Beleggen in aardgas: de beste aardgas aandelen voor 2023

Beleggen in aardgas aandelen

De aardgassector is in de loop van 2022 grondig door elkaar geschud, in zoverre dat iedereen zich afvraagt hoe het nu verder moet. Vast staat dat de situatie op de markt problematisch blijft. Ze kan op elk moment veranderen, maar algemeen kan worden gesteld dat de belangrijkste spelers op de energiemarkt zich in grote belangstelling mogen blijven verheugen. Hoe zit de situatie op de markt er uit? En welke aardgas aandelen zijn interessant om in 2023 in te investeren? In dit artikel lees je meer over de situatie van de aardgas sector op dit moment en in de toekomst. Ook geven we een lijst met interessante aardgas aandelen voor 2023.

Een tekort aan aardgas

De Europese Unie wordt geconfronteerd met een potentieel tekort van bijna 30 miljard kubieke meter aardgas in 2023. Het International Energy Agency (IEA) heeft een rapport geraadpleegd. Dit rapport – How to Avoid Gas Shortages in the European Union in 2023 – zet een reeks praktische acties uiteen die Europa kan nemen.

Het rapport waarschuwt dat 2023 wel eens een nog strengere test voor Europa zou kunnen blijken te zijn. IEA-uitvoerend directeur Fatih Birol presenteerde het rapport samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen:

“We zijn erin geslaagd de energiechantage van Rusland te weerstaan. Met ons REPowerEU-plan om de vraag naar Russisch gas voor het einde van 2023 met tweederde te verminderen, met een mobilisatie van maximaal € 300 miljard aan investeringen. Het resultaat van dit alles is dat we veilig zijn voor de winter 2022-2023, maar die van 2023-2024 blijft hoe dan ook uitdagend”, zei voorzitter Ursula von der Leyen.

“Dus richten we onze focus nu op de voorbereiding van 2023 en de volgende winter 2023-2024. Hiervoor moet Europa zijn inspanningen op verschillende gebieden opvoeren, van internationale outreach tot gezamenlijke aankoop van gas en het opschalen en versnellen van hernieuwbare energiebronnen, en het verminderen van de vraag.”

“De Europese Unie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van de afhankelijkheid van Russische aardgasvoorraden, maar ze is nog niet uit de gevarenzone”, zei IEA-directeur Fatih Birol. “Veel van de omstandigheden die EU-landen in staat stelden om hun opslaglocaties afgelopen winter te vullen, zullen zich in 2023 misschien niet herhalen.

De nieuwe analyse van het IEA toont aan dat een sterkere druk op energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, warmtepompen en eenvoudige energiebesparende maatregelen essentieel zijn om het risico van tekorten en verdere vicieuze prijspieken volgend jaar en de jaren nadien het hoofd te bieden.”

De daling van de Russische leveringen compenseren

Als gevolg van maatregelen die Europese regeringen en bedrijven in 2022 hebben genomen als reactie op de energiecrisis, evenals de vraagvernietiging als gevolg van enorme prijspieken, lag de hoeveelheid gas op opslaglocaties in de EU op dat moment ver boven het vijfjaarsgemiddelde dat in de jaren voordien in december werd opgemeten. Dit vormde een belangrijke buffer om de winter in te gaan. Consumentenacties, toegenomen niet-Russische gasvoorraden en zacht weer hielpen ook om de daling van de Russische leveringen in 2022 te compenseren.

Maatregelen die de regeringen van de EU al hebben genomen zouden moeten helpen om de potentiële kloof tussen vraag en aanbod van gas in 2023 te verkleinen. Deze maatregelen zijn op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en warmtepompen.

Ondanks dit alles zou de potentiële kloof tussen vraag en aanbod van gas in de EU in 2023 kunnen oplopen tot 27 miljard kubieke meter. Dit is het geval in een scenario waarin de gasleveringen uit Rusland tot nul dalen en de Chinese LNG-import zich herstelt tot het niveau van 2021, aldus het rapport.

Deze kloof kan én moet worden gedicht door aanvullende maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, warmtepompen, energiebesparing en gasvoorziening, zo blijkt uit de analyse van het rapport. Dat rapport blijft dus steeds op dezelfde nagel hameren.

Aanbevelingen van de IEA

Het rapport beveelt aan om bestaande programma’s uit te breiden. Bovendien beveelt het rapport aan om de invoering van efficiënte apparaten en verlichting te vergroten. Dit om snellere verbeteringen in energie-efficiëntie te stimuleren. Het beveelt ook aan om slimmere technologieën te gebruiken en de omschakeling van gas naar elektriciteit in de industrie te stimuleren.

Om de vergunningverlening voor hernieuwbare energiebronnen te versnellen, stelt het rapport voor om administratieve middelen toe te voegen en de procedures te vereenvoudigen. Het stelt ook meer financiële steun voor warmtepompen voor en wijzigingen in belastingwetten die elektrificatie bestraffen. Het roept ook op tot meer en betere campagnes om consumenten ertoe te brengen hun energieverbruik te verminderen. Bovendien beschrijft het verschillende programma’s uit een groot aantal landen die als best practices kunnen dienen.

Aan de aanbodzijde stelt het rapport dat er landen zijn met extra exportcapaciteit. Dit ondanks de beperkingen in Europa’s mogelijkheden om meer aardgas te importeren. Deze extra exportcapaciteit zou de export kunnen vergroten. Dit door gas op te vangen dat momenteel wordt afgefakkeld. Het rapport beschrijft ook de mogelijkheden om de productie van emissiearme biogassen op te schalen.

Samen bieden deze maatregelen een manier om prijspieken, fabriekssluitingen, toenemend gebruik van steenkool voor energieopwekking en hevige internationale concurrentie voor LNG-ladingen te voorkomen. Dit op manieren die in overeenstemming zijn met de klimaatdoelstellingen van de EU.

Maar uiteraard mag het belangrijkste probleem niet uit het oog verloren worden: het garanderen van de energievoorziening wereldwijd. We hoeven ons echter geen illusies te maken. Die voorziening blijft een levensgroot probleem. En dan op de eerste plaats die van aardgas.

Wanneer zullen de wereldwijde gasprijzen dalen tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne?

