluminium (VAE)
 • H.P. (Australië)
 • Hindalco Industries Ltd. (India)
 • Kaiser aluminium (VS)
 • Norsk Hydro A.S.A. (Noorwegen)
 • Novelis (VS)
 • Rio Tinto Ltd. (VK)
 • United Company Rusal Plc (Rusland)
 • Vedanta Aluminium Limited (India)
 • Xinfa Group Co. Ltd. (China)

Marktdynamiek aluminium

De stijgende populariteit van secundaire aluminium in ontwikkelingslanden zal de groei van de aluminiummarkt hoe dan ook stimuleren. Aluminium gerecycled of opnieuw gebruikt vormt een aanzienlijk onderdeel van globaal gebruik. Houd daarom beleggen in aluminium als optie voor het diversifiëren van uw portefeuille.

Recycling van aluminium

Schroot van machines, auto’s, apparatuur en aluminium blikjes wordt hergebruikt en gerecycled omdat het economisch steeds interessanter wordt om dat te doen. De verwerking van gerecycled metaal of schroot vermindert de milieukost, omdat slechts een fractie van de energie wordt gebruikt die nodig is om nieuw metaal te creëren.

Stijgende toepassingen van aluminium

Vanwege een aantal fysieke kenmerken krijgt aluminium steeds meer toepassingen en wordt het in toenemende vraag gebruikt in verschillende industrietakken. Omdat het goedkoop is en goede elektrochemische prestaties heeft, wordt het metaal bijvoorbeeld gebruikt voor langdurige stroomoverdracht. Deze sector gebruikt vaak aluminiumlegeringen zoals de 6061, omdat ze gemakkelijk te bewerken zijn.

De uitstekende corrosieweerstand maakt aluminium tot het perfecte materiaal voor gebruik in vliegtuigen. Vanwege de thermische kenmerken wordt aluminium gebruikt bij warmteoverdracht, verwarming en koeling en HVAC -systemen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan, want het aantal toepassingen van dit metaal is vrijwel eindeloos.

Stijgende vraag bouwsector

One Trend Vantage Market Research (V.M.R.) verwacht dat in de aluminiumindustrie een verhoogde vraag zal vastgesteld worden vanuit de bouwsector. Aluminium is het tweede meest gebruikte metaal in de bouw- en bouwsector. Het wordt veel gebruikt in dakramen, vliesgevels, terrassen en bekleding, zonnepanelen, fotovoltaïsche arrays en ga zo maar door.

Stijgende vraag ruimtesector

In de komende jaren wordt verwacht dat de alsmaar groeiende voertuigensector een toename van de aluminiumvraag in andere landen zal voeden. Vanwege de stijgende consumptie van de kant van ruimtevaartbedrijven wordt verwacht dat de vraag naar aluminium verder zal toenemen in verschillende Europese en Amerikaanse landen.

Waarom beleggen in aluminium?

Constructie en transport vormen ongeveer de helft van de totale vraag naar aluminium. En dat zijn niet toevallig twee sectoren die een grote toekomst tegemoet mogen zien, wat de aluminiumprijs zal ondersteunen. Wat beleggen in aluminium een lucratieve kans geeft en de koersen van onderstaande aluminium aandelen een boost moet geven.

Voordelen gewicht aluminium

Het soortgelijk gewicht van aluminium is laag in vergelijking met andere metalen. Het is niet zo sterk of stijf als andere metalen, maar wanneer het wordt gelegeerd met bepaalde elementen, stijgt de kracht ervan waardoor het bruikbaar wordt voor meer toepassingen. Aluminium is bijvoorbeeld ongeveer een derde zo dicht in vergelijking met staal. Dus als het gaat om gewichtsgevoelige projecten, is aluminium een van de beste metalen om mee te werken. Zodat het interessant wordt om de aluminium aandelen eens van dichterbij te bekijken.

Voordelen in auto’s

Als het gaat om auto’s, kan het verwijderen van 50 kilo aan gewicht van de wagen het brandstofverbruik met ongeveer 1-2% verbeteren. Dat is een kleine reductie, maar bekeken op grotere schaal heeft dit een enorme impact. In de afgelopen jaren bedroeg de totale jaarlijkse autoproductie bijna 80 miljoen stuks. En een gewicht van bijna 2.000 kilo voor de gemiddelde wagen betekent een lichter gewicht veel meer dan een slok op de borrel. Daar profiteert de aluminiumsector van.

Voordelen in EV’s

Bovendien creëert de overstap naar elektrische voertuigen (EV’s) nog meer vraag naar aluminium. Voor een groot deel door de (zware) batterijpakketten wegen EV’s meer dan auto’s op benzine. Sommige analisten schatten dat EV’s 15-30% meer aluminium gebruiken dan gewone wagens. De overstap naar EV’S beweegt elk jaar sneller en creëert nieuwe investeringsmogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan EV-laadstations die ook veel aluminium gebruiken.

Conclusie

Over het algemeen blijft aluminium een topkeuze in veel sectoren. Je vindt het in bierblikjes, keukengerei, fietsen, vliegtuigen en in vele andere gebieden. Er is veel vraag naar het metaal, die vraagt stijgt nog steeds. De aluminiumprijs zou in de komende 5 tot 10 jaar hoger moeten gaan en daar moeten onderstaande aandelen van kunnen profiteren. Houd beleggen in aluminium dus als optie achterwege.

Beste aluminium aandelen voor 2023

Hieronder vindt u een lijst met de 13 beste aluminium om in te beleggen in 2023:

 1. Vedanta Ltd (NYSE: VEDL)
 2. Glencore Plc (OTC: Glncy)
 3. Aluminium Corporation of China Limited (AOCA)
 4. Kaiser Aluminum Corp. (NASDAQ: KALU)
 5. Century Aluminum Co. (NASDAQ: CENX)
 6. BHP (NYSE: BHP)
 7. Rio Tinto Group (NYSE: RIO)
 8. Arconic Corporation (NYSE: ARNC)
 9. Alcoa (AA)
 10. Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE: RS)
 11. Controllium SE (NYSE: CSTM)
 12. Norsk Hydro Asa (NHYDY)
 13. Rusal (0486.HK)

1. Vedanta Ltd (NYSE: VEDL)

Vedanta Ltd biedt investeerders de gelegenheid om te beleggen in de aluminiumsector van een van de grootste opkomende markten ter wereld: India. Dit bedrijf is namelijk de grootste aluminiumproducent van India. India heeft de grootste aluminiumproductiecapaciteit na China, en Vedanta Ltd is in staat om te profiteren van dit enorme potentieel.

Op haar website gaat het bedrijf er prat op dat het meer dan de helft van het aluminium van India produceert. Het produceerde 1,9 miljoen ton per jaar (MTPA) van het metaal in 2022. Dit betekent dat het bedrijf meer dan 40% marktaandeel in India heeft, met smelters, aluminiumoxide -raffinaderijen energiecentrales over heel het grondgebied van het land. Op de
beurs gedraagt het aandeel zich erg volatiel en dat heeft uiteraard te maken met de bokkesprongen in de aluminiumprijs.

2. Glencore Plc (OTC: Glncy)

Glencore PLC is een in Zwitserland gevestigd bedrijf dat als een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld ook actief is op de aluminiummarkt. Het verwerkt en verkoopt producten van een reeks aluminium en aluminiumorganisaties van derden. Deze producten omvatten bauxiet, primaire aluminium en aluminiumlegeringen.

Het bedrijf deed het in 2022 niet zo fameus vanwege stijgende kosten en macro -economische
volatiliteit. Maar wat het bedrijf een voorsprong geeft op zijn concurrenten is de zeer gediversifieerde portfolio. Glencore zal naar verwachting in de nabije toekomst genieten van een aantal gunstige factoren, waaronder de EV-boom en de effecten ervan op de nikkel- , aluminum- en koperenmarkt.

De sterke positie van het bedrijf op de EV -batterijmarkt geeft het een voldoende buffer om verliezen van andere segmenten te compenseren. Glencore heeft contracten gewonnen bij grote autobedrijven, waaronder General Motors (GM) en Tesla (TSLA). Met een aanwezigheid in bijna 40 landen is Glencore een van de grootste bedrijven wereldwijd actief in de grondstoffensector. En dus een aluminium aandeel waar de beleggers moeilijk omheen kunnen.

Naast metalen zoals koper, kobalt, nikkel, zink en natuurlijk aluminium, heeft Glencore ook een energieblootstelling. Glencore bezit namelijk 26 steenkolenmijnen en is ook een belangrijke leverancier van ruwe olie- en olieproducten (met ongeveer 6 miljoen vaten per dag).

Voor conservatieve beleggers die willen profiteren van een grondstoffen supercyclus, maar die niet met zekerheid weten welke grondstof de voorkeur moeten krijgen, is Glencore met zijn gediversifieerde activa -portefeuille een geweldige optie. Bovendien kunnen beleggers rekenen op een hoogst aantrekkelijk
dividend terwijl ze wachten tot de supercyclus begint.

Dat hoge
rendement zal vooral voorzichtige beleggers aantrekken, maar de conservatieve benadering van het bedrijf wat betreft de uitkering van het dividend is een ander aantrekkingspunt. Eind 2022 had Glencore een verhouding van de netto schuld tot aangepaste inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 0. Bovendien genereert het een sterke vrije kasstroom, wat suggereert dat het bedrijf goed gepositioneerd is om aandeelhouders te belonen.

3. Aluminium Corporation of China Limited (AOCA)

Aluminium Corporation of China, een belangrijke Chinese speler op onze lijst, is ’s werelds op een na grootste aluminiumoxideproducent en de derde grootste primaire aluminiumproducent. Aluminium Corporation of China Limited is vooral actief in de extractie van aluminiumoxide, de elektrolyse van onbewerkte aluminium en aanverwante activiteiten.

De volatiliteit op de Chinese markt zou echter op korte termijn risico’s voor het aandeel kunnen inhouden. Vraag is namelijk of de Chinese economie de rol van voortrekker van de wereldeconomie weer zal kunnen oppakken. Meer algemeen is het bedrijf een risicovollere speler in onze lijst, maar biedt het aandeel niettemin een aantrekkelijke kans voor investeerders die hun kans willen wagen op de Chinese aluminiummarkt.

4. Kaiser Aluminum Corp. (NASDAQ: KALU)

Kaiser Aluminum Corp. is een van de meest opvallende ‘zuivere’ aluminiumbedrijven in de VS, met de capaciteit om jaarlijks ongeveer 400.000.000 pond (180.000 ton) aluminium te produceren. Het aandeel is ook een dividendaandeel met een hoog rendement, dat momenteel opklimt richting 5%.

Op het einde van het vierde kwartaal hadden 9
hedgefondsen belangen in dit aandeel. De totale waarde van deze belangen samen bedroeg ongeveer $ 29 miljoen. Een van de opmerkelijke van deze belanghebbenden zijn het Fisher Asset Management van Ken Fisher, Renaissance Technologies van Jim Simons en het Third Avenue Management Fund van Martin Whitman.

5. Century Aluminum Co. (NASDAQ: CENX)

Century Aluminum Co. is de grootste producent van primair aluminium in de VS. Het bedrijf meldde op het einde van het tweede kwartaal van 2023 een verbetering van de vraag in verschillende tussen- en eindmarkten en is klaar om te profiteren van de wereldwijde toename van de aluminiumvraag.

De volumes zijn inmiddels teruggekeerd naar pre-pandemische niveaus. Van de gunstige economische omstandigheden, vooral in de Verenigde Staten, wordt verwacht dat ze de zullen vraag stimuleren. CENX onderneemt acties om de productie te verhogen om te profiteren van de toename van de vraag. Het voert een uitbreidingsproject uit bij Mt. Holly en onderneemt ook acties om terug te keren naar gerichte productieniveaus in Hawesville via een optimalisatieproject. Van beide projecten wordt verwacht dat ze extra toevoer zullen bieden aan de krappe Amerikaanse markt.

Century Aluminium is overigens ook een wereldwijde aluminiumproducent. Het bedrijf exploiteert drie aluminium smelters in de VS en een in IJsland. Het bedrijf heeft ook aluminium reductiefaciliteiten in beide landen. Die faciliteiten produceren primaire aluminiumproducten met toegevoegde waarde.

Century Aluminium investeert zwaar om zijn koolstofemissieprofiel te verbeteren. Eind 2021 ondertekende het bedrijf een overeenkomst om stroom te kopen van twee windparken die in ontwikkeling zijn in IJsland. Het bundelde de krachten met die ontwikkelaar om te werken aan een oplossing om koolstofdioxide in zijn fabriek vast te leggen die de ontwikkelaar kan gebruiken in een geplande waterstofplant naast de site. Deze investeringen ondersteunen het plan van het bedrijf om Natur-Al-aluminium te creëren, dat een van de laagste CO2-voetafdrukken ter wereld heeft.

Het bedrijf breidt ook uit in zijn IJslandse faciliteit. Die uitbreiding zal Century Aluminium in staat stellen meer koolstofarme producten te produceren wanneer het $ 120 miljoen project in 2024 wordt voltooid. Het voltooide ook uitbreidingen in zijn smelters in Kentucky en South Carolina in 2022 om de groeiende wereldwijde vraag naar aluminium te ondersteunen.

Hoe zit het met dit aandeel op de beurs? Een beter beheer van de kosten zal naar verwachting de beurskoers vanaf de huidige lage niveaus optillen. Century is naar onze mening een van de meest interessante small cap aluminium aandelen om nu te volgen. Beleggen in aluminium zou dus via dit bedrijf een goede optie zijn.

6. BHP (NYSE: BHP)

Een van de grootste mijnwerkers ter wereld, BHP Group heeft zijn aluminiumactiviteiten in een aparte entiteit ondergebracht. BHP zelf produceert aluminium, koper, energiekool, ijzererts, mangaan, metallurgische steenkool, nikkel, zilver en uranium en heeft ook substantiële belangen in olie en gas. Een hele mondvol dus. BHP Group is een interessant aluminium dividendaandeel met een hoog rendement van ongeveer 9%.

De mijngigant heeft veel te winnen bij de EV-markt vanwege zijn enorme aanwezigheid in de nikkelindustrie, maar dus ook in de aluminiumsector. In februari 2023 heeft BHP Group Limited haar laatste financiële cijfers vrijgegeven. De GAAP EPS voor de eerste helft van fiscaal 2023 kwam uit op $ 1,273. De omzet in het kwartaal daalde met ongeveer 16% op jaarbasis tot $ 25,71 miljard. De netto operationele
cashflow in de periode bedroeg $ 6,8 miljard.

Vanaf 2021 werkten BHP Group Limited (NYSE:BHP) en Toyota Australia samen aan een Light Electric Vehicle (LEV)-proef bij de activiteiten van BHP in Nickel West.

7. Rio Tinto Group (NYSE: RIO)

Rio Tinto is een mijnbouwgigant met een speciaal segment voor aluminium genaamd Rio Tinto Alcan. Rio Tinto Alcan werd in 2007 opgericht na de fusie van de Canadese dochteronderneming van Rio Tinto en het Canadese bedrijf Alcan.

Deze mijnbouwreus is een van de interessantste EV-aandelen vanwege zijn lithiumactiviteiten. Vorig jaar ondertekenden Rio Tinto Group en Ford Motor Company een niet-bindende MoU om samen duurzamere en veiligere toeleveringsketens te ontwikkelen voor batterijen en koolstofarme materialen die in Ford voertuigen worden gebruikt.

Maar Rio Tinto Alcan is als dochter van de moedermaatschappij op de eerste plaats een duurzaam mijnbouwbedrag dat aluminium ontgint. Op de website staat te lezen dat het bedrijf aluminium van de hoogste kwaliteit met de laagste koolstofarme voetafdruk ter wereld produceert. Rio Tinto Group kwam extra in de schijnwerpers na de aankondiging van China om de Covid -beperkingen op te heffen. Ongeveer 70% van de productie van ijzererts van Rio gaat naar China. De heropening van China zal naar verwachting de komende kwartalen de winstevolutie positief beïnvloeden.

Rio Tinto is kort samengevat inderdaad een gediversifieerd wereldwijd mijnbouwbedrijf gevestigd in Londen. Het produceert een verscheidenheid aan metalen, waaronder ijzererts, aluminium en koper ook boraten, lithium, diamanten, zout en titaniumdioxide. Het is ook een geïntegreerde aluminiumproducent. Het bezit vijf bauxietmijnen, vier aluminiumoxide -raffinaderijen en 14 aluminium smelters. Het exploiteert ook hydro -elektrische fabrieken om zijn energiekosten en koolstofemissies te verlagen.

Een van de belangrijkste lange termijn projecten is de joint venture van dochter Elysis met Alcoa. Dat project, ondersteund door
Apple (AAPL) en de regeringen van Canada en Quebec, is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te vervangen door pure, schone zuurstof uit het aluminium smeltproces. Indien succesvol, zou deze doorbraaktechnologie 6,5 miljoen ton broeikasgasemissies alleen in Canada kunnen elimineren als ze in elke smelterij in het land worden gebruikt. Dat is gelijk aan het nemen van ongeveer 1,8 miljoen auto’s van de weg.

Hoewel Rio Tinto een toonaangevend aluminiumbedrijf is, is het geen pure play op aluminium. De mijnbouwgigant realiseert het grootste deel van zijn geld via het produceren van ijzererts. Aluminium draagt slechts 9% bij aan het resultaat, terwijl koper ook 9% van de
winst oplevert en mineralen 7% bijdragen. Daarom is het misschien niet de beste optie voor een belegger die alleen op zoek is naar blootstelling aan de aluminiummarkt. De diversificatie heeft echter zijn voordelen. Dat omvat blootstelling aan andere markten (koper en ijzererts) die de vraag zouden moeten zien vanwege hun belang bij het verminderen van de uitstoot van de koolstof.

8. Arconic Corporation (NYSE: ARNC)

Het in Pennsylvania gevestigde Arconic Corporation produceert aluminium vellen en aanverwante materialen die worden gebruikt in lucratieve markten zoals automotive, ruimtevaart, commercieel transport, industriële, verpakking en bouw- en bouwmarkten. In 2020 werd het bedrijf een van de leiders op de markt voor aluminium sheets.

In november 2022 zei Arconic Corporation (NYSE: ARNC) dat zijn bestuur een tweejarig aandelen inkoopprogramma van maximaal $ 200 miljoen heeft goedgekeurd. Analisten geloven dat Arconic Corporation in de toekomst zal kunnen profiteren van en sterke groei in de autosector, omdat autobedrijven er steeds meer naar streven aluminium in hun productie te gebruiken om lichtgewicht producten te maken. Dit bedrijf heeft met zijn opgerolde en geëxtrudeerde producten een mooie toekomst voor de boeg, dit volgens de marktanalisten.

Arconic maakte vroeger deel uit van Alcoa. Deze internationale aluminiumproducent heeft het echter in 2016 verzelfstandigd om zich te concentreren op zijn kern aluminiumactiviteiten. Arconic heeft sindsdien zijn eigen spin -off voltooid door zijn ontwikkelde producten in Howmet Aerospace (HWM) in 2020 af te splitsen, om zich vervolgens te concentreren op zijn eigen kernproducten. De wereld van de aluminiumbedrijven steekt, zoals u ziet vrij, ingewikkeld in elkaar.

Tegenwoordig is Arconic een toonaangevende producent van aluminium plaat en extrusies. Het maakt ook innovatieve architecturale producten voor de ruimtevaart-, bouw- en bouw-, industriële en verpakkingsmarkten. Arconic verwacht dat de vraag naar zijn producten zal stijgen. Automakers moeten bijvoorbeeld meer auto’s bouwen om te voldoen aan voorraadtekorten.

Ondertussen wordt ook de vraag naar aluminium bouwproducten gestimuleerd. Het bedrijf investeert zwaar om aan deze groeiende vraag te voldoen en de kosten te verlagen. Dat zou het in staat moeten stellen zijn cashflow in de toekomst te vergroten, waardoor het een interessant aluminium aandeel is om in de gaten te houden.

9. Alcoa (AA)

Alcoa Corporation (NYSE:AA) is een in Pennsylvania gevestigd bedrijf dat bauxiet-, aluminiumoxide- en aluminiumproducten produceert en verkoopt in de Verenigde Staten, Spanje, Australië, IJsland, Noorwegen, Brazilië, Canada en internationaal. Het bedrijf bezit belangen in zeven hoogwaardige, goedkope bauxietmijnen in Australië, Brazilië, Guinee en Saoedi-Arabië

Bauxiet wordt verfijnd tot aluminiumoxide in de Alcoa -raffinaderijen. Het bedrijf exploiteert een van ’s werelds grootste externe aluminiumoxide-bedrijven, met zeven goedkope raffinaderijen in Australië, Brazilië en Spanje. Ten slotte produceert Alcoa een verscheidenheid aan aluminiumproducten via zijn smeltende en gietwerkzaamheden. Alcoa exploiteert ook verschillende energieactiva om de kosten en CO2 -uitstoot van het produceren van aluminium te verminderen. Driekwart van zijn smeltportfolio loopt op hernieuwbare energie.

Alcoa investeert zwaar in onderzoek en ontwikkeling om de koolstofvoetafdruk te verminderen en de algehele duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren. De belangrijkste ontwikkelingsprojecten omvatten Elysis, een joint venture met Rio Tinto om een doorbraak aluminium smelttechnologie te ontwikkelen zonder directe uitstoot van broeikasgassen die ze tegen 2024 willen commercialiseren. Over het algemeen verwacht het bedrijf dat zijn kapitaaluitgaven tot 2024 zullen stijgen over duurzaamheid en terugkerende projecten, met het potentieel om nog meer uit te geven als het verder gaat met enkele van zijn nieuwe initiatieven.

Alcoa is ook van plan om de komende jaren meer contant geld terug te geven aan haar aandeelhouders. Het herstelde zijn kwartaaldividend eind 2021. Bovendien breidde het zijn aandelen inkoopprogramma uit. Dit algehele kapitaalallocatieplan positioneert het bedrijf voor het creëren van waardevolle groei naarmate het naar 2024 gaat, wanneer het zou kunnen beginnen met uitbreiding of implementatie van potentieel doorbraaktechnologie-initiatieven.

10. Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE: RS)

Reliance Steel & Aluminum Co. is naar onze bescheiden mening een van de beste aluminiumaandelen om te volgen. Met een vestiging in Arizona is dit het grootste metalen diensten verlenend bedrijf van Noord-Amerika, waarbij de dienstverlening van het bedrijf betrekking heeft op honderden metalen, waaronder aluminium, messing, koper, koolstofstaal, roestvrij staal en titanium.

11. Controllium SE (NYSE: CSTM)

Controllium SE (NYSE: CSTM) is een Frans bedrijf wiens aandelen verhandeld worden op de NYSE. Het in Parijs gevestigde bedrijf ontwikkelt en recycleert aluminiumproducten en oplossingen. Controllium maakt onder andere geavanceerde legeringen en ontwerpt oplossingen voor een reeks toepassingen, zoals drankblikjes, auto’s, vliegtuigen en meer. Het is een van de grootste aluminiumbedrijven in Europa.

Constellium doet het goed vanwege zijn dominante positie in de verpakkingsmarkt. Het segment verpakken is goed voor ongeveer 40% van de omzet van het bedrijf. Naarmate de wereld gaat naar recyclebare, milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen, zullen bedrijven als Constelllium profiteren. Beleggen in aluminium kan dus via dit bedrijf.

12. Norsk Hydro Asa (NHYDY)

Norsk Hydro ASA houdt zich bezig met de stroomproductie, bauxietextractie, aluminiumoxide -raffinage, aluminium smelt-, remellat- en recyclingactiviteiten en, niet te vergeten, het verstrekken van geëxtrudeerde oplossingen wereldwijd. Het bedrijf is opgedeeld in verschillende divises: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Metal Markets, Hydro Extrusions en Hydro Energy Segmenten.

Het segment Hydro Bauxite & Alumina is actief in de bauxietwinning, de productie van aluminiumoxide en gerelateerde commerciële activiteiten en dan voornamelijk de verkoop van aluminiumoxide. Het hydro -aluminiummetaalsegment is betrokken bij de primaire aluminiumproductie -gietactiviteiten. Dit segment biedt voornamelijk extrusie -ingots, gieterijlegeringen en blad- en standaard ingots.

Het segment metaalmarkten verkoopt producten van de primaire metaalfabrieken van het bedrijf; exploiteert recyclers; en handelt in fysieke en financiële metalen. Het segment van het hydro -extrusies biedt extrusieprofielen, bouwsystemen en precisiebuisproducten voor constructie, automobiel- en verwarming en ventilatie- en airconditioning, evenals recyclingfaciliteiten.

Het hydro -energiesegment houdt zich tenslotte bezig met de handels- en groothandelsactiviteiten in Brazilië; energiebewerkingen; en werking van elektriciteitscentrales in Noorwegen, evenals productie van hernieuwbare energie, zoals wind en zonne -energie, batterij en waterstof. Norsk Hydro Asa werd opgericht in 1905 en heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen.

13. Rusal (0486.HK)

In februari 2023 daalden de aluminiumprijzen op de London Metal Exchange na een beslissing van de Verenigde Staten en zijn westerse bondgenoten om hoge tarieven op te leggen aan de import van Russische metalen, hoewel handelaren zeiden dat de prijzen voor diezelfde zouden zijn gestegen als de VS in plaats daarvan sancties hadden opgelegd.

Een jaar na de Russische invasie van Oekraïne, zeiden de Verenigde Staten dat het een tarief van 200% zou opleggen aan aluminium geproduceerd in Rusland en dit vanaf 10 maart 2023. Wat inmiddels dus is gebeurd. “De game changer zou zijn geweest als de VS sancties hadden opgelegd aan de Russische aluminiumbedrijven,” zei een aluminiumhandelaar. “Sancties zouden hebben geleid dat niet veel (consumenten of handelaren) elders in de wereld het Russische aluminium nog zouden durven aanraken.”

De Russische aluminiumproducent Rusal is goed voor ongeveer 6% van de wereldwijde behoefte die wordt geschat op ongeveer 70 miljoen ton dit jaar. Het bedrijf werd opgericht in 2000 en is gevestigd in Kaliningrad, Rusland. United Company Rusal, International Public Joint-
Stock Company is een dochter onderneming van EN+ Group International Public Joint-Stock Company.

United Company Rusal, International Public Joint Stock Company produceert en verkoopt aluminium en aanverwante producten. Het werkt via vier segmenten: aluminium, aluminiumoxide, energie en mijnbouw en metalen. Het bedrijf is betrokken bij zowat alle segmenten van de aluminiummarkt. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne was de handel in de aandelen Rusal alleen nog mogelijk op de beurs van Moskou.

Tot slot

Niet alle aluminium aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN ALUMINIUM?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in aluminium
aandelen, die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Beleggen in koper: de beste koper aandelen voor 2023

Beleggen in koper aandelen kan een zeer lucratieve onderneming zijn. Recente trends hebben aangetoond dat de prijs van koper de afgelopen jaren gestaag is gestegen, met de mogelijkheid van verdere winst in de nabije toekomst. Nu de wereldeconomie versneld uit de coronarecessie komt, is beleggen in dit metaal misschien precies wat u zoekt. Koper wordt al duizenden jaren gebruikt in infrastructuur, transport en bouw – en de huidige vraag blijft groeien. Lees in dit artikel meer over beleggen in koper en de beste koper aandelen voor 2023.

Verwachtingen voor kopersector in 2023

Gevolgen van pandemie

De kopersector ontsnapte in 2020 niet aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Talloze mijnbouwbedrijven over de hele wereld werden gedwongen de productie stil te leggen, waardoor de bevoorrading werd afgesloten. De vraag naar metalen zakte in, waardoor de prijzen daalden.

Maar de economische opleving blies de mijnindustrie nieuw leven in. In combinatie met nieuwe trends op het gebied van groene technologie zorgde dit voor een stijging van de koperprijzen. Ondanks de heropening van mijnbouwactiviteiten, bleven de problemen met de bevoorrading bestaan. Het was niet zo dat de aarde bijna leeg was. Integendeel zelfs. De mijnwerkers hadden alle moeite van de wereld om genoeg te produceren.

Gevolgen van stroomtekorten in China

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de koperprijzen nieuwe records gaan vestigen.
Stroomtekorten in China, de op twee na grootste koperproducent ter wereld, hebben het vertrouwen in de kopermarkt aangetast. Beleggers dachten dat de stroomuitval in China zou leiden tot een verminderde vraag naar koper voor industrieel gebruik.

China’s inspanningen om milieuvriendelijker te zijn door de steenkoolproductie te verminderen, hebben veel van zijn fabrieken in een moeilijke positie gebracht. Hoge energieprijzen betekenen hogere productiekosten, wat alle betrokkenen pijn doet, van investeerder tot mijnwerker.

Essentie van koper voor groene revolutie

Koper is absoluut onmisbaar in alles wat met moderne elektrische systemen te maken heeft. Het heeft een superieure geleidbaarheid, wat cruciaal is bij het verzamelen, opslaan en distribueren van energie. Het is zeer kneedbaar, wat betekent dat het kan worden gebogen, gedraaid en in talloze vormen kan worden gevormd.

En het is eindeloos recyclebaar, zonder iets van zijn mogelijkheden te verliezen. Met andere woorden: het is essentieel voor de groene technologieën die de wereld van fossiele brandstoffen zullen bevrijden. Dus als de wereld snel elektriseert in de zoektocht naar duurzaamheid en te voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat beleggen in koper een interessante investering is.

Bijvoorbeeld:

 • Elektrische auto’s hebben ongeveer vier keer meer koper nodig dan typische benzine-aangedreven voertuigen
 • In duurzame energiesystemen zit ongeveer 5 ton koper per Megawatt
 • Offshore windturbines hebben ongeveer 28.000 kg koper nodig
 • Hernieuwbare energiesystemen hebben tot 12 keer meer koper nodig dan traditionele energiesystemen
 • En de lijst kan nog verder worden verlengd

Waarom beleggen in koper?

Door de geschiedenis heen hebben we vertrouwd op koper als betaalmiddel en als toepassing in de bouw en in veel andere sectoren. De veelzijdigheid en geleidende eigenschappen van het rode metaal hebben het tot op de dag van vandaag relevant gehouden. Hieronder vindt u enkele redenen waarom beleggen in koper een interessante overweging is:

 • Koper speelt een belangrijke rol in de groene revolutie
 • Koper vormt een afdekking tegen inflatie
 • Koper aandelen zijn een goede diversificatie voor de portefeuille

De groene revolutie

Vrijwel elk stuk elektronische apparatuur dat we tegenwoordig gebruiken, is afhankelijk van koper. Van het apparaat waarop u dit leest tot de auto waarmee u naar uw werk rijdt. De wereldwijde druk om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt groter. Beleggers moeten daarom enkele feiten over kopergebruik in groene technologie in overweging nemen. Het is duidelijk dat er geen groene revolutie zal zijn zonder koper.

Afdekking tegen inflatie

Als u aan een hedge (afdekking) voor inflatie denkt, denkt u misschien eerst aan goud. Goud is een must voor beleggers die zich zorgen maken over economische omstandigheden. Maar koper is vaak een meer toegankelijke manier om je in te dekken tegen inflatie. Natuurlijk is de kopermarkt vol volatiliteit. Investeerders moeten vertrouwd zijn met de risico’s voordat ze beleggen in koper.

Diversificatie van portefeuille

Als u uw beleggingsportefeuille probeert uit te bouwen, overweeg dan om ook koper aandelen toe te voegen. Het is een goede manier om uw andere beleggingen af te dekken. En het is vaak een kosteneffectieve manier om uw portefeuille te diversifiëren. Positief is dat de prognoses voor de koperprijs er sterk uitzien. U hoeft alleen maar de juiste aandelen te kiezen. En daar helpen we u mee.

Hoe beleggen in koper?

Klaar om te beginnen met beleggen in het rode metaal? Er zijn tal van manieren om winstgevend te beleggen in koper. Hieronder vindt u enkele opties om in koper te beleggen:

 • Aandelen van mijnbouwbedrijven actief in de kopersector
 • Koper ETF’s
 • Futures op koper

Aandelen van mijnbouwbedrijven actief in de kopersector

Meestal zoeken mijnbouwbedrijven naar één mineraal of metaal, maar ontginnen vaak ook andere, die zich ook met een bepaald metaal vormen. Zo worden koper en goud vaak samen gedolven. Het is belangrijk op te merken dat koper aandelen niet direct gekoppeld zijn aan koperprijzen. Andere factoren spelen ook een rol, zoals bijvoorbeeld het algemeen beurssentiment.

Koper ETF’s

Een andere mogelijkheid zijn exchange-traded funds of ETF’s die in koper beleggen. ETF’s kunnen op dezelfde manier worden verhandeld als aandelen. Maar in plaats van een enkel bedrijf te volgen, kunnen ETF’s een sector, grondstof of een ander activum volgen. Beleggen in koper ETF’s zou betekenen dat uw ETF de prijs van koper rechtstreeks zou volgen. Dergelijke trackers zijn meestal Amerikaanse trackers en als dusdanig niet toegankelijk voor Europese beleggers.

Futures op koper

Een koper futurescontract is een overeenkomst om uw koper op een bepaald tijdstip in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen. Koper futures worden op grote schaal verhandeld op de London Metal Exchange (LME). Er is ook veel koper futures-activiteit op de COMEX en Multi-Commodity Exchange in India. Maar voor particuliere beleggers zijn deze futures speculatief.

De toekomst van koper

Volatiele markt

De toekomst van koper ziet er goed uit. De koperprijs ondergaat enige volatiliteit op de korte termijn, maar dat zou beleggers er niet van moeten weerhouden om in deze grondstof te beleggen, aangezien de vooruitzichten op lange termijn goed blijven. Het metaal gaat een grote rol spelen in de verduurzaming. Daar is iedereen het wel over eens.

De lange termijn vooruitzichten voor koper zien er goed uit, maar enige volatiliteit is dit industrieel metaal niet vreemd. Koper heeft zowel voor- als tegenstanders en dat zorgt soms voor vreemde bewegingen in de koperprijs. Een voorbeeld: de prijs van koper steeg op 4 november 2022 met 7,5%, de hoogste stijging op dag basis sinds 2009. Waarna een verkoopgolf die prijs echter fors lager zette.

Rol van energietransitie

De prijzen voor industriële metalen zoals koper blijven onder druk staan vanwege talloze economische factoren. Met de vrees voor een recessie waarschijnlijk als meest belangrijkste. Bijgevolg lijkt koper als korte termijn investering misschien niet het meest aantrekkelijke activum. Dit kan in de komende jaren echter veranderen. Naarmate de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, voeren wereldleiders hun toezeggingen op om tegen de halve eeuw een economie met een netto nul uitstoot te bereiken.

Naast enkele andere wereldwijde trends, zou dit ertoe moeten bijdragen dat de vraag naar koper tegen 2035 zal verdubbelen, wat overeenkomt met 50 miljoen ton die de wereld jaarlijks nodig zal hebben om te investeren in elektrische voertuigen (EV’s) en duurzame energieproductie. Koper kan een hoofdrol spelen in wat velen in de beleggingswereld de ‘groene revolutie’ noemen. Koper – soms ook wel het “metaal van elektrificatie” genoemd – is essentieel voor alle energie transitieplannen.

Voor diepere elektrificatie zijn draden nodig, en draden zijn voornamelijk gemaakt van koper. Technologieën die cruciaal zijn voor de energietransitie, zoals elektrische voertuigen (EV’s), laadinfrastructuur, fotovoltaïsche zonne-energie (PV), wind en batterijen, vereisen allemaal veel meer koper dan hun conventionele fossiele tegenhangers.

Toenemende kopertekorten

De potentiële kloof tussen vraag en aanbod zal zeer groot zijn naarmate de transitie vordert. Kopertekorten worden verwacht vanaf 2025 en zullen aanhouden gedurende het grootste deel van het volgende decennium. Vervanging en recycling zullen niet voldoende zijn voor de eisen van EV’s, energie-infrastructuur en hernieuwbare opwekking. Het doel van Net Zero Emissions tegen 2050 zal buiten bereik blijven, tenzij er tijdig een grootschalig nieuw aanbod van koper online komt.

Schaarste aan koper kan ook de internationale veiligheid in gevaar brengen. De verwachte jaarlijkse tekorten zullen de toeleveringsketens ongekend zwaar belasten. De uitdagingen die dit met zich meebrengt – die doen denken aan de strijd om olie in de 20e eeuw – kunnen worden geaccentueerd door een nog grotere geografische concentratie van de kopermijnen en de downstream industrie om de grondstof in producten te verwerken.

Dat is dus de situatie op lange termijn. Maar op korte termijn kan de koperprijs wel degelijk onder druk komen te staan. Hier moet men rekening houden bij beleggen in koper.

Druk op korte termijn op koperprijzen

Koper heeft de reputatie een thermometer te zijn voor de wereldwijde economische activiteit. Het uitdagende economische klimaat waarin de ‘koning van de groene metalen’ (groen voor het milieu, koper zelf heeft een eerder roodachtige kleur) zich bevindt, speelt een belangrijke rol in de huidige druk op de koperprijzen.

De inflatie, die zich nu zowel in de VS als in Europa ver boven het gewenste niveau van 2% bevindt, weegt op de koopkracht van de consumenten, waardoor de vraag afneemt. En dus ook de vraag naar koper kleiner wordt. Tegelijkertijd hebben de hogere kosten van lenen de wereldwijde economische activiteit in grotere mate vertraagd. Terwijl centrale banken proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rentetarieven te verhogen.

Veel economieën dreigen in de komende maanden in een recessie terecht te komen. Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse dollar sterk, waardoor koper – als een in dollar genoteerd metaal – duurder wordt voor wie buiten de dollarzone woont. Dit heeft op zijn beurt een nadelig effect op het beleggerssentiment, wat een negatief domino-effect heeft op de koers bij de koper aandelen.

Impact van China

Het lijkt er in 2023 op dat het zero-Covid-beleid in China, ’s werelds grootste importeur van koper, geleidelijk aan werd versoepeld. De strenge lockdown-maatregelen die de afgelopen jaren van kracht zijn geweest, hebben echter in belangrijke mate bijgedragen aan de daling van de vraag naar koper, aangezien de economische activiteit in het land vertraagde. Misschien kunnen recente signalen uit Beijing het tij keren in deze trend. 2023 kan in dat verband het jaar van de ommekeer worden wat de vraag vanuit China betreft.

Overschot in productie op korte termijn

Tot slot is het belangrijk op te merken dat ondanks de dalende vraag de productie van koper is gestegen – in 2023 zou de productie met 26 miljoen ton moeten toenemen. Naarmate het aanbod toeneemt en de vraag daalt, kan er in de loop van 2023 een overschot zijn van 691.000 ton, wat de prijs van koper verder zal beperken. Maar nogmaals, dat overschot zal op lange termijn overgaan in een tekort. Wat de koperprijs onvermijdelijk een forse duw in de rug moet kunnen geven.

Verwachtingen voor koper aandelen

Als we voorbij de huidige recessie kijken, zijn er enkele macro-economische trends die koper op de lange termijn positief kunnen beïnvloeden. Deze trends zouden inderdaad een aanmoediging moeten zijn voor investeerders die willen beleggen in koper aandelen.

Positief effect door herstel recessie

Ondanks de beperkingen op de vraag naar koper die de dreigende recessie zal veroorzaken, zou het wereldwijde herstel na het einde van die recessie in de toekomst een positief effect moeten hebben op de vraag naar koper. Wanneer de economieën weer groeien, zal de economische activiteit dat ook doen. Op hun beurt krijgen grondstoffen – zoals koper – de neiging om een boost te krijgen als bedrijven en fabrikanten in nieuwe projecten investeren en zo de vraag naar grondstoffen vergroten.

Positief effect door energietransitie

De overgang naar netto nul uitstoot zou ook een positief effect moeten hebben op koper, vanwege de vaardigheid van het metaal om elektriciteit te geleiden. Als cruciaal element in de productie van elektrische auto’s en schone energiesystemen, suggereren experts dat de wereld de komende twee decennia meer koper zal moeten gebruiken dan in het verleden het geval was. Tenminste wanneer de wereld de overgang naar netto nul tot een succesvolle onderneming wil doen uitgroeien. Wat die wereld dus inderdaad wil.

Een en ander hoeft geen verbazing te wekken: EV’s hebben tweeënhalf keer meer koper nodig dan benzine- of dieselauto’s, terwijl de productie van hernieuwbare energie vijf keer meer koper nodig heeft dan energie die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Met dit in gedachten moet de koperprijs de komende decennia worden ondersteund.

Dat gezegd zijnde, zal de wereldwijde overgang naar netto nul uitstoot van de beleggers vereisen dat ze hun focus verleggen naar duurzamere praktijken. Lees: beleggen in aandelen die betrokken zijn in de energietransitie. En dat houdt ook beleggen in koper aandelen in.

Natuurlijk zijn de wereldwijde inspanningen om de economie koolstofarm te maken het afgelopen decennium aanzienlijk versneld, wat veel beleggers heeft aangemoedigd om hun strategie opnieuw te beoordelen. Als zodanig zien we nu een grotere concentratie van investeringen in de productie, opslag en transmissie van hernieuwbare energie. Wat ondanks het soms onzekere economische klimaat de koperprijs zal ondersteunen.

Conclusie koperverwachtingen

In conclusie is het duidelijk dat koperprijs anno 2023 nog wordt afgeremd door de verslechterde economische vooruitzichten. Als we echter voorbij de huidige recessie kijken, zijn de vooruitzichten voor koper eigenlijk best veelbelovend.

De vraag naar koper zal naar verwachting sterk stijgen naarmate de wereld op weg is naar energie neutrale productie en de investeringswereld investeerders en bedrijven dwingt tot duurzamere praktijken en producten. Als gevolg hiervan zou de grondstof op de lange termijn een zeer aantrekkelijk investeringsperspectief moeten zijn.

Een verdiepende blik op kopertekorten

Een kopertekort zal de wereldmarkten in de loop van de komende jaren overspoelen, aangewakkerd door de steeds moeilijker wordende Zuid-Amerikaanse toeleveringsstromen (Peru) en een hogere vraag. Een kopersqueeze zou een indicator kunnen zijn dat de wereldwijde inflatoire druk zal verergeren en de banken zal dwingen hun agressieve monetaire houding langer aan te houden.

Daling productie door politieke onrust

Er is een sterk argument dat de koperprijzen sterk zullen blijven en hogere niveaus kunnen gaan verkennen, denkt adviesbureau WATCH NOW. En dat adviesbureau staat niet alleen in die mening. “We voorspellen nu al grote kopertekorten tot 2030”, zegt Wood Mackenzie’s Vice President of Metals and Mining, Robin Griffin. Griffin schrijft het grotendeels toe aan de aanhoudende onrust in Peru, maar ook aan de hogere vraag naar koper in het kader van de energietransitie.

“Elke keer dat er politieke onrust is, heeft dat een hele reeks neveneffecten. En de voor de hand liggend gevolg is mijnsites die worden gesloten”, voegde hij eraan toe. Peru wordt opgeschrikt door protesten sinds voormalig president Pedro Castillo in december 2022 werd afgezet. Het Zuid-Amerikaanse land is goed voor 10% van de wereldwijde kopervoorraad.

Glencore kondigde op 20 januari 2023 aan dat het de operaties in zijn Antapaccay-kopermijn in Peru opschortte, nadat demonstranten het terrein hadden geplunderd en in brand hadden gestoken. Bovendien registreerde Chili – ‘s werelds grootste koperproducent die goed is voor 27% van het wereldwijde aanbod – in november 2022 een jaar-op-jaar daling van de productie met 7%.

“Over het algemeen denken we dat Chili tussen 2023 en 2025 waarschijnlijk minder koper zal produceren”, schreef Goldman Sachs in een rapport gedateerd 16 januari 2023. “Het is niet ongewoon om verstoringen te zien en ik denk niet dat we er noodzakelijkerwijs meer dan normaal zien”, zegt Timna Tanners, algemeen directeur bij Wolfe Research, die voorspelt dat er in 2023 een toename van de productie vanuit verschillende nieuwe mijnen zou moeten zijn. Vraag is echter of die extra productie voldoende zal zijn.

Stijging koperprijzen door heropening China

De heropening van China en de groei in de autosector en de energietransitie hebben de vraag naar het rode metaal aangewakkerd, waardoor de vraag naar koper maar blijft toenemen. “De heropening van China heeft een grote impact op de koperprijs, aangezien dit de vooruitzichten voor de vraag verbetert en de koperprijzen nog verder zal opdrijven als gevolg van het leveringstekort. En dit tegen de achtergrond van de overgang naar schone energie die uiteindelijk ook de mijnbouw moeilijker maakt vanwege de hogere milieu-eisen”, zei Tina Teng, marktanalist bij CMC Markets.

Het terugdraaien van het strikte nul-Covid-beleid in Peking zal naar verwachting het economisch herstel van het land versnellen, evenals de opgekropte Chinese vraag naar koper. De grondstoffenprijzen zijn sterk gestegen sinds december 2022, toen China plannen aankondigde om een hele reeks Covid-maatregelen op te heffen. “De tijd van overaanbod is weldra voorbij. Het tekort aan koper op de markt kan tussen 2024 en 2025 steeds groter worden”, voegde Teng eraan toe. Hij voorspelt dat tegen die tijd de koperprijzen zouden kunnen verdubbelen.

Probleem koperlevering door EV’s

Niet iedereen is echter even enthousiast over het China-verhaal. Timna Tanners van Wolfe Research zei dat ze geen enorme stijging van de consumptie van koper verwacht nu China weer tot leven komt. “De Chinese koperconsumptie is in 2022 niet echt vertraagd. Fabrieken draaiden nog, de overheidsstimulansen hielden het boeltje overeind door onder andere infrastructuurwerken”, legde ze uit. Ze voegde er echter aan toe dat het bredere elektrificatiefenomeen waarschijnlijk een grotere fundamentele drijfveer zal blijken te zijn voor de vraag naar koper dan het China-verhaal.

