CEO’s waarschuwen problemen in de toeleveringsketen en de inflatie blijvend zijn

Inflatie is blijvend omdat bedrijven over de hele wereld worstelen met knelpunten in de toeleveringsketen. Een post-pandemische piek in de vraag valt samen met een industriële productie die worstelt om op de opgelopen achterstand in te halen na langdurige door Covid veroorzaakte shutdowns.

 

Industriële productie kan opgelopen achterstand niet goedmaken

Beleidsmakers bij de grote centrale banken zijn grotendeels van mening dat de periode van hoge inflatie in hun respectievelijke economieën en de wereldwijde bevoorradingsproblemen die daarmee gepaard gaan, ‘van voorbijgaande aard’ zijn. De bedrijven denken daar anders over.

 

Achterstand bij afhandelen zeecontainers

De crisis in de toeleveringsketen heeft bijvoorbeeld geleid tot een achterstand van bijna 80.000 zeecontainers in de haven van Savannah in de staat Georgia, de op twee na grootste containerhaven van de Verenigde Staten. Daar liggen ongeveer 20 schepen voor anker voor de Atlantische kust, wachtend om hun lading te lossen. De problemen met de zeecontainers zijn maar één facet van de problemen in de toeleveringsketen. Het ziet er niet naar uit dat die problemen snel opgelost zullen raken. Dat bleek ook uit een mededeling die recent de wereld werd ingestuurd.

 

Inflatiecijfers stellen allesbehalve gerust

Topmanagers van meerdere Europese topbedrijven hebben op CNBC verteld dat problemen in de toeleveringsketen, arbeidstekorten en inflatiedruk langer zullen aanhouden dan beleidsmakers verwachten. De meest recente inflatiecijfers hebben weinig gedaan om de bezorgdheid over de blijvende inflatie weg te nemen.

 

De Amerikaanse consumentenprijsindex is in oktober met 6,2% gestegen ten opzichte van een jaar geleden, dit volgens de officiële cijfers die op woensdag 10 november werden bekendgemaakt. Het betreft de sterkste jaarlijkse stijging in 30 jaar en het cijfer ligt ruim boven de doelstelling van de Amerikaanse Federal Reserve. De inflatie van de Chinese producentenprijsindex steeg in oktober met 13,5% per jaar, terwijl de Amerikaanse PPI met 8,6% per jaar groeide, wat een record is.

 

Geen sprake van afname van de druk

Bedrijven over de hele wereld worstelen met knelpunten in de toeleveringsketen, aangezien een post-pandemische piek in de vraag samenvalt met de industriële productie die worstelt om in te halen na langdurige lock downs.

 

Natalie Knight, Chief Financial Officer van Ahold Delhaize, vertelde op haar beurt aan CNBC dat hoewel ze vertrouwen had in de strategie van de Belgisch-Nederlandse kruidenier om met dergelijke druk om te gaan, ze geen tekenen van afname van de druk ziet.

 

“Ik denk dat we zeker zien dat de inflatie aan het aantrekken is, maar wat ik ook zou zeggen is dat als je alleen naar voeding kijkt het in feite een kleiner deel van de portemonnee van de consumenten uitmaakt in vergelijking met sommige andere categorieën. We zien zeker andere segmenten van de markt waar de inflatie veel hoger is dan in onze branche”, aldus Knight.

 

Ahold Delhaize CFO: Amerikaanse toeleveringsketen is ‘zeer uitdagend’ in vergelijking met Europa

Knight suggereerde dat de stijgende consumentenprijzen alleszins tot het vierde kwartaal zullen aanhouden. Ze zei dat Ahold Delhaize er alles aan doet om ervoor te zorgen dat prijsstijgingen niet worden doorberekend aan klanten. “We werken samen met de leveranciers, we werken samen met economen om ervoor te zorgen dat we de juiste ‘zou moeten kosten’-modellen hebben, zodat we echt alleen die prijzen kunnen accepteren die absoluut noodzakelijk zijn,” voegde ze eraan toe.

 

Op het gebied van arbeid zei Knight dat het bedrijf een verschil had opgemerkt tussen een robuust aanbod aan kandidaat-werknemers in Europa, dat zich heeft genormaliseerd tot ongeveer pre-Covid-niveaus, en de VS waar het niet zo vlot wil verlopen met betrekking tot de werving van nieuw personeel. Ze zei ook dat er bepaalde knelpunten zijn op de arbeidsmarkt, met name in transport en distributie. “Ik denk dat onze vacatures redelijk constant zijn, maar we moeten veel harder werken om ze zo te houden”, voegde Knight eraan toe.

 

Bedrijven trekken aan de bel over inflatie

Beleidsmakers bij de grote centrale banken zijn grotendeels van mening dat de periode van hoge inflatie in hun respectievelijke economieën en de wereldwijde bevoorradingsproblemen die daarmee gepaard gaan van voorbijgaande aard zijn. Veel bedrijven hebben de afgelopen weken in hun winstrapporten over het derde kwartaal echter gewaarschuwd voor verhoogde kostendruk.