Er is één centrale vraag die mensen over de hele wereld bezighoudt: wanneer, als ze al komen, zullen de gas- en benzineprijzen terugkeren naar het vooroorlogse niveau? Het is een vraag die Al Jazeera stelde aan vooraanstaande energie-economen en analisten. Er is zeker goed nieuws: de gas- en benzineprijzen zijn teruggevallen vanaf de pieken opgetekend in de zomer van 2022.

Het slechte nieuws? Gas kost nog steeds meer dan voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. En experts verwachten niet dat de prijs nog veel verder zal dalen. “Uiteindelijk zullen we de aardgasprijzen weer zien stijgen”, zegt Tom Marzec-Manser, hoofd gasanalyse bij de in Londen gevestigde goedereninlichtingendienst ICIS.

“De factoren die de gasprijzen hebben doen dalen, zullen zich in 2023 en daarna waarschijnlijk niet voortzetten.” Wat betekent dat we zullen moeten leren leven met aanhoudend hoge energieprijzen. Wat geldt voor aardgas, geldt bij uitbreiding ook voor ruwe olie. Beide energiebronnen zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.

De prijs van ruwe olie

De sterke daling van de prijzen voor ruwe olie, veroorzaakt door de G7-limiet op de prijs van Russische olie die wordt vervoerd door westerse verzekerde schepen, zal naar verwachting ook niet aanhouden: olie zal naar verwachting in 2023 gemiddeld $ 92 kosten, volgens de United States Energy Informatie Administratie, 30 procent hoger dan in 2021. Het jaar daarna kan die prijs zelfs verder doorstijgen tot meer dan $ 100. Sommige analisten denken zelfs aan $ 200 in 2024 of daarna.

Ondanks al zijn retoriek heeft Europa nog steeds Russische ruwe olie gekocht, zei Hari Seshasayee, een fellow bij het Wilson Center en een energieanalist. In feite gaf het in september 2022 circa € 260 miljoen ($ 266 miljoen) per dag uit aan Russische fossiele brandstoffen, voornamelijk olie, dit volgens het in Finland gevestigde Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar olie uit andere bronnen, zoals vooral het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en de VS, kleiner is dan het geval zou zijn geweest als Russische ruwe olie helemaal niet beschikbaar was. Dat heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat de prijzen niet nog verder zijn gestegen”, zegt Seshasayee.

De nationale behoeften van andere grote olie-exporteurs kunnen ook een rol spelen bij het hoog houden van de prijzen. De meeste grote olie-exporteurs, vooral in het Midden-Oosten en Afrika, zijn ook belangrijke importeurs van andere essentiële grondstoffen, zoals voedselgranen, zei Seshasayee.

Nu de oorlog ook de voedselprijzen verhoogt, zullen deze landen niet erg bereid zijn om de olieprijzen te helpen verlagen, zei hij. “Ze hebben die extra inkomsten nodig om hun boeken in evenwicht te houden.”

Afhankelijk van China?

Toch zou de prijs van het gas van Europa of de olie van de wereld uiteindelijk niet in Brussel, Washington of Moskou kunnen worden bepaald. Het komt misschien allemaal neer op Beijing en de Chinese president Xi Jinping. China is lange tijd de grootste olie-importeur ter wereld geweest.

In 2021 werd het ook de grootste koper van vloeibaar aardgas (LNG) ter wereld, waarmee het Japan inhaalde. Maar het COVID-zero-beleid van Beijing, waarbij hele buurten en zelfs steden worden afgesloten als er veel positieve testen zijn, heeft de op een na grootste economie ter wereld naar beneden gesleept en de vraag naar energie onderdrukt.

“Dat is, ironisch genoeg, een grote zegen geweest voor Europa en de wereld”, zei Marzec-Manser. “Het heeft energievoorraden vrijgemaakt waar China anders ook om zou hebben geconcurreerd.” Sinds begin 2023, ongemeen hevige protesten in het hele land, hebben de Chinese autoriteiten de beperkingen in verschillende steden versoepeld.

Op een gegeven moment, ergens in 2023, zal de economie van het land weer op volle toeren gaan draaien. Zodra de Chinese vraag weer aantrekt, zal dit zorgen voor hernieuwde concurrentie in de vorm van prijsbieden tussen Europa en Noordoost-Azië”, aldus Gloystein.

Vooruitzichten voor 2024

Het aanvullen van de gasreserves zal waarschijnlijk moeilijker zijn in 2023 dan dat dit in 2022 was. En bij 2024 moeten voorlopig nog vraagtekens worden geplaatst. Vraagvernietiging en milder dan normaal weer in het begin van het stookseizoen hebben ervoor gezorgd dat de regio tot diep in de winter 2022-2023 is doorgegaan met het bouwen van opslag.

De opslag in de EU bleef groeien tot half november, toen de voorraadtanks voor bijna 96% vol waren. Dit was boven het vijfjarig gemiddelde van bijna 88% voor half november. Hierdoor zouden de voorraden met de winter 2023-2024 op komst beter beheersbaar moeten zijn. Het is echter nog steeds van vitaal belang dat de regio voorzichtig blijft, gezien de verwachting van een verdere vermindering van de gasstromen volgend jaar.

Hogere prijzen gedurende een groot deel van 2022 hebben gezorgd voor vraagvernietiging en als gevolg daarvan heeft de Europese Commissie haar vraag voor een vrijwillige verlaging van de vraag met 15% tussen augustus en eind maart kunnen vasthouden, in plaats van een verplichte verlaging van 15% te moeten opleggen.

Europa zal tot 2023 een aanhoudende afname van de vraag moeten zien om voor voldoende aanbod voor de winter van 2023/24 te zorgen. Dit is met name het geval gezien het risico dat de Russische gastoevoer naar de EU verder afneemt.

De dagelijkse Russische gastoevoer naar de EU is op dit moment met ongeveer 80% op jaarbasis gedaald en dat neemt nog steeds af. Als we er daarom van uitgaan dat de Russische gasstromen in 2023 op het huidige niveau blijven, zou de jaarlijkse Russische gaspijpleiding naar de EU met nog eens 60% kunnen dalen. En het is duidelijk dat er een reëel risico bestaat dat de resterende stromen op een bepaald moment volledig worden gestopt.

