Beleggen in olie dienstverlening aandelen

Beleggen in olie dienstverlening aandelen

Olie dienstverlening aandelen profiteren volop van de prijsstijgingen van olie. De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie heeft de wind daardoor opnieuw in de zeilen. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de olieprijzen verder opgedreven.

En omdat de Amerikaanse oliemaatschappijen zich terugtrekken uit Rusland, zullen de uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten naar verwachting toenemen naarmate de bedrijven hun booractiviteiten elders verplaatsen op zoek naar olie. Daardoor is de sector van de toeleveranciers aan de oliesector volop in de belangstelling komen te staan.

Een bundeling van factoren, geleid door de Russische invasie van Oekraïne, heeft het olieaanbod beperkt en de vraag opgedreven. Er kan meer mis gaan, door een “angstpremie” toe te voegen aan de prijzen bovenop de stijging, die wordt veroorzaakt door de marktdynamiek.

Het zal niet eeuwig duren, maar voorlopig zijn er geen tekenen dat nieuw aanbod, verminderde vraag of een uitbraak van stabiliteit verlichting zullen brengen. Het ziet er naar uit dat de olieprijzen nog geruime tijd hoog kunnen blijven.

Kopers van fossiele brandstoffen

Voor kopers van fossiele brandstoffen gaan er vier dingen tegelijk mis. Ten eerste zijn er sancties tegen Rusland, de op twee na grootste olieproducent ter wereld. Tot dusver hebben sancties de Russische olieverkopen enigszins verminderd, maar Europa voert geleidelijk een embargo in, met plannen om de Russische olie-aankopen tegen het einde van het jaar met 90% te verminderen.

Rusland zal waarschijnlijk een deel van die olie elders kunnen verkopen, maar de export zal waarschijnlijk afnemen, waardoor het wereldaanbod afneemt en de prijzen stijgen. Aangezien de olieprijzen op een wereldmarkt worden vastgesteld, kan geen enkel land zichzelf isoleren van het effect dat een dalend aanbod of een stijgende vraag op de prijzen heeft.

China lijkt even uit de extreme COVID-lockdowns te komen, die de economische activiteit, inclusief het energieverbruik, hebben gedrukt. Naarmate de Chinese economie weer aantrekt, zal het energieverbruik stijgen, wat opwaartse druk op de prijzen zet. Er was enige hoop dat een nieuwe deal met Iran over zijn kernwapenprogramma zou leiden tot het einde van de Amerikaanse sancties en meer Iraanse olie op de wereldmarkt.

Maar Iran lijkt de onderhandelingen eindeloos te rekken, waardoor een deal onwaarschijnlijk is. Ten slotte hebben president Biden en andere leiders al grote hoeveelheden olie uit de nationale reserves vrijgemaakt, waardoor er weinig ruimte is voor een verder vrijmaken van nog meer voorraden.

Raoul LeBlanc, vice-president van de energiepraktijk bij S&P Global, noemt deze vier factoren een “nachtmerriescenario” dat de olieprijzen nog verder zou kunnen opdrijven. “De huidige prijzen weerspiegelen het risico dat er nog van alles kan mislopen”, zegt LeBlanc. “Hogere olieprijzen zijn echter “gefundenes fressen” voor de toeleveranciers aan de oliesector.

Volgens Richard Spears, Vice-President van consultants Spears & Associates, zou de stijging van de olieprijs de wereldwijde uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten in 2022 met 30% moeten verhogen ten opzichte van vorig jaar tot $ 260 miljard. Amerikaanse olieveldbedrijven zouden zich naar verwachting terugtrekken uit Rusland en hun verloren inkomsten vervangen door nieuwe olie- en gasboringen elders.

E&P en OFSE

De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie (OFSE) levert uitrusting en diensten aan olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P) over de hele wereld. Waar olie- en gasreserves zijn, vindt u meestal boor-, voltooiings- en verschillende andere olievelddiensten die verband houden met het winnen van die olie en gas.

E&P (Exploration and Production) en OFSE (OilField Services and Equipment) hebben de afgelopen jaren een hobbelige rit doorstaan. Hoewel grondstofprijzen de belangrijkste variabele zijn die de winstgevendheid van E&P-bedrijven en hun uitgaven aan OFSE beïnvloedt, is er een aantal andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een OFSE-bedrijf.

De publicatie van Business Valuation Resources (BVR) heeft onlangs een speciaal rapport gepubliceerd dat zich niet alleen richt op de OFSE-industrie, maar ook op olie, gas en alternatieve energie over de hele linie.

In dit speciale rapport, What’s it worth: Valuing oil, gas and alternative energy assets, heeft Steve Sprenger van RSM een hoofdstuk geschreven over de OFSE-industrie. Dit hoofdstuk identificeert verschillende belangrijke waardedrijvers voor de OFSE-industrie bij het overwegen van waardering. Waarover praten we eigenlijk?

Ruwe olie is de basis voor veel van de vormen van brandstof die mensen dagelijks gebruiken. Van voertuigen tot huishoudelijke verwarmingstoestellen tot elektrische centrales, u vindt overal olie. Om deze waardevolle grondstof te krijgen, moeten bekwame professionals in olievelden werken om olie te ‘oogsten’ (beter is: ontginnen) van ondergrondse locaties.

Ze gebruiken grote apparaten om dit op grote schaal te doen. Hieronder beantwoorden we de vraag: “Wat is olieveldapparatuur?” door belangrijke voorbeelden ervan te bespreken en hun doeleinden uit te leggen.

Je kunt boorplatforms beschouwen als het hart van het oliewerk. Boorplatforms worden gebruikt om in de ondergrond van de aarde te graven om koolwaterstoffen te winnen, voornamelijk ruwe olie en aardgas.

Rigs bestaan uit een set apparatuur die een verscheidenheid aan diensten kan uitvoeren, waaronder het nemen van monsters van ondergrondse minerale afzettingen, het testen van de fysieke eigenschappen van gesteente, grond en grondwater maar ook tunnelen en tenslotte boren en het bovenhalen van de ondergrondse olievoorraden.

Boorinstallaties voor olievelden zijn gemaakt van primaire olieveldapparatuur zoals een hijssysteem, een boortoren of trekwerk en een aandrijfgroep. Oilfield Equipment omvat ook een circulatiesysteem van pompen, een Top Drive, retourleidingen, putten en een boorkolom.

