Beleggen tijdens inflatie: de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

inflatie

Inflatie is een realiteit bij beleggen en kan een impact hebben op uw portefeuille. Er zijn veel strategieën om de gevolgen van inflatie te beperken, maar één manier om uzelf te beschermen tegen de langetermijneffecten is door te beleggen in aandelen die inflatiebestendig zijn. In dit artikel bespreken we enkele van de beste inflatiebestendige aandelen om in te beleggen als u op zoek bent naar veilige beleggingen voor 2023.

Wat is inflatie?


Definitie

Inflatie is een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Of anders benaderd: de waardevermindering van geld, veelal door het (ongelimiteerd) bijdrukken van geld. Via inflatiebestendige aandelen kan de belegger zich indekken tegen de negatieve gevolgen van dergelijk scenario.

Oorzaken

Inflatie kan optreden wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Een sterke stijging van de vraag naar producten en diensten kan ook inflatie veroorzaken omdat consumenten bereid zijn meer te betalen voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

Gevolgen

Inflatie kan optreden in bijna elk product of elke dienst, inclusief op behoeften gebaseerde uitgaven zoals huisvesting, voedsel, medische zorg en nutsvoorzieningen, evenals kosten voor eerder luxueuze behoeften, zoals cosmetica, auto’s en sieraden.

Als inflatie eenmaal de overhand krijgt in een economie, wordt de verwachting van verdere inflatie een allesoverheersende zorg in het bewustzijn van zowel consumenten als bedrijven. Alles wordt duurder en het risico op een loon-prijsspiraal neemt toe waardoor de inflatie uit de hand kan lopen met een economische crisis tot gevolg.

Regulatie

Centrale banken van ontwikkelde economieën, waaronder de Federal Reserve in de VS, houden de inflatie in de gaten. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van ongeveer 2% en past het monetaire beleid aan om inflatie tegen te gaan als de prijzen te veel of te snel stijgen. Ook bij de andere centrale banken is die 2% het richtpunt.

Inflatiebestendige aandelen

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van de grote vraag naar hun goederen of het kunnen doorberekenen van de gestegen kosten. De aandelen van deze bedrijven zijn (vaak) inflatiebestendige aandelen.

Inflatie kan een punt van zorg zijn omdat het geld van vandaag, morgen minder waard is. Inflatie tast de koopkracht van een consument aan en kan zelfs de mogelijkheid om met pensioen te gaan belemmeren. Tegen dit scenario bieden inflatiebestendige aandelen bescherming.

Als een belegger bijvoorbeeld 5% verdiende met beleggingen in aandelen en obligaties, maar de inflatie 3% was, verdiende de belegger in reële termen slechts 2%. Hieronder onderzoeken we de fundamentele factoren achter inflatie, verschillende soorten inflatie en wie ervan profiteert. Om tenslotte terecht te komen bij inflatiebestendige aandelen die u kunnen helpen.

De soorten inflaties

 1. Cost-push inflatie
 2. Vraag-pull inflatie
 3. De woningmarkt
 4. Expansioneel fiscaal beleid

Cost-push inflatie

Cost-push inflatie treedt op wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Als gevolg hiervan worden de extra productiekosten doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor de afgewerkte goederen.

Een van de tekenen van mogelijke kosteninflatie is te zien in stijgende grondstofprijzen zoals olie en metalen, aangezien dit belangrijke productiemiddelen zijn. Als de prijs van koper bijvoorbeeld stijgt, kunnen bedrijven, die koper gebruiken om hun producten te maken, de prijzen van hun goederen proberen te verhogen (en anders genoegen nemen met een lagere marge).

Als de vraag naar het product onafhankelijk is van de vraag naar koper, zal het bedrijf de hogere grondstofkosten kunnen doorberekenen aan de consument. Het resultaat is hogere prijzen voor de consumenten zonder enige verandering in de vraag naar de geconsumeerde producten.

Lonen zijn ook van invloed op de productiekosten en zijn doorgaans de grootste kostenpost voor bedrijven. Wanneer de economie goed presteert en de werkloosheid laag is, kunnen er tekorten aan arbeidskrachten of arbeiders ontstaan. Bedrijven verhogen op hun beurt de lonen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, waardoor de productiekosten voor het bedrijf stijgen. Als het bedrijf de prijzen verhoogt vanwege de stijging van de lonen van de werknemers, treedt er cost-plus-inflatie op.

Natuurrampen kunnen ook de prijzen opdrijven. Als een orkaan bijvoorbeeld een gewas zoals maïs vernietigt, kunnen de prijzen in de hele economie stijgen, aangezien maïs in veel producten wordt gebruikt. Met inflatiebestendige aandelen kan de beleggers zich tegen deze scenario’s wapenen.

Vraag-pull inflatie

Vraaginflatie kan worden veroorzaakt door een sterke vraag van consumenten naar een product of dienst. Wanneer er een sterke vraag is naar een breed scala aan goederen in een economie, hebben hun prijzen de neiging hebben om te stijgen. Een aanhoudende vraag kan weerklinken in de economie en de kosten voor andere goederen verhogen; het resultaat is vraag-pull inflatie. Zaak is dan om inflatiebestendige aandelen achter de hand te houden.

Het consumentenvertrouwen is doorgaans hoog wanneer de werkloosheid laag is en de lonen stijgen, wat leidt tot meer uitgaven. Economische expansie heeft een directe impact op het niveau van bestedingen in een economie, wat kan leiden tot een grote vraag naar producten en diensten.

Naarmate de vraag naar een bepaald goed of bepaalde dienst toeneemt, neemt het beschikbare aanbod af. Wanneer er minder artikelen beschikbaar zijn, zijn consumenten bereid meer te betalen om het artikel te verkrijgen, zoals uiteengezet in het economische principe van vraag en aanbod. Het resultaat is hogere prijzen als gevolg van inflatie aan de vraagzijde.

Bedrijven spelen ook een rol bij inflatie, vooral als ze populaire producten maken. Een bedrijf kan de prijzen verhogen simpelweg omdat consumenten bereid zijn het verhoogde bedrag te betalen. Bedrijven verhogen ook de prijzen vrijelijk wanneer het te koop aangeboden artikel iets is dat consumenten nodig hebben voor hun dagelijks bestaan, zoals: olie en gas. Het is echter de vraag van consumenten die de bedrijven het hefboomeffect geeft om de prijzen te verhogen. De aandelen van dergelijke bedrijven zijn vaak inflatiebestendige aandelen.

