Beleggen in India: de beste Indiase aandelen voor 2023

indiase aandelen

India, een land met een grote economische toekomst, staat terecht in de schijnwerpers van de beleggers. Internationale beleggers zijn echter nog weinig bekend met het potentieel dat Indiase aandelen te bieden hebben. Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met bedrijven buiten de VS, is beleggen in India een interessante plek om te kijken.

Indiase aandelen hebben de afgelopen jaren ook de nodige volatiliteit laten zien. Maar de Indiase economie heeft blijk gegeven van een snel groeivermogen. India kan bogen op hoogopgeleide arbeidskrachten, lage bedrijfskosten en een groot en groeiend consumentenbestand. Daarom verdiepen we ons in dit artikel in beleggen in India en de beste Indiase aandelen voor 2023.

Inhoudsopgave

De Indiase aandelenmarkt


Overzicht Indiase aandelenmarkt

De Indiase aandelenmarkt staat tegenwoordig bovenaan van heel wat internationale beleggers. Het land is getuige geweest van een economische groei als nooit tevoren. India trok daarom investeerders van over de hele wereld. Als we het hebben over Indiase aandelen, dan praten we over aandelen van kleine en grote bedrijven die zijn genoteerd aan de National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange en andere beurzen van het land.

Verdeling Indiase aandelenmarkt

Mark Twain verdeelde de wereld ooit in twee soorten mensen: zij die het beroemde Indiase monument, de Taj Mahal, hebben gezien, en zij die dat niet hebben gezien. Hetzelfde kan gezegd worden over beleggers. Er zijn twee soorten beleggers: zij die op de hoogte zijn van de investeringsmogelijkheden in India en zij die dat niet weten.

De beurzen van India waren in 2020 gelijk aan minder dan 3% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie. Met een snelgroeiende economie met 1,3 miljard inwoners is het een veelbelovende markt die beleggers lucratieve kansen kan bieden. Hieronder geven we een overzicht van de Indiase beurzen en hoe geïnteresseerde beleggers exposure kunnen krijgen op deze markt.

De Indiase beurzen


Overzicht BSE en NSE

De meeste handel op de Indiase aandelenmarkt vindt plaats op de twee beurzen: de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). De BSE bestaat sinds 1875. De NSE daarentegen werd opgericht in 1992 en begon met handelen in 1994. Beide beurzen volgen echter hetzelfde handelsmechanisme, dezelfde handelsuren en hetzelfde afwikkelingsproces.

In november 2021 had de BSE 5.565 beursgenoteerde bedrijven, terwijl de rivaliserende NSE op 31 maart 2021 ‘slechts’ 1.920 beursgenoteerde bedrijven telde. Aan de aanbodzijde is er dus geen gebrek. Bijna alle belangrijke bedrijven van India zijn genoteerd aan beide beurzen. De BSE is de oudere aandelenmarkt, maar de NSE is de grootste aandelenmarkt, in termen van volume.

Beide beurzen strijden om de orderstroom, een strijd die leidt tot lagere kosten, marktefficiëntie en innovatie. Wat allemaal gunstige factoren zijn voor beleggers in Indiase aandelen. De aanwezigheid van arbitrageurs houdt de prijzen op de twee beurzen binnen een zeer krappe bandbreedte.

Handelsmechanisme

De handel op beide beurzen vindt plaats via een open elektronisch limietorderboek waarin de ordermatching wordt gedaan door de handelscomputer. Er zijn geen market makers en het hele proces is order gestuurd, wat betekent dat marktorders die door beleggers worden geplaatst automatisch gekoppeld worden aan de beste limietorders. Kopers en verkopers blijven anoniem.

Het voordeel van een order gestuurde markt is dat het meer transparantie brengt door alle koop- en verkooporders in het handelssysteem weer te geven. Bij afwezigheid van market makers is er echter geen garantie dat orders ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alle bestellingen in het handelssysteem moeten worden geplaatst via makelaars, waarvan vele een online handelsfaciliteit bieden aan particuliere klanten.

Institutionele beleggers kunnen ook profiteren van de optie voor directe markttoegang (DMA), waarbij ze handelsterminals van makelaars gebruiken om orders rechtstreeks in het beurshandelssysteem te plaatsen. Beleggen in India is daarom een interessante overweging.

Afwikkelings- en handelsuren

Aandelenspotmarkten volgen een afwikkeling van T+2. Dit betekent dat alle transacties die op maandag plaatsvinden, woensdag worden afgewikkeld. Alle handel op beurzen vindt plaats tussen 9.55 uur en 15.30 uur, Indiase standaardtijd (+ 5,5 uur GMT), van maandag tot en met vrijdag. De levering van Indiase aandelen moet gebeuren in gedematerialiseerde vorm en elke beurs heeft zijn eigen clearinghouse dat alle afwikkelingsrisico’s op zich neemt als centrale tegenpartij.

Marktindexen

De twee prominente Indiase marktindexen zijn Sensex en Nifty. Sensex is de oudste marktindex voor Indiasse aandelen. De Sensex omvat aandelen van 30 op de BSE genoteerde bedrijven. De index werd opgericht in 1986 en biedt tijdreeksgegevens vanaf april 1979. Een andere index is de Standard and Poor’s CNX Nifty. De Nifty omvat 50 Indiase aandelen die genoteerd zijn aan de NSE. Deze index werd opgericht in 1996 en biedt tijdreeksgegevens vanaf juli 1990.

Marktregulering

De algehele verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, regulering en toezicht op de aandelenmarkt berust bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die in 1992 werd opgericht als een onafhankelijke autoriteit. Sindsdien heeft SEBI consequent geprobeerd om marktregels vast te stellen in lijn met de beste marktpraktijken. SEBI beschikt over uitgebreide bevoegdheden om in geval van overtreding sancties op te leggen aan marktdeelnemers.

Hoe kan je beleggen in India?

India begon pas in de jaren negentig van vorige eeuw buitenlandse investeringen toe te staan. Buitenlandse investeringen worden ingedeeld in twee categorieën: buitenlandse directe investeringen (FDI) en buitenlandse portfolio-investeringen (FPI). Alle beleggingen waarin een belegger deelneemt aan het dagelijks bestuur en de activiteiten van het bedrijf, worden behandeld als FDI, terwijl beleggingen in Indiase aandelen zonder enige controle over het beheer en de activiteiten als FPI worden behandeld.

