Entries by Tirzah

Beleggen tijdens inflatie: de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

Inflatie is een realiteit bij beleggen en kan een impact hebben op uw portefeuille. Er zijn veel strategieën om de gevolgen van inflatie te beperken, maar één manier om uzelf te beschermen tegen de langetermijneffecten is door te beleggen in aandelen die inflatiebestendig zijn. In dit artikel bespreken we enkele van de beste inflatiebestendige aandelen om in te beleggen als u op zoek bent naar veilige beleggingen voor 2023.

Wat is inflatie?

Definitie

Inflatie is een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Of anders benaderd: de waardevermindering van geld, veelal door het (ongelimiteerd) bijdrukken van geld. Via inflatiebestendige aandelen kan de belegger zich indekken tegen de negatieve gevolgen van dergelijk scenario.

Oorzaken

Inflatie kan optreden wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Een sterke stijging van de vraag naar producten en diensten kan ook inflatie veroorzaken omdat consumenten bereid zijn meer te betalen voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

Gevolgen

Inflatie kan optreden in bijna elk product of elke dienst, inclusief op behoeften gebaseerde uitgaven zoals huisvesting, voedsel, medische zorg en nutsvoorzieningen, evenals kosten voor eerder luxueuze behoeften, zoals cosmetica, auto’s en sieraden.

Als inflatie eenmaal de overhand krijgt in een economie, wordt de verwachting van verdere inflatie een allesoverheersende zorg in het bewustzijn van zowel consumenten als bedrijven. Alles wordt duurder en het risico op een loon-prijsspiraal neemt toe waardoor de inflatie uit de hand kan lopen met een economische crisis tot gevolg.

Regulatie

Centrale banken van ontwikkelde economieën, waaronder de Federal Reserve in de VS, houden de inflatie in de gaten. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van ongeveer 2% en past het monetaire beleid aan om inflatie tegen te gaan als de prijzen te veel of te snel stijgen. Ook bij de andere centrale banken is die 2% het richtpunt.

Inflatiebestendige aandelen

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van de grote vraag naar hun goederen of het kunnen doorberekenen van de gestegen kosten. De aandelen van deze bedrijven zijn (vaak) inflatiebestendige aandelen.

Inflatie kan een punt van zorg zijn omdat het geld van vandaag, morgen minder waard is. Inflatie tast de koopkracht van een consument aan en kan zelfs de mogelijkheid om met pensioen te gaan belemmeren. Tegen dit scenario bieden inflatiebestendige aandelen bescherming.

Als een belegger bijvoorbeeld 5% verdiende met beleggingen in aandelen en obligaties, maar de inflatie 3% was, verdiende de belegger in reële termen slechts 2%. Hieronder onderzoeken we de fundamentele factoren achter inflatie, verschillende soorten inflatie en wie ervan profiteert. Om tenslotte terecht te komen bij inflatiebestendige aandelen die u kunnen helpen.

De soorten inflaties

 1. Cost-push inflatie
 2. Vraag-pull inflatie
 3. De woningmarkt
 4. Expansioneel fiscaal beleid

Cost-push inflatie

Cost-push inflatie treedt op wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Als gevolg hiervan worden de extra productiekosten doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor de afgewerkte goederen.

Een van de tekenen van mogelijke kosteninflatie is te zien in stijgende grondstofprijzen zoals olie en metalen, aangezien dit belangrijke productiemiddelen zijn. Als de prijs van koper bijvoorbeeld stijgt, kunnen bedrijven, die koper gebruiken om hun producten te maken, de prijzen van hun goederen proberen te verhogen (en anders genoegen nemen met een lagere marge).

Als de vraag naar het product onafhankelijk is van de vraag naar koper, zal het bedrijf de hogere grondstofkosten kunnen doorberekenen aan de consument. Het resultaat is hogere prijzen voor de consumenten zonder enige verandering in de vraag naar de geconsumeerde producten.

Lonen zijn ook van invloed op de productiekosten en zijn doorgaans de grootste kostenpost voor bedrijven. Wanneer de economie goed presteert en de werkloosheid laag is, kunnen er tekorten aan arbeidskrachten of arbeiders ontstaan. Bedrijven verhogen op hun beurt de lonen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, waardoor de productiekosten voor het bedrijf stijgen. Als het bedrijf de prijzen verhoogt vanwege de stijging van de lonen van de werknemers, treedt er cost-plus-inflatie op.

Natuurrampen kunnen ook de prijzen opdrijven. Als een orkaan bijvoorbeeld een gewas zoals maïs vernietigt, kunnen de prijzen in de hele economie stijgen, aangezien maïs in veel producten wordt gebruikt. Met inflatiebestendige aandelen kan de beleggers zich tegen deze scenario’s wapenen.

Vraag-pull inflatie

Vraaginflatie kan worden veroorzaakt door een sterke vraag van consumenten naar een product of dienst. Wanneer er een sterke vraag is naar een breed scala aan goederen in een economie, hebben hun prijzen de neiging hebben om te stijgen. Een aanhoudende vraag kan weerklinken in de economie en de kosten voor andere goederen verhogen; het resultaat is vraag-pull inflatie. Zaak is dan om inflatiebestendige aandelen achter de hand te houden.

Het consumentenvertrouwen is doorgaans hoog wanneer de werkloosheid laag is en de lonen stijgen, wat leidt tot meer uitgaven. Economische expansie heeft een directe impact op het niveau van bestedingen in een economie, wat kan leiden tot een grote vraag naar producten en diensten.

Naarmate de vraag naar een bepaald goed of bepaalde dienst toeneemt, neemt het beschikbare aanbod af. Wanneer er minder artikelen beschikbaar zijn, zijn consumenten bereid meer te betalen om het artikel te verkrijgen, zoals uiteengezet in het economische principe van vraag en aanbod. Het resultaat is hogere prijzen als gevolg van inflatie aan de vraagzijde.

Bedrijven spelen ook een rol bij inflatie, vooral als ze populaire producten maken. Een bedrijf kan de prijzen verhogen simpelweg omdat consumenten bereid zijn het verhoogde bedrag te betalen. Bedrijven verhogen ook de prijzen vrijelijk wanneer het te koop aangeboden artikel iets is dat consumenten nodig hebben voor hun dagelijks bestaan, zoals: olie en gas. Het is echter de vraag van consumenten die de bedrijven het hefboomeffect geeft om de prijzen te verhogen. De aandelen van dergelijke bedrijven zijn vaak inflatiebestendige aandelen.

De woningmarkt

De woningmarkt heeft in de loop der jaren ups en downs gekend. Als er veel vraag is naar woningen omdat de economie een expansie doormaakt, zullen de huizenprijzen stijgen. De vraag heeft ook gevolgen voor ondersteunende producten en diensten die de woningbouw ondersteunen. Producten zoals timmerhout en staal, evenals de spijkers en klinknagels die in huizen worden gebruikt, kunnen allemaal een stijging van de vraag zien als gevolg van een grotere vraag naar huizen.

Expansioneel fiscaal beleid

Expansief fiscaal beleid van overheden kan het bedrag aan discretionair inkomen voor zowel bedrijven als consumenten vergroten. Als een bepaalde overheid de belastingen verlaagt, kunnen bedrijven deze besteden aan kapitaalverbeteringen, werknemerscompensatie of nieuwe wervingen.

De consumenten kunnen in dit scenario ook meer goederen kopen. De overheid zou de economie ook kunnen stimuleren door de uitgaven voor infrastructuurprojecten te verhogen. Het resultaat kan een toename van de vraag naar goederen en diensten zijn, met prijsstijgingen tot gevolg.

Expansief monetair beleid van centrale banken kan de rente verlagen. Centrale banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale bank kunnen de kosten voor banken verlagen om te lenen, waardoor banken de rente op hun beurt verlagen en daardoor meer geld kunnen lenen aan partijen.

monetair beleid

De toename van het beschikbare geld in de hele economie leidt tot waardevermindering van geld. Waardoor de prijzen stijgen. Stel jezelf voor dat in een stad met een grote muur erom heen de hoeveelheid geld in een jaar wordt verdubbeld terwijl er niet meer huizen, broden, etc etc zijn. Een dubbele hoeveelheid geld jaagt dan op dezelfde hoeveelheid goederen en diensten waardoor de prijzen verdubbelen, uitgedrukt in de bijgedrukte munt. In een dergelijke omgeving profiteren inflatiebestendige aandelen.

geld afdruk

Hoe kan inflatie gemeten worden?

 1. CPI
 2. PPI

CPI

Er is een paar statistieken die wordt gebruikt om de inflatie te meten. Een van de meest populaire is de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijzen voor een pakket goederen en diensten in de economie, waaronder voedsel, auto’s, onderwijs en recreatie.

In oktober 2021 steeg de consumentenprijsindex met 0,9% op seizoensgecorrigeerde basis. In vergelijking met het jaar ervoor steeg de index met 6,2%, waarmee het de grootste stijging op jaarbasis was sinds 1990.

PPI

Een andere maatstaf voor inflatie is de Producer Price Index (PPI), die de prijsveranderingen weergeeft die van invloed zijn op binnenlandse producenten. De PPI meet prijzen voor brandstof, landbouwproducten (vlees en granen), chemische producten en metalen.

Als de prijsstijgingen, die ervoor zorgen dat de PPI stijgt, (kunnen) worden doorgegeven aan de consument, wordt dit weerspiegeld in de consumentenprijsindex. Ook in geval van een stijgende PPI zijn inflatiebestendige aandelen interessant.

Inflatie en beleggen

Bedrijven die profiteren van inflatie

Terwijl consumenten weinig baat hebben bij inflatie, kunnen beleggers een boost krijgen als ze activa aanhouden op markten die worden beïnvloed door inflatie. Degenen die bijvoorbeeld in energiebedrijven beleggen, kunnen hun aandelenkoersen zien stijgen als de energieprijzen stijgen. Energiebedrijven zijn voorbeelden van inflatiebestendige aandelen.

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van een sterke stijging van de vraag naar hun goederen. Als de economie goed draait en de vraag naar woningen groot is, kunnen woningbouwbedrijven hogere prijzen rekenen voor de verkoop en verhuur van woningen. Ook de aandelen van deze bedrijven rangschikken we onder inflatiebestendige aandelen.

Met andere woorden, inflatie kan bedrijven prijszettingsvermogen bieden en hun winstmarges vergroten. Als de winstmarges stijgen, betekent dit dat de prijzen die bedrijven rekenen voor hun producten sneller stijgen dan de productiekosten. Ook kunnen ondernemers bewust bevoorrading uit de markt houden, waardoor de prijzen tot een gunstig niveau kunnen stijgen.

Bedrijven die worden getroffen door inflatie

Bedrijven kunnen echter ook worden getroffen door inflatie als deze het gevolg is van een stijging van de productiekosten. Bedrijven lopen een groot risico als ze de hogere kosten niet via hogere prijzen kunnen doorberekenen aan de consument. Als de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld niet wordt beïnvloed door de stijging van de productiekosten, hoeven hun prijzen niet te stijgen.

Als gevolg hiervan moeten de binnenlandse bedrijven mogelijk de hogere productiekosten accepteren, anders lopen ze het risico klanten te verliezen aan in het buitenland gevestigde bedrijven. Het spreekt voor zich dat de aandelen van deze bedrijven niet onder de noemer ‘inflatiebestendige aandelen’ gerangschikt kunnen worden.

De beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

Met bovenstaande in ons achterhoofd, zijn dit de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023:

 1. UMH Properties (UMH)
 2. Stag Industrial (STAG)
 3. Freeport-McMoran (FCX)
 4. Barrick Gold (GOLD)
 5. EOG Resources
 6. ConocoPhillips (COP)
 7. Alcoa (AA)
 8. Baker Hughes (BKR)
 9. BorgWarner (BWA)
 10. Corning (GLW)
 11. American Tower (AMT)
 12. KLA Corporation (KLAC)
 13. Eastman Chemical (EMN)
 14. Advanced Micro Devices (AMD)

1. UMH Properties (UMH)

Een van de favoriete inflatiebestendige inflatieaandelen in de VS is de residentiële vastgoedbeleggingstrust (Real Estate Investment Trust of REIT) UMH Properties, dit omdat UMH een enorme waarde biedt aan zijn huurders in vergelijking met andere eigenaren van huurwoningen. Het bedrijf levert heel wat inspanningen om woningen betaalbaar te houden en daarmee onderscheidt UMH Properties zich in positieve zin.

In moeilijke tijden blijven huurders indien mogelijk wonen in die huizen of appartementen waar ze het zich kunnen veroorloven om te wonen. De gemiddelde huurprijs van een UMH-huis is $ 854 in de nog steeds groeiende portefeuille, vergeleken met een gemiddelde huur die Rent.com in januari 2023 $ 1.942 bedroeg. Dat geeft een goed beeld dat de huurders van deze trust niet zo snel zullen vertrekken. Ze staan namelijk niet te trappelen om elders iets te huren.

Terwijl UMH uitbreidt, trekt het meer huurders aan die het bedrijf helpen te groeien. Volgens een rapport van begin februari 2023 had UMH Properties op dat moment maar liefst 25.700 locaties voor woningen en 9.000 huurwoningen in portefeuille. Op de meeste van die beschikbare sites zullen woningen gebouwd worden en dus zullen daar in de toekomst huurinkomsten gegenereerd worden. UMH is van plan om het komende jaar nog meer terreinen en woningen toe te voegen, hetzij op de 2.066 hectare bouwgrond in portefeuille hetzij door middel van aanvullende acquisities.

De komende jaren voegt het bedrijf een ander soort investeringspad toe aan UMH’s toch al uitstekende staat van dienst, met de toevoeging van het UMH OZ Fund, dat is ontworpen om UMH meer toegang te geven tot ‘Opportunity Zones’. Dit geeft het bedrijf in theorie de mogelijkheid om precies te doen wat het al doet, maar met aanzienlijke belastingvoordelen en toegang tot goedkoop kapitaal voor verdere ontwikkeling en dit ondanks hogere rentetarieven.

Dankzij opnieuw een succesvol jaar verhoogde UMH opnieuw haar driemaandelijkse stockdividend voor 2023, tot $ 0,205 per aandeel, van $ 0,20 per aandeel in heel 2022. Dit is een stijging van 2,5% op jaarbasis, met een huidig dividendrendement van 4,75%.

2. Stag Industrial (STAG)

Deze magazijn- en fabrieksverhuurder mag eveneens tot de inflatiebestendige aandelen gerekend worden. Vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) zoals Stag Industrial zijn goede aandelen voor passieve inkomenszoekers omdat ze verplicht zijn om ten minste 90% van hun belastbaar inkomen aan aandeelhouders uit te keren.

Stag is een industriële REIT die momenteel ongeveer 111 miljoen vierkante voet bezit in 563 magazijnen, distributiecentra en productiefaciliteiten in 41 staten. Er is in de VS veel vraag naar dit soort onroerend goed en met de groei van e-commerce en logistiek zal dat waarschijnlijk doorzetten.

Wat betreft zijn passieve inkomensreferenties, betaalt Stag maandelijks een dividend, wat aantrekkelijk is voor (Amerikaanse) gepensioneerden en andere beleggers die van een vlotte inkomstenstroom houden. Stag heeft zijn dividend voor vijf opeenvolgende jaren verhoogd.

Het aandeel levert momenteel ongeveer 4,2% op tegen een huidige aandelenkoers van ongeveer $ 35 en het heeft een uitbetalingsratio van ongeveer 58% op basis van de cashflow, wat niet alleen wijst op het vermogen om het dividend gemakkelijk te kunnen coveren maar ook om het na verloop van tijd te kunnen verhogen.

Op basis van de sterke financiële gegevens en een geografisch diverse en groeiende portefeuille die wordt bezet door verladers van de bovenste plank, meer bepaald succesvolle fabrikanten en e-commerce-titanen zoals Amazon, verdient Stag een plaats in die groep van buy-and-hold aandelen voor het inflatietijdperk.

3. Freeport-McMoran (FCX)

De opwindende toekomst van Freeport-McMoRan maakt dat dit aandeel een aanrader is voor een portefeuille die aan inflatoire druk weerstand moet kunnen bieden. Freeport-McMoRan ontgint grondstoffen zoals molybdeen en goud, maar het echte winstpotentieel op lange termijn komt van koper. Dit industrieel metaal wordt traditioneel gezien als een wissel op economische groei vanwege het brede gebruik in vele sectoren. Deze omvatten elektrische netwerken, bouw, transport, industriële machines en consumptiegoederen.

Hoewel dat nog steeds geldt, speelt er een nieuwe groeistimulator in alle vijf de eindmarkten van het bedrijf. De trend naar elektrificatie wordt nu namelijk aangedreven door nieuwe technologieën zoals elektrische auto’s, hernieuwbare energie, industriële automatisering, slimme gebouwen/infrastructuur en de groei van apparaten met internettoegang en het internet der dingen (IoT).

Ondertussen kan aan de aanbodzijde de toenemende moeilijkheid om vergunningen te verkrijgen als gevolg van milieuregelgeving en politieke inmenging in de loop van de tijd ook bijdragen aan hogere koperprijzen. De inkomsten, cashflow en marktwaardering van het bedrijf zijn uiteraard afhankelijk van de prijs van koper. Aan de huidige koperprijs is het bedrijf nog steeds zeer winstgevend.

Ter referentie: het management modelleert zijn inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) op $ 10,5 miljard, uitgaande van een koperprijs van $ 4 per pond in 2024 en 2025. Merk op dat de koperprijs tot dusver in het grootste deel van 2023 boven $ 4 per pond lag.

Een EBITDA van $ 10,5 miljard zou de aandelen waarderen op ongeveer 5 keer de EBITDA in 2024. Dat is een aantrekkelijke waardering voor het aandeel, zelfs als de inkomsten in de loop van de tijd waarschijnlijk volatiel zullen zijn. Als gevolg hiervan ziet het aandeel van Freeport er nu interessant uit.

4. Barrick Gold (GOLD)

Barrick Gold Corporation is een grote Canadese speler die zich bezighoudt met de exploratie, mijnontwikkeling, productie en verkoop metalen afkomstig van goud- en kopermijnen. Recent heeft het bedrijf zijn kopervoorraden aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het voorgaande jaar, wat zowel zijn 10-jarige productieprognose als zijn groeiplan ondersteunt.

Mark Bristow, de President en Chief Executive van Barrick, verklaart telkens opnieuw dat Barrick altijd heeft geloofd dat het ontdekken van goudreserves voordeliger is dan het kopen ervan tegen een hoge premie, vooral in een sector waar de reserves en makkelijk ontginbare voorraden afnemen. Belangrijke goudaders worden steeds moeilijker gevonden. In het vierde kwartaal van 2022 werd de kredietrating voor bedrijven van Barrick Gold Corporation door Moody’s opgewaardeerd van Baa1 naar A3, waardoor het bedrijf het hoogst gewaardeerde goudmijnbedrijf in de sector werd.

De prijs van goud schommelt op het moment van schrijven in de buurt van $2.000 per ounce en heeft in de loop van 2023 bijna een nieuwe recordhoogte bereikt. Nu de economische onzekerheid en de angst voor een recessie toenemen, focussen beleggers zich in toenemende mate op goud, waardoor het nu een goed moment is om een aandeel als Barrick Gold te (gaan) volgen.

Terwijl Barrick Gold aankondigde dat de winst in Q1 van 2023 circa 73% lager was dan een jaar eerder op $ 120 miljoen, was het slechte resultaat te wijten aan het feit dat de mijnbouwgroep problemen kreeg met zijn overzeese activiteiten. Als gevolg hiervan daalde de omzet in het eerste kwartaal met 7% tot $ 2,64 miljard.

Barrick Gold profiteert echter van de stijgende prijs van het goud dat het ontgint. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs van het bedrijf tijdens het eerste kwartaal steeg tot $ 1.902 per ounce, vergeleken met $ 1.876 in het voorgaande jaar. Mocht de prijs van goud verder stijgen, dan zou de koers van de GOLD-aandelen sterk kunnen stijgen.

5. EOG Resources

In de Verenigde Staten is EOG Resources een toonaangevende exploratie- en productiespeler in de energiesector. Sinds de overgang naar premiumboren is EOG er terecht trots op dat het miljarden in contanten aan de aandeelhouders heeft teruggegeven.

EOG Resources betaalt een driemaandelijks contant dividend op de gewone aandelen van 82,5 cent ($ 3,30 op jaarbasis) per aandeel. EOG betaalde op 30 maart ook een speciaal dividend van $ 1,00 per aandeel. Ezra Yacob, gaf als voorzitter volgende toelichting op de kwartaalcijfers ((Q1 van 2023). “Sterke prestaties in het eerste kwartaal van elk operationeel team in onze multi-bassin-portfolio hebben het bedrijf gepositioneerd om uitzonderlijke resultaten te leveren in 2023.

Productie, capex, cash-bedrijfskosten en DD&A klopten allemaal de doelstellingen en dat pad willen we in de rest van het jaar blijven bewandelen. We verdienden $ 1,6 miljard aan aangepaste netto-inkomsten en genereerden $ 1,1 miljard aan vrije cashflow.

De vrije kasstroom hielp bij het financieren van een cashrendement van $ 1,4 miljard tot nu toe aan de aandeelhouders door een combinatie van reguliere en speciale dividenden en terugkoop van eigen aandelen tijdens het eerste kwartaal. Gecombineerd met ons reguliere dividend voor het hele jaar, hebben we ons verbonden om in 2023 $ 2,8 miljard uit te keren aan aandeelhouders, of ongeveer 50% van onze geschatte vrije kasstroom voor 2023, uitgaande van een olieprijs van $ 80. We zijn goed op weg om ons beoogde minimumrendement van 60% van de jaarlijkse vrije kasstroom voor aandeelhouders te behalen.”

Jacob had daarnaast nog volgende boodschap voor de aandeelhouders: “Onze resultaten over het eerste kwartaal tonen de waarde aan van EOG’s multi-bassin-portfolio. We hebben voor tientallen jaren goedkope, hoogrenderende en vlot ontginbare energievoorraden die zich uitstrekken over olie-, combo- en droge aardgasbassins door het hele land.

Onze portefeuille omvat het Delaware Basin, dat het grootste activiteitengebied van het bedrijf blijft en uitzonderlijke rendementen oplevert. Na meer dan een decennium van boren met een hoog rendement, blijft Eagle Ford-activum topresultaten leveren terwijl het in een gestaag tempo werkt.

En naast deze fundamentele basisactiva, blijven we investeren in onze opkomende Powder River Basin, Ohio Utica combo en South Texas Dorado plays, die bijdragen aan de financiële prestaties van EOG vandaag, terwijl ze ook de basis leggen voor jarenlange toekomstige investeringen met een hoog rendement.

Onze portefeuille biedt flexibiliteit om gedisciplineerd te beleggen en elk activum te ontwikkelen in een tempo dat het mogelijk maakt om beter te worden. Het biedt optionaliteit om onze beleggingen actief te beheren om de impact van inflatie te minimaliseren.

De diversiteit van onze investeringsportefeuille vertaalt zich ook in diverse afzetmarktopties, waardoor we de hoogste netto-backs kunnen nastreven. Onze verschuiving naar premium boren enkele jaren geleden heeft geholpen de prestaties van EOG los te koppelen van korte termijn schommelingen in de markt.

Het resultaat is het vermogen om consistente operationele en financiële prestaties te leveren die onze aandeelhouders gewend zijn en die waarde op lange termijn gedurende de hele cyclus stimuleren. Het recessierisico en de vooruitzichten voor de vraag naar olie op korte termijn blijven van maand tot maand de volatiliteit van de prijzen bepalen. Onze vooruitzichten blijven echter positief, laat daar geen enkele twijfel over bestaan.”

6. ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips is een van de grootste onafhankelijke olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P). In tegenstelling tot geïntegreerde majors, zoals ExxonMobil of Chevron, richt ConocoPhillips zich vrijwel uitsluitend op de productie van olie en aardgas.

De aandelen van ConocoPhillips onderscheiden zich om een aantal redenen van de andere E&P’s en dat al vanaf het dividend. ConocoPhillips keert niet alleen een gewoon dividend maar daarnaast ook een variabel dividend dat fluctueert op basis van de prestaties van het bedrijf.

Op 4 mei 2023 kondigde het bedrijf een gewoon dividend van $ 0,51 per aandeel en een variabel dividend van $ 0,60 per aandeel aan, dezelfde bedragen als aangekondigd in februari voor het kwartaal voordien. Als ConocoPhillips dit tempo aanhoudt, zal het in 2023 $ 4,44 per aandeel uitkeren, wat neerkomt op een toekomstig rendement van ongeveer 4,5%.

Maar het werkelijke bedrag kan dus variëren op basis van de prestaties van het bedrijf. De combinatie van gewone en variabele dividenden is uitstekend voor beleggers, omdat ze 8 dividenden per jaar kunnen verwachten in plaats van 4, wat ten goede komt aan mensen die dividenden gebruiken om hun inkomen aan te vullen.

Zelfs als ConocoPhillips niet zo’n aantrekkelijke passieve inkomstenstroom bood, is er reden om aan te nemen dat het aandeel nu nog steeds een goede koop zou kunnen zijn. Het bedrijf heeft meesterlijk werk verricht door de kosten voor de werking fors te verlagen en de kwaliteit van het areaal te verbeteren.

Toen hem werd gevraagd naar de leveringskosten van het bedrijf en hoe ConocoPhillips zou presteren wanneer er $ 50 tot $ 60 zou worden betaald per vat voor West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie, verwees CEO Ryan Lance meteen naar de sterke balans van het bedrijf en de focus op een gestroomlijnd bedrijfsmodel.

“In termen van hoe we het bedrijf van dag tot dag runnen en bij de toewijzing van kapitaal dat we elk jaar inbrengen, zijn we in mindere mate afhankelijk van de evolutie van de olieprijs, we investeren alleen in projecten met leveringskosten van minder dan $ 40 WTI in de portefeuille”, zei Lance naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van ConocoPhillips over het eerste kwartaal van 2023.

Lance vervolgde met te zeggen dat het doel van het bedrijf is om ongeveer 30% van de contanten uit te keren aan de aandeelhouders, maar dat het op dit moment ongeveer 50% uitkeerde omdat het bedrijf bijzonder goed presteert. Kortom, ConocoPhillips is een goed geleide, conservatieve E&P met een uitstekende portefeuille en een toewijding aan het belonen van aandeelhouders.

ConocoPhillips behaalde in het eerste kwartaal een recordproductie van 1.792 MBOED (thousand barrels of oil equivalent per day) en versloeg de winstverwachtingen met meer dan 10% op $ 2,38 per aandeel. Dat zou nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn als het gaat om het winstpotentieel van het bedrijf, aangezien het onlangs een 10-jarenplan onthulde waarin het van plan is $ 225 miljard aan vrije kasstroom te genereren tegen een prijs voor West-Texas Intermediate van $ 60 per vat.

Na verrekening van de kapitaaluitgaven gedurende die periode, zou dat kunnen leiden tot $ 100 miljard of meer aan overtollige contanten, waarvan het grootste deel waarschijnlijk zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Oakmark Global Fund onthulde waarom het van mening is dat de ConocoPhillips aandelen ondergewaardeerd zijn in zijn Q1 2023 investor letter: “ConocoPhillips is een van de grootste en goedkoopste Amerikaanse exploratie- en productiebedrijven in het land, geleid door CEO Ryan Lance – naar onze mening een van de beste waardescheppers in de branche.”

“De aandelenkoers van ConocoPhillips daalde in het eerste kwartaal toen de olieprijzen daalden, wat niet atypisch is. We kochten de aandelen van het bedrijf tegen beurskoersen waarbij het zijn volledige marktkapitalisatie in de komende tien jaar aan vrije cashflow zou kunnen genereren, terwijl de productie zodanig zou groeien dat aan het einde van die periode de productiebasis een derde hoger zou zijn. Dit soort herinvesteringsmogelijkheid is uniek voor een bedrijf als ConocoPhillips en wordt duidelijk nog niet weerspiegeld in de huidige aandelenkoers.” Of met andere woorden: het aandeel is een aantrekkelijk inflatiebestendig aandeel.

7. Alcoa (AA)

Tegen een achtergrond van hoge rentetarieven en recente bankfaillissementen is de kans op een recessie later dit jaar tot 64% gestegen, dit volgens verschillende onderzoekbureaus. Het is een bijna op maat gemaakte omgeving om investeerders nerveus te houden – en op zoek te gaan naar recessiebestendige’ sectoren. En dus ook naar aandelen die het hoofd aan inflatie kunnen bieden.

In een recent rapport van JPMorgan ziet analist Bill Peterson in dat verband kansen weggelegd in de aluminiumsector. Peterson heeft zich verdiept in de complexiteit van de productie en producten van aluminium en ontdekte dat de sector een aantal voordelen biedt die ondersteuning op de lange termijn zouden moeten bieden, zelfs in een recessie.

“Het lichte gewicht en de recycleerbaarheid van aluminium betekenen dat het een sleutelrol zal spelen in de transitie naar een groenere economie. Het Commodities Research-team van J.P. Morgan ziet de vraag naar aluminium in EV’s, wind en zonne-energie toenemen van ongeveer 2,4 miljoen ton in 2020 tot 3,8 miljoen ton in 2025.

Dit weerspiegelt een CAGR van ongeveer 10%, waarbij er een aanzienlijk potentieel is voor de versnelde acceptatie van elektrische auto’s op basis van de IHS-voorspelling van respectievelijk 23% en 45% penetratie tegen 2025 en vervolgens tegen 2030, “legde Peterson uit.

Alcoa produceert hoogwaardig primair aluminium, gefabriceerd aluminium en aluminiumoxide producten, en verkoopt en distribueert deze wereldwijd. Het bedrijf werkt met wereldwijde klanten in een breed scala van industrieën, waaronder alledaagse apparaten als huishoudelijke apparaten en kookgerei tot auto’s en fietsen, maar ook in de lucht- en ruimtevaart en auto’s.

Een toenemende economische tegenwind heeft Alcoa de afgelopen maanden wat pijn gedaan. Het betrof meer bepaald een combinatie van hardnekkige inflatie, hoge rentetarieven en verstoorde toeleveringsketens die samenwerken om de productiekosten op te drijven. Het bedrijf heeft echter zijn veerkracht bewezen door te laten zien dat het ‘groen kan worden’, tegen de sociale en politieke wind in kan roeien en dat terwijl het nog steeds kwaliteitsproducten levert.

Alcoa doet dat door zijn ecologische voetafdruk te verkleinen in vergelijking met traditionele aluminiumproducenten. De Sustana-productlijnen van het bedrijf – van koolstofarm aluminium, koolstofarm aluminiumoxide en gerecycled aluminium – bevatten aanzienlijke verbeteringen in het gebruik van koolstof. De EcoDura-lijn bevat minimaal 50% gerecycled materiaal, terwijl de CO-afdruk van de EcoLum-lijn met koolstofarm aluminium 3x beter is dan het gemiddelde in de branche.

Alcoa heeft dit bereikt door bij de basis te beginnen, meer bepaald in de gieterijen. De eigen Elysis-smelttechnologie van het bedrijf is de eerste koolstofvrije smelttechnologie in de wereldwijde aluminiumindustrie. Met behulp van deze technologie kan Alcoa aluminiumlegeringen smelten terwijl alleen zuurstof als gasvormig bijproduct wordt uitgestoten.

Alcoa’s resultaten voor het eerste kwartaal van 2023 toonden een omzet van $ 2,67 miljard, die $ 90 miljoen lager lag dan de prognose en neerkwam op een daling van 19% op jaarbasis. Het non-GAAP EPS-cijfer onder de streep was een nettoverlies van 23 cent per aandeel, in plaats van break-even, zoals Wall Street had verwacht.

Tegelijkertijd rapporteerde het bedrijf een belangrijk actief – meer dan $ 1,1 miljard aan beschikbare liquide middelen. Met die diepe zakken heeft Alcoa er alle vertrouwen in dat het een economische storm het hoofd kan bieden. Wat dit betekent voor Peterson van JPM wordt duidelijk uit zijn advies voor het aandeel: hij is bullish en legt dit als volgt uit:

“Ons standpunt berust op positieve vooruitzichten voor de aluminiumprijs, gezien de aanbodbeperkingen en de sterke, langdurige groeitrends van de grondstof, die kunnen helpen bij het financieren van aandeelhoudersrendementen en toekomstige groei-initiatieven. Het bedrijf heeft zijn kasfinanciering met betrekking tot zijn pensioen systematisch verbeterd en heeft geen schuldverplichtingen op korte termijn, waardoor het goed gepositioneerd is voor een recessievertraging”, aldus Peterson.

“Tenslotte”, voegde de analist toe, “zijn we van mening dat Alcoa ook goed gepositioneerd is voor de groeiende vraag naar aluminium in de energietransitie, naast de ‘vergroening’ van de grondstof zelf met de lancering van zijn koolstofarme Sustana-productlijn. De vooruitzichten zien er ook veelbelovend uit voor zijn gepatenteerde, koolstofvrije Elysis-smelttechnologie, die alle scope 1-emissies die verband houden met het smelten van aluminium elimineert, in plaats daarvan zuivere zuurstof uitstoot als bijproduct.”

8. Baker Hughes (BKR)

Baker Hughes opereert in aantrekkelijke markten, maar heeft zijn potentieel niet altijd waargemaakt. De oorsprong van het bedrijf ligt in de overnames van olie- en aardgasapparatuur door General Electric tijdens de vorige olieboom. Die bedrijven werden onderdeel van het olie- en aardgassegment van GE, dat later werd ondergebracht bij Baker Hughes.

Het achterliggende idee was dat de combinatie van GE’s stroomafwaartse, oppervlakte-, onderzeese en machineoplossingen een aanvulling zou vormen op de boordiensten, putevaluatie en voltooiingssystemen van de voormalige Baker Hughes om een full-stream olie- en aardgasapparatuur- en dienstenbedrijf te creëren.

Ondertussen zou GE zijn digitale mogelijkheden aan het nieuwe bedrijf toevoegen om zijn aanbod te verbeteren. Bovendien had Baker Hughes een aanzienlijke blootstelling aan gebieden als LNG en “nieuwe energie” -activiteiten zoals koolstofafvang en kooldioxidecompressie.

De fusie van GE’s olie- en aardgasactiviteiten met Baker Hughes werd voltooid in 2017, maar toen veranderde GE van koers en verzelfstandigde het hele segment onder de naam Baker Hughes in 2019. En GE kondigde onlangs aan dat het zijn resterende belang in het bedrijf van de hand zou doen.

Helaas heeft Baker Hughes het verwachte potentieel van de oorspronkelijke fusie niet helemaal waargemaakt. Na een periode van teleurstellende resultaten besloot het management om in het najaar van 2022 van vier operationele segmenten naar twee te gaan — oilfield services and equipment (OFSE) en industrial energy and technology (IET) – met als doel de jaarlijkse kosten met minstens $ 150 miljoen terug te dringen.

Hoewel het logisch is dat investeerders enige scepsis zouden hebben ten opzichte van Baker Hughes – niet in de laatste plaats vanwege de eerder opgelopen teleurstellingen – zijn de huidige marktomstandigheden (geleid door energieprijzen) gunstiger dan toen GE de overname afrondde.

De blootstelling van Baker Hughes aan olie en gas is zeer gediversifieerd. Het segment olievelddiensten en uitrusting biedt boorputdiensten en constructie-, productieoplossingen en oplossingen voor onderzeese en oppervlaktedruk voor de onshore en offshore olie-industrie. Het biedt ook nieuwe energieoplossingen, zoals geothermie en koolstofafvang technologie.

Ondertussen biedt het segment industriële en energietechnologie gas en industriële technologie die wordt gebruikt in midstream olie en gas, vloeibaar aardgas (LNG) en upstream en downstream olie en gas. Dus terwijl traditionele fossiele brandstoffen nog steeds het grootste deel van de inkomsten en inkomsten opleveren, biedt Baker Hughes ook groeipotentieel op de markt voor LNG en andere energieoplossingen. Zo stegen de bestellingen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 met 12% op jaarbasis tot 7,6 miljard dollar, waarbij 1,4 miljard dollar van die bestellingen van LNG kwam.

Ondertussen zei CEO Lorenzo Simonelli tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers: “We hebben eerder verklaard dat we geloven dat tegen het einde van dit decennium de nieuwe energieorders in de orde van grootte van $ 6 miljard tot $ 7 miljard zouden kunnen liggen en dat zou overeenkomen met ongeveer 10 % van onze Gas Tech-bestellingen.”

Naast de nieuwe energie/LNG-mogelijkheid heeft Baker Hughes een herstructureringsprogramma lopen om tegen eind 2023 $ 150 miljoen aan jaarlijkse kosten te besparen. Baker Hughes biedt investeerders een aantrekkelijke mix van traditionele energieoplossingen, een groeistimulans van LNG/nieuwe energieoplossingen, en een zelfhulp kostenbesparend verhaal. Het is een opwindende mix die het aandeel tot een van de beste spelers op de energiemarkt maakt. En een aandeel dat goed kan standhouden in een inflatoire omgeving.

9. BorgWarner (BWA)

BorgWarner Inc. heeft in de eerste helft van 2023 aangekondigd dat het de overname van Hubei Surpass Sun Electric’s (SSE’s) Electric Vehicle Charging Solution, Smart Grid en Smart Energy-activiteiten heeft afgerond. De overname betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de elektrificatieactiviteiten van BorgWarner in Azië en zal naar verwachting een aanvulling vormen op de bestaande oplaadvoetafdruk van het bedrijf in Europa en Noord-Amerika.

De analisten zijn van mening dat SSE een uitstekende strategische match is, aangezien BorgWarner zijn oplaadexpertise versterkt en profiteert van de ingrijpende verschuiving in de sector naar elektrificatie. Zodoende profiteert het bedrijf van de energietransitie.

Al meer dan 130 jaar is BorgWarner een transformerende wereldwijde productleider die succesvolle mobiliteitsinnovatie op de markt brengt. Vandaag versnelt het management de wereldwijde transitie naar eMobility — om te helpen bouwen aan een schonere, gezondere en veiligere toekomst voor iedereen.

Het dividend van BorgWarner wordt goed gedekt door de winst. Het dividendrendement is misschien een beetje laag, maar de duurzaamheid van de betalingen is ook een belangrijk onderdeel van het evalueren van een inflatiebestendig dividendaandeel. Op die duurzaamheid valt niets aan te merken. De inkomsten van BorgWarner dekken het dividend echter ruimschoots.

Het volgende boekjaar 2024 zal de winst per aandeel met 76,6% kunnen groeien. Ervan uitgaande dat het dividend de recente trends voortzet, denken we dat de uitbetalingsratio volgend jaar 9,7% zou kunnen bedragen, wat een houdbaar percentage is.

10. Corning (GLW)

Corning is uniek gepositioneerd in het 5G-universum en blinkt uit in het produceren van glasvezelkabels, de kritieke componenten die nodig zijn om aan de snelheids- en capaciteitsbehoeften van 5G te voldoen. Vorig jaar zorgde Corning voor opschudding en onthulde het zijn robuuste TXF-vezel die een transmissiesnelheid van 800 gigabit per seconde bereikte over 800 km. Deze robuuste innovatie biedt een enorm potentieel voor langeafstandstransmissies, klaar om een revolutie teweeg te brengen in tal van industrieën.

Hoewel de afgelopen kwartalen een trager beeld wat betreft de groei hebben geschetst vanwege de uitdagingen op de Chinese markt, blijven de vooruitzichten op wat langere termijn spectaculair goed. Naarmate de macro-economische tegenwind afneemt, wordt verwacht dat Corning’s weer aan kracht zal winnen.

Bovendien is een belangrijk element voor Corning het ijzersterke dividendprofiel, het bedrijf kan bogen op 12 jaar opeenvolgende groei en een aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 3%. Voor investeerders die naar de 5G-horizon kijken, is Corning een aandeel dat in overweging mag worden genomen voor een inflatiebestendige portefeuille.

De technologie gaat verder dan software, inclusief hardware en materialen die soms op het snijvlak van de wetenschap moeten gezocht worden. Op technologisch vlak is het bedrijf dus alleszins vooruitstrevend. Corning verkoopt ook verschillende gespecialiseerde glas- en materiaalproducten, zoals beeldschermen voor smartphones en glasvezel voor communicatie. De eindmarkten strekken zich uit over de hele economie, van de auto-industrie tot ruimtevaart en defensie.

Corning is een typisch dividendaandeel met 13 opeenvolgende dividendverhogingen op zijn naam. De belegger kan zien dat de dividenduitkeringsratio momenteel meer dan 100% bedraagt. Het bedrijf heeft een zwak jaar 2022 achter de rug door een zwakkere vraag in sommige eindmarkten.

Het management verwacht echter dat de contante winsten in het tweede kwartaal van 2023 positief zullen worden en er staat $ 1,1 miljard aan contanten in de boeken geschreven. Beleggers moeten dus niet vrezen dat er een verlaging van het dividend aankomt, tenzij de markomstandigheden drastisch zouden veranderen.

De tegenwind van het bedrijf op korte termijn heeft het aandeel naar een K/W van 15 geduwd op basis van de winstverwachtingen voor 2023, en dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van het afgelopen decennium. Een aandeel met een dividendrendement van ruim 3% en een winst per aandeel dat naar verwachting jaarlijks met 7% zal groeien, biedt beleggers een interessante gok op dubbelcijferige totaalrendementen, met extra potentieel als Corning zijn prestaties kan verbeteren.

11. American Tower (AMT)

American Tower: de wereld kan eigenlijk niet zonder deze REIT. Zoals de meeste mensen, gebruikt u uw smartphone waarschijnlijk meerdere keren per dag. En de Amerikanen (maar ook mensen elders in de wereld) hebben aan bedrijven American Tower te danken voor het vermogen om dit te doen.

De 226.000 communicatiemiddelen (zendmasten, gedistribueerde antennesystemen en datacenters) van deze Real Estate Investment Trust (REIT) maken het voor telecombedrijven mogelijk om mobiele diensten en data aan klanten te leveren.

Naarmate meer mensen over de hele wereld smartphones bezitten en meer draadloze data gebruiken, zal de infrastructuur van American Tower in de loop van de tijd alleen maar belangrijker worden. Dit geeft de REIT het vertrouwen om in 2023 een dividendgroei van 10% per aandeel na te streven. Naast het dividendrendement van (op moment van schrijven) bijna 3,5% is dit een zeldzame mix van inkomsten en groeipotentieel.

