Beleggen in koper: de beste koper aandelen voor 2023

beleggen in koper

Beleggen in koper aandelen kan een zeer lucratieve onderneming zijn. Recente trends hebben aangetoond dat de prijs van koper de afgelopen jaren gestaag is gestegen, met de mogelijkheid van verdere winst in de nabije toekomst. Nu de wereldeconomie versneld uit de coronarecessie komt, is beleggen in dit metaal misschien precies wat u zoekt. Koper wordt al duizenden jaren gebruikt in infrastructuur, transport en bouw – en de huidige vraag blijft groeien. Lees in dit artikel meer over beleggen in koper en de beste koper aandelen voor 2023.

Verwachtingen voor kopersector in 2023


Gevolgen van pandemie

De kopersector ontsnapte in 2020 niet aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Talloze mijnbouwbedrijven over de hele wereld werden gedwongen de productie stil te leggen, waardoor de bevoorrading werd afgesloten. De vraag naar metalen zakte in, waardoor de prijzen daalden.

Maar de economische opleving blies de mijnindustrie nieuw leven in. In combinatie met nieuwe trends op het gebied van groene technologie zorgde dit voor een stijging van de koperprijzen. Ondanks de heropening van mijnbouwactiviteiten, bleven de problemen met de bevoorrading bestaan. Het was niet zo dat de aarde bijna leeg was. Integendeel zelfs. De mijnwerkers hadden alle moeite van de wereld om genoeg te produceren.

Gevolgen van stroomtekorten in China

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de koperprijzen nieuwe records gaan vestigen.
Stroomtekorten in China, de op twee na grootste koperproducent ter wereld, hebben het vertrouwen in de kopermarkt aangetast. Beleggers dachten dat de stroomuitval in China zou leiden tot een verminderde vraag naar koper voor industrieel gebruik.

China’s inspanningen om milieuvriendelijker te zijn door de steenkoolproductie te verminderen, hebben veel van zijn fabrieken in een moeilijke positie gebracht. Hoge energieprijzen betekenen hogere productiekosten, wat alle betrokkenen pijn doet, van investeerder tot mijnwerker.

Essentie van koper voor groene revolutie

Koper is absoluut onmisbaar in alles wat met moderne elektrische systemen te maken heeft. Het heeft een superieure geleidbaarheid, wat cruciaal is bij het verzamelen, opslaan en distribueren van energie. Het is zeer kneedbaar, wat betekent dat het kan worden gebogen, gedraaid en in talloze vormen kan worden gevormd.

En het is eindeloos recyclebaar, zonder iets van zijn mogelijkheden te verliezen. Met andere woorden: het is essentieel voor de groene technologieën die de wereld van fossiele brandstoffen zullen bevrijden. Dus als de wereld snel elektriseert in de zoektocht naar duurzaamheid en te voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat beleggen in koper een interessante investering is.

Bijvoorbeeld:

 • Elektrische auto’s hebben ongeveer vier keer meer koper nodig dan typische benzine-aangedreven voertuigen
 • In duurzame energiesystemen zit ongeveer 5 ton koper per Megawatt
 • Offshore windturbines hebben ongeveer 28.000 kg koper nodig
 • Hernieuwbare energiesystemen hebben tot 12 keer meer koper nodig dan traditionele energiesystemen
 • En de lijst kan nog verder worden verlengd

Waarom beleggen in koper?

Door de geschiedenis heen hebben we vertrouwd op koper als betaalmiddel en als toepassing in de bouw en in veel andere sectoren. De veelzijdigheid en geleidende eigenschappen van het rode metaal hebben het tot op de dag van vandaag relevant gehouden. Hieronder vindt u enkele redenen waarom beleggen in koper een interessante overweging is:

 • Koper speelt een belangrijke rol in de groene revolutie
 • Koper vormt een afdekking tegen inflatie
 • Koper aandelen zijn een goede diversificatie voor de portefeuille

De groene revolutie

Vrijwel elk stuk elektronische apparatuur dat we tegenwoordig gebruiken, is afhankelijk van koper. Van het apparaat waarop u dit leest tot de auto waarmee u naar uw werk rijdt. De wereldwijde druk om een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt groter. Beleggers moeten daarom enkele feiten over kopergebruik in groene technologie in overweging nemen. Het is duidelijk dat er geen groene revolutie zal zijn zonder koper.

Afdekking tegen inflatie

Als u aan een hedge (afdekking) voor inflatie denkt, denkt u misschien eerst aan goud. Goud is een must voor beleggers die zich zorgen maken over economische omstandigheden. Maar koper is vaak een meer toegankelijke manier om je in te dekken tegen inflatie. Natuurlijk is de kopermarkt vol volatiliteit. Investeerders moeten vertrouwd zijn met de risico’s voordat ze beleggen in koper.

