Beleggen in steenkool: de beste steenkool aandelen voor 2023

Beleggen in steenkool aandelen in 2023

Steenkool aandelen zijn terug van weggeweest, ook op de beurs. Stijgende energieprijzen hebben de steenkool aandelen een stevig duwtje in de rug gegeven. Steenkool is een fossiele brandstof gevormd door sedimentlagen. Miljoenen jaren geleden waren dikke plantenlagen bedekt met vuil en water, aangezien de vroege aarde grotendeels uit moerassen bestond.

Planten en dieren stierven en nestelden zich op de bodem van dit moeras. Nadat lagen en lagen biologisch materiaal op elkaar waren gepakt, veranderde een enorme hoeveelheid druk de koolstof in het plantaardig en dierlijk materiaal in harde brokken steenkool.

Waar wordt steenkool voor gebruikt?

Steenkool wordt gebruikt als energiebron omdat de gecomprimeerde koolstof in het onder druk staande materiaal aanzienlijk langer brandt dan andere materialen zoals hout. In de 19e eeuw begonnen mensen steenkool te gebruiken om hun huizen te verwarmen en locomotieven en schepen van stroom te voorzien.

Tegenwoordig wordt steenkool voornamelijk gebruikt om elektriciteit op te wekken. Wanneer steenkool in een oven wordt verbrand, verandert de warmte van de steenkool water in die oven in stoom. Die stoom wordt vervolgens gebruikt om een turbine te laten draaien en elektriciteit op te wekken, die vervolgens via een transformator naar woningen wordt gedistribueerd.

De VS heeft meer steenkool in zijn ondergrond dan enig ander land – ongeveer 25% van de totale steenkool in de wereld. Steenkool moet uit de grond worden gehaald en verpulverd voordat het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Momenteel hebben 25 Amerikaanse staten mijnbouwactiviteiten. Heel wat Europese landen, denk aan Nederland en België, zijn gestopt met de ontginning van hun steenkoolvoorraden.

Een steenkoolbedrijf verwijst naar elk bedrijf dat betrokken is bij de winning, verwerking of verbranding van kolen. De bedrijven in kwestie kunnen actief zijn in het winnen van kolen uit de aarde, het voorbereiden van de kolen voor verbranding, het verbranden zelf van de kolen, de distributie van energie of alle vier deze processen. In het laatste geval spreken we van volledig geïntegreerde bedrijven.

Hoewel steenkool overvloedig aanwezig is, bevat het sporen van onzuiverheden zoals stikstof. Wanneer een kolencentrale of mijnbouwoperatie steenkool verbrandt, komen deze stoffen vrij. Bij het verbranden van steenkool komt ook koolstofdioxide vrij. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool wordt door een aantal wetenschappers verondersteld bij te dragen aan de opwarming van de aarde, maar niet alle wetenschappers zijn het hiermee eens. Operaties om bepaalde onzuiverheden uit steenkool verwijderen, kunnen de milieu-impact helpen verminderen.

Steenkool aandelen zijn meestal goedkoop en dat heeft natuurlijk zijn redenen

In de energietransitie zijn de klassieke brandstoffen de kop van jut en dat geldt op de eerste plaats voor steenkool dat als één van de meeste vervuilende energiebronnen wordt betiteld. Maar dat betekent niet dat de aandelen van de bedrijven die (deels) actief zijn in deze sector zonder meer moeten afgeschreven worden.

We nemen je mee op een ritje langs de belangrijkste steenkoolbedrijven en hun aandelen. En wat blijkt. Steenkool aandelen zijn meestal goedkoop en dat heeft natuurlijk zijn redenen. Maar voor goede speurneuzen zijn er interessante kansen.

De steenkool aandelen herstelden zich in 2022 dankzij een forse stijging van de wereldwijde vraag naar steenkool en dankzij stijgende aardgasprijzen. Na 2023 kan de vraag naar steenkool echter afnemen als gevolg van een lager gebruik van steenkool in de Verenigde Staten om elektriciteit op te wekken, de geplande buitengebruikstelling van steenkoolmijnen en het gebruik van meer hernieuwbare bronnen voor elektriciteitsopwekking.

De energietransitie, waarbij nutsbedrijven kolencentrales gestaag uitfaseren, zal hoe dan ook een negatieve invloed hebben op de kolenindustrie. Aan de andere kant zorgt het aanhoudende conflict tussen Rusland en Oekraïne voor een nieuwe vraag vanuit de steenkool importerende landen. Daarom wordt verwacht dat de steenkoolexport uit de Verenigde Staten in 2023 zal verbeteren ten opzichte van het niveau van een jaar geleden. Een trend die ook in de rest van de wereld niet zonder gevolgen zal blijven.

Zelfs in het geval van een daling van de steenkoolproductie zouden goedkope steenkoolproducenten zoals Peabody Energy Corporation moeten kunnen profiteren van hun productie van thermische kolen. Van de verbetering van de wereldwijde staalproductie in de loop van 2023 moeten anderzijds Alliance Resource Partners L.P., SunCoke Energy en Ramoco Resources garen spinnen.

De sector steenkool omvat kort samengevat bedrijven die betrokken zijn bij de ontdekking en winning van steenkool. Steenkool wordt gewonnen door de bovengrondse of de ondergrondse mijnbouwactiviteiten. De grondstof wordt gewaardeerd om zijn energie-inhoud en wordt wereldwijd gebruikt om elektriciteit op te wekken en staal en cement te vervaardigen. Voor de winning van steenkool zijn onder andere Rusland en China belangrijk, maar om voor de hand liggende redenen beperken we ons hieronder hoofdzakelijk tot de (Noord-)Amerikaanse steenkoolgroepen.

