Bijverdienen naast je hoofdinkomen met aandelen: realistisch of niet?

Bijverdienen naast je hoofdinkomen met aandelen, is dit mogelijk? Een ervaren belegger zal inderdaad een bepaald rendement kunnen realiseren met zijn aandelenportfolio, maar succes vraagt wel een bewezen strategie zoals de Trading Navigator Methode. Want aandelenkoersen kunnen niet alleen stijgen, maar ook dalen. Meestal doen ze het laatste op momenten dat het de belegger slecht uitkomt.

Bijverdienen

De 10 gewoontes van succesvolle ondernemers

Hoe word ik een succesvol ondernemer? Het antwoord op deze vraag zal iedereen, ook niet-ondernemers, interesseren.  Een betere ondernemer word je immers door als mens beter te worden. Iedere ondernemer droomt ervan om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zoals vrijheid en geld. In dit rapport vindt u 10 gewoontes die succesvolle ondernemers gemeen hebben. Wil jij deze gratis handleiding? Bezoek dan onderstaande link:

https://www.30aandelen.nl/gewoontes

Het wel en het wee van de beurs

Bijverdienen met aandelen is een prima idee, maar wel op voorwaarde dat je een aantal afspraken met jezelf maakt. Spijtig genoeg kan een opbrengst in geval van beleggen in aandelen niet gegarandeerd worden. Wie wil bijverdienen met aandelen moet er rekening mee houden dat aandelen in koers kunnen stijgen, maar ook dalen. Heb dus een een plan en hou je aan het plan, ook wanneer het even de andere kant opgaat.

Een plan kan bijvoorbeeld zijn het volgen van succesvolle beursexperts op social media. Dit is onderzocht en volgens onderzoekers kan dit een succesvolle beleggingsstrategie zijn. Het zoeken naar een beleggingsstrategie op de beurs wordt vervangen door het zoeken naar een expert op de beurs. Gelukkig zijn er veel beursexperts actief op sociale media en geven ze openlijk hun mening over de markt. Wat wil zeggen dat particuliere beleggers kunnen terugvallen op de adviezen van één of meer beursgoeroes die hun lauweren in het verleden hebben verdiend(1).

Een andere strategie is kijken naar wat sportprestaties doen. Zo blijkt uit onderzoek in Engeland dat wanneer het Engelse voetbalteam wint dit ook tot euforie op de beurs leidt, maar dat het effect daarvan moet niet overdreven worden. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor andere sporten, waarbij telkens bekeken moeten worden in welk land een bepaalde sport populair is(2).

Maar wil je toch meer dan alleen iemand op social media volgen en afhankelijk zijn van sportprestaties? Dan is deze informatie ook handig om een plan te maken.

Hoe gaat bijverdienen met aandelen praktisch in zijn werk?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: je koopt een mandje aandelen in de hoop dat de koersen van die aandelen stijgen en dat je op die manier extra inkomen kunt garanderen. Bijverdienen dus. Wij raden echter ten stelligste af om blind te beginnen met beleggen in aandelen. Enige voorkennis is in dit geval zeker vereist. Wie eensklaps in de beurs stapt, zou zich die stap wel eens kunnen bezuren. Daarom kijken we eerst even naar de praktijk van het beleggen in aandelen. Alleen met de noodzakelijke kennis op zak lijkt de weg geëffend om bijverdienen met aandelen tot een succes te doen uitgroeien.

Bijverdienen met aandelen

Wat zijn de mogelijkheden bij succesvol bijverdienen met aandelen? Investeren in aandelen biedt beleggers de mogelijkheid om vermogensgroei te realiseren door zowel koersveranderingen in het aandeel als door extra inkomsten in de vorm van dividend.[1] Er zijn twee mogelijkheden waar u rekening mee moet houden.

*Vermogensgroei

Beleggers kopen aandelen met de hoop dat hun belegging in waarde toeneemt in de vorm van een koersstijging. Aandelenbeleggingen bieden op lange termijn doorgaans het potentieel voor het hoogste rendement van alle beleggingscategorieën. Echter, vertonen aandelen ook grote waardeschommelingen op korte termijn. Het behaalde rendement wordt beïnvloed door een groot aantal factoren zoals bedrijfswinsten, rentetarieven en de algemene economische situatie. Een aandelenkoers kan dus worden beïnvloed door zowel marktrisico als aandeel-specifieke risico’s.