 

Bevoorradingsproblemen managen wordt zodoende in de komende weken en maanden een kerncompetentie voor de bedrijfswereld. De problemen in de toeleveringsketen zijn in verschillende delen van de wereld verergerd door verschillende geopolitieke factoren. Zo hebben stroomtekorten in China de afgelopen maanden de productie beïnvloed, terwijl in het VK de Brexit een grote bijdrage heeft geleverd aan een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en landarbeiders.

 

De bezorgdheid over het aanhoudend karakter ​​van deze problemen werd nogmaals bevestigd door Christian Bruch, CEO van Siemens Energy, die vorige week aan CNBC vertelde dat de industriële wereld hier nog geruime tijd mee te maken zal krijgen.

 

Unilever CEO: Dit is een ‘eens in de twee decennia inflatoire druk’

“Het zal ver in 2022 zijn alvorens dit voorbij is en eerlijk gezegd geloof ik dat het probleem van het beheren van de toeleveringsketen iets wordt dat voor lange tijd bij ons zal zijn”, zei de topman van Unilever. “Het zal een kerncompetentie zijn van bedrijven zoals het onze, we zullen ervoor moeten zorgen dat we deze schaarste en problemen in de toeleveringsketen kunnen beheren, niet alleen aan de materiële maar ook aan de logistieke kant.”

 

Topman Bruch van Siemens zei dat met name de energie-industrie het beheer van tekorten moet verbeteren, gezien de toegenomen vraag naar grondstoffen die nodig zijn voor de beloofde overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Na de publicatie van Unilevers resultaten eind oktober zei CEO Alan Jope dat de Brits/Nederlandse gigant in consumptiegoederen getuige was van “een eens in de twee decennia voorkomende inflatoire druk”.

 

“We zien grondstofinflatie voor werkelijk alle soorten inputkosten die we hebben – landbouwgrondstoffen, petrochemische grondstoffen, papier en karton, transport, logistiek, energie, arbeid – die allemaal in opwaartse richting bewegen”, zei hij. “Onze eerste reflex is om onze productiviteitsprogramma’s op te starten en te proberen zoveel mogelijk geld te besparen en prijsstijgingen te vermijden, maar dit is eens in de twee decennia inflatoire druk en daarom hebben we de prijzen verhoogd.”

 

Een hogere inflatie wordt structureel

In het VK vertraagde de inflatie onverwacht tot 3,1% op jaarbasis in september, maar analisten verwachten dat dit een korte adempauze zal zijn nadat de klim van 3,2% in augustus de steilste was sinds het begin van de metingen in 1997.

 

De Bank of England verwacht dat de inflatie van de consumentenprijzen zal uitkomen op 5% voordat ze tegen het einde van 2022 en in 2023 zal matigen. Bill Winters, CEO van de bank Standard Chartered, vertelde aan CNBC onlangs dat de recente ervaring van zijn bank erop wijst dat een hogere inflatie structureel wordt.

 

“Ik zie vrijwel overal loondruk, we zien tekorten aan arbeidskrachten en natuurlijk zijn er spanningskosten in de toelevering, die in de loop van de tijd moeten verdwijnen en er zijn ook nog eens de energieprijzen, waarvan ik denk dat ze nog geruime tijd hoog zullen blijven omdat de economische activiteit is sterk”, aldus Winters. Volgens de CEO van Adidas vormen de wereldwijde vrachttarieven en de beperkingen op het transport overzee van containers het grootste probleem vandaag.

 

Amerikaanse inflatie zal waarschijnlijk erger worden, met een grote uitdaging voor Fed en Biden tot gevolg

Nadat de Amerikaanse prijzen het sterkst zijn gestegen in drie decennia, is er nog slechter nieuws voor huishoudens en beleidsmakers: de inflatie zal waarschijnlijk verder stijgen voordat ze haar hoogtepunt bereikt. Het jaarlijkse percentage van oktober was 6,2%, het hoogste sinds 1990, aangezien de prijsstijgingen zich tot ver buiten de delen van de economie verspreidden die het meest werden verstoord door pandemische sluitingen.

 

Belangrijke aanjagers van de inflatie, zoals verhitte huizenmarkten en een wereldwijde energiecrisis, vertonen weinig tekenen dat ze binnenkort zullen verdwijnen – waardoor economen nog grotere inflatiesprongen voorspellen in de komende maanden. “We zullen zien dat het inflatiebeeld erger wordt voordat het beter wordt”, zegt Sarah House, senior econoom bij Wells Fargo & Co.

 

Ze verwacht niet veel verlichting voor volgend voorjaar. Voor de Federal Reserve en voor president Joe Biden lijkt dat waarschijnlijk nog ver weg. In de tussentijd zal de druk om de beleidskoers te wijzigen toenemen, naarmate de roep om steun, vanwege de coronamaatregelen, steeds luider wordt. Fed en Biden worden dan ook nog met een grote uitdaging geconfronteerd.