Volgens het rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (“EIA”) zijn de huidige geschatte winbare steenkoolreserves van de VS ongeveer 252 miljard short tons, waarvan ongeveer 58% ondergrondse mijnbare steenkool is.

Gezien de huidige productiesnelheden zullen de steenkoolbronnen waarschijnlijk nog vele jaren meegaan. Vijf staten in de Verenigde Staten dragen bij aan bijna 70% van de jaarlijkse productie en 60% van de steenkoolproductie uit dagbouw. Volgens EIA zal de vraag naar steenkool afnemen als gevolg van het gebruik van meer hernieuwbare activa en een geleidelijke sluiting van door steenkool aangedreven productie-eenheden, wat de vooruitzichten van de kolenindustrie schaadt.

3 trends die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de kolenindustrie en dus de steenkool aandelen

Het milieu heeft zich de jongste jaren ontpopt tot de grootste bedreiging van de kolenindustrie: de hogere vraag naar steenkool is waarschijnlijk van korte duur, aangezien het nieuwe milieubeleid gericht is op 100% koolstofvrije elektriciteit tegen 2035, wat de vraag naar steenkool uit de Amerikaanse elektriciteitsruimte aanzienlijk zal verminderen.

Volgens EIA zou de opwekking van kolengestookte elektriciteit dalen van 20% in 2022 tot 17% in 2023 en hetzelfde blijven in 2024. Tenzij nutsbedrijven zwaar investeren in maatregelen om de verontreiniging te beheersen om de uitstoot van elektriciteitscentrales te verminderen, zal het binnenlandse kolenverbruik in de VS aanzienlijk dalen.

Exploitanten van de kolenindustrie moeten zich schrap zetten voor grote uitdagingen, aangezien een aantal elektriciteitsbedrijven heeft besloten om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en het gebruik van kolen volledig af te bouwen of fors te verminderen. Ondanks de factor milieu zijn steenkool aandelen op de beurs nog steeds relevant, aangezien de grondstof een betrouwbare energiebron is en zorgt voor 24×7 elektriciteitsproductie door de opwekkingseenheden.

Maar hoe dan ook: de Amerikaanse steenkoolproductie daalt. Volgens een voorspelling van EIA zal de steenkoolproductie in de Verenigde Staten naar verwachting in 2023 en 2024 dalen, na een verbetering van de productievolumes in de voorgaande twee jaar. EIA voorspelt dat de Amerikaanse steenkoolproductie waarschijnlijk met 7% zal afnemen tot ongeveer 550 miljoen short tons (MMst) in 2023 en met nog eens 9% tot 500 MMst in 2024 als gevolg van de verwachte vermindering van het steenkoolverbruik bij de elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten.

Dit zou de kolenexploitanten pijn doen omdat ze nu al een harde strijd voeren tegen andere energiebronnen. Met als gevolg dat hun aandelen voor een zwakkere periode kunnen staan. Met daarbij de opmerking dat deze aandelen ronduit goedkoop zijn. Periodes van zwakte kunnen dus afgewisseld worden door periodes van herstel.

Steenkool profiteert anderzijds van stijgende export: de Amerikaanse kolenexploitanten kunnen profiteren van een verwachte stijging van de steenkoolexport. De vraag naar steenkool zal naar verwachting verbeteren vanwege de economische prijsstelling in vergelijking met andere energiebronnen, iets wat vooral geldt voor de ontwikkelingslanden.

Een grotere vraag van de Aziatische markt zou de Amerikaanse exportvolumes moeten stimuleren. Steenkool is, milieuprotest of geen milieuprotest, nog steeds een levensvatbare energieoptie voor veel cruciale industrieën over de hele wereld.

Volgens EIA kan het exportvolume van steenkool in 2023 met 7,9% toenemen tot 91,5 MMst en met 11,5% tot 101,7 MMst in 2024. De staalproductie vereist veel hoogwaardige steenkool en bijna 70% van de wereldwijde staalproductie is afhankelijk van steenkool. Met het aanhoudende herstel van de staalproductie wordt verwacht dat de steenkoolexport zal aantrekken en op de lange termijn zal verbeteren.

De dertien beste steenkool aandelen voor 2023

Steenkool aandelen kunnen interessant zijn voor beleggers. Hieronder beschrijven we de beste steenkool aandelen voor 2023:

 1. Natural Resource Partners (NYSE:NRP)
 2. Peabody Energy (NYSE:BTU)
 3. Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP)
 4. Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG)
 5. BHP Group (NYSE:BHP)
 6. CONSOL Energie (NYSE:CEIX)
 7. Ramaco Resources (NASDAQ:METC)
 8. SunCoke Energy (NYSE:SXC)
 9. Warrior Met Coal (NYSE:HCC)
 10. Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH)
 11. Teck Resources (NYSE:TECK)
 12. NACCO Industries, Inc. (NYSE:NC)
 13. Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR)

1. Natural Resource Partners (NYSE:NRP)

De nummer een op de lijst met steenkool aandelen is Natural Resource Partners (NYSE:NRP). Dit is een gediversifieerd bedrijf in natuurlijke hulpbronnen dat ook een gediversifieerde vastgoedportefeuille bezit, beheert en uitbaat. Concreet is het bedrijf op de eerste plaats gefocust op natriumcarbonaat, dat een belangrijke grondstof is bij de verwerking van lithium. Het bedrijf bezit ook het recht om activiteiten op het gebied van koolstofvastlegging en hernieuwbare energie uit te voeren. Maar NRP is dus ook een belangrijke producent van steenkool.