Bovendien omvat Oilfield Equipment de componenten van de putcontrole. Oliebronnen worden geboord met gespecialiseerde apparatuur. Als de methode conventioneel is, wordt de put geboord in een rechte verticale lijn tot aan de aardolie.

De oliemarkt in 2023

De sector van de dienstverlening aan de oliesector is uiteraard sterk verbonden met de oliemarkt. Vandaar dus dat we eerst deze markt even onder de loep nemen. Hoe zal de oliemarkt in 2023 en verder evolueren? Daarvoor wierpen we een blik op het rapport van de IEA.

Het IEA Oil Market Report (OMR) is een van ’s werelds meest gezaghebbende en actuele bronnen van gegevens, prognoses en analyses over de wereldwijde oliemarkt – inclusief gedetailleerde statistieken en commentaar over olieaanbod, vraag, voorraden, prijzen en raffinageactiviteiten, evenals als oliehandel voor IEA en geselecteerde niet-IEA-landen.

De wereldvraag naar olie zal naar verwachting in 2023 met 2,2 mb/d op jaarbasis stijgen tot gemiddeld 102 mb/d, 200 kb/d, zo lezen we in dit rapport. Het herstel van de vraag in China blijft de verwachtingen overtreffen, waarbij het land in maart een record van 16 mv/d neerzette.

Aanzienlijke storingen in de productie in Irak, Nigeria en Brazilië werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door stijgingen elders, waarbij de wereldwijde olievoorziening in april 2023 met 230 kb/d daalde tot 101,1 mv/d. Steilere productiedalingen staan in het verschiet voor mei en voor de zomermaanden als bosbranden de productie kunnen verstoren. Bovendien worden extra bezuinigingen bij sommige OPEC+-producenten van kracht.

Van april tot en met december zal de olietoevoer van OPEC+ met 850 kb/d dalen, terwijl de niet-OPEC+ productie met 710 kb/d zal stijgen. Voor 2023 als geheel groeit de wereldwijde olievoorziening met 1,2 mv/d, aangevoerd door de Verenigde Staten en Brazilië.

De wereldwijde verwerkingscapaciteit van ruwe olie bereikt in 2023 een geschatte 82,3 mb/d, aangezien recordruns in 1Q23 in Azië leidden tot een opwaartse aanpassing met 300 kb/d. Zwakke marges betekenen echter dat de prognose voor de runs in de tweede helft van 2023 naar beneden is bijgesteld, met name voor Europa en de VS. Nieuwe capaciteit en ruime beschikbaarheid van afgeprijsde Russische ruwe olie in Azië leiden de aandacht weg van het Atlantische bekken.

De Russische export van ruwe en geraffineerde olieproducten steeg in april tot een recordhoogte van 8,3 mv/d na de invasie en niets laat een verzwakking in de tweede helft van het jaar vermoeden. De export van ruwe olie steeg met 250 kb/d, wat een daling van de productexport met 200 kb/d compenseerde. De geschatte olie-exportinkomsten stegen met $ 1,7 miljard tot $ 15 miljard dankzij hogere ruwe olie-export en een kleinere korting voor Oeralolie.

De prijs voor een vat North Sea olie steeg medio april met ongeveer $ 10/bbl tot $ 88,09/bbl na de verrassende productieverlagingen aangekondigd door sommige OPEC+-leden. De prijzen konden de stijgingen echter niet vasthouden, toen het pessimisme over de wereldwijde economische groei weer de kop opstak, verergerd door krapper wordende bankkredieten en een omkering van technische ondersteuning op papiermarkten.

De olieprijzen daalden uiteindelijk in april en mei doordat zorgen over de gezondheid van de wereldeconomie en de vooruitzichten voor de vraag naar olie het marktsentiment drukten. North Sea olie of Brent kelderde met bijna $ 16/bbl in slechts twee weken tijd, waarmee de winst die volgde op de verrassende aankondiging door sommige OPEC+-landen om de productie vanaf mei te verminderen, volledig ongedaan werd gemaakt.

De prijzen stonden onder druk door een zwakke industriële activiteit en hogere rentetarieven, die samen hebben geleid tot recessiescenario’s die aan kracht winnen en zorgen over een neerwaartse verschuiving in de groei van de vraag naar olie.

Het pessimisme op de markt medio 2023 staat echter in schril contrast met de krappere marktbalansen die we verwachten in de tweede helft van het jaar, wanneer de vraag naar verwachting het aanbod met bijna 2 mv/d zal overtreffen.

De prognose voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie voor 2023 is in dit rapport bijgesteld tot 2,2 miljoen vaten per dag, waarbij het herstel van China nog sterker is dan eerder werd verwacht. De op een na grootste olieverbruiker ter wereld, na de VS, zal in 2023 goed zijn voor bijna 60% van de wereldwijde groei.

Een recordvraag in China, India en het Midden-Oosten aan het begin van het jaar compenseerde ruimschoots de matige industriële activiteit en het olieverbruik in de OESO. Laatstgenoemde vertegenwoordigt dit jaar slechts 15% van de groei, ondersteund door consumentenbestedingen en persoonlijke mobiliteit. Over het geheel genomen zal de wereldwijde vraag naar olie in 2023 gemiddeld 102 mv/d bedragen, 1,3 mv/d meer dan in 2019.

Aan de aanbodzijde domineerden forse verliezen uit de Noord-Koerdische regio van Irak na de sluiting van de Irak-Türkiye-exportpijplijn sinds eind maart, bosbranden in Canada, arbeidersprotesten in Nigeria en bezuinigingen op onderhoud in Brazilië het recente nieuws over de oliemarkt. Toch hebben deze storingen tot nu toe niet geleid tot een prijsstijging en evenmin tot een zichtbare daling van de voorraden.

Tegelijkertijd bleef de Russische olievoorziening veerkrachtig. In april 2023 bereikte de Russische olie-export een hoogtepunt na de invasie van 8,3 mv/d. Volgens de meest recente schattingen heeft Moskou de aangekondigde verlaging van 500 kb/d in de productie niet volledig gerealiseerd.

Rusland zou inderdaad de volumes kunnen opdrijven om de verloren omzet goed te maken. De olie-exportopbrengsten van het land stegen in april met 1,7 miljard dollar tot 15 miljard dollar, maar waren 27% lager dan een jaar geleden, terwijl de belastingontvangsten uit de olie- en gassector daalden met 64% jaar-op-jaar.

