Buy and hold: the worst story ever told

Buy and hold: the worst story ever told

Is lange termijn beleggen een goede manier om vermogen op te bouwen?

Beleggen voor de lange termijn is zeker zinvol. Buy and hold, het kopen en vasthouden is echter niet altijd succesvol. Kijk bijvoorbeeld naar de beurs van Japan, Griekenland of de AEX waarbij beleggers decennia geen rendement maken. Gebruik daarom een bewezen strategie.

Er zijn nogal wat beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en andere financiële ‘experts’ die hun beleggende klanten te allen tijde gerust weten te stellen door te wijzen op de rendementen van aandelen op de lange termijn. De gedachte is, dat aandelen op lange termijn in waarde stijgen, zodat beleggers tijdens minder voorspoedige beursjaren toch klant blijven.

Schijnveiligheid

Geduld wordt beloond, stil zitten als je wordt geschoren, zolang je niet verkoopt, heb je geen verlies, et cetera. Het probleem van dergelijke ‘geruststellingen’ is, dat daarmee een schijnveiligheid gecreëerd wordt.

Aandelen op lange termijn

Vanuit de gedachte dat aandelen op lange termijn hoe dan ook stijgen, is de buy and hold strategie een veelgehanteerde methode om te beleggen. Koop aandelen, en houd deze simpelweg altijd in portefeuille. Er kunnen ‘magere jaren’ aanbreken, maar dat is geen probleem: in de ‘vette jaren’ worden de verliezen meer dan goed gemaakt, zo luidt het advies.

Kuilen in de weg

Zijn er in de grafieken van historische aandelenkoersen dan geen stijgende trends waar te nemen? Jawel, maar wie verder kijkt dan de fraaie rendementsprognoses tot het jaar 2000, heeft alle reden om terughoudend te zijn ten aanzien van de buy and hold strategie.

Het is waar dat aandelen vanuit historisch perspectief ten opzichte van andere beleggingen de beste lange termijnresultaten laten zien. Maar de weg omhoog is niet geasfalteerd. Integendeel: het pad zit vol kuilen, zoals geïllustreerd wordt in de onderstaande grafiek vanaf 1800 van Cycle Pro, Steven J. Williams, Inflation Adjusted DJIA, 12 oktober 2008.

200-year Inflation Adjusted DJIA

De grafiek toont het verloop van Amerikaanse aandelen over de afgelopen ruim 200 jaar. We stellen drie zaken vast: de index bevindt zich op lange termijn in een stijgende trend. Maar de opwaartse bewegingen worden afgewisseld door forse correcties.

Bear markets

Deze ‘kuilen in de weg’ kunnen leiden tot lelijke valpartijen, zoals duidelijk werd tijdens de bear markets die rond 1835, 1850, 1906, 1929 en 1966 begonnen. Beleggers die rond de toppen van deze jaren instapten, hebben er decennia over gedaan om terug te komen op het aankoopniveau.

Veertig jaar hardnekkige downtrend 

Dat het een jaartje wat minder gaat op de beurs, daar kunnen veel mensen wel mee leven. Maar welke belegger kan en wil het zich veroorloven om veertig jaar tegen een portefeuille aan te kijken die bestaat uit aandelen die zich in een hardnekkige downtrend bevinden?

Nog 80% dalen

De derde vaststelling is, dat we binnen de trend momenteel ruimte hebben om nog 80% te dalen. Dit hoeft niet perse te gebeuren, maar het is wel een scenario om rekening mee te houden wanneer we naar deze grafiek kijken. Wie zich dat realiseert, zal tevens beseffen dat de buy and hold strategie risico’s met zich meebrengt.

Recente historie

Als we inzoomen op de grafiek en de recente geschiedenis in ogenschouw nemen, dan zien we dat de AEX sinds het begin van deze eeuw niet bepaald sterk heeft gepresteerd. Beleggers die in 2000 waren ingestapt en hun aandelenportefeuilles conform de buy and hold strategie zouden hebben ‘beheerd’ (lees: kopen en jarenlang niet reageren op veranderende marktomstandigheden), zouden nu op een fors verlies staan.

Deze beleggers waren nauwelijks bekomen van de internetcrash toen zich in 2007 al weer de kredietcrisis aandiende. Deze crisis werkt tot op heden door, waarbij het de vraag is of de beurzen het dieptepunt inmiddels achter de rug hebben. Ook in de recente historie, zo stellen we vast, blijkt de buy and hold strategie allerminst een garantie voor een fraai rendement.

Beleggen in de 20e eeuw

We zoomen nog een keer uit en nemen de rendementen van de Dow Jones gedurende de vorige eeuw onder de loep. In de grafiek zien we dat deze index zich in de 20e eeuw voor de lange termijn in een stijgende trend bevond. Dat is goed nieuws, uiteraard. Maar zoals we hierboven reeds vaststelden, wordt de weg omhoog regelmatig onderbroken door correcties.