Registratie als buitenlandse belegger

Voor het doen van portefeuillebeleggingen in India moet men zijn geregistreerd als een buitenlandse institutionele belegger (FII) of als een van de subrekeningen van een van de geregistreerde FII’s. Beide registraties worden verleend door de markttoezichthouder SEBI. Buitenlandse institutionele beleggers zijn voornamelijk mutual funds, pensioenfondsen, trusts, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders.

Op dit moment staat India buitenlandse individuen niet toe om rechtstreeks in zijn aandelenmarkt te beleggen. Vermogende particulieren (degenen met een vermogen van ten minste $50 miljoen) kunnen worden geregistreerd als subrekeningen van een FII.

Beleggingsmarkten

Buitenlandse institutionele beleggers en hun subrekeningen kunnen rechtstreeks beleggen in een van de aandelen die op een van de beurzen zijn genoteerd. De meeste portefeuillebeleggingen bestaan uit beleggingen in Indiase effecten op de primaire en secundaire markten, waaronder aandelen, obligaties en warrants van bedrijven die genoteerd zijn (of zullen worden) aan een erkende effectenbeurs in India.

FII’s kunnen ook beleggen in niet-beursgenoteerde effecten buiten beurzen, onder voorbehoud van goedkeuring van de prijs door de Reserve Bank of India. Ten slotte kunnen ze beleggen in de beleggingsfondsen en derivaten die op elke beurs worden verhandeld.

Portefeuillebeleggingen van FII’s

Een FII die is geregistreerd als een FII met alleen schulden kan 100% van zijn belegging in schuldinstrumenten beleggen. Andere FII’s moeten minimaal 70% van hun beleggingen in aandelen beleggen. Het saldo van 30% kan worden belegd in schulden. FII’s moeten speciale niet-ingezeten roepie-bankrekeningen gebruiken om geld van en naar India te verplaatsen. De tegoeden op een dergelijke rekening kunnen volledig worden gerepatrieerd.

Standaard wordt de maximale limiet voor portefeuillebeleggingen in een bepaalde beursgenoteerde onderneming bepaald door de FDI-limiet die is voorgeschreven voor de sector waartoe de onderneming behoort. Er zijn echter twee aanvullende beperkingen voor portefeuillebeleggingen.

Beperkingen voor portefeuillebeleggingen

Ten eerste is de totale investeringslimiet van alle FII’s, inclusief hun subrekeningen in een bepaalde onderneming, vastgesteld op 24% van het gestorte kapitaal. Dit kan echter worden verhoogd tot aan de sectorlimiet, met goedkeuring van de raden van bestuur en aandeelhouders van het bedrijf.

Ten tweede mag een investering door een enkele FII in een bepaalde onderneming niet meer bedragen dan 10% van het gestorte kapitaal van de onderneming. Regelgeving staat een afzonderlijk investeringsplafond van 10% toe voor elk van de subrekeningen van een FII, in een bepaald bedrijf.

In het geval van buitenlandse bedrijven of particulieren die als subrekening beleggen, is hetzelfde plafond echter slechts 5%. Regelgeving legt ook limieten op voor beleggingen in op aandelen gebaseerde derivaten die op beurzen worden verhandeld.

Hoe krijg je blootstelling in Indiase aandelen?


Beleggingsopties

Buitenlandse entiteiten en individuen kunnen via institutionele beleggers blootstelling krijgen in Indiase aandelen. Veel op India gerichte beleggingsfondsen worden populair onder particuliere beleggers. Beleggingen kunnen ook worden gedaan via offshore-instrumenten, zoals participatieve obligaties (PN’s), certificaten van aandelen, zoals Amerikaanse certificaten (ADR’s) en wereldwijde certificaten van certificaten (GDR’s), exchange traded funds (ETF‘s) en exchange traded notes (ETN’s).

Volgens de Indiase regelgeving kunnen participatienota’s, die onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen, offshore worden uitgegeven door FII’s, maar dan alleen aan gereguleerde entiteiten. Veel mogelijkheden dus om te beleggen in Indiase aandelen.

ADR’s

Maar ook kleine beleggers kunnen beleggen in Amerikaanse certificaten van aandelen die de onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen van enkele van de bekende Indiase bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en Nasdaq.

ADR’s worden uitgedrukt in dollars en zijn onderworpen aan de voorschriften van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Evenzo zijn wereldwijde certificaten van aandelen genoteerd aan Europese beurzen. Veel veelbelovende Indiase bedrijven gebruiken echter nog geen ADR’s of GDR’s om toegang te krijgen tot offshore-investeerders en dat is natuurlijk wel een handicap.

ETF’s en ETN’s

Retailbeleggers hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s (exchange-traded fund) en ETN’s (exchange-traded note), gebaseerd op Indiase aandelen. Op India gerichte ETF’s beleggen meestal in indexen die zijn samengesteld uit Indiase aandelen. De meeste aandelen die in de index zijn opgenomen, zijn al genoteerd aan de NYSE en Nasdaq. Vanaf 2020 zijn twee van de meest prominente ETF’s op basis van Indiase aandelen de iShares MSCI India ETF (INDA) en het Wisdom-Tree India Earnings Fund (EPI).

De meest prominente ETN is de iPath MSCI India Index Exchange Traded Note (INPTF). Zowel ETF’s als ETN’s bieden dus een eenvoudige investeringsmogelijkheid voor externe beleggers. Let wel, je belegt dan wel in zowel goede als minder goede aandelen. In een index zit namelijk rijp en groen door elkaar.

Waarom beleggen in Indiase aandelen?

Opkomende markten zoals India zijn hard op weg om motoren te worden voor toekomstige groei in het internationaal beleggen. Momenteel wordt slechts een zeer laag percentage van het spaargeld van de huishoudens van Indiërs belegd op de binnenlandse aandelenmarkt. Het bruto binnenlands product (BBP) is de afgelopen jaren met 7% tot 8% per jaar gestegen. Misschien is het het juiste moment voor externe investeerders om serieus na te denken over beleggen in Indiase aandelen.

De Indiase aandelenmarkt in 2023


Veelbelovende vooruitzichten

De Indiase aandelenmarkt staat in het middelpunt van de belangstelling gestaan van zowel beleggers als analisten, met zijn ups en downs die een gevoel van onzekerheid creëren voor degenen die in deze beurs willen beleggen. In 2023 lijken de vooruitzichten voor de Indiase aandelenmarkt weer wat positiever, met een geprojecteerd gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% tot 8% voor de komende jaren.