Rusland lijkt overigens weinig problemen te hebben met het vinden van gewillige kopers voor zijn ruwe olie en olieproducten, vaak ten koste van andere OPEC+-leden in de tweeledige markt die is ontstaan sinds de embargo’s van kracht werden. Nieuwe raffinagecapaciteit zorgt voor een aanhoudende verschuiving naar het oosten in de verwachte ruwe olieproducties voor de rest van het jaar, wat een afspiegeling is van de regionale vraag. Het effect van de westerse sancties blijft dus tot nader order zeer beperkt voor Rusland.

Nu de wereld olievoorraden verder dalen naarmate de nieuwe OPEC+-verlagingen van kracht worden, kunnen de wereldwijde olievoorraden opnieuw onder druk komen te staan. De vrijgave van recordvolumes uit IEA-overheidsvoorraden in het afgelopen jaar heeft het voorraadtekort in de sector ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde teruggebracht tot minder dan 90 mb ten opzichte van meer dan 300 mb een jaar geleden.

Maar bekeken over wat langere termijn is uiteraard de energietransitie een belangrijke factor op de oliemarkt en dus ook op die voor toelevering aan de oliesector.

De energietransitie en de oliemarkt

De olie- en gasindustrie wordt inderdaad geconfronteerd met toenemende eisen om de implicaties van energietransities voor hun activiteiten en bedrijfsmodellen te verduidelijken, en om uit te leggen welke bijdragen zij kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De toenemende sociale en ecologische druk op veel olie- en gasbedrijven roept complexe vragen op over de rol van deze brandstoffen in een veranderende energie-economie en de positie van deze bedrijven in de samenlevingen waarin ze actief zijn.

Maar de kernvraag, tegen een achtergrond van stijgende emissies, is relatief eenvoudig: moeten de olie- en gasmaatschappijen van vandaag alleen worden gezien als onderdeel van het probleem, of kunnen ze ook cruciaal zijn bij het oplossen ervan?

Dit is het onderwerp van het rapport dat het Internationaal Energieagentschap (IEA) in 2023 publiceerde en dat voortbouwt op een meerjarig analyseprogramma over de toekomst van olie en gas in de IEA World Energy Outlook (WEO)-serie.

Dit rapport is niet bedoeld om definitieve antwoorden op de gestelde vragen te geven, niet in de laatste plaats vanwege de grote diversiteit aan olie- en gasmaatschappijen en bedrijfsstrategieën over de hele wereld. Het is wel bedoeld om de risico’s waarmee verschillende delen van de industrie worden geconfronteerd in kaart te brengen, evenals het scala aan opties en reacties.

Drie overwegingen bakenen de grenzen van deze analyse af:

 1. Ten eerste het vooruitzicht van een stijgende vraag naar energie levert als gevolg van een groeiende wereldbevolking – van wie sommigen nog steeds geen toegang hebben tot moderne energie – en een groeiende wereldeconomie.
 2. Ten tweede, de erkenning dat olie en aardgas een cruciale rol spelen in de huidige energie- en economische systemen, en dat betaalbare, betrouwbare leveringen van vloeistoffen en gassen (van verschillende soorten) noodzakelijke onderdelen zijn van een toekomstvisie.
 3. En last but not least, de noodzaak om energie gerelateerde emissies te verminderen in overeenstemming met internationale klimaatdoelstellingen.

Deze elementen lijken misschien tegenstrijdig, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Het WEO Sustainable Development Scenario (SDS) stippelt een pad uit dat volledig in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs.

Het voldoet bovendien aan de doelstellingen tot universele toegang tot energie en schonere lucht. Het veiligheidsinformatieblad en de reeks technologieën die nodig zijn om dit te bereiken, vormen een maatstaf voor de discussie in dit rapport.

Het andere scenario waarnaar in de analyse wordt verwezen, is het Stated Policies Scenario (STEPS), dat een indicatie geeft van waar de huidige beleidsambities en -plannen de energiesector naartoe zouden leiden. Deze resultaten blijven ver achter bij de wereldwijde gedeelde duurzaamheidsdoelen. Er valt dus nog heel wat werk te doen.

De olie- en gasindustrie staat voor de strategische uitdaging om korte termijn rendementen in evenwicht te brengen met haar lange termijn licenties om te opereren. Samenlevingen eisen tegelijkertijd energiediensten en vermindering van emissies.

Olie- en gasbedrijven zijn uiteraard bedreven in het leveren van de brandstoffen die de basis vormen van het huidige energiesysteem; dat hebben ze in het verleden voldoende bewezen. De vraag waar ze nu voor staan is of ze ook kunnen helpen bij het leveren van klimaatoplossingen. Dat is de uitdaging waar zowel de oliebedrijven zelf als de toeleveranciers aan de sector mee worden geconfronteerd.

Geen enkel olie- en gasbedrijf zal onaangetast blijven door de transitie naar schone energie, dus elk deel van de industrie moet nadenken over hoe te reageren. Het industrielandschap is divers en er is niet één enkele strategische reactie die voor iedereen zinvol is.

De aandacht gaat vaak uit naar de Majors, zeven grote geïntegreerde olie- en gasmaatschappijen die een buitensporige invloed hebben op de praktijken en richting van de industrie. Maar de industrie is veel groter: de Majors zijn goed voor 12% van de olie- en gasreserves, 15% van de productie en 10% van de geschatte emissies van industriële activiteiten.

Nationale oliemaatschappijen (NOC’s) – volledig of grotendeels in handen van nationale regeringen – zijn goed voor meer dan de helft van de wereldwijde productie en een nog groter deel van de reserves. Er zijn enkele goed presterende NOC’s, maar veel zijn slecht gepositioneerd om zich aan te passen aan veranderingen in de wereldwijde energiedynamiek. Uiteindelijk zullen ook de toeleveranciers zich aan de nieuwe situatie moeten aanpassen.

Tot nu toe bedroegen de investeringen door olie- en gasmaatschappijen buiten hun kernactiviteiten minder dan 1% van het totaal aan kapitaaluitgaven. Op dit moment zijn er weinig tekenen van een grote verandering in de investeringsuitgaven van bedrijven. Voor bedrijven die hun energieactiviteiten willen diversifiëren, vereist herschikking van kapitaal in bedrijven met een lage CO2-uitstoot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de nieuwe energiemarkten en nieuwe capaciteiten binnen de bedrijven.

Zoals de zaken er nu voorstaan, geven toonaangevende individuele bedrijven gemiddeld ongeveer 5% uit aan projecten buiten de kernolie- en gasvoorziening, met de grootste uitgaven aan zon-PV en wind.

