Beleggen in fintech aandelen: de 9 beste aandelen voor 2023

beleggen in fintech aandelen

Fintech is de afkorting voor financiële technologie en het kopen van fintech aandelen kan tegenwoordig interessant zijn. Fintech is een term die wordt gebruikt om bedrijven, platforms en applicaties te beschrijven die technologie gebruiken om een financiële dienst te leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software en algoritmen, die worden gebruikt op computers en, in toenemende mate, smartphones. De technologie wordt meestal gebruikt om de kosten te verlagen of de service op een of andere manier te verbeteren.

Toen fintech in de 21e eeuw opkwam, werd de term aanvankelijk toegepast op de technologie die werd gebruikt in de back-end systemen van gevestigde financiële instellingen. Sindsdien heeft er echter een verschuiving plaatsgevonden naar meer consumentgerichte diensten en dus ook een meer consumentgerichte definitie.

Fintech omvat nu verschillende sectoren en industrieën, zoals onderwijs, retailbankieren, fondsenwerving en non-profit, en investeringsbeheer om er maar een paar te noemen. Fintech omvat ook de ontwikkeling en het gebruik van crypto-valuta’s zoals bitcoin. Dit segment van fintech haalt de meeste krantenkoppen. Het grote geld zit echter nog steeds in de traditionele wereldwijde banksector met een marktkapitalisatie van meerdere biljoenen dollars.

In dit artikel lees je meer over fintech en sluiten we af met negen fintech aandelen om in te beleggen in 2023.

Fintech begrijpen

Sinds de internetrevolutie en de mobiele internet/smartphone-revolutie is de financiële technologie explosief gegroeid. Denk aan:

 • Geldoverdrachten
 • Een cheque storten met een smartphone
 • Een bankfiliaal omzeilen om krediet aan te vragen
 • Geld inzamelen voor het opstarten van een bedrijf
 • Investeringen beheren

Dit kan meestal zonder de hulp van andere mensen. Volgens de Fintech Adoption Index van EY maakt een derde van de consumenten gebruik van ten minste twee of meer fintech-diensten en consumenten zijn zich ook steeds meer bewust van fintech als onderdeel van hun dagelijks leven.

Belangrijke aandachtspunten

Startups verstoren gevestigde namen in de financiële sector. Fintech-financiering neemt toe, maar er zijn ook veel regelgeving problemen. Het Amerikaanse Affirm probeert bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen uit het online winkelproces te halen. Dit doen zij door consumenten een manier te bieden om onmiddellijke, kortlopende leningen voor aankopen af te sluiten.

Hoewel de tarieven hoog kunnen zijn, beweert Affirm dat het consumenten met een slechte of geen kredietscore een manier biedt om toch kredieten aan te bieden. Dit om hen zodoende de kans te bieden een kredietgeschiedenis op te bouwen.

Evenzo probeert Better Mortgage het hypotheekproces voor woningen te stroomlijnen (en traditionele hypotheekmakelaars te vervangen). Dit doen zij met een digitaal aanbod. Dit aanbod kan gebruikers belonen met een geverifieerde pre-goedkeuringsbrief binnen 24 uur na de aanvraag.

GreenSky (ook al Amerikaans) probeert kredietnemers voor woningverbetering te koppelen aan banken. Dit door consumenten te helpen vastgeroeste kredietverstrekkers te mijden en rente te besparen door renteloze actieperiodes aan te bieden.

Voor consumenten met geen of slecht krediet biedt Tala in ontwikkelingslanden microleningen door op hun smartphone een diepgaande gegevensanalyse uit te voeren van hun transactiegeschiedenis en andere schijnbaar niet-gerelateerde zaken.

Leningverstrekker Upstart FICO wil verschillende datasets gebruiken om de kredietwaardigheid van de klanten te bepalen. Zo is er in de Verenigde Staten al een digitaal investeringsplatform dat inspeelt op het feit dat vrouwen langer leven en unieke spaarbehoeften hebben, de neiging hebben om minder te verdienen dan mannen en verschillende salariscurves hebben waardoor er minder tijd overblijft om te sparen (Ellevest).

Horizon van fintech wordt steeds groter

Tot nu toe boden financiële dienstverleners verschillende diensten aan onder één paraplu. De reikwijdte van deze diensten omvatte een breed scala van traditionele bankactiviteiten tot hypotheek- en handelsdiensten.

In de meest basale vorm ontbindt fintech deze diensten in individuele aanbiedingen. De combinatie van een gestroomlijnd aanbod met technologie stelt fintech-bedrijven in staat efficiënter te werken en de kosten voor elke transactie te verlagen. Als één woord kan beschrijven hoeveel fintech-innovaties de traditionele handel, bankieren, financieel advies en producten hebben beïnvloed, dan is het ‘verstoring.’

De mobiele app voor aandelenhandel Robinhood brengt bijvoorbeeld geen kosten in rekening voor transacties. Peer-to-peer-leensites zoals Prosper Marketplace, Lending Club en OnDeck beloven de tarieven te verlagen door de concurrentie voor leningen open te stellen voor brede(re) marktkrachten.

Zakelijke kredietverstrekkers zoals Kabbage, Lendio, Accion en Funding Circle bieden startende en gevestigde bedrijven gemakkelijke, snelle platforms om werkkapitaal veilig te stellen.