De woningmarkt

De woningmarkt heeft in de loop der jaren ups en downs gekend. Als er veel vraag is naar woningen omdat de economie een expansie doormaakt, zullen de huizenprijzen stijgen. De vraag heeft ook gevolgen voor ondersteunende producten en diensten die de woningbouw ondersteunen. Producten zoals timmerhout en staal, evenals de spijkers en klinknagels die in huizen worden gebruikt, kunnen allemaal een stijging van de vraag zien als gevolg van een grotere vraag naar huizen.

Expansioneel fiscaal beleid

Expansief fiscaal beleid van overheden kan het bedrag aan discretionair inkomen voor zowel bedrijven als consumenten vergroten. Als een bepaalde overheid de belastingen verlaagt, kunnen bedrijven deze besteden aan kapitaalverbeteringen, werknemerscompensatie of nieuwe wervingen.

De consumenten kunnen in dit scenario ook meer goederen kopen. De overheid zou de economie ook kunnen stimuleren door de uitgaven voor infrastructuurprojecten te verhogen. Het resultaat kan een toename van de vraag naar goederen en diensten zijn, met prijsstijgingen tot gevolg.

Expansief monetair beleid van centrale banken kan de rente verlagen. Centrale banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale bank kunnen de kosten voor banken verlagen om te lenen, waardoor banken de rente op hun beurt verlagen en daardoor meer geld kunnen lenen aan partijen.

monetair beleid

De toename van het beschikbare geld in de hele economie leidt tot waardevermindering van geld. Waardoor de prijzen stijgen. Stel jezelf voor dat in een stad met een grote muur erom heen de hoeveelheid geld in een jaar wordt verdubbeld terwijl er niet meer huizen, broden, etc etc zijn. Een dubbele hoeveelheid geld jaagt dan op dezelfde hoeveelheid goederen en diensten waardoor de prijzen verdubbelen, uitgedrukt in de bijgedrukte munt. In een dergelijke omgeving profiteren inflatiebestendige aandelen.

geld afdruk

Hoe kan inflatie gemeten worden?

 1. CPI
 2. PPI

CPI

Er is een paar statistieken die wordt gebruikt om de inflatie te meten. Een van de meest populaire is de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijzen voor een pakket goederen en diensten in de economie, waaronder voedsel, auto’s, onderwijs en recreatie.

In oktober 2021 steeg de consumentenprijsindex met 0,9% op seizoensgecorrigeerde basis. In vergelijking met het jaar ervoor steeg de index met 6,2%, waarmee het de grootste stijging op jaarbasis was sinds 1990.

PPI

Een andere maatstaf voor inflatie is de Producer Price Index (PPI), die de prijsveranderingen weergeeft die van invloed zijn op binnenlandse producenten. De PPI meet prijzen voor brandstof, landbouwproducten (vlees en granen), chemische producten en metalen.

Als de prijsstijgingen, die ervoor zorgen dat de PPI stijgt, (kunnen) worden doorgegeven aan de consument, wordt dit weerspiegeld in de consumentenprijsindex. Ook in geval van een stijgende PPI zijn inflatiebestendige aandelen interessant.

Inflatie en beleggen


Bedrijven die profiteren van inflatie

Terwijl consumenten weinig baat hebben bij inflatie, kunnen beleggers een boost krijgen als ze activa aanhouden op markten die worden beïnvloed door inflatie. Degenen die bijvoorbeeld in energiebedrijven beleggen, kunnen hun aandelenkoersen zien stijgen als de energieprijzen stijgen. Energiebedrijven zijn voorbeelden van inflatiebestendige aandelen.

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van een sterke stijging van de vraag naar hun goederen. Als de economie goed draait en de vraag naar woningen groot is, kunnen woningbouwbedrijven hogere prijzen rekenen voor de verkoop en verhuur van woningen. Ook de aandelen van deze bedrijven rangschikken we onder inflatiebestendige aandelen.

Met andere woorden, inflatie kan bedrijven prijszettingsvermogen bieden en hun winstmarges vergroten. Als de winstmarges stijgen, betekent dit dat de prijzen die bedrijven rekenen voor hun producten sneller stijgen dan de productiekosten. Ook kunnen ondernemers bewust bevoorrading uit de markt houden, waardoor de prijzen tot een gunstig niveau kunnen stijgen.

Bedrijven die worden getroffen door inflatie

Bedrijven kunnen echter ook worden getroffen door inflatie als deze het gevolg is van een stijging van de productiekosten. Bedrijven lopen een groot risico als ze de hogere kosten niet via hogere prijzen kunnen doorberekenen aan de consument. Als de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld niet wordt beïnvloed door de stijging van de productiekosten, hoeven hun prijzen niet te stijgen.

Als gevolg hiervan moeten de binnenlandse bedrijven mogelijk de hogere productiekosten accepteren, anders lopen ze het risico klanten te verliezen aan in het buitenland gevestigde bedrijven. Het spreekt voor zich dat de aandelen van deze bedrijven niet onder de noemer ‘inflatiebestendige aandelen’ gerangschikt kunnen worden.

De beste inflatiebestendige aandelen voor 2023

Met bovenstaande in ons achterhoofd, zijn dit de beste inflatiebestendige aandelen voor 2023:

 1. UMH Properties (UMH)
 2. Stag Industrial (STAG)
 3. Freeport-McMoran (FCX)
 4. Barrick Gold (GOLD)
 5. EOG Resources
 6. ConocoPhillips (COP)
 7. Alcoa (AA)
 8. Baker Hughes (BKR)
 9. BorgWarner (BWA)
 10. Corning (GLW)
 11. American Tower (AMT)
 12. KLA Corporation (KLAC)
 13. Eastman Chemical (EMN)
 14. Advanced Micro Devices (AMD)

1. UMH Properties (UMH)

Een van de favoriete inflatiebestendige inflatieaandelen in de VS is de residentiële vastgoedbeleggingstrust (Real Estate Investment Trust of REIT) UMH Properties, dit omdat UMH een enorme waarde biedt aan zijn huurders in vergelijking met andere eigenaren van huurwoningen. Het bedrijf levert heel wat inspanningen om woningen betaalbaar te houden en daarmee onderscheidt UMH Properties zich in positieve zin.