“Je kunt elektrische voertuigen niet zien vertrekken voordat je de oplaadinfrastructuur hebt, en de elektrificatie die daarvoor nodig is, vereist eigenlijk veel meer koper. Het verhaal van China is daartegenover slechts klein bier.” Koper speelt een grote rol in aan elektriciteit gerelateerde technologieën en bij uitbreiding van de energietransitie.

De verkoop van elektrische auto’s is in 2021 meer dan verdubbeld om het totale aantal elektrische auto’s in de wereld op ongeveer 16,5 miljoen te brengen, aldus het Internationaal Energieagentschap. Die verkopen zijn vorig jaar verder aangezwengeld en zullen ook in 2023 en daarna blijven aantrekken. Dat betekent dat het ecosysteem voor het opladen van elektrische voertuigen moet worden opgevoerd. Met een grote vraag naar koper tot gevolg.

“Er is een probleem op langere termijn rond de levering van koper voor de energietransitie, omdat de groei in zowel de auto- als de transmissie enorm zal zijn. De omvang daarvan kan momenteel zelfs moeilijk ingeschat kunnen worden”, zei Wood Mackenzie’s Griffin.

Mogelijkheden voor vergroten koperaanbod

We zien drie mogelijkheden om het aanbod te vergroten:

 1. Nieuwe mijnen of grote uitbreiding van bestaande mijnen
 2. Hogere capaciteitsbenutting – dat wil zeggen, toenemende output als percentage van de totale capaciteit van een mijn
 3. De “bovengrondse mijn”-recycling – het extraheren van koper uit afgedankte batterijen, oude bedrading en andere apparatuur

Theoretisch zou aan de toekomstige vraag kunnen worden voldaan door drie “eerstelijns” mijnen te openen, die elk 300.000 ton koper per jaar produceren gedurende de komende 29 jaar. Dat zou een monumentale en belastende operatie zijn, historisch zonder enig precedent zijn en meer dan $ 500 miljard kosten in dollars aan investeringen.

Trends bij koper aandelen

De vraag naar koper zal dus waarschijnlijk in versneld tempo stijgen, omdat het een cruciaal element is in de energietransitie omdat het metaal wordt gebruikt in elektrische voertuigen, laadstations, windturbines en zonnepanelen. De prijs van koper wordt daarnaast grotendeels beïnvloed door de gezondheid van de wereldeconomie.

Dit komt door de wijdverbreide toepassingen van koper in alle sectoren van de economie, zoals vermeld, en ook in de bouw, fabrieksapparatuur en elektronica. Het basismetaal wordt gezien als een betrouwbare voorlopende indicator. Een stijgende marktprijs duidt op een sterke economische gezondheid, terwijl een daling het tegenovergestelde suggereert.

Nadat de koperprijs in maart 2022, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen en kopertekorten ontstonden, boven $ 10.000 per ton was gestegen, gingen de koperprijs in de tweede helft van het jaar, toen de angst voor een wereldwijde recessie de kop opstak, in de tegenovergestelde richting. Om vervolgens in het eerste kwart van 2023 te stabiliseren. In afwachting van een nieuwe stijging.

Risico’s van beleggen in koper aandelen

Enkele risicofactoren waarmee u rekening moet houden wanneer u overweegt in koper aandelen te beleggen, zijn de algemene neiging van grondstoffenprijzen om veel volatieler te zijn dan traditionele aandelenprijzen en de milieurisico’s van koperwinning.

Een groeiende aandacht voor duurzaamheid kan kopermijnbedrijven ertoe dwingen duurdere methoden te gebruiken om het metaal te winnen en zou kunnen bijdragen aan het wereldwijde aanbodtekort. In 2020 bijvoorbeeld kreeg de Anglo-Australische kopermijnbouwer Rio Tinto Plc (RIO) een klap uitgedeeld van de kant van de investeerders vanwege een falen op het gebied van milieu, sociale zaken en corporate governance (ESG).

Hoe heeft de sector in 2022 op de beurs gepresteerd? Koper aandelen als groep, vertegenwoordigd door de benchmark Global X Copper Miners ETF (COPX), daalden het afgelopen jaar met 9%, vergeleken met de daling van de Russell 1000 Index met 4%.

De koperprijs kende dramatische schommelingen in 2022 en steeg naar een recordhoogte na de Russische invasie van Oekraïne in februari, voordat die prijs in juli met 35% kelderde. Beleggers in koper aandelen moeten dus tegen een stootje bestand zijn.

Beste koper aandelen voor 2023

Voor wie zich wilt wagen aan de lucratieve kansen van beleggen in koper, vindt hieronder een lijst met de 14 beste koper aandelen voor 2023:

 1. BHP Group (NYSE:BHP)
 2. Freeport McMoran (NYSE:FCX)
 3. Teck Resources (NYSE: TECK)
 4. Southern Copper Corp. (NYSE: SCCO)
 5. Rio Tinto (NYSE: RIO)
 6. Glencore (GLEN.L)
 7. First Quantum Minerals (FM.TO)
 8. Boliden AB (BOL.ST)
 9. OZ Minerals (OZL.AX)
 10. Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF)
 11. Copper Mountain Mining Corporation (CMMC.TO)
 12. Ero Copper Corp. (NYSE: ERO)
 13. Capstone Copper Corp. (CS:TO)
 14. Solaris Resources (SLS:TO)

1. BHP Group (NYSE:BHP)

BHP Group (NYSE:BHP) staat op de zeventiende plaats op de lijst van de meest winstgevende aandelen van de afgelopen 20 jaar. Het nettoresultaat van het bedrijf voor het boekjaar 2022 bedroeg $ 30,90 miljard. Op 31 december was Two Sigma Advisors de grootste investeerder in BHP Group (NYSE:BHP) en heeft het een positie in het bedrijf ter waarde van $ 46,9 miljoen bekendgemaakt.

BHP Group Ltd zei dat het zich blijft inzetten voor de groei van zijn portfolio van koper- en nikkelprojecten, maar niet geïnteresseerd is in de lithiummarkt, die volgens een woordvoerder van het bedrijf goed bevoorraad is. Er was een tijdje speculatie dat het bedrijf zwaar zou inzetten op lithium.

De opmerkingen van de woordvoerder weerspiegelen de uitspraken die ’s werelds grootste mijnbouwbedrijf in 2022 al deed. Ze werden gedaan nadat de lithiumprijzen fors zijn gedaald te midden van bezorgdheid over de vraag. Analisten verwachten dat de lithiumprijzen in 2023 in totaal met 25% zullen dalen, grotendeels als gevolg van een verwachte vertraging van de Chinese markt voor elektrische voertuigen naarmate de overheidssubsidies afnemen.

“We zien de vraag-aanbodvergelijking van lithium nog steeds niet zo fundamenteel als die voor koper en nikkel”, vertelde Sonia Scarselli van BHP Xlpor, de bedrijfsdivisie die investeert in junior mijnbouwbedrijven, aan Reuters naar aanleiding van de Prospectors and Developers. Mijnbouwconferentie van de Association of Canada (PDAC) in Toronto. Of met andere woorden: BHP blijft op de eerste plaats gefocust op andere metalen, zoals dus ook koper. Hierdoor is het een interessante overweging wanneer u wilt beleggen in koper.

2. Freeport McMoran (NYSE: FCX)

Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) is een bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen zoals koper, goud, kobalt, olie, gas en andere mineralen exploiteert. Als toonaangevende koperproducent heeft Freeport-McMoRan de afgelopen jaren de beleggers meegenomen op een turbulente rit.

Een onverstandig uitstapje naar de olie- en gassector in 2013 leidde ertoe dat het aandeel meer dan 50% van zijn waarde verloor. Het bedrijf heeft echter zijn aandacht weer op koper gericht en heeft zich vervolgens gevestigd als de topproducent in de niche. Ook heeft het bedrijf in de loop der jaren substantiële bijdragen geleverd aan de lucratieve goud- en molybdeenmarkten.

Ondanks een uitdagende markt, heeft het FCX-aandeel de afgelopen drie jaar sterk gepresteerd, de koers is met meer dan 300% gestegen. Bovendien is de activiteit van de hedgefondsen in het aandeel opmerkelijk consistent gebleven in de afgelopen negen kwartalen, een bewijs van de kwaliteit van het aandeel. De managers van de hedgefondsen blijven dus geloven in het aandeel.

3. Teck Resources (NYSE: TECK)

Teck Resources Limited (NYSE: TECK), gevestigd in Vancouver, Canada, is een gediversifieerd grondstoffenbedrijf dat zich toelegt op mijnbouw en de ontwikkeling van grondstoffen, met dochters die zich richten op de staalproductie van steenkool, koper, zink en energie. En dus ook koper.

De belangrijkste producten van Teck Resources zijn onder meer steenkool voor de staalproductie; koperconcentraten en geraffineerde koperkathodes; geraffineerd zink en zinkconcentraten; energieproducten, zoals bitumen; en loodconcentraten. Het produceert ook molybdeen, goud, zilver, germanium, indium, kwik en cadmium, evenals chemicaliën, industriële producten en kunstmest. Het bedrijf heeft ook belangen in oliezandprojecten.

Teck Resources heeft een indrukwekkend historisch groeipercentage op lange termijn van 21,3%. Dit maakt beleggen in koper via dit aandeel een goede overweging.

4. Southern Copper Corp. (NYSE: SCCO)

Southern Copper (NYSE: SCCO) exploiteert kopermijnen en metallurgische faciliteiten in Mexico en Peru, evenals exploratieprojecten in Argentinië, Chili en Ecuador. Het nettoresultaat van Southern Copper steeg met 8% in het laatste kwartaal van 2022, gedreven door een stijging van het verkoopvolume van zink met 38%.

Het bedrijf heeft de grootste koperreserves in de branche en exploiteert activa van wereldklasse in landen met een hoge investeringsgraad, zoals Mexico en Peru. De constante focus op het verhogen van de productie tegen lage kosten is lovenswaardig.

SCCO verwacht dat de koperproductie in 2023 circa 926.000 ton zal bereiken, waarbij de Peruaanse productie weer op schema zou moeten komen (zie boven) en met nieuwe productie in Pilares, El Pilar en Buenavista. Het kapitaalinvesteringsprogramma van het bedrijf voor dit decennium bedraagt meer dan $ 15 miljard en omvat investeringen in de projecten Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar en El Arco in Mexico en in de projecten Tia Maria, Los Chancas en Michiquillay in Peru.

Het bedrijf hoopt te kunnen profiteren van zijn inspanningen om te groeien in Peru, aangezien dat land momenteel de op een na grootste producent van koper ter wereld is en 13% van de koperreserves ter wereld in handen heeft. Bij Southern hoopt men dan ook dat de problemen in Peru snel achter de rug zullen zijn.

5. Rio Tinto (NYSE:RIO)

Rio Tinto (NYSE:RIO) is een van de grootste namen in de metaal- en mijnbouwsector. Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd door een gestage uitbreiding van zijn activiteiten en het toevoegen van waarde voor zijn aandeelhouders.

Misschien wel het meest aantrekkelijke element van het bedrijf is de brede voetafdruk. Rio Tinto zit met andere woorden niet voor één gat gevangen en is van zo niet alle toch van veel markten thuis. Met een focus op koper, lithium en andere krachtige basismetalen, blijven de vooruitzichten voor de komende jaren overwegend positief.

Er zal veel vraag blijven naar deze metalen in het kader van de opmars naar groene energie. Zo wordt het waarschijnlijk de komende 15 jaar de grootste leverancier van lithium in Europa. Maar koper blijft hoe dan ook belangrijk voor Rio Tinto.

Het sloot het jaar 2022 af met een enorme $ 7,4 miljard aan vrije kasstromen, en keerde meer dan $ 10,7 miljard van zijn contanten terug als dividend aan zijn aandeelhouders. Met de waarschijnlijke vraagexplosie met de heropening van China en een gespannen balans tussen vraag en aanbod, mag worden verwacht dat het bedrijf snel zal blijven groeien. Houd dit koper aandeel dus in de gaten.

6. Glencore (GLEN.L)

Mijnbouw-, olie- en metaalgigant Glencore (GLEN.L) boekte in 2022 recordwinsten dankzij de stijgende vraag naar energieproducten en keerde meer dan $ 7 miljard aan de aandeelhouders uit. Het in Baar, Zwitserland gevestigde bedrijf zei dat de zaken zich herstelden van de dieptepunten opgetekend tijdens de coronaviruspandemie en nadat een piek in de vraag naar olie en aardgas werd veroorzaakt nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

De nettowinst steeg vorig jaar met bijna 250% tot $ 17,32 miljard, zei Glencore. De omzet steeg met 26% tot $ 255,98 miljard. Dankzij de sterke stijging van de free cash flow verkleinde de nettoschuld van Glencore tot $ 100 miljoen. CEO Gary Nagle gelooft naast de energietransitie ook in het China-verhaal.

“De heropening van China, samen met een voortdurende wereldwijde focus op energiezekerheid, maar ook decarbonisatie en elektrificatie, betekent echter dat de vraag naar veel van onze grondstoffen waarschijnlijk gezond zal blijven. Terwijl de aanbodbeperkingen aanhouden en de voorraden relatief laag blijven”, zei Nagle.

Glencore zou ook kunnen profiteren van de Amerikaanse wetgeving die nieuwe uitgaven richt op technologie die bedoeld is om de koolstofemissies te verminderen en tevens van een plan van de Europese Unie om een groener beleid te bevorderen. Beleggen in koper zou dus via dit bedrijf kunnen.

7. First Quantum Minerals (FM.TO)

First Quantum Minerals (FM.TO) heeft de wind in de zeilen. De focus op operationele verbeteringen heeft geresulteerd in een sterk gestegen productie in de Cobre Panama en Sentinel mijnen in het laatste kwartaal van 2022. Het bedrijf heeft onlangs een langetermijncontract voor hernieuwbare energie getekend voor het CP100 Expansion-project in Cobre Panama, waardoor de totale energiemix in de mijn eind 2023 zal verschuiven naar ongeveer 20% hernieuwbaar.

First Quantum Minerals, met hoofdkantoor in Toronto, Canada, is een wereldwijd mijnbouwbedrijf dat voornamelijk koper produceert, met secundaire productie in goud, nikkel, zink en kobalt. De consensusschatting voor het boekjaar 2023 bedraagt $ 1,39 per aandeel. De vooruitzichten van de analisten gaan uit van een groei op jaarbasis van 36%.

8. Boliden AB (BOL.ST)

Boliden AB (BOL.ST) houdt zich bezig met de exploratie, winning en verwerking van basismetalen en edele metalen in Zweden, andere Scandinavische regio’s, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Business Area Mines en Business Area Smelters.

Boliden is een metaalbedrijf met focus op duurzame ontwikkeling. De roots zijn Scandinavisch, de markt echter wereldwijd. De kerncompetentie ligt op het gebied van exploratie, mijnbouw, smelten en metaalrecycling. Boliden heeft ongeveer 6.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer SEK 85 miljard. Het aandeel is genoteerd in het Large Cap-segment op NASDAQ OMX Stockholm.

9. OZ Minerals (OZL.AX)

BHP Group is in december 2022 akkoord gegaan om dit bedrijf over te nemen voor een contante prijs van A $ 28,25 ($ 18,67) per aandeel. Dit brengt de mijngigant een stap dichter bij het sluiten van zijn grootste acquisitie in het decennium. Deze overname zou haar blootstelling aan toekomstgerichte grondstoffen aanzienlijk vergroten en tegelijk aantrekkelijke synergieën opleveren. De transactie zou in de loop van 2023 volledig afgerond worden.

OZ Minerals heeft een hoogwaardige portefeuille van koper- en nikkelactiva, gelegen in een Tier-1-mijnjurisdictie met een lange levensduur van de mijnen en kostenpositionering in het eerste kwartiel. BHP deed op 7 augustus 2022 zijn eerste bod om 100% van het geplaatste aandelenkapitaal in OZ Minerals Limited te verwerven voor A $ 25 per aandeel. De raad van bestuur van OZ Minerals had het bod vervolgens afgewezen omdat het bod het bedrijf onderwaardeerde en niet in het beste belang was van aandeelhouders.

Op 18 november verhoogde BHP zijn biedprijs daarom tot A$ 28,25 per aandeel, wat een premie van 49,3% vertegenwoordigde ten opzichte van de slotkoers van OZ Minerals op 5 augustus 2022; de laatste handelsdag voorafgaand aan het oorspronkelijke voorstel van BHP. Dit bod werd aanvaard.

10. Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF)

Dit is een mijnbouwbedrijf gevestigd op het vasteland van China, met de grootste bewezen reserves aan koper en goud van het land. In 2022 was het op vier na grootste koper producerende bedrijf in de wereld met een productie van 216 kiloton koper.

Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF) boekte in 2022 naast koper ook aanzienlijke vooruitgang in de goudexploratie. Het bedrijf kocht een belang van 95% in de Rosebel Gold Mines-eenheid in het noordoosten van Suriname van IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG). De deal zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond voor $ 401 miljoen. Beleggen in koper via dit bedrijf is daarom een interessante overweging.

11. Copper Mountain Mining Corporation (CMMC.TO)

Het paradepaardje van Copper Mountain is de Copper Mountain Mine, die voor 75% eigendom is, in het zuiden van British Columbia nabij de stad Princeton. De Copper Mountain Mine produceert momenteel gemiddeld ongeveer 100 miljoen pond koperequivalent per jaar. Copper Mountain wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange onder het symbool “CMMC” en de Australian Stock Exchange onder het symbool “C6C. Een koper aandeel om in de gaten te houden.

12. Ero Copper Corp. (NYSE: ERO)

Ero Copper is een snelgroeiende, zuivere koperproducent met hoge marges, met vestigingen in Brazilië en met het hoofdkantoor in Vancouver, B.C. Het belangrijkste actief van het bedrijf is een belang van 99,6% in het Braziliaanse kopermijnbedrijf Mineração Caraíba S.A., dat voor 100% eigenaar is van de Caraíba Operations van het bedrijf (voorheen bekend als het MCSA Mining Complex). De aandelen van het bedrijf worden openbaar verhandeld op de Toronto Stock Exchange en de New York Stock Exchange onder het symbool “ERO”.

13. Capstone Copper Corp. (CS:TO)

Capstone Copper Corp. is een op Amerika gericht kopermijnbedrijf met hoofdkantoor in Vancouver, Canada. Het bezit en exploiteert de kopermijn Pinto Valley in Arizona, VS, de koper-zilvermijn Cozamin in Zacatecas, Mexico, de koper-zilvermijn Mantos Blancos in de regio Antofagasta, Chili en bezit tenslotte 70% van de kopermijn van Mantoverde goudmijn, gelegen in de regio Atacama, Chili.

14. Solaris Resources (SLS:TO)

Solaris is een multi-asset exploratiebedrijf, dat een portefeuille van koper- en goudactiva in Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelt, met als primaire focus een grootschalige hulpbron van wereldklasse met uitbreidings- en ontdekkingspotentieel bij het Warintza-project in Ecuador. Het bedrijf beschikt over aanzienlijke hefboomwerking om de inkomsten uit de koperwinning te verhogen via zijn belang van 60% in het La Verde joint venture-project met een dochteronderneming van Teck Resources in Mexico.

Tot slot

Niet alle koper aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN KOPER?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in koper aandelen,
die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Investeren in startups: wel of niet verstandig?

Investeren in startups biedt een unieke kans om innovatieve ideeën en jonge bedrijven te helpen financieren, maar het kan ook een riskante onderneming zijn. Het is een situatie waarin het investeren van kapitaal in ruil voor aandelen het bedrijf kan helpen groeien en beide partijen ten goede kan komen. Voor durfkapitalisten is gedetailleerd onderzoek van de beoogde sector essentieel om de marktkansen en het potentiële rendement op de investering te begrijpen. Lees in dit artikel meer over startups, tips voor het investeren in startups en de voor- en nadelen ervan.

Wat is een startup?

Een startup is een jong bedrijf dat snel wil groeien en daarmee disruptie creëert in de markt. Het draait bij een startup om de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten die inspelen op een behoefte in de markt en deze vervolgens op een innovatieve manier aanbieden. Een startup is niet alleen gericht op het maken van winst, maar ook op het vinden van nieuwe manieren om succesvol te worden. Een zakelijke benadering houdt dan ook in dat er veel aandacht besteed wordt aan de toekomstvisie van het bedrijf, het businessmodel en de samenwerking met partners.

Het gaat bij deze jonge bedrijven meestal om een klein team van oprichters die hun eigen middelen in de onderneming investeren en hard werken om het bedrijf te promoten. Een startup kan verwijzen naar elk type bedrijf, van technologiebedrijven tot dienstverlenende bedrijven, en elke bedrijfsgrootte, van een kleine onderneming tot een onderneming. Om succes te boeken, is het van belang dat een startup op een efficiënte en effectieve manier gebruik maakt van zijn middelen en zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden.

Financiering van startups

Startups worden vaak op verschillende manieren gefinancierd, meestal door durfkapitalisten en investeerders. Andere veel voorkomende financieringsbronnen zijn bijvoorbeeld subsidies, leningen of het gebruik van crowdfunding.

Durfkapitalisten

Durfkapitalisten investeren grotere bedragen in startups in ruil voor aandelen, en in de hoop op rendement van hun investering.

Business angels

Business angels investeren hun eigen geld in startups die volgens hen succesvol zullen zijn, ook meestal in ruil voor aandelen.

Subsidies

Overheidsinstellingen kunnen subsidies aanbieden aan in aanmerking komende starters om sneller toegang te krijgen tot kapitaal en middelen.

Leningen

Door de overheid gesteunde leningen zijn een andere goedkope optie voor veel startende bedrijven, maar vereisen wel bepaalde criteria om in aanmerking te komen voor financiering.

Crowdfunding

Crowdfunding is een opkomende methode om kapitaal aan te trekken, waarbij bedrijfseigenaren online campagnes kunnen opzetten met als doel individuele contribuanten te bereiken om kleine bedragen in het bedrijf te investeren – meestal online vanaf elke plek ter wereld.

Succes van startups

Startups hebben een enorme indruk gemaakt op de wereldwijde bedrijfssfeer in de afgelopen jaren. Het aantal startups dat opgericht wordt is de afgelopen jaren gestegen en veel van deze nieuwe bedrijven hebben zich bewezen als succesvolle, innovatieve ondernemingen. Hoewel veel startups met veelbelovend werk kunnen volhouden, mislukt helaas ook een groot aantal binnen hun eerste jaar. Uit gegevens uit 2016 blijkt dat ongeveer 20% van de startups binnen hun eerste jaar failliet gaat.  Veel van hen proberen hun successen te verdubbelen door middel van marketing en publiciteit, maar het kan moeilijk zijn om hun doelstellingen te behalen in zo’n competitief landschap.

Factoren voor succes

Het starten van een bedrijf kan een uitdagende maar langdurige onderneming zijn. Succesvolle startups delen bepaalde kenmerken die hebben bijgedragen aan hun groei en voortdurende succes. Een van de belangrijkste factoren is het vermogen om de behoeften van de klant te begrijpen en daarop in te spelen. Een gebrek aan ideeën voor een product of dienst die daadwerkelijk een probleem oplossen in de markt kan leiden tot mislukking.

Een andere belangrijke factor is het vermogen om de juiste mensen aan te trekken en de juiste bedrijfscultuur te creëren. Het is belangrijk om talentvolle medewerkers aan te trekken die in lijn zijn met de bedrijfsvoering en die kunnen helpen de doelstellingen te bereiken. Ook spelen financiële middelen en marketing vaardigheden een grote rol om een startup tot een succes te maken.

De kans op succes van startups varieert dus afhankelijk van verschillende factoren. Het bereiken van succes vergt doorgaans toewijding en hard werken – vaak met meerdere investeringsrondes voor bedrijfsuitbreiding. Maar als vastberaden oprichters samenwerken met betrouwbare adviseurs en investeringsbedrijven, zijn de beloningen groot als alle stukjes goed samenkomen.

Succesvolle startups in Nederland

In de afgelopen jaren heeft Nederland een opvallende toename gezien in het aantal succesvolle startups. Dit komt mede door de beschikbaarheid van slimme en innovatieve ondernemers die een voorkeur hebben voor het opzetten van kleinschalige, maar groeiende bedrijven. Tevens ondersteunen de Nederlandse regering en investeerders actief in de ontwikkeling van deze bedrijven, waarmee ze een bloeiende startupcultuur bevorderen. Het is duidelijk dat deze trend zich voortzet en de toekomst van de Nederlandse economie positief beïnvloedt. Investeren in startups kan hierdoor een interessante overweging zijn.

Voorbeelden van succesvolle startups

In Nederland zijn er verschillende succesvolle startups die de aandacht hebben getrokken van de zakelijke wereld. Een goed voorbeeld is Adyen, een bedrijf dat zich richt op online betalingen en inmiddels is uitgegroeid tot een multinationale onderneming met vestigingen in verschillende continenten. Ook Booking.com wordt vaak genoemd als een succesverhaal. Het bedrijf begon als een kleine Nederlandse startup en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste online reisbureaus ter wereld. Andere succesvolle Nederlandse startups zijn Thuisbezorgd.nl, TomTom en WeTransfer. Deze bedrijven hebben allemaal bewezen dat Nederland een vruchtbare bodem is voor het investeren in startups, en dat creatieve ideeën en ondernemerschap tot grote successen kunnen leiden.

Voordelen van investeren in startups

Het investeren in startups kan diverse voordelen bieden. Allereerst is het potentieel hoog rendement een belangrijke drijfveer om te investeren in dit soort bedrijven. Startups hebben vaak ideeën die disruptief kunnen werken in de markt, waardoor er groot groeipotentieel is. Bovendien is het vaak mogelijk om al in een vroeg stadium in te stappen, wat het potentiële rendement vergroot.

Daarnaast kan het investeren in startups een manier zijn om bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen en nieuwe technologieën. Hierdoor spelen investeerders een belangrijke rol bij het stimuleren van economische groei. Als investeerder moet men echter bewust zijn van de hoge risico’s die gepaard gaan met startups, en goed nadenken over de potentiële impact op hun portefeuille.

Risico’s van investeren in startups

Hoewel investeren in startups grote mogelijkheden biedt voor financiële winst, zijn er ook verhoogde risico’s verbonden aan het investeren in deze startende bedrijven. Zo kan het gebeuren dat de startup failliet gaat of dat de investeerder zijn inleg kwijtraakt. Veel startups mislukken door een gebrek aan middelen of omdat ze hun cashflow niet goed kunnen beheren.

Daarnaast kunnen startups te maken krijgen met technische of logistieke problemen, slechte besluitvorming of veranderingen in de markt. Jonge bedrijven hebben doorgaans beperkte middelen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor marktkrachten. Bovendien is investeren in een startup vaak zeer speculatief en onvoorspelbaar. Daarom vereist investeren in startups het nemen van berekende risico’s en de juiste financiële instelling om dat te doen.

Tips voor investeren in startups

5 belangrijke tips voor het succesvol investeren in startups zijn:

 1. Begrijp de risico’s van investeren in startups
 2. Onderzoek verschillende bedrijven en hun bedrijfsmodellen
 3. Diversifieer uw portefeuille
 4. Creëer een solide exit-strategie
 5. Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen

1. Begrijp de risico’s van investeren in startups

Als het gaat om investeren in startups, is het belangrijk om de risico’s te begrijpen. Men moet zich bewust zijn van het gebrek aan liquiditeit, omdat het kopen en verkopen van aandelen in startups moeilijk kan zijn en soms zelfs onmogelijk. Eveneens moet men rekening houden met het hoge percentage mislukkingen bij startups. Het is essentieel om een grondige analyse van een startup te maken voordat er investeringen gedaan worden, om zo de risico’s te beperken.

2. Onderzoek verschillende bedrijven en hun bedrijfsmodellen

Daarnaast is het voor investeren in startups belangrijk om onderzoek te doen. Onderzoek naar het bedrijfsmodel van een bedrijf en inzicht in de markt zijn van het grootste belang. Blindelings investeren kan desastreus zijn voor de portefeuille van een investeerder. Men moet de tijd nemen om de sector te begrijpen, de financiële overzichten van het bedrijf te beoordelen en zijn potentieel te controleren. Inzicht in de markt, de concurrentie en de groeiplannen van een bedrijf kan de sleutel zijn tot het succesvol investeren in startups.

3. Diversifieer uw portefeuille

Diversificatie van de portefeuille is altijd belangrijk, vooral bij het investeren in startups. Door investeringen te spreiden over een reeks verschillende bedrijven, vermindert het totale risico. Investeren in een mix van vroege-startende en late starters kan ook gunstig zijn. Bovendien kan beleggen in verschillende sectoren met verschillende trends daarin de blootstelling aan één bepaalde sector die een neergang kan doormaken, beperken.

4. Creëer een solide exit-strategie

Het is essentieel om een exit-strategie te hebben voordat men in startups investeert. Weten wanneer men zich uit een slechte investering moet terugtrekken en zijn verliezen moet minimaliseren, is de sleutel tot het succesvol investeren in startups. Investeerders moeten zich daarom bewust zijn van de risico’s van startups en realistische verwachtingen stellen voor het rendement op hun investeringen.

5. Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen

Tot slot vereist investeren in startups geld. Investeerders moeten altijd onthouden om alleen te investeren wat ze zich kunnen veroorloven te verliezen. Financieel overdrijven is een recept voor een ramp en men moet nooit meer riskeren dan men bereid is te verliezen. Een investeerder moet zich daarom bewust zijn van de risico’s en een back-up plan hebben voor het geval de investering faalt.

Conclusie

Kortom, investeren in startups kan riskant zijn, maar ook grote kansen bieden. Met de juiste strategieën, onderzoek en begrip van de markt kunnen investeringen in deze jonge bedrijven een lucratieve onderneming zijn. Het is echter belangrijk te onthouden dat investeren in startups vereist dat men berekende risico’s neemt en alleen investeert in wat men zich kan veroorloven om te verliezen. De tijd nemen om verschillende bedrijven en hun bedrijfsmodellen te onderzoeken is de sleutel tot succes. Met een grondig begrip van de risico’s kan een investeerder weloverwogen beslissingen nemen die hopelijk kunnen leiden tot winstgevende rendementen.

MEER WETEN OVER SUCCESVOL INVESTEREN?

Investeren in startups vereist onderzoek, toewijding en deskundigheid. Lees ons e-book
over 10 gewoontes die succesvolle investeerders gemeen hebben.

Beleggen in defensie: de 26 beste defensie aandelen voor 2023

Defensie aandelen staan in de belangstelling op de beurs. De uitgaven voor defensie gaan fors omhoog. De Russische inval in Oekraïne was een game changer voor defensie aandelen. Ook de financiële wereld werd op zijn kop gezet. Dat vertaalde zich onder andere in een forse koersstijging bij aandelen die iets met defensie te maken hebben.

Het staat in ieder geval als een paal boven water dat een ‘normalisering’ van de situatie richting het pre-oorlogsscenario onwaarschijnlijk is. Het wederzijds vertrouwen is weg. We weten allemaal dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt. Hoog tijd om naar defensie aandelen te kijken. Hieronder vindt u een lijstje met aandelen die interessant zijn voor 2023 wanneer u wilt beleggen in defensie. Maar eerst een verdieping op de sector zelf.

Waarom beleggen in defensie?

Defensie-uitgaven omhoog

De Verenigde Staten en Europa zullen de komende maanden de militaire uitgaven verhogen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Duitsland heeft al een verhoging van de defensie-uitgaven van $ 112 miljard aangekondigd. Het Pentagon, de regering van de Amerikaanse president Biden, zal verzoeken om het defensiebudget te verhogen tot $ 773 miljard voor 2023. Dat is een stijging van 4,4% ten opzichte van de begroting voor 2022 en meer dan 8% vergeleken met aanvankelijke verzoeken. Als gevolg hiervan zijn defensie aandelen op de aandelenmarkt gestegen.

Hoewel de VS en de EU tot dusverre ‘boots on the ground’ hebben uitgesloten, is er veel militaire hulp beloofd. De wapens die voor verzetsinspanningen in Kiev worden gestuurd, zijn onder meer Javelin-antitankraketten en Stinger-luchtafweerraketten, vervaardigd door vooraanstaande defensie bedrijven in de VS. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) versterkt ook de militaire aanwezigheid in landen in de buurt van Oekraïne. Zelfs Japan zal waarschijnlijk voor het eerst in bijna zes decennia de militaire uitgaven verhogen. Kortom, beleggen in defensie is ‘hot’.

Koers defensie aandelen gestegen

 • Raytheon Technologies heeft zijn aandelenkoers met meer dan 10% zien stijgen in de eerste dagen sinds de invasie begon. Deze Amerikaanse defensiegigant is de maker van de Stinger grond-luchtraket. Duitsland heeft beloofd die te leveren aan de Oekraïense strijdkrachten.
 • Lockheed Martin, de maker van de F-35 straaljager, kreeg op de beurs ook een oppoetsbeurt. Het bedrijf is samen met Raytheon de fabrikant van het Patriot-raketafweersysteem. Dat systeem zal worden ingezet bij de NAVO-gevechtsgroep in Slowakije.
 • Northrop Grumman, toonaangevende fabrikant van aanvals- en bewakingsdrones, was eveneens een winnaar sinds het begin van het Oekraïense conflict. Huntington Ingalls Industries, de grootste Amerikaanse militaire scheepsbouwer, idem dito. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Buiten de VS hebben het Britse BAE Systems, de grootste defensie-aannemer in Europa, het Duitse Rheinmetall, het Franse Thales en het Italiaanse Leonardo allemaal hun aandelenkoersen fors zien stijgen. De sprong in defensieaandelen kwam er, nadat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat de defensie-uitgaven in de grootste economie van Europa zullen worden verhoogd. Die gaan naar 2% van het bruto binnenlands product. Komende van naar schatting 1,5% in 2021.

Hoewel de VS en hun bondgenoten niet hebben ingegrepen in het conflict op de grond, hebben ze wel wapens en financiële steun geleverd. Duitsland verklaarde meteen na het uitbreken van de oorlog dat het Oekraïne zou voorzien van 1.000 antitankwapens en 500 Stinger grond-luchtraketten.

“Als Duitsland druk voelt om zijn militaire en defensiesystemen op deze manier te versterken, zullen andere landen waarschijnlijk volgen”, zei Investor Place in een notitie. “Dit betekent dat bedrijven die militaire technologie en wapens produceren de komende maanden waarschijnlijk een aanzienlijke piek in de vraag zullen zien. Wall Street zal de defensieaandelen nauwlettend in de gaten houden terwijl de industrie zich voorbereidt op een hausse.”

Visie van defensieanalisten

Maar defensieanalisten hebben ook hun bezorgdheid geuit over het feit dat sommige bedrijven, waaronder Raytheon, ook leveren aan Russische vliegtuigbouwers voor civiel gebruik. In een toespraak zei Joe Biden dat de acties van zijn regering en die van de bondgenoten duidelijk gericht zijn. Het is de bedoeling om meer dan de helft van de Russische import af te snijden. Kwestie van een slag toe brengen aan het vermogen om door te gaan met het moderniseren van hun leger.

Dat komt terwijl defensie-aannemers uitkijken naar tekenen dat het Pentagon het Congres om aanvullende financiering zal vragen. Dat is om de hogere kosten verbonden aan het conflict te betalen. Die kosten behelzen onder andere de inzet van 7.000 Amerikaanse troepen naar Europa. Maar ook de kosten van extra surveillancevluchten.

De acties van Rusland in Oekraïne hebben de argumenten voor hogere Amerikaanse defensie-uitgaven doen hernieuwen en ik denk dat we deze waarschijnlijk meer zullen zien groeien dan eerder werd verwacht.” Zo verklaarde Todd Harrison, directeur defensiebegrotingsanalyse bij het Centrum voor Strategische en Internationale Studies.

Het congres zal een budget van het ministerie van Defensie (DoD) van $ 740 miljard voor 2022-2023 goedkeuren. De DoD is bezig de focus te verleggen naar de regio Azië-Pacific. Maar de Russische invasie van Oekraïne zou die richting kunnen veranderen, zei Harrison. Ik denk dat we op korte termijn meer actie zullen zien rond Rusland in Europa en slechts op langere termijn tegen China.

Cyberbeveiligingsaandelen gestegen

Hoewel het conflict gunstig is voor bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van defensie, zijn de aandelen van cyberbeveiligingssoftwarebedrijven ook gestegen. Dit vanwege de verwachtingen van hogere uitgaven aan beveiligingsgerelateerde diensten. Van de op de beurs verhandelde (ETF) fondsen die de sector volgen, is onder andere de Global X Cybersecurity ETF flink gestegen bij het uitbreken van het conflict.

Morgan Stanley schreef dat de verhoogde geopolitieke spanning een sterke rugwind zal blijven voor cyberbeveiligingsaandelen. Bedrijven die winst kunnen maken, zijn het cloudopslagbeveiligingsbedrijf Zscaler. Maar ook Crowdstrike Holdings, dat anti-ransomwarediensten op de markt brengt. Evenals Fortinet, een maker van netwerkbeveiligingssystemen. Lees hier meer over beleggen in cybersecurity.

“Elke keer dat er een nieuwe dreiging wordt aangekondigd, of er een hack- of ransomware-aanval is, is dat in feite een advertentie voor cyberbeveiliging. Bedrijven en andere organisaties worden er aan herinnerd dat ze er in moeten investeren”. Zo vertelde Hilary Frisch, analist bij ClearBridge Investments, aan Bloomberg.

Permanente verhoging defensiefinanciering

Na tientallen jaren van onderinvesteringen in de defensiesector, zou de historische beleidsverschuiving van Duitsland een nieuw uitgaventijdperk in de Europese defensiesector kunnen onthullen. Italië volgde onlangs dit voorbeeld. Andere Europese landen zullen zich de komende weken waarschijnlijk bij de inspanning aansluiten.

Ondanks terughoudendheid, niet zo lang geleden, zijn de meeste Europese NAVO-leden nu op zoek naar een permanente verhoging van de defensiefinanciering. Inderdaad, tot boven de doelstelling van 2% van het BBP. Wat de sector heel wat omzet zal opleveren en beleggen in defensie aandelen een lucratieve kans geeft.

Wat zeggen analisten over defensie aandelen?

Defensie aandelen presteren beter dan verwacht

In de periode onmiddellijk na de Russische aanval op Oekraïne presteerden defensie aandelen beter dan verwacht. De verwachting is dat een verhoogde dreigingsomgeving zou leiden tot grotere militaire uitgaven in de regio. Dit bleek juist te zijn. Duitsland zegde meteen 100 miljard euro aan extra uitgaven toe. Dat is ongeveer twee keer de jaarlijkse defensiebegroting van het land. VK en anderen deden minder specifieke toezeggingen om de uitgaven te verhogen.

Het nieuws gaf een boost aan de bestaande opleving naar lucht- en ruimtevaart- en defensieaandelen. Sensormaker Hensoldt (HAG) zag de koers exploderen. Andere op defensie gerichte namen zoals Rheinmetall (RHM), Leonardo (LDO), Thales (HO) en Chemring (CHG) bleven niet achter. “We zijn van mening dat dit de achtergrond voor de Europese defensiesector aanzienlijk verbetert, en we benadrukken Rheinmetall als de grootste begunstigde, zowel op korte als op middellange termijn.” Uit een rapport van Berenberg-analisten Ross Law en George McWhirther.

“Airbus, BAE Systems, MTU Aero Engines en Dassault Aviation zouden ook moeten profiteren van hun programma-exposure.” Berenberg ziet een potentiële meevaller voor verschillende grote defensieprojecten in de regio. Waaronder Airbus (AIR) en Dassault Aviation’s (AM) Eurodrone en FCAS zesde generatie gevechtsvliegtuigen. De Duitse kanselier Olaf Scholz brengt Lockheed Martin’s (LMT) F-35 weer in de strijd. Dit ter vervanging van het Duitse Tornado-grondaanvalsvliegtuig. De vorige Duitse regering had de F-35 uitgesloten ten gunste van Boeing’s (BA) F/A-18.

Duitsland belangrijke rol voor defensie aandelen

Jefferies-analist Chloe Lemarie verwacht dat de hogere Duitse defensie-uitgaven een belangrijke impuls zullen geven. Aangezien het land de grootste en meest concrete uitgaventoezeggingen tot nu toe heeft gedaan. Hensoldt en Rheinmetall zullen de belangrijkste begunstigden zijn vanwege hun hoge blootstelling aan de Duitse defensie, schreef ze in een rapport. Terwijl minder bekende namen zoals BAE Systems (BA) en Thales kunnen profiteren van hogere defensieuitgaven over de hele linie. Maar ook van steun die door hun eigen landen werd (en wordt) gestuurd naar Oekraïne.

Defensie aandelen in luchtvaart kwetsbaarder

De meer civiele markt is anderzijds kwetsbaarder. Aandelen met een bredere blootstelling aan de burgerluchtvaart presteerden slechter dan pure-play-defensienamen. Dit aangezien de sluiting van het luchtruim de populaire routes tussen Europa en Oost-Azië op zijn kop zette. Terwijl de EU de verkoop van vliegtuigen en reserveonderdelen aan Russische luchtvaartmaatschappijen verbood. Volgens de website van de nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot zijn Airbus-modellen goed voor 63% van de vloot.

Positieve vooruitzichten voor defensie aandelen

De analisten van Berenberg zijn van mening dat de verhoogde dreigingsomgeving opwaartse druk uitoefent op de vooruitzichten voor defensie-uitgaven voor NAVO-leden. Met name voor die landen die de jaarlijkse bestedingsdoelstelling van 2% van de alliantie niet halen. “We denken dat andere landen ertoe kunnen worden aangezet het voorbeeld van Duitsland te volgen.” Aldus nog Berenberg.

Morningstar-aandelenanalist Joachin Kotze kwam eveneens met een rapport. “Hoewel het nog vroeg is en erg moeilijk om de exacte impact van de oorlog te kwantificeren, verwachten we positieve aanpassingen aan de adviezen voor onze defensieaandelen te maken”, stelde hij. “Van de pure-play-defensienamen handelen Thales (HO), Dassault (DSY) en Leonardo (LDO) nog steeds met kortingen op onze schattingen van de reële waarde, terwijl BAE Systems met een premie handelt. Onze voorkeur gaat uit naar Thales en Dassault.”

Wat zijn de trends in de defensiesector in 2023?

De defensiesector heeft de afgelopen maanden een face lift ondergaan. Het kan dus geen kwaad om eens te kijken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in 2023 in de luchtvaart- en defensiesector (A&D), want lucht- en ruimtevaart worden vaak in één adem genoemd met defensie.

De belangrijkste evoluties in de luchtvaart- en defensiesector (A&D) in 2023 zijn gericht op flexibiliteit, productiviteit, groei en duurzaamheid. Om deze doelen te bereiken, moet de industrie zich echter volledig richten op digitalisering. Om dit in perspectief te plaatsen: willen originele elektronische fabrikanten nu en tot ver in de toekomst concurrerend blijven binnen de A&D-speeltuin, dan is digitalisering niet langer een optie – het is een vereiste.

Welkom dus in een nieuwe wereld waarin digitale vooruitgang en technische innovatie economische groei genereren, de productiviteit verhogen en onze wereldburgers en onze gedeelde omgeving helpen beschermen. Daarom volgt hier een blik op de drie belangrijkste luchtvaart- en defensiesector trends van Benchmark die zich in 2023 en daarna verder zullen ontwikkelen:

 1. Defensie en digital twinning
 2. Digitalisering van opleidingen
 3. Duurzaamheid is een sleutelbegrip

#1. Defensie en digital twinning

In de commerciële ruimte is digital twinning nauwelijks een nieuw concept. In feite bestaat het vermogen van de commerciële industrie om elektronica digitaal te verdubbelen al minstens 20 jaar, waardoor OEM’s hun producten ruim voor de productie kunnen testen, debuggen en verfijnen. Ook in de defensiesector, waar digital twinning obstakels moet overwinnen, wint het fenomeen aan kracht.

Digital twinning op het gebied van defensie werd overigens al opgenomen in de National Defense Strategy van de Verenigde Staten in 2018. Naarmate we verder evolueren, verwachten we dat de vraag naar de implementatie van digital twinning op het gebied van defensie zal toenemen naarmate meer belangrijke defensiebedrijven hun proefprojecten uitrollen met behulp van digitale tweelingstrategieën.

Wat is digital twinning?

Maar wat zijn die digitale tweelingen eigenlijk? Een digitale tweeling is een digitale weergave van een bedoeld of feitelijk fysiek product, systeem of proces (vergelijk het met een fysieke tweeling) die dient als de feitelijk niet te onderscheiden digitale tegenhanger ervan voor praktische doeleinden. Denk aan simulatie, integratie, testen, monitoring, en onderhoud.

De digitale tweeling is vanaf het uitgangspunt bedoeld geweest als het onderliggende uitgangspunt voor Product Lifecycle Management en bestaat gedurende de gehele levenscyclus, het creëren, bouwen, bedienen/ondersteunen en verwijderen van de fysieke entiteit die het vertegenwoordigt.

Aangezien informatie gedetailleerd is, wordt de representatie van de digitale tweeling bepaald door de op waarde gebaseerde use cases die zijn gemaakt om te implementeren. De digitale tweeling bestaat vaak voordat er een fysieke entiteit is. Door het gebruik van een digitale tweeling in de aanmaakfase kan de gehele levenscyclus van de beoogde entiteit worden gemodelleerd en gesimuleerd. Een digitale tweeling van een bestaande entiteit kan in real time worden gebruikt en kan regelmatig worden gesynchroniseerd met het overeenkomstige fysieke systeem.

Eerste vorm van digital twinning

Hoewel het concept eerder is ontstaan, is de eerste praktische definitie van een digitale tweeling afkomstig van de NASA in een poging om de fysieke modelsimulatie van ruimtevaartuigen in 2010 te verbeteren. Digital twins zijn het resultaat van voortdurende verbetering in het creëren van productontwerp- en engineeringactiviteiten. Producttekeningen en technische specificaties zijn geëvolueerd van handmatig tekenen naar computerondersteund tekenen / ontwerp naar modelgebaseerde systeemengineering en strikte koppeling naar signaal van de fysieke tegenhanger.