De Indiase aandelenmarkt heeft de afgelopen jaren een achtbaanrit doorgemaakt. Van een record brekende bull run tot de door COVID-19 veroorzaakte crash, de beleggers hebben zowel de hoogte- als dieptepunten van de Indiase markt meegemaakt. In 2023 en verder lijken de marktvooruitzichten veelbelovend en beleggers zijn benieuwd naar de beursvoorspellingen voor het komende jaar.

De eerste zes maanden van 2023 zullen nog uitdagend zijn voor de Indiase beurs, zo wordt algemeen aangenomen. Vooralsnog is er veel sectorrotatie en worden markten gedreven door momentum. Beleggers hebben over het algemeen goed geld verdiend op de Indiase beurs toen de gemiddelde K/W van de aldaar genoteerde aandelen steeg van 14-15 keer naar 20 keer. In 2023 en daarna zal de winstgroei de grote leidraad zijn.

Beïnvloedingsfactoren Indiase aandelenmarkt

Voordat we verder kijken naar de gang van zaken, is het essentieel om de factoren te begrijpen die de Indiase aandelenmarkt beïnvloeden. De aandelenmarkt is een weerspiegeling van de economie en de politieke en sociale omgeving in het land. Economische groei, inflatiecijfers, rentetarieven, overheidsbeleid en wereldwijde economische omstandigheden zijn enkele van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de aandelenmarkt.

Herstel corona

Als we naar 2023 kijken, zal de Indiase economie naar verwachting herstellen van de impact van de pandemie en groeien met 7,5% tot 8%. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling, gemak van zakendoen en initiatieven zoals Make in India en Atmanirbhar Bharat zullen naar verwachting de groei van de economie stimuleren. Een stabiel politiek klimaat en lage inflatiecijfers zijn ook gunstig voor de aandelenmarkt.

Economische groei en overheidsbeleid

De meeste experts zijn bullish voor de Indiase aandelenmarkt in 2023 en dat is niet altijd zo geweest. Positieve economische groei en een gunstig overheidsbeleid zullen naar verwachting de aandelenkoersen opdrijven. Bovendien zullen de lage rentetarieven en de ruime liquiditeit naar verwachting steeds meer investeerders naar aandelen trekken.

Rendement op buitenlandse investeringen

Het aantrekkelijk rendement op buitenlandse investeringen zal naar verwachting ook de groei van de markt verder aanwakkeren. Daarmee bedoelen we dat steeds meer Indiase bedrijven in het buitenland zullen investeren en daar winsten zullen realiseren. De groei van opkomende sectoren speelt ook een belangrijke rol in het verhaal.

Opkomende sectoren

De Indiase economie evolueert en verschillende opkomende sectoren zoals e-commerce, gezondheidszorg en technologie komen in een stroomversnelling. De toenemende acceptatie van digitale technologieën en e-commerceplatforms zal naar verwachting de groei in deze sectoren stimuleren, en investeerders zullen waarschijnlijk veelbelovende rendementen zien in deze gebieden.

Boost infrastructuur

We mogen ook de boost in infrastructuurontwikkeling niet vergeten. De focus van de overheid op infrastructuurontwikkeling zal naar verwachting een positief effect hebben op de aandelenmarkt. De initiatieven zoals de National Infrastructure Pipeline en de Atmanirbhar Bharat Abhiyan zullen naar verwachting kansen creëren voor bedrijven in de infrastructuur- en bouwsector. Dit zal op zijn beurt naar verwachting de aandelenkoersen van deze bedrijven opdrijven.

Toename beursintroducties

Een logisch gevolg is ook de toename van de beursintroducties. Initial Public Offerings (IPO’s) zijn een aantrekkelijke manier voor bedrijven om kapitaal aan te trekken en hun activiteiten uit te breiden. In 2023 zullen naar verwachting veel bedrijven naar de beurs gaan, wat een positief effect kan hebben op de aandelenmarkt. Beleggers kunnen veelbelovende rendementen verwachten van IPO’s van bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Buitenlandse investeringen in India

Grotere buitenlandse investeringen in India zelf hebben ook een niet te onderschatten effect. Buitenlandse investeringen spelen een cruciale rol in de groei van de Indiase aandelenmarkt en in 2023 zal naar verwachting een toename van buitenlandse investeringen te zien geven. De focus van de overheid op gemak van zakendoen, een stabiel politiek klimaat en veelbelovende economische groei zullen waarschijnlijk buitenlandse investeerders naar de Indiase aandelenmarkt trekken.

Volatiele aandelenmarkt

Hoewel de meeste voorspellingen positief zijn, moeten de beleggers niet vergeten dat de aandelenmarkt volatiel en onvoorspelbaar is. En dat geldt des te meer voor de Indiase beurs Het is essentieel om een gediversifieerde portefeuille te hebben en te beleggen in aandelen met een sterk groeipotentieel. Beleggers moeten ook de wereldwijde economische omstandigheden en het overheidsbeleid dat van invloed is op de aandelenmarkt in de gaten houden.

De Indiase aandelenmarkt bleef in de eerste helft van 2023 volatiel, als gevolg van wereldwijde onzekerheden die werden aangewakkerd door een bankencrisis en aanhoudende inflatie. Belangrijke gebeurtenissen, waaronder de ineenstorting van de Silicon Valley Bank (SVB), de buy-out van Credit Suisse door rivaliserende UBS, wereldwijde inflatie en aanhoudende geopolitieke spanningen hielden de aandelenmarkten op scherp.

Correcties in aandelenmarkt

De binnenlandse markten in India presteerden in lijn met de wereldwijde correctie en de volatiliteit zal gezien de onzekere situatie in het Amerikaanse banksysteem in de loop van 2023 op het sentiment blijven wegen. Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, denkt dat er meer ruimte is voor correcties als de wereldwijde onrust aanhoudt aangezien de Indiase markt niet echt goedkoop is.

Zwakke economische vooruitzichten voor de ontwikkelde markten en relatief hogere groei in opkomende markten zouden de toewijzing van buitenlandse portefeuille aan investeringen in zorgvuldig geselecteerde opkomende markten en India vergroten. Soortgelijke crises in het verleden hebben aangetoond dat buitenlandse portefeuille investeringen tijdelijk kunnen pauzeren, maar op de langere termijn niet van koers kunnen veranderen.

