Biotech aandelen: de beste 10 voor 2023

Biotech aandelen

Biotech aandelen bieden kansen en er zijn heel wat succesverhalen die aan deze sector gekoppeld kunnen worden. Echter blijft er ook een groot risico aanwezig en gaan er met regelmaat veelbelovende bedrijven de mist in. Om succesvol te investeren in biotech aandelen is het belangrijk om inzicht te hebben in de sector. Hier wordt in dit artikel dan ook aandacht aan besteed. Bovendien wordt er gekeken naar het verleden en de toekomst. Als laatste zullen we tien biotech aandelen noemen waarin geïnvesteerd kan worden.

Inhoudsopgave

Het verschil tussen biotechnologische en farmaceutische bedrijven

Er bestaan biotechnologische bedrijven en farmaceutische bedrijven. Medicijnen die door biotechnologiebedrijven worden gemaakt zijn afgeleid van levende organismen. Die van farmaceutische bedrijven hebben over het algemeen een chemische basis. En dan is er nog de term biofarma. Deze term beschrijft bedrijven die zowel biotechnologische als chemische bronnen gebruiken in hun medische onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (R&D).

Veel voorkomende producten zoals bier en wijn, wasmiddel en alles wat van plastic is gemaakt, zijn allemaal biotechnologische producten. Mensen hebben biotechnologie sinds de oudheid gebruikt om dieren te fokken, hun gewassen te verbeteren en hun gezondheid te verbeteren. In de moderne financiële wereld vormen biotechnologiebedrijven een industriële sector die gezamenlijk bekend staat onder de afkorting biotech. Bedrijven uit deze sector onderzoeken, ontwikkelen en produceren een breed scala aan commerciële producten. De meeste richten zich op medische of agrarische toepassingen.

De top in de VS gevestigde biotechnologiebedrijven in termen van marktkapitalisatie zijn Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly en Thermo Fisher Scientific. Merk op dat er een aanzienlijke overlap is tussen biotechnologische en farmaceutische bedrijven. Johnson & Johnson, Pfizer en Eli Lilly zijn bijvoorbeeld belangrijke spelers in beide sectoren.

In de afgelopen jaren zijn er biotechnologische startups ontstaan. Het doel van de meeste van deze bedrijven is om biotechnologische processen te gebruiken om doorbraakmedicijnen te creëren. De sector is volatiel en snelgroeiend, ook in Europa. Naar Amerikaans voorbeeld werden ook de Europese beurzen de afgelopen jaren overspoeld met IPO’s van biotechbedrijven. Volgens Grand View Research zal de wereldwijde biotechnologie markt in 2028 naar verwachting $2,44 biljoen bereiken. In een sector van dergelijke omvang valt er voor de beleggers dus flink wat geld te verdienen. Voorwaarde is evenwel dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Investeren in biotech aandelen

Investeren in biotech aandelen kan zeer lucratief zijn, zo blijkt. De Nasdaq Biotechnology Index, die effecten van biotech- en farmaceutische bedrijven omvat, behaalde jaar op jaar een rendement van ongeveer 36%, beter dan het jaar-op-jaarrendement van de S&P 500 van 13%.

Het risico van biotech aandelen

Biotechnologiebedrijven hebben over het algemeen zeer hoge bedrijfskosten. Dit omdat ze betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en testen van moleculen (de voorloper van een medicijn) die jaren in beslag nemen. Dit kostbare proces is uiterst onvoorspelbaar en kan, voor een klein biotechbedrijf, zelfs dodelijk zijn. Het spreekt voor zich dat de belegger in dat geval kan fluiten naar zijn geld. Farmaceutische bedrijven zijn daarentegen doorgaans in staat om tegenslagen en mislukkingen makkelijker te doorstaan. Dit vanwege hun grotere omvang en gediversifieerde inkomstenbasis. Bij het kopen van biotech aandelen is het dus belangrijk om waakzaam te zijn. Bepaal ook de limieten in termen van risico en uitgaves. Investeren in biotech aandelen wordt algemeen beschouwd als een hoog risico.

Ontwikkeling van nieuwe producten

Met biotech aandelen zijn grote winsten gerealiseerd, maar ook grote verliezen geleden. Een bedrijf kan heel wat obstakels ontmoeten voor de ontwikkeling van nieuwe producten als het onderzoek of het eindproduct controversieel is. Verschillende landen verbieden bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde planten en producten. Biotech heeft één voordeel gekregen om het kostennadeel te compenseren. Geneesmiddelen hebben over het algemeen gedurende 5 jaar de exclusieve rechten om hun medicijnen te produceren en te distribueren. Biotech kan daarentegen octrooibescherming krijgen voor 12 jaar. Wat natuurlijk een wereld van verschil uitmaakt.

De FDA vereist dat de meeste nieuwe geneesmiddelen verschillende testfasen doorlopen, die op zichzelf tot 8 jaar kunnen duren. Ook als een bedrijf een nieuw geneesmiddel op de markt brengt, betekent dit niet dat het brede goedkeuring van de arts zal krijgen. Het zal duidelijk zijn dat de biotech sector geen eenvoudige sector is. Beleggen in biotech aandelen vergt dan ook bijzondere aandacht.

Regelgevende goedkeuring

Een biotechbedrijf moet goedkeuring krijgen van de regelgevende instantie voordat het een medicijn mag verkopen. Het biotechbedrijf dient een aanvraag in voor goedkeuring door de FDA in de Verenigde Staten en door de EMEA in Europa met behulp van de klinische testgegevens die het heeft gegenereerd.