De kers op de taart is dat de American Tower aandelen momenteel kunnen worden gekocht tegen een verhouding prijs/aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) per aandeel van 19,1. Dat is een goedkope waardering voor een bedrijf dat klaar is voor sterke toekomstige groei.

American Tower heeft een enorme aanwezigheid op het gebied van de wereldwijde communicatie-infrastructuur met zijn 225.000 zendmasten. Het traject van de omzetgroei is ronduit verbazingwekkend, met een omzetgroei van 14% tot $ 10,7 miljard vorig jaar. AMT zette zijn sterke prestatie voort in het eerste kwartaal van 2023 en realiseerde opnieuw winst- en omzetverbetering. Het rapporteerde een omzet van $ 2767,2 miljoen en een stijging van 8,6% in de aangepaste EBITDA.

Vooruitkijkend naar 2024 wil American Tower blijven profiteren van zijn wereldwijd diverse portfolio van communicatie-infrastructuur. Nu voortdurende investeringen in carriernetwerken en een record organische groei van nieuwe bedrijven in de VS en Canada het momentum stimuleren, bevindt het bedrijf zich in een pole position om de 5G-golf te stimuleren.

12. KLA Corporation (KLAC)

KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) is een in Californië gevestigd bedrijf dat oplossingen voor procescontrole, procesondersteuning en opbrengstbeheer ontwerpt, produceert en op de markt brengt voor de halfgeleider- en elektronica-industrieën over de hele wereld.

De resultaten van KLA Corporation voor het fiscale tweede kwartaal van het boekjaar 2022-2023 eindigend op 31 december zagen er een stuk beter uit dan die van Intel. De omzet van $ 2,98 miljard was 27% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en overtrof de verwachtingen van KLA in het vorige inkomstenrapport. Het aangepast nettoresultaat van $ 1,05 miljard kwam neer op 23% groei jaar op jaar, wat neerkomt op aangepaste winst van $ 7,38 per aandeel.

Cyclische ups en downs maken deel uit van hoe de chipindustrie werkt, dus het is niet inherent verontrustend om KLA Corporation (maar ook Intel en de andere chipbedrijven) door mindere periodes te zien gaan. De halfgeleidersector maakte twee en een half jaar van hoogconjunctuur door, maar sommige analisten vrezen nu een inzinking nu de wereldeconomie vertraagt.

Consumenten die tijdens de plandemie computers en telefoons hebben ingeslagen, hebben waarschijnlijk een relatief nieuw apparaat in bezit en zullen dus niet zo snel switchen. De recente schattingen voor de pc-verkopen en andere consumentenelektronica voor 2023 als geheel zijn eerder somber.

Als we echter kijken naar de lange termijn groei met nieuwe chips verslindende toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, autonome EV’s en het internet der dingen, zou er uiteindelijk een sterk opleving moeten plaatsvinden.

KLA Corporation is een van de weinige bedrijven die de ruimte voor halfgeleiderapparatuur domineren. Het bedrijf is verreweg de leider op het gebied van inspectie- en metrologieapparatuur, die logica- en geheugenchips inspecteert op onvolkomenheden bij elke stap van het chipproductieproces.

De koers-winstverhouding (K/W) van KLA Corporation is gedaald tot een niveau dat voor het laatst werd gezien in de zwakke periodes voor de chipsector van 2014 en 2018-2019. KLA Corporation heeft onlangs ook haar terugkoopprogramma’s opgevoerd, met een versneld terugkoopprogramma van $ 3 miljard dat rond de dieptepunten van juni werd voltooid, waarbij een hoog percentage van zijn aandelen werd teruggetrokken. Het aandeel kan nu in de buurt van die prijsniveaus worden gekocht.

Dankzij die terugkopen zou KLA Corporation met een versnelde groei van de winst per aandeel uit de huidige cyclus moeten zien komen, wanneer het tij in de sector van de halfgeleiders weer keert. Tegen die achtergrond mag het aandeel in het lijstje met inflatiebestendige aandelen worden opgenomen.

13. Eastman Chemical (EMN)

Eastman Chemical, een voormalige dochteronderneming van Eastman Kodak (KODK), is een onafhankelijk, wereldwijd bedrijf voor speciale materialen dat een breed scala aan geavanceerde materialen, chemicaliën en vezels produceert voor alledaagse doeleinden.

In het eerste kwartaal van 2023 boekte Eastman een winst per aandeel van $ 1,63, wat neerkwam op een daling 20,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De consensusschatting van de analisten van $ 1,22 werd echter vlot geklopt. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg $ 2,41 miljard, waarmee het de consensusdoelstelling van $ 2,37 miljard overtrof. De omzet daalde echter met ongeveer 11% op jaarbasis.

Toch behoort EMN tot de top van de groeiaandelen op basis van eerder afgegeven prognoses. Het aandeel lijkt dan ook ondergewaardeerd, met aandelen die worden verhandeld tegen minder dan 10,8 keer de toekomstige winst. Daarentegen is de sector mediaanstatistiek 15,11 keer. Het aandeel lijkt dus zeker niet te duur.

14. Advanced Micro Devices (AMD)

Terwijl Microsoft uitblinkt in de softwarekant van cloud computing, is Advanced Micro Devices een geweldige manier om te investeren in de hardware die de industrie van de halfgeleiders mogelijk maakt. De chips van het bedrijf voeden datacenters over de hele wereld die meerdere cloudplatforms hosten. Tot de klanten van AMD behoren Azure, Google Cloud en Oracle, die allemaal de hardware van het bedrijf gebruiken om hun services aan te drijven.

Naarmate de sector zich ontwikkelt, is AMD goed gepositioneerd om te profiteren van een stijgende vraag naar chips, en het datacentersegment weerspiegelt dit al. De omzet in het segment steeg jaar op jaar met 64% in 2022 en bereikte $ 6 miljard.

Bovendien krijgt AMD steun van Microsoft om zijn AI-chipaanbod uit te breiden via financiële en technische middelen (volgens Bloomberg). De samenwerking is een grote groene vlag voor de toekomst van AMD, aangezien AI een grotere focus wordt voor cloudbedrijven.

Wat zijn aandelen betreft, is de forward koers/winst-groeiverhouding (PEG) van AMD van 0,2 een overtuigende maatstaf. Het cijfer suggereert dat de verwachte groei niet is in geprijsd in de huidige aandelenkoers, waardoor juni een goed moment is om te overwegen om in AMD te investeren. Dit AMD verdient dan ook een plaats in ons lijstje met inflatiebestendige aandelen.

Tot slot

Niet alle graan aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in graan: de beste graan aandelen voor 2023

Bent u op zoek naar een slimme investering in graan aandelen voor 2023? Nu de wereldwijde vraag naar graan gestaag toeneemt, kan beleggen in graan een uitstekende manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en vermogen op lange termijn op te bouwen. Om u op weg te helpen, hebben we een lijst samengesteld van de beste graan aandelen die dit jaar het overwegen waard kunnen zijn. In dit artikel bekijken we wat deze bedrijven onderscheidt van de rest en wat hun potentiële voor- en nadelen zijn. Maar eerst verdiepen we ons in beleggen in graan.

Gevolgen van oorlog voor tarwesector

Meer belangstelling voor graan aandelen

Graan aandelen kunnen een zeer interessante belegging vormen. De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad vanwege de rol als graanproducent van de wereld. Het heeft bijgedragen tot inflatie, een zich ontwikkelende energiecrisis, een tekort aan grondstoffen en sancties die gevolgen hebben voor bedrijven die hun activiteiten in Rusland moesten beëindigen.

Daarmee zijn ook de graan aandelen in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. De graanprijs staat op recordhoogte en duwt de koersen van graan aandelen omhoog. Wereldwijd zijn de tarweprijzen omhooggeschoten. De Chicago Board of Trade meldde dat tarwe futures een recordhoogte bereikte van $ 13,50 per bushel. De intensiteit van de oorlog en de daaruit voortvloeiende uitdagingen in de toeleveringsketen werden als reden genoemd.

Tarwemarkt onder druk

De Voedsel- en Landbouworganisatie FAO onthulde dat Rusland en Oekraïne verantwoordelijk zijn voor 14% van de wereldwijde tarweproductie. Zelfs vóór de oorlog stonden de graan aandelen in de belangstelling. De handelsembargo’s, de lagere tarweproductie in Rusland, Canada en de Verenigde Staten zette de tarwemarkt onder zware druk.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft in 2022 een rapport uitgebracht waarin staat dat de wereldtarweprijzen met 2,1% zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van de wereldwijde leveringsonzekerheid in het Zwarte Zeegebied die de export uit Oekraïne en de Russische Federatie belemmerde.

Stijging van graanindex

De FAO Cereal Price Index bedroeg in februari 2022 gemiddeld 144,8 punten, een stijging van 4,2 punten ten opzichte van januari en 18,7 punten ten opzichte van het voorgaande jaar. In februari stegen de prijzen van alle belangrijke granen en granen in vergelijking met de voorgaande maand. Beleggen in graan aandelen werd opeens een stuk interessanter.

Krap tarweaanbod

Afgezien van Rusland en Oekraïne zijn de belangrijkste tarwe producerende regio’s de Europese Unie, de Verenigde Staten, Australië en Argentinië. Deze landen zijn goed gepositioneerd om te profiteren van het krappe aanbod in de Zwarte Zee-regio. De VS, Argentinië en Brazilië hebben echter te maken met droogte en de hoge tarweprijzen kunnen blijven stijgen, zelfs als de uitdagingen in de toeleveringsketen worden opgelost.

Canadese tarwe zag de grootste prijsschok volgens rapporten op 10 februari en steeg met $ 22 per ton in januari tot $ 405 per ton in februari. Evenzo stegen de noteringen in Australië tot $347 per ton tarwe, gezien de sterke internationale vraag, voornamelijk uit China en Indonesië.

Wereldwijde veranderingen voor tarwesector

Te midden van de bezorgdheid over de beschikbaarheid als gevolg van geopolitieke spanningen, is er veel vraag naar grondstoffen zoals tarwe, waarvan bedrijven als Adecoagro S.A. (NYSE:AGRO), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) en Bunge Limited (NYSE:BG) profiteren. Nochtans zijn er nog heel wat meer graan aandelen op de internationale beurzen genoteerd. Daarover later meer.

Instabiliteit en stijgende graanprijzen

Eerst droogte, nu oorlog: de wereldwijde tarwevoorziening lijkt in gevaar (en hou dan de graan aandelen in de gaten). De graanprijzen stijgen enorm, waardoor het risico op voedseltekorten en honger in sommige regio’s van de wereld toeneemt en de voedselkosten in de Verenigde Staten verder oplopen. Door de corona maatregelen waren de voedselprijzen overigens al gestegen.

Nu heeft de Russische oorlog in Oekraïne – een oorlog tussen twee topproducenten van tarwe en in een regio die bekend staat als de graanschuur van Europa – de tarweprijzen doen stijgen. Het risico op ernstige voedseltekorten en honger in sommige regio’s van de wereld is toegenomen. De voedselprijzen dreigen verder te stijgen.

De instabiliteit op de markt zorgt ervoor dat veel Amerikaanse boeren, vooral die in het door droogte geteisterde Westen, problemen hebben omdat ook de kosten voor brandstof, kunstmest en andere belangrijke landbouwcomponenten stijgen.

Verbod op export Oekraïense tarwe

De Oekraïense regering verbood in de lente van 2022 de export van tarwe en andere basisvoedselproducten. Een stap die noodzakelijk was, aldus Roman Leshchenko, de Oekraïense minister van Agrarisch en Voedselbeleid. Hij schreef in een Facebook-bericht als toelichting: “Om te voorzien in de behoeften van de bevolking op het gebied van kritieke voedingsproducten en om een humanitaire crisis te voorkomen.” De graan aandelen profiteerden van dit bericht.

Samen zijn Oekraïne en Rusland goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde tarwe-export, zei Mark Welch, een professor in de afdeling landbouweconomie aan de Texas A&M University. Dus dat de Oekraïense regering de export beperkt, geeft aan hoe ernstig de situatie is”, zei Welch.

Rapport Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN

Volgens een recent rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties hadden 720 miljoen tot 811 miljoen mensen honger in 2020. De wereldvoedselprijzen, die al stegen als gevolg van de overheidsmaatregel vanwege corona, bereikten in februari 2022 een recordhoogte, toen ze volgens de VN met ongeveer 2,1 procent stegen.

Tarwe is een wereldwijde grondstof en door oorlog gerelateerde tekorten maken de prijzen volatieler. De Verenigde Staten exporteren ongeveer de helft van hun tarwevoorraad. “We zullen dat in eigen land voelen, in termen van voedselinflatie of voedselprijsdruk”, zei Welch. “Wereldwijd wordt die situatie natuurlijk veel ernstiger voor landen die sterk afhankelijk zijn van graanimport.” Een situatie waar de graan aandelen dan weer van kunnen profiteren.

Landen afhankelijk van tarwe-import

Landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië zijn sterk afhankelijk van import uit Oekraïne en Rusland. Ongeveer een derde van de totale tarwe-export van Oekraïne gaat volgens de International Grains Council naar drie landen: Egypte, Indonesië en Bangladesh.

Landen met groeiende tarweproductie

Sommige landen, zoals Australië en India, hebben uitstekende jaren voor de tarweproductie achter de rug. Dit zou kunnen helpen de wereldwijde impact van de oorlog in Oekraïne in te dammen. Vraag is echter of dat voldoende zal zijn. “Er is een mogelijkheid om handelsstromen en bronnen te verschuiven waar we normaal niet aan denken en die ons wat tijd kunnen geven om te zien hoe lang en diep dit conflict is en of het zich uitbreidt”, zei Welch.

Stijgende productiekosten door oorlog

De gevolgen van de oorlog – en snel veranderende markten – doen de hoofden van Amerikaanse tarweboeren tollen. “Het is gewoon een schok voor het graansysteem”, zegt Mike Carstensen, een tarweboer in de staat Washington. “Het is niet allemaal rooskleurig op de boerderijen in de VS.”

Hoewel de prijzen aanzienlijk zijn gestegen sinds het conflict begon, zijn de kosten van zaken als brandstof, kunstmest, herbiciden en pesticiden eveneens door het dak gevlogen. “De kosten van onze input zijn ook gek geworden. Een deel daarvan is de energiecomponent die ook een belangrijke rol speelt in het conflictgebied”, zei Carstensen.

Sancties tegen Rusland hebben de olie- en gasprijzen opgedreven, waardoor de kosten voor het besturen van tractoren in het veld en het vervoer van tarwe naar de belangrijkste markten per vrachtwagen of, zoals gebruikelijk in de Amerikaanse Pacific Northwest, per binnenschip, stijgen.

Ook de kunstmestkosten stijgen, gedreven door de grote vraag en de hoge gasprijzen. Naarmate de prijs van gewassen zoals tarwe en maïs stijgt, proberen boeren meer stikstofkunstmest toe te passen. Veel meststoffen worden geproduceerd via een chemisch proces met aardgas. Ongeveer 75 procent van de productie van deze meststoffen zijn eigenlijk de kosten van aardgas, zei Welch.

Wie wil beleggen in graan aandelen, moet daar uiteraard rekening mee houden. “Als de prijs van aardgas stijgt, gaat de prijs van kunstmest omhoog”, zegt Ben Barstow, een boer in het zuidoosten van Washington, die verschillende gewassen teelt en gedwongen is om fors te bemesten. Herbiciden en pesticiden, die verstrikt zijn geraakt in de productie en vertragingen in de toeleveringsketen, blijven schaars en zijn hoog geprijsd.

Gevolgen van droogte door klimaatverandering

Een groot deel van de westelijke VS blijft verstrikt in droogte, die volgens recent onderzoek is verergerd door klimaatverandering. Sommige regio’s zijn bijzonder hard getroffen. In de staat Washington zorgde de hittegolf en droogte van 2021 ervoor dat de tarweproductie daalde tot ongeveer de helft van het totaal van het jaar ervoor.

“We hebben nog steeds een tekort aan bodemvocht”, zei Barstow. “Het is typisch een boerenaangelegenheid, we klagen nu eenmaal graag. Je kiest een beetje waar je je het meest zorgen over wilt maken en laat de rest los. Maar dat er problemen zijn, staat als een paal boven water.”

Toekomstperspectief tarwesector

Welch zei dat de tarweprijzen en de impact van de oorlog in Oekraïne nog enige tijd duister zullen blijven en zullen afhangen van hoelang de oorlog duurt. In tijden van vrede zouden Oekraïense boeren zich nu voorbereiden op het planten van hun zomertarwe. Tegen het einde van de zomer willen ze de wintertarwe oogsten die al is geplant en nu inactief is.

“Zullen ze toegang hebben tot hun velden, laat staan tot de input die ze nodig hebben – de kunstmest, brandstof en zaad – om een nieuw gewas op hun velden op te zetten?” vroeg Welch zich af. Voor Carstensen is het belangrijk om perspectief te houden.

“We klagen allemaal over inflatie, maar we hebben geen bommen die op ons hoofd neer regenen en geen familieleden die worden opgeblazen”, schreef hij in een e-mail. “Het is een menselijke crisis.” Zo moeten ook beleggers in graan aandelen tegen de situatie aankijken. Investeren in deze aandelen geeft de bedrijven mogelijkheden te investeren in deze sector.

Uitdagingen voor tarwesector

Uit bovenstaande blijkt een duidelijk plaatje: de tarweboeren staan voor serieuze uitdagingen die het best kunnen worden aangepakt door middel van onderzoek in laboratoria en plantenrassen die zijn aangepast aan lokale uitdagingen. Zo kan beleggen in graan aandelen een interessante mogelijkheid worden.

Zonder onderzoek zullen de uitdagingen van plagen en plantenziekten ongecontroleerd blijven en zal het doel om de tarweproductie vóór 2030 te verdubbelen om een groeiende wereldbevolking te voeden, onvervuld blijven. In dit scenario is voor graan aandelen nog een belangrijke rol weggelegd. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de tarwesector mee opgezadeld zit?

 • Fusarium-hoofdziekte
 • Roest
 • Ongedierte en insecten

Fusarium-hoofdziekte

De schimmel Fusarium-hoofdziekte (FHB), of korst, is een schimmelziekte die kan voorkomen bij alle tarweklassen in de VS, maar wordt het meest gezien bij zomer- en wintertarwe, durum en gerst. FHB kan aanzienlijke opbrengstverliezen en kwaliteitsverminderingen veroorzaken.

Opbrengstverliezen in tarwe ontstaan door steriliteit van de bloemen. Extra opbrengst- en kwaliteitsverlies kunnen optreden wanneer verschrompelde, lichte korrels worden geproduceerd als gevolg van infectie. Kwaliteitsverminderingen kunnen ook optreden als schimmeltoxines (mycotoxinen) worden geproduceerd in geïnfecteerd zaad.

De toxines zijn onaanvaardbaar voor bepaalde eindtoepassingen, dus graan dat toxine bevat, wordt op de markt gedegradeerd. Tarwetelers gebruiken veel hulpmiddelen om deze ziekte te beheersen als gevolg van het onaanvaardbare kwaliteitseffect en zijn voortdurend op zoek naar effectievere technologie om de ziekte te bestrijden. Succes in deze strijd kan de graan aandelen op de beurs een extra duwtje in de rug geven.

Roest

De tarweproductie en de voedselzekerheid in de wereld lopen gevaar als gevolg van verwoestende graanroestziekten, waaronder Ug99 tarwestengelroest. In tegenstelling tot andere ziekten die de opbrengst of kwaliteit kunnen verminderen, kan stengelroest de hele plant doden.

Er wordt onderzoek gedaan om de kwetsbaarheid van Amerikaanse tarwevariëteiten voor Ug99 te beoordelen en om resistente genen te identificeren voor het veredelen in nieuwe variëteiten. Verbeterde variëteit en ontwikkeling van kiemplasma is de enige manier om de effecten van Ug99 te voorkomen en te minimaliseren wanneer het in de VS aankomt.

Naast het risico van Ug99, omvatten de huidige uitdagingen bladroest en streeproest die bijna elk jaar ernstige verliezen in de Amerikaanse tarweproductie veroorzaken. Roestpathogenen evolueren snel en hebben veel belangrijke genen voor resistentie overwonnen. Beleggers in graan aandelen moeten ook hier rekening mee houden.

Ongedierte en insecten

Het verminderen van schade door insectenplagen vereist geïntegreerde benaderingen en gezamenlijk onderzoek dat specifiek is voor elke belangrijke productieregio. Samenwerking tussen USDA/Agricultural Research Service (ARS) en universiteiten voor grondtoelagen is hierbij cruciaal.

Russische tarweluis, Hessische vlieg en tarwestengelbladwesp zijn drie insecten die steeds virulenter worden en moeten worden aangepakt. Beleggers in graan aandelen hebben van deze beestjes ongetwijfeld nog nooit gehoord, maar toch spelen ze een belangrijke rol in het verhaal.

Genetische resistentie blijft de meest milieuvriendelijke en effectieve strategie om deze insectenplagen en andere op de lange termijn te bestrijden. Er zijn echter nieuwe genetische bronnen van resistentie en effectievere screeningsmethoden nodig om tot duurzame resistentie te komen.

Ook is een beter begrip nodig van de biotypes van insecten, hun evolutie en de mechanistische basis van insectenvirulentie en gastheerresistentie. Kortom, voor beleggers in graan aandelen is er nog heel wat werk aan de winkel. Maar hoe zit het eigenlijk met het potentieel van die graan aandelen?

Hoe te beleggen in graan?

Aandelen

De toenemende wereldwijde vraag zorgt ervoor dat de graanprijzen stijgen en daar profiteren de beleggers van. Maïs, sojabonen en tarwe zijn populaire granen die door de wereldwijd stijgende vraag van aanzienlijke prijsstijgingen genieten. En dus kansen bieden voor de beleggers.

Maar er zijn nog andere manieren om te beleggen in graan. Beleggers kunnen blootstelling krijgen aan de graanmarkt door te handelen in futures, opties en exchange traded funds (ETF’s) voor landbouwgrondstoffen op basis van individuele risicotolerantie en financiële draagkracht.

Futures

Investeer alleen in futures op de graanmarkt als u een hoge risicotolerantie heeft. Een futures-contract is een overeenkomst om de onderliggende grondstof op een bepaald moment tegen een vaste prijs te kopen of verkopen.

De contractspecificaties geven aan hoeveel van de grondstof wordt verhandeld, samen met de initiële en onderhoudsmarges die per contract vereist zijn. Een futurescontract voor sojabonen beheert bijvoorbeeld 5.000 bushels en heeft een initiële marge van $ 3.375 en een onderhoudsmarge van $ 2.500.

Graanfutures hebben een hoge hefboomwerking en één vinkje, dat is ¼ van een cent, is gelijk aan $ 12,50, wat een beweging van één cent een waarde van $ 50 geeft. Graanmarkten zijn zeer volatiel en beleggers in futures moeten hun transacties voortdurend in de gaten houden. Daarom kan het verstandig zijn om in de veel minder volatiele graan aandelen te beleggen.

Wilt u het voorzichtiger spelen, maar toch genieten van een hefboomeffect? Kijk dan naar een commodity futures-optie, die u het recht geeft maar niet de verplichting om een commodity futures-contract te kopen of verkopen tegen een vaste prijs voordat de optie afloopt.

Opties

Opties hebben een aanzienlijk lager risico dan grondstoffen futures, aangezien het totale bedrag dat u kunt verliezen de prijs is die u voor de optie hebt betaald, plus de commissie. Als maïs bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen $ 724,0 ($ 7,2400 per bushel), kunt u een call-optie kopen die in maart 2013 afloopt met een uitoefenprijs van $ 725,00 ($ 7,2500), genoteerd op $ 30 voor $ 1.500.

Maïs is geprijsd in centen, dus de $ 30 wordt gelezen als 30 cent vermenigvuldigd met 5.000 bushels. Als de prijs van maïs boven de uitoefenprijs van $ 7.250 komt voordat de optie afloopt, kunt u de transactie sluiten met winst. Als het op $ 7.250 blijft of daalt, verliest u echter uw investering.

ETF’s

Voorzichtige beleggers kopen bijvoorbeeld landbouw-ETF’s, die minder risico met zich meebrengen voor de graanbelegger dan futures of opties. De PowerShares DB Agriculture ETF volgt een landbouwindex die tarwe, maïs, sojabonen en suiker omvat. Teucrium Funds biedt de Teucrium Corn ETF en Teucrium Soybean ETF aan voor wie puur wil spelen op de onderliggende grondstof.

Het potentiële verlies is beperkt tot de aankoopprijs van de ETF plus eventuele vergoedingen of commissie. Helaas zijn deze ETF’s alleen toegankelijk voor Amerikaanse en niet voor Europese beleggers. Bovendien zitten in een ETF zowel kaf als koren. Zo komen we automatisch toch weer bij graan aandelen terecht wanneer we het kaf van het koren willen scheiden.

Risico’s en verwachtingen voor tarwesector

De wereldwijde tarwemarkten zullen waarschijnlijk krapper worden tijdens de periode 2022/2023 en daarna. Ondertussen zijn er nog steeds verschillende leveringsrisico’s voor het volgende verkoopseizoen, wat de prijzen tot het einde van 2023 zou moeten ondersteunen.

Afname tarwevoorraden

Ondanks het feit dat Oekraïne in het seizoen 22/23 aanzienlijk minder tarwe heeft geproduceerd, wordt verwacht dat de wereldwijde tarweproductie in het huidige seizoen nog steeds hoger zal uitkomen. Dit is voornamelijk te danken aan een herstel van de Canadese productie en aan het feit dat Rusland dit seizoen een recordoogst van meer dan 90 ton produceert.

Maar zelfs met een groei van het aanbod, wordt verwacht dat de wereldwijde eindvoorraden tarwe voor 22/23 zullen afnemen tot iets minder dan 268 miljoen ton – het laagste niveau sinds 2016/2017. Door een grotere vraag in China, zijn de voorraden ex-China aanzienlijk krapper en bedragen ze ongeveer 123 miljoen ton – het laagste niveau sinds 2007/2008. Wat voor prijsdruk op de markt zorgt.

Problemen rondom Oekraïense tarweproductie

Het is duidelijk dat de Oekraïense tarweproductie in de periode 22/23 heeft geleden onder de oorlog. Door de aanhoudende oorlog zou niet het volledige areaal zijn geoogst. Oekraïne plantte meer dan 6 miljoen hectare wintertarwe voor het seizoen 22/23, maar slechts ongeveer 4,6 miljoen hectare werd geoogst. Als gevolg hiervan wordt de Oekraïense tarweproductie geschat op ongeveer 20 miljoen ton, tegen 33 miljoen ton in het voorgaande seizoen.

Het probleem rond de Oekraïense aanvoer dit seizoen gaat echter duidelijk niet alleen over de productie, maar ook over de mogelijkheid om te exporteren. Het Black Sea Grain Initiative heeft inderdaad grotere exportvolumes mogelijk gemaakt, maar moet steeds opnieuw onderhandeld worden. De export van tarwe op jaarbasis is nog steeds met ongeveer 55% gedaald, terwijl de export voor het volledige seizoen naar verwachting met 42% op jaarbasis zal dalen tot een totaal van 11 miljoen ton. Hoewel de graandeal voor de Zwarte Zee half 2023 is verlengd, is er nog steeds een groot bevoorradingsrisico vanuit die Zwarte Zee.

Verwachtingen voor Russische tarweproductie

De Russische tarweproductie heeft het voorbije oogstseizoen echter sterk gepresteerd en boeren zullen naar verwachting een recordoogst van meer dan 90 miljoen ton oogsten. Dit is het resultaat van goede groeiomstandigheden. De Russische tarwe-export had het aanvankelijk moeilijk in het seizoen, maar het beeld verbeterde naarmate de tijd vorderde.

Hoewel er geen specifieke sancties zijn tegen de export van Russische voedingsproducten, zal er een behoorlijke mate van zelfsanctie zijn en wordt het dus mogelijk moeilijker om financiering, verzending en verzekering voor deze handel te krijgen. Geschat wordt dat Rusland in 23/24 circa 42 miljoen ton tarwe zou kunnen exporteren, tegenover 33 miljoen ton vorig seizoen. Deze export zou nog steeds onder het volledige potentieel liggen en daarom wordt verwacht dat Rusland volgend seizoen een grotere voorraad zal hebben.

Verwachtingen voor Amerikaanse tarweproductie

De Verenigde Staten zullen naar verwachting de totale tarweproductie in 22/23 grotendeels ongewijzigd zien ten opzichte van 21/22. Dit ondanks een sterk herstel van de productie van zomertarwe. De productie in 22/23 wordt geschat op 44,9 miljoen ton, een stijging van 0,2% op jaarbasis, hoewel dit nog steeds onder het niveau van de afgelopen jaren ligt. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de eindvoorraden in de VS voor 22/23 de krapste zullen zijn sinds 07/08.

Verwachtingen voor Europese tarweproductie

Het drogere weer in Europa heeft gewogen op de tarweopbrengsten in de Europese Unie. Deze lagere opbrengsten hebben het grotere areaal in de regio gecompenseerd. Als gevolg hiervan is de totale tarweproductie in de EU in 2022/2023 naar schatting met bijna 3% op jaarbasis gedaald tot 134 miljoen ton. Deze lagere productie zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke daling van de voorraden in de EU.

Verwachtingen voor Indiase tarweproductie

Wat India betreft, was er veel rumoer rond de regering die eerder dit jaar een exportverbod voor tarwe instelde. Dit was het gevolg van bezorgdheid over een binnenlandse hittegolf en meer algemeen de zorgen over stijgende voedselprijzen na de Russische invasie van Oekraïne.

Hoewel India in nominale termen een grote producent van tarwe is (meer dan 100 miljoen ton), is het relatief gezien een marginale exporteur. Daarom zou India, ongeacht het exportverbod, geen rol van betekenis hebben kunnen spelen bij het compenseren van Oekraïense bevoorradingsverliezen.

Verwachtingen voor Australische tarweproductie

Australië zal naar verwachting in 22/23 de op een na grootste tarweoogst ooit zien, met een verwachte oogst van 34,5 miljoen ton. En hoewel de hevige regenval gedurende een groot deel van het jaar de oogstvooruitzichten heeft doen groeien naarmate het jaar vorderde, heeft deze regenval aanleiding geven tot bezorgdheid over de kwaliteit van het graan.

Bovendien, hoewel Australië op weg is om voor de tweede keer op rij een grote oogst te produceren, zijn er beperkingen in de exportcapaciteit, waardoor een groot deel van dit volume niet op tijd uit het land kan raken.

Risico’s voor Oekraïense exportstromen

Het potentieel voor lagere productie bij de belangrijkste producenten in 23/24 kan uiteraard opwaartse druk op de prijzen veroorzaken. Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn de risico’s gericht op een krappere tarwebalans in het verkoopseizoen 23/24. De belangrijkste onzekerheid situeert zich nog steeds rond Oekraïne, niet alleen in termen van hoeveel tarwe er wordt geproduceerd, maar ook of dit aanbod zal kunnen worden geëxporteerd.

Het Zwarte-Zee-initiatief is met 120 dagen verlengd, maar er blijven duidelijk risico’s voor deze exportstromen bestaan. Daarnaast zal het weer zoals gewoonlijk een belangrijke rol spelen en op dit moment zijn er al zorgen voor de volgende Amerikaanse wintertarweoogst. Het is ook belangrijk om rekening te houden met het weer, want dit speelt nog steeds een belangrijke rol op de tarwemarkt.

Risico’s voor Amerikaanse wintertarwe

In Amerika verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) dat de aanplant voor tarwe in 2023 met 3,9% op jaarbasis is toegenomen tot 47,5 miljoen hectare. De algemene kracht die we dit jaar in de tarweprijzen hebben gezien, zou de aanplant moeten ondersteunen. Hogere prijzen doet meer boeren tarwe planten.

Er zijn zoals gezegd zorgen over de Amerikaanse wintertarwe. Wintertarwe verkeerde in de lente van 2023 in de slechtste toestand sinds 20 jaar – slechts iets meer dan 30% van de wintertarweoogst werd als goed tot uitstekend beoordeeld. De slechtere staat van het gewas is te wijten aan droogte: 75% van het wintertarweareaal staat momenteel onder droogte, terwijl meer dan 50% van het areaal in ieder geval te lijden heeft onder ernstige droogte.

Dit suggereert dat we een terugval zouden kunnen zien in de opbrengsten van wintertarwe, en dit is essentieel voor de totale Amerikaanse productie, aangezien wintertarwe gemiddeld ongeveer 70% van de totale tarweproductie uitmaakt. Deze slechte oogstconditie garandeert echter niet dat de opbrengsten lager zullen zijn, maar de risico’s nemen zeker toe dat de binnenlandse tarwebalans in de VS volgend seizoen verder zal verkrappen.

Risico’s voor Oekraïense tarweproducten

Oekraïne zou vanwege de aanhoudende oorlog minder wintertarwe hebben aangeplant voor 23/24. Volgens gegevens van het ministerie zal het areaal wintertarwe voor volgend seizoen naar verwachting in totaal 3,8 miljoen hectare bedragen, wat 38% minder is dan dit jaar. Hoewel niet alle tarwegebieden dit seizoen zouden zijn geoogst vanwege de oorlogsomstandigheden.

Als we de verwachte aanplant voor volgend seizoen zouden vergelijken met het geschatte geoogste areaal voor het huidige seizoen, zou het neerkomen op een daling van 17%. Dus Oekraïne zal volgend seizoen een kleinere tarweoogst zien. Voor de voorjaars- en zomergewassen is er natuurlijk veel meer onzekerheid, aangezien dit afhangt van hoe de oorlog zich ontwikkelt.

Verwachtingen voor graan aandelen

Het lijkt erop dat het voor Rusland in 23/24 een uitdaging wordt om zijn vorige recordoogst te herhalen. Hevige regenval heeft de aanplant in de winter vertraagd, terwijl zwakkere prijzen in Russische roebels en exportheffingen niet helpen. Daarom is de kans groot dat het areaal komend seizoen zal krimpen. Vroege schattingen suggereren dat de Russische tarweproductie volgend seizoen met 10-15% zou kunnen krimpen.

Wat betekent dit voor de prijzen? Vroege schattingen geven aan dat we een verdere verkrapping van de wereldwijde balans voor 23/24 zouden kunnen zien, wat suggereert dat de tarweprijzen waarschijnlijk vrij hoog en goed ondersteund zullen blijven. Een belangrijk neerwaarts risico voor deze visie zou de-escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn, aangezien dit waarschijnlijk een vrij grote risicopremie in de markt zou wegnemen.

Voedselzekerheid in 2023

Voedselonzekerheid was in 2022 top-of-mind toen de gevolgen van het conflict in Oekraïne voor de productie van gewassen en het transport zich manifesteerden. Diplomatie hielp: de overeenkomst van het Black Sea Grain Initiative herstartte de export vanuit Oekraïne.

Internationale organisaties verscherpten het toezicht op de exportcontroles op voedsel en riepen op tot terughoudendheid van de overheid. Hoe zit het met 2023 en, bij uitbreiding, ook in 2024? Het einde van het gewapende conflict in Oekraïne is nog niet in zicht. Wat staat er op het spel als het Black Sea Grain Initiative in juli 2023 of later op het jaar niet wordt verlengd? Wat als Moskou de tarwe-export in 2023 opnieuw als wapen inzet?

Russische machtsmiddelen op tarwe-export

Omdat een oplossing voor het conflict nog niet in zicht is, blijft de omvang van de Russische invloed op de wereldtarwemarkt groot. De Russen kunnen, indien gewenst, tarwe opnieuw als wapen gebruiken. De Russische regering heeft drie middelen om de export van tarwe te bewapenen.

 • Al meer dan tien jaar past Rusland exportverboden, exportbelastingen en exportquota toe op zijn tarwezendingen. Dit beleid maakt deel uit van de Russische benadering van het beheer van de landbouwhandel. Alleen al vorig jaar veranderde Rusland het exportbeleid voor landbouwproducten 99 keer, volgens de Global Trade Alert-database.
 • Rusland zou kunnen weigeren het tijdelijke Zwarte Zee akkoord te verlengen. Regelmatig dringt Rusland aan op een tegenprestatie om dit akkoord te verlengen. Toen Rusland begin november 2022 aangaf dat het zich mogelijk terugtrok uit de deal, stegen de prijzen van tarwefutures bij de Chicago Board of Trade met 5,8%. Toen de deal eenmaal was verlengd, daalden de prijzen van futures slechts met 2%.
 • Rusland intervenieert sinds 2009 op de tarwemarkt via het handelsbedrijf UGC, eigendom van het Kremlin. Om graan van de wereldmarkt te houden, koopt UGC in het binnenland geteelde tarwe voor zijn voorraad. Reuters meldt dat UGC het Kremlin heeft aangeboden om tegen 2024 3 miljoen ton tarwe te kopen.

Russische motieven voor bewapening tarwe-export

Het identificeren van mogelijke motieven voor bewapening is ook niet moeilijk. Deze omvatten:

 • Rusland moet het conflict in Oekraïne financieren. Schattingen van de militaire uitgaven van Rusland lopen uiteen, maar ze lopen allemaal in de orde van grootte van tientallen miljarden dollars. Belastingen die worden geïnd op de export van miljarden dollars tarwe, helpen de invasie van Oekraïne te financieren op een moment dat andere inkomsten in gevaar komen.
 • Alleen al de dreiging om de export van Oekraïne te blokkeren, verlaagt de inkomens van Oekraïense boeren en ontmoedigt de stimulans om te planten voor toekomstige seizoenen, met domino-effecten voor de overheidsinkomsten van Kiev en daarmee voor zijn vermogen om zijn militaire campagne te financieren.

De mate waarin de Russische bewapening van tarwe de wereldmarkten en de voedselzekerheid verstoort, zal afhangen van factoren waarover Rusland geen controle heeft, waaronder de omvang van de wereldwijde tarweoogst. Dat de tarweprijzen vorig jaar niet uit de hand liepen, is misschien meer te danken aan geluk dan aan goed beleid.

Verwachtingen voor wereldwijde tarweproductie

Een aantal analisten wijzen erop dat Argentinië en Brazilië hun export van tarwe in de eerste helft van 2022 met 6,6 miljoen ton hebben kunnen uitbreiden. Dat geluk lijkt echter op te raken volgens de weloverwogen prognoses van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. In de update van december 2022 voorzag de USDA:

 • Een stagnerende wereldwijde tarweproductie (van 779,3 miljoen ton in 2021/2 tot 780,6 miljoen ton in 2022/3);
 • Een afnemende tarweproductie bij grote telers, waaronder Oekraïne (met 12,5 miljoen ton), Argentinië (9,7 miljoen ton) en de EU (3,9 miljoen ton);
 • Een stijgende tarweproductie in Rusland (met 14,8 miljoen ton), Canada (met 11,1 miljoen ton) en Kazachstan (met 2,2 miljoen ton), evenals in Brazilië, China, Iran, Turkije en het VK (met tussen de 1 miljoen en 2 miljoen ton elk).

Verwachtingen voor Russische tarweproductie en -export

Om deze voorspellingen in context te plaatsen, bedenk dat voorafgaand aan het conflict (in 20/21) Rusland goed was voor 19,2% van de wereldexport van tarwe. De simulaties voorspellen dat, bij gebrek aan enige bewapening van de tarwehandel, Rusland in 2023 22,8% van de wereldexport van tarwe zou leveren.

Evenzo voorspelt het Amerikaanse ministerie van landbouw een aandeel van 20,4%. Daarentegen wordt verwacht dat de landen die Rusland sancties opleggen, hun nettoproductie met slechts 0,9% van het wereldtotaal zien stijgen. Als Rusland zijn extra tarweproductie in 2023 van de wereldmarkt houdt, kan westerse tarwe die niet gemakkelijk vervangen.

Als het Kremlin bijvoorbeeld een kwart van de Russische tarwe-export achterhoudt, haalt het 10,8 miljoen ton tarwe van de wereldmarkt. Het voorkomen van alle Oekraïense tarwezendingen in de Zwarte Zee leidt daarentegen slechts tot een kleine stijging van de Russische export, terwijl grotere zendingen van andere leveranciers weinig verandering in de totale tarwelevering aan de wereldmarkt tot gevolg hebben. De diplomatieke toegeving van Rusland met betrekking tot het vervoer over de Zwarte Zee mag daarom niet worden gezien als een stimulans voor de tarwemarkt.

De specialisten bestudeerden ook mogelijke exportbelastingregimes om de prikkels van het Kremlin te beoordelen om de wereldtarwemarkten te manipuleren. Zo genereert een Russisch exportbelastingregime dat een kwart van de Russische tarwe-export verlaagt, voor het Kremlin belastinginkomsten die gelijk zijn aan bijna een derde van de toegevoegde waarde van de Russische tarwe-industrie.

Uiteraard zijn de kosten voor de hele economie van de resulterende marktverstoringen groot voor Rusland en bedragen ze meer dan een derde van de toegevoegde waarde van tarwe. Maar in een oorlogseconomie doet dit verlies er misschien weinig toe in vergelijking met het toekomstige gebruik door het Kremlin van eventuele extra inkomsten uit exportbelastingen.

De beste graan aandelen voor 2023

De wereld wordt getroffen door hoge inflatie en de prijzen van basisvoedingsmiddelen zoals tarwe stijgen. De oorlog van Rusland met Oekraïne – een van ‘s werelds grootste tarweproducenten – verergert het probleem, zoals we hierboven zagen. Sommige landen worstelen ook met lage oogstopbrengsten, waardoor veel landen voedselexport verbieden vanwege zorgen over de bevoorrading. Nu de levering van granen en andere benodigdheden wordt verstoord, schieten de tarweprijzen omhoog.

Wat betekent dat voor beleggers? Het bezitten van bedrijven die tarwe produceren of de voedingsindustrie bedienen, kan een indekking zijn tegen inflatie, die verraderlijke kracht die de waarde van investeringsrendementen in de loop van de tijd kan verlagen. Dit is wat u moet weten over graan aandelen.