*Inkomen uit dividend

Ook het dividend is een bron van inkomsten bij bijverdienen met aandelen. Bedrijven kunnen hun winst uitkeren in de vorm van dividend. Om recht te hebben op dividend moet een belegger de aandelen gekocht hebben voor de ex-dividenddatum. Als de aandelen zijn gekocht op of na deze datum, ontvangt de voormalige aandeelhouder het dividend. Op de ex-dividenddatum valt de koers van het aandeel normaliter met de hoogte van het dividendbedrag (bruto dividend). Het dividend wordt uitgekeerd in de vorm van cash of aandelen, vaak wordt over een keuzedividend gesproken.

Bedrijven bepalen zelf in welke vorm zij het dividend uitkeren of geven de beleggers de keuze. Beleggers die recht hebben op dividend maar geen dividendkeuze hebben gemaakt ontvangen altijd de standaardkeuze van het bedrijf, dat is over het algemeen cash. De dividenduitkeringen kunnen een aanvulling vormen op de inkomsten van een belegger (bijverdienen dus) of dienen om een groter vermogen op te bouwen door deze winst te herinvesteren.

Enkele belangrijke termen

Er zijn heel wat factoren waar u rekening mee moet houden, maar hieronder vindt u een paar voorbeelden van termen die u zeker moet weten om succesvol bijverdienen in aandelen mogelijk te maken.

*Liquiditeit

Deze term kan vertaald worden door ‘verhandelbaarheid’. Met aandelen is uw portefeuille redelijk liquide, omdat u aandelen op elk moment kunt omwisselen naar cash. Bijverdienen met aandelen heeft dus te maken met verhandelbaarheid van de aandelen in kwestie. Zolang een aandeel wordt verhandeld op een beurs en de handel niet wordt stilgelegd kunnen aandelen relatief snel worden verkocht voor cash. Houd echter rekening met aandelen die relatief illiquide zijn. Als vuistregel voor illiquide aandelen geldt dat de liquiditeit een positief verband heeft met de beurswaarde van een bedrijf. Hier moeten de beleggers rekening mee houden.

*Spreiding

Bijverdienen in aandelen kan ook alleen met een goed gespreide portfolio. Sommige beleggers lopen in de valkuil om al hun vermogen te investeren in één sector of beleggingscategorie. Door het spreiden van vermogen over meerdere aandelen, sectoren of beleggingscategorieën neemt het zogenaamde concentratierisico af. Binnen de beleggingscategorie aandelen kan door de belegger worden gespreid in verschillende sectoren. Spreiding is zodoende een factor die in geen enkel geval over het hoofd mag worden gezien. Uiteraard is die spreiding afhankelijk van de grootte van uw portfolio. Zo’n porfolio moet voldoende groot zijn om een goede spreiding mogelijk te maken. Een gouden raad is echter om nooit – in geen enkel geval dus – al uw eieren in dezelfde mand te leggen. Bijverdienen met aandelen is moeilijk zonder dat u eerst deze noodzakelijke kennis op zak hebt gestoken.

Enkele belangrijke kenmerken

Bijverdienen met aandelen kan alleen wanneer de belegger de kenmerken van aandelen goed weet te herkennen. Kort samengevat: aandeelhouders zijn mede-eigenaars van een bedrijf en profiteren als het bedrijf winst maakt. Gewone aandelen geven de volgende belangrijkste rechten en bevoegdheden:[2]

*Stemrecht

Bijverdienen in aandelen houdt onder andere in dat u stemrecht krijgt in het bedrijf waarin u belegt. Stemrecht omvat het benoemen en ontslaan van bestuurders en het goedkeuren van grote besluiten zoals fusies en overnames. Er wordt jaarlijks gestemd op de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA of kortweg AV). Als de aandeelhouder niet aanwezig kan zijn kan diegene zijn stem doorgeven via een volmacht of via een e-mail. Hoe meer aandelen met stemrecht de belegger heeft, hoe groter zijn invloed op de vergadering.

