Beleggen in cybersecurity: de beste aandelen voor 2023

Beleggen in cybersecurity

Beleggen in cybersecurity blijft een grote kanshebber op de lange termijn. Een factor die namelijk nog steeds van cruciaal belang is voor bedrijven en overheden, is het beschermen van gegevens en het voorkomen dat kwaadwillende hackers en malware hun IT-systemen en -infrastructuur binnendringen. Cybersecurity is een segment van de markt dat onmisbaar is geworden.

In een recent rapport ging het Security Software-team van Raymond James dieper in op dit probleem. De analisten van Raymond James merken op dat de uitgaven voor bedrijfsinformatietechnologie meer strategisch en minder cyclisch worden. IT-uitgaven vertegenwoordigden meer dan de helft van de totale investeringen voor bedrijven, waarbij cybersecurity echter nog steeds ondervertegenwoordigd is.

De trend is echter dat investeringen in cybersecuritysoftware een stijgende lijn vertonen op langere termijn. Investeringen in beveiliging zijn nog steeds relatief klein, maar worden steeds belangrijker in het algemene plaatje voor IT-uitgaven. De uitgaven voor cyberbeveiliging kunnen binnen afzienbare tijd verdubbelen als percentage van de IT-budgetten. In dit artikel verdiepen we daarom in cybersecurity en behandelen we de beste cybersecurity aandelen voor 2023.

Wat is cybersecurity?


Definitie van cybersecurity

Hoe wordt cybersecurity door Cisco Systems, één van de grote spelers op de markt, omschreven? Cybersecurity is de praktijk van het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen digitale aanvallen. Deze cyberaanvallen zijn meestal gericht op het openen, wijzigen of vernietigen van gevoelige informatie; het afpersen van geld van gebruikers; of het onderbreken van normale bedrijfsprocessen.

Implementatie van cybersecurity

Het implementeren van effectieve cyberbeveiligingsmaatregelen is vandaag de dag bijzonder uitdagend, omdat er meer apparaten zijn dan mensen en aanvallers innovatiever worden. Waar gaat cybersecurity concreet over? Cisco Systems vermeldt dat een succesvolle cybersecurity benadering meerdere beveiligingslagen heeft verspreid over de systemen die men veilig wil houden.

In een organisatie moeten de mensen, processen en technologie elkaar aanvullen om een effectieve verdediging tegen cyberaanvallen te creëren. Een uniform bedreigingsbeheersysteem kan integraties tussen bepaalde Cisco Security-producten automatiseren en belangrijke functies voor beveiligingsbewerkingen versnellen. Dit heeft betrekking op detectie, onderzoek en herstel.

Van de gebruikers wordt verwacht dat ze de basisprincipes voor gegevensbeveiliging begrijpen en naleven. Denk aan het kiezen van sterke wachtwoorden, op hun hoede zijn voor bijlagen in e-mail en het maken van back-ups van gegevens. Organisaties en bedrijven moeten een kader hebben voor hoe ze omgaan met zowel pogingen als succesvolle cyberaanvallen.

Kosten van cybersecurity

In 2020 bedroegen de gemiddelde kosten wereldwijd van een datalek 3,86 miljoen dollar en in de Verenigde Staten 8,64 miljoen dollar. In de 2 jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn die kosten alleen maar toegenomen. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld de kosten van het ontdekken en reageren op de inbreuk en de reputatieschade op lange termijn.

Cybercriminelen richten zich op de persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van klanten zoals namen, adressen, nationale identificatienummers, creditcardgegevens, enzovoort. Malafide spelers verkopen deze records vervolgens op ondergrondse digitale marktplaatsen. Gecompromitteerde informatie leidt vaak tot een verlies van vertrouwen van klanten, wettelijke boetes en zelfs juridische stappen. De complexiteit van beveiligingssystemen, gecreëerd door verschillende technologieën en gebrek aan interne expertise, kan deze kosten verhogen.

Beveiliging tegen cybercriminaliteit

Een sterke cyberbeveiligingsstrategie heeft beschermingslagen om zich te verdedigen tegen cybercriminaliteit. Denk aan cyberaanvallen die proberen toegang te krijgen tot gegevens, deze te wijzigen of te vernietigen. Of denk aan geld afpersen van gebruikers of het bedrijf of aanvallen die gericht zijn op het verstoren van de normale bedrijfsvoering.

Technologie is essentieel om organisaties en individuen de computerbeveiligingstools te geven die nodig zijn om zichzelf te beschermen tegen deze cyberaanvallen. Drie hoofdentiteiten moeten worden beveiligd: eindpuntapparaten (zoals computers), netwerken en tenslotte de cloud. Veelgebruikte technologie die wordt gebruikt om deze entiteiten te beschermen, zijn firewalls van de volgende generatie, DNS-filtering, malwarebescherming, antivirussoftware en e-mailbeveiligingsoplossingen.