Er zijn veel ultra-rijke mensen geïnteresseerd in landbouwgrond. Miljardairs als Bill Gates en Jeff Bezos zouden de afgelopen jaren op grote schaal landbouwgrond hebben verworven. Natuurlijk is het voor de meeste investeerders niet zo eenvoudig om eigen landbouwgrond te verwerven om tarwe of andere landbouwproducten te verbouwen.

Daarom is het interessant om te beleggen in graan aandelen die blootstelling aan tarwe en andere basisvoedingsmiddelen geven en die een steentje bijdragen aan de productie van een van de meest elementaire grondstoffen van de mensheid. Dit zijn de 13 beste graan aandelen voor 2023:

 1. Deere and Co. (NYSE:DE)
 2. Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)
 3. Bunge (NYSE:BG)
 4. Seaboard (NYSEMKT:SEB)
 5. MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)
 6. The Andersons (NASDAQ:ANDE)
 7. Nutrien (TSX:NTR)
 8. CME-groep (NASDAQ:CME)
 9. Adecoagro (NYSE:AGRO)
 10. Bayer (BAYR)
 11. Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (NASDAQ:CRESY)
 12. Teucrium Wheat ETF (NYSE:WEAT)
 13. Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA)

1. Deere and Co. (NYSE:DE)

Deere and Co., beter bekend als John Deere, is een van de meest iconische Amerikaanse landbouwbedrijven. Het produceert tractoren en ander materieel, waaronder maaidorsers voor het planten en oogsten van tarwe. De afgelopen jaren heeft John Deere geïnvesteerd in technologie om te helpen bij de automatisering van de landbouw. Begin 2022 onthulde het een volledig autonome tractor die zijn werk kan doen op basis van vooraf gedefinieerde functies, terwijl een boer zijn voortgang volgt vanaf een mobiel apparaat.

Gezien de stijgende kosten van tarwe en andere landbouwproducten, evenals een gestaag groeiende wereldbevolking die moet worden gevoed, kan het toevoegen van automatisering om de gewasefficiëntie te verhogen de komende decennia een sterke troef zijn. Deere is meer algemeen een belangrijke speler op het gebied van zwaar materieel, bosbouwmachines, dieselmotoren, aandrijflijnen voor zwaar materieel en gazononderhoud apparatuur.

Gezien de holistische kijk van de Amerikaanse Democraten op infrastructuur, zou de noodzaak om voedsel gerelateerde toeleveringsketens te stimuleren deze speciale categorie van landbouwaandelen die op de beurs van Wall Street noteren, moeten ondersteunen. Sinds het begin van het jaar verloor DE op de beurs terrein.

Dergelijke rode inkt lijkt echter eerder onredelijk gezien de positieve fundamentals onder dit bedrijf. Operationeel steeg de driejarige omzetgroei van Deere met 11,7%, waarmee het bijna 72% van zijn concurrenten overtreft. Het groeipercentage van de EBITDA in dezelfde periode kwam uit op 18,6%, of beter dan meer dan 72,46% van de concurrentie. Uiteindelijk komt de nettomarge uit op 14,9%, beter gerangschikt dan 92% van de sectorspelers. Het geniet ook van consistente winstgevendheid.

2. Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)

Archer-Daniels-Midland heeft misschien niet de naamsbekendheid die John Deere heeft, maar het is niet minder een gigant in de landbouwindustrie. ADM helpt de toeleveringsketen van voedselingrediënten te beheren. Het verwerft basisproducten (waaronder tarwe), verfijnt landbouwproducten tot kookingrediënten en verkoopt en vervoert goederen. Het is kort samengevat een koper, verwerker en wederverkoper van landbouwproducten.

Archer-Daniels-Midland heeft melding gemaakt van een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde voedselvoorziening als gevolg van lage oogstopbrengsten in 2021 en 2022, terwijl de oorlog in Oekraïne de toeleveringsketens verder onder druk zette. Desalniettemin is ADM winstgevend gebleven en blijft het een gestage groei realiseren via zijn activiteiten op het gebied van voeding en ingrediënten. Het is ook een solide dividendaandeel voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten.

Archer-Daniels-Midland, een multinationaal bedrijf voor voedselverwerking en handel in grondstoffen, wordt standaard opgenomen in de beste dividendaandelen. Desalniettemin ziet de markt het niet zo, aangezien ADM in de eerste helft van 2023 flink onderuit ging op de beurs. Terwijl Archer Daniels de winstprognoses versloeg, stelde de forward guidance van het management teleur.

3. Bunge (NYSE:BG)

Bunge, een topbedrijf in de voedselvoorzieningsketen, is een andere agribusiness die dient om boeren en producenten van basisconsumptiegoederen met elkaar in contact te brengen. Het malen van tarwe is een van de vele voedingsbedrijven van Bunge, die het vervolgens verkoopt en vervoert als voedselingrediëntproducten.

Net als bij andere mid-market supply chain-bedrijven, is Bunge ook een ontwikkelaar van voedseltechnologie en ingrediënten. Dit is een lucratief onderdeel van de voedingsindustrie om actief in te zijn. Sinds de beursgang in de VS in 2001 zijn de verkopen en winstgevendheid van Bunge cyclisch geweest, maar het is in staat geweest om elk jaar een stijgend dividend uit te keren, behalve in 2020 (toen het de dividendverhogingen tijdelijk stopte tijdens COVID-19-maatregelen).

Bunge is een van de beste contracyclische aandelen om in de gaten te houden. Op 23 februari 2023 kondigde het bedrijf een driemaandelijks dividend aan van $ 0,625 per aandeel, in lijn met het voorgaande. Het dividend wordt op 2 juni uitbetaald aan de geregistreerde aandeelhouders op 19 mei. Met ingang van 15 maart verving Bunge Limited Signature Bank (NASDAQ:SBNY) in de S&P 500.

4. Seaboard (NYSEMKT:SEB)

Seaboard is een andere belangrijke speler in de voedselvoorzieningsketen, met als activiteiten onder andere de handel in en het overzees transport van landbouwgrondstoffen. Onder de goederen waar dit bedrijf in handelt, zijn onder andere tarwe en andere granen.

Dit multinationaal landbouwbedrijf bestaat al heel lang en heeft een notoir hoge aandelenkoers (momenteel circa $ 3.750 per aandeel) omdat het bedrijf nooit een aandelensplitsing heeft goedgekeurd. Hoe dan ook, Seaboard heeft al tientallen jaren een gestage omzetgroei weten te realiseren, en de aandeelhouders hebben gaandeweg geprofiteerd van een gestage stijging van de aandelenkoers. In het verband van Seaboard mogen we het verband tussen de Amerikanen en kalkoen niet vergeten te vermelden.

Kalkoen is het gerecht bij uitstek voor een meerderheid van de Amerikanen op Thanksgiving. Volgens de National Turkey Federation (NTF) is dat zelfs wat 88% van de Amerikanen op deze feestdag eet. Dit jaar komt dat neer op ruim 293 miljoen mensen. Wat nog belangrijker is, volgens de NTF wordt verwacht dat Amerikanen dit jaar 1,1 miljard dollar zullen betalen voor hun kalkoenen. Dit is 15,3% meer dan in 2022. De gemiddelde kostprijs van een kalkoen stijgt sinds 2018.

Een van de problemen dit jaar is dat door een uitbraak van vogelgriep ten minste 3,6% van de kalkoenpopulatie in de VS is gedood, wat bijdraagt aan de bestaande tekorten. Dat betekent hogere kalkoenprijzen. Seaboard heeft een belang van 50% zonder zeggenschap in Butterball LLC, een van de grootste producenten van kalkoenproducten in de VS. Het produceert elk jaar meer dan een miljard pond kalkoenproducten vanuit zes fabrieken in North Carolina, Arkansas en Missouri.

In 2021 had het kalkoensegment van het bedrijf een omzet van $ 1,79 miljard en een bedrijfsverlies van $ 34 miljoen. Hoewel Seaboard geen grote geldmachine is, oefende het in april 2023 de optie uit om nog eens 5% van het eigen vermogen van Butterball te verwerven. Het zou dit op elk moment vóór 31 december 2025 kunnen doen.

Seaboard haalt het grootste deel van zijn winst uit het Marine segment. Dit segment biedt scheepvaartdiensten tussen Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika. Het bezit 25 schepen en 60.000 containers met scheepvaartterminals in Houston en Miami. In de drie maanden die eindigden op 1 oktober 2022, had het $ 525 miljoen aan verkopen en $ 155 miljoen aan bedrijfsopbrengsten.

5. MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI)

MGP Ingredients is vooral bekend om zijn distilleerderijproducten van tarwe, gerst en rogge die worden gebruikt bij de productie van alcohol zoals bourbon en andere sterke dranken. Daarnaast produceert MGP graanproducten voor gebruik in voedsel, zoals tarwezetmeel.

Historisch gezien is MGP een cyclisch bedrijf geweest. De verkoop is niet alleen afhankelijk van de vraag van de klanten van voedsel en gedistilleerde dranken, maar ook van de marktprijs van basislandbouwproducten. Te midden van de plandemie rapporteerde het bedrijf echter een recordomzet en winstgevendheid als gevolg van inflatie en een sterke vraag naar sterke drank. Het bedrijf had een uitstekend jaar in 2022, aangezien de koers van het aandeel met 25% steeg.

In april 2021 kocht MGP Luxco, de maker van gedistilleerde merken zoals Ezra Brooks, Rebel Yell en vele anderen, voor $ 475 miljoen, waarmee het zijn inspanningen voortzette om bedrijven met hogere marges over te nemen. Voordat MGP Luxco overnam, wat ongeveer $ 200 miljoen aan zijn jaarlijkse omzet toevoegde, had het twee hoofdactiviteiten: Distilling Solutions en Ingredient Solutions. De voormalige eenheid maakt gedistilleerde dranken voor andere fabrikanten. De laatste divisie maakt speciaal tarwezetmeel, tarwe-eiwitten, standaard tarwezetmeel en standaard tarwe-eiwitten.

De brutomarges van het bedrijf zullen toenemen naarmate de inflatie afneemt, waardoor de winst zal stijgen. Hoewel de Ingredient Solutions-activiteiten een klein deel van de omzet van MGP uitmaken, zet het bedrijf in op een grotere diversificatie.

6. The Andersons (NASDAQ:ANDE)

The Andersons is een andere agribusiness groep actief in de toeleveringsketen. Het koopt en verkoopt basisproducten en produceert hernieuwbare brandstof, zoals ethanol op basis van maïs. Maar het is het segment voedingsstoffen voor planten dat sinds het begin van de pandemie een hoge vlucht heeft genomen vanwege de stijgende inflatie.

Aangezien het in grondstoffen handelt, is The Andersons ook een zeer cyclisch aandeel geweest. Hogere inkomsten als gevolg van inflatie staan niet automatisch gelijk aan hogere winsten, maar het bedrijf keert al jaren gestaag een regelmatig dividend uit.

Andersons is een van de aandelen die volgens ons moet worden gevolgd, vanwege de kritieke relevantie ervan. Volgens zijn bedrijfsprofiel doet Andersons zaken in de sectoren commodity merchandising, hernieuwbare energiebronnen en plantenvoeding.

Operationeel levert Andersons een driejarige omzetgroei van 27,7%, en dat is zonder meer een indrukwekkende prestatie. Ook bedroeg het groeipercentage van de vrije kasstroom (FCF) in dezelfde periode 22%, meer dan 66,15% het gemiddelde in de sector.

7. Nutrien (TSX:NTR)

Dit bedrijf is een onrechtstreekse belegging in tarwe, het betreft een van ‘s werelds grootste potasproducenten. Met een marktaandeel van 20% is het bedrijf marktleider in zijn sector. Nutrien is echter ook de grootste agrarische detailhandelaar in de Verenigde Staten wat betreft blootstelling aan tarwe. Het verkoopt rechtstreeks kunstmest, chemicaliën, zaden en andere diensten aan boeren.

En, zoals u waarschijnlijk weet, hebben de boeren kunstmest, chemicaliën en zaden nodig om gewassen als tarwe, maïs en haver te verbouwen. Het bedrijf is een blue-chip en tevens een dividend betalend aandeel. Hoewel het kwetsbaar is voor de cyclische aard van grondstoffenprijzen, heeft het bewezen een consistente winstgroeier te zijn. In 2023 en 2024 zullen de winst en omzet naar verwachting dalen. Aangezien het bedrijf op het moment van schrijven echter slechts zes keer de verwachte winst verhandelt, lijken deze bearish vooruitzichten meer dan ingeprijsd.

8. CME-groep (NASDAQ:CME)

CME Group vertegenwoordigt een andere manier om de tarwemarkt te bespelen. CME Group runt namelijk de Chicago Mercantile Exchange – de populairste derivatenmarktplaats ter wereld. In wezen is het de beste plaats om te handelen in of te investeren in tarwe, samen met tal van andere landbouwgrondstoffen.

Naarmate er meer en meer informatie beschikbaar komt om mensen te helpen meer te weten te komen over het verhandelen van grondstoffen, zou CME beter moeten kunnen scoren op de beurs. Hoe meer mensen tarwe en andere granen verhandelen, hoe meer mensen waarschijnlijk CME zullen gebruiken, wat een goed voorteken is voor de toekomstperspectieven.

9. Adecoagro (NYSE:AGRO)

Adecoagro is het enige echte landbouwbedrijf op deze lijst. Het betreft een Zuid-Amerikaans bedrijf dat tarwe en andere basisproducten produceert. Het voltooide zijn Amerikaanse IPO in 2011. Lagere oogstopbrengsten zijn de laatste tijd ruimschoots gecompenseerd door stijgende prijzen van basisvoedingsmiddelen. Als gevolg hiervan rapporteert deze goedkope producent van granen en andere landbouwproducten recordcijfers wat betreft omzet en winst.

Als basisgoederenbedrijf is het aandeel van Adecoagro vanwege de aard van het beestje volatiel. Het heeft echter wel een beleid om ten minste 40% van de gecorrigeerde vrije kasstroom van het voorgaande jaar uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend.

Adecoagro, gevestigd in Luxemburg, richt zich op de ontwikkeling van een duurzaam model voor de productie van voedsel en hernieuwbare energie. Beter nog, de relevantie van deze onderneming vertaalt zich in superieure marktprestaties. De kwetsbaarheid van het bedrijf concentreert zich voornamelijk op de balans. Het heeft een groter dan gewenste schuldenlast.

Dat gezegd hebbende, heeft Adecoagro een driejarige omzetgroei van 17,5%, waarmee het 83,12% van zijn rivalen verslaat. Uiteindelijk is de nettomarge van het bedrijf 8,13%, meer dan 74,56% van sectorgenoten. Ook prijst de markt AGRO tegen een veelvoud van 8,23, wat maakt dat het aandeel ondergewaardeerd is. Ten slotte heeft Adecoagro een dividendrendement (op het moment van schrijven) van 3,70%, wat vrij genereus is. Bovendien is de uitbetalingsratio slechts 33,26%, wat wijst op vertrouwen in duurzaamheid.

10. Bayer (BAYR)

Het Duitse Bayer is natuurlijk op de eerste plaats een chemie- en farmabedrijf, maar ook met een sterk agrarische poot. De nieuwe CEO van Bayer, Bill Anderson, zegt dat hij open staat voor de vraag of hij het bedrijf in kleinere stukken wil opsplitsen, zoals sommige ontevreden investeerders willen.

Anderson, die begin juni 2023 de fakkel bij de bijna 160 jaar oude Duitse medicijnfabrikant overnam, zegt in eerste instantie vooral te willen “luisteren” en ziet tot nu toe nog geen consensus over de kwestie over de opsplitsing van de activiteiten.

De 56-jarige scheikundig ingenieur uit de VS, overgekomen van de Zwitserse rivaal Roche, begint in een moeilijke tijd, hem wacht dan ook geen makkelijke taak. Het bedrijf gaat namelijk gebukt onder rechtszaken waarin wordt beweerd dat de onkruidverdelger van Bayer kanker veroorzaakt en onder druk van investeerders die grote veranderingen eisen.

In een gesprek met verslaggevers op het hoofdkantoor van Bayer in Leverkusen, gaf Anderson enkele aanwijzingen over zijn visie voor het bedrijf, waarbij hij de nadruk legde op resultaten en het bevorderen van de wetenschap, terwijl hij de kwestie van een opsplitsing openhield.

“Ik denk dat het een overgeneralisatie is om te zeggen dat dit is wat iedereen denkt dat zou moeten gebeuren”, zei hij. Terwijl hij zei dat sommige investeerders een splitsing wilden, terwijl anderen een betere uitvoering van de bedrijfsstrategie wilden. “Daarom heb ik gezegd dat ik een open geest zal hebben”, zei hij. “Want als ik gewoon binnen zou komen en zou zeggen ‘nee, ik denk dat het antwoord structuurverandering is’, denk ik dat dat de mensen en de nalatenschap echt te kort zou doen.”

Bayer kondigde de benoeming van Anderson in februari aan, waarmee hij nog maar de tweede CEO in de geschiedenis van het Duits bedrijf is die niet uit de eigen gelederen van het bedrijf kwam. Hij vervangt Werner Baumann, die aan het begin van zijn ambtstermijn in 2016 “evolutie, geen revolutie” beloofde, maar kort daarna de overname van zaden en pesticidenmaker Monsanto voor $ 63 miljard lanceerde. Door sommigen ook wel de “merger from hell” genoemd.

Rechtszaken hebben Bayer achtervolgd sinds het bedrijf het onkruidverdelgermerk Roundup verwierf als onderdeel van de aankoop van Monsanto. Anderson zei dat hij de rechtszaken “zeer serieus” nam, maar geen toekomstige handelwijze aangaf. Op de beurs is Bayer, ooit het meest waardevolle bedrijf op de Duitse DAX blue-chip index, nu ongeveer evenveel waard als het voor Monsanto heeft betaald.

Beleggers verwachten dat Anderson het vertrouwen van investeerders zal herstellen en de structuur van het bedrijf zal herzien na jaren van speculatie over een breuk die in ieder geval een deel van de conglomeraatkorting van Bayer zou kunnen wegnemen.

“We zien het als positief dat Bill Anderson zich eerst lijkt te willen concentreren op het versnellen van de voortgang met het oplossen van rechtszaken en het verbeteren van de productiviteit in R&D, maar hij laat ook de deur stevig open voor grootschalige herstructurering van de groep in de toekomst”, aldus Terence McManus, Senior Portfolio Manager Healthcare bij Bellevue Asset Management.

11. Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (NASDAQ:CRESY)

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, een hele mondvol, is een landbouwbedrijf dat zich bezig houdt met de productie van landbouwgrondstoffen in Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het bedrijf is actief via de segmenten Agricultural Business en Business Urban Properties and Investments.

Het is ook betrokken bij het beheer, de ontwikkeling en het eigendom van winkelcentra, kantoorgebouwen en hotels; verkoop van graanderivaten, zoals meel en olie; productie en verkoop van crops, zoals soja, suikerriet, tarwe, maïs, oliezaad en zonnebloem, evenals sorghum en pinda’s; en het fokken, kopen en/of vetmesten van vee voor verkoop aan slachthuizen en supermarkten.

Daarnaast verhuurt het zijn boerderijen aan derden voor landbouw, veeteelt en zaadproductie; en biedt agrarische diensten aan. Verder beheert, ontwikkelt en bezit het 15 winkelcentra, 6 kantoorgebouwen en 3 hotels. Het bedrijf werd opgericht in 1936 en heeft zijn hoofdkantoor in Buenos Aires, Argentinië.

Cresud S.A.C.I.F. produceert dus ook landbouwgrondstoffen zoals sojabonen, tarwe en suikerriet, wat de opname in dit lijstje verklaart. Het nettoresultaat bedroeg 17,5 miljoen Argentijnse peso in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met een verlies van 30 miljoen peso in het voorgaande jaar toen het bedrijf de reële waarde van vastgoedbeleggingen met 75 miljoen peso aanpaste.

12. Teucrium Wheat ETF (NYSE:WEAT)

Dit is een op de beurs verhandelde tracker die blootstelling aan tarwefutures mogelijk maakt. Het betreft een Amerikaanse ETF, die dus niet toegankelijk is voor Europese beleggers. Vandaar dat we hem maar kort behandelen.

13. Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA)

Arcadia is een producent en verkoper van innovatieve, op planten gebaseerde gezondheids- en welzijnsproducten. RKDA gebruikt niet-genetisch gemodificeerde geavanceerde veredelingstechnieken om zijn eigen innovaties te ontwikkelen die het nu commercialiseert door de verkoop van zaden en granen, voedselingrediënten en -producten, hennepextracten, licenties voor eigenschappen en royaltyovereenkomsten.

Arcadia Biosciences heeft zijn activiteiten gestroomlijnd door zich te concentreren op merken met een hogere marge, waarbij de niet-kernactiviteiten afgestoten werden. Het bedrijf lanceerde GoodWheat Pasta over het hele grondgebied van de VS, zowel in de detailhandel als online, in juni 2022. Het is een innovatieve en gezonde toevoeging aan de pastacategorie en het enige product op de markt gemaakt met Arcadia’s eigen non-GMO tarwekorrel. Het is goed ontvangen door klanten en RKDA heeft het beschikbaar gesteld in meer dan 1.000 winkellocaties van kust tot kust, waardoor de distributie is verdubbeld.

GoodWheat pasta zal, samen met Zola en ProVault, naar verwachting een belangrijke groeikatalysator voor het bedrijf zijn. RKDA introduceerde ook Project Greenfield, een driejarenplan om zijn potentieel te ontsluiten en een pad naar winstgevendheid te creëren. Het sluit aan bij de doelstellingen van Arcadia om aandeelhouderswaarde te stimuleren, waaronder de uitbreiding van de detailhandel van GoodWheat, het verder afsluiten van partnerschappen en de ontwikkeling van zijn wellness producten van de volgende generatie in overeenstemming met de veranderende behoeften van de klant.

Tot slot

Niet alle graan aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in REITs: de beste REIT aandelen voor 2023

REIT’s – ofwel Real Estate Investment Trusts – kunnen gemakkelijke toegang bieden tot investeringen in commercieel onroerend goed. Met REIT’s kunnen beleggers aandelen kopen in bedrijven die vastgoedprojecten bezitten, beheren of financieren, zonder dat zij zelf het vastgoed hoeven te kopen. Niet verwonderlijk dus dat ze vooral in de VS razend populair zijn, wat uiteraard ook te maken heeft met het grote aanbod aan beschikbare REIT’s. Lees in dit artikel meer over beleggen in REIT‘s en de beste REIT aandelen voor 2023.

Voordelen van beleggen in REIT’s

Beleggen in REIT’s is een handig middel voor gewone beleggers om te investeren in eigendommen die anders ontoegankelijk zouden zijn. En het is inderdaad mogelijk om op elk moment de aandelen ervan te kopen en te verkopen. Bovendien bieden de meeste REIT’s een aantrekkelijk dividendrendement. Welke rol kunnen REIT’s spelen in de portefeuille van een belegger in 2023?

Beleggingen in commercieel vastgoed kunnen potentieel stijgende huurinkomsten en vermogens-groei opleveren. REIT’s hebben vaak langlopende huurovereenkomsten met huurders, wat kan helpen om huurinkomsten en betaalde dividenden relatief betrouwbaar te maken. Daarnaast kan door huurindexering of alleen opwaartse huurherziening een groeiend inkomen worden gerealiseerd.

Aandachtspunten voor beleggen in REIT’s

REIT’s zijn echter ook gevoelig voor de ups en downs van de economische cyclus. Bepaalde segmenten van de vastgoedmarkt kunnen te maken krijgen met overcapaciteit, wat resulteert in dalende huurprijzen of leegstaande panden die de inkomsten van beleggers verminderen en de waarde doen afnemen. Een aandachtspunt voor beleggers in REIT’s.

Op korte termijn hebben REIT’s daarom de neiging om enigszins te correleren (op en neer gaan in prijs) met aandelen in relatie tot de economische cyclus. Ze worden ook beïnvloed door de obligatiemarkt, aangezien de vraag naar inkomsten genererende beleggingen kan variëren. Toch hebben ze hun eigen prestaties bepalende factoren en kunnen ze op middellange tot lange termijn diversificatievoordelen bieden.

Het onderzoeken van REIT’s in 2023

REIT’s bieden over het algemeen een goed rendement vergeleken met hoogwaardige obligaties (uit de categorie Investment Grade) en met de meeste reguliere aandelen. Ze zijn vooral interessant voor inkomenszoekers, hoewel de combinatie van inkomsten en huurgroei aantrekkelijk kan zijn voor alle beleggers. Beleggen in REIT’s kan daarom een interessante overweging zijn.

REIT’s betalen geen vennootschapsbelasting of vermogenswinstbelasting op hun vastgoedbeleggingen, maar om in aanmerking te komen als REIT moet in ruil daarvoor 90% van hun huurinkomsten in de vorm van dividenden worden uitbetaald. Waar moet u op letten bij het onderzoeken van REIT’s in 2023?

Er zijn drie belangrijke kenmerken van een REIT:

 • Het rendement (aangeboden dividendinkomen)
 • De intrinsieke waarde (kapitaalwaarde van de portefeuille)
 • Het bedrag van de uitstaande schuld

Rendement

Rendement is een functie van de betaalde prijs voor aandelen en het niveau van het betaalde inkomen en wordt uitgedrukt als een percentage. Een REIT die bijvoorbeeld 10 eurocent aan inkomsten per aandeel per jaar levert en die aan een koers van 2 euro noteert, heeft een rendement van 10/200 x 100 = 5%.

De opbrengsten zijn uiteraard variabel en niet gegarandeerd, omdat ze worden berekend met behulp van deze twee bewegende delen, betaalde prijs en inkomen. Hoewel het verleidelijk lijkt, kan het zeer onverstandig zijn om alleen te beleggen in de REIT’s die de hoogste dividenden uitbetalen.

Een hoog rendement kan namelijk een teken zijn dat de REIT, of de sector waarin ze actief is, onder druk staat. Misschien is een inkomensgroei onwaarschijnlijk of, erger nog, een daling van het huurrendement. Als alternatief kunnen er andere risico’s zijn, zoals hoge niveaus van dure schulden.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde (NAV) is een maatstaf voor de waarde van de activa in eigendom. Als de eigendommen van de REIT, minus eventuele schulden, bijvoorbeeld 100 miljoen euro waard zijn en er 10 miljoen aandelen in omloop zijn, bedraagt de NAV per aandeel 10 euro.

De NAV kan dalen of stijgen volgens veranderende waarderingen op de vastgoedmarkt of kan mogelijk stijgen door succesvolle ontwikkelingsactiviteiten. Cruciaal is dat de aandelenkoers van een REIT kan worden verhandeld tegen een premie of een korting op de vermelde NAV.

Dit kan variëren naargelang beleggers een optimistischer of pessimistischer beeld hebben van de vooruitzichten voor de onderliggende activa, het algemene economische klimaat of de kwaliteit en vaardigheden van de beheerders. Over het algemeen bewegen REIT-aandelenkoersen in lijn met de NAV, maar het sentiment kan wispelturig zijn. Het kopen van een aandeel tegen een premie kan riskant zijn omdat positieve gevoelens kunnen afbrokkelen.

Omgekeerd biedt kopen met korting geen garantie op een stijging van de koers. Het sentiment kan om zeer goede redenen laag zijn. Er kan bijvoorbeeld worden verwacht dat de NAV bij de volgende waardering naar beneden zal worden bijgesteld, of dat er onderliggende problemen zijn binnen de sector waarin de REIT actief is.

Uitstaande schuld

Schuld is een andere overweging voor beleggers. De schuld van een REIT wordt gemeten aan de hand van de loan-to-value (LTV)-ratio, die leningen vergelijkt met NAV. Hoe hoger de ratio, hoe meer schulden, wat over het algemeen neerkomt op meer risico. Het werkt op dezelfde manier als de LTV-berekening voor een hypotheek. Als de waarde van uw huis 400.000 euro en uw hypotheek 300.000 euro is, dan bedraagt de LTV 75%.

Het benutten van rendement via schulden is gunstig in een stijgende markt, maar het is geen eenrichtingsverkeer. Vastgoedprijzen dalen en stijgen tegen de achtergrond van brede economische trends en specifieke branchefactoren. Naarmate de waarderingen veranderen en de schuld wordt vastgezet, kan een REIT met een hoog schuldniveau zijn LTV zien stijgen als zijn portefeuille waarde verliest en uiteindelijk zelfs in financiële problemen komen.

Verlies aan huurinkomsten kan ook moeilijker te dragen zijn als er aanzienlijke schulden zijn die moeten worden afbetaald. Als zodanig zouden REIT’s niet te veel gearing moeten hebben. Een LTV van meer dan 40% kan oncomfortabel zijn en een hobbelige rit voor beleggers in REIT’s opleveren.

Het kiezen van REIT’s in 2023

Er zijn tientallen REIT’s genoteerd op de Europese beurzen (waar ze meestal vastgoedfondsen worden genoemd) aan de London Stock Exchange, maar vooral op de Amerikaanse beurzen. Vanwege het brede aanbod beperken we ons hier tot de VS.

Markt voor REIT’s

De vastgoedfondsen zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Grote ‘generalistische’ REIT’s bieden toegang tot een breed scala aan vastgoedtypes, terwijl meer gespecialiseerde REIT’s zich richten op onroerend goed op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijnen.

Een diversiteit aan branchetypes en huurdersbestand helpt generalistische REIT’s te beschermen tegen een neergang in een bepaald gebied. Een grote, gediversifieerde portefeuille kan echter moeilijker te beheren zijn en vereist een breed scala aan vaardigheden van de REIT’s.

Ondertussen zijn specialisten meer blootgesteld aan marktomstandigheden in een niche-industrie, wat meer risico kan inhouden voor de REIT in kwestie. Al kan het toepassen van specialistische expertise op een bepaald gebied met een doordachte strategie veel opleveren. Beleggers zouden daarom moeten overwegen om een portefeuille van REIT’s op te bouwen in plaats van veel geld in één enkel aandeel te stoppen.

Diversificatie van REIT’s

Diversificatie loont dus ook in dit geval. Dat is vooral het geval wanneer wordt gekozen voor sommige gespecialiseerde, esoterische opties. Zoals bij elke belegging in een enkel aandeel, is een langetermijnvisie essentieel en moeten beleggers ervoor zorgen dat ze de tijd en kennis hebben om ze zorgvuldig te selecteren en te analyseren middels een bewezen succesvolle strategie.

Prestaties van REIT’s in 2022

Hoe hebben REIT’s onlangs gepresteerd? Net als veel andere beleggingen was 2022 een moeilijk jaar voor de meeste REIT’s met koersdalingen van 20-30%. De belangrijkste drijfveer (of liever: blok aan het been), net als bij andere aandelen en obligaties, was de stijgende inflatie en renteverwachtingen die zeer snel de prijzen ‘resetten’ die beleggers bereid waren te betalen voor rentegebonden activa in de loop van het afgelopen jaar.

REIT’s worden bijzonder getroffen omdat ze zijn opgebouwd uit ‘long duration‘-activa die een stabiel rendement opleveren. De verwachting groeide ook dat veel REIT’s zouden kunnen lijden onder de gevolgen van een recessie. Een recessie is waarschijnlijker geworden naarmate het inflatietraject en de rentetarieven om stijgende prijzen te onderdrukken, meer dreigend zijn geworden. Dit brengt een verhoogd risico op faillissementen en leegstand bij de huurders met zich mee, waardoor de inkomstenstroom mogelijk wordt verstoord.

Verwachtingen voor REIT’s in 2023

Nu investeerders wat voorzichtiger zijn geworden, is de REIT-markt 2023 begonnen met een historisch brede korting van gemiddeld ongeveer 35% ten opzichte van de NAV versus een 20-jarige gemiddelde korting van 15% volgens commercieel vastgoedbelegger Gravis. Is commercieel vastgoed nu een goede investering?

Na aanzienlijke dalingen in de hele sector in 2022 zijn de vooruitzichten voor 2023 en daarna delicaat in evenwicht. Enerzijds zijn de verwachtingen van de beleggers niet bepaald hooggespannen, aangezien de monetaire politiek van de centrale banken voor heel wat onzekerheid heerst.

Het is bovendien duidelijk dat de krachten van de recessie zich wereldwijd samentrekken in een tijd waarin zowel verhuurders als huurders worden geconfronteerd met de beperkingen van hogere inflatie. Dit moet in overweging worden genomen wanneer u wilt beleggen in REIT’s.

De inflatie- en rentevooruitzichten zullen in de toekomst cruciaal blijven. Hogere obligatierendementen zouden kunnen wegen op de vastgoedwaarderingen, hoewel aantoonbare kortingen op de NAV enige buffer hiertegen bieden. Daarnaast zijn er gebieden op de vastgoedmarkt waar de vooruitzichten bijzonder moeilijk zijn, zoals winkels en kantoren.

De beste REIT aandelen voor 2023

Over het algemeen is het bezit van activa van goede kwaliteit meer dan ooit belangrijk. Bij een economische neergang, zelfs in het geval van een beperkte, zullen beleggers waarschijnlijk de voorkeur geven aan geschikt, ‘eersteklas’ onroerend goed boven meer perifere of marginale activa die eerder zullen worstelen met de vraag of met slechte huurders.

Een ander probleem voor eigenaren van fysiek vastgoed is de toenemende noodzaak om in te spelen op de klimaatverandering. Commercieel onroerend goed zal moeten voldoen aan de minimale energie-efficiëntienormen, wat een steeds grotere uitdaging zal zijn voor eigenaren van oudere eigendommen met een lage rating.

In sommige gevallen kunnen aanzienlijke investeringen nodig zijn om ze op peil te krijgen, en dit kan ten koste gaan van de winst. Ondertussen zullen eigendommen met sterke ESG-referenties waarschijnlijk de voorkeur gaan genieten van huurders. Blijf daarom met beleggen in REIT’s op de hoogte van de actuele situaties op de markt.

Met deze aandachtspunten in ons achterhoofd, zijn dit de 12 beste REIT aandelen voor 2023:

 1. Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM)
 2. New York Mortgage Trust (NYMT)
 3. Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK)
 4. Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
 5. Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)
 6. Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI)
 7. Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)
 8. Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE)
 9. Boston Properties Inc. (NYSE: BXP)
 10. MFA FINANCIAL INC. (NYSE: MFA)
 11. AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)
 12. Realty Income (NYSE:O)

1. Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM)

Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) is een Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij die zich voornamelijk richt op woninghypotheken en activa-securitisatie. Het biedt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,23 per aandeel en had een dividendrendement van 17% in het tweede kwartaal van 2023. CIM behoort tot de beste dividendaandelen op de Amerikaanse beurzen.

Aanbod

Het in Los Angeles gevestigde Chimera Investment belegt in woninghypotheekleningen en door hypotheken gedekte effecten. De CIM-aandelen zijn in koers gedaald omdat stijgende rentetarieven de vastgoedmarkt flink dwarszitten. Het aantrekkelijke dividendrendement maakt echter veel goed.

Chimera is een beetje anders dan andere REIT’s. Het bedrijf noemt zichzelf graag een ‘hybride hypotheek REIT’. Het heeft een combinatie van door hypotheken gedekte effecten die worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid en andere agentschappen die door niemand worden gedekt maar die een stevige reputatie genieten.

Chimera investeert ook in volledige leningen en door commerciële hypotheken gedekte effecten. Deze diversificatie zou het bedrijf moeten helpen bij het herstel van de vastgoedmarkt wanneer dat zich doorzet. Houd dit REIT aandeel dus in de gaten.

Pretaties

Wel moet opgemerkt worden dat Chimera zijn driemaandelijkse dividend afgelopen september (2022) verlaagde tot 23 cent per aandeel (van 33 cent eerder) als gevolg van moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf heeft echter laten weten niet van plan te zijn het dividend verder te verlagen. En aangezien het rendement van CIM dus op 17% blijft, blijft het aandeel aantrekkelijk.

Vooruitzichten

Op 31 januari 2023 had Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) meer dan $ 365 miljoen in contanten beschikbaar en bedroegen de totale activa meer dan $ 13,4 miljard. De omzet van het bedrijf voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg meer dan $ 80,4 miljoen. In maart 2023 handhaafde Credit Suisse een neutrale rating voor Chimera Investment Corporation met een koersdoel van $ 6,50, waarmee het de prestaties van het bedrijf vorig jaar waardeerde.

Aan het einde van Q4 2022 waren Ken Griffin en David Costen Haley enkele van de belangrijkste stakeholders van Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM). In totaal hadden 15 hedgefondsen in de database van Insider Monkey belangen in het bedrijf, samen meer dan $ 8,4 miljoen waard.

2. New York Mortgage Trust (NYMT)

Prestaties

Beleggers die rendement najagen, zouden de New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT) kunnen overwegen. Het dividend levert momenteel 16% op en dat dividend wordt in maandelijkse delen uitbetaald. De prestaties op de beurs van dit aandeel waren in de afgelopen maanden eerder zwak en dat heeft uiteraard met de situatie op de rentemarkt te maken.

Aanbod

New York Mortgage Trust is een REIT die belegt in hypotheek gerelateerde activa. De trust bezit geen fysiek onroerend goed, maar investeert kapitaal in woninghypotheekleningen, preferente aandelen en joint ventures. Die investeringsstrategie werkt goed als het vastgoed boomt, maar is niet zo effectief als de sector afkoelt. En nu de rentetarieven stijgen, neigt de vastgoedsector te dalen.

Vooruitzichten

Hoewel deze hypotheek-REIT in het recente verleden (tijdens de Corona crisis) al een dividendverlaging heeft ingevoerd, kunnen de huidige winstvoorspellingen erop wijzen dat er nog een verlaging in het verschiet ligt voor NYMT-aandelen. De consensus bij de analisten gaat uit van inkomsten van respectievelijk slechts 11 cent en 16 cent per aandeel in 2023 en 2024.

Het vooruitzicht van een ernstige neergang in onroerend goed is mogelijk nog niet voldoende verrekend in de huidige waardering van NYMT. De aandelen worden verhandeld tegen een korting van ongeveer 21% ten opzichte van de boekwaarde, maar deze korting zou het komende jaar groter kunnen worden als de situatie op de huizenmarkt verslechtert voordat deze weer verbetert. Gezien de risico’s van de dividendval en het potentieel voor een nieuwe prijsdaling, lijkt dit aandeel momenteel een minder interessante keuze.

Als gevolg van de zwakte op de markt rapporteert de New York Mortgage Trust de laatste tijd tegenvallende inkomsten en heeft het zijn activa-aankopen gepauzeerd om zijn balans veilig te stellen. Toch zal de huidige inzinking waarschijnlijk tijdelijk zijn en het is moeilijk om het dividendrendement van NYMT te negeren. De moeite van het volgen alleszins waard!

3. Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK)

Aanbod

Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK) is een REIT voor commerciële hypotheken, gericht op het verstrekken van kortlopende bouwleningen, beter bekend als “hard money”-leningen. Dit soort leningen is riskant, maar met dit risico wordt rekening gehouden, aangezien de geldschieter een hoge rente in rekening brengt.

Prestaties

Tijdens de pandemische huizenhausse hielden de BRMK-aandelen goed stand en beloonde het bedrijf de beleggers met 7 cent per aandeel aan maandelijkse dividenden. Als gevolg van de huidige economische uitdagingen, verlaagde deze REIT haar dividend met 50% om geld te besparen.

Als gevolg hiervan viel het aandeel BRMK terug in het penny stock-gebied onder de kaap van $5. Hoewel Broadmark momenteel in een moeilijke positie verkeert, kan deze risicovolle REIT toch een kleine, speculatieve positie waard zijn. BRMK biedt ondanks de dividendverlaging nog steeds een hoog rendement (ongeveer 13%), maar wordt ook verhandeld tegen een korting van ongeveer 42,3% ten opzichte van de boekwaarde.

Vooruitzichten

Financieel profiteert Broadmark van een behoorlijk stabiele balans. De cash-to-debt ratio is bijvoorbeeld 0,52 keer, of meer dan bij 86,54% van de beursgenoteerde Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Broadmarket Realty Capital is dus zonder meer veiliger dan de meeste branchegenoten. Ook is de Altman Z-Score 3,35, wat wijst op een laag risico op faillissement. Veelbetekenend zijn de prijzen van BRMK tegen een boekwaarde van 0,63 keer. De sectormediaan daarentegen is 0,79 keer.

Wat passief inkomen betreft, heeft Broadmark een termijnrendement van 9,52%. Ook schommelt de uitbetalingsratio op 65,63%, wat niet verschrikkelijk hoog is voor waarde aandelen die maandelijks dividend uitkeren. Voor degenen die het niet erg vinden om enig risico te accepteren, zou BRMK tot de betere ideeën in deze categorie kunnen behoren.

4. Medical Properties Trust (NYSE:MPW)

Aanbod

Het in Alabama gevestigde Medical Properties Trust (NYSE:MPW) is een REIT die investeert in zorginstellingen, niet alleen in de VS, maar over de hele wereld in landen als Australië, Colombia en Zwitserland. In totaal bezit het bedrijf wereldwijd meer dan 400 zorgvastgoedbezittingen en is het de op een na grootste eigenaar van ziekenhuisbedden in de VS.

Prestaties

Gezondheidszorg-REIT’s hadden het moeilijk in 2022, met een daling van hun aandelen met 22,2%, volgens gegevens van de National Association of REIT’s, die de sector volgt. Er zijn veel redenen om de aandelen Medical Properties Trust te kopen, maar de meest voor de hand liggende is het dividend.

Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 kondigde het bedrijf aan dat het zijn driemaandelijkse dividend op $ 0,29 per aandeel houdt, wat een inflatievernietigend (een mooie uitdrukking, of niet soms?) rendement van ongeveer 14% betekent.

Vooruitzichten

Medical Properties Trust zou moeten profiteren van de verwachte stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg in de VS. Het meest recente rapport van de Centers for Medicare & Medicaid Services National Health Expenditure concludeert dat de jaarlijkse groei van de nationale gezondheidsuitgaven naar verwachting gemiddeld 5,1% zal bedragen van 2021 tot 2030, wat neerkomt op bijna 6,8 biljoen dollar tegen 2030. Physicians Realty rekent ook op die trend, naast het groeiende gebruik van poliklinische voorzieningen.