NRP genereerde $ 73 miljoen aan vrije kasstroom in het eerste kwartaal van 2023, wat een van de beste kwartaalprestaties in de geschiedenis van het bedrijf was. De prestaties over de afgelopen 12 maanden waren volgens het management even indrukwekkend, waarbij het bedrijf $ 290 miljoen aan vrije cashflow genereerde.

NRP blijft profiteren van deze sterke financiële prestaties om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de richting van het doel om schuldenvrij te worden en alle preferente aandelen terug te betalen, wat op zijn beurt de toekomstige vrije kasstroom voor gewone aandeelhouders zal maximaliseren.

Er werd $ 47,5 miljoen van de 12% preferente aandelen afgelost in februari en de leverage ratio eindigde het eerste kwartaal op 0,5x, een daling ten opzichte van 4,5x ten opzichte van slechts 24 maanden voordien. Het bedrijf heeft nog ongeveer $ 440 miljoen aan uitstaande verplichtingen die moeten worden afgewikkeld, bestaande uit $ 174 miljoen aan schulden, $ 202 miljoen aan preferente aandelen en warrants die kunnen worden omgezet in gewone eenheden met een huidige afwikkelingswaarde van ongeveer $ 63 miljoen.

De metallurgische steenkoolprijzen bleven in de verslagperiode zeer volatiel en hoewel ze sterk bleven ten opzichte van historische prijsniveaus, zijn ze aanzienlijk gedaald ten opzichte van de recordniveaus van vorig jaar. Hoewel het management van NRP verwacht dat de prijsvolatiliteit zal aanhouden, is men van mening dat het evenwicht tussen vraag en aanbod voor steenkool in de nabije toekomst goed ondersteund zal blijven, voornamelijk vanwege het gebrek aan industriële investeringen in nieuw metallurgisch aanbod.

De prijzen voor thermische steenkool bleven ook sterk, maar zijn in de eerste helft van 2023 aanzienlijk gedaald doordat ongewoon warm weer in Noord-Amerika en Europa de vraag naar elektriciteit heeft beïnvloed. Hoewel het weer altijd voor de onvermijdelijke onzekerheid zal zorgen met betrekking tot de vraag naar thermische steenkool, is NRP van mening dat dezelfde beperkingen die de producenten ervan weerhielden om capaciteit toe te voegen, ook gevolgen zullen hebben voor de producenten van thermische kolen.

Het gebrek aan extra toevoegingen aan het thermische aanbod zal waarschijnlijk ondersteuning bieden voor de prijsstelling van thermische steenkool op niveaus die in de nabije toekomst relatief hoog zijn naar historische maatstaven, zij het met aanhoudende volatiliteit in de prijzen.

2. Peabody Energy (NYSE:BTU)

Het tweede bedrijf in de lijst met steenkool aandelen is Peabody Energy (NYSE:BTU). Dit bedrijf is een van ’s werelds grootste steenkoolbedrijven, dat in 2022 circa 124 miljoen ton steenkool verkocht en 26 landen bediende. In 2022 kende de vraag naar steenkool ook bij dit bedrijf een zekere opleving.

De invasie van Oekraïne heeft veel olie en aardgas van de markt gehaald. Met name Europese landen moesten grote hoeveelheden aardgas uit het buitenland importeren, waardoor de prijzen wereldwijd sterk stegen. Omdat aardgas en steenkool voor veel doeleinden uitwisselbaar zijn, gaf de torenhoge prijs van aardgas steenkool een grote impuls aan de vraag naar steenkool.

Maar de beleggers mogen niet uit het oog verliezen dat steenkool als meest vervuilende fossiele brandstof wordt betiteld. Het speelt nog steeds een rol tijdens wereldwijde noodsituaties, zoals vorig jaar als vervanging van andere energiebronnen. Uiteindelijk zal steenkool als snelste van alle klassieke energiebronnen worden uitgefaseerd, waardoor bedrijven als Peabody in een moeilijke positie terecht dreigen te komen. Maar dat is voorlopig dus nog niet het geval.

Terwijl de kolensector het goed deed in 2022, wordt 2023 veel moeilijker. De aardgasprijzen zijn gedaald, wat ook een einde zou moeten maken aan het herstel van de vraag steenkool. Dat zorgt ervoor dat Peabody medio 2023 maar zwak presteerde op de beurs.

Peabody Energy (NYSE:BTU), gevestigd in Missouri, is kort samengevat een toonaangevende steenkoolproducent en levert nog steeds essentiële grondstoffen producten om een basisvoorziening aan elektriciteit te leveren aan opkomende en ontwikkelde landen.  Peabody’s omzetgroeipercentage over drie jaar komt uit op 10,8% onder nul.

Het bedrijf boekte met een kwartaalwinst van $ 1,69 per aandeel over het eerste kwart van 2023, waarmee het de consensus van $ 1,57 per aandeel versloeg. Dit in vergelijking met de winst van $ 1,51 per aandeel een jaar geleden. Aan een huidige koers-winstverhouding van 2 is het aandeel uiteraard een koopje.

3. Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP)

Het derde bedrijf in de lijst met steenkool aandelen is Alliance Resource Partners. De Steenkoolproducent Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP) biedt momenteel een dividendrendement van 15,7% en dat is geen typefout.

Toegegeven, het idee om te beleggen in steenkool aandelen zal niet iedereen aanspreken. Laat staan om groot enthousiasme te wekken in kringen van beleggers. Deze interesse slinkt waarschijnlijk nog meer als de evolutie van de beurskoers in de gaten wordt gehouden. Dat komt omdat kolenbedrijven het risico lopen dat hun kernproduct na verloop van tijd wordt vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Maar ondanks dit risico draait Alliance Resource Partners op volle toeren.