Uitdagingen van digital twinning

Uiteraard is het belangrijk dat er iemand een oogje in het zeil houdt en die taak lijkt voorbehouden voor het Amerikaanse Congres. “Congrestoezicht moet gericht zijn op het stimuleren van efficiëntie en duurzaamheid op alle niveaus van de levenscycluskosten. De industrie heeft ook de verantwoordelijkheid om de overheid te helpen deze praktijken duidelijk te waarderen. Dus handelen in plaats van modewoorden hanteren, resultaten in plaats van retoriek”, zo te lezen.

Naast een regelgeving die voor digitale tweelingen noodzakelijk is, zijn er echter nog andere verschillende uitdagingen waar de defensiesector mee wordt geconfronteerd, waaronder de voortdurende debatten over defensie-uitgaven. Misschien verwoordt RealClearDefense (RCD), een gerenommeerd nieuwscentrum voor militaire en defensieprofessionals, dit het best door te stellen dat congrestoezicht zich moet concentreren op het stimuleren van efficiëntie en duurzaamheid op alle niveaus van levenscycluskosten.

De industrie heeft ook de verantwoordelijkheid om de overheid te helpen praktijken duidelijk te waarderen in plaats van modewoorden, resultaten in plaats van retoriek. Geen woorden maar daden dus, zo zou het samengevat kunnen worden. Het Amerikaans ministerie van Defensie (DoD) moet ook organisatorische en technologische obstakels onderweg naar een effectieve defensiestrategie overwinnen. Op het basisniveau hebben digitale tweelingen gespecialiseerde sensoren nodig die hun vermogen ondersteunen om de kenmerken van zijn fysieke tegenhanger te simuleren.

En als elektriciteit het product laat functioneren, moeten deze gespecialiseerde digitale tweelingsensoren ook in staat zijn de elektriciteitscircuits van het product nauwkeurig te detecteren en weer te geven. De belangrijkste drijfveer zullen de inspanningen van de kant van defensiebedrijven zijn voor efficiëntie en kortere time-to-market programma’s. Of met andere woorden: de bedrijven uit de sector zullen in versneld tempo producten moeten leveren die kant-en-klaar bruikbaar zijn. De defensiesector moet dus een boost krijgen.

#2. Digitalisering van opleidingen

In de komende jaren zullen de gespecialiseerde robotica die worden gebruikt om soldaten te trainen alleen maar toenemen in aantal en capaciteit. Een duidelijk voorbeeld is de toepassing van robotica die geen railsysteem en de bijbehorende infrastructuur nodig heeft om doeldummy’s te bedienen. Deze geavanceerde technologie biedt realistische gevechtstrainingsmogelijkheden waarin soldaten levensechte gevechtsscenario’s en agressieve robotdoelen van mens en voertuig te zien krijgen.

Omdat de trainingsrobots niet beperkt zijn tot een railsysteem, zijn de trainingssessies niet langer zeer repetitief en daarom minder voorspelbaar, wat de paraatheid van een moderne soldaat versterkt. Van de vele geavanceerde componenten die deze trainingsrobots nodig hebben (besturingssystemen, actuatoren, voeding, enz.), zijn sensoren van bijzonder belang. Sommige sensoren fungeren niet alleen als de ogen en oren van de robot, maar regelen ook zijn tastgevoel en zijn reukgevoel. De defensiesector is zeer technologisch geworden.

Buiten de trainingsomgeving kunnen AI-gestuurde robots nu autonoom door een breed scala aan real-life gevechtsomgevingen navigeren. Deze geavanceerde robots zijn zich volledig bewust van hun omgeving en kunnen effectief met elkaar communiceren om succesvol te navigeren en complexe tactische terreinen te veroveren.

Over het algemeen helpen deze verbeteringen om risico’s te verminderen, kosten te verlagen en het succespercentage van gevechten te vergroten. Maar veel OEM’s zijn gefocust op vooruitgang in AI voor het verbeteren van training en kiezen ervoor om samen te werken met een bedrijf als Benchmark (zie hieronder meer over dit bedrijf) om de juiste soort gespecialiseerde apparatuur te krijgen. Denk daarbij aan sensoren die robuust genoeg voor een harde trainingsomgeving. Die sensoren moeten met andere woorden tegen een stootje kunnen.

#3. Duurzaamheid is een sleutelbegrip geworden

Sinds de publicatie door het Witte Huis in 2015 van het rapport “The National Security Implications of a Changing Climate” is de betrokkenheid van de federale regering bij maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid alleen maar toegenomen. Of zoals de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd J. Austin III het verwoordde: “Geen enkel land kan duurzame veiligheid vinden zonder de klimaatcrisis aan te pakken. Klimaatverandering zal de context voor militaire operaties blijven bepalen en daarom moeten we ervoor zorgen dat onze strijdkrachten klaar zijn om te reageren op toekomstige risico’s en uitgerust zijn om uitstekend te opereren, ongeacht de veranderende omstandigheden.”

In het verleden werd zelden of nooit de link gelegd tussen het klimaat en defensie, maar dat gebeurt tegenwoordig dus wel. De effecten van klimaatverandering hebben ook gevolgen voor arctische regio’s, waardoor het vermogen van de landen in die klimaatzone wordt beperkt om de nationale veiligheidsbelangen te bevorderen, verantwoord beheer van het land na te streven, lokale gemeenschappen te beschermen en internationale samenwerking te versterken.

Naarmate het elektriciteitsverbruik toeneemt, zullen ook de productie, het transport, de transmissie en de distributie van energie negatief worden beïnvloed. Nu, meer dan ooit tevoren, moeten we innovatieve, duurzame alternatieven omarmen en effectieve actieplannen uitvoeren om een energiecrisis aan te pakken. Enkele van deze veelbelovende innovaties en actieplannen voor 2023 en daarna zijn:

 • Alternatieve brandstoffen
 • Geavanceerde luchtmobiliteit (AAM)
 • Duurzame energie voor defensiefaciliteiten
 • Stedelijke luchtvoertuigen (UAV’s)

• Alternatieve brandstoffen

Duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF’s) die op grote schaal worden gebruikt en nieuwe voortstuwingstechnologieën zoals elektrisch, waterstof en hybride kunnen allemaal leiden tot – op zijn minst – levensvatbare oplossingen zonder uitstoot (zo niet uiteindelijk emissievrije oplossingen).

“Elektrische voortstuwing zou ook een potentiële emissievrije voortstuwingsoplossing kunnen zijn voor decarbonisatie op de lange termijn, met name voor korte afstandsvluchten en stedelijke luchtmobiliteit.” , zo stond te lezen in een rapport van Deloitte.

• Geavanceerde luchtmobiliteit (AAM)

Een andere groeisector die veel aandacht krijgt, is Advanced Air Mobility (AAM), volledig elektrisch, commercieel vliegverkeer. Aangezien deze gespecialiseerde vliegtuigen veel kleiner en schoner kunnen worden ontworpen dan traditionele commerciële vliegtuigen, zal de AAM-technologie de reizigers in het algemeen een meer inclusieve ervaring bieden.

• Duurzame energie voor defensiefaciliteiten

Door zijn inspanningen om effectieve partnerschappen op te bouwen en milieurechtvaardigheid op te nemen in hun recente initiatieven, geeft het Amerikaans DoD een duidelijk voorbeeld van hoe een effectieve duurzaamheidsstrategie kan worden ontwikkeld en uitgevoerd in de defensiesector.

In hun duurzaamheidsplan voor 2022 stelt de DoD een aantal indrukwekkende doelen voor, waaronder 100% koolstofvrije elektriciteit (CFE), 100% emissievrije voertuigen (ZEV), vlootverwerving evenals gebouwen, campussen en installaties met een netto nul uitstoot.

• Stedelijke luchtvoertuigen (UAV’s)

Iets heel nieuws, wat nog toekomstmuziek biedt: kleine vliegende machines die met allerlei doeleinden boven de steden vliegen. Bij vrachtvervoer bieden UAV’s een groener, veiliger en efficiënter commercieel bezorgingsalternatief voor bestelwagens op ’s werelds steeds drukker wordende wegen en snelwegen. Ook de toepassing van UAV’s voor inspectie- en bewakingsprojecten opent perspectieven.

Uitdagingen van duurzaamheid in defensiesector

Hoewel deze groeiende technologieën en initiatieven inderdaad veelbelovend zijn, brengen ze hun eigen uitdagingen met zich mee. Alleen al de kosten van bio-SAF’s kunnen oplopen tot tien keer die van conventionele vliegtuigbrandstof. Ook de acceptatie door de consument blijft een grote uitdaging, vooral op het gebied van alternatieve vliegreizen.

Met een groter bewustzijn voor duurzaamheid begint de publieke perceptie echter in verschillende regio’s langzaam maar zeker te verschuiven. A&D OEM’s moeten allemaal rekening houden met de duurzaamheidsdoelen van hun eindklanten bij het bepalen van strategieën en het ontwikkelen van nieuwe producties.

Cruciale partnerschappen in defensiesector

De echte truc om uitdagingen te overwinnen, ligt in cruciale partnerschappen met belangrijke spelers binnen de A&D-industrie. Benchmark biedt zo’n cruciaal partnerschap voor de A&D-industrie om te overwegen. Wie is Benchmark? Benchmark International is een wereldwijd M&A-bedrijf dat ondernemers creatieve, waardemaximaliserende oplossingen biedt voor het laten groeien en verlaten van hun bedrijf. Benchmark International heeft vanuit kantoren over de hele wereld meer dan $ 8,25 miljard aan transactiewaarde verwerkt in verschillende sectoren.

Met tientallen jaren M&A-ervaring hebben de transactieteams van Benchmark International ondernemers geholpen bij het bereiken van hun doelstellingen en het verzekeren van de voortdurende groei van hun bedrijf. Het bedrijf is ook uitgeroepen tot Investment Banking Firm of the Year door The M&A Advisor en de #1 Sell-side, Privately Owned M&A Advisor in the World door Pitchbook’s Global League Tables.

Geavanceerde technologieën binnen de lucht- en ruimtevaart en defensie worden steeds belangrijker, zo blijkt uit bovenstaande. Het moderniseren van de A&D-industrie en de overgang naar het tijdperk van digitalisering vereist daarom strategische partners zoals Benchmark. De technische ontwerp- en productieteams van dit bedrijf helpen innovatie te stimuleren.

Benchmark werkt samen met zijn partners om geavanceerde infrastructuren te ontwikkelen en te onderhouden die de operationele efficiëntie verhogen, de productie opvoeren, de kosten verlagen en hun inzet voor duurzaamheid ondersteunen. Benchmark werkt al geruime tijd samen met de militaire partners om gespecialiseerde platforms aan te bieden die bewaking en communicatie op het slagveld integreren. Op die manier krijgt de defensiesector van de toekomst vorm en die zal er heel anders uitzien dan die uit het verleden.

De beste defensie aandelen voor 2023

Toenemende geopolitieke risico’s hebben de defensie-industrie tot een veilige haven gemaakt tijdens de bearmarkt van 2022. De defensie-industrie – en daarmee ook de aandelen van de bedrijven actief in deze sector – ging in 2022 een nieuw tijdperk in toen Rusland zijn invasie van Oekraïne lanceerde. Daardoor kwam de defensiesector volop in de belangstelling te staan en is beleggen in defensie een interessante optie geworden.

Grote landen zoals Duitsland en Japan kondigden forse verhogingen van hun defensiebudgetten aan om zich voor te bereiden op een veranderende wereld. Ook elders in de wereld laaiden de spanningen op, zoals tussen China en Taiwan. Dit alles spreekt tot een wereld die niet op het punt staat in een isolationistische richting te veranderen.

Met veel risico’s die er zijn, zullen de Verenigde Staten en hun bondgenoten de komende jaren veel geld uitgeven aan militair materieel. Dat zet de volgende aandelen in het licht van de schijnwerpers, die enkele van de beste defensie aandelen zouden moeten worden in 2023 en de komende jaren:

 1. AeroVironment Inc. (AVAV)
 2. BWX Technologies Inc. (BWXT)
 3. Woodward Inc. (WWD)
 4. Heico Corp. (HEI)
 5. CAE Inc. (CAE)
 6. Curtiss-Wright Corporation (CW)
 7. Elbit Systems Ltd. (ESLT)
 8. Axon Enterprise (AXON)
 9. Textron Inc. (TXT)
 10. Howmet Aerospace (HWM)
 11. Cadre Holdings (CDRE)
 12. Kaman Corporation (KAMN)
 13. Hensoldt (HAG)
 14. Rheinmetall (RHM)
 15. Leonardo (LDO)
 16. Thales (HO)
 17. Chemring (CHG)
 18. BAE Systems (BA)
 19. Astronics Corporation (ATRO)
 20. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)
 21. Northrop Grumman Corporation (NOC)
 22. Lockheed Martin Corporation (LMT)
 23. General Dynamics Corporation (GD)
 24. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
 25. Honeywell International Inc. (HON)
 26. L3Harris Technologies (LHX)

1. AeroVironment Inc. (AVAV)

AeroVironment, Inc. (NASDAQ:AVAV) heeft zijn hoofdkantoor in Arlington, Virginia, en het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt, levert en ondersteunt robotsystemen voor overheidsinstanties en bedrijven in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf opereert via vier segmenten: Unmanned Aircraft Systems, Tactical Missile System, Medium Unmanned Aircraft Systems en High Altitude Pseudo-Satellite Systems.

De meeste defensiebedrijven worden beïnvloed door algemene trends in militaire uitgaven, zeg maar het optrekken van defensie-uitgaven. AeroVironment valt echter op voor investeerders die op zoek zijn naar een specifieke defensiemogelijkheid in verband met Oekraïne. Het bedrijf maakt het Switchblade geavanceerde direct-fire hangraketsysteem. Deze dienen als zelfmoorddrones.

AeroVironment is een leider in de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen en tactische raketsystemen. Hierdoor kan een modern leger oorlog voeren van achter de horizon zonder zijn eigen troepen in gevaar te brengen. Dit is met name nuttig geweest in een situatie als Oekraïne, waar landen terughoudend zijn geweest om laarzen aan de grond te zetten uit angst voor verdere Russische escalatie.

2. BWX Technologies Inc. (BWXT)

BWX Technologies, Inc. (NYSE:BWXT), opgericht in 1867, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde nucleaire technologieën. Naast zijn activiteiten op het gebied van nucleaire technologie heeft BWX Technologies ook een defensiesegment dat producten en diensten levert voor de defensie- en ruimtevaartmarkten. De defensieproducten van het bedrijf omvatten voortstuwingssystemen voor raketten, doeldrones en andere toepassingen.

BWX Technologies is zodoende eveneens een gespecialiseerd bedrijf dat de defensie-industrie bedient en dat de beleggers minder bekend in de oren klinkt. De niche van het bedrijf is in feite alles wat met kernenergie te maken heeft. Het produceert splijtstoffen, nucleaire voortstuwingsapparatuur, energiesystemen met radio-isotopen en materialen voor nucleaire geneeskunde.

Op dit moment is het punt dat de meeste aandacht krijgt de kleine kernreactoren van het bedrijf en de bijbehorende brandstof die het aan de Amerikaanse marine verkoopt. Nucleaire marine-eenheden hebben een enorm bereik en flexibiliteit in vergelijking met andere alternatieven. Toenemende spanningen met China benadrukken ook de waarde van een nucleair aangedreven vloot die lange tijd kan varen zonder te hoeven tanken.

Er is ook een positieve kant aan de commerciële kant van de zaak. Dat is te danken aan de Inflation Reduction Act van de Biden-regering, die stimulansen biedt voor bronnen voor schone elektriciteitsopwekking, waaronder kernenergie. Tel alles bij elkaar op en BWXT-aandelen hebben meerdere gunstige katalysatoren en worden nog steeds verkocht voor ongeveer 20 keer de toekomstige winst. Dat maakt beleggen in defensie via dit aandeel aantrekkelijk.

3. Woodward Inc. (WWD)

Woodward, Inc. (NASDAQ:WWD), opgericht in 1870, is een wereldwijd bedrijf dat innovatieve ontwerp-, engineering- en productieoplossingen levert voor de ruimtevaart-, defensie- en energiemarkten. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio in aanbod, met onder meer brandstofpompen en -injectoren, actuatoren, besturingssystemen en andere componenten die worden gebruikt in vliegtuigen, motoren en energieopwekkingssystemen. Het bedrijf biedt ook reparatie-, revisie- en onderhoudsdiensten voor zijn producten.

Woodward wordt door de analisten op Wall Street omschreven als een middelgroot lucht- en ruimtevaartbedrijf dat is gespecialiseerd in besturingssystemen en componenten die worden gebruikt voor specifieke functies, zoals luchtvaartaandrijving. De productportfeuile omvatten zaken als brandstofpompen en straalpijpen, kleppen, stuwkrachtomkeringen, cockpitcontrollers, enzovoort.

Woodward maakt in feite veel van de componenten die in moderne vliegtuigen, geleide wapens en andere soortgelijke commerciële en verdedigingssystemen ingebouwd worden. Woodward zag de omzet in 2020 en 2021 dalen, afgeremd door de problemen in de commerciële luchtvaart als gevolg van de plandemie.

De resultaten van het bedrijf verbeterden iets in 2022, maar met name bij de defensieoperaties van Woodward bleef het herstel uit. Veel van de defensie-uitgaven komen echter met enige vertraging, en er kan een paar maanden verstrijken tussen de ondertekening van een contract en het moment waarop een onderdelenfabrikant inkomsten begint binnen te zien komen.

Dat wil zeggen dat 2023 het transitiejaar zou moeten zijn. De resultaten van Woodward komen op stoom en analisten verwachten een groei van de winst per aandeel van 24% in het boekjaar 2023. Een interessant defensie aandeel dus om als investeerder in de gaten te blijven houden.

4. Heico Corp. (HEI)

Heico Corp. (NYSE:HEI) is een ander bedrijf waar de meeste beleggers waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. Heico, gevestigd in Hollywood, Florida, is gespecialiseerd in het maken van vervangende onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Het is absoluut een nichebedrijf. Heico maakt ook speciale onderdelen en componenten voor ruimtevaartuigen, medische apparatuur en telecommunicatie-infrastructuur.

Heico is echter de grootste onafhankelijke leverancier van door de FAA goedgekeurde vervangingsonderdelen voor vliegtuigen aan commerciële luchtvaartmaatschappijen en het Amerikaanse leger. Het fundamentele plaatje voor dit aandeel klopt: sterke winsten, een balans die schoon is en een aandeel dat de bredere markt gestaag heeft verslagen.

Een ondergewaardeerde manier om als belegger voet aan de grond te krijgen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie is via reserveonderdelen en dan komt dus dit defensie aandeel in focus. Het is één zaak om een vliegtuig te verkopen en daarvoor veel geld te ontvangen. Er is echter ook veel geld te verdienen met de verkoop van vervangende onderdelen voor dat vliegtuig terwijl het de komende 20 of 25 jaar door de lucht vliegt.

Heico heeft een absoluut fenomenaal bedrijf opgebouwd door een groot aantal kleinere onafhankelijke onderdelenbedrijven over te nemen en deze te consolideren tot een omvangrijke onderneming. HEI-aandelen zijn de afgelopen tien jaar met meer dan 900% gestegen omdat het profiteert van dit unieke bedrijfsmodel en deze unieke kans.

Heico bedient alle delen van de lucht- en ruimtevaartindustrie, waaronder commerciële vliegtuigen, militaire uitrusting en zelfs NASA-voertuigen. Vervangende onderdelen zijn misschien niet glamoureus, maar Heico heeft bewezen dat er goed geld te verdienen valt in deze categorie die onder de radar blijft.

5. CAE Inc. (CAE)

CAE Inc. (NYSE:CAE) is van zijn kant een wereldwijde leverancier van oplossingen voor de burgerluchtvaart, defensie en beveiliging, evenals oplossingen voor de gezondheidszorg. Het bedrijf is marktleider in de levering van simulatieapparatuur, de op een na grootste leverancier van defensie- en veiligheidstraining en medische simulatieapparatuur.

Hun digitale oplossingen bestrijken een breed scala aan optimalisatie- en beveiligingsoplossingen door gebruik te maken van AI, data-analyse, 3D-modellering en geospatiale intelligentietools. Het bedrijf heeft een zeer bekwaam gespecialiseerd personeelsbestand van 3.600 werknemers wereldwijd en blijft technologie gebruiken om nieuwe markten te betreden.

Wat zijn de sterke punten van CAE? Hoewel hardware een geweldige business is, moeten operators hun piloten ook trainen in het gebruik van al deze militaire uitrusting. En dan komt CAE op de proppen. Het bedrijf ontwerpt, produceert en distribueert simulatieapparatuur en trainingsoplossingen voor de luchtvaart- en medische industrie. CAE zou de komende jaren van een sterke wind in de rug moeten genieten, aangezien landen zich haasten om piloten op te leiden voor alle nieuwe jets die ze in 2022 hebben besteld.

Naast de militaire vraag zou er ook een toename moeten zijn in de opleidingsbehoeften van commerciële piloten. De industrie zag voorafgaand aan de pandemie al een tekort aan piloten, en tijdens de pandemie gingen veel piloten met pensioen. Naarmate luchtvaartmaatschappijen hun operaties weer opvoeren en luchtmachten meer eigen bemanning opleiden, zou dit tot veel sterkere resultaten moeten leiden. Het hoeft geen betoog dat dit defensie aandeel rechtstreeks profiteert van de Russische inval in Oekraïne.

6. Curtiss-Wright Corporation (CW)

Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) is een vooraanstaande fabrikant van technische producten met toepassingen in de defensiesector. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis achter zich en was vóór de Tweede Wereldoorlog de grootste fabrikant van vliegtuigmotoren in de VS.

Curtiss-Wright heeft vier bedrijfssegmenten, namelijk Aerospace, Ground & Naval Defense, Commercial Aero, Power & Process , en General Industrial, en bedient de defensie-, commerciële, energieopwekkings- en andere industriële markten. De defensie- en ruimtevaartmarkten vormen ongeveer 2/3e van de totale omzet van het bedrijf, gevolgd door de energie- en industriële markten.

Curtiss-Wright Corporation heeft een fenomenaal 2022 achter de rug, wat blijkt uit de evolutie van de aandelenkoers. Het bedrijf heeft geprofiteerd van de piek in defensie-uitgaven over de hele wereld en een verschuiving naar kernenergie in het streven om meer duurzaamheid te bereiken.

Curtiss-Wright Corporation heeft onlangs aangekondigd dat het door Global Air Navigation Services is uitgekozen om gespecialiseerde arrestatiesystemen te leveren aan het Ministerie van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten. De analisten verwachten meer van dit soort bestellingen. Daardoor kan beleggen in defensie via dit bedrijf interessant zijn.

7. Elbit Systems Ltd. (ESLT)

Elbit Systems Ltd. (NASDAQ:ESLT), opgericht in 1966, ontwerpt producten en toepassingen voor gebruik in vliegtuigen en marinesystemen. Elbit Systems Ltd. (NASDAQ:ESLT) is gevestigd in Israël, heeft meer dan 17.000 werknemers en is actief in de VS via een aantal dochterondernemingen. De producten van Elbit Systems omvatten systemen voor onbemande vliegtuigen, systemen voor landvoertuigen en helikoptersystemen. De producten van het bedrijf worden gebruikt voor binnenlandse veiligheid en defensiecapaciteiten.

Het segment Airborne Systems blijft de grootste bijdrage leveren aan de omzet van het bedrijf, gevolgd door het C4ISR-segment. Het bedrijf heeft in het recente verleden een aanzienlijke groei doorgemaakt en heeft zijn omzet bijna kunnen verdubbelen van $ 6,9 miljard in 2016 naar $ 13,6 miljard in 2021. Met zijn geavanceerde technologie blijft Elbit Systems Ltd. goed gepositioneerd om zijn groeitraject in de zich uitbreidende defensie-industrie voort te zetten. Zeker tegen de achtergrond van de oorlog die momenteel wordt gevoerd.

8. Axon Enterprise (AXON)

Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON), met hoofdkantoor in Arizona, is een ontwikkelaar, fabrikant en verkoper van technologische producten voor wetshandhaving, zoals energiewapens, bewakingscamera’s en aanverwante software. De belangrijkste inkomstenbronnen voor het bedrijf zijn de taser-apparaten, digitaal bewijsbeheer, productiviteit, real-time operationele software en het segment sensoren.

Het bedrijf probeert een revolutie teweeg te brengen in de openbare veiligheid door zich te focussen op R&D om cloud- en geïntegreerde services verder te promoten en uit te breiden naar nieuwe geografische gebieden. In 2022 bedroeg de totale adresseerbare markt (TAM) voor Axon Enterprise $ 52 miljard. Ondanks de vertragende macro-omgeving is het bedrijf zijn marktaandeel blijven vergroten. De toekomst voor dit defensie aandeel ziet er zonder meer schitterend uit.

9. Textron Inc. (TXT)

Textron Inc. (NYSE:TXT) begon zijn activiteiten in 1923 als een kleine industriële onderneming en bestaat vandaag de dag als een multi-industriële onderneming met activiteiten in een groot aantal sectoren, waaronder luchtvaart, defensie, industriële producten en financiële dienstverlening.

Het bedrijf beschikt over een portfolio van internationaal bekende merken zoals Bell, Jacobsen, Beechcraft, Cessna, Arctic Cat, enzovoort. Het bedrijf heeft een wereldwijd personeelsbestand van 33.000 werknemers verspreid over 25 landen en bedient zowel overheden als commerciële klanten, waarbij het commerciële segment de grootste bijdrage levert aan de omzet.

10. Howmet Aerospace (HWM)

Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) vervaardigt producten die worden gebruikt door bedrijven die actief zijn in de commerciële, ruimtevaart- en transportindustrie. Het aanbod omvat een breed scala aan producten, variërend van vleugelprofielen tot lichtgewicht aluminium commerciële wielen. Howmet Aerospace is actief in vier segmenten: motorproducten, bevestigingssystemen, technische constructies en gesmede wielen. De defensiesector is een belangrijke klant en het belang van deze sector in de omzet groeit nog steeds.

Howmet Aerospace werd hard getroffen door de uitbraak van COVID-19, waarbij de omzet in 2020 met 25% daalde. Howmet Aerospace herstelde zich echter snel in 2021 en heeft zijn omzet in 2022 aanzienlijk kunnen laten groeien. Die groei zet zich ook in 2023 door. De balans van Howmet Aerospace blijft ook robuust en het bedrijf heeft zijn dividend verdubbeld tot $ 0,04 per aandeel. Het management verwacht dat de eindmarkt voor commerciële lucht- en ruimtevaart de komende jaren sterk zal blijven en gelooft dat de markt voor de defensie-luchtvaart flink kan groeien.

11. Cadre Holdings (CDRE)

Cadre Holdings, Inc. (NYSE:CDRE) is betrokken bij het ontwerp en de productie van essentiële veiligheids- en overlevingsapparatuur. Het bedrijf levert in de VS maar ook wereldwijd apparatuur aan federale agentschappen, de openluchtrecreatiesportindustrie en de industrie voor persoonlijke bescherming. De activiteiten zijn verdeeld in twee segmenten: Producten en Distributie. De producten van Cadre vinden ook hun weg naar de defensiesector.

12. Kaman Corporation (KAMN)

Kaman Corporation (NYSE:KAMN), met hoofdkantoor in Bloomfield, Connecticut, is een wereldwijd lucht- en ruimtevaartbedrijf dat een scala aan producten en diensten levert aan militaire, overheids- en commerciële klanten. Het bedient een breed scala aan klanten, waaronder het Amerikaanse ministerie van Defensie en andere militaire en overheidsorganisaties over de hele wereld.

Kaman Corporation bedient ook commerciële klanten, waaronder fabrikanten van allerlei soorten apparatuur. Maar de defensiesector blijft een grote klant. Hierdoor is beleggen in defensie via dit aandeel een interessante overweging voor investeerders.

13. Hensoldt (HAG)

Hensoldt levert wereldwijd elektronische sensoroplossingen voor defensie en veiligheid. Het aanbod omvat luchtbewaking, lucht-, grond-, veiligheids-, marine- en kust- en ruimteradars. Maar de portefeuille is uitgebreider. Ook identificatie beveiligde datalinks en commerciële verzendoplossingen vallen hieronder. Hensoldt levert verder lucht-, voertuig-, bewakings- en maritieme optronica. Evenals ruimte optica: optronische sensorapparaten, vizieren, scopes en nachtkijkers.

Daarnaast omvat het aanbod van Hensoldt ook elektronische ondersteuning/SIGINT-producten. Meer bepaald ontvangers, richtingzoekers en elektronische jammers. Maar ook EW-softwaresuites voor zelfbescherming en grondondersteuningsstations en elektronische oorlogsvoeringsystemen.

Verder levert het bedrijf avionica, waaronder computerapparatuur voor gebruik in de luchtvaart. Dit onder andere voor het opnemen en beheren van vlucht- en missiegegevens, connectiviteit en missiebeheer/pilootassistentie. Maar denk ook aan onbemand videobeheerondersteuning bij missieplanning, gegevensanalyse en -evaluatie, en cloudoplossingen. Evenals geïntegreerde oplossingen en commando- en controlesoftwareproducten.

Bovendien biedt Hensoldt producten en systeemondersteuning voor simulatie en trainingsdiensten. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Taufkirchen, Duitsland. Na de Russische inval in Oekraïne is dit bedrijf in de belangstelling komen te staan. Voordien was Hensoldt relatief onbekend, maar nu staan deze defensie aandelen in ons vizier.

14. Rheinmetall (RHM)

Rheinmetall AG levert technologieën aan de mobiliteits- en beveiligingssectoren wereldwijd. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: voertuigsystemen, wapens en munitie, elektronische oplossingen, sensoren en actuatoren en materialen en handel.

 • Het voertuigsystemen- segment levert allerhande voertuigen: gevechts-, ondersteunings-, logistiek- en speciale voertuigen. Waaronder dus gepantserde rupsvoertuigen, CBRN-beveiligingssystemen, torentjessystemen en logistieke en tactische voertuigen op wielen.
 • Het wapens en muntie-segment verkoopt kort en goed wapens en munitie van groot en middelgroot kaliber, wapenstations, beschermingssystemen, drijfgassen en kruit.
 • Het elektronische oplossingen-segment biedt een keten van systeemnetwerken aan, zoals sensoren, netwerkplatforms en geautomatiseerde verbonden effectors voor soldaten. Evenals cyberspace-beveiligingsoplossingen en trainings- en simulatieoplossingen.
 • Het sensoren en actuatoren-segment biedt een productportfolio bestaande uit uitlaatgasrecirculatiesystemen; smoorkleppen, regeldempers en uitlaatkleppen voor elektromotoren. Maar ook magneetventielen; aandrijvingen en kleppentreinsystemen; olie-, water- en vacuümpompen voor personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en lichte en zware offroad-toepassingen en industriële oplossingen.
 • Het materialen en handel-segment richt zich op de ontwikkeling van systeemcomponenten voor basismotoren, zoals motorblokken, structurele componenten en cilinderkoppen, glijlagers, bussen en vervangingsonderdelen. Rheinmetall houdt zich ook bezig met de aftermarket-activiteiten.

Rheinmetall was voorheen bekend als Rheinmetall Berlin AG en veranderde de naam in Rheinmetall AG in 1996. Het bedrijf werd opgericht in 1889 en heeft zijn hoofdkantoor in Düsseldorf, Duitsland.

15. Leonardo (LDO)

Leonardo S.p.a. is een industrieel en technologisch bedrijf dat zich bezighoudt met helikopters, defensie-elektronica en beveiligingssystemen, luchtvaart, ruimtevaart, enzovoort. Het bedrijf is actief in Italië, het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa en de Verenigde Staten. Leonardo biedt onder andere een uitgebreid assortiment helikopters aan voor slagveld-, gevechts-, maritiem-, opleidings-, uitvoerend en privévervoer, medische en reddingsdiensten en veiligheidsdiensten.

Daarnaast levert het bedrijf ook geo-informatie, satellietcommunicatie, grondsystemen, navigatie en satellietoperaties, interplanetaire sondes, in een baan om de aarde draaiende modules. Om het rijtje aan te vullen: ook robotica en boren, elektro-optica, laserzenders, atoomklokken, fotovoltaïsche panelen, stroomverdelers en versterkers, houdingssensoren en orbitale microvoortstuwing.

Verder houdt Leonardo zich bezig met de productie en assemblage van belangrijke structurele composiet- en metalen componenten voor commerciële en militaire vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen. Evenals automatisering van bagageafhandeling op luchthavens, postsorteercentra en logistieke koeriershubs.

Het bedrijf was voorheen bekend als Finmeccanica S.pa. en veranderde haar naam in Leonardo S.p.a. in januari 2017. Leonardo S.p.a. werd opgericht in 1948 en heeft zijn hoofdkantoor in Rome, Italië.

16. Thales (HO)

Thales S.A. biedt verschillende oplossingen aan voor civiele en militaire klanten in de luchtvaart-, ruimtevaart-, defensie-, veiligheids- en grondtransportmarkten over de hele wereld. Het bedrijf opereert via de segmenten Aerospace, Transport, Defense & Security en Digital Identity & Security.

Thales biedt onder andere communicatie-, commando- en controlesystemen aan. Evenals missiediensten en -ondersteuning; bescherming en missie/gevechtssystemen en bewakings-, detectie- en inlichtingensystemen. Maar ook trainings- en simulatieoplossingen voor lucht-, land-, zee- en gezamenlijke strijdkrachten en digitale identiteits- en beveiligingsoplossingen. Daarnaast oplossingen voor luchtverkeersbeheer en cockpits en elektronische apparatuur en functies.

Verder biedt Thales oplossingen voor verschillende markten en toepassingen, waaronder radiologie, radiofrequentie, microgolfbronnen, trainings- en simulatieoplossingen, lasers en micro-elektronica-oplossingen voor wetenschap, industrie, ruimtevaart, defensie, auto’s, spoorwegen en platforms voor energieconversie.

Thales S.A heeft een strategische overeenkomst lopen met Google LLC. Het bedrijf was voorheen bekend als Thomson-CSF en veranderde de naam in Thales S.A. in 2000. Thales S.A. werd opgericht in 1893 en is gevestigd in Courbevoie, Frankrijk.

17. Chemring (CHG)

Chemring Group PLC levert sensoren en energetische oplossingen aan de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en de beveiligingsindustrie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Australië. Maar ook in de rest van de wereld. Chemring opereert via twee segmenten: Sensors & Information en Countermeasures & Energetics.

 • Het segment Sensors & Information ontwikkelt en produceert explosievendetectieapparatuur; apparatuur voor het opsporen van chemische en biologische bedreigingen. Evenals technologieën voor netwerkbescherming.
 • Het segment Countermeasures & Energetics biedt vervangbaar materiaal aan voor lucht-, zee- en landplatforms en door patronen/drijfgas aangedreven apparaten.

Chemring levert verder pyrotechnische apparaten voor het lanceren en inzetten van satellieten. Evenals raketcomponenten, aandrijvers en energetische materialen, evenals vlucht- en veiligheidssystemen. Chemring Group PLC werd opgericht in 1905 en heeft zijn hoofdkantoor in Romsey, het Verenigd Koninkrijk.

18. BAE Systems (BA)

BAE Systems plc is een naam die wellicht wat vertrouwder in de oren zal klinken. Dit bedrijf levert wereldwijd defensie-, ruimtevaart- en beveiligingsoplossingen in de breedste zin van het woord. BAE Systems opereert via vijf segmenten: Electronic Systems, Cyber & Intelligence, Platforms & Services (VS), Lucht en Maritiem.

 • Het segment Electronic Systems biedt elektronische oorlogsvoeringsystemen, navigatiesystemen, elektro-optische sensoren, militaire en commerciële digitale motor- en vluchtbesturingen.
 • Het segment Cyber & Intelligence biedt oplossingen voor het moderniseren, onderhouden en testen van cybergeharde vliegtuigen, radars, raketsystemen en missietoepassingen. Deze detecteren bedreigingen voor de nationale veiligheid. Dit segment staat ook voor oplossingen en diensten om de verzameling, analyse en verwerking van gegevens in de civiele en militaire inlichtingengemeenschappen van de VS te verbeteren.
 • Het segment Platforms & Services (VS) produceert en verkoopt gevechtsvoertuigen, wapens en munitie. Ook scheepsreparatieservices evenals het beheer van munitiefaciliteiten van de overheid.
 • Het segment Lucht ontwikkelt, produceert, verbetert en ondersteunt gevechts- en straaltrainervliegtuigen.
 • Het segment Maritiem ontwerpt, produceert en ondersteunt schepen, onderzeeërs, torpedo’s, radars en commando- en gevechtssystemen evenals scheepskanonsystemen. Het levert ook marinewapensystemen, raketwerpers en precisiemunitie.

Daarnaast biedt BAE Systems ook precisiegeleiding en zoekoplossingen, militaire communicatie-systemen en datalinks, permanente bewakingssystemen. We kunnen het aanbod nog aanvullen met ruimte-elektronica en elektrische aandrijfaandrijving systemen.

BAE Systems biedt bovendien oplossingen voor gegevensintelligentie om zich te verdedigen tegen nationale bedreigingen. Dit om de netwerken en gegevens te beschermen tegen aanvallen. BAE Systems werd opgericht in 1970 en heeft zijn hoofdkantoor in Farnborough, het Verenigd Koninkrijk.

19. Astronics Corporation (ATRO)

Astronics Corporation ontwerpt en produceert producten voor de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en elektronica-industrie in de Verenigde Staten, de rest van Noord-Amerika, Azië, Europa, Zuid-Amerika en daarbuiten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Aerospace en Test Systems.

 • Het segment Aerospace biedt verlichtings- en veiligheidssystemen, elektrische energieopwekkingssystemen, distributie- en stoelbewegingssystemen, vliegtuigconstructies, luchtvaartelektronicaproducten, systeemcertificering en andere producten. Dit segment bedient de fabrikanten (OEM) die vliegtuigen bouwen voor de commerciële, militaire en algemene luchtvaartmarkten. Evenals leveranciers aan OEM’s en exploitanten van een luchtvaartvloot, zoals luchtvaartmaatschappijen en hun leveranciers.
 • Het segment Test Systems ontwerpt, ontwikkelt, produceert en onderhoudt geautomatiseerde testsystemen die de lucht- en ruimtevaart- en defensie-, communicatie- en openbaarvervoersector ondersteunen. Maar dit segment biedt ook draadloze communicatietesten voor de civiele markt voor mobiele radio’s, evenals trainings- en simulatieapparatuur voor commerciële en militaire toepassingen aan.

Astronics Corporation bedient OEM’s en hoofdaannemers van de overheid voor elektronica en militaire producten. Astronics Corporation werd opgericht in 1968 en heeft zijn hoofdkantoor in East Aurora, New York.

20. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (AJRD)

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt lucht- en ruimtevaart- en defensieproducten en -systemen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: ruimtevaart/defensie en onroerend goed.

 • Het segment Lucht- en Ruimtevaart en Defensie levert lucht- en ruimtevaart- en defensieproducten en -systemen aan de regering van de Verenigde Staten. Waaronder het ministerie van Defensie, de National Aeronautics and Space Administration, maar ook hoofdaannemers voor lucht- en ruimtevaart en defensie. Dit segment biedt een breed aanbod aan raketvoortstuwingssystemen aan. Evenals luchtademende hypersonische motoren en elektrische energie- en voortstuwingssystemen voor ruimte-, defensie-, civiele en commerciële toepassingen en bewapeningssystemen.
 • Het Real Estate-segment houdt zich bezig met de herbestemming, de toekenning van rechten, de verkoop en de leasing van de overtollige vastgoedactiva van het bedrijf. Aerojet Rocketdyne bezit 11.277 acres land grenzend aan de Verenigde Staten Highway 50 tussen Rancho Cordova en Folsom, Californië ten oosten van Sacramento.

Het bedrijf was voorheen bekend als GenCorp Inc. en veranderde haar naam in Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. in april 2015. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. werd opgericht in 1915 en heeft haar hoofdkantoor in El Segundo, Californië.

21. Northrop Grumman Corporation (NOC)

Northrop Grumman Corporation, een bekend naam in de sector, opereert wereldwijd als een ruimtevaart- en defensiebedrijf. Northrop Grumman opereert via vier segmenten: Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems en Space Systems.

 • Het segment Aeronautics Systems ontwerpt, ontwikkelt, produceert, integreert en onderhoudt vliegtuigsystemen. Dit segment levert ook onbemande autonome vliegtuigsystemen, waaronder strategische ISR-systemen voor lange afstanden op grote hoogte en tactische ISR-systemen voor verticaal opstijgen en landen en strategische langeafstandsaanvalsvliegtuigen, tactische gevechtsvliegtuigen en luchtdominantievliegtuigen.
 • Het segment Defense Systems ontwerpt, ontwikkelt en produceert wapens en missiesystemen. Dit segment biedt ook commando- en controle- en wapensystemen, waaronder munitie en raketten evenals precisie slagwapens. Verder ook hypersonische systemen; wapensystemen en precisie-munitie; levenscyclusservice en ondersteuning voor software, wapensystemen en vliegtuigen.
 • Het segment Mission Systems biedt cyber-, commando-, controle-, communicatie- en computers-, inlichtingen-, bewakings- en verkenningssystemen; radar-, elektro-optische/infrarood- en akoestische sensoren; elektronische oorlogsvoeringsystemen.
 • Het segment Space Systems heeft satellieten en payloads; grondsystemen; raketafweersystemen en interceptors; draagraketten en aanverwante voortstuwingssystemen evenals strategische raketten in aanbod.

Northrop Grumman werd opgericht in 1939 en is gevestigd in Falls Church, Virginia.

22. Lockheed Martin Corporation (LMT)

Lockheed Martin Corporation, een bekend defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf, houdt zich wereldwijd bezig met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, fabricage, integratie en instandhouding van technologische systemen, producten en diensten. Het bedrijf werkt via vier segmenten: luchtvaart, raketten en vuurleiding, roterende en missiesystemen en ruimtevaart.

 • Het luchtvaart-segment biedt gevechts- en luchtmobiliteitsvliegtuigen, onbemande luchtvaartuigen en aanverwante technologieën.
 • Het raketten en vuurleiding-segment verkoopt lucht- en raketafweersystemen; tactische raketten en lucht-grond-precisiewapensystemen en alles wat daar verband mee houdt.
 • Het roterende en missiesystemen-segment biedt militaire en commerciële helikopters, oppervlakteschepen, raketafweersystemen op zee en op het land, radarsystemen, missie- en gevechtssystemen op zee en in de lucht evenals oplossingen voor commando- en controlemissies, cyberoplossingen en simulatie-oplossingen.
 • Het ruimtevaart-segment biedt satellieten; ruimtetransportsystemen; strategische, geavanceerde aanvals- en defensieve raketsystemen en geclassificeerde systemen en diensten ter ondersteuning van de nationale veiligheid. Dit segment biedt ook netwerk-enabled systemen om de klanten te helpen bij het verzamelen, analyseren en veilig distribueren van kritieke inlichtingengegevens.

Lockheed Martin bedient voornamelijk de Amerikaanse overheid, evenals buitenlandse militaire kopers die via de Amerikaanse overheid zijn gecontracteerd. Lockheed Martin Corporation werd opgericht in 1912 en heeft zijn hoofdkantoor in Bethesda, Maryland.

23. General Dynamics Corporation (GD)

General Dynamics Corporation opereert wereldwijd als een ruimtevaart- en defensiebedrijf. Het is een naam die de meeste beleggers wel vertrouwd in de oren zal klinken. General Dynamics Corporation opereert via vier segmenten: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems en Technologies.

 • Het segment Aerospace ontwerpt, produceert en verkoopt zakenjets en biedt onderhoud en reparatie van vliegtuigen, beheer, charter, ondersteuning en voltooiing van vliegtuigen op de grond, personeel en operatordiensten aan.
 • Het segment Marine Systems ontwerpt en bouwt nucleair aangedreven onderzeeërs, oppervlaktestrijders en hulpschepen voor de Amerikaanse marine en Jones Act-schepen voor commerciële klanten. Evenals ruwe olie- en producttankers en container- en vrachtschepen. Dit segment biedt ook onderhouds- en moderniseringsdiensten aan marineschepen, aangevuld met nog een groot aantal andere diensten.
 • Het segment Combat Systems maakt gevechtsvoertuigen op wielen en rupsbanden, Stryker-gevechtsvoertuigen op wielen, piranha-voertuigen, wapensystemen, munitie, mobiele brugsystemen met nuttige lading, tactische voertuigen, gevechtstanks, gepantserde voertuigen en bewapening. Dit segment biedt ook moderniseringsprogramma’s, engineering, ondersteuning en onderhoudsdiensten aan.
 • Het segment Technologies biedt informatietechnologie-oplossingen en missie-ondersteunende diensten, evenals mobiele communicatie, computers en command-and-control missiesystemen. Dit segment biedt ook cloud computing, kunstmatige intelligentie; machinaal leren; big data-analyse; ontwikkeling, beveiliging en operaties; softwaregedefinieerde netwerken aan.

General Dynamics Corporation werd opgericht in 1899 en heeft zijn hoofdkantoor in Reston, Virginia.

24. Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Raytheon Technologies Corporation, een internationaal luchtvaart- en defensiebedrijf, levert systemen en diensten aan commerciële, militaire en overheidsklanten over de hele wereld. Het werkt via vier segmenten: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space en Raytheon Missiles & Defense.

 • Het segment Collins Aerospace Systems biedt ruimtevaart- en defensieproducten en aftermarket-serviceoplossingen voor vliegtuigfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen. Maar ook voor de regionale, zakelijke en algemene luchtvaart en voor defensie- en commerciële ruimteoperaties.
 • Het segment Pratt & Whitney (dochter) levert vliegtuigmotoren voor commerciële, militaire, zakenjet- en algemene luchtvaartklanten en produceert, verkoopt en onderhoudt militaire en commerciële hulpaggregaten.
 • Het segment Raytheon Intelligence & Space ontwikkelt en levert geïntegreerde ruimte-, communicatie- en sensorsystemen voor missies, training en cyber- en softwareoplossingen aan inlichtingen-, defensie-, federale en commerciële klanten.
 • Het segment Raytheon Missiles & Defense-segment ontwerpt, ontwikkelt, produceert en onderhoudt geïntegreerde lucht- en raketafweersystemen voor de Amerikaanse en voor sommige buitenlandse overheden.

