Beleggingsfonds

Wat is een beleggingsfonds? Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat geld van meerdere beleggers bundelt en het geld verwerkt in een professioneel beheerde portefeuille. Deze portefeuille bestaat uit een verscheidenheid aan effecten, zoals aandelen, obligaties en geldinstrumenten. Door de middelen van vele beleggers in één fonds samen te brengen, stellen beleggingsfondsen individuele beleggers in staat […]

Termijncontract

Wat is een termijncontract? Een termijncontract, ook wel future genoemd, is een overeenkomst tussen twee partijen om in de toekomst een goed te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dit type contract biedt hedgers een belangrijk instrument om het risico te minimaliseren door de prijzen van grondstoffen, valuta’s en andere effecten veilig […]

Vastgoedfonds

Wat is een vastgoedfonds? Een vastgoedfonds, ook wel REIT (Real Estate Investment Trust) genoemd, is een beleggingsfonds dat de investeringen van meerdere beleggers bundelt om als één beursgenoteerde onderneming vastgoedactiva te kopen. Het biedt toegang tot vastgoedbeleggingen, waaronder commercieel, residentieel en industrieel vastgoed, waarvoor vaak grote hoeveelheden kapitaal nodig zijn om dit te kopen. Door […]

Forward

Wat is een forward? Een forward, ook wel termijncontract genoemd, is een manier van beleggen waarbij een overeen-komst wordt afgesloten om een actief op een bepaalde datum in de toekomst te kopen of te verkopen. Zij worden beschouwd als complexe en flexibele instrumenten die gedurende een vaste periode rendement kunnen opleveren op basis van onderliggende […]

Swap

Wat is een swap? In de beleggingswereld is een swap een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode effecten, kasstromen en/of andere investeringen uit te wisselen. Hierdoor ontstaat in feite een swapmarkt, waar de swaprente kan worden bepaald door vraag en aanbod. Swaps worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken of te […]

Derivaat

Wat is een derivaat? Een derivaat is een financieel instrument waarvan de waarde wordt bepaald door een of meer onderliggende activa. Het ontleent zijn waarde aan het rendement van die activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vreemde valuta. Derivaten spelen een belangrijke rol in het mondiale financiële stelsel en bieden beleggers handvaten om risico’s te […]

Bitcoin

Wat is Bitcoin? Bitcoin is een cryptocurrency, ook wel digitale munt, die gebruik maakt van blockchaintechnologie als transactiesysteem. Het is een gedecentraliseerde, digitale valuta waar geen enkele instelling controle over heeft. Sinds zijn ontstaan in 2008 is Bitcoin in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een van de populairste betaalmethoden ter wereld. Het biedt gebruikers […]

Non-fungible token (NFT)

Wat is een NFT? Een non-fungible token (NFT) is een unieke vorm van digitale valuta die specifieke soorten voorwerpen vertegenwoordigt. NFT’s worden gebruikt om digitale activa zoals afbeeldingen, audio, kunstwerken of virtuele verzamelobjecten te verhandelen. De tokens worden beveiligd door middel van cryptografie en blockchaintechnologie. Dankzij NFT’s kunnen alle activa met een digitale representatie veilig […]

Hedgefondsen

Hedgefondsen Het woord ‘hedge’ betekent afdekken. Hedgefondsen zijn niets anders dan (zeer) actieve aandelen-, obligatie- of mixfondsen, als ze zich richten op meerdere assetcategorieën. Ze zitten dus niet louter ‘long’ door het kopen van de onderliggende waarden, maar ook ‘short’. Marktonafhankelijk rendement Eén van de belangrijkste kenmerken van hedgefondsen is daarmee genoemd: actief beleggingsbeleid waarbij […]

Managed futures

Managed futures Managed futures: wat zijn dat voor instrumenten op de beurs? Bij de stijl van Managed futures wordt doorgaans met derivaten (futures en in minder mate ook opties of individuele instrumenten als aandelen) gehandeld op koerstrends. Eventuele succesvolle resultaten hoeven daarbij niet af te hangen van continue opwaartse bewegingen, zoals wel het geval is […]

Futures

Een future is de verplichting om een onderliggende waarde (zoals grondstoffen of de AEX-index) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op een vooraf afgesproken datum. Het contract kan eenvoudig worden verhandeld via de beurs. Iemand die een future koopt, ook wel houder van een ‘long positie’ genoemd, neemt de verplichting […]

Beleggen in vastgoed

Het beleggen in vastgoed is lange tijd zeer interessant geweest. De prijzen van vastgoed konden maar 1 kant op: omhoog! Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Het beleggen in vastgoed is de afgelopen jaren minder populair geworden omdat de prijzen vanaf nu maar 1 kant omkunnen: omlaag! Dalende rente De belangrijkste reden […]

Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen Het beleggen in grondstoffen is de afgelopen jaren zeer populair geworden. Beleggen in edelmetalen bijvoorbeeld is door de enorme stijging van de goudprijs sinds het begin van dit millennium weer in beeld gekomen. De prijs van een troy ounce goud steeg van $ 252 in 2001 tot $ 1900. Zeker in deze […]

COMEX

Alternatieve-beleggingen: comex   COMEX staat voor Commodity Exchange Inc. en werd opgericht in 1933 na een fusie van vier kleinere beurzen. De in New York gevestigde beurzen die fuseerden, waren: de National Metal Exchange, de Rubber Exchange of New York, de National Raw Silk Exchange en de New York Hide Exchange. Richt je op gestructureerde […]

CBOE Gold Index