Vloeibaar aardgas en hervergassingscapaciteit

De markt voor vloeibaar aardgas (LNG) heeft Europa in de winter 2022-2023 in aanzienlijk mate geholpen, zonder die LNG had de situatie er helemaal anders uitgezien. De invoer van LNG in de EU groeide met bijna 70% op jaarbasis, met volumes van meer dan 9 miljard m³ op maandbasis. Er zijn echter beperkingen aan hoeveel meer LNG Europa kan importeren vanwege de beperkte LNG-hervergassingscapaciteit.

Wel hebben we in de tweede helft van 2022 de opstart gezien van een behoorlijke hoeveelheid hervergassingscapaciteit in de vorm van floating storage regasification units (FSRU’s). Nederland, Duitsland, Finland en Estland hebben – of zijn bezig met – het opstarten van operaties op deze FSRU’s met een gecombineerde capaciteit in de regio van 23-27bcm.

Duitsland zal naar verwachting in 2023 nog eens 15 bcm aan hervergassingscapaciteit online brengen. Dit zal helpen bij een aantal van de infrastructuurbeperkingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, maar het probleem heeft ook te maken met de wereldwijde LNG-voorziening en de beperkte capaciteit die naar verwachting volgend jaar van start gaat. De wereldwijde LNG-exportcapaciteit zou anderzijds in 2023 met ongeveer 19 miljard m³ groeien, gedreven door de VS, Rusland en Mauritanië.

Krappe opslag voor de winter van 2023/2024

Echter, na de Russische invasie van Oekraïne en de sancties die daarop volgden, is het waarschijnlijk dat een eventuele verhoging van de Russische capaciteit zeker wordt opgeschort. De Russische capaciteit maakt 46% uit van de totale nieuwe capaciteit die in 2023 wordt verwacht. Daarom konden we slechts 10,5 bcm nieuwe leveringscapaciteit zien.

2023 wordt dus krap voor Europees gas, de situatie daarna is twijfelachtig. Het tempo van de voorraadopbouw tijdens het injectieseizoen van 2023 zal veel bescheidener zijn in vergelijking met wat we in 2022 hebben gezien, gezien de verminderde Russische aanvoer.

Het vermogen van de EU om zich volledig tot andere bronnen te wenden, is gewoon niet mogelijk. Daarom zal Europa waarschijnlijk de winter van 2023/24 ingaan met krappe opslag, wat de regio kwetsbaar zou kunnen maken.

Om de winter van 2023/24 comfortabel door te komen, zullen we opnieuw een aanhoudende vraagvernietiging moeten zien. Dit zal het gevolg moeten zijn van marktwerking of door de EU opgelegde vraagbeperkingen. Terwijl Europa de winter van 2023/24 zou moeten kunnen doorstaan als de huidige Russische gasstromen aanhouden, is het een veel grotere uitdaging als de resterende Russische gasstromen volledig tot stilstand komen.

Amerikaanse aardgasmarkt

De Amerikaanse aardgasmarkt met haar aardgas aandelen was in 2022 ook aanzienlijk sterker en er werd gehandeld aan piekprijzen voor de afgelopen jaren. Sterke wereldwijde LNG-prijzen, sterkere vraag vanuit de energiesector en onder gemiddelde voorraden zijn allemaal positief gebleken voor de evolutie van de aardgasprijzen.

De vooruitzichten voor de gasprijzen in de VS zijn anno 2023 echter meer bearish. De productie van droog gas in de VS zal naar verwachting in de loop van dit jaar een recordniveau bereiken, met een groei van iets meer dan 1,6 bcf/d tot gemiddeld bijna 99,7 bcf/dag in 2023. Verwacht dat die productie in 2024 verder zal oplopen tot meer dan 100 bcf/dag.

Bovendien was er in 2022 tijdens de zomer een sterkere vraag vanuit de energiesector, waardoor de totale vraag naar LNG-gas toenam. De verwachting is dat de binnenlandse vraag in de VS zal terugvallen naar meer normale niveaus. Aan de exportzijde is er weliswaar meer LNG-capaciteit die in de loop van het jaar zal opstarten, maar deze is vrij beperkt. De LNG-export zal naar verwachting in 2023 gemiddeld iets meer dan 12,3 bcf/dag bedragen, tegen een geschatte 10,8 bcf/dag in 2022.

Als gevolg hiervan zouden we in de loop van 2023 de Amerikaanse aardgasvoorraden moeten zien stijgen van onder hun vijfjaarsgemiddelde tot boven dat gemiddelde in de aanloop naar het volgende stookseizoen. De VS zouden zelfs de winter van 2023/24 in kunnen gaan met opslag op het hoogste niveau sinds 2020. Dit alles moet echter met een korrel zout worden genomen, want de onzekerheid rond onze de prijsprognoses is groot gezien de geopolitieke situatie en de richting van de wereldeconomie.

Europese energiemarkten

2023 zou weer een perfecte storm kunnen worden voor de Europese energiemarkten. In 2022 kreeg Europa niet alleen te maken met een grote gascrisis, maar ook met een bredere energiecrisis. Ja, dit was deels het gevolg van wat er gaande was op de aardgasmarkt, maar er is een aantal andere factoren die ertoe hebben bijgedragen dat de stroomprijzen de lucht in zijn geschoten.

We verwachten dat de energiemarkten in 2023 erg krap zullen blijven, met benchmark APX-prijzen van gemiddeld € 375/MWh. De hoogte van de prijspiek in de zomer zal afhangen van de vraag of Europa weer een droogte zal meemaken en of het de bestaande nucleaire capaciteit draaiende kan houden en tegelijkertijd de output van kolencentrales kan maximaliseren. Het is dus belangrijk om de situatie op de voet te volgen.

De beste aardgas aandelen

Jason Trennert, voorzitter en CEO van Strategas Research Partners, heeft beleggers geadviseerd om in 2023 en zelfs de jaren daarna, een defensieve benadering te volgen vanwege een grote kans op een recessie. Naast het leveren van consistente inkomsten, bevinden veel dividend uitkerende aandelen zich in defensieve sectoren die economische neergang kunnen doorstaan met verminderde volatiliteit.

Bedrijven die grote dividenden uitkeren, hebben doorgaans aanzienlijke hoeveelheden contanten en hebben goede vooruitzichten op lange termijn prestaties.