Het hoofdkantoor van Raytheon Technologies is gevestigd in Waltham, Massachusetts.

25. Honeywell International Inc. (HON)

Honeywell International Inc. opereert wereldwijd als een gediversifieerd technologie- en productiebedrijf. Het bedrijf oprereert in vier segmenten: Aerospace, Building Technologies, Performance Materials and Technologies en Security and Productivity Solutions.

 • Het segment Aerospace verkoopt hulpaggregaten, voortstuwingsmotoren, geïntegreerde avionica en tal van andere hoogtechnologische producten.
 • Het segment Building Technologies biedt softwaretoepassingen aan voor gebouwbeheer en -optimalisatie; evenals sensoren, schakelaars, besturingssystemen en instrumenten voor energiebeheer, evenals tal van aanverwante producten.
 • Het segment Performance Materials and Technologies is gespecialiseerd in automatiseringscontrole, instrumentatie en software en aanverwante diensten.
 • Het segment Security and Productivity Solutions levert persoonlijke beschermingsmiddelen, kleding, uitrusting en schoeisel; gasdetectietechnologie en aanverwante producten.

Honeywell International werd opgericht in 1906 en heeft zijn hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina.

26. L3Harris Technologies (LHX)

L3Harris Technologies, Inc. is een wat minder bekend luchtvaart- en defensietechnologiebedrijf. Het Integrated Mission Systems-segment van het bedrijf verkoopt intelligence-, surveillance- en verkenningssystemen (ISR) evenals communicatiesystemen. L3Harris Technologies opereert in drie segmenten: Space and Airborne Systems, Communication Systems en Aviation Systems.

 • Het segment Space and Airborne Systems is actief op de nichemarkt voor avionica en elektronische oorlogsvoeringsystemen.
 • Het segment Communication Systems biedt tactische communicatie en breedband beveiligde mobiele netwerkcommunicatieapparatuur aan.
 • Het segment Aviation Systems is onder andere gespecialiseerd in de opleiding van commerciële piloten en missienetwerkoplossingen voor luchtverkeersbeheer.

L3Harris Technologies was voorheen bekend als Harris Corporation en veranderde de naam in L3Harris Technologies, Inc. in juni 2019. L3Harris Technologies, Inc. werd opgericht in 1895 en heeft zijn hoofdkantoor in Melbourne, Florida.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in defensie aandelen, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle defensie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Slim investeren: 5 tips om jouw rendement te verhogen

Investeren kan een slimme manier zijn om vermogen op te bouwen, maar het is niet altijd gemakkelijk om te weten wanneer en waar je moet beleggen. Weten hoe de markten werken, welke soorten beleggingen beschikbaar zijn en in staat zijn om goed geïnformeerde beslissingen te nemen is de sleutel tot het maximaliseren van jouw rendement. Gelukkig hebben we enkele tips die je op weg helpen om jouw totale rendement verhogen. In dit bericht bespreken we vijf eenvoudige maar effectieve tactieken om in gedachten te houden bij slim investeren in activa:

 1. Diversificatie van de portefeuille
 2. Bestudering van markttrends
 3. Minimalisering van kosten
 4. Toepassing van stop limiet orders
 5. Inschakeling van een beleggingsadviseur

1. Diversificatie van de portefeuille

Portefeuillediversificatie is een belangrijke strategie voor slim investeren. Hierbij worden de beleggingen gespreid over verschillende activaklassen en markten om het totale risico te beperken. Door te diversifiëren kunnen beleggers ervoor zorgen dat hun portefeuille in evenwicht blijft, ongeacht de marktschommelingen. Dankzij spreiding kunnen beleggers ook profiteren van groeikansen in verschillende gebieden en van de hogere rendementen die deze beleggingen kunnen opleveren. Bovendien helpt diversificatie van een portefeuille het effect van verliezen van een enkele belegging op de totale waarde van de portefeuille te verminderen. Beleggers moeten dus streven naar een gediversifieerde portefeuille om hun rendement te maximaliseren en hun risico’s te minimaliseren.

2. Bestudering van markttrends

Het bestuderen van markttrends is ook een essentiële techniek voor slim investeren. Markttrends verwijzen naar de richting van de prijzen in een bepaald activum of een bepaalde markt gedurende een bepaalde periode. Dit kan beleggers helpen potentiële kansen te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer activa te kopen of te verkopen.

Slimme beleggers zullen bijvoorbeeld historische trends analyseren om te zoeken naar patronen zoals seizoensgebonden cycli of pieken in de vraag die kunnen wijzen op de optimale tijden om te beleggen. Verder volgen ze actuele gebeurtenissen en nieuwsberichten om te anticiperen op hoe deze de marktbewegingen in de toekomst kunnen beïnvloeden. Door eerder op de hoogte te zijn van trendwijzigingen, kunnen beleggers profiteren en een hoger rendement op hun beleggingen behalen.

3. Minimalisering van kosten

Het minimaliseren van kosten is een belangrijk onderdeel van slim investeren, omdat het beleggers kan helpen hun rendement op beleggingen op termijn te verhogen. Kostenverlaging kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals het verlagen van vergoedingen, belastingen en andere transactiekosten die met beleggen gepaard gaan. Verlaging van de kosten is vooral belangrijk bij de handel in aandelen, ETF’s en beleggingsfondsen.

Door te zoeken naar beleggingsopties met lagere kosten, zoals indexfondsen of ETF’s, kunnen beleggers aanzienlijk besparen op hun totale kosten. Daarnaast moeten beleggers eventuele belastingvoordelen identificeren waarvoor zij in aanmerking komen, door onderzoek te doen naar verschillende soorten beleggingen en hoe deze worden belast. Ten slotte moeten beleggers de tijd nemen om makelaars te vergelijken en er een te kiezen die lagere commissies en transactiekosten biedt om hun rendement te maximaliseren.

4. Toepassing van stop limiet orders

Stop limiet orders zijn een andere slimme investeringstechniek die beleggers kunnen overwegen. Dit type order wordt gebruikt om automatisch een effect te kopen of te verkopen wanneer de prijs een bepaald niveau bereikt, dat bekend staat als de “stopprijs”. Wanneer de stopprijs wordt bereikt, wordt de stoplimietorder een “limietorder” die de gewenste aan- of verkoopprijs garandeert.

Stop limiet orders kunnen worden gebruikt als beschermingsmaatregel tegen grote verliezen als gevolg van marktvolatiliteit of als agressiemiddel om te profiteren van snelle prijsveranderingen. Bovendien bieden zij beleggers meer controle over hun beleggingen door hen in staat te stellen een exacte richtprijs vast te stellen waarop zij willen in- of uitstappen. Door stop limietorders te gebruiken, kunnen beleggers hun risico beperken en hun rendement op hun beleggingen maximaliseren.

Meer weten hierover? Lees dit artikel over stop limiet orders.

5. Inschakeling van een beleggingsadviseur

Het inschakelen van een beleggingsadviseur is een goede keuze voor beleggers die er zeker van willen zijn dat ze slim investeren. Een professionele beleggingsadviseur kan waardevol advies geven over hoe te beleggen in de aandelenmarkt en andere financiële instrumenten, en begeleiding bieden bij het stellen en bereiken van financiële doelen. Met deze expertise kunnen beleggers er zeker van zijn dat hun geld in veilige handen is bij een vertrouwde en deskundige financiële partner.

Dat is waar ik bij kan helpen. Ik ben Harm van Wijk, oprichter en hoofd-beleggingsexpert van Beleggen.com. Met mijn 33 jaar ervaring in beleggen weet ik precies wat voor methoden werken en welke niet. Middels de winstgevende beleggingsstrategie ‘simpel beleggen’ heb ik een algoritme ontwikkeld dat voorspelt of de markt gaat stijgen of dalen. Het algoritme berekent cruciale datapunten en doet dit zo precies dat het een gemiddeld rendement behaalt van 20,6% per jaar. En omdat het algoritme alles heeft berekend, hoef je de positie alleen nog maar te openen of te sluiten.

Wat zou het voor jou betekenen als je jouw portefeuille binnen een paar minuten per week kunt beheren en er ook nog eens 20,6% rendement aan overhoudt? Je kunt HIER een gratis strategiegesprek met mij of een professional uit mijn team inplannen, zodat we jouw financiële doelen kunnen bespreken en ik je meer kan vertellen over de strategie die ons gemiddeld 20.6% rendement levert!

~ Harm van Wijk

BETER WORDEN IN BELEGGEN?

Lees het e-book Ultieme Beleggersgids vol met tips, methoden en strategieën!

Beleggen in eSports: de beste eSports aandelen voor 2023

De eSports-industrie is een van de snelst groeiende ter wereld en begint investeerders te tonen hoe winstgevend ze kan zijn. Beleggen in eSports aandelen kan daarom een goede manier zijn om te profiteren van deze bloeiende markt. Met honderden miljoenen mensen die wereldwijd spelen en kijken, partnerships met onder meer Gucci, BMW en Coca Cola, en een showcase op de Commonwealth Games is 2022 weer een succesvol jaar is geweest voor competitief gamen.

Die positieve trend zet zich ook komend jaar door. Of je nu je “split-push” van je “powerspike” kent of niet, het is moeilijk om de steeds groeiende populariteit en invloed van eSports te missen. De videogame-wereld zal blijven groeien in 2023. Lees in dit artikel daarom meer over beleggen in eSports en de 12 beste eSports aandelen voor 2023. Maar allereerst een verdieping op eSports zelf.

Wat is eSports?

Wat hebben de jongere broers en zussen van de traditionele ‘echte’ sporten gepland om het opwaartse traject in 2023 voort te zetten? Om nog even de puntjes op de i te zetten alvorens we van start gaan: de term eSports verwijst naar een reeks verschillende videogames die competitief worden gespeeld door professionals over de hele wereld.

Vaak gehost in grote stadions worden de evenementen op televisie uitgezonden en ze trekken een groot publiek dat zich aangetrokken voelt om er naar te kijken. Dat publiek wordt overigens steeds groter. De eSports-markt zal tegen 2025 naar schatting € 1,9 miljard waard zijn, waardoor beleggen in eSports aandelen een lucratieve kans is.

De toekomst van eSports

Fundamentele veranderingen voor groei eSports

Dominic Sacco, oprichter van Esports News UK, stelt dat de eSports sector, voordat er sprake kan zijn van een versnelling van de groei en dus een nog groter publiek, eerst een aantal fundamentele veranderingen moet accepteren in hoeveel ervan in de toekomst zal worden georganiseerd.

“Begin 2022 kocht een groep, gesteund door de Saoedi-Arabische regering, twee van de grootste eSports-toernooi-exploitanten ter wereld. Dat betreft ESL en FaceIt”, legt hij uit. “Ik denk dat we meer zullen zien gebeuren en het zal een grote trend worden in 2023, waarschijnlijk ook in de jaren daarna.”

Die deal was $ 1,5 miljard waard en werd gedaan door de door de Saoedische overheid gesteunde Savvy Gaming-groep, die zegt dat ze $ 38 miljard willen investeren om het land tegen 2030 om te vormen tot een wereldwijde eSports hub. Een ambitie die kan tellen.

Verdeeldheid in scene door Savvy Gaming deal

Sacco legt uit dat de deal de eSports gemeenschap heeft verdeeld, waarbij sommigen de investering verwelkomen als een manier om de groei te stimuleren. Maar de kritiek is niet achterwege gebleven: “Er zijn een aantal LGBTQ-talenten in de sector die op hun hoede zijn om naar evenementen in Saoedi-Arabië te vliegen. Vele anderen in de gemeenschap hebben ook gezegd dat ze zich ongemakkelijk voelen om daarheen te gaan. Een Rocket League-team weigerde afgelopen zomer daar deel te nemen aan een evenement.”

Saoedi-Arabië is de afgelopen jaren beschuldigd van ‘sportwashing’ – veel geld investeren in populaire sporten, zoals het kopen van Newcastle Football Club of het opzetten van de nieuwe LIV-golftour – met een duidelijke bijbedoeling. Sommigen zeggen dat het wordt gedaan om de aandacht af te leiden van de mensenrechtensituatie. Sacco zegt dat sommigen in de gemeenschap het gevoel hebben dat iets soortgelijks met hen gebeurt, wat een deel van het enthousiasme uit de scene haalt.

Ethische kwesties in eSports

Als de trend zich doorzet zoals verwacht, zouden spelers, presentatoren, commentatoren en organisatoren van evenementen in 2023 meer tijd kunnen besteden aan serieuze ethische gesprekken over welke evenementen ze moeten bijwonen. Terwijl de machtsstrijd veroorzaakt door de oprichting van LIV-golftour eerder iets is om van voorbijgaande aard, zal het thema Saoedi-Arabië de gesprekken nog lange tijd blijven domineren.

Naz Aletaha en eSports

Voor Naz Aletaha, de Global Head van League of Legends (LoL) Esports, is de sleutel tot groei in 2023 het uitbreiden van de fanbasis. Zodat er wordt gezocht naar een nieuw publiek om de populariteit van eSports in een stroomversnelling te brengen. Het gras is echter niet altijd groener aan de overkant; zij wil het huidige publiek zeker niet kwijt.

Wie is Naz Aletaha?

Voor wie Naz Aletaha niet kent: Naz Aletaha stond aan de wieg van de moderne eSports-industrie. Nadat ze in 2012 bij Riot Games kwam, sloot ze belangrijke merkpartnerschappen af die de game-ontwikkelaar hielpen om League of Legends om te vormen tot een wereldwijd fenomeen. Nu, als Riot’s wereldwijde hoofd van League of Legends eSports, mag Aletaha trots zijn op een levendige competitieve gaming-scene.

Het is de taak van Aletaha om de vele bewegende delen van het competitieve League of Legends-ecosysteem te begeleiden. En ervoor te zorgen dat het merk League zowel thematisch consistent is als gepositioneerd voor succes op de lange termijn. Dit omvat ook het op de hoogte blijven van de bredere krachten die aan het werk zijn binnen de eSports industrie.

De rol van Naz Aletaha in eSports

Als uitvoerend producent van de aankomende Paramount+-serie van Riot Games is Aletaha goed gepositioneerd om de volgende fundamentele transformatie in eSports te helpen leiden – meer bepaald de voortdurende convergentie tussen de werelden van eSports en entertainment. Waardoor beleggen in eSports aandelen een goede kans maakt.

“De primaire focus voor ons zal altijd het bestaande publiek zijn”, legt Aletaha uit. “Om te groeien willen we natuurlijk ook de toetredingsdrempels verlagen, we willen de sport zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk maken. Dus ik zou zeggen dat onze secundaire doelgroep mensen zijn die LoL spelen of kennen, maar die misschien niet actief bezig zijn met de eSports kant van het verhaal.

Cross-over met reguliere markten

LoL gaat zijn 13e seizoen in 2023 in en wordt beschouwd als een van de drie grote eSports evenementen naast DOTA 2 en Counter Strike. Tijdens de Wereldkampioenschappen in 2022 streden spelers om een deel van de prijzenpot van £ 1,8 miljoen.

Lil Nas X die optrad tijdens de finale van het League of Legends Wereldkampioenschap in 2022 is een voorbeeld van de cross-over van de eSport-industrie met reguliere markten. Het aantal en de omvang van dat potentiële publiek is aanzienlijk. Aletaha stelt dat al meer dan 600.000.000 mensen LoL hebben gespeeld en blijven spelen – genoeg potentie om de kijkcijfers te blijven oppompen.

Potentie voor groeiend eSports-publiek

Alles wat Aletaha en haar team doen, is erop gericht om hun sport zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor die mensen omdat ze hun spel al kennen. Ze kennen de regels en ze kennen het universum. Hun belangrijkste middel om dat publiek om te zetten in meer toegewijde eSports-volgers is hun jaarlijkse Wereldkampioenschap, wat Aletaha omschrijft als hun “North Star”. Iets wat nog meer spelers en volgens kan aantrekken.

Worlds, het League of Legends-equivalent van de Super Bowl, zag Lil Nas X optreden in 2022. De LoL-baas beweert dat het dit soort verhalen zijn die meer informele volgers zullen blijven aantrekken. Met de bedoeling om uiteindelijk heel groot te worden. Die bedoeling, zegt ze, is om het jaarlijkse evenement zo groot te maken als zoiets als het WK. Niet alleen vanwege de actie en de daaraan verbonden spanning, maar omdat het zulke cultureel relevante momenten zijn. “Ik denk dat dit de volgende stap is om de spelers echt te laten zien wie ze zijn en waar ze in geloven”, zegt Aletaha.

“Waarom zou dit publiek zo’n grote fan zijn van sommige van onze topspelers zoals Lee ‘Faker’ Sang-hyeok en Kim ‘Deft’ Hyuk-kyu? En al onze andere spelers over de hele wereld. Omdat deze mensen iets te bieden hebben wat de wereld graag ziet, dat en niets anders is de belangrijkste reden. Er zijn echter nog zoveel andere redenen waarom ze in hen geïnteresseerd zouden moeten zijn. Dus verhalen vertellen, een verhalende opbouw brengen, is een grote focus voor ons.”

De groei van eSports in 2023

De kijkcijfers van eSports groeien al meer dan tien jaar gestaag en die trend zal zich blijven voort zetten. Vandoor de belangstelling voor beleggen in eSports. Sacco is het ermee eens dat vaste evenementen van vitaal belang zijn voor de groei van eSports in 2023. Niet alleen voor LoL, maar ook voor een verscheidenheid aan andere games in de branche.

Concurrentiestrijd stimuleert populariteit eSports

Sacco stelt dat het hosten van grote eSports-evenementen in de VS, Europa, het VK en andere delen van de wereld de beste manier is om culturele en reguliere erkenning te smeden. En hoewel dat op de kaart staat, maakt hij zich zorgen dat andere locaties momenteel beter geplaatst zijn. “De bedrijfsontwikkelingsgroep London and Partners, gesteund door de Greater London Authority, zegt dat ze van Londen de eSports-hoofdstad van Europa willen maken. Maar op dit moment lopen we achter op plaatsen als Kopenhagen en Parijs”, merkt hij op.

“In Frankrijk heb je president Macron die zegt dat hij meer wil doen op dit gebied, hij wil eSports nog aantrekkelijker maken. Maar als het op grote evenementen aankomt, schieten we een beetje tekort. Dus ik zou graag zien dat onze politici een beter begrip krijgen van eSports en de kansen die ze creëren.” Er is dus een soort concurrentiestrijd aan de gang die uiteindelijk de populariteit van de eSports-industrie alleen maar kan vergroten.

Huidige generaties groeien mee in eSports

Aletaha heeft vertrouwen in het voortgaande traject van eSports, ongeacht wat 2023 brengt, omdat ze stelt: “Wat de echte game-wisselaar zal zijn, is wanneer we de huidige generatie zien meegroeien met eSports. Het idee dat mensen van sport houden, omdat ze de regels van jongs af aan kennen en bij het kijken geen tutorial nodig hebben. Ze kunnen gewoon genieten van de verhaallijnen, zonder dat ze een handleiding nodig hebben. Als de huidige generatie fans hun kinderen erbij betrekken, zullen we ongetwijfeld de aantrekkingskracht van de sport nog verder zien groeien.”

Toename in cross-over evenementen

In 2023 zullen meer cross-over evenementen volgen, met als traditioneel sportief boegbeeld de Olympische Spelen die in de zomer een eSports-testevenement organiseren. Vier dagen hybride fysieke en gesimuleerde sportcompetitie in Singapore.

Sacco is echter niet zo enthousiast over deze ontwikkeling. Hij betoogt dat het Internationaal Olympisch Comité verkeerd heeft begrepen wat eSports zo populair maakt en in plaats daarvan zou het comité zich moeten bezighouden met de games die al bloeiende competitieve scènes hebben, zoals de Commonwealth Games in 2022. Totdat ze zich op de juiste manier bezighouden met deze organisatie, denkt hij niet dat eSports zinvol betrokken zal zijn bij de Olympische Spelen.

Kijkend naar de demografie van eSports-fans en de wens van het IOC om jongere mensen meer geïnteresseerd te krijgen in de Olympische Spelen, betoogt hij: “Om eSports-commentator Paul Chaloner te citeren: de Olympische Spelen hebben eSports meer nodig dan eSports de Olympische Spelen.” Of hij nu gelijk heeft of niet – 2023 belooft weer een druk en uitdagend jaar te worden voor competitief gamen. Houd beleggen in eSports aandelen dus goed in de gaten.

De invloed van Naz Aletaha op eSports

In het wereldje van eSports is Naz Aletaha uitgegroeid tot een cultfiguur. In het kader van de onstuitbare groei van die eSports besteden we wat extra aandacht aan deze dame.

De historie van Naz Aletaha

Na haar afstuderen in 2006 aanvaardde Aletaha een positie als financieel analist bij Sony Pictures Entertainment. Maar ze besefte al snel dat werken in de financiële wereld niets voor haar was en stapte over naar een rol als analist bij Activision Blizzard. Ze bracht de volgende vier jaar door met het beklimmen van de ladder in de retail marketing divisie van de game-ontwikkelaar, totdat een aanbod van het toenmalige Riot Games-hoofd marketing Chris Enock haar interesse wekte.

Het is die Chris Enock, een voormalig medewerker van Aletaha bij Activision, die haar heeft verleid om een baan bij Riot Games te aanvaarden. De pitch was eerder ontmoedigend: het was 2012 en in vergelijking met Activision Blizzard was Riot Games veel kleiner, met ongeveer 500 werknemers. “Het was een zeer onbekende start-up toen”, zegt Enock, nu het hoofd van de wereldwijde uitgeverij voor softwarebedrijf Improbable.

Maar Enock – met het gevoel dat Aletaha de absoluut perfecte persoon op het juiste moment en de juiste plaats was – stelde een pitch samen. Hij had iemand nodig met kennis van retail marketing, die de wereld van videogames begreep en zijn eigen relaties kon opbouwen.

“Ik was op zoek naar deze eenhoorn (zoals ze dat in de Angelsaksische wereld noemen) en dat werd dus Naz Aletaha,” zei Enock. Hij voegde er later aan toe: “Omdat Riot nog steeds een onbekende startup was, konden we niet iemand aantrekken met 20 jaar ervaring, die miljoenen en miljoenen dollars aan contracten binnenhaalde en dienovereenkomstig werd gecompenseerd. Dus het was iemand een beetje gek was die ik nodig had, en ik had het geluk dat Naz de telefoon opnam.

Een rolmodel voor de game-industrie

Ervaring in retail marketing was niet het enige nieuwe perspectief dat Aletaha in 2012 naar Riot bracht. Destijds was ze een van de weinige gekleurde vrouwen die een hoge functie bekleedde bij het bedrijf. Zelfs nu nog zijn de frontoffices en C-suites van grote game ontwikkelaars en eSports organisaties overwegend blank en mannelijk.

In het licht van de strijd waarmee vrouwen de afgelopen jaren te maken hebben gehad bij bedrijven als Riot en Activision Blizzard, is Aletaha steeds meer in de positie gedrongen om een rolmodel te zijn voor andere werknemers in de game-industrie met gemarginaliseerde identiteiten.

“Riot zal haar constant in panels plaatsen en interviews doen, en dat is eigenlijk een extra inspanning die ze moet leveren”, zegt Whalen Rozelle, vice-president en hoofd eSports-operaties bij Riot, die al bijna tien jaar met Aletaha werkt. “Het is een kans, maar tegelijkertijd een last die ze moet dragen.”

Belangrijke overwinningen bij Riot

Aletaha kwam bij Riot als senior manager van B2B-betalingen en scoorde al snel enkele overwinningen, waaronder het plaatsen van fysieke League of Legends cadeaubonnen in winkelrekken en in het hele land. Haar komst gaf het bedrijf de mogelijkheid om gamers een manier te bieden om in-game valuta te kopen zonder creditcard. “Het is een belangrijke manier voor ons om geld te verdienen met het spel, en daar heeft ze zeker een hand in gehad”, zei Rozelle.

Aletaha speelde League of Legends zelf niet en had zelfs nog niet gehoord van het multiplayer online battle arena (MOBA)-genre, voordat ze op interview kwam bij Riot. Maar toen ze het game eenmaal had gedownload, was ze meteen verslaafd. “Iedereen bij Riot speelde samen; zodra het 18.00 uur was, vormden mensen teams”, zei Aletaha. “Je liep door de gangen en het enige wat je hoorde was klik-klik-klik op de muis, en je wilde er deel van uitmaken.”

Groeiende belangstelling voor de eSports scene

Toen Riot begon met het hosten van Riot Rumbles – intramurale League of Legends-toernooien waarbij op maat gemaakte letterman-jacks werden uitgereikt aan de winnaars – ging Aletaha’s competitieve geest in een stroomversnelling. Ze vormde haar eigen team en verpletterde de concurrentie in haar divisie.

Naarmate Aletaha’s passie voor League of Legends groeide, groeide ook haar interesse in de ontluikende eSports scene eromheen. Een deel van haar B2B-werk bij Riot omvatte het sluiten van strategische partnerschappen. Zoals bijvoorbeeld een co-branded American Express-kaart die werd ingevoerd tijdens het League of Legends World Championship 2013 in de Crypto.com Arena in Los Angeles, toen bekend als Staples Center.

“Dat was mijn eerste kennismaking met het uitbouwen en het internationaliseren van eSports – die wereldfinale, naar Staples Center gaan”, zei Aletaha. “Dat Staples Centers is mijn thuisarena, daar ben ik opgegroeid en daar ging ik naar de LA Lakers wedstrijden. Ik denk dat toen ik het zag het moment was waarop ik dacht: ‘Wow, ik moet dit fulltime doen.’” Binnen twee weken nadat de Wereldfinale dat jaar was afgerond, stapte Aletaha over naar Riot’s eSports team en werd hoofd van wereldwijde eSports partnerships en bedrijfsontwikkeling.

Succes in groei eSports partnerschappen

Tijdens haar vroege dagen in de eSports partnerschappendivisie van Riot deed Aletaha het werk dat werd gedaan door 50 mensen bij Activision”, zei Enock. Destijds hadden grotere ontwikkelaars zoals Activision Blizzard toegewijde samenwerkingsteams voor grote klanten zoals Walmart en Best Buy, naast specifieke teams voor verkoop en retailmarketing. Aletaha vervulde die rollen en nog veel meer.

“Ze nam enorm veel aan”, erkent Enock nu. Tegenwoordig heeft Riot nog steeds een gecentraliseerd bedrijfsontwikkelingsteam, maar met kleinere teams die zich toeleggen op verschillende aspecten van het bedrijf. Zoals dus eSports, naast regionale specialisten.

Aletah geeft prioriteit aan groei op lange termijn boven winst op korte termijn en was zodoende kieskeurig over de sponsors die ze tekende. Ze zorgde ervoor dat deze pasten bij het gamerpubliek van Riot. MasterCard was de eerste grote naam, maar merken als Mercedes Benz, Louis Vuitton en State Farm volgden snel als nieuwe merkpartners voor Riot.

Aletaha’s succes bij het laten groeien van Riot’s eSports partnerschappen was een integraal onderdeel van het maken van League of Legends eSports tot een levensvatbare onderneming, in plaats van een marketinguitgave. En door deze successen viel ze op tussen de concurrenten voor haar volgende rol.

Invloed op groei en volwassenheid van eSports

In oktober 2021 begon Naz Aletaha in haar functie als wereldwijd hoofd van League of Legends eSports bij Riot Games. John Needham, nu Riot’s president van eSports, had eerder die functie vervuld voordat hij begin 2020 werd gepromoveerd tot wereldwijd hoofd van eSports. Naarmate de invloed van Aletaha bij het bedrijf toenam, werd duidelijk dat zij de juiste persoon was om leiding te nemen.

“Ze begrijpt de sport, ze zit al jaren in ons team, ze begrijpt fans en ze begrijpt hoe ze leiding moet geven in een mondiale omgeving, wat voor ons een van de meest uitdagende zaken is”, zei Rozelle. Eraan toevoegend: “We moeten navigeren tussen verschillende culturen en het hoofd bieden aan zoveel uitdagingen en unieke situaties. En dat is een opdracht die op haar lijf is geschreven.”

Het moraal van het verhaal is dat de sector eSports volwassen is geworden en dankzij flamboyante figuren als Aletaha aan de vooravond van een periode van groei staat. Daar kunnen ook de beleggers van profiteren door eSports aandelen te kopen van de belangrijkste aandelen uit de sector.

16 eSports events om naar uit te kijken in 2023

De eSports-community groeit en er zijn geen tekenen dat dit stopt. Terwijl mensen entertainment en interactie zochten onder de strikte reisbeperkingen en lockdowns tijdens de COVID-19 epidemie, hebben velen gamen als hobby opgepikt. Het podium voor competitieve videogames is sindsdien uitgebreid naarmate het publiek groeide en gamen een winstgevende inkomstenstroom werd. Tegen 2024 wordt voorspeld dat het aantal eSports-enthousiastelingen in totaal 577,8 miljoen zal bereiken. Belangrijk dus om beleggen in eSports aandelen te overwegen.

We hebben in het verleden geschreven over de ongelooflijke groei van eSports, maar veel grote evenementen zijn vertraagd doordat COVID grote openbare evenementen beperkt en reisbeperkingen oplegt. De COVID-19-pandemie bracht het grote succes van live streamingplatforms, wat leidde tot een groter bereik van verschillende eSports. De meeste persoonlijke evenementen werden echter twee jaar lang geannuleerd, tot groot ongenoegen van fans en professionele spelers.

Nu de pandemie afneemt, kondigen meer grote toernooien en congressen de terugkeer van fysieke evenementen aan. Sommigen hebben een hybride programma-opzet aangepast, zodat fans die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, toch kunnen genieten van de live wedstrijden en aankondigingen. Het hele jaar door leiden regionale wedstrijden en competities naar de finales van de verschillende kampioenschappen. Met grote titels en lucratieve prijzenpotten die op het spel staan, doen professionele teams alles om te winnen en hun fans te vermaken.

Er zijn nu tientallen grote eSports-evenementen over de hele wereld, vaak met aanzienlijke prijzenpotten. Hoewel veel van deze evenementen nog een datum of locatie bekend moeten maken, onderzoeken we in dit bericht enkele van de meest populaire die naar verwachting in 2023 zullen plaatsvinden. De 16 eSports events om naar uit te kijken in 2023 zijn:

 1. Apex Legends Global Series Jaar 3
 2. De Internationale 2023
 3. Valorant Champions Tour 2023
 4. Wereldkampioenschappen League of Legends 2023
 5. Taipei-spelshow 2023
 6. Finale TEKKEN World Tour
 7. Intel Extreme Masters 2023
 8. EVO Japan 2023
 9. Droomhack 2023
 10. BLAST.tv Major 2023
 11. CS:GO BLAST Premier: 2023
 12. EsportsTravel-top 2023
 13. Mid-Season Invitational (MSI) 2023
 14. IESF 15e Wereldkampioenschappen Esports
 15. Esports Universe-top 2023
 16. Wereldwijde Esports-spellen 2023

De 12 beste eSports aandelen voor 2023

De beste eSports aandelen om in te beleggen in 2023 zijn:

 1. Activision Blizzard (ATVI)
 2. HUYA (HUYA)
 3. Elektronic Arts (EA)
 4. Take-Two Interactive Software (TTWO)
 5. Modern Times Group Mtg AB (MTG-B)
 6. Enthusiast Gaming Holdings (EGLX)
 7. Tencent Holdings Ltd ADR (TCEHY)
 8. Skillz (SKLZ)
 9. Zynga Inc (ZNGA)
 10. Turtle Beach Corporation (HEAR)
 11. Dreamhack
 12. Enthusiast Gaming

1. Activision Blizzard (ATVI)

Activision Blizzard, Inc. ontwikkelt en publiceert samen met haar dochterondernemingen interactieve entertainmentcontent en -diensten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. Het bedrijf opereert via drie segmenten: Activision, Blizzard en King. Activision Blizzard is genoteerd aan de NASDAQ en heeft 9.800 medewerkers in dienst.

De omzet van ATVI zal naar verwachting profiteren van een groeiend gebruikersbestand van Call of Duty (COD), Hearthstone, World of Warcraft (WoW) en de Candy Crush-franchises. Dit zal naar verwachting de uitgaven van de gebruikers voor games stimuleren. Bovendien wordt verwacht dat de groeiende populariteit van Diablo II: Resurrected de omzetgroei zal stimuleren. De sterke liquiditeitspositie van ATVI en het vermogen om vrije kasstromen te genereren zijn opmerkelijk. Dat was ook de andere grote spelers in de sector niet ontgaan.

Microsoft neemt Activision Blizzard over voor $ 95,00 per aandeel, in een volledig contante transactie ter waarde van $ 68,7 miljard. Inclusief Activision Blizzard’s netto cash positie. Wanneer de transactie wordt afgerond, wordt Microsoft qua omzet het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld, na Tencent en Sony. De geplande overname omvat iconische franchises van de studio’s van Activision, Blizzard en King, zoals ‘Overwatch’, ‘Call of Duty’ en ‘Candy Crush’. Naast wereldwijde eSports-activiteiten via Major League Gaming. Het heeft wereldwijde studio’s met bijna 10.000 werknemers.

Simpson Thacher zal dienen als juridisch adviseur voor Microsoft, terwijl Skadden zal dienen als juridisch adviseur voor Activision. De deal is goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven en zal naar verwachting in 2023 worden afgerond na toetsing van de actie door de internationale overheid. De aanstaande overname van Activision Blizzard door Microsoft heeft eSports achtergelaten met meer vragen dan antwoorden op weg naar 2023, maar beleggen in eSports via dit aandeel is een interessante overweging.

2. HUYA (HUYA)

HUYA Inc. exploiteert via haar dochterondernemingen platforms voor het live streamen van games in de Volksrepubliek China. De platforms stellen omroepen en kijkers in staat om te communiceren tijdens livestreaming. Het bedrijf heeft zich gericht op het verder integreren van virtuele streamingtechnologieën met de uitzendafdeling.

Het doel is om meer meeslepende kijkervaringen te creëren en meer interessante interactie en hoogwaardige contentproductie voor de gebruikers te garanderen. Concreet werd een Virtual Live House tool geïntroduceerd op het voornamelijk open platform van Huya. Het brengt streamers een nieuwe livestream waarin het beeld en de actie van de streamers automatisch worden herkend.

De achtergrond en de streamers kunnen ook worden gescheiden en weggelaten, waardoor die streamers de livestream kunnen transformeren in een podium waar ze kunnen zingen, dansen en muziekinstrumenten kunnen bespelen op het virtuele podium. Het publiek heeft ook hun virtuele personages die ze kunnen besturen en gebruiken om met de streamers te communiceren. Deze functie is goed ontvangen.

Bovendien lanceerde Huya, door samen te werken met de game CrossFire en voort te bouwen op virtual reality technologie, de eerste virtuele kijkfunctie in de branche voor live-uitzending van toernooien tijdens de finale van CrossFire Pro League in augustus. De gebruikers konden kiezen welke games ze wilden ondersteunen, een avatar maken, het eamuniform dragen en samenkomen met andere kijkers. Naast het kijken naar de wedstrijd, konden gebruikers hun avatar ook vrijelijk door de zaal bewegen.

Naarmate de competitie evolueert, verandert ook de achtergrond van de locatie, waardoor het publiek een nog meer meeslepende competitieve sfeer krijgt. Deze nieuwe kijkfunctie slaat goed aan, waardoor de betrokkenheid van kijkers bij interactieve activiteiten tijdens de finale met 30% toeneemt. In het seizoen 2022 van het League of Legends Wereldkampioenschap werden verschillende toonaangevende upgrades doorgevoerd.

3. Elektronic Arts (EA)

Electronic Arts Inc. ontwikkelt, verkoopt, publiceert en distribueert wereldwijd games, content en services voor gameconsoles, pc’s, mobiele telefoons en tablets. Het ontwikkelt en publiceert games en services in verschillende genres, zoals sport, racen, first-person shooter, actie, rollenspel en simulatie. Dit voornamelijk onder Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed en licentiegames van anderen, waaronder de merken FIFA, Madden NFL, UFC en Star Wars.

Sportvideogames behoren tot de meest populaire titels. Madden NFL en FIFA Soccer zijn eeuwige bestsellers. En het in Redwood, Californië gevestigde Electronic Arts (NASDAQ:EA) is de leider op het gebied van sportvideogames. Naast de EA Sports games produceert Electronic Arts ook hittitels en franchises zoals Medal of Honor, The Sims en Mass Effect.

Bovendien heeft Electronic Arts meer dan 600 miljoen actieve gebruikers op zijn EA-spelersnetwerk, waar gamers online strijden in de populaire sporttitels van het bedrijf. Aankomende katalysatoren voor Electronic Arts zijn onder meer de geruchten over de introductie van een gameconsole, evenals VR-headsets en cloudgamingproducten.

Het bedrijf is ook toonaangevend in de snelgroeiende professionele kansspelmarkt, waar mensen spelen en strijden om geld. Door deze verscheidenheid aan producten is Elektronic Arts een goede kanshebber wanneer je wilt beleggen in eSports aandelen.

4. Take-Two Interactive Software (TTWO)

Take-Two Interactive Software, Inc. ontwikkelt, publiceert en verkoopt interactieve entertainmentoplossingen voor consumenten over de hele wereld. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de namen Rockstar Games, 2K, Private Division en T2 Mobile Games.

Technologiegigant Microsoft neemt een van de belangrijkste rivalen van TTWO, meer bepaald Activision Blizzard, over. Bezorgdheid over wat dat zou doen met het concurrentievermogen in de game-industrie heeft geleid tot een uitverkoop in de aandelen van Take-Two. Die aandelen zijn met andere woorden fors in koers gedaald. Take-Two voltooide in 2022 zijn eigen overname van mobiele gamemaker Zynga. De come back van het bedrijf zou een kwestie van tijd kunnen worden.

Take-Two heeft niet alleen een aantal sterke producten in Grand Theft Auto en de 2K-sportserie, maar het hebben van een topbedrijf voor mobiele games zoals Zynga zou in de toekomst een aanzienlijke groei voor Take-Two kunnen opleveren. En hoewel er een risico bestaat door de mogelijke overname van Activision Blizzard door Microsoft, bestaat ook de mogelijkheid dat de toezichthouders de deal blokkeren. Wees in ieder geval voorzichtig met beleggen in dit eSports aandeel.

5. Modern Times Group Mtg AB (MTG-B)

Modern Times Group MTG AB (publ) opereert via haar dochterondernemingen als een digitaal entertainmentbedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de rest van Europa, Singapore, India, Nieuw-Zeeland en internationaal. Het werkt via de Esport- en Gaming-segmenten.

Het Esport-segment organiseert nationale en internationale toernooien, maar ook amateurcups, competities en festivals. En het houdt zich bezig met gamingtechnologie, evenementenbeheer, reclame en tv-productie. Dit maakt het een veelzijdig eSports aandeel.

6. Enthusiast Gaming Holdings (EGLX)

Enthusiast Gaming Holdings Inc. werkt samen met de media-, content-, entertainment- en eSports-bedrijven in de Verenigde Staten, Canada en internationaal. Het bedrijf exploiteert een online netwerk van ongeveer 100 gaming-gerelateerde websites. Enthousiastic Gaming bezit en het exploiteert tevens Enthusiast Gaming Live Expo, een expo voor videogames.

En het biedt beheer- en ondersteuningsdiensten aan spelers die betrokken zijn bij professionele gaming; bezit en beheert esports-teams voor verschillende games, waaronder Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros.

7. Tencent Holdings Ltd ADRS (TCEHY)

Tencent Holdings Limited, een holding die in tal van bedrijven investeert, levert diensten met toegevoegde waarde (VAS) en online advertentiediensten op het vasteland van China en internationaal. Het bedrijf opereert via VAS, Online Advertising, FinTech en Business Services, en andere segmenten. Het biedt online games en sociale netwerkdiensten; FinTech- en cloudservices en online advertentieservices. Dit bedrijf is dus veel meer dan alleen maar een eSports bedrijf.

8. Skillz (SKLZ)

Skillz, genoteerd aan de New York Stock Exchange als ‘SKLZ’, is een competitief platform voor mobiele games. Ontwikkelaars kunnen Skillz in hun games integreren, waardoor spelers kunnen concurreren met anderen over de hele wereld. Het team achter dit bedrijf wordt ook alom geprezen en wordt vaak gerangschikt als een van de grootste innovators in gaming. Wat als een pluim op de hoed mag worden beschouwd.

Het betreft hier een innovatief bedrijf met bekwaam personeel dat het kan begeleiden naar de toekomst van competitief mobiel gamen en heeft een goede staat van dienst wat betreft omzetgroei. Het rapporteerde 23 opeenvolgende kwartalen van groei. Skillz heeft echter te maken met grote concurrentie in zijn mobiele activiteiten, met concurrenten die klaar staan om grote spelers te worden. De uitgaven zijn omhooggeschoten, wat niet veel goed belooft voor de toekomst.

9. Zynga Inc (ZNGA)

Zynga Inc, was (inderdaad, we gebruiken de verleden tijd) een van de belangrijkste bedrijven in de mobiele gaming industrie, met een trouw publiek van spelers. Maar bij de aandelen van dit bedrijf kunnen de beleggers niet meer terecht. Take-Two heeft in 2023 de overname van Zynga voor $ 12,7 miljard afgerond. Volgens de voorwaarden van de fusieovereenkomst ontvingen de aandeelhouders van Zynga $ 3,50 in contanten en 0,0406 gewone aandelen Take-Two per gewoon aandeel Zynga.

10. Turtle Beach Corporation (HEAR)

Turtle Beach Corporation (HEAR), voorheen bekend als ‘Electronic Sports League’, is ’s werelds grootste eSports toegewijde bedrijf en biedt diensten aan op het gebied van gaming technologie, evenementenbeheer, reclame en mediaproductie.

Elk jaar organiseert Turtle Beach Corporation 13 mega esports evenementen met duizenden bezoekers en miljoenen kijkers online. Meest recentelijk was Turtle Beach Corporation gastheer van de Intel Extreme Masters Major in Katowice, Polen. Het evenement kende een opkomst van 174.000 fans naast 230 miljoen kijkers. Dit maakt beleggen in dit eSports aandeel een interessante overweging.

11. Dreamhack

DreamHack is een Zweeds productiebedrijf gespecialiseerd in het organiseren van eSports-toernooien en -conventies over de hele wereld. DreamHack hielp bij het pionieren van eSports en heeft momenteel het Guinness World Record voor ’s werelds grootste LAN-feest (Local Area Network). De aandelen noteren nog niet op de beurs, maar het lijkt een kwestie van tijd alvorens dat wel het geval zal zijn. Houd deze beleggingsoptie dus in de gaten.

12. Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming is een verticaal geïntegreerd bedrijf voor gaming media, eSports en live-evenementen. Het mediasegment van het bedrijf bezit en exploiteert 100+ gaming websites, met meer dan 150 miljoen unieke maandelijkse bezoekers. De eSports-divisie van het bedrijf is Luminosity Gaming, die 7 eSports teams beheert, waaronder de Vancouver Titans (Overwatch) en de Seattle Surge (Call of Duty). Enthusiast Gaming bezit ook de grootste gaming expo in Canada, EGLX.

Luminosity Gaming, de eSports-branche van Enthusiast Gaming, is de grootste eSports-organisatie van Canada, bestaande uit 7 esports teams in eigendom. Luminosity haalt inkomsten uit een combinatie van sponsoring, merchandise verkoop, prijzengeld, managementinkomsten en inkomsten uit het delen van competities.

Het team van het bedrijf werkt momenteel aan teams en contentmakers in Overwatch, Fortnite, Rainbow Six Siege, Apex Legends, Madden, Smite en Call of Duty. Ook in het geval van Enthusiast Gaming is van een beursnotering nog geen sprake, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet zo lang meer duren. Beleggen in eSports aandelen is via dit bedrijf in de toekomst een lucratieve kans.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in eSports aandelen, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle eSports aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Investeren in cloud: de beste cloud computing aandelen van 2023

it In veel opzichten was 2022 opnieuw een jaar van sterke groei voor de cloud technologie. Onvoorspelbare macro-economische ontwikkelingen zorgden er echter voor dat veel bedrijven nadachten over de toekomst en zich voorbereidden op het realiseren van meer winst in de komende jaren in plaats van uitsluitend op korte termijn te denken. Waardoor de investeringen tijdelijk op een lager pitje kwamen te staan.

Investeren in de cloud is echter de sleutel voor bedrijven die een concurrentievoordeel willen behalen – en de concurrentie voor willen blijven. Door de technologische vooruitgang maken steeds meer bedrijven gebruik van cloudapplicaties om hun producten en diensten efficiënt te leveren. Investeren in cloud aandelen kan een lucratieve manier zijn om te profiteren van deze sector. Lees in dit artikel meer over de 22 beste cloud computing aandelen voor 2023.

Cloud trends in 2023

Volgens Gartner zullen de wereldwijde IT-uitgaven naar verwachting met 5,1% stijgen tot 4,6 biljoen dollar in 2023. En dit gedreven door een toename van 11,3% in investeringen in cloudapplicaties tot 879,62 miljard dollar. Wat betekent dit soort verhoogde uitgaven en investeringen voor de bedrijfswereld? C2C Global, een klantcommunity van Google Cloud, heeft vijf cloud trends geïdentificeerd om in de gaten te houden in 2023:

 • In de toekomst zullen maatwerkoplossingen, in plaats van one-size-fits-all-aanbiedingen van individuele providers, steeds meer de norm worden.
 • De acceptatie van de AI en ML-technologie zal toenemen
 • Elke organisatie wil de vele en gevarieerde mogelijkheden van AI- en ML-technologie benutten. Sommigen willen hun gegevens gebruiken om analyses te verbeteren en voorspellende modellen te bouwen, en anderen willen herhaalbare processen automatiseren.
 • Momenteel vereisen veel AI- en ML-modellen uitgebreide tests en training voordat ze op grote schaal kunnen worden geïmplementeerd in grote organisaties die metabytes aan gegevens hosten of brede klantenbestanden bedienen.
 • Uit het onderzoek van C2C is zelfs gebleken dat slechts 47% van de respondenten momenteel AI en ML gebruikt. Deze technologieën scoorden echter hoog bij de technologieën die de respondenten in de toekomst hopen te gebruiken.