“Gezien zijn structurele groeipotentieel zal India waarschijnlijk sterk staan ten opzichte van andere economieën, ondanks problemen als hoge inflatie en een verzwakkende valuta”, zegt Kannan Sivasubramanian, de CEO van het wereldwijde onderzoeks- en analysebedrijf Aranca.

Beleggingsrisico’s

De twee belangrijkste risico’s voor beleggingen dit jaar zijn, zoals steeds, het bedrijfsrisico en het marktrisico. Om bedrijfsrisico’s af te wenden, moeten beleggers de kwaliteit van het management, de corporate governance en de financiële draagkracht van Indiase bedrijven analyseren alvorens te investeren, zegt Sivasubramanian.

Hij suggereert dat het vermijden van met schulden beladen bedrijven een belangrijke risicoaversie zal zijn in dit tijdperk van met hogere rentetarieven, aangezien de rentekosten van met schulden beladen bedrijven de inkomsten van het bedrijf kunnen aantasten. Chandra adviseert dan ook een goede due diligence van de bedrijven door alleen te beleggen in bedrijven met sterke fundamentals.

Wat het marktrisico betreft, kan het openen van posities in sectoren die negatief kunnen worden beïnvloed door verdere stijgingen van de rentevoeten, zoals onroerend goed, of het selecteren van bedrijven met een hoge hefboomwerking en lage rentedekkingsratio’s de investeerders aan grotere risico’s blootstellen, zegt Chandna. Hij adviseert dus de nodige voorzichtigheid.

Met name de IT-dienstensector in India kan de dupe worden van de ineenstorting van de problemen in de Amerikaanse bankensector na het omvallen van SVB en enkele andere banken. Wat volgens Vishal Soni, algemeen directeur van Oxane Partners, het groeipotentieel van enkele grote Indiase IT-bedrijven die aanzienlijke blootstelling hebben aan banken die onder druk staan, kan aantasten.

Belangrijkste gebeurtenissen om naar uit te kijken in 2023

De volgende vijf sleutelfactoren zullen waarschijnlijk de prestaties van de Indiase aandelenmarkt in 2023 beïnvloeden:

 1. RBI Rentebesluit
 2. IIP-gegevens/inflatiepercentage
 3. Bedrijfsinkomsten
 4. PMI voor productie in de VS
 5. Autoverkopen

1. RBI Rentebesluit

Verwacht wordt dat de RBI haar repo-rente in 2023 zal blijven verhogen, aangezien de retail inflatie hoog blijft en de tolerantiegrens van de centrale bank opgeschoven is van 2% naar 6%. Het commentaar en de beslissingen van de MPC van RBI zouden op korte en middellange termijn de toon zetten voor de markten.

2. IIP-gegevens/inflatiepercentage

Economen verwachten dat de inflatie verder zal dalen, maar op korte termijn waarschijnlijk niet onder de 6% zal uitkomen.

3. Bedrijfsinkomsten

De guidance voor de bedrijfswinsten in 2023 worden aangekondigd kunnen een enorme impact op de koersbewegingen. Er zal uiteraard ook uitgekeken worden naar de guidance 2024.

4. PMI voor productie in de VS

De U.S. Manufacturing PMI kan in de komende maanden een beter beeld geven van hoe groot de problemen zijn voor de VS en daarmee voor de wereldwijde stabiliteit.

5. Autoverkopen

De autoverkoopgegevens voor 2023 zijn zeer belangrijk voor de Indiase economie. Cijfers over deze sector zullen dan ook nauwlettend geanalyseerd worden. De Asian Development Bank (ADB) verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van India zal matigen tot 6,4% in het fiscale jaar (FY) 2023 eindigend op 31 maart 2024 en zal stijgen tot 6,7% in FY2024, gedreven door particuliere consumptie en particuliere.

Asion Development Outlook 2023

De voorspelling van autoverkopen maakt deel uit van de nieuwste editie van ADB’s belangrijkste economische publicatie, Asian Development Outlook (ADO) april 2023. De groeimatiging voor India in FY2023 is gebaseerd op een aanhoudende wereldwijde economische vertraging, krappe monetaire voorwaarden en hoge olieprijzen.

Economische groei in India

Volgens de ADO van april 2023 wordt in FY2024 echter een snellere groei van de investeringen verwacht, dankzij een ondersteunend overheidsbeleid en gezonde macro-economische fundamentals, minder niet-renderende leningen bij banken en een aanzienlijke schuldafbouw door bedrijven die de bankleningen zullen stimuleren.

“Ondanks de wereldwijde vertraging is de economische groei van India sterker dan in veel vergelijkbare economieën en weerspiegelt het een robuuste binnenlandse consumptie en minder afhankelijkheid van de wereldwijde vraag”, aldus ADB Country Director voor India Takeo Konishi.

“De sterke infrastructuur van de regering van India onder het Gati Shakti-initiatief (National Master Plan for Multimodal Connectivity) van de premier, de ontwikkeling van de logistiek en de ontwikkeling van industriële corridors zullen aanzienlijk bijdragen aan het vergroten van het industriële concurrentievermogen en het stimuleren van toekomstige groei.”

Groei particuliere consumptie

De verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden en het consumentenvertrouwen zullen de groei van de particuliere consumptie stimuleren. De toezegging van de centrale regering om de kapitaaluitgaven en investeringen in FY2023 aanzienlijk te verhogen, ondanks het streven naar een lager begrotingstekort van 5,9% van het bbp, zal ook de vraag stimuleren. Geholpen door herstel in het toerisme en andere contactdiensten, zal de dienstensector in FY2023 en FY2024 sterk groeien naarmate de impact van COVID-19 afneemt.

Afremming groei productie

De groei van de productie in FY2023 zal naar verwachting echter worden afgeremd door een zwakke wereldwijde vraag, maar zal waarschijnlijk verbeteren in FY2024. Recente aankondigingen om de landbouwproductiviteit te verhogen, zoals het opzetten van digitale diensten voor gewasplanning en ondersteuning van start-ups in de landbouw, zullen belangrijk zijn om de groei van de landbouw op middellange termijn te ondersteunen.

Invloed op beleggingspolitiek

Wat heeft deze stroom aan economische cijfers tot gevolg voor de beleggingspolitiek op de Indiase beurs? In tijden van hogere marktvolatiliteit is het altijd een goede gewoonte om beleggingen te diversifiëren. Experts adviseren sectorale diversificatie om het marktrisico van een portefeuille te beperken en het risico van zware verliezen te vermijden.