Met een indrukwekkende omzet- en winstgroei geven veel vooraanstaande energiebedrijven meer kapitaal terug aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkoop van eigen aandelen. Bedrijven kopen aandelen meestal terug als ze denken dat ze ondergewaardeerd zijn, een extra bonus voor olie- en gasstieren. De energiesector zal naar verwachting nog een jaar met geweldige inkomsten genieten, dus het blijft een interessante sector.

Wat wil dit allemaal zeggen voor de energiesector op de beurs? De conclusie kan alleen luiden dat zowel olie- als aardgas aandelen nog steeds de wind in de zeilen hebben. Onderstaande aardgas aandelen zijn naar onze mening interessant. We hebben daarbij bewust gekozen voor wat kleinere aardgas aandelen, want grote jongens als BP, Exxon Mobil, Shell en Chevron zijn genoegzaam bekend. De lijst met aardgas aandelen luidt als volgt:

 1. VOC Energy Trust
 2. Dorchester Minerals, L.P.
 3. Black Stone Minerals
 4. MPLX LP
 5. Magellan Midstream Partners, L.P.
 6. Matador Resources (MTDR)
 7. Epsilon Energy
 8. Pioneer Natural Resources (PXD)
 9. Devon Energy Corporation
 10. EOG Resources, Inc.
 11. Permian Basin Royalty Trust
 12. Precision Drilling Corporation
 13. YPF Sociedad Anónima
 14. Texas Pacific Land Corporation
 15. Helix Energy Solutions
 16. CVR Energy
 17. Chesapeake Energy Corp. (CHK)
 18. Antero Resources Corp. (AR)
 19. Range Resources Corp. (RRC)
 20. Comstock Resources Inc. (CRK)
 21. CNX Resources (CNX)
 22. Southwestern Energy (SWN)
 23. Tourmaline Oil (TRMLF)
 24. Cheniere Energy (LNG)
 25. EQT (EQT)
 26. Kinder Morgan (KMI)
 27. Ovintiv (OVV)

1. VOC Energy Trust

Het in Houston, Texas gevestigde VOC Energy Trust (NYSE: VOC) is een royalty trust die zijn inkomsten realiseert op van de productie en verkoop van de belangen in olie- en aardgaseigendommen in de staten Kansas en Texas.

Net als Master Limited Partnerships (MLP’s) zijn royalty-trusts typisch hoog dividend uitkerende, fiscaal voordelige energiebeleggingen die verplicht zijn om een bepaald deel van hun opbrengst aan investeerders uit te betalen. VOC heeft een netto belang van 80% op de netto-opbrengst van de eigendommen in bezit.

Een royalty trust is een bedrijfsvorm, meestal in de Verenigde Staten of Canada, die vaak betrokken is bij olie- en gasproductie of mijnbouw. In tegenstelling tot de meeste bedrijven worden de winsten echter niet op bedrijfsniveau belast, op voorwaarde dat een bepaald hoog percentage (bijv. 90%) van de winst als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

De dividenden worden dan belast als persoonlijk inkomen. Dit systeem, vergelijkbaar met vastgoedbeleggingsfondsen, vermijdt effectief de dubbele belastingheffing op bedrijfsinkomsten. Olieman T. Boone Pickens uit Texas wordt vaak gecrediteerd voor het creëren van de eerste royalty-trust in 1979; echter Marine Petroleum Trust (Marps) werd opgericht in 1956, drieëntwintig jaar eerder. Een interessant bedrijf in het lijstje met aardgas aandelen.

2. Dorchester Minerals, L.P.

Dorchester Minerals, L.P. (NASDAQ: DMLP) is een master commanditaire vennootschap. Dit bedrijf staat als tweede op het lijstje met aardgas aandelen. Het bedrijf houdt zich bezig met de verwerving, eigendom en administratie van olie- en aardgasbronnen in de VS. Over het derde kwartaal van 2022 kondigde Dorchester Minerals een kwartaaldividend van $ 1,135 per aandeel aan. Dit is goed voor een stijging van 17,1% ten opzichte van het eerdere dividend van $ 0,969. Het dividend op dit aandeel schommelt boven 10%.

Al decennia lang zijn master limited partnerships, of MLP’s, een bron van betrouwbare, hoogrenderende inkomsten geweest voor energie-investeerders op de beurs van Wall Street. Een MLP is wettelijk verplicht om ten minste 90% van zijn cashflow te halen uit grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen of onroerend goed.

Ze keren op hun beurt contanten uit aan aandeelhouders. Dit in plaats van het uitkeren van dividenden, zoals een standaardbedrijf zou doen. MLP’s combineren de liquiditeit van beursgenoteerde bedrijven en de belastingvoordelen van private partnerschappen. Dit omdat winsten alleen worden belast wanneer investeerders uitkeringen ontvangen.

De grootste aantrekkingskracht van MLP’s is dat ze worden beschouwd als pass-through-entiteiten onder de Amerikaanse federale belastingwetgeving. Terwijl de meeste bedrijfsinkomsten twee keer worden belast (eerst via de inkomsten en daarna opnieuw via de dividenden), stelt de pass-through-status van MLP’s hen in staat deze dubbele belastingheffing te vermijden omdat inkomsten niet op bedrijfsniveau worden belast.

Nog een belangrijk voordeel: Midstream MLP’s fungeren als tolontvangers voor de energiebedrijven die hun pijpleidingen gebruiken. Als zodanig worden hun kasstromen beschermd door langlopende take-or-pay-overeenkomsten. Dit betekent dat ze minder vatbaar zijn voor schommelingen in de grondstofprijzen.

3. Black Stone Minerals

Black Stone Minerals, L.P. (NYSE: BSM) is een MLP die belangen in olie- en aardgasmineralen bezit en beheert. Ze zijn een van de grootste eigenaren van belangen in olie- en aardgasvelden in de VS. De brutomarge is 87%. Het grootste deel daarvan vertaalt zich in nettowinst en wordt vervolgens uitgekeerd als driemaandelijkse dividenden.

Het bedrijf heeft zeer weinig schulden. De voetafdruk van Black Stone omvat zowel gevestigde als opkomende olie- en gasdeals. Deze zouden het bedrijf goed kunnen positioneren om lange termijn groei en rendement voor aandeelhouders te realiseren.