*Deelneming in eigen vermogen

Via een aandeel wordt de beleggers deels eigenaar van een bedrijf. Gewone aandeelhouders hebben zodoende een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Zij hebben een vordering op een deel van de activa die de onderneming bezit. Wanneer deze activa winst genereren en de winst wordt geherinvesteerd in extra activa, dan zien de aandeelhouders hun rendement terug als de waarde van hun aandelen stijgt als gevolg van een koersstijging. Bijverdienen in aandelen komt daar kort gezegd op neer.

*Verhandelbaar eigendom

Wij trappen waarschijnlijk een open deur in door te stellen dat aandelen op de beurs worden verhandeld. Het recht om eigendom over te dragen houdt dus in dat aandeelhouders hun aandelen op de beurs mogen verhandelen. Bij het verhandelen van aandelen speelt de liquiditeit op de beurs een belangrijke rol. Liquiditeit is de mate waarin een effect kan worden gekocht of verkocht op de beurs zonder de koers van het effect te beïnvloeden (zie boven). De hoge liquiditeit van aandelen is één van de kenmerken waarmee aandelen zich onderscheiden van andere beleggingscategorieën. Omdat aandelen zo liquide zijn kunnen aandelenbeleggers vrijwel onmiddellijk hun geld investeren of vrijmaken.

Nog even terugkeren op het recht op dividend

Naast het gedeeltelijke eigendom van aandeelhouders hebben beleggers ook het recht op winst bij uitkering in de vorm van dividend (zie boven). Het management van het bedrijf heeft in principe twee opties met de winst: het kan worden geherinvesteerd of worden uitbetaald in de vorm van dividend. Beleggers hebben geen directe zeggenschap over welk percentage van de winst uitgekeerd moet worden. Dat gebeurt namelijk door de raad van bestuur. Echter, wanneer dividenden worden uitgekeerd hebben gewone aandeelhouders het recht om hun deel te ontvangen. Op die manier wordt bijverdienen in aandelen mogelijk.

Inzage in de financiële toestand en bedrijfsadministratie

Een belegger in aandelen heeft nog andere rechten. Het recht om financiële boeken en bedrijfsadministratie in te zien heeft bvb. als doel dat de aandeelhouder kan nagaan of zaken van de onderneming naar behoren worden uitgevoerd en dat de belegger bedachtzaam kan stemmen bij kwesties over het bedrijfsbeleid of management.

Juridische stappen bij onrechtmatig handelen van het management

Welke rechten hebben aandeelhouders nog meer? De aandeelhouders kunnen juridische stappen ondernemen tegen de raad van bestuur van de onderneming als de raad onrechtmatige handelingen heeft verricht. Dit betekent niet dat aandeelhouders bestuurders kunnen aanklagen die met de juiste intentie een beslissing hebben genomen welke uiteindelijk slecht is uitgepakt. Een voorbeeld van onrechtmatig handelen is wanneer bestuursleden handelden in hun eigen belang ten koste van het bedrijf. Er is dus wel degelijk sprake van toezicht op het doen en laten van de topmensen van een bedrijf.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.tienstappen.nl/7geheimen/?utm_source=organic&utm_medium=website

Wat zijn de risico’s bij beleggen in aandelen?

Bijverdienen naast je hoofdinkomen met aandelen, het klinkt goed maar is niet altijd even makkelijk. Aandelen zijn niet voor alle beleggers geschikt. U dient alleen te handelen in aandelen indien u de risico’s, die gepaard gaan met aandelenhandel, goed begrijpt. Voordat u gaat beleggen in aandelen, dient u uw ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen zorgvuldig te beoordelen. Aan beleggen in aandelen zijn verschillende risico’s verbonden:

*Het risico van vermogensverlies

In de praktijk komt bijverdienen met aandelen neer om op een lage koers te kopen en aan een hogere koers weer te verkopen. Dat is echter niet altijd even makkelijk. Als een bedrijf slecht presteert of wanneer de markt negatief is over een bedrijf, kan de aandelenkoers onder uw aankoopprijs dalen. De aandelenkoers kan zelfs tot nul dalen bij een faillissement. Als een bedrijf failliet gaat zijn deze aandelen niet meer verhandelbaar zijn en wordt de notering bij de beurs in de meeste gevallen opgeheven. Wanneer een curator wordt aangesteld staan de aandeelhouders als laatste op de lijst van andere schuldeisers om de overgebleven waarde te ontvangen. U moet zich terdege bewust zijn van dit risico wanneer u besluit om te beleggen in aandelen. Maar dit is niet het enige risico dat u loopt. Er is nog een aantal andere risico’s die op voorhand ingecalculeerd moeten worden.