Maar geloof het of niet, Alliance Resource Partners heeft de macro-wind in de rug. Hoewel de COVID-19-plandemie in eerste instantie slecht nieuws was voor alle energieproducenten, is de kolenindustrie er veel sterker uitgekomen. Terwijl de grote olie- en gasmaatschappijen wereldwijd hun kapitaalinvesteringen in een periode van drie jaar aanzienlijk verminderden, hoefden steenkoolproducenten hun uitgaven niet zo veel terug te dringen.

Alliance Resource Partners heeft bovendien een veel sterkere financiële basis dan vrijwel al zijn collega’s. Het conservatieve managementteam van het bedrijf investeert al jaren heel behoedzaam en dat zorgt ervoor dat de schuldenlast beheersbaar blijft. Eind maart 2023 bedroeg de nettoschuld $ 187,6 miljoen, waarbij het bedrijf $ 348 miljoen aan vrije cashflow met hefboomwerking over een periode van 12 maanden genereerde.

Maar de factor die Alliance Resource Partners echt tot een no-brainer-aankoop maakt, is het vooruitstrevende managementteam. Dit is een bedrijf dat volume- en prijsverplichtingen tot vier jaar van tevoren vastlegt, wat een grote zichtbaarheid van de resultaten garandeert.

Voor 2023 verwacht het bedrijf een gemiddelde productie van 37 miljoen ton steenkool. Alliance Resource heeft al 93% van zijn kolenvolume voor 2023 en 63% van zijn kolenvolume voor 2024 (ervan uitgaande dat er dit jaar geen veranderingen zijn in wat er wordt geproduceerd) aan vaste prijzen vastgelegd. Dit is een trefzekere formule voor een consistente operationele cashflow en een sappig dividend.

Bovendien heeft het management deze toezeggingen vastgelegd tegen gunstige steenkoolprijzen per ton. Zelfs als de prijs van steenkool in het afgelopen decennium terugkeert naar zijn vroegere dieptepunten, zullen de effecten van lagere steenkoolprijzen jarenlang niet voelbaar zijn.

De kers op de taart voor Alliance Resource Partners is dat het ook olie- en gasroyalty’s bezit. De bovengenoemde problemen met de toeleveringsketen binnen de olie- en gasindustrie zouden de prijzen van energiegrondstoffen moeten helpen opdrijven en het winstpotentieel van het bedrijf moeten vergroten.

Alliance Resources Partners (NASDAQ:ARLP) onderscheidt zich daarnaast omdat het een small-cap aandeel is. De marktkapitalisatie is iets meer dan $ 2 miljard. Dat is geen grote verandering, maar het is kleiner dan veel andere namen die we hier hebben besproken.

Een ander voordeel van Alliance Resources Partners is de structuur. Het is een master commanditaire vennootschap. Dat betekent dat de Alliantie de fiscale voordelen van private partnerships combineert met de liquiditeit van beursgenoteerde bedrijven. Deze belastingstructuur betekent bovengemiddelde rendementen in dividenden of regelmatige uitbetalingen. In dit geval dus een dividendrendement van (op moment van schrijven) ruim 15%.

4. Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG)

Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) staat op de vierde plek in onze lijst met steenkool aandelen. Dit is een bedrijf dat steenkool produceert voor de elektriciteitsopwekkingsindustrie in de staat Indiana. Het bedrijf exploiteert twee ondergrondse mijnen, Oaktown Mine 1 en Oaktown Mine 2. Naast de kolenmijnactiviteiten houdt het bedrijf zich ook bezig met gasexploratieactiviteiten in Indiana.

Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) werd opgericht in 1949 en heeft zijn hoofdkantoor in Terre Haute, Indiana. Het jaar 2022 was transformerend voor Hallador. Toen de marktprijs voor steenkool het hoogste niveau ooit naderde, was het bedrijf in staat om aanzienlijke marktkansen te grijpen door middel van termijncontracten voor de verkoop van steenkool. Het ging om een hoeveelheid van meer dan 2,2 miljoen ton tegen een gemiddelde prijs van $ 125 per ton.

Het bedrijf heeft een klein percentage van deze 2,2 miljoen ton geleverd in 2022, de meerderheid wordt in 2023 afgeleverd met leveringen op langere termijn tot 2025. Om aan deze nieuwe winstgevende verplichtingen te voldoen, heeft het bedrijf substantieel geïnvesteerd in zowel activiteiten als personeelsgroei om onze kolenmijn snel uit te breiden.

De kolenproductiecapaciteit werd uitgebreid door meer eenheden toe te voegen aan het al bestaande Oaktown Mining Complex en door een kleine mijngroeve te openen in de buurt van Freelandville Indiana. En door het verplaatsen van de ASEAN-hole-productie naar een kleine mijnput in de buurt van Petersburg, Indiana, bekend als Prosperity. De productie van Freelandville en de welvaart begon in het derde kwartaal van 2022. De volumes van deze nieuwe pits zullen naar verwachting duurder zijn.

Het management zal de productiviteit van deze mijnen blijven evalueren in verband met de marktomstandigheden om de juiste operationele balans te bepalen. De gemiddelde verkoopprijs voor steenkool op de spotmarkt (dus op korte termijn) steeg van $ 39,51 per ton in 2021, $ 45,64 per ton in 2022 en zal in 2023 ongeveer $ 58,7 per ton bedragen. Verschillende factoren, waaronder inflatie, operationele uitdagingen en het onboarden en trainen van nieuwe medewerkers, hadden invloed op de productiekosten en marges.