Organisaties met een uitgebreide cyberbeveiligingsstrategie kunnen cyberdreigingen effectiever bestrijden en de levenscyclus en impact van inbreuken verminderen wanneer ze zich voordoen. Denk aan egeautomatiseerde cybersecurity met behulp van geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Veel voorkomende cyberbedreigingen

Hoewel cyberbeveiligingsprofessionals hard werken om beveiligingslacunes te dichten, zijn aanvallers altijd op zoek naar nieuwe manieren om aan IT-kennisgeving te ontsnappen en opkomende zwakke punten te benutten. De nieuwste bedreigingen op het vlak van cybersecurity geven een nieuwe draai aan bekende bedreigingen. Ze profiteren bijvoorbeeld van thuiswerkomgevingen, tools voor externe toegang en nieuwe cloudservices. Dit versterkt de potentie van beleggen in cybersecurity. Veel voorkomende cyberbedreigingen omvatten onder andere:

 • Malware
 • Ransomware
 • Phishing
 • Insiderbedreiging
 • DDoS-aanvallen
 • Geavanceerde aanhoudende bedreigingen
 • Man-in-the-middle aanvallen

Malware

De term “malware” verwijst naar kwaadaardige softwarevarianten, zoals spyware en virussen, die ongeautoriseerde toegang bieden of schade aan een computer veroorzaken. Malware-aanvallen worden steeds meer “bestandloos” en ontworpen om bekende detectiemethoden, zoals anti-virusprogramma’sz te omzeilen die scannen op schadelijke bestandsbijlagen.

Ransomware

Ransomware is een type malware dat bestanden, gegevens of systemen vergrendelt en dreigt deze te wissen of aan het publiek te maken, tenzij losgeld wordt betaald aan de cybercriminelen die de aanval hebben gelanceerd. Recente ransomware-aanvallen hebben zich gericht op staats- en lokale overheden, die gemakkelijker te doorbreken zijn dan organisaties en onder druk staan om losgeld te betalen om applicaties en websites te herstellen waarop burgers vertrouwen.

Phishing

Phishing is een vorm van social engineering die gebruikers misleidt om hun eigen PII te delen of gevoelige informatie te verstrekken. Bij phishing lijken e-mails of sms-berichten afkomstig te zijn van een legitiem bedrijf dat om gevoelige informatie vraagt. Denk aan creditcardgegevens of inloggegevens.

Insiderbedreiging

Iedereen die in het verleden toegang heeft gehad tot systemen of netwerken, kan worden beschouwd als een insiderdreiging als ze misbruik maken van hun toegangsmachtigingen. Insider-bedreigingen kunnen onzichtbaar zijn voor traditionele beveiligingsoplossingen zoals firewalls en inbraakdetectiesystemen, die zich richten op externe bedreigingen.

DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service)

Een DDoS-aanval probeert een server, website of netwerk te doen crashen door deze te overbelasten met verkeer, meestal van meerdere gecoördineerde systemen. DDoS-aanvallen overweldigen bedrijfsnetwerken via het eenvoudige netwerkbeheerprotocol (SNMP) dat wordt gebruikt voor modems, printers, switches, routers en servers.

Geavanceerde aanhoudende bedreigingen (ATP’s)

In een ATP inflitreert een indringer in een systeem en blijft gedurende een langere periode onopgemerkt. De indringer laat netwerken en systemen intact, zodat de indringer zakelijke activiteiten kan bespioneren en gevoelige gegevens kan stelen terwijl de activering van defensieve tegenmaatregelen wordt vermeden.

Man-in-the-middle aanvallen

Man-in-the-middle is een afluisteraanval waarbij een cybercrimineel berichten tussen twee partijen onderschept en doorgeeft om gegevens te stelen. Op een onveilig wifi-netwerk kan een aanvaller bijvoorbeeld gegevens onderscheppen die worden doorgegeven tussen het apparaat van de gast en het netwerk.

De situatie op de cybersecurity markt in 2022


Groei op de cybersecurity markt

De cybersecurity markt bestaat uit de verkoop van cybersecuritysoftware en aanverwante diensten. Cybersecurity is een gecombineerde technologie om het netwerk, computers, mobiele apparaten, hardware, elektronische systemen en gegevens te beschermen tegen digitale of kwaadwillende aanvallen. Deze technologie van cybersecurity staat ook bekend als elektronische informatiebeveiliging en informatietechnologiebeveiliging.