Medical Properties Trust heeft daarnaast zijn dividend 10 opeenvolgende jaren verhoogd. Met zo’n hoog rendement zou het voor lange termijn beleggers logisch kunnen zijn om dat nu vast te leggen, maar we willen toch een paar kanttekeningen maken. Er is echter geen garantie dat het bedrijf zijn dividend in de toekomst niet zal verlagen.

De genormaliseerde uitbetalingsratio (NFFO) van het bedrijf is ongeveer 78%. Dat zou echter nog steeds genoeg geld moeten overlaten om het dividend te dekken. En wetende hoe belangrijk het dividend voor beleggers is, zou het waarschijnlijk nog steeds een laatste redmiddel zijn om het te verlagen. Of met andere woorden: een dividendverlaging lijkt onwaarschijnlijk.

Aandachtspunten

Beleggers moeten ook weten dat de koers van het bedrijf werd getroffen door vernietigende rapporten van short-seller Viceroy Research. Medical Properties Trust klaagde het bedrijf aan vanwege het verspreiden van negatieve informatie. Het is niet duidelijk hoe deze zaak zal aflopen.

Het andere voorbehoud dat we willen maken, is het algemene macro-economische klimaat waarmee het bedrijf momenteel te maken heeft. Hoewel ziekenhuissystemen redelijk veilige huurders zijn, hebben enkele huurders van het bedrijf het toch moeilijk gehad.

Dat heeft de aandacht van investeerders getrokken, maar tot nu toe heeft het bedrijf huur kunnen terugkrijgen van huurders die het moeilijk hebben. Wanneer het ervoor kiest om de eigendommen in kwestie uiteindelijk te verkopen, heeft het geen geld verloren.

Maar om te blijven groeien, zal Medical Properties Trust moeten lenen. En voorlopig zijn de rentetarieven fors gestegen om dat pijnlijk te maken. Een REIT leeft van het verschil tussen wat het aan rente betaalt voor zijn leningen en wat het zijn huurders in rekening kan brengen. De verhouding tussen schuld en winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf van 7,7 is wat hoog, maar de situatie is vooralsnog niet uit de hand gelopen.

Groeiprospects

Ook Medical Properties heeft nog steeds een hoog dividendrendement van bijna 14% of 29 cent per aandeel per kwartaal. Het bedrijf heeft zijn dividend zoals hierboven gezegd al bijna tien jaar verhoogd en profiteerde enorm van Covid-19. Met de verwachting dat de vraag naar gezondheidszorgdiensten zal toenemen, samen met de vergrijzende bevolking van Amerika, kan worden verwacht dat het dividend van Medical Properties Trust de komende jaren zal blijven groeien.

5. Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)

Hypotheek REIT’s bezitten en verzamelen geen inkomsten uit een huurwoning zoals traditionele REIT’s. In plaats daarvan verdienen ze hun geld met het innen van rente op woningleningen, commerciële hypotheken of via hypotheekservicerechten (MSR’s).

Veel mREIT’s (wat staat voor mortgage REIT’s) verstrekken leningen, maar ze kunnen ook beleggen in door hypotheken gedekte effecten (MBS). Dit zijn leningen afkomstig van andere entiteiten die worden gesecuritiseerd en vervolgens worden verkocht aan investeerders zoals Annaly Capital Management.

Deze mREIT’s gebruiken grote schulden om grote pools van door de overheid gesponsorde (agentschap) hypotheekeffecten te kopen, waardoor er een spreiding ontstaat tussen de leenkosten en de rente die in de loop van de tijd op de leningen wordt geïnd, de zogenaamde netto rentemarge. Leningen van deze agentschappen hebben een laag kredietrisico, aangezien de overheid de rekening voor zijn rekening neemt als een lener stopt met betalen.

Maar deze leningen hebben wel een aanzienlijk renterisico. Stijgende rentetarieven verhogen niet alleen de leenkosten van mREIT’s, waardoor de netto rentemarges en winstmarges kleiner worden, maar hebben ook een impact op de vraag naar MBS (Mortgage-backed securities ) op de secundaire markt.

Aangezien de obligatierendementen en rentetarieven het afgelopen jaar zijn gestegen, zijn de waarde van en de vraag naar MBS-activa aanzienlijk gedaald. Op hun beurt is de netto boekwaarde per aandeel van AGNC het afgelopen jaar met 38% gedaald.

Aanbod

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) is een heel ander bedrijf dan bijvoorbeeld Intel of Ford: het is een hypotheekvastgoedbeleggingstrust (REIT) en het is als bedrijf ontwikkeld om hoogrentende dividenden te leveren.

Dat komt omdat Annaly als REIT verplicht is om 90% van haar belastbaar inkomen in dividenden uit te keren in ruil voor bepaalde belastingvoordelen die gepaard gaan met het zijn van een REIT. Als gevolg hiervan zijn de uitbetalingsratio’s voor REIT’s doorgaans veel hoger dan voor andere bedrijven.

Prestaties

Omdat dit een moeilijke tijd is geweest voor de huizenmarkt, met stijgende hypotheekrentes, dalende huizenaankopen en vrijwel geen herfinanciering, hebben Annaly’s inkomsten eronder geleden. In het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde Annaly aanzienlijke dalingen van de winst en de netto rentebaten als gevolg van de moeilijke macro-economische omstandigheden.

Met dalende inkomsten en een huizenmarkt die niet snel leek te verbeteren, realiseerden Annaly-functionarissen zich dat het dividend niet houdbaar was, zoals Chief Executive Officer David Finkelstein aangaf tijdens de publicatie van de interimcijfers van het bedrijf op 9 februari 2023: “Hoewel we een EAD (winst na uitkering) genereerden die ons dividend dit kwartaal dekte, verwachten we dat er in de toekomst enige druk op EAD zal komen te staan,” zei Finkelstein.

“Als gevolg hiervan en afhankelijk van de beslissing van onze raad van bestuur, verlagen we ons driemaandelijkse dividend in het eerste kwartaal van 2023 tot een niveau dat dichter bij Annaly’s historische rendement op boekwaarde van 11% tot 12% ligt, vergeleken met de ongeveer 16% opbrengst die we vandaag betalen.”

Vooruitzichten

Vervolgens verlaagde Annaly haar dividend dus met 26% tot $ 0,65 op 14 maart, betaalbaar op 28 april. Dat brengt het rendement terug tot ongeveer 14%, wat nog steeds hoog is, maar dichter bij Annaly’s historische gemiddelde ligt. Een verdere dividendverlaging lijkt op dit moment niet waarschijnlijk, waardoor dit REIT aandeel overwogen kan worden.

6. Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI)

Aanbod

Cherry Hill Mortgage Investment Corp. (NYSE: CHMI) is een in Farmingdale, New Jersey gevestigde hypotheek REIT (mREIT) die een gediversifieerde portefeuille van hypotheek servicerechten (MSR’s), door woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) en andere soorten woninghypotheken beheert.

Vooruitzichten

Het jaarlijkse dividend van $ 1,08 per aandeel levert een ongewoon hoge 20,57% op, maar wordt gemakkelijk gedekt door een forward EPS van $ 2,66, met een uitbetalingsratio van 40%. Het vijfjaarlijkse dividendgemiddelde is slechts 13,79%, wat ook suggereert dat Cherry Hill Mortgage Investment behoorlijk overgewaardeerd zou kunnen zijn. De beurskoers stond in de eerste helft van 2023 niet geheel onverwacht dan ook onder druk.

7. Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)

Aanbod

Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) is een in St. Louis Park, Minnesota gevestigde hypotheek REIT met een vergelijkbaar investeringsmodel als Cherry Hill Mortgage Investment Corp. en een aantal andere vergelijkebare REIT’s.

Prestaties

Two Harbors Investment kondigde in november 2022 een omgekeerde aandelensplitsing van 1 voor 4 aan en kocht in het derde kwartaal bijna 3 miljoen aandelen van zijn preferente aandelen terug. Het bedrijf rapporteerde een boekwaarde van $ 16,48 per gewoon aandeel over het eerste kwartaal, en verklaarde een gewoon aandelendividend voor het eerste kwartaal van $ 0,60 per aandeel, wat een jaardividend van $ 2,40 betekent. Wat neerkomt op een ongelooflijk dividend van bijna 20%.

Er was op kwartaalbasis een verlies geleden van $ 63,2 miljoen, of $ (0,69) per aandeel. Het dividend van $ 2,40 wordt goed gedekt door een forward EPS van $ 4,60 voor een uitbetalingsratio van 52%. Het gemiddelde dividendrendement over vijf jaar is 12,49%.

8. Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE)

Aanbod

Alpine Income Property Trust Inc. (NYSE: PINE) is een retail REIT in Daytona Beach, Florida, die 146 hoogwaardige, netto-verhuurde eigendommen bezit en exploiteert in 35 staten. Tot de huurders behoren bekende bedrijven als Lowe’s, Dollar Tree, Walgreens, Walmart, Advance Auto Parts en Dick’s Sporting Goods Inc. In het vierde kwartaal van 2022 had Alpine Income Property Trust een perfecte bezettingsgraad van 100%. Beter kan het dus niet.

Vooruitzichten

In wezen kan de volatiliteit in de koers van dit aandeel worden verklaard door zorgen over de distributiesector in de VS. Maar die zorgen zijn misschien overdreven, want dit bedrijf heeft voldoende ervaring in de sector opgedaan. Daarom biedt Alpine een gediversifieerde aanpak in plaats van zich op de merken afzonderlijk te richten.

Alpine Income Property keert een jaarlijks dividend uit van $ 1,10 per aandeel, wat bijna 7% oplevert, en het dividend wordt gedekt door een forward FFO van $ 2,57, voor een uitbetalingsratio van 42%.

9. Boston Properties Inc. (NYSE: BXP)

Aanbod

Boston Properties Inc. (NYSE: BXP) is een in Boston gevestigde kantoor-REIT met 181 panden geconcentreerd in de zes grootste steden van Boston tot Seattle. Het bedrijf noemt zichzelf de grootste beursgenoteerde ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van eersteklas werkplekken in de Verenigde Staten.

Vooruitzichten

Het jaarlijkse dividend van Boston Properties van $ 3,92 per aandeel levert een dividendrendement van 7,80% op en de forward FFO is $ 7,51 en dus bedraagt de uitbetalingsratio is 52%. Hoewel de uitbetalingsratio geen magische maatstaf is om de toekomstige prestaties van een aandeel te voorspellen, geeft het inkomstenbeleggers meestal wel een duidelijk beeld van de veiligheid van het huidige dividend.

10. MFA FINANCIAL INC. (NYSE: MFA)

Aanbod

MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) is een Amerikaanse trustmaatschappij voor vastgoedbeleggingen, gevestigd in New York. Het bedrijf belegt in woninghypotheken. Het bedrijf biedt een driemaandelijks dividend van $ 0,35 per aandeel en biedt een dividendrendement van bijna 14%.

De onderneming initieert en belegt in zakelijke leningen en hypotheken die niet in aanmerking komen voor een overheidsgarantie. MFA heeft ook een grote portefeuille van niet-renderende en opnieuw presterende hypotheken.

Deze zakelijke leningen gaan over het algemeen naar fix-and-flip-investeerders of nieuwbouwleningen voor nieuwe huurwoningen en hebben over het algemeen niets gemeen met de subprime-leningen die de financiële crisis van 2008 hebben helpen veroorzaken. Leningen voor zakelijke doeleinden vereisen over het algemeen dat de lener een aanzienlijk eigen vermogen heeft en aantoont dat de huurinkomsten de aflossing van schulden dekken.

Prestaties

Vorig jaar was moeilijk voor de hele REIT sector voor hypotheken, aangezien de Federal Reserve de federal funds rate verhoogde. Hierdoor daalden hypotheken in waarde. Terwijl de hypotheek REIT’s zich over het algemeen indekten tegen stijgende rentetarieven, presteerden hypotheken over het algemeen slechter dan staatsobligaties. Die trend zette zich ook dit jaar door.

Elke hypotheek REIT rapporteerde grote dalingen in de boekwaarde per aandeel, en de meesten werden gedwongen hun dividenden te verlagen. MFA Financial was geen uitzondering, aangezien de boekwaarde per aandeel daalde van $ 19,12 per aandeel eind 2021 tot $ 14,87 eind 2022. MFA verlaagde ook het driemaandelijkse dividend per aandeel van $ 0,44 naar $ 0,35 in het vierde kwartaal van 2022.

11. AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)

Aanbod

AGNC Investment is eveneens een hypotheek REIT die belegt in door hypotheek gedekte effecten die worden gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Dit zijn enkele van hetzelfde soort effecten die hebben bijgedragen aan de ineenstorting van Silicon Valley Bank in het eerste kwartaal van 2023.

Prestaties

De waarde van door hypotheek gedekte waardepapieren van het Agentschap is gedaald sinds de Federal Reserve een jaar geleden begon met het verhogen van de Federal Funds-rente. Hoewel AGNC zijn renterisico afdekt (iets wat Silicon Valley Bank niet deed), presteerden door hypotheken gedekte effecten slechter dan Treasuries, wat betekende dat AGNC Investment verliezen en dalingen in boekwaarde per aandeel heeft gerapporteerd.

Vooruitzichten

Aangezien AGNC zijn door hypotheek gedekte effectenportefeuille echter niet heeft verkocht, kunnen deze niet-gerealiseerde verliezen worden terugverdiend als door hypotheek gedekte effecten in de toekomst beter presteren.

De underperformance vorig jaar was net zo erg als op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2008. Dit was deels te danken aan het snelle tempo van de renteverhogingen. Door hypotheken gedekte effecten reageren over het algemeen niet goed op rentevolatiliteit. Er zijn echter ook veel positieve punten aan door hypotheken gedekte effecten, vooral gezien hun rendement in vergelijking met andere effecten zonder kredietrisico, zoals staatsobligaties.

AGNC betaalt maandelijks een dividend van $ 0,12 per maand, wat het aandeel een dividendrendement geeft van ongeveer 15%. Alle hypotheek REIT’s hebben vorig jaar hun dividend verlaagd of geëlimineerd, met AGNC als enige overblijver.

Als door hypotheek gedekte effecten beter gaan presteren dan Treasuries, zou het dividend veilig moeten zijn. Veel zal afhangen van de Fed. Zodra de Fed het duidelijke signaal geeft dat de renteverhogingen voorbij zijn, zullen de hypotheek-REIT-bedrijven weer interessant zijn en kunnen beleggers een aantrekkelijk maandelijks dividend vinden. Tegen die achtergrond is AGNC Investment Corp. een REIT die interessant kan zijn.

12. Realty Income (NYSE:O)

Aanbod

Realty Income (NYSE:O), met hoofdkantoor in San Diego, Californië, is een REIT die investeert in vrijstaande commerciële panden voor één huurder in de VS, Spanje en het VK. Momenteel heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van iets meer dan $ 40 miljard. Het aandeel heeft het afgelopen jaar zwak gepresteerd.

Vooruitzichten

Toch kan het voor beleggers met wat lef een interessante aanwinst zijn in de portefeuille voor waarde aandelen die maandelijks dividend uitkeren. Concreet prijst de markt Realty Income tegen 1,14 keer de verdisconteerde cashflow (DCF).

De sectormediaan daarentegen staat op 1,36 keer. Daarom scoort Realty Income beter dan 60,61% voor deze statistiek (vergeleken met andere REIT’s). Operationeel profiteert het bedrijf van een driejarige omzetgroei van 5,1% en dat is meer dan 69,5% van zijn branchegenoten. Ook komt de brutomarge uit op maar liefst 93,23%.

Het huidige dividendrendement van Realty bedraagt ongeveer 5%. De uitbetalingsratio bedraagt momenteel 214,16%. Het bedrijf geniet van een ijzersterke reputatie van 30 jaar opeenvolgende dividendverhogingen, een status die het niet gemakkelijk zal opgeven.

Tot slot

Niet alle REIT aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beste aandelen voor lange termijn in 2023

Beleggen voor de lange termijn is een geweldige manier om vermogen op te bouwen en je financiële toekomst veilig te stellen. Maar het kan moeilijk zijn om te weten welke aandelen het beste bij jouw portefeuille passen. Gelukkig zijn er enkele aandelen die zich hebben bewezen als lucratieve langetermijnbeleggingen in 2023. Deze aandelen bieden goede rendementen over langere perioden, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor wie de komende jaren met vertrouwen wil beleggen. In dit artikel gaan we daarom verdiepend in op lange termijn beleggen en bekijken we de beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Wat is lange termijn beleggen?

Voordat we in kunnen gaan op de beste aandelen voor lange termijn, nemen we eerst het begrip “lange termijn beleggen” zelf onder de loep. Lange termijn beleggen is een beleggingsstrategie waarbij aandelen worden gekocht en voor langere tijd – vaak meerdere jaren – worden aangehouden. Door dit te doen, kunnen beleggers profiteren van het samengestelde effect van herinvestering van hun winsten over lange perioden en kunnen zij profiteren van marktcycli en -trends om hun rendement te maximaliseren.

Langetermijnbeleggingen verminderen ook het risico, omdat de aandelen minder worden beïnvloed door kortetermijnschommelingen in de markt zoals bij kortetermijnbeleggingen. Uiteindelijk vereist deze beleggingsstrategie geduld en discipline, maar als het goed wordt uitgevoerd, kan lange termijn beleggen leiden tot aanzienlijke winstgevendheid en rendement op investering (ROI).

Voordelen van lange termijn beleggen

Lange termijn beleggen biedt vele voordelen voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en solide rendementen. In vergelijking met korte termijn beleggen, waarbij de focus ligt op snelle winsten, richt lange termijn beleggen zich op langetermijndoelen. Door te focussen op de lange termijn kan men geduldiger zijn, meer weten over hun beleggingen en dus beter in staat zijn om betere beslissingen te nemen. Het gedisciplineerde karakter van lange termijn beleggen biedt ook bescherming tegen de volatiliteit en onzekerheden van de economie.

Andere voordelen van lange termijn beleggen zijn:

 • Langetermijnbeleggingen een hoger rendement dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt door het samengestelde effect van herbelegging van winsten in de loop der tijd en het profiteren van marktcycli en trends om het rendement te maximaliseren.
 • Langetermijnbeleggingen zijn minder risicovol dan kortetermijnbeleggingen, omdat ze minder worden beïnvloed door marktschommelingen op korte termijn.
 • Langetermijnbeleggingen kunnen een portefeuille helpen diversifiëren door meer stabiliteit te bieden dan kortetermijnbeleggingen. Dit komt doordat langetermijnbeleggers verder kunnen kijken dan de dagelijkse prestaties van een aandeel en zich meer kunnen richten op het algehele groeipotentieel ervan.
 • Langetermijnbeleggingen bieden fiscale voordelen, omdat de vermogenswinstbelasting doorgaans lager is voor aandelen die gedurende langere tijd worden aangehouden.

Elk van deze voordelen maakt aandelen voor lange termijn tot een aantrekkelijke keuze voor veel beleggers die de komende jaren op zoek zijn naar een betrouwbaar rendement. Door tegelijkertijd te investeren in stabiele bedrijven en het spreiden van de portefeuille, is lange termijn beleggen een haalbare optie voor elke belegger die langdurig succes wil boeken.

Risico’s van lange termijn beleggen

Hoewel lange termijn aandelen voordelig kunnen zijn, zijn er ook risico’s aan verbonden. Langetermijnbeleggers moeten zich daarom goed verdiepen voordat zij zich vastleggen op een langetermijnstrategie. Het meest voorkomende risico van beleggen voor de lange termijn is de mogelijkheid dat een belegging na verloop van tijd haar waarde verliest. Aandelenkoersen kunnen sterker schommelen en zijn moeilijker te voorspellen.

Met betrekking tot dit risico is er ook nog de onzekerheid over hoe de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Sommige sectoren of bedrijven die er nu goed uitzien, kunnen in de toekomst floppen, terwijl andere die er nu niet goed uitzien, in de toekomst enorm kunnen groeien. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het nemen van beslissingen op de lange termijn.

Verder kunnen macro-economische factoren, zoals inflatie en veranderingen in het politieke klimaat, invloed hebben op lange termijn aandelen. Bij inflatie neemt de koopkracht van een aandeel af als de prijs onveranderd blijft, terwijl artikelen duurder worden. Over langere perioden kan dit het potentiële rendement van een belegging erg verminderen. Ten slotte is er het risico dat een bedrijf failliet gaat of dat hun aandelen waardeloos kunnen worden.

Desalniettemin blijft lange termijn een hele winstgevende optie, wanneer de juiste beslissingen worden genomen. Het is cruciaal om je te informeren over de verschillende kenmerken en risico’s te belanceren met je doelstellingen en persoonlijke financiële situatie. De professionele beleggingscoaches van Beleggen.com kunnen hierin ondersteunen, met een gratis strategiegesprek waarin één van ons jouw doelen en mogelijkheden bespreekt.

Strategieën bij lange termijn beleggen

Bij het beleggen in lange termijn aandelen moeten beleggers streven naar een evenwicht tussen risico en rendement. Een belangrijke strategie is om te investeren in bedrijven die de potentie hebben om te groeien en te innoveren in de toekomst. Bedrijven met sterke managementteams en een bewezen track record zijn vaak betrouwbaarder en genereren over het algemeen hogere rendementen. Een andere strategie is om te diversifiëren en je portefeuille te spreiden over verschillende sectoren en geografische regio’s.

Beleggers die rendement op lange termijn nastreven, moeten zich ook richten op bedrijven met een consistente winstgroei, stabiele aandelenkoersen en een lage schuldenlast. Bedrijven in sectoren als technologie, gezondheidszorg, financiën, basisconsumptiegoederen en energie zijn doorgaans goede opties voor lange termijn aandelen, omdat de kans groter is dat zij in de toekomst concurrerend blijven. Bovendien kan het geen kwaad om te beleggen in bedrijven waarin je gelooft en waarvan je denkt dat het goed zal gaan.

Ten slotte moeten beleggers ernaar streven hun portefeuille in evenwicht te houden door een mix van verschillende soorten beleggingen aan te houden, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en onroerend goed. Deze diversificatie helpt het totale portefeuillerisico te verminderen, terwijl het rendement op de lange termijn gewaarborgd blijft. Maar ook voor beleggers die zich alleen op lange termijn aandelen willen focussen, is er genoeg potentie. Zie daarvoor de lijst van beste lange termijn aandelen voor 2023 onderaan dit artikel.

Criteria voor beste aandelen op lange termijn

Om te slagen in lange termijn beleggen, is het essentieel om aandelen te kiezen van bedrijven die hoge kwaliteit leveren en een duurzaam concurrentievoordeel hebben. De beste aandelen voor lange termijn zijn vaak te vinden bij grote cap bedrijven, die bewezen hebben stabiele resultaten te boeken in hun sector. Bedrijven met sterke managementteams, lage schulden en een consistente winstgroei genereren doorgaans hogere rendementen en kunnen daarom als best geselecteerd worden bij lange termijn beleggen.

Zoals hierboven al benoemd, betreft dat ook aandelen van bedrijven die het potetieel hebben om op termijn te groeien en een bewezen staat van dienst hebben. Bedrijven die aan deze criteria voldoen kunnen bijvoorbeeld actief zijn in de gezondheidszorg, technologie of duurzame energie. Zij hebben vaak een solide basis en gezonde toekomstverwachting. Een grondige analyse van de prestaties en vooruitzichten kunnen je helpen om de beste aandelen voor lange termijn te vinden. Of gebruik onze lijst met beste aandelen voor lange termijn in 2023.

Fiscale overwegingen bij lange termijn aandelen

Bij beleggingen in lange termijn aandelen is het belangrijk rekening te houden met het fiscale aspect. Er zijn verschillende fiscale voordelen die gepaard gaan met lange termijn aandelen:

 • Vermogenswinsten op lange termijn worden tegen lagere tarieven belast dan vermogenswinsten op korte termijn. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling van 30% over de belastbare inkomsten uit hun beleggingen als ze voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. Dit kan gunstig zijn voor beleggers die zich richten op lange termijn aandelen.
 • Beleggers hebben recht op een vermindering van roerende voorheffing. Dit betekent dat inkomsten uit bijvoorbeeld dividend of rente kunnen worden verminderd met de voorheffing die is ingehouden, tot een maximum van 15% van het betreffende inkomen.

Een fiscale overweging bij lage termijn aandelen is de vermogensrendementsheffing. Deze belasting wordt geheven over het veronderstelde rendement van jouw totale vermogen, inclusief aandelen. Dit rendement is in de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid verlaagd. Daarnaast kan het type rekening van waaruit je de beleggingen koopt en verkoopt van invloed zijn op jouw totale belastingrekening, aangezien verschillende rekeningen verschillende belastingregels hebben.

Houd er rekening mee dat fiscale wet- en regelgeving in Nederland kan veranderen en dat dit van invloed kan zijn op de fiscale voordelen van langlopende aandelenbeleggingen. Het is daarom verstandig om beleggingsadvies te vragen bij een financieel adviseur of een belastingprofessional om te bepalen welke fiscale voordelen en overwegingen van toepassing zijn op jouw specifieke beleggingsstrategie. Neem ook bijvoorbeeld een kijkje op de site van de Belastingdienst.

Hoe meet je prestaties van lange termijn aandelen?

Het is belangrijk om de prestaties van lange termijn aandelen in de loop der tijd te meten. Dit kan je helpen te bepalen hoe winstgevend jouw beleggingen zijn en welke beleggingen moeten worden verkocht en vervangen door meer veelbelovende. Er zijn verschillende manieren om de prestaties van lange termijn aandelen te meten:

 • Price/Earnings ratio (P/E): Dit meet of een aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de winst per aandeel. In het algemeen betekent een lage koers/winstverhouding dat het aandeel ondergewaardeerd is en een goed groeipotentieel heeft, terwijl een hogere koers/winstverhouding aangeeft dat het aandeel overgewaardeerd is en een minder aantrekkelijke investering is.
 • Marktkapitalisatie: Dit meet de totale waarde van de aandelen van een bedrijf. Een grotere marktkapitalisatie wijst gewoonlijk op hogere winsten.
 • Debt-to-equity ratio: Deze meet het vermogen van een bedrijf om zijn activiteiten te financieren met schulden en eigen vermogen. Bedrijven met een hogere schuldgraad zullen waarschijnlijk meer moeite hebben om in de toekomst aan hun financiële verplichtingen te voldoen.
 • Rendement op eigen vermogen (ROE) – Dit meet hoeveel winst een bedrijf genereert uit zijn eigen vermogen of investeringsmiddelen. In het algemeen wijst een hoger rendement op eigen vermogen op betere prestaties van het aandeel en een groter groeipotentieel op lange termijn.

Bij het onderzoek naar aandelen op lange termijn is het belangrijk al deze gegevens in overweging te nemen, evenals andere factoren die de prestaties van het aandeel in de loop der tijd kunnen beïnvloeden. Bovendien kan de evaluatie van meerdere jaren van financiële gegevens beleggers helpen om de potentiële risico’s en opbrengsten van een belegging in een bepaald aandeel beter te begrijpen. Met deze informatie kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke aandelen voor lange termijn het meest succesvol zijn.

5 tips voor lange termijn beleggen

Beleggen voor de lange termijn kan een geweldige manier zijn om ervoor te zorgen dat jouw geld hard voor jou gaat werken. Hier zijn vijf tips om jou te helpen bij succesvol lange termijn beleggen:

 1. Blijf investeren: Een van de belangrijkste aspecten van lange termijn beleggingen is consistentie. Het is belangrijk om regelmatig te blijven beleggen, ongeacht hoe de markt op korte termijn presteert. Dit kan op verschillende manieren, waaronder periodieke aankopen of automatische beleggingsplannen.
 2. Diversifiseer je portefeuille: Leg niet al je eieren in één mandje. Overweeg jouw beleggingen te spreiden over verschillende sectoren en bedrijfstakken om het risico te beperken. Als één lange termijn aandeel slecht presteert, heb je nog andere aandelen om de klap op te vangen.
 3. Houd je visie op de lange termijn: Het is belangrijk om te onthouden dat langetermijnbeleggingen bedoeld zijn om te worden aangehouden voor meerdere jaren. Het negeren van de korte termijn schommelingen van de markt en je concentreren op de lange termijn, trends en groeimogelijkheden kan helpen bij het nemen van beslissingen over jouw investeringen.
 4. Onderzoek bedrijven zorgvuldig: Ga niet zomaar in zee met een aandeel omdat het de laatste tijd goed gaat of omdat het populair is. Doe onderzoek en zorg ervoor dat je de grondbeginselen van een bedrijf begrijpt voordat je erin belegt. Bekijk de jaarrekening, lees het nieuws uit de sector en let op waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat een bedrijf het niet goed doet of te veel schulden heeft.
 5. Monitor de prestaties: Het is belangrijk om de prestaties van jouw beleggingen voortdurend te controleren. Let op veranderingen in de aandelenkoersen en overweeg het effect dat dit kan hebben op jouw beleggingsbeslissingen op lange termijn. Wees bereid je strategie waar nodig aan te passen, zodat je succes kunt blijven boeken met lange termijn aandelen.

Beste aandelen voor lange termijn in 2023

De beste aandelen voor de lange termijn in 2023 hangen af van de huidige economische en marktomstandigheden. Er zijn echter enkele aandelen die op lange termijn goede beleggingen zijn en veel potentie hebben om een mooi rendement op te leveren. Dit zijn de 8 beste lange termijn beleggingen voor 2023:

 1. Amazon (AMZN)
 2. Berkshire Hathaway (BRK)
 3. Apple (AAPL)
 4. Alphabet (GOOGL)
 5. Microsoft (MSFT)
 6. Tesla (TSLA)
 7. Netflix (NFLX)
 8. Facebook (FB)

1. Amazon (AMZN)

Amazon is een marktleider in eCommerce, cloud computing en digitale streamingdiensten, waardoor beleggers hun portefeuille gemakkelijk kunnen diversifiëren. Amazon is een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld met een indrukwekkende marktkapitalisatie van meer dan $ 1 biljoen. Met zijn sterke merkherkenning en enorme netwerk van klanten heeft het bedrijf een loyaal klantenbestand kunnen opbouwen dat de groei en winstgevendheid blijft aandrijven. Dit maakt het een van de beste lange termijn aandelen voor 2023.

2. Berkshire Hathaway (BRK)

Berkshire Hathaway is een holding met investeringen in veel verschillende sectoren. Het wordt sinds 1965 beheerd door de legendarische belegger Warren Buffett en is nog steeds een van de meest succesvolle langetermijnbeleggingen waar je in 2023 op in kunt zetten. Berkshire Hathaway heeft een sterke aandelenportefeuille, waaronder Apple en Coca-Cola, wat het gemakkelijk maakt om te diversifiëren. Bovendien bieden haar enorme kasreserves bescherming tegen marktvolatiliteit.

3. Apple (AAPL)

Apple is een andere goede kanshebber als lange termijn aandeel voor 2023. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder de iPhone, iPad, Mac-computers en meer. Het bedrijf is een van de meest winstgevende bedrijven in de geschiedenis geworden dankzij zijn innovatieve hardware- en softwareproducten. Het aandeel Apple heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende run gehad en blijft een sterke performer voor lange termijn beleggers in 2023.

4. Alphabet (GOOGL)

Alphabet (Google) biedt een breed scala aan producten, waaronder zoekmachinediensten en internetreclame. Met een sterke omzetgroei en een toenemende vraag naar haar producten is Alphabet een aantrekkelijke investering voor de toekomst, zo ook in 2023. Het gediversifieerde bedrijfsmodel van het bedrijf maakt het een aantrekkelijke optie voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar betrouwbare rendementen.

5. Microsoft (MSFT)

Microsoft kan niet vergeten worden als lange termijn aandeel voor 2023. Microsoft is een technologiereus die software produceert voor computers, spelconsoles en mobiele apparaten. In de afgelopen jaren is het bedrijf overgestapt op een op de cloud gebaseerd bedrijfsmodel, wat tot een indrukwekkende groei heeft geleid. Het biedt een breed scala aan producten, waaronder Windows-besturingssystemen, Office-software en cloud computing-diensten.

6. Tesla (TSLA)

Tesla is een fabrikant van elektrische auto’s die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. De aandelenprijs van het bedrijf is de afgelopen maanden sterk gestegen, omdat beleggers optimistisch zijn over het potentieel op lange termijn. Tesla heeft de auto-industrie gerevolutioneerd met zijn innovatieve technologieën, dus het blijft een van de beste aandelen om in te beleggen voor 2023.

7. Netflix (NFLX)

Netflix is een online streamingdienst die films en tv-programma’s aanbiedt aan gebruikers over de hele wereld. Het bedrijf is marktleider in deze ruimte en blijft innoveren en zijn aanbod uitbreiden. Het abonnementsmodel van Netflix maakt het gemakkelijk voor beleggers om na verloop van tijd te genieten van consistente rendementen, waardoor het een goede beleggingsoptie voor de lange termijn is voor 2023.

8. Facebook (FB)

Facebook is een van de grootste social media bedrijven ter wereld. Met meer dan 2 miljard gebruikers is Facebook een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Het bedrijf investeert ook fors in nieuwe producten, zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie, waardoor het een potentiële winnaar op lange termijn is voor 2023.

Tot slot

Beleggen op lange termijn kan een geweldige manier zijn om jouw portefeuille te diversifiëren en je in te dekken tegen marktvolatiliteit op korte termijn. Onderzoek doen naar elk bedrijf voordat je investeert, is essentieel om er zeker van te zijn dat je de beste lange termijn aandelen voor 2023 kiest. Elk van de hierboven genoemde aandelen heeft een sterk potentieel om op termijn een solide rendement te leveren, waardoor ze in 2023 aantrekkelijke opties zijn voor langetermijnbeleggers.

Maar niet alle lange termijn aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

Beleggen in Afrika: de beste Afrikaanse aandelen voor 2023

Voor beleggen in Afrika liggen mooie kansen weggelegd. Met zijn snelgroeiende economieën, diverse industrieën en gunstige overheidsbeleid zijn Afrikaanse aandelen een steeds aantrekkelijker optie geworden voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren. De interesse voor Afrikaanse aandelen groeit dan ook in snel tempo. Lees in dit artikel meer over beleggen in Afrika en de beste Afrikaanse aandelen voor 2023.

Overview: Beleggen in Afrika

Afrika wordt snel een van de nieuwste bestemmingen voor investeerders in emerging markets. Sinds 2000 heeft het World Economic Forum vastgesteld dat meer dan de helft van ‘s werelds snelst groeiende economieën zich in Afrika bevinden. In dit artikel kijken we daarom naar de economische ontwikkeling en toekomstperspectieven van Afrika.

In de afgelopen 20 jaar is Afrika veranderd van een “hopeloos continent” in termen van zijn financiële potentieel, tot een interessant alternatief voor investeerders in opkomende markten. Het continent Afrika heeft uitgebreide natuurlijke hulpbronnen, een jonge en steeds beter opgeleide beroepsbevolking, meer stabiliteit op het gebied van bestuur en meer vooruitzichten voor economische groei dan in de afgelopen jaren.

Voor nieuwe beleggers die een kleine investering willen doen, zijn op de beurs verhandelde Afrikaanse aandelen het meest logisch. Ervaren beleggers kunnen ook American Depositary Receipts (ADR’s) overwegen als een manier om deel te nemen. Toch is het continent een riskanter vooruitzicht voor investeerders dan meer ontwikkelde regio’s en moet het met voorzichtigheid worden benaderd.

De enorme natuurlijke hulpbronnen van Afrika

Het Afrikaanse continent is ongelooflijk rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Het heeft enorme, onaangeroerde voorraden aardgas en olie (12% van de wereldreserves) en grotendeels onbenutte waterkrachtcentrales. Afrika is daarnaast de thuisbasis van enorme goud-, platina-, uranium-, kobalt- en diamantreserves. Momenteel wordt slechts 10% van Afrika’s landbouwgrond in cultuur gebracht, maar het bezit in totaal ongeveer 60% van ‘s werelds bebouwbare grond.

Afrika heeft ook het voordeel van een grote en relatief goedkope beroepsbevolking. Het continent ondergaat een demografische transformatie, met jeugd als thema. Er is een zeer hoog percentage Afrikanen van in de twintig en dertig met minder personen ten laste – zowel jong als oud. Dat zal de komende tien jaar een belangrijke rol spelen.

Er is verder stabiliteit op het gebied van bestuur en veel landen die getuige waren van vreselijke perioden van onrust, zijn inmiddels naar voren gekomen als succesverhalen. Er is een beter beleid, de handel is verbeterd en het ondernemingsklimaat ook. Daarom kan beleggen in Afrikaanse aandelen een interessante overweging zijn.

Economische groei in Afrika

Consumptiegroei

Volgens het World Economic Forum zal tegen 2030 meer dan 40% van de Afrikanen tot de midden- of hogere klassen behoren en zal er een grotere vraag naar goederen en diensten zijn. In 2030 zal de gezinsconsumptie naar verwachting $ 2,5 biljoen bereiken, wat meer dan het dubbele is vergeleken met die van 2015 op $ 1,1 biljoen.

Een groot deel van die 2,5 biljoen dollar zal worden uitgegeven in drie landen: Nigeria (20%), Egypte (17%) en Zuid-Afrika (11%). Maar Algerije, Angola, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Soedan en Tunesië zullen ook bedrijven aantrekken die nieuwe markten willen betreden.

Sectorgroei

De sectoren die naar verwachting het meest zullen groeien in de komende 30 jaar zijn voeding en dranken, onderwijs en transport, huisvesting, consumptiegoederen, horeca en recreatie, gezondheidszorg, financiële diensten en telecommunicatie.

Grootste economieën

Nigeria was de grootste Afrikaanse economie, met een BBP van $ 514 miljard USD in 2021. De op een na grootste was Egypte, met $ 394 miljard.

Beurshandel

Het Afrikaanse continent heeft een handvol prominente beurzen en veel nieuwe en kleine beurzen die worden gekenmerkt door kleine handelsvolumes en weinig beursgenoteerde aandelen. Sub-Sahara Afrika heeft ongeveer 29 beurzen die 38 landen vertegenwoordigen, waaronder twee regionale beurzen. Deze beurzen kennen veel ongelijkheid in termen van grootte en handelsvolume.

Alle landen leveren inspanningen om hun beurshandel te stimuleren door de opleiding en het vertrouwen van investeerders te verbeteren, de toegang tot fondsen te verbeteren en de procedures transparanter en gestandaardiseerder te maken.

Hoe te beleggen in Afrika?

Afrika is het op één na grootste continent ter wereld en is de afgelopen jaren een van de meest aantrekkelijke regio’s geworden voor internationale beleggers dankzij het stijgende BBP en de toegenomen economische activiteiten. De Afrikaanse economie is meer dan $ 2,6 biljoen waard, met $ 6,6 biljoen aan jaarlijkse consumenten- en bedijfsuitgaven.

Nigeria staat op de eerste plaats met een BBP van $ 442,98 miljard, gevolgd door Egypte met $ 361,88 miljard en Zuid-Afrika met $ 282,59 miljard. Het land is de thuisbasis van bedrijven zoals MTN Group Limited (OTC: MTN), Naspers Limited (OTC: NPSNY) en Sasol Limited (NYSE: SSL).

De overvloedige hulpbronnen van Afrika maakten het continent tot een broeinest van handel en economische activiteiten. Volgens een artikel van adviesbureau McKinsey heeft Afrika een enorm groeipotentieel, met een verwachte industriële productie van $ 930 miljard in 2025. Dat maakt beleggen in Afrikaanse aandelen een goede overweging.

Afrikaanse aandelenmarkten zijn er in verschillende varianten en in verschillende fases van ontwikkeling en ze vereisen diepgaande kennis om de juiste effectenbeurs te selecteren. Due diligence is bij beleggen in Afrika daarom de sleutel.

Indirect beleggen

Beleggen in Afrika via een beleggingsfonds of exchange traded fund (ETF) is een optie voor kleine beleggers, die op zoek zijn naar blootstelling aan de economieën van Sub-Sahara Afrika. Dergelijke fondsen volgen een groot aantal bedrijven die zaken doen in de regio, in plaats van te vertrouwen op een enkele aandelen of onderneming.

Let op: de kosten van fondsen zijn hoog en in een index zit zowel kaf als koren! Het heeft daarom dan ook mijn voorkeur om op zoek te gaan naar de meest interessante Afrikaanse aandelen voor 2023, die onderaan dit artikel worden behandeld.

Direct beleggen

Het is dus slimmer om rechtstreeks in Afrikaanse aandelen te beleggen, hoewel je dan wel het kaf van het koren moet scheiden, bijvoorbeeld met behulp van de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Sommige buitenlandse aandelen worden op Noord-Amerikaanse beurzen verhandeld als certificaten. Dit zijn effecten die aandelen in een buitenlands bedrijf vertegenwoordigen. Grote brokers, zoals Fidelity, bieden ook handel in internationale aandelen aan, hoewel dit wat extra papierwerk met zich meebrengt.

Potentiële nadelen internationale aandelen

Er zijn nadelen verbonden aan het handelen in internationale aandelen, zeker op een continent als Afrika waar de aandelenhandel nog niet volwassen is. Volgens de Amerikaanse Securities and Exchange Commission kunnen handelaren extra risico’s lopen op de buitenlandse aandelenmarkt.

Buitenlandse bedrijven zijn mogelijk onderworpen aan minder strenge regelgeving of rapportagevereisten dan die in eigen land, en Europese investeerders kunnen onverwachte belastingen tegen het lijf lopen. Bovendien zijn buitenlandse effecten vaak geprijsd in een vreemde valuta, wat een extra risico toevoegt voor de Europese belegger.

Afrika en de mijnindustrie

De aandelenmarkt in Afrika wordt gedomineerd door mijnbouwbedrijven die het continent in staat stelden te concurreren met zijn Amerikaanse tegenhangers Newmont Corporation (NYSE: NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE: FCX).

Afrika is de snelst groeiende regio voor buitenlandse directe investeringen met meer dan 30% van de wereldwijde minerale hulpbronnen. In 2019 bedroeg het Afrikaanse mijnbouwexploratiebudget $ 1,12 miljard. Vanwege reisbeperkingen en risico’s vanwege de maatregelen tijdens de pandemie is het exploratiebudget in 2020 met 10% gedaald, waarna in 2021 en 2022 een sterk herstel volgde.