In welke sectoren zijn biotech aandelen te vinden?

De sector biotech realiseert zijn omzet op verschillende manieren. Hierbij kunt u denken aan transacties in de gezondheidszorg, biologische patiëntgegevens, onderzoek en ontwikkeling. De missie van de biotechnologie is om het welzijn van het leven op aarde te bevorderen door ontwikkelingen in technologische processen die vooruitgang in de gezondheid van alle vormen ondersteunen.

Dat is een nobel streven, waar uiteraard ook de factor ‘geld’ aan gekoppeld moet worden. Biotech toepassingen zijn in heel wat sectoren te vinden. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, landbouw, industriële processen en ecologische duurzaamheid.

Biotech aandelen en COVID-19

In de nasleep van de pandemie zette de opkomst van het COVID-19 vaccin de mRNA-biotechnologie in de schijnwerpers. Biotechbedrijven als Moderna (ticker: MRNA) en BioNTech (BNTX) gebruikten mRNA-technologie. Niemand weet overigens nog wat de effecten hiervan op de (middel) lange termijn zijn.

De problemen kunnen variëren van chronische ziekten tot infectieziekten en van mondiale problemen van voedselzekerheid tot schone energie. Dit zijn enkele van de vele drijfveren die de marktomvang van de sector kunnen vergroten en investeringsmogelijkheden kunnen opleveren.

Technologie in de biotech markt

Technologie is een positieve disruptor in de biotech en speelt een belangrijke rol bij het verder uitbouwen van de sector. De biotech industrie wordt aangejaagd door gegevens die binnenkomen uit verschillende bronnen, zoals onder meer uit de gezondheidszorg, biologische patiëntgegevens, onderzoek en ontwikkeling.

Het beheer van datasets is afhankelijk van efficiënte systemen die biotech professionals kunnen helpen om ze te beoordelen om uiteindelijk manieren te vinden om vooruitgang te boeken in zaken als gepersonaliseerde medicijnen of therapieën.

“Een goed beheer van de data verbetert de manier waarop we de gegevens verzamelen tijdens onderzoek naar vaccins en het beoordelen van de diagnostiek en behandeling die wordt aangeraden bij het innemen van bepaalde medicijnen”, zegt Allison Ostrander, directeur risicotolerantie bij SimplerTrading.com. Ostrander benadrukt dat technologie het biotech marktlandschap grondig heeft veranderd. Het doorzoeken van massa’s gegevens kan overweldigend zijn voor onderzoekers. Door te verbeteren hoe de gegevens verzameld en beoordeeld worden zou dit moeten helpen bij het stroomlijnen en het creëren van een betere diagnose voor patiënten.

De fases van een kandidaat-geneesmiddel

Beleggers moeten er goed op letten in welke fase elk kandidaat-geneesmiddel van een biotechbedrijf zich bevindt. Geneesmiddelen in latere fasen hebben meer kans van slagen, waardoor investeren in biotech aandelen van dat bedrijf minder risicovol wordt. Er zijn vier grote stappen en drie fasen die biotechbedrijven volgen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen:

 • Geneesmiddelontdekking: een biotechbedrijf identificeert eerst een kandidaat-geneesmiddel en de ziekten waarop het zich mogelijk kan richten.
 • Preklinische tests: Het bedrijf test de kandidaat-geneesmiddelen in vitro (in reageerbuizen) en/of in vivo (in levende dieren zoals muizen).
 • Klinische testen: Het kandidaat-geneesmiddel wordt getest op mensen.

Klinische testen vinden over het algemeen in drie fasen plaats:

 1. Er worden kleine studies uitgevoerd om een veilige dosis voor het kandidaat-geneesmiddel te vinden en te bepalen hoe het medicijn mensen beïnvloedt.
 2. Grotere studies met ongeveer 100 of meer patiënten worden uitgevoerd met een focus op veiligheid en bijwerkingen op korte termijn en om de optimale dosis voor het medicijn te bepalen.
 3. Nog grotere onderzoeken, met honderden of zelfs duizenden patiënten, worden uitgevoerd om aan te tonen hoe effectief en veilig het experimentele medicijn de doelziekte behandelt.

AI en machine learning bieden hulp bij uitdagingen

De meeste biotechbedrijven hebben veel medicijnen tegelijkertijd in ontwikkeling, wat zorgt voor meerdere inkomstenstromen. De veiligste biotech-investeringen zijn niet alleen gericht op een paar experimentele medicijnen. Veel groeiende biotechbedrijven genereren vaak geld door nieuwe biotech aandelen uit te geven. Hierdoor verwatert de waarde van de bestaande aandelen. Sommige biotechnologiebedrijven ontvangen ook – en zijn mogelijk ook sterk afhankelijk van – geld dat is verkregen via partnerschappen met grotere geneesmiddelenfabrikanten of subsidies van overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Fusies en overnames zijn gebruikelijk in de biotech sector, wat betekent dat elk van de meest veelbelovende biotechbedrijven kan worden overgenomen door hun grotere concurrenten.

Kunstmatige intelligentie, of AI, en ‘machine learning’ mogelijkheden helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de efficiëntie te vergroten. AI speelt een sleutelrol in biotech door innovaties op het gebied van genbewerking, gentherapie en facturering en betalingen te stimuleren. AI-mogelijkheden kunnen professionals helpen nauwkeurigere beslissingen te nemen, fraude te voorkomen en de productiviteit te verhogen. “Naarmate we verder komen in de richting van precisiegeneeskunde en therapieën die bedoeld zijn voor gebruik op moleculair niveau, hebben bedrijven behoefte aan sterkere data-analyse, automatisering en kunstmatige intelligentie-mogelijkheden in combinatie met hun wetenschap”, zegt Nina Deka, senior onderzoeksanalist bij ROBO Global in New York City.