De wereldwijde markt voor cybersecurity groeide van 181,12 miljard dollar in 2021 tot 201,33 miljard dollar in 2022, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 11,2%. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de kansen op fundamenteel wereldwijd economisch herstel van de COVID-19-pandemie echter verstoord. Althans, op korte termijn.

Toename noodzaak cybersecurity door oorlog

De oorlog tussen deze twee landen heeft ook geleid tot economische sancties tegen meerdere landen, wat gevolgen heeft voor veel sectoren. Naar aanleiding van het conflict hebben analisten hun groeiprognoses voor cybersecurity aangepast. De oorlog wordt namelijk niet alleen op het slagveld gevoerd, maar onder andere ook door hackers aan beide zijden van het front. Wat cybersecurity meer dan ooit noodzakelijk maakt.

Toename omvang cyberbedreigingen

De toenemende omvang van cyberdreigingen leidt tot een grotere vraag naar oplossingen voor cybersecurity. Cyberaanvallen op individuen, bedrijven en overheidsorganisaties nemen toe en resulteren in enorme financiële verliezen. Volgens insiders ontwikkelen de wereldwijde cyberdreigingen zich snel met het toenemende aantal datalekken.

Verwacht wordt dat de wereldwijde uitgaven voor cybersecurity nog jarenlang zullen groeien. Daarom wordt ook verwacht dat stijgende uitgaven voor cyberbeveiligingsoplossingen de inkomsten voor de cyberbeveiligingsmarkt tijdens de komende jaren zullen stimuleren.

Toename omvang illegale software

Het toenemende gebruik van niet-gelicentieerde of illegale software vormt een aanzienlijke bedreiging voor de cybersecurity markt. Piratensoftware verwijst naar de ongeautoriseerde kopie van de software, die een replica is van de originele software. Internetpiraterij van software en oplossingen is een opkomend probleem voor de industrie. Volgens een gepubliceerde wereldwijde software-enquête werd niet-gelicentieerde software in een alarmerend tempo geïnstalleerd. In totaal zou 37% van de software die op pc’s is geïnstalleerd illegaal zijn.

De organisaties en bedrijven die softwarepakketten zonder licentie kopen of een computer waarop illegale software is geïnstalleerd, kunnen de kwaliteit van de betrokken organisaties en bedrijven in gevaar brengen. Tevens brengt dit een ongekend veiligheidsrisico met zich mee. Dit hoge percentage softwarepiraterij belemmert bovendien de groei van de cyberbeveiligingsmarkt.

Toename overheidsinvesteringen in cybersecurity

Toenemende overheidsinvesteringen in oplossingen voor cybersecurity zijn een belangrijke trend die de groei van de cyberbeveiligingsindustrie vorm geeft. In oktober 2019 heeft de Britse regering bijvoorbeeld een investeringsproject van 36 miljoen pond aangekondigd om de bedrijven van het land te beschermen tegen cyberaanvallen. Deze regeling combineert de betrokkenheid van de overheid in het project met aan aantal toonaangevende technologiebedrijven, die tevens wordt ondersteund door bijvoorbeeld Microsoft en Google.

De financiering door de overheid zal helpen om toekomstige dreigingen op te sporen en de gevolgen ervan te verminderen. Zo zullen toenemende investeringen door de regeringen wereldwijd de komende jaren waarschijnlijk grote uitbreidingsmogelijkheden creëren voor de bedrijven die actief zijn op de cybersecurity markt. Beleggen in cybersecurity gaat dus een goede toekomst tegemoet.

De verwachting van de cybersecurity markt


Geschatte groei cybersecurity markt

De wereldwijde markt voor cybersecurity zal naar verwachting groeien van een geschatte waarde van 173,5 miljard dollar in 2022 tot 266,2 miljard dollar in 2027, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,9% van 2022 tot 2027.

Mogelijke belemmeringen cybersecurity markt

Er zijn een aantal factoren die de groei van de cybersecurity markt in de komende jaren kunnen belemmeren:

 • Het aantal toegenomen datalekken over de hele wereld
 • Het vermogen van kwaadwillende actoren om overal ter wereld te opereren
 • De koppelingen tussen cyberspace en fysieke systemen
 • De moeilijkheid om kwetsbaarheden en gevolgen in complexe cybernetwerken te verminderen
 • Het gebrek aan cybersecurity professionals
 • Het gebrek aan budgetbeperkingen bij MKB’s/KMO’s en start-ups in opkomende economieën

MKB’s met de hoogste CAGR zullen groeien

Op organisatiegrootte kunnen bedrijven met de hoogste CAGR groeien tijdens de voorspelde periode. Kleine en middelgrote bedrijven uit verschillende sectoren ondergaan een digitale transformatie en gebruiken cloud computing om hun activiteiten te stroomlijnen. Om hun online applicaties te beschermen tegen cyberbedreiging, maken MKB-bedrijven gebruik van cyberbsecurityoplossingen en -diensten.