5. BHP Group (NYSE:BHP)

Naast verschillende organische groeikatalysatoren, is wat BHP Group (NYSE:BHP) aantrekkelijk maakt in de huidige marktomgeving, meer dan een decennium van consistente dividendbetalingen. Op dat vlak is BHP dus hoogst betrouwbaar. Dit bedrijf is uiteraard veel meer dan alleen maar een steenkoolproducent. Op de Bank of America Global Metals, Mining and Steel Conference in mei 2023 presenteerde Mike Henry, CEO van BHP Group Ltd. (NYSE:BHP), een update over de strategie van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijf.

Henry besprak de gunstige macro-economische groeifactoren van de BHP-activiteiten en benadrukte dat China naar verwachting op korte termijn een stabiliserende rol zal spelen in de wereldwijde economische groei en de vraag naar grondstoffen, samen met India, goed voor ongeveer de helft van alle wereldwijde economische groei in het lopende jaar. Hij merkte ook op dat de consensusprognoses voor 2023 naar boven zijn bijgesteld, wat wijst op een groeiende overeenstemming over de positieve vooruitzichten van China.

Als zodanig verwacht BHP dat de tweede helft van het jaar beter zal zijn dan de eerste, met name voor de bouw en de staalwaardeketen (die ook van belang is voor de steenkooldivisie). Henry sprak zijn vertrouwen uit in de economische vooruitzichten van China na een bezoek aan het land voor het eerst na de pandemie. Hij benadrukte de opleving van de leidende indicatoren en de positieve gesprekken die het management van BHP had met partners in China, wat hun vertrouwen deed toenemen.

Vooruitkijkend naar de lange termijn blijft hij optimistisch, waarbij hij opmerkt dat de wereldeconomie naar verwachting 2,5 keer zo groot zal zijn in 2050 ten opzichte van vandaag, waarbij China naar verwachting in omvang zal verdubbelen en India een verviervoudiging zal ondergaan. Wat uiteraard een belangrijke bijdrage zal leveren aan deze groei. Wat betreft kapitaalinvesteringen, het meest grondstofgevoelige segment van de economie, zal China naar verwachting aanzienlijke veranderingen teweegbrengen, gezien zijn grote bevolking, terwijl India naar verwachting ook groei zal doormaken.

Henry sprak ook over BHP’s werk bij het beoordelen van de potentiële fysieke gevolgen van klimaatverandering wereldwijd, wat suggereert dat de wereldeconomie in de toekomst nog kapitaalintensiever kan worden. Als zodanig voorspelt het bedrijf een hogere omloopsnelheid van kapitaal en een grotere nadruk op defensieve investeringen om klimaatrisico’s te beperken.

De CEO benadrukte dat er substantiële infrastructuur nodig zal zijn om de inspanningen om de economie koolstofarm te maken te ondersteunen. In dat verband lijkt een verdere afbouw van de steenkoolactiviteiten niet meer dan logisch.

Rekening houdend met bevolkingstrends, zei Henry dat de wereldbevolking naar verwachting met ongeveer 25% zal toenemen in 2050, waarbij de stedelijke bevolking naar verwachting zal groeien van 4,4 miljard naar 6,6 miljard.

Hij benadrukte de implicaties van deze groei, waaronder hogere inkomens, consumptiepatronen en veranderingen in het voedingspatroon, evenals de daaruit voortvloeiende vraag naar huisvesting, commerciële vloeroppervlakte, transport- en logistieke infrastructuur en energie en nutsvoorzieningen. Deze factoren zullen naar verwachting leiden tot een grotere vraag naar de producten die BHP produceert. Maar dus naar alle waarschijnlijkheid niet naar steenkool.

Henry vervolgde met te zeggen dat de megatrend van decarbonisatie de vraag naar BHP-grondstoffen waarschijnlijk verder zal vergroten. Gecombineerd met de uitdagingen om nieuw aanbod online te krijgen, duiden deze positieve vooruitzichten op een gunstige toekomst voor de markten waarin het gespecialiseerd is. Hij benadrukte de inspanningen die BHP de afgelopen jaren heeft geleverd om een portefeuille samen te stellen die bestaat uit eersteklas activa in grondstoffen die potentieel bieden in een koolstofarme wereld.

In het scenario van 1,5 graden van de Overeenkomst van Parijs verwacht BHP een bijna tweevoudige toename van de wereldwijde vraag naar staal, vraag naar gedolven koper en kalimeststoffen, evenals een verviervoudiging van de vraag naar primair nikkel in de komende drie decennia in vergelijking met de voorgaande 30 jaar.

Belangrijke scenario’s van organisaties als het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN en het International Energy Agency bevestigen de noodzaak van een substantiële toename van de aanvoer van metalen om een succesvolle energietransitie te ondersteunen. Kort samengevat: de toekomst voor dit bedrijf ziet er goed uit, maar dan hoofdzakelijk vanwege het brede aanbod aan grondstoffen. Een echt steenkool aandeel kan BHP niet worden genoemd.

6. CONSOL Energie (NYSE:CEIX)

Op nummer zes in de lijst met steenkool aandelen staat CONSOL Energy (NYSE:CEIX). Dit is een toonaangevende Amerikaanse steenkoolproducent en -exporteur. Met zijn actieve mijnbouwactiviteiten die teruggaan tot 1864, bezit het bedrijf een gediversifieerde portefeuille van steenkoolactiva, die zowel ondergrondse als bovengrondse mijnbouwactiviteiten omvat.

Het vlaggenschip van het bedrijf is het Pennsylvania Mining Complex, dat de capaciteit heeft om ongeveer 28,5 miljoen ton steenkool per jaar te produceren. Het complex bestaat uit drie grootschalige ondergrondse mijnen: Bailey Mine, Enlow Fork Mine en Harvey Mine. Daarnaast bezit het bedrijf een volledige exportterminal in Baltimore. Gezien de verwachte daling van het kolenverbruik in de VS, heeft CONSOL Energy zijn focus naar het buitenland verlegd, waardoor de exportactiviteiten steeds belangrijker worden.