De regio verwacht in de toekomst een sterkere vraag naar metaal en prijsstijgingen als gevolg van de economische opleving als gevolg van de versoepeling van de beperkingen van COVID-19. Dit biedt kansen voor beleggers in Afrikaanse aandelen.

Afrika is de thuisbasis van enkele van de grootste namen in de mijnbouw, zoals Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW). Sibanye Stillwater Limited is een van de meest interessante Afrikaanse aandelen om te volgen, daar zijn analisten het over eens. Maar Afrika is meer dan alleen mijnbouw.

Afrika en de opkomst van technologie

De technologiesector van Afrika groeit in hetzelfde tempo als de mijnbouwsector, waardoor het continent stilaan kan concurreren met de grote giganten uit de sector Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) en Apple, Inc. (NASDAQ : AAPL). In 2020 rapporteerde Afrika in totaal 643 technologieclusters, waarvan de landen Nigeria, Egypte, Kenia en Zuid-Afrika de meeste hosten.

Interneteconomie

Volgens een artikel dat gepubliceerd werd door Further Africa, wordt verwacht dat de Afrikaanse interneteconomie in 2025 circa $ 180 miljard waard zal zijn, met een op e-mail gebaseerde economische activiteit die 5,2% van het BBP uitmaakt.

Digitale economie

Veel Afrikaanse startups vertrouwen op digitale modernisering om dagelijkse problemen aan te pakken, zoals M-Post. M-Post is een startup uit 2016 waarmee gebruikers hun mobiele telefoons kunnen gebruiken als een officiële digitale adresservice die een efficiëntere distributie naar afgelegen gebieden mogelijk maakt.

Het cleantechbedrijf EcoPost is een andere Afrikaanse startup die aandacht trekt. Sinds de oprichting in 2010 heeft het bedrijf meer dan 2,5 miljoen kg plastic gerecycled, dat het verwerkt tot meubels, hekpalen en wegwijzers, zodat het niet vergaat of wordt opgegeten door termieten.

Beste Afrikaanse tech-aandeel

Een van de meest interessante Afrikaanse aandelen die je nu in de tech-industrie kunt vinden, is Naspers Limited (OTC: NPSNY). Het bedrijf staat bekend om zijn technologie en kapitaalinvesteringen en is actief in meer dan 130 landen. Het bedrijf is actief in snelgroeiende bedrijfssectoren zoals e-commerce en mediaplatforms.

Afrikaanse economie in 2023

De Afrikaanse economie zal kunnen blijven groeien met een enorm potentieel. Grote hedgefondsen en institutionele beleggers kijken naar de regio om te profiteren van het groeipotentieel van Afrikaanse aandelen, aangezien de gevestigde markten stilaan een saturatie-effect zien te geven. Prognoses laten zien dat het reële bruto binnenlands product van Afrika zich zal stabiliseren op 4% in de periode 2023-2024 en daarna constant sneller zal groeien dan in andere regio’s.

Rapport African Development Bank Group

In de release van een rapport genaamd ‘Africa’s Macroeconomic Performance and Outlook’, uitgebracht op 19 januari 2023, meldde de African Development Bank Group dat de groei in bijna alle regio’s positief was in 2022 en dat de vooruitzichten voor 2023-2024 positief blijven. De prognoses zijn hoger dan de verwachte wereldwijde cijfers (respectievelijk 2,7% en 3,2%) voor dezelfde periode.

Groeiprognose best presterende economieën

De vijf best presterende economieën van Afrika vóór Covid zullen naar verwachting in 2023-2024 met gemiddeld meer dan 5,5% groeien en hun positie onder de tien snelst groeiende economieën ter wereld heroveren. Dat zijn onder meer Rwanda met een verwachting van 7,9%, Ivoorkust met 7,1%, Benin met 6,4%, Ethiopië met 6,0% en Tanzania met 5,6%.

Maar er is een grotere groep andere Afrikaanse landen die naar verwachting ook hun economieën in dezelfde periode met meer dan 5,5% zullen laten groeien. Dat zijn onder andere Niger met 9,6%, Senegal met 9,4%, Democratisch Republiek Congo met 6,8%, Gambia met 6,4%, Mozambique met 6,5% en Togo met 6,3%. Mooie vooruitzichten dus.

Groeiprognose Oost-Afrika

In Oost-Afrika zal de groei naar verwachting stijgen van 4,2% in 2022 tot 5% in 2023 en 5,4% in 2024, met Rwanda als koploper in de regio. Oeganda en Ethiopië zullen naar verwachting ook sterk groeien in 2023 en 2024, met meer dan 5% als gevolg van ontwikkelingen in de oliesector voor Oeganda en aanhoudende infrastructuuruitgaven voor Ethiopië.

Groeiprognose West-Afrika

De groei in West-Afrika zal naar verwachting stijgen van 3,6% in 2022 tot 4,1% in 2023 en 4,3% in 2024, waarbij Ivoorkust en Senegal de groei van de regio stimuleren.

Groeiprognose Centraal-Afrika

Centraal-Afrika zal naar verwachting een lichte daling zien van 4,7% in 2022 tot 4,3% in 2023 en zich stabiliseren op 4,2% in 2024.

Groeiprognose Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse regio, gebukt onder economische ellende in Zuid-Afrika, heeft de laagste groeipercentages, ondanks de uitblinker, Mozambique. “Op de middellange termijn zal de aanhoudende zwakte in Zuid-Afrika echter blijven wegen op de regio, waarbij de reële productie naar verwachting zal vertragen tot 2,3% in 2023 en vervolgens zal stijgen tot 2,8% in 2024.”

De groei in het zuiden zal voornamelijk worden aangedreven door Mozambique, waar de economische groei zal worden gestimuleerd door investeringen in vloeibaar aardgas en aanverwante industrieën.

Groeiprognose Noord-Afrika

In Noord-Afrika zal de groei zich naar verwachting stabiliseren op 4,3% in 2023, ondersteund door een verwacht sterk herstel in Libië en Marokko.

Visie Jeffrey Sachs

Econoom Jeffrey Sachs gelooft dat dergelijke trends laten zien dat Afrika de komende decennia consequent kan en zal groeien tot een groei van 7% of meer per jaar. “Afrika wordt het snelst groeiende deel van de wereldeconomie. Afrika is de plek om te investeren”, merkte hij op tijdens de lancering van het rapport.

Impact wereldwijde factoren

Volgens Akinwumi Adesina, president van de African Development Bank Group, is de algehele gestage groei die over de hele linie wordt waargenomen lovenswaardig, omdat deze wordt gezien ondanks de doorwerkingseffecten van de wereldwijde schokken die hard toeslaan en per regio en per land verschillen.

Net als de rest van de wereld wordt Afrika aanzienlijk uitgedaagd door torenhoge voedsel- en energieprijzen, krappere wereldwijde financiële voorwaarden en toegenomen binnenlandse schulden. “Household Impacts of Tariffs”, een op grote schaal onderzoek, geeft aan dat huishoudens in 29 Afrikaanse landen gemiddeld 36,3% van hun inkomen aan voedsel besteden”, luidt het rapport.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn ook in Afrika merkbaar. Een vergelijkbare hoge last wordt geregistreerd in het geval van de energieprijzen te midden van bezuinigingen als gevolg van de oorlog. “De prijzen van ruwe olie stegen met ongeveer 20%, van $ 93,50 per vat tot $ 112,40, en bedroegen gemiddeld $ 102,80 tussen maart en oktober 2022”, onthult het rapport.

Maatregelen voor potentiële risico’s

Te midden van deze uitdagingen roept het rapport op tot robuuste monetaire en fiscale maatregelen, ondersteund door structureel beleid om potentiële risico’s aan te pakken. Nu de inflatiedruk naar verwachting tussen 2023 en 2024 zal toenemen, beveelt het rapport verschillende maatregelen aan, afhankelijk van de mate van impact en kwetsbaarheid in de afzonderlijke landen.

In landen waar de inflatie het acuutst is, wordt een tijdig en agressief monetair beleid geadviseerd. “Landen met een lagere inflatie zullen een voorzichtige verkrapping van het monetaire beleid moeten doorvoeren om de groei-inspanningen niet te ondermijnen en de inflatie onder controle te houden.”

Positieve toekomstvisie

Het rapport onderstreept echter de uitstekende kansen van het continent, met name gericht op de noodzaak voor landen om de implementatie van de African Continental Free Trade Area (AfCFTA) te versnellen. Het World Economic Forum voorspelt een groei van 28% in de intra-Afrikaanse vrachtvraag dankzij AfCFTA, waardoor tegen 2030 bijna 2 miljoen vrachtwagens, 100.000 treinwagons, 250 vliegtuigen en meer dan 100 schepen nodig zullen zijn.

De Wereldbank over Afrika in 2023

Economische groei in SSA

De economische groei van Sub-Sahara Afrika (SSA) daalde van 4,1% in 2021 naar 3,6% in 2022 en zal naar verwachting dalen tot 3,1% in 2023. De wereldwijde economische traagheid, aanhoudende inflatie en moeilijke financiële omstandigheden met hoge schulden dragen bij aan deze daling.

Ontwikkelingspad voor SSA

Sub-Sahara Afrika, de thuisbasis van meer dan 1 miljard mensen, van wie de helft tegen 2050 jonger zal zijn dan 25 jaar, is een divers continent dat menselijke en natuurlijke hulpbronnen biedt die het potentieel hebben om groei te bewerkstelligen en de armoede in de regio uit te roeien.

Met ‘s werelds grootste vrijhandelszone en een markt van 1,2 miljard mensen creëert het continent een geheel nieuw ontwikkelingspad, waarbij het potentieel van zijn middelen en mensen wordt benut. Beleggen in Afrika kan daarom voor investeerders op de radar blijven.

De regio bestaat uit lage-, lagere midden-, hogere midden- en hoge-inkomenslanden, waarvan er 22 kwetsbaar of door conflicten geteisterd zijn. Afrika heeft ook 13 kleine staten, gekenmerkt door een kleine bevolking, beperkt menselijk kapitaal en een beperkt landoppervlak.

Oorzaken economische vertraging SSA

De economische groei in Sub-Sahara Afrika vertraagde tot 3,6% in 2022, van 4,1% in 2021. En de economische bedrijvigheid in de regio zal naar verwachting verder vertragen tot 3,1% in 2023. De aanhoudende traagheid van de wereldeconomie, dalende maar hoge inflatiepercentages en uitdagende wereldwijde en binnenlandse financiële omstandigheden te midden van hoge schulden, verklaren deze verlaging.

De groei zal naar schatting aantrekken tot respectievelijk 3,7% en 3,9% in 2024 en 2025, wat aangeeft dat de groeivertraging dit jaar zijn dieptepunt zou moeten bereiken. De groeivoorwaarden blijven echter ontoereikend om extreme armoede terug te dringen en gedeelde welvaart op middellange tot lange termijn te stimuleren.

Het langzame herstel van de inkomensgroei per hoofd van de bevolking, met 1,2% volgend jaar en 1,4% in 2025, is nog steeds onvoldoende om de armoedevermindering te versnellen naar het pre-pandemische pad van de regio.

Economische groei in subregio’s

De economische groei in SSA is niet uniform in subregio’s en landen. De bbp-groei van West- en Centraal-Afrika zal naar schatting dalen tot 3,4% in 2023, van 3,7% in 2022, terwijl die van Oost- en Zuidelijk Afrika afneemt van 3,5% in 2022 tot 3,0% in 2023.

De prestaties van de regio laten nog steeds te wensen over door een lagere groei op lange termijn in de grootste landen van het continent. De economische bedrijvigheid in Zuid-Afrika zal in 2023 verder verzwakken (0,5%) naarmate de energiecrisis dieper wordt, terwijl het groeiherstel in Nigeria voor 2023 (2,8%) nog steeds broos is aangezien de olieproductie gematigd blijft.

Van de 10 grootste economieën in SSA – die meer dan driekwart van het bbp van de regio vertegenwoordigen – groeien er acht met een snelheid die lager is dan hun gemiddelde groei op lange termijn, waaronder Soedan, Nigeria, Angola en Ethiopië.

Schulden en tekorten in SSA

De overheidsschuld in SSA is sinds 2010 meer dan verdrievoudigd. De oorlog in Oekraïne heeft het begrotingsconsolidatieproces van veel landen, dat in de nasleep van de COVID begon, stopgezet.

Naarmate landen steeds meer hun toevlucht namen tot maatregelen zoals subsidies, tijdelijke ontheffingen van tarieven en heffingen en inkomenssteun voor de meest kwetsbare mensen – in een poging de stijging van voedsel- en brandstofprijzen te beperken – liep het begrotingstekort van de regio op tot 5,2% van bbp in 2022, een stijging ten opzichte van de geschatte 4,8% van het bbp in 2021.

Door de zwakke groei in combinatie met een snelle accumulatie van de overheidsschuld, is de mediane overheidsschuld in verhouding tot het bbp gestegen van 32% in 2010 naar 57% in 2022. Het aantal SSA-landen dat een hoog risico loopt op een buitenlandse schuldencrisis of al in een schuldencrisis verkeert, bedraagt 22 (tegenover 20 in 2020).

Beperkende factoren voor economie

De hardnekkig hoge inflatie, aangewakkerd door stijgende voedsel- en energieprijzen, evenals zwakkere valuta’s en lage investeringsgroei, blijft de Afrikaanse economieën beperken, wat leidt tot onzekerheid voor consumenten en investeerders. Het aantal landen met een tweecijferige gemiddelde inflatie op jaarbasis is gestegen van 9 in 2021 tot 21 in 2022.

Hoewel de totale inflatie het afgelopen jaar een hoogtepunt lijkt te hebben bereikt en het aantal landen met een tweecijferige inflatie naar verwachting zal dalen tot 12 in 2023, zal de inflatie in SSA hoog blijven op 7,5% voor 2023. En voor de meeste landen boven de streefwaarden van de centrale bank liggen. De investeringsgroei in SSA daalde van 6,8% in 2010-2013 tot 1,6% in 2021, met een sterkere vertraging in Oost- en Zuidelijk Afrika dan in West- en Centraal-Afrika.

Economische veerkracht in aantal landen

Ondanks deze uitdagingen tonen een aantal landen in de regio veerkracht te midden van meerdere crises. Deze landen omvatten Kenia, Ivoorkust en de Democratische Republiek Congo (DRC), die in 2022 met respectievelijk 5,2%, 6,7% en 8,6% groeiden.

Economische groei in de regio exclusief grote landen, zoals Angola (geprojecteerde groei: 2,6% in 2023), Nigeria (geprojecteerde groei: 2,8% in 2023) en Zuid-Afrika (geprojecteerde groei: 0,5% in 2023), wordt geschat op 4,3% in 2023 en zal naar verwachting groeien tot 5,1% en 5,2% in 2024 en 2025.

Landen die niet rijk zijn aan hulpbronnen zullen naar verwachting in 2023 met 4,2% groeien en in 2024 en 2025 met respectievelijk 5,1% en 5,3% toenemen. De sterkere prestaties van landen die niet rijk zijn aan grondstoffen kunnen worden toegeschreven aan de voordelen van lagere invoer en een uitbreiding van de dienstverlening.

Economische beperkingen in aantal landen

De reële bbp-groei in landen rijk aan grondstoffen zal gematigd blijven, op 2,4% in 2023, maar zal lichtjes opveren tot respectievelijk 2,9% en 3,0% in 2024 en 2025, nog steeds onder het groeipercentage van 3,7% in 2021. De groei voor deze groep van de landen wordt afgeremd door lagere grondstofprijzen, wat wijst op een sterke afhankelijkheid van de winningssector.

Zwakke economische prestaties worden verwacht voor de CEMAC-landen in 2023 (2,7%), terwijl de groei van de WAEMU-landen wordt verwacht op 5,5% in 2023, en deze landen zullen in 2024 sneller groeien (7,0%). Er worden dus verschillen in de prestaties voorspeld.

Potentie van natuurlijke hulpbronnen

Het benutten van het potentieel van natuurlijke hulpbronnen biedt een kans om de budgettaire en schuldhoudbaarheid van Afrikaanse landen te verbeteren. Natuurlijke hulpbronnen (olie, gas en mineralen) bieden enorme economische kansen voor SSA-economieën tijdens de overgang naar een koolstofarme economie.

Het aanboren van energiebronnen kan de toegang tot energie verbeteren. Afrika staat voor een grote uitdaging om zijn doelstellingen voor universele toegang tot energie van hoge kwaliteit te halen. In 2022 hadden nog altijd 600 miljoen mensen in Afrika (43%) geen toegang tot elektriciteit.

De hulpbronnen van Afrika en de bijbehorende investeringen kunnen de vooruitgang echter helpen versnellen door diverse energiebronnen te ontwikkelen. Omdat veel projecten op het gebied van natuurlijke hulpbronnen zich in afgelegen en plattelandsgemeenschappen bevinden, zou de opschaling van investeringen in groene energie en regionale infrastructuur kunnen worden aangewend om armoede op het platteland te verlichten en productiviteitswinsten te bevorderen.

Afrikaanse landen kunnen hun middelen gebruiken om gas en hernieuwbare energie samen te brengen om aan de binnenlandse behoeften te voldoen. Prioriteit geven aan investeringen in nieuw ontdekte en onderontwikkelde aardgasreserves kan exportinkomsten mobiliseren en binnenlandse energieproductie en -toegang stimuleren.

Potentie vrijehandelszone

Bovendien bieden regionale integratie en de implementatie van een continentale vrijhandelszone een enorm potentieel om de economische transformatie in SSA te stimuleren. Een rechtvaardige transitie voor Afrika zal afhangen van het succesvol benutten van de economische voordelen van olie, gas en minerale hulpbronnen, inclusief goed bestuur en een degelijk beheer van inkomsten uit hulpbronnen, terwijl ook voorbereidingen worden getroffen voor een koolstofarme toekomst.

Toekomstblik

Effectief beheer van rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen kan aanzienlijke kansen bieden voor het creëren van banen, toegevoegde waarde en investeringen in menselijke ontwikkeling. Gezien de omvang van de overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, kan deze rijkdom een centrale rol spelen in de transformatie voor de economische toekomst van Afrika. Houd daarom beleggen in Afrikaanse aandelen in de gaten.

Economische vooruitzichten voor Noord-Afrika

Hét thema op het Afrikaanse continent voor nationale economieën in 2023 is onzekerheid. De regionale groei van Noord-Afrika zal naar verwachting vertragen in termen van reële bbp-groei, van gemiddeld 4,2% in 2022 tot 3,8% in 2023. Het verloop van het conflict tussen Rusland en Oekraïne blijft zeer onvoorspelbaar, wat resulteert in instabiele inflatiecijfers, waardoor de voedselproductie stijgt.

Ongelijkheid economisch herstel

Het economisch herstel zal ongelijkmatig zijn, aangezien olie- en gasproducenten in de regio, zoals Algerije en Egypte, het potentieel hebben om te profiteren van hogere energieprijzen en een internationale stemming om Europa minder afhankelijk te maken van de Russische koolwaterstofexport, waardoor de focus meer op Afrika komt te liggen.

Groeipotentie voor Algerije

Ondanks dat het de op twee na grootste aardgasleverancier van Europa is, mist Algerije de infrastructuur om te voldoen aan de eigen binnenlandse vraag en aan de stijgende vraag in Europa. Maar dit is ook een gebied dat zou kunnen profiteren van de nieuwe investeringswetten van Algerije die in juli 2022 zijn aangenomen en die tot doel hebben de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van het land, de overdracht van technologie, het scheppen van banen en de exportcapaciteit te stimuleren.

Politieke onrust in Tunesië

Op politiek vlak blijft een groot deel van de regio ontsierd door politieke onrust die de nationale economieën verder zou kunnen schaden. In combinatie met hogere voedselprijzen hebben de machtsgreep van president Kais Saied in Tunesië en het daaropvolgende beleid de economie in het nauw gedreven, waardoor de armoedecijfers dreigen te stijgen, wat zou kunnen leiden tot gewelddadige sociale onrust.

Een voorlopige overeenkomst die in 2022 met het IMF is gesloten over een lening van $ 1,9 miljard, zou echter kunnen helpen bij het verlichten van de Tunesische economie die wordt geplaagd door voedsel- en brandstoftekorten.

Uitdagingen in toeristensector

Deze uitdagingen bieden de mogelijkheid om nieuwe sociale contracten op te bouwen en bestaande economische modellen te transformeren om prioriteit te geven aan inclusieve groei. Nu de COVID-19-beperkingen versoepelen, is de vraag in de toeristenindustrie, met name in Egypte en Marokko, toegenomen. Als gastheer van COP27 in Sharm El Sheikh is er een groter potentieel voor de toeristische sector in Egypte om zich langs duurzame lijnen te ontwikkelen en een model te worden voor de wereldwijde toeristenindustrie.

Uitdagingen in klimaatcrisis

Deze verschuiving naar het normaliseren van ecotoerisme zal cruciaal zijn, aangezien droogtes en stijgende zeespiegels, beide effecten van klimaatverandering, een grote bedreiging vormen voor de sociale stabiliteit en economische groeitrajecten voor alle Noord-Afrikaanse landen.

Desalniettemin is er een dringende behoefte om de beschikbaarheid en distributie van klimaatfinanciering naar alle landen in de regio, met name Mauritanië, te vergroten. Noord-Afrika heeft een overvloed aan hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon.

Marokko heeft een van ‘s werelds grootste geconcentreerde zonne-energiecentrales, die energie levert aan iets minder dan 2 miljoen Marokkanen en jaarlijks 800.000 ton CO2 bespaart. Zowel Marokko als Egypte zetten als producenten en exporteurs groot in op groene waterstof om te profiteren van de internationale belangstelling voor waterstofenergie.

Top 5 economieën in SSA om naar uit te kijken in 2023

Net toen de Afrikaanse economie zich leek te herstellen van de COVID-maatregelen, sloeg een reeks interne en externe schokken toe, zoals ongunstige weersomstandigheden en de Russische invasie van Oekraïne. Men zou kunnen stellen dat de directe handels- en financiële banden van Afrika met Rusland en Oekraïne klein zijn, maar er zijn aanwijzingen dat de oorlog de economieën heeft beschadigd door hogere grondstoffenprijzen, meer voedsel, brandstof en totale inflatie.

Ongeacht deze uitdagingen staat Afrika nog steeds sterk als de thuisbasis van enkele van ‘s werelds snelst groeiende economieën. Volgens de recente World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn Angola, Ethiopië, Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika vijf van de snelst groeiende economieën ter wereld om naar uit te kijken in 2023. Deze economie zou in omvang kunnen verviervoudigen en de groei zal naar verwachting 3,6% bedragen in 2023 en stijgen tot 3,9% in 2024.

Angola

Angola staat op het punt zijn plek als de op twee na grootste economie in Afrika bezuiden de Sahara terug te veroveren, dankzij een terugkeer naar groei dankzij de hogere olieprijzen. Angola is na Nigeria de op een na grootste olieproducent van het continent en is ook een belangrijke producent van ruwe diamant. Het IMF verwacht dat het BBP van Angola dit jaar met 8,6% zal groeien tot 135 miljard dollar. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren en de economie van Angola zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Ethiopië

Ethiopië zal volgens het IMF Kenia vervangen als de op drie na grootste economie van Afrika ten zuiden van de Sahara. Dit is te danken aan de versoepeling van de gewapende conflicten in het land en de voortzetting van ambitieuze economische hervormingsinspanningen die gericht zijn op het openstellen van een van Afrika’s snelst groeiende maar meest gesloten economieën. Het IMF voorspelt dat het BBP van Ethiopië dit jaar 126,2 miljard dollar zal bedragen (groei van 13,5%). Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Ethiopië zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Nigeria

Als de grootste economie van het continent behoudt Nigeria zijn toppositie in de economische ranglijst van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het IMF voorspelt dat het BBP van Nigeria dit jaar 574 miljard dollar zal bedragen. Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Nigeria zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Zuid-Afrika

Het IMF voorspelt dat Zuid-Afrika zijn positie als de op een na grootste economie in Sub-Sahara Afrika zal behouden, met een BBP van 422 miljard dollar dit jaar. Dit is een indrukwekkend cijfer en de economie van Zuid-Afrika zal de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

Kenia

Volgens het IMF zal het bbp van Kenia dit jaar naar verwachting een langzamere groei van 2,4% noteren als gevolg van de naschokken van de Covid-19, droogte, verkiezingskriebels en verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens. Het IMF voorspelt dat het BBP van Kenia dit jaar 117,6 miljard dollar zal bereiken, achter Angola en Ethiopië. Ondanks deze tragere groei is de Keniaanse economie nog steeds een van de belangrijkste economieën in de regio om in de gaten te houden.

Top 12 snelst groeiende economieën in Afrika

De Afrikaanse economie begon zich in 2021 te herstellen na de rampzalige gevolgen van de COVID-19-maatregelen. De bruto binnenlandse productie is in 2021 aanzienlijk gestegen met naar schatting 6,9%. De verwachte reële bbp-groei voor Afrika in 2021 was hoger dan zowel het wereldwijde gemiddelde als de groeipercentages van andere regio’s.

Vier van Afrika’s top zes landen meldden een stijging van hun inkoopmanagersindex (PMI), wat wijst op een verbetering van de economische activiteit. De PMI-waarden van Egypte, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika in 2021 (die samen goed waren voor 52% van het Afrikaanse bbp in 2021) waren meestal boven de drempel van 50 punten en dichter bij het niveau van vóór Corona.

Dit komt nadat het continent in 2020 een krimp van 1,6% zag als gevolg van de Covid-maatregelen. Noord-Afrika (11,7%) en Oost-Afrika (4,8%) kenden de snelste groei. De stijging werd toegeschreven aan het herstel van de olieprijzen en de wereldwijde vraag, evenals de stijging van de gezinsuitgaven en investeringen in de meeste landen na de versoepeling van de beperkingen.

Over het algemeen zijn de macro-economische fundamenten verbeterd, maar er zijn nog veel uitdagingen in de nabije toekomst. Door de wereldwijde macro-economische tegenwind en instabiliteit als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan de groei vertragen tot 4,1% in 2022 en daar in 2023 stagneren. De PMI-rating voor vier van de zes grootste economieën van Afrika daalde in maart 2022 als gevolg van de -Oekraïneoorlog in februari 2022.

De directeur van de Afrikaanse afdeling van het IMF, Abebe Aemro Selassie, denkt dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne – voornamelijk een stijging van benzine- en voedselprijzen – door iedereen voelbaar zullen zijn. Volgens de Wereldbank hebben de gecombineerde gevolgen van de oorlog, enorme schulden en klimaatverandering de economische vooruitgang van Afrika belemmerd.

Afrikaanse landen hebben een enorm economisch potentieel met lonende kansen voor investeerders. Daarom hebben een aantal Afrikaanse landen, ondanks zoveel obstakels, hun economieën kunnen uitbreiden, wat voornamelijk mogelijk werd gemaakt door vooruitgang in de onderliggende infrastructuur die de convergentie van onderontwikkelde regio’s met nationale niveaus versnelde. Andere landen hebben geprofiteerd van stijgende olieprijzen.

Grote internationale mijnbouwbedrijven zoals Newmont Corporation (NYSE:NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE:FCX) investeren ook zwaar in Afrika. Over het hele continent schieten ook technologische startups uit de grond, met enorme investeringen van bedrijven als Google, Apple en Amazon.

Voor alle landen op onze lijst met 12 snelst groeiende economieën in Afrika geldt dat ze elk vanaf 2021 sneller dan 5% groeien in termen van bbp-groei. We hebben de gegevens van de jaarlijkse BBP-groeilijst van de Wereldbank voor 2021 gebruikt om onze ranglijst samen te stellen. De 12 snelst groeiende economieën in Afrika zijn:

 1. Ethiopië – BBP-groei in 2021: 5,64%
 2. Democratische Republiek Congo – BBP-groei in 2021: 5,71%
 3. Zimbabwe – BBP-groei in 2021: 5,85%
 4. Senegal – BBP-groei in 2021: 6,06%
 5. Benin – BBP-groei in 2021: 6,60%
 6. Burkina Faso – BBP-groei in 2021: 6,90%
 7. Marokko – BBP-groei in 2021: 7,37%
 8. Eswatini – BBP-groei in 2021: 7,43%
 9. Kenia – BBP-groei in 2021: 7,52%
 10. Rwanda – BBP-groei in 2021: 10,88%
 11. Botswana – BBP-groei in 2021: 11,36%
 12. Libië – BBP-groei in 2021: 31,37%

1. Ethiopië

Ethiopië is na Nigeria het meest bevolkte land van Afrika, met naar verwachting 117 miljoen inwoners in 2021. Met een groei van 6,1% in FY2020/21 kende het ook de sterkste economische groei van het continent. De economie van Ethiopië vertraagde echter tot 5,6% groei in 2021 als gevolg van de burgeroorlog en de gevolgen van COVID-19 voor de reis- en hotelindustrie. Van 20,4% in 2020 tot 26,7% in 2021 steeg de inflatie ver boven de 8%-doelstelling van de centrale bank.

De bbp-groei zal naar verwachting dalen tot 4,8% in 2022 en daarna weer aantrekken tot 5,7% in 2023, waarbij de industrie, de particuliere consumptie en investeringen de ontwikkeling stimuleren.

2. Democratische Republiek Congo

De groei in de Democratische Republiek Congo (DRC) maakte een opmerkelijke comeback en steeg van 1,7% in 2020 tot een verwachte 5,7% in 2021, veel hoger dan het gemiddelde van 4,5% in Afrika bezuiden de Sahara. De kracht van de mijnbouw- en dienstensectoren van het land was een sleutelfactor in het robuuste herstel. In een omgeving die wordt gekenmerkt door het voortduren van COVID en de wereldwijde gevolgen van de oorlog, is de prognose bemoedigend maar blijft precair.

De toegenomen olieproductie en de dynamiek in de landbouw- en mijnbouwsector zullen naar verwachting de bbp-groei onderdrukken tot respectievelijk 4,3% in 2022 en 3,2% in 2023. De mijnbouwsector in het land blijft echter sterk en grote spelers zoals Newmont Corporation (NYSE:NEM), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) en Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE:FCX) brengen miljoenen aan investeringen binnen.

3. Zimbabwe

De economische groei van Zimbabwe versneld tot een verwachte 5,9% in 2021 van een daling van 6,2% in 2020 als gevolg van een overvloedige oogst die de landbouw in 2021 met 36,2% uitbreidde, in tegenstelling tot een groei van 4,2% in 2020.

Het BBP per hoofd van de bevolking nam ook toe, met een sprong van 4,9% in 2021 na een daling met 6,7% in 2020. In 2022 werd de economische groei echter afgeremd door onstabiele prijzen en verslechterende landbouwomstandigheden. De reële bbp-groei zal naar verwachting afnemen van 5,8% in 2021 tot 3,4% in 2022.

4. Senegal

Senegal staat ook op de lijst van 12 van de snelst groeiende economieën in Afrika. Met een groei van 6,1% in 2021 ten opzichte van 1,3% in 2020 begon de economie zich te herstellen, mede dankzij het Aangepast en Versneld Prioritair Actieplan.

De terugkeer van de winningsindustrie, bouw- en commerciële activiteiten in verband met de grote vraag, evenals transportdiensten, waren de belangrijkste aanjagers van deze groei. Verwacht wordt dat het herstel in 2022 zal vertragen tot 4,6% als gevolg van de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Er wordt echter geschat dat het in 2023 zal herstellen tot 8,2% dankzij overheids- en particuliere investeringen en toegenomen olie- en gaswinning. De olie- en voedselprijzen zullen stijgen, waardoor de inflatie in 2022 3,2% zal bedragen en in 2023 zal dalen tot 2,2%.

5. Benin

De hoekstenen van de economie van Benin blijven de landbouw en de doorvoerhandel met Nigeria, zowel officieel als onofficieel. Het bbp-groeipercentage voor Benin steeg van 3,8% in 2020 naar 6,6% in 2021. De belangrijkste krachten achter deze expansie waren de dienstensector en de bouwsector.

De inflatiedruk is aanzienlijk toegenomen sinds eind 2021, toen de jaarlijkse inflatie gemiddeld slechts 1,7% bedroeg. Sinds het begin van de crisis in Oekraïne is de inflatie geïntensiveerd en wordt deze gedreven door stijgende voedsel- en aardolieproductenkosten.

In 2022 en 2023 wordt een groei verwacht van respectievelijk 6,1% en 6,4%. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op veranderingen in de bedrijfsomgeving, het financieel beheer van de overheid en het bestuur van de landbouwsector.

6. Burkina Faso

In 2021 kende de economie van Burkina Faso een opmerkelijk herstel, met een geschatte groei van 6,9%. Het herstel in de dienstensector (+10,4%) en de aanhoudende stijging van de goudexport waren de belangrijkste aanjagers van deze expansie.

De primaire sector kromp met 4,1% als gevolg van de daling van de landbouwproductie door het gebrek aan regen. In 2021 hielp de goudindustrie de export met 6,5% groeien, terwijl de import met 15,5% toenam, als gevolg van prijsstijgingen van koolwaterstoffen (olie en aardgas) en elektriciteit.

In 2022 is het voorspelde groeipercentage 4,3%. Deze vertraging van het bbp kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder de afname van particuliere investeringen, de toenemende onveiligheid in sommige mijnbouw- en landbouwgebieden en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de prijzen voor voedsel, kunstmest en aardolieproducten. .

7. Marokko

Marokko is een Noord-Afrikaans land dat bekend staat om zijn landbouw, fosfaatmineralen en toerisme. Na Marokko’s eerste recessie in 20 jaar droegen de exportprestaties, het lage-basiseffect en een uitstekend landbouwseizoen 2020-2021 allemaal bij aan een bbp-groei van 7,37% in 2021.

Een plotselinge neergang van de economische activiteit als gevolg van een verscheidenheid aan gelijktijdige oorzaken leidden tot een daling van de bbp-groei tot slechts 0,3% in het eerste kwartaal van 2022. Een nieuwe droogtefase, de derde in de voorgaande vier jaar, en de gevolgen daarvan, waren hier debet aan. Bovendien heeft Marokko, omdat het voedsel en energie importeert, veel geleden onder de stijgingen van de grondstoffenprijzen als gevolg van de crisis in Oekraïne.

8. Eswatini

Eswatini ligt in Zuid-Afrika en deelt de grens met zowel Zuid-Afrika als Mozambique. Vanwege de sterke economische banden met Zuid-Afrika is Eswatini voor ongeveer 85% van zijn invoer en 60% van zijn uitvoer afhankelijk van dat land.

De economie van Eswatini kende een robuust herstel in 2021, waarbij voorspeld werd dat de reële bbp-groei zou zijn gestegen tot 7,4% ten opzichte van een daling van 1,9% in 2020. In 2021 werden de lockdown-beperkingen versoepeld, wat gunstig was voor op export gerichte industrieën en een sterke opleving van de buitenlandse vraag in grote export markten.

9. Kenia

De volgende op onze lijst van snelst groeiende economieën in Afrika is Kenia. De economie van het land kende een brede groei van gemiddeld 4,8% per jaar van 2015 tot 2019, waardoor de armoede sterk afnam. De COVID-19-schok die de economie in 2020 hard heeft getroffen, veroorzaakte verstoringen in reizen, toerisme en stedelijke diensten.

Gelukkig behield de landbouwsector, die een pijler van de economie is, haar veerkracht, waardoor de daling van het bbp beperkt bleef tot slechts 0,3%. De Keniaanse economie groeide in 2021 met 6,7%, voornamelijk dankzij de vraagzijde van particuliere consumptie en de aanbodzijde van diensten, die beide profiteerden van gunstig beleid en versoepelde COVID-19-maatregelen.

10. Rwanda

Nadat COVID-19 ervoor zorgde dat de economie van Rwanda in 2020 met 3,4% kromp, zorgden aanhoudende fiscale stimuleringsmaatregelen, relatieve versoepeling van COVID-19-beperkingen en een opleving van de wereldwijde vraag ervoor dat de bbp-groei in 2021 10,9% bereikte.

Diensten (12%), industrie (13%) en landbouw (6%) waren de groeimotoren. Na een daling van 5,9% in 2020 herstelde het bbp per hoofd van de bevolking zich en steeg het met 7,4% in 2021. De bbp-groei van Rwanda zal naar verwachting 6,9% bedragen in 2022 en 7,9% in 2023.

11. Botswana

Na een daling van 8,7% in 2020 als gevolg van COVID-19-beperkingen, steeg het bbp van Botswana met 11,36% in 2021. Met de heropleving van de werelddiamantmarkt nam de mijnbouwproductie toe.

De productie van andere industrieën dan de mijnbouw nam ook toe, met name in het openbaar bestuur en het leger, de bouw, de groothandel en de detailhandel. Naarmate de negatieve effecten van COVID-19 op de netto-export afnamen en de overheidsuitgaven toenamen als gevolg van de pandemie, nam de totale vraag in 2021 toe.

12. Libië

Het economisch herstel van Libië wint aan kracht dankzij een aanzienlijke stijging van de olieproductie in 2021. Na een verlammende krimp van 23,93% in 2020 als gevolg van een aantal schokken, waaronder politieke onrust, een daling van de olieprijzen en COVID-19 is het bbp van Libië in 2021 met maar liefst 31,37% gestegen.

Vooruitzichten voor beleggen in Afrika

Potentie van emerging market

Tijdens de huidige periode van stijgende rentetarieven en hoge inflatie in de ontwikkelde wereld bieden opkomende markten, ook in Afrika, een aantrekkelijke mogelijkheid voor beleggers om hun portefeuilles te diversifiëren. Opkomende markten groeien snel omdat ze een steeds jongere bevolking hebben en een middenklasse opkomen met een mooi besteedbaar inkomen.

Een opkomende markt die nader moet worden bekeken, is dus de Afrikaanse. De omvang van de Afrikaanse economie bedraagt vanaf 2022 circa $ 2,96 biljoen en maakt een sterke groei door. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt verwacht dat de Afrikaanse regio ten zuiden van de Sahara in 2022 een bbp-groei van 3,6% op jaarbasis en in 2023 van 3,7% zal laten zien.

Aan de andere kant, als we kijken naar de economische prognoses voor een ontwikkelde economie net als de VS verwacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de Amerikaanse economie alleen in 2022 met 1,8% zal groeien. Bovendien, met een mogelijkheid van een milde recessie, blijft de bbp-groeiprognose voor de VS staan tegen 0,5% in 2023.

Afrika heeft de jongste bevolking ter wereld, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar in tegenstelling tot 30 jaar voor andere continenten. Bovendien is het continent de thuisbasis van 313 miljoen mensen die tot de middenklasse behoren. Beleggen in Afrika is daarom een interessante optie voor investeerders die hun portefeuille willen uitbreiden.

Volgens een rapport van de African Development Bank (AfDB) is de bevolking van de middenklasse in de afgelopen drie decennia verdrievoudigd en vertegenwoordigt ze 34% van de totale bevolking van het continent. Enkele van de prominente landen met bloeiende economieën in Afrika zijn Algerije, Egypte, Kenia, Marokko, Nigeria en Zuid-Afrika. Deze economieën fungeren als economische hubs voor onderontwikkelde regio’s die hen omringen.

Beleggen in emerging market

De strategie om te beleggen in opkomende markten zoals Afrika richt zich op bedrijven die voldoen aan de behoeften van de opkomende middenklasse met een behoorlijke koopkracht. Gewoonlijk behoren de bedrijven die aan deze behoeften voldoen tot de grondstoffen-, infrastructuur- en technologiesectoren.

Opgemerkt moet worden dat hoewel opkomende markten het potentieel voor hogere groei bieden, ze ook grotere risico’s met zich meebrengen. Afrika is gevoelig voor economische en politieke onzekerheid. Er zijn altijd zorgen over zwak bestuur, transparantie en regelgeving. Dit risico kan echter worden tegengegaan door investeringen te diversifiëren over verschillende landen en sectoren.

De uitbreiding van de toegang tot technologie over het hele continent zal ook een belangrijke impuls geven aan de sterke groeivooruitzichten. De Afrikaanse regio ten zuiden van de Sahara zal naar verwachting in 2025 circa 613 miljoen mobiele abonnees hebben, tegen 515 miljoen in 2021, wat een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,5% weerspiegelt.

Dit zou 50% van de bevolking dekken tegenover 46% in 2021. Meer dan de helft van deze verbindingen zou toegang geven tot 3G-internetoplossingen. Ondertussen zou een derde toegang bieden tot 4G-internetverbinding. Bovendien wordt verwacht dat de penetratiegraad van smartphones zal stijgen van 49% in 2021 tot 61% in 2025.

Beste Afrikaanse aandelen voor 2023

Al met al is beleggen in Afrika dus een goede en interessante overweging. Met de juiste kennis en inzichten in deze opkomende markt kunnen beleggers hun vruchten plukken van Afrikaanse aandelen, indien zij de potentiële risico’s in acht nemen. Dit zijn de beste Afrikaanse aandelen en fondsen om in te beleggen in 2023:

 1. Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY)
 2. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT)
 3. DRDGOLD (NYSE:DRD)
 4. Sasol Limited (NYSE:SSL)
 5. Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA)
 6. Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY)
 7. AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU)
 8. IHS Holding Limited (NYSE:IHS)
 9. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)
 10. Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS)
 11. GoldFields Ltd (NYSE:GFI)
 12. Standard Bank Group Limited (JSE: SBK.JO)
 13. Naspers Limited (OTC: NPSNY)
 14. MTN Group Limited (OTC: MTNOY)
 15. VANECK AFRICA INDEX ETF
 16. ISHARES SOUTH AFRICA INDEX FUND
 17. MARKET VECTORS EGYPT INDEX FUND
 18. ROWE PRICE AFRICA AND MIDDLE EAST FUND
 19. COMMONWEALTH AFRICA FONDS

1. Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY)

Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) is een in Johannesburg, Zuid-Afrika gevestigd conglomeraat. Het bedrijf bezit tal van dochters die mijnbouwactiviteiten in portefeuille hebben met de nadruk op de productie van platina en metalen zoals kobalt, koper, nikkel, palladium en rhodium.

Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van 80% van het rhodium en een derde van palladium. Experts zien Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) als een bedrijf met een sterke financiële en operationele positie met een eerlijke waardering. Bovendien kreeg Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) een boost nadat de regelgevende autoriteiten in Zuid-Afrika het bedrijf groen licht gaven voor de overname van Royal Bafokeng Platinum.