Het dividendrendement bedraagt bijna 11%. Gezien de toestand van de Amerikaanse economie en de groei van het bedrijf, denken we niet dat dit dividend in de nabije toekomst zal dalen. Het enige negatieve dat de prestaties zou kunnen beïnvloeden, is de handel in derivaten die het de laatste tijd niet goed doet. In de loop van 2022 boekte deze afdeling verschillende kwartalen op rij verliezen. Het was overigens niet zo moeilijk om de bal mis te slaan in de markten na het uitbreken van het conflict in Oekraïne.

Maar ondanks dat dit hele bedrijfssegment een enorme terugval lijkt, is het geen echt probleem geweest voor de bedrijfsresultaten. Er kan zelfs een tijd komen dat deze handel daadwerkelijk in het voordeel van de winstgevendheid werkt. Voorlopig lijkt het meer op een hedge tegen prijsdalingen.

Andere factoren die van invloed zijn op het bedrijf zijn onder meer de verwachtingen voor de olie- en gasprijzen. Deze zijn afhankelijk van de algemene economische vooruitzichten. Zelfs als er een recessie aan de horizon is, worden deze aardgas aandelen laag genoeg verhandeld om een hoog rendement te bieden. Dit ongeacht of de markt zijn aandelen lager duwt of niet.

4. MPLX LP

MPLX LP (NYSE: MPLX) bezit en exploiteert midstream-energie-infrastructuur en logistieke activa, voornamelijk in de Verenigde Staten. In november 2022 kondigde het bedrijf een kwartaaldividend van $ 0,775 per aandeel aan, goed voor een stijging van 10% ten opzichte van het eerdere dividend van $ 0,705. De aandelen brengen een dividend van ongeveer 10% op.

MPLX, een van de grootste MLP’s, heeft sterke operationele fundamentals en een activabasis van hoge kwaliteit, wat betekent dat het dividend grotendeels veilig is. Het bedrijf behoudt ook een sterke balans en een zeer solide distributiedekking.

5. Magellan Midstream Partners, L.P.

Magellan Midstream Partners, L.P. (NYSE: MMP) is het vijfde bedrijf in het lijstje van aardgas aandelen. Het bedrijf houdt zich bezig met het transport, de opslag en de distributie van geraffineerde aardolieproducten en ruwe olie in de Verenigde Staten. MMP heeft niet alleen een goed uitgebouwde activabasis waarvoor geen grote hoeveelheden kapitaal nodig zijn om die te onderhouden, maar het bedrijf heeft ook grote  hoeveelheden cash teruggegeven aan de aandeelhouders door middel van zowel uitkeringen als terugkoop. Het bedrijf heeft in 2022 ruim $ 1,1 miljard uitgekeerd.

6. Matador Resources (MTDR)

Matador Resources (NYSE:MTDR), met hoofdkantoor in Dallas, Texas, is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling, productie en verwerving van olie- en aardgasbronnen in de VS. Volgens zijn website richt het zich op olie- en aardgasschalievoorraden.

7. Epsilon Energy

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN), gevestigd in Houston, Texas. Het bedrijf staat op de zevende plek in de lijst met aardgas aandelen. Het is een onshore gericht onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, ontwikkeling, verzameling en productie van olie- en gasreserves. Volgens de website zijn de werkgebieden van Epsilon het Marcellus-bekken in het noordoosten van Pennsylvania en het Anadarko-bekken in Oklahoma. Momenteel heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van iets minder dan $ 153 miljoen.

8. Pioneer Natural Resources (PXD)

Pioneer Natural Resources Company (NYSE:PXD) opereert als een onafhankelijk olie- en gasexploratie- en productiebedrijf in de Verenigde Staten. Op 28 oktober 2022 verklaarde het bedrijf dat het zal proberen de productiviteitsniveaus in 2023 te verhogen. Dit door zijn boorportfolio te herschikken om zich te richten op putten met potentieel hogere opbrengsten. Pioneer Natural Resources Company is een van de meest ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen om in de gaten te houden. Kijkend naar aardgas aandelen erg interessant dus.

Dit is wat de beheerder van het Carillon Scout Mid Cap Fund te zeggen heeft over het aandeel: “Pioneer Natural deed het goed in een sterke energiesector. Het bedrijf trok onlangs de aandacht met een belofte om een grote meerderheid van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders door middel van dividenden en aandeleninkoop. Daarnaast besliste het management om te stoppen met hedging, kwestie van de aandeelhouders meer inkomsten en dividendpotentieel te geven als de olie- en gasprijzen zouden blijven stijgen.”

9. Devon Energy Corporation

Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is de moeite waard om te benoemen in het lijstje met aardgas aandelen.

De recente overnames en de bestaande middelen van het bedrijf moeten de doelstelling van een jaarlijkse productiegroei van maximaal 5% per jaar kunnen ondersteunen. Verschillende analisten merkte ook op dat meer van de vrije kasstroom van het bedrijf kan worden besteed aan het aandelen inkoopprogramma.

Over de periode 2021-2022 is de aandelenkoers van Devon meer dan verdrievoudigd. Je zou kunnen denken dat het aandeel duur zou zijn na zo’n geweldige run. Dat is niet het geval. Het lot van Devon in 2023 zal grotendeels afhangen van wat er met de olieprijzen gebeurt.

Ook de dividenduitkering van het bedrijf kan enigszins fluctueren. Het dividend van Devon bestaat uit twee componenten: een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel van het dividend is gebaseerd op zijn overtollige vrije kasstroom, die samen met de ruwe prijzen kan stijgen of dalen.

10. EOG Resources, Inc.

Dit bedrijf (NYSE:EOG) werd opgericht in 1985 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas. Het bedrijf onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen. De belangrijkste productiegebieden bevinden zich in New Mexico, Texas en de Republiek Trinidad en Tobago.

In 2022 stegen de aandelen EOG met 46% dankzij stijgende olieprijzen, dus dit bedrijf mag niet ontbreken in het lijstje met aardgas aandelen. De CEO, die een groot pakket aandelen kocht, gaf volgend commentaar op de verhoging van het dividend. “EOG bevindt zich in een betere positie dan ooit om waarde te creëren voor onze aandeelhouders en een belangrijke rol te spelen in de toekomst van energie op de lange termijn”, aldus het bedrijf. Wat 2023 en de jaren daarna brengen, zal uiteraard afhankelijk zijn van de evolutie van de olie- en aardgasprijzen.