Oscar, een online verzekeringsstartup, ontving in maart 2020 $ 165 miljoen aan financiering. Dergelijke financieringsrondes zijn niet ongebruikelijk en vinden wereldwijd plaats voor fintech-startups. Kortom, er is heel wat mogelijk.

De verankerde, traditionele banken blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze hebben zwaar geïnvesteerd om meer te lijken op bovenvermelde bedrijven, die ze als een uitdaging ervaren. Zo lanceerde investeringsbank Goldman Sachs in 2016 het platform voor consumentenleningen Marcus en breidde onlangs haar activiteiten uit naar het Verenigd Koninkrijk.

Maar de industrie-watchers waarschuwen dat het adopteren van door fintech geïnspireerde innovaties meer vereist dan alleen hogere technische uitgaven. Concurreren met lichtere startups vereist eerder een significante verandering in denken, processen, besluitvorming en zelfs de algehele bedrijfsstructuur.

Fintech en nieuwe technologie

Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het universum van de fintechs. Denk bijvoorbeeld aan machine learning/kunstmatige intelligentie. Maar ook voorspellende gedragsanalyses en datagestuurde marketing.

Fintech is ook een fervent aanhanger van geautomatiseerde klantenservicetechnologie. Denk aan chatbots en AI-interfaces om klanten te helpen met basistaken. Maar ook om de personeelskosten laag te houden. Fintech wordt ook gebruikt om fraude te bestrijden. Dit door gebruik te maken van informatie over betalingsgeschiedenis om transacties te markeren die buiten de norm vallen.

Hoe ziet het fintech landschap er uit?

Noord-Amerika produceert de meeste fintech-startups, met Azië als een goede tweede. De wereldwijde financiering van fintech bereikte een eerste hoogtepunt in het eerste kwartaal van 2018, mede dankzij een aanzienlijke stijging van de deals in Noord-Amerika.

Azië, dat de Verenigde Staten zou kunnen overtreffen in fintech-deals, zag ook een piek in de activiteit. De periode van de pandemie was uiteraard een piekperiode in de evolutie van fintech. Het afgelopen jaar mag zonder enige overdrijving als een nieuw piekjaar omschreven worden.

Enkele van de meest actieve gebieden van fintech-innovatie omvatten of draaien rond de volgende gebieden:

Cryptocurrency en digitaal geld

 • Blockchain-technologie, waaronder Ethereum, een gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) die gegevens bijhoudt op een netwerk van computers, maar geen centraal grootboek heeft.
 • Slimme contracten, die computerprogramma’s gebruiken (vaak gebruikmakend van de blockchain) om automatisch contracten tussen kopers en verkopers uit te voeren.
 • Open banking, een concept dat leunt op de blockchain en stelt dat derden toegang moeten hebben tot bankgegevens om applicaties te bouwen die een verbonden netwerk van financiële instellingen en externe providers creëren. Een voorbeeld is de alles-in-één geldbeheertool Mint.
 • Insurtech, dat technologie wil gebruiken om de verzekeringssector te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
 • Regtech, dat financiële dienstverleners wil helpen om te voldoen aan de nalevingsregels van de branche, met name de protocollen die betrekking hebben op antiwitwaspraktijken en Know Your Customer-protocollen die fraude bestrijden.
 • Robo-adviseurs, zoals Betterment, gebruiken algoritmen om investeringsadvies te automatiseren om de kosten te verlagen en de toegankelijkheid te vergroten.
 • Unbanked/underbanked, diensten die tot doel hebben kansarme personen of personen met een laag inkomen te dienen die door de traditionele dienstverleners als nationale banken of reguliere financiële dienstverleners worden genegeerd of onvoldoende worden bediend
 • Cybersecurity, gezien de wildgroei van cybercriminaliteit en de decentrale opslag van data, zijn cybersecurity en fintech met elkaar verweven.

Fintech-gebruikers

Er zijn vier brede categorieën gebruikers voor fintech:

 • B2B voor banken
 • B2B voor de zakelijke klanten van de banken
 • B2C voor kleine bedrijven
 • Consumenten

Een aantal trends zullen kansen creëren voor bovenstaande groepen. Denk aan trends in de richting van mobiel bankieren, nauwkeurigere analyses en decentralisatie van toegang. Hierdoor kan op tot nu toe ongekende manier met elkaar gecommuniceerd worden.

Zoals bij de meeste technologie geldt: hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je je bewust bent van en nauwkeurig kunt beschrijven wat fintech is. Het feit is dat consumentgerichte fintech vooral gericht is op millennials. Dit gezien de enorme omvang en het stijgende inkomsten- (en erfenis)potentieel van dat veelbesproken segment.

Sommige fintech-watchers zijn van mening dat deze focus op millennials meer te maken heeft met de omvang van die markt dan met het vermogen en de interesse van generatie Xers en babyboomers om fintech te gebruiken. In plaats daarvan heeft fintech de neiging om oudere consumenten weinig te bieden. Dit omdat het hun problemen niet aanpakt.

Regulering en fintech

Financiële diensten behoren tot de zwaarst gereguleerde sectoren ter wereld. Regelgeving is de grootste zorg onder regeringen nu fintech bedrijven een vlucht nemen.