Echter, er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de overname te voltooien. Door de deal ontstaat een van de grootste platinabedrijven ter wereld, waardoor Impala Platinum Holdings Limited (OTC:IMPUY) op de lange termijn een van de beste Afrikaanse aandelen kan worden.

2. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT)

MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) is een in Stellenbosch, Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat de kracht van software-as-a-service (SaaS) gebruikt om telematica-oplossingen met betrekking tot het volgen van voertuigen en wagenparkbeheer te leveren aan haar klanten in meer dan 120 landen.

Experts zijn van mening dat de telematica-industrie zeker nog in Afrika in de kinderschoenen staat met een enorm marktpotentieel. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 216 miljoen bedrijfsvoertuigen die een jaarlijkse omzet van 91 miljard dollar kunnen genereren voor de telematica-industrie.

Bovendien is 80% van de industrie nog niet gepenetreerd. MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) heeft een lange termijn doelstelling om een jaarlijkse terugkerende omzetgroei (ARR) van 20% te realiseren en de jaarlijkse abonnementsgroei van 15% naar 18% te brengen.

MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) werkt al met een gezonde brutowinstmarge van 63,8% en is van plan deze op lange termijn te verhogen tot 70%. Analisten beschouwen MiX Telematics Limited (NYSE:MIXT) als een van de beste Afrikaanse aandelen, aangezien de telematica-industrie aanzienlijke ruimte biedt voor uitbreiding.

3. DRDGOLD (NYSE:DRD)

DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) is een in Roodepoort, Zuid-Afrika gevestigde goudproducent die bezig is met de overstap van ondergrondse mijnbouw op diep niveau naar een milieuvriendelijkere herbestemming van mijnstortplaatsen en residudammen. Het residuproces is milieuvriendelijker omdat het grijs water in gebruik neemt, waardoor het gebruik van zoet water wordt verminderd.

DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) wordt anderzijds geconfronteerd met uitdagingen zoals volatiele goudprijzen en onzekere marktomstandigheden. Het bedrijf heeft echter een sterke kaspositie die het zal helpen de impact van de lage goudprijzen te overzien.

Experts beschouwen DRDGOLD Limited (NYSE:DRD) als een stabiele goudproducent. Bovendien biedt het bedrijf een aantrekkelijk dividendrendement van 6,65% vanaf 25 november. In de toekomst is het bedrijf van plan zich te concentreren op Ergo en Far West Gold Recoveries (FWGR) om de productie te stimuleren en het bedrijf naar de volgende groeifase.

4. Sasol Limited (NYSE:SSL)

Sasol Limited (NYSE:SSL) is een in Sandton, Zuid-Afrika gevestigd gediversifieerd chemisch en energiebedrijf dat werd opgericht in 1950. Het bedrijf is aanwezig in 22 landen en kan een goede overweging zijn als Afrikaans aandeel om in te beleggen in 2023.

Experts verwachten dat Sasol Limited (NYSE:SSL) zal profiteren van een sterk prijsmomentum in de chemie- en energiesector. Het bedrijf maakt een beter dan verwachte groei van de cashflow door en maakt zijn posities efficiënt door desinvesteringen van niet-kernactiviteiten.

Sasol Limited (NYSE:SSL) biedt een aantrekkelijk dividendrendement en maakt daarmee deels het verschil. Het management werkt ook aan het afronden van een overeenkomst voor de aankoop van 600 megawatt (MW) hernieuwbare energie voor haar faciliteiten. De stap zal in lijn zijn met de doelstelling van het bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verlagen.

5. Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA)

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) is een in Lagos, Nigeria gevestigd bedrijf met aanwezigheid in 11 Afrikaanse landen via haar e-commerceplatform. Het e-commerceplatform bestaat uit een marktplaats die duizenden kopers en verkopers samenbrengt en is ook geïntegreerd met digitale betalings- en logistieke oplossingen.

Jumia Technologies AG (NYSE:JMIA) werd het eerste Afrikaanse eenhoornbedrijf (‘unicorn’, een bedrijf met waarde van $ 1 miljard) uit de technologiesector dat in 2019 aan de NYSE werd genoteerd. Experts hebben het bedrijf wel eens de “Amazone van Afrika” genoemd.

Het bedrijf heeft een herstructurering ondergaan die de uitzetting van co-CEO’s, de introductie van nieuw management en andere stappen vereiste om ervoor te zorgen dat het bedrijf winstgevend werd. Het management is van plan om niet-presterende bedrijven uit zijn portfolio te halen en zijn marketinguitgaven te verlagen. Analisten denken dat het aandeel beleggers een sterk opwaarts potentieel kan bieden, waardoor het op de lange termijn een van de beste Afrikaanse aandelen is om in portefeuille te houden.

6. Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY)

Harmony Gold Mining Company Limited (NYSE:HMY) is een in Randfontein, Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat zich onderscheidt als het grootste goudmijnbedrijf in Zuid-Afrika. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Papoea-Nieuw-Guinea.

Het bedrijf werd meer dan zeven decennia geleden opgericht en wordt beschouwd als een solide langetermijninvestering voor beleggers die geïnteresseerd zijn in blootstelling aan de Afrikaanse goudmijnindustrie. Tijdens het derde en het vierde kwartaal van 2022 rapporteerden de goudmijnen Tshepong North en Tshepong South uitstekende resultaten.

De mijnen genereerden 37% van de operationele vrije kasstroom voor Harmony Gold dankzij een betere productie. Bovendien compenseerde het Zuid-Afrikaanse bedrijfssegment de impact van de lagere productie van het internationale segment.

7. AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU)

AngloGold Ashanti Limited (NYSE:AU) is een ander goudmijnbedrijf gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het bedrijf staat op de vierde plaats op onze lijst van de tien beste Afrikaanse aandelen om nu te kopen. Hoewel AngloGold Ashanti de verkoop van zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten in september 2020 voltooide, is het nog steeds aanzienlijk aanwezig op het Afrikaanse continent. Deze activiteiten vinden plaats in de Democratische Republiek Congo (DRC), Ghana, Guinee en Tanzania.

8. IHS Holding Limited (NYSE:IHS)

IHS Holding Limited (NYSE:IHS) is een in Londen, VK gevestigde aanbieder van telecommunicatie-infrastructuur op de continenten van Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het bedrijf onderscheidt zich als het vierde grootste onafhankelijke torenbedrijf ter wereld.

IHS Holding Limited vertoont tekenen van veerkracht nu het bedrijf agressief zijn stappenplan voor koolstofreductie nastreeft, genaamd Project Green. Het aandeel is een van de beste Afrikaanse aandelen, aangezien het management zich richt op het verbeteren van de fundamenten van het bedrijf en streeft naar een omzet-CAGR van 11% tot 2025.

9. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)

Sibanye Stillwater Limited (NYSE:SBSW) is een in Roodepoort, Zuid-Afrika gevestigd mijnbouwbedrijf. Het bedrijf wordt beschouwd als de grootste producent van platina, de op een na grootste producent van palladium en de op twee na grootste producent van goud wereldwijd.

Sibanye Stillwater heeft ook een belang van 50,1% in DRDGOLD Limited (NYSE:DRD). Deskundigen zijn van mening dat de Zuid-Afrikaanse activiteiten van het bedrijf een lichtpuntje vormen in zijn wereldwijde portfolio. Verder heeft het bedrijf een solide balans en is het gericht op het vergroten van de aanwezigheid in het grondstoffensegment voor batterijen door middel van acquisities.

Het management beschouwt de edelmetalen die nodig zijn voor batterijen als de volgende groeigrens. Bovendien wordt ook aangenomen dat de aandelenkoers van metaalmijnbouwbedrijven de impact van een milde recessie, samen met vele andere recente ontwikkelingen, al heeft in geprijsd. Goede kans dus voor dit Afrikaanse aandeel.

10. Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS)

Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) is een in Dallas, Texas gevestigd bedrijf voor de exploratie en productie van ruwe olie en aardgas (E&P). Het bedrijf is een speler in de offshore E&P-business. De aandelenkoers is recent fors gestegen. Het bedrijf boekte sterke resultaten over 2022 omdat het profiteerde van de stijgende energieprijzen en vraag in het afgelopen jaar. Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne eind februari 2022 begon, zijn de prijzen voor ruwe olie en aardgas gestegen.

In Afrika is Kosmos Energy aanwezig in Equatoriaal-Guinea, Ghana en Senegal. Er is een enorme energiemarkt in Afrika, aangezien 600 miljoen mensen in Afrika bezuiden de Sahara nog steeds geen toegang hebben tot elektriciteit en 900 miljoen geen toegang hebben tot schone kookbrandstoffen.

Bovendien zal de toegang van de regio tussen 2019 en 2021 naar energie daalde met 4%. Kosmos Energy) streeft ernaar om de productie tegen eind 2024 met 50% te verhogen om aan de onvervulde vraag naar energie te voldoen. Het sterke groeipotentieel van het bedrijf rechtvaardigt de opname in de lijst van de beste Afrikaanse aandelen om te kopen.

11. GoldFields Ltd (NYSE:GFI)

In tegenstelling tot DRDGold is Gold Fields Ltd (NYSE:GFI) een volwassen mijnbouwbedrijf dat voornamelijk ondergrondse mijnen ontgint in Australië, Ghana en Zuid-Afrika. Het aandeel is de afgelopen 12 maanden flink gestegen, dankzij hogere goudprijzen en beter dan verwachte productieresultaten.

Het bedrijf ontgint de meeste van zijn hulpbronnen in Australië. Het afgelopen jaar is de regionale productie van Gold Fields met 4% gestegen, en verbeterde weersvooruitzichten betekenen dat verdere productiestijgingen onderweg waarschijnlijk zijn.

Bovendien zijn de Zuid-Afrikaanse activiteiten van het bedrijf in uitstekende vorm, aangezien de laatste financiële resultaten van Gold Fields aantoonden dat de productie van de South Deep-mijn jaar op jaar met 12% steeg. Kortom, regionale resultaten worden gedreven door duurzame overslag en hoge kwaliteiten, die naar verwachting in 2023 zullen aanhouden.

Een ander interessant kenmerk van Gold Fields is de exploratiepijplijn. Zo is het bedrijf bezig met het starten van de productie in Chili via de Salares Norte Gold-Silver-mijn. De mijn zal naar verwachting eind 2023 voor het eerst produceren, waarbij de jaarlijkse productie 450.000 ounces wordt geschat.

Salares Norte zal een enorme waarde toevoegen aan de balans van Gold Fields, aangezien de open cast-kenmerken en hoge cijfers suggereren dat lucratieve winstmarges mogelijk zijn. Houd dit Afrikaanse aandeel dus in de gaten wanneer je geïnteresseerd bent in beleggen in Afrika.

12. Standard Bank Group Limited (JSE: SBK.JO)

Standard Bank Group Limited levert bancaire en financiële producten en diensten in Afrika en internationaal. Het biedt platforms voor digitaal bankieren; oplossingen voor persoonlijke en zakelijke leningen om de cashflow te verbeteren; financiering voor het kopen, bouwen en onderhouden van een huis; deviezendiensten; trusts en administratierekeningen van derden en andere bankdiensten.

Verder biedt deze bank beleggingsoplossingen, waaronder beleggingsrekeningen, aandelenhandel, financiële planning, forex investeringen, risicobeperking en vermogensbehoud, groene obligaties, sociale en duurzame obligaties voor huisvesting en hernieuwbare energie.

Daarnaast biedt het auto-, levens-, eigendoms-, gezondheids- en werknemersverzekeringen; testamenten en boedelverzekeringen; commerciële cyberverzekering; en risicobeperking, optimalisatie van verzekeringsuitgaven en oplossingen voor strategisch claimbeheer. De bank bedient particulieren, bedrijven, instellingen en bedrijven. Standard Bank Group Limited werd opgericht in 1862 en heeft zijn hoofdkantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika.

13. Naspers Limited (OTC: NPSNY)

Naspers Limited is wereldwijd actief in de internetindustrie voor consumenten. Het werkt via de Classifieds, Food Delivery, Payments en Fintech, Etail, Edtech en Other Ecommerce divisies. Het bedrijf is actief in advertenties, voedselbezorging, betalingen en fintech, onderwijs, gezondheid en e-commerce, evenals insociale en internetplatforms en biedt een eMAG-platform voor een online bezorgnetwerk voor eten en boodschappen.

Naspers drukt, publiceert en distribueert ook kranten, tijdschriften en boeken via digitale platforms, en verzorgt medialogistiek. Naspers Limited werd opgericht in 1915 en heeft zijn hoofdkantoor in Kaapstad, Zuid-Afrika. Houd dit Afrikaanse aandeel in de gaten in 2023.

14. MTN Group Limited (OTC: MTNOY)

MTN Group Limited levert samen met haar dochterondernemingen mobiele telecommunicatiediensten in Zuid-Afrika, Nigeria, Oost-Afrika, West- en Centraal-Afrika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. MTN biedt data-, spraak- en sms-, digitale en fintech-, interconnect- en roamingdiensten aan en verkoopt ook mobiele apparaten.

MTN biedt eveneens netwerk-as-a-service, inclusief onderzeese kabels die internationale connectiviteitsdiensten bieden; terrestrische en metro glasvezelnetwerken; datacenters en kabellandingsstations; en FTTx, torens en radiotoegangsnetwerken. MTN Group Limited werd opgericht in 1994 en is gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Het bestuur van MTN Group Limited (JSE:MTN) keerde zijn dividend van ZAR 3,30 op 11 april 2023 uit, een hogere betaling dan het vergelijkbare dividend van vorig jaar. Hoewel het dividend is gestegen, is het rendement met slechts 2,6% nog vrij laag.

Het dividendrendement is misschien een beetje laag, maar de duurzaamheid van de betalingen is ook een belangrijk onderdeel van het evalueren van een aandeel. De winst van MTN Group dekt het dividend echter ruimschoots. Dit betekent dat het grootste deel van de inkomsten wordt ingehouden om het bedrijf te laten groeien.

15. VANECK AFRICA INDEX ETF

De technologische vooruitgang van Afrika heeft het naar de toppositie van populaire markten om in te investeren geduwd. Veel landen op het continent hebben hun economieën de afgelopen decennia getransformeerd, waardoor ze aantrekkelijke markten zijn geworden voor het kopen en verkopen van aandelen. Met een titel die voorheen toebehoorde aan China, is Afrika nu het belangrijkste knooppunt voor economische groei geworden en die positie kan nog versterkt worden.

In het jaar 2000 was China pas het zevende rijkste land ter wereld. Tien jaar later was het de derde rijkste en nu staat het comfortabel op de tweede plaats. Het voorspellen van deze opmerkelijke stijging van de levensvatbaarheid van investeringen had beleggers veel geld kunnen opleveren. Afrika lijkt klaar om China te volgen en de komende decennia een vergelijkbare groei te laten zien.

De rijke culturele geschiedenis van het Afrikaanse continent, gekoppeld aan een overschot aan arbeiders, meer stabiliteit en betere technologie, versterkt de plaats van Afrika op het wereldtoneel. Deze nu levensvatbare economie biedt een geweldige kans voor het kopen en verkopen van Afrikaanse aandelen.

16. ISHARES SOUTH AFRICA INDEX FUND

Het Zuid-Afrika van vandaag is een van de meest geavanceerde en veelbelovende opkomende markten ter wereld. De unieke combinatie van een hoogontwikkelde economische infrastructuur uit de eerste wereld en een enorme opkomende markteconomie heeft geleid tot een sterk ondernemend en dynamisch investeringsklimaat.

Zuid-Afrika is de economische krachtpatser van het Afrikaanse continent, met een bruto binnenlands product (bbp) van R1,9 biljoen (283 miljard dollar) – vier keer dat van zijn buren, en goed voor 30% van het totale bbp van Afrika.

In het Global Competitiveness Report 2008/09 van het World Economic Forum van het World Economic Forum staat Zuid-Afrika op de 45e plaats van de 134 landen wereldwijd. Het BBP van Zuid-Afrika groeide met een gezonde 5,2% in 2007 en een lagere 3,1% in 2008, als gevolg van de impact van de wereldwijde economische crisis.

Zuid-Afrika is een van de meest geavanceerde en veelbelovende opkomende markten en biedt een unieke combinatie van hoogontwikkelde economische infrastructuur in de eerste wereld, met een levendige opkomende markteconomie.

Zuid-Afrika is ook een van de hoogst gerangschikte ontwikkelingseconomieën en overtreft landen als Hongarije, Italië, Brazilië en Thailand. Het land leidt het continent in industriële productie (40% van de totale output van Afrika) en minerale productie (45% van de totale minerale productie) en genereert het grootste deel van Afrika’s elektriciteit (meer dan 50%).

17. MARKET VECTORS EGYPT INDEX FUND

Dit fonds belegt normaliter ten minste 80% van zijn totale activa in effecten die deel uitmaken van de Zuid-Afrikaanse referentie-index. Die index omvat effecten van Egyptische bedrijven. Een bedrijf wordt over het algemeen als een Egyptisch bedrijf beschouwd als het in Egypte is opgericht of buiten Egypte is opgericht, maar ten minste 50% van zijn inkomsten/gerelateerde activa in Egypte heeft. Dergelijke bedrijven kunnen kleine en middelgrote kapitalisatiebedrijven zijn.

Egypte is het grootste land van het Midden-Oosten, maar wordt geconfronteerd met een dieper wordende economische crisis. De overheid heeft geld geleend om haar 105 miljoen mensen met behulp van subsidies te kunnen blijven voeden.

Allereerst is er de devaluatie van de valuta met meer dan 50% in vergelijking met de Amerikaanse dollar in het afgelopen jaar. En dan heb je nog de voedselinflatie, die boven de 60% ligt. Dit wordt dus door iedereen gevoeld, alleen anders. Dus voor gemiddelde Egyptenaren betekent het een verandering van levensstijl.

Het betekent dat je geen kip kunt betalen, dus probeer je kip te vervangen door linzen of je kunt je kinderen geen frietjes geven omdat je de frituurolie niet kunt betalen om dat te maken. En voor nog armere Egyptenaren betekent het alleen maar meer ontbering en onzekerheid. De economie van Egypte is het afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan, met een koersdaling van het Egyptische pond, het opdrogen van vreemde valuta en een torenhoge inflatie.

18. T. ROWE PRICE AFRICA AND MIDDLE EAST FUND

Dit is een aandelenfonds gericht op het Midden-Oosten en Afrika. Het fonds omvat een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille van doorgaans 50-80 aandelen van bedrijven uit het Midden-Oosten en Afrika. De beleggingsbenadering is groeigericht, onbeperkt en gericht op het leveren van sterke absolute performance door gebruik te maken van de inefficiënties van de lokale markten.

Hoge inflatie en stijgende voedselprijzen vormen een uitdaging voor economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), waar de groei naar verwachting in 2023 zal vertragen tot 3% na een groei van 5,8% in 2022. De winst van olie-exporteurs, die profiteerden van een meevaller in 2022, zal het meest vertragen, maar er blijft een grote kloof tussen hoge-inkomenslanden en de rest.

De tweejaarlijkse editie, getiteld “Altered Destinies: The Long-Term Effects of Rising Prices and Food Insecurity in the Middle East and North Africa”, richt zich specifiek op de impact van voedselprijsinflatie op voedselonzekerheid. De voedselinflatie met dubbele cijfers weegt zwaar op de opkomende economieën in de regio, waarbij de armen het hardst worden getroffen.

19. COMMONWEALTH AFRICA FONDS

Als het op een na grootste continent ter wereld en de thuisbasis van meer dan 1,2 miljard mensen, biedt Afrika een verscheidenheid aan investeringsmogelijkheden. Om deze unieke investeringsmogelijkheid te benutten, heeft Commonwealth Funds het Africa Fund ontwikkeld, een beleggingsfonds dat is ontworpen om potentieel te profiteren van de opkomende Afrikaanse economieën en het groeiende consumentisme.

Deze strategie stelt het Fonds in staat om toegang te krijgen tot bedrijven die actief zijn in diverse sectoren, zoals financiële producten, initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, transport, toerisme, energieopwekking, sanitaire voorzieningen en de productie van schoon water, en industriële productie. Het Africa Fund biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in het continent Afrika, een regio waar beperkte specifieke fondsen beschikbaar zijn.

Tot slot

Niet alle Afrikaanse aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN AFRIKA?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in Afrikaanse
aandelen, die u kunt vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Aandelen kopen voor beginners: een uitgebreide gids

Navigeren op de aandelenmarkt kan intimiderend zijn voor een beginner. Inzicht in de basis, zoals hoe en wanneer aandelen te kopen en goede investeringen te doen, is essentieel voor elke belegger die een lucratieve portefeuille wil opbouwen. Beleggen kan daarom een ontmoedigende onderneming lijken, vooral voor degenen die nog maar net begonnen zijn. In dit artikel worden alle veelgestelde vragen over aandelen kopen voor beginners uiteengezet, zodat je met deze kennis op zak de aandelenmarkt kunt betreden. Lees onderaan ook over de 5 belangrijkste beleggingstips.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn een vorm van eigendom van een bedrijf. Wanneer je aandelen koopt, koop je in wezen een deel van het bedrijf en wordt je aandeelhouder. Als zodanig krijgt je als belegger bepaalde rechten, waaronder toegang tot financiële verslagen, stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en dividenduitkeringen. Dividenden ontstaan wanneer bedrijven winst maken en vervolgens hun beleggers geld of extra aandelen aanbieden.

Aan verschillende soorten aandelen kunnen ook verschillende risiconiveaus verbonden zijn. Zo bieden blue-chip aandelen vaak stabiliteit, omdat ze afkomstig zijn van grote bedrijven die al tientallen jaren bestaan en een consistente groei hebben laten zien. Omgekeerd kunnen penny-aandelen volatieler zijn, omdat ze vaak afkomstig zijn van kleinere bedrijven die nog niet goed gevestigd zijn.

Beleggen in aandelen kan een geweldige manier zijn om geld te verdienen, zoals verder in dit artikel wordt behandeld. Wanneer je beslist welke aandelen je wilt kopen, is het belangrijk om onderzoek te doen naar het bedrijf en zijn geschiedenis voordat je investeert. Het analyseren van de markttrends, het lezen van financieel nieuws en het begrijpen van de risico’s van elk type aandeel kunnen inzicht bieden in hoe verschillende aandelen in de loop der tijd kunnen presteren.

Welke verschillende soorten aandelen zijn er?

Er zijn verschillende soorten aandelen, elk met hun eigen risico’s en potentiële opbrengsten. Bij aandelen kopen voor beginners is het daarom belangrijk om je hierin te verdiepen. Veel voorkomende soorten zijn blue-chip aandelen, penny-aandelen, groeiaandelen, dividendaandelen, defensieve aandelen en cyclische aandelen.

Blue-chip aandelen

Blue-chip aandelen zijn aandelen van gevestigde bedrijven die al tientallen jaren bestaan en een geschiedenis van gestage groei hebben. Deze bedrijven zijn meestal groot en financieel stabiel, waardoor ze ideale investeringen zijn voor conservatieve beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit.

Penny aandelen

Penny aandelen zijn aandelen in kleine of startende bedrijven die meestal tegen lage prijzen (onder $5) worden verhandeld. Ze kunnen risicovoller zijn dan andere soorten aandelen, omdat ze afkomstig zijn van kleinere bedrijven die niet zo gevestigd of betrouwbaar zijn als de andere soorten aandelen.

Groeiaandelen

Groeiaandelen zijn aandelen in bedrijven die het potentieel bieden voor snelle groei en een hoog rendement op investering (ROI). Deze bedrijven investeren vaak veel in onderzoek en ontwikkeling, waardoor ze ideale aandelen zijn voor wie wil profiteren van het groeipotentieel van deze bedrijven.

Dividendaandelen

Dividendaandelen zijn aandelen in bedrijven die regelmatig dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Dit is een aantrekkelijke optie voor beleggers die regelmatige inkomsten uit hun beleggingen willen ontvangen.

Defensieve aandelen

Defensieve aandelen zijn aandelen in bedrijven die producten of diensten hebben die bestand zijn tegen economische neergang of veranderingen in consumentenvoorkeuren. Deze kunnen minder volatiel zijn dan andere soorten, waardoor ze ideale aandelen zijn voor conservatieve beleggers.

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen zijn aandelen in bedrijven die goederen of diensten produceren waarvan de vraag fluctueert met de economie. Dit kunnen riskantere beleggingen zijn, omdat hun prestaties vaak afhangen van de economische omstandigheden.

Hoe kun je geld verdienen met aandelen?

Veel mensen denken dat geld verdienen met aandelen alleen weggelegd is voor ervaren beleggers. Maar aandelen kopen voor beginners biedt ook veel potentie op het behalen van mooie rendementen. Juist als beginner kun je namelijk al op een laagdrempelige manier starten. Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met aandelen:

 • Het kopen en verkopen van aandelen
 • Het ontvangen van regelmatige uitkeringen van dividendaandelen

De meest gebruikelijke manier is het kopen en verkopen van aandelen, waarbij de prestaties op korte of lange termijn worden voorspeld. Als een belegger bijvoorbeeld een aandeel koopt tegen een lage prijs en het kort daarna voor een hogere prijs verkoopt, kan hij winst maken met het verschil. Aandeelprijzen fluctueren continu en beleggers kunnen wanneer zij slim inzetten, op deze manier hun graantje meepikken van koerswijzigingen.

Een andere mogelijkheid is dat beleggers geld verdienen door hun aandelen langere tijd vast te houden. Deze vorm van beleggen wordt “buy-and-hold” genoemd en profiteert over het algemeen van de meer geleidelijke stijgende trend van de markt. Buy-and-hold is een beleggingsstrategie voor de lange termijn, waar verder in dit artikel op in wordt gegaan.

Ten slotte kunnen beleggers ook beleggen in dividendaandelen die regelmatig geld uitkeren op basis van de winstgevendheid van de onderneming. Deze aandelen zijn gewoonlijk betrouwbaardere beleggingen, omdat de onderneming verplicht is ook in moeilijke tijden dividend uit te keren. Bovendien hebben dividendaandelen vaak stabielere koersen, omdat bedrijven die dividend uitkeren doorgaans goed presterende en financieel gezonde bedrijven zijn.

Wat is de aandelenbeurs?

De aandelenmarkt bestaat uit een netwerk van kopers en verkopers die openbaar verhandelde aandelen, obligaties en andere effecten verhandelen. De aandelenbeurs is de plaats waar kopers en verkopers samenkomen om te handelen. Het is een mechanisme dat bedrijven in staat stelt via aandelen kapitaal aan te trekken en beleggers in staat stelt te investeren in deze bedrijven en te delen in hun succes.

Wanneer beleggers aandelen kopen of verkopen, doen ze dat via hun makelaar. Makelaars, ook wel brokers genoemd, treden op als tussenpersonen tussen kopers en verkopers. Zij voeren de orders van hun klanten uit door namens hen aandelen te kopen of te verkopen. Ze kunnen beleggers daarnaast ook voorzien van advies en begeleiding bij het doen van belangrijke investeringsbeslissingen.

Verder is het goed om te weten dat de aandelenbeurs wordt geregeld wordt door verschillende instanties en regels. Alle transacties moeten worden gemeld en gecontroleerd om eerlijke handelspraktijken te garanderen. Dit helpt beleggers te beschermen tegen fraude en manipulatie. Een belangrijk orgaan is de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de handel in aandelen en andere financiële instrumenten in Nederland.

Hoe koop en verkoop je aandelen?

Aandelen kopen voor beginners is gemakkelijker dan ooit, dankzij online makelaars en handelsplatforms. Allereerst moet je een rekening openen bij een makelaar of handelsplatform en deze vervolgens financieren met geld van je bankrekening. Er zijn veel makelaars in Nederland en ze hebben allemaal verschillende tarieven en diensten. Het is belangrijk dat je rondkijkt voor de beste deal en er een vindt die aan jouw behoeften voldoet.

Zodra je rekening is geopend, kun je beginnen met het onderzoeken van verschillende aandelen en beslissen welke aandelen je wilt kopen. Het proces van aankopen hangt af van het platform dat wordt gebruikt door jouw makelaar. De meeste brokers bieden een online platform waarmee je met een paar muisklikken aandelen kunt zoeken en orders kunt plaatsen. Zodra je een order hebt geplaatst, wordt deze vrijwel onmiddellijk uitgevoerd.

Als het tijd is om te verkopen, kun je het proces eenvoudig omkeren door een verkooporder te plaatsen op het platform. Het is belangrijk te onthouden dat alle transacties transactiekosten met zich meebrengen, dus zorg ervoor dat je van tevoren weet wat deze zijn. Met goede marktkennis en slimme beslissingen kan aandelen kopen voor beginners een lonende onderneming zijn.

Welke factoren beïnvloeden de aandelenprijs?

Aandelenprijzen, ook wel koersen genoemd, worden over het algemeen bepaald door vraag en aanbod op de aandelenmarkt. Dat wil zeggen, wanneer meer mensen een bepaald aandeel willen kopen dan verkopen, gaat de prijs omhoog. Omgekeerd, als er meer mensen zijn die willen verkopen dan kopen, daalt de prijs. Dit betekent dat als genoeg beleggers geloven dat de waarde van een aandeel in de toekomst zal stijgen, de prijs zal dalen dienovereenkomstig.

Aandelenkoersen kunnen ook worden beïnvloed door nieuws en gebeurtenissen in verband met het bedrijf, zoals winstverslagen of veranderingen in het management. Bovendien kunnen economische en politieke gebeurtenissen de aandelenkoersen beïnvloeden. Zo kan de koers van een bedrijf dalen als de nationale economie in een recessie verkeert. Beleggers moeten de koers daarom in de gaten houden, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het kopen of verkopen van aandelen.

Hoe meet je de prestaties van aandelen?

Bij aandelen kopen voor beginners is het belangrijk om de prestaties van aandelen te onderzoeken en te meten. Gelukkig zijn er veel online tools en methoden beschikbaar waarmee beleggers dit snel en gemakkelijk kunnen doen.

De eerste stap is een fundamentale analyse van de aandelen waarin je geïnteresseerd bent. Bekijk de jaarrekening van het bedrijf, zoals de resultatenrekening en de balans, om een idee te krijgen van de winstgevendheid en liquiditeit. Zoek vervolgens de huidige marktprijzen op en vergelijk die met historische prijzen om eventuele trends of veranderingen in het koersgedrag in de loop der tijd te signaleren. Het is ook nuttig om te kijken naar de ratings van analisten van verschillende aandelen en naar nieuwsberichten over de prestaties van een bedrijf.

Zodra je potentiële aandelen waarin je geïnteresseerd bent hebt geïdentificeerd, kun je technische analyse-instrumenten gebruiken zoals grafieken en indicatoren om de prestaties van het aandeel te meten. Deze instrumenten zijn ontworpen om beleggers te helpen patronen in aandelenkoersen te herkennen en te voorspellen wanneer de koers kan stijgen of dalen. Neem bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

Wanneer kun je het beste aandelen kopen en verkopen?

Bij het kopen en verkopen van aandelen voor beginners is het belangrijk te onthouden dat timing de sleutel is. Idealiter wil je kopen wanneer de aandelenkoers op zijn laagste punt staat en verkopen wanneer hij zijn hoogtepunt bereikt. Op die manier kun je het meeste rendement behalen.

Volg de markt

Om het beste moment van kopen of verkopen te bepalen, moeten beleggers bepaalde strategieën volgen, zoals het op de voet volgen van marktnieuws en gebeurtenissen. Let op economische indicatoren zoals de groei van het BBP en de werkloosheidscijfers die de aandelenkoersen kunnen beïnvloeden. Wanneer de markten een opwaartse trend vertonen, kan dit een goede gelegenheid zijn om aandelen te kopen, omdat de waarde ervan mogelijk verder kan stijgen. Evenzo, als de markten een neerwaartse trend vertonen, kan dit een indicatie zijn van mogelijke verliezen op de aandelen, zodat het het beste is om op dat moment te overwegen aandelen te verkopen.

Onderzoek de sector

Het kan handig zijn om aandelen te kopen wanneer een bepaalde sector of bedrijfstak meer aandacht krijgt van beleggers als gevolg van technologische vooruitgang of andere marktkatalysatoren. Tijdens de pandemie van het coronavirus bijvoorbeeld, was er een toename van de belangstelling van beleggers voor sectoren die verband houden met digitale technologieën. Andersom verkochten veel beleggers juist hun energieaandelen tijdens de pandemie vanwege de verminderde vraag als gevolg van faillisementen en reisbeperkingen.

Bekijk de volatiliteit

Daarnaast kan de aankoop van aandelen tijdens perioden van lage volatiliteit helpen de risico’s te minimaliseren en tegelijkertijd te profiteren van potentiële stijgingen. Het is ook verstandig bij het beleggen in aandelen rekening te houden met de sector van een bedrijf. Bepaalde sectoren kunnen volatieler zijn dan andere, dus het is belangrijk om de risico’s van elke sector te begrijpen. Bovendien moeten beleggers altijd een exitplan hebben en bereid zijn om zo nodig verlies te nemen. Aandelen kunnen snel stijgen en dalen, dus het is belangrijk om altijd voorbereid te zijn.

Let op indicatoren

Ten slotte moeten beleggers bij het kopen en verkopen van aandelen ook letten op technische analyse-instrumenten zoals grafieken en indicatoren wanneer zij beslissen wanneer zij aandelen verkopen. Wanneer aandelenkoersen volgens deze indicatoren hun piekniveau bereiken, kan dit erop wijzen dat de markt klaar is voor een correctie en moeten beleggers zoeken naar mogelijkheden om hun winsten te nemen en uit hun posities te stappen voordat een potentiële daling van de aandelenkoersen plaatsvindt.

Welke strategieën zijn er voor beleggen?

Er zijn veel verschillende beleggingsstrategieën die door zowel beginnende als ervaren beleggers worden gebruikt. Deze kunnen dus ook toegepast worden bij aandelen kopen voor beginners. Enkele van de populairste strategieën voor beleggen zijn:

 • Dollar Cost Averaging (DCA)
 • Waarde beleggen
 • Groei beleggen
 • Momentum beleggen
 • Diversificatie
 • Buy-and-hold
 • Long gaan
 • Short gaan

Dollar Cost Averaging (DCA)

Bij deze strategie wordt regelmatig een vast bedrag in een bepaald aandeel of activaklasse geïnvesteerd, ongeacht de aandelenkoers. Dit kan helpen om het risico van het kopen van aandelen te spreiden, en het helpt ook om de kosten in de tijd uit te middelen.

Waarde beleggen

Bij deze strategie worden aandelen gekocht die ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun fundamentele kenmerken zoals winst, dividend en boekwaarde. Beleggers zoeken aandelen waarvan zij denken dat ze in waarde zullen stijgen zodra de markt hun werkelijke waarde erkent.

Groei beleggen

Deze strategie richt zich op het kopen van aandelen van bedrijven die in de loop der tijd een consistente groei van hun inkomsten en winstgevendheid hebben laten zien. Van deze bedrijven wordt vaak verwacht dat hun activiteiten in de toekomst zullen blijven groeien, wat leidt tot een potentiële vermogensgroei voor beleggers die ze in een vroeg stadium kopen.

Momentum beleggen

Bij deze strategie wordt gezocht naar aandelen die recentelijk een sterke stijging of momentum hebben doorgemaakt, en wordt meegedaan met die trend totdat deze omkeert of aanzienlijk vertraagt. Momentumbeleggers moeten letten op tekenen van een naderende correctie of berenmarkt, zodat zij snel kunnen uitstappen voordat zij grote verliezen op hun beleggingen lijden.

Diversificatie

Hoewel dit strikt genomen geen beleggingsstrategie is, is dit een van de belangrijkste technieken die door beleggers van alle ervaringsniveaus wordt gebruikt om het risico te spreiden en ervoor te zorgen dat zij niet al hun eieren in één mandje leggen. Het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille helpt het rendement te waarborgen, zelfs als bepaalde sectoren een neergang doormaken terwijl andere sectoren in die tijden sterk en winstgevend blijven.

Buy-and-hold

Bij deze strategie worden bepaalde aandelen gekocht en gedurende lange tijd vastgehouden. De belegger gelooft dat het aandeel na verloop van tijd zal stijgen, dus zit hij er voor de lange termijn in en verkoopt hij het pas nadat het aandeel aanzienlijk in waarde is gestegen.

Long gaan

Bij deze strategie koopt een belegger een aandeel in de verwachting dat de koers zal stijgen. Beleggers kijken onder meer naar sterke kenmerken, zoals winstgevendheid en dividenduitkeringen, als tekenen dat een belegging waarschijnlijk op lange termijn winstgevend zal zijn.

Short gaan

Bij deze strategie wordt een bepaald effect of actief verkocht voordat men het daadwerkelijk bezit. In wezen lenen beleggers van een makelaar om short te verkopen en later tegen een lagere prijs terug te kopen om het aandeel te verkopen. In dit geval verdienen beleggers geld wanneer de markten dalen, in plaats van stijgen zoals bij traditionele beleggingen.

5 tips voor aandelen kopen voor beginners

Aandelen kopen voor beginners kan ontmoedigend lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met een paar belangrijke tips en wat basiskennis over hoe de aandelenmarkt werkt, kan iedereen een succesvolle belegger worden. Hier zijn vijf essentiële tips om als beginner aandelen te kopen:

 1. Begin klein. Als je net begint, is het belangrijk te onthouden dat beleggen geen race is, maar een marathon. Als je voor het eerst aandelen koopt, begin dan met kleinere bedragen, zodat je de kneepjes van het vak kunt leren zonder al te veel risico te lopen.
 2. Doe onderzoek. Voordat je aandelen koopt, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar het bedrijf en de fundamenten ervan. Kijk hoe het aandeel in het verleden heeft gepresteerd en lees het nieuws over het bedrijf of de sector voordat je een investering doet.
 3. Leg niet al je eieren in één mandje. Ook al weet je veel over een bepaald bedrijf of een bepaalde sector, het is altijd een goed idee om je beleggingen te diversifiëren. Een portefeuille van verschillende aandelen helpt het risico van beleggen te verminderen en zorgt ervoor dat je niet te veel wordt blootgesteld aan één bepaald aandeel.
 4. Begrijp de kosten. Bij het kopen van aandelen komt meer kijken dan alleen het selecteren van het juiste bedrijf. Er zijn ook kosten verbonden aan het handelen, zoals makelaarscommissies en belastingen op de winst. Zorg ervoor dat je weet welke kosten er aan verbonden zijn voordat je handelt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.
 5. Leer van ervaren beleggers. Leren van ervaren handelaren is altijd een goede manier om je eigen vaardigheden bij het kopen van aandelen te verbeteren en je kennis van de markt te vergroten. Zoek naar mentoren of word lid van online forums waar je vragen kunt stellen en advies kunt krijgen, zoals bij de gratis community mijn.beleggen.com.

MEER LEREN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om het volgen van een systeem. Lees ons gratis e-book
over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen.

Beleggen met weinig geld: de voordelen en methoden

Beleggen is een krachtige manier om je vermogen te laten groeien en je financiële doelen te bereiken. Maar wat als je slechts een beperkt budget hebt om mee te werken? Goed nieuws! Het is mogelijk om te beleggen met weinig geld en toch succesvol te zijn. Een van de belangrijkste strategieën om dit te bereiken, is door regelmatig te beleggen. Door consistent kleine bedragen te beleggen, kun je profiteren van de voordelen van compounding en je vermogen gestaag laten groeien. In deze blog ontdek je waarom regelmatig beleggen zo belangrijk is en hoe het je kan helpen om je financiële doelen te verwezenlijken, zelfs met een klein budget.

 

Beleggen met weinig geld is een belangrijke onderneming omdat het mensen de mogelijkheid biedt om hun financiële toekomst veilig te stellen, zelfs als ze niet veel geld hebben om te investeren. Wanneer je met weinig geld belegt, kan het lijken alsof je weinig impact hebt op de markt en je niet echt geld kunt verdienen. Maar dit is een misvatting, want zelfs kleine bedragen kunnen in de loop van de tijd groeien en aanzienlijke rendementen opleveren. Lees in dit artikel daarom meer over de voordelen en mogelijkheden van beleggen met weinig geld.

Waarom beleggen met weinig geld belangrijk is

Door te beleggen met weinig geld, kun je op de lange termijn je vermogen laten groeien en een financieel vangnet creëren voor jezelf en je gezin. Dit kan vooral belangrijk zijn als je een laag inkomen hebt of als je financiële middelen beperkt zijn. In deze situaties kan het opbouwen van spaargeld en het investeren van kleine bedragen in de juiste beleggingen een enorme impact hebben op je financiële toekomst.

Daarnaast kan beleggen met weinig geld je helpen om financiële discipline en verantwoordelijkheid op te bouwen. Door regelmatig kleine bedragen te beleggen, kan je ervoor zorgen dat je consistent blijft en een goede investeringsstrategie ontwikkelt. Hierdoor leer je om je financiën beter te beheren en word je bewust van de impact van je financiële beslissingen.

Beleggen met weinig geld kan ook leiden tot betere financiële keuzes op de lange termijn. Door vroeg te beginnen met beleggen en gedisciplineerd te blijven, kun je namelijk profiteren van het rente-op-rente effect, waarbij je rendement op je beleggingen zichzelf weer kan investeren en daardoor exponentieel kan groeien. Lees hieronder meer over het concept compounding.

Bovendien kan beleggen met weinig geld ook een manier zijn om jezelf te beschermen tegen inflatie. Door te beleggen, kun je een hoger rendement behalen dan wat je op een spaarrekening zou krijgen. Dit betekent dat je vermogen groeit, ondanks de huidige inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud.

Kortom, beleggen met weinig geld is belangrijk omdat het je de mogelijkheid biedt om financiële stabiliteit en veiligheid te bereiken, ondanks een laag inkomen of beperkte financiële middelen. Door gedisciplineerd te blijven en op de lange termijn te denken, kan je een aanzienlijk rendement behalen en je financiële doelen bereiken. En hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer tijd je hebt om je vermogen te laten groeien.