Diversificatie van portefeuille

Als u uw beleggingsportefeuille probeert uit te bouwen, overweeg dan om ook koper aandelen toe te voegen. Het is een goede manier om uw andere beleggingen af te dekken. En het is vaak een kosteneffectieve manier om uw portefeuille te diversifiëren. Positief is dat de prognoses voor de koperprijs er sterk uitzien. U hoeft alleen maar de juiste aandelen te kiezen. En daar helpen we u mee.

Hoe beleggen in koper?

Klaar om te beginnen met beleggen in het rode metaal? Er zijn tal van manieren om winstgevend te beleggen in koper. Hieronder vindt u enkele opties om in koper te beleggen:

 • Aandelen van mijnbouwbedrijven actief in de kopersector
 • Koper ETF’s
 • Futures op koper

Aandelen van mijnbouwbedrijven actief in de kopersector

Meestal zoeken mijnbouwbedrijven naar één mineraal of metaal, maar ontginnen vaak ook andere, die zich ook met een bepaald metaal vormen. Zo worden koper en goud vaak samen gedolven. Het is belangrijk op te merken dat koper aandelen niet direct gekoppeld zijn aan koperprijzen. Andere factoren spelen ook een rol, zoals bijvoorbeeld het algemeen beurssentiment.

Koper ETF’s

Een andere mogelijkheid zijn exchange-traded funds of ETF’s die in koper beleggen. ETF’s kunnen op dezelfde manier worden verhandeld als aandelen. Maar in plaats van een enkel bedrijf te volgen, kunnen ETF’s een sector, grondstof of een ander activum volgen. Beleggen in koper ETF’s zou betekenen dat uw ETF de prijs van koper rechtstreeks zou volgen. Dergelijke trackers zijn meestal Amerikaanse trackers en als dusdanig niet toegankelijk voor Europese beleggers.

Futures op koper

Een koper futurescontract is een overeenkomst om uw koper op een bepaald tijdstip in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen. Koper futures worden op grote schaal verhandeld op de London Metal Exchange (LME). Er is ook veel koper futures-activiteit op de COMEX en Multi-Commodity Exchange in India. Maar voor particuliere beleggers zijn deze futures speculatief.

De toekomst van koper


Volatiele markt

De toekomst van koper ziet er goed uit. De koperprijs ondergaat enige volatiliteit op de korte termijn, maar dat zou beleggers er niet van moeten weerhouden om in deze grondstof te beleggen, aangezien de vooruitzichten op lange termijn goed blijven. Het metaal gaat een grote rol spelen in de verduurzaming. Daar is iedereen het wel over eens.

De lange termijn vooruitzichten voor koper zien er goed uit, maar enige volatiliteit is dit industrieel metaal niet vreemd. Koper heeft zowel voor- als tegenstanders en dat zorgt soms voor vreemde bewegingen in de koperprijs. Een voorbeeld: de prijs van koper steeg op 4 november 2022 met 7,5%, de hoogste stijging op dag basis sinds 2009. Waarna een verkoopgolf die prijs echter fors lager zette.

Rol van energietransitie

De prijzen voor industriële metalen zoals koper blijven onder druk staan vanwege talloze economische factoren. Met de vrees voor een recessie waarschijnlijk als meest belangrijkste. Bijgevolg lijkt koper als korte termijn investering misschien niet het meest aantrekkelijke activum. Dit kan in de komende jaren echter veranderen. Naarmate de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, voeren wereldleiders hun toezeggingen op om tegen de halve eeuw een economie met een netto nul uitstoot te bereiken.

Naast enkele andere wereldwijde trends, zou dit ertoe moeten bijdragen dat de vraag naar koper tegen 2035 zal verdubbelen, wat overeenkomt met 50 miljoen ton die de wereld jaarlijks nodig zal hebben om te investeren in elektrische voertuigen (EV’s) en duurzame energieproductie. Koper kan een hoofdrol spelen in wat velen in de beleggingswereld de ‘groene revolutie’ noemen. Koper – soms ook wel het “metaal van elektrificatie” genoemd – is essentieel voor alle energie transitieplannen.

Voor diepere elektrificatie zijn draden nodig, en draden zijn voornamelijk gemaakt van koper. Technologieën die cruciaal zijn voor de energietransitie, zoals elektrische voertuigen (EV’s), laadinfrastructuur, fotovoltaïsche zonne-energie (PV), wind en batterijen, vereisen allemaal veel meer koper dan hun conventionele fossiele tegenhangers.

Toenemende kopertekorten

De potentiële kloof tussen vraag en aanbod zal zeer groot zijn naarmate de transitie vordert. Kopertekorten worden verwacht vanaf 2025 en zullen aanhouden gedurende het grootste deel van het volgende decennium. Vervanging en recycling zullen niet voldoende zijn voor de eisen van EV’s, energie-infrastructuur en hernieuwbare opwekking. Het doel van Net Zero Emissions tegen 2050 zal buiten bereik blijven, tenzij er tijdig een grootschalig nieuw aanbod van koper online komt.