Aangezien technologie is geïntegreerd in financiële dienstverleningsprocessen, zijn de regelgeving problemen voor dergelijke bedrijven verveelvoudigd. In sommige gevallen zijn de problemen een functie van technologie. Zo maken automatisering van processen en digitalisering van data fintech systemen kwetsbaar voor aanvallen van hackers.

In andere gevallen vormen ze een weerspiegeling van het ongeduld van de tech-industrie om de traditionele financiële sector te ontwrichten. Zo zijn er gevallen geweest waarin de botsing van een technologiecultuur die gelooft in een “Move fast and break things”-filosofie met de conservatieve en risicomijdende financiële wereld tot ongewenste resultaten heeft geleid.

Regelgeving is ook een probleem in de opkomende wereld van cryptocurrencies. Initial Coin Offerings (ICO’s) zijn een nieuwe vorm van fondsenwerving waarmee startups rechtstreeks kapitaal kunnen aantrekken van particuliere investeerders. In de meeste landen zijn ze niet gereguleerd en zijn ze een vruchtbare voedingsbodem geworden voor oplichting en fraude.

Vanwege de diversiteit van het aanbod in fintech en de uiteenlopende industrieën die het raakt, is het moeilijk om een enkele en alomvattende aanpak voor deze problemen te formuleren. Overheden hebben voor het grootste deel bestaande regelgeving gebruikt en in sommige gevallen aangepast om fintech te reguleren.

Zo hebben overheden fintech-sandboxen opgezet om de implicaties van technologie in de sector te evalueren. Een sandbox (Engels voor “zandbak”) is een virtuele afgesloten ruimte op een computer waarin computerprogramma’s kunnen werken zonder andere processen te verstoren. Sandboxen worden voornamelijk gebruikt om code uit te voeren die niet vertrouwd wordt of onstabiel bevonden wordt.

Het aannemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een kader voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, in de EU is een nieuwe poging om de hoeveelheid persoonsgegevens waarover banken beschikken te beperken.

Beleggen in fintech aandelen of toch aandelen van dominante financiële bedrijven?

Historisch gezien zijn de grootste bedrijven in de financiële dienstverlening beschermd tegen concurrentie door een regelgeving opgelegd door de overheid. Het starten zo’n bedrijf vereist grote hoeveelheden kapitaal en verschillende licenties. Dit heeft deels voorkomen dat start-ups in de branche de concurrentie doen toenemen, hoewel er uiteraard altijd ruimte is voor innovatieve bedrijven. Het resulteerde ook in bedrijven die weinig stimulans hadden om te innoveren, dit alleszins toch wat het klassieke segment van het fintech universum betreft.

Vooruitgang in technologie en bepaalde wettelijke veranderingen hebben op technologie gefocuste start-ups in staat gesteld om de afgelopen 25 jaar langzaam maar zeker een stevige marktpositie op te bouwen. De eerste financiële sector die technologie omarmde was de retail beurshandel. Deze werd gevolgd door de investerings- en betalingsindustrie, hoewel de vooruitgang in die segmenten eerder traag verliep. De verzekeringssector is pas de afgelopen jaren begonnen met vernieuwing dankzij de opkomst van enkele fintech bedrijven.

Cryptocurrencies hebben veel bijdragen tot de fintech revolutie. De meeste cryptocurrency- en blockchain -projecten zijn bedoeld om dezelfde problemen op te lossen die andere fintech bedrijven proberen op te lossen. Bovendien zijn de enorme hoeveelheden kapitaal die in cryptocurrencies zijn gestroomd deels gebruikt om de fintech innovatie te financieren. De cryptosector kreeg in 2022 harde klappen, maar dat zal de technologische revolutie in de fintech niet stoppen.

Open bankieren en mobiele telefoons maken ook fintech innovatie mogelijk. De open bank regelgeving stelt consumenten in staat om dienstverleners van derden toegang te geven tot gegevens met betrekking tot bankrekeningen en beleggingen. Dit stelt consumenten in staat om rond te kijken voor financiële diensten, in plaats van gedwongen te worden om die aangeboden door instellingen te gebruiken. Smartphones, en in het bijzonder fintech apps, zijn ook naar voren gekomen als een belangrijk platform voor de levering van financiële diensten.

Soorten fintech bedrijven

Fintech bedrijven kunnen op verschillende manieren worden gecategoriseerd en er zullen altijd overlappingen zijn in de gekozen categorieën. Niettemin passen de meeste fintech aandelen in de volgende categorieën:

 • Betalingen en digitale portefeuilles
 • Cryptocurrencies en blockchain technologie
 • Crowdfunding en leningen van Peer to Peer
 • Investeren en financiële markten
 • Andere fintech niches

Betalingen en digitale portefeuilles

Er zijn nu duizenden online diensten over de hele wereld die basisbankdiensten bieden. Relatief weinig daarvan hebben een wereldwijd bereik, maar de meeste landen kennen nu verschillende lokale betalingsplatforms. Digitale portefeuilles zijn als bankrekeningen die alleen toegankelijk zijn met een website of een mobiele app. Digitale betaling kan gemakkelijk van deze portefeuilles worden gedaan en het banksysteem kan zodoende vaak volledig worden omzeild. Mobiele betalingen en bankdiensten hebben een aanzienlijke impact gehad op de economieën van opkomende markten waar zeer weinig mensen toegang hebben tot traditionele bankrekeningen.

