BITCOIN – BUBBEL(?)

2017.11.25gdpbond

Naarmate Bitcoin’s parabolische opmars onstuitbaar lijkt, is deze hype intussen wereldwijd nonstop in de spotlight komen te staan. Mij is verweten nooit de crypto’s te hebben aanbevolen, maar niet zonder redenen. Hoe dan ook blijken deze vooralsnog in variërend sterke mate het voordeel van de twijfel te hebben.

Het zijn vooral de jongere generaties die deze nieuwe geldsoort zonder voldoende kennis van de rol van het geld omarmen. Het enthousiasme voor Bitcoin wordt toegeschreven aan het relatief geringe aantal dat wordt uitgegeven. Hoe lang blijft die limiet onaantastbaar? Bitcoin is geen uitvinding van “onze lieve heer” maar van mensenhanden maar er kleven meerdere vraagtekens aan. Producten en diensten worden thans nog nauwelijks in Bitcoin aangeboden.

Koopkracht wordt o.m. ontleend aan datgene wat je verdient plus reserves plus je toekomstige uitkeringen maar ook aan een significante onderliggende referentiewaarde die de crypto’s missen. Voorts hebben we het over een ‘cyber currency’. Wat doe je er mee als het licht uitvalt als gevolg van een Electro Magnetic Puls (EMP) die thans zowel in de V.S., Rusland, China en zelfs in Noord-Korea verder wordt ontwikkeld? Spaart veel verwoestingen maar met groter verlammende gevolgen. Tenslotte, wil Bitcoin ooit de rol van het interbancaire fiatgeld overnemen dan zal dat nadrukkelijk in de geldschepping (kredietsfeer) liggen, het domein van de centrale bank en overheid. Die “match” is een brug te ver en kan alleen met een overheid in controle. Intussen verscheen er een druk bediscussieerde chart die de vele bubbels uit het verleden in kaart heeft gebracht.

Voor Bitcoin gelden meerdere ‘inconvenient truths’:

  • Op basis van de prijsdynamiek heeft Bitcoin alle schijn van een bubbel die wordt veroorzaakt door extreem hoge verwachtingen zonder een enkele parameter versus de prijsontwikkeling; zo vormt een snelle prijsstijging bepaald geen basis voor een investeringsconcept
  • Goud en zilver hebben onder de meest uiteenlopende omstandigheden sinds 5.000 jaar alle koopkracht”uitputtingsslagen” weten te doorstaan; Bitcoin is met 13 miljoen bezitters net toe aan 3.000 dagen
  • Bij afwezigheid van een zichtbare relatie tussen enige financieel/economische onderliggende parameter en Bitcoins prijsdynamiek is geen enkele analist in staat geweest om een fundamentele waardering van Bitcoin te kunnen onderbouwen; de dagelijkse soms zeer forse koersuitslagen demonstreren dit gebrek aan referentie onmiskenbaar
  • In een bubbel blijkt iedereen te kopen in de veronderstelling dat elke koper altijd weer nieuwe kopers vindt met het oogmerk alsnog mee te kunnen liften; een goed voorbeeld hiervan was de tulpenmanie in 1634/7 toen je aan het eind van de rit voor één tulp zelfs een knap pand kon kopen of de dotcom bubble waarbij de NASDAQ in anderhalf jaar tijd op een stand van 1.500 punten doorstoomde naar bijna 5.200 punten om vervolgens terug te vallen naar de 1.200 punten
  • Alle modaliteiten in cyberspace zijn gevoelig voor hacking dus ook de crypto’s; naar in de wandelgangen wordt beweerd is de blockchain technologie voortgekomen uit de schoot van de NASA en door een anonyme groep onder de naam van Satoshi Nakamoto (hoe obscuur wil je het hebben?) vervolgens vertaald naar de praktijk van Bitcoin; je kunt dus het risico van misbruik niet per sé uitsluiten zo is al gebleken.

Het heeft er alle schijn van dat Bitcoin c.s. het gevolg en bijproduct is van de voortdurende prijsmanipulaties van het edelmetaal dat niettemin onder de huidige marktomstandigheden de barometerfunctie van ons vigerende monetaire bestel blijft vervullen. Anders zouden “de operaties” op de Commodity Exchange (COMEX) in New York immers overbodig zijn!