Het bedrijf heeft ook geprofiteerd van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, aangezien Europa op zoek ging naar alternatieve kolenvoorraden in plaats van te vertrouwen op de kolenexport van Rusland. De laatste reeks kwartaalresultaten liet zien hoe CONSOL positief is beïnvloed door de oorlog.

In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de nettowinst $ 230,4 miljoen vergeleken met een verlies van $ 4,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de aangepaste EBITDA steeg van $ 169,2 miljoen een jaar geleden naar $ 346,3 miljoen. De omzet steeg met 92,1% op jaarbasis tot $ 688,6 miljoen, waarmee de voorspelling van de analisten met bijna $ 96 miljoen werd overtroffen.

Samen met de kwartaalresultaten kondigde CONSOL ook aan dat de dividenduitkering was vastgesteld op $ 1,10 per gewoon aandeel. Dit vertegenwoordigde 17% van de voor uitkering beschikbare contanten. Het dividend van $ 1,10 komt op jaarbasis uit op $ 4,40 per aandeel en geeft een hoog rendement van ruim 7%.

CONSOL Energy sloot het eerste kwartaal van 2023 af met recordkwartaalprestaties op vele fronten, waaronder nettowinst, winst per aandeel en aangepaste EBITDA, en het bedrijf heeft de laagste netto schuld in zijn geschiedenis. Deze sterke prestaties op meerdere fronten stelden het bedrijf ook in staat om een nieuw kwartaalrecord te vestigen voor wat het management beschouwt als een van de belangrijkste indicatoren: het genereren van vrije kasstromen.

Het bedrijf volgt een robuuste strategie voor kapitaaltoewijzing en dankzij het genereren van vrije kasstromen heeft CONSOL een aantal van zijn belangrijkste strategische doelen verder kunnen ontwikkelen. Sinds aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 het verbeterde programma voor aandeelhoudersteruggave hebben aangekondigd, werd bijna elke dollar aan vrije kasstroom die werd gegenereerd ingezet om lange termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders, of het nu in de vorm van dividenden, inkoop van eigen aandelen of schuldvermindering was.

Sinds het einde van Q2 ’22 werd $ 444 miljoen aan vrije kasstroom gegenereerd, maar de totale kaspositie is met slechts $ 9 miljoen gestegen. Van de ongeveer $ 435 miljoen die werd ingezet, ging $ 238 miljoen naar de terugbetaling van de uitstaande schuld, $ 110 miljoen naar dividenden en $ 88 miljoen naar de terugkoop van ongeveer 4% van de uitstaande gewone aandelen van CEIX.

7. Ramaco Resources (NASDAQ:METC)

Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC) staat op nummer zeven in de lijst met steenkool aandelen. Dit bedrijf exploiteert, ontwikkelt en verkoopt metallurgische steenkool. De ontwikkelingsportefeuille omvat het Elk Creek-project in het zuiden van West Virginia; de site van Berwind gelegen op de grens van West Virginia en Virginia; het Knox Creek project in Virginia en de RAM-mijn in het zuidwesten van Pennsylvania.

Het bedrijf bedient hoogovenstaalfabrieken en cokesfabrieken in de Verenigde Staten, evenals internationale metallurgische steenkoolverbruikers. Het bedrijf is opgericht in 2015 en heeft zijn hoofdkantoor in Lexington, Kentucky.

Deze ontwikkelaar van goedkope metallurgische steenkool van hoge kwaliteit profiteert van de toenemende vraag naar metallurgische steenkool. Daarom is het bedrijf van plan de productie te verhogen van minder dan 2 miljoen ton per jaar in 2020-21 tot maximaal 3,5 miljoen ton in 2023, met als doel de productievolumes te verhogen tot 6,5 miljoen ton in 2026. Het huidige dividendrendement van het bedrijf bedraagt ruim 5,50%.

8. SunCoke Energy (NYSE:SXC)

Op nummer acht van de lijst met steenkool aandelen staat SunCoke Energy (NYSE:SXC). Dit bedrijf is gevestigd in Lisle, IL. Het is een grondstof verwerkings- en verwerkingsbedrijf dat staal- en energieklanten bedient, met als belangrijkste activiteiten cokesproductie en logistiek.

Met een capaciteit van 5,9 miljoen ton per jaar om cokes te maken, is het klaar om te profiteren van de stijgende export van ruwe steenkool en de toenemende vraag naar ruwe steenkool vanuit de staalindustrie. Het bedrijf is van plan om in 2023 circa $ 95 miljoen te investeren om zijn activiteiten verder uit te breiden.

De binnenlandse cokesactiviteiten draaiden tijdens het eerste kwartaal van 2023 op volle capaciteit en het logistiek segment presteerde goed dankzij de komst van nieuwe klanten. Er werd een geconsolideerde aangepaste EBITDA van $ 67,1 miljoen gerealiseerd. In de loop van 2023 werd ook de verlenging aangekondigd van de Indiana Harbor cokesovereenkomst met Cleveland-Cliffs tot en met september 2035.

De belangrijkste bepalingen van de verlenging zijn vergelijkbaar met het huidige contract. Deze vernieuwing bevestigt de wederzijds voordelige relatie met Cleveland-Cliffs en positioneert de haven van Indiana uitstekend voor de toekomst. De activiteiten op het gebied van gieterijcokes blijven goed presteren, waarbij alle verkopen voor het volledige jaar zijn afgerond.