Cryptocurrencies en blockchain technologie

Blockchain technologie wordt gebruikt om oplossingen te leveren voor de meest uiteenlopende problemen in de financiële sector, evenals in andere delen van de economie. Cryptocurrencies zijn in wezen “programmeerbaar geld” en maken het mogelijk om volledig nieuwe financiële diensten aan te bieden. Honderden gedecentraliseerde financiële (DEFI) -toepassingen die op verschillende blockchains werken, worden momenteel gebouwd. Defi-applicaties maken handel, investeringen, leningen en geldmarktdiensten beschikbaar voor cryptocurrencies en zelfs voor reële activa. Deze toepassingen werken zonder de controle van een enkele entiteit. De crypto -categorie overlapt met alle andere categorieën in deze lijst.

Crowdfunding en leningen van Peer to Peer

Peer to Peer (P2P) Lending -platforms vergemakkelijken leningen en fondsenwerving voor individuen en voor kleine organisaties en bedrijven. P2P Lending biedt voordelen voor zowel geldschieters als kredietnemers, dit omdat de marge die meestal door intermediairs wordt verdiend kan worden vermeden. Deze platforms kunnen ook kredieten beschikbaar stellen aan mensen die moeite hebben om te lenen van traditionele geldschieters of die zelfs met de beste wil van de wereld geen lening kunnen vastkrijgen. Crowdfunding -platforms helpen individuen en goede doelen kleine donaties van een groot publiek op te halen. Kleine bedrijven kunnen ook kapitaal van deze platforms aantrekken.

Investeren en financiële markten

De wereld van beleggen en handelen is misschien wel de meest levendige categorie voor fintech bedrijven, waar innovatie aan de orde van de dag is. Enkele van ’s werelds eerste fintech bedrijven hebben hun wortels in de beleggingswereld. Er zijn de online handelsplatforms van de jaren 1990, waar voor het eerst de kans werd geboden om goedkoop aandelen en andere beleggingsproducten te kopen. Sindsdien hebben fintech bedrijven een revolutie teweeggebracht in de meeste delen van de beleggingssector.

Een revolutie die nog altijd niet ten einde is. Robo-adviseurs helpen individuen te sparen voor financiële doelen. Deze platforms gebruiken kwantitatieve modellen om de activaspreiding van een klant te optimaliseren en gebruiken vervolgens passieve beleggingsfondsen om de strategie te implementeren.

Marktplaatsen voor alternatieve financiële gegevenssets en algoritmische handelsstrategieën, zoals apps voor aandelenhandel, zoals Robinhood, maken beleggen in aandelen zeer gemakkelijk voor retail beleggers. Deze bedrijven richten zich op het vereenvoudigen van het beleggen en bieden een vrijwel naadloze gebruikerservaring.

Andere fintech niches

Fintech bedrijven zijn actief in bijna elk gebied van de financiële sector. Veel van de eerste fintech apps en websites hebben consumenten geholpen hun budget te beheren door informatie van meerdere instellingen te consolideren. Hypotheek platforms bestaan al enige tijd. Deze platforms helpen gebruikers hypotheken te krijgen van meerdere geldschieters en dit met een enkel aanvraagproces.

De nieuwste grens voor fintech is de sector van de verzekeringen. Het heeft lang geduurd voordat technologiebedrijven de verzekeringssector konden binnendringen omdat een aanzienlijke kritische massa vereist is om kans op slagen te maken. Nu de concurrentie echter is toegenomen in de andere delen van de fintech industrie, kan meer kapitaal worden geïnvesteerd in verzekeringsgerichte fintech bedrijven.

Beleggen in fintech aandelen

Fintech aandelen worden steeds populairder bij de beleggers wereldwijd. De verschuiving naar een cashless, op technologie gebaseerde samenleving is een van de drijvende factoren van de groei van fintech bedrijven en hun (meestal) stijgende aandelenkoersen. Van uitgewerkte financiële en bankdiensten tot hulpmiddelen die traditionele financiële instellingen helpen hun activiteiten te stroomlijnen, het blijft voor elke belegger interessant om de fintech industrie in de gaten te houden. Hoewel de sector op de beurs in 2022 veel gevallen met tegenwind af te rekenen kreeg.

Fintech verstoort de traditionele banksector, daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Met de opkomst van online portefeuilles en cryptocurrencies is de toekomst van financiële diensten trending naar transacties zonder contant geld. De toonaangevende fintech bedrijven gebruiken technologie om betrouwbaardere, snellere diensten te bieden voor dagelijks gebruik.

De volgende fintech aandelen behoren tot de meest prominente en interessante vermelde fintech aandelen. Aandelen als Visa (NYSE: V) en MasterCard Inc (NYSE: MA) kunnen ook worden opgenomen, maar we lieten ze weg omdat ze algemeen bekend zijn en gevestigd zijn.

 1. Upstart Holdings Inc. (UPST)
 2. PayPal Holdings Inc. (PYPL)
 3. Paysafe Ltd. (PSFE)
 4. Block (SQ)
 5. SOFI Technologies Inc. (SOFI)
 6. Mercado Libre Inc (MELI)
 7. Lemonade, Inc (LMND)
 8. Fiserv Inc. (FISV)
 9. Affirm (AFRM)

1. Upstart Holdings Inc. (UPST)

Met persoonlijke leningen die de afgelopen jaren erg populair zijn geworden, is Upstart een van de bedrijven die hard zijn gegroeid. Upstart betreft een bedrijf met een toonaangevend online platform. Het bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om het kredietproces te stroomlijnen en te automatiseren. Dit bedrijf mag daarom zeker niet ontbreken in het lijstje met fintech aandelen.