Sommige olie- en gasmaatschappijen hebben zich ook op nieuwe gebieden begeven door bestaande niet-kernactiviteiten over te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteitsdistributie, het opladen van elektrische voertuigen en batterijen, terwijl ze de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten hebben opgevoerd.

Er zou een veel grotere verandering in de totale kapitaalallocatie nodig zijn om de energietransitie te versnellen. En daar ligt dus ook een belangrijke rol weggelegd voor de toeleveranciers aan de oliesector. De dienstverlenende bedrijven zullen een eigen inbreng moeten leveren en dat zal ongetwijfeld geld kosten. Wat op de winsten van onderstaande bedrijven kan wegen. Maar  hoe zit de markt voor dienstverlenende bedrijven in elkaar?

Dienstverlening aan de oliesector is nog steeds een groeimarkt

De wereldwijde markt voor dienstverlening aan de oliesector groeide van $ 180,32 miljard in 2022 tot $ 192,1 miljard in 2023 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,5%. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne verstoorde de kansen op wereldwijd economisch herstel van de COVID-19-pandemie, althans op korte termijn.

Deze oorlog tussen de twee landen heeft geleid tot economische sancties tegen meerdere landen, een stijging van de grondstofprijzen en verstoringen van de toeleveringsketen, waardoor inflatie voor goederen en diensten is ontstaan en veel markten over de hele wereld zijn getroffen. Naar verwachting zal de markt voor olievelddiensten groeien tot 241,41 miljard dollar in 2027 bij een CAGR van 5,9%.

De markt voor olievelddiensten omvat inkomsten die worden verdiend door entiteiten door het verlenen van diensten zoals boor- en formatie-evaluatie, putconstructie en voltooiingsdiensten. De marktwaarde omvat de waarde van gerelateerde goederen die door de dienstverlener zijn verkocht of zijn opgenomen in het dienstenaanbod.

Alleen goederen en diensten die tussen entiteiten worden verhandeld of aan eindgebruikers worden verkocht, zijn inbegrepen.

Olievelddiensten of diensten voor toelevering aan de oliesector verwijzen naar de diensten die onshore en offshore olie- en gaswinning en productieprocessen ondersteunen. Deze diensten worden gebruikt voor het bouwen, voltooien en produceren van olie- en gasbronnen en worden ook gebruikt voor het bouwen, voltooien en produceren van olie- en gasbronnen.

Noord-Amerika zal in 2022 de grootste regio zijn op de markt voor olievelddiensten. Europa zal naar verwachting de snelst groeiende regio zijn in de prognoseperiode.

De belangrijkste servicetypen van olieveldservices zijn onderzeese services, seismische services, boorservices, herstel- en voltooiingsservices, productieapparatuur, verwerkings- en scheidingsservices en andere servicetypes. Seismische services verwijzen naar een methode voor het onderzoeken van ondergrondse eigendommen en rotspatronen met behulp van geïnduceerde reflecties van schokgolven.

De aangeboden diensten omvatten verder onder andere verhuur van apparatuur, bediening in het veld en analytische en adviesdiensten. De verschillende toepassingen kunnen zowel onshore als offshore zijn.

De toenemende winning van schaliegas zal naar verwachting de groei van de markt voor olievelddiensten in de toekomst stimuleren. Schaliegas verwijst naar aardgas dat is opgesloten in schaliegesteenten.

Olievelddiensten zoals gericht boren en hydraulisch breken hebben de productie van schaliegas uit aanzienlijk vergroot. Volgens het Energy Information Administration Report, een in de VS gevestigde overheidsinstantie, bedroegen de schalievolumes in maart 2022 in bijvoorbeeld 8,591 miljoen vaten per dag en groeiden ze tot 8,708 miljoen vaten per dag in april 2023 en dat alleen in het belangrijke Perm-bekken. Zodoende stimuleert de toenemende vraag naar schaliegas de groei van de markt voor dienstverlening in de oliesector.

Technologische vooruitgang is een belangrijke trend die aan populariteit wint in de markt voor olievelddiensten. Grote bedrijven die actief zijn in de markt voor olievelddiensten zijn gefocust op het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen om hun positie te versterken.

Zo lanceerde Saipem, een in Italië gevestigd bedrijf dat actief is in de sector in juli 2021 SUISO, een technologische oplossing voor de productie van groene waterstof, waarmee het zijn engagement bevestigt om zijn klanten te ondersteunen bij de energietransitie.

Deze oplossing zou verschillende hernieuwbare energiebronnen zoals drijvende windenergie, drijvende zonne-energie en mariene energie in één systeem combineren om, samen of afzonderlijk, elektrolyses aan te drijven die zijn geïnstalleerd op bestaande offshore-platforms voor de productie van groene waterstof.

De zuurstof die uit dit proces ontstaat, wordt op verschillende gebieden gebruikt, zoals de aquacultuur of de productie van zeewier.

In september 2021 nam Schlumberger Ltd., misschien wel de bekendste naam in de sector, Independent Data Services over voor een niet nader genoemd bedrag. Met deze overname wou Schlumberger de eerste cloud gebaseerde end-to-end booroplossing in de branche introduceren. Independent Data Services is een in Maleisië gevestigd bedrijf dat actief is in olievelddiensten. Dit zijn de belangrijkste bedrijven actief in de dienstverlening in de oliesector:

 

 1. Schlumberger (SLB)
 2. Baker Hughes (BKR)
 3. Halliburton (HAL)
 4. Weatherford (WFRD)
 5. China Oilfield Services Limited (2883.HK)
 6. Superior Drilling Products, Inc. (SDPI)
 7. Transocean (RIG)
 8. Saipem (SPM.MI)
 9. ChampionX (CHX)
 10. USA Compression Partners, LP (USAC)
 11. Expro Group Holdings (XPRO)
 12. NexTier Oilfield Solutions (NEX)
 13. Tidewater (TDW)
 14. RPC (RES)
 15. Nine Energy (NINE)
 16. Alpha Metallurgical Resources, Inc., (AMR)
 17. Borr Drilling (NYSE:BORR)

1. Schlumberger (SLB)

Dit bedrijf is ’s werelds toonaangevende leverancier van innovatie voor dienstverlening aan de olie- en gasindustrie. Schlumberger werkt voor meer dan 120 landen en maakt gebruik van medewerkers van meer dan 170 identiteiten. Het bedrijf levert het meest complete aanbod aan diensten van alle bedrijven actief in de dienstverlening aan de oliesector.