Er is een goede kans op een inhaalbeweging, aangezien de meerderheid van de blue chip bedrijven op de Indiase beurs in de afgelopen periode van een jaar vlak tot negatief presteerde, wat de kans op accumulatie (lees: aandelen bijkopen) biedt. De meeste analisten stellen voor om aandelen van blue chip bedrijven en midcap bedrijven met nul of lage schulden te accumuleren gezien historisch er sprake is van een sterke winstgroei bij deze bedrijven.

Raman Chandna, hoofd fondsbeheer bij Grip Invest, stelt voor om sectoren te vermijden die gemakkelijk worden beïnvloed door rentestijgingen, zoals banken, niet-bancaire financiële instellingen en consumentenfinancieringsmaatschappijen, en small-capaandelen voor 2023.

In plaats daarvan moeten beleggers zich volgens Chandna richten op hoogwaardige large- en mid capaandelen en veiligere bets in sectoren als gezondheidszorg, farma en fast-moving consumer goods (FMCG). Beleggingsgoeroes suggereren ook dat dit een goed moment is om bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit toe te voegen aan een portefeuille met een gemiddelde looptijd van twee tot drie jaar om zich te fixeren op hoge rendementen.

Gespreid beleggen

Het komt erop neer dat ondanks de verwachtingen van een volatiel jaar op de beurs in India, de beleggers niet hoeven niet in paniek te raken. In plaats daarvan zouden ze moeten overwegen om gespreid te beleggen via de populaire systematische investeringsplannen (SIP’s) en erop te wachten dat de aandelen weer op het normale of eerder aanhoudende niveau komen.

Verwachtingen voor Indiase aandelenmarkt in de toekomst

De analisten zijn over het algemeen van mening dat focus op binnenlandse markten de juiste beleggingsstrategie is, gezien de onzekerheid rond de wereldwijde groei. Dit is waar beleggers op moeten letten en hoe de aandelenmarkt er in de toekomst uitziet.

Hoge inflatie in VS

De hoge inflatie in de VS is gedurende het hele kalenderjaar 2022 een belangrijk punt van zorg geweest. De consensus inflatie kan echter hardnekkiger blijken te zijn dan verwacht, als gevolg van aanhoudende problemen aan de aanbodzijde en de heropening van China.

De metaalprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen als gevolg van de heropening in China. Bijgevolg zijn de inflatieverwachtingen lager in vergelijking met eerdere cycli, maar zullen wel op de voet gevolgd moeten worden. In inflatieland kan het tij namelijk snel omslaan.

Beleggers moeten een idee hebben van de mate waarin de waarschijnlijke recessie in de VS en de eurozone zich uitbreidt, aangezien dat grote gevolgen zal hebben voor export gedreven bedrijven, met name de informatietechnologiesector die behoorlijk gewicht heeft op de Indiase referentie-index.

Mogelijke winstverlagingen

Op het binnenlandse front wordt verwacht dat de winstverwachtingen in India de komende twee jaar gemiddeld met ongeveer 20% zullen groeien. De waarderingen kunnen echter negatief worden beïnvloed als er te veel teleurstelling is door een tragere economische groei als gevolg van hogere grondstofprijzen, waaronder hoge energieprijzen, wat kan leiden tot mogelijke winstverlagingen.
Binnenlandse thema’s

Met uitzondering van het premiumsegment kenden de meeste andere consumptiecategorieën de afgelopen kwartalen een lauwe volumegroei. Een heropleving van de vraag is van het grootste belang voor de algehele groei, zeggen experts uit de sector. Sanjay Chawla, de chief investment officer bij Baroda BNP Paribas Mutual Fund, verwacht dat er het grootste deel van dit jaar drie binnenlandse thema’s spelen op de Indiase beurs:

 1. Ten eerste zal de vraag van de consument een opleving kennen. De sector heeft de afgelopen tijd niet goed gepresteerd en dat biedt enig waarderingscomfort met een verbeterende winstgevendheid.
 2. Ten tweede wordt verwacht dat de capex of investeringen (zowel privé als publiek) sterk zullen groeien als gevolg van een combinatie van verschillende factoren. Hij verwacht dat investeringen in Indiase industrials een meerjarig groeithema wordt.
 3. Ten derde profiteren de banken en financiële instellingen van een stijging van zowel de consumptie als de investeringsuitgaven. Een dubbelcijferige kredietgroei samen met historisch lage kredietkosten impliceert goede investeringsmogelijkheden in de sector, zegt Chawla.

Ook Sameer Kaul, de algemeen directeur van TrustPlutus Wealth, is van mening dat de optimale strategie voor aandeleninvesteringen zou zijn om zich te concentreren op door de binnenlandse markt aangestuurde thema’s, aangezien de Indiase economie sneller zou moeten blijven groeien dan de meeste andere grote economieën.

In de afgelopen twee jaar hebben de Indiase markten het ruimschoots beter gedaan dan de opkomende markten. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de veerkracht van de binnenlandse economie toen alle emerging markets met dezelfde mondiale uitdagingen werden geconfronteerd.

Negatieve correctie

Begin december 2022 werd een behoorlijke correctie waargenomen, waarbij de toevloed van buitenlandse investeringen (FPI) in het nieuwe jaar wat onder druk kwamen te staan. De groeipercentages van het mondiale bbp zijn de afgelopen maanden ook neerwaarts bijgesteld.

Verbeterd sentiment

Momenteel worden op de Indiase beurzen de aandelen weer verhandeld tegen een van de hoogste premies in de geschiedenis van de opkomende markten. Hoewel 2023 op moment van schrijven nog niet achter de rug was, heeft het huidige jaar tot nu toe een ommekeer gezien. Het sentiment op de beurzen, ook de Indiase, is verbeterd. Met let op dat dit sentiment weer snel kan omslaan.

Inhaling marktachterstand

Kaula verwacht dat de andere opkomende markten hun achterstand zullen inhalen en denkt dat uiteindelijk de veerkracht van de binnenlandse economie geld terug kan lokken naar de Indiase markten. Gezien de volatiliteit op de wereldmarkten en de uitdagingen op het gebied van binnenlandse groei, zouden beleggers idealiter vasthouden aan hun activaspreiding en beleggen volgens hun risicotolerantieniveaus, aldus experts.