Met Upstart kunnen banken persoonlijke leningen verstrekken. Dit terwijl ze niet-traditionele variabelen zoals werkgelegenheid en onderwijs gebruiken om de kredietwaardigheid van de klant te voorspellen. Via geavanceerde methoden voor machine learning kan Upstart risicofactoren nauwkeurig identificeren. Bovendien kan het meer aanvragers goedkeuren over traditionele kredietmodellen die bijna uitsluitend op kredietscores zijn gebaseerd.

Verder heeft Upstart al het stadium van winstgevendheid bereikt. Het bedrijf rapporteerde in 2021 een nettowinst van $ 6 miljoen. Dit betekent dat het een van de weinige winstgevende fintech bedrijven is. Investeren in Upstart kan op termijn een gouden zaak zijn. Er zijn op korte termijn echter ook onzekerheden. Dat bleek ook in 2022 uit de evolutie van de beurskoers van deze fintech aandelen.

Matige financiële rapporten in de afgelopen kwartalen hebben sommige beleggers een onbehaaglijk gevoel gegeven over de toekomst van de fintech aandelen van dit bedrijf. Dit blijkt uit de steile daling van de koers van deze fintech aandelen met ongeveer 90% sinds begin 2022.

De drijvende kracht achter Upstart is zijn eigen door AI en machine learning aangedreven platform. Dit platform bepaalt de kredietwaardigheid van iemand die een persoonlijke lening aanvraagt op basis van factoren die de meeste traditionele kredietverstrekkers blijven buiten beeld. Dus in plaats van in de eerste plaats te vertrouwen op de FICO-score om te beoordelen of een lening al dan niet moet worden goedgekeurd, houdt Upstart rekening met andere factoren. Denk bijvoorbeeld aan het inkomen, de opleiding en het werkverleden van het individu.

Twijfels over Upstart?

Nu de rentetarieven blijven stijgen, de angst voor een recessie opdoemt en de koopkracht van de portemonnee van de Amerikaanse consument beperkt is, zou het geen verrassing moeten zijn dat de partners voor het verstrekken van leningen aan Upstart – de institutionele investeerders en banken die de leningen financieren – meer aarzelen om afstand te doen van hun kapitaal dan vroeger. Bovendien zullen de leningen die deze partners financieren, worden geleverd met hogere rentetarieven. Dit kan een groot deel van de consumenten afschrikken die in de huidige omgeving kosten bewuster zijn.

Ondertussen, als gevolg van de interne factoren van het algoritme van Upstart, kalibreert het platform zich in overeenstemming met de veranderende risicodynamiek. Waar komt dit allemaal op neer? Minder aanvragen van consumenten met geldnood bijvoorbeeld. Maar ook minder leningen die worden gekocht door banken en institutionele beleggers. En minder leningen die worden goedgekeurd door het platform van Upstart.

En degenen die wel zijn goedgekeurd, krijgen veel hogere rentetarieven dan voorheen. Dus hoewel het eigen platform van Upstart precies werkt zoals het zou moeten in de huidige omgeving, betekent de realiteit van de huidige economische cyclus dat de aanvragen van nieuwe leningen (en dus omzet en winsten) op korte termijn onvermijdelijk zal lijden.

De positieve kant

Toch ziet Upstart positieve vooruitgang op een aantal belangrijke gebieden. Leningen voor kleine bedrijven, een meer recente toevoeging aan het platform van Upstart, stegen van $ 1 miljoen aan leningen die in het tweede kwartaal van 2022 waren verstrekt tot $ 10 miljoen aan het einde van het derde kwartaal. En 75% van de leningen was in het meest recente kwartaal volledig geautomatiseerd. Zelfs in de huidige omgeving is het alleen al in het derde kwartaal partnerschappen aangegaan met 17 nieuwe bank- en kredietverstrekkers. Dit zijn er evenveel als in het volledige jaar 2021.

Ten slotte groeit het autoleningensegment van Upstart zo snel dat de software nu wordt ingezet bij meer dan 700 dealers in het hele land. Hiermee wordt 25% van de gehele Amerikaanse automarkt bewerkt. Het is geen gemakkelijke tijd om een beginnende belegger in dit aandeel te zijn. Bovendien kunnen er nog meer hobbels op de weg komen. Dat gezegd hebbende, kan de kracht van het model en het innovatieve platform van Upstart, dat nog steeds een positieve groei laat zien in kernactiviteiten in de huidige markt, een goed voorteken zijn voor een robuust herstel nadat de storm voorbij is.

2. PayPal Holdings Inc. (PYPL)

De meeste mensen kennen PayPal als een toonaangevend P2P -betalingsplatform, maar deze fintech reus is zoveel meer. Het PayPal -netwerk bedient momenteel meer dan 392 miljoen klanten en handelaren wereldwijd. Meer recent werkte het bedrijf aan het vormen van nieuwe partnerschappen met wereldwijde bedrijven en het uitbreiden van zijn e-commerce-diensten. Maar ook dit bedrijf heeft af te rekenen gekregen met groeipijnen.