Maar een aantal prangende problemen, waaronder beperkingen op het budget voor operationele activiteiten, een gebrek aan kapitaalfinanciering en een tekort aan gekwalificeerde werknemers, zullen naar verwachting de marktuitbreiding voor kleine en middelgrote bedrijven in de ontwikkelingslanden belemmeren. Die landen zullen, zoals steeds het geval is, achterblijven op de rest van de wereld op het vlak van cybersecurity.

De bedrijven zijn bovendien kwetsbaar voor nieuwe beveiligingsproblemen, omdat ze steeds sneller digitaliseren. Hierdoor investeren de IT-afdelingen van het MKB in het implementeren van cybersecurity oplossingen. Het MKB zal dus tijdens de voorspelde periode met de hoogste CAGR groeien.

Ruimtevaart- en defensiesector zullen groeien

De lucht- en ruimtevaart- en defensiesector zijn de sectoren die het best geplaats zijn voor groei op het vlak van cybersecurity tijdens de voorspelde periode. Het groeitempo van de veiligheidsrisico’s in de lucht- en ruimtevaart- en defensiesectoren is namelijk alarmerend. Big data en toenemende digitalisering in bijna elk onderdeel van de krijgsmacht vergroten de kans op cyberaanvallen.

Het gebruik van IT- en telecommunicatietools zoals RADAR’s en draadloze technologieën voor veilige communicatie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Ze zullen helpen bij de groei van de markt voor cybersecurity. Bovendien ondergaat de sector een belangrijke digitale verandering, waardoor de behoefte aan cybersecurity is toegenomen. Zo is de lucht- en ruimtevaart- en defensiebranche goed voor een groter marktaandeel tijdens de voorspelde periode.

Grote bedrijven zullen het meest groeien

Op het vlak van organisatiegrootte zullen daarnaast grote bedrijven tijdens de voorspelde periode met de hoogste marktomvang groeien. Grote ondernemingen en MKB’s/KMO’s kunnen zichzelf met behulp van cybersecurity oplossingen beschermen tegen cyberaanvallen die gericht zijn op het doorbreken en ondermijnen van hun IT-infrastructuur.

Grote bedrijven gebruiken steeds vaker tools voor toegangsbeheer om bevoorrechte toegang tot servers en online applicaties mogelijk te maken, wat de groei van de sector voor cyberbeveiliging inderdaad bevordert. Deze grote ondernemingen zullen dus de grootste marktgroei te zien geven tijdens de voorspelde periode. Al met al redenen genoeg om beleggen in cybersecurity als optie te overwegen.

De beste cybersecurity aandelen in 2023

De pandemie zorgde ervoor dat bedrijven, scholen en andere organisaties zorgvuldiger gingen nadenken over cyberbeveiliging, omdat we allemaal gedwongen waren om vanuit huis te werken. Gedurende die tijd explodeerden de cyberbeveiligingsbedreigingen, waarbij de FBI een 400% toename van incidenten rapporteerde ten opzichte van pre-pandemische niveaus.

Dit alles onderstreept de rol en het belang van cyberbeveiligingsbedrijven bij het veiliger maken van internet. Het biedt ook unieke kansen om te beleggen in cybersecurity bedrijven die bij deze ruimte betrokken zijn. Eb het is misschien niet te laat om dit te doen, omdat cyberbedreigingen niet zullen verdwijnen wanneer de Covid-19-pandemie volledig onder controle wordt gebracht. Beleggen in cybersecurity blijft dus hoe dan ook een interessante keuze.

Hieronder hebben we de 8 beste cybersecurity aandelen voor 2023 geselecteerd die goede vooruitzichten hebben:

 1. Palo Alto
 2. Varonis Systems
 3. CrowdStrike Holdings
 4. Cloudflare
 5. Fortinet
 6. Rapid7
 7. Zscaler
 8. Tenable

1. Palo Alto

Palo Alto Networks is niet alleen een van ’s werelds grootste namen op het vlak van cybersecurity, maar ook een van de beste. De troeven van het bedrijf op het vlak van computingbescherming zijn bijzonder indrukwekkend. Dit is een van de redenen waarom de kwartaalomzet sinds 2013 niet op sequentiële of jaar-op-jaarbasis is gedaald. Dat geldt ook voor het midden van 2020, toen de COVID-19-pandemie verstikkend was voor uitgaven van bijna elk ander soort.