Het effect van compounding

Compounding is een belangrijk concept in de wereld van beleggen, vooral als het gaat om beleggen met weinig geld. Het is het idee dat wanneer je rendement op je beleggingen verdient, dit rendement zichzelf weer kan investeren en daardoor exponentieel kan groeien. Dit kan een enorm verschil maken op de lange termijn, zelfs als je slechts kleine bedragen belegt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je €50 per maand belegt in een indexfonds met een gemiddeld jaarlijks rendement van 7%. Na 30 jaar zou je in totaal €18.000 hebben geïnvesteerd. Maar als je de kracht van compounding meeneemt, zou je in totaal €48.754 hebben verdiend, wat betekent dat je initiële investering bijna verdrievoudigd zou zijn.

Dit illustreert hoe belangrijk het is om vroeg te beginnen met beleggen en gedisciplineerd te blijven, zelfs als je slechts kleine bedragen kunt beleggen. Door regelmatig met weinig geld te beleggen en je rendement opnieuw te investeren, kan je vermogen exponentieel groeien en aanzienlijke rendementen opleveren.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat compounding over de tijd werkt, dus hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer tijd je hebt om te profiteren van de kracht van compounding. Dit is waarom beleggen met weinig geld zo belangrijk is, omdat het je in staat stelt om vroeg te beginnen en je vermogen langzaam maar zeker te laten groeien.

Compounding heeft dus een enorme impact op je beleggingsportefeuille en is het een belangrijk concept om te begrijpen bij het beleggen met weinig geld. Door regelmatig kleine bedragen te beleggen en je rendement opnieuw te investeren, kan je vermogen exponentieel groeien en kan je een gezonde financiële toekomst opbouwen.

Beleggingsopties voor mensen met een laag inkomen

Er zijn verschillende beleggingsopties beschikbaar voor mensen met een laag inkomen die willen beleggen met weinig geld. Hier zijn enkele van de meest populaire opties:

 • Indexfondsen: Indexfondsen zijn een populair type belegging, vooral voor mensen met een laag inkomen. Ze bieden beleggers een manier om te investeren in de brede markt en de prestaties van een hele index te volgen, zoals de S&P 500. Dit maakt ze minder risicovol dan individuele aandelen en biedt een diversificatievoordeel.
 • Exchange Traded Funds (ETF‘s): ETF’s zijn vergelijkbaar met indexfondsen, maar ze worden verhandeld als aandelen op beurzen. Ze bieden beleggers een goedkope manier om te beleggen in een breed scala aan activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.
 • Obligaties: Obligaties zijn een manier om geld te lenen aan een bedrijf of overheid en rente-inkomsten te verdienen. Ze zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen en bieden beleggers een stabiele inkomstenstroom.
 • Real Estate Investment Trusts (REIT‘s): REIT’s zijn bedrijven die investeren in onroerend goed, zoals commerciële gebouwen, appartementencomplexen en winkelcentra. Ze bieden beleggers een manier om te beleggen in onroerend goed zonder directe eigendomskosten en bieden een stabiele inkomstenstroom.
 • Micro-investeringen: Micro-investeringen zijn kleine, automatische beleggingen die worden gedaan via een app of online beleggingsplatform. Ze kunnen worden gebruikt om kleine bedragen te beleggen in aandelen, obligaties of ETF’s en zijn een handige manier om te beginnen met beleggen zonder grote bedragen te hoeven investeren.
 • Peer-to-peer lending: Peer-to-peer lending is een manier om geld uit te lenen aan individuen of kleine bedrijven en rente-inkomsten te verdienen. Het wordt gedaan via online platforms en biedt beleggers de mogelijkheid om hogere rendementen te behalen dan bij traditionele spaarrekeningen.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke beleggingsoptie zijn eigen risico’s en voordelen heeft, dus het is belangrijk om goed onderzoek te doen en te begrijpen waar je in belegt voordat je investeert. Bovendien is het belangrijk om een beleggingsplan te hebben dat past bij je doelen en je financiële situatie, en om consistent te blijven bij het beleggen van kleine bedragen om op de lange termijn rendement te behalen.

Voordelen van beleggen met weinig geld

Een voordeel van de hierboven genoemde beleggingsopties voor mensen met een laag inkomen is dat veel van deze opties een lage drempel hebben om te beginnen. Hierdoor zijn ze toegankelijk voor mensen die weinig geld hebben om te investeren.

Indexfondsen, ETF’s en obligaties hebben bijvoorbeeld vaak lage minimale investeringsvereisten, soms zo laag als €50. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen mogelijk om kleine bedragen te beleggen en op de lange termijn te profiteren van compounding.

Bovendien hebben veel online beleggingsplatforms, zoals micro-investeringen en peer-to-peer lending, een gebruiksvriendelijke interface en lage kosten, waardoor het gemakkelijker is om te beginnen met beleggen en tegelijkertijd de kosten te beperken.

Een ander voordeel van beleggen met weinig geld is dat het kan helpen om financiële discipline te ontwikkelen. Het dwingt mensen om regelmatig te beleggen en zich te houden aan een investeringsplan. Dit kan helpen om financiële gewoonten op te bouwen die op de lange termijn bijdragen aan een gezonde financiële toekomst.

Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat beleggen met weinig geld niet alleen gaat om het maximaliseren van rendement. Het gaat ook om het beschermen van je vermogen tegen inflatie en het opbouwen van een vangnet voor de toekomst. Door te beleggen met weinig geld, kun je een gezonde financiële toekomst opbouwen en jezelf beschermen tegen onzekerheden in de toekomst.

Tips om te beleggen met weinig geld

Beleggen met een klein budget kan uitdagend lijken, maar er zijn tal van tips en strategieën die je kunt gebruiken om je kansen op succes te vergroten. Hier zijn enkele tips voor het te beleggen met een klein budget:

 1. Begin klein en blijf consistent: Begin met het investeren van kleine bedragen en blijf consistent bij het beleggen. Zelfs als het slechts een paar euro per maand is, kan het verschil maken op de lange termijn. Probeer elke maand een vast bedrag te beleggen om te profiteren van de kracht van compounding.
 2. Kies voor goedkope beleggingsopties: Kies voor beleggingsopties met lage kosten, zoals indexfondsen en ETF’s. Deze beleggingen bieden een brede diversificatie tegen lage kosten, wat vooral belangrijk is als je weinig geld hebt om te investeren.
 3. Vermijd hoge kosten en hoge risico’s: Vermijd beleggingsopties met hoge kosten en hoge risico’s, zoals individuele aandelen of complexe beleggingen. Deze kunnen onnodige risico’s met zich meebrengen en de kosten kunnen je rendement aanzienlijk verminderen.
 4. Diversifieer je portefeuille: Diversifieer je beleggingsportefeuille om het risico te verminderen. Dit kan worden bereikt door te beleggen in verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen.
 5. Gebruik de Trading Navigator van Beleggen.com: De Trading Navigator van Beleggen.com is een geautomatiseerd beleggingsplatform dat je kan helpen om regelmatig te beleggen en tegelijkertijd de kosten laag te houden. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat je helpt om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen en je portefeuille te diversifiëren. Het biedt ook een automatische beleggingsfunctie waarmee je automatisch kunt beleggen volgens een vooraf ingestelde strategie. Dit kan een handige manier zijn om te beleggen met een klein budget en je rendement op de lange termijn te maximaliseren.
 6. Blijf op de hoogte van de markt: Blijf op de hoogte van de markt en de economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op je beleggingen. Door te begrijpen hoe de markt werkt, kun je betere investeringsbeslissingen nemen en je vermogen laten groeien.
 7. Houd rekening met je beleggingsdoelen: Houd rekening met je beleggingsdoelen en pas je beleggingsstrategie dienovereenkomstig aan. Als je bijvoorbeeld belegt voor de lange termijn, dan kan het zijn dat je meer risico kunt nemen, terwijl als je belegt voor de korte termijn, dan kan het beter zijn om minder risicovolle beleggingen te kiezen.
 8. Gebruik het rente-op-rente effect: Maak gebruik van het rente-op-rente effect om je rendement te maximaliseren. Dit betekent dat je je rendement opnieuw investeert in je beleggingen, waardoor je vermogen exponentieel kan groeien.

Kortom, beleggen met een klein budget is mogelijk en kan zelfs leiden tot aanzienlijke rendementen op de lange termijn. Door consistent te blijven, te diversifiëren en te kiezen voor goedkope beleggingsopties, kun je je kansen op succes vergroten en je financiële toekomst veilig stellen.

Het belang van een beleggingsplan

Een beleggingsplan is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waarom, hoeveel en waarin je gaat beleggen. Het helpt je om je financiële doelen te bepalen en om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Hieronder vind je een aantal redenen waarom het belangrijk is om te beginnen met een beleggingsplan.

 1. Helderheid over je doelen: Een beleggingsplan kan je helpen om je doelen te definiëren en te bepalen hoeveel geld je nodig hebt om deze doelen te bereiken. Het kan je ook helpen om te bepalen wanneer je wilt stoppen met werken en met pensioen wilt gaan. Door je doelen op te schrijven, creëer je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en kun je je beleggingsstrategie dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Beter beleggingsrendement: Door een beleggingsplan op te stellen, kun je betere beleggingsbeslissingen nemen en je risico beter beheren. Je kunt bijvoorbeeld beslissen hoeveel geld je in bepaalde beleggingen wilt investeren en welk risiconiveau acceptabel is. Dit kan helpen om je rendement op de lange termijn te maximaliseren en tegelijkertijd het risico te minimaliseren.
 3. Beperk emotionele beslissingen: Een beleggingsplan kan je helpen om emotionele beslissingen te vermijden. Wanneer je een duidelijk plan hebt, kun je beter vasthouden aan je beleggingsstrategie en voorkomen dat je impulsieve beslissingen neemt die kunnen leiden tot verlies van geld. Door je aan je plan te houden, kun je voorkomen dat je je laat beïnvloeden door angst, hebzucht of andere emoties die kunnen leiden tot slechte beleggingsbeslissingen.
 4. Vertrouwen in je beleggingsbeslissingen: Met een beleggingsplan kun je met meer vertrouwen beleggen. Je weet wat je doelen zijn, hoe je je risico wilt beheren en hoe je je portfolio wilt opbouwen. Dit kan je helpen om vertrouwen te hebben in je beleggingsbeslissingen en om je financiële doelen op de lange termijn te bereiken.

Een beleggingsplan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan zo eenvoudig zijn als het opschrijven van je doelen, bepalen hoeveel geld je wilt investeren en waarin je wilt beleggen. Het is belangrijk om je plan regelmatig te herzien en aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals een verandering in je financiële situatie of nieuwe investeringsmogelijkheden.

Kortom, door te beginnen met een beleggingsplan kun je betere beleggingsbeslissingen nemen, je risico beter beheren en je financiële doelen op de lange termijn bereiken. Het kan je ook helpen om emotionele beslissingen te vermijden en met meer vertrouwen te beleggen. Benieuwd naar hoe Beleggen.com jou hierin kan helpen? Plan een gratis strategie gesprek in met één van onze beleggingsadviseurs!

Het belang van regelmatig beleggen

Beleggen is een langetermijnspel en een van de belangrijkste strategieën voor succesvol beleggen is regelmatig beleggen. Door regelmatig te beleggen, kun je profiteren van de kracht van compounding en je vermogen op de lange termijn laten groeien. Hier zijn een paar redenen waarom regelmatig beleggen zo belangrijk is, ook als je belegt met een klein budget:

 1. Vermindert het risico: Door regelmatig te beleggen, spreid je het risico van je beleggingen. Dit betekent dat je niet al je geld in één keer hoeft te beleggen, waardoor je minder blootgesteld bent aan de volatiliteit van de markt. Het verminderen van risico’s is vooral belangrijk als je een klein budget hebt om te beleggen en je wilt voorkomen dat je een groot deel van je spaargeld verliest.
 2. Profiteer van compounding: Compounding is het effect waarbij je rendement op je beleggingen weer wordt geïnvesteerd, waardoor je vermogen op de lange termijn exponentieel groeit. Door regelmatig te beleggen, kun je profiteren van dit effect en je vermogen op de lange termijn laten groeien.
 3. Vermijd emotionele beslissingen: Door regelmatig te beleggen, vermijd je het nemen van emotionele beslissingen. Je hoeft niet te wachten op het juiste moment om in te stappen in de markt, omdat je al regelmatig belegt en dus minder beïnvloed wordt door emoties zoals angst en hebzucht. Dit kan helpen om je rendement op de lange termijn te maximaliseren.
 4. Verhoogt de kans op succes: Door regelmatig te beleggen, vergroot je je kansen op succes. Je zet een plan in werking en houdt je eraan, waardoor je je beleggingen beter kunt beheren en je doelen kunt bereiken. Regelmatig beleggen kan je helpen om je discipline te behouden en ervoor te zorgen dat je op koers blijft.
 5. Automatiseer je beleggingen: Door je beleggingen te automatiseren, kun je regelmatig beleggen zonder er veel tijd en moeite aan te besteden. Er zijn tal van online beleggingsplatforms beschikbaar die automatisch investeren en je helpen om regelmatig te beleggen zonder veel inspanning.

Het is belangrijk om te onthouden dat regelmatig beleggen dus niet betekent dat je elke maand een groot bedrag moet beleggen. Het kan zo simpel zijn als het beleggen van een klein bedrag, zoals €50 per maand. Door consistent te blijven en te beleggen volgens je beleggingsplan, kun je op de lange termijn succesvol zijn en je financiële doelen bereiken.

Kortom, regelmatig beleggen is een belangrijke strategie voor succesvol beleggen met weinig geld. Het vermindert het risico, profiteert van compounding, vermindert emotionele beslissingen, verhoogt de kans op succes en maakt het mogelijk om je beleggingen te automatiseren.

Het belang van blijven leren over beleggen

Als je geïnteresseerd bent in het blijven leren over beleggen met weinig geld, dan is het gratis boek “In 10 stappen succesvol beleggen” van Beleggen.com een geweldige bron van informatie en advies. Het boek biedt een praktische handleiding voor beginners en ervaren beleggers die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en strategieën.

Om je kennis over beleggen uit te breiden en je vermogen te laten groeien, is het belangrijk om continu te blijven leren over de verschillende beleggingsopties en de markt. Door te blijven leren, kun je je investeringsvaardigheden verbeteren en je financiële doelen beter bereiken.

Als je dit gratis boek wilt downloaden en je kennis over beleggen met weinig geld wilt vergroten, bezoek dan de website van Beleggen.com en klik op de knop ‘Download gratis’ op de homepage. Vul vervolgens je naam en e-mailadres in en klik op ‘Download nu’ om het boek direct te ontvangen.

Dus waar wacht je nog op? Download vandaag nog het gratis boek “In 10 stappen succesvol beleggen” en blijf leren over beleggen met weinig geld om je financiële toekomst veilig te stellen!

Beleggen in India: de beste Indiase aandelen voor 2023

India, een land met een grote economische toekomst, staat terecht in de schijnwerpers van de beleggers. Internationale beleggers zijn echter nog weinig bekend met het potentieel dat Indiase aandelen te bieden hebben. Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met bedrijven buiten de VS, is beleggen in India een interessante plek om te kijken.

Indiase aandelen hebben de afgelopen jaren ook de nodige volatiliteit laten zien. Maar de Indiase economie heeft blijk gegeven van een snel groeivermogen. India kan bogen op hoogopgeleide arbeidskrachten, lage bedrijfskosten en een groot en groeiend consumentenbestand. Daarom verdiepen we ons in dit artikel in beleggen in India en de beste Indiase aandelen voor 2023.

De Indiase aandelenmarkt

Overzicht Indiase aandelenmarkt

De Indiase aandelenmarkt staat tegenwoordig bovenaan van heel wat internationale beleggers. Het land is getuige geweest van een economische groei als nooit tevoren. India trok daarom investeerders van over de hele wereld. Als we het hebben over Indiase aandelen, dan praten we over aandelen van kleine en grote bedrijven die zijn genoteerd aan de National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange en andere beurzen van het land.

Verdeling Indiase aandelenmarkt

Mark Twain verdeelde de wereld ooit in twee soorten mensen: zij die het beroemde Indiase monument, de Taj Mahal, hebben gezien, en zij die dat niet hebben gezien. Hetzelfde kan gezegd worden over beleggers. Er zijn twee soorten beleggers: zij die op de hoogte zijn van de investeringsmogelijkheden in India en zij die dat niet weten.

De beurzen van India waren in 2020 gelijk aan minder dan 3% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie. Met een snelgroeiende economie met 1,3 miljard inwoners is het een veelbelovende markt die beleggers lucratieve kansen kan bieden. Hieronder geven we een overzicht van de Indiase beurzen en hoe geïnteresseerde beleggers exposure kunnen krijgen op deze markt.

De Indiase beurzen

Overzicht BSE en NSE

De meeste handel op de Indiase aandelenmarkt vindt plaats op de twee beurzen: de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). De BSE bestaat sinds 1875. De NSE daarentegen werd opgericht in 1992 en begon met handelen in 1994. Beide beurzen volgen echter hetzelfde handelsmechanisme, dezelfde handelsuren en hetzelfde afwikkelingsproces.

In november 2021 had de BSE 5.565 beursgenoteerde bedrijven, terwijl de rivaliserende NSE op 31 maart 2021 ‘slechts’ 1.920 beursgenoteerde bedrijven telde. Aan de aanbodzijde is er dus geen gebrek. Bijna alle belangrijke bedrijven van India zijn genoteerd aan beide beurzen. De BSE is de oudere aandelenmarkt, maar de NSE is de grootste aandelenmarkt, in termen van volume.

Beide beurzen strijden om de orderstroom, een strijd die leidt tot lagere kosten, marktefficiëntie en innovatie. Wat allemaal gunstige factoren zijn voor beleggers in Indiase aandelen. De aanwezigheid van arbitrageurs houdt de prijzen op de twee beurzen binnen een zeer krappe bandbreedte.

Handelsmechanisme

De handel op beide beurzen vindt plaats via een open elektronisch limietorderboek waarin de ordermatching wordt gedaan door de handelscomputer. Er zijn geen market makers en het hele proces is order gestuurd, wat betekent dat marktorders die door beleggers worden geplaatst automatisch gekoppeld worden aan de beste limietorders. Kopers en verkopers blijven anoniem.

Het voordeel van een order gestuurde markt is dat het meer transparantie brengt door alle koop- en verkooporders in het handelssysteem weer te geven. Bij afwezigheid van market makers is er echter geen garantie dat orders ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alle bestellingen in het handelssysteem moeten worden geplaatst via makelaars, waarvan vele een online handelsfaciliteit bieden aan particuliere klanten.

Institutionele beleggers kunnen ook profiteren van de optie voor directe markttoegang (DMA), waarbij ze handelsterminals van makelaars gebruiken om orders rechtstreeks in het beurshandelssysteem te plaatsen. Beleggen in India is daarom een interessante overweging.

Afwikkelings- en handelsuren

Aandelenspotmarkten volgen een afwikkeling van T+2. Dit betekent dat alle transacties die op maandag plaatsvinden, woensdag worden afgewikkeld. Alle handel op beurzen vindt plaats tussen 9.55 uur en 15.30 uur, Indiase standaardtijd (+ 5,5 uur GMT), van maandag tot en met vrijdag. De levering van Indiase aandelen moet gebeuren in gedematerialiseerde vorm en elke beurs heeft zijn eigen clearinghouse dat alle afwikkelingsrisico’s op zich neemt als centrale tegenpartij.

Marktindexen

De twee prominente Indiase marktindexen zijn Sensex en Nifty. Sensex is de oudste marktindex voor Indiasse aandelen. De Sensex omvat aandelen van 30 op de BSE genoteerde bedrijven. De index werd opgericht in 1986 en biedt tijdreeksgegevens vanaf april 1979. Een andere index is de Standard and Poor’s CNX Nifty. De Nifty omvat 50 Indiase aandelen die genoteerd zijn aan de NSE. Deze index werd opgericht in 1996 en biedt tijdreeksgegevens vanaf juli 1990.

Marktregulering

De algehele verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, regulering en toezicht op de aandelenmarkt berust bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die in 1992 werd opgericht als een onafhankelijke autoriteit. Sindsdien heeft SEBI consequent geprobeerd om marktregels vast te stellen in lijn met de beste marktpraktijken. SEBI beschikt over uitgebreide bevoegdheden om in geval van overtreding sancties op te leggen aan marktdeelnemers.

Hoe kan je beleggen in India?

India begon pas in de jaren negentig van vorige eeuw buitenlandse investeringen toe te staan. Buitenlandse investeringen worden ingedeeld in twee categorieën: buitenlandse directe investeringen (FDI) en buitenlandse portfolio-investeringen (FPI). Alle beleggingen waarin een belegger deelneemt aan het dagelijks bestuur en de activiteiten van het bedrijf, worden behandeld als FDI, terwijl beleggingen in Indiase aandelen zonder enige controle over het beheer en de activiteiten als FPI worden behandeld.

Registratie als buitenlandse belegger

Voor het doen van portefeuillebeleggingen in India moet men zijn geregistreerd als een buitenlandse institutionele belegger (FII) of als een van de subrekeningen van een van de geregistreerde FII’s. Beide registraties worden verleend door de markttoezichthouder SEBI. Buitenlandse institutionele beleggers zijn voornamelijk mutual funds, pensioenfondsen, trusts, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders.

Op dit moment staat India buitenlandse individuen niet toe om rechtstreeks in zijn aandelenmarkt te beleggen. Vermogende particulieren (degenen met een vermogen van ten minste $50 miljoen) kunnen worden geregistreerd als subrekeningen van een FII.

Beleggingsmarkten

Buitenlandse institutionele beleggers en hun subrekeningen kunnen rechtstreeks beleggen in een van de aandelen die op een van de beurzen zijn genoteerd. De meeste portefeuillebeleggingen bestaan uit beleggingen in Indiase effecten op de primaire en secundaire markten, waaronder aandelen, obligaties en warrants van bedrijven die genoteerd zijn (of zullen worden) aan een erkende effectenbeurs in India.

FII’s kunnen ook beleggen in niet-beursgenoteerde effecten buiten beurzen, onder voorbehoud van goedkeuring van de prijs door de Reserve Bank of India. Ten slotte kunnen ze beleggen in de beleggingsfondsen en derivaten die op elke beurs worden verhandeld.

Portefeuillebeleggingen van FII’s

Een FII die is geregistreerd als een FII met alleen schulden kan 100% van zijn belegging in schuldinstrumenten beleggen. Andere FII’s moeten minimaal 70% van hun beleggingen in aandelen beleggen. Het saldo van 30% kan worden belegd in schulden. FII’s moeten speciale niet-ingezeten roepie-bankrekeningen gebruiken om geld van en naar India te verplaatsen. De tegoeden op een dergelijke rekening kunnen volledig worden gerepatrieerd.

Standaard wordt de maximale limiet voor portefeuillebeleggingen in een bepaalde beursgenoteerde onderneming bepaald door de FDI-limiet die is voorgeschreven voor de sector waartoe de onderneming behoort. Er zijn echter twee aanvullende beperkingen voor portefeuillebeleggingen.

Beperkingen voor portefeuillebeleggingen

Ten eerste is de totale investeringslimiet van alle FII’s, inclusief hun subrekeningen in een bepaalde onderneming, vastgesteld op 24% van het gestorte kapitaal. Dit kan echter worden verhoogd tot aan de sectorlimiet, met goedkeuring van de raden van bestuur en aandeelhouders van het bedrijf.

Ten tweede mag een investering door een enkele FII in een bepaalde onderneming niet meer bedragen dan 10% van het gestorte kapitaal van de onderneming. Regelgeving staat een afzonderlijk investeringsplafond van 10% toe voor elk van de subrekeningen van een FII, in een bepaald bedrijf.

In het geval van buitenlandse bedrijven of particulieren die als subrekening beleggen, is hetzelfde plafond echter slechts 5%. Regelgeving legt ook limieten op voor beleggingen in op aandelen gebaseerde derivaten die op beurzen worden verhandeld.

Hoe krijg je blootstelling in Indiase aandelen?

Beleggingsopties

Buitenlandse entiteiten en individuen kunnen via institutionele beleggers blootstelling krijgen in Indiase aandelen. Veel op India gerichte beleggingsfondsen worden populair onder particuliere beleggers. Beleggingen kunnen ook worden gedaan via offshore-instrumenten, zoals participatieve obligaties (PN’s), certificaten van aandelen, zoals Amerikaanse certificaten (ADR’s) en wereldwijde certificaten van certificaten (GDR’s), exchange traded funds (ETF‘s) en exchange traded notes (ETN’s).

Volgens de Indiase regelgeving kunnen participatienota’s, die onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen, offshore worden uitgegeven door FII’s, maar dan alleen aan gereguleerde entiteiten. Veel mogelijkheden dus om te beleggen in Indiase aandelen.

ADR’s

Maar ook kleine beleggers kunnen beleggen in Amerikaanse certificaten van aandelen die de onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen van enkele van de bekende Indiase bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en Nasdaq.

ADR’s worden uitgedrukt in dollars en zijn onderworpen aan de voorschriften van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Evenzo zijn wereldwijde certificaten van aandelen genoteerd aan Europese beurzen. Veel veelbelovende Indiase bedrijven gebruiken echter nog geen ADR’s of GDR’s om toegang te krijgen tot offshore-investeerders en dat is natuurlijk wel een handicap.

ETF’s en ETN’s

Retailbeleggers hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s (exchange-traded fund) en ETN’s (exchange-traded note), gebaseerd op Indiase aandelen. Op India gerichte ETF’s beleggen meestal in indexen die zijn samengesteld uit Indiase aandelen. De meeste aandelen die in de index zijn opgenomen, zijn al genoteerd aan de NYSE en Nasdaq. Vanaf 2020 zijn twee van de meest prominente ETF’s op basis van Indiase aandelen de iShares MSCI India ETF (INDA) en het Wisdom-Tree India Earnings Fund (EPI).

De meest prominente ETN is de iPath MSCI India Index Exchange Traded Note (INPTF). Zowel ETF’s als ETN’s bieden dus een eenvoudige investeringsmogelijkheid voor externe beleggers. Let wel, je belegt dan wel in zowel goede als minder goede aandelen. In een index zit namelijk rijp en groen door elkaar.

Waarom beleggen in Indiase aandelen?

Opkomende markten zoals India zijn hard op weg om motoren te worden voor toekomstige groei in het internationaal beleggen. Momenteel wordt slechts een zeer laag percentage van het spaargeld van de huishoudens van Indiërs belegd op de binnenlandse aandelenmarkt. Het bruto binnenlands product (BBP) is de afgelopen jaren met 7% tot 8% per jaar gestegen. Misschien is het het juiste moment voor externe investeerders om serieus na te denken over beleggen in Indiase aandelen.

De Indiase aandelenmarkt in 2023

Veelbelovende vooruitzichten

De Indiase aandelenmarkt staat in het middelpunt van de belangstelling gestaan van zowel beleggers als analisten, met zijn ups en downs die een gevoel van onzekerheid creëren voor degenen die in deze beurs willen beleggen. In 2023 lijken de vooruitzichten voor de Indiase aandelenmarkt weer wat positiever, met een geprojecteerd gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% tot 8% voor de komende jaren.

De Indiase aandelenmarkt heeft de afgelopen jaren een achtbaanrit doorgemaakt. Van een record brekende bull run tot de door COVID-19 veroorzaakte crash, de beleggers hebben zowel de hoogte- als dieptepunten van de Indiase markt meegemaakt. In 2023 en verder lijken de marktvooruitzichten veelbelovend en beleggers zijn benieuwd naar de beursvoorspellingen voor het komende jaar.

De eerste zes maanden van 2023 zullen nog uitdagend zijn voor de Indiase beurs, zo wordt algemeen aangenomen. Vooralsnog is er veel sectorrotatie en worden markten gedreven door momentum. Beleggers hebben over het algemeen goed geld verdiend op de Indiase beurs toen de gemiddelde K/W van de aldaar genoteerde aandelen steeg van 14-15 keer naar 20 keer. In 2023 en daarna zal de winstgroei de grote leidraad zijn.

Beïnvloedingsfactoren Indiase aandelenmarkt

Voordat we verder kijken naar de gang van zaken, is het essentieel om de factoren te begrijpen die de Indiase aandelenmarkt beïnvloeden. De aandelenmarkt is een weerspiegeling van de economie en de politieke en sociale omgeving in het land. Economische groei, inflatiecijfers, rentetarieven, overheidsbeleid en wereldwijde economische omstandigheden zijn enkele van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de aandelenmarkt.

Herstel corona

Als we naar 2023 kijken, zal de Indiase economie naar verwachting herstellen van de impact van de pandemie en groeien met 7,5% tot 8%. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling, gemak van zakendoen en initiatieven zoals Make in India en Atmanirbhar Bharat zullen naar verwachting de groei van de economie stimuleren. Een stabiel politiek klimaat en lage inflatiecijfers zijn ook gunstig voor de aandelenmarkt.

Economische groei en overheidsbeleid

De meeste experts zijn bullish voor de Indiase aandelenmarkt in 2023 en dat is niet altijd zo geweest. Positieve economische groei en een gunstig overheidsbeleid zullen naar verwachting de aandelenkoersen opdrijven. Bovendien zullen de lage rentetarieven en de ruime liquiditeit naar verwachting steeds meer investeerders naar aandelen trekken.

Rendement op buitenlandse investeringen

Het aantrekkelijk rendement op buitenlandse investeringen zal naar verwachting ook de groei van de markt verder aanwakkeren. Daarmee bedoelen we dat steeds meer Indiase bedrijven in het buitenland zullen investeren en daar winsten zullen realiseren. De groei van opkomende sectoren speelt ook een belangrijke rol in het verhaal.

Opkomende sectoren

De Indiase economie evolueert en verschillende opkomende sectoren zoals e-commerce, gezondheidszorg en technologie komen in een stroomversnelling. De toenemende acceptatie van digitale technologieën en e-commerceplatforms zal naar verwachting de groei in deze sectoren stimuleren, en investeerders zullen waarschijnlijk veelbelovende rendementen zien in deze gebieden.

Boost infrastructuur

We mogen ook de boost in infrastructuurontwikkeling niet vergeten. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling zal naar verwachting een positief effect hebben op de aandelenmarkt. De initiatieven zoals de National Infrastructure Pipeline en de Atmanirbhar Bharat Abhiyan zullen naar verwachting kansen creëren voor bedrijven in de infrastructuur- en bouwsector. Dit zal op zijn beurt naar verwachting de aandelenkoersen van deze bedrijven opdrijven.

Toename beursintroducties

Een logisch gevolg is ook de toename van de beursintroducties. Initial Public Offerings (IPO’s) zijn een aantrekkelijke manier voor bedrijven om kapitaal aan te trekken en hun activiteiten uit te breiden. In 2023 zullen naar verwachting veel bedrijven naar de beurs gaan, wat een positief effect kan hebben op de aandelenmarkt. Beleggers kunnen veelbelovende rendementen verwachten van IPO’s van bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Buitenlandse investeringen in India

Grotere buitenlandse investeringen in India zelf hebben ook een niet te onderschatten effect. Buitenlandse investeringen spelen een cruciale rol in de groei van de Indiase aandelenmarkt en in 2023 zal naar verwachting een toename van buitenlandse investeringen te zien geven. De focus van de overheid op gemak van zakendoen, een stabiel politiek klimaat en veelbelovende economische groei zullen waarschijnlijk buitenlandse investeerders naar de Indiase aandelenmarkt trekken.

Volatiele aandelenmarkt

Hoewel de meeste voorspellingen positief zijn, moeten de beleggers niet vergeten dat de aandelenmarkt volatiel en onvoorspelbaar is. En dat geldt des te meer voor de Indiase beurs Het is essentieel om een gediversifieerde portefeuille te hebben en te beleggen in aandelen met een sterk groeipotentieel. Beleggers moeten ook de wereldwijde economische omstandigheden en het overheidsbeleid dat van invloed is op de aandelenmarkt in de gaten houden.

De Indiase aandelenmarkt bleef in de eerste helft van 2023 volatiel, als gevolg van wereldwijde onzekerheden die werden aangewakkerd door een bankencrisis en aanhoudende inflatie. Belangrijke gebeurtenissen, waaronder de ineenstorting van de Silicon Valley Bank (SVB), de buy-out van Credit Suisse door rivaliserende UBS, wereldwijde inflatie en aanhoudende geopolitieke spanningen hielden de aandelenmarkten op scherp.

Correcties in aandelenmarkt

De binnenlandse markten in India presteerden in lijn met de wereldwijde correctie en de volatiliteit zal gezien de onzekere situatie in het Amerikaanse banksysteem in de loop van 2023 op het sentiment blijven wegen. Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, denkt dat er meer ruimte is voor correcties als de wereldwijde onrust aanhoudt aangezien de Indiase markt niet echt goedkoop is.

Zwakke economische vooruitzichten voor de ontwikkelde markten en relatief hogere groei in opkomende markten zouden de toewijzing van buitenlandse portefeuille aan investeringen in zorgvuldig geselecteerde opkomende markten en India vergroten. Soortgelijke crises in het verleden hebben aangetoond dat buitenlandse portefeuille investeringen tijdelijk kunnen pauzeren, maar op de langere termijn niet van koers kunnen veranderen.

“Gezien zijn structurele groeipotentieel zal India waarschijnlijk sterk staan ten opzichte van andere economieën, ondanks problemen als hoge inflatie en een verzwakkende valuta”, zegt Kannan Sivasubramanian, de CEO van het wereldwijde onderzoeks- en analysebedrijf Aranca.

Beleggingsrisico’s

De twee belangrijkste risico’s voor beleggingen dit jaar zijn, zoals steeds, het bedrijfsrisico en het marktrisico. Om bedrijfsrisico’s af te wenden, moeten beleggers de kwaliteit van het management, de corporate governance en de financiële draagkracht van Indiase bedrijven analyseren alvorens te investeren, zegt Sivasubramanian.

Hij suggereert dat het vermijden van met schulden beladen bedrijven een belangrijke risicoaversie zal zijn in dit tijdperk van met hogere rentetarieven, aangezien de rentekosten van met schulden beladen bedrijven de inkomsten van het bedrijf kunnen aantasten. Chandra adviseert dan ook een goede due diligence van de bedrijven door alleen te beleggen in bedrijven met sterke fundamentals.

Wat het marktrisico betreft, kan het openen van posities in sectoren die negatief kunnen worden beïnvloed door verdere stijgingen van de rentevoeten, zoals onroerend goed, of het selecteren van bedrijven met een hoge hefboomwerking en lage rentedekkingsratio’s de investeerders aan grotere risico’s blootstellen, zegt Chandna. Hij adviseert dus de nodige voorzichtigheid.

Met name de IT-dienstensector in India kan de dupe worden van de ineenstorting van de problemen in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van SVB en enkele andere banken. Wat volgens Vishal Soni, algemeen directeur van Oxane Partners, het groeipotentieel van enkele grote Indiase IT-bedrijven die aanzienlijke blootstelling hebben aan banken die onder druk staan, kan aantasten.

Belangrijkste gebeurtenissen om naar uit te kijken in 2023

De volgende vijf sleutelfactoren zullen waarschijnlijk de prestaties van de Indiase aandelenmarkt in 2023 beïnvloeden:

 1. RBI Rentebesluit
 2. IIP-gegevens/inflatiepercentage
 3. Bedrijfsinkomsten
 4. PMI voor productie in de VS
 5. Autoverkopen

1. RBI Rentebesluit

Verwacht wordt dat de RBI haar repo-rente in 2023 zal blijven verhogen, aangezien de retail inflatie hoog blijft en de tolerantiegrens van de centrale bank opgeschoven is van 2% naar 6%. Het commentaar en de beslissingen van de MPC van RBI zouden op korte en middellange termijn de toon zetten voor de markten.

2. IIP-gegevens/inflatiepercentage

Economen verwachten dat de inflatie verder zal dalen, maar op korte termijn waarschijnlijk niet onder de 6% zal uitkomen.

3. Bedrijfsinkomsten

De guidance voor de bedrijfswinsten in 2023 worden aangekondigd kunnen een enorme impact op de koersbewegingen. Er zal uiteraard ook uitgekeken worden naar de guidance 2024.

4. PMI voor productie in de VS

De U.S. Manufacturing PMI kan in de komende maanden een beter beeld geven van hoe groot de problemen zijn voor de VS en daarmee voor de wereldwijde stabiliteit.

5. Autoverkopen

De autoverkoopgegevens voor 2023 zijn zeer belangrijk voor de Indiase economie. Cijfers over deze sector zullen dan ook nauwlettend geanalyseerd worden. De Asian Development Bank (ADB) verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van India zal matigen tot 6,4% in het fiscale jaar (FY) 2023 eindigend op 31 maart 2024 en zal stijgen tot 6,7% in FY2024, gedreven door particuliere consumptie en particuliere.

Asion Development Outlook 2023

De voorspelling van autoverkopen maakt deel uit van de nieuwste editie van ADB’s belangrijkste economische publicatie, Asian Development Outlook (ADO) april 2023. De groeimatiging voor India in FY2023 is gebaseerd op een aanhoudende wereldwijde economische vertraging, krappe monetaire voorwaarden en hoge olieprijzen.

Economische groei in India

Volgens de ADO van april 2023 wordt in FY2024 echter een snellere groei van de investeringen verwacht, dankzij een ondersteunend overheidsbeleid en gezonde macro-economische fundamentals, minder niet-renderende leningen bij banken en een aanzienlijke schuldafbouw door bedrijven die de bankleningen zullen stimuleren.

“Ondanks de wereldwijde vertraging is de economische groei van India sterker dan in veel vergelijkbare economieën en weerspiegelt het een robuuste binnenlandse consumptie en minder afhankelijkheid van de wereldwijde vraag”, aldus ADB Country Director voor India Takeo Konishi.

“De sterke infrastructuur van de regering van India onder het Gati Shakti-initiatief (National Master Plan for Multimodal Connectivity) van de premier, de ontwikkeling van de logistiek en de ontwikkeling van industriële corridors zullen aanzienlijk bijdragen aan het vergroten van het industriële concurrentievermogen en het stimuleren van toekomstige groei.”

Groei particuliere consumptie

De verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden en het consumentenvertrouwen zullen de groei van de particuliere consumptie stimuleren. De toezegging van de centrale regering om de kapitaaluitgaven en investeringen in FY2023 aanzienlijk te verhogen, ondanks het streven naar een lager begrotingstekort van 5,9% van het bbp, zal ook de vraag stimuleren. Geholpen door herstel in het toerisme en andere contactdiensten, zal de dienstensector in FY2023 en FY2024 sterk groeien naarmate de impact van COVID-19 afneemt.

Afremming groei productie

De groei van de productie in FY2023 zal naar verwachting echter worden afgeremd door een zwakke wereldwijde vraag, maar zal waarschijnlijk verbeteren in FY2024. Recente aankondigingen om de landbouwproductiviteit te verhogen, zoals het opzetten van digitale diensten voor gewasplanning en ondersteuning van start-ups in de landbouw, zullen belangrijk zijn om de groei van de landbouw op middellange termijn te ondersteunen.

Invloed op beleggingspolitiek

Wat heeft deze stroom aan economische cijfers tot gevolg voor de beleggingspolitiek op de Indiase beurs? In tijden van hogere marktvolatiliteit is het altijd een goede gewoonte om beleggingen te diversifiëren. Experts adviseren sectorale diversificatie om het marktrisico van een portefeuille te beperken en het risico van zware verliezen te vermijden.

Er is een goede kans op een inhaalbeweging, aangezien de meerderheid van de blue chip bedrijven op de Indiase beurs in de afgelopen periode van een jaar vlak tot negatief presteerde, wat de kans op accumulatie (lees: aandelen bijkopen) biedt. De meeste analisten stellen voor om aandelen van blue chip bedrijven en midcap bedrijven met nul of lage schulden te accumuleren gezien historisch er sprake is van een sterke winstgroei bij deze bedrijven.

Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, stelt voor om sectoren te vermijden die gemakkelijk worden beïnvloed door rentestijgingen, zoals banken, niet-bancaire financiële instellingen en consumentenfinancieringsmaatschappijen, en small-capaandelen voor 2023.

In plaats daarvan moeten beleggers zich volgens Chandna richten op hoogwaardige large- en mid capaandelen en veiligere bets in sectoren als gezondheidszorg, farma en fast-moving consumer goods (FMCG). Beleggingsgoeroes suggereren ook dat dit een goed moment is om bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit toe te voegen aan een portefeuille met een gemiddelde looptijd van twee tot drie jaar om zich te fixeren op hoge rendementen.

Gespreid beleggen

Het komt erop neer dat ondanks de verwachtingen van een volatiel jaar op de beurs in India, de beleggers niet hoeven niet in paniek te raken. In plaats daarvan zouden ze moeten overwegen om gespreid te beleggen via de populaire systematische investeringsplannen (SIP’s) en erop te wachten dat de aandelen weer op het normale of eerder aanhoudende niveau komen.

Verwachtingen voor Indiase aandelenmarkt in de toekomst

De analisten zijn over het algemeen van mening dat focus op binnenlandse markten de juiste beleggingsstrategie is, gezien de onzekerheid rond de wereldwijde groei. Dit is waar beleggers op moeten letten en hoe de aandelenmarkt er in de toekomst uitziet.

Hoge inflatie in VS

De hoge inflatie in de VS is gedurende het hele kalenderjaar 2022 een belangrijk punt van zorg geweest. De consensus inflatie kan echter hardnekkiger blijken te zijn dan verwacht, als gevolg van aanhoudende problemen aan de aanbodzijde en de heropening van China.

De metaalprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen als gevolg van de heropening in China. Bijgevolg zijn de inflatieverwachtingen lager in vergelijking met eerdere cycli, maar zullen wel op de voet gevolgd moeten worden. In inflatieland kan het tij namelijk snel omslaan.

Beleggers moeten een idee hebben van de mate waarin de waarschijnlijke recessie in de VS en de eurozone zich uitbreidt, aangezien dat grote gevolgen zal hebben voor export gedreven bedrijven, met name de informatietechnologiesector die behoorlijk gewicht heeft op de Indiase referentie-index.