De koers van de fintech aandelen van PayPal Holdings is met maar liefst 80% ingestort sinds hun hoogtepunt in 2021. Door de enorme vraag naar online betalingsoplossingen boerde deze fintech aandelen goed tijdens de lockdown-fase van de pandemie. Helaas voor PayPal is het tegenwoordig een stuk makkelijker om elkaar persoonlijk te betalen.

Het bedrijf had af te rekenen met een moeilijk vergelijkingsseizoen, maar slaagde er toch in om een omzet voor het derde kwartaal te rapporteren die jaar op jaar met 11% steeg. Ook waren er tot dusver geen serieuze tekenen van lagere consumentenbestedingen te merken in de resultaten van PayPal. De totale betalingsvolumes in het derde kwartaal stegen jaar op jaar met 14% als de effecten van de aantrekkende dollar buiten beschouwing werden gelaten.

In 2020 kocht PayPal Honey, een service die consumenten in contact brengt met kortingsbonnen van duizenden deelnemende verkopers. Het gebruik van door de samenwerkingspartners gefinancierde prikkels om de klantbetrokkenheid te vergroten verhoogt de winst. Het bedrijf rapporteerde in het derde kwartaal een indrukwekkende vrije kasstroom van $ 1,8 miljard, een winst van 37% op jaarbasis.

De angst voor een recessie die de consumentenuitgaven nog verder onder druk zou kunnen zetten, vertroebelt de kijk van de aandelenmarkt op PayPal. Op dit moment kunt u de fintech aandelen kopen voor slechts 16,5 keer de verwachte winstverwachtingen. Dat houdt beloftes in voor koersherstel in 2023, hoewel dit uiteraard niet gegarandeerd kan worden.

3. Paysafe Ltd. (PSFE)

Oppervlakkig gezien lijkt Paysafe op PayPal. PaySpace is echter een meer gespecialiseerde betalingsmaatschappij. De goedkeuring van IGAMing is wat het bedrijf echt scheidt van andere digitale betalingsaanbieders. Paysafe heeft onlangs een partnerschap aangekondigd met Fox Bet, en het bedrijf zal nu elektronische contante producten en digitale portefeuilles voor het sportweddenplatform bieden.

Het is geen geheim dat de iGaming -sector er aantrekkelijk uitziet voor potentiële beleggers. Paysafe heeft een aantal zeer opmerkelijke klanten, zoals Amazon’s Twitch en Bet365. Dat heeft echter niet belet dat deze fintech aandelen in het laatste kwart van 2022 zwaar werd afgestraft.

De kunst en wetenschap van beleggen op de aandelenmarkt vereist een tolerantie voor het verliezen van geld op sommige van de fintech aandelen die u koopt. Ook de bezitters van deze fintech aandelen kregen er dan ook flink van langs. De koers is met 75% gedaald in slechts één jaar tijd. In het laatste kwartaal van 2022 is de koers van het aandeel in een maand tijd met maar liefst 40% gedaald.

Aangezien Paysafe de afgelopen twaalf maanden geen winst heeft gemaakt, moeten de beleggers zich concentreren op omzetgroei om een beeld te krijgen van de bedrijfsontwikkeling. Als een bedrijf geen winst maakt, verwachten we over het algemeen een goede omzetgroei. Maar de omzet van Paysafe daalde het afgelopen jaar met 0,09%. Dat is niet wat beleggers willen zien. De markt is het daar uiteraard mee eens, aangezien de koers van het aandeel zo fors is gedaald.

Natuurlijk kunnen extreme koersdalingen een kans zijn voor degenen die bereid zijn echt dieper te graven om een risicovol bedrijf als dit te begrijpen. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat Paysafe de turn around zal kunnen bewerkstelligen. Tot nader order blijven fintech aandelen van Paysafe dus risicovol.

4. Block (SQ)

Een groeiaandeel dat smeekt om gekocht te worden, is de fintech gigant in wording Block. Hoewel de zwakte op de cryptocurrency-markt en de hoge inflatie beide tegenwind vormen voor Block, gaan veel van zijn belangrijkste prestatie-indicatoren de goede kant op. Zeker de moeite waard om deze fintech aandelen te benoemen dus.

Om te beginnen draait het Square-ecosysteem van het bedrijf, dat bedrijven helpt met point-of-sale-oplossingen, leningen en data-analyse, nog steeds op alle cilinders en blijft het (voorlopig) het kernbedrijfssegment van Block.

Het ecosysteem van Black (de vroegere naam was Square) ziet $ 200 miljard aan bruto aankoopvolume (GPV) zijn netwerk doorkruisen op een jaarlijkse run-rate basis, waarvan 40% afkomstig was van grote bedrijven ($ 500.000 of meer in GPV op jaarbasis) in het derde kwartaal. Voor de context: het Square-ecosysteem had in heel 2012 een totale GPV van $ 6,5 miljard. Aangezien dit een op kosten gebaseerd operationeel segment is, zouden grotere bedrijven die het netwerk gebruiken, zich moeten vertalen in een hogere brutowinst.

Misschien nog spannender is de groei met het digitale peer-to-peer betalingsplatform Cash App. In minder dan vijf jaar tijd heeft Cash App zijn actieve gemeenschap zien groeien van 7 miljoen gebruikers naar 49 miljoen, terwijl de brutomarge per gebruiker ruimschoots hoger ligt dan de kosten om elke nieuwe gebruiker te werven. Bovendien kocht Block in januari 2022 Afterpay.