Schaarste aan koper kan ook de internationale veiligheid in gevaar brengen. De verwachte jaarlijkse tekorten zullen de toeleveringsketens ongekend zwaar belasten. De uitdagingen die dit met zich meebrengt – die doen denken aan de strijd om olie in de 20e eeuw – kunnen worden geaccentueerd door een nog grotere geografische concentratie van de kopermijnen en de downstream industrie om de grondstof in producten te verwerken.

Dat is dus de situatie op lange termijn. Maar op korte termijn kan de koperprijs wel degelijk onder druk komen te staan. Hier moet men rekening houden bij beleggen in koper.

Druk op korte termijn op koperprijzen

Koper heeft de reputatie een thermometer te zijn voor de wereldwijde economische activiteit. Het uitdagende economische klimaat waarin de ‘koning van de groene metalen’ (groen voor het milieu, koper zelf heeft een eerder roodachtige kleur) zich bevindt, speelt een belangrijke rol in de huidige druk op de koperprijzen.

De inflatie, die zich nu zowel in de VS als in Europa ver boven het gewenste niveau van 2% bevindt, weegt op de koopkracht van de consumenten, waardoor de vraag afneemt. En dus ook de vraag naar koper kleiner wordt. Tegelijkertijd hebben de hogere kosten van lenen de wereldwijde economische activiteit in grotere mate vertraagd. Terwijl centrale banken proberen de inflatie onder controle te krijgen door de rentetarieven te verhogen.

Veel economieën dreigen in de komende maanden in een recessie terecht te komen. Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse dollar sterk, waardoor koper – als een in dollar genoteerd metaal – duurder wordt voor wie buiten de dollarzone woont. Dit heeft op zijn beurt een nadelig effect op het beleggerssentiment, wat een negatief domino-effect heeft op de koers bij de koper aandelen.

Impact van China

Het lijkt er in 2023 op dat het zero-Covid-beleid in China, ’s werelds grootste importeur van koper, geleidelijk aan werd versoepeld. De strenge lockdown-maatregelen die de afgelopen jaren van kracht zijn geweest, hebben echter in belangrijke mate bijgedragen aan de daling van de vraag naar koper, aangezien de economische activiteit in het land vertraagde. Misschien kunnen recente signalen uit Beijing het tij keren in deze trend. 2023 kan in dat verband het jaar van de ommekeer worden wat de vraag vanuit China betreft.

Overschot in productie op korte termijn

Tot slot is het belangrijk op te merken dat ondanks de dalende vraag de productie van koper is gestegen – in 2023 zou de productie met 26 miljoen ton moeten toenemen. Naarmate het aanbod toeneemt en de vraag daalt, kan er in de loop van 2023 een overschot zijn van 691.000 ton, wat de prijs van koper verder zal beperken. Maar nogmaals, dat overschot zal op lange termijn overgaan in een tekort. Wat de koperprijs onvermijdelijk een forse duw in de rug moet kunnen geven.

Verwachtingen voor koper aandelen

Als we voorbij de huidige recessie kijken, zijn er enkele macro-economische trends die koper op de lange termijn positief kunnen beïnvloeden. Deze trends zouden inderdaad een aanmoediging moeten zijn voor investeerders die willen beleggen in koper aandelen.

Positief effect door herstel recessie

Ondanks de beperkingen op de vraag naar koper die de dreigende recessie zal veroorzaken, zou het wereldwijde herstel na het einde van die recessie in de toekomst een positief effect moeten hebben op de vraag naar koper. Wanneer de economieën weer groeien, zal de economische activiteit dat ook doen. Op hun beurt krijgen grondstoffen – zoals koper – de neiging om een boost te krijgen als bedrijven en fabrikanten in nieuwe projecten investeren en zo de vraag naar grondstoffen vergroten.

Positief effect door energietransitie

De overgang naar netto nul uitstoot zou ook een positief effect moeten hebben op koper, vanwege de vaardigheid van het metaal om elektriciteit te geleiden. Als cruciaal element in de productie van elektrische auto’s en schone energiesystemen, suggereren experts dat de wereld de komende twee decennia meer koper zal moeten gebruiken dan in het verleden het geval was. Tenminste wanneer de wereld de overgang naar netto nul tot een succesvolle onderneming wil doen uitgroeien. Wat die wereld dus inderdaad wil.

Een en ander hoeft geen verbazing te wekken: EV’s hebben tweeënhalf keer meer koper nodig dan benzine- of dieselauto’s, terwijl de productie van hernieuwbare energie vijf keer meer koper nodig heeft dan energie die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Met dit in gedachten moet de koperprijs de komende decennia worden ondersteund.

Dat gezegd zijnde, zal de wereldwijde overgang naar netto nul uitstoot van de beleggers vereisen dat ze hun focus verleggen naar duurzamere praktijken. Lees: beleggen in aandelen die betrokken zijn in de energietransitie. En dat houdt ook beleggen in koper aandelen in.

Natuurlijk zijn de wereldwijde inspanningen om de economie koolstofarm te maken het afgelopen decennium aanzienlijk versneld, wat veel beleggers heeft aangemoedigd om hun strategie opnieuw te beoordelen. Als zodanig zien we nu een grotere concentratie van investeringen in de productie, opslag en transmissie van hernieuwbare energie. Wat ondanks het soms onzekere economische klimaat de koperprijs zal ondersteunen.