De belofte van de AI en ML-technologie is te belangrijk om te negeren. Naarmate modellen worden verfijnd en training en testen betrouwbaarder en automatischer worden, zullen bedrijven en organisaties meer op deze technologieën gaan vertrouwen. AI en ML-technologie wordt dus gemeengoed. Hoog tijd dat we er dus wat extra aandacht aan besteden.

Voordelen van AI en ML workloads in de cloud

Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en ML

Laten we even kijken naar de voor- en nadelen van het plaatsen van kunstmatige intelligentie en machine learning applicaties in de cloud. Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zijn enkele van de meest gehypte bedrijfstechnologieën. Zij hebben ten zeerste tot de verbeelding gesproken van bedrijfsleiders, met de belofte van meer efficiëntie en lagere kosten. Maar ook het grote publiek is mee, met op de achtergrond ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s en autonome luchttaxi’s. Die beiden misschien dichter bij zijn dan we zelf denken.

De realiteit is natuurlijk wat minder prozaïsch. Bedrijven zijn vooral op zoek naar AI om gebieden zoals online productaanbevelingen of om het opsporen van defecten aan productielijnen te automatiseren. Bedrijven gebruiken AI in verticale sectoren, zoals financiële dienstverlening, detailhandel en energie. Hier omvatten toepassingen fraudepreventie en het analyseren van bedrijfsprestaties voor leningen. Evenals de vraagvoorspelling voor seizoensgebonden producten en het doorzoeken van enorme hoeveelheden gegevens om energienetwerken te optimaliseren.

De markt voor AI en ML zal snel groeien

Dit alles voldoet niet aan het idee van AI als een intelligente machine in de trant van 2001: A Space Odyssey’s HAL. Wat natuurlijk een science fiction idee is. Maar het is nog steeds een snelgroeiende markt, gedreven door bedrijven die meer waarde uit hun gegevens proberen te halen en hun business intelligence en analyses willen automatiseren om de besluitvorming te verbeteren.

Industrie-analistenbureau Gartner voorspelt bijvoorbeeld dat de wereldwijde markt voor AI-software dit jaar $ 62 miljard zal bereiken. De snelste groei zal afkomstig zijn van kennisbeheer. In 2024 kan die groei nog versnellen en ook in de rest van het decennium kan het snel gaan. Volgens het bedrijf heeft 48% van de ondervraagde CIO’s kunstmatige intelligentie en machine learning al ingezet of is van plan dit binnen de komende 12 maanden te doen.

Stimulatie van marktgroei door cloud computing

Veel van deze groei wordt gedreven door ontwikkelingen in cloud computing, aangezien bedrijven kunnen profiteren van de lage initiële kosten en schaalbaarheid van cloud infrastructuur. Gartner noemt bijvoorbeeld cloud computing als een van de vijf factoren die de groei van AI en ML stimuleren. Dit omdat het bedrijven in staat stelt om sneller te experimenteren en AI te operationaliseren met minder complexiteit.

Voordelen van eigen cloud AI- en ML-modellen

Cloud diensten ontwikkelen eigen AI- en ML-modellen

Daarnaast ontwikkelen de grote public cloud providers hun eigen AI-modules, waaronder beeldherkenning, documentverwerking en edge applicaties ter ondersteuning van industriële en distributieprocessen. Enkele van de snelst groeiende toepassingen voor AI en ML situeren zich rond e-commerce en reclame. Bedrijven willen uitgavenpatronen analyseren, aanbevelingen willen doen en automatisering willen gebruiken om gerichte reclame te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het groeiende volume aan bedrijfsgegevens dat zich al in de cloud bevindt, waardoor de kosten en complexiteit die gepaard gaan met het verplaatsen van gegevens worden weggenomen.

De cloud stelt organisaties ook in staat gebruik te maken van geavanceerde analyse– en rekenfaciliteiten, die vaak niet kosteneffectief zijn om intern te bouwen. Dit omvat het gebruik van speciale grafische verwerkingseenheden (GPU’s) en extreem grote opslagvolumes die mogelijk worden gemaakt door cloudopslag.

“Dergelijke mogelijkheden liggen buiten het bereik van het aanbod op locatie van veel bedrijven, zoals GPU-verwerking. Dit toont het belang aan van mogelijkheden wat de cloud betreft in de digitale strategieën van bedrijven”, zegt Lee Howells, hoofd AI bij adviesbureau PA Consulting.

Bedrijven bouwen AI- en ML-expertise op via cloud diensten

Bedrijven bouwen ook expertise op in hun gebruik van AI via cloud gebaseerde diensten. Een groeigebied is AIOps, waar organisaties gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om hun IT-activiteiten te optimaliseren, eens te meer vooral in de cloud.

Een andere is MLOps, waarvan Gartner zegt dat het de operationalisering van meerdere AI-modellen zal verbeteren, waarmee samengestelde AI-omgevingen opgebouwd kunnen worden. Dit stelt bedrijven in staat om meerfunctionele modellen op te bouwen uit kleinere bouwstenen. Deze blokken kunnen worden gehost op on-premise systemen, in-house of in hybride omgevingen.

Net zoals cloud serviceproviders de bouwstenen van IT aanbieden – rekenkracht, opslag en netwerken – zo bouwen ze ook een reeks kunstmatige intelligentie- en machine learning-modellen op. Ze bieden ook op AI en ML gebaseerde diensten aan die bedrijven, of externe technologiebedrijven, in hun applicaties kunnen inbouwen.

Deze AI-aanbiedingen hoeven geen end-to-end-processen te zijn, en vaak zijn ze dat ook niet. In plaats daarvan bieden ze functionaliteit die voor een bedrijf te kostbaar of te complex zou zijn om zelf te bieden. Maar het zijn ook functies die kunnen worden uitgevoerd zonder de beveiligings- of wettelijke vereisten van het bedrijf in gevaar te brengen, of die een grootschalige migratie van gegevens met zich meebrengen.

Voorbeelden van cloud AI-modellen

Voorbeelden van deze AI-modules zijn beeldverwerking en beeldherkenning, documentverwerking en -analyse en vertaling. “We opereren binnen een ecosysteem. We kopen stenen en dan bouwen we huizen en andere dingen van die stenen. Vervolgens leveren we die huizen aan individuele klanten. Zo werken ook deze AI-modules”, zegt Mika Vainio-Mattila, CEO van Digital Workforce, een bedrijf voor robotprocesautomatisering (RPA). Het bedrijf gebruikt cloud technologieën om de levering van automatiseringsdiensten aan zijn klanten op te schalen, waaronder zijn “robot as a service”, die kan draaien op Microsoft Azure of een private cloud.

Groeiend aanbod van cloud AI- en ML-modellen

Belang van AI en ML in bedrijfsautomatisering

Vainio-Mattila zegt dat AI al een belangrijk onderdeel is van bedrijfsautomatisering. “Waarschijnlijk de meest voorkomende toepassing is intelligente documentverwerking, een technologie die in feite ongestructureerde documenten begrijpt”, zegt hij. “Het doel is om die documenten betekenisvol te maken voor ‘robots’, of geautomatiseerde digitale agenten, die vervolgens dingen doen met de gegevens in die documenten. Dat is de ruimte waar we het meeste gebruik van AI-tools en -technologieën hebben gezien, en waar we zelf het meest AI hebben toegepast.”

Hij ziet een groeiende druk van de grote cloud bedrijven om AI-tools en -modellen aan te bieden. In eerste instantie is dat een taak die is weggelegd voor externe softwareleveranciers of dienstverleners zoals zijn bedrijf, maar hij verwacht dat de aanbieders van cloudoplossingen (CSP’s) ook meer AI-technologie rechtstreeks aan gebruikers (lees: bedrijven) gaan aanbieden.

“Het is een interessante ruimte omdat de grote cloud providers – uiteraard aangevoerd door Google, maar op de voet gevolgd door Microsoft en Amazon en anderen inclusief IBM – een aanbod hebben geïmplementeerd rond ML- en AI-gebaseerde diensten voor het ontcijferen van ongestructureerde informatie. Dat omvat het herkennen of classificeren van foto’s of, of vertalingen.

Dit zijn algemene technologieën die zo zijn ontworpen dat anderen ze kunnen hergebruiken. De bedrijfsapplicaties zijn vaak erg use-case-specifiek en hebben experts nodig om ze af te stemmen op de zakelijke behoeften van een bedrijf. En de focus ligt meer op backoffice-activiteiten dan op toepassingen, zoals zelfrijdende auto’s.

Steeds meer eigen cloud AI- en ML-modellen

Cloudproviders bieden volgens Howells van PA Consulting ook zogenaamde domein specifieke modules aan. Deze zijn al geëvolueerd in de financiële dienstverlening, productie en gezondheidszorg, zegt hij. Het aanbod aan AI-diensten dat in de cloud wordt aangeboden, is nu al relatief breed en groeit nog steeds. “De grote cloud-spelers hebben nu modellen die iedereen kan gebruiken en uitvoeren”, zegt Tim Bowes, associate director voor data-engineering bij adviesbureau Dufrain. “Twee tot drie jaar geleden was het allemaal technologie van derden, maar nu bouwen ze eigen tools.”

Voorbeelden van cloud AI en ML-modellen

Azure biedt bijvoorbeeld Azure AI, met vision-, spraak-, taal- en besluitvormings-AI-modellen waartoe gebruikers toegang hebben via AI-calls. Microsoft splitst zijn aanbod op in Applied AI Services, Cognitive Services, machine learning en AI-infrastructuur.

Google biedt AI-infrastructuur, Vertex AI, een ML-platform, data science-services, mediavertaling en spraak-naar-tekst, om er maar een paar te noemen. Dankzij de Cloud Inference API kunnen bedrijven werken met grote datasets die zijn opgeslagen in de cloud van Google. Het is tegen die achtergrond niet verwonderlijk dat het bedrijf ook cloud-GPU’s levert.

Amazon Web Services (AWS) biedt ook een breed scala aan op AI gebaseerde diensten, waaronder beeldherkenning en video-analyse, vertaling, conversatie-AI voor chatbots, natuurlijke taalverwerking en diensten gericht op ontwikkelaars. AWS promoot ook zijn gezondheids- en industriële modules.

De grote enterprise software en software-as-a-service (SaaS) providers hebben ook hun eigen AI-aanbod. Deze omvatten Salesforce (ML en voorspellende analyses), Oracle (ML-tools inclusief vooraf getrainde modellen, computervisie en NLP) en IBM (Watson Studio en Watson Services). IBM heeft zelfs een specifieke set op AI gebaseerde tools ontwikkeld om organisaties te helpen hun milieurisico’s te begrijpen.

Gespecialiseerde bedrijven zijn onder andere H2O.ai, UIPath, Blue Prism en Snaplogic. Hoewel de laatste drie beter beschreven kunnen worden als intelligente automatiserings- of RPA-bedrijven dan pure-play AI-providers. Het is echter een dunne lijn.

Bedrijven experimenteren vaak met AI

Volgens Jeremiah Stone, chief technology officer (CTO) bij Snaplogic, wenden ondernemingen zich vaak op experimentele basis tot AI. Zelfs wanneer meer een volwassen technologie geschikter kan zijn voor hun doeleinden. “Waarschijnlijk 60% of 70% van de praktijk cases die ik heb gezien, starten, althans in eerste instantie, met het verkennen van AI en ML als een manier om problemen op te lossen die misschien beter kunnen worden opgelost via een andere aanpak”, zegt hij.

“Maar dat is te vergeven, want als mensen zijn we voortdurend extreem optimistisch over wat software en technologie voor ons kunnen doen – als we dat niet zouden doen, zouden we niet vooruitgaan.” Experimenteren met AI zal volgens hem op de langere termijn voordelen opleveren.

Beste cloud computing aandelen in 2023

Om te beginnen zijn de drie grootste public cloud-reuzen interessante cloud computing aandelen om te bekijken wanneer je wilt investeren in cloud:

 • Amazon (NASDAQ:AMZN) en zijn Amazon Web Services
 • Microsoft (NASDAQ:MSFT) met Azure
 • Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) met voor Google Cloud

Hoewel deze bedrijven geen pure plays in de cloud industrie zijn, bieden ze alle drie infrastructuur en diensten voor organisaties die een digitale transformatie ondergaan (een uitdrukking die de migratie naar cloud gebaseerde operaties omvat). Ze hebben de meest complete ecosystemen van software en partnerschappen met externe software-as-a-service providers, goede opties dus om te overwegen bij investeren in cloud.

Naast deze grote drie zijn er nog andere meer gefocuste bedrijven die hun portfolio blootstellen aan de ontwikkeling van de cloud. De 22 beste cloud computing aandelen van 2023 zijn:

 1. Salesforce
 2. Adobe
 3. Zoom
 4. Veeva Systems
 5. Unity Software
 6. The Trade Desk
 7. Digital Ocean
 8. Fastly, Inc.
 9. Snowflake
 10. DocuSign, Inc.
 11. CrowdStrike Holdings, Inc.
 12. ServiceNow, Inc.
 13. Microsoft
 14. Amazon
 15. Atlassian
 16. Twilio
 17. Splunk
 18. RingCentral
 19. Workday
 20. HubSpot
 21. Alteryx
 22. Smartsheet

1. Salesforce

Als we het hebben over investeren in cloud computing, moet Salesforce (NYSE:CRM) sowieso aan bod komen. Deze specialist in klantrelatiebeheer was vanaf eind jaren negentig van vorige eeuw een pionier op het gebied van software die gebruikmaakt van cloud technologie.

Salesforce is sindsdien vertakt naar andere gebieden van bedrijfssoftware via organische groei en een gestage stroom van acquisities. Salesforce’s recente overname van Slack, de tool voor werken op afstand en samenwerking, zal het bedrijf waarschijnlijk op ramkoers brengen met Microsoft’s Teams-samenwerkingssuite.

Vanwege het succes om een volwaardig technologieplatform te worden voor bedrijven van alle soorten en maten, is Salesforce ook een uitstekende manier om op kleinere cloudstarters te spelen. Het investeert regelmatig in, of verwerft belangen in, kleinere cloud-peers zoals Snowflake (NYSE:SNOW) vóór de beursintroductie (IPO). Meer recent verwierf het een belang in hot IPO Monday.com (NASDAQ:MNDY). Zo profiteert het mee van eventuele successen van deze bedrijven.

Salesforce is zeer winstgevend en investeert zwaar om de uitbreiding te maximaliseren. Het zou het doel van oprichter en CEO Marc Benioff kunnen realiseren om binnen het komende decennium een van ’s werelds grootste technologiebedrijven te worden. Salesforce wordt al lang genoemd als een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld die verschillende software en applicaties leveren.

Het bedrijf is momenteel een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Salesforce bevindt zich echter in een turbulente situatie, zodat het moeilijk is om prognoses te maken. De technologiesector werd in 2022 aardig op zijn kop gezet. Zoals ook andere grote technologiebedrijven heeft ook dit bedrijf mensen moeten ontslaan. Groeien zonder groeipijn is vaak moeilijk, zoals hier wordt bewezen.

2. Adobe

Sterk op cloud gericht aandeel

Softwarebedrijf Adobe (NASDAQ:ADBE) werd opgericht in een IT-tijdperk dat teruggaat tot de opkomst van zowel de cloud als het internet. Een decennium geleden was van de cloud nog nauwelijks sprake, ook niet in de activiteiten van Adobe. Maar het bedrijf heeft zichzelf getransformeerd tot een leider in cloud services door zijn grote en nog altijd groeiende platforms aan te passen aan het cloud tijdperk. Adobe’s kerncompetenties in het leveren van creativiteitssoftware en het bewerken van documenten hebben het tot een hoofdrolspeler in de digitale transformatie gemaakt.

Hoewel het geen seriële verwerver van andere bedrijven is zoals Salesforce, heeft Adobe een aantal grote stappen gezet om zijn softwareverhaal af te ronden. In 2018 nam het de kleine bedrijven Marketo en Magento over om zijn positie als partner voor e-commercebedrijven te versterken. Eind 2020 kocht het Workfront om workflow- en projectmanagementoplossingen aan zijn arsenaal toe te voegen. Daarna nam Adobe Frame.io, het softwarebedrijf voor samenwerking op het gebied van videobewerking, over.

In combinatie met de organische groei die het legacy-aanbod van Adobe nog steeds genereert, is dit bedrijf een van de beste free cashflow-generatoren in de cloud industrie. Het verdient daarom een plaats in elke op de cloud gerichte portefeuille met aandelen.

Informatietechnologie is recessiebestendig

Sommige beleggers zijn misschien bang dat een mogelijke economische vertraging de koers van technologieaandelen, zoals Adobe Systems, verder naar beneden zou kunnen slepen. Maar de veelgevraagde diensten van Adobe zullen waarschijnlijk niet zo vaak door consumenten worden geschrapt als er een recessie komt.

Uit een recent onderzoek van Gartner blijkt dat bedrijven wereldwijd verwachten dat hun software-uitgaven in 2023 met 11% zullen stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Gartner zei dat de uitgaven voor informatietechnologie recessiebestendig zijn en dat bedrijven meer uitgeven aan digitale bedrijfsinitiatieven in plaats van te bezuinigen.

Dat betekent niet dat Adobe-aandelen onmiddellijk een grote winnaar zullen zijn op de beurs, maar het betekent wel dat het bedrijf waarschijnlijk een economische storm kan doorstaan. Dit maakt het dus een verstandig aandeel wanneer je wilt investeren in cloud computing aandelen.

3. Zoom

Snelle groei sinds pandemie

Er zijn maar weinig bedrijven die zo snel uit de vergetelheid zijn gekomen en de status van bekende naam hebben bereikt als Zoom (NASDAQ:ZM). De videoconferentie service is tijdens de pandemie een hoofdbestanddeel geworden om familieleden en zakelijke teams te helpen op afstand contact te houden. Zoom staat op het punt om door te gaan als een basisbehoefte van zakelijke communicatiediensten, lang nadat de pandemische beperkingen zijn geëindigd.

Zoom maakte furore in de zomer van 2021 toen het de intentie aankondigde om corporate contact center-specialist Five9 (NASDAQ:FIVN) over te nemen. De deal werd weggestemd door Five9-aandeelhouders, maar Zoom kondigde niettemin zijn eigen product op dit front aan en noemde het Video Engagement Center. Het is duidelijk dat Zoom een groter deel van de enorme wereldwijde telecomindustrie op het oog heeft door achter grote zakelijke communicatieaccounts aan te gaan.

Veranderingen in persoonlijke communicatie

Zoom profiteert ook van veranderingen in persoonlijke communicatie. Mobiele telefonie is een moderne noodzaak, maar op de cloud gebaseerde video interactie kan een serieuze verstoring van het traditionele telecomverkeer in de komende jaren. Een telefoongesprek kan veel persoonlijker en intiemer worden wanneer beide personen elkaar ook in de ogen kunnen kijken.

Kleine en grote bedrijven bevinden zich namelijk midden in een transformatie naar het digitale rijk met behulp van cloud computing technologie. De cloud is echt revolutionair; door online te werken, kunnen bedrijven een grotere geografische voetafdruk opbouwen, wrijving voor klanten verminderen en verschillende dagelijkse taken automatiseren – en de kosten van deze technologie blijven dalen.

Uitdagingen van de online wereld

Maar het zorgt wel voor enkele uitdagingen. Zo is het bepalen van de klanttevredenheid in een fysieke winkel vrij eenvoudig; een persoon kan rechtstreeks een medewerker raadplegen en direct feedback geven, waardoor een onmiddellijke oplossing wordt gevraagd voor eventuele problemen. In de online wereld kan een bedrijf echter te maken hebben met duizenden gezichtsloze klanten en als ze een slechte ervaring hebben, springen ze vaak naar een concurrerende winkel zonder iets te zeggen. Een daling van de verkoop zou de enige indicator kunnen zijn, en dan is het te laat om te reageren.

Dat is waar Datadog om de hoek komt kijken. Het is de ultieme tool voor cloudmonitoring die in verschillende sectoren wordt gebruikt, van detailhandel tot entertainment en gaming. Datadog kan bedrijven waarschuwen voor bugs in websites of applicaties zodra ze zich voordoen, en vooral voordat ze leiden tot verloren inkomsten. Het kan problemen oppikken die bijvoorbeeld slechts een klein deel van de klanten in een geografisch gebied treffen, die anders onopgemerkt zouden blijven.

Upgrade naar communicatiebedrijf

Zoom heeft nu een veel robuuster portfolio dan vóór de pandemie, wat betekent dat de waarde propositie voor klanten veel aantrekkelijker is. De nieuwere producten zijn onder meer het cloud telefoonsysteem Zoom Phone, de klantenserviceoplossing Zoom Contact Center en tools voor kunstmatige intelligentie die de productiviteit van verkoopteams en klantenservicemedewerkers verhogen. Kortom, Zoom is geëvolueerd naar een volledig communicatiebedrijf.

Die overgang zou beleggers die willen investeren in cloud aandelen om twee redenen moeten aanspreken. Ten eerste kan Zoom vollediger inspelen op de communicatiebehoeften van zijn klanten, en gezien zijn marktleiderschap op het gebied van videoconferentie software is Zoom goed gepositioneerd om de acceptatie van aangrenzende producten te stimuleren. Ten tweede heeft Zoom nu een veel grotere totale adresseerbare markt (TAM). Het management zegt zelfs dat de TAM in 2026 $ 125 miljard zal bereiken, wat betekent dat het bedrijf voldoende ruimte heeft om te groeien.

4. Veeva Systems

Groei in aanbod en omzet

Veeva Systems (NASDAQ:VEEV) biedt diensten aan voor life science bedrijven zoals biotech, farmaceutische en andere zorgbedrijven. De diensten omvatten klantrelatiebeheer, gegevensbeheer en compliance. Veeva maakte onlangs de overstap naar digitale diensten voor kleinere zorgbedrijven, zoals dokterspraktijken en medische centra.

Meer recentelijk heeft het online onderwijsbedrijf Learnaboutgmp overgenomen om zijn eigen bibliotheek met farma- en biotech-opleidingen te versterken. Het bedrijf bevindt zich in de vroege stadia van uitbreiding van zijn reikwijdte naar consumentengoederen en chemische bedrijven.

De omzet van Veeva is jarenlang gestaag gegroeid met een dubbelcijferig percentage. De winstgevendheid is in een nog sneller tempo toegenomen naarmate het bedrijf efficiënter werd met grotere schaalvoordelen. En de groei van het bedrijf zal zich waarschijnlijk voortzetten, nu Veeva digitale transformatie naar de enorme life sciences-industrie brengt.

Door voortdurend nieuwe functies aan zijn ecosysteem toe te voegen, biedt het bedrijf portfolio-exposure aan de digitalisering van de gezondheidszorg zonder een specifieke winnaar te hoeven kiezen binnen die grote en gefragmenteerde industrie. Veeva Systems is in feite een op life sciences gericht cloud computing-bedrijf. De diensten die het aanbiedt zijn missiekritiek voor zijn klanten en een integraal onderdeel van het proces dat veel life sciences bedrijven moeten doorlopen om hun producten op de markt te brengen in een sterk gereguleerde industrie.

Toekomstvisie

Verder heeft Veeva Systems, hoewel de omzetgroeipercentages zijn gedaald, de omzetdoelstellingen behaald die het zichzelf had gesteld. In 2015 beloofde het bedrijf om in 2020 $ 1 miljard aan inkomsten te genereren. Het kwam daar een jaar eerder aan toe dan was gepland. En het bedrijf ligt momenteel (opnieuw) een jaar voor op zijn doel voor 2025 van $ 3 miljard aan inkomsten, wat betekent dat het volgend jaar dat doel al zou kunnen bereiken.

Wat biedt de toekomst voor Veeva Systems? Er blijven tal van kansen weggelegd in de enorme $ 2 biljoen industrie waar haar klanten zaken doen. De staat van dienst van het bedrijf laat zien dat het nieuwe klanten kan blijven aantrekken dankzij de waarde van zijn diensten voor life science bedrijven die op hun beurt essentiële producten ontwikkelen, zoals levensreddende medicijnen.

Ondertussen zullen de inkomsten van Veeva waarschijnlijk blijven groeien. Dalende groeipercentages en een hoge waarderingen kunnen tijdelijk een probleem zijn, maar Veeva’s leiderschap in een nichegebied van de cloud sector zou het moeten helpen om nog vele jaren solide rendementen te behalen. Beleggers in cloud aandelen moeten dit bedrijf in te gaten houden.

5. Unity Software

Netflix (NASDAQ:NFLX) maakte van het streamen van tv vanuit de cloud een alledaags onderdeel, maar streaming omvat nu veel meer dan alleen televisie. Nu de videogame-industrie ook naar de cloud migreert, helpt Unity Software (NYSE:U) game-ontwikkelaars bij de overstap.

Unity, dat in 2020 naar de beurs ging, is een toonaangevend real-time platform voor het creëren van 3D-content. Miljoenen makers gebruiken de software en miljarden gebruikers downloaden elk jaar apps die met Unity zijn gebouwd. 3D-inhoud is echter niet alleen voor videogames. Het bedrijf bewijst zichzelf als een hulpmiddel voor grafische ontwerpers, ingenieurs, architecten, film- en tv-productiestudio’s en zelfs online docenten. Volkswagen (OTC:VWAGY) en Toyota Motor Corp. (NYSE:TM) gebruiken bijvoorbeeld Unity om interactieve en collaboratieve auto-ontwerpen te maken.

Het is ook een uniforme service die makers van inhoud helpt om op afstand met elkaar samen te werken. Maar ook hun apps te implementeren, op de markt te brengen en ze in realtime te beheren. Nu Apple (NASDAQ:AAPL) recente wijzigingen in de privacy van gebruikers heeft aangebracht die het voor sommige app-ontwikkelaars moeilijker maken om geld te verdienen met hun werk, breidt Unity ook zijn digitale advertentieactiviteiten uit. Het heeft onlangs nieuwe functies gelanceerd waarmee app-uitgevers het diensten aan marketeers kunnen verkopen en optimaliseren.

De wortels van Unity liggen weliswaar in de sector van de videogames, maar het is hard op weg een cloud platform te worden dat in meerdere sectoren werkt. Naarmate de digitale wereld meer invloed krijgt op beslissingen in de echte wereld, lijkt Unity een topinvestering in softwareservices voor de jaren 2020. Houd dit bedrijf dus in de gaten.

6. The Trade Desk

Als het gaat om het streamen van tv, zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe op internet gebaseerde services op de markt gekomen. Dit is een zegen geweest voor digitale advertentietechnologen. Zoals The Trade Desk (NASDAQ:TTD), dat een cloud gebaseerd aanbod in huis heeft dat marketeers helpt bij het automatiseren van de aankoop van digitale advertenties (bekend als programmatic advertising).

De wereld van digitale advertenties wordt gedomineerd door Google en Meta Platforms (NASDAQ:FB), de nieuwe naam van het moederbedrijf van Facebook, maar de cloud gebaseerde marketingbeheertools van The Trade Desk hebben veel gebruikers voor zich gewonnen. Het geldt nu als het grootste onafhankelijke softwarebedrijf voor digitaal advertentiebeheer.

Dankzij de enorme groei van internet in het afgelopen decennium, vindt iets meer dan de helft van de marketinguitgaven nu plaats in een digitaal formaat. Digitale advertenties zullen het komende decennium een snelgroeiende industrie blijven, vooral in thuisentertainment nu tv en films overgaan op een on-demand internetstreamingformaat.

In de komende jaren zullen streamingdiensten miljoenen nieuwe huishoudelijke abonnees aantrekken en miljarden extra uren besteden aan het bekijken van inhoud. Dat creëert een enorme kans voor The Trade Desk, aangezien het verbonden tv-reclame activiteiten beheert. Nog steeds een klein bedrijf in een digitale marketingindustrie met een waarde van bijna $ 1 biljoen per jaar en groeiend, the sky lijkt the limit voor The Trade Desk. Een aantrekkelijke cloud aandeel voor beleggers.

7. Digital Ocean

DigitalOcean (NASDAQ:DOCN) is een nieuw gezicht in de cloud computing ruimte. Het voltooide zijn eerste openbare aanbieding van aandelen begin 2021. Het is een aanbieder van cloud infrastructuur en een softwareprovider vergelijkbaar met Amazon’s AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Maar de grote drie richten hun aandacht op grote ondernemingen, en DigitalOcean richt zich op de grote maar achtergestelde kleine bedrijven en start-ups.

Dit is een lucratieve niche. De meeste IT-investeringen worden gedaan door grotere organisaties. Maar kleine bedrijven zijn nog steeds goed voor ongeveer de helft van de productie van de wereldeconomie. De meesten lopen echter ver achter bij de noodzakelijke digitale transformatie. Dat is waar DigitalOcean om de hoek komt kijken, met een volledig assortiment betaalbare diensten om deze kleine bedrijven hun weg te helpen vinden in een nieuw tijdperk. Wanneer je wilt investeren in cloud, kun je dit aandeel in de gaten houden.

8. Fastly, Inc.

Fastly, Inc. exploiteert een edge cloud platform voor het verwerken, bedienen en beveiligen van de applicaties van zijn klanten in de Verenigde Staten, Azië-Pacific, Europa en internationaal. De edge cloud is een categorie van Infrastructure as a Service waarmee ontwikkelaars digitale ervaringen aan de rand van het internet kunnen bouwen, beveiligen en leveren. Het is een programmeerbaar platform dat is ontworpen voor levering van web- en applicatietoepassingen.

Fastly biedt Compute@Edge aan, een ontwikkelaarshub met oplossingenbibliotheekpatronen en -recepten, API- en taalreferenties, wijzigingslogboeken en Fastly Fiddle-oplossingen. Maar ook apparaat detectie en geolocatie, edge woordenboeken, edge toegangscontrolelijsten en edge authenticatieservices; full site delivery services, zoals dynamische site acceleratie, origin shield, instant purge, surrogate keys, real-time logging en statistieken. En cloud optimizer services; en streamingoplossingen en -diensten, waaronder livestreaming, mediashield en origin connect.

Het biedt daarnaast ook edge beveiligingsoplossingen aan, zoals DDoS-bescherming, edge webapplicatie-firewall (WAF), transport beveiliging (TLS), platform-TLS en complianceservices; uniforme webapplicatie- en API-beveiligingsoplossingen, waaronder runtime self-applicatiebescherming, geavanceerde snelheidsbeperking, API-bescherming, accountovernamebescherming, botbeheer en WAF van de volgende generatie.

Daarnaast biedt het bedrijf edge-applicaties, zoals load balancers en image optimizers en video op aanvraag. Het bedient klanten die actief zijn in digitale uitgeverijen, media en entertainment, technologie, online detailhandel, reizen en horeca, en financiële technologiediensten. Het bedrijf was voorheen bekend als SkyCache, Inc. en veranderde zijn naam in Fastly, Inc. in mei 2012. Fastly, Inc. werd opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië.

9. Snowflake

Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) is vooral bekend voor zijn cloud gebaseerd dataplatform in de Verenigde Staten en internationaal. Het platform van het bedrijf is Data Cloud, een ecosysteem waarmee klanten gegevens kunnen consolideren tot één enkele bron om zinvolle zakelijke inzichten te genereren, om gegevens gestuurde applicaties te bouwen en gegevens te delen.

Het platform wordt gebruikt door verschillende bedrijven van verschillende groottes in verschillende sectoren. Snowflake was voorheen bekend als Snowflake Computing, Inc. en veranderde de naam in Snowflake Inc. in april 2019. Snowflake Inc. werd opgericht in 2012 en heeft zijn hoofdkantoor in San Mateo, Californië. Investeren in cloud is mogelijk via Snowflake.

10. DocuSign, Inc.

DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) levert cloud gebaseerde software in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf biedt een oplossing voor elektronische handtekeningen waarmee bedrijven overeenkomsten digitaal kunnen voorbereiden, ondertekenen, uitvoeren en beheren.

Het bedrijf heeft onder andere Guided Forms in aanbod, waarmee complexe formulieren via een interactief en stapsgewijs proces kunnen worden ingevuld. Evenals Click waarmee overeenkomsten zonder handtekening ondersteund kunnen worden. DocuSign verkoopt zijn producten via directe, door partners ondersteunde en web gebaseerde verkoop. De klanten zijn zowel kleinere als wat grotere bedrijven. Opgericht in 2003 heeft DocuSign zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië.

11. CrowdStrike Holdings, Inc.

CrowdStrike (NASADAQ: CRWD) levert in de cloud oplossingen voor endpoint- en cloud workload bescherming. Dit doen ze in de Verenigde Staten, Australië, Duitsland, India, Israël, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt via 19 cloud modules op zijn Falcon-platform in de vorm van een op software-as-a-service gebaseerd model dat verschillende beveiligingsmarkten dekt. Denk aan zakelijke werklastbeveiliging, beheerde beveiligingsservices en beheer van IT-activiteiten.

CrowdStrike verkoopt zijn platform- en cloud modules, voornamelijk via zijn directe verkoopteam. CrowdStrike Holdings, Inc. werd opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Sunnyvale, Californië. Investeren in cloud computing is mogelijk via dit aandeel.

12. ServiceNow, Inc.

ServiceNow (NYSE: NU) staat bekend voor zijn enterprise cloud computing-oplossingen. Die definiëren, structureren, consolideren, beheren en automatiseren services en dat voor bedrijven over de hele wereld. Het exploiteert het Now-platform dat workflow automatisering, kunstmatige intelligentie en machine learning biedt. Maar ook prestatieanalyse, elektronische servicecatalogi en -portals, configuratiebeheersystemen, databenchmarking en encryptie.

ServiceNow levert ook informatietechnologie (IT) service managemen tapplicaties, met daarnaast een breed gamma aan andere diensten. Zoals kwetsbaarheidsresponsbeheer en informatie over beveiliging voor het delen van beveiligingsoperaties en governance-, risico- en compliance-product om beleid en controles te creëren. Maar ook producten voor personeelszaken, juridische zaken en dienstverlening op de werkplek. Verder wordt ook het App Engine-product IntegrationHub gecommercialiseerd. Dit stelt applicaties in staat om workflows uit te breiden; en professionele, training- en klanten ondersteuningsdiensten.

ServiceNow werkt voor de overheid, de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, telecommunicatie, en productie. Maar ook voor IT-diensten, technologie, olie en gas, onderwijs en consumentenproducten. ServiceNow verkoopt zijn producten via het directe verkoopteam en wederverkooppartners. Het bedrijf was voorheen bekend als Service-now.com en veranderde zijn naam in ServiceNow, Inc. in mei 2012. Het bedrijf werd opgericht in 2004 en heeft zijn hoofdkantoor in Santa Clara, Californië.

13. Microsoft

Bij de grote jongens mogen we Microsoft (NASDAQ:MSFT) natuurlijk niet vergeten. Microsoft heeft zijn PaaS-strategie tot dusver goed uitgevoerd, met dank aan het ervaren management. Enige tijd geleden bracht het een nieuw AI-enabled edge-apparaat uit, genaamd The Data Box Edge. Het fungeert als een brug of een abstractielaag tussen de lokale gegevensbronnen en cloudopslag. Organisaties kunnen het apparaat gebruiken voor het verwerken, filteren en analyseren van de gegevens voordat ze deze in de cloud opslaan.

Op de beurs is Microsoft uitgegroeid tot een relatief stabiel aandeel. Waarbij echter moet worden opgemerkt dat in de technologie ‘volatiel’ zowat altijd een relatief begrip zal blijven. Maar Microsoft is zeker een cloud aandeel om te overwegen wanneer je wilt investeren in cloud computing.

14. Amazon

Ook een andere grote jongen mogen we niet over het hoofd zien. Hoewel Amazon (NASDAQ:AMZN) geen puur cloudbedrijf is, waarderen we Amazon vanwege de manier waarop het zowel zijn e-commerce- als de cloudactiviteiten uitvoert. Amazon loopt voorop in AI en heeft het extra voordeel van enorme gegevens om op uit te voeren.

Amazon Web Services leidt de groeiende markt voor cloudinfrastructuur met een aandeel van ongeveer 41% in 2020, volgens industrieonderzoeker Gartner. Het biedt Amazon inkomstendiversiteit en een gezond inkomen. Bijna 15% van de totale inkomsten kwam van Amazon Web Services.

15. Atlassian

Wat PaaS betreft is Atlassian (NASDAQ:TEAM) de beste middelgrote speler. We hebben dit bedrijf zien groeien van een bootstrap-startup gericht op zijn fundamenten tot een bedrijf met meer dan $ 1 miljard aan inkomsten dat kapitaalefficiënte startups verwerft. We zijn er dol op vanwege zijn discipline en cultuur, die volgens ons cruciaal waren voor het succes ervan. Maar dat Atlassian een stabiel cloud aandeel is, zult u ons niet horen zeggen.

16. Twilio

Twilio (NYSE:TWLO) is een toonaangevende speler in het communicatie PaaS-segment. Vorig jaar introduceerde het de Twilio Media Streams API die AI gebruikt om het sentiment van de beller te begrijpen. Na een sterke periode kreeg de koers met winstnemingen af te rekenen. Wat niets wegneemt van de goede vooruitzichten op lange termijn voor dit cloud computing aandeel.

17. Splun

Splunk (NASDAQ:SPLK) heeft zijn PaaS-strategie en ontwikkelaarsecosysteem goed uitgevoerd. Het platform stelt externe ontwikkelaars in staat om cloud-native Splunk-apps te ontwikkelen voor realtime, machinaal gegenereerde Big Data-applicaties.

Splunk heeft de lancering aangekondigd van Mission Control. Dit is een geïntegreerd beveiligingsplatform dat zijn beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer (SIEM), analyse van gebruikersgedrag (UBA) en beveiligingsorkestratie, automatisering en respons (SOAR) omvat. Ook Splunk is een cloud aandeel van het volatiele soort. Niet dus voor beleggers met een zwak hart.

18. RingCentral

Cloudgebaseerde communicatieserviceprovider RingCentral (NYSE:RNG) heeft een goed jaar achter de rug. Dit dankzij zijn uitstekende partnerstrategie. RingCentral heeft bijvoorbeeld zijn nieuwe klantbetrokkenheidsplatform Engage geïntegreerd met die van Google’s Dialogflow wat betreft de AI- en ML-mogelijkheden. Maar op de beurs heeft dit cloud aandeel een mindere periode achter de rug. Daar kan echter verandering in komen.

19. Workday

Workday (NASDAQ:WDAY) betrad enkele jaren geleden de PaaS-markt toen het zijn Cloud Platform openstelde voor ontwikkelaars. Het bedrijf is goed gepositioneerd en staat daarom op onze radar voor wie wilt investeren in cloud computing.

20. HubSpot

Onder de kleinere spelers houden we van inbound-marketingspecialist HubSpot (NYSE:HUBS) vanwege het uitstekende management. HubSpot heeft goed werk geleverd met zijn ontwikkelaarsecosysteem en is daarom een aantrekkelijk cloud aandeel.

21. Alteryx

We houden van Alteryx (NYSE:AYX) vanwege het sterke momentum dat het laat zien voor zijn op abonnementen gebaseerde end-to-end analyseplatform. Alteryx ging twee jaar geleden naar de beurs met een waardering van ongeveer $ 840 miljoen en een catalogusprijs van $ 14,61.

22. Smartsheet

In het segment documentondertekening houden we van DocuSign (NASDAQ:DOCU) vanwege zijn focus op de gehele levenscyclus van documentbeheer. Maar toch houden we ook een plaatsje vrij voor Smartsheet (NYSE:SMAR).

Smartsheet heeft een succesvol platform voor zakelijke samenwerking gebouwd. Het platform beschikt over een uitgebreide functieset waarmee ontwikkelaars apps, integrators en connectoren kunnen bouwen. Dit kan samenwerkingsmogelijkheden versterken door automatisch gegevens van kritieke bedrijfsplatforms te synchroniseren. In de sector cloud mag dit aandeel als één van de meest stabiele uit zijn sector worden beschouwd.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven
over investeren in cloud aandelen, die kunt u vinden in ons gratis
e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle cloud aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

Investeren in vastgoed met weinig geld: hoe & waarom?

  Investeren in vastgoed met weinig geld: 5 slimme strategieën Wil je investeren in vastgoed, maar heb je maar weinig geld? Geen probleem! In dit artikel delen we vijf slimme strategieën om te investeren in vastgoed, zelfs met een beperkt budget. Het idee om te investeren in onroerend goed kan intimiderend lijken, vooral als je […]

Investeren in zonne-energie: de beste aandelen voor 2023

Investeren in zonne-energie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De zonne-industrie bouwt en installeert apparaten om energie van de zon op te vangen en om te zetten in elektrische energie. Bedrijven in deze sector werken samen om de wereldeconomie te helpen overstappen van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas naar hernieuwbare energiebronnen. Uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de energietransitie vele biljoenen dollars en vele jaren zal kosten om te voltooien. Dat maakt zonne-energie een aantrekkelijke sector voor beleggers. Lees in dit artikel meer over investeren in zonne-energie en de beste zonne-energie aandelen voor 2023.

Waarom investeren in zonne-energie?

Investeren in zonne-energie kan een geweldige manier zijn om te investeren in de toekomst, zowel voor uzelf als voor de planeet. Of uw motivatie om voor zonne-energie te gaan financieel, ecologisch of een combinatie van beide is, hieronder vindt u een lijst met voordelen waarmee u rekening moet houden bij het overwegen van investeren in zonne-energie.

Financiële voordelen van zonne-energie

Investeren in zonne-energie kan een ongelofelijk kosteneffectieve energiekeuze zijn. Dankzij belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen kan een investering in zonne-energie na verloop van tijd een aanzienlijk rendement opleveren. De meeste mensen die op hun huis of bedrijf overstappen op zonne-energie, doen dit dan ook voornamelijk uit economisch oogpunt. Er zijn vier manieren om over zonne-energie te denken vanuit het oogpunt van financiële voordelen:

 • Door via investeren in zonnepanelen op zonne-energie over te gaan, wordt uw elektriciteits-rekening drastisch verlaagd of (op termijn) zelfs geëlimineerd.
 • Elektriciteitskosten kunnen een groot deel van uw maandlasten uitmaken, zeker nu de prijzen zo fors zijn gestegen. Met een zonnepaneelsysteem wekt u gratis stroom op gedurende de gehele levensduur van uw systeem, doorgaans meer dan 25 jaar. Zelfs als u niet 100% van de energie die u verbruikt produceert, verlagen zonne-panelen nog steeds uw energierekening, wat betekent dat u veel geld bespaart.
 • Door op zonne-energie over te gaan, voorkomt u stijgende energiekosten. Elk jaar blijven de elektriciteitsprijzen in de hele wereld stijgen. Door nu in zonnepanelen te investeren, kunt u de prijs die u vandaag voor elektriciteit betaalt vastzetten om u te beschermen tegen toekomstige stijgingen van de elektriciteitskosten.
 • Door zonne-energie te gebruiken, verhoogt u de waarde van uw eigendom. Hier zit een eenvoudige logica achter: huizen met zonne-energie of zonnepanelen worden meestal tegen een hogere prijs verkocht dan huizen zonder zonnepanelen. En als u bedenkt dat u met zonne-energie uw elektriciteitsrekening kunt verlagen of elimineren, is het gemakkelijk te begrijpen waarom investeren in zonnepanelen een aantrekkelijke keuze is.

Ecologische voordelen van zonne-energie

De tweede belangrijkste reden waarom mensen investeren in zonne-energie, is vanwege de voordelen voor het milieu. Zonne-energie vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en helpt ons milieu in stand te houden en te beschermen door de koolstofuitstoot te verminderen.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is de elektrische sector verantwoordelijk voor 27% van de Amerikaanse koolstofemissies. Op fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales zorgen voor koolstofemissies en dragen ook bij aan lokale luchtvervuiling in gebieden in de buurt van elektriciteitscentrales.

Door zonnepanelen te installeren, kunt u uw eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Wanneer u een zonnepaneelsysteem op uw dak plaatst, kunt u voorkomen dat u CO2-emitterende elektriciteit van het net koopt. In plaats daarvan gebruikt u zuivere milieuvriendelijke energie die u rechtstreeks van uw zonnepanelen betrekt.

En zelfs als u de zonne-elektriciteit niet rechtstreeks gebruikt, compenseert u de behoefte aan CO2-emitterende opwekking door uw zonne-energie op het net te zetten. Aan het eind van de dag zal een typisch residentieel zonnepaneelsysteem elk jaar drie tot vier ton koolstofemissies elimineren – het equivalent van het planten van meer dan 100 bomen per jaar.

Voor bedrijven kan het gebruik van zonne-energie aantonen dat u als bedrijfsleider zich inzet voor duurzaamheid, het moreel van werknemers verhogen en tegelijkertijd duurzame waarden demonstreren aan potentiële klanten.

Economische voordelen van zonne-energie

De voordelen van zonne-energie stoppen niet alleen bij financiële besparingen en milieuvoordelen. Er zijn nog tal van andere redenen om voor zonne-energie te gaan. Zo draagt zonne-energie bij aan lokale banen, waardoor de lokale economie een boost krijgt. Volgens de jaarlijkse Solar Jobs Census van The Solar Foundation heeft de zonne-industrie meer dan een kwart miljoen mensen in dienst, van wie de meesten werken voor lokale zonne-energiebedrijven in uw regio. Door te investeren in zonne-energie, investeert u ook in uw lokale banen.

Het rendement op investeren in zonne-energie

Uiteindelijk is zonne-energie een van de beste investeringen die u kunt doen. De gemiddelde Amerikaanse koper van zonne-energie ziet een rendement op zijn investering (ROI) van 20% of meer, waarbij de meeste zonnepaneelsystemen zichzelf meerdere keren terugbetalen in de loop van hun decennialange levensduur. Probeer die ROI maar eens uit obligaties te halen! En wat geldt voor de Amerikanen, geldt ook voor de Europeanen. Zonne-energie is een goede investering, hoewel dat niet altijd in dezelfde mate geldt voor aandelen.