5% per jaar

Een berekening die BeursBulletin maakte van het gemiddelde jaarrendement van de Dow Jones, geeft aan dat de tussentijdse correcties zwaar drukken op het resultaat. Ondanks de lange termijn uptrend is de gemiddelde stijging van de Dow -vanaf de start op 26 mei 1896 op 40,94 punten tot op dit moment circa 12.800 punten- circa 5% per jaar Op basis van samengestelde interest over 116 jaar.

Hier boven op komt dan nog wel het dividend, maar het is geen vetpot. Bovendien komen er tussentijds dalingen van 90% of meer voor en drukken inflatie en belasting op het reële resultaat, zodat er per saldo maar weinig rendement overblijft bij buy and hold.

Actief beleggen

Op grond van het bovenstaande kunt u zelf vaststellen dat de buy and hold strategie -op zijn zachtst gezegd- niet de allerbeste methode is om geld te verdienen op de aandelenbeurs. Moeten aandelen dan maar vermeden worden? Moeten we toch maar in staatsobligaties stappen of het gehele vermogen op een spaarrekening zetten?

Staatsobligaties en spaarrekeningen

Voor wie daadwerkelijke vermogensgroei nastreeft, zijn de rendementen op staatsobligaties en spaarrekeningen niet of nauwelijks de moeite waard. De vergoedingen zijn laag, zeker wanneer we eerdergenoemde inflatie en vermogensrendementsheffing in onze berekeningen betrekken, nog even los van de risico’s.

Buy and hold

BeursBulletin geeft daarom de voorkeur aan het beleggen in aandelen. Maar dan niet volgens de buy and hold strategie. Actief beleggen is, naar onze mening, de enige optie. Een beleggingsportefeuille is geen statisch fenomeen, evenmin als de financiële markten dat zijn.

Wie met succes wil investeren op de beurs, zal de handen uit de mouwen moeten steken en de markt intensief dienen te volgen. Op die manier kunnen trends tijdig worden gesignaleerd, kan worden geprofiteerd van stijgende markten en kunnen ten tijde van een negatief sentiment de verliezen beperkt worden of kan hier zelfs van worden geprofiteerd.

Dat deze benadering arbeidsintensief is, spreekt voor zich. Lang niet alle beleggers hebben de tijd, de zin of de expertise om op deze manier te beleggen. In dat geval is uitbesteding een optie. Net als het onderhoud van uw auto noodzakelijk is, is dat ook voor uw vermogen het geval. En ook hier geldt gelukkig, dat u dat niet per se zelf hoeft te doen.

Fundamentele analyse kan nuttig zijn

Moet u dan nu maar stapels jaarverslagen gaan uitpluizen? Fundamentele analyse kan nuttig zijn, maar ook hier kleven nadelen aan. De koers van een aandeel loopt namelijk lang niet altijd in de pas met de cijfers van de betreffende onderneming.

Tot welke beleggingsresultaten dit kan leiden, wordt duidelijk als we de analistenvisies uit het televisieprogramma Nova (het huidige Netwerk) onder de loep nemen. Ieder jaar worden in Nova de bekendste analisten gevraagd een Top 5 van veelbelovende aandelen te delen met het kijkerspubliek. Onderzoekers R. Laeven en B. Jacobsen constateerden dat het rendement op deze ‘veelbelovende’ fondsen in de periode 1994-2001 lager lag dan het rendement van de betreffende benchmark, de AEX-index.

Ofwel: beleggers die in 1994 een indexfonds hadden gekocht waarmee de AEX werd gevolgd, zouden er in 2001 beter voor hebben gestaan dan beleggers die ieder jaar de Nova Top 5-aandelen hadden gekocht.

Laeven en Jacobsen

Wij hebben het onderzoek van Laeven en Jacobsen een vervolg gegeven en komen tot een vergelijkbare conclusie: wie vanaf 1994 tot heden had belegd in de AEX-index, zou beter af zijn dan wie in dezelfde periode de jaarlijkse adviezen in Nova had opgevolgd.

Nova Top 5 per saldo 1,4% slechter

Nova-Nieuwsuur-Top5Bovenstaande grafiek illustreert dat de Nova Top 5 in slechts enkele gevallen een outperformance laat zien ten opzichte van de AEX, maar dat de geadviseerde fondsen het per saldo 1,4% slechter doen dan de index als geheel.

Niemand kan de toekomst voorspellen

IEX vroeg in 2008 aan 63 professionele analisten wat hun verwachtingen voor oktober waren. 60% van de specialisten en professionals voorzag een plus van 2%. Het werd één van de slechtste maanden ooit. Laten we daarom maar vaststellen dat niemand de toekomst kan voorspellen. Wij overigens ook niet! Gelukkig hoeft dat ook niet.