Conclusie koperverwachtingen

In conclusie is het duidelijk dat koperprijs anno 2023 nog wordt afgeremd door de verslechterde economische vooruitzichten. Als we echter voorbij de huidige recessie kijken, zijn de vooruitzichten voor koper eigenlijk best veelbelovend.

De vraag naar koper zal naar verwachting sterk stijgen naarmate de wereld op weg is naar energie neutrale productie en de investeringswereld investeerders en bedrijven dwingt tot duurzamere praktijken en producten. Als gevolg hiervan zou de grondstof op de lange termijn een zeer aantrekkelijk investeringsperspectief moeten zijn.

Een verdiepende blik op kopertekorten

Een kopertekort zal de wereldmarkten in de loop van de komende jaren overspoelen, aangewakkerd door de steeds moeilijker wordende Zuid-Amerikaanse toeleveringsstromen (Peru) en een hogere vraag. Een kopersqueeze zou een indicator kunnen zijn dat de wereldwijde inflatoire druk zal verergeren en de banken zal dwingen hun agressieve monetaire houding langer aan te houden.

Daling productie door politieke onrust

Er is een sterk argument dat de koperprijzen sterk zullen blijven en hogere niveaus kunnen gaan verkennen, denkt adviesbureau WATCH NOW. En dat adviesbureau staat niet alleen in die mening. “We voorspellen nu al grote kopertekorten tot 2030”, zegt Wood Mackenzie’s Vice President of Metals and Mining, Robin Griffin. Griffin schrijft het grotendeels toe aan de aanhoudende onrust in Peru, maar ook aan de hogere vraag naar koper in het kader van de energietransitie.

“Elke keer dat er politieke onrust is, heeft dat een hele reeks neveneffecten. En de voor de hand liggend gevolg is mijnsites die worden gesloten”, voegde hij eraan toe. Peru wordt opgeschrikt door protesten sinds voormalig president Pedro Castillo in december 2022 werd afgezet. Het Zuid-Amerikaanse land is goed voor 10% van de wereldwijde kopervoorraad.

Glencore kondigde op 20 januari 2023 aan dat het de operaties in zijn Antapaccay-kopermijn in Peru opschortte, nadat demonstranten het terrein hadden geplunderd en in brand hadden gestoken. Bovendien registreerde Chili – ‘s werelds grootste koperproducent die goed is voor 27% van het wereldwijde aanbod – in november 2022 een jaar-op-jaar daling van de productie met 7%.

“Over het algemeen denken we dat Chili tussen 2023 en 2025 waarschijnlijk minder koper zal produceren”, schreef Goldman Sachs in een rapport gedateerd 16 januari 2023. “Het is niet ongewoon om verstoringen te zien en ik denk niet dat we er noodzakelijkerwijs meer dan normaal zien”, zegt Timna Tanners, algemeen directeur bij Wolfe Research, die voorspelt dat er in 2023 een toename van de productie vanuit verschillende nieuwe mijnen zou moeten zijn. Vraag is echter of die extra productie voldoende zal zijn.

Stijging koperprijzen door heropening China

De heropening van China en de groei in de autosector en de energietransitie hebben de vraag naar het rode metaal aangewakkerd, waardoor de vraag naar koper maar blijft toenemen. “De heropening van China heeft een grote impact op de koperprijs, aangezien dit de vooruitzichten voor de vraag verbetert en de koperprijzen nog verder zal opdrijven als gevolg van het leveringstekort. En dit tegen de achtergrond van de overgang naar schone energie die uiteindelijk ook de mijnbouw moeilijker maakt vanwege de hogere milieu-eisen”, zei Tina Teng, marktanalist bij CMC Markets.

Het terugdraaien van het strikte nul-Covid-beleid in Peking zal naar verwachting het economisch herstel van het land versnellen, evenals de opgekropte Chinese vraag naar koper. De grondstoffenprijzen zijn sterk gestegen sinds december 2022, toen China plannen aankondigde om een hele reeks Covid-maatregelen op te heffen. “De tijd van overaanbod is weldra voorbij. Het tekort aan koper op de markt kan tussen 2024 en 2025 steeds groter worden”, voegde Teng eraan toe. Hij voorspelt dat tegen die tijd de koperprijzen zouden kunnen verdubbelen.

Probleem koperlevering door EV’s

Niet iedereen is echter even enthousiast over het China-verhaal. Timna Tanners van Wolfe Research zei dat ze geen enorme stijging van de consumptie van koper verwacht nu China weer tot leven komt. “De Chinese koperconsumptie is in 2022 niet echt vertraagd. Fabrieken draaiden nog, de overheidsstimulansen hielden het boeltje overeind door onder andere infrastructuurwerken”, legde ze uit. Ze voegde er echter aan toe dat het bredere elektrificatiefenomeen waarschijnlijk een grotere fundamentele drijfveer zal blijken te zijn voor de vraag naar koper dan het China-verhaal.