Het reguliere gebruik van biotech is toegenomen, precies als gevolg van de vraag van de consumenten naar on-demand gezondheidsdiensten. Naarmate mensen meer bewust worden van hun gezondheid, brengen bedrijven meer draagbare technologieën op de markt. Deze apparaten zijn gemakkelijk toegankelijk door ze te verbinden met een smartphone of draadloos apparaat. Hun nauwkeurigheid wordt nog steeds beter, maar hun toepassingen spelen vaak een belangrijke rol bij het handhaven van de dagelijkse gezondheid.

Een terugblik op 2022

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft 26 goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen verleend in 2022. Dit is een opmerkelijk langzamer tempo dan in 2020 en 2021. Deze leverden respectievelijk 53 en 50 goedkeuring op. In het derde jaar van het COVID-tijdperk zagen we ook het aanhoudende effect op de activiteiten in de industrie.

PPD, de afdeling voor klinisch onderzoek van Thermo Fisher Scientific, heeft op het einde van 2022 meer dan 150 biotech- en biofarmaceutische leiders ondervraagd om trends in de ontwikkeling van geneesmiddelen vast te stellen, waarbij een aantal belangrijke factoren voor de sector naar boven kwamen.

Negen op de 10 (89%) respondenten meldden dat de pandemie hun strategie voor geneesmiddelenontwikkeling heeft veranderd, met nieuwe prioriteiten en samenwerkingsbenaderingen die vorm geven aan hoe organisaties vandaag de dag verder gaan.

6 voorspellingen voor de biofarma- en biotechindustrie in 2023

2023 kan een seizoen van groei en veranderingen zijn wanneer de biofarmaceutische en biotechbedrijven zich aanpassen aan bovenstaande effecten en nieuwe vorderingen maken in de processen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Zes voorspellingen voor deze sectoren in 2023, zijn:

 1. Gedecentraliseerde klinische studies krijgen steeds meer vorm.
 2. Nieuwe therapeutische platforms zullen ontwikkelingen op prioritaire therapeutische gebieden stimuleren.
 3. Toenemende digitalisering zal nieuwe deuren openen in klinische proeven.
 4. Nieuwe onderzoeksmethoden en data-inzichten zullen de onderzoeksresultaten transformeren.
 5. Er zal meer beroep gedaan worden op externe leveranciers om aan de vraag naar outsourcing te voldoen.
 6. Geneesmiddelenontwikkelaars die erin slagen diversiteit in de echte wereld te creëren, zullen beter gepositioneerd zijn om patiënten van dienst te zijn en om naleving van de regelgeving te bereiken.

1. Gedecentraliseerde klinische studies krijgen steeds meer vorm.

Gedecentraliseerde klinische proeven (DCT) werden een kritieke strategie toen de pandemie uitbrak. Op dit moment keert de wereld terug naar een ‘nieuw normaal’. Sponsors zien alternatieve proefontwerpen nu nog steeds als een kans om op grotere schaal en efficiënter gegevens te verzamelen.

Meer dan de helft (55%) van de respondenten in de enquête van Thermo Fisher Scientific noemde de uitdagingen bij de rekrutering van patiënten in klinische onderzoeken als een van de belangrijkste pijnpunten waarmee hun organisatie wordt geconfronteerd. DCT’s zijn een potentiële balsem voor het probleem. Zij bieden een manier om een bredere patiëntenbasis te werven en te betrekken buiten de grenzen van een gecentraliseerde site.

Onderzoeksrespondenten die nog geen DCT-strategieën gebruiken, schatten dat een kwart (27%) van hun onderzoeken tegen 2024 gedecentraliseerd zullen zijn. Organisaties die momenteel wel al DCT’s gebruiken, verwachten dat nog eens 24% van hun onderzoeken tegen 2024 gedecentraliseerd zal zijn.

Naarmate bedrijven nieuwe tools en infrastructuur blijven aanbieden om DCT-activiteiten te ondersteunen, is het duidelijk dat dit formaat steeds robuuster zal worden. Biofarmaceutische en biotech-organisaties moeten op zoek gaan naar een DCT-partner wiens op digitale technologie gebaseerde onderzoeksstrategie – ingebed in snelheid, diepgaande expertise op het gebied van regelgeving en een technologie-agnostische benadering – is gebaseerd op het verbeteren van de patiëntervaring, betrokkenheid en retentie.

2. Nieuwe therapeutische platforms zullen ontwikkelingen op prioritaire therapeutische gebieden stimuleren.

De goedkeuring van op mRNA gebaseerde COVID-19-‘vaccins’ was een belangrijke stap in het verwezenlijken van een reguliere toekomst voor nieuwe therapeutische platforms, waaronder andere nucleïnezuurtherapieën en cel- en gentherapieën. Als zodanig heeft de opkomst van deze platforms een grote rol gespeeld bij het vormgeven van de prioriteiten van organisaties. Ontwikkelaars melden dat het benutten van nieuwe technologieën (waaronder mRNA en platformen voor het ontdekken van geneesmiddelen) momenteel een van de grootste kansen biedt in klinische onderzoeken.