Schlumberger werd in 1962 opgericht door de gebroeders Schlumberger (Conrad Schlumberger en Marcel Schlumberger). Olivier Le Peuch is de huidige CEO van het bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Texas, Verenigde Staten.

Schlumberger Limited heeft een uitzonderlijk goed 2022 achter de rug heeft, met een omzetgroei van 23% tot 28,1 miljard dollar, inclusief een stijging van 25% van de omzet uit services. De winst per aandeel steeg met 70% tot $ 2,18, terwijl het bedrijf een indrukwekkende $ 3,7 miljard aan vrije kasstroom genereerde.

Het management van Schlumberger Limited is van mening dat de macro-economische achtergrond suggereert dat er een sterke meerjarige upcyclus voor de sector aan de gang is, wat de vraag naar de diensten van Schlumberger alleen maar zou moeten doen toenemen naarmate de investeringen in exploratie en exploitatie blijven aantrekken en nieuwe projecten worden gelanceerd.

Nu de zaken er op de langere termijn goed uitzien, is Schlumberger begonnen met het teruggeven van meer contanten aan aandeelhouders door middel van terugkopen en dividendverhogingen, hoewel op het laatste front het dividendrendement van 2,18% nog steeds vrij laag is in vergelijking met het sectorgemiddelde.

2. Baker Hughes (BKR)

Baker Hughes is over de hele wereld actief als toeleverancier aan de oliesector en dat al gedurende meer dan 100 jaar. Met zijn unieke en zeer gefocuste aanpak is het de vaandeldrager geworden van de sector. Bovendien is het management toegewijd om energie schoner en productiever te maken voor individuen en voor de planeet, zodat de energietransitie een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsplanning.

Baker Hughes is een Amerikaans bedrijf en een van ’s werelds grootste dienstverleners op het gebied van olievelden. Het werd opgericht in 1907 en is gevestigd in Texas, Verenigde Staten. Het voorziet de olie- en gasindustrie van producten en diensten voor olieboringen, evaluatie van formatie, voltooiing, productie en raadpleging van reservoirs. De CEO is Lorenzo Simonelli.

Het segment olievelddiensten en uitrusting biedt boorputdiensten en constructie-, productieoplossingen en oplossingen voor onderzeese en oppervlaktedruk voor de onshore en offshore olie-industrie. Het biedt ook nieuwe energieoplossingen, zoals geothermie en koolstof afvang technologie.

Ondertussen biedt het segment industriële en energietechnologie gas en industriële technologie die wordt gebruikt in midstream olie en gas, vloeibaar aardgas (LNG) en upstream en downstream olie en gas.

Dus terwijl traditionele fossiele brandstoffen nog steeds het grootste deel van de inkomsten opleveren, heeft Baker Hughes ook een groeimogelijkheid op de markt van LNG en andere nieuwe energieoplossingen. Zo stegen de orders van het bedrijf in het eerste kwartaal met 12% op jaarbasis tot 7,6 miljard dollar, maar 1,4 miljard dollar van die orders kwam van LNG.

CEO Lorenzo Simonelli verklaarde bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal: “We hebben eerder verklaard dat we geloven dat tegen het einde van dit decennium orders die verband houden met alternatieve energiebronnen in de orde van grootte van $ 6 miljard tot $ 7 miljard zouden kunnen liggen en dat zou ongeveer 10% van onze orders uitmaken. We zijn trouwens van plan om op dat gebied nog grote investeringen te doen”.

Naast de nieuwe energie/LNG-mogelijkheid heeft Baker Hughes een herstructureringsprogramma om tegen eind 2023 circa $ 150 miljoen aan jaarlijkse kosten te besparen. Baker Hughes biedt investeerders een aantrekkelijke mix van traditionele energieoplossingen, een groeistimulans van LNG/nieuwe energieoplossingen, en een zelfhulp kostenbesparend verhaal. Het is een opwindende mix die het aandeel tot een van de beste spelen op de energiemarkt maakt.

3. Halliburton (HAL)

Halliburton Logo is opgericht in 1919 en gevestigd in (hoe kan het ook anders) Texas, VS. Halliburton biedt een breed scala aan diensten voor de oliesector aan. De organisatie werkt via twee bedrijfssegmenten, meer bepaald specifiek: ‘Voltooiing en Productie’ en ‘Drilling en Evaluation’. Het uitvoerings- en creatiegedeelte van het bedrijf biedt algemene diensten aan voor het verbeteren van de algehele productie van olie- en aardgasbedrijven.

Bovendien geeft het antwoorden op de meest complexe problemen die zich voordoen in de wereldwijde olie-industrie. Dit maakt het uniek in de lijst van topbedrijven voor olievelddiensten. Halliburton is een Amerikaans olieveldservicebedrijf dat actief is in meer dan 70 landen. Het werd in 1919 opgericht door Erle P. Halliburton. De huidige CEO van het bedrijf is Jeff Miller. De belangrijkste dochteronderneming is Halliburton Holding Inc.

Halliburton is inderdaad een van ’s werelds grootste dienstverleners op het gebied van olievelden. Olievelddiensten spelen een cruciale rol in de energieproductieketen en omvatten verschillende technische en technische functies.

Deze bedrijven bieden de expertise die nodig is om olie- en gasbronnen te exploiteren, horizontale boor- en frackingoperaties uit te voeren, vloeistofpompen en pijpleidingen te onderhouden en niet-productieve putten veilig buiten gebruik te stellen en af te dichten, En dat is slechts een glimp van hun uitgebreide verantwoordelijkheden. Zonder bedrijven als Halliburton zouden de olie- en gasreuzen voor grote uitdagingen komen te staan om het product uit de grond te halen.

Halliburton heeft zeker geprofiteerd van deze kansen en heeft een aanzienlijke bedrijfsgroei doorgemaakt. Met een marktkapitalisatie van meer dan $ 27 miljard en een omzet van meer dan $ 20 miljard vorig jaar (2022), heeft het bedrijf gedurende meerdere jaren consequent jaar-op-jaar de omzet zien stijgen. Het is indrukwekkend dat de afgelopen vier kwartalen allemaal omzetcijfers van $ 5 miljard of hoger hebben opgeleverd.