“Je kunt elektrische voertuigen niet zien vertrekken voordat je de oplaadinfrastructuur hebt, en de elektrificatie die daarvoor nodig is, vereist eigenlijk veel meer koper. Het verhaal van China is daartegenover slechts klein bier.” Koper speelt een grote rol in aan elektriciteit gerelateerde technologieën en bij uitbreiding van de energietransitie.

De verkoop van elektrische auto’s is in 2021 meer dan verdubbeld om het totale aantal elektrische auto’s in de wereld op ongeveer 16,5 miljoen te brengen, aldus het Internationaal Energieagentschap. Die verkopen zijn vorig jaar verder aangezwengeld en zullen ook in 2023 en daarna blijven aantrekken. Dat betekent dat het ecosysteem voor het opladen van elektrische voertuigen moet worden opgevoerd. Met een grote vraag naar koper tot gevolg.

“Er is een probleem op langere termijn rond de levering van koper voor de energietransitie, omdat de groei in zowel de auto- als de transmissie enorm zal zijn. De omvang daarvan kan momenteel zelfs moeilijk ingeschat kunnen worden”, zei Wood Mackenzie’s Griffin.

Mogelijkheden voor vergroten koperaanbod

We zien drie mogelijkheden om het aanbod te vergroten:

 1. Nieuwe mijnen of grote uitbreiding van bestaande mijnen
 2. Hogere capaciteitsbenutting – dat wil zeggen, toenemende output als percentage van de totale capaciteit van een mijn
 3. De “bovengrondse mijn”-recycling – het extraheren van koper uit afgedankte batterijen, oude bedrading en andere apparatuur

Theoretisch zou aan de toekomstige vraag kunnen worden voldaan door drie “eerstelijns” mijnen te openen, die elk 300.000 ton koper per jaar produceren gedurende de komende 29 jaar. Dat zou een monumentale en belastende operatie zijn, historisch zonder enig precedent zijn en meer dan $ 500 miljard kosten in dollars aan investeringen.

Trends bij koper aandelen

De vraag naar koper zal dus waarschijnlijk in versneld tempo stijgen, omdat het een cruciaal element is in de energietransitie omdat het metaal wordt gebruikt in elektrische voertuigen, laadstations, windturbines en zonnepanelen. De prijs van koper wordt daarnaast grotendeels beïnvloed door de gezondheid van de wereldeconomie.

Dit komt door de wijdverbreide toepassingen van koper in alle sectoren van de economie, zoals vermeld, en ook in de bouw, fabrieksapparatuur en elektronica. Het basismetaal wordt gezien als een betrouwbare voorlopende indicator. Een stijgende marktprijs duidt op een sterke economische gezondheid, terwijl een daling het tegenovergestelde suggereert.

Nadat de koperprijs in maart 2022, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen en kopertekorten ontstonden, boven $ 10.000 per ton was gestegen, gingen de koperprijs in de tweede helft van het jaar, toen de angst voor een wereldwijde recessie de kop opstak, in de tegenovergestelde richting. Om vervolgens in het eerste kwart van 2023 te stabiliseren. In afwachting van een nieuwe stijging.

Risico’s van beleggen in koper aandelen

Enkele risicofactoren waarmee u rekening moet houden wanneer u overweegt in koper aandelen te beleggen, zijn de algemene neiging van grondstoffenprijzen om veel volatieler te zijn dan traditionele aandelenprijzen en de milieurisico’s van koperwinning.

Een groeiende aandacht voor duurzaamheid kan kopermijnbedrijven ertoe dwingen duurdere methoden te gebruiken om het metaal te winnen en zou kunnen bijdragen aan het wereldwijde aanbodtekort. In 2020 bijvoorbeeld kreeg de Anglo-Australische kopermijnbouwer Rio Tinto Plc (RIO) een klap uitgedeeld van de kant van de investeerders vanwege een falen op het gebied van milieu, sociale zaken en corporate governance (ESG).

Hoe heeft de sector in 2022 op de beurs gepresteerd? Koper aandelen als groep, vertegenwoordigd door de benchmark Global X Copper Miners ETF (COPX), daalden het afgelopen jaar met 9%, vergeleken met de daling van de Russell 1000 Index met 4%.

De koperprijs kende dramatische schommelingen in 2022 en steeg naar een recordhoogte na de Russische invasie van Oekraïne in februari, voordat die prijs in juli met 35% kelderde. Beleggers in koper aandelen moeten dus tegen een stootje bestand zijn.