In moeilijke tijden blijven huurders indien mogelijk wonen in die huizen of appartementen waar ze het zich kunnen veroorloven om te wonen. De gemiddelde huurprijs van een UMH-huis is $ 854 in de nog steeds groeiende portefeuille, vergeleken met een gemiddelde huur die Rent.com in januari 2023 $ 1.942 bedroeg. Dat geeft een goed beeld dat de huurders van deze trust niet zo snel zullen vertrekken. Ze staan namelijk niet te trappelen om elders iets te huren.

Terwijl UMH uitbreidt, trekt het meer huurders aan die het bedrijf helpen te groeien. Volgens een rapport van begin februari 2023 had UMH Properties op dat moment maar liefst 25.700 locaties voor woningen en 9.000 huurwoningen in portefeuille. Op de meeste van die beschikbare sites zullen woningen gebouwd worden en dus zullen daar in de toekomst huurinkomsten gegenereerd worden. UMH is van plan om het komende jaar nog meer terreinen en woningen toe te voegen, hetzij op de 2.066 hectare bouwgrond in portefeuille hetzij door middel van aanvullende acquisities.

De komende jaren voegt het bedrijf een ander soort investeringspad toe aan UMH’s toch al uitstekende staat van dienst, met de toevoeging van het UMH OZ Fund, dat is ontworpen om UMH meer toegang te geven tot ‘Opportunity Zones’. Dit geeft het bedrijf in theorie de mogelijkheid om precies te doen wat het al doet, maar met aanzienlijke belastingvoordelen en toegang tot goedkoop kapitaal voor verdere ontwikkeling en dit ondanks hogere rentetarieven.

Dankzij opnieuw een succesvol jaar verhoogde UMH opnieuw haar driemaandelijkse stockdividend voor 2023, tot $ 0,205 per aandeel, van $ 0,20 per aandeel in heel 2022. Dit is een stijging van 2,5% op jaarbasis, met een huidig dividendrendement van 4,75%.

2. Stag Industrial (STAG)

Deze magazijn- en fabrieksverhuurder mag eveneens tot de inflatiebestendige aandelen gerekend worden. Vastgoedbeleggingsfondsen (REIT’s) zoals Stag Industrial zijn goede aandelen voor passieve inkomenszoekers omdat ze verplicht zijn om ten minste 90% van hun belastbaar inkomen aan aandeelhouders uit te keren.

Stag is een industriële REIT die momenteel ongeveer 111 miljoen vierkante voet bezit in 563 magazijnen, distributiecentra en productiefaciliteiten in 41 staten. Er is in de VS veel vraag naar dit soort onroerend goed en met de groei van e-commerce en logistiek zal dat waarschijnlijk doorzetten.

Wat betreft zijn passieve inkomensreferenties, betaalt Stag maandelijks een dividend, wat aantrekkelijk is voor (Amerikaanse) gepensioneerden en andere beleggers die van een vlotte inkomstenstroom houden. Stag heeft zijn dividend voor vijf opeenvolgende jaren verhoogd.

Het aandeel levert momenteel ongeveer 4,2% op tegen een huidige aandelenkoers van ongeveer $ 35 en het heeft een uitbetalingsratio van ongeveer 58% op basis van de cashflow, wat niet alleen wijst op het vermogen om het dividend gemakkelijk te kunnen coveren maar ook om het na verloop van tijd te kunnen verhogen.

Op basis van de sterke financiële gegevens en een geografisch diverse en groeiende portefeuille die wordt bezet door verladers van de bovenste plank, meer bepaald succesvolle fabrikanten en e-commerce-titanen zoals Amazon, verdient Stag een plaats in die groep van buy-and-hold aandelen voor het inflatietijdperk.

3. Freeport-McMoran (FCX)

De opwindende toekomst van Freeport-McMoRan maakt dat dit aandeel een aanrader is voor een portefeuille die aan inflatoire druk weerstand moet kunnen bieden. Freeport-McMoRan ontgint grondstoffen zoals molybdeen en goud, maar het echte winstpotentieel op lange termijn komt van koper. Dit industrieel metaal wordt traditioneel gezien als een wissel op economische groei vanwege het brede gebruik in vele sectoren. Deze omvatten elektrische netwerken, bouw, transport, industriële machines en consumptiegoederen.

Hoewel dat nog steeds geldt, speelt er een nieuwe groeistimulator in alle vijf de eindmarkten van het bedrijf. De trend naar elektrificatie wordt nu namelijk aangedreven door nieuwe technologieën zoals elektrische auto’s, hernieuwbare energie, industriële automatisering, slimme gebouwen/infrastructuur en de groei van apparaten met internettoegang en het internet der dingen (IoT).

Ondertussen kan aan de aanbodzijde de toenemende moeilijkheid om vergunningen te verkrijgen als gevolg van milieuregelgeving en politieke inmenging in de loop van de tijd ook bijdragen aan hogere koperprijzen. De inkomsten, cashflow en marktwaardering van het bedrijf zijn uiteraard afhankelijk van de prijs van koper. Aan de huidige koperprijs is het bedrijf nog steeds zeer winstgevend.

Ter referentie: het management modelleert zijn inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) op $ 10,5 miljard, uitgaande van een koperprijs van $ 4 per pond in 2024 en 2025. Merk op dat de koperprijs tot dusver in het grootste deel van 2023 boven $ 4 per pond lag.

Een EBITDA van $ 10,5 miljard zou de aandelen waarderen op ongeveer 5 keer de EBITDA in 2024. Dat is een aantrekkelijke waardering voor het aandeel, zelfs als de inkomsten in de loop van de tijd waarschijnlijk volatiel zullen zijn. Als gevolg hiervan ziet het aandeel van Freeport er nu interessant uit.

4. Barrick Gold (GOLD)

Barrick Gold Corporation is een grote Canadese speler die zich bezighoudt met de exploratie, mijnontwikkeling, productie en verkoop metalen afkomstig van goud- en kopermijnen. Recent heeft het bedrijf zijn kopervoorraden aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het voorgaande jaar, wat zowel zijn 10-jarige productieprognose als zijn groeiplan ondersteunt.