11. Permian Basin Royalty Trust

Permian Basin Royalty Trust (NYSE:PBT) is een in Texas gevestigde express trust. Het bedrijf bezit belangrijke royaltybelangen in meerdere olie- en gaseigendommen in de VS. Op 20 december 2022 kondigde Permian Basin Royalty Trust (NYSE:PBT) een maandelijks dividend van $ 0,0376 per aandeel aan. Dit is een daling van 53,5% ten opzichte van het eerdere dividend van $ 0,0809. Maar toch blijft dit bedrijf met aardgas aandelen interessant.

Voor de kenners toch een woordje uitleg over de express trust: een excess trust is wanneer een insteller een trust creëert door zichzelf te verklaren als trustee van zijn eigen eigendom, of die eigendom over te dragen aan een andere trustee. Hoewel een express trust wordt gecreëerd op grond van de intentie van de settlor, kunnen de rechtbanken ook een gevolgtrekking maken uit de intentie om een express trust te creëren als zij ervan overtuigd zijn dat de partijen een billijk belang in een derde willen creëren.

12. Precision Drilling Corporation

Precision Drilling Corporation (NYSE:PDS) werd opgericht in 1951 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada. Het is een boorbedrijf dat onshore boor-, voltooiings- en productiediensten levert aan exploratie- en productiebedrijven in de olie-, aardgas- en geothermische industrie in Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Precision Drilling Corporation was in 2022 een van de best presterende energieaandelen op Wall Street. Het mag daarom niet ontbreken in de lijst met aardgas aandelen.

13. YPF Sociedad Anónima

YPF Sociedad Anónima (NYSE:YPF) heeft zijn hoofdkantoor in Buenos Aires en het energiebedrijf houdt zich bezig met olie- en aardgas activiteiten in Argentinië en dat zowel upstream als downstream. Ook de koers van dit aandeel is in 2022 fors gestegen. Maar ook in 2023 en daarna moeten deze aardgas aandelen nog iets kunnen laten zien.

14. Texas Pacific Land Corporation

Texas Pacific Land Corporation (NYSE:TPL) is een onroerend goedbedrijf dat olie- en gaseigendommen bezit en zich bezighoudt met commerciële lease activiteiten. Ook was het in 2022 een van de best presterende energieaandelen.

15. Helix Energy Solutions

Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) is een in Texas gevestigd bedrijf voor offshore-energiediensten, dat gespecialiseerde diensten levert aan de offshore-energie-industrie in Brazilië, de Golf van Mexico, de Noordzee, Azië-Pacific en West-Afrika. Ook dit aandeel was een van de best presterende energieaandelen in 2022.

Op 23 november 2022 kondigde het bedrijf aan dat een dochteronderneming van Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) de looptijd van zijn contract met Helix voor het drijvende productieschip Helix Producer I in de Golf heeft verlengd. De verlenging van het productieverwerkingscontract geeft de solide relatie met langdurige klanten aan.

16. CVR Energy

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) is een dochteronderneming van Icahn Enterprises L.P. Het bedrijf staat op de zestiende plek in het lijstje met aardgas aandelen. Het is een in Texas gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met aardolieraffinage en productie van stikstofkunstmest in de Verenigde Staten.

Op 21 november 2022 kondigde CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) aan dat het een mogelijke spin-off van zijn belangen in de stikstofmesthandel zal onderzoeken, waarbij een nieuw openbaar bedrijf wordt opgericht. Het was eens te meer een van de best presterende energieaandelen in 2022.

17. Chesapeake Energy Corp. (CHK)

Chesapeake Energy Corporation, een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf, houdt zich bezig met de productie van olie, aardgas en aardgasvloeistoffen uit ondergrondse reservoirs in de Verenigde Staten.

Chesapeake heeft belangen in aardgasbronnen in de Marcellus Shale in het noordelijke Appalachian Basin in Pennsylvania en de Haynesville/Bossier Shales in het noordwesten van Louisiana. En het vloeistofrijke grondstoffenspel in de Eagle Ford Shale in Zuid-Texas.

Chesapeake bezit belangen in ongeveer 8.200 brutoproductieve putten, waaronder 6.500 putten met bedrijfsbelang en 1.700 putten met een hoger of royaltybelang. Het bedrijf heeft bewezen reserves van 661 miljoen vaten olie-equivalent. Chesapeake werd opgericht in 1989 en heeft zijn hoofdkantoor in Oklahoma City, Oklahoma.

18. Antero Resources Corp. (AR)

Antero Resources Corporation, een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, produceert aardgas, aardgasvloeistoffen en olie-eigendommen in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft ongeveer 502.000 netto acres in het Appalachian Basin en 174.000 netto acres in de Boven-Devoon Shale.

Antero Resources bezit en exploiteerde ook 494 mijl aan gasverzamelpijpleidingen in het Appalachian Basin en 21 compressorstations. Antero Resources heeft bewezen reserves geschat op:

 • 17,7 biljoen kubieke voet aardgasequivalent, inclusief 10,2 biljoen kubieke voet aardgas;
 • 718 miljoen vaten verondersteld teruggewonnen ethaan;
 • 501 miljoen vaten voornamelijk propaan, isobutaan, normaal butaan en natuurlijke benzine;
 • en 36 miljoen vaten olie.

Het bedrijf stond voorheen bekend als Antero Resources Appalachian Corporation en veranderde haar naam in Antero Resources Corporation in juni 2013. Antero Resources Corporation werd opgericht in 2002 en heeft haar hoofdkantoor in Denver, Colorado.

Antero Resources profiteert van haar positie als de op één na grootste producent van aardgasvloeistoffen zoals propaan en butaan, waarvan de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Daarom mag dit bedrijf niet ontbreken in de lijst met aardgas aandelen.

Naast hun hefboomwerking op de sterkte van de Amerikaanse gasprijs, zijn de NGL’s een unieke winstmotor voor Antero”, zegt Jayaram van J.P. Morgan.