*Het marktrisico

Bijverdienen met aandelen houdt het besef in dat aandelenkoersen niet alleen kunnen stijgen, maar ook dalen. Maar ook beurzen kunnen in hun geheel bewegen. Het marktrisico is het risico dat de gehele markt daalt, wat invloed heeft op de koers en waarde van effecten. Het marktrisico wordt beïnvloed door macro-economische factoren zoals een daling van de economische groei of rentewijzigingen. Daarom is enige basiskennis van de economie geen overbodige luxe voor wie wil beleggen in aandelen.

Kennis die bijvoorbeeld handig is, is de kennis over het monetair beleid dat een centrale bank voert. Dat monetair beleid wordt bepaald door verhogingen of verlagingen in de rente, in de V.S. bijvoorbeeld op de fed funds, zijnde de Amerikaanse basisrente. Renteverlagingen bleken een positief effect op de beurskoersen te hebben, renteverhogingen hadden daarentegen een negatief effect(3).

*Het volatiliteitsrisico

Bijverdienen met aandelen houdt in dat beleggers een zekere koudwatervrees overwinnen. Ze moeten maw. tegen een stootje kunnen en niet meteen in paniek raken. Aandelenkoersen kunnen namelijk zeer bewegelijk zijn. Beleggers moeten zich bewust zijn dat hun aandelen aanzienlijk in waarde kunnen fluctueren in een korte periode. Dat geldt voor zowel individuele aandelen en sectoren als voor de beleggingsmarkt zelf (zie boven).

*Het risico specifiek verbonden aan een bepaalde sector

Aan een hele sector op de beurs kunnen risico’s verbonden zijn. Het sector specifieke risico is het risico dat een bepaalde sector tegenslag ervaart, bijvoorbeeld de luchtvaartsector bij nieuws over een terroristische aanslag. Deze perioden van zwakte kunnen echter koopkansen bieden, maar beleggers moeten zich afvragen of zij bereid zijn de storm te doorstaan of dat ze hun aandelen verkopen in afwachting van verdere dalingen. Hierboven las u het al: bijverdienen in aandelen vereist dat u niet meteen panikeert wanneer de koers van een aandeel een onverwachte (neerwaartse) beweging maakt.

*Het risico specifiek verbonden aan een bepaald aandeel

De risico’s kunnen ook uitgebreid worden tot de aandelen zelf. Net als bij sectorrisico is aandeel-specifiek risico het risico dat een bepaald aandeel een koersdaling ondervindt als gevolg van negatieve publiciteit of een negatief beeld van de markt over het bedrijf. Dit volgt meestal op slechte financiële resultaten of een verandering in het management die niet goed door de markt wordt ontvangen. Bijverdienen met aandelen is dus zeker niet risicovrij, laat daar geen twijfels over bestaan.

*Het timing risico

Het juiste aandelen op het juiste moment. Het timing risico is het risico dat u een aandeel op het verkeerde moment koopt of verkoopt. Niet alle sectoren van de markt volgen dezelfde prijscyclus. Het begrijpen van de bedrijfscyclus en hoe een bedrijf presteert tijdens de verschillende fasen in deze cyclus kan helpen de timingrisico’s te beheersen.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic:

bijverdienen naast je hoofdinkomen

Bronnen:

 1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05579-4_13
 2. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350485032000126712
 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04816.x
1 antwoord
 1. J.F. Zeemeijer
  J.F. Zeemeijer zegt:

  handelen jullie niet in bitcoins met die algeritmen…schijnt dat je daar veel geld mee kan verdienen in kortere tijd dan aandelen.
  gr
  frits

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.