Mark Bristow, de President en Chief Executive van Barrick, verklaart telkens opnieuw dat Barrick altijd heeft geloofd dat het ontdekken van goudreserves voordeliger is dan het kopen ervan tegen een hoge premie, vooral in een sector waar de reserves en makkelijk ontginbare voorraden afnemen. Belangrijke goudaders worden steeds moeilijker gevonden. In het vierde kwartaal van 2022 werd de kredietrating voor bedrijven van Barrick Gold Corporation door Moody’s opgewaardeerd van Baa1 naar A3, waardoor het bedrijf het hoogst gewaardeerde goudmijnbedrijf in de sector werd.

De prijs van goud schommelt op het moment van schrijven in de buurt van $2.000 per ounce en heeft in de loop van 2023 bijna een nieuwe recordhoogte bereikt. Nu de economische onzekerheid en de angst voor een recessie toenemen, focussen beleggers zich in toenemende mate op goud, waardoor het nu een goed moment is om een aandeel als Barrick Gold te (gaan) volgen.

Terwijl Barrick Gold aankondigde dat de winst in Q1 van 2023 circa 73% lager was dan een jaar eerder op $ 120 miljoen, was het slechte resultaat te wijten aan het feit dat de mijnbouwgroep problemen kreeg met zijn overzeese activiteiten. Als gevolg hiervan daalde de omzet in het eerste kwartaal met 7% tot $ 2,64 miljard.

Barrick Gold profiteert echter van de stijgende prijs van het goud dat het ontgint. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs van het bedrijf tijdens het eerste kwartaal steeg tot $ 1.902 per ounce, vergeleken met $ 1.876 in het voorgaande jaar. Mocht de prijs van goud verder stijgen, dan zou de koers van de GOLD-aandelen sterk kunnen stijgen.

5. EOG Resources

In de Verenigde Staten is EOG Resources een toonaangevende exploratie- en productiespeler in de energiesector. Sinds de overgang naar premiumboren is EOG er terecht trots op dat het miljarden in contanten aan de aandeelhouders heeft teruggegeven.

EOG Resources betaalt een driemaandelijks contant dividend op de gewone aandelen van 82,5 cent ($ 3,30 op jaarbasis) per aandeel. EOG betaalde op 30 maart ook een speciaal dividend van $ 1,00 per aandeel. Ezra Yacob, gaf als voorzitter volgende toelichting op de kwartaalcijfers ((Q1 van 2023). “Sterke prestaties in het eerste kwartaal van elk operationeel team in onze multi-bassin-portfolio hebben het bedrijf gepositioneerd om uitzonderlijke resultaten te leveren in 2023.

Productie, capex, cash-bedrijfskosten en DD&A klopten allemaal de doelstellingen en dat pad willen we in de rest van het jaar blijven bewandelen. We verdienden $ 1,6 miljard aan aangepaste netto-inkomsten en genereerden $ 1,1 miljard aan vrije cashflow.

De vrije kasstroom hielp bij het financieren van een cashrendement van $ 1,4 miljard tot nu toe aan de aandeelhouders door een combinatie van reguliere en speciale dividenden en terugkoop van eigen aandelen tijdens het eerste kwartaal. Gecombineerd met ons reguliere dividend voor het hele jaar, hebben we ons verbonden om in 2023 $ 2,8 miljard uit te keren aan aandeelhouders, of ongeveer 50% van onze geschatte vrije kasstroom voor 2023, uitgaande van een olieprijs van $ 80. We zijn goed op weg om ons beoogde minimumrendement van 60% van de jaarlijkse vrije kasstroom voor aandeelhouders te behalen.”

Jacob had daarnaast nog volgende boodschap voor de aandeelhouders: “Onze resultaten over het eerste kwartaal tonen de waarde aan van EOG’s multi-bassin-portfolio. We hebben voor tientallen jaren goedkope, hoogrenderende en vlot ontginbare energievoorraden die zich uitstrekken over olie-, combo- en droge aardgasbassins door het hele land.

Onze portefeuille omvat het Delaware Basin, dat het grootste activiteitengebied van het bedrijf blijft en uitzonderlijke rendementen oplevert. Na meer dan een decennium van boren met een hoog rendement, blijft Eagle Ford-activum topresultaten leveren terwijl het in een gestaag tempo werkt.

En naast deze fundamentele basisactiva, blijven we investeren in onze opkomende Powder River Basin, Ohio Utica combo en South Texas Dorado plays, die bijdragen aan de financiële prestaties van EOG vandaag, terwijl ze ook de basis leggen voor jarenlange toekomstige investeringen met een hoog rendement.

Onze portefeuille biedt flexibiliteit om gedisciplineerd te beleggen en elk activum te ontwikkelen in een tempo dat het mogelijk maakt om beter te worden. Het biedt optionaliteit om onze beleggingen actief te beheren om de impact van inflatie te minimaliseren.

De diversiteit van onze investeringsportefeuille vertaalt zich ook in diverse afzetmarktopties, waardoor we de hoogste netto-backs kunnen nastreven. Onze verschuiving naar premium boren enkele jaren geleden heeft geholpen de prestaties van EOG los te koppelen van korte termijn schommelingen in de markt.

Het resultaat is het vermogen om consistente operationele en financiële prestaties te leveren die onze aandeelhouders gewend zijn en die waarde op lange termijn gedurende de hele cyclus stimuleren. Het recessierisico en de vooruitzichten voor de vraag naar olie op korte termijn blijven van maand tot maand de volatiliteit van de prijzen bepalen. Onze vooruitzichten blijven echter positief, laat daar geen enkele twijfel over bestaan.”

6. ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips is een van de grootste onafhankelijke olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P). In tegenstelling tot geïntegreerde majors, zoals ExxonMobil of Chevron, richt ConocoPhillips zich vrijwel uitsluitend op de productie van olie en aardgas.

De aandelen van ConocoPhillips onderscheiden zich om een aantal redenen van de andere E&P’s en dat al vanaf het dividend. ConocoPhillips keert niet alleen een gewoon dividend maar daarnaast ook een variabel dividend dat fluctueert op basis van de prestaties van het bedrijf.

Op 4 mei 2023 kondigde het bedrijf een gewoon dividend van $ 0,51 per aandeel en een variabel dividend van $ 0,60 per aandeel aan, dezelfde bedragen als aangekondigd in februari voor het kwartaal voordien. Als ConocoPhillips dit tempo aanhoudt, zal het in 2023 $ 4,44 per aandeel uitkeren, wat neerkomt op een toekomstig rendement van ongeveer 4,5%.