In het meest recente kwartaal, 1Q23, boekte Halliburton een totale omzet van $ 5,7 miljard, waarmee het de schattingen met $ 210 miljoen overtrof en een groei van 33% realiseerde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De winst van het bedrijf bedroeg $ 0,72 per aandeel, waarmee het de verwachtingen met 5 cent overtrof en het cijfer van 1Q22 meer dan verdubbelde.

Met name de sterke omzetprestaties van Halliburton werden ondersteund door beide grote divisies: Voltooiing en Productie waren getuige van een jaar-op-jaar stijging van 45%, tot $ 3,4 miljard, terwijl Drilling and Evaluation een winst van 17% op jaarbasis zag, in totaal $ 2,3 miljard.

Naast zijn solide financiële prestaties hield Halliburton vast aan zijn streven naar kapitaalteruggave voor aandeelhouders. Het bedrijf kocht in het eerste kwartaal voor $ 100 miljoen aan aandelen terug en het meest recente dividend, eerder deze maand aangekondigd voor een uitbetaling op 28 juni, was vastgesteld op 16 cent per aandeel. Het bedrijf heeft zijn dividend na COVID verhoogd, nadat het tijdens het hoogtepunt van de pandemische crisis was verlaagd.

Neil Mehta van Goldman ziet een kans voor de beleggers om met korting een kwaliteitsaandeel te kopen. “Bij de huidige waarderingsniveaus beschouwen we verschillende factoren als ondergewaardeerd. Ten eerste zal ~50%+ van de omzet in 2024 waarschijnlijk afkomstig zijn van internationale operaties.

Ten tweede verwachten we niet dat aardgas tot in de eeuwigheid op $ 2,00- $ 2,50/MMBtu zal  zijn, met onze middencyclus dichter bij $ 3,50/MMBtu. Ten derde is de waardering overtuigend, aangezien HAL nu handelt tegen een korting van ~2,5x ten opzichte van large-capdiensten op schattingen voor 2023 en 2024 versus het historische bereik van 1,5x-2,0x”, aldus Mehta.

4. Weatherford (WFRD)

Weatherford is een van de grootste dienstverleners op het gebied van olievelden die creatieve arrangementen en oplossingen levert aan de olie- en gasindustrie. Het bedrijf werkt in meer dan 80 landen en heeft een groot netwerk in 700 regio’s ontplooid om de klanten te bedienen.

Weatherford werd opgericht in 1941 en Girish K. Saligram is de huidige president en CEO van het bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Texas, Verenigde Staten. De belangrijkste dochteronderneming is Weatherford International de Argentina SA.

Dit bedrijf is een van de vele bedrijven die apparatuur en knowhow leveren voor het evalueren, boren en voltooien van olie- en aardgasbronnen. De grote oliemaatschappijen zijn doorgaans eigenaar van het land en de hulpbronnen die eronder liggen en financieren de booroperaties; olieveldservicebedrijven zoals Weatherford brengen de gespecialiseerde kennis en het personeel in dat nodig is om de putten in productie te krijgen.

Weatherford, met een marktkapitalisatie van ongeveer $ 4,25 miljard, is een van ’s werelds grootste dienstverleners aan de oliesector. Het bedrijf positioneert zichzelf als een bedrijf uit het digitale tijdperk – inclusief hoogwaardige automatiseringstechnologie – om invloed uit te oefenen op de traditionele industriële technologie van de koolwaterstofextractie-industrie.

In het op moment van schrijven laatst gerapporteerde financiële kwartaal van het bedrijf, 1Q23, boekte Weatherford sterke winsten zowel de top als bottom line. Het bedrijf voelt dus de wind in de zeilen blazen. De omzet kwam uit op $ 1,19 miljard, een jaar-op-jaar winst van 26%, en overtrof de prognoses met $ 62,3 miljoen.

Uiteindelijk had het bedrijf een nettowinst van $ 72 miljoen, een krachtige ommekeer ten opzichte van het nettoverlies van $ 80 miljoen dat in 1Q22 werd gerapporteerd. Het niet-GAAP EPS-cijfer van 97 cent versloeg de schattingen van Wall Street met 19 cent.

Hoewel Weatherford nu sterke resultaten laat zien, was dat niet altijd het geval. Nog in 2019 was het bedrijf gedwongen faillissement aan te vragen op grond van Chapter 11, en het schuldsaneringsproces duurde van juli tot december van dat jaar. In juni 2020 kondigde het bedrijf meerdere wijzigingen aan in het hoger management, waardoor een nieuw topmanagementteam werd aangetrokken.

Sindsdien heeft het bedrijf zich gericht op winstgevendheid en het genereren van cashflow, met solide resultaten. In het 1Q23-rapport toonde Weatherford een vrije kasstroom van $ 27 miljoen, een stijging ten opzichte van een cash burn van $ 64 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

5. China Oilfield Services Limited (2883.HK)

China Oilfield Services Ltd LogoChina Oilfield Services Limited is de grootste dienstverlener voor olievelden in China. De activiteiten bestrijken niet alleen de kusten van China en de regio’s Azië-Pacific, maar strekken zich uit over de hele wereld richting het Midden-Oosten, Amerika en Europa.

Het is waarschijnlijk het snelst groeiende bedrijf in deze lijst van dienstverleners op het gebied van olievelden. China Oilfield Services Ltd werd in 2001 opgericht door de moederorganisatie China National Offshore Oil Corporation. Het bedrijf is gevestigd in Beijing, China en Fu Chengyu is de CEO. De belangrijkste dochterondernemingen zijn PT Cosl Indo en COSL Mexico SA de CV.

6. Superior Drilling Products, Inc. (SDPI)

Het lot van dit bedrijf is onzeker. Superior Drilling Products, een ontwerper en fabrikant van boor gereedschap technologieën, heeft namelijk aangekondigd dat het Piper Sandler & Co. heeft aangetrokken als financieel adviseur om een reeks strategische alternatieven te onderzoeken met de bedoeling de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

Als onderdeel van het proces zal de raad van bestuur van het bedrijf een hele reeks strategische alternatieven overwegen, waaronder verkopen, overnames, fusies, afstoting van activa of andere strategische transacties. Er kan geen garantie worden gegeven dat aanbiedingen zullen worden gedaan of geaccepteerd, dat enige overeenkomst zal worden uitgevoerd of dat enige transactie zal worden voltooid in verband met het proces van strategische alternatieven.