Uit onderzoek bleek dat hematologie/oncologie het belangrijkste therapeutische gebied is voor 59% van de ontwikkelingspijplijnen van de respondenten. Dit werd gevolgd door zeldzame ziekten (39%) en immunologie/reumatologie (38%). Deze gebieden zijn al dominant in de therapeutische ontwikkeling van cellen, genen en nucleïnezuren. Indicaties voor zeldzame ziekten domineren bijvoorbeeld de lijst van goedgekeurde RNA-therapieën. Dit terwijl meer dan de helft van de goedgekeurde cel- en gentherapieën gericht is op kanker.

Bovendien zullen een sterke stijging van de financiering van het onderzoek bij programma’s zoals het Cancer Moonshot Initiative van de regering Biden de voortdurende ontwikkeling van geavanceerde therapieën in 2023 en daarna stimuleren.

Naarmate ontwikkelaars meer vertrouwd raken met de complexiteit van deze klinische onderzoeken en de bijbehorende regelgevingshindernissen, zullen nieuwe therapieën de ontwikkelingspijplijn domineren. Zoek naar een toegewijde Clinical Research Organisation (CRO)-partner met een staat van dienst op het gebied van nieuwe therapeutische platforms en je bent als bedrijf al een heel eind opgeschoten.

PPD begon bijvoorbeeld al jaren vóór de pandemie met mRNA-vaccins te werken. En in 2022 kondigde Thermo Fisher Scientific een langdurige strategische samenwerking met Moderna aan. Dit om de productiecapaciteit en toepassingen van mRNA-technologie verder uit te breiden.

3. Toenemende digitalisering zal nieuwe deuren openen in klinische proeven.

Processen in het hele medische veld worden steeds meer gedigitaliseerd, en de ruimte voor klinische proeven vormt hierop geen uitzondering. Organisaties passen snel nieuwe technologieën toe om uitdagingen op het gebied van rekrutering en procesefficiëntie het hoofd te bieden. Van de ondervraagden meldde 62% van de biofarmaceutische en biotech managers het gebruik van de nieuwste digitale tools zoals cloud computing, API’s en digitale platforms in hun proefoperaties.

Naarmate DCT’s en hybride onderzoeken een groter onderdeel worden van de klinische proefwereld, zullen er nieuwe digitale hulpmiddelen verschijnen om noodzakelijke procesveranderingen te vergemakkelijken en naleving van wettelijke richtlijnen te waarborgen. Digitalisering is ook een veelbelovende manier om uitdagingen bij het werven en behouden van patiënten het hoofd te bieden, organisaties te helpen voorheen niet aangeboorde populaties van te bereiken en ervaringen van patiënten te verbeteren.

De stijgende populariteit van elektronische evaluatietools voor klinische resultaten (eCOA), aangespoord door COVID-19, houdt aan, waarbij veel onderzoeken nu een “BYOD”-benadering (bring your own device) gebruiken in plaats van door studies uitgegeven tablets of andere apparaten voor gegevensverzameling.

Door deelnemers hun eigen apparaten te laten gebruiken, profiteren proefsponsors van lagere kosten en snellere opstarttijden. Deelnemers zullen op hun beurt eerder voldoen aan onderzoeksprotocollen die herinneringen en gegevensverzameling omvatten via een bekend apparaat dat al in hun dagelijks leven is verweven. Naarmate dit een groter onderdeel wordt van meer proeven, zal de innovatie in apps en draagbare apparaten toenemen om te harmoniseren met deze praktijken.

4. Nieuwe onderzoeksmethoden en data-inzichten zullen de onderzoeksresultaten transformeren.

Nieuwe trends in gegevensverzameling en innovatieve proefontwerpen zullen ook van invloed zijn op de sector in 2023. De toename van het gebruik van gegevens met betrekking tot directe en doelmonitoring, evenals het locatie- en het risicoprofiel bij het onderzoek, zullen monitoringmodellen positief beïnvloeden, zodat studies zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe risico’s en kritieke bevindingen. In combinatie met een beter en uitgebreider gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om deze gegevens te analyseren, kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over locatie-identificatie, studievoortgang, trends en risicobeheer.

Er wordt steeds meer vertrouwd op het verzamelen van real-world data (RWD) en real-world evidence (RWE) bij het ontwerpen van proeven, en de vooruitgang in de datawetenschap stelt ontwikkelaars in staat om RWD/RWE volledig te benutten. Van de ondervraagden ziet 45% van de biofarmaceutische en biotechleiders het gebruik van RWD/RWE als aanvulling op de gegevens van klinische onderzoeken als een ideale kans in de onderzoeksruimte. Het aantal klinische fase IV-onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van RWD is in 2022 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2020 – een cijfer dat in 2023 zal toenemen naarmate de ervaring met het verzamelen en analyseren van RWD toeneemt.

Bovendien zullen adaptieve ontwerpen van onderzoek bijdragen aan innovaties in inzichten in klinisch onderzoek. Adaptieve ontwerpen van klinische onderzoeken introduceren nieuwe flexibiliteit in de studieprocessen, onder andere door het plannen van gespecificeerde wijzigingen op tussentijdse punten in de loop van het onderzoek. Hierdoor kunnen onderzoeken efficiënter, kosten effectiever en informatiever zijn, wat de toenemende bezorgdheid over de financiële en logistieke eisen van klinische onderzoeken zou kunnen wegnemen.

64% van de respondenten in het onderzoek van Thermo Fisher Scientific gaf aan al gebruik te maken van adaptieve proefontwerpen in hun organisatie. Naarmate er meer complexe en specifieke klinische onderzoeken gaande zijn, zal een grotere afhankelijkheid van adaptieve onderzoekontwerpen de efficiëntie bevorderen.