Gegeven de ervaringen met het edelmetaal kun je er gevoeglijk van uitgaan dat op goed moment ook Bitcoin zal worden aangepakt, domweg omdat deze straks zoals het edelmetaal te veel voor de voeten van het centrale beleid zal gaan lopen. Fed president Jerome Powell liet intussen weten Bitcoin (nog) niet als een gevaar te zien gezien de vooralsnog geringe marktomvang. Echter, de meeste revoluties kenden aanvankelijk ook “een geringe marktomvang”. Maar intussen heeft de Fed het zelf al over ‘serious financial stability issues’.

Je kunt natuurlijk wel stellen dat ons huidige monetaire systeem z’n langste tijd gehad heeft en de tijd meer dan rijp is voor een ander systeem maar dan zal dat systeem tenminste een nieuw anker- of referentiepunt dienen te bezitten. Bitgold heeft zich al aangediend.

Op onderstaande bubbel chart met bubbels uit lang vervlogen tijden blijkt Bitcoin in de zeer korte tijd van haar bestaan intussen al bijzonder hoog te scoren! De bubbels waren het gevolg van het feit dat de marktwaarde ‘way out of sinc’ was met de intrinsieke waarde.

BITCOIN – BUBBELimage003

Het is de verdienste van Russisch econoom Kondratieff (1892 – 1938) geweest om het steeds weer opnieuw manifesterende gebrek aan realiteitszin binnen het kapitalistische bestel aan de kaak te stellen. Zo steekt de irrationele exuberantie van Bitcoin sinds 2010 in dit kader wel bijzonder schril af tegen de onwaarschijnlijk hoge maar toch “miezerige” S&P stijging met ca. 190% sinds het Lehman débâcle in 2008. Was de beursstijging een gevolg van de verruiming van de geldhoeveelheid (QE) en de opkoop van staatsobli’s om de financiële ‘comfortzone’ in stand te houden, wat is dan de verklaring voor de eclatante stijging van Bitcoin? Naast alternatief voor het gemanipuleerde edelmetaal wordt Bitcoin ook als alternatief voor het van overheidswege gecontroleerde en “uitgewoonde” fiatpapier gezien.

BITCOIN – BUBBELimage005

Binnen de boven geschetste context valt er voor de rol van Bitcoin als signaalfunctie beslist wel iets te zeggen, zeker als een evidente motie van wantrouwen tegen het huidige monetaire beleid. De opkomst van de vele alternatieve cryptomunten (ruim 900 wordt thans gefluisterd) versterkt niet alleen de geloofwaardigheid maar maakt ook duidelijk dat de uitgevende partijen er eveneens garen bij spinnen en de populariteit ervan verder zullen doen opstuwen!

Bitcoin heeft het grote voordeel vooralsnog geen prooi te zijn van manipulatie van enige centrale bank met een systeembank als “handlanger” zoals bij goud en zilver het geval is. Je zou kunnen zeggen dat Bitcoin min of meer de rol van het digitale goud vervult.

Bitcoin kan dus worden nagegeven dat het geen mogelijkheid biedt tot het opnieuw “uitwonen” van de koopkracht, geen ‘counter party risk’ kent en zich vooralsnog buiten “de lange arm” van enige centrale overheid bevindt. Als zodanig kan het evenals edelmetaal als ‘sound money’ en niet als ‘easy money’ (fiat papier) worden aangemerkt. Echter, zonder een degelijk onderliggend referentiekader dienen de crypto’s juist wel als fiatvaluta te worden aangemerkt,

Bitcoin heeft het voordeel dat transacties vele malen sneller verlopen en dat het vooralsnog moeilijker is te confisqueren. Met een huidige marktwaarde van ruim 5 miljard is Bitcoin nog slechts een dwerg vergeleken met goud met een marktwaarde van ca. $7,75 biljoen (12 nullen). Evenals edelmetaal ga je Bitcoin met de huidige ‘cost of opportunity’ liever niet besteden aan consumptieve uitgaven.

Gezien de manipulaties van het edelmetaal lijkt de weg vrij voor toenemende belangstelling voor de virtuele crypto’s zolang er “van bovenaf” niet wordt ingegrepen. Als het zover is, zal deze ingreep vooraf waarschijnlijk niet worden aangekondigd.