Met behulp van bewezen strategieën en geavanceerde systemen worden de aandelen geanalyseerd. Op basis daarvan worden beleggingsbeslissingen genomen waarbij de winsten kunnen doorgroeien en verliezen snel worden afgekapt.

AEX vanaf begin 2008 circa 50% gedaald

In tegenstelling tot de bovengenoemde analistentips in Nova of Nieuwsuur, wordt de AEX-index structureel verslagen via de koop- en verkoopberichten van BeursBulletin. Zo daalde AEX-index vanaf begin 2008 circa 50%, terwijl onze aandelenportefeuilles de voeten aardig droog wisten te houden of zelfs 50% rendement wisten te behalen.

Succesvol beleggen in aandelen is dus weldegelijk mogelijk. Maar u moet er dan wel zelf voor aan het werk. Of u kunt, net als bij het onderhoud van uw auto, een professional inhuren om dat werk voor u te doen. Hoe dan ook: als u niets met uw vermogen doet, hoeft u er ook niets van te verwachten. Eigenlijk is dat niet meer dan logisch, toch?

Kijk op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator voor een zeer aantrekkelijk aanbod!

Wat zou u nog willen toevoegen? Ik kijk uit naar uw ideeën, tips en gedachten. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column.

Drs. Harm van Wijk

www.beursbulletin.nl

11 antwoorden
 1. Peter Woltil
  Peter Woltil zegt:

  Dit verhaal had u beter niet kunnen schrijven.
  Ik verwijs naar de performance van Berkshire Hathaway Inc.
  Het gaat om WAT je koopt en WANNEER.
  Maar als u het beter weet: even goede vrienden!

  Beantwoorden
  • Harm van Wijk
   Harm van Wijk zegt:

   Hallo Peter,

   Warren Buffett’s Berkshire Hathaway valt niet onder Buy and Hold. Buffett koopt en verkoopt al is het niet heel actief.

   De strategie van Buffett wordt overigens ook beschreven in de handleiding Geld verdienen met aandelen.

   Overigens ” Unfortunately for the past 10 years Warren Buffett’s alpha went down to zero.”

   Beantwoorden
     • Peter Woltil
      Peter Woltil zegt:

      Als u schrijft:”buy-and-hold-the-worst-story-ever-told”, dan vind ik dat nogal een boute uitspraak. Als voorbeeld van een (genuanceerde) strategie die dit weerlegt verwijs ik naar Berkshire Hathaway Inc.
      Op blz. 15 van de Management Letter van Buffett in het jaarverslag 2011 treft u een opsomming aan van de holdings boven 1 Billion US dollar.
      U kunt daar zelf nalezen dat de totale kostprijs van die positie 48.209 mio US is versus 76.991 mio US marktwaarde per ultimo 2011.
      Ik zie niet gauw gebeuren dat Berkshire Hathaway bijv. haar positie in Coca Cola opgeeft, hoewel in 2012 een gedeelte van de aandelen in P&G en J&J zijn verkocht.
      Overigens is het niet mijn bedoeling om een discussie te entameren over het beleggingsbeleid van Berkshire Hathaway en Buffett, want dan zijn we nog wel even bezig!

 2. Arend
  Arend zegt:

  Buffet belegt net zo goed als mijn grootmoeder,die kocht ook aandelen in de jaren 50/60 o.a. Kon Olie en keek er noooooit meer naar om. Haar resultaat verslaat Buffet met een straatlengte. Wat Buffet doet kan dus iedereen, mits je er het geld voor had of krijgt van derden. Alles wat Buffet n u doet is veel minder succesvol en eigenlijk gemiddeld aan iedere belegger die nu ook koopt en verkoopt. Er zijn genoeg fondsen die beter presteren dan BH.

  Succes!!!!!!!!

  Beantwoorden
  • Peter Woltil
   Peter Woltil zegt:

   Hoop voor “Arend” dat hij die fondsen heeft.
   Alleen Kon.Olie in de portefeuille zoals je Oma lijkt mij toch wel een risico. Overigens kan je performance van Berkshire Hathaway sinds 1965 nalezen in het jaarverslag.

   Beantwoorden
 3. Paul
  Paul zegt:

  Zolang er nog banken zijn zoals RABO, die aan vermogensbeheer doen en buy en hold hanteren voor een neutrale portefeuille kan je nooit winnen: binnen de afgelopen 3 jaar Arcelor, KPN, USG en nog wat van die AEX fondsen kopen en houden, laten zakken met 70% en zeggen dat het goedkomt….ja als je gelooft in een stijging van 300% om weer net break even te spelen….
  Helemaal eens met de stelling buy en hold worst story

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.