Block is daarom misschien een van de beste fintech aandelen die op de markt beschikbaar zijn, maar dat vertaalt zich voorlopig niet in hogere koersen. Het bedrijf biedt tools die bedrijven en particulieren wereldwijd in staat stellen transacties gestroomlijnd en eenvoudig uit te voeren. Ook helpen de analytische tools van Square verkopers om betere algemene zakelijke beslissingen te nemen. Fintech aandelen van Block moeten we dus in de gaten blijven houden.

5. SOFI Technologies Inc. (SOFI)

Dit bedrijf levert digitale financiële diensten. Het opereert via drie segmenten: kredietverlening, technologieplatform en financiële diensten. In november 2022 handhaafde Mizuho-analist Dan Dolev een koopadvies op de fintech aandelen van SOFI Technologies, Inc., maar verlaagde hij het koersdoel van $7 naar $6. In januari 2021 kondigde het bedrijf aan dat het werd samengevoegd met een van de SPACS van Chamath Palihapitiya. Sinds de IPO is de koers van het aandeel fors gedaald.

Bankieren is een nogal stabiele bezigheid, omdat het ongemak en het gedoe van het overstappen van bank naar een andere bank de consumenten ervan weerhoudt om ongeacht de kosten naar de concurrentie over te stappen. SOFI kan goed op weg zijn om daar verandering in te brengen.

SOFI Technologies is in feite een zakelijke en consumentengerichte industrie-disruptor. Het heeft de ambitie om de reële one-stop-shop voor alles wat verband houdt met financiën via een app te worden. Gezien het feit dat de meeste consumenten meerdere financiële instellingen of apps gebruiken voor de financiën, wordt het duidelijker hoeveel mensen de overstap kunnen maken naar de oplossingen van SOFI. Als het bedrijf zijn plan correct weet uit te voeren, kan het een lucratieve investering zijn.

Ondanks dat de fintech aandelen een stevige pandoering hebben gekregen, geloven sommige beleggers dat het een goed moment is om te kopen. Dit omdat SOFI momenteel de services uitbreidt die het aanbiedt, wat tot betere resultaten zou moeten leiden.

In de afgelopen maanden is het downloadvolume van de app van SOFI aanzienlijk gestegen. De raad van bestuur van het bedrijf heeft ook enkele recente toevoegingen gezien, waaronder Dick Costolo (de voormalige Twitter-CEO), Ruzwana Bashir (de oprichter en CEO van Peek.com) en Harvey Schwartz (de voormalige president van Goldman Sachs). Het betreft stuk voor stuk topmanagers die het bedrijf een nieuw elan moeten kunnen geven.

6. Mercado Libre Inc (MELI)

Mercado Libre is een e -commerceplatform gevestigd in Argentinië. Het wordt vaak de Amazon.com van Latijns -Amerika genoemd, maar er zit toch iets meer vet aan het bedrijf dan alleen maar e -commerce. Het bedrijf exploiteert ook het Mercado Pago -betalingsplatform en biedt een reeks financiële diensten aan verkopers en consumenten.

Hoewel het bedrijf als een markt wordt beschouwd, stamt een groot deel van de inkomsten uit betalingen. Bovendien kwamen meer dan de helft van de betalingsinkomsten van transacties buiten het e -commerceplatform. Mercado Libre breidt ook het aantal financiële diensten uit dat het aanbiedt aan zijn 20 miljoen gebruikers. De indrukwekkende groei van het betalingsplatform heeft Mercado Libre tot de beste fintech aandelen in Latijns -Amerika gemaakt. Het bedrijf is nu $ 44 miljard waard.

Mercado Libre maakt sinds de start een fantastische groei door. De verkoop schoot zelfs nog meer omhoog toen e-commerce en digitale verkoop explodeerden tijdens de pandemie, en Mercado Libre is nu goed gepositioneerd als leider in Latijns-Amerikaanse e-commerce om te profiteren van de voortdurende digitale acceptatie in de 18 landen waar het actief is.

Het bedrijf profiteert niet alleen van trends, maar het bevordert ook actief zijn missie en maakt gebruik van zijn voorsprong door zijn diensten te verbeteren en een uitgebreide reeks oplossingen voor zijn klanten aan te bieden.

Het fintech gedeelte van het bedrijf is nog steeds een klein onderdeel van het geheel, maar het is ook het snelst groeiende. In het derde kwartaal steeg het totale off-platform betalingsvolume (TPV) met 122% (op valuta-neutrale basis) ten opzichte van vorig jaar. Het digitale account-TPV, dat voornamelijk bestond uit creditcard- en portemonneebetalingen, steeg met 138%. Fintech aandelen van Mercado Libre heeft dit jaar zo gepresteerd, maar zou één van de kanshebbers voor 2023 kunnen zijn.

7. Lemonade, Inc (LMND)

Lemonade is een fintech -platform dat de verzekeringssector op zijn kop wil zetten door klanten een betere gebruikerservaring te bieden. Momenteel kunnen individuen levensverzekering, huisdierenverzekering en huisverzekering op het platform kopen. Er zijn plannen om in de toekomst nog andere soorten verzekeringen aan te bieden. Het platform, dat pas in 2015 werd gelanceerd, heeft al meer dan een miljoen gebruikers en een omzet over een periode van 12 maanden van iets minder dan $ 100 miljoen.