En de behoefte aan cybersecurity neemt niet af. Hoewel de aandelen van Palo Alto in 2022 maar matig presteerden, verwachten de meeste analisten nog steeds een omzetgroei van meer dan 20% in 2023 en het jaar nadien. Rekening houdend met alle hacks en datalekken tijdens de pandemie, schat Gartner dat bedrijven volgend jaar 11,3% meer aan cyberdefensie zullen uitgeven dan dit jaar. En dat de uitgaven voor cybersecurity in 2022 met 14,3% zijn gegroeid.

Het bedrijf rapporteerde in augustus 2022 beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal, wat goede vooruitzichten voor het lopende boekjaar opleverde. In de conference call over de omzet in het vierde kwartaal merkte het management op dat veel van zijn klanten steeds meer lange termijn overeenkomsten met Palo Alto afsluiten. De overgrote meerderheid van de klanten blijft bovendien investeren, ondanks de verwachte-economisch zwakkere vooruitzichten op korte termijn.

Palo Alto Networks is niet een aandeel dat er meteen uitspringt voor beleggers die op zoek zijn naar blie-chip techaandelen. Maar dit cybersecurity aandeel is wel degelijk een goede kanshebber. In een wereld waar de uitgaven voor cyberbeveiliging blijven stijgen, is dit een aandeel in de sector dat grootste beloften inhoudt. Beleggen in cybersecutity via Palo Alto is daarom een goede keuze.

aandelen koers palo alto

2. Varonis Systems

Op de beurs heeft dit cybersecurity aandeel in 2022 geen potten kunnen breken. Dit was deels ook te wijten aan flauwe resultaten. Zelfs na correctie voor de tegenwind van $9,2 miljoen dollar, veroorzaakt door de verzwakking van de euro en het pond, waren de organische resultaten nog steeds onder de eigen verwachtingen.

De belangrijkste reden was dat het EMEA-segment vanwege de economische onzekerheid een minder dan verwacht resultaat neerzette. Het aanhoudende effect van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de algemene economische vertraging wogen zwaarder op de verkoop van cybersecurity producten dan het management had verwacht.

De tweede negatieve factor was de VS, waar de activiteiten eveneens tegenvielen. Tegen die achtergrond kan het niet anders dan dat ook het totale plaatje niet klopte. Ondanks de uitdagingen waarmee het bedrijf in dat derde kwartaal werd geconfronteerd, ziet Chief Executive Officer Yaki Faitelson echter geen aanleiding om de lange termijn visie te wijzigen.

De totale omzet groeide jaar op jaar met 23% tot $123,3 miljoen dollar. In Noord-Amerika groeide de omzet met 30% op jaarbasis, maar er was toch op iets meer gerekend. In EMEA daalde de gerapporteerde omzet met 3%, maar groeide met 16% na correctie voor wisselkoersen in Rusland.

Vanwege de resultaten van het derde kwartaal en de verwachting dat deze tegenwind in het vierde kwartaal zal aanhouden, werd de guidance voor het hele jaar aangepast. Concreet gaan de bijgewerkte richtlijnen ervan uit dat de economische omstandigheden in EMEA blijven verslechteren en dat dit ook een bepaalde invloed zal hebben op de Amerikaanse activiteiten.

Dit houdt ook een toenemende tegenwind in als gevolg van ongunstige fluctuaties in de koersen van de euro en het pond. Deze factoren zullen ook van invloed zijn op de omzetverwachtingen voor het hele jaar. Als gevolg van de bijgewerkte topline guidance werden stappen genomen om de kosten in het bedrijf beter te beheren, waaronder een 5% vermindering van het personeelsbestand.

Wat gegevensbescherming zo moeilijk maakt, is dat de explosieve groei van gegevens in de cloud en on-prem datastores de aanvalsbronnen heeft uitgebreid. De open organisatie voor de groeiende verfijning van kwaadwillende figuren heeft de bedreigingsomgeving gevaarlijker gemaakt, waardoor het soort cybersecurity dat Varonis biedt van cruciaal belang is om bedrijven te beschermen tegen aanvallen van buiten uit.

Daarmee gunt Yaki Faitelson ons tevens een blik op de toekomst van het bedrijf. Deze trends creëren uitdagingen voor organisaties over de hele wereld, maar creëren ook kansen voor bedrijven als Varonis. Dit vertaalt zich door naar kansen voor beleggen in cybersecurity via Varonis aandelen.

3. CrowdStrike Holdings

CrowdStrike is gespecialiseerd in cybersecurity en dat op een speciale manier. Het Falcon-platform bestaat uit 22 modules die meerdere verticale sectoren overspannen. Maar elke module wordt geleverd via een enkele softwareagent die kan worden geïnstalleerd zonder het systeem opnieuw op te starten. Die unieke kwaliteiten creëren een overtuigende waarde propositie: bedrijven kunnen puntoplossingen vervangen door CrowdStrik’s brede productportfolio en ze kunnen die producten implementeren zonder systeemuitval.