19. Range Resources Corp. (RRC)

Range Resources Corporation opereert als een onafhankelijke aardgas-, aardgasvloeistoffen (NGL’s) en oliemaatschappij in de Verenigde Staten. Het bedrijf houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en verwerving van aardgas- en olie-eigendommen.

Range Resources bezit 1.350 netto producerende (olie)putten en ongeveer 794.000 netto acres in huur in de Appalachian-regio in het noordoosten van de Verenigde Staten. Het bedrijf verkoopt aan:

 • nutsbedrijven, marketing- en midstreambedrijven en industriële gebruikers;
 • petrochemische eindgebruikers,
 • marketeers/handelaren en aardgasverwerkers;
 • en olie en condensaat aan verwerkers, transporteurs en raffinage- en marketingbedrijven van ruwe olie.

Voorheen was Range Resources bekend als Lomak Petroleum, Inc. en veranderde de naam in Range Resources Corporation in 1998. Range Resources Corporation werd opgericht in 1976 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.

20. Comstock Resources Inc. (CRK)

Comstock Resources, Inc., een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich voornamelijk bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie en aardgas in Noord-Louisiana en Oost-Texas, de Verenigde Staten.

Het bedrijf heeft 6,1 biljoen kubieke voet aan aardgasequivalent aan bewezen reserves. Ze bezitten ook belangen in 2.557 producerende olie- en aardgasbronnen. Comstock Resources werd opgericht in 1919 en heeft zijn hoofdkantoor in Frisco, Texas.

Comstock Resources is een onafhankelijke aardgasproducent. De activiteiten van Comstock Resources bevinden zich voornamelijk in Louisiana en Texas.

21. CNX Resources (CNX)

CNX Resources Corporation, een onafhankelijk aardgas- en midstreambedrijf, verwerft, onderzoekt, ontwikkelt en produceert aardgasbronnen in het Appalachian Basin. Het bedrijf is actief via twee segmenten, Shale en Coalbed Methaan. Ze produceert en verkoopt aardgas van pijpleidingkwaliteit, voornamelijk bestemd voor gasgroothandels. CNX Resources bezit eigendomsrechten om aardgas te winnen in Pennsylvania, West Virginia en Ohio van ongeveer 526.000 netto Marcellus Shale acres.

Het bedrijf heeft ongeveer 610.000 netto acres Utica Shale. Bovendien heeft het rechten om aardgas te winnen uit andere schalie en ondiepe olie- en gasposities van ongeveer 1.006.000 netto acres. Dit is voor Illinois, Indiana, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia en West Virginia. CNX Resources bezit ook rechten om kolenbedmethaan (CBM) in Virginia te winnen van ongeveer 282.000 netto CBM-acres in Centraal-Appalachia, evenals 1.733.000 netto CBM-acres in West Virginia, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Indiana en New Mexico.

Daarnaast ontwerpt, bouwt en exploiteert CNX Resources aardgasverzamelsystemen. Dit om gas van de putmond naar interstate pijpleidingen of andere lokale verkooppunten te verplaatsen. CNX Resources bezit en exploiteert ongeveer 2.600 mijl aan aardgasverzamelpijpleidingen, evenals verschillende aardgasverwerkingsfaciliteiten.

Het bedrijf biedt ook kant-en-klare oplossingen voor de winning, levering en verwijdering van water voor zijn aardgas activiteiten en voor derden. CNX Resources was voorheen bekend als CONSOL Energy Inc. en veranderde zijn naam in CNX Resources Corporation in november 2017. CNX Resources Corporation werd opgericht in 1860 en heeft zijn hoofdkantoor in Canonsburg, Pennsylvania. Een interessant bedrijf kijkend naar de aardgas aandelen.

22. Southwestern Energy (SWN)

Southwestern Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van aardgas, olie en aardgasvloeistoffen (NGL’s) in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten, exploratie en productie en marketing. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van onconventionele aardgas- en oliereservoirs in Pennsylvania, West Virginia, Ohio en Louisiana.

Southwestern Energy Company bezit ongeveer 768.050 netto acres in de Appalachia regio en een totaal van 1.527 putten in productie. Ze houden zich ook bezig met de marketing en het transport van aardgas, olie en NGL’s. Southwestern Energy Company bedient LNG-exporteurs, energiebedrijven, nutsbedrijven en industriële kopers van aardgas. Southwestern Energy Company werd opgericht in 1929 en heeft zijn hoofdkantoor in Spring, Texas.

Het bedrijf presteerde de afgelopen jaren het slechtst van alle aandelen in de aardgassector. De tegenvallende koersevolutie weerspiegelt acquisities en een relatief hoge schuldenlast.

23. Tourmaline Oil (TRMLF)

Tourmaline Oil Corp. produceert olie- en aardgaseigenschappen in het West-Canadese sedimentaire bekken en staat op nummer 23 van de aardgas aandelen. Het bedrijf heeft belangen in eigendommen in het Alberta Deep Basin, Northeast British Columbia Montney en het Peace River High Trias-oliecomplex. In 2008 werd Tourmaline Oil opgericht en het hoofdkantoor is gelegen in Calgary, Canada.

Ondanks zijn naam is Tourmaline Oil de grootste aardgasproducent in Canada. Tourmaline Oil heeft een lage schuldenlast en verwacht in de komende jaren meer dan $ 2 miljard aan vrije kasstroom.

Zelfs na de recente rally kost Amerikaans gas slechts een kwart van de kost van olie op basis van energie-equivalent. Nu de wereldwijde vraag op het punt staat te groeien, zouden beleggers de sector kunnen ‘aanboren’, als we het zo mogen uitdrukken.

24. Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy is de grootste producent van vloeibaar aardgas (LNG) in de VS en de op één na grootste wereldwijde LNG-operator. Het bedrijf maakt aardgas vloeibaar, waardoor het de brandstof wereldwijd kan exporteren via gespecialiseerde LNG-vrachtschepen. Een interessant bedrijf om te benoemen in de lijst met aardgas aandelen dus.