Het bedrijf is echter nog niet winstgevend en het bedrijfsmodel moet nog worden bewezen. Lemonade is een van de meer speculatieve fintech aandelen, maar het heeft een enorm potentieel wanneer u rekening houdt met de omvang en inefficiëntie van de verzekeringssector.

Lemonade hervormt die verzekeringssector door AI-technologie te gebruiken. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld claimprocessen vergemakkelijkt worden. Maar ook de klantinterface willen zij verbeteren. AI drijft de meeste aspecten van zijn bedrijf aan, inclusief de manier waarop premies worden bepaald.

In het derde kwartaal van 2022 steeg de gemiddelde premie per klant met 35% tot $ 343, wat een recordhoogte was. De huidige lopende premie-ontvangsten van Lemonade stegen met 76% tot $ 609 miljoen. De lopende premie-ontvangsten zijn de maatstaf waarmee de meeste verzekeraars hun succes meten, aangezien het de waarde vertegenwoordigt van betaalde premies voor actieve polissen.

Lemonade heeft zich gericht op investeren in groei, maar het gaat ten koste van de winstgevendheid. Het probeert nu bottom-line in het zwart te draaien en gelooft dat het dit kan doen met het beschikbare geld zonder dat er nieuw kapitaal nodig is. De fintech aandelen van Lemonade met ongeveer 90% zijn gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit, kunnen investeerders die nu kopen op de lange termijn profiteren ALS het bedrijf inderdaad de winstgevendheidsmijlpaal met succes bereikt. Uiteraard met de nadruk op ‘als’.

8. Fiserv Inc. (FISV)

Fiserv is misschien niet zo opwindend als sommige van de andere fintech aandelen, maar dit aandeel verdient toch een vermelding. Het bedrijf heeft namelijk een benijdenswaardige staat van dienst, het is meer bepaald met 35 opeenvolgende jaren met dubbele cijfers heeft gegroeid. Fiserv biedt technologie waarmee banken en andere financiële servicebedrijven online diensten kunnen aanbieden en verkopers helpt betalingen te accepteren en te verwerken. Ook beheert het bedrijf het derde grootste debetkaart netwerk in de VS en biedt de software die veel banken gebruiken om dagelijks te werken.

Fiserv heeft een aanzienlijk voordeel vanwege de zeer hoge schakelkosten die een klant zou moeten betalen wanneer hij overstapt naar een andere provider. Het bedrijf heeft een huidige marktwaarde van $ 63 miljard met een jaarlijkse omzet van circa $ 14 miljard. Het is erin geslaagd om de omzet te laten groeien met 23% in de afgelopen vijf jaar met een operationele marge van 11,4%.

Fiserv, met hoofdkantoor in Brookfield, WI, blijft bovendien profiteren van de overnames die zijn digitale mogelijkheden vergroten en zijn concurrentiepositie versterken. Een gediversifieerd productportfolio blijft het klantenbestand versterken. De snel evoluerende financiële dienstensector en de stijgende vraag naar digitale bank- en betalingsdiensten bieden aanzienlijke groeimogelijkheden voor FISV. De fintech aandelen waren in 2022 geen hoogvlieger op de beurs, maar ze zouden in 2023 tot de uitblinkers kunnen behoren op de beurs van Wall Street.

9. Affirm (AFRM)

Affirm stelt krediet beschikbaar voor consumenten op e -commerce sites. In wezen biedt het consumenten een alternatief voor het betalen van een aankoop met behulp van een creditcard. Kopers mogen ook voor elke aankoop een betalingsplan kiezen. Gebruikers beheren hun accounts met behulp van een mobiele app.

De service biedt online handelaren ook een alternatieve betalingsoplossing en dus de mogelijkheid om meer verkopen te doen. Het bedrijf kan concurrerende tarieven en lagere kosten aanbieden door de creditcard verwerkingskosten te elimineren. Affirm werd opgericht in 2012 en hield zijn IPO in januari van dit jaar. Het bedrijf heeft een marktwaarde van ongeveer $ 2,5 miljard met een jaarlijkse omzet van iets minder dan $ 500 miljoen.

De specialiteit van Affirm is nu ‘kopen, later betalen’. Het maakt gebruik van algoritmen om consumenten snel per transactie goed te keuren, waardoor ze een aankoop kunnen opsplitsen in termijnen, soms zonder rente. Het bedrijf genereert inkomsten door handelaren vergoedingen in rekening te brengen voor verkopen op zijn platform en uit rentedragende leningen.

De activiteiten van Affirm zijn ook rentegevoelig en de zorgen over de recessie hebben investeerders doen schrikken. Affirm werkt samen met verschillende grote retailers, en consumenten die hun portemonnee kleiner maken, zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor Affirm.

Het bedrijf heeft echter nog steeds 1,4 miljard dollar in contanten, dus hoewel investeerders de komende kwartalen in de gaten moeten houden om te zien of consumenten hun Affirm-leningen terugbetalen, lijkt het bedrijf goed genoeg gefinancierd om de uitdagingen van een zwakkere economie te doorstaan. Toch is voorzichtigheid geboden, want op de beurs is de koers compleet door de vloer gezakt. Meer dan ooit hebben de fintech aandelen van dit bedrijf een speculatief karakter gekregen.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven die u kunt vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle fintech aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.