Het uitbreidingsproject voor gieterijcokes vordert ook en het blijft op tijd en binnen budget. Het orderboek voor niet-gecontracteerde hoogovencokes is solide en alle niet-gecontracteerde hoogovencokesverkopen worden in het derde kwartaal afgerond.

Vanuit een hefboomperspectief bedroeg de bruto hefboomratio aan het einde van het kwartaal ongeveer 1,93x op basis van de aangepaste EBITDA over 12 maanden. Ten slotte blijft het bedrijf doorgaan met het uitvoeren van de doelstellingen voor 2023, goed gepositioneerd om de aangepaste EBITDA-richtlijn van $ 250 miljoen tot $ 265 miljoen voor het hele jaar te behalen.

9. Warrior Met Coal (NYSE:HCC)

Het negende bedrijf in de lijst met steenkool aandelen is Warrior Met Coal (NYSE:HCC). Zoals de bedrijfsnaam al aangeeft, richt Warrior Met Coal zich op de verantwoorde winning van metallurgische (met) steenkool, ook wel bekend als harde cokeskolen (HCC) – een cruciaal onderdeel van de staalproductie door metaalfabrikanten in Europa, Zuid-Amerika en Azië.

Het bedrijf heeft een sterke balans, met name een cash-to-debt ratio van 2,5 keer en dat is goed voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en export van niet-thermische metallurgische steenkool, die voornamelijk wordt gebruikt in de staalindustrie.

Het bedrijf exploiteert twee ondergrondse mijnen in Alabama en verkoopt zijn kolen aan hoogovenstaalproducenten die zich voornamelijk in Europa, Zuid-Amerika en Azië bevinden. Op 7 maart 2023 betaalde het bedrijf een speciaal dividend van $ 0,88 per aandeel aan houders van deelbewijzen.

Voor het fiscale jaar dat eindigt in december 2023, zal dit bedrijf naar verwachting $ 9,04 per aandeel verdienen. Aan een koers-winstverhouding van iets meer dan 7 is het aandeel goedkoop, ook rekening gehouden met een dividendrendement van ruim 4%.

10. Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH)

Arch Resources, Inc. (NYSE:ARCH) is gespecialiseerd in de productie en distributie van metallurgische steenkoolproducten en staat op de tiende plek in de lijst met steenkool aandelen. Het klantenbestand omvat utiliteits-, industriële en staalproducenten over de hele wereld. Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH) werd opgericht in 1969 en heeft zijn hoofdkantoor in St. Louis, Missouri.

Het betreft hier een van de grootste steenkoolproducenten in de Verenigde Staten, het bedrijf exploiteert negen mijnen in de belangrijkste steenkoolbekkens van het land. De locaties van de mijnen en de toegang tot exportfaciliteiten stellen het bedrijf in staat kolen over de hele wereld te vervoeren.

Arch Resources, Inc. (NYSE: ARCH) rapporteerde een nettowinst van $ 198,1 miljoen, of $ 10,02 per aandeel, over het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met een nettowinst van $ 271,9 miljoen, of $ 12,89 per aandeel, in het voorgaande jaar periode. De omzet bedroeg in totaal $ 869,9 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2023, tegenover $ 867,9 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

“Arch handhaafde zijn sterke operationele momentum in het eerste kwartaal, waarbij ons team profiteerde van verbeterde cokeskolenprijzen, verdere productiviteitswinsten in ons metallurgische kernsegment en een stijging van meer dan 30 procent in de cokeskolenmarges op sequentiële basis”, aldus Archer. Paul A. Lang, CEO en president van Arch.

“Tegelijkertijd gingen we door met onze inspanningen om onze kapitaalstructuur te vereenvoudigen en onze balans te versterken via de vereffening van de resterende converteerbare schuld en de terugbetaling van incrementele schulden. Misschien wel het belangrijkste, we bleven aanzienlijke hoeveelheden kapitaal sturen – en 100 procent van onze discretionaire cashflow – voor ons waardebevorderende kapitaalteruggaveprogramma.”

11. Teck Resources (NYSE:TECK)

Teck Resources (NYSE:TECK) heeft in juni 2023 aangekondigd dat het biedingen heeft ontvangen van verschillende partijen voor zijn steenkoolactiviteiten. Die divisie is ’s werelds op een na grootste overzeese exporteur van steenkool voor de staalproductie, met vier vestigingen in West-Canada. Het bedrijf staat in de belangstelling vanwege zijn aanzienlijke hoogwaardige steenkoolreserves en zijn stabiele vraagvooruitzichten, waardoor het zowel de staalproductie als de overgang naar een koolstofarme economie kan ondersteunen.

Teck Resources verklaarde dat de raad van bestuur en een onafhankelijke speciale commissie, samen met financiële en juridische adviseurs, deze voorstellen zullen blijven overwegen en evalueren. Zij zullen de voorstellen beoordelen die in het beste belang zijn van de aandeelhouders van het bedrijf en andere belanghebbenden. Teck voegde er echter aan toe dat er op dit moment geen garantie is dat een strategische uitkomst of een deal uit deze besprekingen zal voortvloeien.

In februari 2023 kondigde Teck Resources de spin-off aan van de kolenindustrie voor de staalproductie en het voornemen om haar activiteiten te reorganiseren in twee onafhankelijke, beursgenoteerde bedrijven, namelijk Teck Metals Corp. en Elk Valley Resources Ltd. Teck Metals zou een producent van energietransitie metalen en Elk Valley Resources zou een verantwoordelijk kolenbedrijf voor de staalproductie worden met uitstekende marges.

Teck Resources Ltd trok echter zijn plan in tweeën te splitsen in, een verrassende ontwikkeling vlak voor de stemming van de belangrijkste aandeelhouders, toen de mijnbouwer een overnamepoging van $ 22,5 miljard van Glencore Plc probeerde af te weren. Een bod waar het geen zin in had.