Maar het werkelijke bedrag kan dus variëren op basis van de prestaties van het bedrijf. De combinatie van gewone en variabele dividenden is uitstekend voor beleggers, omdat ze 8 dividenden per jaar kunnen verwachten in plaats van 4, wat ten goede komt aan mensen die dividenden gebruiken om hun inkomen aan te vullen.

Zelfs als ConocoPhillips niet zo’n aantrekkelijke passieve inkomstenstroom bood, is er reden om aan te nemen dat het aandeel nu nog steeds een goede koop zou kunnen zijn. Het bedrijf heeft meesterlijk werk verricht door de kosten voor de werking fors te verlagen en de kwaliteit van het areaal te verbeteren.

Toen hem werd gevraagd naar de leveringskosten van het bedrijf en hoe ConocoPhillips zou presteren wanneer er $ 50 tot $ 60 zou worden betaald per vat voor West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie, verwees CEO Ryan Lance meteen naar de sterke balans van het bedrijf en de focus op een gestroomlijnd bedrijfsmodel.

“In termen van hoe we het bedrijf van dag tot dag runnen en bij de toewijzing van kapitaal dat we elk jaar inbrengen, zijn we in mindere mate afhankelijk van de evolutie van de olieprijs, we investeren alleen in projecten met leveringskosten van minder dan $ 40 WTI in de portefeuille”, zei Lance naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van ConocoPhillips over het eerste kwartaal van 2023.

Lance vervolgde met te zeggen dat het doel van het bedrijf is om ongeveer 30% van de contanten uit te keren aan de aandeelhouders, maar dat het op dit moment ongeveer 50% uitkeerde omdat het bedrijf bijzonder goed presteert. Kortom, ConocoPhillips is een goed geleide, conservatieve E&P met een uitstekende portefeuille en een toewijding aan het belonen van aandeelhouders.

ConocoPhillips behaalde in het eerste kwartaal een recordproductie van 1.792 MBOED (thousand barrels of oil equivalent per day) en versloeg de winstverwachtingen met meer dan 10% op $ 2,38 per aandeel. Dat zou nog maar het topje van de ijsberg kunnen zijn als het gaat om het winstpotentieel van het bedrijf, aangezien het onlangs een 10-jarenplan onthulde waarin het van plan is $ 225 miljard aan vrije kasstroom te genereren tegen een prijs voor West-Texas Intermediate van $ 60 per vat.

Na verrekening van de kapitaaluitgaven gedurende die periode, zou dat kunnen leiden tot $ 100 miljard of meer aan overtollige contanten, waarvan het grootste deel waarschijnlijk zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Oakmark Global Fund onthulde waarom het van mening is dat de ConocoPhillips aandelen ondergewaardeerd zijn in zijn Q1 2023 investor letter: “ConocoPhillips is een van de grootste en goedkoopste Amerikaanse exploratie- en productiebedrijven in het land, geleid door CEO Ryan Lance – naar onze mening een van de beste waardescheppers in de branche.”

“De aandelenkoers van ConocoPhillips daalde in het eerste kwartaal toen de olieprijzen daalden, wat niet atypisch is. We kochten de aandelen van het bedrijf tegen beurskoersen waarbij het zijn volledige marktkapitalisatie in de komende tien jaar aan vrije cashflow zou kunnen genereren, terwijl de productie zodanig zou groeien dat aan het einde van die periode de productiebasis een derde hoger zou zijn. Dit soort herinvesteringsmogelijkheid is uniek voor een bedrijf als ConocoPhillips en wordt duidelijk nog niet weerspiegeld in de huidige aandelenkoers.” Of met andere woorden: het aandeel is een aantrekkelijk inflatiebestendig aandeel.

7. Alcoa (AA)

Tegen een achtergrond van hoge rentetarieven en recente bankfaillissementen is de kans op een recessie later dit jaar tot 64% gestegen, dit volgens verschillende onderzoekbureaus. Het is een bijna op maat gemaakte omgeving om investeerders nerveus te houden – en op zoek te gaan naar recessiebestendige’ sectoren. En dus ook naar aandelen die het hoofd aan inflatie kunnen bieden.

In een recent rapport van JPMorgan ziet analist Bill Peterson in dat verband kansen weggelegd in de aluminiumsector. Peterson heeft zich verdiept in de complexiteit van de productie en producten van aluminium en ontdekte dat de sector een aantal voordelen biedt die ondersteuning op de lange termijn zouden moeten bieden, zelfs in een recessie.

“Het lichte gewicht en de recycleerbaarheid van aluminium betekenen dat het een sleutelrol zal spelen in de transitie naar een groenere economie. Het Commodities Research-team van J.P. Morgan ziet de vraag naar aluminium in EV’s, wind en zonne-energie toenemen van ongeveer 2,4 miljoen ton in 2020 tot 3,8 miljoen ton in 2025.

Dit weerspiegelt een CAGR van ongeveer 10%, waarbij er een aanzienlijk potentieel is voor de versnelde acceptatie van elektrische auto’s op basis van de IHS-voorspelling van respectievelijk 23% en 45% penetratie tegen 2025 en vervolgens tegen 2030, “legde Peterson uit.

Alcoa produceert hoogwaardig primair aluminium, gefabriceerd aluminium en aluminiumoxide producten, en verkoopt en distribueert deze wereldwijd. Het bedrijf werkt met wereldwijde klanten in een breed scala van industrieën, waaronder alledaagse apparaten als huishoudelijke apparaten en kookgerei tot auto’s en fietsen, maar ook in de lucht- en ruimtevaart en auto’s.

Een toenemende economische tegenwind heeft Alcoa de afgelopen maanden wat pijn gedaan. Het betrof meer bepaald een combinatie van hardnekkige inflatie, hoge rentetarieven en verstoorde toeleveringsketens die samenwerken om de productiekosten op te drijven. Het bedrijf heeft echter zijn veerkracht bewezen door te laten zien dat het ‘groen kan worden’, tegen de sociale en politieke wind in kan roeien en dat terwijl het nog steeds kwaliteitsproducten levert.