Mogelijke winstverlagingen

Op het binnenlandse front wordt verwacht dat de winstverwachtingen in India de komende twee jaar gemiddeld met ongeveer 20% zullen groeien. De waarderingen kunnen echter negatief worden beïnvloed als er te veel teleurstelling is door een tragere economische groei als gevolg van hogere grondstofprijzen, waaronder hoge energieprijzen, wat kan leiden tot mogelijke winstverlagingen.
Binnenlandse thema’s

Met uitzondering van het premiumsegment kenden de meeste andere consumptiecategorieën de afgelopen kwartalen een lauwe volumegroei. Een heropleving van de vraag is van het grootste belang voor de algehele groei, zeggen experts uit de sector. Sanjay Chawla, de chief investment officer bij Baroda BNP Paribas Mutual Fund, verwacht dat er het grootste deel van dit jaar drie binnenlandse thema’s spelen op de Indiase beurs:

 1. Ten eerste zal de vraag van de consument een opleving kennen. De sector heeft de afgelopen tijd niet goed gepresteerd en dat biedt enig waarderingscomfort met een verbeterende winstgevendheid.
 2. Ten tweede wordt verwacht dat de capex of investeringen (zowel privé als publiek) sterk zullen groeien als gevolg van een combinatie van verschillende factoren. Hij verwacht dat investeringen in Indiase industrials een meerjarig groeithema wordt.
 3. Ten derde profiteren de banken en financiële instellingen van een stijging van zowel de consumptie als de investeringsuitgaven. Een dubbelcijferige kredietgroei samen met historisch lage kredietkosten impliceert goede investeringsmogelijkheden in de sector, zegt Chawla.

Ook Sameer Kaul, de algemeen directeur van TrustPlutus Wealth, is van mening dat de optimale strategie voor aandeleninvesteringen zou zijn om zich te concentreren op door de binnenlandse markt aangestuurde thema’s, aangezien de Indiase economie sneller zou moeten blijven groeien dan de meeste andere grote economieën.

In de afgelopen twee jaar hebben de Indiase markten het ruimschoots beter gedaan dan de opkomende markten. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de veerkracht van de binnenlandse economie toen alle emerging markets met dezelfde mondiale uitdagingen werden geconfronteerd.

Negatieve correctie

Begin december 2022 werd een behoorlijke correctie waargenomen, waarbij de toevloed van buitenlandse investeringen (FPI) in het nieuwe jaar wat onder druk kwamen te staan. De groeipercentages van het mondiale bbp zijn de afgelopen maanden ook neerwaarts bijgesteld.

Verbeterd sentiment

Momenteel worden op de Indiase beurzen de aandelen weer verhandeld tegen een van de hoogste premies in de geschiedenis van de opkomende markten. Hoewel 2023 op moment van schrijven nog niet achter de rug was, heeft het huidige jaar tot nu toe een ommekeer gezien. Het sentiment op de beurzen, ook de Indiase, is verbeterd. Met let op dat dit sentiment weer snel kan omslaan.

Inhaling marktachterstand

Kaula verwacht dat de andere opkomende markten hun achterstand zullen inhalen en denkt dat uiteindelijk de veerkracht van de binnenlandse economie geld terug kan lokken naar de Indiase markten. Gezien de volatiliteit op de wereldmarkten en de uitdagingen op het gebied van binnenlandse groei, zouden beleggers idealiter vasthouden aan hun activaspreiding en beleggen volgens hun risicotolerantieniveaus, aldus experts.

Beste Indiase aandelen voor 2023

Beleggen in Indiase aandelen lijkt dus misschien lucratief, maar niet elke belegger heeft het voorrecht om het maximale rendement op de gedane investering te behalen. Beleggers zullen duizenden Indiase aandelen tegenkomen, maar het gaat er natuurlijk om dat de juiste beslissing voor de beleggingsportefeuille wordt genomen.

Het vinden van de potentie van een bepaald aandeel in India is een sleutelmoment, zoals dat ook op andere beurzen het geval is. Dit zijn onze favoriete Indiase aandelen, maar let op, deze noteren aan de NSE (National Stock Exchange of India Ltd) en zijn voor buitenlanders helaas dus niet te verhandelen. De 12 beste Indiase aandelen voor 2023 zijn:

 1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)
 2. ITC Limited (ITC: NS)
 3. Mphasis (MPHASIS:NS)
 4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)
 5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)
 6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)
 7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)
 8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)
 9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)
 10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)
 11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)
 12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)

Caplin Point Laboratories Limited is mogelijk het enige middelgrote bedrijf in de farmaceutische sector van India dat zich bezighoudt met R&D en productie van afgewerkte geneesmiddelen. Maar de activiteiten zijn veelomvattend en gaan van API’s, klinisch onderzoek, front-end generieke aanwezigheid in Latijns-Amerika, merkmarketing in Franstalig Afrika tot een USFDA /EU-GMP goedgekeurde injecteerbare faciliteit.

Het unieke bedrijfsmodel van het bedrijf heeft geholpen bij het genereren van de middelen om een infrastructuur van wereldklasse te bouwen. De schuldenvrije situatie en het kasoverschot van het bedrijf positioneren het aantrekkelijk om toekomstige kansen te verzilveren. Een van de belangrijkste redenen voor het succes van Caplin Point Laboratories Limited kan worden toegeschreven aan het brede scala aan producten dat in verschillende regio’s wordt aangeboden. Caplin Point heeft meer dan 4000 productregistraties over de hele wereld met meer dan 650 farmaceutische formuleringen en meer dan 36 therapeutische secties.

2. ITC Limited (ITC: NS)

ITC is een van de belangrijkste bedrijven in de particuliere sector van India met een bruto verkoopwaarde van meer dan 40 miljard dollar). ITC heeft een gediversifieerde aanwezigheid in FMCG, Hotels, Verpakkingen, Karton & Speciaal Papier en Agri-Business. Het streven van ITC om een voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheidspraktijken komt tot uiting in zijn status als het enige bedrijf ter wereld, van zijn omvang en diversiteit, dat positief reageert op koolstof-, water- en vast afvalrecycling. Duurzaamheid staat bij dit bedrijf dus centraal.

Bovendien creëren de bedrijven en waardeketens van ITC een duurzaam levensonderhoud voor meer dan 6 miljoen mensen, van wie de meerderheid de armsten op het platteland van India zijn. ITC is de leidende FMCG-marketeer van het land, de duidelijke marktleider in de Indiase karton- en verpakkingsindustrie, een wereldwijd erkende pionier op het gebied van empowerment van boeren via zijn verreikende Agri Business en een belangrijke hotelketen in India die een pionier is op het gebied van ‘verantwoorde Luxe’. ITC’s volledige dochteronderneming, ITC Infotech, is een gespecialiseerde wereldwijde leverancier van digitale oplossingen.

In de afgelopen tien jaar hebben de nieuwe Consumer Goods Businesses van ITC een sterke portfolio opgebouwd van 25 Indiase merken van wereldklasse die waarde creëren en behouden in India. ITC’s FMCG-merken van wereldklasse, waaronder Aashirvaad, Sunfeast, Yippee!, Bingo!, B Natural, ITC Master Chef, Fabelle, Sunbean, Fiama, Engage, Vivel, Savlon, Classmate, Paperkraft, Mangaldeep, Aim en anderen hebben binnen een korte tijdspanne een omvangrijke marktpositie afgedwongen. Terwijl verschillende van deze merken inmiddels al marktleiders zijn in hun segment, boeken andere aanzienlijke vooruitgang.

3. Mphasis (MPHASIS:NS)

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van toegepaste technologiediensten innoveert dit bedrijf om uitstekende service en succesvolle resultaten te leveren op het gebied van verkoop, levering en ontwikkeling. Met een strategie om wendbaar, behendig en klantgericht te zijn, anticiperen de medewerkers van Mphasis op de toekomst van toegepaste technologie en voorspellen ze de trends van morgen om de klanten aan de top te houden in een steeds veranderende markt.

Toonaangevend op het gebied van architectuur en ontwerp, stellen de next-gen oplossingen van het bedrijf ondernemingen in staat hun digitale transformatie te versnellen. Mphasis transformeert ondernemingen met behulp van een branchespecifiek X2C2TM-framework, dat gebruikmaakt van de kracht van cloud en cognitief om hypergepersonaliseerde digitale ervaringen te bieden aan klanten en eindklanten.

4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)

Polycab houdt zich bezig met de productie en verkoop van draden en kabels en snel bewegende elektrische goederen van het type ‘FMEG’ onder het merk ‘POLYCAB’. Naast draden en kabels produceren en verkoopt het bedrif FMEG-producten zoals elektrische ventilatoren, LED-verlichting en -armaturen, schakelaars en schakelapparatuur, zonneproducten en leidingen & accessoires. Polycab werd opgericht als ‘Polycab Wires Private Limited’ op 10 januari 1996 in Mumbai als een besloten vennootschap onder de Companies Act, 1956.

In 2009 volgde de diversificatie op het gebied van engineering, inkoop en constructie, waaronder het ontwerp, de engineering, de levering, de uitvoering en de inbedrijfstelling van projecten voor elektriciteitsdistributie en landelijke elektrificatie. In 2014 kwam daar het FMEG-segment bij met als belangrijkste FMEG-producten schakelaars en schakelmateriaal en leidingen en accessoires.

De Telecom divisie houdt zich bezig met de productie van OFC’s, FRP/ARP-staven, IGFR-garens en een hele reeks end-to-end passieve netwerkoplossingen en het leveren van EPC-diensten om het leven van mensen te transformeren in termen van digitale infrastructuur en toegankelijkheid.

5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)

Met een capaciteit om 2,6 miljoen ton per jaar te produceren, is APL Apollo Tubes Limited de grootste producent van structurele stalen buizen in India. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid distributienetwerk van magazijnen en filialen in 29 steden in het hele land, gericht op de binnenlandse markt en op 20 landen over de hele wereld.

Het multi-productaanbod omvat meer dan 1.100 variëteiten van voorverzinkte buizen, structurele stalen buizen, gegalvaniseerde buizen, MS Black-buizen en holle secties omvat, maakt APL Apollo een van de toonaangevende fabrikanten van merkstaalproducten in India.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Delhi NCR. APL Apollo, met zijn faciliteiten van wereldklasse, een wijdverspreid 3-laags distributienetwerk en meer dan 800 dealers, zet zich in voor het versterken van de infrastructurele ruggengraat van India met zijn structurele buizen en holle secties. APL Apollo Tubes Limited is India’s grootste Structural Steel Tubing Company met een sterke lokale aanwezigheid, dankzij onze filosofie van Make in India, uitgebreid distributienetwerk en kwaliteit van wereldklasse.

6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)

Reliance Industries Limited is een Fortune 500-bedrijf en het grootste bedrijf in de particuliere sector in India. Het motto “Growth is Life” geeft treffend de steeds evoluerende geest van Reliance weer. Het bedrijf is geëvolueerd van een textiel- en polyesterbedrijf naar een geïntegreerde speler op het gebied van energie, materialen, retail, entertainment en digitale diensten.

Op elk van deze gebieden zet Reliance Industries zich in voor door innovatie geleide, exponentiële groei. Deze visie heeft het er toe aangezet om wereldwijd leiderschap te bereiken in veel van de bedrijven die onder de paraplu van Reliance Industries vallen.

Het producten- en dienstenportfolio van Reliance raakt dagelijks bijna alle Indiërs, over alle economische en sociale spectrums heen. Het management is nu gefocust op het bouwen van platforms die de vierde industriële revolutie zullen inluiden en kansen en wegen zullen creëren voor India en al zijn burgers om hun ware potentieel te realiseren.

7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)

Tata Consultancy Services is een organisatie voor IT-diensten, advies en bedrijfsoplossingen die al 50 jaar samenwerkt met veel van ‘s werelds grootste bedrijven. Het bedrijf is uitgeroepen tot een leider in de Everest Group’s PEAK Matrix voor Software Product Engineering Services in de algemene beoordeling, evenals in alle individuele branches die in het rapport aan bod komen: BFSI, gezondheidszorg, ISV’s, media en entertainment en detailhandel.

Het rapport benadrukt de investering van TCS in het opzetten van onderzoeks- en innovatielabs en CoE’s die innovatie stimuleren, met name op het gebied van cloud-enabled platforms, digitale platformengineering, gebruikerservaringen en gebruikersinterface, data-analyse en uitgebreide realiteit. Het gaat verder over de goed gediversifieerde portefeuille van klanten van TCS in verschillende branches. Volgens het rapport waarderen TCS-klanten de capaciteiten voor het aansturen van complexe digitale transformatieprojecten, het aanpassen aan zakelijke behoeften en flexibele prijsmodellen.

Het kan ook als volgt worden uitgedrukt: “TCS helpt klanten digitale platform gestuurde bedrijfsinnovaties te versnellen en ‘as a service’-modellen in verschillende sectoren aan te drijven door gebruik te maken van haar doelgerichte transformationele oplossingen. De voortdurende investeringen in het verdiepen van domeinexpertise, evolutionaire engineeringprocessen, intelligente producten, cloud, SaaS, low-code en nieuwe beveiligingshoudingen versterken de kracht en de positie van het bedrijf als toonaangevende leverancier van kerntechnologie en adviesdiensten wereldwijd”, aldus Krishnan Ramanujam, President, Enterprise Growth Group, TCS.

“Onze leidende positie in dit rapport in alle sectoren is een bewijs van onze diepgaande contextuele en domeinkennis en investeringen in technologieën van de volgende generatie en co-innovatie samen met onze klanten.”

8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)

Met 90 jaar ervaring in India is Hindustan Unilever Limited (HUL) India’s grootste fast-moving consumer goods bedrijf. Op een willekeurige dag gebruiken negen van de tien Indiase huishoudens een of meer van de merken van dit bedrijf, wat het een unieke kans geeft om een betere toekomst op te bouwen. Hindustan Unilever Limited werkt elke dag aan een betere toekomst en helpt mensen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen met merken en diensten die goed zijn voor hen en goed voor anderen.

Met meer dan 50 merken verspreid over categorieën zoals textieloplossingen, huis en hygiëne, levensbenodigdheden, huidreiniging, huidverzorging, haarverzorging, kleurcosmetica, mondverzorging, deodorants, thee, koffie, ijs en bevroren desserts, voedingsmiddelen en gezondheidsdranken, maakt het bedrijf maakt deel uit van het dagelijks leven van miljoenen consumenten in heel India.

Het portfolio omvat toonaangevende huismerken zoals Lux, Lifebuoy, Surf excel, Rin, Wheel, Glow & Lovely, Pond’s, Vaseline, Lakmé, Dove, Clinic Plus, Sunsilk, Pepsodent, Closeup, Axe, Simple, Love Beauty Planet, TRESemmé, Brooke Bond, Bru, Knorr, Kissan, Kwality Wall’s, Horlicks en Pureit.

Het bedrijf heeft ongeveer 21.000 werknemers. Hindustan Unilever Limited is een dochteronderneming van Unilever, een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten voor voeding, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verfrissing met verkoop in meer dan 190 landen. Forbes beoordeelde Hindustan Unilever Limited als het meest innovatieve bedrijf in India en nummer 8 wereldwijd. Aon Hewitt erkende Hindustan Unilever Limited als een van de beste bedrijven om voor te werken en we blijven de ‘Employer of Choice’ in alle sectoren.

9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)

De Housing Development Finance Corporation (HDFC) Limited is een naam die al vier decennia in verband wordt gebracht met de Indiase woningbouwsector. Als pionier op het gebied van woninghypotheken is het een merknaam die zich kenmerkt door vertrouwen, degelijkheid, zowel financieel als bestuurlijk en gedegen uitgangspunten. Sinds de dag van haar oprichting in 1977 heeft HDFC hoge normen gedefinieerd en gesteld in de woningfinancieringssector.

De oprichter van HDFC HT Parekh, had een visie van een dynamische organisatie, een die de klant op de eerste plaats diende. Deze visie heeft HDFC ook in staat gesteld om te groeien van een bescheiden begin tot een van de grootste spelers in de woningfinancieringssector.

HDFC’s wijdverspreide netwerk van onderling verbonden kantoren in heel India en outreach-programma’s in verschillende steden zorgen voor een naadloze ervaring voor huizenkopers en bestaande klanten. Om tegemoet te komen aan niet-ingezeten Indiërs, heeft HDFC vertegen-woordigingskantoren in Londen, Dubai en Singapore en servicemedewerkers in het Midden-Oosten.

In de afgelopen vier decennia is HDFC uitgegroeid tot een financieel conglomeraat met meerdere producten, dat zich heeft gediversifieerd in bankieren, levensverzekeringen, algemene verzekeringen, vermogensbeheer, financiering van durfkapitaal in onroerend goed en leningen voor onderwijs. HDFC heeft consequent gestreefd naar en een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van transparantie, vertrouwen, integriteit en een onberispelijke staat van dienst op het gebied van klantvriendelijke dienstverlening. Deze compromisloze kernwaarden zijn de onwrikbare elementen die het bedrijf het anker hebben gegeven om ook in turbulente tijden op koers te blijven.

Bij HDFC is corporate governance een vrijwillige, zelf disciplinerende code, die niet alleen de naleving van wettelijke vereisten inhoudt, maar ook de nadruk legt op transparantie en eerlijkheid, evenals het inspelen op de behoeften van de klant.

10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)

Asian Paints is een in Mumbai, India gevestigd productie-, verkoop- en distributiebedrijf voor verf en coatings dat in 1942 werd opgericht. Het bedrijf heeft verkoop- en distributieactiviteiten in 13 landen en productiefaciliteiten in 14 landen. Het betreft hier het op twee na grootste verfbedrijf in Azië en het grootste verfbedrijf in India voor de afgelopen vijf decennia.

De visie van Asian Paints is om tot de top vijf van decoratieve verf- en coatingbedrijven ter wereld te behoren. Het bedrijf heeft investeringen ter waarde van 244,81 miljoen dollar goedgekeurd voor een nieuwe supermoderne productie installatie met een output van 400.000 kiloliter per jaar.

Volgens het in Dublin, Ierland gevestigde ResearchAndMarkets zal de omvang van de wereldwijde verf- en coatingsindustrie toenemen van 211,9 miljard dollar in 2021 tot 230,22 miljard dollar in 2022. Dit weerspiegelt een jaar-op-jaar (YoY) stijging van 8,6%. Bovendien zal de industrie tussen 2022 en 2026 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,8% ervaren en de omvang ervan zien toenemen tot 311,47 miljard dollar.

De Aziatische Stille Oceaan is de grootste regio op de verf- en coatingsmarkt, aangezien het groeiende economieën heeft zoals China en India, waar bouw- en renovatieactiviteiten in opkomst zijn. Bovendien hebben projecten zoals de FIFA Wereldbeker 2022 in Qatar ook geleid tot een grotere vraag uit de regio. Daarnaast kent de regio Azië-Pacific een bevolkingsgroei en neemt ook de verstedelijking toe in de ontwikkelingslanden van de regio.

11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)

Een van India’s meest vertrouwde en gerespecteerde namen op het gebied van onroerend goed is Prestige Estates Projects Limited. De Prestige Group staat synoniem voor innovatie en luxueus leven. Sinds 1986 heeft Prestige geholpen het gezicht van Modern Urban India op te bouwen in zijn glorieuze geglobaliseerde avatar door consequent state-of-the-art transformatieve vastgoedconcepten, technologieën en innovaties te introduceren en te creëren.

In de afgelopen tien jaar heeft de Prestige Group zich stevig gevestigd als een van de leidende en meest succesvolle vastgoedontwikkelaars in India door zijn onuitwisbare stempel te drukken op alle activaklassen. Opgericht door CMD Irfan Razack en geleid door zijn broers Rezwan Razack en Noaman Razack heeft het bedrijf een sterke groei gekend.

Prestige Estates Projects Limited heeft zich in de loop van de tijd gediversifieerd in een aantal gerelateerde/niet-gerelateerde diensten, elk geleid door personen met behendige capaciteiten. De diensten zijn net zo gevarieerd als het interieurontwerp door Morph Design Company (MDC) en de herdefiniëring van elegantie en zachtheid in formele herenkleding door Prestige Fashions (P) Ltd. Ze zijn ook de enige ontwikkelaars in Zuid-India die kunnen bogen op een zo breed diverse portefeuille die de residentiële, commerciële, retail-, leisure- en hospitality-segmenten omvat.

De Prestige Group is vandaag een naam geworden die synoniem staat voor innovatie. Het bedrijf is een pionier op het gebied van vele baanbrekende ontwikkelingen en introduceerde vele primeurs in Zuid-India. Houdt dit Indiase aandeel dus in de gaten.

12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

KEI werd in 1968 opgericht als een maatschap onder de naam Krishna Electrical Industries, met als hoofdactiviteit het vervaardigen van rubberen kabels voor huisbedrading. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een imperium met een wereldwijde aanwezigheid en biedt het holistische draad- en kabeloplossingen. De producten bedienen klanten wereldwijd in meer dan 45 landen, via een uitgebreid netwerk van meer dan 5000 kanaalpartners. KEI Industries heeft altijd geloofd in de kracht van haar human resources.

De familie van 5385 medewerkers in verschillende rollen helpt om deze klanten effectief van dienst te zijn. Momenteel ligt het hoofdkantoor nog steeds in New Delhi, maar heeft KEI Industries Limited meer dan 38 vestigingen en 21 magazijnen in het hele land. Het heeft het bedrijf meer dan 5 decennia aan inzet, doorzettingsvermogen en toewijding gekost om een katalysator van macht te zijn en de wereldwijde aanwezigheid te bereiken die het momenteel heeft.

Tot slot

Niet alle Indiase aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER INDIASE AANDELEN?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in Indiase aandelen,
die u kunt vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Groen beleggen in 2023: de voordelen en methoden

Bent u als belegger op zoek naar een manier om uw geld harder en duurzamer te laten werken in 2023? Groen beleggen wordt een steeds populairder concept dankzij het potentieel voor langetermijnrendement, milieuvoordelen en impact op mondiale oplossingen. Maar wat houdt groen beleggen precies in en wat zijn de voordelen? In dit artikel verkennen we het concept van groen beleggen en verschillende typen groene beleggingen. Door gebruik te maken van groene beleggingen met sociale verantwoordelijkheid als kern, kunnen duurzame investeerders echt een verschil maken en tegelijkertijd hun resultaten verbeteren.

Wat is groen beleggen?

Groen beleggen is een methode om te investeren in duurzame projecten en initiatieven. Dit kan variëren van windmolenparken tot biologische landbouwbedrijven en alles daartussenin. Het doel van groen beleggen is om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook bij te dragen aan een beter milieu en een duurzamere toekomst.

Door te investeren in groene projecten, stimuleren beleggers de groei van duurzame bedrijven en dragen ze bij aan de realisatie van een groenere samenleving. Het mooie van deze methode is dat het niet alleen goed is voor het milieu, maar ook aantrekkelijke fiscale voordelen biedt. Meestal geldt dat hoe meer men investeert in groene projecten, hoe hoger hun fiscale voordeel zal zijn.

Voordelen van groen beleggen

Zoals benoemd, biedt groen beleggen dus voordelen voor zowel de belegger als het milieu. Het is niet alleen een manier om te investeren in duurzaamheid, maar ook om te profiteren van fiscale voordelen en hogere rendementen. Doordat de overheid groen beleggen aanmoedigt, zijn er bijvoorbeeld diverse subsidies en belastingvoordelen beschikbaar voor groene beleggingen. Daarnaast draagt groen beleggen bij aan een beter milieu en een duurzamere samenleving.

Beleggingen in groene energie en duurzame bedrijven hebben een groot potentieel voor groei en winstgevendheid, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het beschermen van ecosystemen. Het investeren in groene beleggingen kan zelfs bijdragen aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de groene sector. Voor iedereen die bereid is om in 2023 de extra stap te zetten, biedt groen beleggen dus talloze kansen en voordelen.

Aandachtspunten bij groen beleggen

Groen beleggen wordt steeds populairder onder investeerders die bezorgd zijn over het milieu en sociale verantwoordelijkheid. Maar waar moeten beleggers op letten bij het kiezen van een groene belegging? Allereerst is het belangrijk om te onderzoeken of het bedrijf als groen geclassifiseerd wordt. Dit zijn meestal bedrijven die zich actief bezighouden met duurzame energie, schone technologie en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via onderzoek kan gekeken worden naar het beleid van het bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of milieukwesties.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de prestaties van het bedrijf en de risico’s die gepaard gaan met de groene belegging. Investeerders moeten ook rekening houden met de kosten en het rendement van de groene belegging. Zo is het voor beleggers interessant om te weten welke fiscale voordelen er zijn als wordt gekozen voor groen beleggen, die hieronder worden behandeld. Door al deze factoren zorgvuldig te overwegen, kunnen investeerders een weloverwogen beslissing nemen wanneer zij besluiten duurzaam te beleggen.

Belastingvoordelen bij groene beleggingen

Wanneer u investeert in groene beleggingen of fondsen, kunt u in Nederland profiteren van diverse belastingvoordelen. Dit stimuleert niet alleen duurzaam beleggen, maar kan ook een gunstig effect hebben op uw portemonnee. Zo kunt u onder meer profiteren van een vrijstelling van de vermogensbelasting en een verlaagd tarief voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er diverse subsidies en regelingen die het aantrekkelijker maken om te investeren in milieuvriendelijke projecten.

Het is echter wel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en beperkingen die gelden voor groen beleggen. Zo moet het fonds waarin u investeert gecertificeerd zijn en moet de investering binnen een bepaalde periode worden gedaan en aangehouden. Door de mogelijkheden en beperkingen goed in kaart te brengen, kunt u optimaal profiteren van de belastingvoordelen bij groen beleggen in Nederland. Lees op deze pagina van de belastingdienst meer over de belastingvoordelen bij groene beleggingen in 2023.

Verschillende soorten groene beleggingen

Er zijn verschillende manieren om te investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor beleggen in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Ook kan men beleggen in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met recycling of milieuvriendelijke producten. Daarnaast zijn er duurzame beleggingsfondsen die investeren in een diversiteit aan duurzame projecten.

Verder is beleggen in groene obligaties ook een optie, waarbij beleggers geld lenen aan bedrijven of overheden om te investeren in milieuprojecten. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar de bedrijven en projecten waar groene beleggers in willen investeren, zodat zij zeker weten dat hun geld op een verantwoorde manier wordt besteed.

Beleggen in groene energie

Met de groei van de groene energiemarkt zijn er steeds meer investeringsmogelijkheden in deze sector. Er zijn daarom verschillende manieren om te beleggen in groene energie, zoals het kopen van aandelen in bedrijven die zich richten op duurzame energieproductie of het investeren in wind- en zonne-energieprojecten door middel van crowdfunding. Door te beleggen in groene energie draagt men niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar kunnen zij ook financieel profiteren van de groeiende vraag naar groene energie.

Lees in dit artikel meer over investeren in zonne-energie en de beste zonne-energie aandelen in 2023
Lees in dit artikel meer over investeren in windenergie en de beste windenergie aandelen in 2023

Beleggen in groene bedrijven

Beleggen in groene bedrijven is een slimme keuze voor diegenen die willen investeren in een duurzame toekomst. Groene bedrijven zijn bedrijven die zich focussen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze zijn gericht op het verbeteren van de wereld om hen heen en het verkleinen van de impact van hun activiteiten op het milieu. Door te investeren in de aandelen van groene bedrijven, dragen beleggers bij aan de overgang naar een duurzame toekomst. Het is daarom niet alleen een verantwoordelijke keuze, maar kan ook financieel voordelig zijn.

Beleggen in groene beleggingsfondsen

Voor mensen die op zoek zijn naar manieren om te beleggen in groene beleggingsfondsen, zijn er verschillende opties om te overwegen. Groene beleggingsfondsen investeren in milieu- en klimaatvriendelijke projecten en bedrijven, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor diegenen die hun beleggingen willen gebruiken om positieve verandering te stimuleren. Een manier om te investeren in groene beleggingsfondsen is door te zoeken naar fondsen die zich richten op specifieke thema’s, zoals hernieuwbare energie, waterbeheer of duurzame landbouw.

Een andere optie is om te kiezen voor een breed scala aan groene beleggingsfondsen, die een divers portfolio hebben van verschillende bedrijven en sectoren. Op deze manier wordt tevens het risico van de portefeuille van de belegger verspreid. Ongeacht de aanpak die beleggers kiezen, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen en een weloverwogen beslissing te nemen bij groene beleggingen.

Beleggen in groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties die specifiek zijn uitgegeven om investeringen in milieuvriendelijke projecten te financieren. Er zijn verschillende manieren waarop men kan investeren in deze groene obligaties. Zo kan men kiezen voor directe aankoop via een bank of vermogensbeheerder of voor beleggen in een fonds dat zich richt op groene obligaties. Ook is het mogelijk om te investeren in een index tracker die de prestaties van groene obligaties volgt.

Het voordeel van groene obligaties is dat investeerders niet alleen financieel profiteren, maar ook bijdragen aan de bescherming van het milieu. Bovendien kunnen deze investeringen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid en de acceptatie van duurzame oplossingen op de financiële markten. Het is daarom de moeite waard om de mogelijkheden van groene obligaties nader te onderzoeken en te overwegen als onderdeel van een duurzaam beleggingsbeleid.

Strategieën voor diversificatie met groene beleggingen

Er zijn verschillende strategieën die beleggers kunnen gebruiken om hun portfolio te diversifiëren met groene beleggingen. Eén strategie is om te investeren in bedrijven die zich richten op de productie van duurzame energie. Dit omvat onder andere bedrijven die zonnepanelen, windturbines en andere bronnen van hernieuwbare energie ontwikkelen. Naast de traditionele energiemarkt zijn er ook mogelijkheden in andere sectoren, zoals hernieuwbare technologieën en groene infrastructuur.

Een andere strategie is om te beleggen in duurzame vastgoedprojecten zoals eco-vriendelijke wooncomplexen en commerciële vastgoedontwikkelingen die voldoen aan de strengste milieunormen. Door te diversifiëren met groene beleggingen kunnen beleggers de risico’s van hun portfolio verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld.

Conclusie

Kortom, groen beleggen biedt zowel voordelen voor de belegger als voor het milieu. Door te investeren in bijvoorbeeld groene bedrijven of beleggingsfondsen, kunnen beleggers profiteren van eventuele belastingvoordelen en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Door de portefeuille met groene beleggingen te diversifiëren, kan men tevens het risico beperken en toch iets goeds doen voor de planeet. Met zorgvuldig onderzoek en overweging kunnen beleggers de juiste aanpak voor hen vinden als het gaat om groen beleggen in 2023.

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN GROENE ENERGIE?

Wij hebben handleidingen geschreven over beleggen in wind- en zonne-
energie aandelen
, die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.

Beleggen in grondstoffen: hoe en waarom?

Beleggen in grondstoffen kan een slimme manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en u de kans te bieden te profiteren van de steeds veranderende markt. Met zijn potentieel om zowel hoge rendementen als uitstekende afdekkingsvoordelen te bieden, wordt beleggen in grondstoffen steeds meer erkend als een belangrijke activaklasse in beleggingsportefeuilles. Daarom bekijken we in deze blogpost waarom grondstoffen een goede belegging zijn en welke factoren de beslissingen van beleggers moeten beïnvloeden wanneer zij deze overwegen. We verkennen ook de verschillende manieren om om betrokken te raken bij de grondstoffenmarkten, zodat beleggers meer te weten komen over hoe ze van deze instrumenten kunnen profiteren.

Inzicht in beleggen in grondstoffen

Bij beleggen in grondstoffen denken veel beleggers aan slechts één soort: goud en zilver. In werkelijkheid is de grondstoffenmarkt veel breder dan dit, met een verscheidenheid aan activaklassen die voor de handel beschikbaar zijn. Deze omvatten energie (olie en aardgas), edelmetalen (goud en zilver), landbouw (voedingsmiddelen zoals tarwe, maïs, sojabonen enz.), industriële metalen (aluminium, koper, zink) en vee (runderen en varkens).

Elke grondstof heeft unieke kenmerken die zijn prestaties op de markten kunnen helpen of belemmeren. Zo worden de olieprijzen sterk beïnvloed door de wereldwijde vraag en aanbod, terwijl de goudprijzen vaak worden gedreven door de vrees voor inflatie. Kennis van de fundamenten van elke afzonderlijke grondstof is belangrijk voor beleggers bij de beslissing in welke te investeren.

Voordelen van beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen biedt beleggers een reeks voordelen, zoals diversificatie en mogelijkheden voor hoge rendementen. Door een portefeuille te diversifiëren met grondstoffen, kan men het risico verminderen dat gepaard gaat met blootstelling aan één activaklasse. Grondstoffen zijn ook minder gecorreleerd met conventionele financiële activa, wat betekent dat ze een afdekking kunnen vormen tegen marktdalingen.

Bovendien bieden grondstoffen zoals goud, zilver en olie een bescherming tegen inflatie, aangezien hun prijzen over het algemeen stijgen wanneer de inflatie toeneemt. Verder bieden grondstoffen beleggers het potentieel voor hoge rendementen vanwege hun vaak volatiele aard. Met de juiste strategieën kunnen beleggers profiteren van de schommelingen in de grondstoffenmarkt en hoge rendementen behalen.

Aandachtspunten voor beleggen in grondstoffen

Voordat men gaat beleggen in grondstoffen, is het belangrijk om de risico’s en opbrengsten van elke beleggingscategorie te beoordelen. Enkele belangrijke factoren die moeten worden overwogen, zijn: volatiliteit, liquiditeit, handelskosten en strategieën voor risicobeheer. Aangezien grondstoffenprijzen zeer gevoelig zijn voor economisch nieuws en andere externe gebeurtenissen, moeten beleggers zich ervan bewust zijn hoe deze factoren hun beleggingsbeslissingen kunnen beïnvloeden. Bovendien is inzicht in de hefboomwerking belangrijk om verliezen te beperken en winsten te maximaliseren. Onderaan behandelen wij enkele strategieën voor risicobeheer bij beleggen in grondstoffen.

Hoe te beleggen in grondstoffen

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om in grondstoffen te beleggen, waaronder termijncontracten, exchange-traded funds (ETF’s) en aandelen.

Termijncontracten

Termijncontracten zijn overeenkomsten tussen twee partijen om een onderliggende grondstof te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs op een bepaalde datum in de toekomst. Deze contracten bieden beleggers zowel hoge potentiële rendementen als blootstelling aan een verscheidenheid aan grondstoffen. Lees op deze pagina meer over de werking en mogelijkheden van termijncontracten.

ETF’s

Exchange-traded funds (ETF’s) zijn mandjes van grondstoffenbeleggingen waarmee beleggers meerdere grondstoffen tegelijk kunnen kopen en verkopen. ETF‘s bieden een meer gediversifieerde aanpak, omdat ze verschillende grondstoffen in één pakket hebben. Lees in dit artikel meer over de werking en mogelijkheden van ETF’s.

Aandelen

Aandelen tenslotte zijn eigendom van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van grondstoffen. Een belegger kan bijvoorbeeld aandelen kopen in een olie- en gasbedrijf om blootstelling te krijgen aan de prijs van ruwe olie. Aandelen zijn risicovoller dan andere soorten grondstoffenbeleggingen, omdat ze meer afhankelijk zijn van de prestaties van een bedrijf dan van de onderliggende marktkrachten.

Verschillende grondstofbeleggingen

Zoals eerder benoemd, bevat de grondstoffenmarkt een verscheidenheid aan activaklassen die voor handel beschikbaar zijn. Hieronder behandelen wij enkele van deze activa die beleggers kunnen overwegen wanneer zij willen beleggen in grondstoffen:

 • Goud
 • Zilver
 • Aluminium
 • Nikkel
 • Koper
 • Staal
 • Aardgas
 • Olie
 • Steenkool
 • Graan

Goud

Goud is samen met zilver de populairste grondstof voor beleggers vanwege hun historische waarde. Het is al eeuwenlang een waardevol materiaal en wordt daarom vaak gezien als een veilige belegging. Vooral tijdens economisch onzekere tijden kan goud een slimme keuze zijn, omdat beleggers zich zo kunnen beschermen tegen inflatie en valutawijzigingen. Lees in dit artikel meer over de verschillende manieren om te beleggen in goud.

Zilver

Beleggen in zilver kan een slimme zet zijn voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie en waardebehoud. Zilver staat bekend om zijn industriële toepassingen in elektronica, solar panels en geneeskunde, evenals zijn populariteit als sieraad en investeringsmunt. De prijzen van zilver zijn historisch gezien minder volatiel dan goud, terwijl het rendement op lange termijn vergelijkbaar is. Lees in dit artikel meer over beleggen in zilver.

Aluminium

Aluminium is een slimme keuze wanneer men wilt belegen in grondstoffen. Het is een veelzijdig metaal dat in talloze industrieën wordt gebruikt, van de bouw tot de auto-industrie. Door te beleggen in aluminium, kan men profiteren van de groeiende vraag naar dit duurzame materiaal. Daarnaast heeft het gunstige eigenschappen, zoals sterkte, corrosiebestendigheid en lichtgewicht, waardoor het steeds meer wordt gebruikt in producten zoals vliegtuigen en elektrische auto’s. Lees in dit artikel meer over beleggen in aluminium en de beste aluminium aandelen voor 2023.

Nikkel

Nikkel wordt als grondstof steeds belangrijker in de wereldwijde economie. Onder andere vanwege de toepassingen in diverse sectoren, waaronder de automobielindustrie en de bouw. Nikkel wordt met name gebruikt voor het produceren van roestvrij staal, dat in verschillende toepassingen wordt gebruikt vanwege de duurzaamheid. In de afgelopen jaren heeft de nikkelmarkt pieken en dalen gekend, maar de algemene trend laat zien dat de vraag naar nikkel blijft stijgen en hiermee ook de prijs. Lees in dit artikel meer over beleggen in nikkel en de beste nikkel aandelen voor 2023.

Koper

Koper is een grondstof die steeds populairder wordt als investeringsmogelijkheid. Als belegger is het interessant om te weten dat de wereldwijde vraag naar dit metaal blijft toenemen. Met name de groeiende vraag naar EV’s en innovaties in de bouwsector dragen hieraan bij. Bovendien is er een beperkt aanbod aan kopermijnen, wat de prijs van dit metaal kan doen stijgen bij een groeiende vraag. Lees in dit artikel meer over beleggen in koper en de beste koper aandelen voor 2023.

Staal

Als een van de meest belangrijke grondstoffen in de industrie heeft staal hoge groei en een aantrekkelijk rendement voor beleggers. Beleggen in staal geeft investeerders de mogelijkheid om deel te nemen aan de groei van de staalindustrie en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de economie. Bovendien blijft de vraag naar staal op de wereldmarkt stijgen, vooral in emerging markets. Lees in dit artikel meer over beleggen in staal en de beste staal aandelen voor 2023.

Aardgas

Aardgas is een van de meest gebruikte fossiele brandstoffen ter wereld en wordt gebruikt voor verwarming, elektriciteitsopwekking en vele andere toepassingen. Het is ook een relatief goedkope optie in vergelijking met andere energiebronnen. Met de toenemende vraag naar energie zal de vraag naar aardgas naar verwachting blijven stijgen, waardoor het een stabiele investering kan zijn. Lees in dit artikel meer over beleggen in aardgas en de beste aardgas aandelen voor 2023.

Olie

Beleggen in olie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder investeerders wereldwijd. Olie is een van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld en wordt gebruikt in diverse industrieën, van transport tot elektriciteitsopwekking. Veel beleggers zien olie als een betrouwbare investering vanwege de constante vraag naar deze grondstof en het potentieel voor groei op de lange termijn. Hoewel er zeker risico’s verbonden zijn aan het beleggen in olie vanwege de volatiliteit van de markt, zijn er ook veel potentiële voordelen. Lees in dit artikel meer over beleggen in olie en de beste olie dienstverlenende aandelen voor 2023.

Steenkool

Er zijn nog steeds investeringsmogelijkheden in de steenkoolindustrie, ondanks de wereldwijde verschuiving naar duurzame energiebronnen. Met de groeiende vraag naar energie blijft steenkool een belangrijke bron van elektriciteit en warmte. Beleggers die bereid zijn om risico’s te nemen, kunnen mogelijk interessante rendementen behalen in deze nog altijd belangrijke industrie. Lees in dit artikel meer over beleggen in steenkool en de beste steenkool aandelen voor 2023.

Graan

Ook graan kan een goede overweging zijn wanneer men wilt beleggen in grondstoffen. Graan is immers één van ‘s werelds meest verhandelde gewassen en kent een stabiele vraag en aanbod. Met de wereldwijde bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten, blijft de vraag naar graan stijgen. Dit kan resulteren in een hogere prijs van graan in de toekomst. Bovendien is beleggen in graan minder risicovol dan sommige andere investeringen. Lees in dit artikel meer over beleggen in graan en de beste graan aandelen voor 2023.

Risicobeheerstrategieën voor beleggen in grondstoffen

Ondanks het potentieel voor hoge rendementen, is het belangrijk risicobeheerstrategieën toe te passen om beleggingen te beschermen. Een veelgebruikte strategie is het spreiden van investeringen over verschillende grondstoffen en regio’s, zodat eventuele verliezen kunnen worden opgevangen door winsten elders. Een andere belangrijke strategie is het gebruik van hedginginstrumenten zoals futures en opties, om prijsschommelingen te minimaliseren. Het is ook belangrijk om het nieuws over de grondstoffenmarkt en de economische omgeving in de gaten te houden en de portefeuille dienovereenkomstig aan te passen.

Bovendien kan inzicht in het kortetermijnkarakter van de grondstoffenhandel beleggers helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het betreden of verlaten van de markt. Het ontwikkelen van een plan dat stop-loss orders, diversificatie en discipline combineert is essentieel om winsten te maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Door zich aan deze principes te houden, kunnen beleggers hun kansen op succes en hoge rendementen bij beleggen in grondstoffen vergroten.

Conclusie

Beleggen in grondstoffen kan een lucratieve onderneming zijn en voor diversificatie van de portefeuille zorgen. Door risicobeheerstrategieën toe te passen, zoals diversificatie en stop-loss orders, kunnen beleggers hun kansen op succes bij het beleggen in verschillende markten maximaliseren. Bovendien is inzicht in de korte termijn aard van de grondstoffenhandel essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen in deze steeds veranderende markt. Met deze principes toegepast op hun beleggingsstrategie kunnen beleggers in 2023 hoge rendementen behalen op investeringen in grondstoffen als aardgas-, koper- of graanaandelen.

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN GRONDSTOFFEN?

Wij hebben handleidingen geschreven over beleggen in grondstof
aandelen, die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.