Hedgefondsen

Hedgefondsen Het woord ‘hedge’ betekent afdekken. Hedgefondsen zijn niets anders dan (zeer) actieve aandelen-, obligatie- of mixfondsen, als ze zich richten op meerdere assetcategorieën. Ze zitten dus niet louter ‘long’ door het kopen van de onderliggende waarden, maar ook ‘short’. Marktonafhankelijk rendement Eén van de belangrijkste kenmerken van hedgefondsen is daarmee genoemd: actief beleggingsbeleid waarbij […]

Managed futures

Managed futures Managed futures: wat zijn dat voor instrumenten op de beurs? Bij de stijl van Managed futures wordt doorgaans met derivaten (futures en in minder mate ook opties of individuele instrumenten als aandelen) gehandeld op koerstrends. Eventuele succesvolle resultaten hoeven daarbij niet af te hangen van continue opwaartse bewegingen, zoals wel het geval is […]

Futures

Een future is de verplichting om een onderliggende waarde (zoals grondstoffen of de AEX-index) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op een vooraf afgesproken datum. Het contract kan eenvoudig worden verhandeld via de beurs. Iemand die een future koopt, ook wel houder van een ‘long positie’ genoemd, neemt de verplichting […]

Beleggen in vastgoed

Het beleggen in vastgoed is lange tijd zeer interessant geweest. De prijzen van vastgoed konden maar 1 kant op: omhoog! Daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Het beleggen in vastgoed is de afgelopen jaren minder populair geworden omdat de prijzen vanaf nu maar 1 kant omkunnen: omlaag! Dalende rente De belangrijkste reden […]

Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen Het beleggen in grondstoffen is de afgelopen jaren zeer populair geworden. Beleggen in edelmetalen bijvoorbeeld is door de enorme stijging van de goudprijs sinds het begin van dit millennium weer in beeld gekomen. De prijs van een troy ounce goud steeg van $ 252 in 2001 tot $ 1900. Zeker in deze […]

COMEX

Alternatieve-beleggingen: comex COMEX staat voor Commodity Exchange Inc. en werd opgericht in 1933 na een fusie van vier kleinere beurzen. De in New York gevestigde beurzen die fuseerden, waren: de National Metal Exchange, de Rubber Exchange of New York, de National Raw Silk Exchange en de New York Hide Exchange. Richt je op gestructureerde groei […]

CBOE Gold Index