Beste Indiase aandelen voor 2023

Beleggen in Indiase aandelen lijkt dus misschien lucratief, maar niet elke belegger heeft het voorrecht om het maximale rendement op de gedane investering te behalen. Beleggers zullen duizenden Indiase aandelen tegenkomen, maar het gaat er natuurlijk om dat de juiste beslissing voor de beleggingsportefeuille wordt genomen.

Het vinden van de potentie van een bepaald aandeel in India is een sleutelmoment, zoals dat ook op andere beurzen het geval is. Dit zijn onze favoriete Indiase aandelen, maar let op, deze noteren aan de NSE (National Stock Exchange of India Ltd) en zijn voor buitenlanders helaas dus niet te verhandelen. De 12 beste Indiase aandelen voor 2023 zijn:

 1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)
 2. ITC Limited (ITC: NS)
 3. Mphasis (MPHASIS:NS)
 4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)
 5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)
 6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)
 7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)
 8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)
 9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)
 10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)
 11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)
 12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

1. Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT.NS)

Caplin Point Laboratories Limited is mogelijk het enige middelgrote bedrijf in de farmaceutische sector van India dat zich bezighoudt met R&D en productie van afgewerkte geneesmiddelen. Maar de activiteiten zijn veelomvattend en gaan van API’s, klinisch onderzoek, front-end generieke aanwezigheid in Latijns-Amerika, merkmarketing in Franstalig Afrika tot een USFDA /EU-GMP goedgekeurde injecteerbare faciliteit.

Het unieke bedrijfsmodel van het bedrijf heeft geholpen bij het genereren van de middelen om een infrastructuur van wereldklasse te bouwen. De schuldenvrije situatie en het kasoverschot van het bedrijf positioneren het aantrekkelijk om toekomstige kansen te verzilveren. Een van de belangrijkste redenen voor het succes van Caplin Point Laboratories Limited kan worden toegeschreven aan het brede scala aan producten dat in verschillende regio’s wordt aangeboden. Caplin Point heeft meer dan 4000 productregistraties over de hele wereld met meer dan 650 farmaceutische formuleringen en meer dan 36 therapeutische secties.

2. ITC Limited (ITC: NS)

ITC is een van de belangrijkste bedrijven in de particuliere sector van India met een bruto verkoopwaarde van meer dan 40 miljard dollar). ITC heeft een gediversifieerde aanwezigheid in FMCG, Hotels, Verpakkingen, Karton & Speciaal Papier en Agri-Business. Het streven van ITC om een voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheidspraktijken komt tot uiting in zijn status als het enige bedrijf ter wereld, van zijn omvang en diversiteit, dat positief reageert op koolstof-, water- en vast afvalrecycling. Duurzaamheid staat bij dit bedrijf dus centraal.

Bovendien creëren de bedrijven en waardeketens van ITC een duurzaam levensonderhoud voor meer dan 6 miljoen mensen, van wie de meerderheid de armsten op het platteland van India zijn. ITC is de leidende FMCG-marketeer van het land, de duidelijke marktleider in de Indiase karton- en verpakkingsindustrie, een wereldwijd erkende pionier op het gebied van empowerment van boeren via zijn verreikende Agri Business en een belangrijke hotelketen in India die een pionier is op het gebied van ‘verantwoorde Luxe’. ITC’s volledige dochteronderneming, ITC Infotech, is een gespecialiseerde wereldwijde leverancier van digitale oplossingen.

In de afgelopen tien jaar hebben de nieuwe Consumer Goods Businesses van ITC een sterke portfolio opgebouwd van 25 Indiase merken van wereldklasse die waarde creëren en behouden in India. ITC’s FMCG-merken van wereldklasse, waaronder Aashirvaad, Sunfeast, Yippee!, Bingo!, B Natural, ITC Master Chef, Fabelle, Sunbean, Fiama, Engage, Vivel, Savlon, Classmate, Paperkraft, Mangaldeep, Aim en anderen hebben binnen een korte tijdspanne een omvangrijke marktpositie afgedwongen. Terwijl verschillende van deze merken inmiddels al marktleiders zijn in hun segment, boeken andere aanzienlijke vooruitgang.

3. Mphasis (MPHASIS:NS)

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van toegepaste technologiediensten innoveert dit bedrijf om uitstekende service en succesvolle resultaten te leveren op het gebied van verkoop, levering en ontwikkeling. Met een strategie om wendbaar, behendig en klantgericht te zijn, anticiperen de medewerkers van Mphasis op de toekomst van toegepaste technologie en voorspellen ze de trends van morgen om de klanten aan de top te houden in een steeds veranderende markt.

Toonaangevend op het gebied van architectuur en ontwerp, stellen de next-gen oplossingen van het bedrijf ondernemingen in staat hun digitale transformatie te versnellen. Mphasis transformeert ondernemingen met behulp van een branchespecifiek X2C2TM-framework, dat gebruikmaakt van de kracht van cloud en cognitief om hypergepersonaliseerde digitale ervaringen te bieden aan klanten en eindklanten.

4. Polycab India Limited (POLYCAB:NS)

Polycab houdt zich bezig met de productie en verkoop van draden en kabels en snel bewegende elektrische goederen van het type ‘FMEG’ onder het merk ‘POLYCAB’. Naast draden en kabels produceren en verkoopt het bedrif FMEG-producten zoals elektrische ventilatoren, LED-verlichting en -armaturen, schakelaars en schakelapparatuur, zonneproducten en leidingen & accessoires. Polycab werd opgericht als ‘Polycab Wires Private Limited’ op 10 januari 1996 in Mumbai als een besloten vennootschap onder de Companies Act, 1956.

In 2009 volgde de diversificatie op het gebied van engineering, inkoop en constructie, waaronder het ontwerp, de engineering, de levering, de uitvoering en de inbedrijfstelling van projecten voor elektriciteitsdistributie en landelijke elektrificatie. In 2014 kwam daar het FMEG-segment bij met als belangrijkste FMEG-producten schakelaars en schakelmateriaal en leidingen en accessoires.

De Telecom divisie houdt zich bezig met de productie van OFC’s, FRP/ARP-staven, IGFR-garens en een hele reeks end-to-end passieve netwerkoplossingen en het leveren van EPC-diensten om het leven van mensen te transformeren in termen van digitale infrastructuur en toegankelijkheid.

5. APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO:NS)

Met een capaciteit om 2,6 miljoen ton per jaar te produceren, is APL Apollo Tubes Limited de grootste producent van structurele stalen buizen in India. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid distributienetwerk van magazijnen en filialen in 29 steden in het hele land, gericht op de binnenlandse markt en op 20 landen over de hele wereld.

Het multi-productaanbod omvat meer dan 1.100 variëteiten van voorverzinkte buizen, structurele stalen buizen, gegalvaniseerde buizen, MS Black-buizen en holle secties omvat, maakt APL Apollo een van de toonaangevende fabrikanten van merkstaalproducten in India.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Delhi NCR. APL Apollo, met zijn faciliteiten van wereldklasse, een wijdverspreid 3-laags distributienetwerk en meer dan 800 dealers, zet zich in voor het versterken van de infrastructurele ruggengraat van India met zijn structurele buizen en holle secties. APL Apollo Tubes Limited is India’s grootste Structural Steel Tubing Company met een sterke lokale aanwezigheid, dankzij onze filosofie van Make in India, uitgebreid distributienetwerk en kwaliteit van wereldklasse.

6. Reliance Industries Limited (RELIANCE:NS)

Reliance Industries Limited is een Fortune 500-bedrijf en het grootste bedrijf in de particuliere sector in India. Het motto “Growth is Life” geeft treffend de steeds evoluerende geest van Reliance weer. Het bedrijf is geëvolueerd van een textiel- en polyesterbedrijf naar een geïntegreerde speler op het gebied van energie, materialen, retail, entertainment en digitale diensten.

Op elk van deze gebieden zet Reliance Industries zich in voor door innovatie geleide, exponentiële groei. Deze visie heeft het er toe aangezet om wereldwijd leiderschap te bereiken in veel van de bedrijven die onder de paraplu van Reliance Industries vallen.

Het producten- en dienstenportfolio van Reliance raakt dagelijks bijna alle Indiërs, over alle economische en sociale spectrums heen. Het management is nu gefocust op het bouwen van platforms die de vierde industriële revolutie zullen inluiden en kansen en wegen zullen creëren voor India en al zijn burgers om hun ware potentieel te realiseren.

7. Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS)

Tata Consultancy Services is een organisatie voor IT-diensten, advies en bedrijfsoplossingen die al 50 jaar samenwerkt met veel van ’s werelds grootste bedrijven. Het bedrijf is uitgeroepen tot een leider in de Everest Group’s PEAK Matrix voor Software Product Engineering Services in de algemene beoordeling, evenals in alle individuele branches die in het rapport aan bod komen: BFSI, gezondheidszorg, ISV’s, media en entertainment en detailhandel.

Het rapport benadrukt de investering van TCS in het opzetten van onderzoeks- en innovatielabs en CoE’s die innovatie stimuleren, met name op het gebied van cloud-enabled platforms, digitale platformengineering, gebruikerservaringen en gebruikersinterface, data-analyse en uitgebreide realiteit. Het gaat verder over de goed gediversifieerde portefeuille van klanten van TCS in verschillende branches. Volgens het rapport waarderen TCS-klanten de capaciteiten voor het aansturen van complexe digitale transformatieprojecten, het aanpassen aan zakelijke behoeften en flexibele prijsmodellen.

Het kan ook als volgt worden uitgedrukt: “TCS helpt klanten digitale platform gestuurde bedrijfsinnovaties te versnellen en ‘as a service’-modellen in verschillende sectoren aan te drijven door gebruik te maken van haar doelgerichte transformationele oplossingen. De voortdurende investeringen in het verdiepen van domeinexpertise, evolutionaire engineeringprocessen, intelligente producten, cloud, SaaS, low-code en nieuwe beveiligingshoudingen versterken de kracht en de positie van het bedrijf als toonaangevende leverancier van kerntechnologie en adviesdiensten wereldwijd”, aldus Krishnan Ramanujam, President, Enterprise Growth Group, TCS.

“Onze leidende positie in dit rapport in alle sectoren is een bewijs van onze diepgaande contextuele en domeinkennis en investeringen in technologieën van de volgende generatie en co-innovatie samen met onze klanten.”

8. Hindustan Unilever Limited (HUL:NS)

Met 90 jaar ervaring in India is Hindustan Unilever Limited (HUL) India’s grootste fast-moving consumer goods bedrijf. Op een willekeurige dag gebruiken negen van de tien Indiase huishoudens een of meer van de merken van dit bedrijf, wat het een unieke kans geeft om een betere toekomst op te bouwen. Hindustan Unilever Limited werkt elke dag aan een betere toekomst en helpt mensen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen met merken en diensten die goed zijn voor hen en goed voor anderen.

Met meer dan 50 merken verspreid over categorieën zoals textieloplossingen, huis en hygiëne, levensbenodigdheden, huidreiniging, huidverzorging, haarverzorging, kleurcosmetica, mondverzorging, deodorants, thee, koffie, ijs en bevroren desserts, voedingsmiddelen en gezondheidsdranken, maakt het bedrijf maakt deel uit van het dagelijks leven van miljoenen consumenten in heel India.

Het portfolio omvat toonaangevende huismerken zoals Lux, Lifebuoy, Surf excel, Rin, Wheel, Glow & Lovely, Pond’s, Vaseline, Lakmé, Dove, Clinic Plus, Sunsilk, Pepsodent, Closeup, Axe, Simple, Love Beauty Planet, TRESemmé, Brooke Bond, Bru, Knorr, Kissan, Kwality Wall’s, Horlicks en Pureit.

Het bedrijf heeft ongeveer 21.000 werknemers. Hindustan Unilever Limited is een dochteronderneming van Unilever, een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van producten voor voeding, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verfrissing met verkoop in meer dan 190 landen. Forbes beoordeelde Hindustan Unilever Limited als het meest innovatieve bedrijf in India en nummer 8 wereldwijd. Aon Hewitt erkende Hindustan Unilever Limited als een van de beste bedrijven om voor te werken en we blijven de ‘Employer of Choice’ in alle sectoren.

9. Housing Development Finance Corporation (HDFC:NS)

De Housing Development Finance Corporation (HDFC) Limited is een naam die al vier decennia in verband wordt gebracht met de Indiase woningbouwsector. Als pionier op het gebied van woninghypotheken is het een merknaam die zich kenmerkt door vertrouwen, degelijkheid, zowel financieel als bestuurlijk en gedegen uitgangspunten. Sinds de dag van haar oprichting in 1977 heeft HDFC hoge normen gedefinieerd en gesteld in de woningfinancieringssector.