Alcoa doet dat door zijn ecologische voetafdruk te verkleinen in vergelijking met traditionele aluminiumproducenten. De Sustana-productlijnen van het bedrijf – van koolstofarm aluminium, koolstofarm aluminiumoxide en gerecycled aluminium – bevatten aanzienlijke verbeteringen in het gebruik van koolstof. De EcoDura-lijn bevat minimaal 50% gerecycled materiaal, terwijl de CO-afdruk van de EcoLum-lijn met koolstofarm aluminium 3x beter is dan het gemiddelde in de branche.

Alcoa heeft dit bereikt door bij de basis te beginnen, meer bepaald in de gieterijen. De eigen Elysis-smelttechnologie van het bedrijf is de eerste koolstofvrije smelttechnologie in de wereldwijde aluminiumindustrie. Met behulp van deze technologie kan Alcoa aluminiumlegeringen smelten terwijl alleen zuurstof als gasvormig bijproduct wordt uitgestoten.

Alcoa’s resultaten voor het eerste kwartaal van 2023 toonden een omzet van $ 2,67 miljard, die $ 90 miljoen lager lag dan de prognose en neerkwam op een daling van 19% op jaarbasis. Het non-GAAP EPS-cijfer onder de streep was een nettoverlies van 23 cent per aandeel, in plaats van break-even, zoals Wall Street had verwacht.

Tegelijkertijd rapporteerde het bedrijf een belangrijk actief – meer dan $ 1,1 miljard aan beschikbare liquide middelen. Met die diepe zakken heeft Alcoa er alle vertrouwen in dat het een economische storm het hoofd kan bieden. Wat dit betekent voor Peterson van JPM wordt duidelijk uit zijn advies voor het aandeel: hij is bullish en legt dit als volgt uit:

“Ons standpunt berust op positieve vooruitzichten voor de aluminiumprijs, gezien de aanbodbeperkingen en de sterke, langdurige groeitrends van de grondstof, die kunnen helpen bij het financieren van aandeelhoudersrendementen en toekomstige groei-initiatieven. Het bedrijf heeft zijn kasfinanciering met betrekking tot zijn pensioen systematisch verbeterd en heeft geen schuldverplichtingen op korte termijn, waardoor het goed gepositioneerd is voor een recessievertraging”, aldus Peterson.

“Tenslotte”, voegde de analist toe, “zijn we van mening dat Alcoa ook goed gepositioneerd is voor de groeiende vraag naar aluminium in de energietransitie, naast de ‘vergroening’ van de grondstof zelf met de lancering van zijn koolstofarme Sustana-productlijn. De vooruitzichten zien er ook veelbelovend uit voor zijn gepatenteerde, koolstofvrije Elysis-smelttechnologie, die alle scope 1-emissies die verband houden met het smelten van aluminium elimineert, in plaats daarvan zuivere zuurstof uitstoot als bijproduct.”

8. Baker Hughes (BKR)

Baker Hughes opereert in aantrekkelijke markten, maar heeft zijn potentieel niet altijd waargemaakt. De oorsprong van het bedrijf ligt in de overnames van olie- en aardgasapparatuur door General Electric tijdens de vorige olieboom. Die bedrijven werden onderdeel van het olie- en aardgassegment van GE, dat later werd ondergebracht bij Baker Hughes.

Het achterliggende idee was dat de combinatie van GE’s stroomafwaartse, oppervlakte-, onderzeese en machineoplossingen een aanvulling zou vormen op de boordiensten, putevaluatie en voltooiingssystemen van de voormalige Baker Hughes om een full-stream olie- en aardgasapparatuur- en dienstenbedrijf te creëren.

Ondertussen zou GE zijn digitale mogelijkheden aan het nieuwe bedrijf toevoegen om zijn aanbod te verbeteren. Bovendien had Baker Hughes een aanzienlijke blootstelling aan gebieden als LNG en “nieuwe energie” -activiteiten zoals koolstofafvang en kooldioxidecompressie.

De fusie van GE’s olie- en aardgasactiviteiten met Baker Hughes werd voltooid in 2017, maar toen veranderde GE van koers en verzelfstandigde het hele segment onder de naam Baker Hughes in 2019. En GE kondigde onlangs aan dat het zijn resterende belang in het bedrijf van de hand zou doen.

Helaas heeft Baker Hughes het verwachte potentieel van de oorspronkelijke fusie niet helemaal waargemaakt. Na een periode van teleurstellende resultaten besloot het management om in het najaar van 2022 van vier operationele segmenten naar twee te gaan — oilfield services and equipment (OFSE) en industrial energy and technology (IET) – met als doel de jaarlijkse kosten met minstens $ 150 miljoen terug te dringen.

Hoewel het logisch is dat investeerders enige scepsis zouden hebben ten opzichte van Baker Hughes – niet in de laatste plaats vanwege de eerder opgelopen teleurstellingen – zijn de huidige marktomstandigheden (geleid door energieprijzen) gunstiger dan toen GE de overname afrondde.

De blootstelling van Baker Hughes aan olie en gas is zeer gediversifieerd. Het segment olievelddiensten en uitrusting biedt boorputdiensten en constructie-, productieoplossingen en oplossingen voor onderzeese en oppervlaktedruk voor de onshore en offshore olie-industrie. Het biedt ook nieuwe energieoplossingen, zoals geothermie en koolstofafvang technologie.

Ondertussen biedt het segment industriële en energietechnologie gas en industriële technologie die wordt gebruikt in midstream olie en gas, vloeibaar aardgas (LNG) en upstream en downstream olie en gas. Dus terwijl traditionele fossiele brandstoffen nog steeds het grootste deel van de inkomsten en inkomsten opleveren, biedt Baker Hughes ook groeipotentieel op de markt voor LNG en andere energieoplossingen. Zo stegen de bestellingen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 met 12% op jaarbasis tot 7,6 miljard dollar, waarbij 1,4 miljard dollar van die bestellingen van LNG kwam.

Ondertussen zei CEO Lorenzo Simonelli tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers: “We hebben eerder verklaard dat we geloven dat tegen het einde van dit decennium de nieuwe energieorders in de orde van grootte van $ 6 miljard tot $ 7 miljard zouden kunnen liggen en dat zou overeenkomen met ongeveer 10 % van onze Gas Tech-bestellingen.”

Naast de nieuwe energie/LNG-mogelijkheid heeft Baker Hughes een herstructureringsprogramma lopen om tegen eind 2023 $ 150 miljoen aan jaarlijkse kosten te besparen. Baker Hughes biedt investeerders een aantrekkelijke mix van traditionele energieoplossingen, een groeistimulans van LNG/nieuwe energieoplossingen, en een zelfhulp kostenbesparend verhaal. Het is een opwindende mix die het aandeel tot een van de beste spelers op de energiemarkt maakt. En een aandeel dat goed kan standhouden in een inflatoire omgeving.