Beste koper aandelen voor 2023

Voor wie zich wilt wagen aan de lucratieve kansen van beleggen in koper, vindt hieronder een lijst met de 14 beste koper aandelen voor 2023:

 1. BHP Group (NYSE:BHP)
 2. Freeport McMoran (NYSE:FCX)
 3. Teck Resources (NYSE: TECK)
 4. Southern Copper Corp. (NYSE: SCCO)
 5. Rio Tinto (NYSE: RIO)
 6. Glencore (GLEN.L)
 7. First Quantum Minerals (FM.TO)
 8. Boliden AB (BOL.ST)
 9. OZ Minerals (OZL.AX)
 10. Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF)
 11. Copper Mountain Mining Corporation (CMMC.TO)
 12. Ero Copper Corp. (NYSE: ERO)
 13. Capstone Copper Corp. (CS:TO)
 14. Solaris Resources (SLS:TO)

1. BHP Group (NYSE:BHP)

BHP Group (NYSE:BHP) staat op de zeventiende plaats op de lijst van de meest winstgevende aandelen van de afgelopen 20 jaar. Het nettoresultaat van het bedrijf voor het boekjaar 2022 bedroeg $ 30,90 miljard. Op 31 december was Two Sigma Advisors de grootste investeerder in BHP Group (NYSE:BHP) en heeft het een positie in het bedrijf ter waarde van $ 46,9 miljoen bekendgemaakt.

BHP Group Ltd zei dat het zich blijft inzetten voor de groei van zijn portfolio van koper- en nikkelprojecten, maar niet geïnteresseerd is in de lithiummarkt, die volgens een woordvoerder van het bedrijf goed bevoorraad is. Er was een tijdje speculatie dat het bedrijf zwaar zou inzetten op lithium.

De opmerkingen van de woordvoerder weerspiegelen de uitspraken die ’s werelds grootste mijnbouwbedrijf in 2022 al deed. Ze werden gedaan nadat de lithiumprijzen fors zijn gedaald te midden van bezorgdheid over de vraag. Analisten verwachten dat de lithiumprijzen in 2023 in totaal met 25% zullen dalen, grotendeels als gevolg van een verwachte vertraging van de Chinese markt voor elektrische voertuigen naarmate de overheidssubsidies afnemen.

“We zien de vraag-aanbodvergelijking van lithium nog steeds niet zo fundamenteel als die voor koper en nikkel”, vertelde Sonia Scarselli van BHP Xlpor, de bedrijfsdivisie die investeert in junior mijnbouwbedrijven, aan Reuters naar aanleiding van de Prospectors and Developers. Mijnbouwconferentie van de Association of Canada (PDAC) in Toronto. Of met andere woorden: BHP blijft op de eerste plaats gefocust op andere metalen, zoals dus ook koper. Hierdoor is het een interessante overweging wanneer u wilt beleggen in koper.

2. Freeport McMoran (NYSE: FCX)

Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) is een bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen zoals koper, goud, kobalt, olie, gas en andere mineralen exploiteert. Als toonaangevende koperproducent heeft Freeport-McMoRan de afgelopen jaren de beleggers meegenomen op een turbulente rit.

Een onverstandig uitstapje naar de olie- en gassector in 2013 leidde ertoe dat het aandeel meer dan 50% van zijn waarde verloor. Het bedrijf heeft echter zijn aandacht weer op koper gericht en heeft zich vervolgens gevestigd als de topproducent in de niche. Ook heeft het bedrijf in de loop der jaren substantiële bijdragen geleverd aan de lucratieve goud- en molybdeenmarkten.

Ondanks een uitdagende markt, heeft het FCX-aandeel de afgelopen drie jaar sterk gepresteerd, de koers is met meer dan 300% gestegen. Bovendien is de activiteit van de hedgefondsen in het aandeel opmerkelijk consistent gebleven in de afgelopen negen kwartalen, een bewijs van de kwaliteit van het aandeel. De managers van de hedgefondsen blijven dus geloven in het aandeel.

3. Teck Resources (NYSE: TECK)

Teck Resources Limited (NYSE: TECK), gevestigd in Vancouver, Canada, is een gediversifieerd grondstoffenbedrijf dat zich toelegt op mijnbouw en de ontwikkeling van grondstoffen, met dochters die zich richten op de staalproductie van steenkool, koper, zink en energie. En dus ook koper.

De belangrijkste producten van Teck Resources zijn onder meer steenkool voor de staalproductie; koperconcentraten en geraffineerde koperkathodes; geraffineerd zink en zinkconcentraten; energieproducten, zoals bitumen; en loodconcentraten. Het produceert ook molybdeen, goud, zilver, germanium, indium, kwik en cadmium, evenals chemicaliën, industriële producten en kunstmest. Het bedrijf heeft ook belangen in oliezandprojecten.

Teck Resources heeft een indrukwekkend historisch groeipercentage op lange termijn van 21,3%. Dit maakt beleggen in koper via dit aandeel een goede overweging.

4. Southern Copper Corp. (NYSE: SCCO)

Southern Copper (NYSE: SCCO) exploiteert kopermijnen en metallurgische faciliteiten in Mexico en Peru, evenals exploratieprojecten in Argentinië, Chili en Ecuador. Het nettoresultaat van Southern Copper steeg met 8% in het laatste kwartaal van 2022, gedreven door een stijging van het verkoopvolume van zink met 38%.