Ook opmerkelijk is dat CrowdStrike de leider is op het gebied van eindpuntbeveiliging voor bedrijven, beheerde detectie en respons, en informatie over bedreigingen. Dat concurrentievoordeel stelt het platform in staat om gegevens op een ongeëvenaarde schaal te crowdsourcen. Hierdoor zijn de modellen voor kunstmatige intelligentie (AI) effectief in het detecteren van bedreigingen.

Het is niet verrassend dat CrowdStrike als een lopend vuurtje gaat. In het op moment van schrijven meest recente kwartaal (het derde van 2022) steeg de omzet met 58% tot $535 miljoen en de vrije kasstroom steeg met 84% tot $136 miljoen. Maar beleggers hebben goede redenen om aan te nemen dat het momentum zal aanhouden.

Het management schat zijn adresseerbare markt op $75 miljard in 2023, maar de productpijplijn van CrowdStrike zou dat cijfer tegen 2026 kunnen opdrijven tot $ 158 miljard. Zo lanceerde het bedrijf eind 2022 zijn uitgebreide detectie- en responsmodule (XDR), een product dat beveiligingssignalen combineert van cloudworkloads, eindpuntapparaten, e-mailsystemen, netwerken en meer.

Gezamenlijk versnelt XDR workflows door beveiligingsteams in staat te stellen bedreigingen vanaf één console te onderzoeken. Wat de context betreft, zijn bedrijfseindpuntbeveiliging en XDR goed voor ongeveer $13 miljard aan marktkansen van CrowdStrik, en zijn leiderschap op het gebied van eindpuntbeveiliging zou de acceptatie van zijn XDR-product moeten stimuleren.

Momenteel worden de aandelen van deze cybersecurity specialist verhandeld tegen 15,4 keer de omzet, een absoluut koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 36,4 keer de omzet. Dat creëert eenkoopkans voor geduldige beleggers, want dit bedrijf is nog steeds een sterke groeier.

Reken alleen niet op driecijferige rendementen op korte termijn. Blijkbaar hebben de beleggers op Wall Street dat wel gedaan, wat verklaart waarom de koers onder druk is blijven staan in 2022. De algemene malaise in de technologiesector zat daar in 2022 eveneens tussen. Maar 2023 kondigt zich beter aan, waardoor Beleggen in cybersecurity aandelen van CrowdStrike Holdings kanshebbend is.

4. Cloudflare

Cloudflare exploiteert kort samengevat een wereldwijd cloud platform dat de prestaties en beveiliging van bedrijfskritieke applicaties verbetert en tegelijkertijd de noodzaak voor dure on-site netwerk hardware overbodig maakt. In een notendop samengevat: Cloudflare maakt het internet sneller en veiliger. En de platformarchitectuur en het innovatievermogen geven het bedrijf een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Cloudflare maakt verbinding met alle grote internetserviceproviders en cloud leveranciers. De servers zijn over de hele wereld gepositioneerd om de gegevensconnectiviteit binnen 50 milliseconden te handhaven voor 95% van de internetgebruikers wereldwijd.

Als gevolg hiervan is Cloudflare de snelste cloud provider in Noord-Amerika, Australië, Japan en het grootste deel van Zuid-Amerika en Europa. Maar het bedrijf onderscheidde zich ook door productinnovatie. Vorig jaar noemde Forrester Research Cloudflare Workers het toonaangevende ontwikkelingsplatform. Dit verwijst naar een sterker huidig aanbod en een sterkere groeistrategie dan welke concurrent dan ook.

Financieel rapporteerde Cloudflare indrukwekkende resultaten in het derde kwartaal. Het aantal klanten steeg met 18% tot 156.000 en de gemiddelde klant gaf het afgelopen jaar 24% meer uit. De kwartaalomzet steeg op zijn beurt met 47% tot $254 miljoen. Cloudflare genereerde $43 miljoen aan contanten uit operationele activiteiten.

Die magere cashflow kan sommige investeerders zorgen baren, maar gezien de enorme marktkansen is het management van plan om het bedrijf bijna break-even te runnen. De groei in cybersecurity biedt nog voldoende kansen op dat vlak. Hiermee schat Cloudflare zijn totale adresseerbare markt op $125 miljard in 2023. Het bedrijf heeft daarnaast onlangs een financiële doelstelling voor de middellange termijn gesteld om over een periode van 5 jaar $5 miljard aan jaarlijkse inkomsten te behalen.

Voor alle duidelijkheid: Cloudflare heeft de kaap van $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten overschreden, dus de voorspelling van het management impliceert een groei van 38% tot 2027. Die optimistische vooruitzichten zouden beleggers vertrouwen moeten geven.

