bric

BRIC

BRIC landen

BRIC landen

Goldman Sachs introduceerde de term BRIC voor het eerst in een proefschrift over investeringsbanken. Dit document uit 2003 argumenteerde dat de BRIC-landen zich zeer snel ontwikkelen en tegen het jaar 2050 de meeste van de huidige rijkste landen van de wereld zullen hebben ingehaald.

 

 

Verlies geen geld meer op de beurs

De komende dagen nog gratis: de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten. Download en maak geen verlies meer op de beurs: https://www.10stappen.com

Het belang van de BRIC-landen voor het mondiale monetaire en financiële systeem mag eveneens niet onderschat worden. Deze wereldwijde impact werd nog versterkt door grote economische en financiële crisissen in de groeimarkten. Na de crisissen in Azië en Rusland aan het einde van de jaren 90 van vorige eeuw, in Brazilië en Turkije in 1999-2001 en in Argentinië sinds 2001 is de focus op het economisch en financieel belang van opkomende markten groter geworden.

De focus van de studie ligt op 4 van die landen. Het betreft natuurlijk de BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China. Zowel in demografisch als in economisch opzicht behoren deze landen tot de grootste landen ter wereld. Hoewel andere grote opkomende markteconomieën zoals Mexico, Zuid-Korea, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije bepaalde kenmerken met de BRIC-landen delen, werden ze niet in de studie opgenomen (1).

Invloed olieprijs BRIC-landen

De economische groei is onder andere te danken aan olieprijzen. De olieprijs heeft invloed op de ontwikkeling van de BRIC-landen. Wetenschappers onderzochten de invloed van de evolutie van de olieprijzen op de prestaties van de beurzen in de BRIC-landen.

De conclusie van de studie was dat het effect van olieprijs op zowel de rendementen op aandelen als op de volatiliteit van de beurskoersen in de BRIC-landen afhankelijk is van de mate waarin deze landen netto-importeur of netto-exporteur van olie zijn waren/zijn. Een tweede conclusie was dat ondanks de snelle economische groei van de BRIC-landen in de 25 jaar voordien er geen omgekeerde invloed meetbaar was. De beursprestaties in de BRIC-landen beïnvloedden de volatiliteit op de oliemarkten dus niet (2).

BRIC: acroniem voor Brazilië, Rusland, India en China

BRIC is een acroniem dat verwijst naar de landen Brazilië, Rusland, India en China. Deze BRIC-landen worden ook wel de “Grote Vier” genoemd. BRIC werd al in 2001 geïntroduceerd door Jim O’Neill in een paper, getiteld “Building Better Global Economic BRICs”.

BRIC-varianten

Als gevolg van de populariteit van de dissertatie uit 2003 over Goldman Sachs, werden vervolgens diverse varianten op BRIC verzonnen. Voorbeelden hiervan zijn: BRICM (inclusief Mexico), BRICS (inclusief Zuid-Afrika) en BRICET (inclusief Oost-Europa en Turkije).

Volgens een publicatie uit 2005 waren alleen Mexico en Zuid-Korea andere landen die vergelijkbaar zijn met de BRICs, maar zij werden aanvankelijk uitgesloten, omdat hun economieën werden beschouwd als al meer ontwikkeld. Deze landen waren al lid waren van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op deze link om te downloaden

Men vraagt zich vaak af hoe succesvol investeren in deze landen eigenlijk kan zijn en welke factoren hieraan bijdragen. Een studie die investeringen in BRIC-landen in de afgelopen decennia onderzoekt, geeft daar het volgende antwoord op. De studie wilde vaststellen waar die buitenlandse investeringen vandaan kwamen. Hiervoor gebruikte men een model, gebaseerd op gegevens verzameld over een periode van 35 jaar, van 1975 tot 2009.

De resultaten tonen aan dat de omvang van de investeringen afhankelijk waren van een groot aantal factoren, gaande van de openheid van de grenzen, de loonkosten, de beschikbare infrastructuur, de macro-economische stabiliteit en de groeivooruitzichten. Deze twee laatste factoren bleken van ondergeschikt belang te zijn (3). Maar omgekeerd blijkt dat de groeilanden inmiddels zelf ook in het buitenland investeren, zoals blijkt uit volgende studie.

Casestudies BRIC-landen

De studie uit 2012 geeft aan dat de buitenlandse investeringen gedaan door BRIC-landen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Ondanks deze trend ontbrak tot dusver diepgaand onderzoek over deze investeringen. Het doel van de studie was dan ook om een ​​uitgebreider inzicht te geven in de buitenlandse investeringen van de BRIC-landen. Daartoe werden een casestudy’s uitgevoerd bij 8 bedrijven.

Substantiële politieke steun

Eén van de conclusies luidt dat, hoewel economische motieven de internationalisering van Braziliaanse en Indiase bedrijven voornamelijk aandrijven, veel Chinese en Russische bedrijven ook substantiële politieke steun van hun regeringen ontvangen om in het buitenland te investeren, vooral in strategisch belangrijke industrieën. (4).

N-11: Next Eleven

Enkele van de meer ontwikkelde landen uit de N-11 (Next Eleven), zoals bijvoorbeeld Turkije, Mexico, Nigeria en Indonesië, worden gezien als de meest waarschijnlijke gegadigden om zich bij de BRICs te voegen. Sommige andere zich ontwikkelende landen die nog niet het N-11 economische niveau hebben bereikt, zoals Zuid-Afrika, hebben ook interesse in de BRIC status. Economen op de Reuters 2011 Investment Outlook Summit in december 2010, wezen het idee echter van Zuid-Afrika als nieuw BRIC-land af.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

Jij kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvang je direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Plan een afspraak in

Als je meer wilt weten over hoe wij jou kunnen helpen, plan dan een gesprek in. We kijken wat je nu doet, kijken waar de gaten zitten en stippelen een plan uit om het te repareren. Als het lijkt alsof we je kunnen helpen om meer rendement te maken, dan laten we je zien hoe dat er uit ziet en kan je zelf beslissen of je er mee aan de slag wil of niet. Deal? Hier is de link om jouw gesprek te boeken: https://www.binnen5minuten.nl/call

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

bric infographic

BRIC infographic

Bronnen:

  1. https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2004/12/MON4_04.pdf#page=43
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9701.2009.01194.x
  3. http://www.brics.unipr.it/paper/Agrawal%20Ranjan_2011.pdf