5. Er zal meer beroep gedaan worden op externe leveranciers om aan de vraag naar outsourcing te voldoen.

Een van de meest opvallende bevindingen uit het sectoronderzoek was de gerapporteerde toename van de uitbesteding van activiteiten op het gebied van klinische onderzoeken. Terwijl ontwikkelaars problemen ervaren als gevolg van vertraagde tijdlijnen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, toenemende complexiteit van onderzoeken en uitdagingen bij het werven en behouden van personeel en patiënten, intensiveren velen de samenwerking met andere entiteiten – in feite melden 4 van de 10 respondenten van het onderzoek een grotere samenwerking tussen entiteiten sinds COVID-19. In de afgelopen 2 1/2 jaar meldden de ondervraagde leiders dat ze meer geneigd waren om sommige (47%) of alle (35%) activiteiten van een klinische proef uit te besteden aan een CRO.

Uitbestedingsmodellen zijn niet voor iedereen geschikt, aangezien elke medicijnontwikkelaar verschilt in behoeften, ervaring, prioriteiten en mogelijkheden. De respondenten maakten het vaakst gebruik van een full-service, trial-by-trial benadering (32%). Gevolgd door een hybride functionele service provider (FSP) relatie (16%). Diagnostische diensten voor klinische laboratoria werden het meest waarschijnlijk uitbesteed (80%), gevolgd door gegevensbeheer, beheer van klinische proeven en biostatistische analyses (respectievelijk 74%, 63% en 58%).

Naarmate datawetenschap en digitalisering steeds vaker voorkomen in klinische ontwikkeling en cel- en gentherapie-onderzoeken het landschap domineren, zullen organisaties profiteren van partnerschappen met CRO’s die over gespecialiseerde expertise op deze gebieden beschikken.

6. Geneesmiddelenontwikkelaars die erin slagen diversiteit in de echte wereld te creëren, zullen beter gepositioneerd zijn om patiënten van dienst te zijn en om naleving van de regelgeving te bereiken.

Een patiëntenpopulatie die de echte wereld imiteert, staat centraal bij het testen en bij het creëren van veilige en effectieve medicijnen. Het recente mandaat van de FDA vraagt om een “Ras & Etniciteit Diversiteit Plan” voor elk onderzoek.

Uit onderzoek bleek dat patiënten werving, inclusief patiënten behoud en patiënten diversiteit, het grootste pijnpunt is voor biotech- en biofarmaceutische bedrijven. 55% noemt dit de grootste uitdaging voor hun organisatie. Naarmate er meer gerichte therapieën worden ontwikkeld, kwamen toenemende complexiteit van klinische onderzoeken (51%) en regelgevende hindernissen (46%) ook naar voren als gemeenschappelijke barrières.

Het vermogen van medicijnontwikkelaars om belemmeringen voor deelname weg te nemen en training en ondersteuning te bieden aan sites en patiënten zal van cruciaal belang zijn voor het werven en behouden van diverse populaties. Sponsors zouden moeten overwegen om gemeenschapsorganisaties en belangengroepen aan te spreken om hun studies voort te zetten naast een CRO die vakkundig door het veranderende landschap navigeert en het belang van inclusief proefontwerp begrijpt.

De biotechnologie markt tot en met 2025 – wereldwijde analyse en prognoses

Naar schatting is de markt voor biotechnologie goed voor US$ 471.336 miljoen tegen het einde van 2025. Dit oplopend tot een CAGR van 10,5% tijdens de prognoseperiode van 2018 tot 2025, stijgend van US$ 218.012 miljoen in 2017.

De stijging van de R&D uitgaven en uitbestedingsactiviteiten door particuliere en overheidsinstanties zullen naar verwachting de groei van de wereldwijde biotechnologie markt stimuleren. Verhoogde risico’s in verband met de genetische gegevens zullen anderzijds naar verwachting die groei belemmeren. Aan de andere kant wordt verwacht dat het toenemende aantal toekomstige conferenties en workshops de groei van de biotechnologie markt alweer zal stimuleren.

Tissue engineering en regeneratie

In de biotechnologie markt zal het segment tissue engineering en regeneratie naar verwachting het snelst groeiende segment worden in de prognoseperiode, qua technologie. De tissue engineering is een tak die valt onder de biomedische engineering & tissue engineering. Regeneratieve geneeskunde betreft de vervanging of regeneratie van cellen, weefsel of het orgaan om zijn natuurlijke biologische werking te herstellen. Tissue engineering draagt ook bij aan de micro-gefabriceerde weefselmanipulatie van driedimensionale modellen voor onderzoek naar kanker en andere ziekten. Het belangrijkste doel van tissue engineering en regeneratie is het monitoren en real-time besturen van tissue engineering systemen.

Bio-informatica

Naar verwachting zal het bio-informatica-segment het grootste en snelst groeiende segment zijn, per toepassing. De toepassing van het bio-informatica-segment omvat de studie van levende wezens op moleculair niveau. De bio-informatica omvat de benadering met de computer om de biologische gegevens te analyseren, te beheren en op te slaan en maakt het mogelijk om de gegevens voor gegevensbeheer bij te houden en te volgen die vereist zijn door de verschillende farmaceutische, biotechnologische bedrijven en de zorgverleners zoals ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen voor de patiënten en anderen.