De toekomst van de energiemarkt in 2023

Groei van hernieuwbare energiebronnen

Tegen 2024 zal naar verwachting bijna 33% van de wereld elektriciteit afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen, waarbij fotovoltaïsche zonne-energie (PV) goed zou zijn voor bijna 60% (697 GW) van de verwachte groei. Dit volgens een rapport van het International Energy Agency gepubliceerd in november 2019. Onshore wind (309 GW), waterkracht (121 GW), offshore wind (43 GW) en bio-energie (41 GW) zouden ook een sterke groei kennen, maar minder sterk dan zonne-energie.

Drastisch lagere productiekosten, de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering, het evolueren van wereldwijd energiebeleid en verhoogde druk van de kant van beleggers op bedrijven om de ESG voorschriften te volgen, duwen hernieuwbare energiebronnen steeds meer in de mainstream. Ook bij de beleggers vinden duurzame aandelen dan ook steeds meer ingang.

Vermindering van fossiele energiebronnen

De groei van hernieuwbare energiebronnen gaat uiteraard ten koste van de fossiele energiebronnen. Alleen al in 2022 hebben 12 grote Amerikaanse kolenbedrijven het faillissement aangevraagd in wat als een signaal van het verschuivende landschap mag worden beschouwd.

Innovatieve voorbeelden van de hernieuwbare energiesector

In Australië toonde een rapport over de nationale elektriciteitsmarkt aan dat op 6 november 2022 hernieuwbare energiebronnen een mijlpaal bereikten door 50% van het belangrijkste elektriciteitsnet van het land te voeden. Solar op het dak leverde bijna 24%, gevolgd door wind (ongeveer 16%), grootschalige zonne-energie (ongeveer 9%) en hydro (ongeveer 2%).

In Duitsland runt een Noors bedrijf een van Europa’s grootste faciliteiten voor stroomopwekking als een innovatief voorbeeld van hoe de sector uitdagingen zou kunnen overwinnen die zich voordoen wanneer er weinig wind of zon is om macht te genereren. De fabriek, die volgens CNN-bedrijf 5 miljoen huizen zou kunnen voeden, gebruikt een cloud gebaseerd kunstmatig intelligentieprogramma om 1.500 wind-, zonne- en waterkrachtcentrales over het hele continent te koppelen wat betreft elektriciteitsopwekking en opslagfaciliteiten zoals batterijen.

Voorspellingen voor hernieuwbare energie in 2023

BDO’s topvoorspellingen voor de wereldwijde hernieuwbare energiemarkt in 2023 zijn:

 1. De toekomst van zonne-energie is rooskleurig, hoewel ze enigszins wordt vertraagd door geopolitieke spanning en andere onzekerheden. Zonnecapaciteit zal de komende jaren hoe dan ook blijven groeien.
 2. Het belang van opslag zal in de loop van 2023 steeds groter worden, waarbij die opslag zijn rechtmatige plaats inneemt als een belangrijke factor in het energieproces. Dankzij die opslag worden de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief batterijen met een lange duur voor hernieuwbare integratie zal groeien met ten minste 30% op jaarbasis. Die groei zal in de komende jaren verder gezet worden.
 3. Geen tegenwind voor windenergie: ook windenergie zal blijven groeien, met verhoogde opslagmogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld voor aan en offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. De helft van de wereldwijde investeringen in de wind gaat naar offshore-technologie en projecten.
 4. De energieconvergentie gaat door: bedrijven actief in de sector van de grondstoffen, van mijnbouw tot olie en gas, zullen blijven investeren in schone of hernieuwbare energietechnologie, zowel om hun portefeuilles te diversifiëren als om de CO2-voetafdrukken van bedrijven te verminderen. In 2023 zullen 20 olie- en gasmajors zijn toegetreden tot het olie- en gasklimaatinitiatief, een stijging ten opzichte van de 13 in 2022.
 5. CleanTech Investments Soar: na een cyclus van teleurstellend rendementen zullen private equity en durfkapitaal in volle kracht terugkeren naar de CleanTech-ruimte. Of het nu cleantech of klimaattech wordt genoemd, de regelgevende, economische en wetenschappelijke impuls voor deze technologieën zullen in 2023 goed zijn voor $ 600 miljard dollar aan wereldwijde particuliere investeringen.

Trends voor de hernieuwbare energiemarkt in en na 2023

2022 is een uitdagend jaar geweest in de energiesector. De oorlog in Oekraïne heeft het probleem van een optimale stroomopwekking binnen de respectievelijke eigen nationale grenzen onder de aandacht gebracht, waardoor de afhankelijkheid van andere landen kan verminderen. Bovendien zijn het de overheids- en organisatorische netto nul doelen die de energiesector herformuleren. Hernieuwbare energiebronnen zijn naar voren gekomen als een van de belangrijkste oplossingen voor deze uitdagingen.

Zelfs zonder een toename van de beleidsondersteuning vanaf de huidige niveaus en zelfs zonder sterke koolstofprijzen of netto nul doelen, zou ongeveer 56% van de stroomopwekking kunnen worden geleverd door zonne- en wind in 2050, volgens de nieuwe BNEF Energie Outlook 2020. Terwijl in 2022 het International Energy Agency (IEA) verklaarde dat hoewel de kosten voor nieuwe zonne- en windinstallaties zijn toegenomen, de trend op lange termijn naar kostenvermindering zich verder zet. Anderzijds zijn de prijzen voor aardgas, olie en steenkool in de loop van 2022 veel sneller gestegen.

Hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit wordt met andere woorden steeds competitiever. Het is al in veel gevallen zowel kostenefficiënter als milieuvriendelijker geworden voor bedrijven om hernieuw-bare energiebronnen aan hun power-mix toe te voegen. Organisaties in de VS en Europa (maar ook in de rest van de wereld) stellen openbare emissiereductiedoelen voor in overeenstemming met ESG-doelen en betrokkenheid van belanghebbenden van milieuvriendelijke investeerders. Dit zijn drie trends en ontwikkelingen die we waarschijnlijk zullen zien in hernieuwbare energiebronnen in 2023:

 1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)
 2. Energieopslag om centraal te staan
 3. Technologie wordt steeds goedkoper

1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)

Een van de meest interessante trends in de energiesector, en dan op de eerste plaats in die van zonne-energie, is de rol van kunstmatige intelligentie (AI). Ondanks de hype is AI echter momenteel onderbenut in de sector. Het wordt vooral ingezet voor voorspellend activa-onderhoud in pilootprojecten volgens een recent rapport van het World Economic Forum (WEF). Hoewel dit rapport duidelijk een gunstig beeld schetst, is er veel meer dat kan worden gedaan.

Verschillende implementaties van AI kunnen helpen bij het versnellen van de wereldwijde energietransitie. Denk aan het optimaliseren en efficiënt integreren van variabele hernieuwbare energiebronnen in de power grid ter ondersteuning van een proactief en autonoom elektriciteitsdistributiesysteem voor het openen van nieuwe inkomstenstromen voor flexibiliteit van vraagzijde. Dit volgens het rapport van het WEF.

De technologie bestaat om het potentieel van AI te realiseren. Er zijn echter aanzienlijke kosten voor het opnieuw kalibreren van bestaande systemen en bovendien moeten AI-ondersteunende bedrijfspraktijken worden aangenomen. Het tot stand brengen van een betrouwbare en goedkopere toekomst voor energie vereist een versnelde acceptatie van AI. En hiervoor moeten we een verhoogde samenwerking zien tussen belanghebbenden in het ecosysteem en meer investeringen in innovatieve oplossingen.

2. Energieopslag om centraal te staan

De wereldwijde stap naar hernieuwbare energiebronnen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de oplossingen van batterijopslag. In 2023 en daarna zal zowel korte als langdurige batterijopslag technologie van cruciaal belang blijven. Met het voordeel van verbeterde betrouwbaarheid en veerkracht in een tijdperk waarin de stroomvoorziening steeds meer gedecentraliseerd wordt, wordt opslag een onmisbaar onderdeel van het raster. Inderdaad, de vooruitgang in AI, met name, hebben innovaties in batterijopslag teweeggebracht die enkele jaren geleden ondenkbaar waren.

Batterijopslag is nauw verbonden met de groei in de markt voor elektrische voertuigen (EV). Tegenwoordig zijn er ongeveer 16,5 miljoen EV’s op de weg. Tegen 2050 zal dit naar verwachting zijn toegenomen tot 836 miljoen. Ondanks aanzienlijke prestatieverbeteringen en de afnemende kosten van energieopslag over de hele linie, zal deze groei in veel gevallen de snelheid van upgrades overtreffen die nodig zijn voor utility-infrastructuur. Er moet dus meer worden gedaan.

Apparatuur van elektrische voertuigen, of EVSE, is een protocol dat bestuurders en hun EV veilig houdt tijdens het opladen, met name door te voorkomen dat de stroom persoonlijke ongevallen veroorzaakt als een lader onjuist is aangesloten. Door opslag te combineren met EVSE, wordt het mogelijk om de piekvraag ter plaatse te regelen en om grootschalige EV-opladen mogelijk te maken zonder de utility-service op de site te upgraden.

3. Technologie wordt steeds goedkoper

Supply chain problemen die voortvloeien uit de heersende geopolitieke en economische omstandigheden hebben in 2022 aanzienlijke verstoringen veroorzaakt voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Naar verwachting zullen die problemen in 2023 geleidelijk aan naar de achtergrond verdwenen zijn. De kostendaling opgetekend in het afgelopen decennium zal zich in de loop van het jaar duidelijk doorzetten.

In vergelijking met alternatieven voor fossiele brandstoffen is Solar al concurrerend. Het koppelen van zonne-generatie met opslag zal dat concurrentievoordeel nog vergroten, gekoppeld aan verbeteringen in technologieën en de verkenning van Floating Solar Photovoltaics (FSPV), zowel als zelfstandige operaties als hybride projecten met hydro-elektrische generatie.

De technologie wordt steeds goedkoper en daardoor ook steeds meer toegankelijk. Daarnaast zijn de recente doelen van de Biden-administratie voor een verlaging van de verspreiding van broeikasgassen met 50% vanaf het niveau van 2005 tegen 2030, en de Solar Investment Tax Credit (ITC), die de basis vormt voor een explosie in investeringen in de particuliere sector in hernieuwbare technologieën, belangrijke stappen voorwaarts. Die stappen voorwaarts worden naarmate de tijd verstrijkt steeds groter.

De schaduw van Covid is nog niet verdwenen en veroorzaakt geopolitieke spanningen: alle sectoren voelen de druk hoewel deze druk langzaam maar zeker lijkt te verminderen. De energiemarkten worden geconfronteerd met talloze onzekerheden die nog onbepaald tijd kunnen aanhouden. Er is echter een opmerkelijke hernieuwde focus van de wereldwijde regeringen op het waarborgen van energiezekerheid en het beleid over de hele wereld is gericht op het aanpakken van de kosten van de crisis. Met als uiteindelijke bedoeling om energie betaalbaarder maken.

Dit zou in 2023 kunnen fungeren als een katalysator voor hernieuwbare technologieën en oplossingen voor energie-efficiëntie, met versnelde implementaties die over de hele wereld. Een effectieve decarbonisatie van bedrijfsactiviteiten is echter complex en er is geen one-size-fits-all aanpak. Het is absoluut van cruciaal belang om te overleggen met experts die de kennis en middelen hebben om een duidelijk uitgestippelde weg te bieden naar koolstofarme afgestemd op de specifieke behoeften van zowel de bedrijfswereld als van individuele gebruikers.

Trends voor zonne-energie na 2023

Populariteit en competitiviteit hernieuwbare energiebronnen

2022 was hoe dan ook een interessant jaar voor de zonne-industrie. Volgens het BNEF New Energy Outlook 2020-rapport kan 56% van de stroomopwekking worden verstrekt door wind en zon tegen 2050. De hernieuwbare energiebronnen worden steeds populairder en nog meer competitiever. Dit komt omdat het in veel gevallen kostenefficiënter en milieuvriendelijker is voor bedrijven om hernieuwbare energiebronnen toe te voegen aan hun stroommix. Er wordt dan ook steeds minder geaarzeld om die stap te zetten.

Groei in de zonne-energiesector

De stroomopwekking uit zonne-PV nam toe met een record 179TWH in 2021, waardoor 22% groei in 2020 was. Solar PV was in 2021 echter nog maar goed voor 3,6% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking. Solar PV blijft de op twee na grootste hernieuwbare elektriciteitstechnologie achter waterkracht en wind. Het is nu wachten tot de cijfers voor 2022 gepubliceerd worden. Met meer investeringen en een verdere verbetering van de beschikbare groene technologieën, kunnen we in 2023 een enorme groei zien in de zonne-energiesector.

Zonne-energie de meest concurrerende bron

De toekomst van zonne-energie ziet er dan ook zonder meer rooskleurig uit. Het wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor veel bedrijven, ook en vooral omdat de prijzen voor fossiele brand-stoffen en steenkool in 2021 sterk zijn gestegen. Volgens de rapporten van IEA blijft zon als energiebron de meest concurrerende bron van het opwekken van elektriciteit in veel delen van de wereld.

Explosie van wereldwijde vraag naar zonnepanelen

Hoewel misschien enigszins vertraagd door de combinatie van geopolitieke spanningen en onzekerheid op de markt, zal zonnecapaciteit de komende jaren blijven groeien. Niet alleen de VS en Europa, maar ook Azië en Australië zullen getuige zijn van een toename van de vraag naar zonnepanelen in 2023 en daarna. Wereldwijd zal de vraag naar die zonnepanelen dus exploderen.

Groei in oplossingen voor energieopslag

Opslag neemt zijn rechtmatige plaats in als een kritisch roosteractief en dat geldt niet alleen voor 2023, maar ook voor de jaren nadien. Waardoor de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen worden vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief langdurige batterijen, zal in 2023 met ten minste 30% groeien en dat percentage zal in de jaren nadien zeker niet kleiner worden.

Toekomst van hernieuwbare energie

Afgezien van zonne-energie, zal windenergie blijven groeien met verhoogde opslagmogelijkheden die expliciet zijn ontwikkeld voor offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. Volgens het BDO 2023 hernieuwbare voorspellingsrapport gaat de helft van de wereldwijde investeringen in 2023 in de wind naar offshore-technologie en projecten.

Kan hernieuwbare energie de wereld redden? Is er een toekomst voor hernieuwbare energie? Hoewel het antwoord op deze vragen complex is, zijn er alle redenen om aan te nemen dat een positief antwoord in de lijn van de verwachtingen ligt. Leiders over de hele wereld werken aan het creëren van een duurzame omgeving voor toekomstige generaties.

In Europa is de elektriciteitsopwekking uit zonneboerderijen in 2021 met meer dan 60% gestegen in vergelijking met slechts een jaar eerder. Bovendien heeft China aangekondigd dat het hele land tegen 2060 de koolstofemissies zou neutraliseren. Ongeveer 29% van de huiseigenaren in Australië hebben voor zonnepanelen op het dak gekozen.

De beste aandelen voor zonne-energie om te investeren in 2023

We kunnen niet om de werkelijkheid heen: de verschuiving naar duurzame energie om het milieu te beschermen, heeft ertoe geleid dat de markt voor zonne-energie wereldwijd groeit. Dit maakt investeren in zonne-energie een aantrekkelijke keuze. De zonne-energiesector omvat een grote verscheidenheid aan bedrijven met de volgende functies:

 1. Fabricage van componenten en panele
 2. Installeren van zonnepanelen
 3. Exploitatie van installaties voor het opwekken van zonne-energie.

Volgens SolarPower Europe zal de wereldwijde zonnemarkt in 2025 verdubbelen tot 2,3 TW vergeleken met een wereldwijde 1 TW-capaciteit in 2022. De exponentiële groei van de zonne-industrie is te danken aan meerdere positieve triggers, inclusief kostenreducties, verbeterde betaalbaarheid, overheidsprikkels, verbeterde duurzaamheid van het zonnepaneel, zorgen rond klimaatverandering en de daaropvolgende groei van de vraag.

De wereldwijde markt voor zonne-energie zal naar verwachting groeien met een CAGR van 6,9% in de periode 2021-2028, die groeit van $ 184,03 miljard in 2021 tot $ 293,18 miljard in 2028. Sommige van de belangrijkste spelers in de industrie zijn First Solar, Inc., (NASDAQ : FSLR), Sunrun Inc., (NASDAQ: RUN) en Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH).

Global X Solar ETF (Rays) is een ETF die de index voor zonne-energie volgt. Deze ETF is ontworpen om te investeren in bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de voordelen van de toename van de acceptatie van zonnetechnologie te plukken. De bedrijven die in de ETF zijn opgenomen, zijn betrokken bij de productie van zonne-energie, ontwikkeling en productie van batterijen op zonne-energie, enz.

Maar de zonne-energie aandelen uit deze sector zijn zeker nog geen veilige beleggingen. Solar-aandelen hebben verschillende boom- en bust -periodes doorlopen, de sector wordt dus gekenmerkt door ups en downs. In tegenstelling tot de markt voor elektrische voertuigen, die eindelijk grip op het grote publiek heeft gekregen, hebben zonnebedrijven – en hernieuwbare energiebedrijven in het algemeen – nog niet het punt van kritische massa bereikt waarop hun aandelen als belegging een must zijn geworden.

Voor geduldige beleggers die de juiste aandelen kiezen, kan de belofte van investeren in zonne-energie op een dag aanzienlijke beleggingsrendementen opleveren. Vooral als de gunstige wetgeving de sector een extra duwtje in de rug geeft. Dit zijn enkele van de beste zonne-energie aandelen om in te investeren in 2023 (zonder garantie voor succes):

 1. Enphase Energy Inc. (ENPH)
 2. Sunrun Inc. (RUN)
 3. First Solar Inc. (FSLR)
 4. Array Technologies Inc. (ARRY)
 5. Daqo New Energy Corp. (DQ)
 6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)
 7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)
 8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)
 9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)
 10. SunPower Corp. (SPWR)

1. Enphase Energy Inc. (ENPH)

Enphase Energy is voor veel beleggers een van de meest veelbelovende zonnebedrijven, omdat het snel zijn omzet ziet groeien. Heel wat analisten zijn positief voor dit aandeel, getuige de consensusbeoordeling van “strong buy”. Het bedrijf biedt een complete oplossing voor zonne-energie die alles omvat, van het genereren van zonne-energie tot de opslag in één platform. In een moeilijk jaar voor de aandelenmarkt 2022 is Enphase Energy toch fors in koers gestegen. En die stijging is niet ten onrechte gebeurd.

Enphase Energy heeft een revolutie teweeggebracht in de zonne-industrie door te pionieren via het lanceren van een halfgeleider-gebaseerde micro-omschouwer, die energie omzet op het niveau van de afzonderlijke zonnemodule. Het bedrijf geniet een sterke positie als een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van micro -omvormers.

Enphase Energy streeft ernaar uit te breiden in Europa. Dergelijke uitbreidingsplannen kunnen de lange termijn groei in de markt voor batterijopslag alleen maar in een hogere versnelling brengen. Enphase heeft ook acquisities gedaan om zijn groei op lange termijn te vergroten. Het bedrijf heeft bovendien een sterke solvabiliteitspositie. Niet te verwonderen dus dat dit aandeel als misschien wel dé kanshebber moet worden beschouwd wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

2. Sunrun Inc. (RUN)

Sunrun is het grootste zonne-bedrijf als het gaat om de installatie van zonnepanelen, waardoor het de moeite waard is om naar te kijken voor beleggers die willen investeren in zonne-energie. Het bedrijf heeft in 2020 zijn grootste concurrent, Vivint, overgenomen, waardoor het zijn positie als nummer één op de markt versterkte. De overgrote meerderheid van Sunrun-klanten leasen hun panelen van het bedrijf, in plaats van ze gewoon te kopen. Het aandeel is in 2022 ongeveer gelijk gebleven in koers, maar van de analisten krijgt Sunrun nog steeds koopadviezen.

Dit bedrijf, gevestigd in San Francisco, CA, biedt zijn aanbod van zonne-services via een aantal specifieke kanalen aan, waaronder het direct-to-consumer kanaal, het Solar Partner Channel en het Strategic Partnership Channel. In november 2022 heeft het bedrijf zijn resultaten van het derde kwartaal vrijgegeven.

In dat kwartaal meldde Sunrun van een groei van 21% op jaarbasis van het aantal klanten. Het rapporteerde een Q3 GAAP-winst per aandeel van $ 0,96 en een omzet van $ 631,91 miljoen, waarmee de Wall Street-consensus met respectievelijk $ 1,01 en $ 63,28 miljoen werd geklopt. De omzet voor de periode klom 44% op jaarbasis.

Op 14 november 2022 startte bij Deutsche Bank analiste Corinne Blanchard de opvolging van Sunrun met een koopadvies en een koersdoel van $ 36. De bullish vooruitzichten van de analist voor dit aandeel worden ondersteund door de aanzienlijke groeimogelijkheden in de Amerikaanse vastgoedsector en de “meest krachtige en positieve regelgevende omgeving die de industrie ooit heeft gezien. Blanchard zei dat Sunrun gepositioneerd is om te profiteren van het huidige positieve beleidsmomentum voor residentiële zonne-energie.

3. First Solar Inc. (FSLR)

First Solar, met hoofdkwartier in Tempe in de Amerikaanse staat Arizona, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide PV-zonne-energieoplossingen. Het is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verkopen van zonne-elektriciteitsmodules met behulp van een eigen dunne film semiconductor technologie.

First Solar heeft onlangs aangekondigd dat het een voedingsovereenkomst heeft ondertekend met nationale hernieuwbare energiebronnen om 1.6 GWDC Series-modules te leveren. De nieuwste investering zal naar verwachting de totale investering van First Solar in de Amerikaanse productie opleveren tot meer dan $ 4 miljard, terwijl de jaarlijkse Amerikaanse productiecapaciteit naar verwachting zal uitbreiden naar meer dan 10 GWDC tegen 2025.

First Solar is een van de weinige zonnebedrijven die niet afhankelijk is van polysilicon voor hun panelen, waardoor het enkele van de supply chain-problemen kon voorkomen die de concurrenten veel hinder hebben bezorgd. First Solar maakt gebruik van de cadmium telluride technologie, wat ook betekent dat het bedrijf de problemen rond de regio Xinjiang in China kan vermijden, zoals terecht werd opgemerkt door U.S. News & World Report. Volgens auteur Max Slee betekent dit dat het bedrijf zijn wereldwijde marktaandeel van zonnepanelen kan verhogen. Wat betekent dat de vooruitzichten voor het zonne-energie aandeel in 2023 ondanks het volatiele koersverloop goed blijven.

aandelenkoers first solar

4. Array Technologies Inc. (ARRY)

Array Technologies is een wereldwijde specialist in solar-tracker-technologie. Smartrack, een machine learning-programma dat in realtime de ideale locatie voor een zonne-installatie vaststelt om de energie-output te verbeteren, en Duratrack Hz V3, een enkelassige zonne-trackingsysteem, behoren tot de producten van het bedrijf. De producten van het bedrijf worden verkocht aan engineering- en bouwbedrijven die zonne-energieprojecten installeren, evenals aan ontwikkelaars van zonne-energie en aan onafhankelijke stroomproducenten.

Op 6 december 2022 begon Michael Blum, een analist bij Wells Fargo, de volging van het aandeel met een koersdoel van $ 28 en een ‘overweight’ rating. Volgens de analist zijn ondersteuning door de Amerikaanse overheid, de lage kosten van zonne-energie en de federale voorschriften om de netto-nul emissie te bereiken de drijvende factoren voor het bedrijf om de omzet te laten groeien met een CAGR van 10%. Een aandeel om in de gaten te houden wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

5. Daqo New Energy Corp. (DQ)

Daqo New Energy Corp. biedt beleggers een manier om te investeren in de supply chain voor zonnepanelen in plaats van de daadwerkelijke constructie van de panelen zelf. De omzet bij dit Chinese bedrijf, dat de elementen ontgint die worden gebruikt bij de productie van zonnepanelen, groeit sterk. In Q3 2022 bedroeg de bruto omzet van het bedrijf bijna $ 1 miljard.

Met hoofdkantoor in Shanghai is Daqo New Energy een wereldleider in de productie van hoog-zuivere polysilicon voor de Solar PV-sector. Het bedrijf produceert en verkoopt veel zuiver polysilicon aan fotovoltaïsche productfabrikanten, die vervolgens het polysilicon verwerken tot cellen, ingots en modules voor oplossingen voor zonne-energie. Zoals bij veel Chinese aandelen het geval is, is de koers van Daqo in de tweede helft van 2022 flink gedaald. Wanneer u wilt beleggen in dit zonne-energie aandeel, moet hier dus rekening mee gehouden worden.

6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)

Beleggers die op zoek zijn naar een iets een andere invalshoek als het gaat om de zonne-industrie, kunnen Hannon Armstrong overwegen. In plaats van een directe play te zijn over de productie van zonne-energie, belegt Hannon Armstrong in onroerend goed wat verschillende bedrijven de mogelijkheid biedt om te beleggen in ruimte voor hernieuwbare energie.

Dit zonne-energie aandeel is dus meer een dividendspel, hoewel het ook nog altijd de mogelijkheid biedt voor kapitaalwaardering. Hannon Armstrong betaalt een actueel rendement van bijna 5%, waarbij de aandelenkoers in 2022 fors onder druk is komen te staan. En dit grotendeels dankzij de sterk stijgende rentetarieven. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure was in 2022 dus op de beurs niet bepaald een hoogvlieger, maar 2023 zou beter kunnen worden.

7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)

Zonne-opslag is al lang één van de centrale thema’s in de sector van de zonne-energie. Hoewel de technologie van de zonnepanelen exponentieel blijft vooruitgaan, wordt de opslag van de geproduceerde energie problematisch.

Solaredge Technologies is een van de bedrijven die werken aan het oplossen van dat probleem en biedt zowel traditionele zonnediensten aan als batterijopslag. Het betreft een Israëlisch bedrijf dat fotovoltaïsche omvormers, software voor het monitoren van energieopwekking en opslagapparaten voor batterij-energie ontwerpt en distribueert. SolarEdge Technologies verkoopt zijn producten aan particuliere, zakelijke en industriële klanten.

Op 14 december 2022 verhoogde Christine Cho, een analiste bij Barclays, haar koersdoel op SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) naar $ 396 en verhoogde de rating van het aandeel naar overweight. De analist heeft er vertrouwen in dat de macrodynamiek van de markt in Europa de groei van het bedrijf kan ondersteunen. Zij gelooft bovendien dat het bedrijf op korte termijn markt-aandeel kan veroveren. Evenals Canadian Solar hieronder kende het bedrijf ups en downs in 2022.

8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Beleggers die op zoek zijn naar alternatieve kansen in de zonne-energiesector zijn misschien geïnteresseerd in Canadian Solar Inc., dat zonnepanelen voor grote projecten creëert. De omzet is booming bij het bedrijf en bereikte $ 1,93 miljard in Q3 2022. De meeste analisten hebben een ‘buy’-rating op de aandelen en verwachten een forse stijging van de koers in 2023. Of die er ook zal komen, moet uiteraard nog afgewacht worden.

Het betreft een van Canada’s grootste bedrijven op het gebied van zonnetechnologie en hernieuwbare energie ter wereld. Het bedrijf is een belangrijke producent van fotovoltaïsche zonne-energiemodules en een fabrikant van batterijopslag projecten met een diverse geografische pijplijn in verschillende ontwikkelingsstadia.

Op 22 november 2022 rapporteerde Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) resultaten over het derde kwartaal. Zo kwam de omzet uit op $ 1,93 miljard, waarmee het de marktverwachtingen met $ 140 miljoen overtrof. De genormaliseerde winst per aandeel van het bedrijf bedroeg $ 1,12, tegenover een verwachte $ 0,74. De CEO verklaarde dat het bedrijf ondanks de macro-economische uitdagingen en COVID-19-shutdowns een stijging van 123% in zijn nettowinst op jaarbasis heeft behaald. Canadian Solar Inc. is een goede overweging wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)

Een andere alternatieve manier om in de zonne-energie te investeren, is door te investeren in financiële bedrijven die de groei van de sector financieren. In dit opzicht kan Sunlight Financial Holdings Inc. een interessant aandeel zijn. Het bedrijf is zeker speculatief, omdat het in 2021 op de markt kwam als een speciaal acquisitiebedrijf (SPAC). De koers kende grote schommelingen en in feite is Sunlight Financial Holdings een penny stock. Het valt af te wachten of 2023 op de beurs een beter jaar zal worden voor dit aandeel.

10. SunPower Corp. (SPWR)

SunPower is een residentieel aanbieder van zonnepanelen die deze ook installeert en financiert. Toen het bedrijf in 2021 Blue Raven Solar overnam, zei de CEO Peter Faricy dat het bedrijf een belangrijke stap voorwaarts had gezet in zijn groeiproces. In de resultaten over het Q3 2022 van het bedrijf rapporteerde het recordwinsten en omzet. Het werd ook het “Beste Solar Company algemeen” door CNET genoemd.

SunPower is kort samengevat een toonaangevende leverancier van zonnetechnologie en energiediensten die volledig geïntegreerde oplossingen voor zonne-energie, opslag en thuisenergie levert aan consumenten, voornamelijk in de Verenigde Staten en Canada, via een verscheidenheid aan hardware, software en financieringsopties evenals Smart Energy-oplossingen. Ook dit zonne-energie aandeel gedraagt zich op de beurs erg volatiel.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in zonne-energie, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle zonne-energie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Beleggen in energieopslag: de toekomst & mogelijkheden

De energiecrisis van 2022 heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe afhankelijk onze wereld is geworden van betaalbare energie. Investeren in energieopslag wordt steeds populairder naarmate de wereld evolueert naar een duurzamere toekomst. Het is in deze transitiefase van belang om energie, die op een bepaald moment is opgewekt, op een ander moment te kunnen gebruiken. Bedrijven gefocust in deze sector kunnen daarom een grote toekomst tegemoet zien. In dit artikel bespreken we wat energieopslag precies inhoudt en hoe je kunt beleggen in energieopslag aandelen.

Wat is energieopslag?

De investeringen in energieopslag evolueren mee met de evolutie van het elektriciteitsnetwerk, wat moet resulteren in voordelen op lange termijn voor zowel de betrokken bedrijven als de consumenten. Energieopslag is zonder overdrijving een cruciaal knooppunt voor het hele elektriciteitsnetwerk en vergroot de bruikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen van wind-, zon- en waterkracht. Maar ook van nucleaire en fossiele brandstoffen. Beleggen in energieopslag kan daarom interessant zijn.

Maar wat is energieopslag dan precies? Waar het op aan komt, is om beschikbare energie op te slaan op een moment dat die overvloedig beschikbaar is, met de uiteindelijke bedoeling om die op een later tijdstip waar minder energie beschikbaar is te gebruiken. Energieopslag kan consumenten geld helpen besparen, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de energieproducenten verbeteren, de verschillende opwekkingsbronnen integreren in één groot geheel en de impact op het milieu helpen verminderen.

Het komt er in ieder geval op neer dat energieopslag een ondersteunende technologie is. Wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait, kan energieopslag voldoen aan de behoefte aan elektriciteit. Wanneer door vraagverschuivingen de producenten niet snel genoeg kunnen reageren, kan energieopslag het gat vullen.

Wat voor voordelen levert energieopslag op?

Kostenbesparingen

Uiteindelijk zijn alle betrokken partijen winnaar bij een optimale opslag van de beschikbare elektriciteit. Energieopslag kan zowel operationele kosten besparen bij het voeden van het net als geld besparen voor elektriciteitsverbruikers die de infrastructuur voor energieopslag installeren in hun huizen en bedrijven.

Energieopslag kan tevens de kosten voor frequentieregeling en draaiende reservediensten verlagen en de kosten voor de consument compenseren door goedkope energie op te slaan om die later tijdens piekperiodes te gebruiken. Door energieopslag te gebruiken tijdens korte stroom-onderbrekingen, kunnen bedrijven kostbare onderbrekingen voorkomen en hun normale activiteiten voortzetten. Bewoners kunnen zichzelf de kosten van verloren voedsel en medicijnen besparen.

Back-upstroom tijdens storingen

En dan niet te vergeten natuurlijk het ongemak van het ontbreken van elektriciteit. Energieopslag kan namelijk zorgen voor back-upstroom tijdens storingen. Hetzelfde concept dat van toepassing is op back-upstroom voor een afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld een rookmelder die wordt aangesloten op een huis maar ook een back-upbatterij heeft), kan worden opgeschaald naar een heel gebouw of zelfs het gehele netwerk.

Flexibiliteit en efficiëntie in het elektriciteitsnet

Opslag biedt flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het is een kwestie van ononderbroken stroom aan de consumenten te garanderen waar en wanneer ze het nodig hebben. Deze flexibiliteit is essentieel voor zowel betrouwbaarheid als veerkracht van het net. Niemand is gebaat bij een elektriciteitsvoorziening die af en toe uitvalt. Naarmate de kosten van uitval blijven stijgen, neemt ook de waarde van verbeterde betrouwbaarheid en verbeteringen in veerkracht toe.

Energieopslag kan de wispelturigheid verbonden aan de levering van variabele of intermitterende bronnen, zoals wind en zon, gladstrijken door overtollige energie op te slaan wanneer de wind waait en de zon schijnt en deze te leveren wanneer het tegenovergestelde gebeurt. Maar opslag kan ook de efficiënte levering van elektriciteit ondersteunen. Wanneer de vraag snel verandert en flexibiliteit vereist is, kan energieopslag naar behoefte elektriciteit injecteren of extraheren om precies aan de vraag te voldoen – waar en wanneer dat nodig is.

Milieueffecten verminderen

In de eenvoudigste bewoordingen maakt energieopslag het mogelijk om elektriciteit op te slaan voor later, wanneer en waar die het meest nodig is. Dit zorgt voor de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Door meer flexibiliteit in het net te introduceren, kan energieopslag helpen om meer zonne-, wind- en gedistribueerde energiebronnen te integreren.

Het kan ook de efficiëntie van het net verbeteren – de capaciteitsfactor van bestaande bronnen verhogen – en de noodzaak compenseren voor het bouwen van nieuwe piekenergiecentrales die vervuiling uitstoten. Naarmate onze energievoorzieningsmix schoner wordt met koolstofarme en niet-koolstofbronnen, helpt energieopslag die leveringsmix gemakkelijker en betrouwbaarder te ontwikkelen. Het zal op basis van bovenstaande duidelijk zijn dat energieopslag een sector is die een grote toekomst tegemoet mag zien.

Hoe wordt energieopslag toegepast?

Pumped Storage Hydropower (PSH)

Energieopslag is een snel groeiende sector met tal van toepassingen, waarvan gepompte hydro de meest gebruikte oplossing is. Pumped Storage Hydropower (PSH) is een vorm van hydro-elektrische energieopslag. Het is een configuratie van twee waterreservoirs op verschillende hoogten die stroom kunnen opwekken als water van de ene naar de andere stroomt (afvoer) en door een turbine gaat.

Het systeem heeft ook stroom nodig, omdat het water wordt teruggepompt in het bovenste reservoir (opladen). PSH werkt op dezelfde manier als een gigantische batterij, omdat het stroom kan opslaan en vervolgens kan vrijgeven wanneer dat nodig is. Volgens het Hydropower Market Report uit 2021 is PSH momenteel verantwoordelijk voor 95% van alle energieopslag op utiliteitsschaal in de Verenigde Staten. Amerika heeft momenteel 43 PSH-fabrieken en heeft het potentieel om voldoende nieuwe PSH-fabrieken toe te voegen om de huidige PSH-capaciteit meer dan te verdubbelen.

Battery Energy Storage System (BESS)

Batterijen zijn de volgende stap om hernieuwbare energie te ondersteunen, waarbij batterij-energieopslagsystemen momenteel toonaangevend zijn op deze markt. A Battery Energy Storage System (BESS) is een technologie die is ontwikkeld voor het opslaan van elektrische lading door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde batterijen. Het achterliggende idee is dat dergelijke opgeslagen energie op een later tijdstip kan worden benut.

Een enorme hoeveelheid onderzoek heeft geleid tot vooruitgang op het gebied van batterijen die het concept van een batterij-energieopslagsysteem tot een commerciële realiteit hebben gemaakt. Batterij-energieopslagsystemen (BESS’s) zijn een subset van energieopslagsystemen (ESS’s). Energieopslagsysteem is een algemene term voor het vermogen van een systeem om energie op te slaan met behulp van thermische, elektromechanische of elektrochemische oplossingen. Een BESS maakt doorgaans gebruik van een elektrochemische oplossing.

In wezen vangen alle energieopslagsystemen energie op en slaan deze op voor gebruik op een later tijdstip of datum. Voorbeelden van deze systemen zijn gepompte hydro (zie boven), opslag van perslucht, mechanische vliegwielen en nu BESS’s. Deze systemen vormen een aanvulling op intermitterende energiebronnen zoals wind-, getijden- en zonne-energie in een poging om de productie en het verbruik van energie in evenwicht te brengen.

Lithium ionbatterijen

Dan is er ook nog de lithiumtechnologie, waar we eveneens wat dieper op zullen ingaan. Landen over de hele wereld hebben ambitieuze doelen gesteld om de wereldwijde uitstoot te verminderen. De resulterende investeringen in hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een snelle groei in de Energy Storage System (ESS) -industrie. In feite wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor energieopslag tussen 2018 en 2026 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 35%.

Op dit moment zijn lithium ionbatterijen ’s werelds primaire opslagmedium voor energie. Op basis van hun huidige populariteit wordt verwacht dat deze markt in 2026 circa 23 miljard dollar zal bereiken. De bedrijven actief in het segment lithium van de markt bevinden zich vaak in een vroeg stadium van ontwikkeling en worden rijkelijk gewaardeerd op de beurs. Maar er zijn ook heel wat bedrijven die energieopslag op basis van de lithiumtechnologie aan hun aanbod toevoegen.

Windparken, zonneparken en datacenters kiezen om verschillende redenen voor opslag van lithium ionbatterijen, waaronder hun betaalbaarheid. Ten eerste hebben lithium ionbatterijen een hoge energiedichtheid, met potentie voor nog hogere capaciteiten. Ze hebben ook een relatief lage zelfontlading, met minder dan de helft van die van op nikkel gebaseerde batterijen. Hun kosteneffectiviteit strekt zich ook uit tot onderhoud. Lithium ion accu’s hebben weinig onderhoud nodig en geen periodieke ontlading.

Met al hun voordelen hebben lithium ionbatterijen ook enkele beperkingen. Lithium ionbatterijen vereisen complexe batterijbeheersystemen (BMS) om ervoor te zorgen dat ze werken binnen gecontroleerde parameters die zich aanpassen naarmate de batterijcellen ouder worden. Als de batterij niet op de juiste manier wordt beheerd, kan dit leiden tot het risico van een batterijstoring. Industrieën die afhankelijk zijn van lithium ionbatterijen hebben behoefte aan een oplossing die batterijstoringen effectief detecteert en ingrijpt om thermische uitbarsting te voorkomen.

De volgende stap voor hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie heeft de afgelopen tien jaar enorm aan populariteit te gewonnen. Dit is natuurlijk mede te danken aan subsidie in het kader van de energietransitie. Waardoor de run naar hernieuwbare energiebronnen een hoge vlucht heeft genomen. De LCOE (Levelized Cost Of Energy) voor zon en wind is snel gedaald en is nu gunstiger dan traditionele elektriciteitsopwekking. Ook overheden en bedrijven stappen in snel tempo over op duurzame energie.

In de afgelopen jaren heeft dit wereldwijd een grondige verschuiving in de elektriciteitsproductie veroorzaakt, met een sterke daling van de productie uit steenkool. Maar het probleem is hierboven al aangekaart: zon en wind leveren geen continue stroom, de zon schijnt niet alle dag en de wind waait niet altijd. Oplossingen voor energieopslag winnen aan belang, aangezien hernieuwbare energiebronnen een belangrijker onderdeel van het elektriciteitsnetwerk vormen. Ze stabiliseren het net en dempen fluctuaties.

Voor individuele klanten zoals bedrijven en huiseigenaren biedt het ook de zekerheid van back-up wanneer het net uitvalt. Het net zal niet snel overschakelen op 100% hernieuwbare energie, maar energieopslag zorgt voor een immense hoeveelheid hernieuwbare energie. De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energieopslag zijn in 2020 met meer dan 60% gestegen. Dit ging door in 2021 en de verwachting is dat de implementatie zal verdrievoudigen. Kortom, reden genoeg om als belegger te kijken naar energieopslag.

De toekomst van energieopslag

Elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, windparken en zonnepanelen. Dit zijn de technologieën die het voortouw zullen nemen van de industriële trends van de volgende eeuw. Ze bestaan natuurlijk vandaag de dag, maar waar ze heen zullen gaan is gewoonweg niet te bepalen. Er is een aantal dingen dat we wel weten. Het is zeker dat de huidige technologie voor elektrische en energieopslag zal evolueren om zich aan te passen aan het industrieel-technologische landschap dat zelfs nu om ons heen opgroeit.

Evercore-analist James West beschrijft dit als het volgende ‘megathema’ en noemt energieopslag de ‘derde pijler’ van de elektriciteitsnetten van morgen. “De toekomst van energieopslag draait niet alleen om lithium ionbatterijen, hoewel elektrochemische technologieën zoals li-ion zullen blijven domineren en worden ingezet op ‘nutsschaal’. Er is een wapenwedloop gaande voor verticale integratie, digitale toepassingen, diversificatie van de toeleveringsketen en data-intensieve producten om een groeiend klantenbestand te veroveren”, schrijft West.

Hij heeft daarom een bijzondere interesse voor beleggen in aandelen die actief zijn in de sector van de energieopslag. Daarover hieronder meer. Eerst blikken we even terug op 2022, het jaar dat de energiesector zonder overdrijving op zijn kop zette.

Hoe kwam de energiecrisis tot stand?

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot schokgolven op de mondiale energiemarkten, wat heeft geleid tot prijsvolatiliteit, aanbodtekorten, veiligheidsproblemen en economische onzekerheid. Armere landen zullen de dupe worden van de negatieve gevolgen van de energiecrisis, dat staat als een paal boven water. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) spreekt over de eerste echt wereldwijde energiecrisis, met gevolgen die nog jaren voelbaar zullen zijn. Hoe kwam dit tot stand?

1. Hogere energieprijzen

Misschien wel de meest opvallende verandering voor de meeste mensen was dat de energieprijzen zijn gestegen. En dat geldt niet alleen voor aardgas. Het IEA zegt dat hoge brandstofkosten bovendien verantwoordelijk zijn voor 90% van de stijging van de gemiddelde kosten voor elektriciteitsopwekking wereldwijd.

In combinatie met de impact van de wereldwijde pandemie betekent de energiecrisis volgens het IEA dat 70 miljoen mensen die nog niet zo lang geleden toegang hebben gekregen tot elektriciteit, die niet langer kunnen betalen. En 100 miljoen mensen zullen misschien niet langer in staat zijn om voedsel te bereiden met schone brandstoffen, maar moeten in plaats daarvan weer beroep doen op biomassa (denk daarbij aan hout).

Een potentieel positief aspect van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen is dat ze sterke redenen bieden om sneller naar duurzame alternatieven over te stappen. Dat gezegd hebbende, kan de behoefte aan energiezekerheid aanleiding op korte of middellange termijn geven tot verdere investeringen in projecten op het gebied van fossiele brandstoffen. Waardoor we op het vlak van duurzaamheid weer verder van huis zijn.

2. Veranderende handelsstromen en aanbodtekorten

De Russische gasexport naar de EU werd drastisch verminderd, waardoor de handelsstromen snel verschoven. Rusland verminderde de gastoevoer naar de EU tussen mei en oktober 2022 met ongeveer 80%, waardoor het blok met een aanzienlijk tekort in zijn energiemix achterbleef en een dringende behoefte had om alternatieven uit andere plaatsen te vinden.

Hoewel veel van de voormalige internationale partners van Rusland de banden met het land hebben verkleind of verbroken, heeft Rusland zijn olieproductie en -export grotendeels op het niveau van vóór de invasie gehouden door de export naar andere landen, waaronder naar China, te vergroten.

3. Veranderingen in het energiebeleid

Beleidsveranderingen hebben de drang naar meer hernieuwbare energie versneld, maar energie-zekerheid op korte termijn is ook van vitaal belang. De verandering in de traditionele handelsroutes voor energie betekent dat de getroffen landen zich snel moesten verenigen om een nieuw energiebeleid te creëren dat niet alleen prioriteit geeft aan energiezekerheid op de lange termijn, maar die landen ook in staat stelt om op korte termijn aan de vraag naar energie te voldoen.

Overheden ontwikkelen ook plausibele trajecten om tegen 2050 netto nulemissies te bereiken, dus de problemen die door de huidige energiecrisis worden veroorzaakt, moeten met dat in gedachten worden aangepakt. In sommige gevallen – met name de Amerikaanse Inflation Reduction Act – duwt de crisis duurzame energieprojecten vooruit in plaats van achteruit, zegt het IEA.

4. Economische gevolgen van de energiecrisis

Hogere kosten door energiecrisis dragen bij aan de stijgende rente, wat de energietransitie in gevaar kan brengen. Hogere rentevoeten in combinatie met dalende inkomens in reële termen duwen de wereld naar een recessie. En het aantal mensen dat terugvalt in armoede neemt toe. Aangezien veel landen proberen de kosten van het lenen van geld te verhogen om inflatie tegen te gaan, kunnen projecten voor schone energie verstrikt raken in de economische gevolgen.

5. Beïnvloeding van emissie van CO2

Sommige landen versnellen hun emissiedoelstellingen, andere verhogen hun gebruik van steenkool en sommige landen doen beide tegelijkertijd. De lange termijn impact van de energiecrisis op de uitstoot is onduidelijk. En veel mensen maken zich zorgen over de impact op plannen om in 2050 netto nul emissies te bereiken. Maar hoewel de CO2-uitstoot in 2022 verder zal stijgen, is de groei volgens prognoses minder dan 1% hoger dan in 2021. Vooral dankzij de snelle opkomst van hernieuwbare energie en elektrische voertuigen, aldus het IEA.