Eind 2021 had Cheniere Energy belangen in en exploiteerde twee liquefactie- en exportfaciliteiten langs de Amerikaanse Golfkust:

 • Sabine Pass LNG Terminal: Deze terminal, gelegen in Louisiana, heeft vijf operationele LNG-treinen en één in aanbouw, met verwachte voltooiing in de eerste helft van 2022. Uiteindelijk zal de terminal de capaciteit hebben om 27 miljoen ton LNG per jaar te produceren.
 • Corpus Christi LNG Terminal: Deze terminal, gelegen in Texas, heeft drie operationele LNG-treinen, met een capaciteit om 13,5 mpta LNG per jaar te produceren. Cheniere is ook op weg om Corpus Christi Stage 3 goed te keuren, wat meer dan 10 mpta aan extra capaciteit zou kunnen toevoegen.

Cheniere verkoopt het grootste deel van zijn LNG onder langetermijncontracten aan vastgelegde vergoeding. Dat stelt Cheniere Energy in staat om een ​​voorspelbare cashflow te genereren.

Cheniere Energy verwacht tot 2024 een cumulatieve uitkeerbare cashflow van $ 10 miljard te produceren. Het aardgasexportbedrijf streeft ernaar de cashflow toe te wijzen aan een driemaandelijks dividend (dat eind 2021 is gestart), aandelen terug te kopen, schulden af ​​te lossen en Corpus Christi Stage 3 te financieren.

Het evenwichtige kapitaalallocatieplan moet Cheniere in staat stellen aanzienlijke waarde te creëren voor haar aandeelhouders in de komende jaren.

25. EQT (EQT)

EQT Corporation is de grootste aardgasproducent in de VS. Ze richten zich op de productie van gas uit het Appalachian Basin, dat zich uitstrekt over Pennsylvania, West Virginia en Ohio. Het bedrijf bezit 880.000 netto acres in de kern van de Marcellus Shale.

EQT Corporation produceerde gemiddeld 5,6 miljard kubieke voet aardgasequivalent per dag. Dat is 6% van de totale dagelijkse productie van het land. Als EQT een land was, zou het de 12e grootste gasproducent ter wereld zijn.

De omvang van EQT geeft schaalvoordelen, waardoor het een van ’s werelds goedkoopste aardgasproducenten is. EQT Corporation heeft ook het beste kredietprofiel in zijn referentiegroep, waardoor het toegang heeft tot goedkope schulden en de kosten verder kan verlagen. Deze factoren positioneren EQT om een ​​aanzienlijke vrije kasstroom te genereren.

EQT Corporation verwacht tot 2026 meer dan $ 7 miljard aan cumulatieve vrije kasstroom te produceren. Hoewel daarbij concurrerende aardgasprijzen worden verondersteld, gebruikt het bedrijf afdekkingen om de impact van volatiliteit te dempen.

EQT verwacht op korte termijn een deel van haar vrije kasstroom te kunnen gebruiken om schulden af ​​te lossen. Echter, met slechts $ 2,7 miljard aan schulden die tot 2026 vervallen, zal het bedrijf voldoende overtollige contanten hebben om te gebruiken voor andere aandeelhoudersvriendelijke activiteiten zoals dividenden, het terugkopen van eigen aandelen en acquisities.

EQT wil een consolidator zijn in de aardgassector. EQT Corporation kocht Alta Resource Development voor $ 2,9 miljard in 2021 en Chevron’s (NYSE:CVX) Appalachian Basin-activa voor $ 735 miljoen in 2020. Deze deals hebben de productie, schaal en vrije kasstroom vergroot, waardoor het de dominante gasproducent in de VS is geworden. Dit bedrijf mag daarom niet ontbreken in de lijst met aardgas aandelen.

26. Kinder Morgan (KMI)

Kinder Morgan is een marktleider in de exploitatie van energie-infrastructuur in Noord-Amerika en beheert het grootste aardgastransmissienetwerk van het land. Tegen het einde van 2021 had het 70.000 mijl aan aardgaspijpleidingen met in totaal 700 miljard kubieke voet opslagcapaciteit.

Kinder Morgan is ook de grootste onafhankelijke transporteur van geraffineerde aardolieproducten, onafhankelijke terminaloperator en koolstofdioxidetransporteur. De infrastructuur van Kinder Morgan verbindt alle belangrijke aardgasbronnen met belangrijke vraagcentra.

Kinder Morgan verwerkt jaarlijks 40% van al het aardgas dat in de VS wordt verbruikt en geëxporteerd. De toonaangevende aardgas infrastructuuractiviteiten van Kinder Morgan genereren een zeer stabiele cashflow. In totaal is 97% afkomstig van take-or-pay-contracten, andere op vergoedingen gebaseerde regelingen of afdekkingen. Dat stelt Kinder Morgan in staat om elk jaar meer dan $ 4 miljard aan vrije kasstroom te produceren.

Kinder Morgan besteedt zijn cashflow aan het betalen van een relatief hoog dividend, het terugkopen van aandelen en het uitbreiden van zijn aardgasnetwerk door middel van investeringsprojecten en acquisities.

Kinder Morgan sloot in 2021 twee opmerkelijke deals. Het kocht Stagecoach Gas Services, een pijpleiding- en opslagnetwerk in het noordoosten, voor $ 1,22 miljard. Kinder Morgan kocht ook Kinetrex Energy, een producent van hernieuwbaar aardgas, voor $ 310 miljoen. De uitgebreide voetafdruk van de aardgasinfrastructuur van Kinder Morgan maakt het bij uitstek geschikt voor het transport van koolstofarme brandstofbronnen.

27. Ovintiv (OVV)

Ovintiv Inc. houdt zich bezig met aardgas, olie en aardgasvloeistoffen. Het bedrijf opereert via de drie segmenten USA Operations, Canadian Operations en Market Optimization. De belangrijkste activa van het bedrijf zijn Permian in het westen van Texas en Anadarko in het westen van Oklahoma. Maar ook Montney in het noordoosten van British Columbia en in het noordwesten van Alberta.

De andere stroomopwaartse activa omvatten Bakken in North Dakota en Uinta in centraal Utah. Maar ook Horn River in het noordoosten van British Columbia en Wheatland in het zuiden van Alberta.

Ovintiv was voorheen bekend als Encana Corporation en veranderde de naam in Ovintiv Inc. in januari 2020. Ovintiv Inc. werd opgericht in 2020 en is gevestigd in Denver, Colorado.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in aardgas aandelen, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle aardgas aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.