De oprichter van HDFC HT Parekh, had een visie van een dynamische organisatie, een die de klant op de eerste plaats diende. Deze visie heeft HDFC ook in staat gesteld om te groeien van een bescheiden begin tot een van de grootste spelers in de woningfinancieringssector.

HDFC’s wijdverspreide netwerk van onderling verbonden kantoren in heel India en outreach-programma’s in verschillende steden zorgen voor een naadloze ervaring voor huizenkopers en bestaande klanten. Om tegemoet te komen aan niet-ingezeten Indiërs, heeft HDFC vertegen-woordigingskantoren in Londen, Dubai en Singapore en servicemedewerkers in het Midden-Oosten.

In de afgelopen vier decennia is HDFC uitgegroeid tot een financieel conglomeraat met meerdere producten, dat zich heeft gediversifieerd in bankieren, levensverzekeringen, algemene verzekeringen, vermogensbeheer, financiering van durfkapitaal in onroerend goed en leningen voor onderwijs. HDFC heeft consequent gestreefd naar en een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van transparantie, vertrouwen, integriteit en een onberispelijke staat van dienst op het gebied van klantvriendelijke dienstverlening. Deze compromisloze kernwaarden zijn de onwrikbare elementen die het bedrijf het anker hebben gegeven om ook in turbulente tijden op koers te blijven.

Bij HDFC is corporate governance een vrijwillige, zelf disciplinerende code, die niet alleen de naleving van wettelijke vereisten inhoudt, maar ook de nadruk legt op transparantie en eerlijkheid, evenals het inspelen op de behoeften van de klant.

10. Asian Paints Ltd (ASIANPAINT:NS)

Asian Paints is een in Mumbai, India gevestigd productie-, verkoop- en distributiebedrijf voor verf en coatings dat in 1942 werd opgericht. Het bedrijf heeft verkoop- en distributieactiviteiten in 13 landen en productiefaciliteiten in 14 landen. Het betreft hier het op twee na grootste verfbedrijf in Azië en het grootste verfbedrijf in India voor de afgelopen vijf decennia.

De visie van Asian Paints is om tot de top vijf van decoratieve verf- en coatingbedrijven ter wereld te behoren. Het bedrijf heeft investeringen ter waarde van 244,81 miljoen dollar goedgekeurd voor een nieuwe supermoderne productie installatie met een output van 400.000 kiloliter per jaar.

Volgens het in Dublin, Ierland gevestigde ResearchAndMarkets zal de omvang van de wereldwijde verf- en coatingsindustrie toenemen van 211,9 miljard dollar in 2021 tot 230,22 miljard dollar in 2022. Dit weerspiegelt een jaar-op-jaar (YoY) stijging van 8,6%. Bovendien zal de industrie tussen 2022 en 2026 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,8% ervaren en de omvang ervan zien toenemen tot 311,47 miljard dollar.

De Aziatische Stille Oceaan is de grootste regio op de verf- en coatingsmarkt, aangezien het groeiende economieën heeft zoals China en India, waar bouw- en renovatieactiviteiten in opkomst zijn. Bovendien hebben projecten zoals de FIFA Wereldbeker 2022 in Qatar ook geleid tot een grotere vraag uit de regio. Daarnaast kent de regio Azië-Pacific een bevolkingsgroei en neemt ook de verstedelijking toe in de ontwikkelingslanden van de regio.

11. Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)

Een van India’s meest vertrouwde en gerespecteerde namen op het gebied van onroerend goed is Prestige Estates Projects Limited. De Prestige Group staat synoniem voor innovatie en luxueus leven. Sinds 1986 heeft Prestige geholpen het gezicht van Modern Urban India op te bouwen in zijn glorieuze geglobaliseerde avatar door consequent state-of-the-art transformatieve vastgoedconcepten, technologieën en innovaties te introduceren en te creëren.

In de afgelopen tien jaar heeft de Prestige Group zich stevig gevestigd als een van de leidende en meest succesvolle vastgoedontwikkelaars in India door zijn onuitwisbare stempel te drukken op alle activaklassen. Opgericht door CMD Irfan Razack en geleid door zijn broers Rezwan Razack en Noaman Razack heeft het bedrijf een sterke groei gekend.

Prestige Estates Projects Limited heeft zich in de loop van de tijd gediversifieerd in een aantal gerelateerde/niet-gerelateerde diensten, elk geleid door personen met behendige capaciteiten. De diensten zijn net zo gevarieerd als het interieurontwerp door Morph Design Company (MDC) en de herdefiniëring van elegantie en zachtheid in formele herenkleding door Prestige Fashions (P) Ltd. Ze zijn ook de enige ontwikkelaars in Zuid-India die kunnen bogen op een zo breed diverse portefeuille die de residentiële, commerciële, retail-, leisure- en hospitality-segmenten omvat.

De Prestige Group is vandaag een naam geworden die synoniem staat voor innovatie. Het bedrijf is een pionier op het gebied van vele baanbrekende ontwikkelingen en introduceerde vele primeurs in Zuid-India. Houdt dit Indiase aandeel dus in de gaten.

12. KEI Industries Limited (KEI.NS)

KEI werd in 1968 opgericht als een maatschap onder de naam Krishna Electrical Industries, met als hoofdactiviteit het vervaardigen van rubberen kabels voor huisbedrading. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een imperium met een wereldwijde aanwezigheid en biedt het holistische draad- en kabeloplossingen. De producten bedienen klanten wereldwijd in meer dan 45 landen, via een uitgebreid netwerk van meer dan 5000 kanaalpartners. KEI Industries heeft altijd geloofd in de kracht van haar human resources.

De familie van 5385 medewerkers in verschillende rollen helpt om deze klanten effectief van dienst te zijn. Momenteel ligt het hoofdkantoor nog steeds in New Delhi, maar heeft KEI Industries Limited meer dan 38 vestigingen en 21 magazijnen in het hele land. Het heeft het bedrijf meer dan 5 decennia aan inzet, doorzettingsvermogen en toewijding gekost om een katalysator van macht te zijn en de wereldwijde aanwezigheid te bereiken die het momenteel heeft.

Tot slot

Niet alle Indiase aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER INDIASE AANDELEN?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in Indiase aandelen,
die u kunt vinden in onze Ultieme Beleggersgids.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.