De vennootschap heeft ook geen tijdschema opgesteld voor de afronding van haar beoordeling van mogelijke alternatieven, en is niet van plan verdere mededelingen te doen over het proces, tenzij en totdat de Raad van Bestuur een specifieke transactie heeft goedgekeurd of anderszins bepaalt dat verdere openbaarmaking gepast of noodzakelijk is. Het onafhankelijk voortbestaan van dit bedrijf is dus hoogst onzeker.

7. Transocean (RIG)

Transocean, ’s werelds grootste offshore booraannemer, biedt de meest veelzijdige vloot van mobiele offshore booreenheden om de klanten te helpen olie- en aardgasreserves te vinden en te ontwikkelen. Voortbouwend op meer dan 50 jaar ervaring met boorplatforms met de hoogste specificaties, zijn de 18.000 medewerkers van het bedrijf gefocust op veiligheid en op uitstekende offshore boorprestaties. Het bedrijf geldt wereldwijd als een specialist in zijn vak.

Transocean heeft in het afgelopen jaar voor $ 4 miljard aan contracten binnengehaald. En het bedrijf vergrootte ook zijn vloot van schepen om zijn dienstverlening te verbeteren. Het bedrijf is (nog) niet winstgevend en zal dat in 2023 ook niet zijn. Maar als u denkt dat de olieprijzen in 2023 en daarna waarschijnlijk weer zullen blijven stijgen, dan lijkt Transocean een koopje voor iets minder dan $ 6,50 (de huidige beurskoers).

8. Saipem (SPM.MI)

Het Italiaanse Saipem is een grote, internationale en een van de best uitgebalanceerde turnkey-toeleveranciers in de olie- en gasindustrie. Saipem heeft een sterke voorkeur voor olie- en aardgasgerelateerde activiteiten in afgelegen gebieden en diep water en is een leider in het leveren van technische, inkoop, projectmanagement en bouwdiensten met onderscheidende capaciteiten in het ontwerp en de uitvoering van grootschalige offshore- en onshore-projecten en technologische competenties zoals het genereren van inkomsten uit aardgas en de exploitatie van zware olie.

9. ChampionX (CHX)

ChampionX is een wereldleider op het gebied van chemieoplossingen, kunstmatige liftsystemen en hoogontwikkelde apparatuur en technologieën die bedrijven helpen om veilig, efficiënt en duurzaam naar olie en gas te boren en deze te produceren. De expertise, innovatieve producten en digitale technologieën van ChampionX zorgen voor verbeterde olie- en gasproductie, transport en real-time emissiebewaking gedurende de levenscyclus van een olieput.

10. USA Compression Partners, LP (USAC)

USA Compression Partners, LP levert aardgascompressiediensten. Het bedrijf biedt compressiediensten aan oliemaatschappijen en onafhankelijke producenten, transporteurs van aardgas en ruwe olie enzovoort. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het leveren van aardgascompressiediensten voor infrastructuurtoepassingen, waaronder gecentraliseerde aardgasverzamelsystemen en verwerkingsfaciliteiten, evenals gaslifttoepassingen voor ruwe-oliebronnen. Op 31 december 2022 had het bedrijf 3.716.854 pk in zijn vloot. USA Compression Partners, LP werd opgericht in 1998 en heeft zijn hoofdkantoor in Austin, Texas.

USA Compression Partners, LP is daarmee een van de grootste onafhankelijke leveranciers van aardgascompressiediensten in het land in termen van totale pk’s van de compressievloot. Het bedrijf werkt samen met een brede klantenbasis bestaande uit producenten, verwerkers, verzamelaars en transporteurs van aardgas en ruwe olie.

USA Compression Partners richt zich op het leveren van midstream aardgascompressiediensten aan infrastructuurtoepassingen, voornamelijk in grootschalige verzamelsystemen, verwerkingsfaciliteiten en transporttoepassingen. Een eenvoudigere omschrijving van de activiteiten is helaas niet mogelijk. Maar dat het bedrijf een toeleverancier is van diensten aan de oliesector zal inmiddels wel duidelijk zijn.

Het bedrijf rapporteerde over het eerste kwartaal van 2023 een nettoverlies per gewone eenheid van een cent, vergeleken met de consensus van een winst van een cent per aandeel. De tegenvaller was het gevolg van een stijging van de kosten en uitgaven.

De bottom line van USAC verbeterde echter ten opzichte van het verlies van 9 cent in het voorgaande kwartaal door een hoger dan verwacht inkomsten genererend vermogen, dat met 3.241.296 pk hoger was dan de consensus van 3.096.000 pk.

Inkomsten van $ 197,1 miljoen waren 20,6% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar en waren beter dan de consensus van $ 189 miljoen. De aangepaste EBITDA steeg met 20,1% tot $118,2 miljoen. Bovendien steeg de uitkeerbare cashflow van het partnerschap van $ 50,1 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar tot $ 62,6 miljoen.

11. Expro Group Holdings (XPRO)

Expro werkt voor klanten gedurende de gehele levenscyclus van een olieput en is in die hoedanigheid een toonaangevende leverancier van energiediensten, die kosteneffectieve, innovatieve oplossingen en de beste veiligheid en servicekwaliteit biedt. Het uitgebreide portfolio van mogelijkheden van het bedrijf omvat olieputconstructie, olieputstroombeheer, toegang tot onderzeese putten en olieputinterventie en -integriteit.

Met wortels die dateren uit 1938, heeft Expro meer dan 7.600 werknemers en levert het diensten en oplossingen aan toonaangevende energiebedrijven in zowel onshore als offshore omgevingen in ongeveer 60 landen.

“Bij Expro nemen we onze verantwoordelijkheden als wereldburger serieus en erkennen we de belangrijke rol die ons bedrijf speelt bij het mogelijk maken van een overgang naar een toekomst met een lagere koolstofuitstoot”, aldus Mike Jardon, Chief Executive Officer van Expro.

“In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om tegen 2050 netto nul-koolstofemissies te bereiken. Terwijl we onze eigen duurzaamheidspraktijken en -prestaties blijven versterken, blijven we gefocust op het anticiperen op de behoeften van onze klanten van morgen en het ontwerpen van een betere toekomst voor iedereen.”

12. NexTier Oilfield Solutions (NEX)

NexTier Oilfield Solutions Inc. levert via haar dochterondernemingen een uitgebreid aanbod aan diensten in verschillende actieve internationale oliebekkens. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Completion Services en Well Construction and Intervention Services.