Het bedrijf heeft de grootste koperreserves in de branche en exploiteert activa van wereldklasse in landen met een hoge investeringsgraad, zoals Mexico en Peru. De constante focus op het verhogen van de productie tegen lage kosten is lovenswaardig.

SCCO verwacht dat de koperproductie in 2023 circa 926.000 ton zal bereiken, waarbij de Peruaanse productie weer op schema zou moeten komen (zie boven) en met nieuwe productie in Pilares, El Pilar en Buenavista. Het kapitaalinvesteringsprogramma van het bedrijf voor dit decennium bedraagt meer dan $ 15 miljard en omvat investeringen in de projecten Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar en El Arco in Mexico en in de projecten Tia Maria, Los Chancas en Michiquillay in Peru.

Het bedrijf hoopt te kunnen profiteren van zijn inspanningen om te groeien in Peru, aangezien dat land momenteel de op een na grootste producent van koper ter wereld is en 13% van de koperreserves ter wereld in handen heeft. Bij Southern hoopt men dan ook dat de problemen in Peru snel achter de rug zullen zijn.

5. Rio Tinto (NYSE:RIO)

Rio Tinto (NYSE:RIO) is een van de grootste namen in de metaal- en mijnbouwsector. Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd door een gestage uitbreiding van zijn activiteiten en het toevoegen van waarde voor zijn aandeelhouders.

Misschien wel het meest aantrekkelijke element van het bedrijf is de brede voetafdruk. Rio Tinto zit met andere woorden niet voor één gat gevangen en is van zo niet alle toch van veel markten thuis. Met een focus op koper, lithium en andere krachtige basismetalen, blijven de vooruitzichten voor de komende jaren overwegend positief.

Er zal veel vraag blijven naar deze metalen in het kader van de opmars naar groene energie. Zo wordt het waarschijnlijk de komende 15 jaar de grootste leverancier van lithium in Europa. Maar koper blijft hoe dan ook belangrijk voor Rio Tinto.

Het sloot het jaar 2022 af met een enorme $ 7,4 miljard aan vrije kasstromen, en keerde meer dan $ 10,7 miljard van zijn contanten terug als dividend aan zijn aandeelhouders. Met de waarschijnlijke vraagexplosie met de heropening van China en een gespannen balans tussen vraag en aanbod, mag worden verwacht dat het bedrijf snel zal blijven groeien. Houd dit koper aandeel dus in de gaten.

6. Glencore (GLEN.L)

Mijnbouw-, olie- en metaalgigant Glencore (GLEN.L) boekte in 2022 recordwinsten dankzij de stijgende vraag naar energieproducten en keerde meer dan $ 7 miljard aan de aandeelhouders uit. Het in Baar, Zwitserland gevestigde bedrijf zei dat de zaken zich herstelden van de dieptepunten opgetekend tijdens de coronaviruspandemie en nadat een piek in de vraag naar olie en aardgas werd veroorzaakt nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

De nettowinst steeg vorig jaar met bijna 250% tot $ 17,32 miljard, zei Glencore. De omzet steeg met 26% tot $ 255,98 miljard. Dankzij de sterke stijging van de free cash flow verkleinde de nettoschuld van Glencore tot $ 100 miljoen. CEO Gary Nagle gelooft naast de energietransitie ook in het China-verhaal.

“De heropening van China, samen met een voortdurende wereldwijde focus op energiezekerheid, maar ook decarbonisatie en elektrificatie, betekent echter dat de vraag naar veel van onze grondstoffen waarschijnlijk gezond zal blijven. Terwijl de aanbodbeperkingen aanhouden en de voorraden relatief laag blijven”, zei Nagle.

Glencore zou ook kunnen profiteren van de Amerikaanse wetgeving die nieuwe uitgaven richt op technologie die bedoeld is om de koolstofemissies te verminderen en tevens van een plan van de Europese Unie om een groener beleid te bevorderen. Beleggen in koper zou dus via dit bedrijf kunnen.

7. First Quantum Minerals (FM.TO)

First Quantum Minerals (FM.TO) heeft de wind in de zeilen. De focus op operationele verbeteringen heeft geresulteerd in een sterk gestegen productie in de Cobre Panama en Sentinel mijnen in het laatste kwartaal van 2022. Het bedrijf heeft onlangs een langetermijncontract voor hernieuwbare energie getekend voor het CP100 Expansion-project in Cobre Panama, waardoor de totale energiemix in de mijn eind 2023 zal verschuiven naar ongeveer 20% hernieuwbaar.

First Quantum Minerals, met hoofdkantoor in Toronto, Canada, is een wereldwijd mijnbouwbedrijf dat voornamelijk koper produceert, met secundaire productie in goud, nikkel, zink en kobalt. De consensusschatting voor het boekjaar 2023 bedraagt $ 1,39 per aandeel. De vooruitzichten van de analisten gaan uit van een groei op jaarbasis van 36%.

8. Boliden AB (BOL.ST)

Boliden AB (BOL.ST) houdt zich bezig met de exploratie, winning en verwerking van basismetalen en edele metalen in Zweden, andere Scandinavische regio’s, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de rest van Europa, Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Business Area Mines en Business Area Smelters.