Bio-informatica is ook vereist op andere gebieden van de biotechnologie. Denk bijvoorbeeld aan de genomische, proteomica, transcriptomica, chemo-informatica, veterinaire wetenschappen, landbouwstudies, forensische wetenschappen en biodefensie- en milieustudies. De ontwikkeling op het gebied van informatietechnologie en de toenemende behoefte aan biotechnologie zullen dus waarschijnlijk de groei van het bio-informatica-segment in de voorspelde periode stimuleren.

Totale omvang van de markt

De totale omvang van de markt voor biotechnologie werd geschat aan de hand van uitgebreide primaire en secundaire bronnen. Hieronder viel een breed scala aan door de overheid geautoriseerde websites. Denk aan Biological Sciences Research Council (BBSRC), Biological and Environmental Research (BER) en National Center for Biotechnology Information (NCBI). Maar ook Non-Governmental Organisatie (NGO), Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR), National Science Foundation (NSF) en anderen.

Tot de primaire respondenten behoorden leerstoelhouders en vertegenwoordigers van de vraag- en aanbodzijde van de gezondheidszorg. Maar ook medische professionals van verschillende biotechnologiebedrijven en onderzoekscentra.

Welke biotech aandelen zijn in 2023 kansrijk?

In 2023 zal de digitalisering in de biotech industrie naar verwachting toenemen naarmate de mogelijkheid van online en op afstand beoordelen, diagnosticeren en behandelen van patiënten over de hele wereld toeneemt.

De Nasdaq Biotech Index is in de tweede helft van 2022 met meer dan 15% gestegen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft 26 goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd in 2022. Dit is aanzienlijk minder dan in 2020 en 2021. Beide jaren waren goed voor respectievelijk 53 en 50 goedkeuringen.

Volgens Precedence Research bedroeg de wereldwijde biotechmarktomvang in 2020 $ 733,5 miljard. De omzetprognose voor 2030 kwam uit op $ 1.683,52 miljard. Dit met een CAGR van 8,7% over de prognoseperiode van 2022 tot 2030. Noord-Amerika is de grootste biotechmarkt markt, terwijl Azië-Pacific de snelst groeiende regio is.

Onder de biotech aandelen zijn er verschillende gevestigde namen die producten op markten en veelbelovende pijplijnen hebben. Deze bedrijven leveren voorspelbare inkomsten, en misschien zelfs een dividend in sommige gevallen. Deze combinatie maakt deze bedrijven aantrekkelijk voor waardebeleggers.

Over het algemeen is beleggen in biotech aandelen echter niets voor risicomijdende beleggers. Veel van deze bedrijven zijn kleinere spelers. Ze genereren al dan niet inkomsten, laat staan winst. Maar het is meestal bij deze bedrijven waar innovatie plaatsvindt. Deze bedrijven lopen voorop bij het maken van medicijnen en therapieën voor enkele van onze meest verwarrende en chronische ziekten en aandoeningen.

Onderstaande bedrijven bieden een intrigerende kans voor groei-investeerders. Als een van hun producten FDA-goedkeuring krijgt, kunt u een aanzienlijke groei in uw portfolio zien. Dat soort vooruitziende blik vereist onderzoek.

 1. Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX)
 2. Biogen (NASDAQ: BIIB)
 3. Axsome Therapeutica (NASDAQ: AXSM)
 4. Exelixis (NASDAQ: EXEL)
 5. Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA)
 6. Argenx SE (NASDAQ: ARGX)
 7. Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA)
 8. United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR)
 9. Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN)
 10. BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN)

1. Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX)

Vertex Pharmaceuticals is vooral bekend als ’s werelds leider op het gebied van cystic fibrosis (CF) behandelingen. Het bedrijf heeft vier medicijnen op de markt. Het meest recente daarvan, Trikafta, genereert een aanzienlijk deel van de omzet van het bedrijf. Sterker nog, Vertex ontwikkelt ook de meest waarschijnlijke concurrent van Trikafta.

De biotech aandelen van VRTX zien er in 2023 erg aantrekkelijk uit. Dit komt door een recente doorbraak in hun langdurige samenwerking met CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP). De twee bedrijven hebben gewerkt aan een behandeling voor het bewerken van genen voor twee zeldzame bloedaandoeningen.

Begin oktober lieten toezichthouders de bedrijven weten dat ze het beoordelingsproces konden starten. De twee bedrijven verwachten hun doorlopende aanvraag tegen maart 2023 af te ronden. Op de beurs heeft Vertex het in 2022 erg goed gedaan, de koers liet nieuwe pieken optekenen.

2. Biogen (NASDAQ: BIIB)

Effectieve behandelingen voor de ziekte van Alzheimer zijn voorlopig nog een verre droom. Een van de bedrijven die zich heeft verdiept in het vinden van een geneesmiddel is Biogen. Dit bedrijf werkt aan medicijnen die de opeenhoping van amyloïde plaques kunnen verminderen. Hiervan wordt aangenomen dat ze van cruciaal belang zijn om de voortgang van de ziekte tegen te gaan.

Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf, Aducanumab, kreeg begin 2022 FDA-goedkeuring. Dit ondanks een adviespanel dat aanbeval om het medicijn niet goed te keuren wegens twijfels over de werkzaamheid ervan. Eind september ontving Biogen echter beter dan verwachte resultaten voor Lecanemab, nog een van zijn kandidaat-geneesmiddelen. Dit veroorzaakt een nieuwe manier van denken over het concentreren van inspanningen op het verwijderen van amyloïde plaque.