Wekenlang had Teck gezegd dat zijn plan om zijn koper- en kolenactiviteiten te scheiden een betere optie was voor aandeelhouders dan het ongevraagde bod van de Zwitserse mijnbouwer en handelaar Glencore, het laatste in een golf van uitkoopaanbiedingen voor de mijnbouwindustrie, aangewakkerd door de vraag naar koper en andere metalen die nodig zijn voor de groene energietransitie.

Hoewel verschillende prominente aandeelhouders van Teck publiekelijk de scheiding hadden gesteund, kon het bedrijf de benodigde tweederde van de aandeelhouders niet overtuigen uit bezorgdheid dat de splitsing onnodig complex zou zijn.

“Sommige aandeelhouders zouden graag een eenvoudigere en directere scheiding zien, en dat is precies wat we nu gaan bestuderen”, zei CEO Jonathan Price. “We zullen daar naar een reeks alternatieven kijken met de nadruk op het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde.” De verkoop van de steenkoolactiviteiten is daarvan de meest waarschijnlijke.

12. NACCO Industries, Inc. (NYSE:NC)

NACCO Industries, Inc. (NYSE:NC) houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de handel in grondstoffen. Het bedrijf is actief in drie segmenten: kolenmijnbouw, Noord-Amerikaanse mijnbouw en mineralenbeheer. Het Coal Mining-segment exploiteert oppervlaktekolenmijnen op basis van langetermijncontracten voor energieopwekkingsbedrijven en een producent van actieve kool in North Dakota, Texas, Mississippi en Louisiana, evenals Navajo Nation in New Mexico.

NACCO Industries heeft aangekondigd dat het zijn dividend zal verhogen ten opzichte van de vergelijkbare betaling van vorig jaar op 15 juni tot $0,2175. Ondanks de verhoging bedraagt het rendement minder dan 2,5%, wat onder het sectorgemiddelde ligt.

Het dividend van NACCO Industries wordt anderzijds goed gedekt door de winst. Maar zelfs een laag dividendrendement kan aantrekkelijk zijn als het jarenlang wordt volgehouden. Voordat deze aankondiging werd gedaan, verdiende NACCO Industries ruimschoots genoeg om het dividend te dekken. Dit betekent dat het grootste deel van wat het bedrijf verdient, wordt gebruikt om het te laten groeien.

Het komende jaar zou de winst per aandeel met 16,6% kunnen toenemen als de recente trends zich voortzetten. Ervan uitgaande dat het dividend zich volgens de recente trends voortzet, denken we dat de uitbetalingsratio volgend jaar 7,7% zou kunnen bedragen, een percentage dat redelijk houdbaar is voor de langere termijn.

Hoewel het bedrijf al geruime tijd dividend uitkeert, heeft het zijn dividend in de afgelopen 10 jaar minstens één keer verlaagd. NACCO Industries heeft indruk gemaakt door de afgelopen vijf jaar de winst per aandeel met 17% per jaar te laten groeien. Het bedrijf heeft zeker het potentieel om zijn dividend in de toekomst te laten groeien met stijgende winsten en een relatief lage uitbetalingsratio.

13. Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR)

Het laatste bedrijf in onze lijst met steenkool aandelen is Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE:AMR). Het is een mijnbouwbedrijf pur sang, het produceert, verwerkt en verkoopt thermische steenkool in Virginia en West Virginia. Op 31 december 2022 exploiteerde het vierentwintig actieve mijnen en acht faciliteiten voor het voorbereiden en laden van kolen.

Het bedrijf was voorheen bekend als Contura Energy, Inc. en veranderde zijn naam in februari 2021 in Alpha Metallurgical Resources, Inc. Alpha Metallurgical Resources, Inc. werd opgericht in 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Bristol, Tennessee.

Alpha rapporteerde een nettowinst van $ 270,8 miljoen, of $ 17,01 per aandeel, voor het eerste kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal van 2022 had het bedrijf een nettowinst van $ 220,7 miljoen, of $ 13,37 per aandeel. Voor het eerste kwartaal bedroeg de totale aangepaste EBITDA $ 354,4 miljoen, vergeleken met $ 247,9 miljoen in het vierde kwartaal van 2022.

“Na een uitzonderlijk en recordjaar in 2022, hebben we hoge verwachtingen gesteld aan Alpha in 2023, en onze prestaties in het eerste kwartaal vormen een solide basis waarop we de rest van het jaar kunnen voortbouwen”, aldus Andy Eidson, Alpha’s directeur.

“Naast sterke operationele prestaties in de hele portefeuille, maken we goede vorderingen met onze kapitaalinvesteringsprojecten. We gaan ook door met het uitvoeren van ons aandeleninkoopprogramma, waarbij we werken aan de huidige autorisatie; met ongeveer $ 200 miljoen uitgegeven aan terugkopen tot nu toe, hebben we nu cumulatief ongeveer $ 715 miljoen uitgegeven aan terugkopen, met nog eens ongeveer $ 485 miljoen aan resterende autorisatie beschikbaar om te besteden.

Conclusie

Niet alle steenkool aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden, bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode. Hiermee wordt gebruik gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de online training.

Nieuwsgierig geworden?

Vond je bovenstaande informatie interessant en ben je nieuwsgierig geworden naar beleggen in steenkool aandelen? Wij hebben een handleiding geschreven met de zeven geheimen van succesvol beleggen. Door op onderstaande afbeelding te klikken kan deze handleiding gemakkelijk gedownload worden.

Handleiding beleggen in steenkool aandelen

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.