Indexbeleggen is een fenomeen dat in de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Dankzij de opkomst van de zogenoemde ETF (exchange-traded-fund, ook wel tracker genoemd) is het voor beleggers heel eenvoudig geworden om één-op-één het verloop van, bijvoorbeeld, een aandelenindex te volgen. Wie via een ETF belegt in een aandelenindex, weet twee dingen zeker: in de eerste plaats hoeft hij niet bevreesd te zijn om met zijn portefeuille een underperformance te realiseren ten opzichte van de index die hij volgt. Dat kan een geruststellende gedachte zijn. Maar hij weet ook zeker dat hij bij een dalende markt één-op-één mee naar beneden gaat.

Beleggers die wél de ambitie hebben een structurele outperformance te realiseren, hebben daartoe verschillende strategieën tot hun beschikking. Graag wil ik een paar bekende strategieën met u doornemen: de waarde-, dividend-, groei- en momentumstrategie. Daarbij wil ik stilstaan bij enkele belangrijke kenmerken van deze marktbenaderingen.

Waardestrategie

De waardestrategie is gebaseerd op het idee dat bepaalde aandelen op een zeker moment ondergewaardeerd zijn. Aan de hand van de winst en/of het rendement op geïnvesteerd kapitaal wordt een lijst met aandelen samengesteld waarvan de koersen een interessant opwaarts potentieel hebben. Ofwel, aandelen van solide bedrijven worden aangekocht op een aantrekkelijk koersniveau.

Dividendstrategie

Bij deze strategie staat het dividendrendement van een aandeel centraal. Doel: het selecteren van aandelen met een interessante dividendopbrengst én opwaarts koerspotentieel. De hoogte van het dividend is niet het enige criterium dat telt bij de dividendstrategie. Aandelen dienen tevens te voldoen aan een aantal randvoorwaarden:

  • het dividend mag in het afgelopen jaar niet verlaagd zijn
  • de betreffende onderneming dient winstgevend te zijn
  • in het voorbije jaar dient de nettowinst gestegen te zijn

Verder wordt bij deze strategie de voorkeur gegeven aan aandelen met een lage volatiliteit. De afstand tussen de hoogste en de laagste koers in het afgelopen jaar vormt daarbij de maatstaf.

Groeistrategie
Het primaire doel van een bedrijf is het maken en optimaliseren van winst. Daartoe dienen kosten beheerst te worden en zal de omzet moeten toenemen. Omzetstijging kan onder meer tot stand komen via research and development (onderzoek en ontwikkeling), een bedrijf realiseert dan zogenoemde autonome groei. Aandelen van bedrijven die voldoende investeren in research and development, zijn vanuit de groeistrategie interessant om op te nemen in de portefeuille.

Momentumstrategie

Binnen deze strategie wordt gekeken naar aandelen die beschikken over ‘momentum’. Ofwel, aandelen die in de afgelopen tijd een fraaie koersontwikkeling hebben laten zien. Vanuit het idee dat trends de neiging hebben zich voort te zetten, worden aandelen geselecteerd: als aandelen al enige tijd ‘in de lift’ zitten, kunnen deze nog verder omhoog.

Strategen versus indexvolgers
Onderzoek toont aan, dat bovenstaande strategieën zeer interessant zijn. Het rendement van de vijftig belangrijkste aandelen uit de DJ EuroStoxx bedroeg over de afgelopen 15 jaar (1994-2008) 3,6% op jaarbasis (exclusief kosten en dividend). Wie uit diezelfde aandelen een portefeuille zou hebben samengesteld op basis van de bovengenoemde waardestrategie, had op jaarbasis een gemiddeld rendement van 6,8% gerealiseerd (exclusief kosten en dividend).

De groeistrategie zou goed zijn geweest voor een gemiddeld jaarrendement van 4,6%; de momentumstrategie genereerde jaarlijks gemiddeld 9,4% rendement. De dividendstrategie spant de kroont: in de periode 1994-2008 zou daarmee een gemiddeld jaarrendement van 11,3% zijn gerealiseerd. Ofwel, met alle vier strategieën zou een outperformance ten opzichte van de EuroStoxx50 zijn neergezet.

Gebundelde krachten

Beleggers die een hoger rendement dan de index nastreven, kunnen overwegen één van de hierboven genoemde strategieën te gaan volgen. Als de tendens van de afgelopen jaren zich voortzet, dan zouden zij op die manier de EuroStoxx50 kunnen verslaan. Al deze strategieën werken dus al jaren uistekend, maar wij vroegen ons af of het nog beter zou kunnen. Op basis van de hierboven beschreven strategieën hebben we voor de RatioPortefeuille een strategie ontwikkeld waarin de volgende factoren worden gecombineerd:

  • Koers-winstverhouding (typische factor voor waardestrategieën)
  • Winstkwaliteit (typische factor voor groeistrategieën)
  • Dogs of the Dow (typische factor voor dividendstrategieën)

Kijken we naar de rendementen over de periode 2000-2008, dan valt één element meteen op: het rendement van de RatioPortefeuille is niet alleen beduidend beter dan dat van de EuroStoxx50, maar ook beter dan dat van de afzonderlijke dividendstrategie (Dogs of the Dow) en de waardestrategie (Magische formule).

eurostoxx

Daarnaast is het neerwaarts risico bij de RatioPortefeuille lager. Dit is vast te stellen aan de hand van de zogenoemde ‘maximale terugslag’ (het maximale rendementsverlies dat in een onafgebroken dalingsfase kan optreden). Stel dat de EuroStoxx50 op een zeker moment op 100% winst staat ten opzichte van een eerder meetpunt. Bij een maximale terugslag van 51,3% kan de waarde dus ruimschoots halveren. In het geval van de RatioPortefeuille blijft de maximale terugslag beperkt tot 30,7%. Een hoger rendement in combinatie met een lager risico dus.

Een grotere vijver

De hierboven beschreven rendementen hebben betrekking op een RatioPortefeuille die is samengesteld uit aandelen uit de EuroStoxx50 om een goede vergelijking te maken. BeursBulletin heeft echter een grotere vijver om uit te vissen, te weten de brede indices Euronext100 en Next150. Dit heeft tot dusver zeer gunstig uitgepakt voor het rendement van de portefeuille. Het gemiddelde jaarrendement dat met de gecombineerde strategie van de RatioPortefeuille is behaald in de periode 2000-2008, bedraagt 14,5%. Daarmee werd ieder jaar opnieuw de AEX-index verslagen.

Gezien de indrukwekkende outperformance ten opzichte van de Euronext100 en Next150 én het relatief lage risico, heeft BeursBulletin veel vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling van de RatioPortefeuille. Door verschillende beleggingsstrategieën bij elkaar te brengen, worden krachten gebundeld. Hoewel resultaten uit het verleden nooit een garantie vormen voor toekomstig succes, staan beleggers met deze solide portefeuille in ieder geval goed voorgesorteerd.

Harm van Wijk, BeursBulletin.nl 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.