Biogen werkt samen met Eisai, een Japans farmaceutisch bedrijf, om Lecanemab te ontwikkelen. De twee bedrijven zullen de winst van het medicijn 50/50 verdelen. Terwijl Lecanemab centraal staat, heeft Biogen een uitgebreide pijplijn met verschillende geneesmiddelen in verschillende klinische stadia. 2022 was een goed jaar voor biotech aandelen van Biogen, maar de koers noteert nog ver onder zijn historische piekkoersen.

3. Axsome Therapeutica (NASDAQ: AXSM)

Kijkend naar biotech aandelen is het een nuttige strategie om de vinger steeds op de pols te houden. Hierbij gaan we op zoek naar bedrijven die goedkeuring hebben gekregen of waarschijnlijk zullen krijgen voor een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling. Dat is het geval met Axsome Therapeutics, dat meerdere kandidaat medicijnen ontwikkelt om aandoeningen van het centrale zenuwstelsel te behandelen.

In augustus ontving Axsome FDA-goedkeuring van AUVELITY. Dit is het kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf waarvan het management van het bedrijf beweert dat het de eerste en enige snelwerkende orale behandeling is die is goedgekeurd met etikettering of statistisch significante verbetering van depressieve symptomen in vergelijking met placebo vanaf één week. Deze aanwijzing kwam aan het einde van de prioriteitsbeoordeling van de FDA.

Het bedrijf heeft een andere kandidaat blockbuster in huis in de vorm van, sunosi, die het primaire eindpunt heeft bereikt in een proef waarin de verbetering van de cognitieve functie werd getest bij cognitief gehandicapte patiënten met overmatige slaperigheid overdag die wordt geassocieerd met obstructieve slaapapneu. Ook biotech aandelen van Axsome deden het op de beurs erg goed in 2022.

4. Exelixis (NASDAQ: EXEL)

Exelixis (NASDAQ:EXEL) is natuurlijk belangrijk vanwege zijn rol als producten van medicijnen voor de behandeling van kanker, maar het is de Cabozantinib-franchise van het bedrijf die EXEL-aandelen zo aantrekkelijk maakt.

Deze franchise is goed voor meer dan 80% van de omzet van het bedrijf. Bovendien geeft het een stevige kasbasis die het gebruikt om een robuuste vroege pijplijn van extra kandidaten te ontwikkelen. Daartoe heeft het bedrijf onlangs aangekondigd dat het zijn samenwerkings- en leveringsovereenkomst voor klinische proeven met Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) uitbreidt. Dit om twee van zijn kandidaat-geneesmiddelen voor gebruik tegen vergevorderde solide tumoren vooruit te helpen.

Alsof de race naar genezing van kanker nog meer stimulansen nodig had heeft president Biden in 2022 een moonshot gemaakt om kanker te genezen tot een prioriteit van zijn regering. Op de beurs beleefde Exelis een minder goede tweede helft van het boekjaar, maar 2023 kondigt zich beter aan.

5. Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA)

Intellia Therapeutics is een in Massachusetts gevestigd biotechnologiebedrijf in de klinische fase. Dit bedrijf ontwikkelt nieuwe therapieën met behulp van CRISPR en genoombewerkingstechnologieën. Op 3 november 2022 rapporteerde Intellia Therapeutics een Q3 GAAP-verlies per aandeel van $ 1,49, wat $ 0,21 lager was dan de marktramingen. De omzet van $ 13,27 miljoen steeg met 84,0% op jaarbasis en overtrof de prognoses van Wall Street met $ 2,43 miljoen.

Intellia Therapeutics sloot het derde kwartaal van 2022 af met een sterke kaspositie van $ 848,7 miljoen en dat belooft wat voor 2023. Naast Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) en United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR), is Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NTLA) een van de meest interessante gezondheidsaandelen ter wereld.

Wat zeggen de analisten van Carillon Tower Advisers over dit bedrijf. We citeren uit een rapport van deze broker:

“Intellia Therapeutics is een genoombewerkingsbedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling van gepatenteerde, potentieel curatieve therapieën. De koers van het aandeel van het bedrijf steeg enorm na de aankondiging van positieve tussentijdse gegevens van een lopende fase 1 klinische studie van zijn in vivo genbewerking kandidaat, die wordt ontwikkeld als een behandeling met een enkele dosis voor erfelijke transthyretine (ATTR) amyloïdose.

Deze specifieke vorm van therapie zou de eerste in zijn soort zijn die resulteert in het nauwkeurig bewerken van een gen in een doelweefsel in het menselijk lichaam.” In de loop van 2022 zijn deze biotech aandelen echter van zijn voetstuk getuimeld.

6. Argenx SE (NASDAQ: ARGX)

Argenx SE is een ook op de Brusselse beurs genoteerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van therapieën voor de behandeling van auto-immuunziekten in de Verenigde Staten, Nederland, België, Japan, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk.

Op 22 november 2022 keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration een dringende beoordeling goed van de aanvraag van Argenx voor goedkeuring van subcutane efgartigimod voor de behandeling van volwassen patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG).

De FDA heeft toestemming gegeven voor de vergunningaanvraag voor de biologische geneesmiddelen van dit bedrijf. De FDA zal uiterlijk op 20 maart 2023 een beslissing nemen.