De aandelen worden momenteel verhandeld tegen 14,4 keer de omzet – een koopje vergeleken met het driejarige gemiddelde van 41,7 keer de omzet. Daarom is dit groeiaandeel vandaag de moeite waard om te kopen. Beleggers moeten het komende jaar echter niet rekenen op driecijferige rendementen. Eind 2022 leek het uitbodemingsproces bij dit cybersecurity aandeel op te schieten.

5. Fortinet

Fortinet profiteerde van de stijgende vraag naar beveiligings- en netwerkproducten tijdens de coronaviruscrisis, aangezien een groot wereldwijd personeelsbestand op afstand werkt. FTNT profiteert ook van de robuuste groei in Fortinet Security Fabric-, cloud- en Software-defined Wide Area Network-aanbiedingen. De wereld van cybersecurity kent heel wat zijtakken, zo blijkt.

Bovendien slaagt het bedrijf er steeds opnieuw in om belangrijke deals af te sluiten, vooral die met hoge waarde, wat een stevige groei garandeert. Hogere IT-uitgaven voor cybersecurity zullen naar verwachting Fortinet helpen sneller te groeien dan de beveiligingsmarkt. Ook de focus op het verbeteren van zijn uniforme portfolio voor bedreigingsbeheer is een wind in de rug voor FTNT.

Fortinet maakte aanvankelijk naam met Fortigate, een next-gen firewall die traditionele firewalls opwaardeert met netwerkfilterservices. Vervolgens breidde het dat platform uit naar zijn Fortinet Security Fabric-ecosysteem, dat end-to-end bescherming biedt voor on-premise, cloudgebaseerde en Internet of Things (IoT)-apparaten.

Fortinet ging in 2009 naar de beurs en bedient nu wereldwijd meer dan een half miljoen klanten, waaronder de meerderheid van de bedrijven opgenomen in de Fortune 500. Tussen 2009 en 2021 groeide de jaarlijkse omzet met een CAGR van 24% tot $ 3,3 miljard. Het werd stevig winstgevend door zowel GAAP- als niet-GAAP-metingen.

Fortinet verwacht dat zijn omzet in 2022 met 32% tot 33% zal zijn gestegen en de non-GAAP EPS met 41% tot 44%. Het aandeel wordt nog steeds redelijk gewaardeerd op 44 keer de toekomstige winst en 8 keer de omzet van volgend jaar. Fortinet blijft een goed cyberbeveiligingsspel voor beleggers die terughoudend zijn om aandelen van onrendabele bedrijven aan te houden. Beleggen in cybersecurity aandelen van Fortinet kan daarom een goede keuze zijn.

6. Rapid7

Rapid7 is een andere sterke naam in de cybersecurity industrie. Of was dat alleszins tot voor kort. Het bedrijf richt zich met name op netwerkbeveiligingsoplossingen en -diensten. Momenteel heeft Rapid7 een marktkapitalisatie van $1,85 miljard. Vanaf het begin van dit jaar daalde de waarde van het eigen vermogen van RPD met bijna 76%.

Alsof dat nog niet zorgwekkend genoeg was, daalden de aandelen in recordtempo. Op amper 4 weken ging er 30% van de koers af. Dat kan enige verbazing wekken omdat cybersecurity een sector met toekomst is, vooral in het nieuwe normaal. Met zoveel mensen die vanuit huis werken neemt de gevoeligheid voor kwetsbaarheden toe. Daar heeft Rapid7 dus niet van kunnen profiteren en dat was te wijten aan het verlagen van de guidance.

De aandelen van Rapid7 Inc. daalden donderdag 2 november met meer dan 20%. Het cyberbeveiligingsbedrijf had toen zijn omzetvooruitzichten verlaagd en uiteengezet hoe een geplande overgang in de verantwoordelijkheden van zijn verkoopteam langer duurt dan verwacht. Op die bewuste donderdag sloten de aandelen van Rapid7 22,73% lager, waardoor meer dan $500 miljoen aan marktkapitalisatie verloren ging.

Rapid7 verlaagde de vooruitzichten voor terugkerende inkomsten voor 2022 tot een range van $711 miljoen tot $717 miljoen, vergeleken met een eerdere verwachting tussen $740 miljoen en $750 miljoen. Het nettoverlies voor het kwartaal bedroeg $28,7 miljoen op een totale omzet van $175,8 miljoen. De kwartaalomzet steeg met 26% ten opzichte van $139,9 miljoen in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

CEO Corey Thomas vertelde analisten dat twee belangrijke dynamieken de omzet in het kwartaal hadden geschaad. Ten eerste waren de klanten meer afwachtend om hun beveiligingsinvesteringen op te schalen, vanwege de onzekerheid in de macro-economische omgeving. Hij zei ook dat de voortdurende overgang van gefragmenteerde verkoopteams naar een meer verenigd verkoopteam langer duurt dan verwacht.