Het bedrijf kwam over het eerste kwartaal uit met een kwartaalwinst van $ 0,66 per aandeel, waarmee het de consensus van $ 0,65 per aandeel versloeg. Dit in vergelijking met de winst van $ 0,08 per aandeel een jaar geleden. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor eenmalige posten.

13. Tidewater (TDW)

Tidewater Inc. levert samen met haar dochterondernemingen offshore ondersteuningsvaartuigen en maritieme ondersteuningsdiensten aan de offshore energie-industrie via de exploitatie van een vloot van maritieme serviceschepen over de hele wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1956 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van $ 10,7 miljoen voor het eerste kwartaal van 2023 of $ 0,21 per aandeel. In het eerste kwartaal van 2023 genereerde Tidewater een omzet van $ 193,1 miljoen, vergeleken met $ 186,7 miljoen in het vierde kwartaal van 2022, of een stijging van 3,4%.

De actieve bezetting daalde marginaal van 82,5% in Q4 ’22 naar 80,6% in het lopende kwartaal. De gemiddelde dagtarieven stegen aanzienlijk van $ 13.554 per dag in het vierde kwartaal tot $ 14.624 per dag in het eerste kwartaal, wat de belangrijkste drijfveer was voor de stijging van de omzet, gezien de daling van het gebruik en 2 werkdagen minder in het kwartaal.

$ 59,1 miljoen was wat de aangepaste EBITDA bedroeg in Q1 ’23 vergeleken met $ 51,2 miljoen in Q4 ’22. Dit is een positief resultaat aangezien het eerste kwartaal traditioneel het zwakste kwartaal van het boekjaar is, voornamelijk als gevolg van de seizoensgebonden zwakte in de Noordzee.

14. RPC (RES)

RPC, Inc. levert via haar dochterondernemingen een breed scala aan dienstverlening en apparatuur voor de olie- en gasmaatschappijen die betrokken zijn bij de exploratie, productie en ontwikkeling van olie- en gaseigenschappen.

Het bedrijf werkt via de segmenten Technische diensten en Ondersteuningsdiensten. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten, Afrika, Canada, Argentinië, China, Mexico, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en internationaal. RPC, Inc. is opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta, Georgia.

RPC boekte voor het eerste kwartaal een gecorrigeerde winst van 39 cent per aandeel en miste zo de consensus van 41 cent. Het nettoresultaat is echter aanzienlijk gestegen ten opzichte van de 7 cent van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale kwartaalomzet van $ 476,7 miljoen miste de consensus van $ 495 miljoen. Echter is de omzet eveneens aanzienlijk verbeterd ten opzichte van $ 284,6 miljoen een jaar geleden.

De lager dan verwachte kwartaalresultaten waren het gevolg van hogere kosten van inkomsten, evenals verkoop-, algemene en administratieve kosten. De minpunten werden gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende activiteitsniveaus in alle servicelijnen.

15. Nine Energy (NINE)

Nine Energy komt in beeld nadat een olieput is geboord en maakt deze klaar voor productie. De medewerkers van het bedrijf installeren buizen en cementeren de omhulling daarvan wanneer dat nodig is, zodat oliemaatschappijen de olie uit de grond kunnen halen. Het bedrijf heeft overal operaties in de meeste Amerikaanse schaaloliebekkens, waaronder in de Permian, Eagle Force, Marcellus en Utica bekkens.

Nine Energy Service (NINE) kwam over het eerste kwartaal van 2023 uit met een kwartaalverlies van $ 0,03 per aandeel tegenover de Zacks Consensus Estimate van $ 0,08. Dit in vergelijking met een verlies van $ 0,22 per aandeel over het eerste kwartaal een jaar geleden. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor eenmalige posten.

16. Alpha Metallurgical Resources, Inc., (AMR)

Dit is in feite een mijnbouwbedrijf dat slechts marginaal actief is als toeleverancier aan de oliesector. Alpha Metallurgical Resources produceert, verwerkt en verkoopt thermische steenkool in Virginia en West Virginia.

Op 31 december 2022 exploiteerde het 24 actieve mijnen en acht faciliteiten voor het voorbereiden en laden van kolen. Het bedrijf was voorheen bekend als Contura Energy, Inc. en veranderde zijn naam in februari 2021 in Alpha Metallurgical Resources, Inc. Alpha Metallurgical Resources, Inc. werd opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Bristol, Tennessee.

17. Borr Drilling (NYSE:BORR)

Borr Drilling beschikt over een moderne vloot van 24 jack-ups met een gemiddelde leeftijd van zes jaar, waarmee diensten aan de oliesector worden geleverd. Met een sterke orderintake verwacht Borr een gezonde groei in omzet en EBITDA.

Borr Drilling rapporteerde een aangepaste EBITDA van $ 157,4 miljoen in 2022. Het bedrijf heeft voor 2023 een aangepaste EBITDA van $ 380 miljoen (mid-range) in het vooruitzicht gesteld. Het is alleszins vermeldenswaardig dat Borr zich richt op dividenduitkering vanaf 2024. Dit is een potentiële katalysator voor aandelenstijging.

CEO, Patrick Schorn merkte in verband met de cijfers over het eerste kwartaal op: “Het eerste kwartaal van 2023 zette de positieve trend van de afgelopen kwartalen voort, met een omzetstijging van 16% op kwartaalbasis en een verdere stijging van de aangepaste EBITDA met 31% tot $ 72,4 miljoen. Q1 2023 is ook het eerste kwartaal waar we een positief inkomen genereerden vóór inkomstenbelastingen.

We herbevestigen onze eerder gecommuniceerde verwachting van een aangepaste EBITDA van $ 360- $ 400 miljoen voor 2023, en hoewel we een vergelijkbare prestatie denken te zien in het tweede kwartaal verwachten we verdere stijgingen in het derde en vierde kwartaal van 2023, aangezien onze twee resterende reserveplatforms worden geactiveerd en hun respectievelijke contracten in het Midden-Oosten en Mexico zullen ingaan.”

Conclusie

Niet alle olie dienstverlening aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden, bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode. Hiermee wordt gebruik gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de online training.

Nieuwsgierig geworden?

Vond je bovenstaande informatie interessant en ben je nieuwsgierig geworden naar beleggen in olie dienstverlening aandelen? Wij hebben een handleiding geschreven met de zeven geheimen van succesvol beleggen. Door op onderstaande afbeelding te klikken kan deze handleiding gemakkelijk gedownload worden.

Succesvol beleggen gids

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.