Dit is wat Baron Funds specifiek zei over Argenx SE in zijn beleggersbrief voor het derde kwartaal van 2022: “Argenx SE is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op auto-immuunziekten. De verkoop van het nieuw gelanceerde medicijn Vyvgart heeft de consensusverwachtingen verdrievoudigd en de wereldwijde goedkeuringen voor het medicijn komen eerder dan verwacht. Met tal van verwachte katalysatoren in de komende maanden, waaronder uitlezingen in chronische immuundemyeliniserende polyneuropathie en myositis en de lancering van hun subcutane formulering, verwachtten we solide prestaties in de rest van 2022 en 2023.” Op de beurs heeft ArgenX in 2022 sterk gepresteerd.

7. Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA)

Moderna is een in Massachusetts gevestigd biotechnologiebedrijf. Het ontwikkelt boodschapper-RNA-geneesmiddelen en vaccins en commercialiseert voor de behandeling van infectieziekten, immuno-oncologie, zeldzame ziekten, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten wereldwijd.

Op 14 november 2022 kondigde Moderna aan dat zijn COVID-19-boosters, bijgewerkt voor Omicron-subvarianten, resulteerden in een superieure neutraliserende antilichaamrespons in vergelijking met het oorspronkelijke vaccin. Dit is wat Baron Funds zei over Moderna in zijn beleggersbrief voor het derde kwartaal van 2022:

“Binnen de biotechnologieesctor wogen de ondermaatse prestaties van Moderna en de lagere blootstelling aan deze beter presterende subsector het meest op de relatieve prestaties. De aandelen van Moderna, een leider op het opkomende gebied van op mRNA gebaseerde vaccins en therapieën, daalden als gevolg van toenemende onzekerheid over hoe een boostermarkt eruit zou kunnen zien naarmate COVID de pandemische status verlaat en een steeds commerciëlere markt wordt in plaats van door de overheid gefinancierd.”

Op de beurs leken biotech aandelen van Moderna in 2022 tijdelijk over het hoogtepunt heen te zijn. 2023 kan echter mogelijk het jaar van de comeback van het aandeel worden.

8. United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR)

United Therapeutics Corporation is een biotechnologiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en commercialisering van medische producten en therapieën om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van patiënten met chronische en levensbedreigende ziekten in de Verenigde Staten en internationaal. Op 2 november 2022 rapporteerde United Therapeutics Corporation een Q3 GAAP EPS van $ 4,91. Ze hadden een omzet van $ 516 miljoen. Hiermee presteerde het beter dan de verwachtingen van Wall Street met respectievelijk $ 1,10 en $ 22,54 miljoen. De cijfers waren dus duidelijk beter dan verwacht.

Biotech aandeel United Therapeutics Corporation

9. Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN)

Illumina is een Amerikaans biotechnologiebedrijf dat sequencing- en array-gebaseerde oplossingen levert voor genetische en genomische analyse. Op 3 november 2022 meldde Illuminaeen non-GAAP winst per aandeel van $0,34 in het derde kwartaal. Ook meldde ze een omzet van $1,12 miljard.

Polen Capital schetste volgend portret van Illumina in zijn Q3 2022 investor letter: “Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug als gevolg van wat volgens ons tijdelijke problemen zijn. Ten eerste sloot het bedrijf de overname af van Grail, een startend kankertestbedrijf in een vroeg stadium dat het opnieuw had verworven (Grail was oorspronkelijk opgericht binnen Illumina) voor $ 8 miljard zonder goedkeuring van de regelgevende instanties.

Het management van Illumina is van mening dat de Europese regelgevers geen jurisdictie hebben over de transactie, aangezien Grail geen Europese aanwezigheid of inkomsten had en de lidstaten geen klacht indienden binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de toepasselijke regelgeving.

De toezichthouders hebben deze beweringen aangevochten en zullen waarschijnlijk proberen van Illumina te eisen dat ze Grail afstoot, afhankelijk van het beroep van Illumina. In de tussentijd heeft Grail de inkomsten van Illumina al erg verwaterd en het kan zijn dat Illumina uiteindelijk toch moet verkopen.

Ten tweede is de belangrijkste sequencing activiteit van Illumina ook vertraagd. Dit is niet ongebruikelijk in deze sector, maar er zijn nieuwe concurrenten die proberen te bewijzen dat ze goedkoper kunnen sequensen dan Illumina. Dit zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

We denken dat we de biotech aandelen vandaag kunnen kopen tegen een interessante waardering voor de kernactiviteiten van een bedrijf dat volgens ons een interessante positie heeft in een markt die de komende jaren een veelvoud van zijn huidige omvang zou moeten zijn.” In de loop van 2022 onderging de koers van het aandeel inderdaad een stevige correctie.

10. BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN)

BioMarin Pharmaceutical is een Amerikaans biotechnologiebedrijf dat zich richt op enzymvervangende therapieën voor levensbedreigende zeldzame ziekten en medische aandoeningen. Dit is wat Carillon Tower Advisers specifiek schreef over BioMarin Pharmaceutical in hun beleggersbrief voor het tweede kwartaal van 2022.

“De koers van ioMarin Pharmaceutical Inc. steeg toen het bedrijf een nieuwe goedkeuring aankondigde in Japan voor zijn medicijn voor de behandeling van achondroplasie (dwerggroei), en investeerders zijn mogelijk optimistischer geworden over zijn therapie voor hemofilie na een positief advies van Europese medicijnregulatoren .

Het medicijn wacht op goedkeuring en heeft vertraging opgelopen door de vraag van de Amerikaanse Food and Drug Administration om meer gegevens te verzamelen.” De koers van dit aandeel veerde sterk op in de tweede helft van 2022 en die positieve trend moet zich in 2023 kunnen voortzetten.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in biotech aandelen, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle biotech aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.