Intussen blijken er bij de CME Group (Chicago Mercentile Exchange) plannen te bestaan om op korte termijn een Bitcoin Futures contract te lanceren gebaseerd op de CME CF Bitcoin Reference Rate, een éénmaal per dag middels een dagelijks uit te brengen ‘fixing’ om 4 uur ‘s middags (London time), dus via een soortgelijk gecentraliseerd clearing mechanisme. Hiermee zouden speculanten kunnen anticiperen/wedden op een positieve alsook negatieve trend, zonder een Bitcoin in handen te hebben. Dit vraagt om een zware regulering daar anders de verliezen te sterk zullen oplopen. Gezien de stijgingspotentie zou het aantal shorts het aantal longs gemakkelijk kunnen overstijgen. Bij een efficiënte regulering zal het risico afnemen. Anderzijds, als het zover is zal Bitcoin vanaf dat moment op dezelfde wijze slachtoffer kunnen worden van prijsdruk zoals dat sinds 2011 met het edelmetaal het geval is.

De Britse Financial Times verwacht in dat geval een behoorlijke terugval zoals dat is gebeurd op de Japanse beurs in de jaren ’80 toen er optiecontracten werden geïntroduceerd op een moment dat de Nikkei boven de 40.000 punten stond en dat niveau nooit meer heeft weten in te lopen. Het zelfde lot gold de Amerikaanse hypotheekmarkt toen daar in 2006 de risico’s van de subprime hypotheken en de zgn. mortgage backed securities in derivaten werden “geaccommodeerd” en grote ‘negative bets’ werden geplaatst met alle gevolgen van dien. Als Bitcoin c.s. dezelfde kant uitgaat als goud in een ratio van 92 op 1 (zoals op de COMEX) dan betekent zulks dat hiermee opnieuw de basis wordt gelegd voor een “subversieve” gefingeerde marktprijsafspiegeling.

Zolang we al te maken hebben met een bond bubbel, die vooral door de Duitse conservatieve politici alsmede door de Duitse en Nederlandse bankpresident wordt verfoeid ………..

BITCOIN – BUBBELimage008

alsmede een beursbubbel die met name door de Fed en ook door de BoJ (zelfs via aandelen opkoop) wordt gevoed,

BITCOIN – BUBBELimage014

luidt tevens de vraag wat er dan voor de Bitcoin bubbel in het verschiet ligt, eigenlijk in het verlengde van de mondiale monetaire systeem bubbel?

BITCOIN – BUBBELimage015

Nobelprijswinnaar professor Joseph Stiglitz liet op 29 november in een TV interview met Bloomberg weten: ‘Bitcoin should be outlawed because of its potential for circumvention and as it does not serve any socially useful function’. Hij legt hiermee weliswaar de vinger op de wond van de omzeiling van het monetaire bestel maar anderzijds mocht de blockchain valuta het voortdurend uitwonen van onze koopkracht in de toekomst kunnen uitbannen dan heeft dit wel degelijk een sociaal nuttige functie. Overigens, bij de herinvoering van een Gouden Standaard bereik je precies hetzelfde effect.

Dat er iets moet gebeuren laat onderstaand veelzeggend bericht zien opgetekend uit ZeroHedge daterend van maart j.l. met een ‘grimas’ naar de U.S. credit card.

BITCOIN – BUBBELimage013

Noot: deze balans is dit jaar al weer met 5% gegroeid!

Het zal uiteindelijk gaan om het verkrijgen van de controle over het totale in- en uitgaande crypto transactieverkeer via wetgeving en regulering. Bij uitblijven hiervan zullen we in de toekomst wellicht te maken krijgen met de meest disruptieve monetaire ontwikkeling aller tijden temeer daar we nog maar in het crypto voorportaal staan. In dit opzicht lijkt de ‘lead’ in China te liggen daar bijna 85% van het huidige handelsvolume in crypto’s uit China stamt. Meer dan in elk ander land geldt daar het grootste wantrouwen jegens “de fiatpapierwinkel” maar dat geldt in wezen voor geheel Azië al sinds mensenheugenis.

  1. NB. investeren in crypto’s heeft niets te maken met beleggen maar puur met speculeren en in actieve vorm is het zaak er voor te zorgen de inzet zo snel mogelijk veilig te stellen zodat je met “het restant” effectief nooit je nestei kunt verliezen!

Robert Broncel                                                                                               Copyright, 30 november 2011 www. robertbroncel.com

  1. deze column wordt mede verstuurd aan bankpresident Klaas Knot van DNB.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.