 

‘Omslagpunt bij beleid over inflatie is bereikt’

Stijgende prijzen vreten de gezinsbudgetten op en doen de loonsverhogingen teniet waar Amerikaanse arbeiders voor hebben gestreden nadat veel banen vorig jaar werden weggevaagd door de coronamaatregelen. Die hogere prijzen drukken ook de winstmarges in de bedrijfswereld, waar vooral kleine bedrijven het slachtoffer van zijn.

 

De Fed begint stilaan afstand te nemen van haar standpunt dat inflatie “van voorbijgaande aard” zal zijn. De centrale bank begint deze maand de aankopen van obligaties af te bouwen en neigt ernaar de rente volgend jaar te verhogen in plaats van te wachten tot 2023. De inflatiegegevens van de maand oktober zouden het tijdschema kunnen versnellen.

 

De Amerikaanse centrale bank is mogelijk op een “omslagpunt” aangekomen, zegt James Knightley, hoofdeconoom internationaal bij ING. “Is het echt te rechtvaardigen om door te gaan met stimuleren als de economie met 6% groeit en de inflatie met 6% stijgt en er geen teken is dat er een verlies aan momentum is in een van die indicatoren?”

 

Het is nu wachten op renteverhogingen om de inflatie in te dammen

Knightley verwacht dat het zogenaamde taperen (afbouw) van de Fed in het eerste kwartaal van 2022 zal worden afgerond – ongeveer drie maanden eerder dan het consensusschema. En hij voorziet dat tegen het einde van het jaar twee renteverhogingen van elk 25 basispunten zullen volgen, met een groeiende kans dat dit er drie zullen worden.

 

Dat is ook ongeveer wat de financiële markten verwachten. Beleggers gokken al bijna twee maanden op een versnelde cyclus van renteverhogingen. Na de inflatiecijfers van de maand oktober stegen de rendementen op vijfjaars Treasuries met meer dan 10 basispunten.

 

Volgende FOMC meeting zou kunnen wijzen in de richting van een versnelde renteverhoging

Een versnelling van het tijdschema zou kunnen opduiken tijdens de vergadering van volgende maand van het rente vaststellende Federal Open Market Committee, aldus Michael Feroli, hoofdeconoom van de VS bij JPMorgan Chase & Co.

 

De laatste keer dat de Fed een zogenaamd “dot-plot” (zeg maar de verdeling van het aantal stemmen binnen het FOMC, evenveel voor en evenveel tegen) in september publiceerde, toonde de uitslag een gelijke verdeling van de antwoorden op de vraag of de tarieven volgend jaar zullen stijgen. “Het is aannemelijk om te vermoeden dat de mediaan de volgende meeting hoger zou uitkomen wijzend dus in de richting van een versnelde renteverhoging”, zei Feroli.

 

Wat Bloomberg Economics over inflatie zegt…

“We verwachten dat de totale inflatie in november, jaar op jaar, 6,8% kan overschrijden. De belangrijkste factoren zijn aanhoudende prijsstijgingen voor energie en onderdak en negatieve basiseffecten”, zo stelt Bloomberg Economics.

 

“Hoewel de lat voor het versnellen van het tempo van de afbouw door de Fed extreem hoog ligt en de centrale bank dat waarschijnlijk niet zal doen, zou de publicatie van de meest recente inflatiecijfers gekoppeld aan de vooruitzichten voor de rest van het jaar – de leden van het FOMC waarschijnlijk op hete kolen doen zitten.”

 

Fed geeft toe: inflatie houdt langer dan verwacht aan

Fed-functionarissen erkennen dat de inflatie langer aanhoudt dan ze hadden verwacht. Ze maken zich zorgen dat huishoudens en bedrijven meer van hetzelfde gaan verwachten, het soort verandering in verwachtingen dat zichzelf waar kan maken. Maar ze denken nog steeds dat veel prijsverhogingen in wezen eenmalig zijn of uiten dergelijk vooruitzicht toch niet naar de buitenwereld toe.

 

Er is geen reden waarom de energiepiek van 2021, of de grote verschuiving op de woningmarkten gedreven door thuiswerken, zich in de komende jaren zou herhalen, luidt het argument. En de druk op de arbeidskosten is niet sterk genoeg om de lonen op peil te houden zoals in de jaren zeventig het geval.

 

Daarom zal er binnen de Fed veel weerstand zijn tegen elke abrupte verschuiving naar een strakker beleid. “De inflatie is hoog, het is in feite verbazingwekkend”, vertelde Mary Daly, president van de San Francisco Fed en een van de meest gematigde functionarissen van de centrale bank aan Bloomberg TV.

 

Maar ze voegde er aan toe “Toch zou het op dit moment voorbarig zijn om onze berekeningen over het verhogen van de rentetarieven te veranderen”, zei ze. “De huidige onzekerheid vereist dat we afwachten en waakzaam zijn.”

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.