Boliden is een metaalbedrijf met focus op duurzame ontwikkeling. De roots zijn Scandinavisch, de markt echter wereldwijd. De kerncompetentie ligt op het gebied van exploratie, mijnbouw, smelten en metaalrecycling. Boliden heeft ongeveer 6.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer SEK 85 miljard. Het aandeel is genoteerd in het Large Cap-segment op NASDAQ OMX Stockholm.

9. OZ Minerals (OZL.AX)

BHP Group is in december 2022 akkoord gegaan om dit bedrijf over te nemen voor een contante prijs van A $ 28,25 ($ 18,67) per aandeel. Dit brengt de mijngigant een stap dichter bij het sluiten van zijn grootste acquisitie in het decennium. Deze overname zou haar blootstelling aan toekomstgerichte grondstoffen aanzienlijk vergroten en tegelijk aantrekkelijke synergieën opleveren. De transactie zou in de loop van 2023 volledig afgerond worden.

OZ Minerals heeft een hoogwaardige portefeuille van koper- en nikkelactiva, gelegen in een Tier-1-mijnjurisdictie met een lange levensduur van de mijnen en kostenpositionering in het eerste kwartiel. BHP deed op 7 augustus 2022 zijn eerste bod om 100% van het geplaatste aandelenkapitaal in OZ Minerals Limited te verwerven voor A $ 25 per aandeel. De raad van bestuur van OZ Minerals had het bod vervolgens afgewezen omdat het bod het bedrijf onderwaardeerde en niet in het beste belang was van aandeelhouders.

Op 18 november verhoogde BHP zijn biedprijs daarom tot A$ 28,25 per aandeel, wat een premie van 49,3% vertegenwoordigde ten opzichte van de slotkoers van OZ Minerals op 5 augustus 2022; de laatste handelsdag voorafgaand aan het oorspronkelijke voorstel van BHP. Dit bod werd aanvaard.

10. Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF)

Dit is een mijnbouwbedrijf gevestigd op het vasteland van China, met de grootste bewezen reserves aan koper en goud van het land. In 2022 was het op vier na grootste koper producerende bedrijf in de wereld met een productie van 216 kiloton koper.

Zijin Mining Group Company Limited (OTC:ZIJMF) boekte in 2022 naast koper ook aanzienlijke vooruitgang in de goudexploratie. Het bedrijf kocht een belang van 95% in de Rosebel Gold Mines-eenheid in het noordoosten van Suriname van IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG). De deal zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond voor $ 401 miljoen. Beleggen in koper via dit bedrijf is daarom een interessante overweging.

11. Copper Mountain Mining Corporation (CMMC.TO)

Het paradepaardje van Copper Mountain is de Copper Mountain Mine, die voor 75% eigendom is, in het zuiden van British Columbia nabij de stad Princeton. De Copper Mountain Mine produceert momenteel gemiddeld ongeveer 100 miljoen pond koperequivalent per jaar. Copper Mountain wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange onder het symbool “CMMC” en de Australian Stock Exchange onder het symbool “C6C. Een koper aandeel om in de gaten te houden.

12. Ero Copper Corp. (NYSE: ERO)

Ero Copper is een snelgroeiende, zuivere koperproducent met hoge marges, met vestigingen in Brazilië en met het hoofdkantoor in Vancouver, B.C. Het belangrijkste actief van het bedrijf is een belang van 99,6% in het Braziliaanse kopermijnbedrijf Mineração Caraíba S.A., dat voor 100% eigenaar is van de Caraíba Operations van het bedrijf (voorheen bekend als het MCSA Mining Complex). De aandelen van het bedrijf worden openbaar verhandeld op de Toronto Stock Exchange en de New York Stock Exchange onder het symbool “ERO”.

13. Capstone Copper Corp. (CS:TO)

Capstone Copper Corp. is een op Amerika gericht kopermijnbedrijf met hoofdkantoor in Vancouver, Canada. Het bezit en exploiteert de kopermijn Pinto Valley in Arizona, VS, de koper-zilvermijn Cozamin in Zacatecas, Mexico, de koper-zilvermijn Mantos Blancos in de regio Antofagasta, Chili en bezit tenslotte 70% van de kopermijn van Mantoverde goudmijn, gelegen in de regio Atacama, Chili.

14. Solaris Resources (SLS:TO)

Solaris is een multi-asset exploratiebedrijf, dat een portefeuille van koper- en goudactiva in Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelt, met als primaire focus een grootschalige hulpbron van wereldklasse met uitbreidings- en ontdekkingspotentieel bij het Warintza-project in Ecuador. Het bedrijf beschikt over aanzienlijke hefboomwerking om de inkomsten uit de koperwinning te verhogen via zijn belang van 60% in het La Verde joint venture-project met een dochteronderneming van Teck Resources in Mexico.

Tot slot

Niet alle koper aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER BELEGGEN IN KOPER?

Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in koper aandelen,
die kunt u vinden in onze Ultieme Beleggersgids.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.