Beleggen wordt steeds belangrijker vanwege de dalende rente en de terugtredende overheid. De pensioenfondsen presteren, net als de aanbieders van (woeker)polissen slecht door de hoge kosten die zij rekenen. Hier vind je daarom beleggingsberichten voor de Nederlandse belegger. Beleggingsstrategieën, psychologie, grondstoffen en meer komen aan bod.

Meer weten? Ga naar https://beleggen.com/training

Beleggingsstrategie is cruciaal voor succes

Als je ergens wilt komen, moet je een strategie hebben. Dat geldt zeker voor beleggen. Zonder strategie ben je overgeleverd aan je gevoel en verlies je structureel geld, net als circa 90% van de particuliere beleggers, zo blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 70.000 klanten van Alex.

Meer dan 1000 blogberichten over beleggen

Afhankelijk van uw beleggingsdoelstellingen, kunnen aandelen, obligaties, opties, Turbo’s en andere beleggingen worden ingezet. In deze categorie behandelen we met meer dan 1000 blogartikelen een breed scala aan onderwerpen die interessant zijn voor de belegger. Hieronder staan de nieuwste artikelen:

Beurscrash

Wat is een beurscrash? Een beurscrash, ook wel beurskrach, is een snelle en vaak onverwachte daling van de prijs van aandelen. Het gebeurt wanneer beleggers massaal aandelen verkopen, meestal als reactie op negatief nieuws of economische neergang. Dit veroorzaakt een scherpe daling van de waarde van de totale aandelenmarkt, en ook van individuele aandelen. Hoe […]

Benchmark

Wat is een benchmark? Een benchmark is een maatstaf of richtlijn die wordt gebruikt om de prestaties van een individu, organisatie, systeem, proces of product te beoordelen. Bij deze beoordeling wordt er gekeken naar vastgestelde referentiepunten die geaccepteerde beste praktijken weerspiegelen. Benchmarking kan onschatbare inzichten verschaffen in hoe goed iets presteert in vergelijking met andere […]

Broker

Wat is een broker? Een broker is een persoon of financiële instelling die optreedt als tussenpersoon tussen koper en verkoper bij financiële transacties. Een broker kan bijvoorbeeld optreden bij transacties waar aandelen, obligaties, grondstoffen of derivaten zijn betrokken. Wat doet een broker? Naast het optreden bij financiële transacties heeft een broker ook andere functies. Zo […]

Prijsbeweging

Wat is een prijsbeweging? Een prijsbeweging, ook wel prijsschommeling genoemd, is een verandering in de waarde van een actief, zoals een aandeel, grondstof of valuta ten opzichte van een vastgestelde basisprijs. Prijsbewegingen worden meestal veroorzaakt door externe factoren, zoals economische omstandigheden of politieke gebeurtenissen. Voor beleggers en traders kan het begrijpen van prijsschommelingen cruciaal zijn […]

Bear market

Wat is een bear market? Een bear market, ofwel berenmarkt, is een periode van langdurige waardedaling van aandelen en andere financiële activa. Het is het tegenovergestelde van een bull market. Tijdens een bear market overheerst het pessimisme bij beleggers, omdat de aandelenkoersen in korte tijd aanzienlijk dalen. Deze daling wordt vaak veroorzaakt door een verminderde […]

Beleggersprofiel

Wat is een beleggersprofiel? Een beleggersprofiel is een beschrijving van iemands beleggingsvoorkeuren en financiële doelstellingen. Het geeft een samenvatting van iemands risicotolerantie, gewenste pensioenleeftijd, beleggingshorizon, fiscale overwegingen, liquiditeitsvereisten, strategieën voor beleggingsspreiding en portefeuilleomvang. Beleggersprofielen bieden ook waardevol inzicht in iemands financiële capaciteit om beslissingen te nemen, zodat de juiste beleggingen kunnen worden aanbevolen om de […]

Bull market

Wat is een bull market? Een bull market, ofwel stierenmarkt, is een periode van stijgende koersen op de aandelenmarkt, die zich gewoonlijk over meerdere maanden of jaren uitstrekt. Het is het tegenovergestelde van een bear market. Een bull market wordt gekenmerkt door een algemeen optimisme en positieve vooruitzichten voor de toekomst. Deze periodes worden vaak […]

Turbulentie

Wat is turbulentie? Turbulentie in de beleggingswereld kan worden gedefinieerd als een periode van instabiliteit, waarin prijzen snel en onvoorspelbaar verschuiven. Dit soort marktonzekerheid verstoort typische beleggingsstrategieën en kan worden veroorzaakt door allerlei zowel voorspelbare als onvoorspelbare factoren, zoals politieke gebeurtenissen, economisch nieuws of veranderingen in de technologische vooruitgang. Turbulentie kan zich voordoen tijdens bull- […]

Liquiditeit

Wat is liquiditeit? Liquiditeit is een belangrijke factor bij beleggen en verwijst naar het vermogen van een activum om snel en gemakkelijk in contanten te worden omgezet zonder de marktprijs te beïnvloeden. Liquiditeit meet dus de hoeveelheid handelsactiviteit op korte termijn die de marktprijs en de verhandelbaar-heid van de belegging beïnvloedt. Beleggingen met een lage […]

Korte termijn beleggen

Wat is korte termijn beleggen? Korte termijn beleggen is een beleggingsstrategie die zich richt op het kopen en verkopen van effecten met de bedoeling om in korte tijd winst te realiseren. Kortetermijnbeleggingen kunnen variëren van aandelen, beleggingsfondsen, ETF’s, obligaties en grondstoffen. Beleggen op korte termijn gaat namelijk gepaard met een verhoogd risico; deze beleggingen zijn […]