9. BorgWarner (BWA)

BorgWarner Inc. heeft in de eerste helft van 2023 aangekondigd dat het de overname van Hubei Surpass Sun Electric’s (SSE’s) Electric Vehicle Charging Solution, Smart Grid en Smart Energy-activiteiten heeft afgerond. De overname betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de elektrificatieactiviteiten van BorgWarner in Azië en zal naar verwachting een aanvulling vormen op de bestaande oplaadvoetafdruk van het bedrijf in Europa en Noord-Amerika.

De analisten zijn van mening dat SSE een uitstekende strategische match is, aangezien BorgWarner zijn oplaadexpertise versterkt en profiteert van de ingrijpende verschuiving in de sector naar elektrificatie. Zodoende profiteert het bedrijf van de energietransitie.

Al meer dan 130 jaar is BorgWarner een transformerende wereldwijde productleider die succesvolle mobiliteitsinnovatie op de markt brengt. Vandaag versnelt het management de wereldwijde transitie naar eMobility — om te helpen bouwen aan een schonere, gezondere en veiligere toekomst voor iedereen.

Het dividend van BorgWarner wordt goed gedekt door de winst. Het dividendrendement is misschien een beetje laag, maar de duurzaamheid van de betalingen is ook een belangrijk onderdeel van het evalueren van een inflatiebestendig dividendaandeel. Op die duurzaamheid valt niets aan te merken. De inkomsten van BorgWarner dekken het dividend echter ruimschoots.

Het volgende boekjaar 2024 zal de winst per aandeel met 76,6% kunnen groeien. Ervan uitgaande dat het dividend de recente trends voortzet, denken we dat de uitbetalingsratio volgend jaar 9,7% zou kunnen bedragen, wat een houdbaar percentage is.

10. Corning (GLW)

Corning is uniek gepositioneerd in het 5G-universum en blinkt uit in het produceren van glasvezelkabels, de kritieke componenten die nodig zijn om aan de snelheids- en capaciteitsbehoeften van 5G te voldoen. Vorig jaar zorgde Corning voor opschudding en onthulde het zijn robuuste TXF-vezel die een transmissiesnelheid van 800 gigabit per seconde bereikte over 800 km. Deze robuuste innovatie biedt een enorm potentieel voor langeafstandstransmissies, klaar om een revolutie teweeg te brengen in tal van industrieën.

Hoewel de afgelopen kwartalen een trager beeld wat betreft de groei hebben geschetst vanwege de uitdagingen op de Chinese markt, blijven de vooruitzichten op wat langere termijn spectaculair goed. Naarmate de macro-economische tegenwind afneemt, wordt verwacht dat Corning’s weer aan kracht zal winnen.

Bovendien is een belangrijk element voor Corning het ijzersterke dividendprofiel, het bedrijf kan bogen op 12 jaar opeenvolgende groei en een aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 3%. Voor investeerders die naar de 5G-horizon kijken, is Corning een aandeel dat in overweging mag worden genomen voor een inflatiebestendige portefeuille.

De technologie gaat verder dan software, inclusief hardware en materialen die soms op het snijvlak van de wetenschap moeten gezocht worden. Op technologisch vlak is het bedrijf dus alleszins vooruitstrevend. Corning verkoopt ook verschillende gespecialiseerde glas- en materiaalproducten, zoals beeldschermen voor smartphones en glasvezel voor communicatie. De eindmarkten strekken zich uit over de hele economie, van de auto-industrie tot ruimtevaart en defensie.

Corning is een typisch dividendaandeel met 13 opeenvolgende dividendverhogingen op zijn naam. De belegger kan zien dat de dividenduitkeringsratio momenteel meer dan 100% bedraagt. Het bedrijf heeft een zwak jaar 2022 achter de rug door een zwakkere vraag in sommige eindmarkten.

Het management verwacht echter dat de contante winsten in het tweede kwartaal van 2023 positief zullen worden en er staat $ 1,1 miljard aan contanten in de boeken geschreven. Beleggers moeten dus niet vrezen dat er een verlaging van het dividend aankomt, tenzij de markomstandigheden drastisch zouden veranderen.

De tegenwind van het bedrijf op korte termijn heeft het aandeel naar een K/W van 15 geduwd op basis van de winstverwachtingen voor 2023, en dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van het afgelopen decennium. Een aandeel met een dividendrendement van ruim 3% en een winst per aandeel dat naar verwachting jaarlijks met 7% zal groeien, biedt beleggers een interessante gok op dubbelcijferige totaalrendementen, met extra potentieel als Corning zijn prestaties kan verbeteren.

11. American Tower (AMT)

American Tower: de wereld kan eigenlijk niet zonder deze REIT. Zoals de meeste mensen, gebruikt u uw smartphone waarschijnlijk meerdere keren per dag. En de Amerikanen (maar ook mensen elders in de wereld) hebben aan bedrijven American Tower te danken voor het vermogen om dit te doen.

De 226.000 communicatiemiddelen (zendmasten, gedistribueerde antennesystemen en datacenters) van deze Real Estate Investment Trust (REIT) maken het voor telecombedrijven mogelijk om mobiele diensten en data aan klanten te leveren.

Naarmate meer mensen over de hele wereld smartphones bezitten en meer draadloze data gebruiken, zal de infrastructuur van American Tower in de loop van de tijd alleen maar belangrijker worden. Dit geeft de REIT het vertrouwen om in 2023 een dividendgroei van 10% per aandeel na te streven. Naast het dividendrendement van (op moment van schrijven) bijna 3,5% is dit een zeldzame mix van inkomsten en groeipotentieel.

De kers op de taart is dat de American Tower aandelen momenteel kunnen worden gekocht tegen een verhouding prijs/aangepaste fondsen uit operaties (AFFO) per aandeel van 19,1. Dat is een goedkope waardering voor een bedrijf dat klaar is voor sterke toekomstige groei.