“Toen we het kwartaal ingingen, werd het duidelijk dat ons verkoopteam er langer over doet dan we verwachten om een bredere reeks oplossingen effectief te verkopen”, zei Thomas. Tijdens een Q&A met analisten zei Thomas dat Rapid7 het zijn verkopers gemakkelijker moet maken en tegelijkertijd het verkoopteam moet trainen en in staat stellen om echt als CIO te verkopen.”

Eind vorig jaar had Rapid7 2.353 fulltime medewerkers en iets minder dan 900 in verkoop en marketing. Eerder dit jaar kondigde Rapid7 een meerjarige samenwerking aan met de Boston Bruins, met het cyberbeveiligingsbedrijf als de allereerste jersey patch-partner van het team. Een nadere blik op de financiën rechtvaardigt dus alleen maar meer voorzichtigheid met betrekking tot dit aandeel. Rapid7 zal in ieder geval moeten bewijzen beter te kunnen doen alvorens we weer naar dit cybersecurity aandeel willen kijken.

7. Zscaler

Zscaler bezet een andere snelgroeiende niche in cybersecurity met zijn “zero trust”-diensten. In plaats van zijn services te installeren via on-site appliances – die veel ruimte in beslag nemen, constant onderhoud vergen en moeilijk op te schalen zijn als een organisatie uitbreidt – biedt het deze aan als cloud-native services.

Die vooruitstrevende benadering zorgde voor veel klanten en het bedrijf groeit als kool sinds het publieke debuut in 2018. Tussen fiscaal 2018 en fiscaal 2022 groeide de omzet met maar liefst samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 55% tot $1,1 miljard, terwijl het totale aantal klanten meer dan verdubbelde tot 6.700. Zscaler verwacht dat zijn omzet in het fiscale jaar 2023 met nog eens 37% tot 38% zal stijgen.

Zscaler is ook niet winstgevend volgens GAAP-maatregelen, maar het is winstgevend op non-GAAP-basis sinds fiscaal 2019. De non-GAAP winst per aandeel (EPS) steeg met 33% in fiscaal 2022 en verwacht nog eens 68% tot 71% groei in fiscaal 2023. De aandelen van Zscaler worden nog steeds redelijk gewaardeerd op 10 keer de omzet van volgend jaar. Het zou moeten blijven groeien naarmate meer bedrijven de noodzaak erkennen via zero-trust-strategieën externe en interne bedreigingen tegen te gaan.

Op de beurs heeft Zscaler in 2022 niet zo sterk gepresteerd, maar het tij zou in 2023 zeker kunnen keren. Daarom goed om als belegger dit cybersecurity aandeel in te gaten te houden.

8. Tenable

Het Nessus-platform van Tenable is bedoeld om cyberaanvallen te voorkomen door netwerken te scannen op cyberbedreigingen. Denk aan zwakke wachtwoorden, verkeerd geconfigureerde software en andere problemen. Tenable biedt een gratis versie voor thuisgebruikers en een betaalde enterprise-versie voor ongeveer 60% van de Fortune 500 en 40% van de Global 2000. Het heeft veel van die klanten aangesloten met aanvullende cloud gebaseerde diensten van het eigen merk.

Tenable ging vier jaar geleden naar de beurs. De omzet steeg met 42% in 2018, 33% in 2019, 24% in 2020 en 23% tot $541 miljoen in 2021. Het verwacht dat zijn omzet in 2022 met nog eens 25% tot 26% zal groeien en dat zijn omzet daarnaast met meer dan 20% kan blijven groeien. Tenable is nog niet winstgevend volgens algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP), maar het werd winstgevend op een niet-GAAP (aangepaste) basis in 2020. Het niet-GAAP netto-inkomen steeg met 87% tot $ 39 miljoen in 2021. Dit jaar daalt 1% tot 3% omdat het zijn investeringen opvoert.

Tenable’s focus op proactieve cybersecurity oplossingen onderscheidt het van veel van zijn branchegenoten. Zijn aandelen worden verhandeld tegen slechts 5 keer de omzet van volgend jaar. Heel wat analisten zijn van mening dat zijn nichestrategie en redelijke waardering het een solide lange termijn belegging maken, waarmee gemikt kan worden op de seculiere groei van de cybersecurity markt. Op de beurs is dit cybersecurity aandeel op zoek naar een tweede adem.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in cybersecurity, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle cybersecurity aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.