6. Een duw in de richting van hernieuwbare energiebronnen

De gebroken relaties tussen Rusland en zijn energieklanten hebben geleid tot een snelle focus op het handhaven van energiezekerheid. Het hebben van een diverse energiemix vormt de kern van het energiezekerheidsbeleid en het IEA zegt dat het mogelijk is dat de crisis de overgang naar groene brandstoffen zou kunnen versnellen. Maar dit moet nog worden afgewacht. En de negatieve economische vooruitzichten en beleidskeuzes op korte termijn om energie voor de huidige behoeften te verzekeren, kunnen het momentum in de richting van hernieuwbare energiebronnen vertragen.

De energieproblemen in de wereld begonnen niet met de Russische invasie van Oekraïne, maar de daaropvolgende energiecrisis veroorzaakte een aantal seismische veranderingen in de energie-sector. Sommige veranderingen zullen tijdelijk zijn, andere permanent, maar de beslissingen die vandaag worden genomen veranderen de energiesector voor altijd. En zoals het IEA waarschuwt: “We weten uit eerdere energiecrises dat het aanpassingsproces waarschijnlijk niet soepel zal verlopen.”

De energiesector in 2023

Trage consumptiegroei

Het energieverbruik zal in 2023 zijn tweede jaar van trage groei meemaken, zo lazen we in een rapport van Economist Intelligence. Nu de wereldeconomie vertraagt en de energieprijzen hoog blijven, zal het totale energieverbruik in de 69 landen die onder de Industry-service van EIU vallen in 2023 met slechts 1,3% stijgen. Daarmee wordt 2023 mogelijk het opvolgende jaar van trage consumptiegroei.

In 2022 schatten we dat de vraag met slechts 0,9% groeide, te midden van recordhoge prijzen en een inkrimping van de gas- en olievoorraden uit Rusland. In 2023 is ook een vermindering van de energievoorziening waarschijnlijk, aangezien OPEC+-leden bereid zijn de productie te verminderen om te voorkomen dat de olieprijzen te ver dalen. De olie- en gasproductie uit Rusland zal naar verwachting ook verder dalen, aangezien de EU-sancties tegen olie eind 2022 volledig van kracht zijn.

Daling olieprijzen

Ondanks prijsdruk door problemen aan de aanbodzijde, drukt de angst voor een wereldwijde recessie de olieprijzen. De economen van Economist Intelligence voorspellen een gemiddelde prijs voor ruwe Brent-olie van US$ 89,6/vat (b) in 2023, een daling ten opzichte van US$ 91,7/b eerder.

Stabilisatie wereldwijde aardgasverbruik

Het wereldwijde aardgasverbruik zal in 2023 mogelijk gelijk blijven, aangezien het blijft dalen in Europa (-1,7%) en gelijk blijft in Noord-Amerika. De analisten van Economist Intelligence verwachten niet dat het gasverbruik in Europa (excl. Rusland) in de prognoseperiode van 2022-31 zal terugkeren naar het vooroorlogse niveau. De vraag naar gas in Azië zal in 2023 echter met 2,4% stijgen, waarbij de regio op weg is om tegen 2027 de grootste wereldmarkt voor aardgas te worden (na Noord-Amerika).

Groei kolenverbruik

Het kolenverbruik zal profiteren van de toegenomen beleidsfocus op energiezekerheid en zal in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar groeien, hoewel slechts marginaal. Het olieverbruik zal volgens Economist Intelligence met 1,4% groeien, voornamelijk door Azië, waar het verbruik met 2,9% zal toenemen. Integendeel, de vraag naar olie in Europa zal met 1% afnemen naarmate de econo-mische activiteit vertraagt en het EU-embargo op Russische olie-import volledig van kracht wordt.

Groei hernieuwbare energie

De groei in hernieuwbare energie zal anderzijds sterk blijven Met veel betere vooruitzichten dan fossiele brandstoffen, zal het verbruik van zonne- en windenergie in 2023 met 11% stijgen (zij het vanaf een kleinere basis) naarmate er meer projecten online komen. Economist Intelligence voorspelt dat de toevoeging van zonne- en windcapaciteit tijdens de prognoseperiode sterk zal blijven, waardoor het verbruik van hernieuwbare energie de komende tien jaar met gemiddeld 10% per jaar zal groeien.

Azië is en blijft ’s werelds grootste markt voor investeringen in hernieuwbare energie, waarbij het leeuwendeel naar China, India, Japan en Zuid-Korea gaat. De hausse in de grondstofprijzen zal echter een deel van de investeringen naar projecten voor fossiele brandstoffen leiden. Hogere rentetarieven zullen ook de financieringskosten van duurzame energieprojecten verhogen, waardoor het tempo van de energietransitie wordt vertraagd.

Energiecrisissen als gevolg van extreme weersomstandigheden zullen het gebruik van steenkool stimuleren. De toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hittegolven en orkanen, zal een negatief effect hebben op de energiesystemen van landen. Zo leidde droog weer in een groot deel van het noordelijk halfrond in 2022 tot droogtesituaties in grote riviersystemen zoals de Yangtze (China), de Rijn (Europa) en de Colorado-rivier (VS). Met ernstige gevolgen voor waterkracht opwekking, die zorgt voor bijna de helft van de wereldwijde opwekking van koolstofarme elektriciteit.

De hele wereld evolueert nu naar schonere energiebronnen. Steeds meer bedrijven schakelen fossiele energie in voor hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van groene energie is een doel geworden van de meeste bedrijfsleiders. Een totale wereldwijde verschuiving van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie zal naar schatting ongeveer 3 decennia duren en biljoenen dollars aan investeringen vergen (ervan uitgaande dat iedereen nu begint). Hierdoor zijn de koersen van de energieopslag aandelen gestegen, omdat beleggers ook op zoek zijn naar veiligere manieren om rendement te behalen.

Wat zijn de beste energieopslag aandelen in 2023?

Energieopslag is een aantrekkelijke, snelgroeiende sector waar je als belegger in kunt investeren. Energieopslag aandelen zijn aandelen van bedrijven die technologieën voor energieopslag ontwerpen en produceren. Deze omvatten batterijopslag, condensatoren en vliegwielen. Elektrische voertuigen, opwekkingsinstallaties en bedrijven maken ook deel uit van deze enorme industrie.

Het is een grote uitdaging zijn om de topaandelen in energieopslag te identificeren in een sector met veel spelers. De markt voor energieopslag maakt momenteel een exponentiële groei door en vertoont weinig tekenen van vertraging. Elk energieopslagbedrijf dat het waard is om in te investeren, zou het ongekende groeitempo moeten kunnen bijhouden. Dit zijn 12 interessante aandelen voor beleggen in energieopslag in 2023:

 1. Tesla
 2. NextEra (NEE)
 3. Brookfield Renewables Partners (BEP)
 4. Enphase Energy (ENPH)
 5. Albemarle (ALB)
 6. SolarEdge (SEDG)
 7. Clearway Energy (CWEN)
 8. ON Semiconductor Corporation (ON)
 9. NIO (NIO)
 10. AES Corporation (AES)
 11. ABB LTD (ABB)
 12. Stem (STEM)

1. Tesla

Tesla staat misschien bekend om zijn high-end voertuigen, inclusief de gelijknamige elektrische auto’s. Maar het komt tevens naar buiten als een belangrijke speler op de markt voor energieopslag. Tesla is een van de grootste batterijfabrikanten ter wereld – wat misschien een beetje als een verrassing komt, totdat de belegger er aan herinnerd wordt dat al die auto’s batterijen nodig hebben.

Tesla vertrouwt op zonne-energie om zijn vele productiefaciliteiten van elektriciteit te voorzien. Het maakt ook gebruik van oplaadbare lithium-ionbatterijen om overtollige zonne-energie op te slaan en te verkopen aan huiseigenaren en bedrijven. In de energiebranche is Tesla vooral bekend om het product Megapack. Dit is een energieopslagapparaat met oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit, ontworpen voor energieopwekkingsinstallaties.

Megapack is het revolutionaire product dat Tesla in de schijnwerpers zette. De inzet van energieopslag dankzij Megapack is in 2021 met 32% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Megapack is niet het enige energieopslagproduct van Tesla, maar wel veruit het meest succesvol. Tesla is zo gegarandeerd van zijn positie als de beste energieopslag aandeel.

2. NextEra (NEE)

NextEra Energy is een van de grote namen die ter sprake komen als het over schone energie gaat. Het is de grootste exploitant van elektriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Maar daarnaast is NextEra een van ’s werelds toonaangevende producenten van hernieuwbare energie van zon en wind. Het heeft ook belangrijke activiteiten op het gebied van batterijopslag.

NextEra beheert een uitgebreid netwerk voor opslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Deze activiteiten zullen naar verwachting de komende jaren allemaal verder uitbreiden. Verwacht wordt dat het bedrijf grote investeringen zal doen om zijn korte- en lange termijn doelen te bereiken.

De investeringen gedaan door NextEra staan groei voor een continue groei van de dividenden, zoals ook in 2022 al te zien was. Het is een van de snelst groeiende energieopslagaandelen met een groeicijfer van 10%, dat naar verwachting de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. NextEra Energy is op zichzelf een stabiel bedrijf waarvan miljoenen aandelen in verschillende Amerikaanse ETF’s zijn opgenomen. Reden genoeg om via NextEra te beleggen in energieopslag.

3. Brookfield Renewable Partners (BEP)

Brookfield is een alles-in-één producent van hernieuwbare energie, die stroom uit alle bronnen haalt. Volgens de gegevens uit 2021 kwam een groot deel van de gewonnen energie uit waterkracht en dat zal in 2022 niet anders zijn geweest. Het exploiteert ook succesvolle onshore en offshore windenergie en zonne-energie. Vermeldenswaard is daarnaast de specialisatie in energieopslag.

Brookfield verkoopt de meeste opgewekte energie onder een langlopende stroomafname-overeenkomst (PPA). Dit zorgt voor een voorspelbare cashflow. Brookfield heeft een geschat jaarlijks rendement van ongeveer 20%. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in zijn groei- en ontwikkelings-projecten. Deze stappen hebben geresulteerd in een samengestelde jaarlijkse groei van de dividendbetalingen met 6% sinds 2012. Naar verwachting zal Brookfield een van de leidende bedrijven in zijn sector zijn met de hoogste omzetgroei in 2025.

4. Enphase Energy (ENPH)

Enphase Energy biedt oplossingen voor duurzame energieopslag aan huiseigenaren en bedrijven. Het is een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van op microconverters gebaseerde zonneopslagsystemen. De technologie van Enphase Energy combineert opwekking, opslag en energiebeheer van zonne-energie in één intelligent systeem.

De bijdrage aan schone energieproductie en -opslag van dit bedrijf is immens. Enphase Energy is onlangs een partnerschap aangegaan met Semper Solaris, een marktleider op het gebied van zonne-energie- en batterijopslagsystemen voor thuisgebruik. De joint venture tussen deze twee gigantische bedrijven zal een revolutie teweegbrengen in de schone energievoorziening in Californië. Er is een goede procedure gaande om IQ Micro-omvormers en IQ Batterijen te introduceren.

Dit is nog maar een deel van de inspanningen geleverd door Enphase Energy om zijn markt voor micro-omvormers voor zonne-energie en batterijen in de Verenigde Staten uit te breiden. Een van de meest recente ontwikkelingen is de installatie van energiesystemen voor huizen in Arizona. Met deze gedurfde stappen zal het bedrijf zijn inzet in de komende jaren verdubbelen.

De investeringen en ontwikkelingen van Enphase hebben de beurswaarde aanzienlijk verbeterd. Het staat momenteel op de radar van verschillende investeerders als een potentieel toekomstbestendig energieopslagvoorraad. Via Enphase zou je dus mee kunnen gaan in investeren in energieopslag.

5. Albemarle (ALB)

Albemarle is een wereldleider op het gebied van lithium-ion energieopslagbatterijen en profiteert dus optimaal van de enorme toename van het gebruik van elektrische voertuigen wereldwijd. Er is de afgelopen tien jaar een vertraagde groei geweest omdat de juiste technologie voor de opslag van elektrische energie nog in de kinderschoenen stond. Vandaag is Albemarle vastbesloten om het verhaal in een stroomversnelling te brengen.

Lithium zal waarschijnlijk de boeken in gaan als een van de meest vitale grondstoffen van de 21e eeuw. Met lithium-ionbatterijen die veel worden gebruikt in consumentenelektronica (zoals smartphones en laptops) en elektrische voertuigen, zal de vraag naar lithium vanaf nu alleen maar toenemen. Dit geldt met name omdat wordt voorspeld dat de verkoop van elektrische voertuigen in de VS zal stijgen van 500.000 in 2021 tot 4,7 miljoen in 2030.

En met bijna 72% van zijn omzet van $ 2,1 miljard in het derde kwartaal afkomstig van zijn lithiumsegment, zou Albemarle (ALB 3,27%) de grootste winnaar kunnen zijn van deze onstuitbare trend. Dit is precies de reden waarom analisten geloven dat de aangepaste verwaterde winst per aandeel van het bedrijf de komende vijf jaar jaarlijks met dubbele cijfers zal groeien.

Albemarle is een toekomstbestendig aandeel in de sector energieopslag omdat deze verschuift met de voortschrijdende technologie. Mensen stappen weg van overstroomde gel-energieopslagbatterijen. Op lithium gebaseerde batterijen hebben een hoge energieopslagcapaciteit en houden het totale gewicht laag. Sterker nog, dat zijn ze veel keer lichter dan andere. Dat maakt ze de beste keuze voor EV’s en ze zullen binnenkort dan ook de auto-industrie aansturen.

6. SolarEdge (SEDG)

SolarEdge heeft een nieuwe technologie geïntroduceerd die de efficiëntie van de energieconversie verbetert en de kosten van apparatuur voor hernieuwbare energie verlaagt. Het bedrijf produceert optimizers en omvormers voor het omzetten van DC-zonne-energie naar AC. Deze worden gebruikt om het net te voeden.

Projectontwikkelaars op het gebied van zonne-energie richten zich wereldwijd op kostenminimalisatie voor hun projecten. Dat is het gebied dat SolarEdge heeft aangeboord. Met zijn kosteneffectieve en zeer efficiënte systemen zal SolarEdge het portfolio van zijn klanten blijven uitbreiden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de technologie voor het vervaardigen van producten die voldoen aan de behoeften van klanten. Door van deze kans gebruik te maken, zal SolarEdge haar omzet aanzienlijk verhogen.

SolarEdge heeft ook een manier gevonden om haar concurrenten voor te blijven. Het beschikt over financiële flexibiliteit waardoor het bedrijf kan investeren in uitbreiding van zijn productiefaciliteiten om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. De nieuwste aanwinsten van SolarEdge betreffen energieopslag, EV-opladen, accu’s, UPS-systemen, etc. Door de steeds groeiende activiteiten van SolarEdge kunt u beleggen in energieopslag via één van de meest veelbelovende aandelen.

7. Clearway Energy (CWEN)

Clearway Energy is een toonaangevend bedrijf in de opwekking van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. De faciliteiten van het bedrijf maken gebruik van wind, zon en aardgas om een constante aanvoer van schone energie te garanderen. Clearway Energy verkoopt een deel van zijn stroom via PPA’s, waardoor het bedrijf constant geld krijgt. Dat heeft het makkelijker gemaakt om uit te breiden en te investeren in andere sectoren.

Door de jaren heen heeft het bedrijf voortdurend aandeelhouderswaarde gecreëerd. Clearway Energy breidde zijn portfolio, cashflow en dividend in korte tijd uit. Het management streeft momenteel naar een dividendgroei van ongeveer 8% in de nabije toekomst. Hernieuwbare energie heeft een enorm potentieel, aangezien landen over de hele wereld inspanningen leveren.

Clearway Energy verwerft en investeert in grootschalige activa voor hernieuwbare energie en verkoopt stroom aan nutsbedrijven op basis van langetermijncontracten met een vaste prijs. Aangezien de gecontracteerde kasstromen stabiel en voorspelbaar zijn, heeft Clearway Energy dividendgroei tot een cruciaal onderdeel van haar bedrijfsstrategie gemaakt. Daartoe schrikt het er niet voor terug om een aanzienlijk deel van zijn kasstroom uit te keren via dividenden en waar nodig een beroep te doen op externe financieringsbronnen voor groei.

8. ON Semiconductor Corporation (ON)

ON Semiconductor Corporation behoort tot de Fortune 100-bedrijven in de VS. Het bedrijf staat in de energie-industrie bekend als een ongeëvenaarde leverancier van zonnepanelen, industriële energie en opslagsystemen. Het gebruikt zijn technologieën om intelligente stroomoplossingen te bieden.

De producten die ON Semiconductor Corporation verkoopt hebben verschillende toepassingen in diverse branches. Je vindt ze in de communicatie-, auto-, computer-, medische en militaire sector. ON Semiconductor Corporation is een ongeëvenaarde chipmaker die klaar is om de aandelenmarkt stormenderhand te veroveren. Het maakt momenteel een hoge groei door, die door de meeste analisten als abnormaal hoog wordt beschouwd.

ON Semiconductor Corporation is een van de namen om rekening mee te houden in de duurzame energiesector. Het bedrijf is het overwegen waard als een zeer veilige voorraad voor beleggen in energieopslag.

9. NIO (NIO)

NIO is geen grote naam op de beurs, maar wel één van de koplopers als in de duurzame energiesector. Dit Chinese autobedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van elektrische auto’s. Tegelijkertijd wil NIO zich wereldwijd vestigen als hét bedrijf voor luxe auto’s op batterijen. NIO breidt ook haar activiteiten uit door een fabriek voor de productie van zonnepanelen op te zetten. Hierdoor zal zijn positie stijgen met het doel van het bedrijf om een one-stop-shop leverancier van duurzame energieoplossingen te worden.

NIO is een relatief nieuwe speler in de branche, maar de kans is groot dat het de komende jaren een van de grote namen op het internationale toneel in de sector energieopslag zal worden. Het bedrijf schat dat ze meer dan 100.000 bestellingen zullen krijgen voor hun hoog-waardige EV’s, waardoor hun aandelen exponentieel zullen stijgen. Met de wereldmarkt tot zijn beschikking, zal NIO de moeite waard zijn om als veilig energieopslag te volgen.

10. AES Corporation (AES)

AES Corporation levert energieopslagsystemen aan huiseigenaren en bedrijfsleiders over de hele wereld. Als een van de leidende bedrijven in zijn sector voldoet het bedrijf aan alle eisen van de klanten. AES heeft zijn portfolio ook uitgebreid door samen te werken met leveranciers van energieopslagtechnologieën zoals Fluence en Google. Je kunt dit bedrijf overwegen in uw investeringsopties in energieopslag.

11. ABB LTD (ABB)

ABB LTD behoort tot de top 50 van bedrijven die bekend staan om hun betrouwbare energieopslag. Het is misschien minder bekend, maar ABB LTD is het grootste elektrotechnische bedrijf ter wereld. Het is actief in meer dan 100 landen wereldwijd. ABB LTD biedt automatiseringstechnologieën, robotica en elektriciteitsnetten. Met deze uitgebreide productlijn voert ABB de lijst van de meest veelzijdige energieopslag aandelen aan.

12. Stem (STEM)

Stem biedt AI-gestuurde oplossingen voor duurzame energieopslag. Het bedrijf ontwerpt, produceert en levert slimme batterijen. Deze zijn nodig om veerkrachtigere energienetwerken te bouwen. Dat is alles wat nodig is om de ecologische voetafdruk en de negatieve impact op het milieu te verkleinen.

De nieuwste ontwikkeling van Stem is de overname van AlsoEnergy, waardoor het een alles-in-één leverancier van schone energieoplossingen wordt. Zelfs daarvoor maakte Stem al een opmerkelijke groei door. Stem is misschien een relatief nieuwe speler in de branche, maar het is een van de beste aandelen op de markt voor energieopslag.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in energieopslag, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle energieopslag aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

Investeren in windenergie: de toekomst & mogelijkheden

Investeren in windenergie is populair. Offshore windparken halen de krantenkoppen vanwege hun omvang en vanwege het verkrijgen van overheidssteun over de hele wereld. Het stimuleren van offshore windenergie wordt gezien als een manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energietransitie te versnellen. Maar het creëert ook banen en economische groei.

Er zijn nog steeds uitdagingen te overwinnen om de technologie op te schalen. Vooral voor drijvende offshore windenergie, die nog niet geïndustrialiseerd is. En dus biedt investeren in windenergie of windmolens nog steeds goede kansen. Lees in dit artikel meer over de toekomst van windenergie, offshore windparken en de beste windenergie aandelen om in te beleggen in 2023.

De toekomst van windenergie

Groei wereldwijde windenergie

Volgens een rapport van adviesbureau Wood McKenzie zal de wereldwijde capaciteit van grootschalige windparken naar verwachting vertienvoudigen. Van 34 GW in 2020 tot 330 GW in 2030, verspreid over 24 landen (tegenover negen landen vandaag de dag). Er wordt geschat dat er de komende tien jaar $1 biljoen in de offshore windindustrie zal vloeien.

Groei Europese windenergie

Kincardine, voor de kust van Schotland, is momenteel ’s werelds grootste drijvende windmolenpark. In augustus 2022 beloofden acht EU-landen aan de Oostzee om de opwekkingscapaciteit van offshore windenergie tegen 2030 te verzevenvoudigen, vergeleken met de huidige 2,8 GW, waarvan het grootste deel in Deense en Duitse wateren.

Groei Amerikaanse windenergie

Om de hernieuwbare-energiesector nog meer wind in de zeilen te geven, onthulde de regering-Biden in de VS in september 2022 haar Floating Offshore Wind Shot. Het doel is om tegen 2035 de kosten van drijvende technologieën met meer dan 70% te verlagen en de capaciteit te verhogen tot 15 GW. Dit is genoeg om 5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dit komt bovenop de doelstelling van 30 GW aan offshore windenergie in 2030.

Groei Chinese windenergie

De Zuid-Chinese stad Chaozhou plant momenteel een windmolenpark dat volgens Bloomberg alle elektriciteitscentrales van Noorwegen samen in het niet zal doen vallen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat China tegen eind 2022 de grootste geïnstalleerde offshore windcapaciteit zal hebben – meer dan het VK en de EU samen. Kortom, investeren in windenergie kan enorme afmetingen aannemen.

De toekomst van offshore windparken

Drijvende vs. vaste bodem offshore windparken

Het verschil tussen drijvende offshore windparken en offshore windparken met vaste bodem komt neer op locatie. Drijvende windmolens hoeven niet in de zeebodem te worden geaard, zoals degenen met een vaste bodem. Ze kunnen dus verder op zee worden geplaatst in water dieper dan 60 meter, waar de wind sterker is. Volgens het Noorse staatsenergiebedrijf Equinor worden ze vervolgens met meerdere landvasten aan de zeebodem verankerd.

Terwijl windparken met een vaste bodem minder kosten om te installeren, drijft het echte potentieel voor energieopwekking aan de horizon. Het IEA ontdekte dat in 2019 het potentieel voor offshore windenergie wereldwijd 18 keer de huidige wereldwijde vraag naar energie zou kunnen zijn – met de meerderheid waar water dieper is dan 60 meter en beter geschikt voor drijvende turbines.

Groei offshore windparken Hornsea

Kincardine mag dan ’s werelds grootste drijvende windmolenpark zijn, Hornsea 2, voor de kust van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk, is ’s werelds grootste offshore windpark met vaste bodem. Het werd in september 2022 volledig operationeel. De 165 windmolens van Hornsea 2 worden gerund door het Deense energiebedrijf Ørsted, dat 30 jaar geleden pionierde met de eerste offshore windparken.

De 165 windmolens van Hornsea 2 staan naast het oudere broertje Hornsea 1. In juli 2022 kreeg Ørsted het contract toegewezen voor Hornsea 3, dat 3,2 miljoen huishoudens van stroom zal voorzien, terwijl Hornsea 4 het planningsproces doorloopt en begin 2023 een besluit wordt verwacht.

Ontwikkeling drijvende offshore windparken

Drijvende windparken zijn in feite de derde generatie windenergie. “Drijvende offshore wind zal kunnen voortbouwen op de ontwikkelingen in offshore wind op de zeebodem om nog sneller schaal te bereiken – net zoals de huidige offshore windindustrie is gebouwd op prestaties op het land”, zegt Gabriel Davies, Ørsted’s Program Director, Floating Wind.

Volgens Davies waren er in oktober 2022 slechts 50 drijvende offshore windmolens in gebruik genomen,. Maar de wereldwijde windenergie voorraad zal naar verwachting meer dan 5 GW bedragen in 2030 en 25 GW in 2035. Op grote schaal werken internationale bedrijven samen om een wereldwijd offshore windecosysteem te creëren. Investeren in windenergie zal de komende jaren daarom nog in een stroomversnelling raken.

Uitdagingen van offshore windparken

Investeringen en steun van de overheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de windenergie capaciteit op een duurzame manier groeit. Maar met de groeiende concurrentie voor projecten die jaren in beslag nemen, lokale ‘inhoud’ vereisten wanneer de lokale industrie nog in de kinderschoenen staat, evenals toegang tot diepzeehavens, schepen voor de installatie van windmolens en andere essentiële infrastructuur, kan onzekerheid binnensluipen.

Lees meer over de voordelen en uitdagingen van windenergie.

Ontwikkeling overheidssteun windparken

De ambitie en wil voor wind om te investeren in windenergie is er, maar de bureaucratie rond vergunningen vertraagt het proces. Op COP27 sloten negen nieuwe landen zich aan bij de Global Offshore Wind Alliance, geïnitieerd door het International Renewable Energy Agency (IRENA), Denemarken en de Global Wind Energy Council. Deze alliance wil de barrières opheffen voor de ontwikkeling van offshore windenergie.

Ondertussen heeft de Europese Commissie een tijdelijke nieuwe noodverordening voorgesteld om het REPowerEU-plan te versnellen. Maar ook om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, om de energietransitie te versnellen en een einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russisch gas. Dit zou met name helpen om langdurige en ingewikkelde administratieve en vergunningsprocedures te versnellen die de ontwikkeling van projecten op het gebied van hernieuwbare energie tegenhouden.

Investeren in windenergie

Opkomst van windenergie

Zoals besproken in dit artikel, ziet de toekomst van windenergie er goed uit. Windenergie is zowel in Europa, maar eerst en vooral in de VS in opkomst. Windmolens produceerden 9,2% van het Amerikaanse energievermogen in 2021, aangedreven door aanzienlijke investeringen om de capaciteit te vergroten. Windenergie was goed voor 32% van de totale toegevoegde energiecapaciteit van het land in 2021. Dankzij nieuwe investeringen stijgt dat percentage elk jaar.

De schone stroombron zou in hoog tempo moeten blijven groeien. President Biden heeft ambitieuze doelen gesteld om tegen 2035 100% schone elektriciteit te bereiken en tegen 2050 een netto nul-koolstofuitstoot. Zijn regering heeft met succes aangedrongen op goedkeuring van verschillende stimulansen om nieuwe investeringen aan te moedigen. Die zouden moeten helpen bij het stimuleren van extra groei voor windenergie gerichte bedrijven.

Bedrijven in de windindustrie

Nu de vraag naar windenergie naar verwachting zal blijven groeien, zouden bedrijven die zich op de sector richten hiervan moeten profiteren. Investeren in windenergie kan via bedrijven in de windindustrie die worden opgedeeld in de volgende categorieën:

 • Fabrikanten van windmolens en componenten
 • Producenten van windenergie

Hoewel windenergie aan belang wint, richten weinig bedrijven zich uitsluitend op het vervaardigen van windmolens en onderdelen of het opwekken van windenergie. Slechts een paar aandelen van die bedrijven noteren op de grote beurzen. Dat laat beleggers weinig binnenlandse pure-play investeringsmogelijkheden voor windenergie over.

Beste windenergie aandelen in 2023

Vanwege de beperkte pure plays moeten investeerders een breder net uitwerpen bij het zoeken naar kansen om te investeren in windenergie. Dit zijn de beste windenergie aandelen in 2023 om te overwegen:

 • NextEra Energy (NEE)
 • General Electric (GE)
 • Vestas (VWS.CO)
 • Siemens Eenergy (ENR.DE)
 • Brookfield Renewable (BEP)
 • Clearway Energy (CWEN)
 • TPI Composites (TPIC)

NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy is een groot bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie. Het exploiteert het grootste elektriciteitsbedrijf in Florida en heeft ook een grootschalig bedrijf in energiebronnen. Dit bedrijf is dus goed vertrouwd met investeren in windenergie.

NextEra Energy Resources is een van de grootste producenten van windenergie ter wereld. Eind 2022 beschikte het over 20 GW operationele capaciteit voor windopwekking genoeg om meer dan 13,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. In totaal is 67% van de opwekkingscapaciteit van haar dochteronderneming windenergie.

Het bedrijf is een actieve ontwikkelaar van nieuwe windenergieprojecten. Het verwacht tegen 2025 maar liefst 10,7 GW aan nieuwe windenergiecapaciteit te bouwen. Daarnaast heeft het tot 800 MW aan windenergieprojecten in de pijplijn. Deze investeringen vervangen oudere windmolens door nieuwere, grotere die meer elektriciteit kunnen opwekken.

Hoewel het geen puur windenergiespel is, is NextEra een leider in de sector, waardoor het een solide optie is om te overwegen. Het heeft ook een uitstekende staat van dienst wat betreft het verhogen van de aandeelhouderswaarde, inclusief dividend. Investeren in windenergie kan dus via dit aandeel.

aandelenkoers nextera energy

General Electric (GE)

General Electric is een toonaangevend industrieel bedrijf dat zich richt op de sectoren luchtvaart, gezondheidszorg en energie. Het conglomeraat wordt momenteel opgesplitst in drie afzonderlijke bedrijven die zich op die sectoren richten. Windenergie gaat deel uitmaken van één van die divisies.

General Electric is van plan om zijn gezondheidszorgactiviteiten begin 2023 af te splitsen. Tevens zal het zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, stroom en digitale technologie begin 2024 afsplitsen. Op deze manier kan de resterende entiteit zich concentreren op de luchtvaart.

GE’s activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie zijn een van de wereldleiders op het gebied van productie, installatie en onderhoud van windmolens. Het heeft meer dan 49.000 eenheden over de hele wereld geïnstalleerd. De installatie genereert terugkerende service-inkomsten.

Daarnaast heeft GE een groot en groeiende orderboek van onshore en offshore windontwikkelings-projecten die de komende jaren voor een gestage groei zouden moeten zorgen. Hoewel het geen puur windenergiespel is, geeft GE beleggers op korte termijn blootstelling aan de sector. En dit met een meer gerichte optie wanneer het GE Vernova afsplitst. Wat de toekomst van investeren in windenergie een nieuwe dimensie geeft.

Vestas (VWS.CO)

Het in Denemarken gevestigde Vestas is een wereldleider in de windenergiesector. Vestas ontwerpt, produceert, installeert, ontwikkelt en onderhoudt wereldwijd windenergie en hybride projecten. Het bedrijf heeft meer dan 157 GW aan windmolens geïnstalleerd in 88 landen.

Net als GE verkoopt en installeert Vestas niet alleen windmolens; het genereert een aantal terugkerende inkomsten door ze na installatie te onderhouden. Het bedrijf heeft servicecontracten voor ten minste 137 GW aan windenergie. De focus van Vestas op windmolens maakt het een van de weinige grootschalige pure-play investeringen in windenergie. Voor wie wil investeren in windenergie is dit aandeel dus een must.

Siemens Eenergy (ENR.DE)

Siemens Energy is een toonaangevend bedrijf op het gebied van energietechnologie, met activiteiten op het gebied van gasdiensten, netwerktechnologieën en de transformatie van industrieën. Het heeft ook een meerderheidsbelang in Siemens Gamesa Renewable Energy (OTCMKTS:GCTAY), een toonaangevend windenergiebedrijf gevestigd in Spanje.

Siemens Energy produceert, installeert en onderhoudt onshore en offshore windmolens, met wereldwijd meer dan 99 GW geïnstalleerd vermogen. Siemens Energy heeft aangeboden om in 2022 de resterende aandelen van Siemens Gamesa Renewable Energy over te nemen die het nog niet bezit. De voorgestelde deal zou Siemens Energy volledige controle geven over zijn in moeilijkheden verkerende dochteronderneming op het gebied van windenergie.

Ondanks de groei van windenergie heeft Siemens Gamesa het de afgelopen jaren moeilijk gehad vanwege een patentgeschil met GE en stijgende staalkosten. Maar ook door problemen met zijn onshore windplatform. Er zouden echter betere dagen in het verschiet kunnen liggen voor de windturbinemaker. De International Trade Commission verwierp begin 2022 bijna alle claims van GE tegen het bedrijf.

Ondertussen zou de voorgestelde fusie met Siemens Energy kunnen helpen de onrustige eenheid om te buigen, waardoor het bedrijf beter kan profiteren van de voordelen die voor de windenergiesector in het verschiet liggen. Investeren in windenergie, we hoeven het u ongetwijfeld niet te vertellen, is één van de sectoren waar toekomst in zit.

Brookfield Renewable (BEP)

Brookfield Renewable is een toonaangevend wereldwijd infrastructuurbedrijf voor schone energie. Het heeft 23 GW aan bedrijfsmiddelen, waaronder 8,1 GW aan waterkracht, 5,9 GW aan wind, 2,8 GW aan zonne-energie en 5,9 GW aan gedistribueerde opwekking en duurzame oplossingen. Daarnaast heeft Brookfield meer dan 75 GW aan ontwikkelingsprojecten in de pijplijn.

Brookfield hanteert een gediversifieerde benadering van investeren in schone energie. Wind is echter een groot deel van zijn toekomst. Het bedrijf en zijn institutionele partners kwamen overeen om Scout Clean Energy in 2022 over te nemen, waarmee 1,2 GW aan operationele windactiva en een pijplijn van meer dan 22 GW aan wind-, zonne- en opslagprojecten werd toegevoegd. Brookfield is ook een samenwerking aangegaan met SSE Renewables om offshore windparken in Nederland te bouwen.

De recente investeringen hebben haar capaciteit om windparken te bouwen en te exploiteren uitgebreid. Ze ondersteunen ook de strategie van Brookfield om het hoogrentende dividend de komende jaren te verhogen. Dat maakt het een ideaal aandeel voor beleggers die op zoek zijn naar een gedeeltelijk door de wind aangedreven passieve inkomstenstroom. Dit aandeel is dus geen pure-play wat betreft investeren in windenergie of windmolens.

Clearway Energy (CWEN)

Clearway Energy is een van de grootste exploitanten van hernieuwbare energie in de VS. Het heeft meer dan 5 GW aan wind- en zonne-energieprojecten en 2,5 GW aan installaties voor de opwekking van aardgas. Deze faciliteiten voorzien Clearway van een stabiele cashflow, ondersteund door langetermijncontracten, waardoor het een aantrekkelijk dividend kan uitkeren.

Clearway groeit voornamelijk door operationele wind- en zonne-energiecentrales over te nemen van ontwikkelaars, waardoor ze kapitaal kunnen hergebruiken voor nieuwe investeringen. Het heeft verschillende investeringen in de rij die de dividendgroei zouden moeten ondersteunen aan of nabij de bovenkant van het jaarlijkse streefbereik van 5% tot 8% tot 2026.

Het bedrijf heeft een strategische relatie met de duurzame projectontwikkelaar Clearway Energy Group, een bedrijf dat mede-eigendom is van Global Infrastructure Partners en TotalEnergies (NYSE:TTE). Haar partners ontwikkelen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten, die Clearway kan verwerven om haar groeiende dividend te helpen ondersteunen. Met dit aandeel zit u dus goed wat betreft investeren in windenergie.

TPI Composites (TPIC)

TPI Composites is een wereldwijde fabrikant van windbladen. Het verkocht bijna een derde van alle onshore windbladen die in 2021 zijn gemaakt (exclusief die geproduceerd in China). Het stelt fabrikanten van windmolens in staat om de productie van schoepen uit te besteden, waardoor de wereldwijde capaciteit wordt uitgebreid. TPI Composites biedt beleggers een zeer geconcentreerde investeringsoptie in windenergie, gezien het de enige is die focust op de productie van windbladen.

Net als Siemens Gamesa heeft deze focus de afgelopen jaren echter zijn problemen gekend. Een turbulente economie en problemen met de toeleveringsketen hebben de groei en winstgevendheid aangetast, maar de verwachting is dat de vraag naar windenergie zal groeien. In de toekomst zou TPI Composites een sterkere omzet en hogere winst kunnen zien. Investeren in windenergie via dit aandeel zou dus kansen kunnen bieden.

Tot slot

Niet alle windenergie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een
bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te
scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode
waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of
volg de gratis online training.

Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

Er zijn tal van benaderingen om te beleggen in de aandelenmarkt. Sommige beleggingsstrategieën kunnen u meer aanspreken dan andere, en elk heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Als u zich concentreert op één of twee beleggingstrategieën, kunt u de vaardigheid en ervaring ontwikkelen om het rendement te maximaliseren. In dit artikel behandelen we enkele van de meest populaire beleggingsstrategieën. We bespreken ook de factoren waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie die voor u geschikt is.

Wat is een beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is een consistente en methodische benadering van beleggen. Het begeleidt investeringsbeslissingen volgens een reeks criteria of volgens een thema. De juiste beleggings-strategie kan uw investeringsactiviteiten discipline en methode bieden. Ze bieden u ook een manier om investeringsdoelen te stellen en uw beleggingsrendementen te meten of te vergelijken.

Populaire beleggingsstrategieën

Beleggingsstrategieën hebben allemaal sterke en zwakke punten, waardoor u ze kunt evalueren en vergelijken. Dit helpt bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie gezien uw financiële situatie, kennis en doelen. De meest voorkomende beleggingsstrategieën zijn:

 • Buy & hold beleggen
 • Groei beleggen
 • Momentum beleggen
 • Waarde beleggen
 • Beleggen in small caps
 • Dividend beleggen
 • ESG beleggen
 • Factor beleggen
 • Passief beleggen
 • Kern-/satellietbenadering
 • Long/short beleggingsstrategie
 • Multi-activa beleggingsstrategie

Buy & hold beleggen

De eenvoudigste lange termijn beleggingsstrategie is buy & hold beleggen: kopen en vasthouden. Individuele aandelen worden gewoon gekocht en voor onbepaalde tijd vastgehouden. Hoe goed een buy & hold portefeuille presteert, hangt uiteraard af van de bedrijven die worden aangehouden.

Hoewel kopen en vasthouden de eenvoudigste beleggingsstrategie is, kan het effectiever zijn dan men zou denken. Beleggers zijn hun eigen ergste vijanden en verkopen hun beleggingen vaak op het verkeerde moment. De buy & hold beleggingsstrategie verwijdert dat probleem voor de vergelijking.

Er zijn twee manieren waarop u de kans op succes met deze strategie enorm kunt vergroten:

 1. Zoek eerst naar aandelen die waarschijnlijk nog lang zullen bestaan. Aandelen met een sterk merk die waarschijnlijk niet zullen worden verstoord, zijn in dat verband een goede optie.
 2. Houd uw posities klein. Op die manier zullen de keuzes die u verkeerd maakt niet al te veel schade toebrengen aan uw portefeuille. En de aandelen die het heel goed doen, groeien uit tot substantiële posities in uw portefeuille. Dat is de kern van deze beleggingsstrategie.

Groei beleggen

Het grootste voordeel van de groeibeleggingsstrategie is dat ze u blootstelling geven aan de snelst groeiende sectoren en bedrijfstakken. Dit betekent dat u kapitaal toewijst aan bedrijven met de meeste kans op een hoog jaarrendement. Investeren in groeiaandelen is ook spannend en u leert over de bedrijven die innoveren en de toekomst creëren. Beleggen in groei moet echter met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.

Groeiaandelen hebben doorgaans de hoogste waarderingen op de markt. Ze moeten voldoen aan de verwachtingen van de markt om hun waarderingen te rechtvaardigen, anders zal de aandelenkoers corrigeren – vaak zeer dramatisch. Als u in groeiaandelen belegt, moet u uw huiswerk doen en niet achter bedrijven aanjagen die alleen op sentiment zijn gebaseerd. Maar algemeen mag worden gesteld dat groei beleggen een succesvolle beleggingsstrategie is.

Momentum beleggen

Momentum beleggen is qua beleggingsstrategie vergelijkbaar met groei beleggen, maar houdt meer rekening met het koersmomentum van het aandeel dan met winst– of omzetgroei. Er zijn aanwijzingen dat de best presterende aandelen tijdens een bepaalde periode een grote kans hebben om beter te presteren in volgende perioden. Koop- en verkoopbeslissingen worden daarom alleen genomen op basis van prijsactie, hoewel het helpt om kleine en illiquide bedrijven te vermijden.

Een zeer eenvoudige momentumstrategie zou beleggen in 10 tot 20 best presterende aandelen en deze 12 maanden vasthouden. Op dit punt zijn alle aandelen verkocht en wordt het proces herhaald. Meer complexe varianten van de beleggingsstrategie zullen maandelijks of driemaandelijks continu kapitaal in aandelen roteren met het hoogste momentum.

Momentum beleggen levert meestal een goed rendement op, maar incidentele verliezen kunnen aanzienlijk zijn. Het is het beste om naast een momentum beleggingsstrategie ook een andere strategie op te nemen. Spreid dus niet alleen over aandelen maar ook over beleggingsstrategieën.

Waarde beleggen

Waarde beleggingen hebben de afgelopen 100 jaar consistente lange termijn rendementen opgeleverd, het is dus een zeer succesvolle beleggingsstrategie. Warren Buffett verdiende zijn fortuin door te investeren in bedrijven met betrouwbare inkomsten tegen aantrekkelijke prijzen.

Waarde beleggers kopen aandelen die tegen of onder hun intrinsieke of reële waarde worden verhandeld. Dit biedt een veiligheidsmarge wanneer het onverwachte gebeurt. Hoe lager de waardering is wanneer een aandeel wordt gekocht, hoe minder het bedrijf hoeft te verdienen om in de toekomst een behoorlijk rendement te genereren.

Waarde beleggers moeten financiële overzichten begrijpen om de werkelijke waarde van een bedrijf te bepalen. De meeste goedkope aandelen zijn niet voor niets goedkoop. Het is in het kader van deze strategie de taak van de belegger om goedkope aandelen van hoge kwaliteit te identificeren.

Beleggen in small caps

Beleggen in small caps, ofwel focussen op kleinere bedrijven, heeft twee voordelen:

 1. Het voor een klein bedrijf makkelijker om zijn winst te laten groeien. De omzet verdubbelen vanaf een basisniveau van $100 miljoen is veel eenvoudiger dan vanaf een basisniveau van $10 miljard.
 2. De kans is groter dat kleinere bedrijven door beleggers over het hoofd worden gezien en daarom met korting worden verhandeld. Naarmate het bedrijf groeit, merken andere investeerders het op en wordt de korting kleiner. Dit kan extra rendement opleveren als u vroeg belegt in dit aandeel.

Deze beleggingsstrategie kan dus wel degelijk lonen, maar er zijn ook een paar uitdagingen aan verbonden. Zo is informatie moeilijker te vinden en u zult meer tijd aan onderzoek moeten besteden. Ook zijn kleine bedrijven zijn minder liquide en hun aandelenkoersen volatieler. U moet risico’s zorgvuldig beheren en situaties vermijden waarin de liquiditeit verdampt voordat u kunt uitstappen.

Dividend beleggen

Het doel van dividend beleggen, ook wel rendementsbeleggen genoemd, is het genereren van een inkomstenstroom. Het is uiteraard daarom een zeer populaire beleggingsstrategie. Aandelen met een hoog dividendrendement zijn meestal zeer winstgevend, maar hebben relatief lage groei-percentages. Als dividendinvesteerder is het jouw taak om bedrijven te vinden met een goed rendement die dividend kunnen blijven uitkeren of dit zelfs kunnen verhogen.

Bij de dividend beleggingsstrategie gaat het niet alleen om het genereren van inkomsten. Als dividenden worden herbelegd, kan ook een rendementsportefeuille een aanzienlijke vermogensgroei doormaken. Bedrijven die dividend uitkeren zijn doorgaans winstgevend en kunnen daarom ook interessant zijn tijdens recessies.

ESG beleggen

ESG beleggen houdt rekening met het effect van ecologische, sociale en governancefactoren op de lange termijn waarde van een bedrijf. De grondgedachte bij deze beleggingsstrategie is dat bedrijven die governance en hun omgeving serieus nemen, meer kans van slagen hebben.

ESG beleggen is vergelijkbaar met maatschappelijk verantwoord beleggen, impact beleggen en andere ethische beleggingsstrategieën. Deze benaderingen proberen de manier waarop kapitaal wordt gebruikt te beperken. Bij ESG beleggen wordt gekeken naar de manier waarop soortgelijke problemen het rendement kunnen beïnvloeden.

Individuele beleggers kunnen beleggen in ESG fondsen of ESG ratingdiensten gebruiken om hun eigen aandelen te selecteren. Het veld is nog nieuw en de effectiviteit van deze strategieën is niet bewezen. Het is raadzaam om wat due diligence te doen voordat u in een aandeel belegt of u inschrijft op een ratingdienst. Is ESG beleggen een interessante beleggingsstrategie? De tijd zal het leren.

Factor beleggen

Factor beleggen is een beleggingsstrategie voor het selecteren van aandelen gebaseerd op prestaties geleverd in het verleden. Er wordt met andere woorden uitgekeken naar aandelen waarvan is bewezen dat ze het gedurende lange periodes beter doen dan de brede markt.

Veel van de meest gebruikte factoren zijn die welke hierboven zijn behandeld: waarde, groei, marktwaarde en momentum. Andere vaak genoemde factoren zijn volatiliteit en kwaliteit. In het geval van factorbeleggen worden deze concepten gereduceerd tot maatstaven die kunnen worden gekwantificeerd.