American Tower heeft een enorme aanwezigheid op het gebied van de wereldwijde communicatie-infrastructuur met zijn 225.000 zendmasten. Het traject van de omzetgroei is ronduit verbazingwekkend, met een omzetgroei van 14% tot $ 10,7 miljard vorig jaar. AMT zette zijn sterke prestatie voort in het eerste kwartaal van 2023 en realiseerde opnieuw winst- en omzetverbetering. Het rapporteerde een omzet van $ 2767,2 miljoen en een stijging van 8,6% in de aangepaste EBITDA.

Vooruitkijkend naar 2024 wil American Tower blijven profiteren van zijn wereldwijd diverse portfolio van communicatie-infrastructuur. Nu voortdurende investeringen in carriernetwerken en een record organische groei van nieuwe bedrijven in de VS en Canada het momentum stimuleren, bevindt het bedrijf zich in een pole position om de 5G-golf te stimuleren.

12. KLA Corporation (KLAC)

KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) is een in Californië gevestigd bedrijf dat oplossingen voor procescontrole, procesondersteuning en opbrengstbeheer ontwerpt, produceert en op de markt brengt voor de halfgeleider- en elektronica-industrieën over de hele wereld.

De resultaten van KLA Corporation voor het fiscale tweede kwartaal van het boekjaar 2022-2023 eindigend op 31 december zagen er een stuk beter uit dan die van Intel. De omzet van $ 2,98 miljard was 27% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en overtrof de verwachtingen van KLA in het vorige inkomstenrapport. Het aangepast nettoresultaat van $ 1,05 miljard kwam neer op 23% groei jaar op jaar, wat neerkomt op aangepaste winst van $ 7,38 per aandeel.

Cyclische ups en downs maken deel uit van hoe de chipindustrie werkt, dus het is niet inherent verontrustend om KLA Corporation (maar ook Intel en de andere chipbedrijven) door mindere periodes te zien gaan. De halfgeleidersector maakte twee en een half jaar van hoogconjunctuur door, maar sommige analisten vrezen nu een inzinking nu de wereldeconomie vertraagt.

Consumenten die tijdens de plandemie computers en telefoons hebben ingeslagen, hebben waarschijnlijk een relatief nieuw apparaat in bezit en zullen dus niet zo snel switchen. De recente schattingen voor de pc-verkopen en andere consumentenelektronica voor 2023 als geheel zijn eerder somber.

Als we echter kijken naar de lange termijn groei met nieuwe chips verslindende toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, autonome EV’s en het internet der dingen, zou er uiteindelijk een sterk opleving moeten plaatsvinden.

KLA Corporation is een van de weinige bedrijven die de ruimte voor halfgeleiderapparatuur domineren. Het bedrijf is verreweg de leider op het gebied van inspectie- en metrologieapparatuur, die logica- en geheugenchips inspecteert op onvolkomenheden bij elke stap van het chipproductieproces.

De koers-winstverhouding (K/W) van KLA Corporation is gedaald tot een niveau dat voor het laatst werd gezien in de zwakke periodes voor de chipsector van 2014 en 2018-2019. KLA Corporation heeft onlangs ook haar terugkoopprogramma’s opgevoerd, met een versneld terugkoopprogramma van $ 3 miljard dat rond de dieptepunten van juni werd voltooid, waarbij een hoog percentage van zijn aandelen werd teruggetrokken. Het aandeel kan nu in de buurt van die prijsniveaus worden gekocht.

Dankzij die terugkopen zou KLA Corporation met een versnelde groei van de winst per aandeel uit de huidige cyclus moeten zien komen, wanneer het tij in de sector van de halfgeleiders weer keert. Tegen die achtergrond mag het aandeel in het lijstje met inflatiebestendige aandelen worden opgenomen.

13. Eastman Chemical (EMN)

Eastman Chemical, een voormalige dochteronderneming van Eastman Kodak (KODK), is een onafhankelijk, wereldwijd bedrijf voor speciale materialen dat een breed scala aan geavanceerde materialen, chemicaliën en vezels produceert voor alledaagse doeleinden.

In het eerste kwartaal van 2023 boekte Eastman een winst per aandeel van $ 1,63, wat neerkwam op een daling 20,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De consensusschatting van de analisten van $ 1,22 werd echter vlot geklopt. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg $ 2,41 miljard, waarmee het de consensusdoelstelling van $ 2,37 miljard overtrof. De omzet daalde echter met ongeveer 11% op jaarbasis.

Toch behoort EMN tot de top van de groeiaandelen op basis van eerder afgegeven prognoses. Het aandeel lijkt dan ook ondergewaardeerd, met aandelen die worden verhandeld tegen minder dan 10,8 keer de toekomstige winst. Daarentegen is de sector mediaanstatistiek 15,11 keer. Het aandeel lijkt dus zeker niet te duur.

14. Advanced Micro Devices (AMD)

Terwijl Microsoft uitblinkt in de softwarekant van cloud computing, is Advanced Micro Devices een geweldige manier om te investeren in de hardware die de industrie van de halfgeleiders mogelijk maakt. De chips van het bedrijf voeden datacenters over de hele wereld die meerdere cloudplatforms hosten. Tot de klanten van AMD behoren Azure, Google Cloud en Oracle, die allemaal de hardware van het bedrijf gebruiken om hun services aan te drijven.

Naarmate de sector zich ontwikkelt, is AMD goed gepositioneerd om te profiteren van een stijgende vraag naar chips, en het datacentersegment weerspiegelt dit al. De omzet in het segment steeg jaar op jaar met 64% in 2022 en bereikte $ 6 miljard.

Bovendien krijgt AMD steun van Microsoft om zijn AI-chipaanbod uit te breiden via financiële en technische middelen (volgens Bloomberg). De samenwerking is een grote groene vlag voor de toekomst van AMD, aangezien AI een grotere focus wordt voor cloudbedrijven.

Wat zijn aandelen betreft, is de forward koers/winst-groeiverhouding (PEG) van AMD van 0,2 een overtuigende maatstaf. Het cijfer suggereert dat de verwachte groei niet is in geprijsd in de huidige aandelenkoers, waardoor juni een goed moment is om te overwegen om in AMD te investeren. Dit AMD verdient dan ook een plaats in ons lijstje met inflatiebestendige aandelen.

Tot slot

Niet alle graan aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

MEER WETEN OVER SUCCESVOL BELEGGEN?

Succesvol beleggen draait om statistiek en het volgen van een systeem. Lees ons e-book over de 10 stappen om direct een inkomen te halen uit aandelen en opties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.