Verschillende investeringsmaatschappijen hebben ETF’s gelanceerd die factoren gebruiken om aandelen te indexeren. Deze producten stellen adviseurs, en zelfs individuele beleggers, in staat om portefeuilles samen te stellen op basis van empirisch bewijs in plaats van theoretisch.

Passief beleggen

Passief beleggen, of indexeren, is een variant van de beleggingsstrategie buy & hold. Er wordt echter in indices belegd in plaats van individuele aandelen. Er zijn verschillende voordelen aan deze aanpak:

 • Beleggen in naar marktkapitalisatie gewogen indices dat er wordt belegd in de snelst groeiende large cap aandelen op een aandelenmarkt. Dit elimineert de noodzaak om aandelen te selecteren en zorgt ervoor dat u alle belangrijke aandelen op een bepaalde beurs aanhoudt.
 • Passief beleggen wordt meestal geïmplementeerd met ETF’s, die zeer lage kosten in rekening brengen in vergelijking met andere producten. U hoeft daarnaast slechts commissie te betalen voor een enkele transactie om tientallen, zo niet honderden aandelen te bezitten.

Onderzoek heeft echter aangetoond dat de meeste actief beheerde beleggingsfondsen hun benchmark niet verslaan. Net als bij de buy & hold benadering voorkomen passieve beleggings-strategieën dat beleggers hun rendement saboteren door op het verkeerde moment te verkopen.

Kern-/satellietbenadering

De kern-/satellietbenadering van beleggen combineert passief en actief beleggen en is dus een ietwat gecompliceerde beleggingsstrategie. Er wordt een kernportefeuille van op de beurs verhandelde fondsen aangehouden, samen met een handvol actief beheerde beleggingen.

Hierdoor kan een fondsbeheerder of belegger profiteren van incidentele kansen die door indexfondsen worden gemist. Zo kunnen individuele aandelen worden gekocht of verkocht bij extreme waarderingen en kan er worden belegd in bijzondere, kleinere bedrijven.

Kernsatelliet/portfolio’s wijzen doorgaans ongeveer 70% toe aan passieve beleggingen, terwijl de rest wordt toegewezen aan actieve strategieën. Het actieve deel kan worden toegewezen volgens een van de hierboven besproken beleggingsstrategieën.

Long/short beleggingsstrategie

Short selling is een van de weinige manieren om via een beleggingsstrategie rendement te behalen in geval van dalende koersen. Hierdoor kan niet alleen worden geprofiteerd van een beurscrash, maar ook van bearmarkten op de beurs. Het combineren van long- en shortposities vermindert het marktrisico in een portefeuille. Rendementen kunnen worden gegenereerd uit de relatieve prestaties van twee instrumenten, ongeacht de richting waarin ze bewegen.

Markt neutrale hedgefondsen gebruiken hiervoor long/short beleggingsstrategieën. Ze genereren rendementen met weinig correlatie met de markt en kunnen worden gebruikt om de volatiliteit van een grotere portefeuille te verminderen. Zo maakt bijvoorbeeld het Lehner Investments Data Intelligence Fund gebruik van long/short-strategieën op basis van marktsentiment. Door gebruikers gegenereerde gegevens worden verzameld uit honderden bronnen. Kunstmatige intelligentie wordt vervolgens gebruikt om het marktsentiment te meten en verhandelbare patronen te vinden.

Multi-activa beleggingsstrategie

Aandelen genereren doorgaans het hoogste rendement op de lange termijn. Ze zijn echter ook de meest volatiele activaklasse. Superieure risico gecorrigeerde rendementen kunnen worden gegenereerd door verschillende activaklassen te combineren. Hoe meer activaklassen er in een beleggingsportefeuille zitten, hoe lager de volatiliteit en het portefeuillerisico.

Een zeer gediversifieerde portefeuille kan bestaan uit aandelen, obligaties, contanten, grondstoffen, onroerend goed, hedgefondsen en private equityfondsen. De diversificatie kan verder worden vergroot door de aandelenportefeuille te spreiden over verschillende van de hierboven genoemde beleggingsstrategieën.

Hoe bepaal je de beste beleggingsstrategie?

Er zijn een aantal zaken van belang bij het bepalen van de beste beleggingsstrategie:

 • Houd rekening met de aanpak van een strategie. U zult eerder geneigd zijn om te leren en het vereiste onderzoek te doen als u een beleggingsstrategie interessant vindt.
 • Houd rekening met de tijd die je aan beleggen kunt besteden. Waarde-, groei- en small cap beleggingen kosten veel tijd om het nodige onderzoek te doen. Aan de andere kant vragen momentum en passief beleggen heel weinig tijd.
 • Houd rekening met je risicotolerantie. Dit betreft zowel uw financiële situatie als uw temperament. Als een volatiele belegging u ’s nachts wakker zal houden, is passief beleggen of een portefeuille met een brede activaspreiding geschikter.
 • Eigen vaardigheden en ervaring geven je op sommige gebieden een voorsprong. Waardebeleggers moeten bijvoorbeeld financiële overzichten begrijpen. Indien je kennis hebt van bepaalde sectoren kan dit ook een belangrijk voordeel zijn.

Door beleggingsstrategieën te vinden en erop te focussen die bij u passen, kunt u een expert worden en uw eigen effectieve in verwervingsproces. De meeste succesvolle beleggers hebben zich dit soort strategieën eigen gemaakt door te putten uit hun eigen ervaring en onderzoek.

Als particuliere belegger heeft u het voordeel van omvang en flexibiliteit. U kunt op dit voordeel voortbouwen door uw eigen unieke beleggingsstrategie te ontwikkelen door voort te bouwen op basis van één of twee van de hierboven beschreven beleggingsmethoden.

Principes bij beleggen

Voordat u de juiste beleggingsstrategie bepaalt, is het nog de moeite waard om een paar principes te bespreken die van toepassing zijn op het beleggen in zijn totaliteit. Deze principes bij beleggen zijn:

 1. Ga nooit overhaast een investering aan. Investeringen die niet zorgvuldig voordien worden overwogen, lopen meestal slecht af. Slimme investeringen zijn zelden de investeringen waar iedereen haastig naar toe holt (FOMO: Fear Of Missing Out) of waar iedereen het over heeft.
 2. Blijf bij wat je begrijpt. Als u een beleggingsstrategie niet begrijpt, vermijd deze dan of leer erover. Hetzelfde geldt voor stockpicking. Vermijd bedrijven die u niet begrijpt, en vooral bedrijven met bedrijfsmodellen die voor u niet kloppen.
 3. Wees realistisch met je verwachtingen. De beste investeerders ter wereld verdienen consequent niet meer dan 20 tot 25% per jaar. Begin met bescheiden doelen en bouw uw zelfvertrouwen en vaardigheden op. En vooral: kies de juiste beleggingsstrategie.
 4. Diversifieer je beleggingen. Hoe meer u uw beleggingen diversifieert; hoe minder schade een of twee slechte beslissingen kunnen hebben. Een gediversifieerde portefeuille zal ook minder kwetsbaar zijn voor een bearmarkt.

Tot slot

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een
bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te
scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode
waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of
volg de gratis online training.

Beleggen in cybersecurity: de beste aandelen voor 2023

Beleggen in cybersecurity blijft een grote kanshebber op de lange termijn. Een factor die namelijk nog steeds van cruciaal belang is voor bedrijven en overheden, is het beschermen van gegevens en het voorkomen dat kwaadwillende hackers en malware hun IT-systemen en -infrastructuur binnendringen. Cybersecurity is een segment van de markt dat onmisbaar is geworden.

In een recent rapport ging het Security Software-team van Raymond James dieper in op dit probleem. De analisten van Raymond James merken op dat de uitgaven voor bedrijfsinformatietechnologie meer strategisch en minder cyclisch worden. IT-uitgaven vertegenwoordigden meer dan de helft van de totale investeringen voor bedrijven, waarbij cybersecurity echter nog steeds ondervertegenwoordigd is.

De trend is echter dat investeringen in cybersecuritysoftware een stijgende lijn vertonen op langere termijn. Investeringen in beveiliging zijn nog steeds relatief klein, maar worden steeds belangrijker in het algemene plaatje voor IT-uitgaven. De uitgaven voor cyberbeveiliging kunnen binnen afzienbare tijd verdubbelen als percentage van de IT-budgetten. In dit artikel verdiepen we daarom in cybersecurity en behandelen we de beste cybersecurity aandelen voor 2023.

Wat is cybersecurity?

Definitie van cybersecurity

Hoe wordt cybersecurity door Cisco Systems, één van de grote spelers op de markt, omschreven? Cybersecurity is de praktijk van het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen digitale aanvallen. Deze cyberaanvallen zijn meestal gericht op het openen, wijzigen of vernietigen van gevoelige informatie; het afpersen van geld van gebruikers; of het onderbreken van normale bedrijfsprocessen.

Implementatie van cybersecurity

Het implementeren van effectieve cyberbeveiligingsmaatregelen is vandaag de dag bijzonder uitdagend, omdat er meer apparaten zijn dan mensen en aanvallers innovatiever worden. Waar gaat cybersecurity concreet over? Cisco Systems vermeldt dat een succesvolle cybersecurity benadering meerdere beveiligingslagen heeft verspreid over de systemen die men veilig wil houden.

In een organisatie moeten de mensen, processen en technologie elkaar aanvullen om een effectieve verdediging tegen cyberaanvallen te creëren. Een uniform bedreigingsbeheersysteem kan integraties tussen bepaalde Cisco Security-producten automatiseren en belangrijke functies voor beveiligingsbewerkingen versnellen. Dit heeft betrekking op detectie, onderzoek en herstel.

Van de gebruikers wordt verwacht dat ze de basisprincipes voor gegevensbeveiliging begrijpen en naleven. Denk aan het kiezen van sterke wachtwoorden, op hun hoede zijn voor bijlagen in e-mail en het maken van back-ups van gegevens. Organisaties en bedrijven moeten een kader hebben voor hoe ze omgaan met zowel pogingen als succesvolle cyberaanvallen.

Kosten van cybersecurity

In 2020 bedroegen de gemiddelde kosten wereldwijd van een datalek 3,86 miljoen dollar en in de Verenigde Staten 8,64 miljoen dollar. In de 2 jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn die kosten alleen maar toegenomen. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de kosten van het ontdekken en reageren op de inbreuk en de reputatieschade op lange termijn.

Cybercriminelen richten zich op de persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van klanten zoals namen, adressen, nationale identificatienummers, creditcardgegevens, enzovoort. Malafide spelers verkopen deze records vervolgens op ondergrondse digitale marktplaatsen. Gecompromitteerde informatie leidt vaak tot een verlies van vertrouwen van klanten, wettelijke boetes en zelfs juridische stappen. De complexiteit van beveiligingssystemen, gecreëerd door verschillende technologieën en gebrek aan interne expertise, kan deze kosten verhogen.

Beveiliging tegen cybercriminaliteit

Een sterke cyberbeveiligingsstrategie heeft beschermingslagen om zich te verdedigen tegen cybercriminaliteit. Denk aan cyberaanvallen die proberen toegang te krijgen tot gegevens, deze te wijzigen of te vernietigen. Of denk aan geld afpersen van gebruikers of het bedrijf of aanvallen die gericht zijn op het verstoren van de normale bedrijfsvoering.

Technologie is essentieel om organisaties en individuen de computerbeveiligingstools te geven die nodig zijn om zichzelf te beschermen tegen deze cyberaanvallen. Drie hoofdentiteiten moeten worden beveiligd: eindpuntapparaten (zoals computers), netwerken en tenslotte de cloud. Veelgebruikte technologie die wordt gebruikt om deze entiteiten te beschermen, zijn firewalls van de volgende generatie, DNS-filtering, malwarebescherming, antivirussoftware en e-mailbeveiligingsoplossingen.

Organisaties met een uitgebreide cyberbeveiligingsstrategie kunnen cyberdreigingen effectiever bestrijden en de levenscyclus en impact van inbreuken verminderen wanneer ze zich voordoen. Denk aan egeautomatiseerde cybersecurity met behulp van geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Veel voorkomende cyberbedreigingen

Hoewel cyberbeveiligingsprofessionals hard werken om beveiligingslacunes te dichten, zijn aanvallers altijd op zoek naar nieuwe manieren om aan IT-kennisgeving te ontsnappen en opkomende zwakke punten te benutten. De nieuwste bedreigingen op het vlak van cybersecurity geven een nieuwe draai aan bekende bedreigingen. Ze profiteren bijvoorbeeld van thuiswerkomgevingen, tools voor externe toegang en nieuwe cloudservices. Dit versterkt de potentie van beleggen in cybersecurity. Veel voorkomende cyberbedreigingen omvatten onder andere:

 • Malware
 • Ransomware
 • Phishing
 • Insiderbedreiging
 • DDoS-aanvallen
 • Geavanceerde aanhoudende bedreigingen
 • Man-in-the-middle aanvallen

Malware

De term “malware” verwijst naar kwaadaardige softwarevarianten, zoals spyware en virussen, die ongeautoriseerde toegang bieden of schade aan een computer veroorzaken. Malware-aanvallen worden steeds meer “bestandloos” en ontworpen om bekende detectiemethoden, zoals anti-virusprogramma’sz te omzeilen die scannen op schadelijke bestandsbijlagen.

Ransomware

Ransomware is een type malware dat bestanden, gegevens of systemen vergrendelt en dreigt deze te wissen of aan het publiek te maken, tenzij losgeld wordt betaald aan de cybercriminelen die de aanval hebben gelanceerd. Recente ransomware-aanvallen hebben zich gericht op staats- en lokale overheden, die gemakkelijker te doorbreken zijn dan organisaties en onder druk staan om losgeld te betalen om applicaties en websites te herstellen waarop burgers vertrouwen.

Phishing

Phishing is een vorm van social engineering die gebruikers misleidt om hun eigen PII te delen of gevoelige informatie te verstrekken. Bij phishing lijken e-mails of sms-berichten afkomstig te zijn van een legitiem bedrijf dat om gevoelige informatie vraagt. Denk aan creditcardgegevens of inloggegevens.

Insiderbedreiging

Iedereen die in het verleden toegang heeft gehad tot systemen of netwerken, kan worden beschouwd als een insiderdreiging als ze misbruik maken van hun toegangsmachtigingen. Insider-bedreigingen kunnen onzichtbaar zijn voor traditionele beveiligingsoplossingen zoals firewalls en inbraakdetectiesystemen, die zich richten op externe bedreigingen.

DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service)

Een DDoS-aanval probeert een server, website of netwerk te doen crashen door deze te overbelasten met verkeer, meestal van meerdere gecoördineerde systemen. DDoS-aanvallen overweldigen bedrijfsnetwerken via het eenvoudige netwerkbeheerprotocol (SNMP) dat wordt gebruikt voor modems, printers, switches, routers en servers.

Geavanceerde aanhoudende bedreigingen (ATP’s)

In een ATP inflitreert een indringer in een systeem en blijft gedurende een langere periode onopgemerkt. De indringer laat netwerken en systemen intact, zodat de indringer zakelijke activiteiten kan bespioneren en gevoelige gegevens kan stelen terwijl de activering van defensieve tegenmaatregelen wordt vermeden.

Man-in-the-middle aanvallen

Man-in-the-middle is een afluisteraanval waarbij een cybercrimineel berichten tussen twee partijen onderschept en doorgeeft om gegevens te stelen. Op een onveilig wifi-netwerk kan een aanvaller bijvoorbeeld gegevens onderscheppen die worden doorgegeven tussen het apparaat van de gast en het netwerk.

De situatie op de cybersecurity markt in 2022

Groei op de cybersecurity markt

De cybersecurity markt bestaat uit de verkoop van cybersecuritysoftware en aanverwante diensten. Cybersecurity is een gecombineerde technologie om het netwerk, computers, mobiele apparaten, hardware, elektronische systemen en gegevens te beschermen tegen digitale of kwaadwillende aanvallen. Deze technologie van cybersecurity staat ook bekend als elektronische informatiebeveiliging en informatietechnologiebeveiliging.

De wereldwijde markt voor cybersecurity groeide van 181,12 miljard dollar in 2021 tot 201,33 miljard dollar in 2022, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 11,2%. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de kansen op fundamenteel wereldwijd economisch herstel van de COVID-19-pandemie echter verstoord. Althans, op korte termijn.

Toename noodzaak cybersecurity door oorlog

De oorlog tussen deze twee landen heeft ook geleid tot economische sancties tegen meerdere landen, wat gevolgen heeft voor veel sectoren. Naar aanleiding van het conflict hebben analisten hun groeiprognoses voor cybersecurity aangepast. De oorlog wordt namelijk niet alleen op het slagveld gevoerd, maar onder andere ook door hackers aan beide zijden van het front. Wat cybersecurity meer dan ooit noodzakelijk maakt.

Toename omvang cyberbedreigingen

De toenemende omvang van cyberdreigingen leidt tot een grotere vraag naar oplossingen voor cybersecurity. Cyberaanvallen op individuen, bedrijven en overheidsorganisaties nemen toe en resulteren in enorme financiële verliezen. Volgens insiders ontwikkelen de wereldwijde cyberdreigingen zich snel met het toenemende aantal datalekken.

Verwacht wordt dat de wereldwijde uitgaven voor cybersecurity nog jarenlang zullen groeien. Daarom wordt ook verwacht dat stijgende uitgaven voor cyberbeveiligingsoplossingen de inkomsten voor de cyberbeveiligingsmarkt tijdens de komende jaren zullen stimuleren.

Toename omvang illegale software

Het toenemende gebruik van niet-gelicentieerde of illegale software vormt een aanzienlijke bedreiging voor de cybersecurity markt. Piratensoftware verwijst naar de ongeautoriseerde kopie van de software, die een replica is van de originele software. Internetpiraterij van software en oplossingen is een opkomend probleem voor de industrie. Volgens een gepubliceerde wereldwijde software-enquête werd niet-gelicentieerde software in een alarmerend tempo geïnstalleerd. In totaal zou 37% van de software die op pc’s is geïnstalleerd illegaal zijn.

De organisaties en bedrijven die softwarepakketten zonder licentie kopen of een computer waarop illegale software is geïnstalleerd, kunnen de kwaliteit van de betrokken organisaties en bedrijven in gevaar brengen. Tevens brengt dit een ongekend veiligheidsrisico met zich mee. Dit hoge percentage softwarepiraterij belemmert bovendien de groei van de cyberbeveiligingsmarkt.

Toename overheidsinvesteringen in cybersecurity

Toenemende overheidsinvesteringen in oplossingen voor cybersecurity zijn een belangrijke trend die de groei van de cyberbeveiligingsindustrie vorm geeft. In oktober 2019 heeft de Britse regering bijvoorbeeld een investeringsproject van 36 miljoen pond aangekondigd om de bedrijven van het land te beschermen tegen cyberaanvallen. Deze regeling combineert de betrokkenheid van de overheid in het project met aan aantal toonaangevende technologiebedrijven, die tevens wordt ondersteund door bijvoorbeeld Microsoft en Google.

De financiering door de overheid zal helpen om toekomstige dreigingen op te sporen en de gevolgen ervan te verminderen. Zo zullen toenemende investeringen door de regeringen wereldwijd de komende jaren waarschijnlijk grote uitbreidingsmogelijkheden creëren voor de bedrijven die actief zijn op de cybersecurity markt. Beleggen in cybersecurity gaat dus een goede toekomst tegemoet.

De verwachting van de cybersecurity markt

Geschatte groei cybersecurity markt

De wereldwijde markt voor cybersecurity zal naar verwachting groeien van een geschatte waarde van 173,5 miljard dollar in 2022 tot 266,2 miljard dollar in 2027, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,9% van 2022 tot 2027.

Mogelijke belemmeringen cybersecurity markt

Er zijn een aantal factoren die de groei van de cybersecurity markt in de komende jaren kunnen belemmeren:

 • Het aantal toegenomen datalekken over de hele wereld
 • Het vermogen van kwaadwillende actoren om overal ter wereld te opereren
 • De koppelingen tussen cyberspace en fysieke systemen
 • De moeilijkheid om kwetsbaarheden en gevolgen in complexe cybernetwerken te verminderen
 • Het gebrek aan cybersecurity professionals
 • Het gebrek aan budgetbeperkingen bij MKB’s/KMO’s en start-ups in opkomende economieën

MKB’s met de hoogste CAGR zullen groeien

Op organisatiegrootte kunnen bedrijven met de hoogste CAGR groeien tijdens de voorspelde periode. Kleine en middelgrote bedrijven uit verschillende sectoren ondergaan een digitale transformatie en gebruiken cloud computing om hun activiteiten te stroomlijnen. Om hun online applicaties te beschermen tegen cyberbedreiging, maken MKB-bedrijven gebruik van cyberbsecurityoplossingen en -diensten.

Maar een aantal prangende problemen, waaronder beperkingen op het budget voor operationele activiteiten, een gebrek aan kapitaalfinanciering en een tekort aan gekwalificeerde werknemers, zullen naar verwachting de marktuitbreiding voor kleine en middelgrote bedrijven in de ontwikkelingslanden belemmeren. Die landen zullen, zoals steeds het geval is, achterblijven op de rest van de wereld op het vlak van cybersecurity.

De bedrijven zijn bovendien kwetsbaar voor nieuwe beveiligingsproblemen, omdat ze steeds sneller digitaliseren. Hierdoor investeren de IT-afdelingen van het MKB in het implementeren van cybersecurity oplossingen. Het MKB zal dus tijdens de voorspelde periode met de hoogste CAGR groeien.

Ruimtevaart- en defensiesector zullen groeien

De lucht- en ruimtevaart- en defensiesector zijn de sectoren die het best geplaats zijn voor groei op het vlak van cybersecurity tijdens de voorspelde periode. Het groeitempo van de veiligheidsrisico’s in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesectoren is namelijk alarmerend. Big data en toenemende digitalisering in bijna elk onderdeel van de krijgsmacht vergroten de kans op cyberaanvallen.

Het gebruik van IT- en telecommunicatietools zoals RADAR’s en draadloze technologieën voor veilige communicatie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Ze zullen helpen bij de groei van de markt voor cybersecurity. Bovendien ondergaat de sector een belangrijke digitale verandering, waardoor de behoefte aan cybersecurity is toegenomen. Zo is de lucht- en ruimtevaart- en defensiebranche goed voor een groter marktaandeel tijdens de voorspelde periode.

Grote bedrijven zullen het meest groeien

Op het vlak van organisatiegrootte zullen daarnaast grote bedrijven tijdens de voorspelde periode met de hoogste marktomvang groeien. Grote ondernemingen en MKB’s/KMO’s kunnen zichzelf met behulp van cybersecurity oplossingen beschermen tegen cyberaanvallen die gericht zijn op het doorbreken en ondermijnen van hun IT-infrastructuur.

Grote bedrijven gebruiken steeds vaker tools voor toegangsbeheer om bevoorrechte toegang tot servers en online applicaties mogelijk te maken, wat de groei van de sector voor cyberbeveiliging inderdaad bevordert. Deze grote ondernemingen zullen dus de grootste marktgroei te zien geven tijdens de voorspelde periode. Al met al redenen genoeg om beleggen in cybersecurity als optie te overwegen.

De beste cybersecurity aandelen in 2023

De pandemie zorgde ervoor dat bedrijven, scholen en andere organisaties zorgvuldiger gingen nadenken over cyberbeveiliging, omdat we allemaal gedwongen waren om vanuit huis te werken. Gedurende die tijd explodeerden de cyberbeveiligingsbedreigingen, waarbij de FBI een 400% toename van incidenten rapporteerde ten opzichte van pre-pandemische niveaus.

Dit alles onderstreept de rol en het belang van cyberbeveiligingsbedrijven bij het veiliger maken van internet. Het biedt ook unieke kansen om te beleggen in cybersecurity bedrijven die bij deze ruimte betrokken zijn. Eb het is misschien niet te laat om dit te doen, omdat cyberbedreigingen niet zullen verdwijnen wanneer de Covid-19-pandemie volledig onder controle wordt gebracht. Beleggen in cybersecurity blijft dus hoe dan ook een interessante keuze.

Hieronder hebben we de 8 beste cybersecurity aandelen voor 2023 geselecteerd die goede vooruitzichten hebben:

 1. Palo Alto
 2. Varonis Systems
 3. CrowdStrike Holdings
 4. Cloudflare
 5. Fortinet
 6. Rapid7
 7. Zscaler
 8. Tenable

1. Palo Alto

Palo Alto Networks is niet alleen een van ’s werelds grootste namen op het vlak van cybersecurity, maar ook een van de beste. De troeven van het bedrijf op het vlak van computingbescherming zijn bijzonder indrukwekkend. Dit is een van de redenen waarom de kwartaalomzet sinds 2013 niet op sequentiële of jaar-op-jaarbasis is gedaald. Dat geldt ook voor het midden van 2020, toen de COVID-19-pandemie verstikkend was voor uitgaven van bijna elk ander soort.

En de behoefte aan cybersecurity neemt niet af. Hoewel de aandelen van Palo Alto in 2022 maar matig presteerden, verwachten de meeste analisten nog steeds een omzetgroei van meer dan 20% in 2023 en het jaar nadien. Rekening houdend met alle hacks en datalekken tijdens de pandemie, schat Gartner dat bedrijven volgend jaar 11,3% meer aan cyberdefensie zullen uitgeven dan dit jaar. En dat de uitgaven voor cybersecurity in 2022 met 14,3% zijn gegroeid.

Het bedrijf rapporteerde in augustus 2022 beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal, wat goede vooruitzichten voor het lopende boekjaar opleverde. In de conference call over de omzet in het vierde kwartaal merkte het management op dat veel van zijn klanten steeds meer lange termijn overeenkomsten met Palo Alto afsluiten. De overgrote meerderheid van de klanten blijft bovendien investeren, ondanks de verwachte-economisch zwakkere vooruitzichten op korte termijn.

Palo Alto Networks is niet een aandeel dat er meteen uitspringt voor beleggers die op zoek zijn naar blie-chip techaandelen. Maar dit cybersecurity aandeel is wel degelijk een goede kanshebber. In een wereld waar de uitgaven voor cyberbeveiliging blijven stijgen, is dit een aandeel in de sector dat grootste beloften inhoudt. Beleggen in cybersecutity via Palo Alto is daarom een goede keuze.

aandelen koers palo alto

2. Varonis Systems

Op de beurs heeft dit cybersecurity aandeel in 2022 geen potten kunnen breken. Dit was deels ook te wijten aan flauwe resultaten. Zelfs na correctie voor de tegenwind van $9,2 miljoen dollar, veroorzaakt door de verzwakking van de euro en het pond, waren de organische resultaten nog steeds onder de eigen verwachtingen.

De belangrijkste reden was dat het EMEA-segment vanwege de economische onzekerheid een minder dan verwacht resultaat neerzette. Het aanhoudende effect van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de algemene economische vertraging wogen zwaarder op de verkoop van cybersecurity producten dan het management had verwacht.

De tweede negatieve factor was de VS, waar de activiteiten eveneens tegenvielen. Tegen die achtergrond kan het niet anders dan dat ook het totale plaatje niet klopte. Ondanks de uitdagingen waarmee het bedrijf in dat derde kwartaal werd geconfronteerd, ziet Chief Executive Officer Yaki Faitelson echter geen aanleiding om de lange termijn visie te wijzigen.

De totale omzet groeide jaar op jaar met 23% tot $123,3 miljoen dollar. In Noord-Amerika groeide de omzet met 30% op jaarbasis, maar er was toch op iets meer gerekend. In EMEA daalde de gerapporteerde omzet met 3%, maar groeide met 16% na correctie voor wisselkoersen in Rusland.

Vanwege de resultaten van het derde kwartaal en de verwachting dat deze tegenwind in het vierde kwartaal zal aanhouden, werd de guidance voor het hele jaar aangepast. Concreet gaan de bijgewerkte richtlijnen ervan uit dat de economische omstandigheden in EMEA blijven verslechteren en dat dit ook een bepaalde invloed zal hebben op de Amerikaanse activiteiten.

Dit houdt ook een toenemende tegenwind in als gevolg van ongunstige fluctuaties in de koersen van de euro en het pond. Deze factoren zullen ook van invloed zijn op de omzetverwachtingen voor het hele jaar. Als gevolg van de bijgewerkte topline guidance werden stappen genomen om de kosten in het bedrijf beter te beheren, waaronder een 5% vermindering van het personeelsbestand.

Wat gegevensbescherming zo moeilijk maakt, is dat de explosieve groei van gegevens in de cloud en on-prem datastores de aanvalsbronnen heeft uitgebreid. De open organisatie voor de groeiende verfijning van kwaadwillende figuren heeft de bedreigingsomgeving gevaarlijker gemaakt, waardoor het soort cybersecurity dat Varonis biedt van cruciaal belang is om bedrijven te beschermen tegen aanvallen van buiten uit.

Daarmee gunt Yaki Faitelson ons tevens een blik op de toekomst van het bedrijf. Deze trends creëren uitdagingen voor organisaties over de hele wereld, maar creëren ook kansen voor bedrijven als Varonis. Dit vertaalt zich door naar kansen voor beleggen in cybersecurity via Varonis aandelen.

3. CrowdStrike Holdings

CrowdStrike is gespecialiseerd in cybersecurity en dat op een speciale manier. Het Falcon-platform bestaat uit 22 modules die meerdere verticale sectoren overspannen. Maar elke module wordt geleverd via een enkele softwareagent die kan worden geïnstalleerd zonder het systeem opnieuw op te starten. Die unieke kwaliteiten creëren een overtuigende waarde propositie: bedrijven kunnen puntoplossingen vervangen door CrowdStrik’s brede productportfolio en ze kunnen die producten implementeren zonder systeemuitval.

Ook opmerkelijk is dat CrowdStrike de leider is op het gebied van eindpuntbeveiliging voor bedrijven, beheerde detectie en respons, en informatie over bedreigingen. Dat concurrentievoordeel stelt het platform in staat om gegevens op een ongeëvenaarde schaal te crowdsourcen. Hierdoor zijn de modellen voor kunstmatige intelligentie (AI) effectief in het detecteren van bedreigingen.

Het is niet verrassend dat CrowdStrike als een lopend vuurtje gaat. In het op moment van schrijven meest recente kwartaal (het derde van 2022) steeg de omzet met 58% tot $535 miljoen en de vrije kasstroom steeg met 84% tot $136 miljoen. Maar beleggers hebben goede redenen om aan te nemen dat het momentum zal aanhouden.

Het management schat zijn adresseerbare markt op $75 miljard in 2023, maar de productpijplijn van CrowdStrike zou dat cijfer tegen 2026 kunnen opdrijven tot $ 158 miljard. Zo lanceerde het bedrijf eind 2022 zijn uitgebreide detectie- en responsmodule (XDR), een product dat beveiligingssignalen combineert van cloudworkloads, eindpuntapparaten, e-mailsystemen, netwerken en meer.

Gezamenlijk versnelt XDR workflows door beveiligingsteams in staat te stellen bedreigingen vanaf één console te onderzoeken. Wat de context betreft, zijn bedrijfseindpuntbeveiliging en XDR goed voor ongeveer $13 miljard aan marktkansen van CrowdStrik, en zijn leiderschap op het gebied van eindpuntbeveiliging zou de acceptatie van zijn XDR-product moeten stimuleren.

Momenteel worden de aandelen van deze cybersecurity specialist verhandeld tegen 15,4 keer de omzet, een absoluut koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 36,4 keer de omzet. Dat creëert eenkoopkans voor geduldige beleggers, want dit bedrijf is nog steeds een sterke groeier.

Reken alleen niet op driecijferige rendementen op korte termijn. Blijkbaar hebben de beleggers op Wall Street dat wel gedaan, wat verklaart waarom de koers onder druk is blijven staan in 2022. De algemene malaise in de technologiesector zat daar in 2022 eveneens tussen. Maar 2023 kondigt zich beter aan, waardoor Beleggen in cybersecurity aandelen van CrowdStrike Holdings kanshebbend is.

4. Cloudflare

Cloudflare exploiteert kort samengevat een wereldwijd cloud platform dat de prestaties en beveiliging van bedrijfskritieke applicaties verbetert en tegelijkertijd de noodzaak voor dure on-site netwerk hardware overbodig maakt. In een notendop samengevat: Cloudflare maakt het internet sneller en veiliger. En de platformarchitectuur en het innovatievermogen geven het bedrijf een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Cloudflare maakt verbinding met alle grote internetserviceproviders en cloud leveranciers. De servers zijn over de hele wereld gepositioneerd om de gegevensconnectiviteit binnen 50 milliseconden te handhaven voor 95% van de internetgebruikers wereldwijd.

Als gevolg hiervan is Cloudflare de snelste cloud provider in Noord-Amerika, Australië, Japan en het grootste deel van Zuid-Amerika en Europa. Maar het bedrijf onderscheidde zich ook door productinnovatie. Vorig jaar noemde Forrester Research Cloudflare Workers het toonaangevende ontwikkelingsplatform. Dit verwijst naar een sterker huidig aanbod en een sterkere groeistrategie dan welke concurrent dan ook.

Financieel rapporteerde Cloudflare indrukwekkende resultaten in het derde kwartaal. Het aantal klanten steeg met 18% tot 156.000 en de gemiddelde klant gaf het afgelopen jaar 24% meer uit. De kwartaalomzet steeg op zijn beurt met 47% tot $254 miljoen. Cloudflare genereerde $43 miljoen aan contanten uit operationele activiteiten.

Die magere cashflow kan sommige investeerders zorgen baren, maar gezien de enorme marktkansen is het management van plan om het bedrijf bijna break-even te runnen. De groei in cybersecurity biedt nog voldoende kansen op dat vlak. Hiermee schat Cloudflare zijn totale adresseerbare markt op $125 miljard in 2023. Het bedrijf heeft daarnaast onlangs een financiële doelstelling voor de middellange termijn gesteld om over een periode van 5 jaar $5 miljard aan jaarlijkse inkomsten te behalen.

Voor alle duidelijkheid: Cloudflare heeft de kaap van $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten overschreden, dus de voorspelling van het management impliceert een groei van 38% tot 2027. Die optimistische vooruitzichten zouden beleggers vertrouwen moeten geven.

De aandelen worden momenteel verhandeld tegen 14,4 keer de omzet – een koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 41,7 keer de omzet. Daarom is dit groeiaandeel vandaag de moeite waard om te kopen. Beleggers moeten het komende jaar echter niet rekenen op driecijferige rendementen. Eind 2022 leek het uitbodemingsproces bij dit cybersecurity aandeel op te schieten.

5. Fortinet

Fortinet profiteerde van de stijgende vraag naar beveiligings- en netwerkproducten tijdens de coronaviruscrisis, aangezien een groot wereldwijd personeelsbestand op afstand werkt. FTNT profiteert ook van de robuuste groei in Fortinet Security Fabric-, cloud- en Software-defined Wide Area Network-aanbiedingen. De wereld van cybersecurity kent heel wat zijtakken, zo blijkt.

Bovendien slaagt het bedrijf er steeds opnieuw in om belangrijke deals af te sluiten, vooral die met hoge waarde, wat een stevige groei garandeert. Hogere IT-uitgaven voor cybersecurity zullen naar verwachting Fortinet helpen sneller te groeien dan de beveiligingsmarkt. Ook de focus op het verbeteren van zijn uniforme portfolio voor bedreigingsbeheer is een wind in de rug voor FTNT.

Fortinet maakte aanvankelijk naam met Fortigate, een next-gen firewall die traditionele firewalls opwaardeert met netwerkfilterservices. Vervolgens breidde het dat platform uit naar zijn Fortinet Security Fabric-ecosysteem, dat end-to-end bescherming biedt voor on-premise, cloudgebaseerde en Internet of Things (IoT)-apparaten.

Fortinet ging in 2009 naar de beurs en bedient nu wereldwijd meer dan een half miljoen klanten, waaronder de meerderheid van de bedrijven opgenomen in de Fortune 500. Tussen 2009 en 2021 groeide de jaarlijkse omzet met een CAGR van 24% tot $ 3,3 miljard. Het werd stevig winstgevend door zowel GAAP- als niet-GAAP-metingen.

Fortinet verwacht dat zijn omzet in 2022 met 32% tot 33% zal zijn gestegen en de non-GAAP EPS met 41% tot 44%. Het aandeel wordt nog steeds redelijk gewaardeerd op 44 keer de toekomstige winst en 8 keer de omzet van volgend jaar. Fortinet blijft een goed cyberbeveiligingsspel voor beleggers die terughoudend zijn om aandelen van onrendabele bedrijven aan te houden. Beleggen in cybersecurity aandelen van Fortinet kan daarom een goede keuze zijn.

6. Rapid7

Rapid7 is een andere sterke naam in de cybersecurity industrie. Of was dat alleszins tot voor kort. Het bedrijf richt zich met name op netwerkbeveiligingsoplossingen en -diensten. Momenteel heeft Rapid7 een marktkapitalisatie van $1,85 miljard. Vanaf het begin van dit jaar daalde de waarde van het eigen vermogen van RPD met bijna 76%.

Alsof dat nog niet zorgwekkend genoeg was, daalden de aandelen in recordtempo. Op amper 4 weken ging er 30% van de koers af. Dat kan enige verbazing wekken omdat cybersecurity een sector met toekomst is, vooral in het nieuwe normaal. Met zoveel mensen die vanuit huis werken neemt de gevoeligheid voor kwetsbaarheden toe. Daar heeft Rapid7 dus niet van kunnen profiteren en dat was te wijten aan het verlagen van de guidance.

De aandelen van Rapid7 Inc. daalden donderdag 2 november met meer dan 20%. Het cyberbeveiligingsbedrijf had toen zijn omzetvooruitzichten verlaagd en uiteengezet hoe een geplande overgang in de verantwoordelijkheden van zijn verkoopteam langer duurt dan verwacht. Op die bewuste donderdag sloten de aandelen van Rapid7 22,73% lager, waardoor meer dan $500 miljoen aan marktkapitalisatie verloren ging.

Rapid7 verlaagde de vooruitzichten voor terugkerende inkomsten voor 2022 tot een range van $711 miljoen tot $717 miljoen, vergeleken met een eerdere verwachting tussen $740 miljoen en $750 miljoen. Het nettoverlies voor het kwartaal bedroeg $28,7 miljoen op een totale omzet van $175,8 miljoen. De kwartaalomzet steeg met 26% ten opzichte van $139,9 miljoen in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

CEO Corey Thomas vertelde analisten dat twee belangrijke dynamieken de omzet in het kwartaal hadden geschaad. Ten eerste waren de klanten meer afwachtend om hun beveiligingsinvesteringen op te schalen, vanwege de onzekerheid in de macro-economische omgeving. Hij zei ook dat de voortdurende overgang van gefragmenteerde verkoopteams naar een meer verenigd verkoopteam langer duurt dan verwacht.

“Toen we het kwartaal ingingen, werd het duidelijk dat ons verkoopteam er langer over doet dan we verwachten om een bredere reeks oplossingen effectief te verkopen”, zei Thomas. Tijdens een Q&A met analisten zei Thomas dat Rapid7 het zijn verkopers gemakkelijker moet maken en tegelijkertijd het verkoopteam moet trainen en in staat stellen om echt als CIO te verkopen.”

Eind vorig jaar had Rapid7 2.353 fulltime medewerkers en iets minder dan 900 in verkoop en marketing. Eerder dit jaar kondigde Rapid7 een meerjarige samenwerking aan met de Boston Bruins, met het cyberbeveiligingsbedrijf als de allereerste jersey patch-partner van het team. Een nadere blik op de financiën rechtvaardigt dus alleen maar meer voorzichtigheid met betrekking tot dit aandeel. Rapid7 zal in ieder geval moeten bewijzen beter te kunnen doen alvorens we weer naar dit cybersecurity aandeel willen kijken.

7. Zscaler

Zscaler bezet een andere snelgroeiende niche in cybersecurity met zijn “zero trust”-diensten. In plaats van zijn services te installeren via on-site appliances – die veel ruimte in beslag nemen, constant onderhoud vergen en moeilijk op te schalen zijn als een organisatie uitbreidt – biedt het deze aan als cloud-native services.

Die vooruitstrevende benadering zorgde voor veel klanten en het bedrijf groeit als kool sinds het publieke debuut in 2018. Tussen fiscaal 2018 en fiscaal 2022 groeide de omzet met maar liefst samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 55% tot $1,1 miljard, terwijl het totale aantal klanten meer dan verdubbelde tot 6.700. Zscaler verwacht dat zijn omzet in het fiscale jaar 2023 met nog eens 37% tot 38% zal stijgen.

Zscaler is ook niet winstgevend volgens GAAP-maatregelen, maar het is winstgevend op non-GAAP-basis sinds fiscaal 2019. De non-GAAP winst per aandeel (EPS) steeg met 33% in fiscaal 2022 en verwacht nog eens 68% tot 71% groei in fiscaal 2023. De aandelen van Zscaler worden nog steeds redelijk gewaardeerd op 10 keer de omzet van volgend jaar. Het zou moeten blijven groeien naarmate meer bedrijven de noodzaak erkennen via zero-trust-strategieën externe en interne bedreigingen tegen te gaan.

Op de beurs heeft Zscaler in 2022 niet zo sterk gepresteerd, maar het tij zou in 2023 zeker kunnen keren. Daarom goed om als belegger dit cybersecurity aandeel in te gaten te houden.

8. Tenable

Het Nessus-platform van Tenable is bedoeld om cyberaanvallen te voorkomen door netwerken te scannen op cyberbedreigingen. Denk aan zwakke wachtwoorden, verkeerd geconfigureerde software en andere problemen. Tenable biedt een gratis versie voor thuisgebruikers en een betaalde enterprise-versie voor ongeveer 60% van de Fortune 500 en 40% van de Global 2000. Het heeft veel van die klanten aangesloten met aanvullende cloud gebaseerde diensten van het eigen merk.

Tenable ging vier jaar geleden naar de beurs. De omzet steeg met 42% in 2018, 33% in 2019, 24% in 2020 en 23% tot $541 miljoen in 2021. Het verwacht dat zijn omzet in 2022 met nog eens 25% tot 26% zal groeien en dat zijn omzet daarnaast met meer dan 20% kan blijven groeien. Tenable is nog niet winstgevend volgens algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP), maar het werd winstgevend op een niet-GAAP (aangepaste) basis in 2020. Het niet-GAAP netto-inkomen steeg met 87% tot $ 39 miljoen in 2021. Dit jaar daalt 1% tot 3% omdat het zijn investeringen opvoert.

Tenable’s focus op proactieve cybersecurity oplossingen onderscheidt het van veel van zijn branchegenoten. Zijn aandelen worden verhandeld tegen slechts 5 keer de omzet van volgend jaar. Heel wat analisten zijn van mening dat zijn nichestrategie en redelijke waardering het een solide lange termijn belegging maken, waarmee gemikt kan worden op de seculiere groei van de cybersecurity markt. Op de beurs is dit cybersecurity aandeel op zoek naar een tweede adem.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in cybersecurity, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle cybersecurity aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

Top 5 beste investeringsopties in de Metaverse

De Metaverse deed recent zijn intrede. Facebook kondigde aan de naam van het bedrijf te wijzigen in Meta Platforms, evenwel met behoud van het ticker symbol FB. Waar meta en Metaverse voor staan, valt te betwisten. Het woord ‘metaverse’ wordt vaak teruggevoerd op Neal Stephensons dystopische cyberpunkroman Snow Crash uit 1992 en velen zien een recentere inspiratie in de duizelingwekkende wirwar van ervaringen in het hart van Earnest Cline’s roman Ready Player One uit 2011.

De Metaverse is echter veel meer dan sci-fi. Het is niet eens nieuw. Online communities bestaan al sinds het midden van de jaren 80 van vorige eeuw en groeiden in de jaren 90 verder uit via het concept van de chatrooms en de eerste sociale media sites. De game World of Warcraft vormde in het begin van de jaren 2000 het toneel waarop miljoenen mensen zich konden uitleven. Tegenwoordig zijn steeds meer gemeenschappen rondom games ontstaan en is inloggen op Fortnite, vooral voor jongere generaties, zelfs een sociale ervaring.

In dit artikel bespreek ik de visie en implicaties van de Metaverse en de beste opties om in de Metaverse te investeren.

De visie van de Metaverse

Een grotere overlap van het digitale en het fysieke leven

Of het nu in virtual reality (VR), augmented reality (AR) of gewoon op een scherm is, de belofte van de Metaverse is om een grotere overlap van ons digitale en fysieke leven mogelijk te maken en dat op alle mogelijke manieren. Deze twee werelden zijn al met elkaar verweven, er is geen headset meer nodig. Denk daarbij aan de Uber-app die je via locatiegegevens vertelt hoe ver je auto verwijderd is. Bedenk ook hoe je via de LiDAR-scanner op nieuwere iPhones een 3D-scan van de omgeving kan maken. In de kern is de Metaverse (ook bekend als “web 3.0”) een evolutie van ons huidige internet.

“Je zult binnen 10 jaar je bril op hebben, maar het is gewoon een zonnebril die je ook in de Metaverse ervaringen aanlevert”, zegt John Riccitiello, CEO van Unity, maker van een video game engine die steeds vaker meeslepende ervaringen op andere platforms ontwikkelt. “Je loopt langs een restaurant, je kijkt ernaar, en de menukaart komt meteen tevoorschijn.” Voor Riccitiello is dit soort ervaringen het meest opwindende deel wat Metaverse zou kunnen betekenen voor onze relaties. Het gevoel kunnen hebben dat we samen zijn terwijl we dat fysiek niet zijn, kan een heilzaam effect hebben.

Het Metaverse concept geeft ons de mogelijkheid om elk universum te creëren dat we ons ooit hebben voorgesteld. Een bedrijf als Immersed VR heeft al miljoenen aan investeringsdollars binnengehaald en werkt op verschillende terreinen samen met Facebook, Microsoft en Samsung. Renji Bijoy, de oprichter en CEO van Immersed VR, stelt dat VR zonder meer een tool voor het verhogen van de levenskwaliteit zal worden.

Facebook wil het leven naar meta verschuiven